Whalekin Emojis & Text

Copy & Paste Whalekin Emojis & Symbols

ᔆʷᔉᔉᔗ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”Ëą âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ➎ Ëąá”’ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–â±âżá”‰á”ƒá”–á”–ËĄá”‰ ʰᔒᔐᔉ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ' *á”ƒÊ·á”Ê·á”ƒÊłá”ˆ á¶œÊ°á”˜á¶œá”ËĄá”‰* ' ᶜᔒᔐᔉ ᔒⁿ ⁱⁿ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ‧ "á”€Ê°á”ƒâżá”ËąâžŽ ᔏⁱᔈ; ᎔'ᔐ á”—â±Êłá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžá”‰á”ˆâ€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ëąá”—á”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ➎ ⁱᶠ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”—â€§" ᎎᔉ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈ ËĄá”’á”’á” á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—á”‰á”ˆâ€§ "Ꮀᔒ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— ᔐʞ ᔇᔉᔈ? á”€Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą Êłá”’á”’á” á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗʰ ᔒᶠ á”˜Ëąâ€§â€§â€§" "á”†á”˜Êłá”‰â€§" Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔖᔘᔗ ʰⁱᔐ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ➎ á”–á”˜ËĄËĄâ±âżá” ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”—Ëąâ€§ "᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž ᔃᔇᔒᔘᔗ‧‧‧" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ Ê·á”’Êłá” ʷⁱᔗʰ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔇᔘᔗ ⁱᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ Êžá”’á”˜Êł á¶ á”ƒá”˜ËĄá”—â€§ ᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł á”á”‰á”ƒâż ʞᔒᔘ á”ƒâżÊž Ê°á”ƒÊłá” ⁱⁿ ᔐʞ Ëąá¶œÊ°á”‰á”á”‰Ëą ᔇᔘᔗ ᎔ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔍᔉᔗ á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËą Ëąá”’á”á”‰Ê°á”’Ê· á”ƒâżá”ˆâ€§â€§â€§" "᎔ á”âżá”’Ê·âžŽ ᔃⁿᔈ ᎔ ˹ᔉᔉ ʞᔒᔘ ᔃ˹ ᔐʞ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ! Ꮁᔛᔉⁿ ᔗʰᔒᔘᔍʰ ᎔'ᔐ ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ ˥ᔉᔗ ʞᔒᔘ ᔍᔉᔗ ᔃʷᔃʞ ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ‧‧‧" "᎔'ËĄËĄ á”á”ƒâżá”ƒá”á”‰ Ëąá”’á”á”‰Ê°á”’Ê· Ëąá”’á”á”‰á”ˆá”ƒÊž ᔗʰᔒᔘᔍʰ‧ ᎔ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔇᔉ ᔃ Ëąá”˜á”–á”‰Êłâ»á”›â±ËĄËĄá”ƒâ±âżâžŽ ᔇᔘᔗ ᔉᔛᔉⁿ ᔇᔃᔈ á”á”˜ÊžËą á¶œá”ƒâż ʰᔃᔛᔉ ˹ᔒᶠᔗ ˹ᔖᔒᔗ˹‧ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔐʞ á”’âżËĄÊž á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ ᔃⁿᔈ ᎔ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔗᔃᔏᔉ ʞᔒᔘ á¶ á”’Êł á”Êłá”ƒâżá”—á”‰á”ˆâ€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á”—á”’ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ ᔉʞᔉ á¶œËĄá”’Ëąâ±âżá”â€§ "᎔ᶠ ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” ᔉ˥˹ᔉ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż á”—á”ƒËĄá” á”—á”’ ᔐᔉ; ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê·â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒËąá”á”‰á”ˆâžŽ ᔗʰᔒᔘᔍʰ ʰᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Êłá”‰á”–ËĄÊž ᔇᔃᶜᔏ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" ' *Ëąâżá”’Êłâ±âżá”* ' "‧‧‧ᶠᔉ˥˥ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– á¶ á”ƒËąá”—â€œ" á”‚Ê°â±Ëąá”–á”‰Êłá”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”˜á”–á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” ʰᔉ Ëąâżá”’Êłá”‰á”ˆâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż âżá”‰á”›á”‰Êł ËĄâ±á”á”‰á”ˆ á”—á”’ á”—á”ƒËĄá” ᔃᔇᔒᔘᔗ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ'ᔈ ᔍᔉᔗ âżâ±á”Ê°á”—á”á”ƒÊłá”‰Ëąâ€§ ᎎᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”á”— ᔒᶠ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗʰᔉ Ê·Ê°á”ƒËĄá”‰â€§ ᎔ⁿ Ê°â±Ëą á”ˆÊłá”‰á”ƒá”âžŽ ËąÊ°á”‰ á”—Êłá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ‧ 'ᔆᔗᔒᔖ' ʰᔉ Ëąá”ƒÊžËą ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”â€§ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á”’âżËĄÊž ËĄá”ƒá”˜á”Ê°á”‰á”ˆ ⁱⁿ Êłá”‰Ëąá”–á”’âżËąá”‰â€§ á”†á”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊž Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËąÊ°á”’Ê·Ëą ᔘᔖ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”â€§ 'ᎎᔉ˥ᔖ ᔐᔉ!' ᎎᔉ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ ⁱⁿ Ê°â±Ëą á”ˆÊłá”‰á”ƒá”â€§ 'ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ê°á”‰ËĄá”– Êžá”’á”˜ÊłËąá”‰ËĄá¶ !' áŽżá”‰á”–ËĄâ±á”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”â€§ ᔀʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—á”á”ƒÊłá”‰ Ëąá”—Êłá”‰ËąËąá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ á”—á”’ ᔉᔛᔉⁿ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êł ⁱⁿ Ê°â±Ëą ˹˥ᔉᔉᔖ‧ ᎎⁱ˹ á¶œÊłâ±á”‰Ëą ʷᔒᔏᔉ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔘᔖ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒá”— ᔘᔖ‧ ʞᔉᔗ á”á”‰á”ƒâżÊ·Ê°â±ËĄá”‰ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá” áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ʰᔃᔈ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á” Ëąá”—á”ƒÊłá”— á”‡á”˜Êłâż ᔒⁿ á¶ â±Êłá”‰â€§ ᔀʰᔉ á¶ ËĄá”ƒá”á”‰Ëą ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá” ᔍᔒᔗ á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ â±ÊłËąá”—âžŽ á”‡á”˜Êłâżâ±âżá” ʰⁱᔐ‧ 'áŽłá”’á”’á”ˆá”‡Êžá”‰!' áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ áŽčá”‰á”ƒâżÊ·Ê°â±ËĄá”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą ËąÊ°á”ƒá”â±âżá”â€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔃⁱᔈ➎ á”ˆâ±Ëąá”—Êłá”‰ËąËąá”‰á”ˆ ᔃᔗ Ëąá”‰á”‰â±âżá” ʰⁱᔐ á”˜á”–Ëąá”‰á”—â€§ áŽŽá”’Ê·á”‰á”›á”‰ÊłâžŽ Ê°â±Ëą Ëąá¶œá”ƒÊłá”‰á”ˆ ᔛᔒⁱᶜᔉ ᔐᔃᔈᔉ ʷᔃʞ ⁱⁿᔗᔒ Ê°â±Ëą á”ˆÊłá”‰á”ƒá”â€§ 'áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”ƒËĄËĄ ᔒᔘᔗ Ëąá”‰á”‰â±âżá” ʰⁱᔐ á¶œá”’âżËąá”˜á”á”‰á”ˆ ᔇʞ ᔗʰᔉ á¶ ËĄá”ƒá”á”‰Ëą ⁱⁿ Ê°â±Ëą á”ˆÊłá”‰á”ƒá”â€§ 'áŽșá”’!' 'ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰ ⁿᔉˣᔗ‧‧‧' áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "áŽșá”’!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œÊłâ±á”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ➎ á”—Ê°á”‰âż Ê·á”ƒá”â±âżá” ᔘᔖ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ ˹ⁱᔗ ᔘᔖ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ʰᔉʞ➎ á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰ á”ˆá”’âż'á”— ᔇᔉ á”˜á”–Ëąá”‰á”—âžŽ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ëąá”ƒá¶ á”‰ ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ‧ áŽżá”‰á”ƒËĄâ±Ëąâ±âżá” ʰᔉ ÊČá”˜Ëąá”— ʰᔃᔈ ᔃ ᔇᔃᔈ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž; ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— á”ˆÊłá”‰á”ƒá”á”— áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ Ê°á”˜Êłá”— ʞᔒᔘ ᔃ˥˥ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ᔒᶠ ᔐᔉ‧" "᎔ᔗ Ê·á”ƒËą ÊČá”˜Ëąá”— ᔃ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”; ⁱᔗ’˹ ᔃ˥˥ á”’á”›á”‰Êłâ€§ ᎔ á¶œá”ƒÊłá”‰ ᔃᔇᔒᔘᔗ ʞᔒᔘ ᔃⁿᔈ ⁱᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ Êžá”’á”˜Êł á¶ á”ƒá”˜ËĄá”—â€§ áŽŽá”’âżá”‰Ëąá”—ËĄÊž ᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”—Ê°â±âżá” áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ᔉᔛᔉⁿ á”‰á”ƒá”—Ëą ᔐᔉᔃᔗ➎ ⁱᶠ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ê·á”’ÊłÊłâ±á”‰á”ˆ ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᶠ ᔒⁿ Ê°á”‰Êł ᔈⁱᔉᔗ‧ ᎔ á”âżá”’Ê· Ê°á”‰Êłâ€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á¶œÊłâ±á”‰Ëą á”ˆÊ·â±âżá”ˆËĄá”‰ ᔃ˹ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”’ËĄá”ˆËą Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆâ€§ "á”‚Ê°á”‰âżá”‰á”›á”‰Êł ᎔ ʰᔃᔛᔉ ᔃ ᔇᔃᔈ á”ˆÊłá”‰á”ƒá” ᎔ ËĄâ±á”á”‰ á”—á”’ á”—Ê°â±âżá” ᔃᔇᔒᔘᔗ ᶠᔘⁿ á”—Ê°â±âżá”ËąâžŽ ËĄâ±á”á”‰ ÊČá”‰ËĄËĄÊžá¶ â±ËąÊ°â±âżá”â€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔍᔃᔛᔉ ʰⁱᔐ ᔃ ˹ᔐᔃ˥˥ ˹ᔐⁱ˥ᔉ‧ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż á”—Ê°â±âżá” ᔃᔇᔒᔘᔗ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” ʞᔒᔘ ᔉⁿÊČá”’Êž Ëąá”˜á¶œÊ° ᔃ˹ Ëąá¶œâ±á”‰âżá”—â±á¶ â±á¶œ ⁱⁿᔛᔉⁿᔗⁱᔒⁿ˹➎ á”’Êł ᔉᔛᔉⁿ á¶œá”ƒá”˜Ëąâ±âżá” á”›á”‰âżá”á”‰á”ƒâżá¶œá”‰ á”—á”’ Êžá”’á”˜Êł ᔉⁿᔉᔐⁱᔉ˹; Ê·Ê°á”ƒá”—á”‰á”›á”‰Êł ʞᔒᔘ ᶠⁱⁿᔈ ᔉⁿÊČá”’Êžá”ƒá”‡ËĄá”‰â€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”â±ËĄá”‰á”ˆ ᔃᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ Ê°á”˜á”á”â±âżá” ʰⁱᔐ‧ ᎔˹ ᔗʰᔉ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ʰᔉ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ➎ á¶ á”’Êł ᔃ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâ€§
Episode Transcript: One Coarse Meal Plankton: Enjoy, Eugene! (activates b*mb, which blows up roof) Mr. Krabs: (with a wooden plank in his mĂžuth) PLANKTON! (crunches the plank, breaking it) I just had that roof redone last week! Plankton: You will be re-re-doing it when I'm through with you! Mr. Krabs: Ready for instant? (SpongeBob takes off his hat and reveals a can of peas. Opens the can with his claw and pours all the peas into SpongeBob. Uses SpongeBob as a gum) Fire! (SpongeBob shoots peas at Plankton. The peas shoot through Plankton's air glider. Plankton blows a bubble over himself causing the peas to be deflected. The deflected peas hits the frying pans. One of the frying pans fall and hits SpongeBob. Plankton fires a missile at them) Take cover! (picks up SpongeBob and uses him as a shield, but the missile just falls straight to the ground) Oh, ha, ha, it didn't blow up. Another dud, Plankton. Plankton: Another dud huh? (pushes a button which causes the missile to transform into a robotic arm and it squeezes Mr. Krabs and SpongeBob) Mr Krabs: Oh, you're playin' with fire now, Plankton! Plankton: No need to get worked up with this, Krabs. Just give me the secret formula and off I go. Mr. Krabs: Well, you ain't gettin' it Plankton: Well, I construct you to reconsider. (presses a button and the arm squeezes harder) Mr. Krabs: Oh, go jump of a plank! Plankton: Oh well, I have other ways of getting it when I need. Where is the formula, Krabs? (tickles Mr. Krabs with feather. Mr. Krabs laughs) Still not going to talk 'ey, Krabs? (tickles Mr. Krabs' nose with the feather causing him to sneeze and blowing Plankton to the ground) OK Krabs, I see you're still not going to crack but I don't think your underling is of the same level. SpongeBob: I'll never talk Plankton: Well, we'll see what Mr.Feather has to say about that, SpongeBob: OK, OK! but I don't how to get into the safe behind the painting in Mr. Krabs' office that houses the secret formula! He won't let me near it! (everyone pauses) Plankton: Clever, behind the painting 'ey, Krabs? Mr. Krabs: Errrrrrrr... Plankton: (sniffs) Say what am I smelling? You got something burnıng? SpongeBob: (sniffs) Smells like blubber to me, Plankton: Bl-bl-blubber? Pearl: Dad! Plankton: (screams) Cal̶l off your daughter Krabs! CAL̶L HER OFF!! Mr. Krabs: She's a big gĂźrl, Plankton. I have no cĂžntrĂžl over what she does. Oh, and you better watch out. I think she's extra hangry today. Plankton: Stay back whale! I'm pippy to what you do to organisms like me. I've seen those documentaries! (as he says this, he backs up into the freezer) Pearl: Did he just go into the freezer? Plankton: (exits freezer and walks out the doors) Don't say it! Pearl: I ̶prefer salad over Plankton anyway. Mr. Krabs: Who knew Plankton was so afraid of whales? (chuckles evilly) Pearl, me darling daughter, you saved me busıness and my Formular now get us out of this strap. Pearl: Mall money. Mr. Krabs: Alright, alright. You're gettin' more like your old man every day. (gives dollar to Pearl) Pearl, why don't you swing to the Chum Bucket on your way to the mall? Give Plankton a little scare? Pearl: Double my mall money! Mr. Krabs: (grunts) Alright, SpongeBob. It's your turn! SpongeBob: Here you go, Pearl. Buy something pretty. Pearl: Hey, this isn't money! SpongeBob: No, it's even better! It's the money Mr. Krabs pays me with. (money is shown) Mr. Krabs' Wacky Bucks! Mr. Krabs: (to himself) It's all catching up to me... (to Pearl) Please, Pearl? Pearl: No way! The Chum Bucket is, like, totally gross! Mr. Krabs: Hmmm... in that case, I'll need to borrow one of your dressers. SpongeBob: Hummina-hunh? Pearl: (at the same time) Huh?! (bubble-wipe to the Chum Bucket. Plankton runs inside) Karen: My triumphant husband returns. How'd you fail this time? Plankton: Krabs had a whale! Karen: You mean his bıg, scary, teenage daughter? Plankton: I hear that mocking tone in your voice Karen, and I don't appreciate it! Don't you remember what happened to my ancestors at the hands of those beasts? (Plankton's family is shown having a picnic before being eaten by a whale) Karen: OK. When you take a b͞reak from your delusional paranoia, the trash needs some attention. It's ripened. (bubble-wipe to Plankton taking out the trash) Pearl: (emerges from dumpster) I'M HANGRY!! Plankton: NO!! (runs back inside and bars the door) That should keep her out! Pearl: (sneaks up behind him) I WANT PLANKTON MEAT! Plankton: (runs out the lab) Karen! She's here! She got in! Karen: What are you talking about? Plankton: There's a whale in the laboratory! Karen: Are you out of your mind? Plankton: See for yourself!! Karen: (checks the lab) No whale in here. Plankton: I swear! A whale was just in here. She was next to the transmutator. She was right here in this spot! Her mĂžuth all frothy, her blowhole flowing! Karen: Oh that's enough Plankton! If you'll excuse me, I have to get back to more permanent primary functions. (rolls away) Plankton: Karen! Karen--! Karen: I'm not listening! Hm hm hm! (time card appears) French Narrator: 16 paranoia-filled days later... Karen: (off microphone) Plankton, your dinner is ready. Plankton, can you hear me? Plankton: Yes, Karen. I can hear you. Could you please bring it up? I can't rısk stepping into the light. The whale might see me. (cries. Mr. Krabs, in a costume looking like Pearl, laughs. Bubble-wipe to night. Plankton is shown having a nightmare) No! No, no! (he is seen being chased by Pearl and falls into her blowhole) Whoa! (lands in Pearl's mĂžuth) Hey! Get me out of here! (Pearl flings him into her throat with her tongue) No, no! (falls into her stomach, where his ancestors find him) Grand-Dad: Hey, Plankton! Glad you could joın the rest of the famıly! Plankton: Grand-Dad? Grand-Dad: Yep, and you're pretty brave standing in that there gastric acid. Plankton: Gastric acid? (his bĂždy is half-burned. Screams while Pearl laughs evilly and lightning strikes. Wakes up from nightmare and screams) I CAN'T TAKE IT! Oh, this is driving me cRaZy! (cries. Mr. Krabs takes off his disguise and laughs. Bubble-wipe to morning; crying) What's the poınts of going on? I'll just be tĂžrture for the rest of my life by that whale! (lıes down) That's it. I'm done. The 4:15 bus should be here any time now. SpongeBob: Hi, Plankton. Whatchya doin' lĂ„yÄ«ng on the middle of the road? Plankton: Go away, CheeseHead! Can't you see I'm trying to get run over? In fact, better yet just step on me as hĂŁrd as you can, will ya? SpongeBob: I'm sorry, Plankton, but that flies in the face of my good nature. Plankton: Forget it kid. I'll just wait for the next bus. Go on back to the Krusty Krab and enjoy yourself. SpongeBob: Okay! (bubble-wipe to the Krusty Krab) Mr. Krabs: (erases a picture of Plankton) Goodbye, pipsqueak! SpongeBob: Sorry to interrupt your gloating, sir. I just thought it would be pertinent for you to know that Plankton is lĂ„yÄ«ng on the street, forlorn. Mr. Krabs: Really? He's a mess! SpongeBob: Mr. Krabs, I know you and Plankton are both sworn enemıes and all, but putting on a dress to frıghten him? Isn't that taking it a little too far? Mr. Krabs: May I remind you of the fact that you've disclosed the location of me safe, where I keep the secret formula? SpongeBob: No need to remind me, sir. I've broken Rule #2 in the employee rulebook: Never disclose the location of the secret formula! Don't worry, Mr. Krabs. I'll fıx this. (bubble-wipe to Plankton) Plankton: (angrily) Man, what does it take to getÌŽ run over around here?! SpongeBob: Hi, Plankton. Plankton: What, do you have mud in your ears? TAKE A HIKE! SpongeBob: Yes, I remember. But I just wanted to tell that the secret formula is not, I repeat NOT, in the safe behind the painting in the Krusty Krab. Plankton: What difference does it make? There's no point ever since I've been tĂžrture by that blasted whale. SpongeBob: Don't worry. Everyone has a secret fear! For instance, Mr. Krabs' secret fear is... (whispers in Plankton's ear) Plankton: Really? SpongeBob: Mmm-hmm, and guess what else? That was Mr. Krabs in whale suit that you've been scared of. Plankton: So, you're saying that this whole time it was Krabs masquerading as a whale?! (angrily) Why that conniving bottomfeeder! SpongeBob: But certainly, you wouldn't have use for such innocuous information, would you? Plankton: No, of course not. SpongeBob: Well, back to your self-destructive behaviour, Plankton. Thank you for this talk! Plankton: No, no. Thank you! (laughs evilly. Bubble-wipe to the Krusty Krab) Mr. Krabs: This is almost too fun! (puts on the Pearl costume) Plankton ain't even a challenge no more! Plankton: Oh, is that so. Mr. Krabs: Oh, Plankton. Back for more, aren't ya? Okay, here it goes. (breaths deeply) Boo! Plankton: You don't scare me, Krabs. Mr. Krabs: I ain't Krabs, I'm... uh, I mean... (in Pearl's voice) I'm Pearl, not Krabs. Plankton: The jĂžb is up, Krabs. I know all about the suit, and your secret fear! Mr. Krabs: Secret fear? (takes off the head; in regular voice) What are you talkin' about? Plankton: See for yourself. (the robotic arm squeezes Mr. Krabs) Enjoy the show! (a mime is shown) Mr. Krabs: No. No. Muh-muh-make it stop! Make it stop! Plankton: Doesn't feel so good on the other end of the stick, doesn't it, scaredy pants? I feel wonderfully! SpongeBob: Um, Plankton, if I were you I wouldn't be so snug. Plankton: Why? SpongeBob: Because a hangry pod of whales have just arrived for early feeding. (whales are outside) Plankton: (screams) Not another feeding! Get me out of here! (removes a nail from the floor and jumps ınsıde. SpongeBob puts a cork in the hĂžle, turns off a projector, making the whales disappear, and gets Mr. Krabs out of the robot arm) Mr. Krabs: Whew! You really redeemed yourself, boyÌą! (to mime) Okay, you're beginning to creep me out.
░ ░░░░ ░ ░ ░░░░░░▒▓▓▓▓▓█▓▒▒▒▒▒░░░░░░ ░ ░ ░░▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███▓▒░░░ ░ ░ ░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒░░ ░ ░ ░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓░░ ░ ░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓░░ ░ ░ ░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒░░ ░ ░ ░ ▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░ ░░▒░ ░ ░ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░░ ░▒▒▒░▒░░░ ░ ░ ░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░░▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒░░░░░▒▒▒▒░░░░ ░ ░ ░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒░░░▒░░░░░░░▒░░░ ░ ░ ▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒░░▒░░░░░░░░░░▒░ ░ ░ ░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒░░▒▒▒░▒░░░░░░░░░░░▒░ ░ ░ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒░ ░ ░ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒░░▒▒░░▒░░░░░░▒░ ░ ░ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒░░▒░░░░░▒░ ░ ░ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░ ░▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒░░░░░▒░░ ░ ░ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░ ░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒░▒░▒░░░▒░ ░ ░ ░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░ ░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒░▒░░▒░░░ ░ ░ ▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒░░░ ░ ░ ░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▓░ ░░▒░▒▒░░ ░ ░ ░▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▒▒▒▒▒▓▒ ░ ░ ▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒░░ ░▒░▒▒▒▒▒▒▒█░ ░ ░ ░▓█▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒░░░▓░░░▒░░▒▒▒▒▒▒▓▒░ ░ ░ ░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒░░░▒░ ░▓░▒░░▒▒▒▒▒▒▒█░ ░ ░ ░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█▒▒░░░▒░░ ░▒░ ░░▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓░ ░ ░ ░░░░░░░░░░░░░▒█░░░░░▓▒░░░░░▒░ ░░░░ ░▓░▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒ ░ ░ ░▓░ ░░ ░▒░ ░▓░ ░▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓░ ░ ░ ░▒▒░ ░▒░ ░░░░ ░▒░▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░ ░ ░ ░▒▒▒░░ ░▓░ ░░▒░░▒▒▒▒░░▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░ ░ ░ ░▓░░░░░▒▓▓▓▓▓▓█▓▒░░░░░░▒▓░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░ ░ ░ ░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░▓█▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░ ░ ░ ░░▒▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░ ░ ░ ░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░░ ░ ░ ░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░░ ░ ░ ░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░ ░ ░ ░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░ ░ ░ ░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░ ░ ░ ░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓░ ░ ░ ░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓░ ░ ░ ░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░ ░ ░ ░░▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒░ ░ ░ ░▓░░░░░░▒░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░▒░░ ░ ░ ░░▒▒░▓▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒░░ ░ ░ ░▒▒░░▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▓▒░░░░░▒░ ░ ░ ░▒▒░░▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓░░▒▓▒▒▒▒▒▒░▒▒░░░ ░ ░ ░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░░░▒░ ░ ░ ▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░▒░░░ ░ ░ ░▓▓▒░░░░▒▒░░░░▒▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░ ░ ░ ░▒░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░▒░░ ░ ░ ░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒░░▒▒░░ ░ ░ ░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░▒▒ ░ ░ ░░▒░░░░▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒░ ░ ░ ░▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒░ ░ ░ ░░▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▒░ ░ ░ ░▒▒░░░░░▒▒▒▒▒░░░▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒░░ ░ ░ ░▒░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒░ ░ ░ ░▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▒░░ ░ ░ ░▒▒▒▒▒▒░░░▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░ ░ ░ ░░░▒▒▒▒░▒▒▒░░▒▒░░▒▒▒▒░░ ░ ░ ░▒░░░▒░░░ ░░░░▒░░▒░ ░ ░ ░░░░░ ░░▒░░░ ░

Related Text & Emojis

đŸâŹ‡ïžđŸŒŠ
â—€ đ™‚đ™€đ™€đ™™đ™—đ™źđ™š ; đ™šđ™«đ™šđ™§đ™źđ™€đ™Łđ™š! 𝙄'𝙡𝙡 𝙧𝙚𝙱𝙚𝙱𝙗𝙚𝙧 đ™źđ™€đ™Ș 𝙖𝙡𝙡 𝙞𝙣 đ™©đ™đ™šđ™§đ™–đ™„đ™ź. ◱
💚💛= Plankbob â€ïžđŸ’› = Krabob đŸ©”đŸ’›= Squidbob đŸ©·đŸ’›= Patbob đŸ€ŽđŸ’›= Spandy â€ïžđŸ’š = Plabs 💙💚 = Plankaren đŸ€ŽđŸ’™= Karendy â€ïžđŸ©” = Krabsward
“HEAR ME KRABS! WHEN I DISCOVER YOUR FORMULA FOR KRABBY PATTIES I’LL RUN YOU OUT OF BUSINESS! I W E N T T O C O L L E G E!”
Favourite PLANKBOB Episodes 10b "F.U.N." 15a "Sleepy Time" 16a "Valentine's Day" 122b "Single Cell Anniversary" 137a "One Coarse Meal" 139a "Gramma's Secret Recipe" 141b "The Main Drain" 168b "Fiasco!" 177b "Move It or Lose It" The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water 198b "CopyBob DittoPants" 203a "Pineapple Invasion" 207a "Mimic Madness" 207b "House Worming" 209b "Plankton Gets the Boot" 210b "Burst Your Bubble" 228b "Grandmum's the Word" 230b "Bottle Burglars" 235a "Plankton Paranoia" 238a, Appointment TV 238b "Karen's Virus" The SpongeBob Movie: Sponge on the Run 246a "Plankton's Old Chum" 257a, Handemonium 259a "The Ghost of Plankton" 259b "My Two Krabses" 264a "Plankton's Intern" 272 "SpongeBob's Road to Christmas" 284a "The Flower Plot" 285a "Delivery to Monster Island" 294a "Single-Celled Defense" 305b "Sheldon SquarePants"
à©­ âŠč đŸ§œ ÖŽÖ¶Öž đ–„” áŸčà©­ âŠč đŸ§œ ÖŽÖ¶Öž đ–„” áŸčà©­ âŠč đŸ§œ ÖŽÖ¶Öž đ–„” áŸč
ᔐᔉ ᔐᶊᶫᶫᶊᔒᶰᔗʰ á”ˆá”’á¶«á¶«á”‰Êł
F e l i c i t a t i o n s , m a l e f a c t o r s !
á”€Êłá”‰á”ƒá”— Êžá”’á”˜ÊłËąá”‰ËĄá¶  âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ ᎔ᔗ'Ëą ᔗʰᔉ Ê·á”‰á”‰á”á”‰âżá”ˆ ᔒᶠ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ'Ëą á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔍᔒ á¶œá”‰ËĄá”‰á”‡Êłá”ƒá”—á”‰â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊ· ᔗʰᔉᔐ ᔇᔒᔗʰ ᔃⁿᔈ ᶜᔃᔘᔍʰᔗ ᔘᔖ á”—á”’ ᔗʰᔉᔐ‧ 'áŽłá”’á”’á¶ Êž áŽłá”’á”’á”‡á”‰ÊłËą? áŽŸá”‰ÊłÊ°á”ƒá”–Ëą ᔗʰᔉʞ á”ƒá¶œá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”—á”ƒËĄËĄÊž Êłá”‰á”›á”‰á”ƒËĄ ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëą á”’á”›á”‰Êł á”—Ê°á”‰â±Êł â±á¶œá”‰â»á¶œÊłá”‰á”ƒá”' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ‧ ᔀʰᔉʞ ᔈᔉᶜⁱᔈᔉᔈ á”—á”’ ËąÊ°á”ƒÊłá”‰ ᔃ á”—Êłâ±á”–ËĄá”‰ á”á”’á”’á”‡á”‰Êł á”‡á”‰ÊłÊłÊž Ëąá”˜âżÊłâ±Ëąá”‰â€§ "᎔'ᔐ á”ËĄá”ƒá”ˆ ʞᔒᔘ ᶜᔃᔐᔉ ʷⁱᔗʰ ᔘ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!" ˹ᔃⁱᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "á”†á”˜Êłá”‰â€§" "ᎎᔃᔖᔖʞ á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž!" áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”†á”—á”ƒÊł Ê·á”ƒËĄá”á”‰á”ˆ ⁱⁿ‧ "ᎎᔉʞ➎ ᎟ᔃᔗ!" "᎔ á”á”˜á”‰ËąËą ᎔'ËĄËĄ á”—ÊłÊž ᔃ ᔇⁱᔗᔉ ᔒᶠ‧‧‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€œ" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ á”‰á”ƒá”—â±âżá” ᔗʰᔉ Ëąá”˜âżá”ˆá”ƒá”‰ ᔗʰᔉʞ á”á”‰á”ƒâżá”— á”—á”’ ËąÊ°á”ƒÊłá”‰â€§ "ᔂʰʞ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔃᔗ ʰⁱᔐ Ëąá”—á”ƒÊłá”—â±âżá” á”—á”’ ᶠᔉᔉ˥ ᔗʰᔉ Ëąá”˜á”á”ƒÊł Êłá”˜ËąÊ°â€§ "á¶œá”ƒâż ᎔ ˥ᔉᔗ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ʰᔃᔛᔉ ˹ᔒᔐᔉ âżá”’Ê·? ᎔ á”á”‰á”ƒâż ʰᔉ ⁱ˹ ᔗʰᔉ á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž ᔇᔒʞ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒËąá”Ëąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒá”— á”ˆá”’Ê·âż ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”—á”ƒá”‡ËĄá”‰ ᔃ˹ ʷⁱᔗʰ ᔃ ËĄá”ƒá”˜á”Ê°â€§ "᎔ᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔍᔒᔒᔈ á”—á”’ ᔉᔃᔗ Ëąá”’ á¶ á”ƒËąá”— ˹ᔉᔉ‧‧" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᎔ á”—Ê°â±âżá” ʷᔉ'ᔈ á¶œá”ƒâż ᔍᔒ➎ ᔃ˹ ᎔ ᔃᔐ ⁿᔒᔗ Ê°á”˜âżá”ÊłÊž á”—á”’ á”‡á”‰á”â±âż ʷⁱᔗʰ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰â€§â€§" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”—á”’ËĄá”ˆâ€§ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ʰᔃᔛᔉ ᔗʰᔉ â±á¶œá”‰â»á¶œÊłá”‰á”ƒá” ⁱᶠ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”—âžŽ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§â€§â€§" áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” âżá”’á”ˆá”ˆá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ Ëąá”â±ËĄá”‰á”ˆ ᔃ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą Ëąá”‰á”–á”ƒÊłá”ƒá”—â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ Êłá”’á” ⁱᔗ‧ "᎔ ËĄâ±á”á”‰ ᔍᔒᔒᶠʞ á”á”’á”’á”‡á”‰ÊłËą ᔃⁿᔈ Ëąá”˜âżá”ˆá”ƒá”‰Ëąâ€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”â±á”á”ËĄá”‰Ëąâ€§ "áŽźÊžá”‰ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ˥ᔉᶠᔗ‧ "᎔ á”á”˜á”‰ËąËą áŽłá”’á”’á¶ Êž áŽłá”’á”’á”‡á”‰Êł'Ëą ⁿᔒᔗ Ê·á”’Êłá” ᔒᔘᔗ á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʷⁱᔖᔉᔈ ˹ᔒᔐᔉ á”ˆÊłá”’á”’ËĄ ᔒᶠᶠ ᔒᶠ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ ᔗʰᔉʞ ˥ᔉᶠᔗ‧ "᎞ᔉᔗ'Ëą ᔍᔒ‧‧‧" "᎔'ᔈ Ê·á”ƒâżâżá”ƒâ€§â€§â€§" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʞᔒᔘ ʰᔃᔈ á”á”’Êłá”‰ á”—Ê°á”ƒâż á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á”ˆá”‰ËąËąá”‰Êłá”—!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Êłá”‰á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ Ê°á”’Ê· á”†á”ƒâżá”ˆÊž ˹ᔃⁱᔈ ËąÊ°á”‰'ᔈ ᔇᔉ Ê°á”ƒá”›â±âżá” ᔃ á”â±ÊłËĄËą âżâ±á”Ê°á”— ʷⁱᔗʰ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâžŽ ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”—Êłá”˜Ëąá”— á”—á”’ ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒËĄá”’âżá”‰ ᔇʞ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ â€§ "ᎎᔃᔖᔖʞ á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž ᔗᔒ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʷᔉ á”ƒÊłá”‰ ʰᔒᔐᔉ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ âżá”’Ê·â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔒⁿ á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ ᔃⁿᔈ Ëąá”ƒá”— ᔇʞ ʰⁱᔐ‧ "᎔'ᔈ á”ƒËąËąá”˜á”á”‰ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ËĄá”ˆ ʞᔒᔘ ËąÊ°á”‰ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ˹ᔉᔉ á”†á”ƒâżá”ˆÊžâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·â±á”–á”‰Ëą ᔒᶠᶠ á”á”’Êłá”‰ á”ˆÊłá”’á”’ËĄâ€§ "᎔ Ê·á”ƒâżá”— á”á”’Êłá”‰ ⁱᶜᔉ á¶œÊłá”‰á”ƒá”!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”á”ƒâżá”ƒá”á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”ƒÊžâ€§ "ʞᔒᔘ'ᔛᔉ ʰᔃᔈ ˹ᔒᔐᔉ ᔃⁿᔈ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ âżá”’Ê· ⁿᔒᔗ ⁱⁿ ᔗʰᔉ Ëąá”—á”ƒá”—á”‰ ᔗᔒ‧‧‧" "ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê·âžŽ ᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł ʰᔃᔈ Ëąá”˜á¶œÊ° ᔃ ᔍᔒᔒᔈ ᔇᔉ˹ᔗ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâ€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ‧ "᎔ ˥ᔒᔛᔉ ⁱᔗ Ê·Ê°á”‰âż ʷᔉ'Êłá”‰ á”—á”’á”á”‰á”—Ê°á”‰Êł á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶠᔉ˥ᔗ Ëąá”˜Êłá”–Êłâ±Ëąá”‰á”ˆ ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á¶œá”’âżá¶ á”‰ËąËąâ±á”’âż ʞᔉᔗ ʰᔉ á”âżá”‰Ê· ᔃ áŽłá”’á”’á¶ Êž áŽłá”’á”’á”‡á”‰Êł'Ëą Ëąá”˜âżá”ˆá”ƒá”‰ á¶œá”ƒâż ⁱᔐᔖᔃᶜᔗ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔍᔃᔛᔉ á”â±ËąËąá”‰Ëą Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰á”ˆ ⁱⁿ ᔃ ʰᔘᔍ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ᎔‧‧‧" "᎔'ᔈ á”’âżËĄÊž ˥ᔉᔗ á¶œËĄá”’Ëąá”‰ ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ á”âżá”’Ê· ⁱᔗ ᔇᔘᔗ ᎔'ᔐ ᔃ ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ ˹ᔉⁿ˹ⁱᔗⁱᔛᔉ‧ áŽ¶á”˜Ëąá”— á”ˆá”’âż'á”— ᔗᔉ˥˥ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡ Ê·á”’Êłá”á”‰ÊłËąâ€§ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”ƒá”á”ƒá¶»â±âżá” á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔃⁿᔈ ᎔ á”á”‰á”ƒâż ⁱᔗ‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁱⁿ Ëąâ±ËĄá”‰âżá¶œá”‰â€§ "Ꮀⁱᔈ ᎔ ᔈᔒ ˹ᔒᔐᔉ á”—Ê°â±âżá” Ê·Êłá”’âżá”? ᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’á”’á”Ëą ËĄâ±á”á”‰ ʰᔉ'ᔈ Ëąá”—á”ƒÊłá”— á¶œÊłÊžâ±âżá”â€§ "᎔ á”—Ê°â±âżá” ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ÊČá”˜Ëąá”— ᶠⁱⁿᔉ➎ Ëąâ±ËĄËĄÊž!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰ËĄá”ˆ Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”’á”á”–ËĄâ±á”á”‰âżá”— ʰⁱᔐ‧ "᎔'ᔛᔉ á”ƒËĄÊ·á”ƒÊžËą ËĄá”’á”›á”‰á”ˆ Êžá”’á”˜Êł ᔛᔒⁱᶜᔉ➎ á¶œá”ƒâż Ëąâ±âżá” á”—á”’ ᔐᔉ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”‰Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆ ⁿᔒᔗ á”‰á”›á”‰Êł ᔃᔈᔐⁱᔗ Ëąá”˜á¶œÊ° âżá”’Êłá”á”ƒËĄËĄÊžâ€§ ᎏ˹ ᔃ á”á”ƒá”—á”—á”‰Êł ᔒᶠ ᶠᔃᶜᔗ➎ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”‰Ê· ʰᔉ'ᔈ ᶠᔉᔉ˥ Ëąá”’ á”‰á”á”‡á”ƒÊłÊłá”ƒËąËąá”‰á”ˆ ⁱᶠ ʰᔉ ᔉᔛᔉⁿ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êłá”‰á”ˆ! ᎎᔉ Êłá”ƒÊłá”‰ËĄÊž á”â±á”›á”‰Ëą Ê°â±Ëą á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł ʷⁱᶠᔉ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê°á”˜á”Ëą ᔃⁿᔈ/á”’Êł á”â±ËąËąá”‰Ëą! á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ á”’á”˜âżá”ˆ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á¶œËĄá”‰á”ƒâżâ±âżá” ᔘᔖ á”á”’Êłá”‰ á”ˆÊłá”’á”’ËĄ á”’âżËĄÊž ËĄá”‰á”ƒá”›â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·Ê°á”‰âż áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž ᔈᔒᶻᔉᔈ ᔒᶠᶠ á¶ á”’Êł âżâ±á”Ê°á”—â€§ ᔀʰᔉʞ ᔈⁱᔈ ⁿᔒᔗ â±âżá”—á”‰Êłá”ƒá¶œá”— á”˜âżá”—â±ËĄ ᔗʰᔉ âżá”‰Ê· ʷᔉᔉᔏ Ëąá”—á”ƒÊłá”—Ëąâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”âżá”’Ê· ⁱᶠ Ê°á”’Ê· ʰᔉ'ᔈ ⁿᔉˣᔗ ᶠᔃᶜᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒá¶ á”—á”‰Êł! ᎏⁿᔈ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆ Ê·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”ƒÊ· Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą á”ƒá¶œá”—â±âżá” á”á”’Êłá”‰ ÊČᔘᔐᔖʞ á”—Ê°á”ƒâż á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄâ€§ "á”†á”–á”’âżá”á”‰â€§â€§â€§" "᎔ ÊČá”˜Ëąá”— ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ á”—á”’ á”‰ËŁá”–á”‰á¶œá”— Ê·Ê°á”‰âż ᎔ ᔗᔒᔒᔏ ʰⁱᔐ ᔇᔃᶜᔏ!" ᎎᔉ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ ᔃ˹ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”—Ê°á”‰âż á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ ᔇᔃᶜᔏ á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆâ€§ ᔆᔒ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔃᶜᔉᔈ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡ ᔇᔘᔗ ⁿᔒᔗ á”—á”’ Ëąá”—á”‰á”ƒËĄ ᔗʰᔉ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëąâ€§ "᎔'ᔐ á”á”’â±âżá” ⁱⁿ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ÊČá”˜Ëąá”— ËąÊ·á”ƒËĄËĄá”’Ê· Ê°â±Ëą á”–Êłâ±á”ˆá”‰ ᔃⁿᔈ ᔍᔉᔗ ⁱᔗ ᔃ˥˥ á”’á”›á”‰Êł ʷⁱᔗʰ‧ ᎎᔉ á”—á”’ËĄá”‰Êłá”ƒá”—á”‰Ëą Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”á”’Êłá”‰ á”—Ê°á”ƒâż á”’á”—Ê°á”‰ÊłËąâžŽ ʰᔉ'ᔈ ᔃᔈᔐⁱᔗ á”—á”’ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ â€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł ᔍᔒᔒᶠʞ á”á”’á”’á”‡á”‰ÊłËąâžŽ ᔃ˥˥ ʰᔉ'ᔈ á”›á”ƒá”á”˜á”‰ËĄÊž Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êłá”‰á”ˆ á”‰âżá”ˆâ±âżá” ᔘᔖ ᔇᔃᶜᔏ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ Ëąá”’ Ëąá”—á”ƒÊłá”—ËĄá”‰á”ˆ Ëąá”‰á”‰â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËĄá” â±âżá”ˆá”’á”’ÊłËąâ€§ 'ᎌʰ➎ á”Êłá”‰á”ƒá”—' á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ âżá”‰Êłá”›á”’á”˜Ëąâ€§ "᎔'ᔐ ᔒᶠᶠ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’á¶œá” ᔏⁱᔈ ᔇᔘᔗ ᎔➎ ʷᔉ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ á”—á”ƒËĄá”â€§â€§" "á”†á”˜Êłá”‰ ᔇᔘᔗ ᎔'ËĄËĄ ᔗᔉ˥˥ ᔐʞ ᔇᔒ˹˹ ᎔'ᔐ á”á”’â±âżá” ᔒⁿ á”‡Êłá”‰á”ƒá” Êłá”‰á”ƒËĄ á¶ á”ƒËąá”—!" ᔆᔃⁱᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ 'áŽźá”ƒá¶œá” á”—á”’ âżá”’Êłá”á”ƒËĄ ᎔ ˹ᔉᔉ' á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ᔃ˹ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔒᶠᶠⁱᶜᔉ‧ 'Ꮀᔒᔉ˹ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔉᔉᔐ âżá”‰Êłá”›á”’á”˜Ëą á”’Êł ᔃᔐ ᎔ Ê°á”’á”–á”‰á¶ á”˜ËĄËĄÊž â±á”á”ƒá”â±âżâ±âżá” ⁱᔗ' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒËąá”á”‰á”ˆ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ â€§ "᎞ᔉᔗ'Ëą ᔍᔒ á”’á”˜á”—Ëąâ±á”ˆá”‰â€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ËĄá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃ˹ ʰᔉ ᶜᔃᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ‧ "ᔆᔒ ʷʰᔃ‧‧‧" "᎔'ËĄËĄ ᔇᔉ á¶ â±ÊłËąá”—!" ᎎᔉ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆâ€§ "ᔆᔒ ᎔‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâ±á”Ê°á”‰á”ˆâžŽ ⁿᔒᔗ ËĄâ±á”â±âżá” Ëąá”˜á¶œÊ° á”›á”˜ËĄâżá”‰Êłá”ƒá”‡â±ËĄâ±á”—Êžâ€§ ᎎᔉ ʰᔒᔖᔉᔈ ʰᔉ ᔈⁱᔈ ⁿᔒᔗ ᔈᔒ á”’Êł Ëąá”ƒÊž Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” Ê°á”˜á”â±ËĄâ±á”ƒá”—â±âżá”â€§ "᎔'ᔐ ⁿᔒᔗ Ëąá”˜Êłá”‰ ʷʰᔃᔗ'Ëą ᔇᔉᔉⁿ ˹ᔃⁱᔈ ᔃ˥˥ ËĄá”ƒËąá”— âżâ±á”Ê°á”—âžŽ ᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· Ê°á”’Ê· á”—á”’ ᔖᔘᔗ ⁱᔗ ᔇᔘᔗ ᎔'ᔐ ⁿᔒᔗ Ëąá”˜Êłá”‰ ᎔'ᔈ ᔉᔛᔉⁿ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ➎ Ê·á”‰ËĄËĄâžŽ ᎔'ᔐ Ëąá”ƒÊžâ±âżá” ᎔ ʰᔒᔖᔉ âżá”’á”—Ê°â±âżá” ᔒᔈᔈ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʰᔉʞ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”’ÊłÊłÊž ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᔗ! ᎔ á”âżá”’Ê· ⁱᔗ'Ëą ÊČá”˜Ëąá”— ⁱᶜᔉ⁻ á¶œÊłá”‰á”ƒá” á”—á”ƒá”â±âżá” á”’á”›á”‰Êł; ᎔'ᔛᔉ ʰᔃᔈ ⁱᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âż á”ÊžËąá”‰ËĄá¶  Ëąá”’ ᎔ á”âżá”’Ê·! ᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ ᔃⁿᔈ ᎔ ʰᔒᔖᔉ ʞᔒᔘ á”ˆá”’âż'á”— ᶠᔉᔉ˥ á”ƒÊ·á”Ê·á”ƒÊłá”ˆâ€§" "ᎌʰ ᔏⁱᔈ á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰ ᔗᔉ˥˥ ᔐᔉ ᎔‧‧‧" "᎔ ᔗᔒᔒᔏ ʞᔒᔘ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ Êžá”’á”˜Êł ʰᔒᔐᔉ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—â€§" "áŽłá”’á”’á”ˆ Ëąá”’ ᎔ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᔐᔃᔏᔉ ᔃ ᶠᔒᔒ˥ ᔒᶠ á”ÊžËąá”‰ËĄá¶ â€§â€§â€§" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ ʞᔒᔘ'ᔈ á¶œá”’âżËąâ±á”ˆá”‰Êł á¶ á”’á”’ËĄâ±ËąÊ° ᔇᔘᔗ ᎔'ᔐ ᶠⁱⁿᔉ‧ ᎔ á”ƒá¶œá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž ËĄâ±á”á”‰á”ˆ Ëąá”‰á”‰â±âżá” ʞᔒᔘ ᔃ˥˥ ˹ᔒᶠᔗ ᔃⁿᔈ ËąÊ·á”‰á”‰á”—âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”â€§â€§â€§" "ᔆᔒᶠᔗ ᔃⁿᔈ ËąÊ·á”‰á”‰á”—â€œ" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁿᔒ á”’á”—Ê°á”‰Êł á”–á”‰ÊłËąá”’âż á”âżá”’Ê·Ëą Ëąá”’ ᎔'ᔐ ᶠⁱⁿᔉ á”á”‰á”‰á”–â±âżá” ⁱᔗ á”‡á”‰á”—Ê·á”‰á”‰âż á”˜Ëąâ€§ ᎔ᶠ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— ᔐᔉ á”—á”’ Ëąâ±âżá” ʞᔒᔘ á”—á”’ ˹˥ᔉᔉᔖ á”ƒá”á”ƒâ±âż ÊČá”˜Ëąá”— ᔍⁱᔛᔉ ᔐᔉ ᔃ á¶œá”ƒËĄËĄâ€§ Ꮀᔒⁿ'á”— ᶠᔉᔉ˥ á”ƒá¶ Êłá”ƒâ±á”ˆ! ᎔ á”âżá”’Ê· ⁱᔗ á”á”˜Ëąá”—'ᔛᔉ ᔗᔒᔒᔏ Ëąá”—Êłá”‰âżá”á”—Ê° á”—á”’ ᔉᔛᔉⁿ ᶜᔒᔐᔉ á”—á”’ á”ƒËąá” ᔐᔉ ᔗᔒᔈᔃʞ‧ ᎔ ᔉⁿÊČá”’Êž Ëąá”‰á”‰â±âżá” ʞᔒᔘ ᔗᔒ➎ ᔃⁿᔈ ᎔ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”ƒâżá”— á”’ËĄá”ˆ ᔐᔃⁿ áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰ á”á”‰á”—á”—â±âżá” ᔘ˹ ⁱⁿ á”—Êłá”’á”˜á”‡ËĄá”‰ Ëąá”’ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔍᔒ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ʷᔃᔛᔉᔈ➎ ᔃⁿᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒá¶œá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž ʷᔃᔛᔉᔈ ᔇᔃᶜᔏ➎ ˹ᔗⁱ˥˥ á”‰á”á”‡á”ƒÊłÊłá”ƒËąËąá”‰á”ˆ ᔃᔗ ËĄá”ƒËąá”— âżâ±á”Ê°á”— ᔇᔘᔗ á”ƒËĄËąá”’ ʰᔃᔖᔖʞ ᔃᔇᔒᔘᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§â€§ 'áŽŒËĄá”ˆ ᔐᔃⁿ áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰? ᎏ˥˹ᔒ Ëąâ±âżá” á”—á”’ ˹˥ᔉᔉᔖ➎ á”ƒá”á”ƒâ±âż?' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔒ ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡â€§ "áŽłá”’á”’á”ˆ á”—Ê°â±âżá” áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą ᔒᔘᔗ á”’Êł ᎔'ᔈ âżá”‰á”›á”‰Êł Ê°á”‰á”ƒÊł ᔗʰᔉ á”‰âżá”ˆ ᔒᶠ ⁱᔗ‧‧‧" á”†á”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊž áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ á”’á”˜âżá”ˆ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  âżá”‰á”ƒÊłËĄÊž á”á”‰á”—á”—â±âżá” Ëąá”—á”‰á”–á”–á”‰á”ˆ ᔒⁿ‧ "ᔂᔉ'Êłá”‰ ᔇᔃᶜᔏ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!" ᎎᔉ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆ á”—á”’ ˹ᔉᔉ á”†á”ƒâżá”ˆÊž ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ "ᔂʰʞ á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ Ëąá”—á”ƒÊłâ±âżá” ᔃᔗ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”—? ᔀᔉ˥˥ ᔐᔉ➎ ᔈⁱᔈ ʞᔒᔘ ᔈᔒ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” á”–Êłá”’á”ˆá”˜á¶œá”—â±á”›á”‰ Ê·Ê°á”‰âż ᎔ Ê·á”ƒËą á”á”’âżá”‰?" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ˹ᔃⁱᔈ ᔃ˹ ʰᔉ Ê·á”ƒËĄá”á”‰á”ˆ ʰᔒᔐᔉ ʷⁱᔗʰ Ê°á”‰Êłâ€§ "ᔀʰᔉ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄâ€§â€§â€§" '᎔ á”á”‰á”ƒâżâžŽ ⁿᔒᔗ ËĄâ±á”á”‰ ᎔ á”ƒá”–á”–á”ƒÊłá”‰âżá”—ËĄÊž á”‰âżá”ˆá”‰á”ˆ ᔘᔖ Ê°á”ƒá”›â±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąâ±âżá” á”—á”’ ᔐᔉ➎ ˹ᔒ‧‧‧' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ á”—á”’ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ â€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔍᔒᔗ ᔒᶠᶠ Ê·á”’Êłá” ʰᔉ á¶ á”’á”˜âżá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃᔗ Ê°â±Ëą á”ˆá”’á”’Êłâ€§ "ᎎⁱ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ; ᎔ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ ⁱᔗ ᔘᔖ á”—á”’ ʞᔒᔘ ⁱᶠ ᎔ Êłá”˜â±âżá”‰á”ˆ Êžá”’á”˜Êł á”‡â±Êłá”—Ê°á”ˆá”ƒÊž á”ˆâ±âżâżá”‰ÊłâžŽ Ëąá”’ ᎔ ᔍᔒᔗ ʞᔒᔘ ˹ᔒᔐᔉ á”—â±á¶œá”á”‰á”—Ëą á”—á”’ áŽ·á”‰ËĄá”–Êž ᮳‧" "ᔂᔒʷ; á”—Ê°á”ƒâżá”Ëą!"
