Sandearl Emojis & Text

Copy & Paste Sandearl Emojis & Symbols

á”†á‘«á”˜â±ÊłÊłá”‰ËĄËą áŽșⁱᔍʰᔗ ᎌᔘᔗ "á”†á”ƒâżá”ˆÊžâžŽ á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ Ëąá”˜Êłá”‰?" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á”ƒËąá”á”‰á”ˆâ€§ ᎔'ᔐ ËąÊ°á”’Ê·â±âżá” ᔗʰᔉ á”á”ƒËĄ á”–á”ƒËĄËą ˹ᔒᔐᔉ ᔍᔒᔒᔈ á”’ËĄá”ˆ á”€á”‰ËŁá”ƒËą ᶠᔘⁿ ᔗⁱᔐᔉ˹‧ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄËą ⁿᔒᔗ á”—á”’ á”á”‰á”‰âż ᔒⁿ á”—ÊłÊžâ±âżá” ᔗʰᔉ á¶ Êłá”’á” ËĄá”‰á”Ëąâ€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł á”ˆâ±âżâżá”‰ÊłâžŽ ᎟ᔘᶠᶠ Ëąá”˜á”á”á”‰Ëąá”—á”‰á”ˆ ʷᔉ ᔗᔃᔏᔉ ᔃ á”ˆÊłâ±á”›á”‰ ᔗʰᔉ á¶œá”’á”˜âżá”—ÊłÊžËąâ±á”ˆá”‰â€§ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Êłá”‰Ëąá”‰á”ƒÊłá¶œÊ°á”‰á”ˆ Ê°á”’Ê· á”—á”’ á¶ â±Êłá”‰Ê·á”’Êłá”Ëą Ê·Ê°á”‰âż ⁱⁿ ᔒᔖᔉⁿ á¶ â±á”‰ËĄá”ˆâ€§ á¶ á”ƒâżá”—á”ƒËąá”—â±á¶œ âżâ±á”Ê°á”—! áŽźá”˜á”— ⁱᔗ ᔍᔒᔗ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ ᔇʞ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄËą á”–Ê°á”’âżá”‰ Êłâ±âżá”â±âżá”âžŽ ᔃ˹ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á¶œá”ƒËĄËĄËąâ€§ "áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâžŽ ᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔉ ᔍᔒᔗᔗᔃ á”â±ÊłËĄ âżâ±á”Ê°á”— ᔇᔘᔗ ʷʰᔃᔗ ⁱⁿ áŽșá”‰á”–á”—á”˜âżá”‰ á”ƒÊłá”‰ ʞᔉ Ëąá”—á”ƒÊžâ±âżá” Ëąá”’ ËĄá”ƒá”—á”‰?" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ⁱ˹ ᔃ ᔍᔒᔒᔈ ᔈᔃᔈ ËĄá”’á”’á”â±âżá” ᔒᔘᔗ á¶ á”’Êł Ê°â±Ëą á”ˆá”ƒá”˜á”Ê°á”—á”‰ÊłâžŽ á”á”ƒá”â±âżá” Ëąá”˜Êłá”‰ ËąÊ°á”‰'Ëą ᔍᔒᔒᔈ‧ ᔆᔗⁱ˥˥➎ ʷᔉ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔍᔉᔗ Ê°á”‰á”ƒá”ˆâ±âżá” ᔇᔃᶜᔏ‧ "ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê·âžŽ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâžŽ ᶠᔉᔉ˥ á¶ Êłá”‰á”‰ á”—á”’ Ëąá”—á”’á”– ᔇʞ ᔐʞ á”‡á”’á”ƒá”—â±âżá” Ëąá¶œÊ°á”’á”’ËĄ á¶ á”’Êł á”ˆÊłâ±á”›â±âżá” ˹ᔉ˹˹ⁱᔒⁿ˹!" ᎟ᔘᶠᶠ á”’á¶ á¶ á”‰Êłá”‰á”ˆâžŽ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ Ê·á”ƒá”›á”‰Ëą ᔍᔒᔒᔈᔇʞᔉ‧ "᎔ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ʞᔒᔘ ᔃⁿᔈ áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ƒÊłá”‰ á”˜âżá”’á¶ á¶ â±á¶œâ±á”ƒËĄËĄÊž ᔃ á¶œá”’á”˜á”–ËĄá”‰â€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”ƒÊžËąâžŽ ᔃ˹ ᎟ᔘᶠᶠ á”‡ËĄá”˜ËąÊ°á”‰Ëąâ€§ "᎔ᔐ ᔐᔘᶜʰ á”’á”‡ËĄâ±á”á”‰á”ˆâžŽ ᔇᔘᔗ ⁱᔗ˹ ËĄá”ƒá”—á”‰â€§ ᔂᔉ á¶œá”ƒâż ˹ᔖⁱ˥˥ ᔗʰᔉ ᔗᔉᔃ ⁿᔉˣᔗ á”â±ÊłËĄ âżâ±á”Ê°á”—â€§ áŽŹá”ˆâ±á”’Ëąâ€§â€§â€§" ᎔ ˹ᔃⁱᔈ➎ ᔃ˹ ʷᔉ Ê·á”‰âżá”— á”’á”˜Êł Ëąá”‰á”–á”ƒÊłá”ƒá”—á”‰ Ê·á”ƒÊžËąâ€§ @ALYJACI
ᔀʰᔉ ËąËĄá”‰á”‰á”–á”’á”›á”‰Êł âœá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ by @ALYJACI ᔀʰᔉ Ꮃᔃ˥ áŽŸá”ƒËĄËą Ê·á”‰Êłá”‰ ᔃ˥˥ Ê°á”ƒá”›â±âżá” ᶠᔘⁿ á”—á”’âżâ±á”Ê°á”— á”’á”˜á”—Ëąâ±á”ˆá”‰ á”†á”ƒâżá”ˆÊž'Ëą á”—Êłá”‰á”‰á”ˆá”’á”á”‰! ᔀʰᔉʞ ˹ᔉᔗ ᔘᔖ ᔃ ËĄá”ƒÊłá”á”‰ ᔗᔉ˥ᔉᔛⁱ˹ⁱᔒⁿ ᔃⁿᔈ ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ! ᔀʰᔉʞ á”ƒËĄËąá”’ á”—á”ƒËĄá”á”‰á”ˆ ᔃᔇᔒᔘᔗ á”—Ê°á”‰â±Êł ˥ⁱᔛᔉ˹‧ "áŽčÊž ᔈᔃᔈ á”—Ê°â±âżá”Ëą ᎔'ᔐ á”—á”’ Êžá”’á”˜âżá” á”—á”’ ᔍᔒ ᔒᔘᔗ ᔒⁿ ᔃ ᔈᔃᔗᔉ! ᎔ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰ ʰᔉ Ê·á”ƒâżá”—Ëą á”—á”’ á”–Êłá”’á”—á”‰á¶œá”— ᔐᔉ‧‧‧" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á¶œá”’âżá¶ â±á”ˆá”‰á”ˆâ€§ "᎔ ËĄâ±á”á”‰ á”ˆá”’â±âżá” Ëąá¶œâ±á”‰âżá¶œá”‰ á”‰ËŁá”–á”‰Êłâ±á”á”‰âżá”—Ëą ʷⁱᔗʰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔇᔘᔗ ʰᔉ á¶œá”ƒâż ᔐᔃᔏᔉ ᔐᔉ á”á”’Êłá”‰ âżá”‰Êłá”›á”’á”˜Ëą á”—Ê°á”ƒâż ᔃ ËĄá”’âżá” á”—á”ƒâ±ËĄá”‰á”ˆ ᶜᔃᔗ ⁱⁿ ᔃ Êłá”’á”’á” ᶠᔘ˥˥ ᔒᶠ Êłá”’á¶œá”â±âżá” á¶œÊ°á”ƒâ±ÊłËą!" á”†á”ƒâżá”ˆÊž'Ëą ᔃ Ëąá¶œâ±á”‰âżá”—â±Ëąá”—âžŽ ᔃⁿᔈ ˹ᔒᔐᔉᔗⁱᔐᔉ˹ Ê°á”ƒËą Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗᔃᔍ á”ƒËĄá”’âżá”â€§ "ʞᔒᔘ ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆ á”—ÊłÊž á”ˆÊłâ±á”›â±âżá” ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ!" áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ Êłá”‰á”–ËĄâ±á”‰á”ˆâ€§ "᎔'ᔐ Ëąá”˜Êłá”‰ á”ˆÊłâ±á”›â±âżá”'Ëą Êłá”’á”˜á”Ê°âžŽ ᔇᔘᔗ á”ˆá”’á”‰Ëą Ëąá¶œâ±á”‰âżá¶œá”‰ ʷⁱᔗʰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”’ËĄá”ˆ ᔃ á¶œá”ƒâżá”ˆËĄá”‰ á”—á”’ ᔐʞ Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ'Ëą á”‰âżá”ˆá”‰á”ƒá”›á”’á”˜ÊłËą? ᎔'ᔐ Ëąá”˜Êłá”–Êłâ±Ëąá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ áŽźá”˜á¶œá”á”‰á”— ˹ᔗⁱ˥˥ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆâ±âżá”â€§â€§â€§" Ëąá”ƒÊžËą áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ "áŽčᔉⁿ!" ᔀʰᔉʞ ᔃ˥˥ ˹ᔃⁱᔈ ᔃᔗ ᔗʰᔉ Ëąá”ƒá”á”‰ ᔗⁱᔐᔉ‧ "᎔ ÊČá”˜Ëąá”— á”ˆá”’âż'á”— á”˜âżá”ˆá”‰ÊłËąá”—á”ƒâżá”ˆ á”‡á”’ÊžËąâ€§â€§â€§" á‘«á”˜á”‰Ëąá”—â±á”’âżá”‰á”ˆ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ᔃ˹ ᔗʰᔉʞ ᔍᔒᔗ Êłá”‰á”ƒá”ˆÊž á”—á”’ ᔍᔒ ˹˥ᔉᔉᔖ‧ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą ᔗʰᔉ á”’âżËĄÊž ᔒⁿᔉ ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”á”ƒËĄ á”–á”ƒËĄËą á”—á”’ ᔇᔉ á”á”ƒÊłÊłâ±á”‰á”ˆ ʞᔉᔗ ᔉᔛᔉⁿ ᔃ˹ ᔃ á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł ᔉᔛᔉⁿ ËąÊ°á”‰ ˹ᔗⁱ˥˥ Ê°á”ƒá”ˆâż'á”— ᔃⁿ ⁱᔈᔉᔃ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ á”–Êłá”’á¶œá”‰ËąËąâ€§ áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ ᔗᔃᔘᔍʰᔗ Ëąá”—á”˜á”ˆá”‰âżá”—Ëą ᔇᔘᔗ ËąÊ°á”‰ á”ˆá”’á”‰Ëą Ê·á”‰ËĄËĄâžŽ á¶œá”’âżËąâ±á”ˆá”‰Êłâ±âżá” ᔗʰᔉ á¶œâ±Êłá¶œá”˜á”Ëąá”—á”ƒâżá¶œá”‰Ëąâ€§ Ꮁᔛᔉⁿ Ëąá”’ ᔗʰᔉ ⁿᔉˣᔗ ᔈᔃʞ ᔃ˥˥ ᔃʷᔒᔏᔉ á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆ ᔗʰᔉ Ëąá”ƒá”á”‰ ᔗⁱᔐᔉ➎ á”‰âżá”á”ƒá”â±âżá” ⁱⁿ ᔃ á”–â±ËĄËĄá”’Ê· ᶠⁱᔍʰᔗ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”‰á”ƒÊłËĄÊž á”ˆá”ƒÊ·âż á”á”’Êłâżâ±âżá”âžŽ ËĄá”ƒá”˜á”Ê°â±âżá” ᔃⁿᔈ Ê°á”ƒá”›â±âżá” á¶ á”˜âżâ€§ Ꮃᔃ˥ áŽŸá”ƒËĄËą! @ALYJACI
á”‚á”ƒËĄá”â±âżá” ᔗʰᔉ áŽŸÊłá”ƒâżá” âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ "áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ Ê°á”ƒËąâż'á”— Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ ᔘ˹ ʷⁱᔗʰ á”–Êłá”ƒâżá”â±âżá” ᔗʰᔉ á”‡á”’ÊžËą á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰!" ᔀʰᔉ Ꮃᔃ˥ áŽŸá”ƒËĄËą Ê·á”‰Êłá”‰ Ê°á”ƒá”›â±âżá” á”ƒâżá”’á”—Ê°á”‰Êł á”â±ÊłËĄËą âżâ±á”Ê°á”—â€§ "᎔'ᔈ ˥ᔒᔛᔉ á”—á”’ ʰᔃᔛᔉ ᔃ á”–á”ƒÊłá”— ⁱⁿ á”–Êłá”ƒâżá”â±âżá”!" ᔆᔃⁱᔈ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâ€§ "ᎎᔒʷ ᔃᔇᔒᔘᔗ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą?" ᔀʰᔉʞ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”ƒâżá¶œÊ°á”’Êł ËąÊ°á”ƒá”–á”‰á”ˆ ʰᔒᔐᔉ‧ "áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ‧‧‧" ᔆʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ "ᎌʰ ʰᔉʞ áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ!" "áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰âžŽ ʞᔒᔘ á¶ á”’Êłá”á”’á”—!" "ᎎᔘʰ?" "áŽŹá”‡á”’á”˜á”— á”’á”˜Êł ᔈᔃᔗᔉ á”—á”’âżâ±á”Ê°á”—â€§â€§â€§" "᎔ á”ˆá”’âż'ᔗ‧‧‧" "ʞᔒᔘ ᔈⁱᔈ á”—á”’ áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰! ᎔'ᔐ á”á”’â±âżá” ʰᔒᔐᔉ‧‧‧" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆ Ê°á”‰Êł ᔒᔘᔗ á”—á”’ ˹ᔉᔉ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”— ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”á”ƒËĄ á”–á”ƒËĄËąâ€§ "ʞᔒᔘ'ᔛᔉ ᔇᔉᔉⁿ á”–Êłá”ƒâżá”á”‰á”ˆ!" ᔀʰᔉʞ ËĄá”ƒá”˜á”Ê°á”‰á”ˆâ€§ "ᎌʰ!" "᎔'ËĄËĄ á¶œá”ƒËĄËĄ áŽźÊłá”ƒâż á¶ ËĄá”’á”˜âżá”ˆá”‰ÊłËą á¶ Êłá”’á” ᔐᔃᔗʰ á¶œËĄá”ƒËąËąâ€§â€§â€§" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ᔍᔒᔗ ᔒᔘᔗ Ê°á”‰Êł á”–Ê°á”’âżá”‰ á”—á”’ ᔈⁱᔃ˥ Ê°â±Ëą âżá”˜á”á”‡á”‰Êłâ€§ "Ꮀⁱᔈ ʞᔒᔘ á¶ â±âżâ±ËąÊ° á”’á”˜Êł Ê°á”’á”á”‰Ê·á”’Êłá”?" "᎔ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”âżá”’Ê· ʷᔉ ʰᔃᔈ á”ƒâżÊžâ€§â€§â€§" "᎔'ᔐ ÊČá”˜Ëąá”— á”–Êłá”ƒâżá”â±âżá” ʞᔒᔘ!" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ˹ᔃⁱᔈ Ê°á”ƒâżá”â±âżá” ᔘᔖ‧ "᎔ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔍᔒ ʷⁱᔗʰ ᔃ á”á”’Êłá”‰ á”‡â±á”á”á”‰Êł á”–Êłá”ƒâżá”â€§â€§â€§" "á¶œá”ƒâż ʷᔉ ËĄá”‰âżá”á”—Ê°á”‰âż ᔗʰᔉ ⁿᔉˣᔗ á”–Êłá”ƒâżá” ᔒⁿ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" ᔆᔒ ᔗʰᔉʞ Ëąâżá”‰á”ƒá” á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ "á”†Ê°á”’á”˜ËĄá”ˆ ʷᔉ á”–ËĄá”ƒâż â±âżËąá”—á”‰á”ƒá”ˆ ᔒᶠ Ê·â±âżá”â±âżá” ⁱᔗ? ᎔ á”á”‰á”ƒâż ᔐʞ Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆâ€§â€§â€§" "᎔ á”—Ê°â±âżá” ʷᔉ'ᔈ á”—Êłâ±á¶œá” ʰⁱᔐ á”—Ê°â±âżá”â±âżá” ᎔'ᔐ ᔃ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł!" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—Ëą áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”ƒâż ᔇᔉ ᔐᔃᔈ ᔃⁿᔈ ʰᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ Ëąá”’ á”—Êłá”˜Ëąá”—â±âżá”âžŽ Ëąá”’ ⁱᔗ âżá”‰á”‰á”ˆËą á”—á”’ ᔇᔉ‧‧‧" "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”ˆá”’á”‰Ëą ʰᔉ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ê°á”ƒá”›â±âżá” ᔃ á”â±ÊłËĄËą âżâ±á”Ê°á”—?" á”†á”ƒâżá”ˆÊž á”ƒËąá”á”‰á”ˆ á¶œá”˜á”—á”—â±âżá” ᔒᶠᶠ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ "᎔ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ ᎔'ᔈ ᔇᔉ á”á”’âżá”‰ ᔒᔘᔗ á”—á”’âżâ±á”Ê°á”—âžŽ ˹ᔒ‧‧‧" "᎔ ᔇᔉᔗ ʰᔉ'ᔈ ˹ᔉᔉ ⁱᔗ á¶œá”’á”â±âżá” ⁱᶠ ʰᔉ Ëąá”ƒÊ· ʞᔒᔘ‧‧‧" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· ʰⁱᔐ Êłá”‰á”ƒËĄ Ê·á”‰ËĄËĄâžŽ á”‰ËŁá¶œá”‰á”–á”— ʰᔉ'Ëą á”ƒá¶ Êłá”ƒâ±á”ˆ ᔒᶠ ᔐᔉ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ˆá”’á”‰Ëą Ëąá¶œâ±á”‰âżá¶œá”‰ á”‰ËŁá”–á”‰Êłâ±á”á”‰âżá”—Ëą ᔃⁿᔈ Ê·á”ƒâżá”—Ëą á”—á”’ á”á”ƒâ±âż á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËą á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëąâ€§" "ᎎᔉ ᔐⁱᔍʰᔗ Êłá”‰á¶œá”’á”âżâ±Ëąá”‰ á”ƒâżÊž ᔒᶠ á”˜Ëąâ€§â€§â€§" "á”†Ê°á”’á”˜ËĄá”ˆâż'á”— ʷᔉ ˹ᔉᔉ ʷʰᔃᔗ ʰᔉ'Ëą ᔉᔛᔉⁿ á”ˆá”’â±âżá”?" áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ á”ƒËąá”á”‰á”ˆâ€§ "᎔'ËĄËĄ ᔍᔒ ᶜʰᔉᶜᔏ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ËĄá”ˆ ᔗʰᔉᔐ‧ "áŽŒâżá¶œá”‰ ʷᔉ á”âżá”’Ê· Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ ⁱ˹➎ ʷᔉ á¶œá”ƒâżâ€§â€§â€§" "á”†ËĄá”‰á”‰á”–â±âżá” ⁱⁿ ᔇᔉᔈ‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á¶œá”’á”á”‰Ëą ᔇᔃᶜᔏ‧ "᎔ ᔖᔉᔉᔏᔉᔈ ᔃⁿᔈ ᔐʞ Ëąá”‰âżËąá”’ÊłËą â±âżá”ˆâ±á¶œá”ƒá”—á”‰á”ˆ ʰᔉ'Ëą ᔘᔖ⁻ á”†á”—á”ƒâ±ÊłËą ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”‡á”‰á”ˆÊłá”’á”’á”â€§â€§â€§" "ᔆᔒ ˥ᔉᔗ'Ëą ˹ᔉᔉ➎ ʷʰᔃᔗ'Ëą Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” ʷᔉ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ?" "ᔂᔉ á¶œá”ƒâż á¶œÊ°á”ƒâżá”á”‰ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’á¶œá”Ëą ᔃⁿᔈ ᔉᔛᔉⁿ á¶œá”ƒËĄá”‰âżá”ˆá”ƒÊłËąâ€§â€§â€§" "᎔ ËĄâ±á”á”‰ ⁱᔗ ᔇᔘᔗ á”—Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą ᔃ á¶œËĄá”’á¶œá” ᔇʞ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ‧‧‧" "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᎔ á¶œá”ƒâż Ëąâżá”‰á”ƒá” ⁱⁿ!" á”†á”ƒâżá”ˆÊž Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "ᔂᔉ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ á”ƒá”Êłá”‰á”‰ ᔒⁿ ᔃ ᔗⁱᔐᔉ‧‧‧" "᎔'ᔈ Ëąá”ƒÊž ⁿᔒᔒⁿ!" "áŽșᔒᔒⁿ ⁱᔗ ⁱ˹ á”—Ê°á”‰âż!" "ᔂᔉ'ËĄËĄ á¶œÊ°á”ƒâżá”á”‰ ᔗʰᔉ á¶œá”ƒËĄá”‰âżá”ˆá”ƒÊłËą á”—á”’ á¶œÊ°Êłâ±Ëąá”—á”á”ƒËą ᔈᔃʞ!" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ËĄá”ƒá”˜á”Ê°á”‰á”ˆâ€§ "᎔ ËĄâ±á”á”‰ ⁱᔗ! ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’á¶œá”Ëą á”ˆá”’Ê·âżËąá”—á”ƒâ±ÊłËąâžŽ áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ; ᎔'ËĄËĄ ᔈᔒ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”ƒá”–á”–ËĄâ±á”ƒâżá¶œá”‰Ëąâ€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”ƒÊžËąâ€§ ᔀʰᔉʞ ᔖᔘᔗ á”—Ê°á”‰â±Êł Ê°á”ƒâżá”ˆËą ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”â±á”ˆá”ˆËĄá”‰ ᔃⁿᔈ ËĄâ±á¶ á”—á”‰á”ˆ ᔗʰᔉᔐ ᔘᔖ➎ á”—Ê°á”‰âż á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᔈᔒ á”—Ê°á”‰â±Êł á”ˆá”‰Ëąâ±á”âżá”ƒá”—á”‰á”ˆ á”—á”ƒËąá”Ëąâ€§ ᔆᔒ Ëąá”ƒâżá”ˆÊž Ê·á”‰âżá”— ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”‡á”‰á”ˆÊłá”’á”’á”âžŽ á¶œá”ƒÊłá”‰á¶ á”˜ËĄ ⁿᔒᔗ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ ⁿᔒⁱ˹ᔉ‧ á”†ËĄá”’Ê·ËĄÊž á”–á”˜ËąÊ°â±âżá” ᔒᔖᔉⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á”âžŽ ËąÊ°á”‰ Ëąá”—á”’á”’á”ˆ ᔒⁿ Ê°á”‰Êł ᔗᔒᔉ˹ Ëąá”’ ᔃ˹ á”—á”’ ⁿᔒᔗ á”ˆâ±Ëąá”—á”˜Êłá”‡ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ á”†á”ƒâżá”ˆÊž á¶œÊłá”ƒÊ·ËĄá”‰á”ˆ á”—á”’ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’á¶œá” ᔃⁿᔈ á¶œÊ°á”ƒâżá”á”‰á”ˆ ⁱᔗ ᔃ˹ ʰᔉ Ëąâżá”’Êłá”‰âžŽ Ëąá”—â±á¶ ËĄâ±âżá” ᔗʰᔉ á”˜Êłá”á”‰ á”—á”’ á”â±á”á”ËĄá”‰â€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł á¶ â±ËŁâ±âżá” ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’á¶œá” ᔃⁿᔈ ˹ᔉᔉ˹ ᔗʰᔉ Ê·â±âżá”ˆá”’Ê·'Ëą á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆâžŽ ËąÊ°á”‰ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ᔐᔉᔉᔗ ᔇᔃᶜᔏ á”ˆá”’Ê·âżâ» Ëąá”—á”ƒâ±ÊłËąâ€§ "᎔ ᔍᔒᔗ ᔃ á¶œÊ°Êłâ±Ëąá”—á”á”ƒËą á”—Êłá”‰á”‰ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ á”’á”˜Êł á”á”ƒÊłá”ƒá”á”‰!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "᎞ᔉᔗ'Ëą ᔍᔉᔗ ˹ᔒᔐᔉ ᔒᶠ Ê°â±Ëą ⁱⁿᔛᔉⁿᔗⁱᔒⁿ˹ ᔃⁿᔈ Ê·Êłá”ƒá”– ᔗʰᔉᔐ!" "ᎎᔒʷ á”ƒÊłá”‰ ʷᔉ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ʰⁱᔐ Ê°á”‰Êłá”‰?" "áŽŸá”‰ÊłÊ°á”ƒá”–Ëą ʷᔉ Ëąâ±âżá” Ê°á”’ËĄâ±á”ˆá”ƒÊž'Ëą á”á”˜Ëąâ±á¶œ Ëąá”’âżá”Ëą ËĄá”’á”˜á”ˆ á”‰âżá”’á”˜á”Ê°â€§â€§â€§" "᎔ ÊČá”˜Ëąá”— á”—á”‰ËŁá”—á”‰á”ˆ ᔐʞ ᔈᔃᔈ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ʰⁱᔐ ⁱⁿ ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”–Êłá”ƒâżá”! ᎔ ᔐᔃʞ ʰᔃᔛᔉ á”ƒËĄËąá”’ á”—á”‰ËŁá”—á”‰á”ˆ áŽźÊłá”ƒâż á¶ ËĄá”’á”˜âżá”ˆá”‰ÊłËąâ€§â€§â€§" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á¶œÊ°á”˜á¶œá”ËĄá”‰á”ˆâžŽ á”—á”˜Êłâżâ±âżá” ᔒⁿ ËĄâ±á”Ê°á”—Ëąâ€§ "á”†á”ƒâżá”—á”ƒ á”†á”ƒâżá”—á”ƒ'Ëą Ê°á”ƒËą ᔍᔒᔗ Ê°â±Ëą ÊČá”’ËĄËĄÊž ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ á”‰Êžá”‰Ëą ᔒⁿ ᔐᔉ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒá”— ᔘᔖ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰âżâ±âżá”â€§ "ᔂʰᔃᔗ ⁱ˹ á”á”’â±âżá” ᔒⁿ‧‧‧" á¶œÊ°á”‰á¶œá”â±âżá” ᔗʰᔉ ᔈᔃᔗᔉ➎ ʰᔉ Ê·á”ƒËą á”—á”ƒá”á”‰âż ᔃᔇᔃᶜᔏ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”— á”ˆá”’Ê·âż ᔃⁿᔈ Ëąá”ƒÊ· ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ ⁱⁿ Ê°á”ƒá”—Ëą ᔃⁿᔈ ËąÊ·á”‰á”ƒá”—á”‰ÊłËąâ€§ "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔘᔖ; âżá”’Ê·âžŽ ʷᔉ á¶œá”ƒâż ᔒᔖᔉⁿ á”’á”˜Êł á”â±á¶ á”—Ëą!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê°á”ƒâżá”ˆá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ á”–Êłá”‰Ëąá”‰âżá”—Ëąâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ʞᔒᔘ á”’âżËĄÊž ᔍᔃᔛᔉ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” á”—á”’ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż? á”‚Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą á”’á”˜Êłâ€§â€§â€§" "á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âżâžŽ ⁱᔗ'Ëą ᔗʰᔉ ᔇᔉ˹ᔗ á”—Ê°â±âżá” ʞᔒᔘ'ᔛᔉ á”‰á”›á”‰Êł á”á”’á”—á”—á”‰âż ᔐᔉ!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᶜᔘᔗ ⁱⁿ➎ á”˜âżÊ·Êłá”ƒá”–á”–â±âżá” Ê°á”‰ÊłËą ËĄá”ƒá”‡á”‰ËĄËą 'á”—á”’ á”á”ƒÊłá”‰âż á¶ Êłá”’á” á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż' Ê°á”ƒá”–á”–â±ËĄÊžâ€§ "᎔‧‧‧" "áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâžŽ Ê°á”’Ê·'ᔈ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· ᎔ âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆ ᔃ âżá”‰Ê· ᔛᔃᶜᔘᔘᔐ?" "ᎌʰ➎ áŽźÊłá”ƒâż; ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ê°á”’á”˜Ëąá”‰'Ëą ᔃ ᔐᔉ˹˹!" "᎔ âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆ ᔃ á”á”–Ëą ËąÊžËąá”—á”‰á”!" "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ê·á”‰ËĄá¶œá”’á”á”‰ áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Ê°á”‰âż á¶ Êłá”ƒâżá”—â±á¶œá”ƒËĄËĄÊž ᶜʰᔉᶜᔏᔉᔈ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”ƒá”–á”–ËĄâ±á”ƒâżá¶œá”‰Ëą á”—á”’ ˹ᔉᔉ ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ ˹ᔉᔗ ᔃ˹ á¶œÊ°Êłâ±Ëąá”—á”á”ƒËąâ€§ "᎔ᔗ á¶œá”ƒâż'á”— ᔇᔉ á¶œÊ°Êłâ±Ëąá”—á”á”ƒËą; ᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł Ê·Êłá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆâžŽ Ê·Ê°Êž á”ƒÊłá”‰ ᔃ˥˥ ᔐʞ ⁱⁿᔛᔉⁿᔗⁱᔒⁿ˹‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż âżá”‰á”‰á”ˆËą á”—á”’ á”˜âżÊ·Êłá”ƒá”– Ê°â±Ëąâ€§â€§â€§" "á”†á”ƒâżá”—á”ƒ á”†á”ƒâżá”—á”ƒ'Ëą Ê°á”ƒËą ᔍᔒᔗ Ê°â±Ëą ÊČá”’ËĄËĄÊž ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ á”‰Êžá”‰Ëą ᔒⁿ ᔐᔉ‧‧‧" á¶ Êłá”˜Ëąá”—Êłá”ƒá”—á”‰á”ˆâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶜʰᔉᶜᔏᔉᔈ á”˜âżá”ˆá”‰Êł ᔗʰᔉ á”—Êłá”‰á”‰ á”—á”’ ᶠⁱⁿᔈ Ê°â±Ëą ËĄá”ƒá”‡á”‰ËĄ 'á”—á”’ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ Êłá”’á” á”Êłá”ƒá”‡Ëą' Ê·Êłá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”˜âżÊ·Êłá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆ ⁱᔗ á”—á”’ ˹ᔉᔉ ᔗʰᔉ Ëąá”‰á¶œÊłá”‰á”— ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ á”–á”ƒá”–á”‰Êł ᔒᶠ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëąâ€§ á”âżá”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ á”ˆâ±ËąËĄá”’á”ˆá”á”‰ ᔗʰᔉ ˥ⁱᔈ➎ ʰᔉ Ëąá”á”ƒËąÊ°á”‰Ëą ᔗʰᔉ á”ËĄá”ƒËąËą á”—á”’ á”‡Êłá”‰á”ƒá” ⁱᔗ ᔒᔖᔉⁿ‧ áŽ±ËŁá¶œâ±á”—á”‰á”ˆËĄÊž á”˜âżá¶ á”’ËĄá”ˆâ±âżá” ᔗʰᔉ ᔖⁱᔉᶜᔉ ᔒᶠ á”–á”ƒá”–á”‰Êł Êłá”’ËĄËĄá”‰á”ˆâžŽ ⁱᔗ Ëąá”ƒÊžËą 'ʞᔒᔘ ÊČá”˜Ëąá”— ᔍᔒᔗ á”–Êłá”ƒâżá”á”‰á”ˆ' ᔒⁿ ⁱᔗ‧ ᎏ˥˥ ᔒᶠ ᔗʰᔉᔐ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ ËĄá”ƒá”˜á”Ê°â±âżá” ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ ᔗʰᔉʞ á”˜âżá”›á”‰â±ËĄá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ Ê·â±âżá”ˆá”’Ê·Ëą ËąÊ°á”’Ê·â±âżá” ˹ᔗⁱ˥˥ á”ˆá”ƒÊłá” âżâ±á”Ê°á”— ᔒᔘᔗ‧ áŽŽá”˜á”â±ËĄâ±á”ƒá”—á”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ á”‰á”á”‡á”ƒÊłÊłá”ƒËąËąá”‰á”ˆâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłâ±á”–Ëą ᔘᔖ ᔗʰᔉ Êłá”’ËĄËĄ ᔒᶠ á”–á”ƒá”–á”‰Êł ᔃⁿᔈ á”á”’á”‰Ëą ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ Ê°â±Ëą Êłá”’á”’á” á”˜á”–Ëąá”‰á”—â€§ "ᔆᔉᔉ ʞᔒᔘ ᔃᔗ Ëąá¶œÊ°á”’á”’ËĄ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâ€§â€§â€§" áŽźÊłá”ƒâż á¶ ËĄá”’á”˜âżá”ˆá”‰ÊłËą ˥ᔉᶠᔗ‧ á”‚Ê°á”‰âż á”’âżËĄÊž ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”á”ƒËĄ á”–á”ƒËĄËą Êłá”‰á”á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąâ±á”Ê°á”‰á”ˆâ€§ "ᎎᔉ'ËĄËĄ á¶œá”ƒËĄá” á”ˆá”’Ê·âżâžŽ Êłâ±á”Ê°á”—?" "áŽŽá”ƒÊłá”ˆ á”—á”’ Ëąá”ƒÊžâ€§â€§â€§" ᔆʰᔉ á”ƒá”ˆá”â±á”—Ëą á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᶜʰᔉᶜᔏ ᔃ˹ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”— ᔒᶠ ᔗʰᔉᔐ Êłá”‰á”›á”‰Êłá”—á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”ƒá”–á”–ËĄâ±á”ƒâżá¶œá”‰Ëąâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”‰âżá”— ⁱⁿ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á” ᔃ˹ ʰᔉ'Ëą Ëąâ±ËĄá”‰âżá”—ËĄÊž ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ‧ "ᶜᔒᔐᔉ ᔒⁿ➎ ʷᔉ á”–Êłá”ƒâżá”á”‰á”ˆ á”’á”—Ê°á”‰Êłâ€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËąÊ°á”‰á”ˆ á”—á”‰á”ƒÊłËąâ€§ ᔀʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł á”á”ƒËĄ á”–á”ƒËĄËą ᶜᔃᔘᔍʰᔗ ᔘᔖ‧ "ᎎᔉʞ ᔇᔘᔈ‧‧‧" "ʞᔒᔘ ᔍᔒᔒᔈ?" ᎎᔉ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž ËĄá”ƒËąÊ° ᔒᔘᔗ Ê·Ê°á”‰âż ᔐᔃᔈ➎ ᔇᔘᔗ á”ƒâżá”ÊłÊž á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊž ᑫᔘⁱᔉᔗ ᔃⁿᔈ ⁿᔒᔗ Ëąá”ƒÊžâ±âżá” ᔃ Ê·á”’Êłá”ˆâ€§â€§â€§ "᎔ â±âżá”›â±á”—á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰ÊłËąâ€§" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ‧ "Ꮀᔒ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— Ëąá”–á”ƒá¶œá”‰ á”—á”’ ᔇᔉ á”ƒËĄá”’âżá”‰?" "᎞ᔉᔗ'Ëą á¶œá”ƒËĄËĄ ⁱᔗ ᔃ âżâ±á”Ê°á”— á”á”ƒËĄ á”–á”ƒËĄËąâ€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż â±âżá¶ á”’Êłá”á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł á”á”ƒËĄ á”–á”ƒËĄËąâ€§ "ᔂᔉ ÊČá”˜Ëąá”— ᔈⁱᔈ ⁱᔗ á¶ á”’Êł ᔃ˥˥ ⁱⁿ á¶ á”˜âżâ€§â€§" "᎔ á”âżá”’Ê·; ᎔ ÊČá”˜Ëąá”—â€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ ᶠᔉᔉ˥ ËĄâ±á”á”‰ Ê°á”˜Êłá”— Êžá”’á”˜Êł á”–Êłâ±á”ˆá”‰?" "Êžá”‰Ëą áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§â€§â€§" "᎔ á”ƒá”–á”’ËĄá”’á”â±Ëąá”‰ á¶ á”’Êł Ê·á”ƒá”â±âżá” ʞᔒᔘ‧" "á”€Ê°á”ƒâżá”Ëą; ᎔ ˥ᔒᔛᔉ ʞᔒᔘ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą Ëąá”˜Êłá”‰ ËąÊ°á”‰ âżá”‰á”›á”‰Êł Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ Ëąá”ƒÊž ᔗʰᔉ Ê·á”’Êłá”ˆ '˥ᔒᔛᔉ' ⁱⁿ ᔃ Ëąá”‰âżá”—á”‰âżá¶œá”‰âžŽ ˥ᔉᔗ á”ƒËĄá”’âżá”‰ á”—á”’ á”’á”—Ê°á”‰ÊłËąâ€§ ᔆʰᔉ á”âżá”‰Ê· ʰᔉ ËąÊ°á”’Ê·á”‰á”ˆ á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âż ᔃᔗ ᔗⁱᔐᔉ˹ ⁱⁿ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ ʷᔃʞ‧‧‧ "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ê·á”‰ËĄá¶œá”’á”á”‰; ˥ᔒᔛᔉ ʞᔒᔘ ᔗᔒ‧‧" ËąÊ°á”‰ ᔗᔘᶜᔏᔉᔈ ʰⁱᔐ ⁱⁿ‧ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᶠᔉᔉ˥ á¶ Êłá”‰á”‰ á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ ᔐᔉ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá”â€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”ƒÊžâžŽ ᔇᔘᔗ ËąÊ°á”‰ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ ʰᔉ'Ëą Ëąâżá”’Êłâ±âżá”â€§ "ᔆ˥ᔉᔉᔖ ᔗⁱᔍʰᔗ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§"

Related Text & Emojis

favorite(s) SpongeBob shipping Karendy — the ship between Sandy and Karen krabbob (spongebob x mr krabs) Larrick — the ship between Larry the Lobster and Patrick Star MR KRABS AND MRS PUFF + KRUFF PatBob(SpongeBobxPatrick) Plabs — the ship between Mr. Krabs and Sheldon Plankton Plankaren — the ship between Plankton and Karen PlankBob — the ship between SpongeBob and Sheldon Plankton Plankward — the ship between Plankton and Squidward Tentacles Sandrick — the ship between Patrick and Sandy Cheeks Spandrick Sandy Cheeks · Patrick Star Spandward — the ship between SpongeBob, Sandy Cheeks and Squidward Tentacles Spandy(SpongeBobxSandy) Squandy(Squidward vs Sandy) SquidBob(Squidward vs SpongeBob) SquidPatBob — the ship between SpongeBob, Squidward Tentacles and Patrick Star
https://www.reddit.com/r/F ullEpisodesOfSB/
💚💛= Plankbob â€ïžđŸ’› = Krabob đŸ©”đŸ’›= Squidbob đŸ©·đŸ’›= Patbob đŸ€ŽđŸ’›= Spandy â€ïžđŸ’š = Plabs 💙💚 = Plankaren đŸ€ŽđŸ’™= Karendy â€ïžđŸ©” = Krabsward
💜💚✹plankton x karen✹💚💜
đŸŒ™đŸ’€đŸŒđŸ§žđŸ§șđŸ„›đŸȘ
ᎎᔃᔖᔖʞ áŽźâ±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž á”—á”’ ᶜ᎟ᔁ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ @ALYJACI áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł ʷⁱᶠᔉ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”ƒÊ· Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ ᔃ˹ Ê·á”‰ËĄËĄ ᔃ˹ ᔖᔉᔗ ᔆᔖᔒᔗ á”ƒÊ·á”ƒâ±á”—â±âżá” Ê°á”‰Êł á”ƒÊłÊłâ±á”›á”ƒËĄ ᔗʰᔉ á”â±á”—á¶œÊ°á”‰âżâ€§ ᔆᔖᔒᔗ ÊČᔘᔐᔖᔉᔈ➎ Ê°á”ƒá”–á”–â±ËĄÊž ᔃⁿᔈ á”‰ËŁá¶œâ±á”—á”‰á”ˆâ€§ "ᎎᔃᔖᔖʞ á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž áŽ·á”ƒÊłá”‰âż!" @ALYJACI
á”‚á”’ÊłËąá”— áŽ±âżá”‰á”Êž 𝒘𝒐𝒓𝒅 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕: 𝟗𝟑𝟎 âœá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ .àłƒàż 𝚃𝚠: đ™±đš•đš˜đš˜đš á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰Êłá”‰ ᔒᔘᔗ ᔒⁿ á”‰á”á”–ËĄá”’Êžá”‰á”‰ Êłá”‰á”—Êłá”‰á”ƒá”—; ᔃ á”–á”‰Êłá¶ á”‰á¶œá”— ᔗⁱᔐᔉ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ Ëąá”—Êłâ±á”á”‰â€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡ ᔇʞ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ â€§ "áŽ·Êłá”ƒá”‡ËąâžŽ ᎔ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ á”—á”ƒËĄá” á”—á”’ ʞᔒᔘ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ‧ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᶜᔃᔐᔉ á”—á”’ ˹ᔉᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶜᔒᔐᔉ ⁱⁿ Ê°â±Ëą ᔒᶠᶠⁱᶜᔉ‧ "᎔'ᔐ á”’âżËĄÊž á”—á”‰ËĄËĄâ±âżá” ʞᔒᔘ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ᎔ Ëąá”—á”‰á”ƒËĄ ᔗʰᔉ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëą; ʷᔉ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ á¶œÊ°á”ƒâżá”á”‰ ᔘᔖ ᔗʰᔉ Êłá”˜ËĄá”‰Ëąâ€§ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ÊČá”˜Ëąá”— Ëąá¶œá”ƒâżâżá”‰á”ˆ ᔐᔉ á¶ á”’Êł â±âżá”—á”‰Êłâżá”ƒËĄ ᔈᔃᔐᔃᔍᔉ ᔃⁿᔈ ᎔'ᔛᔉ Ê·á”‰á”ƒá”âżá”‰ËąËą ᔗʰᔉ ʰᔉᔃᔈ Ëąá”’ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ Ê·Ê°á”ƒá”—á”‰á”›á”‰Êł á”—á”’ Ëąá”—á”’á”– ᔐᔉ á”‰ËŁá¶œá”‰á”–á”— á¶ á”’Êłâ€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ á”ƒá¶œá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž á”—Ê°â±âżá” ᎔'ËĄËĄ ᔇᔉ˥ⁱᔉᔛᔉ? ʞᔒᔘ ÊČá”˜Ëąá”— Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔍᔉᔗ ᔗʰᔉ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëą; ᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ á”˜Ëąá”‰á”ˆ ËąÊžá”á”–á”ƒá”—Ê°Êž á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ⁱⁿ Êžá”’á”˜Êł á”–ËĄá”ƒâżËą!" áŽčÊł áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”ƒÊłá”— á”—á”’ á¶œÊłÊžâ€§ "áŽŸËĄá”‰á”ƒËąá”‰!" "ʞᔒᔘ á¶œÊ°â±á¶œá”á”‰âżâ€§â€§â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔏⁱᶜᔏᔉᔈ ʷⁱᔗʰ ᔃ˥˥ Ê°â±Ëą ᔐⁱᔍʰᔗ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ á¶ ËĄÊž ᔇᔃᶜᔏ ᔃⁿᔈ ʰⁱᔗ ᔗʰᔉ Ê·á”ƒËĄËĄ ʷⁱᔗʰ ᔃ ᔗʰᔘᔈ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ʞᔒᔘ á”ƒá¶œá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž á”—Ê°â±âżá”â€§â€§â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·á”ƒËą á”á”’â±âżá” á”—á”’ ʰⁱᔐ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ Ëąá”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊž Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ⁱⁿ Ê°â±Ëą á”—Êłá”ƒá¶œá”Ëą; ⁿᔒᔗ á”’âżËĄÊž ᔈⁱᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁿᔒᔗ ᔐᔒᔛᔉ➎ ᔇᔘᔗ á”ƒËĄËąá”’ á”‡ËĄá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ Ê°â±Ëą ᔐᔒᔘᔗʰ ᔗᔒ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”âżá”‰ËĄá”— á¶œËĄá”’Ëąá”‰Êłâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!" ᎎᔉ ᔇᔉⁿᔗ á”ˆá”’Ê·âżâžŽ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąâ±âżá” á”—á”’ ËĄá”ƒá”—á”‰ ʷʰᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔃⁱᔈ Ê·á”ƒËą ᔗʰᔉ á”—Êłá”˜á”—Ê°â€§ "ᎌʰ‧‧‧" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”’á”‡á”‡á”‰á”ˆâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" ᔆᔗⁱ˥˥ á¶œÊłÊžâ±âżá”âžŽ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ËĄá”‰á”ƒâżá”‰á”ˆ á¶œËĄá”’Ëąá”‰Êł á”—á”’ Ê°á”‰á”ƒÊł ËąÊ°á”ƒËĄËĄá”’Ê· á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°â±âżá”â€§ ᎎᔉ ᔍᔒᔗ ᔘᔖ á”ˆá”‰Ëąá”–á”‰Êłá”ƒá”—á”‰ ᔃⁿᔈ á”Êłá”ƒá”‡á”‡á”‰á”ˆ ᔃ ᔖᔃᔗᔗʞ➎ ⁿᔒᔗ á”—á”ƒá”˜âżá”—â±âżá” ᔇᔘᔗ Ê°á”’á”–â±âżá” ʰᔉ'ᔈ á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰âżâ€§ "á¶œá”ƒâż ᔃ á”Êłá”ƒá”‡á”‡Êž ᔖᔃᔗᔗʞ Ëąá¶œá”‰âżá”— ᔒᶠ ˹ᔐᔉ˥˥ ʷᔃᔏᔉ ʞᔒᔘ ᔘᔖ?" áŽșá”’ â±âżá”ˆâ±á¶œá”ƒá”—â±á”’âż á¶ Êłá”’á” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·Ê°á”ƒá”—Ëąá”’á”‰á”›á”‰Êłâ€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔘᔖ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ á”–Ê°á”’âżá”‰ âżá”˜á”á”‡á”‰Êł ᔃⁿᔈ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆâ€§ "ᎎᔉ˥˥ᔒ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”ƒâżËąÊ·á”‰Êłá”‰á”ˆâ€§ "Êžá”’á”˜Êł Ê°á”‰ËĄá”– ⁱ˹ âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆâ€§" "Ꮀⁱᔈ ᔐʞ Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ ᔗᔉ˥˥ ʞᔒᔘ ᔃᔇᔒᔘᔗ Ê°â±Ëą Êłâ±Ëąá” á”‡Êłá”ƒâ±âż ᔈᔃᔐᔃᔍᔉ ᔃⁿᔈ á”ƒËąá”—Ê°á”á”ƒ?" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”ƒËąá”á”‰á”ˆ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ "ᎎᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᔍᔉᔗ á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ ᔐᔉ ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ á”ƒËąá”—Ê°á”á”ƒâžŽ ᔃ˹ ᎔ Ê°á”˜Êłá”— ʰⁱᔐ á”’âżá¶œá”‰ ʰᔉ á”—á”’ËĄá”ˆ ᔐᔉ ᔃᔇᔒᔘᔗ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”’âżËĄÊž âżá”’á”ˆá”ˆá”‰á”ˆ Êłá”‰Ëąá”–á”’âżËąá”‰â€§ "᎔'ᔐ Ëąá”’ Ëąá”’ÊłÊłÊž; ᎔'ᔈ ᔈᔒ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” á”—á”’ á”˜âżá”ˆá”’ ʷʰᔃᔗ ÊČá”˜Ëąá”—â€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”âżá”’Ê·âžŽ ᔃⁿᔈ ʰᔉ á¶œá”ƒâż ᔇᔉ á¶œá”’âżâżâ±á”›â±âżá”â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êłá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ËĄá”’á”’á” ⁱⁿ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ➎ á”–ËĄá”‰á”ƒá”ˆâ±âżá” ᔃⁿᔈ á”‡á”‰á”á”â±âżá” Ê°â±Ëą Ê·á”’ÊłËąá”— á”‰âżá”‰á”Êž á”—á”’ ʰᔃᔛᔉ ˹ᔒᔐᔉ ᔉᔐᔖᔃᔗʰʞ‧ "ᎎᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᔉᔛᔉⁿ Ëąâżá”‰á”ƒá” ⁱⁿ➎ ᔇᔘᔗ ʰᔉ ÊČá”˜Ëąá”— á”ƒâżâżá”’á”˜âżá¶œá”‰á”ˆâ€§â€§â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”‡á”ƒÊ·ËĄá”‰á”ˆâ€§ "ᎎᔉ á”ƒËąá”á”‰á”ˆâžŽ ᔃⁿᔈ ᎔ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ ʰⁱᔐ ᔃ á¶œÊ°â±á¶œá”á”‰âż Êłâ±á”Ê°á”—â€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê·âžŽ ʰᔉ á”—á”’ËĄá”ˆ ᔐᔉ Êłâ±á”Ê°á”— á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ËĄá”‰á”ƒá”›â±âżá” á”—á”’ Êžá”’á”˜Êł Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”— ⁿᔒᔗ á”—á”’ Ê·á”’ÊłÊłÊžâ€§ áŽșᔒʷ➎ ËĄá”’á”’á”!