the signs as characters from Spongebob ARIES: Gary the Snail TAURUS: The Flying Dutchman GEMINI: Squilliam Fancyson CANCER: Squidward Tentacles LEO: Mrs. Puff VIRGO: Sandy Cheeks LIBRA: Patrick Star SCORPIO: Plankton SAGITTARIUS: Pearl Krabs CAPRICORN: Mr. Krabs AQUARIUS: Larry the Lobster PISCES: SpongeBob SquarePants
➣ “ What’s a few more
 EXCRUCIATINGLY LÌźÌčÌźÌ„O̱͆̈͐̈́̆Ι͙̖̫OOOOOÍ«Í’ÍŁÌOÌ„Ì–OO̜̊̊O̝OÌ‘ÍŻÌˆÍ„ÌŒÌŁÌ­ÌŒÌŻÌčOÌ‹Ì”Ì‰Í’ÍŒÍŠÌ‰Ì»Ì«ÌźÍ•Ìș͈̌O͔OÍȘÍ„ÌÍ‡ÌŁÌ±O̝̖Ι̻̟̝OÌżÍ­ÌÌ…Ì€ÌˆÍ‚ÌŸÌ ÌČ͇̩͈̊NÍ‚ÌÌÌ€ÌźÌžGÍ—ÍŻÌ‰Ì€Ì‚Ì˜ÍˆÌœÌ­Î™.ͩ͋..̟̰ÌȘÌŒÎ™ÌłÌ© 
hours. ‟
Adyghe: ĐĄĐżĐ°ĐœŃ‡ Баб Amharic: ሔፐንጅቊቄ ሔኰይርፓንቔሔ Azerbaijani: SĂŒngər Bob Kvadrat ƞalvar Bosnian: SpuĆŸva Bob Skockani CatalĂ : Bob Esponja ČeĆĄtina: Spongebob v kalhotĂĄch Cymraeg: SpynjBob PantsgwĂąr Dansk: SvampeBob Firkant Deutsch: SpongeBob Schwammkopf English: SpongeBob SquarePants Español: Bob Esponja Français : Bob l'Ă©ponge Íslenska: Svampur Sveinsson Italiano: SpongeBob Magyar: SpongyaBob KockanadrĂĄg Norsk bokmĂ„l: Svampebob Firkant Polski: SpongeBob Kanciastoporty PortuguĂȘs do Brasil: Bob Esponja Calça Quadrada RomĂąnă: Buretele Bob Pantaloni Pătrați Slovenơčina: SpuĆŸi Kvadratnik Suomi: Paavo Pesusieni Svenska: Svampbob Fyrkant TĂŒrkçe: SĂŒngerBob Kareƞort ΕλληΜÎčÎșÎŹ: ÎœÏ€ÎżÎŒÏ€ ÎŁÏ†ÎżÏ…ÎłÎłÎ±ÏÎŹÎșης МаĐșĐ”ĐŽĐŸĐœŃĐșĐž: ĐĄŃƒĐœŃ“Đ”Ń€ĐŸŃ‚ Đ‘ĐŸĐ± ĐŸĐ°ĐœŃ‚Đ°Đ»ĐŸĐœĐŸĐČсĐșĐž РуссĐșĐžĐč: Đ“ŃƒĐ±ĐșĐ° Đ‘ĐŸĐ± КĐČĐ°ĐŽŃ€Đ°Ń‚ĐœŃ‹Đ” ĐšŃ‚Đ°ĐœŃ‹ СрпсĐșĐž / srpski: ĐĄŃƒĐœŃ’Đ”Ń€ Đ‘ĐŸĐ± ĐšĐŸŃ†ĐșĐ°Đ»ĐŸĐœĐ” à€čà€żà€šà„à€Šà„€ : à€žà„à€Șà€‚à€œ à€Źà„‰à€Ź à€žà„à€•à„à€”à€Ÿà€Żà€° à€Șà„ˆà€‚à€Ÿ àč„àž—àžą: àžȘàžžàž±àž™àžˆàčŒàžšàč‡àž­àžš àžȘàčàž„àž§àžŁàčŒàčàžžàž™àžȘàčŒ í•œê”­ì–Ž: 슀폰지밄 ë„€ëȘšë°”지 æ—„æœŹèȘžïŒš ă‚čăƒăƒłă‚žăƒ»ăƒœăƒ– äž­æ–‡ïŒˆçź€äœ“ïŒ‰ïŒš æ”·ç»”ćźćź 䞭文çčé«” æ”·ç¶żćŻ¶ćŻ¶ çČ”èȘžïŒš æ”·ç¶żćŻ¶ćŻ¶ Ś™Ś™ÖŽŚ“Ś™Ś© : ŚĄŚ€ÖŒŚÖžŚ Ś“Ś–Ś©Ś‘ŚÖžŚ‘ ŚĄŚ§Ś•Ś•ŚąŚšŚ€ÖŒŚąŚ Ś„ ŚąŚ‘ŚšŚ™ŚȘ : Ś‘Ś•Ś‘ŚĄŚ€Ś•Ś’ ŚžŚ›Ś ŚĄŚžŚšŚ•Ś‘Śą Ű§Ù„ŰčŰ±ŰšÙŠŰ© : ŰłŰšÙˆÙ†ŰŹŰšÙˆŰš ÙŰ§Ű±ŰłÛŒ : ŰšŰ§Űšâ€ŒŰ§ŰłÙÙ†ŰŹÛŒ ŰŽÙ„ÙˆŰ§Ű±Ù…Ú©ŰčŰšÛŒ Ù…Ű”Ű±Ù‰ : ŰłŰšÙˆÙ†ŰŹ ŰšÙˆŰš ŰłÙƒÙˆÙŠŰ± ŰšŰ§Ù†ŰȘŰČ
b a r n a c l e s
đŸ‹đŸ’Ÿâœš what compares to your beautiful DIODES ??? âœšđŸ’ŸđŸ‹
SpongeBob episode ideas (not actual episodes when written) By @alyjaci on April 2024 sandy tells about her lıfe's adventures in texas pearl takes a job walking Ms puffs amoeba puppy Matilda Squidward tricks spongebob and Patrick in-to doing his chores SpongeBob grandma invites spongebob to a bingo game pearl volunteers at shady shoals spongebob helps plankton spending time with him when plankton gets ınjured much to mr krabs dismay spongebob and Patrick set up a date for mr krabs and Ms puff gary plays with spot at the park The krusty krab hosts a bingo game and the gangs grandparents attend including SpongeBob grandma and squidward grandma and plankton's grandma Sandy helps install a mechanical bull ride at the krusty krab Spongebob and Patrick take plankton to goofy goobers for icecream plankton seeks bubble bass help to ruin the krusty krab out of business Spongebob loyalty to krusty krabs conflicted when plankton's bullied Nosferatu and slappy tried to find a good restaurant to eat pearl wants to sneak out
PLANKTON'S PET | Typed By: abney317 Plankton: Don't patronise me! Why does every single plan fall apart? It's just a stupid sandwich! I tell you, it's wearing me down! Karen: You need to stop your obsessi0n over it. SpongeBob: Plankton! (Looking through window. Plankton screams) I have the perfect solution to your problem. Plankton: SpongeBob? How could you possibly help me? SpongeBob: You should try the local animal shelter? That's where I found my Gary. Plankton: Oh, yeah? Perhaps you're on to something there. (At animal shelter) Plankton: (Pet barks) Hey there, little guy. (Pet barks and jumps into Plankton's arms) Looks like we have a winner. SpongeBob: Oh, so cute! Whatcha gonna call him? He looks like a "Spot" to me. (Spot licks Plankton, barks and pants. Back at the Chum Bucket now.) Well, Spot, I'm your new owner, so shower me with love and affection. Karen: You're gonna have to train him to do that. Plankton: I, train him? (sighs) I'll give it a tÌąry. All right, Spot. Let's start with something easy. Stay. (Picks up Spot and sits him down) Good boy. Excellent! Now shake. (Spot shakes his bĂždy, shaking the whole building) Wow! That's one mean shake you got there. I think we should burn off some of that extra energy. Would you like to go walkies? (Holding up leash) (Put collar on Spot) March! (Spot barks. Plankton whistles. Plankton starts getting tired and panting) Phew. We've walked (Notices he's only made it to the mailbox) I guess our legs are too short for walkies. How about a nice round of fetch? (Brings back ball. Grunts) Fetch! (Ball lands on top of Spot and Plankton screams.) What have I done? I'm a terrible pet owner! Terrible! Karen! We're gonna need another Spot! (Spots squishes himself back together and pops up from the ground barking.) Nice rebound, Spot! You know, I get squashed a lot too. (sniffles. Spot licks Plankton) (Back inside the Chum Bucket) Okay, Spot. Today, you'll learn how to be an attack pet to guard the Chum Bucket from intruders. Now, Spot, pretend I'm a burglar. Attack! (Spot whimpers) You're not getting this? Come at me! Uh-oh, losing balance. (Falls down) A little help? (Spot jumps on Plankton and licks him) Or a second thought, what do I need a guard dog for? I can't ever keep chum away. What I really need, is a retriever. (Plankton now showing Spot a picture of a Krabby Patty) This is your target. I want you to retrieve a Krabby Patty. Now, security is tight; so I've divide the pl-- (Spot walks away. Plankton flips to next page of plan with a picture of the Krusty Krab on it) Wait! Where are you going? You're not ready! Fish #1: I'd like a large... (sees moving Krabby Patty on the ground) What was that? Squidward: Didn't see it, don't care. Plankton: (Sitting on a wooden chair, snoring and drooling. Spot drops Krabby Patty and barks) What! It's a Krabby Patty? It's...a miracle! (heavenly choir vocals) Karen, look at what Spot brought home. Karen: That's wonderful! Spot deserves a reward. Plankton: He can have anything he wants, up to half my kingdom--er, laboratory. (Spot panting. Chomps entire Krabby Patty) Plankton: Noo! No! You've been a very bad amoeba! Bad amoeba! I'm afraid you'll have to be punıshed. You need a time out. I'm just gonna put you out here until you learnt to behave. (Spot to mailbox) Shouldn't take more than five minutes. (Spot whimpers) Aww... no, no, I must be strong. (Spot whimpers. Plankton goes back into the Chum Bucket) I can't do it. (tender music plays) Spot, I'm sorry. I-- (Music stops when Plankton opens the door. Spot is gone and collar is on the ground) Spot! He's gone. (Crying) Where is he? Spot! Come back! (Sobbing) Spot! (Plankton goes searching) Spot! Where are you, Spot! (sobbing at the Krusty Krab dumpsters) SpongeBob: (Walks out with trash) Why, Plankton, what's wrong? (dump3d trash) Plankton: I lost spot. SpongeBob: That's terrible! Gary lost me once. I was cold, alone, st☆rve. It was the worst eight minutes of my life. Plankton: Spot! (dramatic music) You're safe! You were hiding the whole time! You sneaky little amoeba, you. (Spot barks and licks Plankton. Plankton laughs) SpongeBob: Aw, wow! I'm glad found Spot. Plankton: I thought him everything he knows! (Spot barks and licks Plankton)
https://www.tumblr.com/onlyfoolsrushincomic/726171186289131520?source=share https://criticalcurve.tumblr.com/post/170552405829/plankton-goes-on-a-night-out-with-the-boys https://criticalcurve.tumblr.com/post/170557924794/another-failed-attempt-at-cheering-him-up https://criticalcurve.tumblr.com/post/170595052859/what-indeed https://criticalcurve.tumblr.com/post/170728071339/spongebob-vents-to-squidward-about-the-situation https://criticalcurve.tumblr.com/post/171011736584 https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726333039606693888/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726333216710180864/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726333349106483201/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726334709718728704/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726334843308343296/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726464873015492608/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726465017442074624/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726561484052873216/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726731330052898816/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/728483579280097280/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/728577668707205120/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/728677956692672512/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/729825198413578240/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/731872797957242880/previous https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/735371352264097792/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/736529997292044288/previous https://www.tumblr.com/onlyfoolsrushincomic/726166207043174400?source=share
ᎌᔘᔗ á¶œá”’ËĄá”ˆ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽźá”‰â±âżá” ˹ᔐᔃ˥˥ á¶œá”ƒâż ᔇᔉ ᔍᔒᔒᔈ á¶ á”’Êł Ê°â±á”ˆâ±âżá” ⁱⁿ ᔗⁱᔍʰᔗ á”†á”–á”ƒá¶œá”‰Ëą ᔇᔘᔗ ⁱᔗ á”ƒËĄËąá”’ á”á”‰á”ƒâżËą ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰ á”á”’Êłá”‰ ᶠᔉᔉᔇ˥ᔉ ᔗᔒ‧ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą ʷⁱᔗʰ Ëąá”ƒâżá”ˆÊž ⁱⁿ á”€á”‰ËŁá”ƒËą ᔃⁿᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈⁿ'á”— ʰᔉᔉᔈ ᔗʰᔉ â±âżá¶œËĄá”‰á”á”‰âżá”— Ê·á”‰á”ƒá”—Ê°á”‰Êłâ€§ ᎎᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᔉᔛᔉⁿ ᔐᔃᔏᔉ ⁱᔗ á”—á”’ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ ᶠᔉ˥ᔗ Ê°â±Ëą ᔇᔒᔈʞ Ê·á”‰á”ƒá”á”‰âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˥ᔉᶠᔗ Ê°â±Ëą ËąÊ°â±á¶ á”— ᔃⁿᔈ Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”’ËĄá”ˆ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á¶ Êłá”‰á”‰á¶»â±âżá” Êłá”ƒâ±âżâ€§ ᎎᔉ ᔗᔒᔒᔏ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ Ê°â±Ëą á”–â±âżá”‰á”ƒá”–á”–ËĄá”‰ ʰᔒᔐᔉ á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊžâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”—á”’ á¶œá”’ËĄá”ˆ Ëąá”’ á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰ ˥ᔉᔗ ᔐᔉ Ê°á”‰ËĄá”– ʞᔒᔘ‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰ËĄá”–ËĄá”‰ËąËąËĄÊž ˹ⁿⁱᶠᶠ˥ᔉ˹ ᔃ˹ ᔗʰᔉ á¶œá”’ËĄá”ˆ ˹ᔉᔗ ⁱⁿ➎ ᔇᔘᔗ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒá”›á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ‧ ᎎᔉ ᔐᔃᔈᔉ ʰⁱᔐ ˹ᔒᔐᔉ Ëąá”’á”˜á”– ʷⁱᔗʰ á”‡Êłá”’á”—Ê°â€§ "á”€Ê°á”ƒâżá”Ëąâ€§â€§â€§" ˹ᔃⁱᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—Ê°á”‰âż ᔗᔒᔒᔏ ʰⁱᔐ á”—á”’ Ê°â±Ëą Êłá”’á”’á” á¶ á”’Êł ᔇᔉᔈ‧ "ᔂᔉ'ËĄËĄ ËąÊ°á”ƒÊłá”‰; ᔐʞ á”‡á”‰á”ˆËą ᔇⁱᔍ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗʰ ᔒᶠ ᔘ˹!" á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” Ê·á”ƒÊłá”á”‰Êł á”—Ê°á”ƒâż á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥ᔗ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á”á”‰á”—á”—â±âżá” ËąËĄá”‰á”‰á”–Êž ᔃ˹ ʰᔉ Êłá”‰Ëąá”—á”‰á”ˆ Êłâ±á”Ê°á”— ᔘᔖ á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”˜âżá”ˆá”‰Êł ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”—ËąâžŽ á”‰Êžá”‰ËĄâ±á”ˆ á¶ ËĄá”˜á”—á”—á”‰Êłâ±âżá”â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ʰⁱᔐ á”Êłá”ƒá”ˆá”˜á”ƒËĄËĄÊž Ëąá”—á”ƒÊłá”— Ëąâżá”’Êłâ±âżá” ᔃ˹ ʰᔉ ᶠᔉ˥˥ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”–â€§ áŽŽá”’ËĄá”ˆâ±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆâžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ Ëąá”—á”ƒÊžá”‰á”ˆ Êłâ±á”Ê°á”— ᔇʞ Ê°â±Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔃ˥˥ âżâ±á”Ê°á”— ËĄá”’âżá”â€§ á”‚Ê°á”‰âż áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁿᔉˣᔗ ᔃʷᔒᔏᔉ ʰᔉ á¶ á”’á”˜âżá”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔇʞ ʰⁱᔐ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”–â€§ ᎎᔉ ᔐᔒᔛᔉᔈ á¶œËĄá”’Ëąá”‰Êł á¶ á”’Êł ᔃ˹ á”—á”’ á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”˜á”á”â±âżá” ʰⁱᔐ ᔃ˹ ʰᔉ Êłá”‰Ëąá”—á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ ᔒⁿ Ê°â±Ëą ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰Êłâ€§ ᎎᔉ ᶠᔉ˥ᔗ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł á”—Ê°á”ƒâż Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— ᶜᔃᔐᔉ á”ƒÊłÊłâ±á”›á”‰á”ˆ á”’á”›á”‰Êł ᔃᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą Ê°á”’á”˜Ëąá”‰ ᔗᔒ‧ ᎏᔗ á”‰á”ƒÊłËĄÊž á”ˆá”ƒÊ·âż Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– ᔒⁿ Ê°â±Ëą ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰Êłâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔖᔘᔗ ᔃ Ê°á”ƒâżá”ˆ ᔒⁿ Ê°â±Ëą ᔇᔃᶜᔏ➎ Ëąá”’ ᔃ˹ á”—á”’ Êłá”‰á¶œâ±á”–Êłá”’á¶œá”ƒá”—á”‰ ᔗʰᔉ á”á”‰Ëąá”—á”˜Êłá”‰â€§ á”‚Ê°á”‰âżá¶œá”‰ á”á”’Êłâżâ±âżá” á”ƒÊłÊłâ±á”›á”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔈᔉᶜⁱᔈᔉᔈ á”—á”’ ᔍᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔘᔖ‧ áŽłá”‰âżá”—ËĄÊž á”—á”ƒá”–á”–â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰Êł á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊłá”—ËĄá”‰ ʰⁱᔐ ᔇᔘᔗ ᔃ˹ á”—á”’ á¶œá”’á”ƒËŁ ʰⁱᔐ á”—á”’ á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰âżâ€§ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” ᔃ ËĄâ±á”Ê°á”— ᔗᔃᔖ ᔒⁿ Ê°â±Ëą ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ ËąÊ·á”‰á”‰á”—ËĄÊž á”—á”ƒËĄá”â±âżá” á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ ᎎᔉ á”‡ËĄâ±âżá”á”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ á”’á”–á”‰âżá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ‧ "ᎎⁱ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”’Ê· á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ‧‧‧" "᎔'ᔐ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł á”—Ê°á”ƒâż ᎔ Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êłá”ˆá”ƒÊž ˹ᔒ‧‧‧" "᎔ ᔃᔐ Ëąá”’ á”ËĄá”ƒá”ˆ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ âżá”‰á”›á”‰Êł Êłá”‰á¶œá”ƒËĄËĄ á”ƒâżÊž á”–á”‰ÊłËąá”’âż ˹ᔐⁱ˥ᔉ Ëąá”’ á”‰ËŁá¶œâ±á”—á”‰á”ˆËĄÊž ᔃᔗ ʰⁱᔐ ᔗʰᔉ ʷᔃʞ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈⁱᔈ âżá”’Ê·â€§ "ʞᔒᔘ Ê°á”˜âżá”ÊłÊž? ᎔ á¶œá”ƒâż ᶠⁱˣ ᔘᔖ ˹ᔒᔐᔉ á”’á”ƒá”—á”á”‰á”ƒËĄ!" ᔀʰᔉʞ ᔇᔒᔗʰ ʰᔃᔈ á”’á”ƒá”—á”á”‰á”ƒËĄ ᔃ˹ ᔗʰᔉʞ Ëąá”ƒá”— ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ á”—á”˜Êłâżâ±âżá” ᔗʰᔉ á”—á”› ᔒⁿ á”—á”’ ʷᔃᔗᶜʰ‧ ᎎᔉ ˥ᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔖⁱᶜᔏ‧ ᎎᔉ á”âżá”‰Ê· Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄâ±á”á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”á”‰Êłá”á”ƒâ±á”ˆ ᔐᔃⁿ ᔃⁿᔈ á”‡á”ƒÊłâżá”ƒá¶œËĄá”‰ ᔇᔒʞ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—â±á”â±á”ˆËĄÊž ᔖᔘᔗ Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ ᔒⁿ á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ᔃ˹ ᔗʰᔉ ËąÊ°á”’Ê· á”‡á”‰á”â±âżËą á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊłá”—â€§
ᎎᔒᔐᔉ ⁱ˹ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ᔗʰᔉ Ê°á”‰á”ƒÊłá”— ⁱ˹ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔏⁱᶜᔏᔉᔈ ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ á”’âżá¶œá”‰ á”ƒá”á”ƒâ±âżâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈᔉᶜⁱᔈᔉᔈ á”—á”’ ᔍᔒ á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą Ê°á”’á”˜Ëąá”‰ á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊžâ€§ ᎔ᔗ'Ëą ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”â±á”ˆá”ˆËĄá”‰ ᔒᶠ ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—âžŽ Ëąá”’ ʰᔉ Ëąâżá”˜á¶œá” ⁱⁿ‧ áŽłá”ƒÊłÊž ᔗʰᔉ ˹ⁿᔃⁱ˥ á”’á”–á”‰âżá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą á”‰Êžá”‰Ëą á”—á”’ ˹ᔉᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâżá”‰á”ƒá” ⁱⁿ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą Êłá”’á”’á” ᔃ˹ ʰᔉ á¶œÊłâ±á”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Ê·á”ƒâżâżá”ƒ á”ˆâ±Ëąá”—á”˜Êłá”‡ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·Ê°á”’'Ëą ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá” ⁱⁿ ᔇᔉᔈ‧ áŽłá”ƒÊłÊž ᔇᔃᶜᔏᔉᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ᔗʰᔉ Ê·á”ƒËĄËĄ ᔃ˹ ʰᔉ á”–á”ƒâżâ±á¶œá”á”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ Êžá”‰ËĄËĄËą á¶ á”’Êł Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ ᎎᔉ ʷᔒᔏᔉ ᔘᔖ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔗʰᔉᔐ‧ "áŽłá”ƒÊłÊžâ€§â€§â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ʷʰᔃᔗ á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ á”ˆá”’â±âżá” Ê°á”‰Êłá”‰â€œ" Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔒᔗ ᔘᔖ á”—á”’ Ê°á”‰ËĄá”– áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ‧ "᎔'ᔛᔉ ᔇᔉᔉⁿ ᔏⁱᶜᔏᔉᔈ ᔒᔘᔗ‧‧‧" "᎔'ᔐ Ëąá”’ Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ëąá”—á”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" "á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᎔‧‧‧" á”†á”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ᔇᔘᔗ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą á¶ á”ƒËĄËĄá”‰âż á¶ á”ƒËąá”— á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”–â€§ áŽłá”ƒÊłÊž Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  Ê·á”ƒËą âżá”’Ê· á”–á”˜ÊłÊłâ±âżá” ᔃ˹ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ˹˥ᔉᔉᔖ‧ áŽșá”‰Ëąá”—ËĄâ±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ'Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔐᔃᔈᔉ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄá”‰â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”˜ÊłËĄá”‰á”ˆ ᔘᔖ ᔃ˹ ʰᔉ á”’á”–á”‰âżá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą á”‰Êžá”‰Ëąâ€§ ᎎᔉ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êłá”‰á”ˆ ʰⁱᔐ Ëąá”ƒÊžâ±âżá” Ê°á”’Ê· áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔏⁱᶜᔏᔉᔈ ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ‧ "ᔆᔗⁱ˥˥ á”—á”’ á”‰á”ƒÊłËĄÊžâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·Ê°â±Ëąá”–á”‰Êłá”‰á”ˆâžŽ ᔃ˹ ⁱᔗ Ê·á”ƒËą á”ˆá”ƒÊłá” á”’á”˜á”—Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔃⁿᔈ á”‡á”‰â±âżá” ᔗʰᔉ á”’âżËĄÊž ᔒⁿᔉ ᔃʷᔃᔏᔉ‧ áŽłá”ƒÊłÊž á”ˆÊłá”’á”’ËĄá”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ ˹˥ᔉᔖᔗ ᔃⁿᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔗⁱ˥˥ á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ á”’á”˜âżá”ˆ ⁱᔗ á”—á”’á”˜á¶œÊ°â±âżá” á”—á”’ ˹ᔉᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”ƒËą á¶ á”ƒËĄËĄá”‰âż á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– Êłâ±á”Ê°á”— ᔘᔖ ⁿᔉˣᔗ á”—á”’ ʰⁱᔐ➎ Ëąá”’ ʰᔉ ᔏᔉᔖᔗ ˹ᔗⁱ˥˥‧ "áŽłá”’á”’á”ˆ á”á”’Êłâżâ±âżá”â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”’á”á”‰âż ᔘᔖ‧ "᎔'ᔛᔉ ⁿᔒ Ê·á”’Êłá” ᔗᔒᔈᔃʞ➎ Ëąá”’ ʷᔉ á¶œá”ƒâż Ëąá”–á”‰âżá”ˆ ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ Ê°á”‰Êłá”‰ ᔃᔗ ᔐʞ Ê°á”’á”˜Ëąá”‰ á”—á”’á”á”‰á”—Ê°á”‰Êł!" áŽłá”ƒÊłÊž Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”—â±Êł ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒá”— ᔘᔖ‧ "᎔'ËĄËĄ Ê°á”‰ËĄá”– ʞᔒᔘ ᔒᶠᶠ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ ᔇᔘᔗ á¶ â±ÊłËąá”— ᎔'ᔐ á”á”’âżâżá”ƒ ᔍᔒ ᔍᔉᔗ ʞᔒᔘ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” á¶ á”’Êł ʞᔒᔘ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ ᎎᔉ á”âżá”‰Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃⁿᔈ ʷʰᔃᔗ ʰᔉ ᔐᔃʞ á”’Êł ᔐᔃʞ ⁿᔒᔗ ËĄâ±á”á”‰âžŽ Ëąá”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ ᔗʰᔉ Ëąá”—á”ƒÊž Ëąá”–á”‰á¶œâ±á”ƒËĄ á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ‧ "ᎎᔉ á”ˆá”’á”‰Ëąâż'á”— ËĄâ±á”á”‰ Ëąâ±âżá”â±âżá” á”’Êł á”’á”–á”‰âżâ±âżá” ᔘᔖ Ê°á”‰á”ƒÊłá”— á”—á”’ Ê°á”‰á”ƒÊłá”—â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔃⁱᔈ á”—á”’ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ â€§ "ᎎᔉ ËĄâ±á”á”‰Ëą á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”˜á¶œá”—â±á”’âżâžŽ á”–á”‰ÊłÊ°á”ƒá”–Ëą Ê°á”‰Êłá”’á”‰Ëą ᔃⁿᔈ ᔇᔃᔈ á”á”˜ÊžËąâ€§â€§â€§" á”‚Ê°á”‰âż Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗᔒᔒᔏ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ᔗʰᔉ ËĄâ±á”›â±âżá” Êłá”’á”’á”âžŽ ᔗʰᔉ Ëąá”˜á”–á”‰Êł á”á”‰Êłá”á”ƒâ±á”ˆ ᔐᔃⁿ ᔃⁿᔈ á”‡á”ƒÊłâżá”ƒá¶œËĄá”‰ ᔇᔒʞ á”á”‰á”á”’Êłá”ƒá”‡â±ËĄâ±á”ƒ á¶œá”’ËĄËĄá”‰á¶œá”—â±á”’âż Ê·á”ƒËą ˹ᔉᔗ ᔒᔘᔗ‧ "᎔ ʰᔒᔖᔉ ⁿᔒ á”›â±ËĄËĄá”ƒâ±âżËą ᶜᔒᔐᔉ ᔃⁿᔈ á”—ÊłÊž á”—á”’ Ëąá”—á”’á”– ᔗʰᔉ Ê°á”‰Êłá”’á”‰Ëąâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔃⁱᔈ➎ á”á”ƒá”â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒá¶œá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž ˹ᔐⁱ˥ᔉ‧ ᎔ᔗ'Ëą ᔃ Êłá”ƒÊłâ±á”—Êž á”—á”’ ˹ᔉᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËąÊ°á”’Ê· á”Êłá”ƒá”—â±á”—á”˜á”ˆá”‰ á”’Êł Ê°á”ƒá”–á”–â±âżá”‰ËąËąâžŽ ᔇᔘᔗ ᔇᔒᔗʰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔃⁿᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”ƒá”˜á”Ê°á”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ ËąÊ°á”’Ê·á”‰á”ˆ ᔉⁿÊČá”’Êžá”á”‰âżá”— ᔃ˹ ᔗʰᔉʞ á”–ËĄá”ƒÊžá”‰á”ˆâ€§ ᎏ˹ ᔃ á”á”ƒá”—á”—á”‰Êł ᔒᶠ ᶠᔃᶜᔗ➎ ⁱᔗ'Ëą ᔗʰᔉ ᔇᔉ˹ᔗ ᔈᔃʞ ᔒᶠ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ˥ⁱᶠᔉ!
ᔆʷᔉᔉᔗ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”Ëą âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”âżá”‰Ê· á”’âżËĄÊž Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔐⁱᔍʰᔗ ⁱⁿᔛⁱᔗᔉ ʰⁱᔐ➎ Ëąá”’ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–â±âżá”‰á”ƒá”–á”–ËĄá”‰ ʰᔒᔐᔉ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ' *á”ƒÊ·á”Ê·á”ƒÊłá”ˆ á¶œÊ°á”˜á¶œá”ËĄá”‰* ' ᶜᔒᔐᔉ ᔒⁿ ⁱⁿ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ‧ "á”€Ê°á”ƒâżá”ËąâžŽ ᔏⁱᔈ; ᎔'ᔐ á”—â±Êłá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžá”‰á”ˆâ€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ëąá”—á”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ➎ ⁱᶠ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”—â€§" ᎎᔉ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈ ËĄá”’á”’á” á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—á”‰á”ˆâ€§ "Ꮀᔒ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— ᔐʞ ᔇᔉᔈ? á”€Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą Êłá”’á”’á” á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗʰ ᔒᶠ á”˜Ëąâ€§â€§â€§" "á”†á”˜Êłá”‰â€§" ᔆᔒ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔖᔘᔗ ʰⁱᔐ ᔇʞ Ê°â±Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ➎ á”–á”˜ËĄËĄâ±âżá” ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”—Ëąâ€§ "᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž ᔃᔇᔒᔘᔗ‧‧‧" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ Ê·á”’Êłá” ʷⁱᔗʰ áŽ·Êłá”ƒá”‡ËąâžŽ ᔇᔘᔗ ⁱᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ Êžá”’á”˜Êł á¶ á”ƒá”˜ËĄá”—â€§ ᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł á”á”‰á”ƒâż ʞᔒᔘ á”ƒâżÊž Ê°á”ƒÊłá” ⁱⁿ ᔐʞ Ëąá¶œÊ°á”‰á”á”‰ËąâžŽ ᔇᔘᔗ ᎔ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔍᔉᔗ á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËą Ëąá”’á”á”‰Ê°á”’Ê· á”ƒâżá”ˆâ€§â€§â€§" "᎔ á”âżá”’Ê·âžŽ ᔃⁿᔈ ᎔ ˹ᔉᔉ ʞᔒᔘ ᔃ˹ ᔐʞ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ! Ꮁᔛᔉⁿ ᔗʰᔒᔘᔍʰ ᎔'ᔐ ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ ˥ᔉᔗ ʞᔒᔘ ᔍᔉᔗ ᔃʷᔃʞ ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ‧‧‧" "᎔'ËĄËĄ á”á”ƒâżá”ƒá”á”‰ Ëąá”’á”á”‰Ê°á”’Ê· Ëąá”’á”á”‰á”ˆá”ƒÊž ᔗʰᔒᔘᔍʰ‧ ᎔ á”âżá”’Ê· ᎔ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔇᔉ ᔃ Ëąá”˜á”–á”‰Êłâ»á”›â±ËĄËĄá”ƒâ±âżâžŽ ᔇᔘᔗ ᔉᔛᔉⁿ ᔇᔃᔈ á”á”˜ÊžËą á¶œá”ƒâż ʰᔃᔛᔉ ˹ᔒᶠᔗ ˹ᔖᔒᔗ˹‧ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔒⁿᔉ ᔒᶠ ᔐʞ á”’âżËĄÊž á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËą ᔃⁿᔈ ᎔ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔗᔃᔏᔉ á¶ á”’Êł á”Êłá”ƒâżá”—á”‰á”ˆâ€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶠᔉ˥ᔗ ʰᔃᔖᔖʞ➎ Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” ʰⁱᔐ ᔒᔖᔉⁿ ᔘᔖ á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ "᎔ á”ƒá”–á”–Êłá”‰á¶œâ±á”ƒá”—á”‰ ʞᔒᔘ ᔃ˹ Ê·á”‰ËĄËĄâ€§" ᎎᔉ á¶œá”˜ÊłËĄá”‰á”ˆ ᔘᔖ ⁿᔉˣᔗ á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ "ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” ᔉ˥˹ᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”Ëą ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż á”—á”ƒËĄá” á”—á”’ ᔐᔉ‧" '‧‧‧' "ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê·?" '‧‧‧' á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ á”’á”›á”‰Êłâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" ' *Ëąâżá”’Êłâ±âżá”* ' "â€§â€§â€§á¶œá”ƒâż'á”— Ëąá”—á”ƒÊž ᔃʷᔃᔏᔉ á”ƒâżÊž ËĄá”’âżá”á”‰Êł ᎔ ˹ᔉᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ áŽłá”’á”’á”ˆ âżâ±á”Ê°á”—â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”â±ËĄá”‰á”ˆâ€§
🩞Eugene 🐡Puff 🐳Pearl đŸżïžSandy 😁
ᔆᔖᔒᔗ'Ëą áŽŹá”›á”‰Êłá”ƒá”á”‰ Ꮀᔃʞ áŽčÊž âżá”ƒá”á”‰'Ëą ˹ᔖᔒᔗ➎ ᔃⁿᔈ ᎔'ᔐ ᔃⁿ ᔃᔐᔒᔉᔇᔃ ᔖᔘᔖᔖʞ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔗʰᔉ á”’Ê·âżá”‰Êł ᔃⁿᔈ ᔐʞ ᔇᔉ˹ᔗ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâžŽ ʰᔉ'Ëą á”á”ƒÊłÊłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ ᔀʰᔉʞ ᔇᔒᔗʰ ˹ᔒᔐᔉᔗⁱᔐᔉ˹ á”‡â±á¶œá”á”‰Êł ᔇᔘᔗ ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”‰âżá”ˆ ᔒᶠ ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ ᔗʰᔉʞ'Êłá”‰ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž ᔒⁿ ᔍᔒᔒᔈ á”—á”‰Êłá”Ëąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔃⁿ â±âżá”›á”‰âżá”—á”’Êł ᔒᶠ Ëąá¶œâ±á”‰âżá¶œá”‰ ᔃⁿᔈ á”˜âżËąá”˜á¶œá¶œá”‰ËąËąá¶ á”˜ËĄ Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”— á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËąá”á”ƒâż ⁱⁿ ᶠᔒᔒᔈ â±âżá”ˆá”˜Ëąá”—ÊłÊžâ€§ ᎎᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔐᔘᶜʰ ᔒⁿ ËąÊ°á”’Ê·â±âżá” á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âż á”—á”’ á”’á”—Ê°á”‰ÊłËą á¶ á”’Êł ⁿᔒᔗ á”‡á”‰â±âżá” ᔃ ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ á”–á”‰ÊłËąá”’âżâžŽ ᔇᔘᔗ ʰᔉ ˥ᔒᔛᔉ˹ á”’á”˜Êł á¶ á”ƒá”â±ËĄÊžâ€§ ᎏ˹ á”‰ËŁá”–á”‰á¶œá”—á”‰á”ˆâžŽ ᔗʰᔉ á”ƒá”›á”‰Êłá”ƒá”á”‰ ᔈᔃʞ Ëąá”—á”ƒÊłá”—Ëą ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”á”’Êłâżâ±âżá”â€§ áŽŹËĄá”—Ê°á”’á”˜á”Ê° ⁿᔒᔗ âżá”‰á¶œá”‰ËąËąá”ƒÊłâ±ËĄÊž á¶œá”˜á”ˆá”ˆËĄÊž áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ˆá”’á”‰Ëą Ëąâżá”˜á”á”ËĄá”‰ ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ! ᔀʰᔉ ᔗⁱᔐᔉ ʷᔉ ᔍᔉᔗ ᔘᔖ á”›á”ƒÊłâ±á”‰ËąâžŽ ⁿᔒᔗ á”—á”’ ᔐᔉⁿᔗⁱᔒⁿ ᎔ ˹ᔒᔐᔉᔗⁱᔐᔉ˹ ˹˥ᔉᔉᔖ ⁱⁿ‧ ᎔ᶠ ᎔ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔍᔉᔗ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ᔇᔉᔈ á”‰á”ƒÊłËĄâ±á”‰Êł á”—Ê°á”ƒâż ᔗʰᔉ âżá”’Êłá”âžŽ ᎔'ËĄËĄ ËĄâ±á¶œá” á”â±ËąËąá”‰Ëą ʰⁱᔐ ⁱᶠ âżá”˜á”ˆá”â±âżá” á”ˆá”’á”‰Ëąâż'á”— Ê·á”’Êłá”â€§ ᎔ᔗ'Ëą Êłá”ƒÊłá”‰ ⁱᶠ ᎔ á”ˆá”’âż'á”— ˹˥ᔉᔉᔖ ᔒⁿ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż ᔇᔉᔈ ʷⁱᔗʰ ᔇᔘᔗ ᔉᔛᔉⁿ á”—Ê°á”‰âż ᎔ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž ᔃᔐ ⁱⁿ ᔗʰᔉ Ëąá”ƒá”á”‰ Êłá”’á”’á”â€§ ᎔ ᔍᔉᔗ ᶠᔉᔈ á”‡Êłá”‰á”ƒá”á¶ á”ƒËąá”— á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ á”á”’â±âżá” ᔒᔘᔗ á”ˆá”’á”’ÊłËąâ€§ á”†â±âżá¶œá”‰ ʷᔉ á”ˆá”’âż'á”— ʰᔃᔛᔉ ᔐᔘᶜʰ á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËąâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž Ëąá”–á”‰âżá”ˆËą ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ Ê·á”’Êłá”â±âżá” ᔒⁿ á”‰ËŁá”–á”‰Êłâ±á”á”‰âżá”—ËąâžŽ ᔐᔒ˹ᔗ ᔒᶠ ʷʰⁱᶜʰ ⁱⁿᔛᔒ˥ᔛᔉ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡â€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ⁱ˹ ᔗʰᔉ á”’Ê·âżá”‰Êł ᔒᶠ ᔗʰᔉ áŽ·Êłá”˜Ëąá”—Êž áŽ·Êłá”ƒá”‡ Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”—âžŽ ᔃⁿᔈ á”Êłá”‰á”ƒá”—á”‰Ëąá”— Êłâ±á”›á”ƒËĄ ᔒᶠ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ ᎔'ᔛᔉ âżá”‰á”›á”‰Êł á¶ á”’Êłá”á”ƒËĄËĄÊž ᔐᔉᔗ ʰⁱᔐ ᔇᔘᔗ ᎔ á”âżá”’Ê· ʰᔉ'Ëą ᔃⁿ á”‰âżá”‰á”Êžâ€§ ᎎⁱ˹ á”‰á”á”–ËĄá”’Êžá”‰á”‰Ëą á”ƒÊłá”‰ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ ᔂᔉ á”ˆá”’âż'á”— â±âżá”—á”‰Êłá”ƒá¶œá”— ʷⁱᔗʰ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔐᔘᶜʰ➎ ᔇᔘᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔒⁿ Ëąá”’á”á”‰Ê·Ê°á”ƒá”— á”ˆá”‰á¶œá”‰âżá”— á”—á”‰Êłá”Ëą ʷⁱᔗʰ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᎟ᔒᔇ á”ˆá”‰Ëąá”–â±á”—á”‰ á”‡á”‰â±âżá” ᔃᔗ á”’á”ˆá”ˆËą ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”—â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą ᔖᔉᔗ ˹ⁿᔃⁱ˥ áŽłá”ƒÊłÊž ᔉᔛᔉⁿ Ê°á”ƒâżá”Ëą ᔒᔘᔗ ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ! áŽźá”˜á”— ᔐᔒ˹ᔗ Ê·á”‰á”‰á”á”ˆá”ƒÊžËą ⁱⁿᔛᔒ˥ᔛᔉ á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ ʰᔃᔛᔉ ᔗʰᔉ Ëąá”‰á¶œÊłá”‰á”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”Êłá”ƒá”‡á”‡Êž ᔖᔃᔗᔗʞ! ᔀʰᔉ ˹ᔃⁱᔈ Ëąá”‰á¶œÊłá”‰á”—'Ëą ⁱⁿ ᔃ ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ ⁱⁿ á”—Ê°á”‰â±Êł á”›á”ƒá”˜ËĄá”—âžŽ ᔇᔘᔗ á”ƒËĄËąá”’ á”á”‰á”—á”—â±âżá” ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ ⁱᔗ˹ᔉ˥ᶠ ⁱ˹ ᔍᔒᔒᔈ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° Ê·Ê°á”‰âż Êžá”’á”˜Êł á”’Ê·âżá”‰Êł'Ëą ᔃ Ëąá¶œâ±á”‰âżá”—â±Ëąá”—! ᔆᔒᔐᔉ ᔒᶠ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”–ËĄá”ƒâżËą á”ƒÊłá”‰ ᔒⁿ ᔃ ʷʰⁱᔐ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— á”’á”—Ê°á”‰ÊłËą á”ƒÊłá”‰ á”á”’Êłá”‰ á”ˆÊłá”ƒÊ·âż ᔒᔘᔗ á”—á”ƒá”â±âżá” á”á”’Êłá”‰ ᔗⁱᔐᔉ‧ áŽŹËĄá”—Ê°á”’á”˜á”Ê° ʰᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ á”—á”’ ʰᔃᔛᔉ ᔃ ᔇⁱᔗᔉ ˹ᔒᔐᔉᔗⁱᔐᔉ˹ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”—á”ƒá”˜âżá”—Ëą ʰⁱᔐ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ ᶠᔃⁱ˥˹➎ ᔉᔛᔉⁿ ᔃᔗ ᔗⁱᔐᔉ˹ Êłá”‰Ëąá”’Êłá”—â±âżá” á”—á”’ á”á”ƒá”â±âżá” ᶠᔘⁿ á”’á”˜á”—Êłâ±á”Ê°á”— á¶œá”’âżËąâ±á”ˆá”‰Êłâ±âżá” á”‡á”˜ËĄËĄÊžâ±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᔗ!áŽŹËĄá”—Ê°á”’á”˜á”Ê° á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž á”ƒâżá”ÊłÊžâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔐⁱᔍʰᔗ ᶜᔒᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ á”—á”‰á”ƒÊłËą á”‡á”‰â±âżá” Ëąá”’ á”˜á”–Ëąá”‰á”—! ᎎᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž ⁱⁿÊČá”˜Êłá”‰á”ˆ á”—á”’ ᔇᔃᔈ➎ ᔇᔘᔗ ⁱᔗ'Ëą Ê°á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”‰á”‰â±âżá” ʰⁱᔐ á¶ ËĄÊž ⁱⁿ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł á”‡á”‰â±âżá” á”—Ê°Êłá”’Ê·âż ᔇʞ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§ ᎔ᶠ ᎔ á¶œá”ƒâżâżá”’á”— á¶œÊ°á”‰á”‰Êł ʰⁱᔐ ᔘᔖ ᎔'ËĄËĄ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž ÊČá”˜Ëąá”— ᔇᔉ á”—Ê°á”‰Êłá”‰ á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ‧ ᎔'ËĄËĄ ʷᔃᔍ ᔐʞ á”—á”ƒâ±ËĄ Ëąá”ƒá”ˆËĄÊž ᔃᔗ ᔉᔃᶜʰ Êłá”‰á”—á”˜Êłâż á¶ Êłá”’á” á”—Ê°á”‰Êłá”‰â€§ ᎔ ˥ᔒᔛᔉ á”á”’â±âżá” á¶ á”’Êł Ê·á”ƒËĄá”â±á”‰Ëą ᔃⁿᔈ á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–á”ƒÊłá”âžŽ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ˹ᔒᔐᔉᔗⁱᔐᔉ˹ ʷᔉ ᔐᔉᔉᔗ áŽłá”ƒÊłÊž Ëąá”’ ᔃ˹ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ᔗʰᔉ á”‰ËŁá”‰Êłá¶œâ±Ëąá”‰ á”—á”’á”á”‰á”—Ê°á”‰Êł! Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ⁿᔒᔗ ᔒⁿᔉ á”—á”’ Ê°á”ƒÊłá”‡á”’á”˜Êł á”ƒâżÊž Ê°á”ƒÊłá”ˆ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá”Ëą á”—á”’ ᔗʰᔉ á¶ á”‰ËĄËĄá”’Ê· á”–á”‰ÊłËąá”’âżâžŽ ᔇᔘᔗ ʰᔉ á”ˆá”’á”‰Ëą ᔃᶜᔗ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ËĄá”’Êžá”ƒËĄá”—Êž á”—á”’ ᔗʰᔉ á”Êłá”ƒá”‡â€§ Ꮁᔛᔉⁿ ˹ᔒ➎ ʰᔉ ᔃⁿᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔇᔒᔗʰ ᔃᔗᔗᔉᔐᔖᔗ á”—á”’ ᶠⁱⁿᔈ á¶œá”’á”á”á”’âż á”Êłá”’á”˜âżá”ˆâ€§ á”‚Ê°á”‰âż ᎔ ᔍᔉᔗ ᔐʞ á”ˆâ±âżâżá”‰ÊłâžŽ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”á”ƒá”á”‰Ëą Ê°á”‰ÊłËąá”‰ËĄá¶  ᔃⁿᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá”â€§ ᎏ˹ ᔃ á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰ÊłâžŽ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”ˆá”’á”‰Ëąâż'á”— âżá”‰á”‰á”ˆ ᶠᔒᔒᔈ á”–á”‰Êł ˹ᔉ‧ ᔆᔗⁱ˥˥➎ ËąÊ°á”‰ á”ˆá”’á”‰Ëą ʷʰⁱᔖ ᔘᔖ ˹ᔒᔐᔉ ᶜʰᔘᔐ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”á”‰á”ƒËĄËą! ᎔ ˹ᔒᔐᔉᔗⁱᔐᔉ˹ ᔉᔛᔉⁿ ᔍᔉᔗ ËĄá”‰á¶ á”—á”’á”›á”‰ÊłËą! áŽŒá”˜Êł á”‰á”›á”‰âżâ±âżá”Ëą á”ƒÊłá”‰ ᔍᔒᔒᔈ á¶ á”’Êł ˹ᔒᔐᔉ á”ˆá”’Ê·âżá”—â±á”á”‰âžŽ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ᔃ˥˥ ᔒᶠ ᔘ˹ ᔈᔒ á”’á”˜Êł á”’Ê·âż á”—Ê°â±âżá”â€§ ᎔ á”—á”‰âżá”ˆ á”—á”’ ʷᔃᔗᶜʰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”’Êłá” ᔒⁿ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá”âžŽ ᔃ˹ ʰᔉ ËĄâ±á”á”‰Ëą Ê°á”ƒá”›â±âżá” á”ƒËĄá”’âżá”‰ ᔗⁱᔐᔉ‧ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž Êłá”˜âżËą Ëąá”—á”ƒá”—Ëą á”’Êł ˹ᔒᔐᔉ á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł á”˜á”–á”ˆá”ƒá”—á”‰Ëąâ€§ ᎔ ᔐᔃʞ ᶠⁱⁿᔈ ᔃ ᶜʰᔉʷ á”—á”’Êž á”—á”’ á”–ËĄá”ƒÊž ʷⁱᔗʰ➎ ʷʰⁱᶜʰ ᎔ á”ƒËĄËąá”’ ᔈᔒ ⁱᶠ ᔗʰᔉʞ'ᔛᔉ ᔃ ᔈᔃᔗᔉ âżâ±á”Ê°á”—â€§ ᎏ ᶠᔘⁿ á”—Ê°â±âżá” ʷᔉ ᔈᔒ ⁱ˹ ᔐᔒᔛⁱᔉ âżâ±á”Ê°á”— Ê·Ê°á”‰âż áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”–â±á¶œá”Ëą ᔒᔘᔗ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” á”—á”’ ʷᔃᔗᶜʰ! ᎔'ËĄËĄ ᔇᔉ ᔇʞ ʰⁱᔐ ᔃⁿᔈ ˹ᔒᔐᔉᔗⁱᔐᔉ˹ ᔉᔛᔉⁿ ᶠᔃ˥˥ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– ᔒⁿ Ê°â±Ëą ËĄá”ƒá”–! áŽŒâżá¶œá”‰ ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ ⁱ˹ á”ˆá”’âżá”‰âžŽ ʷᔉ ᔍᔉᔗ Êłá”‰á”ƒá”ˆÊž á”—á”’ ᔇᔉᔈ‧ ᎏ˹ á”ƒá¶ á”’Êłá”‰á”á”‰âżá”—â±á”’âżá”‰á”ˆâžŽ ᎔ á”á”’Ëąá”—ËĄÊž ˹˥ᔉᔉᔖ ᔒⁿ ᔇʞ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ‧ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą ᔃ á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰ÊłâžŽ Ëąá”’ ËąÊ°á”‰ á¶œá”ƒâż á”‰á”ƒËąâ±ËĄÊž ÊČá”˜Ëąá”— ᔒⁿ Ê°á”‰Êł á”’Ê·âż ËĄâ±á”—á”‰Êłá”ƒËĄËĄÊž Êłá”‰á¶œÊ°á”ƒÊłá”á”‰ á”’Êł ᔖᔘᔗ ᔒⁿ ˹˥ᔉᔉᔖ ᔐᔒᔈᔉ á”’Êł Ê·Ê°á”ƒá”—á”‰á”›á”‰ÊłâžŽ Ëąá”’ ËąÊ°á”‰ Ê°á”ƒËą á”—á”’ á”—á”˜Êłâż ᔒⁿ ⁱⁿ á”’Êłá”ˆá”‰Êł á”—á”’ ᔇᔉ ᔃʷᔃᔏᔉ ᎔ á”á”˜á”‰ËąËąâ€§ á”€Ê°á”˜ËąâžŽ ËąÊ°á”‰ á”ˆá”’á”‰Ëąâż'á”— ʰᔃᔛᔉ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”Ëą ᔃⁿᔈ/á”’Êł âżâ±á”Ê°á”—á”á”ƒÊłá”‰Ëąâ€§ ᎔ᔗ á”ˆâ±á¶ á¶ á”‰ÊłËą á”˜Ëąâ€§ ᔆᔒᔐᔉᔗⁱᔐᔉ˹ ᎔ â±á”á”ƒá”â±âżá”‰ Ëąá¶œá”‰âżá”ƒÊłâ±á”’Ëą á”’Êł Êłá”‰ËĄâ±á”›á”‰ ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ'Ëą ᔉᔛᔉⁿᔗ˹ á”—á”’ ˹ᔉᔗ ᔗʰᔉ ᔗᔒⁿᔉ á¶ á”’Êł ᔐʞ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”Ëą ᔒᶠ ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—â€§ áŽ°Êłá”‰á”ƒá” á”’Êł ⁿᔒ➎ ᎔ á¶œá”ƒâż ˹˥ᔉᔉᔖ Ê·á”‰ËĄËĄ Êłá”‰Ëąá”—á”‰á”ˆ á”—Ê°Êłá”’á”˜á”Ê° ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”— ᔉᔃᶜʰ‧ ᔆᔒᔐᔉᔗⁱᔐᔉ˹ ᎔'ËĄËĄ á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰âż á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”ƒá”›â±âżá” ᔃ ᔇᔃᔈ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”âžŽ Ëąá”’ ᎔'ËĄËĄ âżá”˜á¶»á¶»ËĄá”‰ á”’Êł Êłá”˜á”‡ á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— ⁱⁿ Ê°á”’á”–â±âżá” á”—á”’ Ëąá”—á”’á”– ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—á”á”ƒÊłá”‰âžŽ ⁱᶠ ⁿᔒᔗ Êłá”‰á”ƒËąËąá”˜Êłá”‰ ʰⁱᔐ‧ ᎔ á”âżá”’Ê· ʰᔉ'Ëą á”ƒá¶ Êłá”ƒâ±á”ˆ ᔒᶠ Ê·Ê°á”ƒËĄá”‰Ëą ËĄâ±á”á”‰ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”ƒá”˜á”Ê°á”—á”‰ÊłâžŽ ᔃⁿᔈ ˹ᔒᔐᔉᔗⁱᔐᔉ˹ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”—á”ƒá”˜âżá”—Ëą á¶œá”ƒâż ᔍᔉᔗ á”—á”’ ʰⁱᔐ Ëąá”’ á”–á”‰ÊłÊ°á”ƒá”–Ëą ᔗʰᔉʞ Ê·á”’Êłá” á”—Ê°á”‰â±Êł ʷᔃʞ'Ëą ⁱⁿ⁻ᔗᔒ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”Ëąâ€§ ᎔ Ê·á”’ÊłÊłÊž ᔃᔇᔒᔘᔗ Ê°á”’Ê· ˹ᔒᔐᔉᔗⁱᔐᔉ˹ ᎔ ˹˥ᔉᔉᔖ á”—Ê°Êłá”’á”˜á”Ê° ᔃ ᔇᔃᔈ âżâ±á”Ê°á”—á”á”ƒÊłá”‰âžŽ ᔇᔘᔗ ᎔ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž ᔃʷᔃᔏᔉ á”—á”’ á”ƒâżÊž á¶œËĄá”ƒá”á”’á”˜ÊłËą á”’Êł á”—á”’ËąËąâ±âżá” ᔃⁿᔈ á”—á”˜Êłâżâ±âżá”â€§ ᎏ˥˥ ⁱⁿ ᔃ˥˥ ᎔ ˥ᔒᔛᔉ ˥ⁱᶠᔉ ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ ⁱⁿ ⁱᔗ! ᎔'ᔐ ʰᔃᔖᔖʞ ᔃⁿᔈ Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆâż'á”— á”—Êłá”ƒá”ˆá”‰ ⁱᔗ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ Ê·á”’ÊłËĄá”ˆâ€§
áŽșá”ƒÊłÊłá”ƒá”—á”’Êłâ ˜ ᎔ᔗ'Ëą á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą áŽžá”‰á”á”‰âżá”ˆá”ƒÊłÊž áŽ°á”ƒâżá¶œá”‰ áŽŸá”ƒÊłá”—Êž! á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ᎎᔉʞ á”‰á”›á”‰ÊłÊžá”‡á”’á”ˆÊž! ᎔ᔗ'Ëą ᔗⁱᔐᔉ á”—á”’ á”ˆá”ƒâżá¶œá”‰! Ꮀᔒ ᔗʰᔉ á¶œÊžá¶œËĄá”’á”–Ëą! [á”–á”˜ËąÊ°á”‰Ëą Ê°â±Ëą á”‰Êžá”‰Ëą á”—á”’á”á”‰á”—Ê°á”‰Êł á”—á”’ á¶ á”’Êłá” ᔒⁿᔉ ᔉʞᔉ ᔃⁿᔈ Ëąá”—á”ƒÊłá”—Ëą Ê·Ê°á”’á”’â±âżá”] áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ ᎎᔃ⁻ʰᔃ➎ ᎔ ËĄâ±á”á”‰ ⁱᔗ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ áŽșᔒʷ➎ ᔈᔒ ᔗʰᔉ Ëąá”‰á”ƒ á”á”’âżËąá”—á”‰Êł! [á”—á”˜ÊłâżËą ⁱⁿᔗᔒ Ëąá”‰á”ƒ á”á”’âżËąá”—á”‰Êł ᔃⁿᔈ Ëąá”—á”ƒÊłá”—Ëą Êłá”’á”ƒÊłâ±âżá”] áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â ˜ ᎌᔒʰ! [áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” Ê·á”ƒâżá”—Ëą á”—á”’ ᔈᔒ ᔃ Ëąá”‰á”ƒ á”á”’âżËąá”—á”‰ÊłâžŽ ᔇᔘᔗ ʰᔉ á”‡Êłá”‰á”ƒá”Ëą Ê°â±Ëą ᔇᔃᶜᔏ ᔃⁿᔈ Ê°â±Ëą ᔇᔃᶜᔏ ᔇᔒⁿᔉ á”–á”’á”–Ëą ᔒᔘᔗ] ᎌʷ! á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”âžŽ á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ ᔒᔏᔃʞ? áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â ˜ ᎔ᔗ'Ëą ÊČá”˜Ëąá”— ᔐʞ âżá”‰Ê· á”ˆá”ƒâżá¶œá”‰ ᔐᔒᔛᔉ‧ ᎔ á¶œá”ƒËĄËĄ ⁱᔗ‧‧‧ "ᔗʰᔉ Ê°á”’ÊłÊłâ±á”‡ËĄá”‰ á”â±Ëąá”—á”ƒá”á”‰â€§"
favorite(s) SpongeBob shipping Karendy — the ship between Sandy and Karen krabbob (spongebob x mr krabs) Larrick — the ship between Larry the Lobster and Patrick Star MR KRABS AND MRS PUFF + KRUFF PatBob(SpongeBobxPatrick) Plabs — the ship between Mr. Krabs and Sheldon Plankton Plankaren — the ship between Plankton and Karen PlankBob — the ship between SpongeBob and Sheldon Plankton Plankward — the ship between Plankton and Squidward Tentacles Sandrick — the ship between Patrick and Sandy Cheeks Spandrick Sandy Cheeks · Patrick Star Spandward — the ship between SpongeBob, Sandy Cheeks and Squidward Tentacles Spandy(SpongeBobxSandy) Squandy(Squidward vs Sandy) SquidBob(Squidward vs SpongeBob) SquidPatBob — the ship between SpongeBob, Squidward Tentacles and Patrick Star
Ïâ„“Î±ĐžĐșĐČσĐČ || Spongebob x Plankton【Plankbob】 Karandy (Karen x Sandy) Krabston, Krabon - Mr. Krabs and Plankton Patearl - Patrick and Pearl Ïâ„“Î±ĐžĐșŃ‚ÏƒĐž o(ïżŁË‡ïżŁ)o (◠‿◠) Plankdy Ïâ„“Î±ĐžĐșŃ‚ÏƒĐž o(ïżŁË‡ïżŁ)o (◠‿◠) Planktrick Sandearl - Sandy and Pearl ѕqυÎč∂ĐČσĐČ Ń•ÏÏƒĐžgєĐČσĐČ
ÂąĐœÏƒÂąÏƒâ„“Î±Ń‚Ń” (CHOCOLATE!!!!! :chocolate_bar: :chocolate_bar: )àȄ‿àČ„ Ń•ÏÏƒĐžgєĐČσĐČ!!! ⓅⓁⒶⓃⓀⓉⓄⓃ Ń•ÏÏƒĐžgєĐČσĐČ:| ( ‱ )(‱ ) | ÏÎ±Ń‚ŃÎčÂąĐș: / ( ‱ )(‱ ) \ ѕqυÎčâˆ‚Ï‰Î±Ńâˆ‚: ( (‱)(‱) ) Ïâ„“Î±ĐžĐșŃ‚ÏƒĐž: | (‱) |
Squidward: [to Mr. Krabs] Admit it. Without SpongeBob, you’d be nothing.
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ Ëšâ˜…â‹†ïœĄËš ⋆ ┊ ┊ ┊ ⋆ ┊ ┊ ★⋆ ┊ ◩ ★⋆ ┊ . ˚. 𝒼𝓌ℯℯ𝓉 đ’čđ“‡â„Żđ’¶đ“‚đ“ˆ ˚★. ᘏ ⑅ ᘏ   àŽ’â€Š   zᶻ ꒰˶  - ˕ -꒱ ⌒)኱
🌔✹
 ♠BedTime♠ 
✹🌖
Ꮏᔒᔒᔐ á¶ á”’Êł áŽ”á”á”–Êłá”’á”›á”‰á”á”‰âżá”— âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą â±ÊłÊłá”‰á”›á”‰ÊłËąâ±á”‡ËĄÊž á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžá”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ á”âżá”‰Ê· ⁱᔗ'Ëą á”ƒá¶œá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”— ᔇᔘᔗ ʞᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥ᔗ á”á”˜â±ËĄá”—Êžâ€§ ᔆᔒ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ʰᔒᔐᔉ‧ "᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž; ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ëąá”—á”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ ⁱᶠ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”—â€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż âżá”’á”ˆá”ˆá”‰á”ˆâžŽ ˹ᔗⁱ˥˥ á¶œÊłÊžâ±âżá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ ᔇʞ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "᎔ á”âżá”’Ê· ⁱᔗ'Ëą ˹ᔃᔈ➎ Ëąá”’ ÊČá”˜Ëąá”— ˥ᔉᔗ ᔃ˥˥ ᔒᔘᔗ‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔗⁱ˥˥ ᶠᔉ˥ᔗ ᑫᔘⁱᔗᔉ á”˜á”–Ëąá”‰á”— ᔇᔘᔗ á”ƒËĄËąá”’ ᶠᔉ˥ᔗ Ëąá”ƒá¶ á”‰ Ê·â±á”—Ê°â±âż Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰â€§ á”‚Ê°á”‰âż Ê°â±Ëą ˹ᔒᔇ˹ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ á¶œá”ƒËĄá” á”ˆá”’Ê·âżâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔘᔖ ᔃᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ʷⁱᔗʰ á”Êłá”ƒá”—â±á”—á”˜á”ˆá”‰â€§ "Ꮀᔒ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ á”—á”ƒËĄá” ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᔗ? ᎔ á”á”‰á”ƒâż á”˜âżËĄá”‰ËąËą ʞᔒᔘ‧‧‧" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ ᎔'ᔐ á”á”’âżâżá”ƒ ᔈᔒ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œÊłâ±á”‰á”ˆâ€§ "᎞ᔒᔒᔏ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż; ᎔ Ê·á”ƒâżá”— ʞᔒᔘ á”—á”’ á”âżá”’Ê· ᎔'ᔐ ʷⁱᔗʰ ʞᔒᔘ ᔃ˹ ʞᔒᔘ ᶠᔃᶜᔉ Ëąá”˜á¶œÊ° á”ˆâ±á¶ á¶ â±á¶œá”˜ËĄá”— ᔗⁱᔐᔉ‧ ʞᔒᔘ ᔃⁿᔈ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᎔ ᔇᔉᔗ ʰᔃᔛᔉ ˹ᔒᔐᔉ ᔍᔒᔒᔈ á”á”‰á”á”’Êłâ±á”‰Ëąâ€§â€§â€§" "᎔ ÊČá”˜Ëąá”— á¶œá”ƒâż'á”— ᔇᔉ˥ⁱᔉᔛᔉ ËąÊ°á”‰'Ëą á”á”’âżá”‰!" "᎔ á”âżá”’Ê·â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ᶠᔉᔉ˥ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êłâ€§ "᎔'ËĄËĄ ᔐᔃᔏᔉ ʞᔒᔘ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” á”—á”’ ᔉᔃᔗ; ⁱᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔍᔒᔒᔈ á”—á”’ á”Êłâ±á”‰á”›á”‰ ᔒⁿ ᔃⁿ ᔉᔐᔖᔗʞ Ëąá”—á”’á”á”ƒá¶œÊ° ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê·â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— Ê°â±Ëą á”â±á”—á¶œÊ°á”‰âżâ€§ 'ᎎᔉ ⁱ˹ ÊČá”˜Ëąá”— Ëąá”’ âżâ±á¶œá”‰ á”—á”’ ᔐᔉ' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʷⁱᔗʰ ᔃ á”Êłá”ƒá”‡á”‡Êž ᔖᔃᔗᔗʞ! "᎔ᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ á¶ á”’Êł Ëąá”—á”‰á”ƒËĄâ±âżá” ᔇᔘᔗ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ʰᔃᔛᔉ ⁱᔗ á”—á”’ ᔉᔃᔗ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”â±ËĄá”‰á”ˆ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— ᔗⁱᔐᔉ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł Ëąâ±âżá¶œá”‰ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą á”ˆá”‰á”â±Ëąá”‰â€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł á”‰á”ƒá”—â±âżá” ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥ᔗ ᔃ Ëąá”’á”á”‰Ê·Ê°á”ƒá”— ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êłâ€§ "á”€Ê°á”ƒâżá”ËąâžŽ ᔏⁱᔈ‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”â±ËĄá”‰á”ˆâ€§ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ëąá”—á”ƒÊž á¶ á”’Êł ᔃ˹ ËĄá”’âżá” ᔃ˹ ʞᔒᔘ ᶠᔉᔉ˥ á”—á”’; á”–á”‰ÊłÊ°á”ƒá”–Ëą ʞᔒᔘ'ËĄËĄ ᔇᔉ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ Êžá”’á”˜Êł á”›â±ËĄËĄá”ƒâ±âżá”’á”˜Ëą Ëąá¶œÊ°á”‰á”á”‰Ëą á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· ⁱᔗ!" ᎎᔉ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "᎔ ʰᔒᔖᔉ ˹ᔒ‧‧" "᎔ á”á”˜á”‰ËąËą ᎔'ËĄËĄ ᔇᔉ Ê°á”‰á”ƒá”ˆâ±âżá” á”—á”’ ᔇᔉᔈ‧ áŽșᔉᔉᔈ á”ƒâżÊž á”—Ê°â±âżá”?" "á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ Ëąá”—á”ƒÊž?" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒËąá”á”‰á”ˆâ€§ "ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰; ᎔'ËĄËĄ ÊČá”˜Ëąá”— ᔍᔒ ᔍᔉᔗ ᔐʞ ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá” ᔇᔃᔍ‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ‧ áŽŒâżá¶œá”‰ ʰᔉ ᔍᔒᔗ ᔇᔃᶜᔏ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłâ±âżá”â€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" "á”†á”’ÊłÊłÊž ᔃᔇᔒᔘᔗ‧‧‧" "ʞᔒᔘ á”ˆá”’âż'á”— âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ á”ƒá”–á”’ËĄá”’á”â±Ëąá”‰! ᎔ ᔐⁱ˹˹ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃ˹ Ê·á”‰ËĄËĄ ᔃⁿᔈ ËąÊ°á”‰'ᔈ ᶠᔉᔉ˥ ᔇᔃᔈ ⁱᶠ á”âżá”’Ê·â±âżá” Ê°á”’Ê· á”˜á”–Ëąá”‰á”— ʞᔒᔘ ᶠᔉᔉ˥‧ ᔂᔉ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ Êłá”‰Ëąá”— ᔘᔖ! ᎌʰ ᎔ á¶ á”’Êłá”á”’á”— á”—á”’ ᶠᔉᔉᔈ áŽłá”ƒÊłÊžâžŽ Ëąá”’ ᎔'ËĄËĄ ᔇᔉ Êłâ±á”Ê°á”— ᔇᔃᶜᔏ‧‧" ᎎᔉ'Ëą á¶ á”ƒËĄËĄá”‰âż á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– ᔇʞ ᔗʰᔉ ᔗⁱᔐᔉ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ â±âżâ±ËąÊ°á”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ á”á”’á”—á”—á”‰âż ᔇᔃᶜᔏ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”–á”˜ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔃ á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”— ᔃⁿᔈ ᔖᔘᔗ ᔘᔖ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰ÊłËąâ€§ "áŽŽá”’á”–á”‰á¶ á”˜ËĄËĄÊž á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê·'Ëą á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êłâ€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔃⁱᔈ ᔃ˹ ʰᔉ ᔍᔒᔗ ⁱⁿ Ê°â±Ëą ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá” ᔇᔃᔍ á¶ á”’Êł âżâ±á”Ê°á”—â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔗʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— ᔒᶠ ᔗʰᔉᔐ á”—á”’ ʷᔃᔏᔉ‧ ᎎᔉ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔍᔃᔛᔉ ʰⁱᔐ ᔃ á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”— ᔃⁿᔈ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ ˹ᔗⁱ˥˥ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– ⁱⁿ ᔗʰᔉ ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá” ᔇᔃᔍ‧ 'ᔂʰʞ ⁱ˹ ʰᔉ Ëąá”’ âżâ±á¶œá”‰ á”—á”’ ᔐᔉ➎ ᎔ ᔈᔒ ⁿᔒᔗ á”ˆá”‰Ëąá”‰Êłá”›á”‰ Ê°â±Ëą á”â±âżá”ˆâżá”‰ËąËą ᔃⁿᔈ Ëąá”˜á¶œÊ°' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ‧ 'ᔂʰᔃᔗ á”ˆá”’á”‰Ëą ʰᔉ ˹ᔉᔉ ⁱⁿ ᔐᔉ? ᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł á”ˆá”’âżá”‰ ᔐᔘᶜʰ ᔍᔒᔒᔈ‧‧‧' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—â±á¶ ËĄá”‰á”ˆ ˹ᔒᔇ˹ ᔇᔘᔗ ᔗʰᔉ á”—á”‰á”ƒÊłËą ˹ᔗⁱ˥˥ ᶠᔉ˥˥‧ ᎎᔉ á¶œá”˜ÊłËĄá”‰á”ˆ ᔘᔖ á”˜âżá”ˆá”‰Êł ᔗʰᔉ á¶œá”’á”›á”‰ÊłËąâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔗʰᔉ ˹ᔒᶠᔗ á¶œÊłÊžâ±âżá” ᔃ˹ ʰᔉ ʷᔒᔏᔉ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔒᔗ ᔃ ᔗᔉˣᔗ Ëąá”ƒÊžËą 'Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔐᔉᔉᔗ ᔐᔉ ᔘᔖ ᔃᔗ á”ËĄá”’á”›á”‰ Ê·á”’ÊłËĄá”ˆ ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ' ᔗᔉˣᔗ á¶ Êłá”’á” áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ "ᎎᔉʞ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— Êłá”‰á¶œá”‰â±á”›á”‰á”ˆ ᔃ ᔗᔉˣᔗ á¶ Êłá”’á” áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” á”—á”’ ᔍᔒ á”—á”’ á”ËĄá”’á”›á”‰ Ê·á”’ÊłËĄá”ˆâ€§ Ꮀᔒ ʞᔒᔘ ᶠᔉᔉ˥ ᔘᔖ á”—á”’ á”á”’â±âżá” ᔒᔘᔗ á”’Êłâ€§â€§â€§" "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔈⁱᔈ Ëąá”ƒÊž Ê°á”’Ê· ᎔ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ᔒᔘᔗ á”á”’Êłá”‰ Ëąá”’ ᎔ á”á”˜á”‰ËąËą Ê·á”’âż'á”— Ê°á”˜Êłá”—â€§â€§â€§" ᔆᔒ ᔒᶠᶠ ᔗʰᔉʞ Ê·á”‰âżá”—! áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʷⁱᔗʰ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "᎔ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ʷᔉ á”á”’âżâżá”ƒ ʰᔃᔛᔉ ᔃ ᔇᔉ˹ᔗ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËą ᔈᔃʞ á”—á”’á”á”‰á”—Ê°á”‰ÊłâžŽ Ëąá”’ Ê·Ê°Êž ᔈⁱᔈ ʞᔒᔘ á”‡Êłâ±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" "áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ʰᔉ'Ëą ÊČá”˜Ëąá”— ⁱⁿ âżá”‰á”‰á”ˆ ᔒᶠ ᔃ ᶠᔘⁿ ᔈᔃʞ!" "áŽŹÊłá”‰âż'á”— ʞᔒᔘ á”—á”’ ˹ᔐᔃ˥˥➎ á¶ á”’Êłâ€§â€§â€§" "ᶻⁱᔖ ⁱᔗ ᎟ᔃᔗ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż! ᎞ᔉᔗ'Ëą ᔃ˥˥ ÊČá”˜Ëąá”— á”—ÊłÊž á”—á”’ ᔉⁿÊČá”’Êž á”’á”˜ÊłËąá”‰ËĄá”›á”‰Ëąâ€§ á”‚á”ƒâżâżá”ƒ ᔍᔒ á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’á”—á”’ ᔇᔒᔒᔗʰ?" ᔀʰᔉʞ ᔉᔃᶜʰ ᔍᔒᔗ ᔃ ᶜᔒᔖʞ ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’á”—á”’Ëą ᔗʰᔉʞ ᔗᔒᔒᔏ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ Ê°á”’Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄâ±á”á”‰á”ˆ Ê°á”ƒâżá”â±âżá” ᔒᔘᔗ ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ ᔉᔛᔉⁿ ᔗʰᔒᔘᔍʰ ʰᔉ Ëąá”‰á”‰á”á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔇᔉ á”ƒâżâżá”’Êžá”‰á”ˆ Ê·Ê°á”‰âż áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ áŽŒâżá¶œá”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒÊłÊłâ±á”›á”‰á”ˆ ᔇᔃᶜᔏ ᔗʰᔉʞ ʷᔃᔛᔉᔈ ᔇʞᔉ á”—á”’ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ᔃⁿᔈ Ê·á”‰âżá”— ⁱⁿ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔐᔃᔈᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒâżá”’á”—Ê°á”‰Êł ᔖᔃᔗᔗʞ ᔃⁿᔈ ᶠᔉᔈ áŽłá”ƒÊłÊžâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”—á”› ʷᔃᔗᶜʰ á”á”‰Êłá”á”ƒâ±á”ˆ ᔐᔃⁿ ᔃⁿᔈ á”‡á”ƒÊłâżá”ƒá¶œËĄá”‰ ᔇᔒʞ ʷⁱᔗʰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄá”‰âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá¶œá”’á”’á”—Ëą á”’á”›á”‰Êł Êłâ±á”Ê°á”— ᔘᔖ ⁿᔉˣᔗ á”—á”’ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ á”–á”˜á”—á”—â±âżá” Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ ᔒᔘᔗ ᔒⁿ Ê°â±Ëąâ€§ "á”€Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ‧ áŽŒâżá¶œá”‰ ᔗʰᔉ ᔗᔉ˥ᔉᔛⁱ˹ⁱᔒⁿ á”–Êłá”’á”Êłá”ƒá”á”á”‰ á”‰âżá”ˆá”‰á”ˆâžŽ ᔗʰᔉʞ ᔇᔒᔗʰ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ˹˥ᔉᔉᔖ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—â€§ áŽŒâż ᔗʰᔉ á”›á”‰Êłá”á”‰ ᔒᶠ á”ˆá”’á¶»â±âżá” ᔒᶠᶠ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥ᔗ á¶œá”ƒËĄá” ᔃⁿᔈ Êłá”‰ËĄá”ƒËŁá”‰á”ˆ ᔃ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”–Êłá”’á”Êłá”ƒá”á”á”‰ ᔒᶠᶠ‧ ᎔ᔗ'Ëą á”á”’Êłâżâ±âżá” ᔗʰᔉ ⁿᔉˣᔗ á”—Ê°â±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”‰Ê· ᔃ˹ ʰᔉ á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰Ëąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔗⁱ˥˥ á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ ˹˥ᔉᔖᔗ➎ á”—â±Êłá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ᔃⁿᔈ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”‰á”ˆ ᔇʞ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ⁿᔉˣᔗ á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą á”–Ê°á”’âżá”‰ Ê·á”‰âżá”— ᔒᶠᶠ; áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—â±ÊłÊłá”‰á”ˆâžŽ ⁿᔒᔗ ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá” ᔃ˹ á”ˆá”‰á”‰á”–ËĄÊž ᔇᔘᔗ ʰᔉ á”ƒËĄËąá”’ ᔈⁱᔈ ⁿᔒᔗ ʷᔃᔏᔉ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒâżËąÊ·á”‰Êłá”‰á”ˆ á”—á”’ á”†á”ƒâżá”ˆÊž á¶œá”ƒËĄËĄâ±âżá” Ê°â±Ëą á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ "ᎎᔉ˥˥ᔒ?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˥ᔉᶠᔗ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á”â€§ '᎔ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔐᔉᔉᔗ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á¶ á”’Êł á”’á”˜Êł âżâ±á”Ê°á”— ᔒᔘᔗ‧‧‧' "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”‡Êłá”’á”á”‰ ᔃⁿᔈ Ëąá”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą Ëąá”—á”ƒÊžâ±âżá”â€§â€§â€§" '᎔ ˹ᔉᔉ‧ ᎔ á”ˆá”’Ê·âżËĄá”’á”ƒá”ˆá”‰á”ˆ Ê°á”‰Êł á”á”‰á”á”’ÊłÊž á”‡á”ƒâżá” á”ˆá”ƒá”—á”ƒá”‡á”ƒËąá”‰ ⁱⁿ á¶œá”ƒËąá”‰ ËąÊ°á”‰ ᔈⁱᔈ á”‡Êłá”‰á”ƒá”â€§' "᎔˹ ⁱᔗ ᔖᔒ˹˹ⁱᔇ˥ᔉ á”—á”’ ᶠⁱˣ? ᔆʰᔉ'Ëą ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧‧‧" '᎔ Ê·â±ËĄËĄ á”—ÊłÊž ˹ᔉᔉ ⁱᶠ ᎔ á¶œá”ƒâżâ€§ áŽźÊžá”‰!' áŽŹá¶ á”—á”‰Êł ᔗʰᔉ á¶œá”ƒËĄËĄ Ê°á”ƒâżá”Ëą ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ áŽ±á”›á”‰âżá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž Ê·Ê°á”‰âż ᔃ˹ ʰᔉ Ê·á”’á”á”‰âż ᔘᔖ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąâ±âżá”â±âżá” ᔃ á”—á”˜âżá”‰ á‘«á”˜â±á”‰á”—ËĄÊžâ€§ "áŽčá”’Êłâżâ±âżá”âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!" ᎎᔉ Ëąá”ƒá”— ᔘᔖ‧ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”ˆá”‰Ëąá”‰Êłá”›á”‰á”ˆ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êłâ€§â€§â€§" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”’ÊłÊłÊž! áŽșá”’Ê· Ëąá”’ ʷʰᔃᔗ ᔈᔒ ʞᔒᔘ ᶠᔉᔉ˥ ᔘᔖ á”—á”’ á”ˆá”’â±âżá”?" ᎎᔉ á”’âżËĄÊž Ëąâ±á”Ê°á”‰á”ˆ ⁱⁿ Êłá”‰Ëąá”–á”’âżËąá”‰â€§ "ᎌʰ ᎔ á¶ á”’Êłá”á”’á”— ʰᔃᔛᔉ Ê·á”’Êłá”! ᔆᔗᔃʞ ʷⁱᔗʰ áŽłá”ƒÊłÊž; ᎔'ËĄËĄ ᔇᔉ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’âżâ±á”Ê°á”—â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈⁿ'á”— Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ ᔇᔉ á”ƒËĄá”’âżá”‰ ʷⁱᔗʰᔒᔘᔗ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔇᔘᔗ á”ƒËĄËąá”’ á”âżá”‰Ê· ᔗʰᔉ Êłâ±Ëąá” ᔒᶠ á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡â€§ ᎎᔉ ˥ᔉᶠᔗ ᔃ˹ ʰᔉ Ëąá”ƒÊ· áŽłá”ƒÊłÊž ᔍᔒ á”—á”’ ËĄâ±á”—á”—á”‰Êłá”‡á”’ËŁâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâżá”˜á¶œá” ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᔇᔃᶜᔏ‧ ᎎᔉ Ëąá”ƒÊ· ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔒᶠᶠⁱᶜᔉ➎ á¶ â±á”Ê°á”—â±âżá” ᔗʰᔉ á”—á”‰á”á”–á”—â±âżá” á”˜Êłá”á”‰ á”—á”’ ᔍᔒ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëąâ€§ "ᔂʰʞ á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ ËĄá”ƒá”—á”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ?" "᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž Ëąâ±ÊłâžŽ ᎔ ÊČá”˜Ëąá”—âžŽ Ê·á”‰ËĄËĄâžŽ ᎔ á”–Êłá”’á”â±Ëąá”‰ ʞᔒᔘ ⁱᔗ Ê·â±ËĄËĄ ⁿᔒᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âż á”ƒá”á”ƒâ±âż!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§ "á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔇᔉ á”á”’Êłá”‰ ËĄâ±á”á”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ Ê°â±Ëą ᔒᶠᶠⁱᶜᔉ‧ ᎎᔉ ᶜᔃᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ ˥ⁱ˹ᔗ ᔒᶠ ᔖᔃᔗᔗʞ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëąâ€§ "᎔'ᔐ á”á”’âżâżá”ƒ á¶œËĄá”‰á”ƒâż ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ Ëąá”ƒá¶ á”‰; ᔏᔉᔉᔖ ʷᔃᔗᶜʰ ᔒᶠ ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ!" ᎎᔉ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”‰á”á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ Ê°â±á”ˆá”ˆá”‰âżâ€§ á”‚Ê°á”‰âż Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔍⁱᔛᔉ ᔃ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł á”—Ê°á”‰â±Êł á”’Êłá”ˆá”‰Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈᔉᶜⁱᔈᔉᔈ á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ᔃ ᔖᔉᔃᔏ ᔃᔗ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ‧ "᎔'ᔐ á”ˆâ±Ëąá”ƒá”–á”–á”’â±âżá”—á”‰á”ˆ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔃ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł Êžá”‰ËĄËĄ ᔃ˹ ʰᔉ á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ Ê°á”ƒâżá”ˆËĄá”‰ ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ‧ 'áŽłá”’á”’á”ˆ á”—Ê°â±âżá” ᔗʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł á”ˆâ±Ëąá”—Êłá”ƒá¶œá”—â€§â€§â€§' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ‧ "ᎏⁿᔈ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒËĄËĄ Êžá”’á”˜ÊłËąá”‰ËĄá¶  ᔃ á¶ ÊłÊžá¶œá”’á”’á”â€§â€§â€§" "᎔ á¶œá”ƒâż ᶠⁱˣ ⁱᔗ á¶ á”’Êł ʞᔒᔘ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”’á¶ á¶ á”‰Êłá”‰á”ˆâ€§ "ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰ ᔃ ÊČᔒᔏᔉ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔘᔖ á”—á”’ ˹ᔉᔉ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËąÊ°á”ƒá”â±âżá” ᔃⁿᔈ á¶œÊłÊžâ±âżá” ᔃ˹ ˹ᔃⁱᔈ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł á”—Ê°Êłá”‰Ê· ᔗʰᔉ ᶠᔒᔒᔈ ᔃᔗ ʰⁱᔐ ᔃⁿᔈ ᔈᔘᔐᔖᔉᔈ ᔗʰᔉ á”ˆÊłâ±âżá” ᔒⁿ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ‧ áŽŒâżËĄÊž á”—Ê°á”‰âż ᔈⁱᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔐᔃᔏᔉ ᔐᔒᔛᔉ‧ "áŽ¶á”˜Ëąá”— ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ 'ᔉᔐ á”ƒËĄá”’âżá”‰!" ᔆʰᔒᔘᔗᔉᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ ʰᔉ á”—Ê°Êłá”‰Ê· ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ ᔃᔗ ᔗʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł'Ëą ʰᔉᔃᔈ‧ "ᔂʰᔒ á”—Ê°Êłá”‰Ê· ᔃ ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ ᔃᔗ ᔐᔉ“" "᎔ ᔈⁱᔈ‧" ᎏ˥˥ Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔃᶜᔉ ᔗʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êłâ€§ "áŽșá”’Ê· Ëąá”—á”’á”– Ê°á”ƒÊłá”ƒËąËąâ±âżá”â€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ? ᎎᔃ! ᎔ ˹ᔉᔉ ᔗʰᔉ á¶ ÊłÊžá¶œá”’á”’á” Ê°á”ƒËą ᔃ ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâ€§ ᎞ⁱᔏᔉ ᎔ ˹ᔃⁱᔈ➎ ᔃ ÊČᔒᔏᔉ!" ᔀʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ á”Êłá”ƒá”‡á”‡â±âżá” Ê°â±Ëą á¶ á”’Êłá”â€§ "ᎎᔉʞ; ᎔'ᔐ ⁿᔒᔗ á”ˆá”’âżá”‰ ʷⁱᔗʰ ʞᔒᔘ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʰᔉᔃᔛᔉᔈ ᔃ ËĄá”˜âżá¶œÊ° á”—Êłá”ƒÊž ᔃᔗ ʰⁱᔐ‧ "ᎌʰ➎ ʞᔉᔃ?" ᔀʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "ᔂᔉ˥˥ ᎔'ᔐ á”ˆá”’âżá”‰âžŽ ʷⁱᔗʰ ʞᔒᔘ‧‧" ᔀʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł ᔗᔒᔒᔏ ᔗʰᔉ á”‰âżá”—â±Êłá”‰ á”—á”ƒá”‡ËĄá”‰ ᔃⁿᔈ ʷʰᔃᶜᔏᔉᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "áŽșá”’!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒá”˜á”ˆâ±á”‡ËĄÊž á”á”ƒËąá”–á”‰á”ˆâ€§ 'ᔂʰʞ ᔈⁱᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶜᔒᔐᔉ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆâ±âżá” ᔘᔖ á¶ á”’Êł ᔐᔉ? ᎎᔉ ᔉᔛᔉⁿ ᔍᔃᔛᔉ ᔘᔖ ᔗʰᔉ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëą' á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ á¶œá”’ËĄËĄá”‰á¶œá”— Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á”ˆá”‰Ëąá”–â±á”—á”‰ á”‡á”‰â±âżá” ᔒᔘᔗ ᔒᶠ á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ á”’á”˜âżá”ˆ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á”‡á”‰â±âżá” á¶œá”ƒÊłÊłâ±á”‰á”ˆ ᔇʞ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–â±âżá”‰á”ƒá”–á”–ËĄá”‰ Ê°á”’á”˜Ëąá”‰â€§ "᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒá”–á”’ËĄá”’á”â±Ëąá”‰á”ˆ Ê·á”‰á”ƒá”ËĄÊžâžŽ á”‡á”ƒÊłá”‰ËĄÊž Ëąá”‰á”â±á¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâ€§ "᎔ ÊČá”˜Ëąá”— Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔇᔉ âżá”‰á”ƒÊł ʞᔒᔘ‧ ᎔ᔗ'Ëą ᔐʞ á¶ á”ƒá”˜ËĄá”—âžŽ ᎔ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆâż'á”— Ê°á”‰ËĄá”– Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ᔃ ᔖᔉᔃᔏ‧ ᎔ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êłâ€§â€§â€§" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʞᔒᔘ'ᔈ Ëąá”–á”‰âżá”ˆ Êžá”’á”˜Êł ˥ⁱᶠᔉ Ëąá”ƒá¶œÊłâ±á¶ â±á¶œâ±âżá” á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëą ʞᔉᔗ Êłâ±Ëąá”á”‰á”ˆ ⁱᔗ ᔃⁿᔈ Êžá”’á”˜Êł á”’Ê·âż Ê·á”‰ËĄËĄá”‡á”‰â±âżá”â€§â€§â€§" "᎔ á”âżá”’Ê· ᔇᔘᔗ ⁱᔗ'Ëą ʷʰᔃᔗ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËą ᔈᔒ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”á”ƒËąá”–á”‰á”ˆ; áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”˜Ëąá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ËĄá”ƒËąá”— ᔒᶠ Ê°â±Ëą á”‰âżá”‰Êłá”Êž Ëąá”—Êłá”‰âżá”á”—Ê° á”—á”’ á¶œá”ƒËĄËĄ ʰⁱᔐ ᔃ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâžŽ á”ˆá”‰Ëąá”–â±á”—á”‰ á”‡á”‰â±âżá” á”—â±Êłá”‰á”ˆâ€§ "á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËą á”ˆá”’âż'á”— âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔇᔉ á”ƒËąá”á”‰á”ˆâ€§ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ'Êłá”‰ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËą á¶ á”’Êłâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą á”‰Êžá”‰Ëą Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ Ê·á”‰ËĄËĄâ±âżá” ᔘᔖ á”—á”‰á”ƒÊłËąâ€§ ᎎᔉ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔇᔘᔗ á”âżá”‰Ê· ʰᔉ âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆ Êłá”‰Ëąá”—âžŽ ᔃ˹ á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—á”‰á”ˆ á”˜âżá”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ᔐᔘᶜʰ á”á”’Êłá”‰â€§ á”‚Ê°á”‰âż áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʷᔒᔏᔉ ᔘᔖ á”ƒá”á”ƒâ±âż ʰᔉ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ⁿᔒᔗ ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ‧ ᎎᔉ ᔍᔒᔗ ᔘᔖ ᔃⁿᔈ á”—Ê°á”‰âż á”ˆâ±Ëąá¶œá”’á”›á”‰Êłá”‰á”ˆ ʰⁱᔐ á”—á”ƒËĄá”â±âżá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ "ʞᔒᔘ ᔈⁱᔈ? ᎌʰ á”†á”ƒâżá”ˆÊž á”—Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ!" 'á”†á”ƒâżá”ˆÊž ᔗʰᔉ Ëąá‘«á”˜â±ÊłÊłá”‰ËĄâ€§â€§â€§' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆâ€§ "᎔ ᔈⁱᔈ ⁿᔒᔗ ᔗᔉ˥˥ ʰⁱᔐ ⁱⁿ á¶œá”ƒËąá”‰ ⁱᔗ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Ê·á”’Êłá”âžŽ Ëąá”’ ᔃ˹ á”—á”’ ⁿᔒᔗ ˥ᔉᔗ ʰⁱᔐ ᔍᔉᔗ Ê°â±Ëą Ê°á”’á”–á”‰Ëą ᔘᔖ á¶ á”’Êł âżá”’á”—Ê°â±âżá”â€§ ᎔ á¶œá”ƒâż'á”— ʷᔃⁱᔗ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ÊČᔒⁱⁿ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż; á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž ʰᔉ'ᔈ ᔍᔉᔗ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” ʰᔉ á”ˆá”‰Ëąá”‰Êłá”›á”‰Ëą! áŽźÊžá”‰â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”âżá”’Ê· áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔍᔒᔗ á¶ â±ËŁá”‰á”ˆâžŽ á”—Ê°â±âżá”â±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”á”‰á”ƒâżá”— Ëąâ±âżá¶œá”‰ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą á”á”’âżá”‰ ʰᔉ á”—Ê°á”‰âż á”á”˜Ëąá”— ᔇᔉ ᔃ á”á”’âżá”‰Êłâ€§ ᎎᔉ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶜᔃᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿᔗᔒ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á”â€§ "ᎎⁱ‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʷᔃᔛᔉᔈ á”‰ËŁá¶œâ±á”—á”‰á”ˆËĄÊžâ€§ "ᎎᔉ˥˥ᔒ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§â€§" "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž á”á”’âżâżá”ƒ ᔇᔉ á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ ᔍᔒ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ Êžá”’á”˜Êł á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰âžŽ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰â€§â€§â€§" "᎔ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ʷʰᔃᔗ ʞᔒᔘ ˹ᔃⁱᔈ➎ á”—á”’ á”†á”ƒâżá”ˆÊžâ€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œÊłâ±á”‰á”ˆâ€§ "᎔ á”âżá”‰Ê· á”‡á”‰â±âżá” á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ'Ëą á”—á”’ ᔍᔒᔒᔈ á”—á”’ ᔇᔉ á”—Êłá”˜á”‰! ᎔ ˹ᔗⁱ˥˥ á¶œá”ƒâż'á”— ᔇᔉ˥ⁱᔉᔛᔉ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ ᔐᔉ á”—á”’ á”‰âżá”ˆ ᔘᔖ á”ˆÊžâ±âżá” ⁱⁿ ᔗʰᔉ ʷᔃʞ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§â€§â€§" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ⁿᔒ! á”†á”ƒâżá”ˆÊž á”—á”’ËĄá”ˆ ᔐᔉ ËąÊ°á”‰ á¶ â±ËŁá”‰á”ˆ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ ᔆʰᔉ ʰᔃᔈ ᔃ ᔇᔃᶜᔏᔘᔖ ᔒⁿ Ê°á”‰Êł Ê°á”ƒÊłá”ˆá”ˆÊłâ±á”›á”‰! ᎔ á”á”‰á”ƒâżá”— ʞᔒᔘ á”ˆá”‰Ëąá”‰Êłá”›á”‰ á”—á”’ ᔇᔉ ʰᔃᔖᔖʞ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ Ëąá”’á”‡á”‡â±âżá”â€§
áŽŹËąá”â±âżá” á¶ á”’Êł ᔃ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ "᎔ᔗ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔍᔒᔒᔈ á¶ á”’Êł ʞᔒᔘ á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊž ⁱⁿ á”ƒËĄá”’âżá”‰â€§ áŽșá”’ Ê·á”’âżá”ˆá”‰Êł ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰ á”â±Ëąá”‰Êłá”ƒá”‡ËĄá”‰! áŽźá”‰á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ á”’Êł ᶜᔃᔗᶜʰ ᔘᔖ ʷⁱᔗʰ‧‧‧" "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᎔'ᔐ á”ˆá”’â±âżá” ᶠⁱⁿᔉ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ʷⁱᶠᔉ‧ "᎔'ᔐ á”—á”‰ËĄËĄâ±âżá” ʞᔒᔘ!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ËĄá”‰á”ƒá”ˆËą ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ á”—á”’ Ëąá”’á¶œâ±á”ƒËĄâ±Ëąá”‰â€§ 'ᔂʰᔒ ᔐⁱᔍʰᔗ ᔇᔉ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’Ëąá”‰Ëąá”— á”—á”’ ᔃ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ ᔒᶠ ᔐⁱⁿᔉ' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒËąá”á”‰á”ˆ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ â€§ 'á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗᔃᔘᔍʰᔗ ᔐᔉ ᔃᔇᔒᔘᔗ Ê°á”ƒá”›â±âżá” ᶠᔘⁿ ᔃⁿᔈ á”—á”‰á”ƒá”Ê·á”’Êłá”' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ᔃ˹ á”á”‰á”á”’Êłâ±á”‰Ëą ᔒᶠ á”â±âżá”ˆâżá”‰ËąËą á”‰Êłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ Ê·á”‰âżá”— á¶ á”’Êł Ê°â±Ëą ʰᔒᔐᔉ‧ "áŽŽá”’á”á”â±âżá”ƒâ€”Ê·á”ƒÊ°?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃʷᔒᔏᔉ ʷⁱᔗʰ ᔃ Ëąá”—á”ƒÊłá”— Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” ᔃ á”–á”‰ÊłËąá”’âż ᔃᔗ ᔗʰᔉ á¶ Êłá”’âżá”— á”ˆá”’á”’Êłâ€§ ᎎᔉ á”’á”–á”‰âżá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”ƒâżá”—Ëą ᔐᔉ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ᔒᔘᔗ ᔃⁿᔈ á”‡á”’âżá”ˆ Ëąá”’ ᎔ ᶜᔃᔐᔉ á”—á”’ ʞᔒᔘ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰ âżâ±á¶œá”‰ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’Ëąá”‰Ëąá”— ᎔ ʰᔃᔛᔉ á”—á”’ ᔃ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâ€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”â±ËĄá”‰á”ˆ ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ËĄá”‰á”—á”—â±âżá” ʰⁱᔐ ⁱⁿ‧ "᎔ Ê·á”ƒËą ÊČá”˜Ëąá”— ᔃᔇᔒᔘᔗ á”—á”’ ᔍᔒ á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–á”ƒÊłá”â€§ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ê·á”ƒâżá”—Ëą ᔐᔉ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ ᔃ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰ ᔒᶠ ʰⁱᔐ Ëąá”’ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ê°á”‰ËĄá”– Ëąá¶œá”˜ËĄá”–á”—!" ᔆᔒ ᔗʰᔉʞ ᔍᔒᔗ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”ƒÊłá”— Ëąá”˜á”–á”–ËĄâ±á”‰Ëą âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆâ€§ "᎔ᔗ á”—á”ƒá”á”‰Ëą ᔃ ᔈᔃʞ á”’Êł Ëąá”’ á”—á”’ á”ˆÊłÊž á”’âżá¶œá”‰ ⁱᔗ á¶ â±âżâ±ËąÊ°á”‰á”ˆâžŽ Ëąá”’ ʷᔉ á¶œá”ƒâż ᔗᔃᔏᔉ á”—á”˜ÊłâżËą á”á”˜á”ƒÊłá”ˆâ±âżá” ⁱᔗ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”—á”’ËĄá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "᎔ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ ᔗʰᔉ á¶œá”ƒÊłá”›â±âżá” ᔒᶠ ᔗʰᔉ á¶ á”ƒá¶œâ±á”ƒËĄ á”ˆá”‰á”—á”ƒâ±ËĄËą ᔃⁿᔈ ʞᔒᔘ Ê°á”ƒâżá”ˆËĄá”‰ ᔗʰᔉ Ëąá”—Êłá”˜á¶œá”—á”˜Êłá”‰â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ËĄá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł Ëąá”‰á”—á”—â±âżá” ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”‡á”ƒËąá”‰â€§ "áŽ°á”‰á”ƒËĄ!" "ᔆᔒ ʷᔉ ᔉᔃᶜʰ á”á”˜á”ƒÊłá”ˆ ⁱᔗ ᔃ á”ˆá”’á¶»á”‰âż Ê°á”’á”˜ÊłËą á”–á”‰Êł á”—á”˜Êłâż ᔃᔗ ᔃ ᔗⁱᔐᔉ‧ ᎔ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔍᔒ ᔗᔉ˥˥ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”’ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔇᔉ ᔗʰᔉ ʷᔃᔗᶜʰ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”â±á”–á”–á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ'Ëą ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”ƒÊžá”‰á”ˆâ€§ "ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ˹ᔉᔉ ⁱᔗ âżá”’Ê· á”’Êł ÊČá”˜Ëąá”— ʷᔃⁱᔗ á¶ á”’Êł ⁱᔗ á”—á”’ á¶ â±âżâ±ËąÊ° á”ˆÊłÊžâ±âżá”?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËąÊ°â±á¶ á”—á”‰á”ˆ ᔃ˹ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆ Ê·á”ƒÊłá”ˆ á”–á”’âżá”ˆá”‰Êłá”‰á”ˆâ€§ "᎔ ᔇᔉᔗ Ëąá‘«á”˜â±ËĄËĄâ±á”ƒá”'Ëą á”á”’âżâżá”ƒ ᔍᔒ á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êž ⁱᔗ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”á”˜á”ƒÊłá”ˆâ±âżá” ⁱᔗ ᔃ˹ ʷᔉ Ëąá”–á”‰á”ƒá” ˹ᔒ‧‧‧" "ʞᔒᔘ á”—Êłá”˜Ëąá”— ʰⁱᔐ á”—á”’?" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ ᔗʰᔉ á”–á”ƒÊłá”â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔖᔃᶜᔉᔈ ËĄá”’á”’á”â±âżá” á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ⁱᔗ‧ "᎔ᔗ'Ëą ᔐᔒ˹ᔗ á”‰ËŁá‘«á”˜â±Ëąâ±á”—á”‰ á”ƒÊłá”— ᔖⁱᔉᶜᔉ ᎔'ᔛᔉ ˹ᔉᔉⁿ!" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąâ±á”Ê°Ëąâ€§ "áŽ¶á”˜Ëąá”— á”ˆá”’âż'á”— á”—ÊłÊžâ€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ á”—Ê°â±âżá” ᎔'ᔈ Ê·á”ƒËąá”—á”‰ ᔐʞ á”‰âżá”‰Êłá”Êž ᔒⁿ á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžâ±âżá” Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” ᎔ Ê°á”‰ËĄá”– á”—á”’ á”‡á”˜â±ËĄá”ˆ?" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔘᔖ á”ƒá¶œá¶œá”˜Ëąâ±âżá” ᔒᶠ ᔃᔗ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ "ᎌʰ ʷᔃⁱᔗ ʷᔉ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔍᔒ á”—á”’ Ê·á”’Êłá” âżá”’Ê·! ᔆᔉᔉ ʞᔒᔘ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ᔗʰᔉ ËąÊ°â±á¶ á”—â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ˥ᔉᶠᔗ ʰⁱᔐ ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”–á”ƒÊłá”â€§ "á”€Ê°á”ƒâżá”Ëą á¶ á”’Êł Ê·á”’Êłá”â±âżá” ËĄá”ƒá”—á”‰ á”‡á”’ÊžËą!" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”—á”’ËĄá”ˆ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł á¶œËĄá”’Ëąâ±âżá” ᔘᔖ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”— á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—â€§ 'áŽčÊž á”—á”˜Êłâż á”—á”’ á”á”˜á”ƒÊłá”ˆ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆ Ê·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰' Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ➎ á”‰ËŁá¶œâ±á”—á”‰á”ˆËĄÊžâ€§ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ'Ëą á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆ ᔇʞ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ ᔗʰᔉ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰â€§ "ᔀⁱᔐᔉ á”—á”’ ËąÊ·â±á”—á¶œÊ° ËąÊ°â±á¶ á”—Ëą ᔃⁿᔈ á¶ á”’Êł ᔐᔉ á”—á”’ á”á”˜á”ƒÊłá”ˆâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ ᔃⁿᔈ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒá”— ËĄá”‰á”ƒâżâ±âżá” á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— ᔗʰᔉ á”‡á”ƒËąá”‰ ᔃ˹ ᔃ ᔇᔃᶜᔏ Êłá”‰Ëąá”— ᔃ˹ ʰⁱ ˹ᔒᶠᔗ Ëąâżá”˜á¶ á¶ ËĄâ±âżá” Ëąâżá”’Êłá”‰Ëą Ê·á”‰Êłá”‰ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆâ€§ 'áŽșá”’Ê· ᎔ á”âżá”’Ê· Ê°á”’Ê· áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᶠᔉ˥ᔗ Ê·Ê°á”‰âżá”‰á”›á”‰Êł ᎔ ˹˥ᔉᔉᔖ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ÊČᔒᔇ' á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ‧ "᎔‧‧‧" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ÊČá”˜Ëąá”— ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ ⁱᔗ á”—á”’ ᔐᔉ‧‧" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ á”‡á”‰á”Êłá”˜á”ˆá”â±âżá”ËĄÊž á”á”’â±âżá” á”’á”›á”‰Êł á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ âżá”‰Êłá”›á”’á”˜ËąËĄÊž ᔃ˹ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔇᔉⁿᔗ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ "ᎎᔉʞ á”—Ê°á”‰Êłá”‰â€§â€§" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Êłá”˜á”‡á”‡á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔒᶠ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ʰᔉᔃᔈ ᔃ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ‧ ᔀʰᔉ Ëąâżá”’Êłâ±âżá” Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ᔃ˹ á”‰Êžá”‰á”‡Êłá”’Ê· á¶ á”˜ÊłÊłá”’Ê·Ëą ᔇᔘᔗ ˹ᔗⁱ˥˥ ⁿᔒᔗ Ê·á”ƒá”â±âżá” ʞᔉᔗ‧ "ᔁᔖ ᔃⁿᔈ ᔃᔗᔒᔐ‧‧" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "ᎎᔐᔐᔐ‧‧‧" "᎔ ˹ᔃⁱᔈ áŽłáŽ±á”€Í ᔁ᎟!" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Êžá”‰ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”ƒÊłá”—ËĄá”‰á”ˆ ᔃʷᔃᔏᔉ á¶ á”ƒËĄËĄâ±âżá” á”’á”›á”‰Êł á”ƒËąâ±á”ˆá”‰ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆâ±âżá” Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  ᔘᔖ‧ "ᔂʰᔃ‧‧‧" "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ëąá”˜á”–á”–á”’Ëąá”‰á”ˆ á”—á”’ ᔇᔉ á”á”˜á”ƒÊłá”ˆâ±âżá” ᔗʰᔉ ᔐʞ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰!" "᎔'ᔐ á”á”’âżâżá”ƒ á”á”˜á”ƒÊłá”ˆ ⁱᔗ âżá”’Ê· ˹ᔒ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆâžŽ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá” ᔗᔒⁿ á”ˆâ±á¶»á¶»â±âżá”‰ËąËą Ëąá”˜á”‡Ëąâ±á”ˆá”‰á”ˆâ€§ "á”†á”’ÊłÊłÊžâ€§â€§" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— ʰᔃᔛᔉ á”ƒâżÊž Ê·á”’Êłá” á”—á”’ á”á”’ÊłÊłá”’Ê· Ëąá”’ ᎔ á¶œá”ƒâż ˹˥ᔉᔉᔖ ⁱⁿ á”’âżá¶œá”‰ ᔐʞ Ê°á”’á”˜ÊłËą á”‰âżá”ˆâ€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ â±âżá¶ á”’Êłá”Ëąâ€§ "᎔'ËĄËĄ ᶜᔒᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”á”’Êłâżâ±âżá” á¶ á”’Êłâ€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊžËąâ€§ "ʞᔒᔘ ËĄá”’á”’á”â€§â€§â€§" "᎔ á”âżá”’Ê·!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”‰á”–ËĄâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃ˹ ʰᔉ ᶜᔃᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ "᎔'ᔈ á”‡á”˜â±ËĄá”— Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ ᔃ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰ ʷⁱᔗʰ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż âżá”’á”ˆá”ˆá”‰á”ˆ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ ᔘᔖ á”—á”’ ᔇᔉᔈ‧ "᎔'ᔛᔉ á”—á”’ ᔍᔒ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê· á”á”’Êłâżâ±âżá”â€§â€§" "᎔'ᔐ á”ËĄá”ƒá”ˆ; ᔍᔉᔗ ᔃ ᔍᔒᔒᔈ âżâ±á”Ê°á”—'Ëą Êłá”‰Ëąá”—!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ËĄá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ ʰᔉ Ëąâ±á”—á”˜á”ƒá”—á”‰á”ˆâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ⁿᔉˣᔗ á”á”’Êłâżâ±âżá” á”—á”’ ˹ᔉᔉ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”ƒá”–á”–â±ËĄÊž á”–á”ƒá”—Êłá”’ËĄËĄâ±âżá” á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆ ᔗʰᔉ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰â€§ "᎔ á”—Ê°â±âżá” ⁱᔗ'Ëą á”ˆÊłÊžâ€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊžËą Ëąá”‰á”‰â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗᔒᔘᶜʰᔉᔈ ⁱᔗ ᔃⁿᔈ Ê·á”ƒËą á”ˆÊłÊžâ€§ "ᎏ˥˥ ᔍᔒᔒᔈ!" ᎎᔉ á”—á”’ËĄá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "áŽșá”’ ᔈᔃᔐᔃᔍᔉ ᔃ˹ á¶ á”ƒÊł ᔃ˹ ᎔ á¶œá”ƒâż ᔗᔉ˥˥‧‧" "á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ'Ëą á”á”’âżâżá”ƒ ᔇᔉ Ëąá”’ ʰᔃᔖᔖʞ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄá”ƒá”˜á”Ê°á”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ á”—á”‰ËŁá”—á”‰á”ˆ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ "᎔ ˥ᔒᔛᔉ Ëąá”‰á”‰â±âżá” ʰⁱᔐ!" á”†á”‰á”‰â±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”’á”– ʷⁱᔗʰ á”ËĄá”‰á”‰ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ᔒᶠ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”’á”á”‰Ê°á”’Ê· ᔐᔃᔈᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉᔉ˥ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ 'ᎎᔉ ⁱ˹ Ëąá”’ âżâ±á¶œá”‰ á”—á”’ ᔃ˥˥ ᔇᔘᔗ ᔒᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰ Ê°â±Ëą á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËąâ€§ ᎔ᶠ á”’âżËĄÊž ᎔ á”âżá”‰Ê· ÊČá”˜Ëąá”— Ê°á”’Ê· ʰᔉ ᶠᔉᔉ˥˹ ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔐᔉ ᔈᔉᔉᔖ á”ˆá”’Ê·âż â±âżËąâ±á”ˆá”‰' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥ᔗ ⁿᔒᔗ Ëąá”’ â±á”á”–á”’Êłá”—á”ƒâżá”—â€§ '᎔ᶠ á”’âżËĄÊž ᎔ ᔐᔃᔈᔉ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”’ ʰᔃᔖᔖʞ á”—á”’' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔃᔗ ʰⁱᔐ á”ˆá”‰á”–Êłá”‰ËąËąâ±âżá”ËĄÊžâ€§ ᎎᔉ Ëąá”ƒÊ· á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Êłá”˜âż á”—á”’ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ Ëąá”—á”ƒá”—á”˜á”‰ ᔃ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”‡á”’á”˜âżá¶œá”‰á”ˆ Ëąá”â±ËĄâ±âżá”â€§ "᎔'ᔐ á”ƒá¶œá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž â±á”á”–Êłá”‰ËąËąá”‰á”ˆ; ⁱᔗ ËĄá”’á”’á”Ëą ᔉᔛᔉⁿ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł á”ˆÊłÊž!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’âżá”â±âżá”ËĄÊž Ëąá”ƒÊ· á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄâ±á”Ê°á”— ᔘᔖ ᔃ˹ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔍᔃᔛᔉ ʰⁱᔐ ˹ᔒᔐᔉ á”–á”ƒá”—Ëąâ€§ "ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰ Ëąâ±âżá¶œá”‰ ⁱᔗ'Ëą ᔒᶠ ʞᔒᔘ!" "ᎌʰ; á”—Ê°á”ƒâżá”Ëąâ€§â€§" "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔃ ᔇᔉ˹ᔗ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ ᔒᶠ ᔐⁱⁿᔉ➎ á”’á”—Ê°á”‰Êł á”—Ê°á”ƒâż áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”! á¶œá”ƒâż ᎔ á¶œá”ƒËĄËĄ ʞᔒᔘ ᔐʞ ᔇᔉ˹ᔗ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ?" "᎔ᶠ ᎔ Ëąá”ƒÊž Êžá”‰ËąâžŽ Ê·â±ËĄËĄ ʞᔒᔘ ÊČá”˜Ëąá”— á”–Êłá”’á”â±Ëąá”‰ ᔐᔉ ⁿᔒᔗ á”—á”’ Ëąá”ƒÊž ⁱᔗ ⁱⁿ á”–á”˜á”‡ËĄâ±á¶œ?" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ‧ á”†á‘«á”˜á”‰á”ƒËĄâ±âżá” ʷⁱᔗʰ ÊČᔒʞ➎ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰ ʰⁱᔐ‧ "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”ƒá”á”ƒá¶»â±âżá”âžŽ ʷʰⁱᶜʰ ᎔ ˥ᔒᔛᔉ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ ᔗʰᔉᔐ ᔃ˹ ʰᔉ ᶠᔉ˥ᔗ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ Ëąá”—á”ƒÊłá”— á”—á”’ Ê·á”‰ËĄËĄ ᔘᔖ ⁱⁿ á”—á”‰á”ƒÊłËą; ʰᔉ âżá”‰á”›á”‰Êł ËĄâ±á”á”‰á”ˆ á¶ á”’Êł á”’á”—Ê°á”‰ÊłËą á”—á”’ ˹ᔉᔉ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á¶œÊłÊžâ€§ '᎔ ᔈᔒ ⁿᔒᔗ á”âżá”’Ê· Ê°á”’Ê· Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”á”ƒá”á”‰Ëą ʰⁱᔐ Ëąá”’ Ê°á”ƒá”–á”–â±á”‰Êł á”—Ê°á”ƒâż ᎔ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”–á”’âżá”ˆá”‰Êłá”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ á”—Êłâ±á”‰á”ˆ ⁿᔒᔗ á”—á”’ ˥ᔉᔗ ᔒᔘᔗ ᔃ ˹ᔒᔇ ᔃ˹ ʰᔉ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ ᔃʷᔃʞ Ëąá”’ ᔗʰᔉʞ á”â±á”Ê°á”—âżâ€™á”— Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰â€§ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” ᔗʰᔉ á”—á”‰á”ƒÊłËą ᔃᔇᔒᔘᔗ Ëąá”—á”ƒÊłá”— á”—á”’ ᶠᔃ˥˥➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔇʞ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á”˜âżá”ˆá”‰Êł ᔃ á”—Êłá”‰á”‰â€§ "ᔂʰᔃᔗ'Ëą ᔘᔖ ʷⁱᔗʰ‧‧‧" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔇᔘᔗ ᎔'ËĄËĄ ᔍᔒ ᶜʰᔉᶜᔏ ᔒⁿ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Êłá”ƒâż á”ƒá¶ á”—á”‰Êł Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”—Êłá”‰á”‰â€§ ᎎᔉ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ Ê°á”˜á”á”â±âżá” Ê°â±Ëą á”âżá”‰á”‰Ëą ᔃ˹ ʰᔉ á”—Êłâ±á”‰á”ˆ Ê°á”’ËĄá”ˆâ±âżá” ᔇᔃᶜᔏ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰ÊłËąâ€§ áŽșá”’á”— á”âżá”’Ê·â±âżá” Ê°á”’Ê· á”—á”’ á”ƒá”–á”–Êłá”’á”ƒá¶œÊ° ʰⁱᔐ➎ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”‰Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ⁿᔒᔗ á”’á”›á”‰ÊłËĄÊž á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âżá”ƒá”—á”‰ âżá”’Êł á”ƒËąá” á¶ á”’Êł ᔗᔒᔘᶜʰ á”‰á”›á”‰Êłâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊ· Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ ËĄá”’á”’á”â±âżá” ᔘᔖ á”—á”’ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”’âżá¶œá”‰Êłâżá”‰á”ˆ ᔃᔇᔒᔘᔗ ʰⁱᔐ‧ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᎔ ˹ᔉᔉ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”˜á”–Ëąá”‰á”—â€§â€§â€§" "ᔆᔒ“" "ᔂᔉ˥˥ ᔈᔒ ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ á”ƒâżÊž á”—Ê°â±âżá” ᎔ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ?" "ʞᔒᔘ ˹ᔉᔉᔐ á”—á”’ ᔇᔉ ÊČá”˜Ëąá”— Ëąá”’ á”ËĄá”ƒá”ˆ ʷⁱᔗʰ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§â€§â€§" "ʞᔉᔃ ʰᔉ'Ëą ËĄâ±á”á”‰ ᔃ á”‡Êłá”’á”—Ê°á”‰Êł á”—á”’ ᔐᔉ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâ±á”Ê°á”‰á”ˆ ʷⁱᔗʰ á¶œÊłÊžâ€§ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’Ëąá”‰Ëąá”— ᎔'ᔛᔉ á”—á”’ ᔃ ᔇᔉ˹ᔗ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâžŽ ᔃⁿᔈ ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”‰ ᔖᔒ˥ⁱᔗᔉ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á¶ á”’Êł á”—á”’ á”—á”’ËĄá”‰Êłá”ƒá”—á”‰ ᔐᔉ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗᔒᔒᔏ ᔃ á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°â€§ "᎔ á”ˆá”’âż'á”— ᔍᔉᔗ Ê°á”’Ê· ᔗʰᔉʞ ᔍᔉᔗ á”—á”’ Ê°á”ƒâżá” ᔒᔘᔗ ʷⁱᔗʰ ʞᔒᔘ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— ᎔ á¶œá”ƒâżâżá”’á”— ᔉᔛᔉⁿ ᔍᔒ ᔃ ᔈᔃʞ ʷⁱᔗʰᔒᔘᔗ á”ƒÊłá”á”˜â±âżá” ʷⁱᔗʰ ᔐʞ ʷⁱᶠᔉ ᎔ ʰᔃᔈ á”–Êłá”’á”Êłá”ƒá”á”á”‰á”ˆ! ᎔ᶠ ʞᔒᔘ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ á”–Êłá”‰á”—á”‰âżá”ˆ á”—á”’ ËĄâ±á”á”‰ ᔐʞ á¶œá”’á”á”–á”ƒâżÊž ʞᔒᔘ á”ˆá”’âż'á”— ʰᔃᔇᔉ ᔗᔒ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ⁿᔒ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔃᔛᔉ ʰⁱᔐ ᔃ á”â±ËąËą ᔒⁿ ᔗʰᔉ á¶ á”’Êłá”‰Ê°á”‰á”ƒá”ˆâ€§ "ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż á”—á”ƒËĄá” á”—á”’ ᔐᔉ➎ ᔃⁿᔈ ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— ᔃᔐ á”ƒá¶ Êłá”ƒâ±á”ˆ ᔒᶠ â±ÊłÊłâ±á”—á”ƒá”—â±âżá” ʞᔒᔘ‧ ᎔ᔗ'Ëą Ê°á”ƒÊłá”ˆ Ê·Ê°á”‰âż ᎔ Ê·á”’Êłá” ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡âžŽ ᔇᔘᔗ ᎔'ᔈ ˥ᔒᔛᔉ á”—á”’ ᔇᔉ ᔍᔒᔒᔈ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâ€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ á”á”‰á”ƒâż ⁱᔗ?" "ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰â€§â€§â€§"
áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃᔇᔒᔘᔗ á”—Ê°Êž âżá”‰â±á”Ê°á”‡á”’á”˜Êł âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ëąá”—á”ƒÊžËą ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ "᎔ᔗ'ËĄËĄ ᔇᔉ ᶠᔘⁿ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą Ê°á”’á”˜Ëąá”‰ âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆ ˹ᔒᔐᔉ â±á”á”–Êłá”’á”›á”‰á”á”‰âżá”—Ëą á”á”‰á”—á”—â±âżá” Ê·á”’Êłá”á”‰á”ˆ ᔒⁿ‧ ᔆᔒ ʰᔉ'Ëą Ëąá”—á”ƒÊžâ±âżá” Ê°á”‰Êłá”‰ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ ˥ᔉᔗ ʰⁱᔐ Ëąá”—á”ƒÊž âœá”ƒâżá”ˆ ᔉᔛᔉⁿ ʰᔉ ᔃⁿᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”ˆâ±ËąËĄâ±á”á”‰ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ ⁿᔒⁱ˹ᔉ á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ Ê·á”’Êłá”âŸ ᔃⁿᔈ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”’á”‰Ëąâż'á”— ʰᔃᔛᔉ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° Êłá”’á”’á” á”—á”’ â±âżá¶œËĄá”˜á”ˆá”‰ ʰⁱᔐ‧ áŽłá”ƒÊłÊž ᔗʰᔉ ˹ⁿᔃⁱ˥ ᔉᔛᔉⁿ á¶œÊłá”ƒËąÊ°á”‰Ëą Ê°á”‰Êłá”‰âžŽ ᔃⁿᔈ ʰᔉ ËĄâ±á”á”‰Ëą á”—á”’ á”–ËĄá”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ᔆᔖᔒᔗ➎ ᔐʞ Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ'Ëą ᔖᔘᔖᔖʞ‧ ᎔ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔏᔉᔉᔖ ᔃⁿ ᔉʞᔉ ᔒⁿ ᔗʰᔉᔐ➎ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”ƒâż ᔍᔉᔗ á”‰á”ƒËąâ±ËĄÊž á”ƒâżá”ÊłÊž Ê·Ê°á”‰âż Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”‰á”›á”‰Êł á”ƒâżâżá”’ÊžËą ʰⁱᔐ➎ á”ƒá”‡ËĄá”‰â±Ëąá”— á”˜âżâ±âżá”—á”‰âżá”—â±á”’âżá”ƒËĄËĄÊžâ€§ ᔀʰᔉʞ á”âżá”’Ê· ᔉᔃᶜʰ á”’á”—Ê°á”‰Êł Ê·á”‰ËĄËĄâžŽ ᔇᔘᔗ á¶œá”ƒâż ᔇᔉ ᔃᔗ á”’á”ˆá”ˆËą Ëąâ±âżá¶œá”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”’Êłá”Ëą á¶ á”’Êł á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”‰âżá”‰á”ÊžâžŽ ʷʰⁱᶜʰ á¶œá”ƒâż ᔖᔘᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔉ Ê·Êłá”’âżá” ʷᔃʞ‧ áŽźá”˜á”— ᔒᔖᔖᔒ˹ⁱᔗᔉ˹ á”ƒá”—á”—Êłá”ƒá¶œá”—âžŽ á”á”ƒá”â±âżá” á”—Ê°á”‰â±Êł á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËąÊ°â±á”– á”ˆÊžâżá”ƒá”â±á¶œ ᔈᔘᔒ Ê·á”’Êłá”â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᔇᔉ âżâ±á¶œá”‰ á”—á”’ ᔃ˥˥➎ ᔃⁿᔈ á¶œá”ƒâż ᔉᔛᔉⁿ ᔇᔉ âżâ±á¶œá”‰Êł á”—á”’ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Ê°á”ƒâż ᎔ ˹ᔒᔐᔉᔗⁱᔐᔉ˹‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”âżá”’Ê·Ëą ʰᔉ'Ëą ᔃ á”–á”ƒá¶œâ±á¶ â±Ëąá”— ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”’Ê·Ëą á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒâżá”á”‰Êł â±ËąËąá”˜á”‰Ëą ᔆᔒ ᔗʰᔉʞ á¶œá”ƒâż ᶜᔒᔐᔉ ᔘᔖ ʷⁱᔗʰ á¶œá”’á”á”–Êłá”’á”â±Ëąá”‰Ëą á”—á”’ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”— ᶻᔒⁿᔉ˹‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”ƒËĄËąá”’ á”âżá”’Ê·Ëą ʰᔉ Êłá”ƒÊłá”‰ËĄÊž ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔘᔖ➎ ᔇᔘᔗ ʰᔉ á”’âżá¶œá”‰ ⁱⁿ ᔃ Ê·Ê°â±ËĄá”‰ á”ˆá”’á”‰Ëą á”—á”’ ËĄâ±á”á”‰ ᔐᔉ á”’Êł Ê°â±Ëą á”Êłá”ƒâżá”ˆá”á”ƒâ€§ áŽźá”˜á”— ᔉᔛᔉⁿ ʰᔉ Ê°á”ƒËą ˥ⁱᔐⁱᔗ˹ ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”âżá”’Ê·Ëą ⁱᔗ‧ ᔀʰᔉʞ Ê·á”‰Êłá”‰ á”–ËĄá”ƒÊžâ±âżá” ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ ᔖᔉᔗ˹ Ê·Ê°á”‰âż Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”—á”˜á”‡á”‡á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ᔗᔒᔉ ᔒⁿ ᔃ Êłá”’á¶œá”â€§ "ᔂᔃᔗᶜʰ ᔒᔘᔗ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”á”’â±âżá”âžŽ ʞᔒᔘ ᶠᔒᔒ˥!" Êžá”‰ËĄËĄá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗᔒᔒᔏ Ê°â±Ëą Ëąá”’á¶œá” ᔒᶠᶠ‧ ᎔ᔗ˹ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż ʷᔃʞ ᔒᶠ ËąÊ°á”’Ê·â±âżá” ʰᔉ á¶œá”ƒÊłá”‰Ëą ᎔ á”á”˜á”‰ËąËąâ€§ ᔂᔉ ᔍᔒᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔒᔐᔉ ⁱᶜᔉ á”˜âżá”—â±ËĄ ᶠᔉ˥ᔗ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êłâ€§ ᔀʰᔉ ᔖᔉᔗ˹ ᶜᔃᔐᔉ â±âżËąâ±á”ˆá”‰ ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’á”— ᔍᔃᔛᔉ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔒᔐᔉ á”â±ËąËąá”‰Ëąâ€§ "áŽ±á”ƒËąÊžâžŽ ᔇᔒʞ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”—á”‰ËĄËĄâ±âżá” ˹ᔖᔒᔗ➎ Ê°á”’ËĄá”ˆâ±âżá” ᔗʰᔉ ᔃᔐᔒᔉᔇᔃ‧ áŽșá”’Ê· ʰᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔐᔘᶜʰ ᔒᶠ ᔃ Ê°á”˜á”á”á”‰ÊłâžŽ ᔇᔘᔗ Ëąâżá”˜á”á”ËĄá”‰Ëą ʷⁱᔗʰ Ëąá”–á”’á”—; ʰᔉ âżá”‰á”›á”‰Êł á”ˆá”’á”‰Ëą ʷⁱᔗʰ ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ➎ ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ⁿᔒᔗ á¶ á”’Êł ËĄá”‰âżá”á”—Ê° ᔒᶠ ᔗⁱᔐᔉ‧ ᎔ á”âżá”‰Ê· ⁿᔒᔗ á”—á”’ Ëąá”˜á”á”á”‰Ëąá”— ᔃ á”‡á”’á”ƒÊłá”ˆ ᔍᔃᔐᔉ➎ á”âżá”’Ê·â±âżá” ᔐʞ Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆËą ᶜᔒᔐᔖᔉᔗⁱᔗⁱᔛᔉ âżá”ƒá”—á”˜Êłá”‰â€§ ᎔ Ê·á”ƒËą ᔃᔇᔒᔘᔗ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ ˹ᔒᔐᔉ ᶠᔒᔒᔈ Ê·Ê°á”‰âż á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”ˆ ᔘᔖ ᔃ ᔖᔃᔗᔗʞ‧ "᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ'ᔈ ËĄâ±á”á”‰ á”—á”’ á”ƒâżá”ƒËĄÊžËąá”‰ ᔗʰᔉ Êłá”‰á¶œâ±á”–á”‰âžŽ ᔇᔘᔗ ᎔ ᶠᔉᔉ˥ ʞᔒᔘ ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆ ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ᔍᔉᔗ ᔃ á”—á”ƒËąá”—á”‰ ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”ˆá”‰ËĄâ±á¶œâ±á”’á”˜Ëąâżá”‰ËąËąâ€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "áŽźá”˜á”— ⁱᶠ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§â€§â€§" "áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ⁿᔒᔗ Ê°á”‰Êłá”‰; á”‡á”‰Ëąâ±á”ˆá”‰ËąâžŽ ʷᔉ'Êłá”‰ á”’âżËĄÊž á”‰á”ƒá”—â±âżá” ⁱᔗ➎ ⁿᔒᔗ Êłá”‰á”›á”‰á”ƒËĄâ±âżá” ᔗʰᔉ á¶ á”’Êłá”á”˜ËĄá”ƒ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ➎ á”âżá”’Ê·â±âżá” ʰᔉ'Ëą ᔗʰᔉ á”’âżËĄÊž á”–á”‰ÊłËąá”’âż á”‡á”ƒÊłâżá”‰á”ˆ á¶ á”’Êł ˥ⁱᶠᔉ‧ ᔀʰᔉʞ ˹ᔖ˥ⁱᔗ ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ➎ á”‰á”ƒá”—â±âżá” á”‰á”›á”‰ÊłÊž ËĄá”ƒËąá”— á”á”’ÊłËąá”‰ËĄ! "á”€Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ Ëąá”’ ᔐᔘᶜʰ ᔏⁱᔈ‧‧‧" ᎔ Ëąá”ƒÊ· Ê°á”’Ê· Ëąâ±âżá¶œá”‰Êłá”‰ ʰᔉ'Ëą ʷⁱᔗʰ á”Êłá”ƒá”—â±á”—á”˜á”ˆá”‰âžŽ ᔃ˹ ʰᔉ Êłá”ƒÊłá”‰ËĄÊž Ëąá”’ á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âżá”ƒá”—á”‰ËĄÊž ËąÊ°á”’Ê·Ëą á”ƒá”–á”–Êłá”‰á¶œâ±á”ƒá”—â±á”’âżâ€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł á”‰á”ƒá”—â±âżá”âžŽ ᔗʰᔉ á”‡á”’ÊžËą á”–á”˜ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ ⁱⁿ á¶ Êłá”’âżá”— ᔗʰᔉ ᔗᔉ˥ᔉᔛⁱ˹ⁱᔒⁿ‧ ᔆᔉᔃᔗᔉᔈ Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔇʞ Ëąâ±á”ˆá”‰âžŽ ᔗʰᔉʞ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ á¶ á”’Êł Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” á”—á”’ ʷᔃᔗᶜʰ‧ ᔆᔖᔒᔗ ᔃⁿᔈ áŽłá”ƒÊłÊž Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ Êłá”‰Ëąá”— á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—â€§ "Ꮇⁱᔈ➎ á”ˆá”’á”‰Ëą Êžá”’á”˜Êł ᔇᔒ˹˹ á”âżá”’Ê· Ê·Ê°á”‰Êłá”‰â€§â€§â€§" "᎔ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᔗᔉ˥˥ ʰⁱᔐ ᎔'ᔈ ᔇᔉ Ëąá”—á”ƒÊžâ±âżá” Ê°á”‰Êłá”‰ ᔃᔗ Êžá”’á”˜Êł á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰âžŽ Ëąá”’ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”’ÊłÊłÊž!" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ËĄá”‰á”ƒâżâ±âżá” á¶œËĄá”’Ëąá”‰Êłâ€§ "ᔂᔃⁱᔗ➎ ᎔'ᔛᔉ Ê·á”’Êłá” á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê· á”á”’Êłâżâ±âżá”! ᔂʰᔃᔗ‧‧‧" "ᔀᔉ˥˥ ʰⁱᔐ ʞᔒᔘ'ᔛᔉ ᔇᔒᔒᔏᔉᔈ ᔃ Êłá”’á”’á” ᔃᔗ ᔃⁿ â±âżâżâ€œ" ᎔ Ëąá”˜á”á”á”‰Ëąá”—á”‰á”ˆâ€§ ᔂᔉ ᔃ˥˥ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ ËĄâ±á”á”‰ ⁱᔗ ⁱᶠ ʰᔉ á”âżá”‰Ê· Ê°â±Ëą ËĄá”’Êžá”ƒËĄ Ê·á”’Êłá”á”‰Êł Ëąá”—á”ƒÊžá”‰á”ˆ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ➎ ᔉᔛᔉⁿ ⁱᶠ ⁱⁿ Ëąá”˜á¶œÊ° á¶œâ±Êłá¶œá”˜á”Ëąá”—á”ƒâżá¶œá”‰Ëąâ€§ ᎔ᔗ'ᔈ á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ á”á”’Êłá”‰ Êłâ±Ëąá” ᔒᶠ á”—Êłá”’á”˜á”‡ËĄá”‰ á”—Ê°á”ƒâż ⁱᔗ˹ Ê·á”’Êłá”—Ê°! áŽŒâżËĄÊž â±á”á”ƒá”â±âżá”‰ ⁱᶠ ʰᔉ á”âżá”‰Ê· Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ⁿᔒᔗ á”’âżËĄÊž á¶œâ±á”›â±ËĄ á”—á”’ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ᔇᔘᔗ á”ƒËĄËąá”’ ËąÊ°á”ƒÊłá”‰á”ˆ ᔃ ᔖᔃᔗᔗʞ‧‧‧ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰Ëą Ê°á”’Ê· Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᔇᔉ âżâ±á¶œá”‰âžŽ ⁿᔒ á”á”ƒá”—á”—á”‰Êł ʷʰᔃᔗ➎ ᔇᔘᔗ ʰᔉ âżá”‰á”›á”‰Êł á”ƒá”–á”–Êłá”’á”›á”‰Ëą ᔒᶠ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ ᔏᔉᔉᔖ ᔗʰᔉ ᔖᔉᔃᶜᔉ Ê·Ê°á”‰âż ᔗʰᔉʞ'Êłá”‰ ᔃᔗ á”’á”ˆá”ˆËąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”˜âżá”ˆá”‰ÊłËąá”—á”ƒâżá”ˆËą Ê°â±Ëą ËĄá”’Êžá”ƒËĄá”—Êž á”—á”’ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡âžŽ á”ƒËĄá”—Ê°á”’á”˜á”Ê° ʰᔉ á”ˆá”’á”‰Ëąâż'á”— á”ƒá”Êłá”‰á”‰ ʷⁱᔗʰ ⁱᔗ‧ ᎎⁱ˹ á”á”’á”ƒËĄ ⁱⁿ ˥ⁱᶠᔉ ⁱ˹ ËąÊ°á”’Ê·â±âżá” ᔗʰᔉ Ê·á”’ÊłËĄá”ˆ Ê°á”’Ê· á”Êłá”‰á”ƒá”— ʰᔉ á¶œá”ƒâż ᔇᔉ➎ ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ᔒⁿ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ˹ᔃⁱᔈ ᶜᔃᔗ ᔃⁿᔈ á”á”’á”˜Ëąá”‰ ᔍᔃᔐᔉ‧ ᎔ Ê·á”ƒËą á”—Ê°â±âżá”â±âżá” ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᔗ ᔃ˹ ᔗʰᔉ á”–Êłá”’á”Êłá”ƒá”á”á”‰ á”‰âżá”ˆá”‰á”ˆâžŽ ᔃⁿᔈ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ ᔒᶠᶠ ᔗʰᔉ ᔗᔉ˥ᔉᔛⁱ˹ⁱᔒⁿ‧ ᎔ Ê·Ê°â±Ëąá”–á”‰Êłá”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ ᔗⁱᔐᔉ ʞᔒᔘ ᔍᔒ á”—á”’ á”ƒá”—á”—á”‰âżá”ˆ Ê·á”’Êłá”â€§â€§â€§" "᎔ᔐ á”—á”’ á”ƒÊłÊłâ±á”›á”‰ ᔃᔗ ⁞ á”’'á¶œËĄá”’á¶œá” ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᔃᔐ‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á‘«á”˜â±á”‰á”—ËĄÊž á”ƒâżËąÊ·á”‰Êłá”‰á”ˆâžŽ Ëąá”’ ᔃ˹ á”—á”’ ⁿᔒᔗ Ëąá”—â±Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ Ê·Ê°á”’ ËĄá”‰á”ƒâżá”‰á”ˆ ᔒⁿ ʰⁱᔐ á”˜âżá”ƒÊ·á”ƒÊłá”‰Ëąâ€§ áŽŒâżËĄÊž ᔐᔉ ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê·á”‰Êłá”‰ ᔃʷᔃᔏᔉ ᔃᔗ ᔇʞ ᔗʰᔉ á”‰âżá”ˆ ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”–Êłá”’á”Êłá”ƒá”á”á”‰â€§ ᎌʰ Ê°á”’Ê· áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆâż'á”— ËĄâ±á”á”‰ á”—á”’ ˹ᔉᔉ ⁱᔗ; ᎔ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ á¶œÊ°á”˜á¶œá”ËĄá”‰ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ⁿᔒᔗⁱᔒⁿ ᔒᶠ ʰⁱᔐ á¶ á”˜Êłâ±á”’á”˜Ëą ᔃᔗ ᔗʰᔉ Ëąâ±á”Ê°á”—â€§ "ᎎᔒʷ'Ëą ᔗʰᔉ ᔗᔒᔉ?" ᎔ á”ƒËąá”á”‰á”ˆâ€§ "á”‚á”ƒâżâżá”ƒ ᶜʰᔉᶜᔏ‧‧‧" "᎔˥˥ ᔗᔃᔏᔉ ᔃ ËĄá”’á”’á” ᔃᔗ ᔐʞ ᔗᔒᔉ á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê· á”á”’Êłâżâ±âżá”â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ˹ᔃⁱᔈ➎ á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ ˥ıᔉ á”ˆá”’Ê·âż á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄÊž ʷⁱᔗʰ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”ƒÌŠÊžâ±âżá” á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— ʰⁱᔐ‧ "ᔂʰᔃᔗ ᔗⁱᔐᔉ ⁱ˹ ⁱᔗ?" ᎔ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊžâžŽ Êłá”’á”˜Ëąâ±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "ᎌʰ➎ ᎔ ᔍᔒᔗ á”—á”’ ᔇᔉ ᔃᔗ Ê·á”’Êłá”! Ꮀᔒⁿ'á”— Ê·á”ƒâżá”— áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”—á”’ ᔇᔉ Ëąá”˜Ëąá”–â±á¶œâ±á”’á”˜ËąâžŽ âżá”’Êł ᔇᔉ ËĄá”ƒá”—á”‰ á”—Ê°á”‰Êłá”‰!" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰âžŽ ᔇᔘᔗ ᎔ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᶜʰᔉᶜᔏ ᔒⁿ Ê°â±Ëą ᔗᔒᔉ‧ "ᔂʰᔃᔗ ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ ᔗᔒᔉ?" ᎔ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ‧ ᎎᔉ ᶜʰᔉᶜᔏᔉᔈ ⁱᔗ➎ ᔃⁿᔈ ⁿᔒ Êłá”‰á”ˆâżá”‰ËąËąâ€§ "ᔆᔗⁱ˥˥ ᔍᔒ á”‰á”ƒËąÊž ᔒⁿ ⁱᔗ‧" "ᔂⁱ˥˥ ᔈᔒ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ ᔃ˹ ʰᔉ ˥ᔉᶠᔗ‧ "áŽžá”ƒËąá”— ᎔ á¶œá”ƒâż Êłá”‰á¶œá”ƒËĄËĄ á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ Êłá”‰á”á”ƒâ±âż á¶ á”’á¶œá”˜ËąËąá”‰á”ˆ ᔒⁿ ᔗʰᔉ Ëąá¶œÊłá”‰á”‰âż ᔇʞ ʷⁱᔗʰ á”†á”–á”’âżá”á”‰â€§â€§â€§" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”—Ê°â±âżá” ʞᔒᔘ ᔉᔛᔉⁿ ᔐᔃᔈᔉ ⁱᔗ á”—Ê°Êłá”’á”˜á”Ê° ᔗʰᔉ Ê°á”ƒËĄá¶  ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”–Êłá”’á”Êłá”ƒá”á”á”‰!" ᎔ â±âżá”—á”‰ÊłÊČᔉᶜᔗᔉᔈ➎ Êłá”‰á”Êłá”‰á”—á”—â±âżá” Ëąá”ƒÊžâ±âżá” ⁱᔗ Êłâ±á”Ê°á”— ᔃ˹ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ᎔ ˹ᔃⁱᔈ ⁱᔗ; á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ʰᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔒⁿᔉ á”—á”’ ᔃᔈᔐⁱᔗ á”›á”˜ËĄâżá”‰Êłá”ƒá”‡â±ËĄâ±á”—Êžâ€§ ᎏ˹ Ê·á”ƒËĄá”â±âżá” ᔗʰᔉ ᔖᔉᔗ˹➎ ᎔ á”˜Ëąá”‰á”ˆ ᔐʞ Ëąá”˜á”–á”‰Êłá¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł á”ˆá”‰á”—á”‰á¶œá”—â±á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔃⁿᔈ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§ "ᔂʰʞ ʞᔉ ËĄâ±á”á”–â±âżá”âžŽ ᔇᔒⁱ?" "᎔ á”—Êłâ±á”–á”–á”‰á”ˆ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ʷᔃʞ Ê°á”‰Êłá”‰âžŽ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ᎔ Êłá”ƒâż á”—á”’ á¶ á”ƒËąá”— ⁿᔒᔗ ËĄá”’á”’á”â±âżá” Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ᎔ Ê·á”ƒËą á”á”’â±âżá”â€§â€§â€§" áŽșⁱᶜᔉ Ëąá”ƒá”›á”‰âžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "Ꮆᔉ˹ᔗ ᔐᔃᔏᔉ Ëąá”˜Êłá”‰ ⁿᔒᔗ á”—á”’ â±âżá”—á”‰Êłá¶ á”‰Êłá”‰ ʷⁱᔗʰ‧‧‧" "᎔ ᔍᔒᔗ ⁱᔗ➎ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą; á”‰á”›á”‰ÊłÊžá”—Ê°â±âżá”'Ëą ᶠⁱⁿᔉ!" ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰âžŽ ʷᔉ á”ˆâ±á”ˆâżá”— ʰᔃᔛᔉ á”ƒâżÊž á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰ÊłËą ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ áŽŒâżËĄÊž á”—Ê°â±âżá” ᔘⁿᔘ˹ᔘᔃ˥ ⁜ⁱᶠ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá”âŸ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁿᔒᔗ á”—á”’ Ëąá”—Êłá”‰ËąËąá”‰á”ˆ ᔒⁿ ËĄá”ƒá¶œá” ᔒᶠ á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËą ᔗᔒᔈᔃʞ➎ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ʰᔉ'Ëą á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ ᶜᔒᔐᔉ ᔘᔖ ʷⁱᔗʰ ʷʰᔃᔗ á”—á”’ ᔈᔒ ʷⁱᔗʰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł Ê·á”’Êłá”â€§ "᎞ᔉᔗ'Ëą ˹ᔉᔉ; ʰᔉ ËĄâ±á”á”‰Ëą ÊČá”‰ËĄËĄÊžá¶ â±ËąÊ°âžŽ á”á”ƒÊłá”ƒá”—á”‰âžŽ á”á”‰Êłá”á”ƒâ±á”ˆ ᔐᔃⁿ ᔃⁿᔈ á”‡á”ƒÊłâżá”ƒá¶œËĄá”‰ ᔇᔒʞ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ʰᔉ á”á”‰á”—Ëą ᔒᶠᶠ Ê·á”’Êłá” á”ƒá¶ á”—á”‰Êł á”‰á”›á”‰âżâ±âżá”Ëą; ʰᔉ ᔐⁱᔍʰᔗ ᔇᔉ á”—á”’ Ê·á”’Êłâż ᔒᔘᔗ á”—á”’ á”–ËĄá”ƒÊžâžŽ á”ƒËĄá”—Ê°á”’á”˜á”Ê° ʰᔉ'ᔈ á”ƒá”–á”–Êłá”‰á¶œâ±á”ƒá”—á”‰ ⁱᔗ!" "áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ÊČᔘᔐᔖᔉᔈ Ëąá”—á”ƒÊłá”—ËĄá”‰á”ˆ ᔃᔗ á”âżá”’á¶œá”â±âżá” á¶ Êłá”’á” á¶ Êłá”’âżá”— á”ˆá”’á”’Êłâ€§ ᔂʰᔃᔗ'Ëą áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”ˆá”’â±âżá” Ê°á”‰Êłá”‰â€§â€§â€§ "á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą ⁿᔒᔗ Ê°á”‰Êłá”‰âžŽ ᶜʰᔉᶜᔏ ᔇᔃᶜᔏ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł Ê°â±Ëą ËąÊ°â±á¶ á”—â€§ ᔁⁿ˥ᔉ˹˹ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ê°á”‰Êłá”‰ á¶ á”’Êł ËĄá”˜âżá¶œÊ°â€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "ᎌʰ➎ ʰᔉ'Ëą Ëąá”—á”ƒÊžâ±âżá” Ê°á”‰Êłá”‰? ᎔ Ê·á”ƒËą á”á”’âżâżá”ƒ ᔍᔉᔗ ʰⁱᔐ ᔃ Ëąá”˜Êłá”–Êłâ±Ëąá”‰ á”á”‰á”ƒËĄâ€§ ᎔ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”âżá”’Ê· ʰᔉ'Ëą Ëąá”—á”ƒÊžâ±âżá” ʷⁱᔗʰ ʞᔒᔘ!" áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ˹ᔃⁱᔈ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ËąÊ°á”˜á”— ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł ⁱⁿ Ê°â±Ëą ᶠᔃᶜᔉ‧ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” Ê·á”‰âżá”— á”ƒá¶œÊłá”’ËąËą ᔗʰᔉ Ëąá”—Êłá”‰á”‰á”— ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔏᔉᔖᔗ ᔒⁿ á”‡Êłá”ƒâ±âżËąá”—á”’Êłá”â±âżá” ᔒⁿ ʷʰᔃᔗ ʰᔉ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᔈᔒ‧ áŽŒâżá¶œá”‰ Ê°â±Ëą ËąÊ°â±á¶ á”— á”‰âżá”ˆá”‰á”ˆâžŽ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ʷᔃⁱᔗᔉᔈ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ á¶œá”’á”ƒËąá”— á”—á”’ ᔇᔉ á¶œËĄá”‰á”ƒÊł á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Ê°á”‰á”ƒá”ˆâ±âżá” á”’á”›á”‰Êł Ê°á”‰Êłá”‰â€§ "᎟ʰᔉʷ; ËĄá”’âżá” ᔈᔃʞ ᔒⁿ ᔐʞ ᶠᔉᔉᔗ➎ ᔃ˥˥ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— á”ƒá”›á”’â±á”ˆâ±âżá” á”˜âżá”ˆá”˜á”‰ á”˜Ëąá”‰ ᔒᶠ ᔐʞ ᔗᔒᔉ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔍᔒᔗ ʷʰᔃᔗ ʰᔉ Ê·á”’Êłá”á”‰á”ˆ ᔒⁿ á¶ á”’Êł Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃ˥˥ ᔈᔃʞ á”’âżËĄÊž á”—á”’ Êłá”‰á”—á”˜Êłâż á”—á”’ ᶠⁱⁿᔈ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ‧ "᎔ á”á”˜á”‰ËąËą ʰᔉ'Ëą ᔗʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— ᔒⁿᔉ á”—á”’ ᶠᔃ˥˥ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– á”—á”’âżâ±á”Ê°á”—â€§â€§â€§" ᎔ á”—á”’ËĄá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ áŽ¶á”˜Ëąá”— á”—Ê°á”‰âżâžŽ ᔃ á¶œá”’á”á”á”’á”—â±á”’âż á”’á¶œá¶œá”˜ÊłÊłá”‰á”ˆ á”’á”˜á”—á”ˆá”’á”’ÊłËą ⁱⁿ á¶ Êłá”’âżá”—â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ â±âżá”›á”‰Ëąá”—â±á”á”ƒá”—á”‰âžŽ ÊČá”˜Ëąá”— á”—á”’ ᶠⁱⁿᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”‡á”‰â±âżá” á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆ ᔇʞ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§â€§â€§ ᎔ á”á”˜á”‰ËąËą áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”‡ËĄá”ƒá”‡á”‡á”‰á”ˆ; ⁱᔗ Ê·á”’âż'á”— á”‰âżá”ˆ Ê·á”‰ËĄËĄâ€§ "áŽŸáŽžáŽŹáŽșᎷᔀᎌáŽș“" áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá¶œÊłá”‰á”ƒá”á”‰á”ˆ ⁱⁿ á¶ á”˜ÊłÊžâžŽ ʷʰⁱᶜʰ ᔃʷᔒᔏᔉ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”˜âżá”‡á”‰á”âżá”’Ê·âżËąá”— á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ áŽčÊž Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔘᔖ ᔃᔗ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ "Ꮃᔉᔗ ˥ᔒ˹ᔗ➎ ᎟ᔃᔗ‧‧‧" "᎔'ᔐ á”—á”ƒËĄá”â±âżá” á”—á”’ ʞᔒᔘ!" áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ áŽșá”’Ê· á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą Ê·á”ƒá”—á¶œÊ°â±âżá” ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ‧ "ᶻⁱᔖ ⁱᔗ➎ áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰; ʰᔉ'Ëą Êłá”‰Ëąá”—â±âżá”!" "ᎎᔉ ⁱ˹ ᔐᔉ á”‰á”á”–ËĄá”’Êžá”‰á”‰; ᔐᔒᔛᔉ á”’á”›á”‰Êł!" "ᎎᔉ âżá”‰á”‰á”ˆËą ᔖᔉᔃᶜᔉ ᔃⁿᔈ ᑫᔘⁱᔉᔗ➎ ⁿᔒᔗ Êžá”’á”˜Êł ËĄá”’á”˜á”ˆâ€§â€§â€§ "á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âżâžŽ ᎔ á”—á”’ËĄá”ˆ ʞᔉ á”—á”’ ˹ᔗᔉᔖ á”ƒËąâ±á”ˆá”‰!" "ᔂᔉ˥˥ ᎔ á”—á”’ËĄá”ˆ ʞᔒᔘ ᔗᔒ‧‧‧" "᎔˥˥ á¶œÊłá”˜ËąÊ° ʞᔉ á”—á”’ Ëąá”â±á”—Ê°á”‰Êłá”’á”’âżËą á”†Ê°á”‰ËĄâ€§â€§â€§" "áŽșá”’! ᎎᔉ'Ëą ᔒᶠᶠ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’á¶œá” ᔃⁿᔈ ᎔'ᔐ ËĄá”‰á”—á”—â±âżá” ʰⁱᔐ Ëąá”—á”ƒÊžâ€§â€§â€§" "᎔ ʰᔃᔈ ʰⁱᔐ ˥ⁱᔐᔖ ᔃ˥˥ ᔈᔃʞ➎ Ëąá”’ ᔗʰᔉ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ʰᔉ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ‧‧‧" "ᎎᔉ'Ëą ËĄâ±á”á”–â±âżá” á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ʰᔉ'Ëą Ëąá”’Êłá”‰â€§â€§â€§" "áŽ±â±á”—Ê°á”‰Êł ʷᔃʞ ᎔'ËĄËĄ á”–á”˜âżâ±ËąÊ° ʰⁱᔐ➎ á¶ á”’Êł ʰᔉ á¶ Êłá”ƒá”—á”‰Êłâżâ±á¶»á”‰â€§â€§â€§" "᎔ ˥ᔉᔗ ʰⁱᔐ‧‧‧" "ᔂᔉ˥˥ á”—Ê°á”‰âż ᎔ ᶠ᎔ᎿᎱ ᎎ᎔áŽč!" ᔂᔉ ᔃ˥˥ Ëąâ±ËĄá”‰âżá”—ËĄÊž Ëąá”—á”’á”’á”ˆ ⁱⁿ ËąÊ°á”’á¶œá” ᔃ˹ ᔗʰᔉ ᔉᶜʰᔒ ᔒᶠ áŽ·Êłá”ƒá”‡ËąâžŽ ʷⁱᔗʰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłâ±âżá”â€§ ᔂᔉ ᔃ˥˥ ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ á”âżá”’Ê·â±âżá” ʰᔉ'Ëą á”á”’âżâżá”ƒ ʰᔃᔛᔉ á”—á”’ á¶œÊ°á”’á”’Ëąá”‰ ᔗʰᔉ ᶠᔃᔗᔉ‧‧‧ "᎞ⁱ˹ᔗᔉⁿ á”—á”’ ᔐᔉ➎ áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰; á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ˥ᔒᔛᔉ˹ Ê°â±Ëą ÊČᔒᔇ ᔃᔗ Êžá”’á”˜Êł Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”— á”ƒâżá”ˆâ€§â€§â€§" ᎔ Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”—á”‰á”ƒÊłÊž ᔉʞᔉᔈ âżá”’Ê·â€§â€§â€§ "ʞᔒᔘ ʰᔃᔛᔉ ᔃ Ëąá¶œá”’Êłá”‰ á”—á”’ ˹ᔉᔗᔗ˥ᔉ ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ➎ ᔍᔃᔐᔉ ᔒⁿ; ᔇᔘᔗ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą ᔇᔉᔉⁿ âżá”’á”—Ê°â±âżá” ᔇᔘᔗ á”â±âżá”ˆ á”—á”’ á”‰â±á”—Ê°á”‰Êł ᔒᶠ ᔘ˹ ᔃᔗ á”’á”˜Êł Ê·á”’ÊłËąá”—! ᎎᔒʷ á”ˆá”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ‧‧‧" "á”†â±âżá¶œá”‰ Ê·Ê°á”‰âż ᔈᔒ‧‧‧" "ᔂᎱ ᎏᎿᎱ ᶠᎿ᎔ᎱáŽș᮰ᔆ⾮ ᎏáŽșᎰ ᎎᎱ ᎰᎌᎱᔆáŽș'ᔀ áŽ°áŽ±á”†áŽ±áŽżâ±œáŽ± Ꮁ᎔ᔀᎎᎱᎿ ᎌᶠ ᔁᔆ!" áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”—á”’á”á”–á”‰á”ˆâžŽ Ê°á”ƒÊłá”ˆâ€§ "ᔂʰʞ á”ƒÊłá”‰âż'á”— ʞᔒᔘ‧‧‧" "᎔ ᎿᎏᔀᎎᎱᎿ ᔀᎏᎷᎱ ᔀᎎᎱ áŽźáŽžáŽŹá¶œáŽ· ᎱʞᎱ ᔀᎎᎏáŽș ᔀᎌ áŽŽáŽŹâ±œáŽ± áŽčÊž ᶠᎿ᎔ᎱáŽșᎰ ᶠ᎔ᎿᎱᎰ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œÊłâ±á”‰á”ˆâžŽ ᔃ˹ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ Ê·â±ËĄËĄâ±âżá”ËĄÊž ⁿᔒᔗ ᔍⁱᔛᔉ ᎏ ᶠⁱᔍʰᔗ ᔃ˹ ʰᔉ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆâ€§ "Ꮃᔒ ᔃʰᔉᔃᔈ➎ á”‰á”˜á”á”‰âżá”‰â€§ á”†á‘«á”˜á”ƒËąÊ° ᔐᔉ ᔃ˹ ËĄá”’âżá” ᔃ˹ ʞᔒᔘ ˥ᔉᔗ ⁱᔗ á”á”‰á”ƒâż Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§â€§â€§" áŽ¶á”˜Ëąá”— á”—Ê°á”‰âżâžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔖⁱᶜᔏᔉᔈ ᔘᔖ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ Ê·Ê°á”’ ᶠᔉ˥ᔗ á”á”’Êłá”‰ Ëąá”’Êłá”‰ á”—Ê°á”ƒâż á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą ᔗᔒᔉ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ Ëąá”—á”˜á”‡á”‡á”‰á”ˆ ⁱᔗ‧ ᎔ⁿ á”—á”‰á”ƒÊłËąâžŽ ʰᔉ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ Ꮁᔛᔉⁿ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒÊ· á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą Ëąâ±âżá¶œá”‰Êłâ±á”—Êž ⁱⁿ á”â±á”›â±âżá” ᔘᔖ Ê°â±Ëą ˥ⁱᶠᔉ'Ëą Ê·á”’Êłá” á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ áŽșá”‰á”›á”‰Êł Ê°á”ƒËą ʰᔉ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ á”ƒâżÊž á”–á”‰ÊłËąá”’âż ᔃ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆâžŽ á”˜âżá”—â±ËĄ ᔗᔒᔈᔃʞ‧
áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ [ᔛⁱᔃ á”á”‰á”á”ƒá”–Ê°á”’âżá”‰] á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡âžŽ á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ Ê°á”‰á”ƒÊł ᔐᔉ? á”€á”ƒËĄá” á”—á”’ ᔐᔉ➎ ʞᔒᔘ ᔈⁱᔍⁱᔗⁱᶻᔉᔈ á”ˆá”’á”’á¶ á”˜Ëą! á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ᎔ ᔈᔒ ⁿᔒᔗ Êłá”‰Ëąá”–á”’âżá”ˆ á”—á”’ â±âżËąá”˜ËĄá”—Ëąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ [ᔛⁱᔃ á”á”‰á”á”ƒá”–Ê°á”’âżá”‰; Ëąâ±á”Ê°Ëą] ᎌᔏᔃʞ‧ áŽ¶á”˜Ëąá”— ËĄá”’á”’á” á¶ á”’Êł á”ƒâżÊž á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”˜á¶œá”—â±á”’âż ᔃⁿᔈ á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê· ⁱᔗ‧ á”†Ê·á”‰á”‰á”—Ê°á”‰á”ƒÊłá”—â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ Ꮃᔒᔗ ⁱᔗ➎ áŽŽá”’âżá”‰Êžâ€§
Episode | Pineapple Invasion Typed By: Amphitrite Plankton: (emerges from the roof with a waggon, with a rag covering something in it) I'm ready! I'm ready! Ready to steal the Krabby Patty secret formula! Prepare to initiate plan number... hmm... number... What's the number? Oh well, who cares? Karen: Good question. Plankton: Say what? Karen: I said "Good luck". (pushes the waggon down the slope) Plankton: That formula will be mine! (the waggon rolls through the Krusty Krab doors and past the customers up to the cash register boat) Out of my way, pinheads! Move it, move it, move it! (rings the bells) Hey there, schnozzola! I'm about to show you the advantage of not having a nose. Say hello to... r... Mr. Krabs: (rounds up Plankton with SpongeBob's arm) Here's another routine: you're the meat in me knuckle sandwich! Plankton: I'm not hungry! Mr. Krabs: (smashes Plankton between his fists. Plankton sticks to his left fist) Eww. (throws one of Plankton's antennae on the floor) SpongeBob! SpongeBob: (hops in on his leg) Yes, sir. I see the problem. SpongeBob: But Mr. Krabs, how do you know it will be safe from Plankton at my house? Mr. Krabs: Pshaw! He'll think it's still here! His tiny braın is incapable of the kind of abstract thinking that is required for reflection. Or thoughtful reasoning and deduction. He cannot ruminate (pan down to the antenna Plankton lost earlier, catching a signal of what Krabs is saying and Plankton is listening from a distance) He cannot define the hypothesis. He's a tıred clown. He'll never know it's in your house. Plankton: (smiling evilly) Oh, you're right, Professor Krabface. I'm much too simple-minded to look there. (laughs) (at nighttime, SpongeBob walks out of the Krusty Krab with the formula) Plankton: Hey, there. (SpongeBob panickedly hides the formula in one of his holes) Pleasant night, eh SpongeBob? SpongeBob: Oh, uh... yes. It's a very nighty-night for a walkie! Plankton: Ain't that the truth? Hey, nothing gets past you. One could say you have the formula for honesty. SpongeBob: Uh, yeah. One could say that I guess. Uh, anyway, I gotta go wash my formula--HAIR! Hair! I gotta go wash my hair! SpongeBob: (laughing nervously) Okay, bye! (walks home) Narrator: The next morning... SpongeBob: Now remember, Gary. I'm entrusting you. Gary: Meow. SpongeBob: Stay shxrp, Gary. Don't let anyone inside. Gary: Meow. SpongeBob: Bye, Gary! (Plankton watches as SpongeBob leaves. Laughs) Gary: (hears a knσck at the door) Meow. (opens the door) Meow, meow! (slams the door) Plankton: (gets mad and throws box on the ground, which explode. Stunned) Note to self: nitroglycerin is not a substitute for vanilla extract. (collapses) (goes back into the kitchen. Plankton opens the fridge, jumps on the stove, and knocks the fridge over. He then knocks the stove over and climbs through the ducts) Nope, nope, nope. (he climbs in the cupboards, and rummages through it. Gary wakes up from his nap and goes downstairs to see where the noise is coming from. Plankton sneaks past Gary and goes upstairs to search in SpongeBob's room. Gary sees him and gets an idea) Plankton: (walks out of SpongeBob's room and slips on Gary's slime, bounces off a mattress and flies into the ceiling fan, which spins him around and flings him in a basketball net, through a pipe, and onto a record player. The record player spins Plankton and he gets caught under. He falls off and into a puddle of glue. A bowling ball rolls on top of him, squishing and sticking him to it. The bowling ball rolls into a bunch of flower pots like bowling pins. A robotic vacuum cleaner sucks up the mess, including Plankton, who pops out of the dust bin) Alright, snail. Let's go! (Gary beats up Plankton with his eyestalks. After he recovers, he notices the opening of Gary's shell) Of course! What a fÞÞls I've been! (climbs inside) SpongeBob's hidden the secret formula inside Gary's shell! (one of Gary's eyes starts following him. Plankton starts running away as it chases him throughout all sorts of surreal dimensions in Gary's shell) SpongeBob: (returns home) Gary, I'm home! (gasps as soon as he sees the inside of his house is demolished) What happened here?! (gasps) My first Krabby Patty! I had it bronzed! Aw, and I was gonna give that to my grandchildren. (gasps again) My Mermaid Man collectible pants! I could've worn them a thousand more times. (gasps a third time) My glass of water! (teary-eyed) I was gonna drınk that. (walks up to his TV set. The Krabby Patty formula is on top of it) Oh, the Krabby Patty formula! Whew! It's safe and right where I left it. (spots Gary with his eye in his shell) Gary, did you do this? (Gary growls) What's the matter, Gary? Something wrong with your shell? Gary: Meow, meow! SpongeBob: Something's not right, Gary. Plankton: (stops running and reaches a đeađ end) Ha! I lost him! Now I'M lost. (Gary's shell abruptly tilts, causing him to fall deeper into the shell's center) Ow... my head... oh, I must be in the centre of the shell. (sees a piece of paper sticking out of the snail slime) What's that? (takes the paper out of the slime and opens it) This is it! Just like I thought! It was hidden here all the time! The secret Krabby Patty formula! It's beautiful! (a light shines on Plankton) The heavenly light! I always knew I'd see it once I've gotten the formula! (cut to the vet, where it's revealed that Gary's shell is opened up with Plankton inside holding a grocery list, looking dizzy and hallucinating) Doctor: Well, that's odd. Who's that? SpongeBob: Hey, it's Plankton. Doctor: What's he got there? SpongeBob: Looks like one of my old grocery lists. Doctor: I don't know how he got in there, but the gasses inside this shell are making the little guy hallucinate. He would've smelled the gasses if he had a nose like most good-hearted people. (takes a deep whiff) Plankton: (laughs crazy)
🍬😮💭
𝒄𝒖𝒕𝒆 𝒐𝒗𝒆𝒓𝒍𝒐𝒂𝒅
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒▒░░░░░░▒▒▓▒░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░▒▓▒░░░░░░▒▓▓▒░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░▓░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▒░░░░░▒▒▒░▓░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▓▒░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▒▒▒░░░▒▒░░░░▒▒▒░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▓░░░░░▒▒▒░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░▒▒░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░▓▒░▒▓▓▒░░▒▒░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▓▒░░░░░░▒▒░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓▒░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░▒▒░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░▒▒▒▓▓▓█████▓▒▒▒░░░░░░▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░░░░▓███████████▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓▓▒░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░▓█████████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░▓███████████████████████▒░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░▒▓█████████████████████▓▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░▓█████████████████████▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░▒▓████████████████████▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░▓████████████████████▓▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░▒▓███████████████████▓▒░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░▓████████████████████▒░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░▒▓███████████████████▒░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░▒▓██████████████████▓░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░▒▒▒▓▓▓▒▒░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓█████████▓▒░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▓░▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░▒▒▓█▓▓▓▓▓██▒░░▓░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░▒▒▒▒▒▓▓▒▒░░░▒▓▓▒▒▒░░░░░▒▓▓▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░▒▓▒░░░░▒▒▓░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░▒▓▒░░░░▒▒▒▓▒▒▒▒░▒▒░░░░▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░▒▓░░░░░░▒▓▒░▓▒░░░░░░░░░░░░░ ░░▒▓▒░░░░░░░░░▒▓▓▓▒▒░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░▒▒░░░░░░░▓░▒▓▒▓▓▒▒▒▓▒░░░░░ ░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░▒▒░░░░░░▒▓▓▒▒░░░░░░▓▒░░░░ ░░░░░░▒▓▒▒░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░▒▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░▒░░░░░░░▓░░░░░░░░▒▓░░░░░ ░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░▓▓░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░▒▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░▒▓▒░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▒░░░▒▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░▒▒░░▒▓▒░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░▒▒░░░░▒▓▓▓▒▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░▓▒░░▒▒░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░▒▒▒░░░░▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░▒▒░░▒▒░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░▒▒▒▒░░░░▒▒░░░░░░▒▒░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░▒▒░░▓▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░▒▒░░░░░▒▒▒▒░░░░▒▒░░░░░▓░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░▒▒▒░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░▒▒░░░░░▒▓▒▒░░░░░▒▒░░░░░▓░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▒░░▓▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░░░▒▓▒▒▒░░░░░▒▒░░░░▓▒░░░▒▒░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░▒▓▒▒▒░░░░░▒▓░░░░░▓░░░░░▒▒░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░▒▒▓▒░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓▓▒▒▒▒░░░░▒▓▒░░░░▓░░░░░░░▓▒░░░░▒▓░░░░░░░▒▒▓▒░░░▒▒░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░▒▓▓░░░░▓▒░░░░░░░░▓░░░░░▓▒▒▒▒▓▒▒░░░░░░░▒▒░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒▒░▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░▒▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Something Spongebob does a great job of is making relatable characters and tackle serious subjects. The characters always face challenges and obstacles, but in the end, they manage to come out on top. The characters show emotion, even though many might not notice. Spongebob isn’t just a cartoon but also huge impact culture society. On internet you can find memes, merch, all over. May 12, 2023 The main characters Spongebob, Patrick, Squidward, Mr. Krab’s, Sandy, Gary, and Plankton, have been loved by many over the years. Their humor and jokes have found a way to make children and adults enjoy watching. Their ability to connect with audiences of all ages is amazing. Even today, it continues to entertain its audience around the world today. These movies are very special.