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ Ê·á”ƒá”›á”‰Êłá”‰á”ˆ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ Ëąá¶œá”ƒâżâżá”‰á”ˆ ʰⁱᔐ‧ "ᔂʰᔃᔗ'Ëą Ëąá¶œá”ƒâż Ëąá”ƒÊžâžŽ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż?" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ƒËąá”á”‰á”ˆâ€§ "ᶜᔒᔐᔃ‧‧‧" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔃⁿᔈ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”—á”’á”’á”ˆ ⁱⁿ á”˜á”—á”—á”‰Êł ËąÊ°á”’á¶œá”á”‰á”ˆ Ëąâ±ËĄá”‰âżá¶œá”‰ á”’âżá¶œá”‰ ᔗʰᔉ Ëąá¶œá”ƒâżËą â±âżá”ˆâ±á¶œá”ƒá”—á”‰á”ˆ ᶜᔒᔐᔃ‧ "ᎎⁱ˹ á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°Ëą á”á”‰á”—á”—â±âżá” Ê·á”‰á”ƒá”á”‰Êłâ€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”‰âżá”— ᔃⁿᔈ ᔍᔒᔗ ˹ᔒᔐᔉ á”‰á‘«á”˜â±á”–á”á”‰âżá”— á”—á”’ Ê°á”‰ËĄá”– ʰⁱᔐ á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°á”‰â€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ᔒᶠ ᔗʰᔉ ËĄá”’á”’á” ⁱⁿ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔉʞᔉ Êłâ±á”Ê°á”— á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ᔗʰᔉ á”˜âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâżá”‰ËąËąâ€§ ᎎᔉ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ᔒᶠ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËąÊ°á”˜á”— ᔒᶠᶠ á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ Ê·á”’ÊłËĄá”ˆâ€§ ᎎᔉ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ᔒᶠ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·Ê°á”‰âż ᔗʰᔉʞ Ê·á”‰Êłá”‰ Êžá”’á”˜âżá” ᔃ˹ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËą á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ᔗʰᔉ ᶠᔒᔒᔈ á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËą ˹ᔖ˥ⁱᔗ á”—Ê°á”‰â±Êł á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËąÊ°â±á”–â€§ "áŽŹËąËąá”˜á”â±âżá” ʰᔉ'ᔈ ʷᔃᔏᔉ ᔘᔖ➎ ᔈᔒ ʞᔒᔘ á”—Ê°â±âżá” ʰᔉ'ËĄËĄ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êłâ€§â€§â€§" "᎔ ᔈᔒ ⁿᔒᔗ á”âżá”’Ê·â€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃᔈᔐⁱᔗᔗᔉᔈ‧ ᔀʰᔉ ⁿᔉˣᔗ ᔈᔃʞ➎ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”—á”’ËĄá”ˆ Ê°â±Ëą ᔇᔒᔗʰ á”‰á”á”–ËĄá”’Êžá”‰á”‰Ëą ᔗʰᔉ áŽ·Êłá”˜Ëąá”—Êž áŽ·Êłá”ƒá”‡'Ëą á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆ á”˜âżá”—â±ËĄ á¶ á”˜Êłá”—Ê°á”‰Êł âżá”’á”—â±á¶œá”‰â€§ ᎎᔉ á”—Ê°á”‰âż Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔗⁱ˥˥ ⁿᔒ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł á”—Ê°á”ƒâż ʰᔉ ËĄá”ƒËąá”— Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ‧ "᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ ᔐⁱᔍʰᔗ ⁿᔒᔗ Ê°á”‰á”ƒÊł ᔐᔉ➎ ᔃⁿᔈ ᎔ Ê·â±ËĄËĄ ⁿᔒᔗ á”‡ËĄá”ƒá”á”‰ ʞᔒᔘ ⁱᶠ ʞᔒᔘ'ᔈ ᶠᔉᔉ˥ á”˜á”–Ëąá”‰á”—â€§â€§â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ƒâżËŁâ±á”’á”˜ËąËĄÊž á”—á”ƒËĄá”á”‰á”ˆ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·Ê°á”’'Ëą ˹ᔗⁱ˥˥ á”˜âżá”ƒÊ·á”ƒÊłá”‰â€§ "᎔ ᔐⁱ˹˹ Ê·Ê°á”‰âż ʷᔉ'Êłá”‰ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËąâžŽ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ᔐʞ ˥ᔒᔛᔉ á¶ á”’Êł á”á”’âżá”‰Êž á¶œá”’âżËąá”˜á”á”‰á”ˆ ᔐᔉ‧ áŽźá”‰á¶ á”’Êłá”‰ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ âżá”’Ê· á”ˆÊžâ±âżá” ᔃ˥˥ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ᔒᶠ ᔐᔉ‧ ᎔ á”—Ê°â±âżá” Êžá”’á”˜Êł ʷⁱᶠᔉ ᔉᔛᔉⁿ ᔐⁱ˹˹ᔉ˹ Êžá”’á”˜Êł âżá”ƒá”á”â±âżá”â€§â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ƒÊ·á”Ê·á”ƒÊłá”ˆËĄÊž ˥ᔉᔗ ᔒᔘᔗ ᔃ á”â±á”á”ËĄá”‰â€§ "᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł á”á”‰á”ƒâżá”— á¶ á”’Êł Ëąá”˜á¶œÊ° ᔃ á”—Ê°â±âżá” á”—á”’ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżâ€§â€§â€§" á”†á”—á”ƒÊłá”—â±âżá” á”—á”’ á¶œÊłÊž á”ƒá”á”ƒâ±âżâžŽ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ á”—Ê°â±âżá” ᔘᔖ ᔒᶠ ˹ᔒᔐᔉ á”á”‰á”á”’Êłâ±á”‰Ëąâ€§ "᎔ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ᔗʰᔉ ⁱᔈᔉᔃ á”—á”’ á”–Êłá”ƒâżá” ᔗʰᔉ Ëąá¶œÊ°á”’á”’ËĄ Ê·á”ƒËą Ëąá”’ á¶ á”˜âżâżÊžâžŽ ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ ËĄá”’á”’á” ᔒⁿ á”—Ê°á”‰â±Êł á¶ á”ƒá¶œá”‰Ëąâ€§â€§â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”â±ËĄá”‰á”ˆâ€§ "ᔂᔉ ᔇᔒᔗʰ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ'ᔛᔉ ËąÊ°á”’Ê·âż á”’á”˜Êł á”–á”‰á”‰ÊłËą Ê°á”’Ê· á”—á”’ ᔍᔉᔗ ᔗʰᔉ ÊČᔒᔇ á”ˆá”’âżá”‰â€§â€§â€§" á¶œÊ°á”˜á¶œá”ËĄâ±âżá” âżá”’Ê·â€§ "ᔆʰᔒʷ 'ᔉᔐ Ê·Ê°á”’'ᔈ ᔍᔉᔗ ᔗʰᔉ ËĄá”ƒËąá”— ËĄá”ƒá”˜á”Ê°â€§â€§â€§" ᔆᔒᔐᔉ á”—á”‰á”ƒÊłËą Ê·á”‰ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔘᔖ ⁱⁿ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”‰Êžá”‰Ëąâ€§ "᎔'ᔈ ᔍⁱᔛᔉ ᔃ˥˥ ᔐʞ á”á”’âżá”‰Êž ᔃⁿᔈ ᔉᔛᔉⁿ ᔐʞ ˥ⁱᶠᔉ á”—á”’ ʞᔒᔘ‧‧‧" ᔀʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— á”—Ê°â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ á”Êłá”ƒá”ˆá”˜á”ƒËĄËĄÊž Êłá”‰á”á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą á¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâżá”‰ËąËą Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” ᔃ á¶ á”ƒÊłá”ƒÊ·á”ƒÊž ᔛᔒⁱᶜᔉ➎ ᔗʰᔒᔘᔍʰ ʰᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᔇᔉ á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ Êłá”‰á¶œá”’á”âżâ±Ëąá”‰ ⁱᔗ ᔃ˹ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡ËąâžŽ âżá”’Êł ʷʰᔃᔗ'Ëą ᔇᔉᔉⁿ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ ᔆᔗⁱ˥˥ ËĄâ±á”á”‡á”’ËĄâ±á”á”‰âžŽ ʰᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ʞᔉᔗ á”âżá”’Ê· Ê°â±Ëą Ëąá”˜ÊłÊłá”’á”˜âżá”ˆâ±âżá”ËąâžŽ ᔉʞᔉ ˹ᔗⁱ˥˥ ËąÊ°á”˜á”—â€§ á”€Ê°á”‰âż Ê·á”’Êłá”ˆËą ᔇᔉᶜᔃᔐᔉ á¶œËĄá”‰á”ƒÊłá”‰ÊłâžŽ ᔇᔘᔗ ˹ᔗⁱ˥˥ á¶ á”ƒÊłá”ƒÊ·á”ƒÊžâ€§ ᎎᔉ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔗʰᔉ Ê·á”’Êłá”ˆËą ËĄâ±á”á”‰ 'Ëąá”’ÊłÊłÊž' ᔃⁿᔈ 'á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰' ᔃⁿᔈ 'á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ' ᔇᔘᔗ ˹ᔗⁱ˥˥ ⁿᔒᔗ á”âżá”’Ê·â±âżá” Ê·Ê°á”’ Ëąá”–á”’á”á”‰ ˹ᔃⁱᔈ Ê·á”’Êłá”ˆËąâ€§ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”á”’âżâ±á”—á”’Êłá”‰á”ˆ Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆâžŽ Ëąá”’ ËąÊ°á”‰ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ á”—Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą ᔃ á¶œÊ°á”ƒâżá”á”‰ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżâ±âżá”â€§ "᎔'ᔐ á”ˆá”‰á”—á”‰á¶œá”—â±âżá” ᔖᔒ˹˹ⁱᔇ˥ᔉ Êłá”‰á”›â±á”›á”ƒËĄâ€§â€§â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·á”ƒËą Ëąâ±á”—á”—â±âżá” ᔘᔖ Ëąá”—Êłá”ƒâ±á”Ê°á”—á”‰Êłâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔗⁱ˥˥ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᔐᔒᔛᔉ ʞᔉᔗ➎ ᔇᔘᔗ ʰᔉ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°â±âżá” á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł; áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Êłá”‰á”á”’á”›á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°â±âżá” á”‰á‘«á”˜â±á”–á”á”‰âżá”— á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ʰᔉ'ᔈ ᶠᔉᔉ˥ ⁱᔗ‧ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á¶œÊłâ±á”‰Ëą ᔇᔉᶜᔃᔐᔉ ˥ᔉ˹˹ á”ˆâ±Ëąá”—á”ƒâżá”— Ëąá”’á”˜âżá”ˆâ±âżá” ᔃ˹ Ê°â±Ëą ˹ᔉⁿ˹ᔉ˹ Êłá”‰á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆâ€§ áŽșá”’Ê· Ê·á”ƒá”â±âżá”âžŽ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ á”—Ê°á”‰âż á”á”ƒâżá”ƒá”á”‰á”ˆ á”—á”’ á¶ ËĄá”˜á”—á”—á”‰Êł ᔒᔖᔉⁿ‧ "áŽŹá”˜â€§â€§â€§" ᔆⁱᔍʰᔗ Êłá”‰á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ⁿᔒᔗ ʞᔉᔗ Êłá”‰á”â±Ëąá”—á”‰Êłâ±âżá” Ê·Ê°á”’'Ëą ⁿᔉˣᔗ á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ "ᔂʰᔃᔗ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ʷʰᔃᔗ‧‧‧" á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž ᔃʷᔃᔏᔉ➎ ʰᔉ Ëąá”ƒÊ· áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃⁿᔈ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”â±ËĄâ±âżá” ᔃᔗ ʰⁱᔐ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”‰á”á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á¶œá”’âżá¶ á”˜Ëąá”‰á”ˆâ€§ "ᎎⁱ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż! Ꮀᔒ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰?" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ËąÊ·á”‰á”‰á”—ËĄÊž á”ƒËąá”á”‰á”ˆ Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆâ€§ "á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ Ëąá”ƒÊž ʷʰᔃᔗ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”—Ê°â±âżá”â±âżá”?" áŽŹËąá”á”‰á”ˆ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§ ᔆᔗⁱ˥˥ ⁿᔒᔗ á¶œá”’á”á”–ËĄá”‰á”—á”‰ËĄÊž ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ âżá”’Êłá”á”ƒËĄâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ Ê°á”ƒÊłá”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ Ëąá”—Êłá”˜á”á”ËĄá”‰á”ˆ á”—á”’ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êłâ€§ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔗᔃᔏᔉ Êžá”’á”˜Êł ᔗⁱᔐᔉ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ Êłá”‰á”á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á”Êłá”’á”á”Êžâ€§ áŽčá”‰á”á”’Êłâ±á”‰Ëą Ëąá”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊž ᶜᔃᔐᔉ ᔃ˹ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ á”‡á”‰â±âżá” á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ á¶œÊ°â±á¶œá”á”‰âżâ€§ ᎎᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆ ⁱⁿ á”‡á”‰á”—Ê·á”‰á”‰âżâžŽ âżá”’Êł Ê°á”’Ê· ᔐᔘᶜʰ ᔗⁱᔐᔉ Ê°á”ƒËą á”–á”ƒËąËąá”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ âżá”ƒÊłÊłá”’Ê·á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ ᔃ˹ ʰᔉ ˹ᔃⁱᔈ "á¶œÊ°â±á¶œá”á”‰âż" á”—á”’ ᔗʰᔉᔐ‧ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”—Ê°á”‰âż á”–Êłá”’á¶œá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆ á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ ʰⁱᔐ á”‰á”›á”‰ÊłÊžá”—Ê°â±âżá” ᔃ˹ ʰᔉ á¶œÊłâ±á”‰á”ˆâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”‰á”ƒá¶œÊ°á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ ᔒᔘᔗ á¶ á”’Êł á”—á”’ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡ËąâžŽ Ê·Ê°á”’ á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą á¶ á”’Êłá”á”‰Êł á”‰âżá”‰á”Êžâ€§ "᎔ á¶ á”’Êłá”â±á”›á”‰ ʞᔒᔘ‧‧‧"
áŽŹËąá”â±âżá” á¶ á”’Êł ᔃ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ "᎔ᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔍᔒᔒᔈ á¶ á”’Êł ʞᔒᔘ á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊž ⁱⁿ á”ƒËĄá”’âżá”‰â€§ áŽșá”’ Ê·á”’âżá”ˆá”‰Êł ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰ á”â±Ëąá”‰Êłá”ƒá”‡ËĄá”‰! áŽźá”‰á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ á”’Êł ᶜᔃᔗᶜʰ ᔘᔖ ʷⁱᔗʰ‧‧‧" "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᎔'ᔐ á”ˆá”’â±âżá” ᶠⁱⁿᔉ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ʷⁱᶠᔉ‧ "᎔'ᔐ á”—á”‰ËĄËĄâ±âżá” ʞᔒᔘ!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ËĄá”‰á”ƒá”ˆËą ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ á”—á”’ Ëąá”’á¶œâ±á”ƒËĄâ±Ëąá”‰â€§ 'ᔂʰᔒ ᔐⁱᔍʰᔗ ᔇᔉ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’Ëąá”‰Ëąá”— á”—á”’ ᔃ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ ᔒᶠ ᔐⁱⁿᔉ' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒËąá”á”‰á”ˆ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ â€§ 'á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗᔃᔘᔍʰᔗ ᔐᔉ ᔃᔇᔒᔘᔗ Ê°á”ƒá”›â±âżá” ᶠᔘⁿ ᔃⁿᔈ á”—á”‰á”ƒá”Ê·á”’Êłá”' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ᔃ˹ á”á”‰á”á”’Êłâ±á”‰Ëą ᔒᶠ á”â±âżá”ˆâżá”‰ËąËą á”‰Êłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ Ê·á”‰âżá”— á¶ á”’Êł Ê°â±Ëą ʰᔒᔐᔉ‧ "áŽŽá”’á”á”â±âżá”ƒâ€”Ê·á”ƒÊ°?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃʷᔒᔏᔉ ʷⁱᔗʰ ᔃ Ëąá”—á”ƒÊłá”— Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” ᔃ á”–á”‰ÊłËąá”’âż ᔃᔗ ᔗʰᔉ á¶ Êłá”’âżá”— á”ˆá”’á”’Êłâ€§ ᎎᔉ á”’á”–á”‰âżá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”ƒâżá”—Ëą ᔐᔉ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ᔒᔘᔗ ᔃⁿᔈ á”‡á”’âżá”ˆ Ëąá”’ ᎔ ᶜᔃᔐᔉ á”—á”’ ʞᔒᔘ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰ âżâ±á¶œá”‰ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’Ëąá”‰Ëąá”— ᎔ ʰᔃᔛᔉ á”—á”’ ᔃ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâ€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”â±ËĄá”‰á”ˆ ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ËĄá”‰á”—á”—â±âżá” ʰⁱᔐ ⁱⁿ‧ "᎔ Ê·á”ƒËą ÊČá”˜Ëąá”— ᔃᔇᔒᔘᔗ á”—á”’ ᔍᔒ á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–á”ƒÊłá”â€§ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ê·á”ƒâżá”—Ëą ᔐᔉ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ ᔃ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰ ᔒᶠ ʰⁱᔐ Ëąá”’ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ê°á”‰ËĄá”– Ëąá¶œá”˜ËĄá”–á”—!" ᔆᔒ ᔗʰᔉʞ ᔍᔒᔗ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”ƒÊłá”— Ëąá”˜á”–á”–ËĄâ±á”‰Ëą âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆâ€§ "᎔ᔗ á”—á”ƒá”á”‰Ëą ᔃ ᔈᔃʞ á”’Êł Ëąá”’ á”—á”’ á”ˆÊłÊž á”’âżá¶œá”‰ ⁱᔗ á¶ â±âżâ±ËąÊ°á”‰á”ˆâžŽ Ëąá”’ ʷᔉ á¶œá”ƒâż ᔗᔃᔏᔉ á”—á”˜ÊłâżËą á”á”˜á”ƒÊłá”ˆâ±âżá” ⁱᔗ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”—á”’ËĄá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "᎔ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ ᔗʰᔉ á¶œá”ƒÊłá”›â±âżá” ᔒᶠ ᔗʰᔉ á¶ á”ƒá¶œâ±á”ƒËĄ á”ˆá”‰á”—á”ƒâ±ËĄËą ᔃⁿᔈ ʞᔒᔘ Ê°á”ƒâżá”ˆËĄá”‰ ᔗʰᔉ Ëąá”—Êłá”˜á¶œá”—á”˜Êłá”‰â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ËĄá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł Ëąá”‰á”—á”—â±âżá” ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”‡á”ƒËąá”‰â€§ "áŽ°á”‰á”ƒËĄ!" "ᔆᔒ ʷᔉ ᔉᔃᶜʰ á”á”˜á”ƒÊłá”ˆ ⁱᔗ ᔃ á”ˆá”’á¶»á”‰âż Ê°á”’á”˜ÊłËą á”–á”‰Êł á”—á”˜Êłâż ᔃᔗ ᔃ ᔗⁱᔐᔉ‧ ᎔ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔍᔒ ᔗᔉ˥˥ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”’ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔇᔉ ᔗʰᔉ ʷᔃᔗᶜʰ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”â±á”–á”–á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ'Ëą ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”ƒÊžá”‰á”ˆâ€§ "ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ˹ᔉᔉ ⁱᔗ âżá”’Ê· á”’Êł ÊČá”˜Ëąá”— ʷᔃⁱᔗ á¶ á”’Êł ⁱᔗ á”—á”’ á¶ â±âżâ±ËąÊ° á”ˆÊłÊžâ±âżá”?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËąÊ°â±á¶ á”—á”‰á”ˆ ᔃ˹ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆ Ê·á”ƒÊłá”ˆ á”–á”’âżá”ˆá”‰Êłá”‰á”ˆâ€§ "᎔ ᔇᔉᔗ Ëąá‘«á”˜â±ËĄËĄâ±á”ƒá”'Ëą á”á”’âżâżá”ƒ ᔍᔒ á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êž ⁱᔗ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”á”˜á”ƒÊłá”ˆâ±âżá” ⁱᔗ ᔃ˹ ʷᔉ Ëąá”–á”‰á”ƒá” ˹ᔒ‧‧‧" "ʞᔒᔘ á”—Êłá”˜Ëąá”— ʰⁱᔐ á”—á”’?" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–á”ƒÊłá”â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔖᔃᶜᔉᔈ ËĄá”’á”’á”â±âżá” á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ⁱᔗ‧ "᎔ᔗ'Ëą ᔐᔒ˹ᔗ á”‰ËŁá‘«á”˜â±Ëąâ±á”—á”‰ á”ƒÊłá”— ᔖⁱᔉᶜᔉ ᎔'ᔛᔉ ˹ᔉᔉⁿ!" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąâ±á”Ê°Ëąâ€§ "áŽ¶á”˜Ëąá”— á”ˆá”’âż'á”— á”—ÊłÊžâ€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ á”—Ê°â±âżá” ᎔'ᔈ Ê·á”ƒËąá”—á”‰ ᔐʞ á”‰âżá”‰Êłá”Êž ᔒⁿ á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžâ±âżá” Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” ᎔ Ê°á”‰ËĄá”– á”—á”’ á”‡á”˜â±ËĄá”ˆ?" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔘᔖ á”ƒá¶œá¶œá”˜Ëąâ±âżá” ᔒᶠ ᔃᔗ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ "ᎌʰ ʷᔃⁱᔗ ʷᔉ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔍᔒ á”—á”’ Ê·á”’Êłá” âżá”’Ê·! ᔆᔉᔉ ʞᔒᔘ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ᔗʰᔉ ËąÊ°â±á¶ á”—â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ˥ᔉᶠᔗ ʰⁱᔐ ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”–á”ƒÊłá”â€§ "á”€Ê°á”ƒâżá”Ëą á¶ á”’Êł Ê·á”’Êłá”â±âżá” ËĄá”ƒá”—á”‰ á”‡á”’ÊžËą!" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”—á”’ËĄá”ˆ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł á¶œËĄá”’Ëąâ±âżá” ᔘᔖ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”— á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—â€§ 'áŽčÊž á”—á”˜Êłâż á”—á”’ á”á”˜á”ƒÊłá”ˆ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆ Ê·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰' Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ➎ á”‰ËŁá¶œâ±á”—á”‰á”ˆËĄÊžâ€§ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ'Ëą á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆ ᔇʞ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ ᔗʰᔉ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰â€§ "ᔀⁱᔐᔉ á”—á”’ ËąÊ·â±á”—á¶œÊ° ËąÊ°â±á¶ á”—Ëą ᔃⁿᔈ á¶ á”’Êł ᔐᔉ á”—á”’ á”á”˜á”ƒÊłá”ˆâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ ᔃⁿᔈ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒá”— ËĄá”‰á”ƒâżâ±âżá” á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— ᔗʰᔉ á”‡á”ƒËąá”‰ ᔃ˹ ᔃ ᔇᔃᶜᔏ Êłá”‰Ëąá”— ᔃ˹ ʰⁱ ˹ᔒᶠᔗ Ëąâżá”˜á¶ á¶ ËĄâ±âżá” Ëąâżá”’Êłá”‰Ëą Ê·á”‰Êłá”‰ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆâ€§ 'áŽșá”’Ê· ᎔ á”âżá”’Ê· Ê°á”’Ê· áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᶠᔉ˥ᔗ Ê·Ê°á”‰âżá”‰á”›á”‰Êł ᎔ ˹˥ᔉᔉᔖ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ÊČᔒᔇ' á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ‧ "᎔‧‧‧" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ÊČá”˜Ëąá”— ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ ⁱᔗ á”—á”’ ᔐᔉ‧‧" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ á”‡á”‰á”Êłá”˜á”ˆá”â±âżá”ËĄÊž á”á”’â±âżá” á”’á”›á”‰Êł á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ âżá”‰Êłá”›á”’á”˜ËąËĄÊž ᔃ˹ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔇᔉⁿᔗ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ "ᎎᔉʞ á”—Ê°á”‰Êłá”‰â€§â€§" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Êłá”˜á”‡á”‡á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔒᶠ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ʰᔉᔃᔈ ᔃ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ‧ ᔀʰᔉ Ëąâżá”’Êłâ±âżá” Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ᔃ˹ á”‰Êžá”‰á”‡Êłá”’Ê· á¶ á”˜ÊłÊłá”’Ê·Ëą ᔇᔘᔗ ˹ᔗⁱ˥˥ ⁿᔒᔗ Ê·á”ƒá”â±âżá” ʞᔉᔗ‧ "ᔁᔖ ᔃⁿᔈ ᔃᔗᔒᔐ‧‧" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "ᎎᔐᔐᔐ‧‧‧" "᎔ ˹ᔃⁱᔈ áŽłáŽ±á”€Í ᔁ᎟!" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Êžá”‰ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”ƒÊłá”—ËĄá”‰á”ˆ ᔃʷᔃᔏᔉ á¶ á”ƒËĄËĄâ±âżá” á”’á”›á”‰Êł á”ƒËąâ±á”ˆá”‰ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆâ±âżá” Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  ᔘᔖ‧ "ᔂʰᔃ‧‧‧" "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ëąá”˜á”–á”–á”’Ëąá”‰á”ˆ á”—á”’ ᔇᔉ á”á”˜á”ƒÊłá”ˆâ±âżá” ᔗʰᔉ ᔐʞ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰!" "᎔'ᔐ á”á”’âżâżá”ƒ á”á”˜á”ƒÊłá”ˆ ⁱᔗ âżá”’Ê· ˹ᔒ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆâžŽ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá” ᔗᔒⁿ á”ˆâ±á¶»á¶»â±âżá”‰ËąËą Ëąá”˜á”‡Ëąâ±á”ˆá”‰á”ˆâ€§ "á”†á”’ÊłÊłÊžâ€§â€§" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— ʰᔃᔛᔉ á”ƒâżÊž Ê·á”’Êłá” á”—á”’ á”á”’ÊłÊłá”’Ê· Ëąá”’ ᎔ á¶œá”ƒâż ˹˥ᔉᔉᔖ ⁱⁿ á”’âżá¶œá”‰ ᔐʞ Ê°á”’á”˜ÊłËą á”‰âżá”ˆâ€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ â±âżá¶ á”’Êłá”Ëąâ€§ "᎔'ËĄËĄ ᶜᔒᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”á”’Êłâżâ±âżá” á¶ á”’Êłâ€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊžËąâ€§ "ʞᔒᔘ ËĄá”’á”’á”â€§â€§â€§" "᎔ á”âżá”’Ê·!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”‰á”–ËĄâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃ˹ ʰᔉ ᶜᔃᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ "᎔'ᔈ á”‡á”˜â±ËĄá”— Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ ᔃ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰ ʷⁱᔗʰ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż âżá”’á”ˆá”ˆá”‰á”ˆ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ ᔘᔖ á”—á”’ ᔇᔉᔈ‧ "᎔'ᔛᔉ á”—á”’ ᔍᔒ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê· á”á”’Êłâżâ±âżá”â€§â€§" "᎔'ᔐ á”ËĄá”ƒá”ˆ; ᔍᔉᔗ ᔃ ᔍᔒᔒᔈ âżâ±á”Ê°á”—'Ëą Êłá”‰Ëąá”—!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ËĄá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ ʰᔉ Ëąâ±á”—á”˜á”ƒá”—á”‰á”ˆâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ⁿᔉˣᔗ á”á”’Êłâżâ±âżá” á”—á”’ ˹ᔉᔉ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”ƒá”–á”–â±ËĄÊž á”–á”ƒá”—Êłá”’ËĄËĄâ±âżá” á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆ ᔗʰᔉ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰â€§ "᎔ á”—Ê°â±âżá” ⁱᔗ'Ëą á”ˆÊłÊžâ€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊžËą Ëąá”‰á”‰â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗᔒᔘᶜʰᔉᔈ ⁱᔗ ᔃⁿᔈ Ê·á”ƒËą á”ˆÊłÊžâ€§ "ᎏ˥˥ ᔍᔒᔒᔈ!" ᎎᔉ á”—á”’ËĄá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "áŽșá”’ ᔈᔃᔐᔃᔍᔉ ᔃ˹ á¶ á”ƒÊł ᔃ˹ ᎔ á¶œá”ƒâż ᔗᔉ˥˥‧‧" "á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ'Ëą á”á”’âżâżá”ƒ ᔇᔉ Ëąá”’ ʰᔃᔖᔖʞ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄá”ƒá”˜á”Ê°á”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ á”—á”‰ËŁá”—á”‰á”ˆ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ "᎔ ˥ᔒᔛᔉ Ëąá”‰á”‰â±âżá” ʰⁱᔐ!" á”†á”‰á”‰â±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”’á”– ʷⁱᔗʰ á”ËĄá”‰á”‰ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ᔒᶠ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”’á”á”‰Ê°á”’Ê· ᔐᔃᔈᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉᔉ˥ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ 'ᎎᔉ ⁱ˹ Ëąá”’ âżâ±á¶œá”‰ á”—á”’ ᔃ˥˥ ᔇᔘᔗ ᔒᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰ Ê°â±Ëą á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËąâ€§ ᎔ᶠ á”’âżËĄÊž ᎔ á”âżá”‰Ê· ÊČá”˜Ëąá”— Ê°á”’Ê· ʰᔉ ᶠᔉᔉ˥˹ ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔐᔉ ᔈᔉᔉᔖ á”ˆá”’Ê·âż â±âżËąâ±á”ˆá”‰' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥ᔗ ⁿᔒᔗ Ëąá”’ â±á”á”–á”’Êłá”—á”ƒâżá”—â€§ '᎔ᶠ á”’âżËĄÊž ᎔ ᔐᔃᔈᔉ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”’ ʰᔃᔖᔖʞ á”—á”’' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔃᔗ ʰⁱᔐ á”ˆá”‰á”–Êłá”‰ËąËąâ±âżá”ËĄÊžâ€§ ᎎᔉ Ëąá”ƒÊ· á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Êłá”˜âż á”—á”’ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰ ᔃ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”‡á”’á”˜âżá¶œá”‰á”ˆ Ëąá”â±ËĄâ±âżá”â€§ "᎔'ᔐ á”ƒá¶œá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž â±á”á”–Êłá”‰ËąËąá”‰á”ˆ; ⁱᔗ ËĄá”’á”’á”Ëą ᔉᔛᔉⁿ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł á”ˆÊłÊž!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’âżá”â±âżá”ËĄÊž Ëąá”ƒÊ· á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄâ±á”Ê°á”— ᔘᔖ ᔃ˹ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔍᔃᔛᔉ ʰⁱᔐ ˹ᔒᔐᔉ á”–á”ƒá”—Ëąâ€§ "ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰ Ëąâ±âżá¶œá”‰ ⁱᔗ'Ëą ᔒᶠ ʞᔒᔘ!" "ᎌʰ; á”—Ê°á”ƒâżá”Ëąâ€§â€§" "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔃ ᔇᔉ˹ᔗ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ ᔒᶠ ᔐⁱⁿᔉ➎ á”’á”—Ê°á”‰Êł á”—Ê°á”ƒâż áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”! á¶œá”ƒâż ᎔ á¶œá”ƒËĄËĄ ʞᔒᔘ ᔐʞ ᔇᔉ˹ᔗ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ?" "᎔ᶠ ᎔ Ëąá”ƒÊž Êžá”‰ËąâžŽ Ê·â±ËĄËĄ ʞᔒᔘ ÊČá”˜Ëąá”— á”–Êłá”’á”â±Ëąá”‰ ᔐᔉ ⁿᔒᔗ á”—á”’ Ëąá”ƒÊž ⁱᔗ ⁱⁿ á”–á”˜á”‡ËĄâ±á¶œ?" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ‧ á”†á‘«á”˜á”‰á”ƒËĄâ±âżá” ʷⁱᔗʰ ÊČᔒʞ➎ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰ ʰⁱᔐ‧ "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”ƒá”á”ƒá¶»â±âżá”âžŽ ʷʰⁱᶜʰ ᎔ ˥ᔒᔛᔉ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ ᔗʰᔉᔐ ᔃ˹ ʰᔉ ᶠᔉ˥ᔗ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ Ëąá”—á”ƒÊłá”— á”—á”’ Ê·á”‰ËĄËĄ ᔘᔖ ⁱⁿ á”—á”‰á”ƒÊłËą; ʰᔉ âżá”‰á”›á”‰Êł ËĄâ±á”á”‰á”ˆ á¶ á”’Êł á”’á”—Ê°á”‰ÊłËą á”—á”’ ˹ᔉᔉ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á¶œÊłÊžâ€§ '᎔ ᔈᔒ ⁿᔒᔗ á”âżá”’Ê· Ê°á”’Ê· Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”á”ƒá”á”‰Ëą ʰⁱᔐ Ëąá”’ Ê°á”ƒá”–á”–â±á”‰Êł á”—Ê°á”ƒâż ᎔ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”–á”’âżá”ˆá”‰Êłá”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ á”—Êłâ±á”‰á”ˆ ⁿᔒᔗ á”—á”’ ˥ᔉᔗ ᔒᔘᔗ ᔃ ˹ᔒᔇ ᔃ˹ ʰᔉ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ ᔃʷᔃʞ Ëąá”’ ᔗʰᔉʞ á”â±á”Ê°á”—âżâ€™á”— Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰â€§ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” ᔗʰᔉ á”—á”‰á”ƒÊłËą ᔃᔇᔒᔘᔗ Ëąá”—á”ƒÊłá”— á”—á”’ ᶠᔃ˥˥➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔇʞ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á”˜âżá”ˆá”‰Êł ᔃ á”—Êłá”‰á”‰â€§ "ᔂʰᔃᔗ'Ëą ᔘᔖ ʷⁱᔗʰ‧‧‧" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔇᔘᔗ ᎔'ËĄËĄ ᔍᔒ ᶜʰᔉᶜᔏ ᔒⁿ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Êłá”ƒâż á”ƒá¶ á”—á”‰Êł Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”—Êłá”‰á”‰â€§ ᎎᔉ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ Ê°á”˜á”á”â±âżá” Ê°â±Ëą á”âżá”‰á”‰Ëą ᔃ˹ ʰᔉ á”—Êłâ±á”‰á”ˆ Ê°á”’ËĄá”ˆâ±âżá” ᔇᔃᶜᔏ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰ÊłËąâ€§ áŽșá”’á”— á”âżá”’Ê·â±âżá” Ê°á”’Ê· á”—á”’ á”ƒá”–á”–Êłá”’á”ƒá¶œÊ° ʰⁱᔐ➎ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”‰Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ⁿᔒᔗ á”’á”›á”‰ÊłËĄÊž á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âżá”ƒá”—á”‰ âżá”’Êł á”ƒËąá” á¶ á”’Êł ᔗᔒᔘᶜʰ á”‰á”›á”‰Êłâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊ· Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ ËĄá”’á”’á”â±âżá” ᔘᔖ á”—á”’ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”’âżá¶œá”‰Êłâżá”‰á”ˆ ᔃᔇᔒᔘᔗ ʰⁱᔐ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᎔ ˹ᔉᔉ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”˜á”–Ëąá”‰á”—â€§â€§â€§" "ᔆᔒ“" "ᔂᔉ˥˥ ᔈᔒ ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ á”ƒâżÊž á”—Ê°â±âżá” ᎔ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ?" "ʞᔒᔘ ˹ᔉᔉᔐ á”—á”’ ᔇᔉ ÊČá”˜Ëąá”— Ëąá”’ á”ËĄá”ƒá”ˆ ʷⁱᔗʰ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§â€§â€§" "ʞᔉᔃ ʰᔉ'Ëą ËĄâ±á”á”‰ ᔃ á”‡Êłá”’á”—Ê°á”‰Êł á”—á”’ ᔐᔉ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâ±á”Ê°á”‰á”ˆ ʷⁱᔗʰ á¶œÊłÊžâ€§ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’Ëąá”‰Ëąá”— ᎔'ᔛᔉ á”—á”’ ᔃ ᔇᔉ˹ᔗ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâžŽ ᔃⁿᔈ ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰ ᔖᔒ˥ⁱᔗᔉ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á¶ á”’Êł á”—á”’ á”—á”’ËĄá”‰Êłá”ƒá”—á”‰ ᔐᔉ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗᔒᔒᔏ ᔃ á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°â€§ "᎔ á”ˆá”’âż'á”— ᔍᔉᔗ Ê°á”’Ê· ᔗʰᔉʞ ᔍᔉᔗ á”—á”’ Ê°á”ƒâżá” ᔒᔘᔗ ʷⁱᔗʰ ʞᔒᔘ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— ᎔ á¶œá”ƒâżâżá”’á”— ᔉᔛᔉⁿ ᔍᔒ ᔃ ᔈᔃʞ ʷⁱᔗʰᔒᔘᔗ á”ƒÊłá”á”˜â±âżá” ʷⁱᔗʰ ᔐʞ ʷⁱᶠᔉ ᎔ ʰᔃᔈ á”–Êłá”’á”Êłá”ƒá”á”á”‰á”ˆ! ᎔ᶠ ʞᔒᔘ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ á”–Êłá”‰á”—á”‰âżá”ˆ á”—á”’ ËĄâ±á”á”‰ ᔐʞ á¶œá”’á”á”–á”ƒâżÊž ʞᔒᔘ á”ˆá”’âż'á”— ʰᔃᔇᔉ ᔗᔒ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ⁿᔒ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔃᔛᔉ ʰⁱᔐ ᔃ á”â±ËąËą ᔒⁿ ᔗʰᔉ á¶ á”’Êłá”‰Ê°á”‰á”ƒá”ˆâ€§ "ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż á”—á”ƒËĄá” á”—á”’ ᔐᔉ➎ ᔃⁿᔈ ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— ᔃᔐ á”ƒá¶ Êłá”ƒâ±á”ˆ ᔒᶠ â±ÊłÊłâ±á”—á”ƒá”—â±âżá” ʞᔒᔘ‧ ᎔ᔗ'Ëą Ê°á”ƒÊłá”ˆ Ê·Ê°á”‰âż ᎔ Ê·á”’Êłá” ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡âžŽ ᔇᔘᔗ ᎔'ᔈ ˥ᔒᔛᔉ á”—á”’ ᔇᔉ ᔍᔒᔒᔈ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâ€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ á”á”‰á”ƒâż ⁱᔗ?" "ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰â€§â€§â€§"
How are sleep and anaesthesia the same? How do they differ? Sleep is natural. When you have met the need for it, it will finish by itself. Anaesthesia is caused by dr*gs. It will only finish when the dr*gs wear off. These dr*gs work by acting on the same parts of the brain that control sleep. While you are under anaesthesia your vital signs are constantly monitored to make sure you are 'asleep' and not feeling any paın. However you are in a drug-induced unconsciousness,dream-like experiences. In some cases, the patient may experience some confusion or disorientation after waking up from it. A common patient response on emerging from is disorientation, unaware of time passed.