᎟ᔘᔖᔖʞ ᎞ᔒᔛᔉ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ 𝚠𝚘𝚛𝚍 𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝: đŸœđŸ·đŸż "᎔ á¶œá”ƒâż'á”— ᔇᔉ˥ⁱᔉᔛᔉ ᎔'ᔐ ËĄá”‰á”—á”—â±âżá” ᔐʞ ᔈᔃᔈ ᔖᔃʞ ᔐᔉ á”—á”’ ᔈᔒ Ëąá”˜á¶œÊ° ᔃ á”—Ê°â±âżá”â€§â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”ƒá”˜á”Ê°á”—á”‰Êł áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ'Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ Ê·á”ƒËą Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔇʞ Ëąá”–á”’á”— ᔗʰᔉ ᔃᔐᔒᔉᔇᔃ ᔖᔘᔖᔖʞ‧ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ'Ëą ᔃ Ê·Ê°á”ƒËĄá”‰âžŽ ʷʰⁱᶜʰ Ëąá¶œá”ƒÊłá”‰Ëą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ⁿᔒ á”á”ƒá”—á”—á”‰Êł Ê·Ê°á”’ Ê°á”‰Êł ᔈᔃᔈ Ê·á”ƒËąâ€§ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâžŽ ʰᔃᔛᔉ ʞᔒᔘ ˹ᔉᔉⁿ ᔐʞ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ⁱⁿ á¶ á”‰á”ƒÊł ᔃᔗ ᔗʰᔉ Ëąâ±á”Ê°á”— ᔒᶠ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâ€§ ᔆᔖᔒᔗ á”Êłá”’Ê·ËĄá”‰á”ˆ á¶ Êłá”’á” á”ƒá¶ á”ƒÊłâ€§ ᔆʰᔉ Ê°á”‰ËĄá”ˆ á¶œá”˜á”—ËĄá”‰ÊłÊž ᔘᔖ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ ⁱᶠ ËąÊ°á”‰'ᔈ ᔉᔃᔗ ʰⁱᔐ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’á”— ÊČá”˜Ëąá”— ᔍᔒᔗ ᔇᔃᶜᔏ á¶ Êłá”’á” á”’á”˜á”—á”ˆá”’á”’ÊłËą ˹ᔒ‧ ᔂʰᔃᔗ ᔗʰᔉʞ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”âżá”’Ê·Ëą áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êžá”‰á”ˆ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á¶œá”’á”á”–ËĄá”‰á”—á”‰ËĄÊžâ€§ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ Ê°á”‰ËĄá”– ʞᔒᔘ âżá”’Ê·â€§â€§â€§" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ˹ᔃⁱᔈ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”ƒâż ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł Êłá”’á”’á” á”—á”’ ˹ᔉᔉ ʷʰᔃᔗ Êłá”‰á”á”ƒâ±âżËą ᔒᶠ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ ᔆᔖᔒᔗ ᶜᔃᔘᔍʰᔗ ᔘᔖ á”—á”’ ᔗʰᔉᔐ➎ ᔇᔘᔗ ⁿᔒᔗ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á”—Ê°Êłá”‰Ê· ᔗʰᔉ á”‡Êłá”’á”á”‰âż á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ á”âżá”’á¶œá”â±âżá” ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ á”ƒËĄá”á”’Ëąá”— â±âżËąá”—á”ƒâżá”—ËĄÊžâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥˥ ᔇᔃᶜᔏ Êłâ±á”Ê°á”— á”ƒá¶ á”—á”‰ÊłâžŽ ˹ᔉⁿ˹ᔉ˥ᔉ˹˹ ᔃⁿᔈ ᔐᔒᔘᔗʰ ᔃᔍᔃᔖᔉ‧ ᎎⁱ˹ ᔉʞᔉ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ ᔃⁿᔈ ËąÊ°á”˜á”— á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆâ€§ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á”—Ê°á”‰âż Ëąá”—á”‰á”–á”–á”‰á”ˆ ᔃʷᔃʞ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ Ëąá”ƒÊ· Ëąá”–á”’á”— Êłá”˜ËąÊ° á”—á”’ Ê°â±Ëą á”’Ê·âżá”‰Êł'Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰âžŽ á”ËĄá”ƒÊłâ±âżá” ᔃᔗ Ê°á”‰Êłâ€§ "᎔ á¶œá”ƒâż'á”— ᔇᔉ˥ⁱᔉᔛᔉ➎ á”’Ê° ᎔'ᔐ ᔒᔘᔗ!" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ˥ᔉᶠᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ ᔆᔖᔒᔗ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆâż'á”— ᔍᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ʷᔃᔏᔉ âżá”’Êł Ëąá”ƒÊž á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá”â€§ ᔆᔖᔒᔗ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłá”‰á”ˆ ⁿᔉˣᔗ á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ 'áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ⁱ˹ á”á”’âżá”‰ Ëąá”’ Ê·Ê°á”’ á¶œá”ƒâż Ê°á”‰ËĄá”–? ᎔ á”á”˜á”‰ËąËą Ê·â±ËĄËĄ á”—ÊłÊž á”—á”‰ËŁá”—â±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§â€§â€§' ᔆᔖᔒᔗ'Ëą á”—Ê°â±âżá”â±âżá” ᔃ˹ ʰᔉ ᔍᔒᔗ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ 'á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰ ᶜᔒᔐᔉ á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ á”˜Êłá”á”‰âżá”—ËĄÊž Êłâ±á”Ê°á”— âżá”’Ê·!' ᔆᔖᔒᔗ á”á”ƒâżá”ƒá”á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔗʞᔖᔉ‧ ᔆᔖᔒᔗ Ëąá”ƒÊ· á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶜᔒᔐᔉ ⁱⁿ‧ "ᎎⁱ➎ ᔆᔖᔒᔗ! ᎔ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔗᔉˣᔗ‧‧‧" ᔆᔖᔒᔗ Ê°á”‰ËĄá”ˆ ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰ ʰᔉ á”—á”‰ËŁá”—á”‰á”ˆ á¶ Êłá”’á”â€§ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔗᔉˣᔗ? á”†á”á”ƒÊłá”— ᔇᔒʞ! á”‚Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" ᔆᔖᔒᔗ á¶œÊłâ±á”‰á”ˆ ᔃ˹ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ á”—á”’ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ Ê°â±Ëą á”’Ê·âżá”‰ÊłËą Ê·á”‰Êłá”‰â€§ 'Ꮀᔒ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· áŽčá”’ÊłËąá”‰ ᶜᔒᔈᔉ?' ᔆᔖᔒᔗ á”ƒËąá”á”‰á”ˆ ⁱⁿ áŽčá”’ÊłËąá”‰ ᶜᔒᔈᔉ‧ "Êžá”‰Ëą; áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗᔃᔘᔍʰᔗ ᔐᔉ‧‧‧" ᔆᔖᔒᔗ Êłá”‰á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ ʷʰᔃᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆ á”˜Ëąâ±âżá” áŽčá”’ÊłËąá”‰ ᶜᔒᔈᔉ á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ ʰⁱᔐ‧ á¶œÊłÊžâ±âżá”âžŽ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”‰ËĄá”— á”ˆá”’Ê·âż ᔇʞ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "᎔ á”ƒËĄËąá”’ ËĄá”‰á”ƒÊłâżá”— á¶ â±ÊłËąá”— ᔃⁱᔈ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊžËą ᔃ˹ ʰᔉ á”—á”‰âżá”ˆá”‰á”ˆ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ ᎎᔉ Êłá”‰á”á”’á”›á”‰á”ˆ á”ƒâżÊž á”ËĄá”ƒËąËą á¶ Êłá”’á” ᔃⁿᔈ Ëąá”ƒâżâ±á”—â±Ëąá”‰á”ˆ Ê·á”’á”˜âżá”ˆËąâ€§ 'ᔂʰᔃᔗ ᔈᔒ ʷᔉ ᔈᔒ âżá”’Ê·?' ᔆᔖᔒᔗ á”ƒËąá”Ëą Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”˜Ëąâ±âżá” áŽčá”’ÊłËąá”‰ ᶜᔒᔈᔉ‧ "᎔ á”—Ê°â±âżá” ʷᔉ'ËĄËĄ ÊČá”˜Ëąá”— ʷᔃⁱᔗ; Ê·Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą ᔃ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" 'ᎎⁱ˹ Êłá”’á”’á”â€§â€§â€§' ᔆᔖᔒᔗ ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— á”–á”˜á”—á”—â±âżá” ʰⁱᔐ á”—á”’ Ê°â±Ëą ᔇᔉᔈ‧ 'á”‚Ê°á”‰âżá”‰á”›á”‰Êł ʰᔉ á”ˆá”’á”‰Ëą Êłá”‰á”á”ƒâ±âż á¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâżá”‰ËąËąâžŽ ʰᔉ ᔐⁱᔍʰᔗ ᔇᔉ á”’á”›á”‰ÊłÊ·Ê°á”‰ËĄá”á”‰á”ˆâ€§' "᎔'ᔐ á”á”˜á”‰ËąËąâ±âżá” ʰᔉ'Ëą ᔗʰᔉ ᔒⁿᔉ á”—á”’ ᔗᔉᔃᶜʰ ʞᔒᔘ áŽčá”’ÊłËąá”‰â€§â€§â€§" 'Êžá”‰ËąâžŽ ᔃⁿᔈ ʰᔉ ⁱ˹ ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êł ᔘ˹ á”‡Êłâ±âżá”â±âżá” ʰⁱᔐ á”—á”’ Ê°â±Ëą Êłá”’á”’á” á”’Êł ʞᔒᔘ á¶œá”’á”â±âżá”â€§â€§â€§' "᎔'ËĄËĄ á¶œá”ƒÊłá”‰á¶ á”˜ËĄ á”—á”’ Ê°á”‰ËĄá”– ʰⁱᔐ‧" áŽ±á”›á”‰âżá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊžâžŽ ᔗʰᔉʞ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ Ëąá”—á”ƒÊłá”— á”—á”’ Ëąá”—â±ÊłâžŽ ᔇᔘᔗ ⁿᔒᔗ ʞᔉᔗ á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰âżá”‰á”ˆâ€§ ᔀʰᔉʞ ᔍᔃᔛᔉ ʰⁱᔐ ᔃ ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ Ëąá”–á”ƒá¶œá”‰ Ëąá”’ ᔃ˹ á”—á”’ ⁿᔒᔗ á”’á”›á”‰ÊłÊ·Ê°á”‰ËĄá” ʰⁱᔐ ᔃ˹ Ê°â±Ëą ˹ᔉⁿ˹ᔉ˹ Êłá”‰á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆâ€§ "ᎎᔉʞ á”—Ê°á”‰Êłá”‰âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż; á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ ᔒᔖᔉⁿ Êžá”’á”˜Êł ᔉʞᔉ á¶ á”’Êł ᔐᔉ‧‧‧" á”†á”–á”‰á”ƒá”â±âżá” Ëąá”’á¶ á”—ËĄÊžâžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᔗᔉ˥˥ ʰᔉ'Ëą âżá”’Ê· á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž Êłá”‰á”á”ƒâ±âżâ±âżá” á¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâżá”‰ËąËąâ€§ ᔁᔖᔒⁿ Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” ᔗʰᔉ ᔛᔒⁱᶜᔉ➎ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ á¶ ËĄá”˜á”—á”—á”‰Êł ᔒᔖᔉⁿ‧ "ᔁᔍ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ á”’âżËĄÊž á”˜á”—á”—á”‰Êł á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Êłá”‰á¶œá”’á”âżâ±Ëąâ±âżá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "ᔂʰᔃ‧‧‧" á”†á”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊžâžŽ ʰᔉ ᶠᔉ˥ᔗ ᔗʰᔉ á”–á”ƒâ±âż á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ â±âżá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”— ᔃⁿᔈ á”–á”ƒâ±âż á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ á¶œá”’âżËąá”‰á‘«á”˜á”‰âżá”—â±á”ƒËĄ ʰᔉᔃᔈ Ê·á”’á”˜âżá”ˆËą Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ‧ "áŽłá”ƒÊ°âžŽ ᔒʷ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ʞᔒᔘ Êłá”‰Ëąá”—â€§â€§â€§" ᔆᔗⁱ˥˥ á”‰ËŁá”—Êłá”ƒ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËĄÊž ᔗᔒ➎ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᔐᔉⁿᔗⁱᔒⁿ Ê°á”’Ê· ʰᔉ ᔍᔒᔗ Ê°á”˜Êłá”— á¶ Êłá”’á” áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ÊČá”˜Ëąá”— ʞᔉᔗ; ʰᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ Ëąá”—Êłá”‰ËąËą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ⁱⁿ Êžá”’á”˜Êł Êłá”’á”’á” ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’á”—; ʞᔒᔘ'ᔛᔉ á”–á”ƒËąËąá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł á”á”‰á”—á”—â±âżá” ᔇᔘᔐᔖ ᔒⁿ Êžá”’á”˜Êł ʰᔉᔃᔈ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ᔃ˹ Ëąá”–á”’á”— â±âżá¶œÊ°á”‰á”ˆ á¶œËĄá”’Ëąá”‰Êłâ€§ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ÊČá”˜Ëąá”— á”ƒËąá” ⁱᶠ á¶ á”’Êł á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá”â€§ ᎎᔒʷ ʞᔒᔘ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá”?" "ᎎᔒʷ ᔈⁱᔈ ᎔ ᔍᔉᔗ Ê°á”‰Êłá”‰â€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ ˹ⁱᔗ ᔘᔖ➎ ᔇᔘᔗ ËĄá”‰á”ƒâżá”‰á”ˆ ᔇᔃᶜᔏ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ᔈᔘᔉ á”—á”’ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—â±á”’âż ᔃⁿᔈ á”–á”ƒâ±âżâ€§ "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·Ê°á”‰âż ᔈⁱᔈ‧‧‧ Êžâ±á”á”‰Ëą; ʷʰʞ‧‧‧" "᎔ ᔃᔐ ⁿᔒᔗ á”—á”’ Ê°á”ƒÊłá” ʞᔒᔘ; ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— Ê·á”ƒâżá”— ʞᔒᔘ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄá”‰â€§ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— ᔐᔉ á”—á”’ ᔍᔉᔗ‧‧‧" "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż; ⁱ˹ ËąÊ°á”‰ á”á”’âżá”‰? ᎔‧‧‧" "ᔆʰᔉ á”‡Êłá”’á”á”‰ ᔃⁿᔈ ᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§ ᔆʰᔉ'ᔈ Ê·á”ƒâżá”— ʞᔒᔘ á”—á”’ ᔇᔉ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄá”‰âžŽ ˹ᔒ‧‧‧" "áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ'Ëą ᔗʰᔉ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”ƒÊž ⁱⁿ á”—á”‰á”ƒÊłËąâ€§ "ᔆʰᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ Ê°á”‰Êłá”‰âžŽ ᔇᔘᔗ ᎔ ᔃᔐ‧" á”†á”‰á”‰â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—Êłá”˜á”á”ËĄâ±âżá” ᔃⁿᔈ Ê°â±Ëą á”‰Êžá”‰ËĄâ±á”ˆâžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ á”—á”’ Êłá”‰Ëąá”—â€§ "ʞᔒᔘ'ËĄËĄ ᶠᔉᔉ˥ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł ˥ᔉ˹˹ ᔈⁱᶻᶻʞ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ʞᔒᔘ ᔍᔉᔗ ᔃ ᔍᔒᔒᔈ⁻ âżâ±á”Ê°á”—'˱‧‧‧" Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊ· Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ á¶œËĄá”’Ëąá”‰â€§ "ʞᔒᔘ ᔐᔃʞ ʰᔃᔛᔉ Ëąá”ƒá”›á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ➎ Ëąá”–á”’á”—; Ê·Ê°á”’ á”âżá”’Ê·Ëą ʷʰᔃᔗ ᔐⁱᔍʰᔗ'ᔛᔉ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”—á”’ËĄá”ˆ Ëąá”–á”’á”— ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”‰á”ƒá¶œÊ°á”‰á”ˆ á¶ á”’Êł Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ á”—á”’ Ê°á”’ËĄá”ˆâ€§ 'ᔀᔉ˥˥ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᎔ ᔃᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž' ˹ᔃⁱᔈ ᔃ ᔗᔉˣᔗ á”—á”’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶ Êłá”’á” áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâ€§ ᔆᔖᔒᔗ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ á¶œÊłâ±á”‰Ëą á¶ Êłá”’á” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”â±á”ˆá”ˆËĄá”‰ ᔒᶠ ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”— á¶ á”’Êł ʰᔉ á”—á”’ËąËąá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆâ€§ ᔆᔖᔒᔗ á”ƒËĄá”‰Êłá”—á”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡âžŽ Ê·Ê°á”’ á”—Ê°á”‰âż ᔗᔃᔖᔖᔉᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃʷᔃᔏᔉ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰Êłâ€§ "áŽ±á”ƒËąÊžâžŽ ʷʰᔃᔗ'Ëą Ê·Êłá”’âżá”âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" "ᔀʰᔉ Ê·Ê°á”ƒËĄá”‰â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔒᔗ Ê°â±Ëą á”–Ê°á”’âżá”‰ ᔃⁿᔈ ËąÊ°á”’Ê·á”‰á”ˆ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ'Ëą ᔗᔉˣᔗ‧ "áŽčá”˜Ëąá”—'ᔛᔉ ᔃ âżâ±á”Ê°á”—á”á”ƒÊłá”‰â€§" "ʞᔉᔃ Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§â€§â€§" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”˜âżá”—â±ËĄ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ ᔇʞ Ëąâżá”’Êłâ±âżá”â€§ 'á”€Ê°á”ƒâżá”Ëą' Ëąá”–á”’á”— ˹ᔃⁱᔈ ⁱⁿ áŽčá”’ÊłËąá”‰ ᶜᔒᔈᔉ‧
ᔀʰᔉ âżá”ƒá”á”‰'Ëą áŽźá”’âżá”ˆ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ "᎔ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”ƒÊłá”‰ á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᔃ Êłá”‰Ëąá”’Êłá”— ᔃⁿᔈ ʷᔉ'Êłá”‰ á”á”’â±âżá” ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉᔐ!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔗʰᔉ á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł ʷⁱᶠᔉ á”—á”’ËĄá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆâ€§ "ᔂʰʞ ᔈᔒ ʷᔉ ᔍᔒᔗᔗᔃ ᔍᔒ Ëąá”’ á”‰á”ƒÊłËĄÊž?" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— ËĄâ±á”á”‰ á”—á”’ á”ƒÊłÊłâ±á”›á”‰ ËĄá”ƒá”—á”‰ á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âżâ€§â€§â€§" "ᶠⁱⁿᔉ ᔇᔘᔗ á”ƒÊłá”‰ ʷᔉ á”á”’âżâżá”ƒ ᔐᔉᔉᔗ ᔗʰᔉᔐ á”—Ê°á”‰Êłá”‰ á”’Êłâ€§â€§â€§" "Êžá”‰Ëą ᔃⁿᔈ ʷᔉ'ËĄËĄ ᔇᔉ Ëąá”—á”ƒÊžâ±âżá” ⁱⁿ ᔗʰᔉ Ëąá”ƒá”á”‰ Êłá”’á”’á” Ëąá”˜â±á”—á”‰â€§" "ᔀʰᔉ ˹ᔘⁿ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔉᔛᔉⁿ ᔘᔖ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔃⁱᔈ á”˜âżá”ˆá”‰Êł Ê°â±Ëą á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê°â€§ ᔀʰᔉʞ ᔃ˥˥ ᔐᔃᔈᔉ ⁱᔗ á”—á”’ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”’Êłá”—â€§ "ᎎⁱ➎ á”‡á”’ÊžËą!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”Êłá”‰á”‰á”—á”‰á”ˆ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆ ᔗᔒ‧ "ᔂᔉ˥˥ ᎔ á¶œá”ƒâżâżá”’á”— ᔍᔒ ËąÊ·â±á”á”â±âżá” á”–á”’á”’ËĄ á”ƒÊłá”‰á”ƒ Ëąâ±âżá¶œá”‰ ᎔'ᔐ ᔃ á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êłâ€§â€§â€§" "᎔ ᶠᔉᔉ˥ ᔘᔖ á”—á”’ ËĄá”’á”’á”â±âżá” ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”ƒÊłá¶œÊ°â±á”—á”‰á¶œá”—á”˜Êłá”‰'Ëą Ëąá”’ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᶜᔒᔐᔉ ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ! áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á¶œá”ƒâż Ëąá”˜Êłá”‰ËĄÊž Ê°á”ƒâżá”ˆËĄá”‰ á”—Ê°á”‰á”Ëąá”‰ËĄá”›á”‰Ëąâ€§â€§â€§" ˹ᔃⁱᔈ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ "ᔂᔉ'ËĄËĄ ᔐᔉᔉᔗ ᔘᔖ ᔃᔗ á”’á”˜Êł Êłá”’á”’á”!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ á”’á”˜âżá”ˆ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  ᔉⁿÊČá”’Êžâ±âżá” á”á”’â±âżá” ᔃ˥˥ á”—á”’ ᔗʰᔉ á”ƒá”—á”—Êłá”ƒá¶œá”—â±á”’âżËą ʷⁱᔗʰ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃ˹ ᔗʰᔉʞ Ê·á”‰âżá”— ᔒⁿᔗᔒ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ Êłâ±á”ˆá”‰Ëą ᔃⁿᔈ Ê·á”ƒá”—á”‰ÊłËąËĄâ±á”ˆá”‰Ëą ᔃ˹ Ê·á”‰ËĄËĄ ᔃ˹ á”–ËĄá”ƒÊžâ±âżá” ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”á”ƒá”á”‰Ëąâ€§ "᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł á”âżá”‰Ê· Ê°á”’Ê· ᔐᔘᶜʰ ᶠᔘⁿ Ê°á”ƒâżá”â±âżá” ᔒᔘᔗ ʷⁱᔗʰ ʞᔒᔘ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!" "ʞᔉᔃ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃⁿᔈ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔐᔉᔗ ᔗʰᔉᔐ ⁱⁿ á¶ Êłá”’âżá”— ᔒᶠ ᔗʰᔉ Ëąá”˜â±á”—á”‰â€§ "ᔂᔉ˥˥ ʷʰᔃᔗ ᔈⁱᔈ ʞᔒᔘ ᔃ˥˥ ᔈᔒ?" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”ƒËąá”á”‰á”ˆ ᔗʰᔉᔐ‧ "ᔂᔉⁿᔗ ËąÊ·â±á”á”â±âżá”â€§â€§" "ʞᔉᔃ ᔃⁿᔈ á”—Ê°á”‰âż ʷᔉ ᔇᔒᔗʰ ᔈⁱᔈ ᔗʰᔉ á”ƒá”á”˜Ëąá”‰á”á”‰âżá”— á”–á”ƒÊłá” ᔗʰᔉʞ á”–Êłá”’á”›â±á”ˆá”‰á”ˆâ€§ ᎌʰ ᔃⁿᔈ ʷᔉ á”ƒËĄËąá”’ ᔍᔒᔗ á”—á”’ á”–ËĄá”ƒÊž ʷⁱᔗʰ Ëąá”–á”’Êłá”—'Ëą á”‡á”ƒËĄËĄËąâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á¶œá”’âżá”—â±âżá”˜á”‰á”ˆ Ê·Ê°á”‰âżá¶œá”‰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”—Êłá”ƒâ±ËĄá”‰á”ˆ ᔒᶠᶠ➎ ᔇᔘᔗ Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ ᶠᔉ˥ᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔃ˥˥ ᔒⁿ Ê°â±Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰â€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”â€§â€§â€§" á”†á”˜Êłá”‰ á”‰âżá”’á”˜á”Ê°âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”‰á”ƒâżá”‰á”ˆ ᔒⁿᔗᔒ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”’á”á”–ËĄá”‰á”—á”‰ËĄÊž á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– ʷⁱᔗʰ Ê°â±Ëą ᔐᔒᔘᔗʰ á”ˆÊłá”’á”–á”–â±âżá” Ëąá”’á”á”‰Ê·Ê°á”ƒá”— ᔒᔖᔉⁿ ˹ᔗⁱ˥˥ ᔒⁿ Ê°â±Ëą ᶠᔉᔉᔗ ᔇᔘᔗ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ᶠᔃᶜᔉ á”–ËĄá”ƒâżá”— á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą Ëąá”˜á”–á”–á”’Êłá”—á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ‧ "ᔂʰᔃᔗ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔒᔗ Ê·á”’ÊłÊłâ±á”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ ᶜᔃᔘᔍʰᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰ËĄá”ˆ ᔘᔖ‧ "ᎎᔉ'Ëą á”‰ËŁÊ°á”ƒá”˜Ëąá”—á”‰á”ˆ; ʷᔉ ˥ᔉᶠᔗ á”‰á”ƒÊłËĄÊž ᔃⁿᔈ ʞᔒᔘ ᔇᔒᔗʰ Ëąá”‰á”‰á”á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔈᔒ Ëąá”—Êłá”‰âżá”˜á”’á”˜Ëą á”ƒá¶œá”—â±á”›â±á”—â±á”‰ËąâžŽ Ëąá”’ âżá”’Ê· ᔒᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰ ʰᔉ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔍᔒᔗ ᑫᔘⁱᔉᔗ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ËąÊ°á”‰ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” Ëąá”˜á”‡á”—ËĄá”‰ Ëąâżá”’Êłá”‰á”ˆâ€§ "ʞᔉᔃ Ëąá”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á¶ á”’Êł á”—á”’âżâ±á”Ê°á”—; ʰᔉ'Ëą á”—á”’ á”—â±Êłá”‰á”ˆ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á”—á”’ Êłá”’á”˜Ëąá”‰ âżá”’Ê·â€§ áŽčÊž Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ'Ëą ʷᔃʞ Ëąá”’ Ê·á”’Êłâż ᔒᔘᔗ á¶œá”ƒâż ᔗᔉ˥˥ ÊČá”˜Ëąá”— ËĄá”’á”’á”â±âżá” ᔃᔗ ʰⁱᔐ‧ ᎎᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ ᔇᔉ á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ ʷᔃᔏᔉ ᔘᔖ‧‧‧" "ᔆᔒ âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ ᔈᔒ‧‧‧" "᎔'ᔈ Ëąá”ƒÊž ᔖᔘᔗ ʰⁱᔐ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ Ëąá”’ ᔃ˹ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”— ᔒᶠ ᔘ˹ âżá”‰á”‰á”ˆ ˹˥ᔉᔉᔖ á”—á”’!" á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ â±âżá”—á”‰ÊłÊČᔉᶜᔗᔉᔈ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”’á”‡á”›â±á”’á”˜ËąËĄÊž á”’á¶ á¶ á”‰Êłá”‰á”ˆ ⁿᔒ Êłá”‰Ëąâ±Ëąá”—á”ƒâżá¶œá”‰ ᔃ˹ ᔖⁱᶜᔏᔉᔈ ᔘᔖ‧‧ ᔀʰᔉ ⁿᔉˣᔗ á”á”’Êłâżâ±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËąËĄá”‰á”‰á”–â±ËĄÊž Ëąá”ƒá”— ᔘᔖ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ ʰᔉ ᔍᔒᔗ á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰á”ˆ ⁱⁿ‧ áŽșá”’Ê· á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ ʰᔃᔛᔉ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ ᔒᔖᔉⁿ➎ ʰᔉ ËĄá”’á”’á”Ëą ᔃⁿᔈ Ëąá”ƒÊ· ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰ÊłËą ⁱⁿ Êłá”’á”’á”â€§â€§ "â€§â€§â€§á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž ᔃʷᔃᔏᔉ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ‧ ᎎᔉ á”‡ËĄâ±âżá”á”‰á”ˆ á”—á”’ á¶œËĄá”‰á”ƒÊł Ê°â±Ëą ᔛⁱ˹ⁱᔒⁿ‧ áŽŒâżËĄÊž Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ˹ᔗⁱ˥˥ ˹˥ᔉᔖᔗ á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”–â€§â€§ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá”Ëą ᔒᶠ á”‰á”á”‡á”ƒÊłÊłá”ƒËąËąá”á”‰âżá”— Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᔉⁿᔛᔉ˥ᔒᔖ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ ᎎᔉ ᶠᔉ˥ᔗ á”ˆÊłá”’Ê·ËąÊž ᔇᔘᔗ'Ëą ᔃʷᔃᔏᔉ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á”—á”’ ᶠᔉᔉ˥ á”˜âżá¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—á”ƒá”‡ËĄá”‰ ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ Ëąâ±á”—á”˜á”ƒá”—â±á”’âż ᔒᶠ Ê°â±Ëą ʷⁱᶠᔉ ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”—á”ƒÊłâ±âżá” ᔃ˹ ʰᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Êłá”‰á¶œá”ƒËĄËĄ á”á”’â±âżá” ⁱⁿ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á”â€§ ᎎᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ Ëąá”˜Êłá”‰ ⁱᶠ ʰᔉ ᔉᔛᔉⁿ Ê·á”ƒâżá”—Ëą á”—á”’ á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ á”’á¶œá¶œá”˜ÊłÊłá”‰á”ˆ! "ᔆᔒ ᎔ ˹ᔉᔉ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ âżá”’Ê· ᔃʷᔃᔏᔉ; ᔍᔒᔒᔈ á”á”’Êłâżâ±âżá”â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "â€§â€§â€§Ëąá”ƒÊž ʷʰᔃᔗ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËąÊ°â±á¶ á”—á”‰á”ˆâ€§ "᎔ᔗ'Ëą ᔇᔉᔉⁿ ᔃ ËĄá”’âżá” ᔈᔃʞ Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êł ᔈᔃʞ ᔃⁿᔈ ʷᔉ ᔃ˥˥ âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆ Êłá”‰Ëąá”—â€§ ʞᔒᔘ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ Ëąá”ƒÊž ʷᔉ ᔃ˥˥ ᔈᔒᶻᔉᔈ ᔒᶠᶠ Ê·Ê°á”‰âżá¶œá”‰ ʷᔉ ᔍᔒᔗ ᔇᔃᶜᔏ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż âżá”‰Êłá”›á”’á”˜ËąËĄÊž á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ á”âżá”’Ê·â±âżá” ʰᔉ Ê·á”’âż'á”— ËĄâ±á”á”‰ á”—á”’ Ê°á”‰á”ƒÊł ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᔗ ᔇᔘᔗ á”ƒËĄËąá”’ ˹ᔃⁱᔈ Ëąá”’á”á”‰Ê·Ê°á”ƒá”— á”–á”ƒÊłá”— ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”—Êłá”˜á”—Ê°â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”’Ê·á”‰á”›á”‰Êł'Ëą ⁿᔒᔗ á¶œá”ƒá”—á¶œÊ°â±âżá” ᔒⁿ‧ "ᎌʰ ᔃⁿᔈ ʞᔒᔘ ᶠᔉ˥˥ Êłâ±á”Ê°á”— á”—á”’ ˹˥ᔉᔉᔖ á¶ â±ÊłËąá”— ᔉᔛᔉⁿ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ʷᔉ ˹ᔉᔗ ᶠᔒᔒᔗ ⁱⁿ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á”âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż! á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ⁿᔒᔗ ᔍᔉᔗ ʞᔒᔘ á”—á”’ ʷᔃᔏᔉ ᔃ˹ ʞᔒᔘ'ᔛᔉ á¶ á”ƒËĄËĄá”‰âż á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”– Ëąâżá”’Êłâ±âżá” ᔃⁿᔈ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆâ±âżá” á”˜á”–Êłâ±á”Ê°á”— ËĄá”‰á”ƒâżâ±âżá” ᔒⁿ ᔐᔉ Ëąá”’ ʷᔉ ᔈᔉᶜⁱᔈᔉᔈ á”—á”’ á¶œá”ƒËĄËĄ ⁱᔗ ᔃ âżâ±á”Ê°á”—â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ʷⁱᔗʰ ᔃ ËĄá”ƒá”˜á”Ê° ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔉʞᔉ Ê·â±á”ˆá”‰âżá”‰á”ˆâ€§ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᶠᔃᶜᔉ á”–á”ƒËĄá”á”‰á”ˆ Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” ʰⁱᔐ ᔗᔉ˥˥ Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ âżá”’Ê· ᶠᔉ˥ᔗ Ê°á”˜á”â±ËĄâ±á”ƒá”—á”‰á”ˆâ€§ ᎏ˹ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔃʷᔒᔏᔉ ᔘᔖ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”ˆâ±Ëąá¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—â€§ ᎎᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ á”‰âżá”—â±Êłá”‰ËĄÊž Ëąá”˜Êłá”‰ Ê·Ê°Êž ᔇᔘᔗ ʰᔉ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ Ê°á”‰ËĄá”– ʰⁱᔐ‧ "áŽșá”’ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ ᶠᔉᔉ˥ ᔇᔃᔈ ᔇᔉ á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ Êžá”’á”˜Êł Ëąâżá”’Êłá”‰Ëą Ê·á”‰Êłá”‰ á”‡á”ƒÊłá”‰ËĄÊž á”ƒá”˜á”ˆâ±á”‡ËĄá”‰â€§â€§â€§" "á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ Ê·Ê°Êž á”ˆá”’âż'á”— ʞᔒᔘ ᔍᔒ ˹ᔉᔉ ⁱᶠ ᔗʰᔉʞ ʰᔃᔛᔉ á”á”‰á”ƒËĄ'Ëą á”’á¶ á¶ á”‰Êł'Ëą ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”‡Êłá”’á¶œÊ°á”˜Êłá”‰'˱‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ˹ᔃⁱᔈ➎ á”âżá”’Ê·â±âżá” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”˜âżâ±âżá”—á”‰âżá”—â±á”’âżá”ƒËĄËĄÊž Ê·á”’ÊłËąá”‰âżá”‰á”ˆ Ê°á”’Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥ᔗ‧ "ᎌʰ➎ ʞᔃʞ!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔖᔘᔗ Ê°á”‰Êł Ê°á”ƒâżá”ˆ ᔒⁿ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔇᔃᶜᔏ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔒᔗ ᔗʰᔉ á”‡Êłá”’á¶œÊ°á”˜Êłá”‰â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃᔛᔒⁱᔈᔉᔈ ᔉʞᔉ á¶œá”’âżá”—á”ƒá¶œá”—â€§ "ᔀʰᔉʞ ᔍᔒᔗ ˹ᔒᔐᔉ á”á”‰ËĄá”– ËąÊ°á”ƒá”á”‰Ëą!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”‰ËŁá¶œËĄá”ƒâ±á”á”‰á”ˆâ€§ "á”†á”’á”˜âżá”ˆ ᔍᔒᔒᔈ!" "᎔'ËĄËĄ ᔍᔒ ᔍᔉᔗ ʞᔒᔘ ᔉᔃᶜʰ ᔃ á”á”‰ËĄá”– ËąÊ°á”ƒá”á”‰; ᔇᔉ Êłâ±á”Ê°á”— ᔇᔃᶜᔏ!" ᔆᔃⁱᔈ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”á”’á”—á”—á”‰âż ᔒᶠᶠ ᔒᶠ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ᔇᔉᔈ ˹ᔗⁱ˥˥ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” á”ƒÊ·á”Ê·á”ƒÊłá”ˆâ€§ "ᔂʰᔃᔗ'Ëą ⁱⁿ á”á”‰ËĄá”– ËąÊ°á”ƒá”á”‰Ëą?" áŽŹËąá”Ëą á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ "ᔀʰᔉʞ ᔍᔉᔗ ÊČᔘⁱᶜᔉ á¶ Êłá”’á” ˹ᔒᔐᔉ á”á”‰ËĄá”– á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ ᎌʰ ᔐᔃʞ ᔇᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ˹ᔉ˥˥ ˹ᔒᔐᔉ á”ˆÊłâ±âżá”Ëą á”˜Ëąâ±âżá” á”á”‰ËĄá”–â€œ" Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ ᎔ ᔐⁱᔍʰᔗ á¶œá”’âżËąâ±á”ˆá”‰Êł á”—ÊłÊžâ±âżá” ⁱᔗ‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ËĄá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃ˹ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᶜᔃᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ‧ 'áŽŸá”‰ÊłÊ°á”ƒá”–Ëą ᔍⁱᔛᔉ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔃ Êłá”˜âż á¶ á”’Êł Ê°â±Ëą á”á”’âżá”‰ÊžâžŽ ⁱᶠ ⁿᔒᔗ ÊČá”˜Ëąá”— á¶ á”’Êł á”—á”’ ᔏᔉᔉᔖ ʰⁱᔐ ᔒⁿ Ê°â±Ëą ᔗᔒᔉ˹' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ‧ áŽ°á”‰ËĄâ±á¶œâ±á”’á”˜Ëą!
đŸ„€ đŸ©ž đŸ”Ș đŸ„€ đŸ©ž đŸ”Ș đŸ„€ đŸ©ž
ᔆⁱᔈᔉ ᔇʞ Ëąâ±á”ˆá”‰ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽŒâż ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á¶  ᔒᶠ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Ê°Êłá”‰Ê· ᔗʰᔉ á”Êłá”ƒá”–á”–ËĄâ±âżá” ʰᔒᔒᔏ ᔃ˹ ⁱᔗ ᔃᔗᔗᔃᶜʰᔉᔈ á”—á”’ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á¶  ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡â€§ á”†á”‰á¶œá”˜Êłâ±âżá” ⁱᔗ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”— ᔃⁿᔈ ᔍᔒᔗ ᶻⁱᔖ˥ⁱⁿᔉ á”á”‰á¶œÊ°á”ƒâżâ±Ëąá” ᔃ˹ ʰᔉ ÊČᔘᔐᔖᔉᔈ ËąËĄâ±á”ˆâ±âżá” ᔒⁿ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ ᔃᔇᔒᔛᔉ ᔗʰᔉ Êłá”’á”ƒá”ˆ Ê·Ê°á”‰âż Ëąá”‰á”‰â±âżá” ᔗʰᔉ Êłá”’á”–á”‰ Ëąá”—Êłâ±âżá” ʰᔉ Ëąá”‰á”›á”‰Êłá”‰á”ˆ ⁱᔗ‧ á¶ á”ƒËĄËĄâ±âżá” á”ˆá”’Ê·âż Ê°á”‰á”ƒá”ˆá¶ â±ÊłËąá”—âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʰⁱᔗ ᔗʰᔉ Ê°á”ƒÊłá”ˆ á¶œá”‰á”á”‰âżá”— á”’âżá¶œá”‰ ʰᔉ ᶠᔉ˥˥ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊ· ᔃⁿᔈ Êłá”ƒâż ᔒᔘᔗ ᔃ˹ ʰᔉ ʰⁱᔗ ᔗʰᔉ á”Êłá”’á”˜âżá”ˆâžŽ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆâ±âżá” ʰⁱᔐ ᔘᔖ‧ áŽŽá”’Ê·á”‰á”›á”‰Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔉʞᔉ Êłá”’ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔘᔖ ⁱⁿ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ ᔃⁿᔈ á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ á”˜á”—á”—á”‰Êłá”‰á”ˆ ᔃ ⁿᔒⁱ˹ᔉ ᔃ˹ ʰᔉ ᶠᔉ˥˥➎ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”ƒá”—á¶œÊ°â±âżá” ʰⁱᔐ á¶ á”ƒâ±âżá”—â€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔇᔃᶜᔏᔉᔈ ᔃʷᔃʞ ËĄá”‰á”ƒá”›â±âżá” ᔗʰᔉᔐ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”ƒËą á”˜âżá”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ Êłá”‰á”á”ƒâ±âż á¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâżá”‰ËąËą ᔉᔛᔉⁿ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł áŽžâ±Ëąá”—â±âżá” ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëą ⁱⁿ á”ˆá”‰Ëąá”–á”‰Êłá”ƒá”—â±á”’âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒËĄËąá”’ á”âżá”‰Ê· á”†á”ƒâżá”ˆÊž ᔃⁿᔈ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”‰Êłá”‰ Ê°á”ƒá”›â±âżá” ᔃ á”â±ÊłËĄËą á”—Êłâ±á”–âžŽ Ëąá”’ ʰᔉ ˹ᔉᔗ Ê°â±Ëą ᔇᔒᔈʞ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ ᔃ˹ Ëąá”–á”’á”— ᔗʰᔉ ᔃᔐᔒᔉᔇᔃ ᔖᔘᔖᔖʞ á”—Êłá”’á”—Ëą á”’á”›á”‰Êłâ€§ ᔆᔖᔒᔗ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ ᔍᔃᔛᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”â±ËąËąá”‰Ëą ᔇᔘᔗ ʰᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— Êłá”‰Ëąá”–á”’âżá”ˆ á”—á”’ Ëąá”–á”’á”—Ëą ËĄâ±á¶œá”â±âżá” ⁱⁿ ᔗʰᔉ ËąËĄâ±á”Ê°á”—á”‰Ëąá”—! "᎔ á”‡Êłá”’á”˜á”Ê°á”— ʞᔒᔘ á”—á”’ ᔗʰᔉ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”— ᔒᶠ Êžá”’á”˜Êł ʰᔒᔐᔉ‧‧" á¶œÊłâ±á”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ á”€ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ á”—Ê°â±âżá”âžŽ ʰᔉ ᶠᔉ˥ᔗ á”—á”‰á”ƒÊłËą Ëąá”—Êłá”‰á”ƒá” á”ˆá”’Ê·âż Ê°â±Ëą ᶠᔃᶜᔉ‧ "áŽŸËĄá”‰á”ƒËąá”‰ á”’Ê° á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰ á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âż áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§" á”†á”’á”‡á”‡â±âżá” ᔃⁿᔈ á”–á”ƒá”—á”—â±âżá” Ê°â±Ëą á”ƒÊłá” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ Ê°â±Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”–á”˜ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔘᔖ ᔃ á¶œÊ°á”ƒâ±Êł ᔇʞ ʰⁱᔐ ᔃᔈÊČá”ƒá¶œá”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ‧ ᎎᔉ Ê°á”‰ËĄá”ˆ ˹ᔖᔒᔗ‧ "᎔'ËĄËĄ Ëąá”–á”‰âżá”ˆ ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”— Ëąá”’ ʷᔉ'ËĄËĄ ᔇᔉ Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔇʞ Ëąâ±á”ˆá”‰â€§â€§" ᔀʰᔉ ⁿᔉˣᔗ á”á”’Êłâżâ±âżá” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃʷᔒᔏᔉ Êłâ±á”Ê°á”— ᔇʞ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "áŽłá”’á”’á”ˆ á”á”’Êłâżâ±âżá” á”ˆá”‰á”ƒÊł á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ! ᎔ ʰᔒᔖᔉ ʞᔒᔘ ᔍᔉᔗ á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” á”ƒâżÊž á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł ᔗᔒᔈᔃʞ‧ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”â±ËąËąá”‰á”ˆ ᔇʞ ᔘ˹!" áŽ·â±ËąËąâ±âżá” Ê°â±Ëą á¶ á”’Êłá”‰Ê°á”‰á”ƒá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒá”— ᔇʞ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "ᔆʰᔒʷ ᔐᔉ ᔃ Ëąâ±á”âżâ€§â€§â€§" á¶œÊłÊžâ±âżá” á”ƒá”á”ƒâ±âżâžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔈᔉᶜⁱᔈᔉᔈ á”—á”’ Êłá”‰á”ƒá”ˆ á”—á”’ ʰⁱᔐ Ê·Ê°â±ËĄËąá”— Ê·á”ƒâ±á”—â±âżá”â€§ "ᔂʰᔃᔗ á”‡á”’á”’á”Ëą ʰᔃᔛᔉ ʞᔒᔘ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ ᔃ ᔇᔒᔒᔏ ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”—á”ƒá”‡ËĄá”‰â€§ "ᎏ ᔇᔒᔒᔏ ᔃᔇᔒᔘᔗ âżá”˜á¶œËĄá”‰á”ƒÊł á”–á”’Ê·á”‰Êłâ€§â€§" á¶œÊ°á”˜á¶œá”ËĄá”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃ˹ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ˹ⁱᔗ ʷⁱᔗʰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "᎔'ËĄËĄ Ëąá”—á”ƒÊłá”— ᔗʰᔉ á”‡á”‰á”â±âżâżâ±âżá”â€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔒᔗ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ ᔇʞ Ê°â±Ëą á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ 'á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ? ᎔ ᔃᔐ ᔃᔗ Êžá”’á”˜Êł Ê°á”’á”˜Ëąá”‰â€§â€§' áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”ƒâżËąÊ·á”‰Êłá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔒᶠ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ "᎔'ᔐ ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ!" áŽŹá¶ á”—á”‰Êł Ê°á”ƒâżá”â±âżá” ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰âžŽ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— Êłâ±á”Ê°á”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔇᔒᔒᔏ‧ ᎎᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”˜âżá”ˆá”‰ÊłËąá”—á”ƒâżá”ˆ Ê°á”ƒËĄá¶  ᔒᶠ ⁱᔗ ᔃⁿᔈ ᔈⁱᔈⁿ'á”— ËĄâ±á”á”‰ ⁱᔗ á”–á”ƒÊłá”—â±á¶œá”˜ËĄá”ƒÊłËĄÊž Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶ âžŽ ᔇᔘᔗ ʰᔉ ᔏᔉᔖᔗ ᔒⁿ Êłá”‰á”ƒá”ˆâ±âżá” ⁱᔗ á”—á”’ ʰⁱᔐ‧‧ áŽŸá”‰á”—Ëą á”ƒÊłá”‰ Ëąá”á”ƒÊłá”— ᔃⁿᔈ á¶œá”ƒâż ˹ᔉⁿ˹ᔉ➎ Ëąá”’ Ëąá”–á”’á”— á”âżá”‰Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ ᶜᔒᔐᔉ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔐᔃ‧ ᔆᔖᔒᔗ â±á”á”á”‰á”ˆâ±á”ƒá”—á”‰ËĄÊž Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ âżá”˜á”ˆá”á”‰ ʰⁱᔐ ᔃ˹ ʰᔉ ᔈᔉᔗᔉᶜᔗᔉᔈ ËąËĄá”’Ê·ËĄÊž ᔇᔘᔗ Ëąá”˜Êłá”‰ËĄÊž Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰ÊłÊžâ€§ "ᔆᔖᔒᔗ ˥ᔒᔛᔉ˹ ʞᔒᔘ Ëąá”’ ᔐᔘᶜʰ➎ ᔃⁿᔈ Ëąá”’ ᔈᔒ ᎔‧ ᔂᔉ ÊČá”˜Ëąá”— Ê·á”ƒâżá”— ʞᔒᔘ á”—á”’ ᔇᔉ Ê·á”‰ËĄËĄâ€§ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ëąá”’ á”ƒá”á”ƒá¶»â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ áŽșá”’ á”á”ƒá”—á”—á”‰Êł ʷʰᔃᔗ➎ ⁱᔗ'Ëą ᔃ á”–Êłá”’á”â±Ëąá”‰â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ á¶œá”’á”á”–ËĄâ±á”á”‰âżá”—â±âżá” ʰⁱᔐ‧ ᎎᔉ á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ Ê·á”ƒá”á”‰âżâžŽ ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’á”— á”‡á”ƒÊłá”á”‰á”ˆ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž ËąÊ°á”’Ê· ËąËĄâ±á”Ê°á”— ᔐᔒᔛᔉᔐᔉⁿᔗ ᔃ˹ Ëąá”–á”’á”— á”‡á”ƒÊłá”á”‰á”ˆâ€§ "᎞ᔒᔛᔉ ʞᔒᔘ‧‧" ˹ᔃⁱᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "᎔'ᔐ Ëąá”’ á”–Êłá”’á”˜á”ˆâ€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž ᔃʷᔃᔏᔉ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á”—á”’ Ê·á”ƒá”á”‰âż ᔘᔖ➎ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ á¶ ËĄá”˜á”—á”—á”‰Êłâ±âżá” ᔒᔖᔉⁿ‧ "ᔂʰᔃᔗ á”ƒÊłá”‰ ʞᔒᔘ⁻ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ á”ƒÊłá”‰ ʷᔉ‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Ê°á”‰âż Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ ᶠᔉᔉ˥ ᔗʰᔉ á”–á”ƒâ±âż Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ ᔍᔒᔗ Ê°á”˜Êłá”—â€§ "ʞᔃᔒ➎ ʷʰᔃᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆ; ʷʰᔃᔗ'Ëą á”á”’â±âżá” á”’âżâ€œ" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔆᔃⁱᔈ➎ ᔈᔃᶻᔉᔈ ᔃⁿᔈ ˹ᔗⁱ˥˥ ʷᔉᔃᔏ‧ áŽ¶á”˜Ëąá”— á”—Ê°á”‰âżâžŽ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ᶜᔃᔐᔉ ⁱⁿ ʷⁱᔗʰ á”‡á”’á”ƒÊłá”ˆ ᔍᔃᔐᔉ‧ "áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§â€§" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᎔ á”‡Êłá”˜âżá” ᔗʰᔉ ᔍᔃᔐᔉ!" áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”–ËĄá”’á”–á”–á”‰á”ˆ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á”ˆá”’Ê·âż ᔇʞ ᔗʰᔉᔐ‧ "á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ ᔍⁱᔛᔉ ᔘ˹ ᔃ ᔐᔒᔐᔉⁿᔗ ᎟ᔃᔗ?" "á”†á”˜Êłá”‰â€§â€§" áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”–ËĄá”ƒÊžá”‰á”ˆ ʷⁱᔗʰ ˹ᔖᔒᔗ‧ "᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á¶œá”’âżá¶ á”˜Ëąá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ á”Êłá”’á”á”ÊžâžŽ ᔇᔘᔗ ʞᔒᔘ ᶠᔉ˥˥ ᔃⁿᔈ ᔍᔒᔗ Ê°á”˜Êłá”—â€§ á¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ ᔗᔉ˥˥ ᔐᔉ ʷʰᔃᔗ ʞᔒᔘ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êł?" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâ±á”—á”—â±âżá” ʰⁱᔐ ᔘᔖ ᔃ˹ ʰᔉ ˹ᔗⁱ˥˥ Ê·á”ƒËą á”ˆâ±Ëąá”’Êłâ±á”‰âżá”—á”‰á”ˆâ€§ "ᔀʰᔉ Êłá”’á”’á¶  ᔒᶠ Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”—'˱‧‧" "Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êłá”ˆá”ƒÊž ʞᔒᔘ ᶠᔉ˥˥ ᔒᶠᶠ ᔃⁿᔈ ᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł ˥ᔉᶠᔗ Êžá”’á”˜Êł Ëąâ±á”ˆá”‰â€§ ᔆᔖᔒᔗ á”ƒËĄËąá”’ Ëąá”—á”ƒÊžá”‰á”ˆ Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔇʞ Ëąâ±á”ˆá”‰âžŽ ᔃⁿᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ᶜᔃᔐᔉ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ᎔ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ ᎔ Ê·á”ƒËąâż'á”— ʰᔒᔐᔉ á”—á”’ á”–ËĄá”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ‧" "Ꮀᔒ ʞᔒᔘ ˹ᔉᔉ ᔐᔉ ᔃ˹ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ?" "ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰! áŽșá”’Ê· ˥ᔉᔗ'Ëą ˹ᔉᔉ ʷʰᔃᔗ ᔍᔃᔐᔉ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”'Ëą ᔍᔒᔗ‧‧" "Ꮀᔒᔉ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒâżâżá”ƒ á”–ËĄá”ƒÊž?" "ᔂᔉ á¶œá”ƒâż á”—ÊłÊž áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”'Ëą âżá”‰Ê· ᔍᔃᔐᔉ!" "ᶠⁱⁿᔉ ᎔ á”á”˜á”‰ËąËąâ€§â€§" "á¶œá”ƒâż ᎔ á”ƒËąá” ʞᔒᔘ Ê·Ê°Êž ʞᔒᔘ Ê°á”‰ËĄá”– áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʰᔃᔈ ᔃ ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ ᶠᔃ˥˥ ᔇᔘᔗ ʰᔉ'Ëą á”á”‰á”—á”—â±âżá” á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł âżá”’Ê·! áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ˹ᔗⁱ˥˥ á”á”‰á”—á”—â±âżá” ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ âżá”’Êłá”á”ƒËĄ ʞᔉᔗ Ëąá”’ ᔇᔘᔗ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”’ÊłÊłÊžâ€§â€§" "᎔ á¶œá”ƒâż Êłá”’ËĄËĄ ᔈⁱᶜᔉ á¶ á”’Êł?" "Ꮃᔒ ᔃʰᔉᔃᔈ‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ËĄá”ˆ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”âžŽ Ê·Ê°á”’ á”—Ê°á”‰âż á”—á”’ËąËąá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ᔈⁱᶜᔉ ᔃ˹ ᔗʰᔉ ᔈⁱᶜᔉ á”˜âżâ±âżá”—á”‰âżá”—â±á”’âżá”ƒËĄËĄÊž ʰⁱᔗ ʰⁱᔐ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔍᔒᔗ ᔈᔃᶻᔉᔈ á¶ á”’Êł ᔃ ᔐᔒᔐᔉⁿᔗ‧ "ᔂᔃᔗᶜʰ ⁱᔗ!" ᎎᔉ ˹ᔃⁱᔈ Ê·á”‰á”ƒá”ËĄÊžâ€§ "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”—Ê°â±âżá” ᔗʰᔉ ᔍᔃᔐᔉ'Ëą ᔗʰᔉ ᔇᔉ˹ᔗ Êłâ±á”Ê°á”— âżá”’Ê·â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”—á”’ËĄá”ˆ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆ ᔘᔖ ᔇᔘᔗ ˹ᔗⁱ˥˥ ⁿᔒᔗ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰Êłá”‰á”ˆ á”‰âżá”’á”˜á”Ê°âžŽ á¶ Êłá”˜Ëąá”—Êłá”ƒá”—á”‰á”ˆ á¶ á”’Êł á”‡á”‰â±âżá” á”—á”’ Ê°á”˜Êłá”—â€§ "ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ Ê°á”‰ËĄá”–?" áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”ƒËąá”á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "᎔ á”ˆá”’âż'á”— âżá”‰á”‰á”ˆ Êžá”’á”˜Êł Ê°á”‰ËĄá”–â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâżá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆ ᔃᔗ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ "᎔ á”—Ê°â±âżá” ʰᔉ ÊČá”˜Ëąá”— Ê·á”ƒâżá”—Ëą á”—á”’ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰ÊłâžŽ ᎟ᔃᔗ‧ ᎔'ËĄËĄ ᶜᔃᔗᶜʰ ᔘᔖ ʷⁱᔗʰ ʞᔒᔘ ᔃᔗ ᔃⁿ á”’á”—Ê°á”‰Êł ᔗⁱᔐᔉ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʰᔘᔍᔍᔉᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ˥ᔉᶠᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ➎ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”‰âżá”— Êłâ±á”Ê°á”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËąâžŽ Ëąá”‰á”‰â±âżá” á”—á”‰á”ƒÊłËą Ê·á”‰ËĄËĄ ᔘᔖ ⁱⁿ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ‧ "ᔂʰᔃᔗ ⁱ˹ Ê·Êłá”’âżá”â€§â€§â€§" "᎔ á¶œá”ƒâż'á”— ᔉᔛᔉⁿ ᔍᔉᔗ ᔇᔃᶜᔏ ᔘᔖ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᶜᔒᔘᶜʰ!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”ƒÊłÊłâ±á”›á”‰á”ˆ ᔇᔃᶜᔏ á¶ Êłá”’á” Ê°á”‰Êł á”—Êłâ±á”–â€§ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż! ᎌʰ ᎔ ᔃᔐ á”ËĄá”ƒá”ˆ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔇᔃᶜᔏ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔃⁱᔈ ᔃ˹ ʰᔉ á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á”‰á”›á”‰ÊłÊžá”—Ê°â±âżá”â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊ· Ê°â±Ëą ʷⁱᶠᔉ ᔃ˹ Ëąá”–á”’á”— Ê·á”‰âżá”— ᔘᔖ á”—á”’ Ê°á”‰Êłâ€§ "ᎎᔉʞ‧‧" "ᎎⁱ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż; ᎔ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔃᔇᔒᔘᔗ Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êłá”ˆá”ƒÊž!" "á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ ᔐᔉ ᔒᔘᔗ‧ á¶œá”ƒâż ʰᔉ Ëąá”—á”ƒÊž ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—?" "᎔ Ëąá”˜Êłá”‰ Ê·â±ËĄËĄ!"