᎔ⁿ Êžá”’á”˜Êł áŽ°Êłá”‰á”ƒá”Ëą âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ â€˜áŽłá”’á”’á”ˆ á”á”’Êłâżâ±âżá”! áŽłá”˜á”‰ËąËą ʷʰᔃᔗ ᎔ ᔐᔃᔈᔉ Êžá”’á”˜Êł á¶ á”ƒá”›á”’á”˜Êłâ±á”—á”‰!’ áŽŽá”‰á”ƒÊłâ±âżá” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ, áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”â±ËĄá”‰á”ˆâ€§ â€˜áŽ·Êłá”ƒá”‡á”‡Êž áŽŸá”ƒá”—á”—â±á”‰Ëą!’ ‘ᔀᔒ á”˜Ëąâ€§â€§â€™ â€˜áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?’ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€™Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆâ€§ á”†á”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊž áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥ᔗ ᔃ ᔗᔃᔖ ᔒⁿ Ê°â±Ëą ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰Êł á¶ Êłá”’á” áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ â€œáŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!” ᎎᔉ Ëąâżá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆ ᔃʷᔃᔏᔉ, Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąâ±âżá” Ê°á”‰â€™Ëą Ê°á”˜á”á”â±âżá” ᔃ á”–â±ËĄËĄá”’Ê· ᔃⁿᔈ ⁿᔒᔗ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”âżá”‰Ê· ⁱᔗ’˹ á”—á”’ ᔍᔒᔒᔈ á”—á”’ ᔇᔉ á”—Êłá”˜á”‰ á¶ á”’Êł Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ Ëąá”–á”‰âżá”ˆ Ê°â±Ëą ᔗⁱᔐᔉ á”—á”’á”á”‰á”—Ê°á”‰Êł, á”á”ƒá”â±âżá” ᔗʰᔉ ᔐᔒᔘᔗʰ Ê·á”ƒá”—á”‰Êłâ±âżá” á”–á”ƒá”—á”—â±á”‰Ëąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ á”’á”˜âżá”ˆ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á”ˆÊłá”’á”’ËĄâ±âżá” â±âżËąá”—á”‰á”ƒá”ˆâ€§ â€œáŽ¶á”˜Ëąá”— ᔍᔉᔗ ” “᎔ á”âżá”’Ê·; ᎔’ᔐ ᔘᔖ!” ᎎᔉ á”—á”’ËĄá”ˆ Ê°â±Ëą á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł ʷⁱᶠᔉ‧ â€˜á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ⁱ˹ ᔃ á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËą Êłâ±á”›á”ƒËĄ Ê·Ê°á”’ ᔐⁱᔍʰᔗ âżá”‰á”›á”‰Êł á”—á”’ ʰᔃᔛᔉ ᔃ ËĄá”ƒËąá”—â±âżá” á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËąÊ°â±á”–â€™ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ‧ ᎎᔉ á”â±âżá”ˆËĄá”‰ËąËąËĄÊž Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡ ʷⁱᔗʰᔒᔘᔗ ᔃ á”–ËĄá”ƒâż á”’Êł ᔉᔛᔉⁿ á”á”’á”—â±á”›á”ƒá”—â±á”’âż! ᎎᔉ ÊČá”˜Ëąá”— Ëąâżá”˜á¶œá” ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᔇᔃᶜᔏ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔈⁱᔈ Ê°â±Ëą ÊČᔒᔇ ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”Êłâ±ËĄËĄâ€§ “ᔂᔉ á”ƒÊłá”‰ ᔗᔉᔃᔐ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡â€§â€§â€ Ëąâ±âżá”Ëą á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡, ⁿᔒᔗ âżá”’á”—â±á¶œâ±âżá” ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”’á”–á”‰âżá”‰á”ˆ ᔇʞ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ â€˜áŽłá”‰á”— á”’á”›á”‰Êł Êžá”’á”˜Êł á”–Êłâ±á”ˆá”‰ ᔃⁿᔈ ÊČá”˜Ëąá”— á”ƒËąá” ʰⁱᔐ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ⁱᔗ á”’á”›á”‰Êł ʷⁱᔗʰ! ʞᔒᔘ Ê·â±ËĄËĄ âżá”‰á”›á”‰Êł ᔈᔒ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” ÊČá”˜Ëąá”— Ëąá”—á”ƒâżá”ˆâ±âżá”â€™ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆâ€§ áŽ·âżá”’Ê·â±âżá” ʰᔉ ᔐⁱᔍʰᔗ ÊČá”˜Ëąá”— á”‰âżá”ˆ ᔘᔖ á”‡á”‰â±âżá” ᔏⁱᶜᔏᔉᔈ ᔒᔘᔗ ᔇᔘᔗ Êłâ±Ëąá”â±âżá” ⁱᔗ, áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ “ᎎᔉʞ, ᔏⁱᔈ ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ “ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżâżá”ƒâ€Šâ€ “᎔ Ê·â±ËĄËĄ ⁿᔒᔗ ᶠᔃ˥˥ á¶ á”’Êł ᔃ á”—Êłâ±á¶œá” ᔗᔒᔈᔃʞ, Ëąâ±ËĄËĄÊž áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!” â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€Šâ€ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆâ€§ “ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰ ⁱᔗ’˹ ʞᔒᔘ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż; ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆ ʰᔃᔛᔉ á”âżá”’Ê·âż!” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔘᔖ‧ “᎔ ” â€œáŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʞᔒᔘ á”ˆá”’âżâ€™á”— á”‡á”‰ËĄá”’âżá” Ê°á”‰Êłá”‰; ᔍᔉᔗ ᔒᔘᔗ!” á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”–á”’â±âżá”—á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą Ëąá”–á”ƒá”—á”˜ËĄá”ƒ ᔃᔗ ʰⁱᔐ ᔃ˹ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”—Ê°Êłá”‰Ê· ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż âżá”‰á”›á”‰Êł Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ Êžá”‰ËĄËĄ ⁱⁿ Ëąá”˜á¶œÊ° ᔃ ʷᔃʞ‧ “ᎌʰ á”—Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆâ€Šâ€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔃ˹ ᔗʰᔉʞ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ Ê·á”’Êłá”â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ÊČá”˜Ëąá”— Ëąá”—á”ƒÊžá”‰á”ˆ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ ËĄá”ƒâżá”ˆá”‰á”ˆ âżá”‰â±á”—Ê°á”‰Êł á”á”’â±âżá” ᔇᔃᶜᔏ ʰᔒᔐᔉ âżá”’Êł á”—á”’ ᔗʰᔉ áŽ·Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡â€§ ᎎᔉ Ëąá”ƒá”— Êłá”‰ËĄâ±á”›â±âżá” ᔗʰᔉ Ëąá¶œá”‰âżá”‰ ⁱⁿ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ ᔃ˹ ʰᔉ á¶œÊłâ±á”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ ËĄâ±á”á”‰á”ˆ Ê°á”ƒá”›â±âżá” ᔗⁱᔐᔉ á”—á”’ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  ᔃⁿᔈ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž âżá”‰á”›á”‰Êł á¶œÊłâ±á”‰á”ˆ á”’á”›á”‰Êł ᔃⁿ á”’á”—Ê°á”‰Êł á”–á”‰ÊłËąá”’âż; ʞᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą Ëąá”—â±á¶ ËĄâ±âżá” Ê·Ê°â±á”á”–á”‰ÊłËą ᔃᔗ ‘ʞᔒᔘ ᔈᔒ ⁿᔒᔗ á”‡á”‰ËĄá”’âżá” Ê°á”‰Êłá”‰â€™ Êłâ±âżá”Ëą á”’á”›á”‰Êł ᔃⁿᔈ á”’á”›á”‰Êł á”ƒá”á”ƒâ±âżâ€§ ᎎᔉ’˹ á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ á”—Êłâ±á¶œá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰, ᔃⁿᔈ ʰᔉ á”âżá”‰Ê· ʷʰᔃᔗ Êłâ±Ëąá”Ëą á”á”’â±âżá” ⁱⁿ‧ ᔆᔗⁱ˥˥ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”ƒËą âżá”‰á”›á”‰Êł á”–á”‰ÊłËąá”’âżá”ƒËĄËĄÊž Ê°á”˜Êłá”— ʰⁱᔐ ᔃ˹ Ëąá”˜á¶œÊ°â€§ ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰, Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔐⁱᔍʰᔗ ᶠᔒⁱ˥ Ê°â±Ëą á”–ËĄá”ƒâżËą ᔃᔗ ᔗⁱᔐᔉ˹, ᔇᔘᔗ ʰᔉ âżá”‰á”›á”‰Êł ᔈⁱᔈ Ëąá”’ ʷⁱᔗʰ Ëąá”˜á¶œÊ° á”˜á”–Ëąá”‰á”—á”—â±âżá”â€§ áŽșá”’á”— á”—á”’ ᔐᔉⁿᔗⁱᔒⁿ Ê°á”’Ê· ʰᔉ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ʷⁱᔗʰ ᔃʷᔉ ᔃ˹ ʰᔉ ᔏⁱᶜᔏᔉᔈ ᔒᔘᔗ‧ ᔂⁱᔗʰ ᔃ Ëąâ±á”Ê° ʰᔉ’ᔈ ᔈᔉᶜⁱᔈᔉᔈ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ᔘᔖ ᔒᶠᶠ ᔗʰᔉ á”Êłá”’á”˜âżá”ˆ ᔃⁿᔈ ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰â€§ á¶ á”’Êł ᔍᔒᔒᔈ‧ ᎏᔗ á¶œËĄá”’Ëąâ±âżá” ᔗⁱᔐᔉ, Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊ· áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᶜᔒᔐᔉ ᔘᔖ á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ “ᎌʰ á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âżâ€Šâ€ ËąÊ°á”‰ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ á¶ á”’Êł Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆâ€§ â€œáŽ·á”ƒÊłá”‰âż, ʷʰᔃᔗ ” ᔆʰᔉ Ê°á”‰ËĄá”ˆ ᔘᔖ ᔃ ⁿᔒᔗᔉ ʷʰⁱᶜʰ Ëąá”ƒÊžËą ‘᎔ ʰⁱᔗ Êłá”’á¶œá” ᔇᔒᔗᔗᔒᔐ Ëąâ±âżá¶œá”‰ ᎔ ᔈᔒ ⁿᔒᔗ ˹ᔉᔉᔐ á”—á”’ ᔇᔉ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆâ€§ ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— ᔈᔒ ⁿᔒᔗ á”‡á”‰ËĄá”’âżá” Ëąá”’ ᎔ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ⁱᔗ ᔇᔉ˹ᔗ‧ áŽșá”’ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ ᶠᔉᔉ˥ Ëąá”—Êłá”‰ËąËąá”‰á”ˆ ᔇʞ ᔐᔉ á”ƒâżÊž ËĄá”’âżá”á”‰Êł; áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€™ ᔆᔃⁱᔈ ᔗʰᔉ ⁿᔒᔗᔉ‧ “ᎎᔉ ˥ᔉᶠᔗ á”—á”’ ᔗʰᔉ áŽ·Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡ ᔃⁿᔈ ᎔ Ê°á”ƒá”›á”‰âżâ€™á”— ʞᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâ±âżá¶œá”‰! Ꮀᔒ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ ᔐⁱᔍʰᔗ ᔇᔉ?” “᎔’ᔐ Ëąá”’ Ëąá”’ÊłÊłÊž; ᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— á”âżá”’Ê·â€§â€§â€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”—á”’ËĄá”ˆ Ê°á”‰Êł á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ËąÊ°á”‰ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êłá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”ˆá”ƒÊžâ€™Ëą ᔉᔛᔉⁿᔗ˹ ᔃ˹ ʰᔉ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ Ê°á”’Ê· á”‡á”ƒá”ˆËĄÊž ʰᔉ á”—Êłá”‰á”ƒá”—á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ ‘ᔂᔃⁱᔗ, ʰᔉ ᔖᔘᔗ Êłá”’á¶œá” ᔇᔒᔗᔗᔒᔐ ’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Êłá”ƒâż á”ˆá”’Ê·âż á”—á”’ ᔗʰᔉ á”‡á”˜Ëą ˹ᔗᔒᔖ‧ áŽżá”’á¶œá” ᎟ᔒᔗᔗᔒᔐ’˹ ᔃⁿ á”˜âżËąá”‰á”—á”—ËĄâ±âżá” á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰ á”—á”’ ᔇᔉ, Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”‰Ê·â€§ ᎎᔉ á”‰á”›á”‰âżá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”Êłá”’á”˜âżá”ˆâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶠᔉ˥ᔗ Ëąá”’ ᔇᔃᔈ á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ, Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” Ê°â±Ëą ˹ᔒᶠᔗ á¶œÊłâ±á”‰Ëą ᔃ˹ ʰᔉ ᔏᔉᔖᔗ Ëąá”’á”‡á”‡â±âżá”â€§ “ᎌʰ, áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”á”ƒËąá”–á”‰á”ˆâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą á¶œá”’á”á”–ËĄá”‰á”—á”‰ËĄÊž ÊČá”˜Ëąá”— á”’á”›á”‰ÊłÊ·Ê°á”‰ËĄá”á”‰á”ˆ ᔃ˹ Ê°â±Ëą ᔉᔐᔒᔗⁱᔒⁿ˹ ᔗᔒᔒᔏ á”’á”›á”‰Êł, Ê°â±Ëą á”’âżËĄÊž ᔐᔒᔛᔉᔐᔉⁿᔗ á”‡á”‰â±âżá” á”‡á”ƒÊłá”‰ËĄÊž Êłá”’á¶œá”â±âżá” ᔇᔃᶜᔏ ᔃⁿᔈ á¶ á”’Êłá”—Ê° ᔃ˹ ʰᔉ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłá”‰á”ˆâ€§ “᎔’ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž!” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Êłá”ƒâż á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊ· Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄá”‰á”ƒâż á”’á”›á”‰Êł ʰⁱᔐ‧ “᎔ Ê·á”ƒËą Ê·Êłá”’âżá”â€§ ᎔ Ê·á”ƒËą á”‡á”˜ËąÊž, ʷʰⁱᶜʰ ⁱ˹ⁿ’ᔗ á”ƒâżÊž á”‰ËŁá¶œá”˜Ëąá”‰ á”—á”’ Ê°á”˜Êłá”— ʞᔒᔘ‧ ʞᔒᔘ ᔐᔃᔏᔉ ᔐᔉ ʰᔃᔖᔖʞ; á”’ Ëąá”’ ʰᔃᔖᔖʞ!” “᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— á”‡á”‰ËĄá”’âżá”â€Šâ€ “ʞᔒᔘ á”‡á”‰ËĄá”’âżá” ᔃ˹ ᔐᔘᶜʰ ᔃ˹ á”ƒâżÊž ᔒᶠ á”˜Ëąâ€§ ᎔’ᔈ Êłá”ƒá”—Ê°á”‰Êł ʞᔒᔘ ᶜᔒᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ, á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ᎔ á¶œá”ƒâżâżá”’á”— â±á”á”ƒá”â±âżá”‰ ËĄâ±á”›â±âżá” ⁱⁿ á”ƒâżÊž á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰ ʷⁱᔗʰᔒᔘᔗ ʞᔒᔘ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż! ᔂᔉ âżá”‰á”‰á”ˆ ʞᔒᔘ; ᎔ âżá”‰á”‰á”ˆ ʞᔒᔘ‧‧” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˥ᔉᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ⁱᔗ ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ ᔒⁿ ᔗʰᔉ Êłâ±á”ˆá”‰ ʰᔒᔐᔉ, á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżâ±âżá” Ê·Ê°Êž ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰â€§ ᎎᔉ ᶠᔉ˥ᔗ Êłá”‰ËĄá”ƒËŁá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ ᔉᔛᔉⁿ á”ˆÊłá”’Ê·ËąÊž ᔃ˹ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ á¶œËĄá”’Ëąá”‰ ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”‡á”˜Ëą Êłâ±á”ˆá”‰â€§ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”ƒÊ· Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ ᶜᔒᔐᔉ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ ᎎᔉ ᶠᔉ˥ᔗ ËąËĄá”‰á”‰á”–Êž ᔇᔘᔗ á”ƒËĄËąá”’ á¶œá”’âżá”—á”‰âżá”— ʷⁱᔗʰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ âżá”’Ê· á”‡á”‰â±âżá” ᔒⁿ Ê°â±Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰â€§
https://www.verywellhealth.com/why-we-drool-in-our-sleep-3015103
Why do people sleep talk? Posted May 24, 2009 Why do people sleep talk? In order to better understand parasomnias, it is important to understand what happens while we sleep. We start out awake when we lie down, close our eyes, and fall asleep, entering into light sleep, which then quickly gives way to deeper sleep. This is referred to as a sleep cycle, and generally lasts between 90-120 minutes. Sleep cycles again several more times during the night, though as the night progresses. The different stages of sleep are characterized by distinct brain wave patterns, as well as by differences in other physiologic parameters, such as muscle tone, eye movement, heart rate, breathing rate and patterns, and blood pressure. In REM sleep, dreams are most vivid and memorable. As one transitions between the different stages of sleep, there can be brief awakenings, either partial or full, following which most people immediately return to sleep. Sometimes, however, there are strong pulls both to wakefulness and to deep sleep, and the result is that part of the brain continues to be in slow wave sleep, while another part is simultaneously in a state of wakefulness. The behavioral consequence is one of the NREM parasomnias: sleep walking, sleep talking, sleep eating, confusional arousals, night terrors. The person going through one of these is not aware of what she or he is doing and is often incoherent while it is happening, and has no recollection of it after. Dennis Rosen, M.D.
Snoring can be caused by a number of factors, such as the anatomy of your mÞuth and sinuses, allergies, a cold, and your weıght. When you doze off and progress from a light sleep to a deeper sleep, the muscles in the roof of your mÞuth (soft palate), tongue and thr*at relax. The tissues in your thr*at can relax enough that they partially block your airway and vibrate. The more narrowed your airway, the more forceful the airflow becomes. This increases tissue vibration, which causes your snoring to grow louder.
Muscles relax during sleep, including those in the face. The nervous system relaxes when we go into a deep sleep, which can also cause our facial muscles to relax. This can lead to our mouths falling open and drool escaping from the sides of our mouths. Also saliva can spill out of your mouth as drool when your facial muscles relax in your sleep like if the mouth falls open. Since the muscles around your mouth are relaxed, your mouth can be relaxed enough that saliva slips out. Once in sleep cycle, your body’s muscles, including those in your face and mouth, start to relax, often resulting in less swallowing and more drool. But sometimes when you're asleep, your brain forgets to tell your throat and mouth muscles to swallow, causing saliva to commute from your mouth to your pillow. As you sleep, your body enters a state of relaxation and restoration. This means that your muscles relax – including all of the muscles and tissues in the airway. When these tissues relax, they may fall back into the airway, partially blocking your ability to breathe normally. Sometimes causes your throat to compress as your tongue falls further back into your airway and the open space behind your tongue and soft palate is reduced. Inhaled air becomes turbulent. Directly inhaled air vibrates the soft tissues at the back of your mouth Though breathing is an involuntary function and it may be difficult to control how your breathe while sleeping, if you sleep on your side, the saliva collects in the side of your mouth and the reflex does not kick in to get rid of the drool. However, if you sleep on your back, saliva collects in the back of the throat and leads to automatic swallowing action. If you breathe through partially blocked nose, greater suction forces are created that can cause your throat to collapse and bring on snoring where your uvula and soft palate start to flap. When we fall asleep, many muscles in our body relax. This is true of the muscles in our airway, since not fully conscious. When you doze off and progress from a light sleep to a deep sleep, the muscles in the roof of your mouth (soft palate), tongue and/or throat relax more. This usually happens when the muscles in your body (including your face) relax during sleep, especially during your REM cycle. When this happens, your jaw falls slack and your mouth falls open.
Consciousness requires both wakefulness and awareness. Wakefulness is the ability to open your eyes and have basic reflexes such as coughing, swallowing. Awareness is associated with more complex thought processes and is more difficult to assess. General anaesthesia is medication that gives a deep sleep-like state. You are unconscious and feel nothing. A coma is a state of unconsciousness where a person is unresponsive and cannot be woken. Someone who is in a coma is unconscious and has minimal brain activity. They're alive but can't be woken up and show no signs of awareness. The person's eyes will be closed and they'll appear to be unresponsive to their environment. Over time, the person may start to gradually regain consciousness and become more aware. Some people feel they can remember events that happened around them while they were in a coma. People who do wake up from a coma usually come round gradually. They might be very agitated and confused to begin with. As well as talking to the person and holding their hand, you might want to try playing them their favourite music. A person who shows clear but minimal or inconsistent awareness is classified as being in a minimally conscious state. They may have periods where they can communicate or respond to commands, such as moving a finger when asked. Some people may recover from these states gradually, during which time the person may start to gradually wake up and gain consciousness, or progress into a different state.
᎟ᔘᔖᔖʞ ᎞ᔒᔛᔉ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ 𝚠𝚘𝚛𝚍 𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝: đŸœđŸ·đŸż "᎔ á¶œá”ƒâż'á”— ᔇᔉ˥ⁱᔉᔛᔉ ᎔'ᔐ ËĄá”‰á”—á”—â±âżá” ᔐʞ ᔈᔃᔈ ᔖᔃʞ ᔐᔉ á”—á”’ ᔈᔒ Ëąá”˜á¶œÊ° ᔃ á”—Ê°â±âżá”â€§â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”ƒá”˜á”Ê°á”—á”‰Êł áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ'Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ Ê·á”ƒËą Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔇʞ Ëąá”–á”’á”— ᔗʰᔉ ᔃᔐᔒᔉᔇᔃ ᔖᔘᔖᔖʞ‧ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ'Ëą ᔃ Ê·Ê°á”ƒËĄá”‰âžŽ ʷʰⁱᶜʰ Ëąá¶œá”ƒÊłá”‰Ëą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ⁿᔒ á”á”ƒá”—á”—á”‰Êł Ê·Ê°á”’ Ê°á”‰Êł ᔈᔃᔈ Ê·á”ƒËąâ€§ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâžŽ ʰᔃᔛᔉ ʞᔒᔘ ˹ᔉᔉⁿ ᔐʞ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ⁱⁿ á¶ á”‰á”ƒÊł ᔃᔗ ᔗʰᔉ Ëąâ±á”Ê°á”— ᔒᶠ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâ€§ ᔆᔖᔒᔗ á”Êłá”’Ê·ËĄá”‰á”ˆ á¶ Êłá”’á” á”ƒá¶ á”ƒÊłâ€§ ᔆʰᔉ Ê°á”‰ËĄá”ˆ á¶œá”˜á”—ËĄá”‰ÊłÊž ᔘᔖ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ ⁱᶠ ËąÊ°á”‰'ᔈ ᔉᔃᔗ ʰⁱᔐ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’á”— ÊČá”˜Ëąá”— ᔍᔒᔗ ᔇᔃᶜᔏ á¶ Êłá”’á” á”’á”˜á”—á”ˆá”’á”’ÊłËą ˹ᔒ‧ ᔂʰᔃᔗ ᔗʰᔉʞ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”âżá”’Ê·Ëą áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžá”‰á”ˆ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á¶œá”’á”á”–ËĄá”‰á”—á”‰ËĄÊžâ€§ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ Ê°á”‰ËĄá”– ʞᔒᔘ âżá”’Ê·â€§â€§â€§" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ˹ᔃⁱᔈ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”ƒâż ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł Êłá”’á”’á” á”—á”’ ˹ᔉᔉ ʷʰᔃᔗ Êłá”‰á”á”ƒâ±âżËą ᔒᶠ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ ᔆᔖᔒᔗ ᶜᔃᔘᔍʰᔗ ᔘᔖ á”—á”’ ᔗʰᔉᔐ➎ ᔇᔘᔗ ⁿᔒᔗ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á”—Ê°Êłá”‰Ê· ᔗʰᔉ á”‡Êłá”’á”á”‰âż á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ á”âżá”’á¶œá”â±âżá” ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ á”ƒËĄá”á”’Ëąá”— â±âżËąá”—á”ƒâżá”—ËĄÊžâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥˥ ᔇᔃᶜᔏ Êłâ±á”Ê°á”— á”ƒá¶ á”—á”‰ÊłâžŽ ˹ᔉⁿ˹ᔉ˥ᔉ˹˹ ᔃⁿᔈ ᔐᔒᔘᔗʰ ᔃᔍᔃᔖᔉ‧ ᎎⁱ˹ ᔉʞᔉ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ ᔃⁿᔈ ËąÊ°á”˜á”— á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆâ€§ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á”—Ê°á”‰âż Ëąá”—á”‰á”–á”–á”‰á”ˆ ᔃʷᔃʞ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ Ëąá”ƒÊ· Ëąá”–á”’á”— Êłá”˜ËąÊ° á”—á”’ Ê°â±Ëą á”’Ê·âżá”‰Êł'Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰âžŽ á”ËĄá”ƒÊłâ±âżá” ᔃᔗ Ê°á”‰Êłâ€§ "᎔ á¶œá”ƒâż'á”— ᔇᔉ˥ⁱᔉᔛᔉ➎ á”’Ê° ᎔'ᔐ ᔒᔘᔗ!" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ˥ᔉᶠᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ ᔆᔖᔒᔗ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆâż'á”— ᔍᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ʷᔃᔏᔉ âżá”’Êł Ëąá”ƒÊž á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá”â€§ ᔆᔖᔒᔗ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłá”‰á”ˆ ⁿᔉˣᔗ á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ 'áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ⁱ˹ á”á”’âżá”‰ Ëąá”’ Ê·Ê°á”’ á¶œá”ƒâż Ê°á”‰ËĄá”–? ᎔ á”á”˜á”‰ËąËą Ê·â±ËĄËĄ á”—ÊłÊž á”—á”‰ËŁá”—â±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§â€§â€§' ᔆᔖᔒᔗ'Ëą á”—Ê°â±âżá”â±âżá” ᔃ˹ ʰᔉ ᔍᔒᔗ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ 'á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰ ᶜᔒᔐᔉ á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ á”˜Êłá”á”‰âżá”—ËĄÊž Êłâ±á”Ê°á”— âżá”’Ê·!' ᔆᔖᔒᔗ á”á”ƒâżá”ƒá”á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔗʞᔖᔉ‧ ᔆᔖᔒᔗ Ëąá”ƒÊ· á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶜᔒᔐᔉ ⁱⁿ‧ "ᎎⁱ➎ ᔆᔖᔒᔗ! ᎔ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔗᔉˣᔗ‧‧‧" ᔆᔖᔒᔗ Ê°á”‰ËĄá”ˆ ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰ ʰᔉ á”—á”‰ËŁá”—á”‰á”ˆ á¶ Êłá”’á”â€§ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔗᔉˣᔗ? á”†á”á”ƒÊłá”— ᔇᔒʞ! á”‚Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" ᔆᔖᔒᔗ á¶œÊłâ±á”‰á”ˆ ᔃ˹ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ á”—á”’ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ Ê°â±Ëą á”’Ê·âżá”‰ÊłËą Ê·á”‰Êłá”‰â€§ 'Ꮀᔒ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· áŽčá”’ÊłËąá”‰ ᶜᔒᔈᔉ?' ᔆᔖᔒᔗ á”ƒËąá”á”‰á”ˆ ⁱⁿ áŽčá”’ÊłËąá”‰ ᶜᔒᔈᔉ‧ "Êžá”‰Ëą; áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗᔃᔘᔍʰᔗ ᔐᔉ‧‧‧" ᔆᔖᔒᔗ Êłá”‰á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ ʷʰᔃᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆ á”˜Ëąâ±âżá” áŽčá”’ÊłËąá”‰ ᶜᔒᔈᔉ á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ ʰⁱᔐ‧ á¶œÊłÊžâ±âżá”âžŽ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”‰ËĄá”— á”ˆá”’Ê·âż ᔇʞ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "᎔ á”ƒËĄËąá”’ ËĄá”‰á”ƒÊłâżá”— á¶ â±ÊłËąá”— ᔃⁱᔈ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊžËą ᔃ˹ ʰᔉ á”—á”‰âżá”ˆá”‰á”ˆ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ ᎎᔉ Êłá”‰á”á”’á”›á”‰á”ˆ á”ƒâżÊž á”ËĄá”ƒËąËą á¶ Êłá”’á” ᔃⁿᔈ Ëąá”ƒâżâ±á”—â±Ëąá”‰á”ˆ Ê·á”’á”˜âżá”ˆËąâ€§ 'ᔂʰᔃᔗ ᔈᔒ ʷᔉ ᔈᔒ âżá”’Ê·?' ᔆᔖᔒᔗ á”ƒËąá”Ëą Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”˜Ëąâ±âżá” áŽčá”’ÊłËąá”‰ ᶜᔒᔈᔉ‧ "᎔ á”—Ê°â±âżá” ʷᔉ'ËĄËĄ ÊČá”˜Ëąá”— ʷᔃⁱᔗ; Ê·Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą ᔃ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" 'ᎎⁱ˹ Êłá”’á”’á”â€§â€§â€§' ᔆᔖᔒᔗ ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— á”–á”˜á”—á”—â±âżá” ʰⁱᔐ á”—á”’ Ê°â±Ëą ᔇᔉᔈ‧ 'á”‚Ê°á”‰âżá”‰á”›á”‰Êł ʰᔉ á”ˆá”’á”‰Ëą Êłá”‰á”á”ƒâ±âż á¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâżá”‰ËąËąâžŽ ʰᔉ ᔐⁱᔍʰᔗ ᔇᔉ á”’á”›á”‰ÊłÊ·Ê°á”‰ËĄá”á”‰á”ˆâ€§' "᎔'ᔐ á”á”˜á”‰ËąËąâ±âżá” ʰᔉ'Ëą ᔗʰᔉ ᔒⁿᔉ á”—á”’ ᔗᔉᔃᶜʰ ʞᔒᔘ áŽčá”’ÊłËąá”‰â€§â€§â€§" 'Êžá”‰ËąâžŽ ᔃⁿᔈ ʰᔉ ⁱ˹ ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êł ᔘ˹ á”‡Êłâ±âżá”â±âżá” ʰⁱᔐ á”—á”’ Ê°â±Ëą Êłá”’á”’á” á”’Êł ʞᔒᔘ á¶œá”’á”â±âżá”â€§â€§â€§' "᎔'ËĄËĄ á¶œá”ƒÊłá”‰á¶ á”˜ËĄ á”—á”’ Ê°á”‰ËĄá”– ʰⁱᔐ‧" áŽ±á”›á”‰âżá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊžâžŽ ᔗʰᔉʞ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ Ëąá”—á”ƒÊłá”— á”—á”’ Ëąá”—â±ÊłâžŽ ᔇᔘᔗ ⁿᔒᔗ ʞᔉᔗ á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰âżá”‰á”ˆâ€§ ᔀʰᔉʞ ᔍᔃᔛᔉ ʰⁱᔐ ᔃ ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ Ëąá”–á”ƒá¶œá”‰ Ëąá”’ ᔃ˹ á”—á”’ ⁿᔒᔗ á”’á”›á”‰ÊłÊ·Ê°á”‰ËĄá” ʰⁱᔐ ᔃ˹ Ê°â±Ëą ˹ᔉⁿ˹ᔉ˹ Êłá”‰á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆâ€§ "ᎎᔉʞ á”—Ê°á”‰Êłá”‰âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż; á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ ᔒᔖᔉⁿ Êžá”’á”˜Êł ᔉʞᔉ á¶ á”’Êł ᔐᔉ‧‧‧" á”†á”–á”‰á”ƒá”â±âżá” Ëąá”’á¶ á”—ËĄÊžâžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᔗᔉ˥˥ ʰᔉ'Ëą âżá”’Ê· á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž Êłá”‰á”á”ƒâ±âżâ±âżá” á¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâżá”‰ËąËąâ€§ ᔁᔖᔒⁿ Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” ᔗʰᔉ ᔛᔒⁱᶜᔉ➎ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ á¶ ËĄá”˜á”—á”—á”‰Êł ᔒᔖᔉⁿ‧ "ᔁᔍ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ á”’âżËĄÊž á”˜á”—á”—á”‰Êł á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Êłá”‰á¶œá”’á”âżâ±Ëąâ±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "ᔂʰᔃ‧‧‧" á”†á”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊžâžŽ ʰᔉ ᶠᔉ˥ᔗ ᔗʰᔉ á”–á”ƒâ±âż á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ â±âżá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”— ᔃⁿᔈ á”–á”ƒâ±âż á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ á¶œá”’âżËąá”‰á‘«á”˜á”‰âżá”—â±á”ƒËĄ ʰᔉᔃᔈ Ê·á”’á”˜âżá”ˆËą Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ‧ "áŽłá”ƒÊ°âžŽ ᔒʷ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ʞᔒᔘ Êłá”‰Ëąá”—â€§â€§â€§" ᔆᔗⁱ˥˥ á”‰ËŁá”—Êłá”ƒ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËĄÊž ᔗᔒ➎ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᔐᔉⁿᔗⁱᔒⁿ Ê°á”’Ê· ʰᔉ ᔍᔒᔗ Ê°á”˜Êłá”— á¶ Êłá”’á” áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ÊČá”˜Ëąá”— ʞᔉᔗ; ʰᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ Ëąá”—Êłá”‰ËąËą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ⁱⁿ Êžá”’á”˜Êł Êłá”’á”’á” ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’á”—; ʞᔒᔘ'ᔛᔉ á”–á”ƒËąËąá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł á”á”‰á”—á”—â±âżá” ᔇᔘᔐᔖ ᔒⁿ Êžá”’á”˜Êł ʰᔉᔃᔈ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ᔃ˹ Ëąá”–á”’á”— â±âżá¶œÊ°á”‰á”ˆ á¶œËĄá”’Ëąá”‰Êłâ€§ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ÊČá”˜Ëąá”— á”ƒËąá” ⁱᶠ á¶ á”’Êł á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá”â€§ ᎎᔒʷ ʞᔒᔘ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá”?" "ᎎᔒʷ ᔈⁱᔈ ᎔ ᔍᔉᔗ Ê°á”‰Êłá”‰â€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ ˹ⁱᔗ ᔘᔖ➎ ᔇᔘᔗ ËĄá”‰á”ƒâżá”‰á”ˆ ᔇᔃᶜᔏ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ᔈᔘᔉ á”—á”’ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—â±á”’âż ᔃⁿᔈ á”–á”ƒâ±âżâ€§ "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·Ê°á”‰âż ᔈⁱᔈ‧‧‧ Êžâ±á”á”‰Ëą; ʷʰʞ‧‧‧" "᎔ ᔃᔐ ⁿᔒᔗ á”—á”’ Ê°á”ƒÊłá” ʞᔒᔘ; ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— Ê·á”ƒâżá”— ʞᔒᔘ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄá”‰â€§ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— ᔐᔉ á”—á”’ ᔍᔉᔗ‧‧‧" "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż; ⁱ˹ ËąÊ°á”‰ á”á”’âżá”‰? ᎔‧‧‧" "ᔆʰᔉ á”‡Êłá”’á”á”‰ ᔃⁿᔈ ᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§ ᔆʰᔉ'ᔈ Ê·á”ƒâżá”— ʞᔒᔘ á”—á”’ ᔇᔉ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄá”‰âžŽ ˹ᔒ‧‧‧" "áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ'Ëą ᔗʰᔉ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”ƒÊž ⁱⁿ á”—á”‰á”ƒÊłËąâ€§ "ᔆʰᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ Ê°á”‰Êłá”‰âžŽ ᔇᔘᔗ ᎔ ᔃᔐ‧" á”†á”‰á”‰â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—Êłá”˜á”á”ËĄâ±âżá” ᔃⁿᔈ Ê°â±Ëą á”‰Êžá”‰ËĄâ±á”ˆâžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ á”—á”’ Êłá”‰Ëąá”—â€§ "ʞᔒᔘ'ËĄËĄ ᶠᔉᔉ˥ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł ˥ᔉ˹˹ ᔈⁱᶻᶻʞ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ʞᔒᔘ ᔍᔉᔗ ᔃ ᔍᔒᔒᔈ⁻ âżâ±á”Ê°á”—'˱‧‧‧" Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊ· Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ á¶œËĄá”’Ëąá”‰â€§ "ʞᔒᔘ ᔐᔃʞ ʰᔃᔛᔉ Ëąá”ƒá”›á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ➎ Ëąá”–á”’á”—; Ê·Ê°á”’ á”âżá”’Ê·Ëą ʷʰᔃᔗ ᔐⁱᔍʰᔗ'ᔛᔉ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”—á”’ËĄá”ˆ Ëąá”–á”’á”— ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”‰á”ƒá¶œÊ°á”‰á”ˆ á¶ á”’Êł Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ á”—á”’ Ê°á”’ËĄá”ˆâ€§ 'ᔀᔉ˥˥ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᎔ ᔃᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž' ˹ᔃⁱᔈ ᔃ ᔗᔉˣᔗ á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ Êłá”’á” áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâ€§ ᔆᔖᔒᔗ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ á¶œÊłâ±á”‰Ëą á¶ Êłá”’á” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”â±á”ˆá”ˆËĄá”‰ ᔒᶠ ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”— á¶ á”’Êł ʰᔉ á”—á”’ËąËąá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆâ€§ ᔆᔖᔒᔗ á”ƒËĄá”‰Êłá”—á”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ Ê·Ê°á”’ á”—Ê°á”‰âż ᔗᔃᔖᔖᔉᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃʷᔃᔏᔉ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰Êłâ€§ "áŽ±á”ƒËąÊžâžŽ ʷʰᔃᔗ'Ëą Ê·Êłá”’âżá”âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" "ᔀʰᔉ Ê·Ê°á”ƒËĄá”‰â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔒᔗ Ê°â±Ëą á”–Ê°á”’âżá”‰ ᔃⁿᔈ ËąÊ°á”’Ê·á”‰á”ˆ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ'Ëą ᔗᔉˣᔗ‧ "áŽčá”˜Ëąá”—'ᔛᔉ ᔃ âżâ±á”Ê°á”—á”á”ƒÊłá”‰â€§" "ʞᔉᔃ Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§â€§â€§" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”˜âżá”—â±ËĄ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ ᔇʞ Ëąâżá”’Êłâ±âżá”â€§ 'á”€Ê°á”ƒâżá”Ëą' Ëąá”–á”’á”— ˹ᔃⁱᔈ ⁱⁿ áŽčá”’ÊłËąá”‰ ᶜᔒᔈᔉ‧
ᔆⁱᔈᔉ ᔇʞ Ëąâ±á”ˆá”‰ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽŒâż ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á¶  ᔒᶠ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Ê°Êłá”‰Ê· ᔗʰᔉ á”Êłá”ƒá”–á”–ËĄâ±âżá” ʰᔒᔒᔏ ᔃ˹ ⁱᔗ ᔃᔗᔗᔃᶜʰᔉᔈ á”—á”’ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á¶  ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡â€§ á”†á”‰á¶œá”˜Êłâ±âżá” ⁱᔗ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”— ᔃⁿᔈ ᔍᔒᔗ ᶻⁱᔖ ˥ⁱⁿᔉ á”á”‰á¶œÊ°á”ƒâżâ±Ëąá” ᔃ˹ ʰᔉ ÊČᔘᔐᔖᔉᔈ ËąËĄâ±á”ˆâ±âżá” ᔒⁿ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ ᔃᔇᔒᔛᔉ ᔗʰᔉ Êłá”’á”ƒá”ˆ Ê·Ê°á”‰âż Ëąá”‰á”‰â±âżá” ᔗʰᔉ Êłá”’á”–á”‰ Ëąá”—Êłâ±âżá” ʰᔉ Ëąá”‰á”›á”‰Êłá”‰á”ˆ ⁱᔗ‧ á¶ á”ƒËĄËĄâ±âżá” á”ˆá”’Ê·âż Ê°á”‰á”ƒá”ˆá¶ â±ÊłËąá”—âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʰⁱᔗ ᔗʰᔉ Ê°á”ƒÊłá”ˆ á¶œá”‰á”á”‰âżá”— á”’âżá¶œá”‰ ʰᔉ ᶠᔉ˥˥ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔛⁱ˹ⁱᔒⁿ á”‡ËĄá”˜ÊłÊłá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ ᶠᔃᔈᔉᔈ ⁱⁿᔗᔒ âżá”’á”—Ê°â±âżá”âżá”‰ËąËąâžŽ á”˜âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ ⁱᔗ ᔃ˥˥ á”˜âżá¶ á”’ËĄá”ˆ Ê°á”‰ËĄá”–ËĄá”‰ËąËąËĄÊžâ€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á¶ Êłá”’á¶»á”‰ ᔃ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ˹ᔗⁱ˥˥ á¶ á”’Êłá” á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ᔗʰᔉ á”ƒá”–á”–á”ƒÊłá”ƒá”—á”˜Ëą ʰⁱᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ʰᔉᔃᔈ‧ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔇᔃᶜᔏᔉᔈ ᔃʷᔃʞ ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿᔗᔒ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”— ËĄá”‰á”ƒá”›â±âżá” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʷⁱᔗʰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ ᎎⁱ˹ á¶œá”’á”á”ƒá”—á”’Ëąá”‰ ᔇᔒᔈʞ ˹ᔗⁱ˥˥ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°á”‰ ᔃⁿᔈ Ê°á”‰á”ƒÊłá”— ᔇᔉᔃᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔐᔃᔈᔉ Ëąá”˜Êłá”‰â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈⁿ'á”— ËąÊ°á”’Ê· ᔐᔘᶜʰ â±âżá”ˆâ±á¶œá”ƒá”—â±á”’âż ᔒᶠ ˥ⁱᶠᔉ á”’á”—Ê°á”‰ÊłÊ·â±Ëąá”‰âžŽ âżá”’Êł á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ʰᔉ á”ƒá¶œá”âżá”’Ê·ËĄá”‰á”ˆá”á”‰ Ëąá”˜ÊłÊłá”’á”˜âżá”ˆâ±âżá”Ëą ᔃ˹ ᔈᔉᔃᔈ á”—á”’ ᔗʰᔉ Ê·á”’ÊłËĄá”ˆ ʷⁱᔗʰᔒᔘᔗ á”‡á”‰â±âżá” á”ƒá¶œá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž ᔈᔉᔃᔈ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆâż'á”— ᔍᔉᔗ ʰⁱᔐ á”—á”’ Êłá”‰á”ƒá¶œá”— á”’Êł ᔈᔒ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá”âžŽ ᔉᔛᔉⁿ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ Ëąá‘«á”˜á”‰á”‰á¶»á”‰ Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆâ€§ "ᔂᔉ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔍᔉᔗ ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ᔗʰᔉ Ëąá”—Êłá”‰á”‰á”— ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”—â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ ᎎᔉ á”âżá”‰Ê· á”†á”ƒâżá”ˆÊž ᔃⁿᔈ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”‰Êłá”‰ Ê°á”ƒá”›â±âżá” ᔃ âżâ±á”Ê°á”— ᔒᔘᔗ➎ Ëąá”’ ʰᔉ ˹ᔉᔗ ʰⁱᔐ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ ᔃ˹ Ëąá”–á”’á”— ᔗʰᔉ ᔃᔐᔒᔉᔇᔃ ᔖᔘᔖᔖʞ á”—Êłá”’á”—Ëą á”’á”›á”‰Êłâ€§ ᔆᔖᔒᔗ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ ᔍᔃᔛᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”â±ËąËąá”‰Ëą ᔇᔘᔗ ʰᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Êłá”‰Ëąá”–á”’âżá”ˆ á”—á”’ Ëąá”–á”’á”—Ëą ËĄâ±á¶œá”â±âżá” ⁱⁿ ᔗʰᔉ ËąËĄâ±á”Ê°á”—á”‰Ëąá”—! "᎔'ᔛᔉ á”‡Êłá”’á”˜á”Ê°á”— ʞᔒᔘ á”—á”’ ᔗʰᔉ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”— ᔒᶠ Êžá”’á”˜Êł ʰᔒᔐᔉ‧‧" á¶œÊłâ±á”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ á”†á”ƒâżá”ˆÊž á”—á”’ËĄá”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”‰á”ƒÊłËĄâ±á”‰Êł ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ á”â±ÊłËĄËą âżâ±á”Ê°á”— ᔃⁿᔈ á”—á”’ ⁿᔒᔗ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—âžŽ ᔇᔘᔗ ʰᔉ á”—á”‰ËŁá”—á”‰á”ˆ 'Ëąá”’ÊłÊłÊž á”—á”’ á”‡á”’á”—Ê°á”‰Êł ʞᔒᔘ ᔇᔘᔗ ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ á”âżá”’Ê· Êžá”’á”˜Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ ⁱ˹ ⁱⁿ ˹ᔉⁿ˹ᔉ˥ᔉ˹˹ ᶜᔒᔐᔃ' Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”‰ËŁá”—á”‰á”ˆ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ˆá”‰Ëąá”–á”‰Êłá”ƒá”—á”‰ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á”—á”’ Êłá”‰á”ƒá”ˆ ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëą á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔇᔘᔗ ʰᔉ ˹ᔗⁱ˥˥ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á¶ ËĄâ±âżá¶œÊ° á”’Êł ËąÊ°á”’Ê· ᔐᔒᔛᔉᔐᔉⁿᔗ‧ ᔆᔖᔒᔗ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔃᔗ Ê°â±Ëą á”’Ê·âżá”‰Êłâ€§ "᎔ á”âżá”’Ê· ⁱᔗ'Ëą ᔇᔃᔈ ᔆᔖᔒᔗ ᔇᔘᔗ ʰᔉ Ê·á”’âż'á”— ʷᔃᔏᔉ ᔘᔖ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶠᔉ˥ᔗ Ê°â±Ëą á”—á”‰á”ƒÊłËą Ëąá”—Êłá”‰á”ƒá” á”ˆá”’Ê·âżâ€§ "᎔ Ê·á”’âż'á”— ᔍⁱᔛᔉ ᔘᔖ ᔒⁿ➎ ᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ëąá”’á”á”‰Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ⁱⁿ‧‧" á”†á”’á”‡á”‡â±âżá” ᔃⁿᔈ á”–á”ƒá”—á”—â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”ƒÊłá” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ Ê°â±Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰â€§ áŽčá”‰á”ƒâżÊ·Ê°â±ËĄá”‰ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃⁿᔈ Ëąá”ƒâżá”ˆÊž Ê·á”‰Êłá”‰ á¶œÊ°á”ƒá”—á”—â±âżá”â€§ "áŽșá”’á”—â±á¶ â±á¶œá”ƒá”—â±á”’âż á¶ Êłá”’á” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§â€§â€§" "᎔ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ ᎔'ᔈ Ëąâ±ËĄá”‰âżá¶œá”‰ ᔐʞ á”–Ê°á”’âżá”‰! ᎌʰ Ê°á”’Ê· á”ˆá”ƒÊłá”‰ ʰᔉ‧‧‧" á”†á”ƒâżá”ˆÊž Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ ᔇᔘᔗ Ëąá”—á”’á”–Ëą ᔃ˹ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą á”‰ËŁá”–Êłá”‰ËąËąâ±á”’âż á¶œÊ°á”ƒâżá”á”‰á”ˆâ€§ "á”†á”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” á”á”˜Ëąá”— ᔇᔉ Ê·Êłá”’âżá”â€§â€§â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą Ê°á”˜Êłá”—â€œ á”†á”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” ᔇᔃᔈ á”á”˜Ëąá”—'ᔛᔉ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆâ€§" á”†á”ƒâżá”ˆÊž á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ "á”‚Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" ᔀʰᔉʞ Ëąá”ƒÊ· Ëąá”–á”’á”— ᔃ˹ ʰᔉ á”‡á”ƒÊłá”á”‰á”ˆ ˹ᔗⁱ˥˥ ᔇʞ ᔗʰᔉᔐ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ᔗʰᔉᔐ ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ ᶻⁱᔖ ˥ⁱⁿᔉ ᔃⁿᔈ Ê°á”’Ê· ʰᔉ á”‰âżá”ˆá”‰á”ˆ ᔘᔖ á”ˆá”‰á”‰á”–ËĄÊž á”˜âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëą ᔃⁿᔈ á¶œá”’á”á”–ËĄá”‰á”—á”‰ËĄÊž ˥ⁱᔐᔖ‧ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ Ëąá¶œá”ƒâż ʰⁱᔐ á”—á”’ ˹ᔉᔉ á”’Êł Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá”?" ᔆʰᔉ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆâžŽ á”‰ËŁá”ƒá”â±âżâ±âżá” ʰⁱᔐ‧ "áŽșá”’á”—Ê°â±âżá” ʷᔉ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ á”—á”’âżâ±á”Ê°á”— ᔇᔘᔗ ʰᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ ᔇᔉ á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ Êłá”’á”˜Ëąá”‰ á¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâżá”‰ËąËą á¶ á”’Êł ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê· á”ƒá¶ á”—á”‰Êłâżá”’á”’âżâ€§â€§" ᔆᔃⁱᔈ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᶜᔃᔐᔉ Êłâ±á”Ê°á”— á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ ᔗʰᔉ ⁿᔉˣᔗ á”á”’Êłâżâ±âżá”â€§ ᔆᔖᔒᔗ Ëąá”ƒÊ· Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ ᔍᔃᔛᔉ ᔃ ˹ᔃᔈ ʷᔃᔍ ᔒᶠ Ê°â±Ëą á”—á”ƒâ±ËĄâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”–á”˜ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔘᔖ ᔃ á¶œÊ°á”ƒâ±Êł ᔇʞ ʰⁱᔐ ᔃᔈÊČá”ƒá¶œá”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔃᔗ‧ ᎎᔉ Ê°á”‰ËĄá”ˆ Ëąá”–á”’á”— ᔒⁿ Ê°â±Ëą ËĄá”ƒá”–â€§ "ᎎᔉ˥˥ᔒ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż; ᎔'ᔛᔉ ⁿᔒ Ê·á”’Êłá” ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡ ᔗᔒᔈᔃʞ‧ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ËĄá”ˆ ᔐᔉ ʞᔒᔘ'ᔈ ËĄâ±á”á”‰ËĄÊž á”—á”’ â±á”á”–Êłá”’á”›á”‰! ᔂᔉ ˥ᔒᔛᔉ ʞᔒᔘ‧‧‧" ᔀʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— á”—Ê°â±âżá” ˹ᔉⁿ˹ᔉ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ Êłá”‰á”á”ƒâ±âż Ê·á”ƒËą Ê°â±Ëą Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá”â€§ ᔆᔗⁱ˥˥ ⁿᔒᔗ ᔃʷᔃᔏᔉ➎ ᔗʰᔉ á”á”˜á¶ á¶ ËĄá”‰á”ˆ Ëąá”’á”˜âżá”ˆ ᔒᶠ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ ᔐᔃᔈᔉ ʷᔃʞ á”—á”’ á”—Ê°Êłá”’á”˜á”Ê° áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "᎔ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êł Ê·Ê°á”‰âż ʞᔒᔘ ᔃᔈᔒᔖᔗᔉᔈ ˹ᔖᔒᔗ‧‧" ᔆᔃⁱᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁿᔉˣᔗ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ᔇʞ ʰⁱᔐ‧ ᎎᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ʷᔃᔏᔉ ᔘᔖ ʞᔉᔗ ᔇᔘᔗ ʰᔉ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆâż'á”— Ëąá”˜á”á”á”’âż ᔗʰᔉ á”‰âżá”‰Êłá”Êž á”—á”’ Êłá”’á”˜Ëąá”‰ âżá”’Êł ᔒᔖᔉⁿ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ ʞᔉᔗ‧ ᔆᔖᔒᔗ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËąâż'á”— ᔃ˹ á¶œá”’á”á”ƒá”—á”’Ëąá”‰ ᔃ˹ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”‰á¶œá”’á”âżâ±Ëąá”‰á”ˆ Ëąá”–á”’á”—'Ëą ᔇʞ ʰⁱᔐ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ Ëąá”–á”’á”— á”‰á”ƒá”á”‰Êł Ê·Ê°á”‰âż áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”‰Êžá”‰ËĄâ±á”ˆ á”‡á”ƒÊłá”‰ËĄÊž ᔗʷⁱᔗᶜʰᔉᔈ ᔇᔘᔗ ˹ᔗⁱ˥˥ á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”á”ƒËąá”–á”‰á”ˆ ⁱⁿ á”‰ËŁá¶œâ±á”—á”‰á”á”‰âżá”— á”˜á”–á”’âż Ëąá”‰á”‰â±âżá” ᔐᔒᔛᔉᔐᔉⁿᔗ‧ "᎔'ᔛᔉ á”â±ËąËąá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᎔ ˥ᔒᔛᔉ ʷʰᔒᔐ ʷᔉ ᔃ˥˥ á”âżá”’Ê·â€§â€§â€§" á¶œá”’á”ƒËŁá”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ á”‡á”‰á”â±âż Ê·á”ƒá”â±âżá” ᔘᔖ‧ ᎎᔉ ᶠᔉ˥ᔗ Ëąá”–á”’á”— âżá”˜á”ˆá”á”‰ ʰⁱᔐ ᔗʰᔒᔘᔍʰ á”˜âżá”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ Êłá”‰á”ƒá¶œá”— á”ˆâ±Êłá”‰á¶œá”—ËĄÊžâ€§ ᔆᔗⁱ˥˥ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâ±á”Ê°á”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ ËąËĄá”’Ê·ËĄÊž á”’á”–á”‰âżá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ ᔗᔒ‧ â±œâ±Ëąâ±á”’âż ⁿᔒᔗ Ëąá”’ á”‡ËĄá”˜ÊłÊłÊž âżá”’Ê· ʰᔉ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ á”‡á”ƒÊłá”‰ËĄÊž ˥ⁱᶠᔗ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ‧ "áŽčᔐ‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§" "ᔁᔒʞ➎ ʷʰᔃ?" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‡ËĄâ±âżá”á”‰á”ˆâ€§ "á”‚Ê°á”‰Êłá”‰â€§â€§" á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” á”Êłá”’á”á”ÊžâžŽ ᔗʰᔉ á”–á”ƒâ±âż á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ ᶠᔃ˥˥ á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž Êłá”‰á”â±Ëąá”—á”‰Êłá”‰á”ˆâ€§ "ᎌᔘ‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥ᔗ ᔗʰᔉ ᔈᔘ˥˥ á”–á”ƒâ±âż Ëąá”˜Êłá”á”‰ ËąÊ°á”ƒÊłá”–á”‰Êłâ€§ "á”‚Ê°á”‰Êłá”‰âžŽ ʷʰᔃᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆ; ᔍᔃʰ➎ Ê·Ê°á”‰âż ᔈ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "ᔂʰᔃ➎ ʷʰᔃᔗ'Ëą á”á”’â±âżá” á”’âżâ€œ" ᎎᔉ'ᔈ á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž á”ƒËąá”á”‰á”ˆ ⁱⁿ ᔃ ᶠᔘ˥˥ Ëąá”‰âżá”—á”‰âżá¶œá”‰â€§ "ʞᔒᔘ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᶻⁱᔖ ˥ⁱⁿᔉ ᔇᔘᔗ ᶠᔉ˥˥; Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔐᔃᔈᔉ Ëąá”˜Êłá”‰ ᔗᔒᔒᔏ á¶œá”ƒÊłá”‰ ᔒᶠ ʞᔒᔘ ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’á”— á”ƒËĄËąá”’ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ʞᔒᔘ‧" áŽŹâżËąÊ·á”‰Êłá”‰á”ˆ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ "᎔ᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆ Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êłá”ˆá”ƒÊžâžŽ ˹ᔒ‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”—Êłá”’á”á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą á”ƒÊłá”â€§ ᔆᔗⁱ˥˥ á”—á”’ ᔈⁱᶻᶻʞ á”—á”’ ˹ⁱᔗ ᔘᔖ ᔒⁿ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˥ᔉᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”– ʰⁱᔐ á”˜á”–Êłâ±á”Ê°á”— Ëąá”’ ᔃ˹ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ᔃ á”ˆÊłâ±âżá” ᔒᶠ Ê·á”ƒá”—á”‰Êłâ€§ "á”€Ê°á”ƒâżá”Ëąâ€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”á”ƒâżá”ƒá”á”‰á”ˆâ€§ "Ꮀᔒ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— ᔐᔉ á”—á”’ ᔍᔒ ᔍⁱᔛᔉ ʞᔒᔘ Ëąá”–á”ƒá¶œá”‰?" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”ƒËąá”á”‰á”ˆâ€§ "ᔆᔗᔃʞ‧‧" "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ˥ᔉᔗ ᔐᔉ á”âżá”’Ê· ⁱᶠ ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆâ€§â€§â€§" "᎔'ᔐ ÊČá”˜Ëąá”— Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” Êłá”‰Ëąá”—âžŽ Ê°á”’ËĄá”ˆ ᔐʞ Ê°á”ƒâżá”ˆâ€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”â±ËĄá”‰á”ˆ ᔃᔗ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔇʞ Ëąâ±á”ˆá”‰â€§
~ uH oH mY oNeS aNd ZeRoS look Like TEN. TEN. TEN. TEN. TEN. TEN.
Fandom: SpongeBob SquarePants (Cartoon) Relationship: Karen/Sheldon J. Plankton Characters: Karen (SpongeBob)Sheldon J. Plankton Language: English https://archiveofourown.org/works/53451349 My Tiny Genius RibbonDee Summary: After a long day of once again trying and failing to steal the Krabby Patty Secret Formula, Plankton is feeling down in the dumps. It's up to Karen to cheer him up.
ᔆⁱᔈᔉ ᔇʞ Ëąâ±á”ˆá”‰ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽŒâż ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á¶  ᔒᶠ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Ê°Êłá”‰Ê· ᔗʰᔉ á”Êłá”ƒá”–á”–ËĄâ±âżá” ʰᔒᔒᔏ ᔃ˹ ⁱᔗ ᔃᔗᔗᔃᶜʰᔉᔈ á”—á”’ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á¶  ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡â€§ á”†á”‰á¶œá”˜Êłâ±âżá” ⁱᔗ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”— ᔃⁿᔈ ᔍᔒᔗ ᶻⁱᔖ˥ⁱⁿᔉ á”á”‰á¶œÊ°á”ƒâżâ±Ëąá” ᔃ˹ ʰᔉ ÊČᔘᔐᔖᔉᔈ ËąËĄâ±á”ˆâ±âżá” ᔒⁿ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ ᔃᔇᔒᔛᔉ ᔗʰᔉ Êłá”’á”ƒá”ˆ Ê·Ê°á”‰âż Ëąá”‰á”‰â±âżá” ᔗʰᔉ Êłá”’á”–á”‰ Ëąá”—Êłâ±âżá” ʰᔉ Ëąá”‰á”›á”‰Êłá”‰á”ˆ ⁱᔗ‧ á¶ á”ƒËĄËĄâ±âżá” á”ˆá”’Ê·âż Ê°á”‰á”ƒá”ˆá¶ â±ÊłËąá”—âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʰⁱᔗ ᔗʰᔉ Ê°á”ƒÊłá”ˆ á¶œá”‰á”á”‰âżá”— á”’âżá¶œá”‰ ʰᔉ ᶠᔉ˥˥ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊ· ᔃⁿᔈ Êłá”ƒâż ᔒᔘᔗ ᔃ˹ ʰᔉ ʰⁱᔗ ᔗʰᔉ á”Êłá”’á”˜âżá”ˆâžŽ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆâ±âżá” ʰⁱᔐ ᔘᔖ‧ áŽŽá”’Ê·á”‰á”›á”‰Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔉʞᔉ Êłá”’ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔘᔖ ⁱⁿ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ ᔃⁿᔈ á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ á”˜á”—á”—á”‰Êłá”‰á”ˆ ᔃ ⁿᔒⁱ˹ᔉ ᔃ˹ ʰᔉ ᶠᔉ˥˥➎ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”ƒá”—á¶œÊ°â±âżá” ʰⁱᔐ á¶ á”ƒâ±âżá”—â€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔇᔃᶜᔏᔉᔈ ᔃʷᔃʞ ËĄá”‰á”ƒá”›â±âżá” ᔗʰᔉᔐ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”ƒËą á”˜âżá”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ Êłá”‰á”á”ƒâ±âż á¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâżá”‰ËąËą ᔉᔛᔉⁿ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł áŽžâ±Ëąá”—â±âżá” ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëą ⁱⁿ á”ˆá”‰Ëąá”–á”‰Êłá”ƒá”—â±á”’âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒËĄËąá”’ á”âżá”‰Ê· á”†á”ƒâżá”ˆÊž ᔃⁿᔈ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”‰Êłá”‰ Ê°á”ƒá”›â±âżá” ᔃ á”â±ÊłËĄËą á”—Êłâ±á”–âžŽ Ëąá”’ ʰᔉ ˹ᔉᔗ Ê°â±Ëą ᔇᔒᔈʞ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ ᔃ˹ Ëąá”–á”’á”— ᔗʰᔉ ᔃᔐᔒᔉᔇᔃ ᔖᔘᔖᔖʞ á”—Êłá”’á”—Ëą á”’á”›á”‰Êłâ€§ ᔆᔖᔒᔗ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ ᔍᔃᔛᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”â±ËąËąá”‰Ëą ᔇᔘᔗ ʰᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Êłá”‰Ëąá”–á”’âżá”ˆ á”—á”’ Ëąá”–á”’á”—Ëą ËĄâ±á¶œá”â±âżá” ⁱⁿ ᔗʰᔉ ËąËĄâ±á”Ê°á”—á”‰Ëąá”—! "᎔ á”‡Êłá”’á”˜á”Ê°á”— ʞᔒᔘ á”—á”’ ᔗʰᔉ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”— ᔒᶠ Êžá”’á”˜Êł ʰᔒᔐᔉ‧‧" á¶œÊłâ±á”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ á”€ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ á”—Ê°â±âżá”âžŽ ʰᔉ ᶠᔉ˥ᔗ á”—á”‰á”ƒÊłËą Ëąá”—Êłá”‰á”ƒá” á”ˆá”’Ê·âż Ê°â±Ëą ᶠᔃᶜᔉ‧ "áŽŸËĄá”‰á”ƒËąá”‰ á”’Ê° á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰ á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âż áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§" á”†á”’á”‡á”‡â±âżá” ᔃⁿᔈ á”–á”ƒá”—á”—â±âżá” Ê°â±Ëą á”ƒÊłá” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ Ê°â±Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”–á”˜ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔘᔖ ᔃ á¶œÊ°á”ƒâ±Êł ᔇʞ ʰⁱᔐ ᔃᔈÊČá”ƒá¶œá”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ‧ ᎎᔉ Ê°á”‰ËĄá”ˆ ˹ᔖᔒᔗ‧ "᎔'ËĄËĄ Ëąá”–á”‰âżá”ˆ ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”— Ëąá”’ ʷᔉ'ËĄËĄ ᔇᔉ Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔇʞ Ëąâ±á”ˆá”‰â€§â€§" ᔀʰᔉ ⁿᔉˣᔗ á”á”’Êłâżâ±âżá” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃʷᔒᔏᔉ Êłâ±á”Ê°á”— ᔇʞ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "áŽłá”’á”’á”ˆ á”á”’Êłâżâ±âżá” á”ˆá”‰á”ƒÊł á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ! ᎔ ʰᔒᔖᔉ ʞᔒᔘ ᔍᔉᔗ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” á”ƒâżÊž á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł ᔗᔒᔈᔃʞ‧ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”â±ËąËąá”‰á”ˆ ᔇʞ ᔘ˹!" áŽ·â±ËąËąâ±âżá” Ê°â±Ëą á¶ á”’Êłá”‰Ê°á”‰á”ƒá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒá”— ᔇʞ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "ᔆʰᔒʷ ᔐᔉ ᔃ Ëąâ±á”âżâ€§â€§â€§" á¶œÊłÊžâ±âżá” á”ƒá”á”ƒâ±âżâžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈᔉᶜⁱᔈᔉᔈ á”—á”’ Êłá”‰á”ƒá”ˆ á”—á”’ ʰⁱᔐ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— Ê·á”ƒâ±á”—â±âżá”â€§ "ᔂʰᔃᔗ á”‡á”’á”’á”Ëą ʰᔃᔛᔉ ʞᔒᔘ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ ᔃ ᔇᔒᔒᔏ ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”—á”ƒá”‡ËĄá”‰â€§ "ᎏ ᔇᔒᔒᔏ ᔃᔇᔒᔘᔗ âżá”˜á¶œËĄá”‰á”ƒÊł á”–á”’Ê·á”‰Êłâ€§â€§" á¶œÊ°á”˜á¶œá”ËĄá”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃ˹ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ˹ⁱᔗ ʷⁱᔗʰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "᎔'ËĄËĄ Ëąá”—á”ƒÊłá”— ᔗʰᔉ á”‡á”‰á”â±âżâżâ±âżá”â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔒᔗ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ ᔇʞ Ê°â±Ëą á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ 'á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ? ᎔ ᔃᔐ ᔃᔗ Êžá”’á”˜Êł Ê°á”’á”˜Ëąá”‰â€§â€§' áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”ƒâżËąÊ·á”‰Êłá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔒᶠ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ "᎔'ᔐ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ!" áŽŹá¶ á”—á”‰Êł Ê°á”ƒâżá”â±âżá” ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰âžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— Êłâ±á”Ê°á”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔇᔒᔒᔏ‧ ᎎᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”˜âżá”ˆá”‰ÊłËąá”—á”ƒâżá”ˆ Ê°á”ƒËĄá¶  ᔒᶠ ⁱᔗ ᔃⁿᔈ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ËĄâ±á”á”‰ ⁱᔗ á”–á”ƒÊłá”—â±á¶œá”˜ËĄá”ƒÊłËĄÊž Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ âžŽ ᔇᔘᔗ ʰᔉ ᔏᔉᔖᔗ ᔒⁿ Êłá”‰á”ƒá”ˆâ±âżá” ⁱᔗ á”—á”’ ʰⁱᔐ‧‧ áŽŸá”‰á”—Ëą á”ƒÊłá”‰ Ëąá”á”ƒÊłá”— ᔃⁿᔈ á¶œá”ƒâż ˹ᔉⁿ˹ᔉ➎ Ëąá”’ Ëąá”–á”’á”— á”âżá”‰Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ ᶜᔒᔐᔉ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔐᔃ‧ ᔆᔖᔒᔗ â±á”á”á”‰á”ˆâ±á”ƒá”—á”‰ËĄÊž Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ âżá”˜á”ˆá”á”‰ ʰⁱᔐ ᔃ˹ ʰᔉ ᔈᔉᔗᔉᶜᔗᔉᔈ ËąËĄá”’Ê·ËĄÊž ᔇᔘᔗ Ëąá”˜Êłá”‰ËĄÊž Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰ÊłÊžâ€§ "ᔆᔖᔒᔗ ˥ᔒᔛᔉ˹ ʞᔒᔘ Ëąá”’ ᔐᔘᶜʰ➎ ᔃⁿᔈ Ëąá”’ ᔈᔒ ᎔‧ ᔂᔉ ÊČá”˜Ëąá”— Ê·á”ƒâżá”— ʞᔒᔘ á”—á”’ ᔇᔉ Ê·á”‰ËĄËĄâ€§ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ëąá”’ á”ƒá”á”ƒá¶»â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ áŽșá”’ á”á”ƒá”—á”—á”‰Êł ʷʰᔃᔗ➎ ⁱᔗ'Ëą ᔃ á”–Êłá”’á”â±Ëąá”‰â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ á¶œá”’á”á”–ËĄâ±á”á”‰âżá”—â±âżá” ʰⁱᔐ‧ ᎎᔉ á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ Ê·á”ƒá”á”‰âżâžŽ ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’á”— á”‡á”ƒÊłá”á”‰á”ˆ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž ËąÊ°á”’Ê· ËąËĄâ±á”Ê°á”— ᔐᔒᔛᔉᔐᔉⁿᔗ ᔃ˹ Ëąá”–á”’á”— á”‡á”ƒÊłá”á”‰á”ˆâ€§ "᎞ᔒᔛᔉ ʞᔒᔘ‧‧" ˹ᔃⁱᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "᎔'ᔐ Ëąá”’ á”–Êłá”’á”˜á”ˆâ€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž ᔃʷᔃᔏᔉ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á”—á”’ Ê·á”ƒá”á”‰âż ᔘᔖ➎ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ á¶ ËĄá”˜á”—á”—á”‰Êłâ±âżá” ᔒᔖᔉⁿ‧ "ᔂʰᔃᔗ á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ⁻ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ á”ƒÊłá”‰ ʷᔉ‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Ê°á”‰âż Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᶠᔉᔉ˥ ᔗʰᔉ á”–á”ƒâ±âż Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ ᔍᔒᔗ Ê°á”˜Êłá”—â€§ "ʞᔃᔒ➎ ʷʰᔃᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆ; ʷʰᔃᔗ'Ëą á”á”’â±âżá” á”’âżâ€œ" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔆᔃⁱᔈ➎ ᔈᔃᶻᔉᔈ ᔃⁿᔈ ˹ᔗⁱ˥˥ ʷᔉᔃᔏ‧ áŽ¶á”˜Ëąá”— á”—Ê°á”‰âżâžŽ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ᶜᔃᔐᔉ ⁱⁿ ʷⁱᔗʰ á”‡á”’á”ƒÊłá”ˆ ᔍᔃᔐᔉ‧ "áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§â€§" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᎔ á”‡Êłá”˜âżá” ᔗʰᔉ ᔍᔃᔐᔉ!" áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”–ËĄá”’á”–á”–á”‰á”ˆ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á”ˆá”’Ê·âż ᔇʞ ᔗʰᔉᔐ‧ "á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ ᔍⁱᔛᔉ ᔘ˹ ᔃ ᔐᔒᔐᔉⁿᔗ ᎟ᔃᔗ?" "á”†á”˜Êłá”‰â€§â€§" áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”–ËĄá”ƒÊžá”‰á”ˆ ʷⁱᔗʰ ˹ᔖᔒᔗ‧ "᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á¶œá”’âżá¶ á”˜Ëąá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ á”Êłá”’á”á”ÊžâžŽ ᔇᔘᔗ ʞᔒᔘ ᶠᔉ˥˥ ᔃⁿᔈ ᔍᔒᔗ Ê°á”˜Êłá”—â€§ á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ ᔗᔉ˥˥ ᔐᔉ ʷʰᔃᔗ ʞᔒᔘ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êł?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâ±á”—á”—â±âżá” ʰⁱᔐ ᔘᔖ ᔃ˹ ʰᔉ ˹ᔗⁱ˥˥ Ê·á”ƒËą á”ˆâ±Ëąá”’Êłâ±á”‰âżá”—á”‰á”ˆâ€§ "ᔀʰᔉ Êłá”’á”’á¶  ᔒᶠ Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”—'˱‧‧" "Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êłá”ˆá”ƒÊž ʞᔒᔘ ᶠᔉ˥˥ ᔒᶠᶠ ᔃⁿᔈ ᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł ˥ᔉᶠᔗ Êžá”’á”˜Êł Ëąâ±á”ˆá”‰â€§ ᔆᔖᔒᔗ á”ƒËĄËąá”’ Ëąá”—á”ƒÊžá”‰á”ˆ Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔇʞ Ëąâ±á”ˆá”‰âžŽ ᔃⁿᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ᶜᔃᔐᔉ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ᎔ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ ᎔ Ê·á”ƒËąâż'á”— ʰᔒᔐᔉ á”—á”’ á”–ËĄá”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ‧" "Ꮀᔒ ʞᔒᔘ ˹ᔉᔉ ᔐᔉ ᔃ˹ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ?" "ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰! áŽșá”’Ê· ˥ᔉᔗ'Ëą ˹ᔉᔉ ʷʰᔃᔗ ᔍᔃᔐᔉ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”'Ëą ᔍᔒᔗ‧‧" "Ꮀᔒᔉ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒâżâżá”ƒ á”–ËĄá”ƒÊž?" "ᔂᔉ á¶œá”ƒâż á”—ÊłÊž áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”'Ëą âżá”‰Ê· ᔍᔃᔐᔉ!" "ᶠⁱⁿᔉ ᎔ á”á”˜á”‰ËąËąâ€§â€§" "á¶œá”ƒâż ᎔ á”ƒËąá” ʞᔒᔘ Ê·Ê°Êž ʞᔒᔘ Ê°á”‰ËĄá”– áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʰᔃᔈ ᔃ ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ ᶠᔃ˥˥ ᔇᔘᔗ ʰᔉ'Ëą á”á”‰á”—á”—â±âżá” á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł âżá”’Ê·! áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ˹ᔗⁱ˥˥ á”á”‰á”—á”—â±âżá” ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ âżá”’Êłá”á”ƒËĄ ʞᔉᔗ Ëąá”’ ᔇᔘᔗ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”’ÊłÊłÊžâ€§â€§" "᎔ á¶œá”ƒâż Êłá”’ËĄËĄ ᔈⁱᶜᔉ á¶ á”’Êł?" "Ꮃᔒ ᔃʰᔉᔃᔈ‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ËĄá”ˆ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”âžŽ Ê·Ê°á”’ á”—Ê°á”‰âż á”—á”’ËąËąá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ᔈⁱᶜᔉ ᔃ˹ ᔗʰᔉ ᔈⁱᶜᔉ á”˜âżâ±âżá”—á”‰âżá”—â±á”’âżá”ƒËĄËĄÊž ʰⁱᔗ ʰⁱᔐ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔍᔒᔗ ᔈᔃᶻᔉᔈ á¶ á”’Êł ᔃ ᔐᔒᔐᔉⁿᔗ‧ "ᔂᔃᔗᶜʰ ⁱᔗ!" ᎎᔉ ˹ᔃⁱᔈ Ê·á”‰á”ƒá”ËĄÊžâ€§ "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”—Ê°â±âżá” ᔗʰᔉ ᔍᔃᔐᔉ'Ëą ᔗʰᔉ ᔇᔉ˹ᔗ Êłâ±á”Ê°á”— âżá”’Ê·â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”—á”’ËĄá”ˆ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆ ᔘᔖ ᔇᔘᔗ ˹ᔗⁱ˥˥ ⁿᔒᔗ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰Êłá”‰á”ˆ á”‰âżá”’á”˜á”Ê°âžŽ á¶ Êłá”˜Ëąá”—Êłá”ƒá”—á”‰á”ˆ á¶ á”’Êł á”‡á”‰â±âżá” á”—á”’ Ê°á”˜Êłá”—â€§ "ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ Ê°á”‰ËĄá”–?" áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”ƒËąá”á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "᎔ á”ˆá”’âż'á”— âżá”‰á”‰á”ˆ Êžá”’á”˜Êł Ê°á”‰ËĄá”–â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâżá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆ ᔃᔗ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ "᎔ á”—Ê°â±âżá” ʰᔉ ÊČá”˜Ëąá”— Ê·á”ƒâżá”—Ëą á”—á”’ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰ÊłâžŽ ᎟ᔃᔗ‧ ᎔'ËĄËĄ ᶜᔃᔗᶜʰ ᔘᔖ ʷⁱᔗʰ ʞᔒᔘ ᔃᔗ ᔃⁿ á”’á”—Ê°á”‰Êł ᔗⁱᔐᔉ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʰᔘᔍᔍᔉᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ˥ᔉᶠᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ➎ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— Êłâ±á”Ê°á”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËąâžŽ Ëąá”‰á”‰â±âżá” á”—á”‰á”ƒÊłËą Ê·á”‰ËĄËĄ ᔘᔖ ⁱⁿ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ‧ "ᔂʰᔃᔗ ⁱ˹ Ê·Êłá”’âżá”â€§â€§â€§" "᎔ á¶œá”ƒâż'á”— ᔉᔛᔉⁿ ᔍᔉᔗ ᔇᔃᶜᔏ ᔘᔖ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”ƒÊłÊłâ±á”›á”‰á”ˆ ᔇᔃᶜᔏ á¶ Êłá”’á” Ê°á”‰Êł á”—Êłâ±á”–â€§ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż! ᎌʰ ᎔ ᔃᔐ á”ËĄá”ƒá”ˆ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔇᔃᶜᔏ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔃⁱᔈ ᔃ˹ ʰᔉ á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á”‰á”›á”‰ÊłÊžá”—Ê°â±âżá”â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊ· Ê°â±Ëą ʷⁱᶠᔉ ᔃ˹ Ëąá”–á”’á”— Ê·á”‰âżá”— ᔘᔖ á”—á”’ Ê°á”‰Êłâ€§ "ᎎᔉʞ‧‧" "ᎎⁱ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż; ᎔ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔃᔇᔒᔘᔗ Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êłá”ˆá”ƒÊž!" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ ᔐᔉ ᔒᔘᔗ‧ á¶œá”ƒâż ʰᔉ Ëąá”—á”ƒÊž ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—?" "᎔ Ëąá”˜Êłá”‰ Ê·â±ËĄËĄ!"
March 26, 2012 Sleep talking, or somniloquy, is the act of speaking during sleep. It can be gibberish or resemble normal speech. Sleep talkers usually seem to be talking to themselves. The utterances can take place occasionally causing people to call out, speak, or produce incoherent language during sleep. People can sometimes act out on their dreams depending on where they are in their sleep cycle. Sleep talking may also occur during transitory arousals when a sleeper transitions from one stage of sleep to another whilst asleep. Sleep talking episodes are typically brief. Most sleep talking takes the form of short phrases, moans, or mumbling. The central symptom of sleep talking is audible expression that occurs during sleep without the person being aware of it happening. It can be gibberish or resemble normal speech. With sleep talking, you may not necessarily be forming coherent words or sentences.
4 min read As you doze off, your face muscles gradually relax, giving your mouth free rein to drop open. Snoring is noisy breathing while you sleep. Air flows past relaxed tissues in your throat causing the tissues to vibrate as you breathe. Snoring can be caused by a number of factors such as the anatomy of your mouth and/or sinuses. When you doze off and progress from a light sleep to a deeper sleep, the muscles in the roof of your mouth (soft palate), tongue and throat relax. The more narrowed your airway, the more forceful the airflow becomes. As a person inhales and exhales, the moving air causes the tissue to flutter and make noise. Narrowing or partial blockage of the airways can make these relaxed tissues flutter. Air passing through these vibrations causes the rumbling sounds of snoring. In other words, the muscles that support the airway relax, allowing the breathing tube to constrict. When the airway gets narrower, the velocity of the air moving through it increases. The air vibrates more and creates more sound. When you mouth-breathe, your tongue is lower than usual to allow for extra air. Snoring can be both chronic, meaning it happens every time you drift off, or it may just occur from time to time, depending on different factors. Sometimes, poor oral and facial muscle control are the common factors. Also saliva is more likely to drip out with the mouth open during sleep. Mouth breathing can lead to saliva running out of the mouth as it unintentionally escapes after saliva pooling in the mouth. Yet air flow through the throat the soft tissues vibrate and cause snoring. The narrower the airway becomes, the more the air is forced and the louder the noise. Sleeping with your mouth open increases the amount of air that passes through your mouth. Facial muscles relax in your sleep and your mouth falls open. Saliva is more likely to leave the mouth when a person keeps their mouth open during sleep. It can spill out of your mouth as drool when your facial muscles relax. Since the muscles around your mouth are relaxed, your mouth can be relaxed enough that saliva slips out side. It's unintentionally, it’s more likely to happen when you’re not consciously able to control it when you’re sleeping. But when you’re sleeping you’re relaxed and so are your facial muscles.
December 8, 2010 / Sleep Snoring is caused by breathing in air through a partially blocked airway. As you fall asleep, the muscles that keep your breathing passage open begin to relax while your throat contracts. The vibrating tissue produces the sound familiarly known as snoring. And whether a given person awakens to their own snores may also vary from night to night. A reflex in the upper airway prevents this collapse and keeps windpipes open when you’re awake. But when you’re asleep, that reflex isn’t as strong. The upper airway tends to partially collapse, and breathing becomes noisier. Snoring can be an occasional occurrence or something that happens on a regular basis. As the air forces through, causes soft tissues in mouth, nose and throat to bump into one other and vibrate. During sleep, the airways tend to narrow, which may cause increased airflow resistance. Tightening causing include increased exposure to allergens; cooling of the airways; being in a reclining position; and hormone secretions that follow a circadian pattern. Sleep itself may even cause changes in bronchial function. The vibration of relaxed throat tissues during sleep causes snoring. During sleep, the muscles loosen, narrowing the airway. As a person inhales and/or exhales, the moving air causes tissue to flutter thus make noise. Some people are more prone to snoring because of the size and shape of the muscles and tissues in their neck. In other cases, excess relaxing of the tissue or narrowing of the airway can lead to snoring.
The central symptom of sleep talking is audible expression that occurs during sleep without the person being aware of it happening. It can be gibberish or resemble normal speech and consists in the unaware production of vocalisation during sleep. However, people are very rarely aware that they are talking in their sleep at the time and typically have no recollection of the episodes when they wake up. A large number of sleep speeches merely consist of short expressions of assent or negation (e.g., ‘OK’, ‘no,’ ‘good,’ ‘mm-hm,’ ‘uh-huh,’ ‘no!’ ‘stop!’ ‘don’t!’, etc.) As they experience different sensations and emotions in their dreams, it may manifest as groaning or other vocalisations. Excess mucus, combined with nose breathing and narrow airways, can lead to rattling or whistling sounds. Congestion and dry or swollen nasal membranes can clog up the works making breathing audible instead of peaceful. Sometimes it’s occasional, a gentle, perhaps even peaceful, soft whistling. Other times it sounds like a buzz saw, getting closer and closer, paused by a moment of silence, before climaxing in an even louder snort or gasp for air. And sometimes when we fall into a deep sleep, the muscles in the roof of the mouth (soft palate), tongue and throat relax. The tissues in the back of the throat can relax enough that they partially block the airway. As we inhale and exhale, these tissues rattle and vibrate, resulting in sounds in some people. The tissue vibration increases as the airway narrows, causing the snoring to grow louder and louder. As a person inhales and exhales, the moving air causes the tissue to flutter and make noise. Usually during sleep the brain becomes used to one’s own snoring (a process called habituation) As mentioned, people sometimes don’t hear themselves snore because the brain’s ability to receive sensory information is limited while we sleep. Some external stimulus may cause a person to stir, however.
6 NOV 2013 ANESTHESIA If you’re having general anesthesia, an anesthesiologist will give you medications that make you lose consciousness. After the surgery is complete, you won’t be wide awake right away. General anesthesia brings on a sleep-like state with the use of a combination of medicines. The medicines, known as anesthetics, are given before and during surgery or other medical procedures. General anesthesia usually uses a combination of intravenous medicines and inhaled gasses. You'll feel as though you're asleep. But general anesthesia does more than put you to sleep. You don't feel pain when you're under general anesthesia. This is because your brain doesn't respond to pain signals or reflexes. While you're under anesthesia, the anesthesia team monitors you, watches your body's vital functions, manages your breathing and treats pain related to the procedure. Your surgery might not require general anesthesia, but you might need sedation to be comfortable during the procedure. The effects of sedation, also called twilight sedation and monitored anesthesia care, can include being sleepy but awake and able to talk, or being asleep and unaware of your surroundings. The recovery from sedation is similar to that of general anesthesia but patients usually wake up quicker and their recovery time is shorter. As with general anesthesia, you won’t be able to drive and should probably have someone stay with you for at least the first several hours after you return home. You'll slowly wake either in the operating room or the recovery room. You'll probably feel groggy and a little confused when you first awaken. You may continue to be sleepy, and your judgment and reflexes may take time to return to normal.
The different types of anesthesia are broadly described as: Local anesthesia (agents, either topical or injectable, given to temporarily block paın in a specific part of the bÞdy) in which the medication only removes sensation from one part of your bÞdy, but you are not unconscious. Regional anesthesia (injected agents, to numb a portion of the bÞdy) General anesthesia (an agent, given either by mask or an IV line, to induce unconsciousness) General anesthesia is highly effective in keeping you unaware of your surgical procedure. Monitored anesthesia care (also known as "twilight sleep") It can be given intravenously (IV, by injection into the vein). The medication works quickly and typically puts you to sleep in under a minute. Medicines administered via the bloodstream begin to take effect quickly, often within minutes. Most people feel very relaxed at the start of IV sedation as the medicines begin to take effect. Many people remember the feeling of relaxation and waking up after the procedure is over but nothing in between. There are different levels of IV sedation, and you may or may not be awake during the procedure. Your anesthesia team will adjust your sedation level throughout the procedure. One other type of anesthesia apart from general is called MAC (monitored anesthesia care), where you are kept sleepy and given paın medication but still breathe independently. Anesthesia can provide sedation ranging from slight (relaxed and mildly sleepy) to deep sleep.
There are a few reasons for drooling in your sleep, including side sleeping and mouth breathing during sleep. Additionally, the swallow reflex occurs much less during sleep than during waking hours, which can lead to a buildup of saliva. That saliva can spill out of your mouth as drool when your facial muscles relax in your sleep and your mouth falls open. Mouth breathing during sleep may make drooling more likely, since drool can more easily escape when your mouth is open. While you sleep, your muscles typically relax. Since the muscles around your mouth are relaxed your mouth can be relaxed enough that saliva slips out. The position you sleep in could make you more prone to excessive drooling. As your body produces saliva, the liquid is more likely to escape from the front or the side of your mouth when it’s facing downward due to mere gravity. Sleeping with your mouth open increases the amount of air that passes through your mouth. This increased air facilitates movement and can lead to an overflow of saliva out of your mouth. Because drool is your saliva escaping your mouth unintentionally, it's more likely to happen when you're not consciously able to control it, like when you're sleeping. Due to this muscle relaxation during sleep, there is no conscious effort in managing saliva and controlling the mouth. Factors such as sleep position, tongue placement, and overall muscle tone play a role.
đŸŒžđŸ’«đŸ„›đŸȘđŸ’€đŸŒ™đŸŒ€đŸ§žđŸŒđŸ’­
NREM Stage N1 This stage of non-REM sleep is the typical transition from wakefulness to sleep and generally lasts only a few minutes. Stage N1 is the lightest stage of sleep; patients awakened from it usually don’t perceive that they were actually asleep During this stage: Eye movements are typically slow and rolling. heartbeat and breathing slow down muscles begin to relax you produce low amplitude mixed frequencies waves in the theta range (4 to 7 Hz) NREM Stage N2 This next stage of non-REM sleep comprises the largest percentage of total sleep time and is considered a lighter stage of sleep from which you can be awakened easily. This is the stage before you enter deep sleep. During this stage: heartbeat and breathing slow down further no eye movements body temperature drops Sleep spindles and K-complexes are two distinct brain wave features that appear for the first time NREM Stage N3 This final stage of non-REM sleep is the deepest sleep stage. Stage N3 sleep is known as slow-wave, or delta, sleep. Your body performs a variety of important health-promoting tasks in this final non-REM stage. During this stage: arousal from sleep is difficult heartbeat and breathing are at their slowest rate no eye movements body is fully relaxed delta brain waves are present tissue repair and growth, and cell regeneration occurs immune system strengthens REM Stage R There are two phases of REM sleep: phasic and tonic. Phasic REM sleep contains bursts of rapid eye movements, while tonic REM sleep does not. Stage R occurs about 90 minutes after you fall asleep, and is the primary “dreaming” stage of sleep. Stage R sleep lasts roughly 10 minutes the first time, increasing with each REM cycle. The final cycle of stage R may last roughly between 30 to 60 minutes. During this stage: eye movements become rapid during phasic REM breathing and heart rate increases and become more variable muscles become paralyzed, but twitches may occur brain activity is markedly increased When you fall asleep at night, you cycle through all of these stages of sleep multiple times — roughly every 90 minutes or so.