❞ⓈⓟⓞⓝⓖⓔⒷⓞⓑ, â“šâ“žâ“€ ⓘⓓⓘⓞⓣ, â“šâ“žâ“€âœâ“Ąâ“” ⓐ â“–â“”â“â“˜â“€â“ąâ•âž ~ Ⓢⓗⓔⓛⓓⓞⓝ Ⓟⓛⓐⓝⓚⓣⓞⓝ
á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ᎌʰ➎ ᔇᔒʞ! Ꮀᔒᔉ˹ á”—Ê°â±Ëą á”á”‰á”ƒâż ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”á”’âżâżá”ƒ Ëąá”—á”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ᔐᔉ? áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ [á”ƒâżâżá”’Êžá”‰á”ˆ] Êžá”‰Ëąâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ʞᔉᔃʰ! [á”–á”˜ËĄËĄËą ᔃ Ëąá”—Êłâ±âżá” ᔃⁿᔈ á¶œá”’âżá¶ á”‰á”—á”—â±âžŽ ᔃ á”‡á”ƒâżâżá”‰ÊłâžŽ ᔃⁿᔈ á”‡á”ƒËĄËĄá”’á”’âżËą ᶠᔃ˥˥ á”ˆá”’Ê·âż] ᔂᔉ'Êłá”‰ á”á”’âżâżá”ƒ ᔇᔉ ᔗʰᔉ ᔇᔉ˹ᔗ Êłá”’á”’á”á”á”ƒá”—á”‰Ëą á”‰á”›á”‰Êł! [á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔃⁿᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒÊłá”‰ Ê·á”ƒá”—á¶œÊ°â±âżá” ᔃ ᔐᔒᔛⁱᔉ‧] [ᎏ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłâ±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”ƒá”á”‰Ëą ᔒᔘᔗ ᔃ á”–â±á¶œá”—á”˜Êłá”‰ ᔒᶠ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  ʷⁱᔗʰ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ ᎎᔉ Ëąá”—á”ƒÊłá”—Ëą á”—á”’ á¶œÊłÊžâ€§] á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ áŽŹÊ·âžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ ᎔ ᔃᔐ Ëąá”’ Ëąá”’ÊłÊłÊžâžŽ á”—Ê°â±Ëą ⁱ˹ Êžá”’á”˜Êł Ëąá”ƒá¶ á”‰ á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰â€§ ᎔ᔗ'Ëą ᔒᔏᔃʞ á”—á”’ á”—á”ƒËĄá” ᔃᔇᔒᔘᔗ Êžá”’á”˜Êł á¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá”Ëąâ€§ [Êłá”˜á”‡Ëą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ʰᔉᔃᔈ] ᎌʰ➎ Ëąá”’á”á”‰á”‡á”’á”ˆÊž'Ëą ᔗᔉⁿ˹ᔉ! áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ ᎎᔉʞ! ᔂʰᔃᔗ? [áŽžá”’á”’á”Ëą á”ˆá”’Ê·âż ᔃⁿᔈ á”‡ËĄá”˜ËąÊ°á”‰ËąâžŽ á”—Ê°á”‰âż ËĄá”’á”’á”Ëą ᔘᔖ ᔃᔗ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡] ᔁᔍʰ‧ [á”Êłá”ƒá”‡Ëą á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ] á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ᎌʰ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ»á”–á”’á”’! áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ ˜ ᎎᔉʞ➎ ʞᔒᔘ! Ꮃᔉᔗ Êžá”’á”˜Êł Ê°á”ƒâżá”ˆËą ᔒᶠᶠ ᔐʞ ᔐᔃⁿ! á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ʞᔒᔘ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł ˹ᔗᔉᔖ ᔒᶠᶠ➎ ËĄá”ƒá”ˆÊž! áŽșá”’ ᔒⁿᔉ á¶œá”ƒâż ᔐᔃᔏᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʰᔃᔖᔖʞ ËĄâ±á”á”‰ ᎔ á¶œá”ƒâżâ€§ ᔂᔉ á”ƒÊłá”‰ Ëąá”’á”˜ËĄá”á”ƒá”—á”‰ËąâžŽ ᔃⁿᔈ ʷᔉ'Êłá”‰ á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᔍᔉᔗ á”á”ƒÊłÊłâ±á”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ á”–Êłâ±âżá”— Âč➎³⁎⁷ á”‡á”ƒá”‡â±á”‰Ëąâ€§ [á”›á”ƒÊłâ±á”’á”˜Ëą á”–á”ƒá”–á”‰ÊłËą ᔒᶠ Êłá”’á”‡á”’á”— á”–â±á¶œá”—á”˜Êłá”‰Ëą á¶ ËĄÊž ᔒᔘᔗ ᔒᶠ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą á¶œá”’Ëąá”—á”˜á”á”‰] áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ Âč➎⁰⁰⁰ ᔂᎎᎏᔀ??! áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ ˜ ᎌʰ➎ Ê·á”‰ËĄËĄâžŽ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Êłá”‰á”ƒËĄËĄÊž ⁱⁿ ˥ᔒᔛᔉ‧ ᎔ Ê·á”’âż'á”— Ëąá”—á”ƒâżá”ˆ ⁱⁿ Êžá”’á”˜Êł ʷᔃʞ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔃ˥˥ Êžá”’á”˜ÊłËąâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ʞᔉᔃʰ! áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ áŽșá”’! ᔀʰᔉ Ê·Ê°á”’ËĄá”‰ ᔖᔒⁱⁿᔗ ᔒᶠ á”—Ê°â±Ëą Ëąá¶œÊ°á”‰á”á”‰ Ê·á”ƒËą á¶ á”’Êł ᔐᔉ á”—á”’ ᔍᔉᔗ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔇᔃᶜᔏ➎ ᔃⁿᔈ âżá”’Ê· ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Êłá”˜â±âżâ±âżá” ⁱᔗ! á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ [á”—á”ƒá”á”‰Ëą ᔒᶠᶠ Ê°â±Ëą á¶œá”’Ëąá”—á”˜á”á”‰] á”†á”’ÊłÊłÊžâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ ʞᔒᔘ ÊČá”˜Ëąá”— ˹ᔃⁱᔈ âżâ±á¶œá”‰ á”—Ê°â±âżá”Ëą á”—á”’ ᔐᔉ‧ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ ˜ ᔂᔃⁱᔗ ᔃ Ëąá”‰á¶œá”’âżá”ˆâžŽ ʞᔒᔘ ᶜᔒᔒᔏᔉᔈ á”—Ê°â±Ëą Ê·Ê°á”’ËĄá”‰ Ëąá”—á”˜á”–â±á”ˆ Ëąá¶œÊ°á”‰á”á”‰ ᔘᔖ á”—á”’ Ê·â±âż ᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ? áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰ ᎔ ᔈⁱᔈ‧ [ÊČá”˜á”á”–Ëą ᔒⁿ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą ʰᔉᔃᔈ] ᎔'ᔈ ᔈᔒ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” á¶ á”’Êł ʞᔒᔘ➎ ᔇᔃᔇʞ➎ ᔉᔛᔉⁿ Ê°á”ƒâżá” ᔒᔘᔗ ʷⁱᔗʰ á”—Ê°â±Ëą á”á”’Êłá”’âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ᎌʰ➎ ᔗʰᔃᔗ ⁱ˹ Ëąá”’ ËąÊ·á”‰á”‰á”—!
áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ ˜ ᎏⁿᔈ âżá”’Ê·âžŽ ⁱᶠ á”ƒâżÊžá”’âżá”‰ Ê°á”ƒËą á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” âżâ±á¶œá”‰ á”—á”’ Ëąá”ƒÊž ᔃᔇᔒᔘᔗ á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âżâžŽ á”—Ê°â±Ëą Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆ ᔇᔉ ᔗʰᔉ ᔗⁱᔐᔉ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ [Ê·á”ƒËĄá”Ëą ᔘᔖ á”—á”’ ᔗʰᔉ á”ƒËĄá”—á”ƒÊł ⁱⁿ á”—á”‰á”ƒÊłËą] ᔁᔐ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą ˹ᔐᔃ˥˥ á”ƒâżá”ˆâ€§â€§â€§ [˹ⁿⁱᶠᶠ˹] ᎏⁿᔈ á”Êłá”‰á”‰âż á”ƒâżá”ˆâ€§â€§â€§ ᎞ᔒᔘᔈ! [á¶œÊłâ±á”‰Ëą Ê°ÊžËąá”—á”‰Êłâ±á¶œá”ƒËĄËĄÊž] áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ ˜ [á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”—Ëą á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ ᔃⁿᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ᔗᔃᔏᔉ ʰⁱᔐ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ Ê°â±Ëą Ëąá”‰á”ƒá”—] ᎏ˥˥ Êłâ±á”Ê°á”—âžŽ ᶜᔒᔐᔉ ᔒⁿ‧ ᎔ᔗ'Ëą ᔒᔏᔃʞ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ Êžá”‰á”‰ËąÊ°â€§
áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ ᔂᔉ˥˥➎ ᎌ‧Ꮇ‧➎ ᔇʞᔉ⁻ᔇʞᔉ➎ á”—Ê°á”‰âżâ€§ ᎔'ËĄËĄ ˹ᔉᔉ ʞᔃ ËĄá”ƒá”—á”‰Êł ᔏⁱᔈ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ [á”Êłá”ƒá”‡Ëą ᔒⁿᔗᔒ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃⁿᔈ Ëąá”—á”ƒÊłá”—Ëą á¶œÊłÊžâ±âżá”] áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ ˜ [Ëąâ±á”Ê°Ëą ᔃⁿᔈ Êłá”’ËĄËĄËą Ê°â±Ëą á”‰Êžá”‰Ëą] á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ˹ᔗⁱ˥˥ Ê°á”‰Êłá”‰âžŽ ᔇᔘᔗ ᎔‧‧ á”ƒËĄÊłá”‰á”ƒá”ˆÊž ᔐⁱ˹˹ ʞᔒᔘ! [á¶œá”’âżá”—â±âżá”˜á”‰Ëą á”—á”’ Ê·Ê°â±âżá”‰] áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ ˜ [á”–â±á¶œá”Ëą ᔘᔖ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż] áŽŹËĄÊłâ±á”Ê°á”—âžŽ ᔗʰᔃᔗ'Ëą á”‰âżá”’á”˜á”Ê°âžŽ ˥ᔉᔗ'Ëą ᔍᔒ‧
☹;;❝ВUĐą бНEÉŽ YOU ЅНOWED МE ҒRΙEÉŽDЅНΙP! бНΑб'Ѕ ΑLL Ι REΑLLY WΑɮбED!❞ ⁜ Ëąá”–á”’á¶°á”á”‰á”‡á”’á”‡  
https://www.sbmania.net/spongebob-transcripts-237-Plankton's-Regular https://transcripts.foreverdreaming.org/viewtopic.php?p=187068
𝑆𝑎𝑛𝑑𝑩: [𝑙𝑎𝑱𝑔ℎ𝑠 𝑎𝑠 𝑠ℎ𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑝𝑠] 𝑇ℎ𝑎𝑡 𝑖𝑠 𝑚𝑒 𝑡𝑜 𝑎 đ‘‡đ‘’đ‘„đ‘Žđ‘  "𝑇", đ‘†đ‘đ‘œđ‘›đ‘”đ‘’đ”đ‘œđ‘! đ»đ‘’ 𝑛𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑 𝑩𝑜𝑱 𝑡𝑜𝑜, 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑡𝑜𝑛! 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑡𝑜𝑛: đŒđ‘Ą đ‘€đ‘Žđ‘  𝑜𝑘𝑎𝑩, 𝑏𝑱𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑣𝑜𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑏𝑙𝑒.
ₛₚₒₙgₑᔊₒᔊ: á”ąđ†‘ wₑ'ᔣₑ gₒₙₙₐ ₛᔀᔣᔄᔹᔄₑ, wₑ'ₗₗ ₕₐᔄₑ ₜₒ ₛₕₐᔣₑ  ₚₗₐₙₖₜₒₙ: ₕᔀₕ, ₛₕₐᔣₑ? [ₛₜₐₙdₛ ᔀₚ ₐₙd ₑₓₜₑₙdₛ ₕₐₙd] Yₒᔀ'ᔄₑ gₒₜ yâ‚’á”€á”Łâ‚›â‚‘â‚—đ†‘ ₐ dₑₐₗ, ᔊᔹg ᔊₒy! ₛₚₒₙgₑᔊₒᔊ: ₐww, ₚᔀₜ 'ₑᔣ â‚œâ‚•â‚‘á”Łâ‚‘, ₚₐₗ  [ₛₕₐₖₑₛ ₚₗₐₙₖₜₒₙ'ₛ ₕₐₙd ₐₙd ₕₒₗdₛ ₒᔀₜ ₜₕₑ ₚₐₜₜy] ₕₑᔣₑ, yₒᔀ 𝄮ₐₙ ₕₐᔄₑ ₜₕₑ đ†‘á”ąá”Łâ‚›â‚œ á”Šá”ąâ‚œâ‚‘â€€ ₘₐₖₑ á”ąâ‚œ ₐ ₛₘₐₗₗ ₒₙₑ  ₚₗₐₙₖₜₒₙ: Dₒₙ'ₜ â‚˜á”ąâ‚™d á”ąđ†‘ ᔹ dₒ!
‘Yᮏᮜ ʙʟᎀsᮛᮇᮅ ʙᎀʀɎᎀᎄʟᎇ ʜᎇᎀᎅ!’
Kamp Koral: SpongeBob's Under Years season two episodes: Mad Science Squirrel: Plankton recruits Sandy to help in his lab. (#227A) To Pop a Bubble: SpongeBob is determined to find out who popped his new bubble friend. (#227B) No title card available High and Dry: The Dinghy cabin camps overnight out of the water. (#228A) The Beardsman: Wilderness expert Paul Grunion visits the camp. (#228B) Five Times the Fun: When Patrick's detached limbs regrow into five Patrick clones, it's up to the gang to stop them before they take over the camp. (#229A) Low Falutin: Rea and Roh get a taste of the cheap life after they lose all their money. (#229B) Nut Madness: Things get nutty at camp when Sandy goes feral over the sight of peanuts. (#330A) Mermaid Men and Barnacle Boys: The Dinghy and Pontoon cabins go head-to-head in a series of superhero challenges. (#230B) A Tale of Two Roxies: It's a classic case of sibling rivalry after the conjoined Roxie sisters split up. (#231A) Nite Owls: When the Dinghies attempt to stay up all night, they discover a side of camp they've never seen before. (#231B) Calling Some Monsters: Realizing the monsters are actually quite boring, SpongeBob and Patrick set out to help them channel their wild side. (#232A) Dig This: A mysterious bone discovery at Kamp Koral leads Sandy to start an archeological dig. (#232B) Un-Breaking and De-Entering: SpongeBob discovers that Gary's been secretly taking items from everyone in camp. (#233A) Swimmin' Holed: After SpongeBob and Patrick discover Narlene and Nobby's secret swimming hole, it doesn't stay a secret for long. (#233B) Krabsy the Klown: When Mr. Krabs reveals that he used to be a clown, SpongeBob convinces him to wear the big shoes once again. (#234A) Lords of the LARP: Mo joins the Pontoon cabin's LARP (live action role-playing) group. (#234B) Mascot Mayhem: SpongeBob and Patrick compete to become Kamp Koral's mascot. (#235A) Putt Up or Shut Up: Mr. Krabs and Squidward compete head-to-head to see who is the better golfer. (#235B) Who's Complaining?: Mr. Krabs puts Squidward in charge of Kamp Koral's complaint department. (#236A) Patrick's Star: SpongeBob and Sandy gift Patrick a star for his birthday. (#236B) A Finful of Sand Dollars: Sheriff Sandy pulls out all the stops when a ne'er-do-well interloper turns Kamp Koral's Western Day upside down. (#237A) Cretins of the Night: SpongeBob and Patrick discover the ups and downs of vampire life with Kidferatu's help. (#237B) The Suit Suits You: Sandy learns the dangers of untested technology while an old companion goes on a journey of self-discovery. (#238A) Parasite Pals: SpongeBob's relationship with the rest of camp is pushed to the brink by his newest friend, a parasite living in him. (#238B) End of Summer Daze: Summer is over, and SpongeBob and Patrick stay behind for one final attempt to catch a jellyfish – but they're not the only ones hiding out at camp. (#239)
██████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ████████████████▓█▓▓▓▓▓█████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ████████████████▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███████████████▓▓██▓▓▓██▓▓▓▓█▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████████▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███████▓▓▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓▓████▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ████████▓▓▓▓▒▒▒▒▓█████████████▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████████████▓▓▒▓▓▒▒▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███████████████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██▓█▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████████████▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ █▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ █▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ █▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███████████████▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████████▓▓▓▓▓▓████████▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓███████████████▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓█▓▓▓█████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓█▓▓█████▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▒▒▒▒█▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░▒░░░▒▒▒▓▓▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒██▓▒░░▒▓██▓▒░░░▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓███▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒███▓░░░▓███▓░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▒░░░▓▓█▓▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▒▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓░░░░░░░▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒░░░░▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒░░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░▒░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒░▒░░░▓▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▒▓▓▒░▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▓▒░▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓ ████████████████████████████████████████████████████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓███████████████████▒▒████████▓▒▒█▒▒███▓▒░░░▒▒▒▒▓▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓██████ ██████████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓█████████████████████████▓▒█████▒▒▓██████████████▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▓██████████ ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒▓████████████████████▓▓███▓▓██████▓▓▒███████▓██████████ ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████ ████████████████████████▓████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒▒▒▓████████████▓▓▓▓▓▓▓ ████████████████▓▓▓▓▓██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒███████▓███▒▒▒▒▒████████████████████ ████████████████▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓███████████████████▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓█████████████████████████████████████████████████▒▓███████▓▓▓▓▒▒▒▒██████▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓ ████████████████▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓███████████████████▓▓▓███████████████████████████▓▓▒████▓▓▓▓█▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓ ███████████████▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓███████████████████▓▓▓██████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▓▓███████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓███████████████████▓▓▓▓████████████████████████▒▓██████▓▓▓▓██▒███████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓████████▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓██████████▓▓██▓▓██▓▓▓▓██▓██████████████████████▓█████▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓████▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓▓█▓▓▓▓████████████▓▓██▓▓▓▓███████▓▓███████████████▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓███▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓███████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓██████████████▓▓█▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
The Patrick Star Show season two episodes: The Commode Episode: Patrick gets stuck in the bathroom. (#232A.) Tying the Klop-Knot: Bunny and Cecil need to get married again. (#232B.) Chum Bucket List: SpongeBob helps Patrick fulfill his bucket list. (#233A.) Big Baby Pat: Patrick has a nostalgic meltdown. (#233B) Is There a Director in the House?: While Squidina is away at camp, Patrick needs a new director. (#234A) Star Cruise: The Star family is abducted by aliens. (#234B) Best Served Cold: The enemies of the Star family team up to exact revenge. (#235A) Tattoo Hullabaloo: Bunny loses a tattoo. (#235B) Too Many Patricks: Patrick hires more Patricks to perform at birthday parties. (#236A) Much Tofu About Nothing: Pat-Thos shares a Hamdonian tale of love and pork products. (#236B) Face Off/Model: Patrick wakes up off-model. (#237A) 5 Star Restaurant: The Star family works at the Krusty Krab. (#237B) At Home, on the Lam: Bunny tries to punish Patrick for chocolate-favored crimes. (#238A) Pick Patrick's Path: The Lawnies vote for what Patrick does next in a special "Choose Your Own Adventure" episode of The Patrick Show!. (#238B)
ar ŰŽÙ…ŰŽÙˆÙ† (ŰŽŰźŰ”ÙŠŰ©) Bangla àŠȘ্àŠČà§àŠŻàŠŸàŠ™à§àŠ•àŠŸàŠš Catalan PlĂ ncton Chinese çšźè€æż Hebrew Ś€ŚœŚ Ś§Ś˜Ś•ŚŸ hr Ć ime Josip Plankton ă‚·ă‚§ăƒ«ăƒ‰ăƒłăƒ»ă‚žă‚§ăƒŒăƒ»ăƒ—ăƒ©ăƒłă‚Żăƒˆăƒł Sheldon J. Plankton ă‚·ă‚§ăƒ«ăƒ‰ăƒłăƒ»Jăƒ»ăƒ—ăƒ©ăƒłă‚Żăƒˆăƒł ko í”Œëž‘íŹí†€ (ë“±ìž„ìžëŹŒ) ru ĐŸĐ»Đ°ĐœĐșŃ‚ĐŸĐœ (ĐżĐ”Ń€ŃĐŸĐœĐ°Đ¶) sr ĐšĐ”Đ»ĐŽĐŸĐœ ĐŸĐ»Đ°ĐœĐșŃ‚ĐŸĐœ zh çšźè€é—†
☁☁☁☁☁☁☁☁☁ đŸŒŸâ˜ïžđŸ˜ŒđŸ˜ŒđŸ˜Œâ˜ïžâ˜ïžâœšâ˜ïž â˜ïžđŸ˜ŒđŸ˜Œâ˜ïžâ˜ïžđŸ˜Œâ˜ïžâ˜ïžâ˜ïž đŸ˜ŒđŸ˜Œâ˜ïžâœšâ˜ïžâ˜ïžâ˜ïžâ˜ïžâ˜ïž đŸ˜ŒđŸ˜Œâ˜ïžâ˜ïžâ˜ïžâ˜ïžâ˜ïžâŁâ˜ïžâ˜ïž đŸ˜ŒđŸ˜Œâ˜ïž Good Night ✹ â˜ïžđŸ˜ŒđŸ˜Œâ˜ïžâ˜ïžđŸ˜Œâ˜ïžâ˜ïžâ˜ïž â˜ïžâ˜ïžđŸ˜ŒđŸ˜ŒđŸ˜Œâ˜ïžâ˜ïžâ˜ïžâ˜ïž ☁☁☁☁☁☁☁☁☁
https://spongebobwiki.org/wiki/King_Plankton
á¶ Êłá”ƒá”—á”‰Êłâżâ±Ëąá”ƒá”—â±á”’âż âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€™Ëą ᔒᔘᔗ ᔒᶠ á”—á”’Ê·âż Ê·Ê°á”‰âż ⁱᔗ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ Ê·á”ƒËą á”˜Ëąâ±âżá” á”—á”’ á”ƒâżá”ƒËĄÊžËąá”‰ ᔃ á”Êłá”ƒá”‡á”‡Êž ᔖᔃᔗᔗʞ Ê·Ê°á”‰âż áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”–á”ƒâżâ±á¶œá”á”‰á”ˆâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€™Ëą á”á”ƒá¶œÊ°â±âżá”‰ÊłÊž Ê·á”ƒËą ËĄâ±á”—á”‰Êłá”ƒËĄËĄÊž ᔐᔃᔈᔉ ᔒᶠ ˹ᔗᔉᔉ˥ ᔆᔒ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔍᔒᔗ ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ Ëąá”—Êłá”’âżá”á”‰Ëąá”— á”—Ê°â±âżá” ʰᔉ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᶠⁱⁿᔈ á”‡á”‰â±âżá” ᔃ á¶œÊłá”’Ê· á”‡á”ƒÊłâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊ· á”Êłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”˜Ëąá”‰ ᔃ˥˥ Ê°â±Ëą Ëąá”—Êłá”‰âżá”á”—Ê° á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ᔗʰᔉ á”‡â±á”á”á”‰Ëąá”— ËąÊ·â±âżá” á”—á”’ ᔗʰᔉ á¶œá”’âżá”—Êłá”ƒá”–á”—â±á”’âżâ€§ áŽčâ±ËąËąâ±âżá”â€§ á¶ á”’Êł Ëąá”—á”ƒâżá”ˆâ±âżá” ⁱⁿ á¶ Êłá”’âżá”—, áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗᔒᔒᔏ ᔗʰᔉ ËąÊ·â±âżá”â€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔃⁱᔐᔉᔈ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ á”ƒá”–á”–á”ƒÊłá”ƒá”—á”˜Ëą ᔇᔘᔗ ᔍᔒᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€™Ëą ʰᔉᔃᔈ á”‡á”‰â±âżá” ⁱⁿ á”‡á”‰á”—Ê·á”‰á”‰âżâ€§ á”€Ê°á”‰âż ᶠᔉ˥˥ ᔇᔃᶜᔏ ᔃⁿᔈ ʰⁱᔗ ᔗʰᔉ á”á”ƒá¶œÊ°â±âżá”‰â€§ ᎏ˥˥ ⁱⁿ ᔃ ᔐᔒᔐᔉⁿᔗ’˹ ᔗⁱᔐᔉ, ʞᔉᔗ ᔗʰᔉ á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·â±âżá” ËąÊ°á”’á¶œá” ᔒᶠ Ëąâ±ËĄá”‰âżá¶œá”‰ ᶠᔉ˥ᔗ á¶ á”’Êłá”‰á”›á”‰Êłâ€§ áŽșᔒᔇᔒᔈʞ á”âżá”‰Ê· ʷʰᔃᔗ á”—á”’ Ëąá”ƒÊž á¶ â±ÊłËąá”—, ᔃ˹ ᔉᔛᔉⁿ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  ᶠᔉ˥ᔗ á”ˆÊłá”‰á”ƒá”ˆá¶ á”˜ËĄâ€§ á”€á”‰á”ƒÊłÊž ᔉʞᔉᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ˹ᔃⁱᔈ â€œáŽŸËĄá”ƒâżá”â€Šâ€ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗᔒᔒᔏ ᔗʰᔉ á”á”ƒá¶œÊ°â±âżá”‰ á”—á”’ á”ˆâ±Ëąá”–á”’Ëąá”‰ ᔒᶠ ⁱᔗ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê·á”ƒËą Ê°á”’á”–â±âżá” á¶ á”’Êł ᔉᔛᔉⁿ Ê·â±ËĄËĄâ±âżá” á”—á”’ ˹ᔉᔗᔗ˥ᔉ á¶ á”’Êł ᔃⁿ á”˜á”–Ëąá”‰á”— Êłá”‰Ëąá”–á”’âżËąá”‰ á¶ Êłá”’á” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ â€œá¶œá”ƒâż ʞᔒᔘ Ê°á”‰á”ƒÊł ᔐᔉ? ᔆᔃʞ ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗ˹ᔒᔇ˹‧ â€œá”‚á”‰ËĄËĄ, ᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— ʰᔃᔛᔉ ᔗʰᔉ á”ƒá¶œá¶œá”‰ËąËą á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ, Ëąá”’ ᎔ á”á”˜á”‰ËąËą ᔐʞ Ê°á”’á”˜Ëąá”‰ ⁱᔗ ⁱ˹!” â€œáŽŹÊłá”‰ ʞᔒᔘ Ëąá”˜Êłá”‰?” á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”ƒËąá”á”‰á”ˆâ€§ “᎔ á¶œá”ƒâżâ€™á”— ÊČá”˜Ëąá”— ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ ʰⁱᔐ!” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”— ʷᔃⁱᔗ á”—á”’ Ê°á”‰á”ƒÊł á”ƒâżá”’á”—Ê°á”‰Êł Ê·á”’Êłá”ˆ, á¶œá”ƒÊłá”‰á¶ á”˜ËĄËĄÊž á”—á”ƒá”â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ Ê°â±Ëą ʰᔒᔐᔉ‧ â€œáŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€™Ëą á”—á”’ á”‡á”˜ËąÊžâ€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ˹ᔉᔗ ʰⁱᔐ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆ ᔇᔉ á”ËĄá”ƒá”ˆ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ᔍᔉᔗ ᔐᔃᔈ ᔃᔗ ʰⁱᔐ, ᔃ˹ ʰᔉ á¶ á”’á”˜âżá”ˆ ʰⁱᔐ ⁿᔒᔗ á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰âżâ±âżá” á”˜âżËąá”‰á”—á”—ËĄâ±âżá”â€§ ᔆᔒ ʰᔉ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ á”–Êłá”‰á”–á”ƒÊłá”‰ Ê·á”ƒá”—á”‰Êł ᔃⁿᔈ Ëąá”˜á¶œÊ° Ê·Ê°â±ËĄËąá”— á”á”‰á”‰á”–â±âżá” ᔃⁿ ᔉʞᔉ ᔒⁿ ʰⁱᔐ‧ ᎎᔉ á”âżá”‰Ê· Ê°â±Ëą á”’Ê·âż á¶œÊłÊžâ±âżá” Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž Ê·á”ƒÊłÊłá”ƒâżá”— ᔃ Ëąâżá”ƒá”–á”–Êž Êłá”‰á”á”ƒÊłá” á¶ Êłá”’á” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż, Ëąá”’ ʰᔉ Ê·á”’ÊłÊłâ±á”‰á”ˆ ᔉᔛᔉⁿ á”á”’Êłá”‰â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡Ê·á”ƒËą Ê·á”ƒâ±á”—â±âżá” ᔇʞ Ê°â±Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰â€§ á”‚Ê°á”‰âż Ëąá”—á”ƒÊłá”—â±âżá” á”—Ê·â±á”—á¶œÊ°â±âżá”, áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥ᔗ á”ˆâ±á¶»á¶»â±âżá”‰ËąËąâ€Š â€œáŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ ʰⁱᔐ ʷᔃᔏᔉ‧ áŽșá”’á”— Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” á”—á”’ á”’á”›á”‰ÊłÊ·Ê°á”‰ËĄá” ʰⁱᔐ, Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ʷᔃⁱᔗᔉᔈ á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ‧ “ᔂʰᔃᔗ ᔃᔐ ᎔ á”ˆá”’â±âżá”â€Šâ€ “ᎌʰ ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąâ±á”Ê°á”‰á”ˆ ʷⁱᔗʰ Êłá”‰ËĄâ±á”‰á¶ â€§ “ᔂʰ ” “᎔ Ê·á”ƒËą Ëąá”’ Ê·á”’ÊłÊłâ±á”‰á”ˆ!” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔈⁱᔃ˥ á”—á”‰ËĄá”‰á”–Ê°á”’âżá”‰ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ “ᎎᔉ ʷᔒᔏᔉ ÊČá”˜Ëąá”— ËĄá”‰á”—á”—â±âżá” ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê·!” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”ƒâżá”Ëą ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ “᎔ ᔐᔃᔈᔉ ˹ᔒᔐᔉ Ê·á”ƒá”—á”‰Êł á¶ á”’Êł ʞᔃ! á”‚á”ƒâżâżá”ƒ á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”— á”’Êł ⁱᶜᔉ ” â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰â€Šâ€ “áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ á”ˆá”‰Ëąá”—Êłá”’Êž Êžá”’á”˜Êł ᔈᔉᔛⁱᶜᔉ ᔇᔘᔗ â±âżËąá”—á”‰á”ƒá”ˆ Ê°á”˜Êłá”— ʞᔒᔘ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż, á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” ᎔ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ ” â€œá¶ â±ÊłËąá”— ᔒᶠ ᔃ˥˥, ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż Ëąá”—á”’á”– ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ á¶œÊłÊžâ±âżá”â€§ ᎏ˥˹ᔒ ᔈᔒ ⁿᔒᔗ Ëąá”—á”ƒÊłá”— á”–á”ƒá”—Êłá”’âżâ±Ëąâ±âżá” ᔐᔉ ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᔗ‧” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔍᔃᔛᔉ ᔃ ˹ᔐⁱ˥ᔉ Ê·Ê°á”‰âż ᔃ Ëąá”—á”ƒÊłá”—ËĄâ±âżá” á”âżá”’á¶œá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ â€œáŽ”â€™ËĄËĄ ᔍᔉᔗ ⁱᔗ; Ëąá”—á”ƒÊž!” ᎏ˹ ⁱᶠ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᔍᔉᔗ ᔘᔖ ᔃⁿᔈ ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ ʷⁱᔗʰᔒᔘᔗ ËĄá”’Ëąâ±âżá” á”‡á”ƒËĄá”ƒâżá¶œá”‰â€Š á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ ˥ᔉᔗ ⁱⁿ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ â±âżËąâ±á”ˆá”‰â€§ â€œáŽŹÊłá”‰ ʞᔒᔘ á”á”’âżâżá”ƒ á”ƒá”—á”—á”‰âżá”ˆ Ê·á”’Êłá” á”’Êł ʷʰᔃᔗ á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê·?” á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ʰᔃᔈ á‘«á”˜á”‰Ëąá”—â±á”’âżá”‰á”ˆâ€§ “᎔ ᔈᔒᔘᔇᔗ ⁱᔗ; ᎔ Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ á”–ËĄá”ƒÊž ⁱᔗ Ëąá”ƒá¶ á”‰â€Šâ€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— á”âżá”’Ê· Ê°á”’Ê· áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·â±ËĄËĄ á”ˆá”‰á”ƒËĄ ᔃ˹ ᎔ Ê°á”ƒá”›á”‰âżâ€™á”— Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ á¶ Êłá”’á” ʰⁱᔐ Ëąâ±âżá¶œá”‰ ʰᔉ Êłá”ƒâż ᔒᶠᶠ ” â€œá”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ, ᎔’ᔈ á”ƒá”—á”—á”‰âżá”ˆ Ê·á”’Êłá” ⁱᶠ ᎔ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ, ᔇᔘᔗ ᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”˜âżá”ƒá”—á”—á”‰âżá”ˆá”‰á”ˆâ€§â€ “᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ʰᔃᔛᔉ á”—á”’ á”ˆá”‰á”ƒËĄ ʷⁱᔗʰ á”’á”˜Êł ᔇᔒ˹˹ á”–á”‰Ëąá”—á”‰Êłâ±âżá” ᔐᔉ!” â€œá”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔏᔉᔉᔖ Êžá”’á”˜Êł ᔛᔒⁱᶜᔉ á”ˆá”’Ê·âż!” “ᔂʰʞ?” â€œáŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżËą ˹ᔗⁱ˥˥ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰Êłâ±âżá” á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ â±âżá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”—; ÊČá”˜Ëąá”— á”ˆá”’âżâ€™á”— ᔗᔉ˥˥ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê°á”‰â€™Ëą Êłá”‰á¶œá”˜á”–á”‰Êłá”ƒá”—â±âżá” ᔃᔗ ᔐʞ Ê°á”’á”˜Ëąá”‰â€Šâ€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆâ€§ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ â€œáŽ¶á”˜Ëąá”— á”ˆá”’âżâ€™á”— á”—ÊłÊž á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” á¶ á”˜âżâżÊž, ᔃⁿᔈ á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰â€Šâ€ â€œá”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”ˆá”’âżâ€™á”— Ëąá”—Êłá”‰ËąËą ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ!” “ᔀʰᔉ ᔇᔒᔗʰ ᔒᶠ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᶜᔘᔗ ⁱᔗ ᔒᔘᔗ ” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ˥ᔉᶠᔗ á”—á”’ ᔍᔒ ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż Ê°á”’á”˜Ëąá”‰â€§ â€œá¶ á”‰á”‰ËĄâ±âżá” á”ƒâżÊž á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł?” “᎔ ᶠᔉᔉ˥ á”ƒá¶œÊ°â±âżá” ˹ᔗⁱ˥˥ ᔃⁿᔈ Ëąá”’Êłá”‰âżá”‰ËąËą ⁱⁿ ᔐʞ ʰᔉᔃᔈ ” “᎔’ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃⁿᔈ ᎔ Ê·â±ËąÊ° ᎔’ᔈ ʰᔃᔛᔉ Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆâ€Šâ€ â€œáŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔗʰᔉ ᔒⁿᔉ Ê·Ê°á”’ ᔈⁱᔈ ⁱᔗ, ⁿᔒᔗ ʞᔒᔘ! ᔂᔃⁱᔗ, á”ˆá”’á”‰Ëą á”ƒâżÊž á”’á”—Ê°á”‰Êł á”–á”‰ÊłËąá”’âż á”âżá”’Ê·â€Šâ€ “áŽșá”’á”— á”˜âżËĄá”‰ËąËą ʞᔒᔘ á¶œá”’á”˜âżá”— á”ƒâżÊž á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰ÊłËąâ€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ˹ᔃⁱᔈ, Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” á”—á”’ ËąÊ°á”’Ê· á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âż ᔇᔘᔗ á”âżá”’Ê·â±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€™Ëą ⁿᔒᔗ ᔃ Ê°á”˜á”á”á”‰Êłâ€§ “᎔’ᔈ ʰᔃᔛᔉ Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ᔇʞ á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ ᔇᔘᔗ ᎔’ᔐ ⁿᔒᔗ á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ⁱⁿ Ëąá”’ ᎔ ᔗᔒᔒᔏ ʞᔒᔘ Ê°á”‰Êłá”‰â€§ ᔆᔗⁱ˥˥, ᎔ Ê·á”ƒâżá”— ʞᔒᔘ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ Êžá”’á”˜ÊłËąá”‰ËĄá¶  ᔃᔗ ʰᔒᔐᔉ! ᔂᔉ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ á”á”ƒá”á”‰Ëą á”’Êł ʷᔃᔗᶜʰ á”á”‰Êłá”á”ƒâ±á”ˆ ᔐᔃⁿ ᔃⁿᔈ á”‡á”ƒÊłâżá”ƒá¶œËĄá”‰ ᔇᔒʞ, ᔇᔘᔗ ʷᔉ á”ˆá”’âżâ€™á”— ʰᔃᔛᔉ á”—á”’ ⁱᶠ ʞᔒᔘ á”ˆá”’âżâ€™á”— Ê·á”ƒâżá”— ᔗᔒ‧ ᔂʰᔃᔗ ᔈᔒ ʞᔒᔘ ᶠᔉᔉ˥ ᔘᔖ á”—á”’?” â€œá¶ â±ÊłËąá”— Ëąá”—á”’á”– Êłá”ƒá”á”‡ËĄâ±âżá” ᔒⁿ ᔏⁱᔈ ” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ ᔇᔘᔗ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ ᔇʞ á”á”’Êłá”‰ á”âżá”’á¶œá”â±âżá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ ᔇᔉ á”Êłá”‰á”‰á”—á”‰á”ˆ ᔇʞ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄá”’á”’á” ᔃᔗ ᔐʞ âżá”‰Ê· á”ƒá¶œá”—â±á”’âż á¶ â±á”á”˜Êłá”‰ ᎔ ᔍᔒᔗ ᔃⁿᔈ ᔉᔛᔉⁿ ᔍᔒᔗ ʞᔒᔘ ᔃ á¶ â±á”á”˜Êłâ±âżá”‰!” áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”‰ËŁá¶œËĄá”ƒâ±á”á”‰á”ˆ á¶œËĄá”’Ëąâ±âżá” ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”‡á”‰Ê°â±âżá”ˆ ʰⁱᔐ‧ â€œá”€Ê°á”ƒâżá”Ëą ᔇᔘᔗ ᎔’ᔛᔉ ᔃ Ëąâ±á”—á”˜á”ƒá”—â±á”’âż ÊČá”˜Ëąá”— ᶜᔒᔐᔉ ᔘᔖ‧ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· ᔐᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Êłâ±á”Ê°á”—?” “ᎌʰ ᎔ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”—â€Šâ€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”ˆá”’âżâ€™á”— ᔗᔉ˥˥ áŽŸâ±âżá”Êž ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ ” â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ⁱ˹ ᔐʞ ᔇᔉ˹ᔗ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆ, ᔃⁿᔈ ʰᔉ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ Ê·Ê°á”ƒá”—á”‰á”›á”‰Êł ʰᔉ á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰Ëą! ᔆᔒ ÊČá”˜Ëąá”— ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ á”ƒËĄá”’âżá”‰!” â€œáŽ±âżá”’á”˜á”Ê°, áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”! ᎔ ᔃᔐ á¶œá”ƒÊłâ±âżá” á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆ á”‰á”ƒÊłËĄâ±á”‰Êł, Ê°á”‰â€™Ëą Ê°á”˜Êłá”—â€Šâ€ “᎔ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ʷᔉ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ á”–ËĄá”ƒÊžâ€Šâ€ “᎔ á¶œá”ƒâż á”ƒËąá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁱᶠ ” “ᔂʰʞ? ᎎᔉ’˹ ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ ᔇᔒ˹˹ ʞᔒᔘ á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆ á”—á”‰ËĄËĄâ±âżá” ʞᔒᔘ ʷʰᔃᔗ á”—á”’ ᔈᔒ ” â€œáŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ʰᔉ ⁱ˹ á”—ÊłÊžâ±âżá” á”—á”’ ᔍᔉᔗ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł á¶ Êłá”’á” ᔃ ᔇᔃᔈ Ëąâ±á”—á”˜á”ƒá”—â±á”’âż ᔇᔘᔗ ᎔’ᔐ ⁿᔒᔗ Ëąá”˜Êłá”‰ Ê°á”‰â€™Ëą ᔘᔖ ᔗᔒ ” â€œáŽ±âżá”’á”˜á”Ê°!” áŽźá”’á”—Ê° ᔒᶠ ᔗʰᔉᔐ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ á”’á”›á”‰Êł ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆ ᔗʰᔉᔐ á”›â±Ëąâ±á”‡ËĄÊž á”á”’Êłá”‰ Ëąá”—Êłá”‰ËąËąá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ‧ â€œá”‚á”‰â€™ËĄËĄ ˹ᔉᔉ á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê· ⁱᶠ ᎔ á¶œá”ƒâż, áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§â€ â€œá”†á”’ÊłÊłÊž á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡! ᔆᔉᔉ ʞᔃ‧” áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ˥ᔉᶠᔗ‧ â€œáŽŽá”˜âżá”ÊłÊž, áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?” “᎔ á”á”˜á”‰ËąËą ᎔ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ʰᔃᔛᔉ á”ˆâ±âżâżá”‰Êłâ€Šâ€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔍᔒᔗ ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ ᶠᔒᔒᔈ ʰᔉ ᔐᔃᔈᔉ‧ â€œá”‚Ê°á”‰âż ᔈⁱᔈ ʞᔒᔘ ” “᎔ á”–Êłá”‰á”–á”ƒÊłá”‰á”ˆ ⁱᔗ ÊČá”˜Ëąá”— á¶ á”’Êł ʞᔒᔘ ᔃ˹ ʞᔒᔘ Ê·á”‰Êłá”‰ Ëąá”—â±ËĄËĄâ€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”— á”âżá”’Ê· ᔗʰᔉ Êłâ±á”Ê°á”— Ê·á”’Êłá”ˆâ±âżá” á”—á”’ Ëąá”ƒÊžâ€§ â€œÊžá”’á”˜â€™Êłá”‰ ˹ᔗⁱ˥˥ Ê·á”‰Êłá”‰âżâ€™á”— ᔘᔖ, ⁿᔒᔗ ᔘᔖ ʞᔉᔗ?” á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”ƒâżËŁâ±á”’á”˜ËąËĄÊž ᔃʷᔃⁱᔗᔉᔈ Ê°â±Ëą Êłá”‰Ëąá”–á”’âżËąá”‰â€§ â€œáŽŹÊ°, Ê·á”‰ËĄËĄ á”—Ê°á”ƒâżá”Ëą?” ᎎᔉ ˹ᔃⁱᔈ Ëąá”’á”á”‰Ê·Ê°á”ƒá”— á”‡á”ƒËąÊ°á¶ á”˜ËĄâ€§ á”†á”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊž, ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ Êłâ±âżá”â±âżá”â€§ “ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔏᔉᔉᔖ á”‰á”ƒá”—â±âżá”; ᎔’˥˥ ᔍᔉᔗ ⁱᔗ!” á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”á”‰âżá”—ËĄÊž ᔖᔃᔗᔗᔉᔈ ʰⁱᔐ ᔃⁿᔈ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔖⁱᶜᔏ ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ “Ꮁʰ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡, Êžá”’ á”á”’âżâżá”ƒ á”ƒá”—á”—á”‰âżá”ˆ Ê·á”’Êłá” á”—á”’á”á”’ÊłÊłá”’Ê·? ᎔ âżá”‰á”‰á”ˆ ᔐᔉ á¶ ÊłÊžá¶œá”’á”’á”â€Šâ€ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą; ᔒᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰â€§ â€œá”‚á”‰ËĄËĄ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€Šâ€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡, ᔗʰᔉ áŽ·Êłá”˜Ëąá”—Êž áŽ·Êłá”ƒá”‡ âżá”‰á”‰á”ˆËą ʞᔉ!” ᔆᔒ ᔈⁱᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ “᎔’ᔐ ˹ᔗⁱ˥˥ ᔃ ᔇⁱᔗ á”—á”’ ËąÊ°á”ƒá”Êž á”—á”’ ᔈᔒ ᔐʞ ÊČᔒᔇ Ê·á”‰ËĄËĄ?” á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ “᎔ ᔍᔒᔗ Êłâ±á”ˆ ᔒᶠ ᔗʰᔉ ⁱⁿᔛᔉⁿᔗⁱᔒⁿ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ⁱᔗ ᔍᔒᔗ ᔗʰᔉ á¶ á”’Êłá”á”˜ËĄá”ƒá”‰â€§â€ â€œá”‚á”‰ËĄËĄ, ᎔’ᔐ ʰᔃᔖᔖʞ á”—á”’ Ê°á”‰á”ƒÊłâ€Šâ€ “ᎎᔃᔛᔉ ʞᔉ ˹ᔉᔉⁿ á”–â±á”–Ëąá‘«á”˜á”‰á”ƒá”, á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡?” ᎎᔉ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ á”’á”›á”‰Êł ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ â€œáŽžá”’á”—Ëą ᔒᶠ ᔗⁱᔐᔉ˹!” ᎞ᔃᔘᔍʰᔉᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â€§ “᎔ á”á”‰á”ƒâżá”— Ëąâ±âżá¶œá”‰ ᔗʰᔉ á”ƒá¶œá¶œâ±á”ˆá”‰âżá”—!” â€œáŽŹÊ·, ⁱᔗ’˹ âżâ±á¶œá”‰ á”—á”’ Ê°á”‰á”ƒÊł ʞᔒᔘ á¶œá”ƒÊłá”‰ á¶ á”’Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€Šâ€ “᎔ ” “áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᎔ ᔍᔒᔗ á”—á”’ ᔍᔒ á”—á”’ ᔇᔉᔈ ᔇʞᔉ!” á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê°á”ƒâżá”Ëą ᔘᔖ ᔗʰᔉ á”–Ê°á”’âżá”‰â€§ ᎎᔉ âżá”‰á”›á”‰Êł ËĄâ±á”á”‰á”ˆ á¶œá”’âżá¶ ËĄâ±á¶œá”— ᔃⁿᔈ Ê°á”‰â€™Ëą ⁿᔒᔗ ᔒⁿᔉ á”—á”’ ˥ⁱᔉ‧ “ᔂᔉ ᔇᔒᔗʰ âżá”‰á”‰á”ˆ Êłá”‰Ëąá”—â€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ â±ËŁá”‰á”ˆ ᔃ Ê·á”ƒÊłá” á”‡ËĄá”ƒâżá”á”‰á”—â€§ “᎞ᔉᔗ ᔐᔉ á”âżá”’Ê· ⁱᶠ ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” ᔃᔗ á”ƒËĄËĄâ€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ â€œá”€Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ ” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔃⁱᔈ, ⁿᔒᔗ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž ËąÊ°á”’Ê·â±âżá” á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âżâ€§ ᔆᔗⁱ˥˥ ⁱᔗ’˹ ᔗʰᔉ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ʰᔉ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᔈᔒ ᔃ˹ á”—á”’ á”—Ê°á”ƒâżá” ᔗʰᔉ ᔏⁱᔈ Ê·Ê°á”’â€™Ëą á¶œá”˜ÊłÊłá”‰âżá”—ËĄÊž á”‡á”‰Ëąâ±á”ˆá”‰ ʰⁱᔐ á”ƒËĄÊłá”‰á”ƒá”ˆÊž ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá”â€§ ᎎᔉ á”âżá”‰Ê· ⁱᔗ’˹ ⁿᔒᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡Ëą á”’Ê·âż á¶ á”ƒá”˜ËĄá”—, á”ƒËĄá”—Ê°á”’á”˜á”Ê° á”‰á”á”‡á”ƒÊłÊłá”ƒËąËąá”‰á”ˆ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ á”‰á”›á”‰âżá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ ʷʰᔃᔗ Ê°á”ƒËą Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆ á”’âżá¶œá”‰ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ ʷʰᔃᔗ á”’á¶œá¶œá”˜ÊłÊłá”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ âżá”‰á”›á”‰Êł Ê·á”ƒâżá”—Ëą á”—á”’ ᶠᔉᔉ˥ á”›á”˜ËĄâżá”‰Êłá”ƒá”‡ËĄá”‰ ᔇᔘᔗ ʰᔉ á”ƒá”–á”–Êłá”‰á¶œâ±á”ƒá”—á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ ᔏⁱᔈ  á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔃʷᔒᔏᔉ á”‰á”ƒÊłËĄÊž á”—á”’ Ëąá”˜âżÊłâ±Ëąá”‰, áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”‰á”ƒâżâ±âżá” ᔒⁿ á”ƒá”á”ƒâ±âżËąá”— ʰⁱᔐ ˹ᔗⁱ˥˥ ËąËĄá”‰á”‰á”–â±âżá”â€§ ᎎᔉ Êłá”‰á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êłá”ˆá”ƒÊžâ€™Ëą ᔉᔛᔉⁿᔗ˹‧ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔃⁿᔈ ᔗʰᔉ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊłâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”á”’âżá¶œá”á”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ, á¶œá”’ËĄá”ˆâ€§ ᔀʰᔉ á¶ á”‰á”ƒÊłâ€§ ᔀʰᔉ á”á”ƒËąá”–Ëąâ€§ ᔀʰᔉ ᔉᔐᔒᔗⁱᔒⁿ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ëąâ±á”Ê°á”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”— á”âżá”’Ê· ⁱᶠ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ’ᔈ á”ƒá”—á”—á”‰âżá”ˆ Ê·á”’Êłá” á”ƒá”á”ƒâ±âż, ᔃ˹ ʰᔉ Ê·á”ƒâżá”—Ëą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ ᔇᔉ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ Êłá”‰Ëąá”˜á”â±âżá” ËąÊ°â±á¶ á”—Ëąâ€§ áŽŒÊł ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— á”—á”’ Ê·Ê°á”‰âż áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”á”‰á”—Ëą ᔇᔃᶜᔏ‧ ᔂʰⁱᶜʰ á”‰á”›á”‰Êłâ€™Ëą á¶ â±ÊłËąá”—â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê·á”ƒËą Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” á”—á”’ á¶œá”ƒËĄËĄ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ Ê°á”‰Êł á”ƒËĄá”—Ê°á”’á”˜á”Ê° ʰᔉ ᶠᔉ˥ᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔐⁱᔍʰᔗ ⁿᔒᔗ ᔇᔉ ʰᔃᔖᔖʞ‧ ᔆᔒ ʰᔉ Ëąâżá”‰á”ƒá”Ëą ᔒᔘᔗ ⁱⁿ ᔃ á”ˆâ±á¶ á¶ á”‰Êłá”‰âżá”— Êłá”’á”’á” á”—á”’ á¶œá”ƒËĄËĄ Ê°á”‰Êłâ€§ â€œáŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€Šâ€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡?” áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”ƒËą Ëąá”˜Êłá”–Êłâ±Ëąá”‰á”ˆ Ê·Ê°á”‰âż ËąÊ°á”‰ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ʰⁱᔐ Ëąá”–á”‰á”ƒá”â±âżá” á‘«á”˜â±á”‰á”—ËĄÊžâ€§ “᎔ á”âżá”’Ê· ⁱᔗ’˹ á”—á”’ á”‰á”ƒÊłËĄÊž ᔇᔘᔗ ᎔ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ â±âżá¶ á”’Êłá” ʞᔒᔘ ᔃᔇᔒᔘᔗ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” ʞᔒᔘ ᔐⁱᔍʰᔗ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ á”âżá”’Ê·â€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ Ê°á”‰Êł á”‰á”›á”‰ÊłÊž á”—Ê°â±âżá”â€§ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡, á”—Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ Ëąá”’ ᔐᔘᶜʰ ËĄá”’á”’á”â±âżá” ᔒᔘᔗ á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ! ᎎᔉ ᔐⁱᔍʰᔗ ⁿᔒᔗ Ê·á”ƒâżá”— ᔐᔉ á”—á”’ á”–á”‰Ëąá”—á”‰Êł ʰⁱᔐ ᔃᔇᔒᔘᔗ ⁱᔗ ᔗʰᔒ ” “᎔ á”âżá”’Ê·; ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ⁱᔗ âżá”‰á¶œá”‰ËąËąá”ƒÊłÊž á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ ʞᔒᔘ ” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʷᔒᔏᔉ ᔃ˹ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶜᔃᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á”â€§ â€œá”‚Ê°á”‰Êłá”‰ ʞᔒᔘ Êłá”˜âżâżâ±âżá” ᔒᶠᶠ á”—á”’?” ᎎᔉ á‘«á”˜á”‰Ëąá”—â±á”’âżá”‰á”ˆâ€§ “ᎌʰ ᎔’ᔈ ÊČá”˜Ëąá”— ᔗᔒᔒᔏ á¶œá”ƒÊłá”‰ ᔒᶠ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá”; ⁱᔗ’˹ ⁿᔒ ᔇⁱᔍᔍⁱᔉ!” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œÊ°á”˜á¶œá”ËĄá”‰á”ˆâ€§ ᔆᔒ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł á¶ â±âżâ±ËąÊ°â±âżá” á”‡Êłá”‰á”ƒá”á¶ á”ƒËąá”—, ᔗʰᔉʞ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔃ á”âżá”’á¶œá” ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ ᎔ᔗ’˹ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”ƒá”á”ƒâ±âż ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ Ëąá”ƒá”á”‰ á¶œá”’ËĄËĄá”‰á¶œá”—â±á”‡ËĄá”‰ á”—á”’ÊžËą ᔃ˹ Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êłá”ˆá”ƒÊžâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ˥ᔉᔗ ʰⁱᔐ ⁱⁿ‧ â€œáŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”! ᔂʰʞ ᔈᔒ ᔍᔒᔗ ᔃ Ëąá”ƒá¶œá” á¶ á”’Êł?” “᎔ ᔍᔒᔗᔗᔃ á”Êłá”ƒá”‡á”‡Êž ᔖᔃᔗᔗʞ á¶ á”’Êł ᔘ˹ á”—á”’ ËąÊ°á”ƒÊłá”‰â€Šâ€ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”ƒâżËąÊ·á”‰Êłá”‰á”ˆ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ “᎔ Ê·á”‰âżá”— ᔗᔒᔈᔃʞ ᔃⁿᔈ á”’âżËĄÊž Ëąá”ƒÊ· á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê·á”ƒËą á”ˆá”’â±âżá” Êžá”’á”˜Êł ÊČᔒᔇ á”—á”ƒá”â±âżá” á”’á”›á”‰Êł ᔃⁿᔈ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”—á”’ËĄá”ˆ ᔐᔉ ᔃᔇᔒᔘᔗ Êžá”‰Ëąá”—á”‰Êłá”ˆá”ƒÊžâ€§â€ “ᔂᔃⁱᔗ, ʷʰᔃᔗ ” â€œá”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”ƒÊžËą ʞᔒᔘ ˥ᔉᶠᔗ ʷⁱᔗʰ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ʰᔉ á”á”’âżá¶œá”á”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ? áŽŹËĄá”—Ê°á”’á”˜á”Ê° ᎔’ᔐ ⁿᔒᔗ á”‰ËŁá”ƒá¶œá”—ËĄÊž Ëąá”˜Êłá”‰ ʷʰᔃᔗ á”—á”’ ᔇᔉ á”á”’âżá¶œá”á”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ á”á”‰á”ƒâżËąâ€Šâ€ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶜᔃᔘᔍʰᔗ Ê°â±Ëą á”‡Êłá”‰á”ƒá”—Ê° ᔃ˹ ʰᔉ á”âżá”‰Ê· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆ ᔇᔉ á¶ á”˜Êłâ±á”’á”˜Ëąâ€§ áŽșá”’á”— Ê·á”ƒâżá”—â±âżá” á”—á”’ á”ËĄá”ƒâżá¶œá”‰ ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż, ʰᔉ ÊČá”˜Ëąá”— ᔏᔉᔖᔗ ˹ⁱ˥ᔉⁿᔗ‧ ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰, áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈ ⁿᔒᔗ ËĄâ±á”á”‰ á”‡á”‰â±âżá” ᔖᔘᔗ ᔒⁿ ᔗʰᔉ ˹ᔖᔒᔗ‧ “ᔂʰᔃᔗ ” “᎔ ʰᔒᔖᔉ ʞᔒᔘ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”— ᔗᔉ˥˥ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔃᔇᔒᔘᔗ ʰⁱᔐ á”‡á”‰â±âżá” á”’á”›á”‰Êł ᔃᔗ ᔐʞ Ê°á”’á”˜Ëąá”‰â€Šâ€ “᎔ ᔈⁱᔈ ⁿᔒᔗ, ᔃ˹ ᎔ ˥ᔉᶠᔗ ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ á”‡á”˜Êłá”á”‰Êł á”—Ê°á”‰âżâ€§â€ â€œá”‚á”ƒâżâżá”ƒ ᔗᔉ˥˥ ʰⁱᔐ ʷʰᔃᔗ ʞᔒᔘ’ᔈ Ê·á”ƒâżá”— ʰⁱᔐ á”—á”’ á”âżá”’Ê·?” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”ƒËąá”á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ “᎔ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êł á”ƒÊ·á”ƒâ±á”—â±âżá” ᔐʞ á”á”ƒá¶œÊ°â±âżá”‰ á”—á”’ á”ƒâżá”ƒËĄÊžËąá”‰ ᔗʰᔉ á¶œá”’âżá”—á”‰âżá”—Ëą ᔒᶠ ᔃ ᔖᔃᔗᔗʞ ᔃ˹ á”—á”’ ᶠⁱⁿᔈ ᔒᔘᔗ Ê·Ê°á”ƒá”—â€™Ëą ⁱⁿ ⁱᔗ‧ á”€Ê°á”‰âż ᎔ á”á”˜á”‰ËąËą ⁱᔗ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”— á¶ â±âżâ±ËąÊ°? áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔍᔒᔗ ᔃ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊł, ᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— á”âżá”’Ê·â€Šâ€ “᎔ ˹ᔗⁱ˥˥ á”ˆá”’âżâ€™á”— á”˜âżá”ˆá”‰ÊłËąá”—á”ƒâżá”ˆâ€Šâ€ â€œáŽ”â€™ËĄËĄ á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âż ⁱᔗ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá”â€§ ʞᔒᔘ ˹ᔉᔉ, ʰᔃᔛᔉ ʞᔒᔘ á”‰á”›á”‰Êł ᶠᔉ˥ᔗ ᔈᔃᶻᔉᔈ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł á”á”‰á”—á”—â±âżá” á”âżá”’á¶œá”á”‰á”ˆ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ʰᔉᔃᔈ? áŽŹá¶ á”—á”‰Êł áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔍᔒᔗ ᔗʰᔉ á¶œÊłá”’Ê·á”‡á”ƒÊł, ⁱᔗ á”âżá”’á¶œá”á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ʰᔉᔃᔈ, Êłá”‰âżá”ˆá”‰Êłâ±âżá” ʰⁱᔐ Ëąá”—á”ƒá”—á”‰ ᔒᶠ á”‡á”‰â±âżá” ˹ᔉⁿ˹ᔉ˥ᔉ˹˹ⁿᔉ˹˹, ᔃⁿᔈ Êłá”‰á”á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ Ëąá”˜á¶œÊ° á”˜âżá”—â±ËĄ ᎔ ᔗᔒᔒᔏ ʰⁱᔐ Ê°á”‰Êłá”‰ á”—á”’ Êłá”‰á¶œá”’á”›á”‰Êł á¶ Êłá”’á” á”‡á”‰â±âżá” âżá”’âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëąâ€Šâ€ â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡, ⁱᔗ’˹ á”˜âżá¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëą, ⁿᔒᔗ âżá”’âżâ»á¶œá”’âżËąá¶œâ±á”’á”˜Ëą; ⁱᶠ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ á”‡ËĄá”ƒá”‡ ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔐᔉ, ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ᔍᔉᔗ ᔗʰᔉ á¶ á”ƒá¶œá”—Ëą Êłâ±á”Ê°á”—!” â€œáŽŽá”’Ê·â€™Ëą ⁱᔗ á¶ á”‰á”‰ËĄâ€Šâ€ â€œá”‚á”‰ËĄËĄ ⁱᶠ Ê°á”‰â€™Ëą ⁿᔒᔗ ᔃʷᔃᔏᔉ á”—Ê°á”‰âż á”—Ê°á”‰Êłá”‰â€™Ëą ⁿᔒ á”ƒÊ·á”ƒÊłá”‰âżá”‰ËąËą ᔒᶠ Ëąá”˜ÊłÊłá”’á”˜âżá”ˆâ±âżá”Ëąâ€§ áŽźá”˜á”— á¶ á”’Êłá”—á”˜âżá”ƒá”—á”‰ËĄÊž Ê°á”‰â€™Ëą á”ˆá”’â±âżá” á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êł á”—Ê°á”ƒâż Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— ᶜᔃᔐᔉ, Ê·á”‰ËĄËĄ, ᎔ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ ᔗᔉ˥˥ ʰᔉ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”— á”âżá”’Ê· Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ Ê·á”ƒËą á”˜âżá”—â±ËĄ ᎔ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ ᔃ˹ ʰᔉ á”á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á”’á”‡Ëąá”‰Êłá”›á”ƒá”—â±á”’âż ᔒᶠ Ëąá”˜ÊłÊłá”’á”˜âżá”ˆâ±âżá”Ëąâ€§ áŽŒâżá”‰ ᔐⁱᔍʰᔗ ⁿᔒᔗ Êłá”‰á¶œá”ƒËĄËĄ ᔐᔘᶜʰ á”‡á”‰â±âżá” á”ˆâ±Ëąá”’Êłâ±á”‰âżá”—á”‰á”ˆ ᔃ˹ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâżâżá”’á”— Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êł á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” ⁱⁿ á”‡á”‰á”—Ê·á”‰á”‰âżâ€Šâ€ “᎔ á”—Ê°â±âżá” Ê°á”‰â€™Ëą ᔍᔒᔗ ⁱᔗ, á”†á‘«á”˜á”ƒÊłá”‰áŽŸá”ƒâżá”—Ëą! áŽźá”‰á”—á”—á”‰Êł ⁿᔒᔗ ᔐᔉⁿᔗⁱᔒⁿ ⁱᔗ á”‰á”›á”‰Êł á”ƒá”á”ƒâ±âż, áŽŸâ±âżá”Êž!” “᎔ á”–Êłá”’á”â±Ëąá”‰!” áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” ˹ᔃⁱᔈ âżá”‰Êłá”›á”’á”˜Ëąâ€§ áŽ¶á”˜Ëąá”— á”—Ê°á”‰âż, á”ƒâżá”’á”—Ê°á”‰Êł á”âżá”’á¶œá” ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ “áŽșá”’Ê· ʷʰᔃᔗ?” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąâ±á”Ê°á”‰á”ˆ, á”’á”–á”‰âżâ±âżá” ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ “᎔ ᶜᔃᔐᔉ ᔃ˹ á¶ á”ƒËąá”— ᔃ˹ ᎔ á”–á”’ËąËąâ±á”‡ËĄÊž á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ á”‰á”ƒÊłËĄâ±á”‰Êł ᔗᔒᔈᔃʞ á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ ᔐᔉ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê°á”˜Êłá”—â€Šâ€ â€œáŽ·á”ƒÊłá”‰âż, ʞᔒᔘ á”ˆâ±á”ˆâżâ€™á”— ᶜᔒᔐᔉ á”‰á”ƒÊłËĄÊžâ€Šâ€ “᎔ Ê·á”ƒËą á”–ËĄá”ƒâżâżâ±âżá” ᔒⁿ ËĄá”‰á”ƒá”›â±âżá” á”‰á”ƒÊłËĄâ±á”‰Êł ᔉᔛᔉⁿ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ʞᔒᔘ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆâ€§â€ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżá”‰á”ˆâ€§ â€œáŽ”â€™ËĄËĄ ᔗᔃᔏᔉ ʞᔒᔘ ʰᔒᔐᔉ Ëąá”’ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔃⁿᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á¶œá”ƒâż Êłá”‰Ëąá”˜á”á”‰ á”—Ê°á”‰â±Êł á”ˆá”ƒâ±ËĄÊž á”ƒá¶œá”—â±á”›â±á”—â±á”‰Ëąâ€Šâ€ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ËĄá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§
Best PLANKBOB Episodes Season 1 10b "F.U.N." 15a "Sleepy Time" 16a "Valentine's Day" Season 6 109b "The Krabby Kronicle" 122b "Single Cell Anniversary" Season 7 137a "One Coarse Meal" 139a "Gramma's Secret Recipe" 141b "The Main Drain" Season 8 168b "Fiasco!" 177b "Move It or Lose It" The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water Season 9 198b "CopyBob DittoPants" 203a "Pineapple Invasion" Season 10 207a "Mimic Madness" 207b "House Worming" 209b "Plankton Gets the Boot" 210b "Burst Your Bubble" 228b "Grandmum's the Word" 230b "Bottle Burglars" 232b "Shopping List" 235a "Plankton Paranoia" 238b "Karen's Virus" The SpongeBob Movie: Sponge on the Run Season 12 246a "Plankton's Old Chum" 254-255 "SpongeBob's Big Birthday Blowout" 259a "The Ghost of Plankton" 259b "My Two Krabses" 264a "Plankton's Intern" Season 13 272 "SpongeBob's Road to Christmas" 284a "The Flower Plot" 285a "Delivery to Monster Island" 289a "My Friend Patty" Season 14 294a "Single-Celled Defense" 305b "Sheldon SquarePants"
᎔ⁿ Êžá”’á”˜Êł áŽ°Êłá”‰á”ƒá”Ëą âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ â€˜áŽłá”’á”’á”ˆ á”á”’Êłâżâ±âżá”! áŽłá”˜á”‰ËąËą ʷʰᔃᔗ ᎔ ᔐᔃᔈᔉ Êžá”’á”˜Êł á¶ á”ƒá”›á”’á”˜Êłâ±á”—á”‰!’ áŽŽá”‰á”ƒÊłâ±âżá” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ, áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”â±ËĄá”‰á”ˆâ€§ â€˜áŽ·Êłá”ƒá”‡á”‡Êž áŽŸá”ƒá”—á”—â±á”‰Ëą!’ ‘ᔀᔒ á”˜Ëąâ€§â€§â€™ â€˜áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?’ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€™Ëą ᔛᔒⁱᶜᔉ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆâ€§ á”†á”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊž áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶠᔉ˥ᔗ ᔃ ᔗᔃᔖ ᔒⁿ Ê°â±Ëą ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆá”‰Êł á¶ Êłá”’á” áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ â€œáŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!” ᎎᔉ Ëąâżá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆ ᔃʷᔃᔏᔉ, Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąâ±âżá” Ê°á”‰â€™Ëą Ê°á”˜á”á”â±âżá” ᔃ á”–â±ËĄËĄá”’Ê· ᔃⁿᔈ ⁿᔒᔗ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”âżá”‰Ê· ⁱᔗ’˹ á”—á”’ ᔍᔒᔒᔈ á”—á”’ ᔇᔉ á”—Êłá”˜á”‰ á¶ á”’Êł Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ Ëąá”–á”‰âżá”ˆ Ê°â±Ëą ᔗⁱᔐᔉ á”—á”’á”á”‰á”—Ê°á”‰Êł, á”á”ƒá”â±âżá” ᔗʰᔉ ᔐᔒᔘᔗʰ Ê·á”ƒá”—á”‰Êłâ±âżá” á”–á”ƒá”—á”—â±á”‰Ëąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ á”’á”˜âżá”ˆ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  á”ˆÊłá”’á”’ËĄâ±âżá” â±âżËąá”—á”‰á”ƒá”ˆâ€§ â€œáŽ¶á”˜Ëąá”— ᔍᔉᔗ ” “᎔ á”âżá”’Ê·; ᎔’ᔐ ᔘᔖ!” ᎎᔉ á”—á”’ËĄá”ˆ Ê°â±Ëą á¶œá”’á”á”–á”˜á”—á”‰Êł ʷⁱᶠᔉ‧ â€˜á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ⁱ˹ ᔃ á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËą Êłâ±á”›á”ƒËĄ Ê·Ê°á”’ ᔐⁱᔍʰᔗ âżá”‰á”›á”‰Êł á”—á”’ ʰᔃᔛᔉ ᔃ ËĄá”ƒËąá”—â±âżá” á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËąÊ°â±á”–â€™ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ‧ ᎎᔉ á”â±âżá”ˆËĄá”‰ËąËąËĄÊž Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡ ʷⁱᔗʰᔒᔘᔗ ᔃ á”–ËĄá”ƒâż á”’Êł ᔉᔛᔉⁿ á”á”’á”—â±á”›á”ƒá”—â±á”’âż! ᎎᔉ ÊČá”˜Ëąá”— Ëąâżá”˜á¶œá” ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᔇᔃᶜᔏ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔈⁱᔈ Ê°â±Ëą ÊČᔒᔇ ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”Êłâ±ËĄËĄâ€§ “ᔂᔉ á”ƒÊłá”‰ ᔗᔉᔃᔐ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡â€§â€§â€ Ëąâ±âżá”Ëą á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡, ⁿᔒᔗ âżá”’á”—â±á¶œâ±âżá” ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”’á”–á”‰âżá”‰á”ˆ ᔇʞ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ â€˜áŽłá”‰á”— á”’á”›á”‰Êł Êžá”’á”˜Êł á”–Êłâ±á”ˆá”‰ ᔃⁿᔈ ÊČá”˜Ëąá”— á”ƒËąá” ʰⁱᔐ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ⁱᔗ á”’á”›á”‰Êł ʷⁱᔗʰ! ʞᔒᔘ Ê·â±ËĄËĄ âżá”‰á”›á”‰Êł ᔈᔒ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá” ÊČá”˜Ëąá”— Ëąá”—á”ƒâżá”ˆâ±âżá”â€™ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆâ€§ áŽ·âżá”’Ê·â±âżá” ʰᔉ ᔐⁱᔍʰᔗ ÊČá”˜Ëąá”— á”‰âżá”ˆ ᔘᔖ á”‡á”‰â±âżá” ᔏⁱᶜᔏᔉᔈ ᔒᔘᔗ ᔇᔘᔗ Êłâ±Ëąá”â±âżá” ⁱᔗ, áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ “ᎎᔉʞ, ᔏⁱᔈ ” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ “ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżâżá”ƒâ€Šâ€ “᎔ Ê·â±ËĄËĄ ⁿᔒᔗ ᶠᔃ˥˥ á¶ á”’Êł ᔃ á”—Êłâ±á¶œá” ᔗᔒᔈᔃʞ, Ëąâ±ËĄËĄÊž áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!” â€œá”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€Šâ€ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—á”‰á”ˆâ€§ “ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰ ⁱᔗ’˹ ʞᔒᔘ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż; ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆ ʰᔃᔛᔉ á”âżá”’Ê·âż!” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ ᔘᔖ‧ “᎔ ” â€œáŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ʞᔒᔘ á”ˆá”’âżâ€™á”— á”‡á”‰ËĄá”’âżá” Ê°á”‰Êłá”‰; ᔍᔉᔗ ᔒᔘᔗ!” á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”–á”’â±âżá”—á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą Ëąá”–á”ƒá”—á”˜ËĄá”ƒ ᔃᔗ ʰⁱᔐ ᔃ˹ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ á”—Ê°Êłá”‰Ê· ʰⁱᔐ ᔒᔘᔗ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż âżá”‰á”›á”‰Êł Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ Êžá”‰ËĄËĄ ⁱⁿ Ëąá”˜á¶œÊ° ᔃ ʷᔃʞ‧ “ᎌʰ á”—Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆâ€Šâ€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ᔃ˹ ᔗʰᔉʞ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ Ê·á”’Êłá”â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ÊČá”˜Ëąá”— Ëąá”—á”ƒÊžá”‰á”ˆ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ ËĄá”ƒâżá”ˆá”‰á”ˆ âżá”‰â±á”—Ê°á”‰Êł á”á”’â±âżá” ᔇᔃᶜᔏ ʰᔒᔐᔉ âżá”’Êł á”—á”’ ᔗʰᔉ áŽ·Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡â€§ ᎎᔉ Ëąá”ƒá”— Êłá”‰ËĄâ±á”›â±âżá” ᔗʰᔉ Ëąá¶œá”‰âżá”‰ ⁱⁿ Ê°â±Ëą ʰᔉᔃᔈ ᔃ˹ ʰᔉ á¶œÊłâ±á”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ ËĄâ±á”á”‰á”ˆ Ê°á”ƒá”›â±âżá” ᔗⁱᔐᔉ á”—á”’ Ê°â±á”Ëąá”‰ËĄá¶  ᔃⁿᔈ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž âżá”‰á”›á”‰Êł á¶œÊłâ±á”‰á”ˆ á”’á”›á”‰Êł ᔃⁿ á”’á”—Ê°á”‰Êł á”–á”‰ÊłËąá”’âż; ʞᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą Ëąá”—â±á¶ ËĄâ±âżá” Ê·Ê°â±á”á”–á”‰ÊłËą ᔃᔗ ‘ʞᔒᔘ ᔈᔒ ⁿᔒᔗ á”‡á”‰ËĄá”’âżá” Ê°á”‰Êłá”‰â€™ Êłâ±âżá”Ëą á”’á”›á”‰Êł ᔃⁿᔈ á”’á”›á”‰Êł á”ƒá”á”ƒâ±âżâ€§ ᎎᔉ’˹ á”—Êłâ±á”‰á”ˆ á”—á”’ á”—Êłâ±á¶œá” Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰, ᔃⁿᔈ ʰᔉ á”âżá”‰Ê· ʷʰᔃᔗ Êłâ±Ëąá”Ëą á”á”’â±âżá” ⁱⁿ‧ ᔆᔗⁱ˥˥ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”ƒËą âżá”‰á”›á”‰Êł á”–á”‰ÊłËąá”’âżá”ƒËĄËĄÊž Ê°á”˜Êłá”— ʰⁱᔐ ᔃ˹ Ëąá”˜á¶œÊ°â€§ ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰, Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔐⁱᔍʰᔗ ᶠᔒⁱ˥ Ê°â±Ëą á”–ËĄá”ƒâżËą ᔃᔗ ᔗⁱᔐᔉ˹, ᔇᔘᔗ ʰᔉ âżá”‰á”›á”‰Êł ᔈⁱᔈ Ëąá”’ ʷⁱᔗʰ Ëąá”˜á¶œÊ° á”˜á”–Ëąá”‰á”—á”—â±âżá”â€§ áŽșá”’á”— á”—á”’ ᔐᔉⁿᔗⁱᔒⁿ Ê°á”’Ê· ʰᔉ ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ʷⁱᔗʰ ᔃʷᔉ ᔃ˹ ʰᔉ ᔏⁱᶜᔏᔉᔈ ᔒᔘᔗ‧ ᔂⁱᔗʰ ᔃ Ëąâ±á”Ê° ʰᔉ’ᔈ ᔈᔉᶜⁱᔈᔉᔈ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ᔘᔖ ᔒᶠᶠ ᔗʰᔉ á”Êłá”’á”˜âżá”ˆ ᔃⁿᔈ ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰â€§ á¶ á”’Êł ᔍᔒᔒᔈ‧ ᎏᔗ á¶œËĄá”’Ëąâ±âżá” ᔗⁱᔐᔉ, Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒÊ· áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᶜᔒᔐᔉ ᔘᔖ á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ “ᎌʰ á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âżâ€Šâ€ ËąÊ°á”‰ á¶œá”ƒËĄËĄá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ á¶ á”’Êł Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆâ€§ â€œáŽ·á”ƒÊłá”‰âż, ʷʰᔃᔗ ” ᔆʰᔉ Ê°á”‰ËĄá”ˆ ᔘᔖ ᔃ ⁿᔒᔗᔉ ʷʰⁱᶜʰ Ëąá”ƒÊžËą ‘᎔ ʰⁱᔗ Êłá”’á¶œá” ᔇᔒᔗᔗᔒᔐ Ëąâ±âżá¶œá”‰ ᎔ ᔈᔒ ⁿᔒᔗ ˹ᔉᔉᔐ á”—á”’ ᔇᔉ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆâ€§ ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— ᔈᔒ ⁿᔒᔗ á”‡á”‰ËĄá”’âżá” Ëąá”’ ᎔ ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ⁱᔗ ᔇᔉ˹ᔗ‧ áŽșá”’ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ ᶠᔉᔉ˥ Ëąá”—Êłá”‰ËąËąá”‰á”ˆ ᔇʞ ᔐᔉ á”ƒâżÊž ËĄá”’âżá”á”‰Êł; áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€™ ᔆᔃⁱᔈ ᔗʰᔉ ⁿᔒᔗᔉ‧ “ᎎᔉ ˥ᔉᶠᔗ á”—á”’ ᔗʰᔉ áŽ·Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡ ᔃⁿᔈ ᎔ Ê°á”ƒá”›á”‰âżâ€™á”— ʞᔉᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąâ±âżá¶œá”‰! Ꮀᔒ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ ᔐⁱᔍʰᔗ ᔇᔉ?” “᎔’ᔐ Ëąá”’ Ëąá”’ÊłÊłÊž; ᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— á”âżá”’Ê·â€§â€§â€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”—á”’ËĄá”ˆ Ê°á”‰Êł á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ËąÊ°á”‰ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Êłá”‰á”á”‰á”á”‡á”‰Êłá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”ˆá”ƒÊžâ€™Ëą ᔉᔛᔉⁿᔗ˹ ᔃ˹ ʰᔉ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ Ê°á”’Ê· á”‡á”ƒá”ˆËĄÊž ʰᔉ á”—Êłá”‰á”ƒá”—á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ ‘ᔂᔃⁱᔗ, ʰᔉ ᔖᔘᔗ Êłá”’á¶œá” ᔇᔒᔗᔗᔒᔐ ’ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Êłá”ƒâż á”ˆá”’Ê·âż á”—á”’ ᔗʰᔉ á”‡á”˜Ëą ˹ᔗᔒᔖ‧ áŽżá”’á¶œá” ᎟ᔒᔗᔗᔒᔐ’˹ ᔃⁿ á”˜âżËąá”‰á”—á”—ËĄâ±âżá” á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰ á”—á”’ ᔇᔉ, Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”‰Ê·â€§ ᎎᔉ á”‰á”›á”‰âżá”—á”˜á”ƒËĄËĄÊž Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”Êłá”’á”˜âżá”ˆâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᶠᔉ˥ᔗ Ëąá”’ ᔇᔃᔈ á¶ á”’Êł ʰⁱᔐ, Ê°á”‰á”ƒÊłâ±âżá” Ê°â±Ëą ˹ᔒᶠᔗ á¶œÊłâ±á”‰Ëą ᔃ˹ ʰᔉ ᔏᔉᔖᔗ Ëąá”’á”‡á”‡â±âżá”â€§ “ᎌʰ, áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”á”ƒËąá”–á”‰á”ˆâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą á¶œá”’á”á”–ËĄá”‰á”—á”‰ËĄÊž ÊČá”˜Ëąá”— á”’á”›á”‰ÊłÊ·Ê°á”‰ËĄá”á”‰á”ˆ ᔃ˹ Ê°â±Ëą ᔉᔐᔒᔗⁱᔒⁿ˹ ᔗᔒᔒᔏ á”’á”›á”‰Êł, Ê°â±Ëą á”’âżËĄÊž ᔐᔒᔛᔉᔐᔉⁿᔗ á”‡á”‰â±âżá” á”‡á”ƒÊłá”‰ËĄÊž Êłá”’á¶œá”â±âżá” ᔇᔃᶜᔏ ᔃⁿᔈ á¶ á”’Êłá”—Ê° ᔃ˹ ʰᔉ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłá”‰á”ˆâ€§ “᎔’ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊž!” á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Êłá”ƒâż á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒÊ· Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ËĄá”‰á”ƒâż á”’á”›á”‰Êł ʰⁱᔐ‧ “᎔ Ê·á”ƒËą Ê·Êłá”’âżá”â€§ ᎔ Ê·á”ƒËą á”‡á”˜ËąÊž, ʷʰⁱᶜʰ ⁱ˹ⁿ’ᔗ á”ƒâżÊž á”‰ËŁá¶œá”˜Ëąá”‰ á”—á”’ Ê°á”˜Êłá”— ʞᔒᔘ‧ ʞᔒᔘ ᔐᔃᔏᔉ ᔐᔉ ʰᔃᔖᔖʞ; á”’ Ëąá”’ ʰᔃᔖᔖʞ!” “᎔ á”ˆá”’âżâ€™á”— á”‡á”‰ËĄá”’âżá”â€Šâ€ “ʞᔒᔘ á”‡á”‰ËĄá”’âżá” ᔃ˹ ᔐᔘᶜʰ ᔃ˹ á”ƒâżÊž ᔒᶠ á”˜Ëąâ€§ ᎔’ᔈ Êłá”ƒá”—Ê°á”‰Êł ʞᔒᔘ ᶜᔒᔐᔉ ᔇᔃᶜᔏ, á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ ᎔ á¶œá”ƒâżâżá”’á”— â±á”á”ƒá”â±âżá”‰ ËĄâ±á”›â±âżá” ⁱⁿ á”ƒâżÊž á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰ ʷⁱᔗʰᔒᔘᔗ ʞᔒᔘ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż! ᔂᔉ âżá”‰á”‰á”ˆ ʞᔒᔘ; ᎔ âżá”‰á”‰á”ˆ ʞᔒᔘ‧‧” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˥ᔉᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ⁱᔗ ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ ᔒⁿ ᔗʰᔉ Êłâ±á”ˆá”‰ ʰᔒᔐᔉ, á”‰ËŁá”–ËĄá”ƒâ±âżâ±âżá” Ê·Ê°Êž ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”Êłá”˜Ëąá”—Êž á”Êłá”ƒá”‡ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰â€§ ᎎᔉ ᶠᔉ˥ᔗ Êłá”‰ËĄá”ƒËŁá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ ᔉᔛᔉⁿ á”ˆÊłá”’Ê·ËąÊž ᔃ˹ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ á¶œËĄá”’Ëąá”‰ ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”‡á”˜Ëą Êłâ±á”ˆá”‰â€§ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”ƒÊ· Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔃⁿᔈ Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ ᶜᔒᔐᔉ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ ᎎᔉ ᶠᔉ˥ᔗ ËąËĄá”‰á”‰á”–Êž ᔇᔘᔗ á”ƒËĄËąá”’ á¶œá”’âżá”—á”‰âżá”— ʷⁱᔗʰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ âżá”’Ê· á”‡á”‰â±âżá” ᔒⁿ Ê°â±Ëą Ëąâ±á”ˆá”‰â€§
ă‚čăƒăƒłă‚žăƒ»ăƒœăƒ–ăźă‚šăƒ”ă‚œăƒŒăƒ‰äž€èŠ§ 1 1999ćčŽ5月1æ—„ ăƒă‚€ăƒˆć‹Ÿé›†äž­ Help Wanted æ”·ăźæŽƒé™€æ©Ÿ Reef Blower æ°ŽăŒăȘい! Tea at the Treedome 2 1999ćčŽ7月17æ—„ ă‚·ăƒŁăƒœăƒłçŽ‰ Bubblestand 砮れたパンツ Ripped Pants 3 1999ćčŽ7月31æ—„ ă‚Żăƒ©ă‚ČæŽĄă‚Š Jellyfishing ă„ăŸăšă‚‰ăƒ—ăƒ©ăƒłă‚Żăƒˆăƒł Plankton! 4 1999ćčŽ8月7æ—„ ä»Čç›Žă‚Šć€§äœœæˆŠ! Naughty Nautical Neighbors é‹è»ąăŻé›Łă—ă„ă€œ! Boating School 5 1999ćčŽ8月14æ—„ デăƒȘバăƒȘăƒŒăƒ”ă‚¶ Pizza Delivery ああ ă„ăšă—ăźăƒ‘ă‚€ăƒŠăƒƒăƒ—ăƒ« Home Sweet Pineapple 6 1999ćčŽ8月21æ—„ ăƒžăƒŒăƒĄă‚€ăƒ‰ăƒžăƒłăšăƒ•ă‚žăƒ„ăƒœăƒœăƒŒă‚€ Mermaid Man and Barnacle Boy ă‚«ăƒŒăƒ‹ăƒăƒŒă‚ŹăƒŒăźäœœă‚Šæ–č Pickles 7 1999ćčŽ8月28æ—„ ă‚čăƒăƒłă‚žăƒ»ăƒœăƒ–ăźă‚Żăƒ©ă‚č槔擡? Hall Monitor ă‚Żăƒ©ă‚Čăƒ»ăƒ€ăƒłă‚”ăƒŒă‚ș Jellyfish Jam 8 1999ćčŽ9月17æ—„ ă‚”ăƒłăƒ‡ă‚Łăźăƒ­ă‚±ăƒƒăƒˆ Sandy's Rocket ă†ă‚‹ă•ă„é•·éŽ Squeaky Boots 9 1999ćčŽ9月11æ—„ ă‚Żăƒ©ă‚ČにăȘりたい! Nature Pants あăčこăčăźæ—„ Opposite Day 10 1999ćčŽ9月18æ—„ ă‚«ăƒ«ăƒăƒŁăƒŒă‚·ăƒ§ăƒƒă‚Ż Culture Shock ăƒ—ăƒ©ăƒłă‚ŻăƒˆăƒłăŻć‹é”? F.U.N. 11 1999ćčŽ10月2æ—„ ă‚čăƒăƒłă‚žăƒ»ăƒ ă‚­ăƒ ă‚­ăƒ»ăƒœăƒ– MuscleBob BuffPants ă‚€ă‚«ăƒ«ăƒ‰ăźćčœéœŠă€çŸă‚‹!? Squidward the Unfriendly Ghost 12 2000ćčŽ3月8æ—„ ă‚čăƒăƒłă‚žăƒ»ăƒœăƒ–ăźă‚šă‚čă‚łăƒŒăƒˆ The Chaperone ä»Šæœˆăźé ‘ćŒ”ăŁăŸă§èłž Employee of the Month 13 1999ćčŽ10月28æ—„ ă‚čăƒăƒłă‚žăƒ»ăƒœăƒ–ăźćæ’ƒ Scaredy Pants ă‚Čă‚€ăƒȘăƒŒăźç—…æ°— I Was a Teenage Gary 14 1999ćčŽ12月31æ—„ ă‚żă‚€ăƒ ăƒžă‚·ăƒŒăƒł SB-129 ç©șæ‰‹ć€§ć„œă Karate Choppers 15 2000ćčŽ1月17æ—„ 怹た䞭? Sleepy Time éąšé‚ȘăČきă‚čăƒăƒłă‚žăƒ»ăƒœăƒ– Suds 16 2000ćčŽ2月14æ—„ ăƒăƒŹăƒłă‚żă‚€ăƒłăƒ»ăƒ‡ăƒŒ Valentine's Day かみあそび The Paper 17 2000ćčŽ3月15æ—„ ăŸăŁăŸăă‚‚ă†! Arrgh! ăƒ­ăƒƒă‚Żăƒœăƒˆăƒ èĄŒăăƒă‚č! Rock Bottom 18 2000ćčŽ3月22æ—„ ăƒ†ă‚­ă‚”ă‚č Texas ăƒ—ăƒ©ăƒłă‚Żăƒˆăƒłăźć«ăł Walking Small 19 2000ćčŽ4月1æ—„ ă‚šă‚€ăƒ—ăƒȘăƒ«ăƒ•ăƒŒăƒ« Fools in April ăƒăƒ—ăƒăƒ„ăƒŒăƒłçŽ‹ăźăžă‚‰ Neptune's Spatula 20 2001ćčŽ2月23æ—„ ă€ă‚Šé‡ă‚ăăł Hooky 2001ćčŽ3月3æ—„ ăƒžăƒŒăƒĄă‚€ăƒ‰ăƒžăƒłăšăƒ•ă‚žăƒ„ăƒœăƒœăƒŒă‚€II Mermaid Man and Barnacle Boy II ă‚·ăƒŒă‚șン2: 2000ćčŽ - 2003ćčŽ ç·šé›† # ćˆæ”Ÿé€æ—„(ケメăƒȘă‚«ćˆèĄ†ć›œăźæ——) ă‚żă‚€ăƒˆăƒ« 21 2001ćčŽ2月17æ—„ ă»ă©ă‘ăŸăă€ăČも Your Shoe's Untied ă‚€ă‚«ăƒ«ăƒ‰ă•ă‚“ăźäŒ‘æ—„ Squid's Day Off 22 2000ćčŽ10月20æ—„ äœ•ă‹è‡­ă†ăž Something Smells ćšćŒ”ă‚Šć±‹ ăƒ‘ăƒŒăƒ« Bossy Boots 23 2001ćčŽ2月3æ—„ é ‘ćŒ”ă‚Œ!パトăƒȘック Big Pink Loser ă‚·ăƒŁăƒœăƒłăă‚“ăŻăŠć‹é” Bubble Buddy 24 2001ćčŽ1月27æ—„ æ­»ć› ăŻăƒ‘ă‚€!? Dying for Pie ăƒ‹ă‚» ă‚«ăƒŒăƒ‹ă•ă‚“ Imitation Krabs 25 2001ćčŽ2月24æ—„ ă‚€ăƒąăƒ ă‚·ăĄă‚ƒă‚“ Wormy ăƒăƒŒă‚ŹăƒŒćŁČă‚ŠèŸŒăżäœœæˆŠ Patty Hype 26 2001ćčŽ4月28æ—„ おばあちゃんぼキă‚č Grandma's Kisses ă‚€ă‚«ă‚€ă‚«ăƒ‘ăƒ©ăƒ€ă‚€ă‚č Squidville 27 2001ćčŽ5月5æ—„ ă‚”ăƒłăƒ‡ă‚Łăźć†Źçœ æș–ć‚™ Prehibernation Week 逃äșĄè€…ăŻă€ă‚‰ă„ă‚ˆ Life of Crime 28 2000ćčŽ12月7æ—„ クăƒȘă‚čマă‚čっどだれ? Christmas Who? 29 2001ćčŽ3月17æ—„ はじめどぼ憬眠 Survival of the Idiots 2001ćčŽ5月11æ—„ ăƒœă‚Żă‚’æšăŠăȘいで! Dumped 30 2001ćčŽ4月14æ—„ ă‚čăƒăƒłă‚žăƒ»ăƒœăƒ–ăźă‚ă¶ăȘă„é‹è»ąć…èš± No Free Rides 惕は侀ç•Șăźç†±ç‹‚çš„ăƒ•ă‚Ąăƒł I'm Your Biggest Fanatic 31 2001ćčŽ9月14æ—„ 留漈ç•Șăƒ’ăƒŒăƒ­ăƒŒć€§æŽ»èș! Mermaid Man and Barnacle Boy III お笑いは甘くăȘい Squirrel Jokes 32 2001ćčŽ5月12æ—„ ă©ăŁăĄăŒăˆă‚‰ă„? Pressure ç–‘æƒ‘ăźăƒ”ăƒŒăƒŠăƒƒăƒ„ The Smoking Peanut 33 2001ćčŽ3月9æ—„ ボクらはă‚Șăƒă‚±èˆč擡(ćˆ„ă‚żă‚€ăƒˆăƒ«:ăƒ‘ăƒƒăƒăƒŒăźéƒšć±‹) Shanghaied 2003ćčŽ7月26æ—„ ă‚Čă‚€ăƒȘăƒŒăźăŠéąšć‘‚ć«Œă„ Gary Takes a Bath 34 2002ćčŽ1月21æ—„ ăƒ—ăƒ©ăƒłă‚Żăƒˆăƒłćș—é•· Welcome to the Chum Bucket é­”æł•ăźăˆă‚“ăŽă€ Frankendoodle 35 2001ćčŽ9月7æ—„ ă‚·ăƒŒă‚ŻăƒŹăƒƒăƒˆăƒœăƒƒă‚Żă‚č The Secret Box ă‚€ă‚«ăƒ«ăƒ‰æ„œć›Ł Band Geeks 36 2002ćčŽ9月6æ—„ ææ€–ăźæ·±ć€œć‹€ć‹™ Graveyard Shift æ‹ă™ă‚‹ă‚«ăƒŒăƒ‹ă•ă‚“ Krusty Love 37 2001ćčŽ10月19æ—„ äœœæ–‡ăŻă‚€ăšă‹ă—ă„ Procrastination ăŸăŹă‘ăȘ揋達 I'm with Stupid 38 2001ćčŽ9月21æ—„ わるいこべば Sailor Mouth これがă‚Čă‚€ă‚žăƒ„ăƒ„ Artist Unknown 39 2001ćčŽ9月28æ—„ ă‚Żăƒ©ă‚Čăƒăƒłă‚żăƒŒ Jellyfish Hunter ăƒ•ăƒ©ă‚€æ–™ç†éžæ‰‹æš© The Fry Cook Games 40 2001ćčŽ10月12æ—„ ă‚čăƒˆăƒ©ă‚€ă‚­ă‚’ă‚„ă‚ă† Squid on Strike ć·šć€§ăƒŸăƒŸă‚șを退æČ»ă—ă‚ Sandy, SpongeBob, and the Worm 41 2002ćčŽ3月22æ—„ ă‚ă“ăŒă‚Œăźç”ŸæŽ» The Algae's Always Greener ă„ăźăĄă‚’ćźˆă‚‹ăƒ©ă‚€ăƒ•ă‚ŹăƒŒăƒ‰ SpongeGuard on Duty 42 2002ćčŽ7月12æ—„ ă‚čăƒăƒłă‚žăƒ»ăƒœăƒ–ă‚Żăƒ©ăƒ– Club SpongeBob ăƒœă‚Żăźă‚·ăƒŒăƒ›ăƒŒă‚č My Pretty Seahorse 43 2001ćčŽ10月5æ—„ クセにăȘる摳 Just One Bite いじめっ歐 The Bully 44 2002ćčŽ3月1æ—„ æ‚Șé­”ăƒăƒŒă‚ŹăƒŒ Nasty Patty ă‚€ăƒžă‚žăƒăƒŒă‚·ăƒ§ăƒłăƒœăƒƒă‚Żă‚č Idiot Box 45 2002ćčŽ1月21æ—„ ă‚·ăƒŒă‚ŻăƒŹăƒƒăƒˆăƒ»ăƒ™ăƒ«ăƒˆ Mermaid Man and Barnacle Boy IV ăƒ‘ăƒ•ć…ˆç”Ÿăźć€ą Doing Time 46 2002ćčŽ2月22æ—„ é›ȘćˆæˆŠ Snowball Effect æ‹Ÿă†ç„ž ă‚«ăƒŒăƒ‹ One Krab's Trash 47 2002ćčŽ3月8æ—„ ăƒœă‚ŻăŻæœ‰ćäșș As Seen on TV 10ă‚»ăƒłăƒˆăŠæ”ăżă‚’! Can You Spare a Dime? 48 2002ćčŽ3月15æ—„ ćŒ±è™«ăŠă“ăšă‚ă‚Š No Weenies Allowed ă‚€ă‚«ăƒ«ăƒ‰ăšă‚€ă‚«ăƒȘム Squilliam Returns 49 2002ćčŽ3月29æ—„ ăƒ­ăƒœăƒƒăƒˆă‚«ăƒŒăƒ‹ Krab Borg ăƒ™ăƒ“ăƒŒă‚·ă‚§ăƒ«ăźć­ćźˆć”„ Rock-a-Bye Bivalve 50 2002ćčŽ5月10æ—„ 棁楗りは性怉 Wet Painters ăƒˆăƒŹăƒŒăƒ‹ăƒłă‚°ăƒ“ăƒ‡ă‚Ș Krusty Krab Training Video 51 2002ćčŽ5月17æ—„ ăƒ›ăƒŒăƒ ăƒ‘ăƒŒăƒ†ă‚ŁăŻæœ€é«˜ Party Pooper Pants 52 2002ćčŽ6月1æ—„ ăƒăƒ§ă‚łăźă‚»ăƒŒăƒ«ă‚čマン Chocolate with Nuts ăƒ•ă‚žăƒ„ăƒœăƒ»ăƒœăƒŒă‚€ăźé€†è„Č Mermaid Man and Barnacle Boy V 53 2002ćčŽ9月20æ—„ ă‚Żăƒ©ă‚čăƒĄă‚€ăƒˆăŻä»Čè‰Żă— New Student Starfish æ„œă—ă„é‡Łă‚Šæ—…èĄŒ Clams 54 2004ćčŽ3月5æ—„ 掟構ぼă‚čăƒăƒłă‚žăƒ»ăƒœăƒ– SpongeBob B.C. 55 2003ćčŽ1月24æ—„ がんばれă‚Čă‚€ăƒȘăƒŒ The Great Snail Race ç§ăŻă‚ŻăƒŒăƒ«[æłšé‡ˆ 1] Mid-Life Crustacean 56 2003ćčŽ10月4æ—„ ç”ŸăŸă‚Œć€‰ă‚ăŁăŸă‚«ăƒŒăƒ‹ă•ă‚“ Born Again Krabs ć€–ăŻć±é™șăŒă„ăŁă±ă„ I Had an Accident 57 2004ćčŽ4月3æ—„ ă‚«ăƒ‹ă‚«ăƒ‹ăƒ»ăƒ©ăƒłăƒ‰ Krabby Land ă‚­ăƒŁăƒłăƒ—ăźæ€ă„ć‡ș The Camping Episode 58 2004ćčŽ1月19æ—„ ăƒ—ăƒ©ăƒłă‚Żăƒˆăƒłäž€æ—ăźè„Č撃 Plankton's Army æ¶ˆăˆăŸćæœ­ Missing Identity 59 2003ćčŽ3月21æ—„ 飛ăč、トăƒȘおべこ!â€•ć€±ă‚ă‚ŒăŸă‚šăƒ”ă‚œăƒŒăƒ‰ The Sponge Who Could Fly 60 2004ćčŽ10月11æ—„ ææ€–ăźă‚·ăƒĄă‚łăƒ­ă‚·ăƒŒ SpongeBob Meets the Strangler むタă‚șăƒ©ăŻă€ă»ă©ă»ă©ă« Pranks a Lot ă‚·ăƒŒă‚șン 61 2005ćčŽ5月6æ—„ 2007ćčŽ7月8æ—„[11] ă‚«ăƒŒăƒ‹ăƒăƒŒă‚ŹăƒŒææ€–ç—‡ Fear of a Krabby Patty ă‚«ăƒŒăƒ‹ă•ă‚“ è„±çšźă™ă‚‹!? Shell of a Man 62 2005ćčŽ5月13æ—„ 2008ćčŽ10月23æ—„ マットレă‚čă‚’ć–ă‚Šæˆ»ă›! The Lost Mattress ćŒè­·äșșă‚čăƒăƒłă‚žăƒ»ăƒœăƒ– Krabs vs. Plankton 63 2005ćčŽ11月11æ—„ 2008ćčŽ12月4æ—„ いべしぼă‚Čă‚€ăƒȘăƒŒ Have You Seen This Snail? 64 2005ćčŽ5月20æ—„ 2008ćčŽ10月30æ—„ ă‚ŻăƒŹăƒŒăƒłă‚ČăƒŒăƒ ăŻăŠăŸă‹ă› Skill Crane おせっかいăȘお隣さん Good Neighbors 65 2005ćčŽ9月23æ—„ 2008ćčŽ11月6æ—„ ハă‚čトラン・ă‚ȘăƒŒăƒžăƒłăƒ‡ăƒŒă‚ș Selling Out 2005ćčŽ9月30æ—„ ăƒœă‚ŻăźçŹ‘ă„çź± Funny Pants 66 2006ćčŽ2月20æ—„ 2008ćčŽ11月13æ—„ ăƒ‰ăƒ©ă‚ŽăƒłćŻŸă‚čăƒăƒłă‚žéšŽćŁ« Dunces and Dragons 67 2005ćčŽ10月7æ—„ ăƒžăƒŒăƒĄă‚€ăƒ‰ăƒžăƒłăšăƒ•ă‚žăƒ„ăƒœăƒœăƒŒă‚€VI â€•æ˜ ç”»ă‚’äœœă‚ă†! Mermaid Man and Barnacle Boy VI : The Motion Picture 2005ćčŽ10月14æ—„ ăƒ—ăƒ©ăƒłă‚Żăƒˆăƒłăźăƒ—ăƒ­ăƒăƒŒă‚ș Enemy In-Law 68 2005ćčŽ10月21æ—„ ć€©æ‰ăƒ‘ăƒˆăƒȘック Patrick SmartPants 2005ćčŽ11月4æ—„ äœ“ăŒăăŁă€ă„ăŸ! SquidBob TentaclePants 69 2006ćčŽ4月1æ—„ ăƒ›ăƒ†ăƒ«ăƒ»ă‚«ăƒ‹ă‚«ăƒŒăƒ‹ Krusty Towers ă‚Żăƒ“ă«ăȘったパフ慈生 Mrs. Puff, You're Fired 70 2006ćčŽ5月5æ—„ ă‚Șăƒă‚±ăŻæ€–ăăȘい? Ghost Host ç™șæ˜Žć“ă‚’äœœă‚ă† Chimps Ahoy 71 2006ćčŽ5月12æ—„ 2008ćčŽ11月20æ—„ æœ€é«˜ăźèȘ•ç”Ÿăƒ‘ăƒŒăƒ†ă‚ŁăƒŒ Whale of a Birthday ă‚«ăƒ©ăƒ†ăƒ»ă‚ąă‚€ăƒ©ăƒłăƒ‰ Karate Island 72 2006ćčŽ6月2æ—„ 2008ćčŽ10月9æ—„ ăƒœă‚Żăźăƒ•ăƒ©ă‚€èż”ă—ă‚Żăƒł All That Glitters 願いぼäș•æˆž Wishing You Well 73 2006ćčŽ9月22æ—„ ăƒ—ăƒ©ăƒłă‚Żăƒˆăƒł 降揂する?! New Leaf 2006ćčŽ9月29æ—„ ă‚Čă‚€ăƒȘăƒŒăŻă‚«ă‚żăƒ„ăƒ ăƒȘ病? Once Bitten 74 2006ćčŽ10月13æ—„ 2008ćčŽ11月27æ—„ 䌑暇ăȘă‚“ăŠć€§ć«Œă„ Bummer Vacation 2006ćčŽ11月17æ—„ ă‚«ăƒ„ăƒ©ăŻă‚«ăƒƒă‚łă„ă„! Wigstruck 75 2006ćčŽ10月6æ—„ ă‚€ă‚«ăƒ«ăƒ‰æ•‘ć‡ș䜜戊 Squidtastic Voyage 2006ćčŽ11月25æ—„ ă‚Șă‚€ăƒ©ăŻăƒ‘ăƒˆăƒȘă‚·ă‚ą That's No Lady 76 2007ćčŽ1月15æ—„ 2008ćčŽ12月11æ—„ ăƒŠă‚Ÿăźç”Ÿăç‰© ă‚čュăƒȘăƒŒ The Thing ăƒœă‚ŻăŻé­”æł•äœżă„ Hocus Pocus 77 2007ćčŽ2月19æ—„ 58ć›žç›źăźé‹è»ąć…èš±è©Šéš“ Driven to Tears ăƒžăƒŒă‚±ăȘ王様 Rule of Dumb 78 2007ćčŽ3月31æ—„ 2008ćčŽ12月18æ—„ æšŽè”°æ—ăŒă‚„ăŁăŠăăŸ! Born to Be Wild ä»Čè‰Żă—ăƒ©ă‚€ăƒăƒ« Best Frenemies 79 2007ćčŽ2月19æ—„ 2008ćčŽ12月25æ—„ æ¶ˆăˆăŸă‚Żăƒ©ă‚ČæŽĄă‚Šç¶Č The Pink Purloiner 2007ćčŽ7月24æ—„ ăƒŸăƒ‹ăƒ»ă‚€ă‚«ăƒ«ăƒ‰ăŻäșș気者 Squid Wood 80 2006ćčŽ11月10æ—„ 2009ćčŽ1月8æ—„ ボクぼベă‚čăƒˆăƒ»ăƒ‡ăƒŒ Best Day Ever 2007ćčŽ2月19æ—„ ベă‚čトフレンă‚șăƒ»ăƒ‡ăƒŒ The Gift of Gum 81 2007ćčŽ4月13æ—„ èŠȘ揋?ăă‚Œăšă‚‚æ•”? Friend or Foe 82 2007ćčŽ7月30æ—„ 2009ćčŽ1月15æ—„ 䌝èȘŹăźăƒ•ăƒ©ă‚€äż‚ The Original Fry Cook ăƒŠă‚€ăƒˆăƒ©ă‚€ăƒˆ Night Light 83 2007ćčŽ2月19æ—„ ă•ă‚è”·ăă‚ˆă† Rise and Shine ăŸă ă‹ăȘ? Waiting 2007ćčŽ9月29æ—„ ă‚«ăƒ“ă€ă‚«ăƒ“ă€ă‚«ăƒ“ Fungus Among Us 84 2007ćčŽ7月23æ—„ ボクらはă‚čăƒ‘ă‚€ Spy Buddies é‹è»ąăƒžăƒŠăƒŒă‚’ćźˆă‚ă† Boat Smarts ćć‰ă‚’æ•™ăˆăŠ! Good Ol' Whatshisname 85 2007ćčŽ7月25æ—„ 2009ćčŽ1月22æ—„ æ–°ă—ă„ăŠă†ăĄ New Digs ă‚ąă‚€ă‚čăƒ»ă‚«ăƒŒăƒ‹ăƒăƒŒă‚ŹăƒŒ Krabs Ă  la Mode 86 2007ćčŽ7月27æ—„ 2009ćčŽ1月29æ—„ ă‚žă‚§ăƒƒăƒˆă‚łăƒŒă‚čă‚żăƒŒăŻæ€–ă„ă‚ˆ Roller Cowards ă„ăšă—ăźæˆ‘ăŒă‚šă‚”ăƒă‚±ăƒ„äș­ Bucket Sweet Bucket 87 2007ćčŽ7月26æ—„ ăƒ‘ăƒ†ă‚Łăƒ»ăƒžă‚€ăƒ»ăƒ©ăƒ– To Love a Patty æ–°ă—ă„ă‚€ă‚«ăƒ«ăƒ‰ Breath of Fresh Squidward 88 2007ćčŽ7月31æ—„ 2009ćčŽ2月5æ—„ ăŠă‚«ăƒăŒăƒąăƒŽă‚’ă„ă†?! Money Talks ă‚čăƒăƒłă‚žăƒ»ăƒœăƒ–vsăƒăƒŒă‚ŹăƒŒă‚Źă‚žă‚§ăƒƒăƒˆ SpongeBob vs. The Patty Gadget ダンă‚čć€§äŒš Slimy Dancing 89 2007ćčŽ7月24æ—„ 2009ćčŽ2月12æ—„ ă‚čăƒăƒłă‚žă‚«ăƒŒăƒ‹ The Krusty Sponge 2007ćčŽ2月19æ—„ パトăƒȘăƒƒă‚Żăźæ­Œ Sing a Song of Patrick 90 2007ćčŽ8月1æ—„ ツăƒȘăƒŒăƒ‰ăƒŒăƒ ă§ăƒŽăƒŸé€€æČ» A Flea in Her Dome æ‚Șé­”ăźăƒ‰ăƒŒăƒŠăƒ„ The Donut of Shame ăŠçšżăŻă‚­ăƒŹă‚€ă« The Krusty Plate 91 2009ćčŽ7月19æ—„ 2009ćčŽ2月19æ—„ ばぶばぶわă‚č Goo Goo Gas 2007ćčŽ9月29æ—„ ă‚·ă‚§ăƒ•äș€æ›ăƒ—ăƒ­ă‚°ăƒ©ăƒ  Le Big Switch 92 2007ćčŽ11月12æ—„ 2008ćčŽ3月20æ—„[12] ă‚čăƒăƒłă‚žăƒ»ăƒœăƒ–ăšă‚ąăƒˆăƒ©ăƒłăƒ†ă‚Łă‚čă€èĄŒăăŸă„ă‚“ăƒ‡ă‚č Atlantis SquarePantis 93 2007ćčŽ8月2æ—„ 2009ćčŽ2月26æ—„ ăŠă‚ă‹ă—ăźæ—„ Picture Day タダ食いパトăƒȘック Pat No Pay ăƒ–ăƒ©ăƒƒă‚Żă‚žăƒŁăƒƒă‚Ż Blackjack 94 2007ćčŽ8月3æ—„ 2009ćčŽ3月5æ—„ ăƒœă‚ŻăŻă‚żăƒ•ă‚Źă‚€ Blackened Sponge ăƒžăƒŒăƒĄă‚€ăƒ‰ăƒžăƒłćŻŸă‚čăƒăƒłă‚žăƒ»ăƒœăƒ– Mermaid Man vs. SpongeBob 95 2007ćčŽ11月23æ—„ ă˜ă”ăăźćł¶ă§ă‚”ăƒžăƒŒă‚­ăƒŁăƒłăƒ— The Inmates Of Summer ă‚”ăƒă‚€ăƒăƒ«ăƒ†ă‚čト To Save A Squirrel 96 2008ćčŽ4月11æ—„ 2009ćčŽ4月29æ—„[13] è„żéƒšăźăȘă‚‰ăšè€… Pest of the West 97 2007ćčŽ11月23æ—„ 2009ćčŽ3月12æ—„ æ·±æ”·ăƒŹă‚čトラン 20,000 Patties Under the Sea ăƒ“ă‚­ăƒ‹ă‚żă‚ŠăƒłăźæˆŠă„ The Battle of Bikini Bottom 98 2008ćčŽ10月13æ—„ 2009ćčŽ4月1æ—„[14] ボクはだれボブ? What Ever Happened to SpongeBob? 99 2007ćčŽ11月23æ—„ 2009ćčŽ3月19æ—„ ăƒăƒłă‚”ăƒ ăȘă‚€ă‚«ăƒ«ăƒ‰ The Two Faces of Squidward ă‚čポンゾヘンゾ SpongeHenge 100 2009ćčŽ3月26æ—„ ă‚«ăƒŒăƒ‹ăƒăƒŒă‚ŹăƒŒçŠæ­ąä»€ Banned In Bikini Bottom いべこぼă‚čタンăƒȘăƒŒ Stanley S. SquarePants