∩――――――∩ || ໒꒰⁠ àŸ€àœČ ïœĄâ—ž ˔ ◟ ê’±àŸ€àœČ 𐰁ᶻz |  ïżŁïżŁà­šà­§ïżŁïżŁïŒŒ ïŸ‰ă€€     ïŒŒă€€ă€€||ïżŁïżŁ â™ĄïżŁïżŁ ||    ||―――――――||
á¶œá”’ËĄá”ˆ ᔃ˹ ⁱᶜᔉ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ pt. 1 á”†á”ƒâżá”ˆÊž ᔃⁿᔈ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”‰Êłá”‰ Ê°á”ƒâżá”â±âżá” ᔒᔘᔗ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ Ê·Ê°á”‰âż áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą ᔃᔗ ⁱᔗ á”ƒá”á”ƒâ±âżâžŽ á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ Ëąá”—á”‰á”ƒËĄ á”–á”ƒá”—á”—â±á”‰Ëąâ€§ ᎔ᔗ'Ëą Ê·â±âżá”—á”‰Êł ᔗⁱᔐᔉ➎ Ëąá”’ ᔗʰᔉ á¶ Êłá”’á¶»á”‰âż á”Êłá”’á”˜âżá”ˆ ⁱᶜᔉ á¶œá”ƒâż ᔇᔉ á”ˆá”ƒâżá”á”‰Êłá”’á”˜Ëąâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á¶œÊ°á”ƒËąá”‰á”ˆ ʰⁱᔐ Ê·Ê°á”‰âż ᔗʰᔉʞ á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆ ⁱⁿ ᔒⁿ ʰⁱᔐ ᔃ˹ ʰᔉ Ëąá”—á”’á”’á”ˆ ᔒⁿ ᔃ ᔖᔃᔗᶜʰ ᔒᶠ ˹˥ᔉᔉᔗ á”’á”›á”‰Êł ᔃ ᔇᔒᔈʞ ᔒᶠ Ê·á”ƒá”—á”‰Êłâ€§ ᎏ˹ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·á”‰âżá”— á¶œËĄá”’Ëąá”‰Êł ᔗʰᔉ ⁱᶜᔉ ᔖᔃᔗᶜʰ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ á¶œÊłá”ƒá¶œá”â€§ "᎔ᔗ'Ëą á”—á”’ á”ˆá”ƒâżá”á”‰Êłá”’á”˜Ëąâ€§â€§â€§" "ᑫᔘⁱᔉᔗ➎ ᔇᔒʞ!" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËąËĄâ±á”–á”–á”‰á”ˆ ᔃ˹ ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ á¶ ËĄá”‰Ê· Êłâ±á”Ê°á”— á”—á”’ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§ "ᔆᔃᶠᔉ!" ᎎᔉ ˹ᔃⁱᔈ➎ á”Êłá”ƒá”‡á”‡â±âżá” ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ ᔃⁿᔈ ËĄá”‰á”ƒá”›â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔉᔐᔖᔗʞ Ê°á”ƒâżá”ˆá”‰á”ˆâ€§ ᔀʰᔉ ⁱᶜᔉ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ á¶œÊłá”ƒá¶œá” á”á”’Êłá”‰ á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "áŽłÊłá”ƒá”‡ ᔐ‧‧‧" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ ÊČᔉ˹ᔗ ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ ʰⁱᔐ!" á”€Ê°á”‰âż ᔗʰᔉ ⁱᶜᔉ á”‡Êłá”’á”á”‰ á”â±á”›â±âżá” ʷᔃʞ á”—á”’ ᔗʰᔉ á¶ Êłá”‰á”‰á¶»â±âżá” Ê·á”ƒá”—á”‰ÊłËą á”—á”’ ᔗʰᔉ ËąÊ°á”’á¶œá” ᔒᶠ ᔗʰᔉᔐ‧ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ËĄá”ƒá”˜á”Ê°á”‰á”ˆ á”—á”’ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á”—á”ƒá”â±âżá” ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ á”—á”’ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʰⁱᔗ ⁱᶜᔉ ᔃ˹ ʰᔉ ᶠᔉ˥˥ ⁱⁿ á”—á”’ ᔗʰᔉ á¶ Êłá”‰á”‰á¶»â±âżá” Ê·á”ƒá”—á”‰Êł á”—á”’á”—á”ƒËĄËĄÊž Ê°á”‰ËĄá”–ËĄá”‰ËąËąâ€§ áŽżâ±Ëąá”â±âżá” Ê°â±Ëą á”’Ê·âż ˥ⁱᶠᔉ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œÊłá”ƒÊ·ËĄá”‰á”ˆ á”—á”’ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ Êłá”‰á”ƒá¶œÊ° ʰⁱᔐ‧ áŽžá”˜á¶œá”â±ËĄÊž ⁱᔗ'Ëą á¶œËĄá”’Ëąâ±âżá” ᔗⁱᔐᔉ Ëąá”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈⁱᔈⁿ'á”— âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔍᔒ Êłâ±á”Ê°á”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ Ê°â±Ëą Ê·á”’Êłá”â€§ ᎎᔉ á¶œá”ƒÊłÊłâ±á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃⁿᔈ á”†á”ƒâżá”ˆÊž á”á”ƒËąá”–á”‰á”ˆ ᔃ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”‡Êłá”’á”˜á”Ê°á”— ⁱⁿ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ᔇᔒᔗʰ ᔒᶠ ᔗʰᔉᔐ á¶ Êłá”‰á”‰á¶»â±âżá”â€§ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ˥ⁱᔗ ᔗʰᔉ á¶ â±Êłá”‰á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰â€§ "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ ʷʰᔃᔗ‧‧‧" "á”†á”ƒâżá”ˆÊžâžŽ ⁱᔗ'Ëą ᔃ˥˥ ᔐʞ á¶ á”ƒá”˜ËĄá”—! áŽčᔉ ᔃⁿᔈ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á¶œá”’Êłâżá”‰Êłá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·Ê°á”’ á”—Ê°á”‰âż ᶠᔉ˥˥ á”—Ê°Êłá”’á”˜á”Ê°â€§â€§â€§" "á”†á”—á”‰á”ƒËĄâ±âżá”? ᎔ ˹ᔉᔉ‧ ᎔ᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ Êžá”’á”˜Êł á¶ á”ƒá”˜ËĄá”—â€§â€§â€§" á”†á”ƒâżá”ˆÊž Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œËĄá”˜á”—á¶œÊ°â±âżá” Ê°â±Ëą á”ƒÊłá”â€§ "᎞ᔒᔒᔏ➎ ⁱᔗ'Ëą ËĄá”ƒá”—á”‰; ᎔'ËĄËĄ ᔍᔉᔗ Ëąá”ƒâżá”ˆÊž ᔃ ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá” ᔇᔃᔍ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— ʞᔒᔘ á”á”˜ÊžËą ᔍᔉᔗ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ËĄá”ˆ ᔗʰᔉᔐ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔒᔗ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ ʷⁱᔗʰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "ʞᔒᔘ Ê°á”˜Êłá”—â±âżá”?" "áŽčÊž á”ƒÊłá”â€§â€§â€§" "᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊžâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ ᎎᔒʷ ᔈᔒ ʞᔒᔘ ᶠᔉᔉ˥?" "á¶œá”’ËĄá”ˆâžŽ á”—â±Êłá”‰á”ˆâ€§â€§â€§" á”†á”ƒâżá”ˆÊž'Ëą ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá” ᔇᔃᔍ ᔇʞ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ➎ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—Ê°á”‰âż ᔍᔒᔗ ˹ᔒᔐᔉ Ê·á”ƒÊłá” á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”—Ëąâ€§ "á”€Ê°á”ƒâżá”Ëąâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ᔗʰᔉᔐ ᔃ˹ ʰᔉ ᶠᔉ˥˥ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”–â€§ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâžŽ ᔗʰᔉʞ ᔇᔒᔗʰ á¶ á”ƒËĄËĄá”‰âż á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”–; ᎔ ˹ᔗⁱ˥˥ Ê°á”ƒá”›á”‰âż'á”— á”á”’á”—á”—á”‰âż áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”ƒÊłá” á”‡á”ƒâżá”ˆá”ƒá”á”‰á”ˆ ʞᔉᔗ‧‧‧" á”†á”ƒâżá”ˆÊž Ê·Ê°â±Ëąá”–á”‰Êłá”‰á”ˆâ€§ "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· ᔃᔇᔒᔘᔗ Ê·á”ƒá”â±âżá” 'ᔉᔐ‧‧‧" "ʞᔒᔘ ᔗᔘᶜᔏ ⁱⁿ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ ᎔'ËĄËĄ Ê·Êłá”ƒá”– ᔗʰᔉ á”ƒÊłá”; á”—Ê°á”‰âż ᔗʰᔉʞ'ËĄËĄ ᔇᔒᔗʰ ᔇᔉ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄá”‰ ᔇʞ ᔗʰᔉ ᔗⁱᔐᔉ ᔗʰᔉʞ ʷᔃᔏᔉ ᔘᔖ‧‧‧" To be cont. Pt. 2
᎟ᔃᔈ áŽșâ±á”Ê°á”—á”á”ƒÊłá”‰ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ '᎔ᔗ ⁱ˹ ᔃ˥˥ ᔃ Ê°á”’á”ƒËŁ; ᔃ á¶ Êłá”’âżá”—!' 'áŽžá”ƒá”˜âżá¶œÊ°â±âżá” ᔗⁱᔐᔉ!' '᎔ Ëąá”ƒÊžâžŽ ʷᔉ ˹ᔗᔉᔖ ᔒⁿ ʰⁱᔐ!' áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·á”’Êłá”ˆËą á”’á”›á”‰Êł ᔗʰᔉ Êžá”‰á”ƒÊłËą Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ Êłâ±âżá”â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔐⁱⁿᔈ ʷⁱᔗʰ ᔇᔃᔈ á”á”‰á”á”’Êłâ±á”‰Ëą ᔃ˹ ʰᔉ ˹˥ᔉᔖᔗ ⁱⁿ ᔇᔉᔈ‧ ᎎⁱ˹ á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł ʷⁱᶠᔉ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”—â±ÊłÊłá”‰á”ˆ ᔃʷᔃᔏᔉ âżá”’á”—â±á¶œâ±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔇᔘᔗ á”ƒËĄËąá”’ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąâ±âżá” ʰᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ ÊČá”˜Ëąá”— âżá”’Êłá”á”ƒËĄËĄÊž á”—á”’ËąËąâ±âżá” ᔃⁿᔈ á”—á”˜Êłâżâ±âżá”â€§ áŽłá”‰á”—á”—â±âżá” ᔘᔖ➎ ËąÊ°á”‰ âżá”’Ê· Ëąá”ƒÊ· Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ ⁱⁿ ᔛⁱ˹ⁱᔇ˥ᔉ á”ˆâ±Ëąá”—Êłá”‰ËąËąâ€§ áŽșá”’á”— Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊłá”—ËĄá”‰ ʰⁱᔐ ËąÊ°á”‰ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ á”—ÊłÊž á”—á”’ Ëąâżá”ƒá”– ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ Ê·Ê°á”ƒá”—á”‰á”›á”‰Êł ⁱᔗ ⁱ˹‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ËĄá”‰á”ƒâżá”‰á”ˆ á”’á”›á”‰Êł Ê°á”‰Êł Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłâ±âżá” Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ Ê·Ê°á”’ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ˹ᔗᔒᔖ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€œ" ᔆʰᔉ á”Êłá”ƒá”‡á”‡á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ Ê°á”‰á”‰ËĄ ᔒᶠ Ê°â±Ëą á”ƒâżá”ËĄá”‰ ᔃⁿᔈ ËąÊ°á”’á”’á” ⁱᔗ ᔇᔃᶜᔏ ᔃⁿᔈ á¶ á”’Êłá”—Ê°â€§ ᎎⁱ˹ á”ƒâżá”—á”‰âżâżá”ƒá”‰ ᔗʷⁱᔗᶜʰᔉᔈ‧ "á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âż? ᔂᔃᔏᔉ ᔘᔖ!" áŽșá”’Ê· ʰᔉ ᔃʷᔒᔏᔉ ʷⁱᔗʰ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ Ëąâżá”ƒá”–á”–â±âżá” ᔒᔖᔉⁿ➎ ËĄá”‰á”—á”—â±âżá” ᔒᔘᔗ ᔃ á¶œÊłÊžâ€§ "ᎎᔉʞ ËĄá”’á”’á” ᔃᔗ ᔐᔉ➎ ÊČá”˜Ëąá”— ᔗᔃᔏᔉ á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°Ëąâ€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”ƒÊžËą á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż âżá”’Ê·â€§ "᎔⁻᎔'ᔐ Ëąâ»Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§â€§" "ʞᔒᔘ'ᔛᔉ ᔃ á”‡á”’á”—Ê°á”‰ÊłËąá”’á”á”‰ á”ˆÊłá”‰á”ƒá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" "áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·á”ƒËąâ€§â€§â€§" "áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰'Ëą ⁿᔒᔗ á”á”’â±âżá” ᔗᔒ‧‧‧" "᎔⁻᎔⁻᎔⁻᎔ ᶠᔉᔉ˥ Ê·á”’ÊłÊłâ±á”‰á”ˆâ€§" "ᎌʰ ËąÊ·á”‰á”‰á”—Ëą ᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§" "᎔⁻᎔'ᔐ ⁿᔒᔗ Ëąá”˜Êłá”‰ ⁱᶠ‧‧‧" "ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ Ê°á”’ËĄá”ˆ ᔐʞ Ê°á”ƒâżá”ˆ ËąÊ·á”‰á”‰á”—Ëą?" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”’á¶ á¶ á”‰Êłá”‰á”ˆ Ê°á”‰Êł Ê°á”ƒâżá”ˆâžŽ ʷʰⁱᶜʰ ʰᔉ ᔗᔒᔒᔏ ᔃⁿᔈ á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰á”ˆâ€§ ᔆʰᔉ ʰᔒᔖᔉᔈ á”—á”’ ˥ᔘ˥˥ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔇᔃᶜᔏ ˹˥ᔉᔉᔖ➎ ᔇᔘᔗ á”–Êłá”‰á¶ á”‰Êłá”ƒá”‡ËĄÊž ʷⁱᔗʰᔒᔘᔗ á”ƒâżÊž Ëąá”—Êłá”‰ËąËąâ€§ ᎎᔉ âżá”‰á”›á”‰Êł ˥ᔉᔗ ᔍᔒ ᔒᶠ Ê°á”‰Êł Ê°á”ƒâżá”ˆ ᔉᔛᔉⁿ Ê·Ê°á”‰âżá¶œá”‰ ËąÊ°á”‰ á”á”ƒâżá”ƒá”á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ʰⁱᔐ ᶠᔃ˥˥ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– á”ƒá”á”ƒâ±âż âżá”’Ê· ʷⁱᔗʰᔒᔘᔗ á”ƒâżÊž ᔇᔃᔈ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”Ëąâ€§ ╰ ✧ ∙ ∗ — áŽĄáŽÊ€áŽ… ᮄᮏᮜɮᮛ ⟹ 2 1 6 ⟩
W ired I ntegrated F emale E lectroencephalograph Đ›ŃŽĐ±ĐžĐŒĐ°Ń Đ¶Đ”ĐœĐ°!
á¶œá”’ËĄá”ˆ ᔃ˹ ⁱᶜᔉ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ pt. 2 áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á¶ â±ËŁá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”— á¶œá”’á”›á”‰ÊłËą á¶ á”’Êł Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ á”—Ê°á”‰âż ᔍᔒᔗ Ëąá”ƒâżá”ˆÊž á¶ â±ÊłËąá”— ᔃⁱᔈ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ á”Ëąâ±âżá” á”–ËĄá”ƒËąá”—á”‰Êł á”ˆÊłá”‰ËąËąâ±âżá”Ëą á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— ᔃⁱᔈ ᔏⁱᔗ➎ á”†á”ƒâżá”ˆÊž âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ ʰⁱᔐ á¶ ËĄâ±âżá¶œÊ° ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ á”‡á”ƒâżá”ˆá”ƒá”á”‰ ᔗʰᔉ á”ƒÊłá”â€§ áŽŒâżá¶œá”‰ ËąÊ°á”‰ á¶ â±âżâ±ËąÊ°á”‰á”ˆ ᔘᔖ ʰᔉ Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆâžŽ ᔗʰᔒᔘᔍʰ➎ á¶ á”’Êł ʰᔉ ˹ᔗⁱ˥˥ Êłá”‰á”á”ƒâ±âżËą ⁱⁿ ᔈᔉᔉᔖ ˹˥ᔉᔉᔖ‧ "᎔ᔗ'Ëą ᔇᔉᔉⁿ ᔃ ËĄá”’âżá” ᔃⁿᔈ á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—â±âżá” ᔈᔃʞ á¶ á”’Êł 'ᔉᔐ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ áŽ±á”ƒÊłËĄÊž ᔗʰᔉ ⁿᔉˣᔗ ᔈᔃʞ➎ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃⁿᔈ á”†á”ƒâżá”ˆÊž ᔍᔒᔗ ᔘᔖ á¶ â±ÊłËąá”—â€§ "᎔'ËĄËĄ ᔍᔒ ᔗᔉ˥˥ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ⁱ˹ⁿ'á”— ᔘᔖ á”—á”’ Ê·á”’Êłá”â±âżá”â€§â€§â€§" á”†á”ƒâżá”ˆÊž ˹ᔃⁱᔈ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ Ê·á”‰âżá”— ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃʷᔒᔏᔉ ᔃ˹ á”†á”ƒâżá”ˆÊž ᶜᔃᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ‧ "ᎌᔘ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ ˹ⁱᔗ ᔘᔖ‧ áŽŸá”ƒâ±âż Ëąá”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊž ᶜᔃᔐᔉ á”—á”’ Ê°â±Ëą á”ƒÊłá”â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʷᔒᔏᔉ ᔘᔖ ᔃⁿᔈ á¶œá”ƒá”—á¶œÊ°á”‰Ëą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ ʰᔉ á¶œá”’ËĄËĄá”ƒá”–Ëąá”‰á”ˆ á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ á”–á”ƒâ±âż ᔃⁿᔈ ËĄá”ƒá¶œá” ᔒᶠ á”‰âżá”‰Êłá”Êžâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰ Ê°á”˜Êłá”—â€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”‰âżá”— á”’á”›á”‰Êł á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ "ᔂʰᔃᔗ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ʞᔒᔘ ⁱⁿÊČá”˜Êłá”‰á”ˆ Êžá”’á”˜Êł á”ƒÊłá” ᔃ˹ ʞᔒᔘ ʰᔃᔈ á¶ á”ƒËĄËĄá”‰âż á”—Ê°Êłá”’á”˜á”Ê° ⁱᶜᔉ➎ ᔇᔘᔗ á”†á”ƒâżá”ˆÊž á¶ â±ËŁá”‰á”ˆ ⁱᔗ ᔘᔖ ËĄá”ƒËąá”— âżâ±á”Ê°á”—â€§ ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ Êłá”‰Ëąá”— Ëąá”’ ᔃ˹ á”—á”’ ᔇᔉ ᔃ˹ ᔍᔒᔒᔈ ᔃ˹ âżá”‰Ê·â€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆâ€§ "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᎔ Ê·á”‰âżá”— ᔃⁿᔈ á”—á”’ËĄá”ˆ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ʞᔒᔘ'ᔈ ᔇᔉ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ Ê·á”’Êłá” Ëąá”’ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Êłá”‰Ëąá”— á”‰á”ƒËąÊžâ€§â€§â€§" "᎔ ᶠᔉᔉ˥ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł á”—Ê°á”ƒâż ᔃᔗ á¶ â±ÊłËąá”— ᔇᔘᔗ á”—Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ‧‧‧" "᎔ á”âżá”’Ê·; ⁱᔗ'Ëą ÊČá”˜Ëąá”— á”—á”’ ᔇᔉ ᔒⁿ ᔗʰᔉ Ëąá”ƒá¶ á”‰ Ëąâ±á”ˆá”‰â€§ Êž'ᔃ˥˥ ˹ᔗⁱ˥˥ Êłá”‰á”á”ƒâ±âż á”—á”’á”á”‰á”—Ê°á”‰Êł ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ‧‧‧" á”†á”ƒâżá”ˆÊž ᔍᔃᔛᔉ ᔗʰᔉᔐ Ëąá”–á”ƒá¶œá”‰ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”‰âżá”— ʷⁱᔗʰ Ê°á”‰Êłâ€§ "á”‚á”ƒâżâżá”ƒ ʰᔘᔍ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”â€§â€§â€§" "᎔ ᔃᔐ ⁿᔒᔗ ᔃ Ê°á”˜á”á”á”‰ÊłâžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż á”ƒËąá” ⁱᶠ ʞᔒᔘ á¶œÊ°á”ƒâżá”á”‰ Êžá”’á”˜Êł á”â±âżá”ˆâ€§" "Ꮁᔛᔉⁿ ⁱᶠ ᎔ Ê·á”ƒËąâžŽ ᔐʞ á”ƒÊłá”â€§â€§â€§" "ᔆᔗⁱ˥˥ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” ᔇᔃᔈ? ᎔ á”âżá”’Ê· ᔃ á”á”ƒËąËąá”ƒá”á”‰ á”—á”‰á¶œÊ°âżâ±á‘«á”˜á”‰â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Êłá”˜á”‡á”‡á”‰á”ˆ ⁱᔗ á”’âżá¶œá”‰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰ËĄá”ˆ ⁱᔗ ᔒᔘᔗ‧ "ᔂʰʞ á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ Ëąá”’ âżâ±á¶œá”‰ á”—á”’ ᔐᔉ➎ ᔏⁱᔈ?" "᎔'ᔐ á”—á”’ ᔃ˥˥ ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ➎ ᔇᔘᔗ ᎔ ˹ᔉᔉ ʞᔒᔘ ᔃ˹ ᔃ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâ€§â€§â€§" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”ˆá”‰Ëąá”‰Êłá”›á”‰â€§â€§â€§" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˥ⁱ˹ᔗᔉⁿ ᎔ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰ ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰âż'á”— ᔇⁱᔍ ᔒⁿ á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âżâžŽ ᔇᔘᔗ ᎔ ᔈᔒ á¶œá”ƒÊłá”‰ ᔃᔇᔒᔘᔗ ʞᔒᔘ! áŽșᔒʷ➎ Êłá”‰Ëąá”—â€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔗʰᔉ ᔇᔉ˹ᔗ‧‧‧" To be cont. Pt. 3
░░░░░░░▒▓██████▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ████▓▒▒▒▒▒▒▓██▓▓▒▒▒▓▓██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▓██░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ █▓▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓█▓▓█░░█▓▓▓▓▓▒████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓█░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓███▒▓░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓█░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓███▓░░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓████░░░░░░░░░░░░░░░███░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒████████████████████████████████▓▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓███▒░░░░░░░░░░░░░░░░░██▓▒░░░░░░░██░░░░░░░░ ██▓▓▓▓█▒▒▒▒▒▒▒███████████████████████████████████████▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓██▒░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░░░▓████░░░░░ ▒▒░░░█▓▒▒▒▒▒▒████████████████████████▓▒▓▓▓▓▒██████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░▒███░░░░░░▒███▒░░░░░ ▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒█████████████████████████████████▒███████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓░░▒███▓░░░░░░████▒░░░░ ▒▒▒▒██▓▓▓▓▓▓██████████████████████████████████▓██████████████████▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓███▓███░░░░░░░░███░░░░ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓█████████████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████░░░░░░░███▒▓▓░ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓████████████████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████▓░░░░▓███▓░░░ ▒▒▒▓█▓▓▓▓███████████████████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████░░░░░░░███░░░ ▒▒▒█▓▓▓▓▓████████████████████████████████████████████████████████████▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███░░░░░░████░░░ ▒▒▒█▓▓▓▓████████████████▓▓▒▓██████████████████████████████████████████▒████▒▒▒▒▒▒▒▒█▓████░░░░░████░░ ▒▒█▓▓▓▓▓██████████████████████▓▒█████████████████████████████████████████████▒▒▒▒▒▓█░███░░░░░░███░░░ ▒▒█▓▓▓▓███████████████████████████▒██████████████████████████████████████████▒▒▒▒▒██░▓██░░░░░░██▓░░░ ▒▒█▓▓▓▓██████████████████████████████▒███████████████████████████████████████▒▒▒▒▓██░░██░░░░░░██░░░░ ▒█▓▓▓▒█████████████████████████████████▒▓████████████████████████████████████▒▒▒▒██░░░██░░░░░░██░░░░ ▒█▒▒▒▒█████████████████████████████▒█████▓▓██████████████████████████████████▒▒▒██░░░░██░░░░░▓██░░░░ ▓█▒▒▒▓███████████████████████████████▓▒▒▒███████████████████████████████████▓▒▒▒█▒░░░█▓▓▓▓▓█░██░░░░░ █▓▒▒▒███████████████████████████████████████████████████████████████████████▒▒▒██░██████▓▓▓▓███░░░░░ █▒▒▒▒███████████████████████▒███████████████████████████████████████████████▒▒▒█▓█▓▓▓▓████▓▓▓██░░░░░ ▓▒▒▒▒███████████████████████▒██████████████████████████▒▓▓▓▓▒▒▒▒███████████▒▒▒▓█▓▓▓███████▓▓▓▓█░░░░░ ▒▒▒▒▒███████████████████████▓██████████████████████████████████▒███▓▒▒█████▒▒▒██▓█▓▓▓▓▓▓████▓▓▓█░░░░ ▒▒▒▒▒▓███████████████████████▒▒▒████████████████████████████████▒█▓▒▓█████▒▒▒██▓██▓▓▓▓▓▓▓███████░░░░ ▒▒▒▒▒▒███████████████████████▒▒▒▓▓███████████████████████████████████████▒▒▒▓█▓▓██▓██▓▓▓▓▓▓███▓█▓░░░ ▒▒▒▒▒▒▒█████████████████████▓▒▒▒▒▒▒██████████████████████████████████████▒▒▒█▓▓▓██████▓▓█▓▓█▓▓▓█▓░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████████████████████▒▒▒█▓▒████████████████████████████████████▒▒▒██▓▓██▓▓░▒░░██▓▓█▓▓▓█▓░░░ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▓███████████████████████████▓▒▒██████████████████████████████▓▒▒██▓▓▓█░░░░░░░░░▓██▓▓▓█▒░░░ ▒███▓▒▒▒▒▒▒▒███████████████████████████████████████████████████████████▒▒▒█▓▓▓▓█░░░░░░░░░▒█▓▓▓▓█░░░░ ▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒████████████████████████████████████████████████████████▒▒▒█▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░▒█▓▓▓▓▓█░░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▓████████████████████████████████████████████████████▒▒▒██▓█▓▓▓▓▓█▒░░░██▓▓▓▓▓▓█▒░░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▒▒▒▒▒████████████████████████████████████████████████▒▒▒██▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓█░░░░░ ██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███▓▒▒▒▒▓██████████████████████████████████████████▒▒▒▓██▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓██░░░░░ ░░░▓████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒█████████████████████████████████████▒▒▒▒██▓█▓▓█▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░ ░░░░░░░░░▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███▓▒▒▒▒▒▒██████████████████████████████▒▒▒▒██▓▓▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒░░░░░░
áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔗʰᔉ á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł ʷⁱᶠᔉ ᔃⁿᔈ Ê°á”‰Êł á”ƒá”›á”‰Êłá”ƒá”á”‰ ᔈᔃʞ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ ᎔ á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰âż ᔉᔃᶜʰ á”á”’Êłâżâ±âżá” ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ áŽčÊž Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž ᔘᔖ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ᔐᔉ➎ ᔐᔒ˹ᔗ ËĄâ±á”á”‰ËĄÊž Ê·á”’Êłá”â±âżá” ᔒⁿ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” á”’Êł á”’á”—Ê°á”‰Êłâ€§ ᎎⁱ˹ ᔐᔃⁱⁿ á”á”’á”ƒËĄ ⁱ˹ á”—á”’ Êłá”˜âż Ê°â±Ëą á”‰âżá”‰á”Êž ᔒᔘᔗ ᔒᶠ á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËąâ€§ ᎔ ᶠⁱˣ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‡Êłá”‰á”ƒá”á¶ á”ƒËąá”— ᔃⁿᔈ á”—á”‰âżá”ˆ á”—á”’ á”ƒâżÊž ᔒᶠ Ê°â±Ëą á¶œá”’á”á”–ËĄá”ƒâ±âżá”—Ëą ᔗᔒ‧ ᎔ Êłá”‰á”â±âżá”ˆ ʰⁱᔐ á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ á”—Êłá”ƒËąÊ°â€§ ᎔ á”’á”›á”‰Êł ËĄá”’á”’á” Ê°â±Ëą á”–ËĄá”ƒâżËąâ€§ ᎎᔉ á”á”‰á”—Ëą ᔐᔃᔈ á”‰á”ƒËąâ±ËĄÊžâ€§ ᎎᔉ Ê·á”ƒâżá”—Ëą á”—á”’ ᔇᔉ ᔇⁱᔍ á”’Êł ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ⁿᔒᔗ Ëąá”á”ƒËĄËĄâ€§ ᔆᔒ ᎔ á”—ÊłÊž ⁿᔒᔗ á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊłá”— ʰⁱᔐ ᔒᶠᶠ ⁱᶠ ᎔ á”ˆá”’âż'á”— ʰᔃᔛᔉ âżá”‰á”‰á”ˆ ᔗᔒ‧ ᔆᔒᔐᔉᔗⁱᔐᔉ˹ ʷᔉ á”‡â±á¶œá”á”‰Êł ᔇᔘᔗ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž á¶œá”ƒËĄá” á”ˆá”’Ê·âż á”’Êł ᎔ ᔐⁱᔍʰᔗ ᔉᔛᔉⁿ á”‰âżá”ˆ ᔘᔖ á¶ á”’Êłá¶œâ±âżá” ʰⁱᔐ á”’á”˜á”—á”ˆá”’á”’ÊłËąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃᔗ ËĄá”˜âżá¶œÊ° ᔗⁱᔐᔉ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž á”á”’á”‰Ëą á”—á”’ ˹ᔉᔉ ᔗʰᔉ ËĄá”˜âżá¶œÊ° Êłá”˜ËąÊ° ᔃᔗ Êłâ±á”›á”ƒËĄ Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”— áŽ·Êłá”˜Ëąá”—Êž áŽ·Êłá”ƒá”‡â€§ á”‚Ê°á”‰âż ʰᔉ ᶠᔃⁱ˥˹ ᔃᔗ Ëąá”—á”‰á”ƒËĄâ±âżá” ᔗʰᔉ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëą ʰᔉ á¶œá”’á”á”‰Ëą ᔇᔃᶜᔏ á”˜á”–Ëąá”‰á”—â€§ "á”€á”’ËĄá”ˆ ʞᔒᔘ Ëąá”’" ᎔'ËĄËĄ á”Êłá”‰á”‰á”— ʰⁱᔐ Ëąá”ƒÊłá¶œá”ƒËąá”—â±á¶œá”ƒËĄËĄÊžâ€§ áŽźá”˜á”— ᎔ ᔈᔒ á”âżá”’Ê· ⁿᔒᔗ á”—á”’ á”–á”˜ËąÊ° ⁱᔗ Ê·Ê°á”‰âżá”‰á”›á”‰Êł ʰᔉ á¶œá”’á”á”‰Ëą ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ ᔃ á”â±Ëąá”‰Êłá”ƒá”‡ËĄá”‰ Ëąá”—á”ƒá”—á”‰ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł á”á”‰á”—á”—â±âżá” á¶œÊłá”˜ËąÊ°á”‰á”ˆâ€§ ᎔ á”—ÊłÊž á”—á”’ Ê°á”‰ËĄá”– ʰⁱᔐ ᔃⁿᔈ ËĄâ±á”Ê°á”—á”‰âż Ê°â±Ëą ᔐᔒᔒᔈ‧ á”‚Ê°á”‰âż ⁱᔗ á”á”‰á”—Ëą á”—á”’ á”‰á”›á”‰âżâ±âżá” ʷᔉ ʰᔃᔛᔉ á”’á”˜Êł á”ˆá”’Ê·âż ᔗⁱᔐᔉ‧ ᔆᔒᔐᔉᔗⁱᔐᔉ˹ ⁱᶠ ʰᔉ Ê·á”ƒâżá”—Ëą á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊž Ê·á”’Êłá”â±âżá” ᔒⁿ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” ᎔ ᔐᔃʞ ᔍᔒ ˹ᔉᔉ ᔐʞ á”á”ƒËĄ á”–á”ƒËĄËąâ€§ áŽŒá”—Ê°á”‰ÊłÊ·â±Ëąá”‰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‰á”ƒá”—Ëą á”ˆâ±âżâżá”‰Êł ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ á”—á”’á”á”‰á”—Ê°á”‰Êłâ€§ ᎎᔉ ˥ᔒᔛᔉ˹ ᔐᔒᔛⁱᔉ âżâ±á”Ê°á”— ᔃⁿᔈ ʰᔉ á”á”‰á”—Ëą ᔐᔉ á”—á”’ ᶠⁱⁿᔈ ᔒⁿᔉ‧ á”‚Ê°á”‰âż ⁱᔗ'Ëą ᔗⁱᔐᔉ á¶ á”’Êł ᔇᔉᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˥ᔉᔗ˹ ᔐᔉ ᔗᔉ˥˥ ʰⁱᔐ ᔍᔒᔒᔈ âżâ±á”Ê°á”— á”—á”˜á¶œá”â±âżá” ʰⁱᔐ ⁱⁿ‧ ᎔ᶠ ᎔'ᔐ ËĄá”˜á¶œá”Êž ʰᔉ'ᔈ ᔍⁱᔛᔉ ᔐᔉ ᔃ ʰᔘᔍ á”’Êł á”â±ËąËą ⁱᶠ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᔐᔒᔒᔈ‧ ᎔ á”âżá”’Ê· ʰᔉ ᔈᔉᔉᔖ á”ˆá”’Ê·âż ˥ᔒᔛᔉ˹ ᔐᔉ ᔇᔘᔗ ʰᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔒⁿᔉ á”—á”’ ËąÊ°á”’Ê· ᔐᔘᶜʰ á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âżâ€§ áŽ°á”‰á”–á”‰âżá”ˆâ±âżá” ᔒⁿ Ê°á”’Ê· á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—â±âżá” ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ Ê·á”ƒËąâžŽ ᎔ á¶œá”ƒâż á¶œá”ƒÊłÊłÊž ʰⁱᔐ ˥ⁱᶠᔗ á”—á”’ Ê°â±Ëą ᔇᔉᔈ‧ ᎔ á”ƒËĄËąá”’ á”—ÊłÊž á”—á”’ ᔏᔉᔉᔖ ᑫᔘⁱᔉᔗ Ê·Ê°á”‰âżá”‰á”›á”‰Êł ʰᔉ'Ëą Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” á”—á”’ ᔍᔒ ˹˥ᔉᔉᔖ Ëąá”’ ᔃ˹ ⁿᔒᔗ á”—á”’ Êłâ±ËĄá”‰ ʰⁱᔐ ᔘᔖ‧ ᎏᔗ á”’á”—Ê°á”‰Êł ᔗⁱᔐᔉ˹ ʰᔉ'ᔈ ᔇᔉ Ëąá”—á”ƒÊłá”—â±âżá” á”—á”’ Ëąá”’á¶ á”—ËĄÊž Ëąâżá”’Êłá”‰ Ê·Ê°á”‰âżá¶œá”‰ ᎔ ᔗᔉ˥˥ ʰⁱᔐ Ê°á”’Ê· ᎔ ˥ᔒᔛᔉ ʰⁱᔐ‧ ᎏ˹ á¶ á”’Êł Ê·Ê°á”‰âż áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą Ê°á”ƒá”›â±âżá” ᔇᔃᔈ âżâ±á”Ê°á”—á”á”ƒÊłá”‰ËąâžŽ ᎔ á”—ÊłÊž á”—á”’ ᔍᔉᔗ ʰⁱᔐ á”—á”’ Ê·á”ƒá”á”‰âż ᔘᔖ á”á”‰âżá”—ËĄÊž ʷⁱᔗʰᔒᔘᔗ á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊłá”—ËĄá”‰ ʰⁱᔐ‧ ᎔ á”—Ê°á”‰âż ᔈᔒ ᔐʞ ᔇᔉ˹ᔗ á”—á”’ Ëąá”’á”’á”—Ê°á”‰ ʰⁱᔐ á¶œá”ƒËĄá”ËĄÊž ⁱⁿ Ê°á”’á”–á”‰Ëą á”—á”’ Êłá”‰ËĄá”ƒËŁ ʰⁱᔐ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á¶ á”’Êł á”—á”’ ᶠᔃ˥˥ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ˹˥ᔉᔉᔖ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔐⁱᔍʰᔗ ᔇᔉ Êłá”˜á”ˆá”‰ ᔃᔗ ᔗⁱᔐᔉ˹ ᔇᔘᔗ ᎔ á”âżá”’Ê· ʰᔉ á¶œá”ƒâż ᔇᔉ ᔃ ˹ᔒᶠᔗⁱᔉ ⁱⁿ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż ʷᔃʞ; ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”‰âżá”ˆ ᔒᶠ ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ ʷᔉ á”ƒÊłá”‰ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ᔃ˥˥ á”ƒÊ·á”ƒÊłá”‰ ᔐᔘᶜʰ ʷᔉ ˥ᔒᔛᔉ ᔉᔃᶜʰ á”’á”—Ê°á”‰Êłâ€§
Ꮃᔉᔗ ᔁᔖ 𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐭𝐱𝐩𝐞: 𝟏 𝐩𝐱𝐧. âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł ʷⁱᶠᔉ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔍᔒᔗ ᔘᔖ á¶ Êłá”’á” Ê°á”‰Êł Ëąá”‰á”ƒá”— âżá”’á”—â±á¶œâ±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą âżá”’Ê· á¶ á”ƒËĄËĄá”‰âż á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– ⁱⁿ á¶œÊ°á”ƒâ±Êłâ€§ ᔆʰᔉ á”á”‰âżá”—ËĄÊž ËąÊ°á”’á”’á” Ê°â±Ëą ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰Êł Ëąâ±á”Ê°á”—ËĄÊž ᔇᔘᔗ ʰᔉ ÊČá”˜Ëąá”— á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁿᔒᔗ ᔇᔘᔈᔍᔉ➎ ʷⁱᔗʰ ᔐᔒᔘᔗʰ ᔃÊČá”ƒÊłâ€§ "ʞᔒᔘ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔍᔉᔗ á”—á”’ ᔇᔉᔈ➎ Ëąá”’ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż á¶œá”’âżá”—â±âżá”˜á”‰ á”—á”’ ˹˥ᔉᔉᔖ‧ ᎔'ËĄËĄ ˥ᔉᔗ ʞᔒᔘ Êłá”‰Ëąá”— á”ƒá¶ á”—á”‰Êłâ€§ á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ ʷᔃᔏᔉ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á”—á”’ ᔍᔉᔗ á”’Êł á”á”˜Ëąá”— ᎔ á¶œá”ƒÊłÊłÊž ʞᔒᔘ?" áŽșá”’á”—Ê°â±âżá”â€§ "áŽłá”˜á”‰ËąËą ᎔'ᔐ á¶œá”ƒÊłÊłÊžâ±âżá” ʞᔒᔘ á”—Ê°á”‰âżâ€§ ᎔'ᔐ ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ á”ˆâ±Ëąá”—á”˜Êłá”‡ ʞᔒᔘ ⁱᶠ ⁱᔗ'Ëą Ê°á”ƒÊłá”ˆá”‰Êł á”—á”’ Êłá”’á”˜Ëąá”‰ ʞᔒᔘ Ëąâ±âżá¶œá”‰ ᎔ á¶œá”ƒâż á”‰á”ƒËąâ±ËĄÊž ᔖᔘᔗ ʞᔒᔘ á”ÊžËąá”‰ËĄá¶ â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż âżá”’Ê· á”–á”˜á”—Ëą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁱⁿ ᔇᔉᔈ➎ Ê·â±á”–â±âżá” Ê°â±Ëą á”ˆÊłá”’á”’ËĄ ᔒᶠᶠ ʰⁱᔐ‧ á”‚Ê°á”‰âż á”á”’Êłâżâ±âżá” ᶜᔃᔐᔉ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʷᔒᔏᔉ âżá”ƒá”—á”˜Êłá”ƒËĄËĄÊž ᔒⁿ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż ᔃ˹ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔍᔒᔗ ᔘᔖ‧ "ᔂʰᔃᔗ ᔗⁱᔐᔉ ⁱ˹ ⁱᔗ?" "ᔀⁱᔐᔉ á¶ á”’Êł ᔘ˹ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ᔘᔖ!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”ƒâżËąÊ·á”‰Êłá”‰á”ˆâ€§
ᔀʰᔉ á¶œÊłá”ƒá”á”–Ëą âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł ʷⁱᶠᔉ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”ƒÊ· Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ ᶜᔒᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ ᔃ˹ á”‡á”ƒÊłá”‰ËĄÊž Ê°á”’ËĄá”ˆâ±âżá” ᔘᔖ‧ "ᎏ˥˥ ᔐʞ á”á”˜Ëąá¶œËĄá”‰Ëą ᔃᶜʰᔉ‧‧‧" "á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âż ᎔ á”—á”’ËĄá”ˆ ʞᔒᔘ ⁿᔒᔗ‧‧‧" "᎔ á”âżá”’Ê·!" ᔆʰᔉ Ëąá”ƒÊ· Ê°á”’Ê· ʷᔉᔃᔏ ʰᔉ Ëąá”‰á”‰á”á”‰á”ˆ âżá”’Ê·âžŽ á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—á”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ âżá”‰á”‰á”ˆâ±âżá” á”—á”’ Êłá”‰Ëąá”— ᔘᔖ‧ "Ꮀᔒ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”—â€§â€§â€§" "᎔⁻᎔'ᔐ ᔗ⁻ᔗᔒ á”—â±Êłá”‰á”ˆâ€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊžËąâ€§ ᔆʰᔉ Êłá”‰á”ƒá¶œÊ°á”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ á”—á”’ ʰⁱᔐ ᔇᔘᔗ á”–á”˜ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔇᔃᶜᔏ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ ˥ᔉᔗ ᔒᔘᔗ ᔃ Êžá”‰ËĄá”–â€§ ᔆʰᔉ âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ʰⁱᔐ á”—á”’ Ê°â±Ëą ˹ᔒᶠᔗ ᔇᔉᔈ â±á”á”á”‰á”ˆâ±á”ƒá”—á”‰ËĄÊžâ€§ "á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ ᔐᔃᔏᔉ ⁱᔗ á”—á”’ Êžá”’á”˜Êł ᔇᔉᔈ á”’Êł?" "᎔ᔗ Ê°á”˜Êłá”—â±âżâ€™ ÊČá”˜Ëąá”— á”—á”’ ᔉᔛᔉⁿ ᔐᔒᔛᔉ‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔉʞᔉ ˥ⁱᔈ ᶠᔉ˥ᔗ ʰᔉᔃᔛʞ‧ "Ꮀᔒⁿ'á”— ᶠⁱᔍʰᔗ ⁱᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔇᔘᔗ á”˜Ëąá”‰ á”ƒâżÊž á”‰âżá”‰Êłá”Êž ˥ᔉᶠᔗ á”—á”’ ᔍᔉᔗ á”á”’â±âżá”â€§" ᔆʰᔉ á”á”ƒâżá”ƒá”á”‰á”ˆ ᔇᔒᔗʰ ᔒᶠ ᔗʰᔉᔐ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ʰⁱᔐ ⁱⁿ Ê°â±Ëą ᔇᔉᔈ‧ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔍᔉᔗ ˹ᔒᔐᔉ Êłá”‰Ëąá”— ᔉᔛᔉⁿ ᔗʰᔒᔘᔍʰ ⁱᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ ᑫᔘⁱᔗᔉ ᔇᔉᔈ ᔗⁱᔐᔉ ʞᔉᔗ‧ Êžá”’á”˜Êł ᔇᔒᔈʞ âżá”‰á”‰á”ˆËąâ€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą Ëąá”ƒÊžâ±âżá” ᔇᔘᔗ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ ËąËĄâ±á”–á”–á”‰á”ˆ á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆâ€§ á”€á”˜á¶œá”â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁱⁿ âżá”’Ê·âžŽ Ê°â±Ëą á¶ â±á”á”˜Êłá”‰ Êłá”‰ËĄá”ƒËŁá”‰á”ˆ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ ᔒᶠᶠ á”—Ê°á”‰â±Êł ËĄá”ƒá”á”–â€§ á¶ á”ƒá¶œâ±á”ƒËĄ á¶ á”‰á”ƒá”—á”˜Êłá”‰Ëą ËąËĄá”ƒá¶œá” ˥ᔃˣ á”—á”’ á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž ᶠᔉᔉ˥ ˥ᔉ˹˹ á”–á”ƒâ±âżâ€§ "ᎏ˥˥ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł?" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”ƒËąá”á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ‧ 'áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż' ËąÊ°á”‰ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ á”á”‰âżá”—á”ƒËĄËĄÊž á”—Ê°â±âżá” ᔇᔘᔗ Ëąâżá”’Êłâ±âżá” á”ƒâżËąÊ·á”‰Êłá”‰á”ˆ á¶ á”‰Êłâ€§ đ°đšđ«đ 𝐜𝐹𝐼𝐧𝐭: 𝟏𝟕𝟓
áŽŽá”‰Êł á”†á¶œá”ƒÊłá”‰ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˥ᔉᶠᔗ ᔃ á”—Êłá”ƒâ±ËĄ ᔒᶠ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż á”‡ËĄá”’á”’á”ˆ ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”Êłá”’á”˜âżá”ˆâ€§ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔗʰᔉ á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł ʷⁱᶠᔉ Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€™Ëą á”‡ËĄá”‰á”‰á”ˆâ±âżá”â€§ â€œá”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âżâ€§â€§â€ â€œáŽ·á”ƒÊłá”‰âż, ᎔ á”—Êłâ±á”‰á”ˆâ€§ ᎌʰ ᎔ ˥ᔒᔛᔉ ʞᔒᔘ‧ ᎔’ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§ ᎎᔒʷ ᎔ ˥ᔒᔛᔉ ʞᔒᔘ ” áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔖⁱᶜᔏᔉᔈ ʰⁱᔐ ᔘᔖ ⁱⁿ Ê°á”‰Êł Ê°á”ƒâżá”ˆËąâ€§ â€œá”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âż ᎔ âżá”‰á”‰á”ˆ ʞᔒᔘ á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ ᔃⁿᔈ ˥ⁱ˹ᔗᔉⁿ; ʞᔒᔘ ËĄá”’Ëąá”— ᔃ ËĄá”’á”— ᔒᶠ á”‡ËĄá”’á”’á”ˆâ€§â€§â€ â€œÊžá”’á”˜â€™Êłá”‰ ᔍᔒᔒᔈ, Ëąá”’ ᔍᔒᔒᔈ á”—á”’ ᔐᔉ ” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔃᔈᔉᔈ ᔃ˹ ʰᔉ á”˜Ëąá”‰á”ˆ ᔃ˥˥ ËĄá”ƒËąá”— á”‰á¶ á¶ á”’Êłá”— á”—á”’ Ê°â±Ëą ʷⁱᶠᔉ‧ “᎞ᔒᔛᔉ ʞᔒᔘ‧‧” ˹ᔃⁱᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆ ËąÊ°á”˜á”— ᔒᶠᶠ á”—á”’ ᔗʰᔉ Ê·á”’ÊłËĄá”ˆâ€§ ᔀʰᔉ ËĄá”ƒËąá”— á”—Ê°â±âżá” ʰᔉ á”âżá”‰Ê· Ê°á”‰á”ƒÊłËą â€˜á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âż ʷᔃᔏᔉ ᔘᔖ’ á¶ Êłá”ƒâżá”—â±á¶œá”ƒËĄËĄÊž ᔇʞ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ Ê°á”‰Êł á”’Ê·âż Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ á”ˆÊžâ±âżá” ËĄâ±á”á”–ËĄÊž ⁱⁿ Ê°á”‰Êł Ê°á”ƒâżá”ˆËą á”ƒá¶ á”—á”‰Êł Êłá”‰á”—á”˜Êłâżâ±âżá” á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ áŽ·Êłá”˜Ëąá”—Êž áŽ·Êłá”ƒá”‡â€§ “ᎌʰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż; ⁿᔒ, ʷᔃᔏᔉ ᔘᔖ! áŽ¶á”˜Ëąá”— á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰, á¶ á”’Êł ᔐᔉ ” áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á¶œÊłâ±á”‰á”ˆâ€§ ᔆʰᔉ âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆ á”—á”’ ᔃᶜᔗ á¶ á”ƒËąá”—â€§ ᔆʰᔉ ᔗᔒᔒᔏ Ê°á”‰Êł ˥ⁱᶠᔉ˥ᔉ˹˹ Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ á”—á”’ á”—Ê°á”‰â±Êł ËĄá”ƒá”‡â€§ “ʞᔒᔘ ᔍᔒᔗᔗᔃ ʰᔃᔛᔉ Ëąá”’á”á”‰â€Šâ€ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”–á”ƒá”˜Ëąá”‰á”ˆ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ á¶ á”’Êł ʷʰᔃᔗ ᔐⁱᔍʰᔗ Ê°á”‰ËĄá”–â€§ ᔆʰᔉ ᔖᔘᔗ Ê°â±Ëą ᔇᔒᔈʞ ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”—á”ƒá”‡ËĄá”‰ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ á”–Êłá”‰á”–á”ƒÊłá”‰á”ˆ ᔃ á”á”ƒá¶œÊ°â±âżá”‰ ᔒᶠ Ê°â±Ëą ËąÊ°á”‰ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ á”˜Ëąá”‰ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰â€§ “᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ á”‡á”˜â±ËĄá”— ᔐᔉ ᔃ ˹ᔉⁿᔗⁱᔉⁿᔗ á”‡á”‰â±âżá” á”—á”’ ˥ⁱᶠᔉ Ëąá”’ âżá”’Ê· ˥ᔉᔗ ᔐᔉ Ê°á”‰ËĄá”– ʞᔒᔘ ᔍᔉᔗ ᔇᔃᶜᔏ Êžá”’á”˜Êł á”’Ê·âż ˥ⁱᶠᔉ ⁱⁿ Êłá”‰á”—á”˜Êłâżâ€§â€§â€ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ʰᔒᔒᔏᔉᔈ ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”á”ƒá¶œÊ°â±âżá”‰ÊłÊž Ê·á”’ÊłÊłâ±á”‰á”ˆËĄÊžâ€§ “᎔ ʰᔒᔖᔉ ⁱᔗ Ê·á”’Êłá”Ëąâ€Šâ€ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËąËĄá”’Ê·ËĄÊž á”’á”–á”‰âżá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ ᔗᔒ‧ “ᔂᔃ, Ê·Ê°á”‰Êłá”‰â€Šâ€ â€œá”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âż á”’Ê° á”ËĄá”ƒá”ˆ Êžá”’á”˜â€™Êłá”‰ ᔃʷᔃᔏᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!” áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”ƒÊžËąâ€§ â€œáŽ¶á”˜Ëąá”— á”âżá”’Ê· ᎔ ˥ᔒᔛᔉ ʞᔒᔘ‧‧”

Warning: This item may contain sensitive themes such as nudity.

á”†á”ƒá¶œÊłâ±á¶ â±á¶œâ±âżá”   𝐂𝐖:đąđŠđ©đ„đąđžđ đŻđąđŸŽđ„đžđ§đœđž âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ pt. 1   𝐂𝐖:đąđŠđ©đ„đąđžđ đŻđąđŸŽđ„đžđ§đœđž áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą Êłá”˜âżâżâ±âżá” ᔒᔘᔗ ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ Ëąá”‰á¶œÊłá”‰á”— ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ Ê·Ê°á”‰âż á”‡á”˜á”‡á”‡ËĄá”‰ á”‡á”ƒËąËą Ê·á”ƒËą á¶œá”’á”á”–ËĄá”ƒâ±âżâ±âżá” á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "ʞᔒᔘ ᔖᔘᔗ á”—á”’ ᔐᔘᶜʰ á”–â±á¶œá”ËĄá”‰Ëą! ᔂʰʞ Ëąá”’ á”á”ƒâżÊž á”–â±á¶œá”ËĄá”‰Ëą? ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔃᔇᔒᔘᔗ á”—á”’ ᔇᔉ ⁱⁿ ᔃ á”–â±á¶œá”ËĄá”‰ Êžá”’á”˜ÊłËąá”‰ËĄá¶ !" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ Ê·á”ƒËą ᔃ á”—á”ƒá”‡ËĄá”‰ ᔃʷᔃʞ➎ á”‡á”ƒá¶œá”â±âżá” ᔃʷᔃʞ ᔃ˹ á”‡á”˜á”‡á”‡ËĄá”‰ á”‡á”ƒËąËą á”—Ê°Êłá”‰á”ƒá”—á”‰âżá”‰á”ˆ ʰⁱᔐ‧ "᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ Ê·â±ËĄËĄ ᔇᔉ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆâ€§ Ꮁᔛᔉⁿ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᶜᔃᔐᔉ ᔒᔘᔗ á”—á”’ ˹ᔉᔉ‧ áŽŸâ±á¶œá”â±âżá” ᔘᔖ ᔗʰᔉ âżá”ƒá”–á”â±âż á”ˆâ±Ëąá”–á”‰âżËąá”‰ÊłâžŽ á”‡á”˜á”‡á”‡ËĄá”‰ á”‡á”ƒËąËą Ê·á”ƒËą ᔃᔇᔒᔘᔗ á”—á”’ Ê°á”˜Êłá”— Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·Ê°á”‰âż áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔐᔃᔈᔉ Ê°â±Ëą ᔐᔒᔛᔉ‧ "áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᶜᔃᔗᶜʰ!" ᎎᔉ Êžá”‰ËĄËĄá”‰á”ˆâžŽ á”—Ê°Êłá”’Ê·â±âżá” ʰⁱᔐ ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ ᔃ˹ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”‡á”‰á”—Ê·á”‰á”‰âż ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗʰ ᔒᶠ ᔗʰᔉᔐ‧ "ʞᔒᔘ'ËĄËĄ ʰᔃᔛᔉ á”—á”’ á”ˆá”‰á”ƒËĄ ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ á”á”‰á”—á”—â±âżá” á”—á”’ ʰⁱᔐ!" áŽŹâżá”Êłâ±ËĄÊžâžŽ á”‡á”˜á”‡á”‡ËĄá”‰ á”‡á”ƒËąËą á”˜Ëąá”‰á”ˆ ᔃ˥˥ Ê°â±Ëą Ëąá”—Êłá”‰âżá”á”—Ê° á”—á”’ á¶œÊ°á”˜âżá” ᔗʰᔉ âżá”ƒá”–á”â±âż á”ˆâ±Ëąá”–á”‰âżËąá”‰Êłâ€§ á”†á”‰á”‰â±âżá” ʰⁱᔐ Ê°á”˜ÊłËĄ ⁱᔗ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”’á”’á”ˆ ⁱⁿ á¶ Êłá”’âżá”— ᔒᶠ Ê·Ê°á”‰âż ᔗʰᔉ âżá”ƒá”–á”â±âż á”ˆâ±Ëąá”–á”‰âżËąá”‰Êł ʰⁱᔗ ʰⁱᔐ➎ Ëąá”—Êłâ±á”â±âżá” Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ‧ áŽŽá”ƒÊłá”ˆâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êžá”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ ᔃ˹ ⁱᔗ á”–á”’á”˜âżá”ˆá”‰á”ˆ ʰⁱᔐ➎ á”—Ê°á”‰âż ʰᔉ ᶠᔉ˥˥ ᔇᔃᶜᔏ ˥ⁱᔐᔖ ᔃⁿᔈ á”˜âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâ€§ Ꮁᔛᔉⁿ á”‡á”˜á”‡á”‡ËĄá”‰ á”‡á”ƒËąËą Ëąá”—á”’á”’á”ˆ Ëąâ±ËĄá”‰âżá”—ËĄÊž ⁱⁿ ËąÊ°á”’á¶œá”âžŽ Ëąá”‰á”‰â±âżá” ʰⁱᔐ á¶œá”’á”á”–ËĄá”‰á”—á”‰ËĄÊž ᔃⁿᔈ á”˜á”—á”—á”‰ÊłËĄÊž á”âżá”’á¶œá”á”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Êłá”ƒâż á”—á”’ ʰⁱᔐ ᔃ˹ ʰᔉ á¶œÊłâ±á”‰á”ˆâ€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”˜ËąÊ°á”‰Êłá”‰á”ˆ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰ÊłËą ᔒᔘᔗ ᔃⁿᔈ ᔖᔘᔗ ᔗʰᔉ 'á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆ' Ëąâ±á”âżâ€§ Ꮁᔛᔉⁿ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔘᔖ á¶œá”’âżá¶œá”‰Êłâżá”‰á”ˆâ€§ "᎔'ᔐ á”á”’âżâżá”ƒ ᔍᔒ ᔖᔘᔗ ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ ⁱⁿ ᔐᔉ Ëąá”ƒá¶ á”‰â€§â€§â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔍᔒᔗ ᔈᔃᔐᔖ á¶œËĄá”’á”—Ê° Êłá”ƒá” ʷⁱᔖᔉ á”—á”’ ᔖᔘᔗ ᔒⁿ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔗⁱ˥˥ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᔉᔛᔉⁿ á¶ ËĄâ±âżá¶œÊ° á”’Êł ᔐᔒᔛᔉ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ËąËĄâ±á”Ê°á”—á”‰Ëąá”—â€§ "ᎎᔉ ËĄá”’á”’á”Ëą ˥ⁱᶠᔉ˥ᔉ˹˹➎ Ëąá”–Êłá”ƒÊ·ËĄá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ‧‧‧" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔃⁿᔈ á”‰á”á”–ËĄá”’Êžá”‰á”‰Ëą ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ á”’á”›á”‰Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ á”‚Ê°á”‰âż Ê°â±Ëą ˹ᔉⁿ˹ᔉ˹ ᔈⁱᔈ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ Êłá”‰á”—á”˜ÊłâżâžŽ Ê°â±Ëą á”‰Êžá”‰á”‡Êłá”’Ê· á¶ á”˜ÊłÊłá”’Ê·á”‰á”ˆ ᔃ˹ á”‡á”‰á”â±âżâżâ±âżá” á”—á”’ ʷᔃᔏᔉ ᔘᔖ‧ "ᎎⁱ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔃ ᔛᔒⁱᶜᔉ‧ "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ˹ᔃⁱᔈ ᔃ˹ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ á¶ ËĄá”˜á”—á”—á”‰ÊłËą ᔒᔖᔉⁿ‧ "áŽŹá”ƒá”ƒâ€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”á”ƒâżá”ƒá”á”‰á”ˆ á”—á”’ á”˜á”—á”—á”‰Êłâ€§ ᎎᔉ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔐᔒᔛᔉ➎ ᔇᔘᔗ á”–á”ƒâ±âż ËąÊ·â±ÊłËĄá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ Ëąá”—Êłá”˜á”á”ËĄá”‰á”ˆ á”—á”’ á¶œá”’á”á”–Êłá”‰Ê°á”‰âżá”ˆâ€§ "ᔁⁿ‧‧‧" "á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ ˹ⁱᔗ ᔘᔖ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔒᔗ ʰⁱᔐ ˹ᔒᔐᔉ Ê·á”ƒá”—á”‰Êł ᔃⁿᔈ Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ á”ˆÊłâ±âżá” ⁱᔗ‧ "áŽŹÊ°á”˜Ê°âžŽ ᔒʷ‧ ᔂʰᔃ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ᔗᔃᔏᔉ ⁱᔗ ËąËĄá”’Ê·â€§ ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰ Ëąá”ƒá¶ á”‰â€§ ʞᔒᔘ'ËĄËĄ ᔇᔉ ÊČá”˜Ëąá”— ᶠⁱⁿᔉ‧‧‧" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡?" "Êžá”‰ËąâžŽ ᎔'ᔐ Êłâ±á”Ê°á”— ʷⁱᔗʰ ʞᔒᔘ‧ ᎔ ᔍᔒᔗ ʞᔒᔘ‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”˜á”á”á”’âż Ëąá”—Êłá”‰âżá”á”—Ê° á”—á”’ ᔍᔉᔗ ᔘᔖ ᔃⁿᔈ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆâžŽ ᔇᔘᔗ ʰᔉ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ⁿᔒᔗ‧ "áŽșá”’á”— Ëąá”’ á¶ á”ƒËąá”—!" ᔆᔃⁱᔈ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§ ᎎᔉ ᶠᔉ˥ᔗ ᔗʰᔉ ⁱᔐᔖᔃᶜᔗ ᔒᶠ ᔗʰᔉ ʰⁱᔗ á”á”’Êłá”‰ ⁱⁿᔗᔉⁿ˹ᔉ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶜᔃᔘᔍʰᔗ ʰⁱᔐ‧ "Ꮀᔒⁿ'á”— áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ ˹ᔉᔗᔗ˥ᔉ‧ "áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á¶œá”ƒâż ᎔ ᔍᔒ ʰᔒᔐᔉ Ëąâ±âżá¶œá”‰ ⁱᔗ'Ëą á”’á”˜Êł á¶œËĄá”’Ëąâ±âżá” ᔗⁱᔐᔉ?" "Êžá”‰Ëą áŽčÊłâ€§ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâżâ€§" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔇᔉⁿᔗ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ "áŽ¶á”˜Ëąá”— ᔐᔃᔏᔉ Ëąá”˜Êłá”‰ ʞᔒᔘ ÊČá”˜Ëąá”— ᔍᔉᔗ Ê·á”‰ËĄËĄ Êłá”‰Ëąá”—á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§" ᎎᔉ á”—á”’ËĄá”ˆ á”—Ê°á”‰âż ˥ᔉᶠᔗ‧ "á¶œá”ƒâż ᎔ ʰᔃᔛᔉ ᔃ á”—á”ƒËĄá” ʷⁱᔗʰ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃ ᔐᔒᔐᔉⁿᔗ á”ƒËĄá”’âżá”‰?" "᎔'ËĄËĄ ᔇᔉ ⁱⁿ ᔐᔉ ᔒᶠᶠⁱᶜᔉ‧‧‧" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔍᔃᔛᔉ ᔗʰᔉᔐ Ëąá”–á”ƒá¶œá”‰â€§ "᎔ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êł ʞᔒᔘ ᔃⁿᔈ á”‡á”˜á”‡á”‡ËĄá”‰ á”‡á”ƒËąËąâžŽ ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ ᎔ ᔍᔃᔛᔉ á”—á”’ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ Ê·á”ƒËą á”á”’â±âżá” á”—á”’ Ê°á”˜Êłá”— ʞᔒᔘ➎ ᎔ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ ᔍᔉᔗ ᔗʰᔉ âżá”ƒá”–á”â±âż á”ˆâ±Ëąá”–á”‰âżËąá”‰Êłâ€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ á”‰âżá”ˆá”ƒâżá”á”‰Êłá”‰á”ˆ Êžá”’á”˜ÊłËąá”‰ËĄá¶  ᔃⁿᔈ ᔍᔃᔛᔉ ᔘᔖ ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ ÊČá”˜Ëąá”— á¶ á”’Êł ᔐᔉ‧‧‧" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· Ê·Ê°Êž ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ëąá”ƒá”ˆâ€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ á¶œÊłÊžâ±âżá”â€§ "ᔂᔉ'ᔛᔉ ˹ᔖᔉⁿᔗ Ê°á”ƒËĄá¶  ᔗʰᔉ Ê·á”’Êłá” ᔈᔃʞ á¶ á”‰á”ƒÊłâ±âżá” ᔗʰᔉ Ê·á”’ÊłËąá”—â€§ ʞᔒᔘ Ê·á”‰âżá”— ᔒᔘᔗ á¶œá”’ËĄá”ˆ ᔃ˹ ʞᔒᔘ ᔍᔒᔗ ʰⁱᔗ‧ á”†á”‰á”‰â±âżá” Êžá”’á”˜Êł ᔉʞᔉ Êłá”’ËĄËĄ ᔇᔃᶜᔏ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʰᔘᔍᔍᔉᔈ ʰⁱᔐ‧ "Ꮀᔒⁿ'á”— Ëąá‘«á”˜á”‰á”‰á¶»á”‰ á”—á”’ á”—â±á”Ê°á”—ËĄÊž Ê°á”ƒÊłá”ˆ!" "á”†á”’ÊłÊłÊžâ€§â€§â€§" "á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ ˹ᔗⁱ˥˥ Ê°á”’ËĄá”ˆâ€§â€§â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᶜᔃᔐᔉ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ᔗʰᔉ ᔒᶠᶠⁱᶜᔉ‧ "áŽłá”’á”—á”—á”ƒ ËĄá”’á¶œá” ᔘᔖ➎ ᔇᔒʞ‧‧‧" "ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— ᔐᔉ á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ʞᔒᔘ ʰᔒᔐᔉ?" "Êžá”‰ËąâžŽ á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰ Ëąá”—á”ƒÊžâ€§â€§â€§" "á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âż áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔃᔛᔉ ʞᔒᔘ ᔇᔉᔉⁿ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”ƒÊ· Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”‡Êłâ±âżá” Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ ⁱⁿ ʷⁱᔗʰ á”‡Êłá”˜â±Ëąá”‰á”ˆ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ʰᔉᔃᔈ‧ ᔆᔖᔒᔗ ᔗʰᔉ ᔃᔐᔒᔉᔇᔃ ᔖᔘᔖᔖʞ ᶜᔃᔐᔉ á”—á”’ á”Êłá”‰á”‰á”— Ê°â±Ëą á”’Ê·âżá”‰Êłâ€§ "ᎌʰ‧‧‧" "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᎔ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ ʞᔒᔘ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá”â€§â€§â€§" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰ á”ˆá”’âż'á”— ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ ᔐʞ Ëąâ±á”ˆá”‰!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ˆá”’Ê·âż á”—á”’ ᔗʰᔉ Ëąá”’á¶ á”ƒâ€§ "ᎏ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł Ê·á”ƒËą ᔃᔇᔒᔘᔗ á”—á”’ Ê°á”ƒÊłá” ᔐᔉ Ê·Ê°á”‰âż áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗᔒᔒᔏ ᔗʰᔉ ⁱⁿÊČá”˜ÊłÊžâ€§â€§â€§" "᎔‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ˥ᔉᔗ ᔐᔉ á¶ â±âżâ±ËąÊ° á¶ â±ÊłËąá”—â€§ ᔆᔒ ᔗʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł á”—Ê°Êłá”‰Ê· ᔗʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— á”—Ê°â±âżá” ʰᔉ'ᔈ ᔍᔉᔗ Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆËą ᔒⁿ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ Ê°á”‰Êł ᔃ˹ ʰᔉ ᔍᔒᔗ ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ Ëąá”ƒá”á”‰ âżá”ƒá”–á”â±âż á”ˆâ±Ëąá”–á”‰âżËąá”‰ÊłâžŽ Ëąá”—á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ Êłá”‰á”ˆ á¶ Êłá”’á” Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ á”‡ËĄá”‰á”‰á”ˆâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€œ" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᶜᔃᔘᔍʰᔗ Ê°á”‰Êł á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°â€§ to be cont. Pt. 2
08 January 2006 Laughing gas is nitrous oxide, and it acts as an anaesthetic-type agent. It makes your braın feel a bit woozy in the same way that alcohol does. As a result, if you take some laughing gas, you fell a little bit drınk and a little bit cheerful. If you have enough of it, you start to feel a little bit sleepy, but it's very good at paın kılling. If you're having an operation, it's sometimes used with other anaesthetics to Ä·Ă­ÄŸÄŸ paın and make you more comfortable. It is different from anesthesia, where you essentially go to sleep for a procedure. Although people can sometimes feel sleepy while taking nitrous oxide, they will still be able to respond but with decreased alertness temporarily. Sometimes one might start feeling sleepy or groggy as if you really want to fall asleep; you may be pretty out of it when you come to consciousness.
Sedation Today, physicians have many ways to make sure their patıents are as comfortable as possible during surgery or procedures for diagnosing medical conditions. One common type of pain control is called sedation, which relaxes you and sometimes makes you fall asleep. Sedation, also known as monitored anesthesia care, conscious sedation, or twilight sedation, typically is used for minor surgeries or for shorter, less complex procedures, when an injection of local anesthetic isn’t sufficient but deeper general anesthesia isn’t necessary. Depending on the procedure, the level of sedation may range from minimal (you’ll feel drowsy but able to talk) to deep (you probably won’t remember the procedure). What are the levels of sedation? The level of sedation a patient experiences depends on several factors, including the type of procedure you’re having and how your body responds to anesthesia. Your age, medical condition, and health habits may also affect the type of anesthesia you’ll receive. Regardless of the level of sedation, it’s important that an anesthesiologist be involved in your anesthesia care. An anesthesiologist is a medical doctor who specializes in anesthesia, paın management, and critical care medicine. That can happen if you are sedated to a point where you are confused or fall asleep and snore. For some procedures, you may receive medication that makes you sleepy and keeps you from feeling pain. There are different levels of sedation — some patients are drowsy, but they are awake and can talk; others fall asleep and don’t remember the procedure. The main levels of sedation are: Minimal – Minimal sedation will help you relax, but you will likely be awake. You’ll understand questions your doctor is asking and be able to answer as well as follow directions. This level of sedation is typically used when your doctor needs you to be involved in the procedure. Moderate – You will feel drowsy and may even fall asleep during the procedure. You may or may not remember some of the procedure. Deep – You won’t actually be unconscious, but you’ll sleep through the procedure and probably will have little or no memory of it. How does general anesthesia work? Under general anesthesia, you will be unconscious and unaware of what is happening. General anesthesia keeps you unconscious during the entire procedure. General anesthesia causes you to lose consciousness. General anesthesia is medicine that is administered by an anesthesiologist, a medical doctor, through a mask or an IV placed in the vein. While the anesthesia is working, you will be unconscious, and many of your body’s functions will slow down or need help to work effectively. During surgery, the anesthesiologist will monitor your vital signs to make sure they are normal and steady while you remain unconscious and free of paın. Once your surgery is complete, your anesthesiologist will reverse the medication and be with you as you return to consciousness and wake up, continually monitoring your breathing, circulation, and oxygen levels. It may take a day or two for the anesthesia medication to completely leave your system, so you could be sleepy, and your reflexes and judgment can be affected by Postoperative delirium – Confusion when regaining consciousness after surgery.
Anesthesia/Sedation: The surgeon or anesthesiologist administers general anesthesia, making you “sleep” without recalling the procedure. Your vitals like bÄŸood pressure and heart rate are monitored. You’ll be sleepy. Nitrous Oxide (Laughing Gas): Quick to take effect and wear off, this gas keeps you calm and comfortable but awake and responsive. Many sedatives also induce amnesia, so won’t remember the procedure. You can still respond during the procedure but likely won’t recall it, as you might not remember the visit. General Anesthesia: it puts you to sleep during the procedure. Your vitals are closely watched, and you’ll wake up after without any memory of the work. It renders unconscious with no memory of the procedure. Post-treatment, they may experience altered sensations.
If you were sedated, you will be comfortable and drowsy. IV anesthesia lets you fall into a sleep-like state and prevents any paın can distort sensation and lack of fine motor control. The patient falls asleep and is completely unaware of the procedure being performed. Twilight sedation drifting in and out of sleep Once again some patients may be asleep while others will slip in and out of sleep. For example, patients may experience some short-term memory issues, they may have trouble making decisions, they may feel emotional and they may feel somewhat disoriented. Nitrous oxide Patients are able to breathe on their own and remain in control of all functions. The patient may experience mild amnesia and may fall asleep not remembering all of what happened during their appointment. When nitrous oxide is administered, the patient may feel a kind of dreamy light-headedness. Nitrous oxide tends to make you feel a bit funny and “floaty.” You may even laugh at things that are happening around you, which is why it’s also called “laughing gas.” However, this change in consciousness is very short-lived.
5 Min Read|At one stage or another, have woken up to the sensation of a wet pillow clinging ever so slightly to. Why does this happen? Why some sleep with mouths open? And, can it be prevented? What’s left of any extra saliva that fled your mouth while you were sleeping is drool. During the day we naturally swallow any saliva produced in our mouth while at night this process is meant to slow down. But for the unlucky, dribbling continues at a rapid pace throughout the night. In fact, there’s even a name for the condition of producing too much saliva: sialorrhea. Your sleep position can greatly impact how much you drool. If you sleep on your front or side, your mouth is likely to hang open, letting saliva drip freely. Whereas if you sleep on your back, the saliva will pool at the back of your throat and activate your swallowing reflex. Also you are unconscious when this happens to it’s tricky to know for sure if you tend to open your mouth during the night, but if you are a mouth breather, you are likely going to dribble, and you may find your pillow is wet regularly. In general, you will breathe through your mouth if your nose is failing to provide enough oxygen to your body, so your lungs opt for Plan B and use your mouth for air, which is when saliva takes chance at a quick escape. You may also open your mouth throughout the night due to stress and anxiety as it activates your sympathetic nervous system. If you can’t breathe easily through your nose, you’re likely to open your mouth for air.
Mental confusion, also called delirium, is a change in a person’s awareness. Confusion affects how a person thinks, sees the world around them, and remembers things. The main signs of mental confusion or delirium are sudden changes in awareness. A person with confusion or delirium might suddenly get very sleepy and unaware of their surroundings or act very upset. Hypoactive, or low activity. Acting sleepy or withdrawn and "out of it." Hyperactive, or high activity. Acting upset, nervous, and agitated. Mixed. A combination of hypoactive and hyperactive confusion. The main symptom is a change in general awareness and consciousness. This may include: A shorter attention span Trouble remembering things, writing, or finding words Speech and thoughts that do not make sense Not knowing where they are, what day it is, or other facts Mixing up day and night and difficulty sleeping Personality changes, restlessness, anxiety, depression, or irritability Seeing things that others do not (hallucinating) or believing things that are not really happening (delusions)
Anesthesia uses dr*gs called anesthetics to keep you from feeling paın during medical procedures. Local and regional anesthesia numbs a specific area of your bĂždy. General anesthesia makes you temporarily unconscious (fall asleep) so you can have more invasive surgeries. Sedation: Also called “twilight sleep,” sedation relaxes you to the point where you’ll nap but can wake up if needed to communicate. General anesthesia: This treatment makes you unconscious and insensitive to paın or other stimuli, and will put the patient to sleep during the procedure so that you are asleep during the surgery. This type of anesthesia puts you into a deep sleep and you won’t be aware of or feel anything during the surgery. Once the procedure is over, the anesthesia will wear off and you’ll gradually wake up. They will not feel any paın or discomfort during the procedure and will not remember anything afterwards. Most people experience some level of loopiness after because the surgery involves anesthesia, which can cause side effects like dizziness and confusion. Source https://webdmd.org/what-kind-of-anesthesia-is-used-for-wisdom-teeth-removal/
Not ALL snoring is harmful. The reasons for snoring stem from the relaxation of throat muscles when you sleep. Less airway volume can mean that the relaxed throat vibrates when you breathe. It’s the universal cause of snoring (harmful or normal) The tongue is one of the main factors in snoring and sleeping with mouth open. During sleep, the muscles in the back of the mouth, nose, or throat become relaxed and breath flowing through the airway causes them to vibrate or flap. When you go to sleep, the primary muscles of your tongue and your throat relax. For you to keep your airway open, support muscles for the throat must hold firm. Not all snoring is sleep apnoea. Breathing noise or ‘snoring’ can be normal. The restricted airflow results in a rumbling, rattling sound that occurs when air flows past the relaxed tissues. Snoring sounds range from quiet whistling or vibrating to a loud grumbling, snorting, or rumbling. It results when the upper airway, specifically the throat and the nasal passage, vibrate from turbulent airflow during breathing while asleep. This commonly affects the soft palate and uvula, the tissue that hangs down at the back of the throat. Narrowing at the base of the tongue may also play a role. The root cause of snoring is when the air you’re breathing doesn’t flow smoothly through your nose and/or throat when you’re sleeping. Instead, it bumps into the surrounding tissues, which causes a vibration. The resulting vibration makes the snoring sound as you breathe. Your tongue position may also play a part. Snoring is caused by things such as your tongue, mouth, throat or airways in your nose vibrating as you breathe. It happens because these parts of your body relax and narrow when you're asleep. Sometimes it's caused by a condition like sleep apnoea, which is when your airways become temporarily blocked as you sleep. Snoring is the sound that air makes when it passes across the relaxed or loose tissues of the upper airway.
27 March 2023 Nitrous oxide is a colourless gas commonly used as an analgesic - a painkiller - in medicine. The gas can make people relaxed, giggly, light-headed or dizzy. According to the ADA, a patient under nitrous oxide will still have the ability to hear their general dentist and respond to any questions. Although it is not going to put a patient to sleep, nitrous oxide will help relax the bĂždy and mind. After a few minutes of breathing in the laughing gas through a mask the bĂždy might feel tingly or heavy and the patient will feel light-headed. It can actually help ease any feelings of anxiety before the procedure. If given nitrous oxide, they will feel sleepy, relaxed and perhaps a bit forgetful. They will still be aware of their surroundings, not necessarily put a patient to sleep. The mild sedative simply helps a patient relax but not intentionally fall asleep per se. The nitrous oxide slows down your nervous system to make you feel less inhibited. You may feel light-headed, tingly, and can be turned off when time for the patient to become more alert and awake. You might feel slightly drowsy, limit your coordination and affect your ability to remember the procedure. Often referred to as conscious sedation because you are awake, though in a state of depressed alertness. You will feel relaxed and may even fall into a light sleep. It differs from general anesthesia, whence patients are completely asleep throughout the procedure and won't remember the treatment afterward, according to the American Academy of Pediatrics (AAP). Whether or not fully awake, laughing gas can temporarily feel euphoric and even giddy. Once the gas wears off all the effects are gone, and people are fully awake and back to their regular selves, if slightly groggy.
There are different types of sedatives that use to numb you, each serving a different purpose. IV Sedation IV means intravenous. It means the doctor ınjectıons the drvg straight into your bloodstream. Dentists often use IV because of it's excellent success rate. After ınjectıons, it puts the patient in a ‘twilight sleep’ state. IV sedation is the typical option. This is what can happen to a patient on IV: IV sedation dentistry produce either partial or full memory loss during the dental procedure. This means time will seem to pass very quickly and you will not recall much of what happened. The patient is awake and aware of the surroundings. They are also responsive. The patient feels comfortable and relaxed throughout the whole procedure. So relaxed, in fact, that they might not be aware they’re undergoing one. It causes temporary amnesia and a state of ‘h͞igh’. There’s a reason IV is a popular option in dental operations. It works, and it works like a dream (pun intended). But for it to be effective, the patient must fast before coming in. Coming in with a full stomach can render the drvg ineffective. Most people who receive IV sedation dentistry fall asleep and have little to no memory of their treatment when they wake up. Inhalation Sedation Inhalation Sedation: This introduces a state of relaxation. This is a conscious sedation method that is fast-acting and with few side effects. Contrary to popular belief, inhalation sedation gas doesn’t make you burst into a giggle fit. It is a light anesthetic unlike IV. It also doesn’t work as well, but it still gets the job done for a quicker and relatively painless experience. This is what happens if you’re sedated using laughing gas: The patient experiences a euphoric sensation much like that with IV. But the effects are not as pronounced as the former. Laughing gas may cause a bit of amnesia, but the patient will still be remembering most of the procedure. It can make a patient dizzy, but they can still be awakened. Those who might have concerns about laughing gas can rest easy. It’s mild in comparison to IV, so you won’t be laughing out of control like anytime soon. Different sedation options offer varying levels of effects. Say, if you know you’re going for IV, ask somebody to accompany you. IV is potent enough to render you unable to go home on your own. General anesthesia is a type of unconscious sedation. In other words, you’ll be completely unconscious during the procedure. You’ll be asleep when you’re under sedation and not feel any paın during your treatment. It’s like taking a nap! Some sedation makes you quite groggy, and you may even fall asleep. But you’ll still be able to communicate with your dentist if necessary, and you’ll awaken with a gentle nudge. Because sedation temporarily affects your memory and motor skills, you’ll need a friend or family member to drive you home after your procedure.
đŸ§žđŸ’€đŸŒ™â˜ïžđŸ„›đŸŒ€âœš
Sleepcore : 😮đŸ˜ȘđŸŒ›đŸŒœđŸŒšđŸŒđŸŒ™âœšđŸ’«đŸŒŸâ­đŸŒ đŸ’€đŸ“ŸđŸ›ïžđŸ§žđŸŒ€đŸ’­đŸ„›đŸŒđŸȘ🐑đŸȘ«â°âœĄïžđŸŒ€â˜Ș Dreamcore :đŸ˜¶â€đŸŒ«ïžđŸ’€đŸŒˆđŸ‘ïžđŸŒ»đŸ„đŸ«§â˜€ïžđŸ’«đŸ—â˜ïžđŸ•łïžđŸ”źđŸȘŹđŸ”đŸ“…đŸ’żđŸ“žđŸŽ­đŸ–ŒïžđŸȘ„đŸ‘ŸđŸŽ±đŸȘ©â›“ïžđŸ§šđŸ‘Œ Gorecore/bloodcore : đŸ§ đŸ«€đŸ«đŸ©žđŸŠ·đŸŠŽđŸ’€đŸ„©đŸ–đŸ©»âš°ïžđŸȘŠ Lovecore: đŸ«€â€ïžâ€đŸ”„â€ïžâ€đŸ©čâŁïžđŸ’ŸđŸ’”đŸ’˜đŸ’đŸ’–đŸ’—đŸ’“đŸ’žđŸ’•đŸ’Œâ™„ïžâ€ïžđŸ§ĄđŸ’›đŸ’šđŸ’™đŸ’œđŸ€ŽđŸ–€đŸ€đŸ˜»đŸ„°đŸ˜˜đŸ˜đŸ˜šđŸ’đŸ‘©â€â€ïžâ€đŸ’‹â€đŸ‘šđŸ‘šâ€â€ïžâ€đŸ’‹â€đŸ‘šđŸ‘©â€â€ïžâ€đŸ’‹â€đŸ‘©đŸ’‘đŸ‘©â€â€ïžâ€đŸ‘šđŸ‘šâ€â€ïžâ€đŸ‘šđŸ‘©â€â€ïžâ€đŸ‘©đŸ§‘â€đŸ€â€đŸ§‘đŸ‘­đŸ‘ŹđŸ‘«đŸŒčđŸ’đŸ“đŸ«đŸ’’đŸ©đŸŽđŸŽ€đŸ§šđŸ‘Œ Kidcore : đŸŒˆđŸ’«đŸ“đŸŹđŸ­đŸ§đŸȘđŸ§ƒđŸ°đŸ«đŸŽ‚đŸȘ…đŸ§©đŸȘđŸŽšđŸ–ïžđŸŽ­đŸ§žđŸ§źđŸȘąđŸȘ†đŸŽ’đŸ©čâœïžđŸšŒđŸŽ đŸŠ„đŸȘ€đŸȘƒđŸ«§đŸȘ©đŸ§šđŸ›ŒđŸ©°đŸ„ Cutecore : 🧾🍰🌈🍓🍬🍭🧁đŸȘ 🌾💼đŸȘ·đŸŒ·đŸŒșđŸ‡đŸŒđŸŽ€đŸ’Œâ€ïžđŸ’ŸđŸĄđŸ™đŸ„đŸ§š Weirdcore : đŸŒˆđŸ„đŸŒ€đŸ’«đŸŽŠđŸ§©đŸ“șđŸ“œïžđŸ–ŒïžđŸŽ­đŸ“žđŸšȘđŸ’ŠđŸ§żâ˜Żïžâš•ïžđŸ‘ïžâ€đŸ—šïžđŸ‘ïžđŸ©žđŸ«§đŸ’‰đŸ§šđŸ‘Œ Clowncore : đŸ€ĄđŸ€ȘđŸ„łđŸ”ŽđŸŽ‰đŸŽŠđŸŽˆđŸŽ‚đŸŽ€đŸŽđŸȘ…đŸŽȘđŸŽ đŸŽĄđŸŽąđŸ–ïž 📌🔖🔼🍿🍭🍬🍩đŸ€čđŸ€č‍♀đŸ€č‍♂đŸȘ€đŸƒđŸŽ±đŸŽČđŸŽ­đŸŽŸïžđŸ’đŸ˜đŸŽđŸŠđŸ©°đŸ›ŒđŸŽŻđŸ—ĄïžđŸ’Ł Angelcore : đŸŒčâ˜ïžđŸ’«đŸ‘ŒđŸšđŸ•ŠïžđŸ•ŻïžđŸ’ŒđŸȘŹđŸ‘ïžđŸ“œđŸȘŠđŸ›ĄïžđŸ™đŸšđŸ„đŸŒ«ïžđŸŒȘïžđŸŒŹïžâ­đŸ‡đŸŠąâ›Ș Partycore : đŸ„łđŸ€©đŸ˜”â€đŸ’«đŸŽ‰đŸŽŠđŸŽˆđŸŽ‚đŸŽ€đŸŽđŸȘ…đŸŽŻđŸ›čđŸ›ŒđŸ§©đŸŽźđŸ•čïžđŸ‘ŸđŸ€„đŸȘđŸŽČđŸŽ±đŸŽšđŸ–ŒïžđŸŽ§đŸŽ­đŸŽŹđŸ›ïž Webcore/Internetcore : đŸ“±đŸ“ŸđŸ“ đŸ”ŒđŸ”‹đŸȘ«đŸ’œđŸ’ŸđŸ’żđŸ“€đŸ–„ïžđŸ’»âŒšïžđŸ–šïžđŸ–±ïžđŸȘ™âš™ïžđŸȘȘđŸ“ˆđŸ”đŸ§‘â€đŸ’»đŸ‘©â€đŸ’»đŸ‘šâ€đŸ’»đŸŒ€đŸŒŒđŸŽźđŸ•čïžđŸ‘Ÿ
đŸ’«đŸ„›đŸ’€â­đŸŠđŸȘđŸ‡đŸŒ™đŸŒ€đŸ§žđŸŒđŸ“șđŸ­đŸ’­đŸ›ïžđŸ§ŠđŸ’­đŸŒŸ
đŸ›ïžđŸŒđŸŒžđŸŒșâœšđŸ’€đŸ§žđŸŒđŸ’­đŸ„›đŸ‡đŸȘđŸ’«â­đŸŒ™
đŸŠ‹đŸ’€đŸ˜ŽđŸ”źđŸŒŠ
â™ĄđŸ’«đŸ„›đŸ’€â­đŸȘđŸŒ™đŸŒ€đŸ§žđŸŒđŸ’­đŸ›ïžâœ°
ʕuᎄuÊ”ă€‚ă€‚ă€‚đŸ’€
đŸ’€đŸ§đŸŒžđŸŠđŸŒđŸ­đŸ§žđŸ‡đŸŽ€đŸ˜ŽđŸȘ
https://bluezey.tumblr.com/post/179996126450/reason-one-why-we-should-humanize-girls-night-out#notes https://www.tumblr.com/jopajopovna1/635538087895842816/reason-one-why-we-should-humanize-girls-night-out https://www.tumblr.com/asoingbop/648843739321761792/reason-one-why-we-should-humanize-girls-night-out https://www.tumblr.com/dreamystarcroc/650933638683344896/reason-one-why-we-should-humanize-girls-night-out
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░▓▒░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░▒▓▓▓▓▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▒▒░░▒▒░░░░▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▓▒░░░░░░░░▒▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒░░░░░░░░░░░▓▒░▒▓▒░░░░░░░░░░░▒░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░▓▒▓▓▒▒░░░░░░░░░░▓▒░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░▒█▒░░░░░░░░░▓██▓▓▒░░▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒░░░░░░░░░░░░░▒█▒░░░░░░░▒█▓░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░▓█▒░░░░░░░░░░░░░▓▓▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░▒█▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░▒█▒░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░▒█▒░░░░░░░█▒░░░░░░░░░░░░░▒▓█▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒░░▒▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░▓█▓▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░▒▓░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░▒█▓░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░▒░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▓▓░░░░░░░░▓▒░░░░░░▓▓░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░▒▓░░░░░░░█▒░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░▒▓░▒▒░░░▒▓░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░▒░░░░▒▒░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░▓▒░░░░▒░▓▒░░░░░░▓▓░░░░░░░░░▒▒░░░▒░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░▓▒░░░░░░▓▒░░░░░▒▓░░░░░░░░░▒░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░▓░░░░░░░█▒░░░░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░█▒░░░░░░█▒░░░▒█▓░░░░░▒▓▒░░░▒▒░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░▒▒█▒░░░░░▓▓▓█▓██▒▒░▒▓▓▒░▓▓▓▓▓▒░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓█▓▓▓▓▒░░░░░░▓▒░░░▒▓▒▓▓▒░▒▓░▒▒▓▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█░░░░░░▒█▓▓▓▒░░░▒▓▒░▒░░░▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒████▓░░░░░░░▓▒░▒▓▓▒▓▒░░▒█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒░░░░░░░░░░▒▓░▒▓▒░▒▒▒▒░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▓▒▓▒░░░▓▓▓▓▓▒░░▒▓▓▒░░░▒▓▓▒▒▓▓▒░▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░▓█▒░░░▓▒░░░░▒█▓▒▒░▒▒▓█▓░░▒▒▒▒▒▓░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░█▒░░▒▓▒▒▒░░░░░░▒▒░░░░░░▒▒░░░░▒█▒░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░▓░░░░░░░▒▓▒░▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▓░░░░░░▓▓▒▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▓░▓▒░░░░░░▒▓░░░░▒█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░▒▓▓▒░░░░░░░░▒▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░▓▓▒░░░░░░░▒█▒██▒▓███▒▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░▒▓▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░░░░░▒▒▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░▒░░░░░░░░░█████▓███▒░░░░░░░▒▓▒░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒░░░░░░▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░▓███████░░░░░░░░░░▒██▓▓▓█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒░░▒▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▒░▒▓░░░░░░░░░░░░░██████▒░░░░░▒▓▓▓▒░░░▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█░▒▓▒▓░░░░░░░░░░░░░▒█████░░▒▓█▓▓░▒▓▒░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░█▒░░░░░░░░░░░░░░▒███▓▓█▓░▒▓░▒▓░░░█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▒▒▓░░▓░▒▓░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░ ░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▓█▓▒░▒▒▒▓░░▒█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░▒░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░▓▓▒█████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓██▓▓▒▒░░▒░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▓░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒▒░░░░░░░░▒▒▓█▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░▓▒░▒▒▒▓▓▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░▒▓░ ░░░▒░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█▓░░░░░░░░░░░░█░░██▓░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░▒▓ ░░░░▒░░░▒░▒▒░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒░░░░░░░░▒▓░░█████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▓▒▒░░▒█ ░░░░░░░░░░░░░▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▓░░░░░░▒█░░░▒▓████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒░░░░░█▒░▒▒░▒▒▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒░░░▒▓▒░░░░░▒░░░░░ ░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░▒█▒░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░▓▓▓░░░░░░░░▒▓▒░░░░ ░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░█▓▒░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░▒▓▓▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒░░▒█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░ ░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░▒▓▓▒▓▓░▓▓▒░░░░░░░░░░▒▓▓░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░ ░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒▓▓▒░░░░░░░░░░▒▓███▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░ ▓▓░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░ ░░░▒▓▓▓░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░▓░░ ░░░░░░░▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░▓░░ ░░░░░░░░░█░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▓░░ ░░░░░░░░░▓▓░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░ ░░░░░▒▓▓▓▓█▒░▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒▓▓▒░░░░░░░▓█▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓ ░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░▒▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░▒█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓███▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▒▒░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░▓█▓░░░░░░░░░▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░▒▓▓▒▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▓▒░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░▒▒▒░▒░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓███▓▓▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓████████▓▓█▓▒░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░▒▓▒▒▒▓▓▓▒▒▓▓████▓▓▒▒▓▓█▓▒▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░▒▒▒░▒▒░░░▒▒▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▓▓▓░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░▒▒░▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒░░▓▓▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░▒▒▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒▒▒▒▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒░▒▒▒▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓▒▒▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒░▓█▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█▓▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░▒▒▒▒▒░▒▒▒░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓████████░▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░▒▒▒░░░░░░░▒▒░░░░▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▒▒▒▓▓░▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▓▓▒▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▓▓▒▓░▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒░▒░░░▒▒▒░░░░▒░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░▒░▒▒▒▒░░░░░░▒░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░▒░░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▒░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░▒▒▓▓▒▒▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒░▒▒░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒░▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▓▒░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒░░░░░░░▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒░░▒▒░░░▒░░░░▒░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░▒░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░▒▒░▒▒▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒░░▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒░▒░░░▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▒░▒░▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▓▒▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓██▓▒▒░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒░░░░░░░▒▒▓█▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░▒▒▒▒▒▒░▒▒░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░▒▒▒░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓▓▒▒░▒▒▒░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▒░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒░░░░░░░▒▒░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓▓▓░░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▓▓▒▓▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▒▒▒▒▓▓█▓▒▒▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▒▒▓▒░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░▒▓▓▓▓▓▒░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓░▒▓▓▓▓▒░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒▒▒▒▒░░▒░░░░░░░░░░▓▒▒▒▒▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒
BLUESCREEN Plankton’s thoughts were elsewhere as he focused the lens. More than once, he had to stop and blink blurriness out of his vision or rub the sleep out of his eye. He hadn’t slept regularly for days since he’d woken up from a brief three-hour nap this time yesterday evening, which did little to help his exhaustion. And now, here Plankton was. Miserable, sleep-deprived, and half-crazed with conflicting thoughts, peering blearily into a telescope at an absurd hour of the night. Argh! He bumped his head hard against the telescope to keep that thought from solidifying. Running on so little sleep Plankton glanced warily He looked at Karen’s darkened monitor for a moment with apprehension, expecting her to awaken from sleep mode and start in on him anew for sneaking around, but her screen remained dim. In response, a very loud whirring noise emitted from within her monitor, and Plankton tilted his head in confusion. She’d never made a sound like that before. Plankton stared numbly. “Honey bunch?” his voice is small, quavering. The next day Krabs found out she’s in hospital. It's amazing how much information Bikini Bottom Hospital would give out over the phone. Just supplying his name and fudging a little about his relationship to the couple was enough for Krabs to get the gist of what had happened last night, even including some details that had been omitted from the short entry in the morning paper. He took careful notes as he spoke with the nurse. Karen's condition was critical. Plankton had been given a mild sedative upon his arrival with Karen at the hospital. Doctors found him inconsolable; a perfect nervous wreck. They'd taken one look at him and deemed him both too emotional and sleep-deprived to be of much help answering questions. A little sleep never hurt anybody so far as the doctors were concerned. If you asked them, it was for his own good. Plankton had been so tired that the low dosage sedative had knocked him out nearly instantly. He hadn't budged in hours, and doctors predicted he'd stay down until at least late that afternoon. Krabs asked about the Hospital’s visitation hours while they were on the subject. He’d wanted to swing by that morning, but if Plankton was finally catching up on some much-needed rest, maybe he should put off on the visit. The last thing he wanted was to disturb him. The hours rolled by slowly after those difficult phone calls, and Krabs found himself pacing his office restlessly as he allowed Plankton a little time to catch up on his z’s. When the lunch rush started to wind down, Krabs retreated to his office. He placed another phone call to the hospital to see if Plankton was awake yet. The nurse confirmed that he was, and feeling better than he had been before when he first arrived last night. So Krabs arrived at their hospital room. Plankton was sitting close to the edge of Karen's wheeled bedside table. He lurched his head up off his hands with a funny-sounding snort; he must’ve been starting to doze off. Finally, Plankton spoke. His voice was tired. Resigned. “Oh hey Krabs.” “Wanna stay with me tonight?” Plankton was looking at Karen's monitor again, his antennae twitching in acknowledgment of Krabs’s words. Plankton thought about this for only a few seconds. Clearly, Krabs had gotten through to him or recovering from his recent sleeplessness was making him more agreeable. At least the extra long rest did him some good. Plankton was thoughtfully quiet beside him in the passenger seat. He peered up over the door to the quiet, still nighttime flowers overhead as the night rushed by. Krabs stole a glance at him now and then as he drove. He stooped down, offering Plankton his claw so he wouldn’t have to jump up the stairs. “Come on. Let me show you your room while you’re stayin’ over.” Plankton was sitting on the edge of Krabs’s hammock. The fabric barely dipped underneath him. “Uh, hey Eugene,” started Plankton as Krabs reached for the door. Krabs paused, with his back to him, listening. “Hmm?” “Goodnight.” Krabs looked over his shoulder and gave him a small smile. “Goodnight, Plankton.” Next day Plankton glanced over his shoulder at him. Krabs was glad to see he looked rested, despite having stayed in a strange place overnight. “Mornin’, Sheldon,” returned Krabs. “How’d ye sleep? Get any word from the hospital overnight?” “Slept okay, but not great. Strange place, you know? And no, not yet.” Krabs went upstairs to get dressed for work. He was pleased to see that his bedroom was almost exactly as he’d left it, other than the disturbed sheets where Plankton had slept the previous night. When he came back downstairs a few minutes later, Plankton was sitting on the couch with his chin resting on one hand, staring hard straight ahead with a thoughtful, worried look on his face.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▓▒▒▒▓███▓▓ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▓█████ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█▒▒▒▒▒█████ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▒▒▒▒▒█████ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓█▓▓███ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██████▓▒▒▒▒▒▓ ░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▓█▓█▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▓███▓█▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒██████░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████▓▒▒▒▒█████▓░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓████▓▓▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▒░░░░░░░▒▒▓███▓▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓██▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓░░░░░░░░░░░░▒▓█▓█▓██▓▓▓██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓░██▒░░░█░░░░░▒█▒░▒███▓▒░░░░▒▓▒▓███▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░█░░░░░░░░▓░░█░▒███████▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░▓█▓▒▒▒▒▒▒█▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░▓░░░░░░░░░░▒▓▒█████████▓░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░█▒▒▒█▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░░▓░░░░░░░░░██▓██████████▒░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░▒▓█▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░▒▓▓▒░░░░░░░░██░▓██████████▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒░░░░░░░░░░░▓▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███▓░░░░░░░░▓█░░██████▓▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▒░░░░░░░░░░░▓▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████▓▓░░░░░░█▒▒█▒░▒▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█░░░░░░░░░░█▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██████▓░░█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░▒░█▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓███▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░▒▓░░▓▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░▓▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░▓▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▓▓██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░█▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒█▒▓███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░░░░░░█▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒█▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▓██▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▒▒▒▒▒▒▓██▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▒▒▓▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒██▓▒▒▒▒▒░░▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒████████▓▒▒░░░░▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████████████▒▒▒░░░░▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████████████▓▒▒▒▒▒░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██████▓▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████▓▒▒▓▓███▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▓▓▒█▓▒▒▒▒▒▓█▓▓▒▒▒▒▒▒░░▒█▒▓▒░░░░░░▒▓█▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▓▒▓▓▒░░▓▒░░░░░░▓█▒░░░░░▒██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▓▓█▒▒░░█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒░░░░░░░░▒▒▓███▓▓▒▒▓▓▓███▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓█▓▒ ▒▒▒█▒▒▒░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▒░▒█▒░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒▒▒ ▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▓▓▓█▓▓▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒█▓▓▒▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒█▓▓█▓▓▓▓▒▓▓▒▒▒▒▓▓▓█▓▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█▓▓█▓▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓█▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▓▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▓▒▒▒▒░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░ ▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░ ▒▒▒█▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▒▒█▓███████▓▒▒▒▒██▓▓▓▓██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒░░ ▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3378217/
SLEEPING WHUMPEES leyswhumpdump: Sleeping whumpees. Curled up on cold cell floors, seeking the only escape they can get. Eyes red behind their closed lids because they cried themselves to sleep. Tucked up under warm blankets. Cradled by a caretaker. Peaceful and smiling even in slumber, or screaming from night terrors. Restless from fever. Exhausted in the back of a car, their mind and body just given out. Falling asleep after fighting it for so long. Just an adorable trope all round.
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████▓▒▒▒▓▓▓████████████████████▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▓▒░░▒░░▒█ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓████████████▓▒▒▓██▒▒▒▒▒▓▒░░▒░░▒█ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██████████████████████▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▓░░░░░░▒█ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████████▒▒▒▒▒████████████████████████████████████████████▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒░░░▒█ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓████████████████▒▒▒▒█████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▓▒█▒▒░░░░░█ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓██████████████▓▒▒▒██████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒█▒░░░░░▒█ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓██████████████▓▒▒▒██████████████████████████████████████████████████▓▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒█▒█ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓██████████████▒▒▒███████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒█▓▒▒▒▒▓▒▓▒▒█▒▒░▒▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓██████████████▒▒▒███████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒█▓▒▒▒▒▒▒█▒░░░░░▒▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓██████████████▒▒▒███████████████████████████████████████████████████▓▒▒▒▓█▒▒▓█▒▒▒░▒░░░░▒▒ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓█████████████▒▒▒████████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒█▓▒▒░▒▒▒▒▒▒░░░▒▒ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓█████████████▓▒▒▓███████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒█▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓████████████████▒▒▓▓░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████████▒▒▒▒█▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓████████████████▒▒▒█████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓██████████████▒▒▒███████████████████████████████████████████████████▓▒▒▒█▓░░░░▒▒▓█▓▓▒▒░▒ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓▓█████████████▓▒▒███████████████████████████████████████████████████▓▒▒▒▓▓░▒▒▓█▒▒▒▒▓▒░░▒ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓██████████████▒▒▓██████████████████████████████████████████████████▓▒▒▒▓██▓▒▒▒▒▒▒▒▓░░░▒ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████████████████▒▒▒███████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒█▒▓▒▒▒▒▒▒▒█░▒░▒ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████████████████▒▒▒███████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░▒▒ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████████████▒▒▒▒██████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░▒░▒ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████████████████▓▒▒▒▓█████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒██ █████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████████████████▒▒▒▒▓███████████████████████████████████████████████▓▒▒▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓████ ███████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██████████████████████████████████████████▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▓█████ ████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒███████ ▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████████████████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▓█████████ ▓▓▓█▓▓▓██████████████▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▓███████████ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████████████████████████████████████████▓▒▒▒▒▒▒▒████████████████████████████████████ ▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓█▓████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒▒░▒▓███████████████████████████████████ ██████▓▓██▓██▓▓██▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒▒░▒▓███████████████████████████████████ █████████████▓▓▓▓▓▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒▒░▒▒█████████████████████████████████▓▓ ▓▓▓▓▓▓█▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█████████████████████████████████████████████████████████▓▒▒▒▒▒▒▒████████████████████████████████▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓█▓████▓▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓█▓▓█████████████████████████████████████████████████████████▓▒▒▒▒▒▒▒▓██████████████████████████████▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓██████▓█▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒▓▓███████████████████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒▒░▒▓██████████████████████████████▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓█████████▓▓▓██▓▒▒▒▒▒▓▓███████████████████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒▒░▒▒██████████████████████████████▓▓▓▓ ▓▓▓▓██████████▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒▒▒▒░▒▒██████████████████████████████████ ▓▓▓▓███████████████▓▒▓▒▒▓▓██████████████████████████████████████████████████████████████▓▓▒▒▒▒▒░▒▒▓▓████████████████████████████████ ████████▒█▒▒████████▓▒▒▒▓▓████████████████████████████████████████████████████████████▓▓▒░░░▒▒▒▒░░░▒░▓███████████████████████▓▓█▓▓▓█ ███████▓▒▒░░░░██████▓▒▒▒▓▓███████▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓██████████████████████████████████▓▒░░▒░░░░░░░░░░▒▒▒░░▒▓██████████████████████████▓ ████████▒░▒░░░▒█████▓▒▒▒▓▓███████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██████████████████████████████▓▒░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░▒▓████▓▓▓▓████████████████ ▓▓▓▓▓████▒▒▒░░▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░▒▒▒▒▒▓▓▒▒░░░░░░░░▒▒▓▒▒▒▒░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ████▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▓███▓▓▓▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓██▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒░▒▓▓▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒░▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▒▒▒▒░▒▒▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒░░░▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░▒█▓▓▓█████████████▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓███████████▒▒▒▒▒▒▒▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒░░▒▓██████▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒▓▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░▒▓▒▒▒▒▓██████████▓▓▓▒░░░░▒░░░░░░▒▓▒▓███▓▓▒▒▒▒░░░▒█▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▒▒▓▒▒▒▓████████▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██▒░░░░░░░░░░░░░░▒█▒░░░░▒░░░░░▒▒░░░░░▒▒░░░░░░░░▒████████ ▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░▒▓▓▓▒▒▒▓▓▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓█▒░▒▒███░░░░░░░░░░░░░░▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒░▒▒░░░░░▒░░░░▒▒▒▒▓███████ ████████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▒░▒██▒▒▒▒█▓▒█▒░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████████ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▒░█▒░▒██▓▓▒▒▒█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▓██░░▒██▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ █████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓██████████
á‘«á”˜á”ƒËĄâ±á”—Êž ᔀⁱᔐᔉ pt. 2 âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽźá”‰â±âżá” ᔗʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— ᔒⁿᔉ ᔘᔖ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·Êłá”’á”—á”‰ ᔃ ⁿᔒᔗᔉ Ëąá”ƒÊžâ±âżá” 'Ê·â±ËĄËĄ ᔇᔉ Êłâ±á”Ê°á”— ᔇᔃᶜᔏ' á”á”‰á”—á”—â±âżá” ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ᔇᔉᔈ➎ á”ƒËĄá”—Ê°á”’á”˜á”Ê° ˹ᔗⁱ˥˥ á”—á”’ á”‰á”ƒÊłËĄÊž á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊłá”— ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ‧ ᔀʰᔉ ˹ᔘⁿ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔉᔛᔉⁿ á”‡á”ƒÊłá”‰ËĄÊž ᔘᔖ! ᔆᔒ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ ᔐᔃⁱⁿ ËĄá”’á”‡á”‡Êž ᔒᔘᔗ‧ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”ƒá”˜á”Ê°á”—á”‰Êł áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆ á”—á”’ ᔇᔉ ʷⁱᔗʰ Ê°á”‰Êł á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËą á”—Ê°á”‰Êłá”‰â€§ ᔆʰᔉ Êłá”‰á¶œá”’á”âżâ±Ëąá”‰á”ˆ ʰⁱᔐ ᔃ˹ Ê°á”‰Êł ᔈᔃᔈ'Ëą Êłâ±á”›á”ƒËĄâžŽ Ëąá”’ ËąÊ°á”‰ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆ ᔘᔖ á¶ á”’Êł Ê°á”‰Êł ᔈᔃᔈ‧ áŽșá”’á”— ʞᔉᔗ Ëąá”‰á”‰â±âżá” áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ËĄá”’á”‡á”‡ÊžâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”—â€§ "ᎎᔉʞ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!" ᎎᔉ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆ á”—á”’ ˹ᔉᔉ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ ᔖⁱᶜᔏᔉᔈ ʰⁱᔐ ᔘᔖ‧ "᎔ á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ Êłá”‰á”ƒËĄ ᶠᔒᔒᔈ ⁱ˹‧‧‧" ᔆʰᔉ ˹ᔃⁱᔈ➎ á”—Ê°â±âżá”â±âżá” ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ ᶠᔒᔒᔈ á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”’Ê· á”‰á”›á”‰Êł ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ËąÊ°á”‰ á”á”‰á”ƒâżá”— á”‰á”ƒá”—â±âżá” ʰⁱᔐ‧ "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ëąá”’ ˹ᔐᔃ˥˥➎ Ëąá”’ ᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”—Ê°â±âżá” ʞᔒᔘ'ËĄËĄ ᔇᔉ á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ ᔈᔒ ᔐᔘᶜʰ!" ᔆʰᔉ á”—Ê°Êłá”‰Ê· ʰⁱᔐ á”ˆá”’Ê·âż á”‡á”‰á”â±âżâżâ±âżá” á”—á”’ Ê·á”ƒËĄá” á”’á”›á”‰Êł á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ ᎎᔉ á¶œÊłâ±á”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ Êłá”ƒâż ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á” ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰ÊłËąâžŽ ËĄá”’á¶œá”â±âżá” ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł ᔃⁿᔈ á”á”‰á”—á”—â±âżá” Êłâ±á”ˆ ᔒᶠ ᔗʰᔉ ⁿᔒᔗᔉ ʰᔉ ˥ᔉᶠᔗ‧ ᎎᔉ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłá”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ ᔍᔒᔗ ᔇᔃᶜᔏ ᔒⁿ ᔇᔉᔈ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʷᔒᔏᔉ ᔘᔖ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”’á¶ á”—ËĄÊž á¶œÊłÊžâ±âżá” ᔃⁿᔈ á¶ Êłá”’á¶»á”‰âż ⁱⁿ á¶ á”‰á”ƒÊłâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒá”— ᔘᔖ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈⁿ'á”— Êłá”‰á”–ËĄÊžâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ Êłá”‰á”ƒá¶œÊ°á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ ᔒᔘᔗ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ á¶ ËĄâ±âżá¶œÊ°á”‰á”ˆ ʷⁱᔗʰ ᔃ á¶œÊłÊžâ€§ "á”†á”’ÊłÊłÊž ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ Ê°á”‰ËĄá”–âžŽ ᎔'ᔐ Ê°á”‰Êłá”‰ á¶ á”’Êł ʞᔒᔘ‧ áŽŹâżÊžá”—Ê°â±âżá” ᎔ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ?" áŽŒâżËĄÊž Êłá”‰Ëąá”–á”’âżá”ˆâ±âżá” ʷⁱᔗʰ ᔃ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰ÊłâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔗⁱ˥˥ ËąÊ°á”‰á”ˆ á”—á”‰á”ƒÊłËąâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ'Ëą á”–Ê°á”’âżá”‰ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ Êłâ±âżá”â€§ ᎎᔉ ᔖⁱᶜᔏᔉᔈ ⁱᔗ ᔘᔖ á”—á”’ ᶠⁱⁿᔈ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł á”‰âżá”ˆâ€§ "᎔ Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰ ᎔'ᔐ Ëąá”—á”ƒÊžâ±âżá”âžŽ ᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· ⁱᶠ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔗᔉ˥˥ ᔐʞ ᔈᔃᔈ‧‧‧" "ʞᔒᔘ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ?" "᎔ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ ᔒⁿ á”‡á”‰Ê°á”ƒËĄá¶  ᔒᶠ ᔐʞ ᔈᔃᔈ Ê°á”’Ê· ʰᔉ á”ˆá”’á”‰Ëąâż'á”— á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ ᔍᔒᔒᔈ ᶠᔒᔒᔈ ⁱ˹ ᔃⁿᔈ Ê°á”’Ê· ʰᔉ á¶œá”ƒâż'á”— ᔈᔒ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” ᔃᔇᔒᔘᔗ‧‧‧" "᎔'ËĄËĄ ᔗᔃᔏᔉ á¶œá”ƒÊłá”‰ ᔒᶠ ⁱᔗ!" ᎎᔉ Ê°á”ƒâżá”Ëą ᔘᔖ ᔒⁿ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâžŽ âżá”’Ê· á”âżá”’Ê·â±âżá” ᔗʰᔉ Êłá”‰á”ƒËąá”’âż á”‡á”‰Ê°â±âżá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”‡á”‰Ê°á”ƒá”›â±á”’á”˜Êłâ€§ "᎔ ᔍᔒᔗ ʞᔒᔘ; ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ëąá”ƒá¶ á”‰â€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔘᔖ ᔃᔗ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ'Ëą ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ á”‰âżá”ˆ ᔘᔖ Ê°á”ƒÊłá”â±âżá” ʞᔒᔘ➎ ᎔ á”–Êłá”’á”â±Ëąá”‰! áŽ±á”›á”‰ÊłÊžá”—Ê°â±âżá”'Ëą ᶠⁱⁿᔉ âżá”’Ê·âžŽ Ëąá”’ ÊČá”˜Ëąá”— á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°á”‰âžŽ ⁱⁿ ᔃⁿᔈ ᔒᔘᔗ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”—Êłá”’á”á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą á”ƒâżá”—á”‰âżâżá”ƒ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— á¶œá”ƒËĄá”â±âżá” á”ˆá”’Ê·âżâ€§ "ᔂᔉ á¶œá”ƒâż ᔃ˥˥ ᔗᔃᔏᔉ ᔗʰᔉ ⁿᔉˣᔗ á”‡á”˜Ëą ʰᔒᔐᔉ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ‧
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓ ▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░▒▒▒▒░░░░░░▓▓ ▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒░░░░░▓▓ ▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▓▓ ▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▓▓ ▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▓▓ ▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▓▓ ▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░▓▓ ▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓ ▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░▒▒▒░░░▓▓ ▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▓▓ ▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░▓▓ ▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░▓▓ ▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░▓▓ ▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ _______▒__________▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ______▒_______________▒▒▒▒▒▒▒▒ _____▒________________▒▒▒▒▒▒▒▒ ____▒___________▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ___▒ __▒______▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ _▒______▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓ ▒▒▒▒___▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓ ▒▒▒▒__▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓ ▒▒▒__▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▒▒
ᔆʷᔉᔉᔗ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”Ëą âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ➎ Ëąá”’ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–â±âżá”‰á”ƒá”–á”–ËĄá”‰ ʰᔒᔐᔉ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ' *á”ƒÊ·á”Ê·á”ƒÊłá”ˆ á¶œÊ°á”˜á¶œá”ËĄá”‰* ' ᶜᔒᔐᔉ ᔒⁿ ⁱⁿ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ‧ "á”€Ê°á”ƒâżá”ËąâžŽ ᔏⁱᔈ; ᎔'ᔐ á”—â±Êłá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžá”‰á”ˆâ€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ëąá”—á”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ➎ ⁱᶠ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”—â€§" ᎎᔉ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈ ËĄá”’á”’á” á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—á”‰á”ˆâ€§ "Ꮀᔒ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— ᔐʞ ᔇᔉᔈ? á”€Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą Êłá”’á”’á” á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗʰ ᔒᶠ á”˜Ëąâ€§â€§â€§" "á”†á”˜Êłá”‰â€§" Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔖᔘᔗ ʰⁱᔐ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ➎ á”–á”˜ËĄËĄâ±âżá” ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”—Ëąâ€§ "᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž ᔃᔇᔒᔘᔗ‧‧‧" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ Ê·á”’Êłá” ʷⁱᔗʰ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔇᔘᔗ ⁱᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ Êžá”’á”˜Êł á¶ á”ƒá”˜ËĄá”—â€§ ᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł á”á”‰á”ƒâż ʞᔒᔘ á”ƒâżÊž Ê°á”ƒÊłá” ⁱⁿ ᔐʞ Ëąá¶œÊ°á”‰á”á”‰Ëą ᔇᔘᔗ ᎔ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔍᔉᔗ á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËą Ëąá”’á”á”‰Ê°á”’Ê· á”ƒâżá”ˆâ€§â€§â€§" "᎔ á”âżá”’Ê·âžŽ ᔃⁿᔈ ᎔ ˹ᔉᔉ ʞᔒᔘ ᔃ˹ ᔐʞ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ! Ꮁᔛᔉⁿ ᔗʰᔒᔘᔍʰ ᎔'ᔐ ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ ˥ᔉᔗ ʞᔒᔘ ᔍᔉᔗ ᔃʷᔃʞ ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ‧‧‧" "᎔'ËĄËĄ á”á”ƒâżá”ƒá”á”‰ Ëąá”’á”á”‰Ê°á”’Ê· Ëąá”’á”á”‰á”ˆá”ƒÊž ᔗʰᔒᔘᔍʰ‧ ᎔ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔇᔉ ᔃ Ëąá”˜á”–á”‰Êłâ»á”›â±ËĄËĄá”ƒâ±âżâžŽ ᔇᔘᔗ ᔉᔛᔉⁿ ᔇᔃᔈ á”á”˜ÊžËą á¶œá”ƒâż ʰᔃᔛᔉ ˹ᔒᶠᔗ ˹ᔖᔒᔗ˹‧ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔐʞ á”’âżËĄÊž á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ ᔃⁿᔈ ᎔ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔗᔃᔏᔉ ʞᔒᔘ á¶ á”’Êł á”Êłá”ƒâżá”—á”‰á”ˆâ€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á”—á”’ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ ᔉʞᔉ á¶œËĄá”’Ëąâ±âżá”â€§ "᎔ᶠ ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” ᔉ˥˹ᔉ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż á”—á”ƒËĄá” á”—á”’ ᔐᔉ; ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê·â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒËąá”á”‰á”ˆâžŽ ᔗʰᔒᔘᔍʰ ʰᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Êłá”‰á”–ËĄÊž ᔇᔃᶜᔏ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" ' *Ëąâżá”’Êłâ±âżá”* ' "‧‧‧ᶠᔉ˥˥ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– á¶ á”ƒËąá”—â€œ" á”‚Ê°â±Ëąá”–á”‰Êłá”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”˜á”–á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” ʰᔉ Ëąâżá”’Êłá”‰á”ˆâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż âżá”‰á”›á”‰Êł ËĄâ±á”á”‰á”ˆ á”—á”’ á”—á”ƒËĄá” ᔃᔇᔒᔘᔗ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ'ᔈ ᔍᔉᔗ âżâ±á”Ê°á”—á”á”ƒÊłá”‰Ëąâ€§ ᎎᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”á”— ᔒᶠ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗʰᔉ Ê·Ê°á”ƒËĄá”‰â€§ ᎔ⁿ Ê°â±Ëą á”ˆÊłá”‰á”ƒá”âžŽ ËąÊ°á”‰ á”—Êłá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ‧ 'ᔆᔗᔒᔖ' ʰᔉ Ëąá”ƒÊžËą ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”â€§ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á”’âżËĄÊž ËĄá”ƒá”˜á”Ê°á”‰á”ˆ ⁱⁿ Êłá”‰Ëąá”–á”’âżËąá”‰â€§ á”†á”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊž Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËąÊ°á”’Ê·Ëą ᔘᔖ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”â€§ 'ᎎᔉ˥ᔖ ᔐᔉ!' ᎎᔉ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ ⁱⁿ Ê°â±Ëą á”ˆÊłá”‰á”ƒá”â€§ 'ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ê°á”‰ËĄá”– Êžá”’á”˜ÊłËąá”‰ËĄá¶ !' áŽżá”‰á”–ËĄâ±á”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”â€§ ᔀʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—á”á”ƒÊłá”‰ Ëąá”—Êłá”‰ËąËąá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ á”—á”’ ᔉᔛᔉⁿ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êł ⁱⁿ Ê°â±Ëą ˹˥ᔉᔉᔖ‧ ᎎⁱ˹ á¶œÊłâ±á”‰Ëą ʷᔒᔏᔉ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔘᔖ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒá”— ᔘᔖ‧ ʞᔉᔗ á”á”‰á”ƒâżÊ·Ê°â±ËĄá”‰ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá” áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ʰᔃᔈ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á” Ëąá”—á”ƒÊłá”— á”‡á”˜Êłâż ᔒⁿ á¶ â±Êłá”‰â€§ ᔀʰᔉ á¶ ËĄá”ƒá”á”‰Ëą ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá” ᔍᔒᔗ á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ â±ÊłËąá”—âžŽ á”‡á”˜Êłâżâ±âżá” ʰⁱᔐ‧ 'áŽłá”’á”’á”ˆá”‡Êžá”‰!' áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ áŽčá”‰á”ƒâżÊ·Ê°â±ËĄá”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą ËąÊ°á”ƒá”â±âżá”â€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔃⁱᔈ➎ á”ˆâ±Ëąá”—Êłá”‰ËąËąá”‰á”ˆ ᔃᔗ Ëąá”‰á”‰â±âżá” ʰⁱᔐ á”˜á”–Ëąá”‰á”—â€§ áŽŽá”’Ê·á”‰á”›á”‰ÊłâžŽ Ê°â±Ëą Ëąá¶œá”ƒÊłá”‰á”ˆ ᔛᔒⁱᶜᔉ ᔐᔃᔈᔉ ʷᔃʞ ⁱⁿᔗᔒ Ê°â±Ëą á”ˆÊłá”‰á”ƒá”â€§ 'áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”ƒËĄËĄ ᔒᔘᔗ Ëąá”‰á”‰â±âżá” ʰⁱᔐ á¶œá”’âżËąá”˜á”á”‰á”ˆ ᔇʞ ᔗʰᔉ á¶ ËĄá”ƒá”á”‰Ëą ⁱⁿ Ê°â±Ëą á”ˆÊłá”‰á”ƒá”â€§ 'áŽșá”’!' 'ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰ ⁿᔉˣᔗ‧‧‧' áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "áŽșá”’!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œÊłâ±á”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ➎ á”—Ê°á”‰âż Ê·á”ƒá”â±âżá” ᔘᔖ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ ˹ⁱᔗ ᔘᔖ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ʰᔉʞ➎ á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰ á”ˆá”’âż'á”— ᔇᔉ á”˜á”–Ëąá”‰á”—âžŽ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ëąá”ƒá¶ á”‰ ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ‧ áŽżá”‰á”ƒËĄâ±Ëąâ±âżá” ʰᔉ ÊČá”˜Ëąá”— ʰᔃᔈ ᔃ ᔇᔃᔈ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž; ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— á”ˆÊłá”‰á”ƒá”á”— áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ Ê°á”˜Êłá”— ʞᔒᔘ ᔃ˥˥ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ᔒᶠ ᔐᔉ‧" "᎔ᔗ Ê·á”ƒËą ÊČá”˜Ëąá”— ᔃ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”; ⁱᔗ’˹ ᔃ˥˥ á”’á”›á”‰Êłâ€§ ᎔ á¶œá”ƒÊłá”‰ ᔃᔇᔒᔘᔗ ʞᔒᔘ ᔃⁿᔈ ⁱᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ Êžá”’á”˜Êł á¶ á”ƒá”˜ËĄá”—â€§ áŽŽá”’âżá”‰Ëąá”—ËĄÊž ᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”—Ê°â±âżá” áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ᔉᔛᔉⁿ á”‰á”ƒá”—Ëą ᔐᔉᔃᔗ➎ ⁱᶠ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ê·á”’ÊłÊłâ±á”‰á”ˆ ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᶠ ᔒⁿ Ê°á”‰Êł ᔈⁱᔉᔗ‧ ᎔ á”âżá”’Ê· Ê°á”‰Êłâ€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á¶œÊłâ±á”‰Ëą á”ˆÊ·â±âżá”ˆËĄá”‰ ᔃ˹ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”’ËĄá”ˆËą Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆâ€§ "á”‚Ê°á”‰âżá”‰á”›á”‰Êł ᎔ ʰᔃᔛᔉ ᔃ ᔇᔃᔈ á”ˆÊłá”‰á”ƒá” ᎔ ËĄâ±á”á”‰ á”—á”’ á”—Ê°â±âżá” ᔃᔇᔒᔘᔗ ᶠᔘⁿ á”—Ê°â±âżá”ËąâžŽ ËĄâ±á”á”‰ ÊČá”‰ËĄËĄÊžá¶ â±ËąÊ°â±âżá”â€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔍᔃᔛᔉ ʰⁱᔐ ᔃ ˹ᔐᔃ˥˥ ˹ᔐⁱ˥ᔉ‧ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż á”—Ê°â±âżá” ᔃᔇᔒᔘᔗ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” ʞᔒᔘ ᔉⁿÊČá”’Êž Ëąá”˜á¶œÊ° ᔃ˹ Ëąá¶œâ±á”‰âżá”—â±á¶ â±á¶œ ⁱⁿᔛᔉⁿᔗⁱᔒⁿ˹➎ á”’Êł ᔉᔛᔉⁿ á¶œá”ƒá”˜Ëąâ±âżá” á”›á”‰âżá”á”‰á”ƒâżá¶œá”‰ á”—á”’ Êžá”’á”˜Êł ᔉⁿᔉᔐⁱᔉ˹; Ê·Ê°á”ƒá”—á”‰á”›á”‰Êł ʞᔒᔘ ᶠⁱⁿᔈ ᔉⁿÊČá”’Êžá”ƒá”‡ËĄá”‰â€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”â±ËĄá”‰á”ˆ ᔃᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ Ê°á”˜á”á”â±âżá” ʰⁱᔐ‧ ᎔˹ ᔗʰᔉ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ʰᔉ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ➎ á¶ á”’Êł ᔃ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâ€§
ᔀʰᔉ áŽŹá¶œá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”— âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ pt. 3 áŽŹá¶ á”—á”‰Êł Ëąá”‰á”‰â±âżá” áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔖᔒⁱⁿᔗ ᔒᔘᔗ áŽžá”ƒÊłÊłÊž ᔈⁱᔛᔉᔈ ⁱⁿ ᔗʰᔉ Ê·á”ƒá”—á”‰Êł Ëąá”ƒá”›â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ Êłá”’á” á”‡á”‰â±âżá” ËĄá”’Ëąá”— ᔃᔗ Ëąá”‰á”ƒâ€§ áŽŽá”’Ê·á”‰á”›á”‰ÊłâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈⁿ'á”— Êłá”‰Ëąá”–á”’âżá”ˆ á”—á”’ á”ƒâżÊž á”—Ê°â±âżá”â€§ "᎔'ᔛᔉ á”ˆá”’âżá”‰ ᔃ˥˥ ᎔ á¶œá”ƒâżâ€§â€§â€§" áŽžá”ƒÊłÊłÊž Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· Ê°â±Ëą ʷⁱᶠᔉ'Ëą âżá”˜á”á”‡á”‰Êłâ€§â€§â€§ ᎔'ËĄËĄ á¶œá”ƒËĄËĄ á”†á”ƒâżá”ˆÊž!" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ˹ᔃⁱᔈ á”âżá”’Ê·â±âżá” ËąÊ°á”‰ ʰᔃᔈ ᔗʰᔉ á”âżá”’Ê·ËĄá”‰á”ˆá”á”‰ á”—á”’ á”–á”’ËąËąâ±á”‡ËĄÊž Ê°á”‰ËĄá”–â€§ á”†á”ƒâżá”ˆÊž ᶜᔃᔐᔉ ᔃⁿᔈ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔒⁿ ᔗʰᔉ ʷᔃʞ‧ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá¶œá”ƒâżâżá”‰á”ˆ ʰⁱᔐ á¶ á”’Êł á”ƒâżÊž â±âżá”—á”‰Êłâżá”ƒËĄ ᔈᔃᔐᔃᔍᔉ ᔃ˹ Ëąá”ƒâżá”ˆÊž á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ Êłá”‰á”›â±á”›á”‰ ʰⁱᔐ‧ "᎔ á¶ á”’á”˜âżá”ˆ ᔗʰᔉ ËĄá”‰á” ʰⁱᔗ á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— ᔗʰᔉ Êłá”’á¶œá” ʷⁱᔗʰ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á¶ á”’Êłá¶œá”‰ á”—á”’ á¶ Êłá”ƒá¶œá”—á”˜Êłá”‰â€§â€§â€§ áŽłá”‰á”—á”—â±âżá” á”‡á”ƒâżá”ˆá”ƒá”á”‰ËąâžŽ ᔗʰᔉʞ ˥ᔉᔗ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ʰᔃᔛᔉ ᔃ ᔐᔒᔐᔉⁿᔗ á”ƒËĄá”’âżá”‰ ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ ÊČá”˜Ëąá”— ⁱⁿ á¶œá”ƒËąá”‰â€§â€§â€§ to be cont. Pt. 4
ᔀʰᔉ áŽŹá¶œá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”— âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ pt. 4 áŽŹá¶ á”—á”‰Êł âżá”’á”—Ê°â±âżá”âżá”‰ËąËąâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą ËąÊ°á”’Ê·â±âżá” Ëąâ±á”âżËą ᔒᶠ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰ÊłÊžâ€§ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” á”‡á”’á”á”‡á”ƒÊłá”ˆá”‰á”ˆâžŽ ʰᔉ á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔐᔒᔛᔉ Ê·Ê°á”‰âż á”–á”ƒâ±âż á”’á”›á”‰ÊłÊ·Ê°á”‰ËĄá”á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ‧ "ᎎⁱ‧‧‧" áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "ᔂʰᔒ‧‧‧" "ʞᔒᔘ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔗᔃᔏᔉ ⁱᔗ á”‰á”ƒËąÊžâžŽ á”–á”ƒËĄ!" áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ ʰⁱᔈᔉ Ê°â±Ëą á”—á”‰á”ƒÊłËą á¶ Êłá”’á” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ ʰᔉ ʰᔃᔈ á”†á”ƒâżá”ˆÊž ᔃⁿᔈ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᶜᔒᔐᔉ ˹ᔉᔉ‧ "ᎎᔒʷ'˹➎ Ê°á”’Ê· áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§â€§â€§" "᎔ á”á”’ËĄá”ˆ ᔐᔉ ËąÊ°á”‰ËĄËĄ ᔃⁿᔈ ᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž á¶ á”’Êłâ€§â€§â€§" "áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰ ˥ᔉᔗ'Ëą ᔍⁱᔛᔉ ʰⁱᔐ Êłá”‰Ëąá”—â€§ áŽżá”‰á”ƒá”ˆÊž á”—á”’ ᔍᔒ ʰᔒᔐᔉ?" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”’á¶ á¶ á”‰Êłá”‰á”ˆ Ê°á”‰Êł Ê°á”ƒâżá”ˆâ€§ "ʞᔃ ËĄá”˜á¶œá”Êž á”—á”’ ᔇᔉ á”ƒËĄâ±á”›á”‰ ᔃ˹ ʞᔒᔘ'ᔈ ᔇᔉ á”á”’âżá”‰âžŽ ᔇᔘᔗ ʞᔃ ᔈⁱᔈ á¶ Êłá”ƒá¶œá”—á”˜Êłá”‰ ËĄá”‰á”â€§â€§â€§" á”†á”ƒâżá”ˆÊž á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆâ€§ á”‚á”ƒá”›â±âżá” ᔇʞᔉ á”—á”’ áŽžá”ƒÊłÊłÊžâžŽ ᔗʰᔉʞ ᔃ˥˥ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ á”—Ê°á”‰â±Êł Êłá”‰Ëąá”–á”‰á¶œá”—â±á”›á”‰ Ê°á”’á”á”‰Ëą Êłá”‰Ëąá”–á”‰á¶œá”—â±á”›á”‰ËĄÊžâ€§ to be cont. Pt. 5
áŽŸá”ƒÊłá”— ᎌᶰᔉ á”žá”’á”˜Êł á”‚á”’ÊłËąá”— Ꮀᔃʞ âœËąá”–á”’á¶°á”á”‰áŽźá”’á”‡ ᶠᔃᶰᶠᶀᶜ  áŽ·á”ƒÊłá”‰á¶°'Ëą Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒá¶°á”ˆ áŽŸËĄá”ƒá¶°á”á”—á”’á¶° Ê·á”ƒËą ᶀᶰ Ê°á¶€Ëą ËĄá”ƒá”‡ ʷʰᔉᶰ ᶀᔗ ʰᔃᔖᔖᔉᶰᔉᔈˑ ᎏ á¶œÊłá”ƒËąÊ°á¶€á¶°á” ᔗʰᔘᔈ Ëąá”—á”ƒÊłá”—ËĄá”‰á”ˆ áŽ·á”ƒÊłá”‰á¶°Ë’ Ëąá”’ ËąÊ°á”‰ ʷᔉᶰᔗ á”—á”’ ˹ᔉᔉˑ ᎏᶰᔈ ËąÊ°á”‰ á”á”ƒËąá”–á”‰á”ˆË‘ áŽčÊłË‘ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔈᶀᔈᶰ'á”— ᔏᶰᔒʷ ʷʰᔃᔗ á”—á”’ á”‰ËŁá”–á”‰á¶œá”— á¶°á”’Êł Ê°á”’Ê· ˥ᶀᶠᔉ'Ëą ᔍᔒᶀᶰᔍ á”—á”’ ᶜʰᔃᶰᔍᔉ ʷʰᔉᶰᶜᔉ ʰᔉ ᔖᶀᶜᔏᔉᔈ ᔘᔖ ᔗʰᔉ ᔖʰᔒᶰᔉ ᔃ˹ áŽ·á”ƒÊłá”‰á¶° á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ ʰᶀᔐˑ ᎎᶀ˹ ÊČᔃʷ á”ˆÊłá”’á”–á”–á”‰á”ˆ ᶀᶰ á”˜á”—á”—á”‰Êł ËąÊ°á”’á¶œá” Ê°á”‰á”ƒÊłá¶€á¶°á” ʷʰᔉᶰ áŽ·á”ƒÊłá”‰á¶° á”—á”’ËĄá”ˆ ʰᶀᔐ á”’á”›á”‰Êł ᔗʰᔉ ᔖʰᔒᶰᔉˑ ᎎᔉ ᔈᶀᔈᶰ'á”— ᔏᶰᔒʷ ʷʰᔃᔗ á”—á”’ Êłá”‰á”ƒá¶œá”— ᔃᔗ á¶ á¶€ÊłËąá”—Ë‘Ë‘ áŽ·á”ƒÊłá”‰á¶° ᔐᔃᔈᔉ Ëąá”˜Êłá”‰ á”—á”’ ᔍᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒá¶°á”á”—á”’á¶°'Ëą á”›á¶€á”—á”ƒËĄËą á”á”’á¶°á¶€á”—á”’Êłá”‰á”ˆ ᶰᔒʷ˒ Ëąá”‰á”‰á¶€á¶°á” ʰᶀᔐ ᶀᶰ ᔃ Ëąá”˜á”–á¶€á¶°á”‰ ᔖᔒ˹ᶀᔗᶀᔒᶰˑ áŽčÊłË‘ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ƒá”ˆá”ˆÊłá”‰ËąËąá”‰á”ˆ Ê°á¶€Ëą á”‰á”á”–ËĄá”’Êžá”‰á”‰ËąË‘ "᎔'ᔛᔉ ᔃᶰ á”˜á¶°á”‰ËŁá”–á”‰á¶œá”—á”‰á”ˆ ᔃᶰᶰᔒᔘᶰᶜᔉᔐᔉᶰᔗ á”‡á”’ÊžËąË‘Ë‘" "áŽčÊłË‘ áŽ·Êłá”ƒá”‡ËąË’ á”˜á¶°ËĄá”‰ËąËą ᶀᔗ'Ëą ᔍᔉᔗᔗᶀᶰᔍ ᔃ ᔛᔃᶜᔃᔗᶀᔒᶰˑˑˑ" "áŽčÊłË‘ Ëąá” á”˜á¶€á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆË’ ᎔'ᔐ á”ƒá¶ Êłá”ƒá¶€á”ˆ ᶰᔒᔗˑ áŽźá”˜á”— ᎔ ʷᔃᶰᔗ ʞᔒᔘ ᔃᶰᔈ Ëąá”–á”’á¶°á”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ ᔏᶰᔒʷ ᎔ ᔍᔒᔗᔗᔃ á¶œá”ƒËĄËĄ á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ˒ ÊČá”˜Ëąá”— ᶰᔒʷˑˑ" áŽčÊłË‘ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”—á¶€á¶ ËĄá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”˜Êłá”á”‰ á”—á”’ á¶œÊłÊž ᔒᔘᔗ ᶰᔒʷˑ "᎔ ᔈᔒᶰ'á”— ᔏᶰᔒʷ Ê°á”’Ê· ᔉ˥˹ᔉ á”—á”’ Ëąá”ƒÊž ᶀᔗ˒ ᔇᔘᔗ ʞᔒᔘ ᔏᶰᔒʷ áŽ·á”ƒÊłá”‰á¶° ᔗʰᔉ á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł ʷᶀᶠᔉ á”—á”’ËĄá”ˆ ᔐᔉ ʷʰᔃᔗ ᎔'ᔐ ᔃᔇᔒᔘᔗ á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ ʞᔒᔘ ᔇᔒᔗʰˑ ᎔ᔗ'Ëą ᔃᔇᔒᔘᔗ áŽŸËĄá”ƒá¶°á”á”—á”’á¶°Ë‘Ë‘" áŽčÊłË‘ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗᔒᔒᔏ ᔃ ᔈᔉᔉᔖ á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê° ᔃᶰᔈ Ëąá¶€á”Ê°á”‰á”ˆË‘ "áŽŸËĄá”ƒá¶°á”á”—á”’á¶°'Ëą ᔇᔉᔉᶰ ᶀᶰ ᔃᶰ ᔃᶜᶜᶀᔈᔉᶰᔗ ᔍᔒᶰᔉ Ê·Êłá”’á¶°á”Ë‘ áŽŹá¶œá¶œá”’Êłá”ˆá¶€á¶°á” á”—á”’ áŽ·á”ƒÊłá”‰á¶° ʰᔉ á”ƒá”–á”–á”ƒÊłá”‰á¶°á”—ËĄÊž á¶°á”‰á”ƒÊłËĄÊž ʰᶀᔗ Ê°á¶€Ëą ʰᔉᔃᔈ ᔒᔖᔉᶰˑ ᎔ᔗ'Ëą ᶰᔒᔗ á”’á¶°ËĄÊž ËĄá”’á”’á”á¶€á¶°á” ᔇᔃᔈ˒ ᔇᔘᔗ ËąÊ°á”‰'Ëą á”˜á¶°Ëąá”˜Êłá”‰ ᶀᶠ ʰᔉ'ᔈ ᔐᔃᔏᔉ ᶀᔗ á”—Ê°Êłá”’á”˜á”Ê° ᔗʰᔉ ᶰᶀᔍʰᔗˑ" Ëąá”–á”’á¶°á”á”‰á”‡á”’á”‡ á”á”ƒËąá”–á”‰á”ˆË‘ "᎔ᶰ á”’á”—Ê°á”‰Êł Ê·á”’Êłá”ˆËąË’ ᔉᔛᔉᶰ ᶀᶠ ʰᔉ'Ëą ᔍᔒᶰᶰᔃ Ëąá”˜Êłá”›á¶€á”›á”‰Ë’ ʰᔉ ᔐᶀᔍʰᔗ ᶰᔒᔗ ᔇᔉ á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ ᶜᔒᔐᔉ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ Ëąá”˜á¶œÊ° ᔃ Ëąá”—á”ƒá”—á”‰Ë‘ ᎔ᶠ ʰᔉ á”á¶€Êłá”ƒá¶œá”˜ËĄá”’á”˜ËąËĄÊž á”ˆá”’á”‰ËąË’ Ê°á¶€Ëą á”á”‰á”á”’ÊłÊž'Ëą ᶰᔒᔗ ᔍᔒᶰᶰᔃ ᔇᔉ ᔗʰᔉ Ëąá”ƒá”á”‰ ᶀᶠ ᶀᔗ ᔉᔛᔉ á¶œá”’á”á”‰Ëą ᔇᔃᶜᔏˑ Ëąá”’ ʷᔉ'ËĄËĄ á¶œËĄá”’Ëąá”‰ ᔘᔖ ËąÊ°á”’á”– á¶€á¶°á”ˆá”‰á¶ á¶€á¶°á¶€á”—á”‰ËĄÊžË’ á”’Êł ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ᶀᶠ ʷᔉ ᔏᶰᔒʷ Ê·Ê°á”‰á”—Ê°á”‰Êł á”’Êł ᶰᔒᔗ ʰᔉ'ᔈ ʷᔃᔏᔉˑ ᑊᔃᶰ ᶜᔒᔐᔉ á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗˑ" ᎞ᔉᔃᔛᶀᶰᔍ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡Ë’ ᔗʰᔉʞ ʷᔉᶰᔗ ᶀᶰ á”—á”’ ˹ᔉᔉ áŽ·á”ƒÊłá”‰á¶° ËĄá”’á”’á”á¶€á¶°á” á”’á”›á”‰Êł Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒá¶°á”ˆ ᔃ˹ Ëąá”ƒá¶°á”ˆÊž ᔖᔘᔗ ᔃ ʰᔃᶰᔈ ᔒᶰ Ê°á”‰Êł ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰ÊłË‘ "ᎎᔉʞ˒ Ëąá”ƒá¶°á”ˆÊžË‘Ë‘" Ëąá”–á”’á¶°á”á”‰á”‡á”’á”‡ á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰á”ˆ Ê°á”‰ÊłË‘ "áŽžá”ƒÊłÊłÊž ᔗʰᔉ ËĄá”’á”‡Ëąá”—á”‰Êł ˹ᔉᶰᔗ á¶ ËĄá”’Ê·á”‰ÊłËąË‘" "ᎎᔒʷ ᶰᶀᶜᔉˑ" áŽčÊłË‘ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”‡á”ƒÊłá”‰ËĄÊž Ê°á”‰á”ƒÊłËą ᔗʰᔉ á”—á”ƒËĄá”á¶€á¶°á” ᔃ˹ ʰᔉ á”–á”’á¶°á”ˆá”‰ÊłËą ᔗʰᔉ á”ƒÊ·á”Ê·á”ƒÊłá”ˆ á¶ á”‰á”‰ËĄá¶€á¶°á” ᔒᶠ á¶ á”‰á”ƒÊłË’ Ëąá”‰á”‰á¶€á¶°á” Ê°á¶€Ëą ᔉᶰᔉᔐʞ ᶰᔒʷˑ Ëąá” á”˜á¶€á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔉᔛᔉᶰ Ëąá”ƒÊ· ᔗʰᔉ á”Êłá”ƒá”›á¶€á”—Êž ᔒᶠ ᔗʰᔉ Ëąá¶€á”—á”˜á”ƒá”—á¶€á”’á¶°Ë’ ᔇᔘᔗ ÊČá”˜Ëąá”— Ëąá”—á”’á”’á”ˆ á” á”˜á¶€á”‰á”—ËĄÊžË‘ "ᎎᔉ'Ëą ᶰᔒᔗ Êłá”‰á”á”ƒá¶€á¶°á¶€á¶°á” á¶œá”’á¶°Ëąá¶œá¶€á”’á”˜Ëąá¶°á”‰ËąËąË‘ ᎔ ᔏᶰᔒʷ ᔐʞ Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒá¶°á”ˆ'Ëą ᔇᔉᔉᶰ á”˜á¶°á¶œá”’á¶°Ëąá¶œá¶€á”’á”˜Ëą Ëąá¶€á¶°á¶œá”‰ ᔗʰᔉ ᶀᶰᶜᶀᔈᔉᶰᔗ˒ ᔇᔘᔗ ᎔ ˹ᔗᶀ˥˥ˑˑˑ" "áŽ·á”ƒÊłá”‰á¶° ᶀᔗ'Ëą ᶰᔒᔗ Êžá”’á”˜Êł á¶ á”ƒá”˜ËĄá”—Ë’ ʞᔒᔘ ᔏᶰᔒʷˑ" áŽčÊłË‘ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒÊ· Ëąá”–á”’á¶°á”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶°á”‰á”ƒÊł áŽŸËĄá”ƒá¶°á”á”—á”’á¶°Ë‘ "᎔ᶠ ʞᔒᔘ'ᔈ Ê°á”‰á”ƒÊłË’ ʞᔒᔘ'ËĄËĄ ËĄá¶€á”á”‰ Ê°á”‰á”ƒÊłá¶€á¶°á” Ê°á”’Ê· ʷᔉ á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡ á¶ á”’Êł ᶰᔒʷᔎ" Ëąá”–á”’á¶°á”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊžËąË’ ËĄá”‰á”—á”—á¶€á¶°á” áŽčÊłË‘ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ˹ᔉᔉ ʰᶀᔐˑ áŽșá”’Ê· ᔘᔖ á¶œËĄá”’Ëąá”‰ÊłË’ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᶰᔒᔗᶀᶜᔉᔈ Ê°á”’Ê· ˥ᶀᶠᔉ˥ᔉ˹˹ áŽŸËĄá”ƒá¶°á”á”—á”’á¶°'˱ˑ "ᔞᔒᔘ ᔏᶰᔒʷ ᎔ Ê·á¶€ËĄËĄ á”ƒá¶œá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž ᔐᶀ˹˹ Êžá”’á”˜Êł á”ƒá”—á”—á”‰á”á”–á”—Ëą á”—á”’ Êłá”˜á¶€á¶° ᔐᔉ á”‡á”˜Ëąá¶€á¶°á”‰ËąËą; ᶠᔘᶰᶰʞ ᎔ á”ƒá¶œá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž ʰᔒᔖᔉ ʞᔒᔘ Ëąá”˜Êłá”›á¶€á”›á”‰ ËĄá”’á¶°á”á”‰Êł ËąÊ°á”‰ËĄá”ˆá”’á¶°Ë‘Ë‘Ë‘" áŽčÊłË‘ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒá¶€á”ˆË‘ ᎎᔉ á”—á”˜Êłá¶°á”‰á”ˆ á”—á”’ áŽ·á”ƒÊłá”‰á¶°Ë‘ "᎔'ᔛᔉ ᔇᔉᔉᶰ ᶀᶰ ᔗʰᔉ ᶰᔃᔛʞ˒ Ëąá”‰á”‰á¶€á¶°á” á”á”’Êłá”‰ ᔐᔉ á¶ á”ƒá¶€Êł ËąÊ°á”ƒÊłá”‰ ᔒᶠ á”‡á”˜á”ˆá”ˆá¶€á”‰Ëą ᶀᶰÊČá”˜Êłá”‰á”ˆ ᔃᶰᔈ ᔈʞᶀᶰᔍˑ Ꮁᔛᔉᶰ Ëąá”’ ᎔˒ ᎔'ᔛᔉ á¶°á”‰á”›á”‰Êł ˹ᔉᔉᶰ ᔃᶰʞ ᔒᶠ ᔐᔉ á¶œá”’á”á”ƒá”—á”’Ëąá”‰ ᶰᔃᔛʞ á”‡á”˜á”ˆá”ˆá¶€á”‰Ëą Ê°á”˜Êłá”— ᔃ˹ ᔇᔃᔈ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒá¶°á”á”—á”’á¶°Ë‘Ë‘Ë‘" "áŽčÊłË‘ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᎔'ᔐ ᔍᔒᶰᶰᔃ ÊČá”˜Ëąá”— ʰᔉᔃᔈ ᔒᶰ ʰᔒᔐᔉ ᶰᔒʷ Ëąá”’Ë‘Ë‘" Ëąá” á”˜á¶€á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á¶€á¶°á”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆË‘ ᎎᔉ ᶰᔒᔈᔈᔉᔈˑ "᎔ ᔈᔒᶰ'á”— ᔐᔉᔃᶰ á”—á”’ á”‡Êłá¶€á¶°á” ʞᔒᔘ ᔈᔒʷᶰ ᔇᔘᔗ ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— ʷᔃᶰᔗ ʞᔒᔘ á”—á”’ ᔏᶰᔒʷ Ê°á”’Ê· Ëąá”’ÊłÊłÊž ᎔ ᔃᔐ ᔇᔉ˥ᶀᔉᔛᔉ ᶀᔗ á”’Êł ᶰᔒᔗˑˑ" "Ꮁᔘᔍᔉᶰᔉ ᎔ ᔏᶰᔒʷ ʷʰᔃᔗ ʞᔒᔘ ᔐᔉᔃᶰ˒ ᔃᶰᔈ ᔗʰᔃᶰᔏ ʞᔒᔘˑ ᎔ ᔏᶰᔒʷ ʞᔒᔘ ᔇᔒᔗʰ ʰᔃᔛᔉ ᔇᔉᔉᶰ ᔃᔗ ᶀᔗ á¶ á”’Êł á”ƒá”á”‰ËąË‘Ë‘" Ëąá”–á”’á¶°á”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃᶰᔈ Ëąá”ƒá¶°á”ˆÊž ˥ᔉᶠᔗ˒ ËĄá”‰á”ƒá”›á¶€á¶°á” áŽčÊłË‘ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ʷᶀᔗʰ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗˑ "᎔'ᔈ á¶œá”’á”›á”‰Êł á”‡ËĄá”ƒá¶°á”á”‰á”—Ë’ ᔃ˹ ᶀᔗ ᶜᔃᶰ ᔍᔉᔗ á¶œá”’ËĄá”ˆ ᶀᶰ ᔗʰᔉ ᶰᶀᔍʰᔗˑˑ" áŽčÊłË‘ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”—á”’ËĄá”ˆ Ê°á”‰ÊłË‘ ᔀʰᔉʞ ᔖᔘᔗ ᔒᶰ ᔘᔖ á”—á”’ Ê°á¶€Ëą ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰ÊłËąË‘ "ᎎᔒʷ ᔇᔃᔈ'Ëą ᔗʰᔉ ᔈᔃᔐᔃᔍᔉˀ" "᎔ᶠ ʰᔉ ˥ᶀᔛᔉ˹ ᔗʰᔉᶰ ʰᔉ ᔐᶀᔍʰᔗ ᶰᔒᔗ Êłá”‰á”—á”ƒá¶€á¶° ᔃᶰʞ ᔒᶠ Ê°á¶€Ëą á”á”‰á”á”’Êłá¶€á”‰ËąË’ ᔃᔗ ᔇᔉ˹ᔗˑˑ" "áŽ·á”ƒÊłá”‰á¶° ʷʰᔃᔗ'Ëą ʰᔉ ᔈᔒᶀᶰᔍ á”—á”’ ᔍᔉᔗ Ê°á¶€á”Ëąá”‰ËĄá¶ Ë‘Ë‘Ë‘" "᎔ á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžá”‰á”ˆ ᶀᔗ ᔇᔘᔗ ʰᔉ'Ëą ᔐᔃᔈᔉ ˹ᔒᔐᔉ ᔐᔃᶜʰᶀᶰᔉ ᔐᔉᔃᶰᔗ á”—á”’ á”‡á¶€Ëąá”‰á¶œá”— Ëąá”ƒá¶ á”‰á”—Êž á”›á”ƒá”˜ËĄá”— á”—á”’ á¶ á”’Êłá¶œá”‰ ᶀᔗ ᔒᔖᔉᶰ á”›á¶€á”’ËĄá”‰á¶°á”—ËĄÊžË‘ ᎔ᔗ ʷᔉᶰᔗ Ê·Êłá”’á¶°á” ᔃ˹ ʰᔉ ᔍᔒᔗ ᶀᶰ ᔗʰᔉ ʷᔃʞˑˑˑ" áŽ·á”ƒÊłá”‰á¶°'Ëą á¶ á”’Êłá¶œá”‰á”ˆ á¶œÊ°á”˜á¶œá”ËĄá”‰Ëą á”—á”˜Êłá¶°á”‰á”ˆ á”—á”’ ˹ᔒᔇ˹˒ ᶰᔒʷ á”‡á”ƒÊ·ËĄá¶€á¶°á”Ë‘ "᎔ ᶜᔃᶰ ᶜᔒᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê· áŽ·á”ƒÊłá”‰á¶°Ë‘" ᔀʰᔉ ᶰᔉˣᔗ á”á”’Êłá¶°á¶€á¶°á” áŽčÊłË‘ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔃʷᔒᔏᔉ˒ ʷᶀᔖᶀᶰᔍ ᔃʷᔃʞ ˹ᔒᔐᔉ á”ˆÊłá”’á”’ËĄË‘ "᎔ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔏᶰᔒʷ Ê°á”’Ê· áŽŸËĄá”ƒá¶°á”á”—á”’á¶°'Ëą ᶰᔒʷˑˑ" áŽ·á”ƒÊłá”‰á¶° ˥ᔉᔗ ʰᶀᔐ ᶀᶰˑ "˹ᔗᶀ˥˥ ᔗʰᔉ Ëąá”ƒá”á”‰ ᔃ˹ ËĄá”ƒËąá”— ᶰᶀᔍʰᔗ ʷʰᔉᶰ ʞᔒᔘ ˥ᔉᶠᔗˑ" "᎔ á”ƒá¶œá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž ᔐᶀ˹˹ ʰᶀᔐ áŽ·á”ƒÊłá”‰á¶°Ë‘" "Ëąá”ƒá”á”‰ á”—á”’Ë‘ ᔞᔒᔘ ᶜᔃᶰ ˹ᔉᔉ ʰᶀᔐ ᶀᶠ ʞᔒᔘ ʷᔃᶰᔗˑˑ" áŽčÊłË‘ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆ Ê°á”‰Êł á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒá¶°á”á”—á”’á¶°Ë‘ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ á¶ á¶€ÊłËąá”— ᔗᶀᔐᔉ Ëąá¶€á¶°á¶œá”‰ ᔗʰᔉ ᔃᶜᶜᶀᔈᔉᶰᔗ˒ áŽčÊłË‘ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ËąÊ°á”‰á”ˆ á”—á”‰á”ƒÊłËąË‘ Ëąá” á”˜á¶€á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᶜᔃᔐᔉ ᶀᶰˑ "᎔ ᔐᔃᔈᔉ ᔃ á¶œá”ƒÊłá”ˆ á¶ á”’Êł ʰᶀᔐ ᔃ˥˥ á”ÊžËąá”‰ËĄá¶ Ë‘Ë‘" "áŽčÊłË‘ Ëąá” á”˜á¶€á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ê°á”’Ê· á”Êłá”‰á”ƒá”—á”Ž" áŽčÊłË‘ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒÊžËą Ëąá”‰á”‰á¶€á¶°á” ᔃ á”ˆÊłá”ƒÊ·á¶€á¶°á” ᔒᶰ ᔗʰᔉ á¶ Êłá”’á¶°á”— ᔒᶠ áŽŸËĄá”ƒá¶°á”á”—á”’á¶° ᔃ˹ ᔃ ᶜʰᔉᶠˑ 'áŽčᶀ˹˹ ʞᔒᔘ' Ëąá”ƒÊžËą ᔗʰᔉ á¶œá”ƒÊłá”ˆË‘ ᔀʰᔉᶰ Ëąá” á”˜á¶€á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ˥ᔉᶠᔗˑ "ᎎᔉ ˹ᔉᔉᔐ˹ á”—á”’ ʰᔃᔛᔉ á”ˆá”‰á”›á”‰ËĄá”’á”–á”‰á”ˆ á”á”’Êłá”‰ ᔛᶀ˹ᶀᔇ˥ᔉ á”‡Êłá”˜á¶€Ëąá¶€á¶°á” ᔒᶰ Ê°á¶€Ëą ʰᔉᔃᔈ; ᶀᶠ ʰᔉ á”á”ƒá¶°á”ƒá”á”‰Ëą á”—á”’ Ê°á”‰á”ƒËĄ ᶀᔗ'ËĄËĄ ᔇᔉ ˹ᔉᶰ˹ᶀᔗᶀᔛᔉˑ Ëąá”’ á”ƒËąËąá”˜á”á¶€á¶°á” ʰᔉ Ê·á¶€ËĄËĄ ˥ᶀᔛᔉ˒ á”–á”‰ÊłÊ°á”ƒá”–Ëą ᔃᔛᔒᶀᔈ á¶œÊłá”˜ËąÊ°á¶€á¶°á” ʰᶀᔐˑˑ" "᎔ ᔏᶰᔒʷ áŽ·á”ƒÊłá”‰á¶°Ë‘ ᎔ ᔈᔒᔘᔇᔗ ʰᔉ'Ëą ᔍᔒᶰᶰᔃ á”‰á”›á”‰Êł ᔇᔉ ᔍᔉᔗ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ á¶°á”’Êłá”á”ƒËĄË’ Ëąá”—á”˜á”‡á”‡á”’Êłá¶° ᔃ˹ ʰᔉ ᶀ˹ ᔇᔘᔗ ʷᔉ ᔇᔒᔗʰ ᔏᶰᔒʷ áŽŸËĄá”ƒá¶°á”á”—á”’á¶°'Ëą ᔠᔘᶀᔗᔉ á”–á”‰ÊłËąá¶€Ëąá”—á”‰á¶°á”—Ë‘ ᔞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔈᔒᶀᶰᔍ Êžá”’á”˜Êł ᔇᔉ˹ᔗ á”—á”’ ᔏᔉᔉᔖ ʰᶀᔐ ᔃ˹ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄÊž á”ƒËĄá¶€á”›á”‰ ᔃ˹ ᔖᔒ˹˹ᶀᔇ˥ᔉˑ" "á”€Ê°á”ƒá¶°á”Ëą Ꮁᔘᔍᔉᶰᔉˑ ᎔ á¶°á”‰á”›á”‰Êł ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ᎔'ᔈ á”ƒá¶œá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž ᔐᶀ˹˹ Ê°á”‰á”ƒÊłá¶€á¶°á” áŽŸËĄá”ƒá¶°á”á”—á”’á¶°'Ëą ᶰᔃᔍᔍᶀᶰᔍᔎ" "Ëąá”’ ᔐᔒ˹ᔗ ËĄá¶€á”á”‰ËĄÊž ʰᔉ'ËĄËĄ ʰᔃᔛᔉ á”ƒá”á¶°á”‰Ëąá¶€á”ƒ Êłá¶€á”Ê°á”—Ë‘Ë‘Ë‘" "áŽŸËĄá”ƒá¶°á”á”—á”’á¶° Ê·á¶€ËĄËĄ ᔏᶰᔒʷ˒ ᶀᶠ ʰᔉ Ê·á”ƒá”á”‰Ëą ᔃᔍᔃᶀᶰ˒ Ê°á”’Ê· á”—á”’ á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê° ᔃᶰᔈ Ê°á”’Ê· á”—á”’ ᔉᔃᔗ; ᔇᔘᔗ ᎔ ᔈᔒᶰ'á”— ᔏᶰᔒʷ Ê°á”’Ê· ᔐᔘᶜʰ ᔒᶠ Ê°á¶€Ëą ˥ᶀᶠᔉ ʰᔉ'ËĄËĄ ᔇᔉ á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ Êłá”‰á¶œá”ƒËĄËĄË‘ ᎎᔉ á¶°á”‰á”›á”‰Êł Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰ÊłËą á”’á”˜Êł ʷᔉᔈᔈᶀᶰᔍ á”ƒá¶°á¶°á¶€á”›á”‰ÊłËąá”ƒÊłÊž ᔉᔛᔉᶰ ᶀᶰ á”–á”‰Êłá¶ á”‰á¶œá”— Ê°á”‰á”ƒËĄá”—Ê°Ë‘Ë‘" "᎔ ᔏᶰᔒʷ ʰᔉ'Ëą ˹ᔗᶀ˥˥ Ê°á¶€á”Ëąá”‰ËĄá¶  ᔈᔉᔉᔖ ᶀᶰ˒ ᔇᔘᔗ ᎔ ʰᔒᔖᔉ ᔉ ᶜᔃᶰ ᶠᶀᶰᔈ ᶀᔗ˒ ᶠᶀᶰᔈ ʰᶀᔐᔎ ᶠᶀᶰᔈ ʰᶀᔐ Ëąá”’ ʰᔉ ᶜᔃᶰ ᶠᔉᔉ˥ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ á¶°á”’Êłá”á”ƒËĄË‘Ë‘" "᎔ ᔈᔒᶰ'á”— ᔗʰᶀᶰᔏ ᶀᔗ'ËĄËĄ ᔇᔉ ᔃ Ëąá”–á”‰á”‰á”ˆÊž Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰ÊłÊžË’ ᶀᶠ ʰᔉ á”ˆá”’á”‰Ëą Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰Êł; ˹ᔗᶀ˥˥ ᎔ ᶜᔃᶰ ᔏᔉᔉᔖ ʞᔒᔘ ᔃ˥˥ ᔘᔖᔈᔃᔗᔉᔈ ᔃᶰᔈ ᔗᔉ˥˥ ᶀᶠ ʷʰᔉᶰ ᔃ ᶜʰᔃᶰᔍᔉ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰á¶°ËąË’ ᔍᔒᔒᔈ á”’Êł ᔇᔃᔈˑˑ" áŽčÊłË‘ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ˥ᔉᶠᔗ ᔗʰᔉᔐˑ "á”žá”’á”˜Êł á”‡Êłá”ƒá¶€á¶°'Ëą á”—á”’ ᔈᔃᔐᔃᔍᔉᔈ á”—á”’ Ê·á”’Êłá” Êłá¶€á”Ê°á”— ᶰᔒʷ˒ ᔇᔘᔗ ᎔ á”–Êłá”’á”á¶€Ëąá”‰ á”—á”’ ᔇᔉ ᔇʞ Êžá”’á”˜Êł Ëąá¶€á”ˆá”‰Ë‘Ë‘" áŽ·á”ƒÊłá”‰á¶° á”—á”’ËĄá”ˆ Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒá¶°á”ˆË’ Ê°á¶€Ëą ᔇᔒᔈʞ á”ˆá”‰á”ƒá”—Ê°ËĄÊž ˹ᔗᶀ˥˥ˑ "᎔ ʷᔃᶰᔗ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ ʞᔒᔘ ᶠᔉᔉ˥ á”‡á”‰á”—á”—á”‰ÊłË‘ ᎔ ᔐᶀ˹˹ Êžá”’á”˜Êł ᔛᔒᶀᶜᔉ˒ ᔃ˹ ᔃᶰᶰᔒʞᶀᶰᔍ ᶀᔗ ᶜᔃᶰ ᔇᔉ ᔃᔗ ᔗᶀᔐᔉ˹ ᔇᔘᔗ˒ ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— ᔐᶀ˹˹ ʞᔒᔘ ËąÊ°á”‰ËĄá”ˆá”’á¶°Ë‘ ᔂᔉ ᔃ˥˥ ᔐᶀ˹˹ ʞᔒᔘˑ ᔞᔒᔘ'Êłá”‰ ËĄá”’á”›á”‰á”ˆá”Ž ᔞᔒᔘ'Êłá”‰ Ëąá”’ ËĄá”’á”›á”‰á”ˆË‘ ᎔ ᔗʰᶀᶰᔏ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”Êłá”‰á”ƒá”—Ë‘ Ëąá”’ á”Êłá”‰á”ƒá”—Ë‘" ᶜᔒᶰᔗˑ á”–á”ƒÊłá”— á”—Ê·á”’
áŽżá”‰á¶œâ±á”–á”‰ á¶ á”’Êł áŽ°â±Ëąá”ƒËąá”—á”‰Êł 𝚠𝚘𝚛𝚍 𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝: đŸœđŸ·đŸż âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ 𝚠𝚘𝚛𝚍 𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝: đŸœđŸ·đŸż "᎔'ᔐ á”á”’â±âżá” á”—á”’ ˹ᔉᔉ Ëąá”ƒâżá”ˆÊžâ€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ËĄá”ˆ Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "Ëąá”’á”˜âżá”ˆËą ᔍᔒᔒᔈ‧" ᎎᔉ Êłá”‰á”–ËĄâ±á”‰ËąâžŽ á”‡á”˜ËąÊžâ±âżá” Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ â€§ ᔆᔒ ËąÊ°á”‰ Ê·Êłá”’á”—á”‰ ʰⁱᔐ ᔃ ⁿᔒᔗᔉ ÊČá”˜Ëąá”— ⁱⁿ á¶œá”ƒËąá”‰ á”—á”’ ᔇᔉ Ëąá”˜Êłá”‰â€§ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃⁿᔈ Ëąá”ƒâżá”ˆÊž ᔐᔉᔗ ᔘᔖ á”—á”’ Ê°á”ƒâżá” ᔒᔘᔗ‧ áŽčá”‰á”ƒâżÊ·Ê°â±ËĄá”‰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊ· áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą ⁿᔒᔗᔉ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡â€§ "Ꮃⁱᔛᔉ ᔐᔉ ᔗʰᔉ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—ËąâžŽ áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ˆá”‰á”á”ƒâżá”ˆá”‰á”ˆâ€§ "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”—Ê°â±âżá” ˹ᔒ‧‧" "᎔'ᔈ ËĄâ±á”á”‰ ʞᔒᔘ á”—á”’ ᔐᔒᔛᔉ á”’á”›á”‰Êł Ëąá”’ ᎔ á¶œá”ƒâż á”ƒá¶œá¶œá”‰ËąËą ᔗʰᔉ Ëąá”ƒá¶ á”‰!" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔖⁱᶜᔏᔉᔈ ᔘᔖ ᔗʰᔉ ᶜᔘᔇᔉ ËąÊ°á”ƒá”–á”‰á”ˆ á”–á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”›á”ƒá”˜ËĄá”—âžŽ á”˜Ëąâ±âżá” ᔃ˥˥ Ê°â±Ëą Ëąá”—Êłá”‰âżá”á”—Ê°â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶜᔃᔐᔉ ᔒᔘᔗ á”—á”’ ˹ᔉᔉ ʷʰᔃᔗ'Ëą Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżâ±âżá”â€§ "áŽ¶á”˜Ëąá”— ⁱⁿ ᔗⁱᔐᔉ ᔐᔉ ᔇᔒʞ➎ ᎔'ᔐ á”á”’âżâżá”ƒ ᔖᔘᔗ ᔃⁿ á”‰âżá”ˆ á”—á”’ á”’âżá¶œá”‰ ᔃⁿᔈ á¶ á”’Êł á”ƒËĄËĄâ€§â€§â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ʰᔉᔃᔛᔉᔈ ᔗʰᔉ Ëąá”ƒá¶ á”‰ ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ á”‡á”ƒâżá”â±âżá” Ëąá”á”ƒá¶œá” ᔒⁿ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Êłá”ƒâż á”’á”›á”‰Êł á”—á”’ ˹ᔉᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‡á”ƒÊłá”‰ËĄÊž á”˜á”—á”—á”‰Êł ᔃ Êžá”‰ËĄá”–â±âżá” á¶œÊłÊž ᔃ˹ ʰᔉ Ê°á”‰ËĄá”–ËĄá”‰ËąËąËĄÊž ᶠᔉ˥˥ ᔇᔃᶜᔏ á¶ á”‰á”‰á”‡ËĄÊžâžŽ ᔇᔘᔗ ⁿᔒᔗ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ Êłá”’ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔇᔃᶜᔏ ᔃⁿᔈ á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆâ€§ "᎞ᔉᔗ'Ëą á¶ â±âżâ±ËąÊ° ʰⁱᔐ‧‧‧" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”—á”’ËĄá”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ˆÊłá”ƒâ±âżá”‰á”ˆ ˥ⁱᶠᔉ ʷⁱᔗʰ Ê°â±Ëą ᔐᔒᔘᔗʰ á¶ á”ƒËĄËĄá”‰âż ᔃÊČá”ƒÊłâ€§ "áŽșᔒ➎ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Êłá”‰Ëąá”’ËĄá”˜á”—á”‰â€§ "᎔ Ê·á”’âż'á”— ᔈᔒ ⁱᔗ➎ ᔃⁿᔈ ᎔ Ê·á”’âż'á”— ˥ᔉᔗ ʞᔒᔘ‧‧‧" "ᶠⁱⁿᔉ➎ ᔇᔘᔗ á”’âżËĄÊž ᔇᔉ á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ⁱᔗ'Ëą á¶œËĄá”’Ëąâ±âżá” ᔗⁱᔐᔉ‧‧‧" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒÊ· á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”á”‰âżá”—ËĄÊž ᔖⁱᶜᔏ ᔘᔖ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ áŽčá”‰á”ƒâżÊ·Ê°â±ËĄá”‰ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą á¶ â±âżâ±ËąÊ°â±âżá” ᔘᔖ á”â±ÊłËĄËą âżâ±á”Ê°á”— ʷⁱᔗʰ á”†á”ƒâżá”ˆÊžâ€§ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”ƒÊłÊłâ±á”›á”‰Ëą ᔇᔃᶜᔏ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ➎ Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” ˹ᔒᔇ˹ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ á”’á”–á”‰âżá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ "áŽŸËĄá”‰á”ƒËąá”‰â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œÊłâ±á”‰á”ˆâžŽ ᔃ˹ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ á”’á”›á”‰Êł ᔗʰᔉ ᔐᔒᔗⁱᔒⁿ˥ᔉ˹˹ ᔇᔒᔈʞ ᔒᶠ Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆâ€§ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż! áŽŸËĄá”‰á”ƒËąá”‰âžŽ Ê°á”‰ËĄá”–! ᎎᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ á”á”’á”›â±âżá”âžŽ ᔇᔘᔗ á”’âżËĄÊž á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°â±âżá”â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á”‰á”›á”‰ÊłÊžá”—Ê°â±âżá”â€§ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá¶œá”ƒâżâżá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "áŽčÊž Ëąá”’á”˜Êłá¶œá”‰Ëą â±âżá”ˆâ±á¶œá”ƒá”—á”‰ ʰᔉ'Ëą á”á”’â±âżá” á”—á”’ Êłá”‰á”á”ƒâ±âż á”˜âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëą á”˜âżá”—â±ËĄ ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê· á”á”’Êłâżâ±âżá” ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”‰á”ƒÊłËĄâ±á”‰Ëąá”— ˹ᔒ‧‧‧" "᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł á”á”‰á”ƒâżá”— á¶ á”’Êł á”ƒâżÊžâ€§â€§â€§" "᎔ á”âżá”’Ê·âžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ ʞᔒᔘ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ᔗʰᔉ á”‡ËĄá”˜âżá”— á¶ á”’Êłá¶œá”‰ á”—Êłá”ƒá”˜á”á”ƒâ€§ ᎎᔉ'ᔈ ᔇᔉ ⁱⁿ ᔗʰᔉ Ê·á”’ÊłËąá”— á¶œá”ƒËąá”‰ Ëąá¶œá”‰âżá”ƒÊłâ±á”’ ᔃ ᶜᔒᔐᔃ➎ ᔇᔘᔗ á”’âżËĄÊž ᔗⁱᔐᔉ ᔗᔉ˥˥‧ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ëąá”—á”ƒÊž á”’á”›á”‰Êł âżâ±á”Ê°á”— ⁱᶠ ʞᔒᔘ'ᔈ ËĄâ±á”á”‰â€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔗᔒᔒᔏ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ᔇᔉᔈ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒá”— á”ˆá”’Ê·âż ⁱⁿ á¶œÊ°á”ƒâ±Êł ᔇʞ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔇᔉᔈ➎ á”‰á”›á”‰âżá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž ᶠᔉ˥˥ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  Ëąâ±á”—á”—â±âżá” ᔘᔖ; áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”ƒËą ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł Ëąâ±á”ˆá”‰ á”ƒá¶œá”—â±âżá” ᔃ˹ ᔃ á”á”’âżâ±á”—á”’Êł á¶ á”’Êł Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʷᔒᔏᔉ ᔘᔖ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”á”’Êłâżâ±âżá” ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔗʷⁱᔗᶜʰ➎ Ê°â±Ëą ˹ᔉⁿ˹ᔉ˹ á”Êłá”ƒá”ˆá”˜á”ƒËĄËĄÊž Êłá”‰á”—á”˜Êłâżâ±âżá”â€§ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”ƒËĄËąá”’ á”–á”‰Êłá”á”‰á”ˆ ᔘᔖ➎ Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ Ê·á”ƒá”á”‰âżâ€§ Ꮁʞᔉ á¶ ËĄá”˜á”—á”—á”‰Êłâ±âżá” ᔒᔖᔉⁿ➎ ʰᔉ Ê·á”‰á”ƒá”ËĄÊž á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ⁱⁿ Ê°â±Ëą Ëąá”˜ÊłÊłá”’á”˜âżá”ˆâ±âżá”Ëąâ€§ "Ꮁᔘʰ–" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€œ" ᔀʰᔉ ᔈᔘ˥˥ á”–á”ƒâ±âż ⁱⁿ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ â±âżá¶œÊłá”‰á”ƒËąá”‰á”ˆ á”’á”›á”‰Êł ʰⁱᔐ ᔃ˹ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ᔗʰᔉ Ëąá”ƒá¶ á”‰ ʰⁱᔗ ʰⁱᔐ ᶠᔉ˥ᔗ ᔗʰᔉ Ê·á”’ÊłËąá”— ᔒᶠ ⁱᔗ‧ "ᔁᔍʰ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔐᔒᔛᔉ➎ ᔇᔘᔗ á”˜âżá”ƒá”‡ËĄá”‰ ᔗᔒ‧ "ʞᔃᔍ➎ ʷʰᔃ‧ áŽčÊž ʰᔉᔃᔈ; ʷʰᔃᔗ ⁱ˹ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżâ±âżá”â€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ⁱⁿ Êžá”’á”˜Êł Êłá”’á”’á”â€§ ʞᔒᔘ ᔗᔒᔒᔏ ᑫᔘⁱᔗᔉ ᔉ ʰⁱᔗ Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êł ᔈᔃʞ! Ꮀᔒ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” á”—á”’ á”ˆÊłâ±âżá”?" "᎔'ËĄËĄ Ëąá”—á”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ ᔃⁿᔈ ᔃ˹ ʞᔒᔘ ᔍᔉᔗ ˹ᔒᔐᔉ Ê·á”ƒá”—á”‰Êłâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ᎔ á”‡Êłá”˜âżá” ʞᔒᔘ á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ʞᔒᔘ Ëąá”—Êłá”˜á¶œá” Êžá”’á”˜Êł ʰᔉᔃᔈ á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— ᔗʰᔉ Ëąá”ƒá¶ á”‰ Ê·Ê°á”‰âż áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”—á”’á”– ʞᔒᔘ Ëąá”—á”‰á”ƒËĄâ±âżá” ᔗʰᔉ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëąâ€§ ᎔'ᔐ Ëąá”’ Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ‧ "Ꮀⁱᔈ ᎔ ᔍᔉᔗ‧‧‧" "ʞᔒᔘ ᔈⁱᔈ ⁿᔒᔗ; ᔐʞ á”ƒá”–á”’ËĄá”’á”â±á”‰Ëąâ€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊ· áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᶜᔒᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ‧ "᎔ Ê°á”‰ËĄá”– ʞᔒᔘ ˹ⁱᔗ ᔘᔖ Ëąá”—Êłá”ƒâ±á”Ê°á”— á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ᔃ ˹ⁱᔖ ᔒᶠ á”ˆÊłâ±âżá”â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ á”˜á”–Êłâ±á”Ê°á”— ᔖᔒ˹ⁱᔗⁱᔒⁿ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔍᔒᔗ á¶ Êłá”˜Ëąá”—Êłá”ƒá”—á”‰á”ˆ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ ˹ᔖⁱ˥ᔗ Ê°â±Ëą Ê·á”ƒá”—á”‰ÊłâžŽ ˹ᔗⁱ˥˥ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰Êłâ±âżá” á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ â±âżá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”—â€§ "Ꮀᔒⁿ'á”— Ê·á”’ÊłÊłÊžâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”’á”ƒËŁá”‰á”ˆâ€§ "ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— ᔐᔉ á”—á”’ Ê°á”’ËĄá”ˆ ⁱᔗ á”’Êł Ê°á”‰ËĄá”– ʞᔒᔘ Ê°á”’ËĄá”ˆ ⁱᔗ?" áŽčᔃᔈ ᔃᔗ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á¶ á”’Êł ⁿᔒᔗ á”‡á”‰â±âżá” á”ƒá”‡ËĄá”‰ ᔗᔒ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈⁿ'á”— ʰᔃᔛᔉ ᔗʰᔉ á”‰âżá”‰Êłá”Êž á”—á”’ á”ƒÊłá”á”˜á”‰â€§ ᎎᔉ á”ƒËĄËąá”’ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ ᔍᔉᔗ á”ƒâżá”ÊłÊž ᔃᔗ ᔗʰᔉᔐ➎ ᔉᔛᔉⁿ ᔗʰᔒᔘᔍʰ ʰᔉ ᶠᔉ˥ᔗ Ëąá”’á”á”‰Ê·Ê°á”ƒá”— á”˜á”–Ëąá”‰á”—â€§ "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒËąá”á”‰á”ˆâžŽ Ê°á”ƒá”›â±âżá” ⁿᔒ á”‰âżá”‰Êłá”Êžâ€§ "á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ Ëąá”—á”ƒÊž ᔇʞ ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰â€§â€§â€§" "á”†á”˜Êłá”‰âžŽ ᔇᔘᔈ; ÊČá”˜Ëąá”— Êłá”‰Ëąá”—â€§" "á”€Ê°á”ƒâżá”â€§â€§â€§" "ËĄá”‰á”ƒâż ᔇᔃᶜᔏ‧" ᎎᔉ ᶠᔉ˥˥ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– ᔃ˹ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ Ê°â±á”—á”—â±âżá” ᔗʰᔉ á”–â±ËĄËĄá”’Ê·â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”‰ËŁá”—á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ᔇᔒ˹˹ '᎔ ᔃᔐ Êłá”‰Ëąâ±á”âżâ±âżá”' á”—á”’ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡ËąâžŽ á”›á”’Ê·â±âżá” á”—á”’ ᔇᔉᶜᔒᔐᔉ ᔃ á¶ ÊłÊž ᶜᔒᔒᔏ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ ᔒⁿ‧ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᶜᔃᔐᔉ ⁱⁿ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á” ʷⁱᔗʰ á”†á”ƒâżá”ˆÊžâ€§ "᎔ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ â±âżá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”—âžŽ ᔃⁿᔈ ᎔ ᶠᔉ˥ᔗ ᔇᔃᔈ ᔃᔇᔒᔘᔗ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ ᔃⁿᔈ ⁿᔒᔗ ʷⁱᔗʰ‧‧‧" "ᑫᔘⁱᔉᔗ➎ á”†á”ƒâżá”ˆÊžâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”–á”’â±âżá”—á”‰á”ˆ ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʷⁱᔗʰ á”á”‰Ëąá”—á”˜Êłá”‰â€§ "áŽżâ±á”Ê°á”—; Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§" "áŽșá”‰á”›á”‰Êł ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ᎔'ᔈ Ëąá”ƒÊž ⁱᔗ➎ ᔇᔘᔗ ᎔ á¶œá”ƒâż'á”— ʷᔃⁱᔗ á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊłá”— âżá”ƒá”á”â±âżá” ᔐᔉ á”ƒá”á”ƒâ±âżâ€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąâ±á”Ê°á”‰á”ˆâ€§ "᎔ á”—Ê°â±âżá” ʰᔉ'Ëą ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”á”‰âżá”ˆâ€§â€§â€§" "᎔ á”âżá”’Ê·âžŽ ᔃⁿᔈ ʞᔒᔘ Ëąá”ƒá”›á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ‧ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê·âžŽ ᎔ á”—Ê°â±âżá” ʰᔉ ˹ᔉᔉ˹ ʞᔒᔘ ᔃ˹ ᔃ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâžŽ á”ˆá”‰Ëąá”–â±á”—á”‰ ⁿᔒᔗ Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” á”—á”’ ᔃᔈᔐⁱᔗ‧‧‧" "᎔ á”ƒËĄËąá”’ á”á”‰á”á”’Êłâ±Ëąá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—ËąâžŽ ʷʰⁱᶜʰ ᎔'ᔐ á”á”’âżâżá”ƒ ᔍⁱᔛᔉ ʰⁱᔐ!" "ʞᔒᔘ Ëąá”˜Êłá”‰?" "ᎏ˹ Ê°â±Ëą á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâžŽ ᎔'ᔈ ᔈᔒ ⁱᔗ➎ á”’Êł Ê°á”‰ËĄá”– ʰⁱᔐ ᔈᔒ ⁱᔗ!" ᔀʰᔉ áŽ·Êłá”ƒá”‡'Ëą ⁿᔒ á”á”’Êłá”‰â€§
áŽ·Êłá”ƒá”‡á”‡Êž áŽźâ±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž á”—á”’ ʞᔒᔘ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ @alyjaci "á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâžŽ ᶜᔒᔐᔉ ᔒⁿ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʰᔃᔈ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”—á”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ ᔃᔗ Ê·á”’Êłá” ËĄá”ƒá”—á”‰ Ëąá”’ ᔗʰᔉʞ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ʰᔃᔛᔉ ᔃ Ëąá”˜Êłá”–Êłâ±Ëąá”‰ á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž á”–á”ƒÊłá”—Êž á¶ á”’Êł á”—Ê°á”‰â±Êł ᔇᔒ˹˹‧ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł ʰᔉ ˥ᔉᶠᔗ➎ ᔗʰᔉ á”‰á”á”–ËĄá”’Êžá”‰á”‰Ëą ᔍᔒᔗ á”—á”’ Ê·á”’Êłá”â€§ "᎔'ËĄËĄ á”˜Ëąá”‰ ᔐʞ á”ƒÊłá”—â±Ëąá”—â±á¶œ Ëąá”â±ËĄËĄËą á”—á”’ á”ˆá”‰á¶œá”’Êłá”ƒá”—á”‰ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— ʞᔒᔘ á¶ â±á”á”˜Êłá”‰ ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ˹‧‧‧" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆâ€§ "᎔ á¶œá”ƒâż ᔗᔉˣᔗ á”–á”‰á”ƒÊłËĄ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ËąÊ°á”‰'Ëą á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰ ᔇᔘᔗ ᎔'ËĄËĄ Ê°á”ƒâżá”ˆ á”ˆá”‰ËĄâ±á”›á”‰Êł ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ˹ á”–á”‰ÊłËąá”’âżá”ƒËĄËĄÊž!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔉⁿᔗ Ê°á”‰Êł ᔗʰᔉ ᔗᔉˣᔗ ᔃⁿᔈ á”—Ê°á”‰âż á”–Êłá”’á¶œá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ á¶ â±ÊłËąá”— Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ˹ᔒᔐᔉ ᔒᶠ á¶ á”ƒá”â±ËĄÊž Êłá”‰ËĄá”ƒá”—â±á”’âżËą ᔒᶠ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡ËąâžŽ ᔃⁿᔈ ᔍᔃᔛᔉ Ëąá”ƒâżá”ˆÊž ᔃⁿ ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ‧ "ᔂʰᔒ ᔉ˥˹ᔉ ᔐᔃʞ ᔇᔉ â±âżá”›â±á”—á”‰á”ˆ?" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ "á¶œá”ƒâż ᎔ á”‡Êłâ±âżá” ᔐʞ ᔖᔉᔗ áŽłá”ƒÊłÊž?" "áŽșá”’ ᔃⁿⁱᔐᔃ˥˹ á”ƒËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆâžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰â€§â€§â€§" "áŽžá”ƒÊłÊłÊž ᔗʰᔉ ËĄá”’á”‡Ëąá”—á”‰Êł?" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á¶œá”ƒÊłá”‰â€§â€§â€§" "áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą âżá”ƒá”›Êž á”‡á”˜á”ˆá”ˆâ±á”‰Ëą?" "á”†á”˜Êłá”‰âžŽ Ê·Ê°Êž ⁿᔒᔗ‧‧‧" "ᎌʰ➎ áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ‧‧‧" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”˜ÊłÊłÊž ⁱᔗ ᔘᔖ!" áŽŹá¶ á”—á”‰Êł á”ˆá”‰ËĄâ±á”›á”‰Êłâ±âżá” ᔗʰᔉ ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”— ᔃⁿᔈ ᔍᔃᔛᔉ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᎏ ʰᔘᔍ‧ "Ꮀᔒⁿ'á”— ⁱⁿ á”–á”˜á”‡ËĄâ±á¶œ!" "áŽżâ±á”Ê°á”—; Ëąá”’ÊłÊłÊžâžŽ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆâ€§â€§â€§" ᔀʰᔉ á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·â±âżá” á”á”’Êłâżâ±âżá” ᔒᶠ Ê°â±Ëą á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊžâžŽ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·á”ƒËą ⁱⁿ á¶ á”’Êł ᔃ Ëąá”˜Êłá”–Êłâ±Ëąá”‰ ᔃ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ÊČᔘᔐᔖᔉᔈ ᔒᔘᔗ➎ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ᔉᔛᔉⁿ á”ˆá”’â±âżá” ᔃ á”ˆá”ƒâżá¶œá”‰ Êłá”’á”˜á”—â±âżá”‰! ᔀʰᔉ â±âżá”—á”‰Êłâ±á”’Êł Ê·á”ƒËą á”á”’ËĄá”ˆá”‰âż ⁱⁿ á¶œá”’ËĄá”’á”˜ÊłâžŽ á”á”’âżá”‰Êž ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”—á”ƒá”‡ËĄá”‰ á¶ á”’Êł áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§â€§â€§ "᎔ ˥ᔒᔛᔉ ⁱᔗ; á”—Ê°á”ƒâżá”Ëą! ᔆᔃʞ➎ ᔈⁱᔈ ʞᔒᔘ ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ ᔗʰᔉ Ê·Ê°á”’ËĄá”‰ ᶜⁱᔗʞ?" "á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ˹ᔃⁱᔈ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ Ëąá”˜Êłá”‰ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż âș áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᔍᔉᔗ ᔃⁿ ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ‧‧‧" ᔀʰᔉ á”á”ƒâżá” Ê°á”ƒËą á”–Êłá”’á”›â±á”ˆá”‰á”ˆ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗʰᔉ ᔇᔉ˹ᔗ á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž á”‰á”›á”‰Êł! by @alyjaci

Warning: This item may contain sensitive themes such as nudity.

https://www.sleepfoundation.org/parasomnias/hypnic-jerks
   ∧∧ ă€€ïŒˆă€€ïœ„Ï‰ïœ„ïŒ‰   ïŒż|ă€€âŠƒïŒ(ïŒżïŒż_  ïŒă€€â””-(ïŒżïŒżïŒż_ ïżŁïżŁïżŁïżŁïżŁïżŁïżŁ   ,âŒ’ïŒăƒœ-_ïŒż_ ,3/ïŒżïŒżïŒżïŒżïŒ
đŸŒ™âŸ·â˜ïžâŸ·â˜ïžâŸ·â˜ïžâŸ·â˜ïžâŸ·â˜ïžâŸ·â˜ïžâŸ·â˜ïžâŸ·â˜ïžâŸ·đŸŒ™
đŸ›ïžđŸŒđŸŒžđŸŒșâœšđŸ’€đŸ§žđŸŒđŸ’­đŸ„›đŸ‡đŸȘđŸ’«â­đŸŒ™đŸˆâ€âŹ›đŸˆđŸ±â˜•đŸ©đŸ§đŸ„šđŸ«đŸ“đŸŒŒđŸ„đŸ”đŸ„đŸ„ŻđŸ§‹đŸ€ŽđŸ„–đŸ“œđŸ«“
Tumblr | 10/6/2014 | 7:44pm | DO YOU? meeplol: Most people agree that dying while being asleep is the best way to dıe. Peaceful, not signs of tortur͘e nor paın. My grandma used to say angels carry them, the ones who are dying while being asleep, to heaven. But sometimes angels can be clumsy and drop them by accident. Remember the time you felt like falling in your sleep and suddenly woke up?
https://i.imgflip.com/8jy5ja.gif
Uhm important things ˚₊꒷୭୧ Hii, looking for a discord server to join? You should join us! join.... SLUMBERING MOON ‌ à­§ ‧₊˚ 🌙 ⋅ (alzo srry that we keep advertising this server, were desperate for members and idk why) [https://discord.gg/Hj2BW6NpqN] We are a sfw, social, crk themed server :3 Our offers are.... - Daily wot and qotd - A nice and loving community - Fun events ( Ex : Gartic phone , roblox , etc.) - Lots of bots to not make u bored - Lastly... A large server layout with fun things u can do ! NOTE : our servers a bit dead..
If you'd like to report a bug or suggest a feature, you can provide feedback here. Here's our privacy policy. Thanks!
AI Story Generator - AI Chat - AI Image Generator Free