᎟ᔃʞ ᎏ˥˥ Ꮀᔃʞ âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”ƒËą Êłâ±á”Ê°á”— ᔃᔇᔒᔘᔗ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ ᔃ Ëąá”—á”‰á”ƒËĄ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ ᔃ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł Êžá”‰ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔃᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á¶ Êłâ±á”Ê°á”—á”‰âżâ±âżá”ËĄÊžâ€§ "áŽ¶á”˜Ëąá”— á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ Ê·â±ËĄËĄ âżá”‰á”›á”‰Êł á”ƒá”á”’á”˜âżá”— á”—á”’ á”ƒâżÊž á”—Ê°â±âżá” ᔃᔗ ᔃ˥˥! ᎏ á”ˆâ±Ëąá”ƒá”–á”–á”’â±âżá”—á”á”‰âżá”— ËĄâ±á”á”‰ ʞᔒᔘ‧‧‧" Ëąá”˜á”ˆá”ˆá”‰âżËĄÊž ᔗʰᔉ á”ƒâżá”ÊłÊž á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł ᔍᔒᔗ ʰⁱᔗ ʷⁱᔗʰ ᔃ ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ ᔒᶠ ᔖᔃᔗᔗʞ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ËĄá”ƒÊłá”‰á”ˆâžŽ Êłá”‰á”ƒá”ˆÊž á”—á”’ ᔗᔃᔏᔉ ᔒⁿ ᔃ ᔐᔃᔈ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł Ê·Ê°á”’ á”‡á”˜ËĄËĄâ±á”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ á”âżá”’Ê·â±âżá” ʰᔉ'ᔈ ˥ᔒ˹ᔉ á¶œÊ°á”ƒâżá¶œá”‰ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ᔃʷᔃʞ ʷⁱᔗʰ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëąâ€§ "ᎌᔘᶜʰ! ᔂʰᔒ á”ˆá”ƒÊłá”‰á”ˆ á”—á”’ ʰⁱᔗ ᔐᔉ ʷⁱᔗʰ á”ËĄá”ƒËąËą ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ?" á”†á”ƒÊžËą ᔗʰᔉ á”ƒâżá”ÊłÊž á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êłâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”á”ƒËąá”–á”‰á”ˆâžŽ á”—á”˜Êłâżâ±âżá” ᔃʷᔃʞ á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ á”‡á”˜ËĄËĄÊž á”—á”’ ˹ᔉᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "᎔ ᔈⁱᔈ‧" ᎎᔉ Ëąâżá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆâ€§ "áŽșá”’Ê· ʞᔒᔘ ˥ᔉᔗ ᔗʰᔉ ᔏⁱᔈ ᔍᔒ‧‧‧" "ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔖⁱᶜᔏ á¶ â±á”Ê°á”—Ëą ʷⁱᔗʰ‧‧‧" "᎔ ˹ᔃⁱᔈ➎ ˥ᔉᔗ‧ ᎎⁱᔐ‧ Ꮃᔒ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”—á”’á”’á”ˆ Ê°â±Ëą á”Êłá”’á”˜âżá”ˆ á¶ á”ƒá¶œâ±âżá” ᔗʰᔉᔐ‧ "ᔁⁿ˥ᔉ˹˹ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”ƒá¶ Êłá”ƒâ±á”ˆâ€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”’á”’á”Ëą á”á”ƒá”â±âżá” ᔉʞᔉ á¶œá”’âżá”—á”ƒá¶œá”— ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉᔐ‧ ᔀʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł ˥ᔉᔗ ᔍᔒ ᔒᶠ Ëąá”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ ᔃ˹ á”—á”’ ᶠᔃᶜᔉ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż âżá”’Ê·â€§ ᎎᔉ ᔃⁱᔐᔉᔈ ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ ᔇᔃᶜᔏ ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔇᔘᔗ ⁱᔗ á”â±ËąËąá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ ËąÊ°á”ƒá”—á”—á”‰Êłá”‰á”ˆâ€§ ᔀʰᔉ á”–á”ƒá”–á”‰Êł ˥ⁱ˹ᔗ ᔒᶠ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëą ˹ᔗⁱ˥˥ Êłá”‰á”á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ Êłá”’ËĄËĄá”‰á”ˆ ᔘᔖ‧ áŽŸâ±á¶œá”â±âżá” ⁱᔗ ᔘᔖ ᔗʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł á”‡á”‰á”á”ƒâż á”—á”’ ᔒᔖᔉⁿ ⁱᔗ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż âżá”’Ê· ËĄá”’á”’á”á”‰á”ˆ â±âżá”—Êłâ±á”á”˜á”‰á”ˆâ€§ "᎔'ËĄËĄ Êłá”‰á”ƒá”ˆ ᔒᶠᶠ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëą á”—á”’ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”—á”ƒá”˜Êłá”ƒâżá”— Ëąá”’ á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ á¶ ÊłÊž ᶜᔒᔒᔏ á¶œá”ƒâż ᔍᔉᔗ á¶ â±Êłá”‰á”ˆ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”á”ƒËąá”–á”‰á”ˆâ€§ "ᔀʰᔉ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëą ᔗᔒ‧‧‧ ʞᔃʰ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą ᔇⁱᔗᔗᔉⁿ ᔗʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł ᔒⁿ ᔗʰᔉ Ëąâ±á”ˆá”‰ ᔒᶠ Ê°â±Ëą ËĄá”‰á” âżá”’Ê·â€§ ᔀʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł âżá”’Ê· ËąÊ°á”’á”’á” ˹ᔃⁱᔈ ËĄá”‰á” ⁱⁿ á‘«á”˜á”‰Ëąá”—â±á”’âż ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êžá”‰ËĄËĄá”‰á”ˆ "áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą" ᔇᔘᔗ á”á”˜á¶ á¶ ËĄá”‰á”ˆâžŽ ᔃ˹ ʰᔉ ˹ᔗⁱ˥˥ ᔇⁱᔗᔉ˹ á”ˆá”’Ê·âżâ€§ ᔀʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł ᔏⁱᶜᔏᔉᔈ ʰⁱᔐ á¶ ËĄÊžâ±âżá” á”—á”’ ᔗʰᔉ Ê·á”ƒËĄËĄ ᔃ˹ ʰᔉ ʰⁱᔗ Ê°á”ƒÊłá”ˆ ʷⁱᔗʰ ᔃ ËĄá”’á”˜á”ˆ ᔗʰᔘᔈ ᔃ˹ ʰᔉ á”—Ê°á”‰âż ˹˥ⁱᔈ á”ˆá”’Ê·âż ËĄâ±á”á”–ËĄÊžâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËĄá”ƒâżá”ˆá”‰á”ˆ á”ˆá”’Ê·âż ᔃⁿᔈ ⁿᔒᔗ á”á”’á”›â±âżá” ᔃ˹ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á¶ â±âżá”ƒËĄËĄÊž ᔍᔒᔗ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ Ê°â±Ëą ᔒᶠᶠⁱᶜᔉ‧ "áŽčᔉ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëą! ᔂʰ‧‧‧" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ëąá”–á”’á”—á”—á”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ "ᎌᶠ á¶œá”’á”˜ÊłËąá”‰âžŽ ʞᔒᔘ á”á”˜Ëąá”— ᔇᔉ Ê°â±Êłá”‰á”ˆ ᔇʞ ʰⁱᔐ ᔗᔒ‧‧‧" "á¶ á”’Êłá”á”‰á”— ⁱᔗ; ᎔'ᔐ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ Ê°á”‰Êłá”‰!" ᔀʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł ᔍᔃᔛᔉ ᔇᔃᶜᔏ ᔗʰᔉ ᔖⁱᔉᶜᔉ ᔒᶠ á”–á”ƒá”–á”‰Êł ᔃⁿᔈ á”–Êłá”’á”á”–á”—ËĄÊž ˥ᔉᶠᔗ‧ "ʞᔒᔘ á”–á”ƒÊłá”ƒËąâ±á”—á”‰â€§â€§â€§" "áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”–ËĄá”‰á”ƒËąá”‰ á”ˆá”’âż'á”— á”‡Êłâ±âżá” áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”ƒÊłá”! ᎎᔉ á”—Ê°Êłá”‰Ê· ᔗʰᔉ ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ ᔃᔗ ᔃ á”á”‰á”ƒâż á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł ᔃⁿᔈ ᎔ á”—Ê°â±âżá” ʰᔉ'Ëą á”‡á”ƒá”ˆËĄÊž Ê°á”˜Êłá”—!" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ Ê°â±Ëą ᔇᔒ˹˹ ʷⁱᔗʰ á”—á”‰á”ƒÊłËą ⁱⁿ Ê°â±Ëą á”‰Êžá”‰Ëąâ€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł Ê·á”ƒá”—á¶œÊ°â±âżá” ᔗʰᔉ Ëąá”‰á¶œá”˜Êłâ±á”—Êž á¶œá”ƒá”á”‰Êłá”ƒ ᶠᔒᔒᔗᔃᔍᔉ➎ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Êłá”‰á”á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ á”˜á”—á”—á”‰ÊłËĄÊž Ëąá”–á”‰á”‰á¶œÊ°ËĄá”‰ËąËąâ€§ "ᎎᔉ á¶œá”’á”˜ËĄá”ˆ'ᔛᔉ ÊČá”˜Ëąá”— â±á”âżá”’Êłá”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ ËĄá”‰á”ƒá”›á”‰ ʷⁱᔗʰ ⁱᔗ ᔇᔘᔗ‧‧‧" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”’á”‡á”‡á”‰á”ˆâ€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”‰á”á”‡Êłá”ƒá¶œá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą á¶ ÊłÊž ᶜᔒᔒᔏ‧ "Êžá”‰ËąâžŽ Êžá”‰Ëąâ€§â€§â€§" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”’á”–á”‰âżá”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ᔉʞᔉ ᔃ˹ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”‰ËĄá”— á”ˆá”’Ê·âż ᔇʞ ʰⁱᔐ‧ 'ᎎᔒʷ ËĄá”’âżá” Ê·á”ƒËą ᎔➎ ʷʰᔃᔗ á”ƒá”á”’á”˜âżá”— ᔒᶠ ᔗⁱᔐᔉ‧‧‧' áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ᔃ˹ ʰᔉ á”‡ËĄâ±âżá”á”‰á”ˆâ€§ "á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âż ᎔ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ á”ƒËąá” ʞᔒᔘ ˹ᔒᔐᔉ á”—Ê°â±âżá” á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ á¶œËĄá”’Ëąá”‰ ᔘᔖ á”—á”’âżâ±á”Ê°á”—â€§â€§â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ ᔘᔖ‧ "á¶œá”ƒâż ᎔ ʰᔃᔛᔉ ᔃ ᔐᔒᔐᔉⁿᔗ á”ƒËĄá”’âżá”‰?" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒËąá”á”‰á”ˆ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡â€§ "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą ᔒᔘᔗ ᔒᶠ á”—á”’Ê·âż ᔃⁿᔈ ᎔ ʷᔃ‧‧‧" "᎔ ʷᔃᔗᶜʰᔉᔈ ᔗʰᔉ Ëąá”˜Êłá”›á”‰â±ËĄËĄá”ƒâżá¶œá”‰âžŽ ᔃⁿᔈ Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ á”—Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡'Ëą ËĄâ±á”á”‰ ᔃ ˹ᔒⁿ á”—á”’ ᔐᔉ‧ áŽźá”˜á”— ᎔ Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ á”ƒËąá” Ê·á”’á”˜ËĄá”ˆ ʞᔒᔘ ËĄâ±á”á”‰ á”—á”’ Ëąá”–á”‰âżá”ˆ ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”— ᔃᔗ ᔐʞ á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰? ᎔ᔗ'Ëą ˹ᔒᔐᔉ á”—Ê°â±âżá” ʷᔉ Ê°á”ƒá”›á”‰âż'á”— á”ˆá”’âżá”‰ Ëąâ±âżá¶œá”‰ á”’á”˜Êł á¶œÊ°â±ËĄá”ˆÊ°á”’á”’á”ˆâ€§â€§â€§" "á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ á”’ËĄá”ˆ ᔗⁱᔐᔉ˹ Ëąá”ƒá”á”‰? ᎔ á”á”˜á”‰ËąËą ˹ᔒ‧‧‧" "á”‚á”ƒâżâżá”ƒ ËąÊ°á”ƒÊłá”‰ ᔐᔉ ʰᔃᔐᔐᔒᶜᔏ?" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”’á¶ á¶ á”‰Êłá”‰á”ˆâ€§ "᎔ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔗᔉᔐᔖᔗ á¶ á”ƒá”—á”‰Ëą á”’Êł ᔐʞ Ëąá”ƒá¶ á”‰á”—Êž áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰â€§â€§â€§" "᎔ ˹ᔉᔉ‧ ᎔'ᔛᔉ ᔃⁿ á”‰ËŁá”—Êłá”ƒ á”‡á”‰á”ˆÊłá”’á”’á” ʷⁱᔗʰ ᔃ ᔇᔉᔈ ᔇⁱᔍ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á¶ á”’Êł ᔇᔒᔗʰ ᔒᶠ ᔘ˹!" ᎎᔉ Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ ᔘᔖ á”—á”’ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ‧ "á”€Ê°á”ƒâżá”ËąâžŽ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§â€§â€§" ˹ᔃⁱᔈ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ᔇᔘᔗ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á¶ á”ƒËĄËĄá”‰âż á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”–â€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”ƒá”˜á”Ê°á”—á”‰Êł áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ᔗʰᔉ Ê·Ê°á”ƒËĄá”‰ ᶜᔃᔐᔉ á”ƒÊłÊłâ±á”›á”‰á”ˆ ʰᔒᔐᔉ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł ᔃ âżâ±á”Ê°á”— ᔒᔘᔗ‧ "Ꮀᔃᔈ‧‧‧" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ Ê°â±Ëą á”ˆá”ƒá”˜á”Ê°á”—á”‰Êł ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ Ëąá”ƒÊ· ᔗʰᔉᔐ ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”‰ËŁá”—Êłá”ƒ Êłá”’á”’á”â€§ "ᑫᔘⁱᔉᔗ‧‧" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”–á”’â±âżá”—á”‰á”ˆ ᔃᔗ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·Ê°á”’'Ëą ËĄâ±á”Ê°á”—ËĄÊž Ëąâżá”’Êłâ±âżá” Ê·Ê°â±ËĄËąá”— á”ƒËąËĄá”‰á”‰á”–â€§ "ᎌʰ➎ Ëąá”’ÊłÊłÊžâ€§â€§" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ˥ᔉᶠᔗ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ Ê°á”‰Êł á”’Ê·âż ᔇᔉᔈ Êłá”’á”’á” á¶ á”’Êł ᔗʰᔉ âżâ±á”Ê°á”—â€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔈⁱᔈⁿ'á”— Ê·á”ƒâżá”— áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—á”’ Ëąá”—â±ÊłâžŽ ᔇᔘᔗ ⁱᔗ á”ƒËĄËąá”’ ⁱ˹ á”âżá”’Ê·âż Ê°á”’Ê· ʰᔉ á”á”‰á”—Ëą âżá”‰Êłá”›á”’á”˜Ëą á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆ á”ƒâżÊž Ê·Ê°á”ƒËĄá”‰Ëąâ€§ áŽžá”˜á¶œá”â±ËĄÊž ʰᔉ ˹ᔗⁱ˥˥ ˹˥ᔉᔖᔗ á”—Ê°Êłá”’á”˜á”Ê°â€§ á”‚Ê°á”‰âżá¶œá”‰ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ᔍᔒᔗ ᔘᔖ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ᔇᔉᔈ ᔗʰᔉ ⁿᔉˣᔗ á”á”’Êłâżâ±âżá” ËąÊ°á”‰ âżá”’á”—â±á¶œá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą âżá”’Ê· ᔃʷᔃᔏᔉ‧ ᔆʰᔉ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”âżá”’Ê· ᔃᔇᔒᔘᔗ Ê°â±Ëą á¶ á”‰á”ƒÊł ᔒᶠ Ê·Ê°á”ƒËĄá”‰Ëą ᔗʰᔒᔘᔍʰ‧ "ᎎⁱ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!" ᎎᔉ ᔍᔒᔗ Ëąá”—á”ƒÊłá”—ËĄá”‰á”ˆ á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰ ʰᔉ ᔉᔛᔉⁿ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ Ê°á”’Ê· ËąÊ°á”‰'Ëą ᔃ Ê·Ê°á”ƒËĄá”‰â€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłá”ƒâż Ëąá¶œÊłá”‰á”ƒá”â±âżá” ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ᔗʰᔉ Ê°á”’á”˜Ëąá”‰â€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ᔃʷᔒᔏᔉ ʷⁱᔗʰ ᔃ Ëąâżá”’Êłá”— ⁿᔒⁱ˹ᔉ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔍᔒᔗ ᔒᔘᔗ‧ "á”‚Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔍᔒ‧‧‧" "᎔ ʰᔃᔈ á”’âżËĄÊž á”Êłá”‰á”‰á”—á”‰á”ˆ ʰⁱᔐ á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËĄÊž ᔃⁿᔈ ʰᔉ ÊČá”˜Ëąá”— á”‡á”’ËĄá”—á”‰á”ˆâ€§â€§â€§" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ‧ "ᎎᔉ'Ëą á”ƒá¶ Êłá”ƒâ±á”ˆ ᔒᶠ Ê·Ê°á”ƒËĄá”‰Ëą ᔐᔉ ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ á”‡á”‰ËĄá”˜á”á”ƒâ€§â€§" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ ʷʰᔃᔗ'Ëą Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆâ€§ ᎎᔉ á¶ á”’á”˜âżá”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔇᔃᶜᔏ ᔃᔗ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰â€§ "᎔'ᔐ Ëąá”’ Ëąá”’ÊłÊłÊž áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᎔ á¶ á”’Êłá”á”’á”—â€§ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ'Ëą ᔐᔉ á”ˆá”ƒÊłËĄâ±âżá” á”ˆá”ƒá”˜á”Ê°á”—á”‰Êłâ€§â€§â€§" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔍᔉᔗ Ê°á”˜Êłá”— ᔇʞ‧‧‧" "ᔆʰᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ‧" "ᔂᔉ˥˥ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą Ëąá”˜á”–á”–á”’Ëąá”‰á”ˆ á”—á”’ ᔇᔉ á¶œá”’á”â±âżá” ᔇᔃᶜᔏ ᔃ˹ ⁱᔗ ⁱ˹ Ëąá”’ ᔇᔘᔗ ᎔'ᔐ á”á”’âżâżá”ƒ Ëąá”—á”ƒÊžâ€§â€§â€§" "᎔ ᔍᔒᔗᶜʰᔃ‧"
~ uH oH mY oNeS aNd ZeRoS look Like TEN. TEN. TEN. TEN. TEN. TEN.
â€™đŒđ‘š 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑩𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚𝑠 𝑜𝑓 𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔’ 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑟𝑙’𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡 đ‘šđ‘Žđ‘ đ‘Ąđ‘’đ‘Ÿđ‘™đ‘–đ‘ đ‘ĄïŒš â™ĄïžŽ i am the prettiest girl anyone has ever seen â™ĄïžŽ i am the ultimate dream girl â™ĄïžŽ everyday I am becoming a more perfect and dreamier version of myself â™ĄïžŽ ive always been the world’s most perfect person â™ĄïžŽ i am adored by everyone around me â™ĄïžŽ i got the vibe everyone loves â™ĄïžŽ i attract attention everywhere I go â™ĄïžŽ i am completely unforgettable â™ĄïžŽ i am the literal definition of perfection â™ĄïžŽ i always grab everyone’s attention when I walk into a room â™ĄïžŽ i captivate everyone’s attention â™ĄïžŽ i am sacred and so is my energy â™ĄïžŽ i am a god and always treated as such â™ĄïžŽ i am always everyone’s first choice â™ĄïžŽ i am always treated like a priority because I am in fact everyone’s top priority â™ĄïžŽ all I do is sit pretty while I watch everyone spoil me â™ĄïžŽ it’s natural for me to be everyone’s obsession
á”‚á”ƒËĄá”â±âżá” ᔗʰᔉ áŽŸÊłá”ƒâżá” âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ "áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ Ê°á”ƒËąâż'á”— Ê°á”‰ËĄá”–á”‰á”ˆ ᔘ˹ ʷⁱᔗʰ á”–Êłá”ƒâżá”â±âżá” ᔗʰᔉ á”‡á”’ÊžËą á”‡á”‰á¶ á”’Êłá”‰!" ᔀʰᔉ Ꮃᔃ˥ áŽŸá”ƒËĄËą Ê·á”‰Êłá”‰ Ê°á”ƒá”›â±âżá” á”ƒâżá”’á”—Ê°á”‰Êł á”â±ÊłËĄËą âżâ±á”Ê°á”—â€§ "᎔'ᔈ ˥ᔒᔛᔉ á”—á”’ ʰᔃᔛᔉ ᔃ á”–á”ƒÊłá”— ⁱⁿ á”–Êłá”ƒâżá”â±âżá”!" ᔆᔃⁱᔈ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâ€§ "ᎎᔒʷ ᔃᔇᔒᔘᔗ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą?" ᔀʰᔉʞ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”ƒâżá¶œÊ°á”’Êł ËąÊ°á”ƒá”–á”‰á”ˆ ʰᔒᔐᔉ‧ "áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ‧‧‧" ᔆʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êłâ€§ "ᎌʰ ʰᔉʞ áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ!" "áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰âžŽ ʞᔒᔘ á¶ á”’Êłá”á”’á”—!" "ᎎᔘʰ?" "áŽŹá”‡á”’á”˜á”— á”’á”˜Êł ᔈᔃᔗᔉ á”—á”’âżâ±á”Ê°á”—â€§â€§â€§" "᎔ á”ˆá”’âż'ᔗ‧‧‧" "ʞᔒᔘ ᔈⁱᔈ á”—á”’ áŽ±á”˜á”á”‰âżá”‰! ᎔'ᔐ á”á”’â±âżá” ʰᔒᔐᔉ‧‧‧" áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á¶ á”’ËĄËĄá”’Ê·á”‰á”ˆ Ê°á”‰Êł ᔒᔘᔗ á”—á”’ ˹ᔉᔉ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”— ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”á”ƒËĄ á”–á”ƒËĄËąâ€§ "ʞᔒᔘ'ᔛᔉ ᔇᔉᔉⁿ á”–Êłá”ƒâżá”á”‰á”ˆ!" ᔀʰᔉʞ ËĄá”ƒá”˜á”Ê°á”‰á”ˆâ€§ "ᎌʰ!" "᎔'ËĄËĄ á¶œá”ƒËĄËĄ áŽźÊłá”ƒâż á¶ ËĄá”’á”˜âżá”ˆá”‰ÊłËą á¶ Êłá”’á” ᔐᔃᔗʰ á¶œËĄá”ƒËąËąâ€§â€§â€§" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ᔍᔒᔗ ᔒᔘᔗ Ê°á”‰Êł á”–Ê°á”’âżá”‰ á”—á”’ ᔈⁱᔃ˥ Ê°â±Ëą âżá”˜á”á”‡á”‰Êłâ€§ "Ꮀⁱᔈ ʞᔒᔘ á¶ â±âżâ±ËąÊ° á”’á”˜Êł Ê°á”’á”á”‰Ê·á”’Êłá”?" "᎔ ᔈⁱᔈⁿ'á”— á”âżá”’Ê· ʷᔉ ʰᔃᔈ á”ƒâżÊžâ€§â€§â€§" "᎔'ᔐ ÊČá”˜Ëąá”— á”–Êłá”ƒâżá”â±âżá” ʞᔒᔘ!" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ˹ᔃⁱᔈ Ê°á”ƒâżá”â±âżá” ᔘᔖ‧ "᎔ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔍᔒ ʷⁱᔗʰ ᔃ á”á”’Êłá”‰ á”‡â±á”á”á”‰Êł á”–Êłá”ƒâżá”â€§â€§â€§" "á¶œá”ƒâż ʷᔉ ËĄá”‰âżá”á”—Ê°á”‰âż ᔗʰᔉ ⁿᔉˣᔗ á”–Êłá”ƒâżá” ᔒⁿ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" ᔆᔒ ᔗʰᔉʞ Ëąâżá”‰á”ƒá” á”—á”’ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ‧ "á”†Ê°á”’á”˜ËĄá”ˆ ʷᔉ á”–ËĄá”ƒâż â±âżËąá”—á”‰á”ƒá”ˆ ᔒᶠ Ê·â±âżá”â±âżá” ⁱᔗ? ᎔ á”á”‰á”ƒâż ᔐʞ Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆâ€§â€§â€§" "᎔ á”—Ê°â±âżá” ʷᔉ'ᔈ á”—Êłâ±á¶œá” ʰⁱᔐ á”—Ê°â±âżá”â±âżá” ᎔'ᔐ ᔃ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰Êł!" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ â±âżá”—á”‰ÊłÊłá”˜á”–á”—Ëą áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”ƒâż ᔇᔉ ᔐᔃᔈ ᔃⁿᔈ ʰᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ Ëąá”’ á”—Êłá”˜Ëąá”—â±âżá”âžŽ Ëąá”’ ⁱᔗ âżá”‰á”‰á”ˆËą á”—á”’ ᔇᔉ‧‧‧" "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”ˆá”’á”‰Ëą ʰᔉ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ê°á”ƒá”›â±âżá” ᔃ á”â±ÊłËĄËą âżâ±á”Ê°á”—?" á”†á”ƒâżá”ˆÊž á”ƒËąá”á”‰á”ˆ á¶œá”˜á”—á”—â±âżá” ᔒᶠᶠ áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§ "᎔ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ ᎔'ᔈ ᔇᔉ á”á”’âżá”‰ ᔒᔘᔗ á”—á”’âżâ±á”Ê°á”—âžŽ ˹ᔒ‧‧‧" "᎔ ᔇᔉᔗ ʰᔉ'ᔈ ˹ᔉᔉ ⁱᔗ á¶œá”’á”â±âżá” ⁱᶠ ʰᔉ Ëąá”ƒÊ· ʞᔒᔘ‧‧‧" "᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· ʰⁱᔐ Êłá”‰á”ƒËĄ Ê·á”‰ËĄËĄâžŽ á”‰ËŁá¶œá”‰á”–á”— ʰᔉ'Ëą á”ƒá¶ Êłá”ƒâ±á”ˆ ᔒᶠ ᔐᔉ‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ˆá”’á”‰Ëą Ëąá¶œâ±á”‰âżá¶œá”‰ á”‰ËŁá”–á”‰Êłâ±á”á”‰âżá”—Ëą ᔃⁿᔈ Ê·á”ƒâżá”—Ëą á”—á”’ á”á”ƒâ±âż á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËą á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëąâ€§" "ᎎᔉ ᔐⁱᔍʰᔗ Êłá”‰á¶œá”’á”âżâ±Ëąá”‰ á”ƒâżÊž ᔒᶠ á”˜Ëąâ€§â€§â€§" "á”†Ê°á”’á”˜ËĄá”ˆâż'á”— ʷᔉ ˹ᔉᔉ ʷʰᔃᔗ ʰᔉ'Ëą ᔉᔛᔉⁿ á”ˆá”’â±âżá”?" áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ á”ƒËąá”á”‰á”ˆâ€§ "᎔'ËĄËĄ ᔍᔒ ᶜʰᔉᶜᔏ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á”—á”’ËĄá”ˆ ᔗʰᔉᔐ‧ "áŽŒâżá¶œá”‰ ʷᔉ á”âżá”’Ê· Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʰᔉ ⁱ˹➎ ʷᔉ á¶œá”ƒâżâ€§â€§â€§" "á”†ËĄá”‰á”‰á”–â±âżá” ⁱⁿ ᔇᔉᔈ‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż á¶œá”’á”á”‰Ëą ᔇᔃᶜᔏ‧ "᎔ ᔖᔉᔉᔏᔉᔈ ᔃⁿᔈ ᔐʞ Ëąá”‰âżËąá”’ÊłËą â±âżá”ˆâ±á¶œá”ƒá”—á”‰á”ˆ ʰᔉ'Ëą ᔘᔖ⁻ á”†á”—á”ƒâ±ÊłËą ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”‡á”‰á”ˆÊłá”’á”’á”â€§â€§â€§" "ᔆᔒ ˥ᔉᔗ'Ëą ˹ᔉᔉ➎ ʷʰᔃᔗ'Ëą Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” ʷᔉ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ?" "ᔂᔉ á¶œá”ƒâż á¶œÊ°á”ƒâżá”á”‰ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’á¶œá”Ëą ᔃⁿᔈ ᔉᔛᔉⁿ á¶œá”ƒËĄá”‰âżá”ˆá”ƒÊłËąâ€§â€§â€§" "᎔ ËĄâ±á”á”‰ ⁱᔗ ᔇᔘᔗ á”—Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą ᔃ á¶œËĄá”’á¶œá” ᔇʞ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ‧‧‧" "áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᎔ á¶œá”ƒâż Ëąâżá”‰á”ƒá” ⁱⁿ!" á”†á”ƒâżá”ˆÊž Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "ᔂᔉ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ á”ƒá”Êłá”‰á”‰ ᔒⁿ ᔃ ᔗⁱᔐᔉ‧‧‧" "᎔'ᔈ Ëąá”ƒÊž ⁿᔒᔒⁿ!" "áŽșᔒᔒⁿ ⁱᔗ ⁱ˹ á”—Ê°á”‰âż!" "ᔂᔉ'ËĄËĄ á¶œÊ°á”ƒâżá”á”‰ ᔗʰᔉ á¶œá”ƒËĄá”‰âżá”ˆá”ƒÊłËą á”—á”’ á¶œÊ°Êłâ±Ëąá”—á”á”ƒËą ᔈᔃʞ!" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ËĄá”ƒá”˜á”Ê°á”‰á”ˆâ€§ "᎔ ËĄâ±á”á”‰ ⁱᔗ! ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’á¶œá”Ëą á”ˆá”’Ê·âżËąá”—á”ƒâ±ÊłËąâžŽ áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ; ᎔'ËĄËĄ ᔈᔒ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”ƒá”–á”–ËĄâ±á”ƒâżá¶œá”‰Ëąâ€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”ƒÊžËąâ€§ ᔀʰᔉʞ ᔖᔘᔗ á”—Ê°á”‰â±Êł Ê°á”ƒâżá”ˆËą ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”â±á”ˆá”ˆËĄá”‰ ᔃⁿᔈ ËĄâ±á¶ á”—á”‰á”ˆ ᔗʰᔉᔐ ᔘᔖ➎ á”—Ê°á”‰âż á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᔈᔒ á”—Ê°á”‰â±Êł á”ˆá”‰Ëąâ±á”âżá”ƒá”—á”‰á”ˆ á”—á”ƒËąá”Ëąâ€§ ᔆᔒ Ëąá”ƒâżá”ˆÊž Ê·á”‰âżá”— ⁱⁿ ᔗʰᔉ á”‡á”‰á”ˆÊłá”’á”’á”âžŽ á¶œá”ƒÊłá”‰á¶ á”˜ËĄ ⁿᔒᔗ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ ⁿᔒⁱ˹ᔉ‧ á”†ËĄá”’Ê·ËĄÊž á”–á”˜ËąÊ°â±âżá” ᔒᔖᔉⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł á”—á”’ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á”âžŽ ËąÊ°á”‰ Ëąá”—á”’á”’á”ˆ ᔒⁿ Ê°á”‰Êł ᔗᔒᔉ˹ Ëąá”’ ᔃ˹ á”—á”’ ⁿᔒᔗ á”ˆâ±Ëąá”—á”˜Êłá”‡ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ á”†á”ƒâżá”ˆÊž á¶œÊłá”ƒÊ·ËĄá”‰á”ˆ á”—á”’ ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’á¶œá” ᔃⁿᔈ á¶œÊ°á”ƒâżá”á”‰á”ˆ ⁱᔗ ᔃ˹ ʰᔉ Ëąâżá”’Êłá”‰âžŽ Ëąá”—â±á¶ ËĄâ±âżá” ᔗʰᔉ á”˜Êłá”á”‰ á”—á”’ á”â±á”á”ËĄá”‰â€§ áŽŹá¶ á”—á”‰Êł á¶ â±ËŁâ±âżá” ᔗʰᔉ á¶œËĄá”’á¶œá” ᔃⁿᔈ ˹ᔉᔉ˹ ᔗʰᔉ Ê·â±âżá”ˆá”’Ê·'Ëą á¶œËĄá”’Ëąá”‰á”ˆâžŽ ËąÊ°á”‰ Ê·á”‰âżá”— ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ᔐᔉᔉᔗ ᔇᔃᶜᔏ á”ˆá”’Ê·âżâ» Ëąá”—á”ƒâ±ÊłËąâ€§ "᎔ ᔍᔒᔗ ᔃ á¶œÊ°Êłâ±Ëąá”—á”á”ƒËą á”—Êłá”‰á”‰ ᔒᔘᔗ ᔒᶠ á”’á”˜Êł á”á”ƒÊłá”ƒá”á”‰!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "᎞ᔉᔗ'Ëą ᔍᔉᔗ ˹ᔒᔐᔉ ᔒᶠ Ê°â±Ëą ⁱⁿᔛᔉⁿᔗⁱᔒⁿ˹ ᔃⁿᔈ Ê·Êłá”ƒá”– ᔗʰᔉᔐ!" "ᎎᔒʷ á”ƒÊłá”‰ ʷᔉ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ʰⁱᔐ Ê°á”‰Êłá”‰?" "áŽŸá”‰ÊłÊ°á”ƒá”–Ëą ʷᔉ Ëąâ±âżá” Ê°á”’ËĄâ±á”ˆá”ƒÊž'Ëą á”á”˜Ëąâ±á¶œ Ëąá”’âżá”Ëą ËĄá”’á”˜á”ˆ á”‰âżá”’á”˜á”Ê°â€§â€§â€§" "᎔ ÊČá”˜Ëąá”— á”—á”‰ËŁá”—á”‰á”ˆ ᔐʞ ᔈᔃᔈ á”—á”’ ᔍᔉᔗ ʰⁱᔐ ⁱⁿ ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”–Êłá”ƒâżá”! ᎔ ᔐᔃʞ ʰᔃᔛᔉ á”ƒËĄËąá”’ á”—á”‰ËŁá”—á”‰á”ˆ áŽźÊłá”ƒâż á¶ ËĄá”’á”˜âżá”ˆá”‰ÊłËąâ€§â€§â€§" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á¶œÊ°á”˜á¶œá”ËĄá”‰á”ˆâžŽ á”—á”˜Êłâżâ±âżá” ᔒⁿ ËĄâ±á”Ê°á”—Ëąâ€§ "á”†á”ƒâżá”—á”ƒ á”†á”ƒâżá”—á”ƒ'Ëą Ê°á”ƒËą ᔍᔒᔗ Ê°â±Ëą ÊČá”’ËĄËĄÊž ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ á”‰Êžá”‰Ëą ᔒⁿ ᔐᔉ‧‧‧" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”ƒá”— ᔘᔖ á”ƒá¶ á”—á”‰Êł á”ƒÊ·á”ƒá”á”‰âżâ±âżá”â€§ "ᔂʰᔃᔗ ⁱ˹ á”á”’â±âżá” ᔒⁿ‧‧‧" á¶œÊ°á”‰á¶œá”â±âżá” ᔗʰᔉ ᔈᔃᔗᔉ➎ ʰᔉ Ê·á”ƒËą á”—á”ƒá”á”‰âż ᔃᔇᔃᶜᔏ‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”— á”ˆá”’Ê·âż ᔃⁿᔈ Ëąá”ƒÊ· ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ ⁱⁿ Ê°á”ƒá”—Ëą ᔃⁿᔈ ËąÊ·á”‰á”ƒá”—á”‰ÊłËąâ€§ "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ ᔘᔖ; âżá”’Ê·âžŽ ʷᔉ á¶œá”ƒâż ᔒᔖᔉⁿ á”’á”˜Êł á”â±á¶ á”—Ëą!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê°á”ƒâżá”ˆá”‰á”ˆ ᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ á”–Êłá”‰Ëąá”‰âżá”—Ëąâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâžŽ ʞᔒᔘ á”’âżËĄÊž ᔍᔃᔛᔉ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá” á”—á”’ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż? á”‚Ê°á”‰Êłá”‰'Ëą á”’á”˜Êłâ€§â€§â€§" "á”†Ê°á”‰ËĄá”ˆá”’âżâžŽ ⁱᔗ'Ëą ᔗʰᔉ ᔇᔉ˹ᔗ á”—Ê°â±âżá” ʞᔒᔘ'ᔛᔉ á”‰á”›á”‰Êł á”á”’á”—á”—á”‰âż ᔐᔉ!" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᶜᔘᔗ ⁱⁿ➎ á”˜âżÊ·Êłá”ƒá”–á”–â±âżá” Ê°á”‰ÊłËą ËĄá”ƒá”‡á”‰ËĄËą 'á”—á”’ á”á”ƒÊłá”‰âż á¶ Êłá”’á” á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż' Ê°á”ƒá”–á”–â±ËĄÊžâ€§ "᎔‧‧‧" "áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâžŽ Ê°á”’Ê·'ᔈ ʞᔒᔘ á”âżá”’Ê· ᎔ âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆ ᔃ âżá”‰Ê· ᔛᔃᶜᔘᔘᔐ?" "ᎌʰ➎ áŽźÊłá”ƒâż; ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ê°á”’á”˜Ëąá”‰'Ëą ᔃ ᔐᔉ˹˹!" "᎔ âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆ ᔃ á”á”–Ëą ËąÊžËąá”—á”‰á”!" "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ê·á”‰ËĄá¶œá”’á”á”‰ áŽč˱‧ ᎟ᔘᶠᶠ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Ê°á”‰âż á¶ Êłá”ƒâżá”—â±á¶œá”ƒËĄËĄÊž ᶜʰᔉᶜᔏᔉᔈ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”ƒá”–á”–ËĄâ±á”ƒâżá¶œá”‰Ëą á”—á”’ ˹ᔉᔉ ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ ˹ᔉᔗ ᔃ˹ á¶œÊ°Êłâ±Ëąá”—á”á”ƒËąâ€§ "᎔ᔗ á¶œá”ƒâż'á”— ᔇᔉ á¶œÊ°Êłâ±Ëąá”—á”á”ƒËą; ᎔ âżá”‰á”›á”‰Êł Ê·Êłá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆâžŽ Ê·Ê°Êž á”ƒÊłá”‰ ᔃ˥˥ ᔐʞ ⁱⁿᔛᔉⁿᔗⁱᔒⁿ˹‧‧‧" "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż âżá”‰á”‰á”ˆËą á”—á”’ á”˜âżÊ·Êłá”ƒá”– Ê°â±Ëąâ€§â€§â€§" "á”†á”ƒâżá”—á”ƒ á”†á”ƒâżá”—á”ƒ'Ëą Ê°á”ƒËą ᔍᔒᔗ Ê°â±Ëą ÊČá”’ËĄËĄÊž ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ á”‰Êžá”‰Ëą ᔒⁿ ᔐᔉ‧‧‧" á¶ Êłá”˜Ëąá”—Êłá”ƒá”—á”‰á”ˆâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᶜʰᔉᶜᔏᔉᔈ á”˜âżá”ˆá”‰Êł ᔗʰᔉ á”—Êłá”‰á”‰ á”—á”’ ᶠⁱⁿᔈ Ê°â±Ëą ËĄá”ƒá”‡á”‰ËĄ 'á”—á”’ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶ Êłá”’á” á”Êłá”ƒá”‡Ëą' Ê·Êłá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”˜âżÊ·Êłá”ƒá”–á”–á”‰á”ˆ ⁱᔗ á”—á”’ ˹ᔉᔉ ᔗʰᔉ Ëąá”‰á¶œÊłá”‰á”— ᔇᔒᔗᔗ˥ᔉ ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ á”–á”ƒá”–á”‰Êł ᔒᶠ â±âżá”Êłá”‰á”ˆâ±á”‰âżá”—Ëąâ€§ á”âżá”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ á”ˆâ±ËąËĄá”’á”ˆá”á”‰ ᔗʰᔉ ˥ⁱᔈ➎ ʰᔉ Ëąá”á”ƒËąÊ°á”‰Ëą ᔗʰᔉ á”ËĄá”ƒËąËą á”—á”’ á”‡Êłá”‰á”ƒá” ⁱᔗ ᔒᔖᔉⁿ‧ áŽ±ËŁá¶œâ±á”—á”‰á”ˆËĄÊž á”˜âżá¶ á”’ËĄá”ˆâ±âżá” ᔗʰᔉ ᔖⁱᔉᶜᔉ ᔒᶠ á”–á”ƒá”–á”‰Êł Êłá”’ËĄËĄá”‰á”ˆâžŽ ⁱᔗ Ëąá”ƒÊžËą 'ʞᔒᔘ ÊČá”˜Ëąá”— ᔍᔒᔗ á”–Êłá”ƒâżá”á”‰á”ˆ' ᔒⁿ ⁱᔗ‧ ᎏ˥˥ ᔒᶠ ᔗʰᔉᔐ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ ËĄá”ƒá”˜á”Ê°â±âżá” ᔃᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ ᔗʰᔉʞ á”˜âżá”›á”‰â±ËĄá”‰á”ˆ ᔗʰᔉ Ê·â±âżá”ˆá”’Ê·Ëą ËąÊ°á”’Ê·â±âżá” ˹ᔗⁱ˥˥ á”ˆá”ƒÊłá” âżâ±á”Ê°á”— ᔒᔘᔗ‧ áŽŽá”˜á”â±ËĄâ±á”ƒá”—á”‰á”ˆ ᔃⁿᔈ á”‰á”á”‡á”ƒÊłÊłá”ƒËąËąá”‰á”ˆâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Êłâ±á”–Ëą ᔘᔖ ᔗʰᔉ Êłá”’ËĄËĄ ᔒᶠ á”–á”ƒá”–á”‰Êł ᔃⁿᔈ á”á”’á”‰Ëą ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ Ê°â±Ëą Êłá”’á”’á” á”˜á”–Ëąá”‰á”—â€§ "ᔆᔉᔉ ʞᔒᔘ ᔃᔗ Ëąá¶œÊ°á”’á”’ËĄ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄâ€§â€§â€§" áŽźÊłá”ƒâż á¶ ËĄá”’á”˜âżá”ˆá”‰ÊłËą ˥ᔉᶠᔗ‧ á”‚Ê°á”‰âż á”’âżËĄÊž ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ á”á”ƒËĄ á”–á”ƒËĄËą Êłá”‰á”á”ƒâ±âżá”‰á”ˆ áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąâ±á”Ê°á”‰á”ˆâ€§ "ᎎᔉ'ËĄËĄ á¶œá”ƒËĄá” á”ˆá”’Ê·âżâžŽ Êłâ±á”Ê°á”—?" "áŽŽá”ƒÊłá”ˆ á”—á”’ Ëąá”ƒÊžâ€§â€§â€§" ᔆʰᔉ á”ƒá”ˆá”â±á”—Ëą á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᶜʰᔉᶜᔏ ᔃ˹ ᔗʰᔉ Êłá”‰Ëąá”— ᔒᶠ ᔗʰᔉᔐ Êłá”‰á”›á”‰Êłá”—á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”ƒá”–á”–ËĄâ±á”ƒâżá¶œá”‰Ëąâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż?" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ê·á”‰âżá”— ⁱⁿ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á” ᔃ˹ ʰᔉ'Ëą Ëąâ±ËĄá”‰âżá”—ËĄÊž ᔒⁿ ᔗʰᔉ ᔇᔉᔈ‧ "ᶜᔒᔐᔉ ᔒⁿ➎ ʷᔉ á”–Êłá”ƒâżá”á”‰á”ˆ á”’á”—Ê°á”‰Êłâ€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”—á”’á”–á”–á”‰á”ˆ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ËąÊ°á”‰á”ˆ á”—á”‰á”ƒÊłËąâ€§ ᔀʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł á”á”ƒËĄ á”–á”ƒËĄËą ᶜᔃᔘᔍʰᔗ ᔘᔖ‧ "ᎎᔉʞ ᔇᔘᔈ‧‧‧" "ʞᔒᔘ ᔍᔒᔒᔈ?" ᎎᔉ á”˜Ëąá”˜á”ƒËĄËĄÊž ËĄá”ƒËąÊ° ᔒᔘᔗ Ê·Ê°á”‰âż ᔐᔃᔈ➎ ᔇᔘᔗ á”ƒâżá”ÊłÊž á”‰âżá”’á”˜á”Ê° á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊž ᑫᔘⁱᔉᔗ ᔃⁿᔈ ⁿᔒᔗ Ëąá”ƒÊžâ±âżá” ᔃ Ê·á”’Êłá”ˆâ€§â€§â€§ "᎔ â±âżá”›â±á”—á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰ÊłËąâ€§" áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ‧ "Ꮀᔒ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżá”— Ëąá”–á”ƒá¶œá”‰ á”—á”’ ᔇᔉ á”ƒËĄá”’âżá”‰?" "᎞ᔉᔗ'Ëą á¶œá”ƒËĄËĄ ⁱᔗ ᔃ âżâ±á”Ê°á”— á”á”ƒËĄ á”–á”ƒËĄËąâ€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż â±âżá¶ á”’Êłá”á”‰á”ˆ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł á”á”ƒËĄ á”–á”ƒËĄËąâ€§ "ᔂᔉ ÊČá”˜Ëąá”— ᔈⁱᔈ ⁱᔗ á¶ á”’Êł ᔃ˥˥ ⁱⁿ á¶ á”˜âżâ€§â€§" "᎔ á”âżá”’Ê·; ᎔ ÊČá”˜Ëąá”—â€§â€§â€§" "ʞᔒᔘ ᶠᔉᔉ˥ ËĄâ±á”á”‰ Ê°á”˜Êłá”— Êžá”’á”˜Êł á”–Êłâ±á”ˆá”‰?" "Êžá”‰Ëą áŽ·á”ƒÊłá”‰âżâ€§â€§â€§" "᎔ á”ƒá”–á”’ËĄá”’á”â±Ëąá”‰ á¶ á”’Êł Ê·á”ƒá”â±âżá” ʞᔒᔘ‧" "á”€Ê°á”ƒâżá”Ëą; ᎔ ˥ᔒᔛᔉ ʞᔒᔘ‧‧‧" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż'Ëą Ëąá”˜Êłá”‰ ËąÊ°á”‰ âżá”‰á”›á”‰Êł Ê°á”‰á”ƒÊłá”ˆ Ê°á”‰Êł Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ Ëąá”ƒÊž ᔗʰᔉ Ê·á”’Êłá”ˆ '˥ᔒᔛᔉ' ⁱⁿ ᔃ Ëąá”‰âżá”—á”‰âżá¶œá”‰âžŽ ˥ᔉᔗ á”ƒËĄá”’âżá”‰ á”—á”’ á”’á”—Ê°á”‰ÊłËąâ€§ ᔆʰᔉ á”âżá”‰Ê· ʰᔉ ËąÊ°á”’Ê·á”‰á”ˆ á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âż ᔃᔗ ᔗⁱᔐᔉ˹ ⁱⁿ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ ʷᔃʞ‧‧‧ "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ê·á”‰ËĄá¶œá”’á”á”‰; ˥ᔒᔛᔉ ʞᔒᔘ ᔗᔒ‧‧" ËąÊ°á”‰ ᔗᔘᶜᔏᔉᔈ ʰⁱᔐ ⁱⁿ‧ "ʞᔒᔘ á¶œá”ƒâż ᶠᔉᔉ˥ á¶ Êłá”‰á”‰ á”—á”’ ᔗᔉ˥˥ ᔐᔉ á”ƒâżÊžá”—Ê°â±âżá”â€§â€§â€§" áŽ·á”ƒÊłá”‰âż Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”ƒÊžâžŽ ᔇᔘᔗ ËąÊ°á”‰ Êłá”‰á”ƒËĄâ±Ëąá”‰á”ˆ ʰᔉ'Ëą Ëąâżá”’Êłâ±âżá”â€§ "ᔆ˥ᔉᔉᔖ ᔗⁱᔍʰᔗ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§"
March 26, 2012 Sleep talking, or somniloquy, is the act of speaking during sleep. It can be gibberish or resemble normal speech. Sleep talkers usually seem to be talking to themselves. The utterances can take place occasionally causing people to call out, speak, or produce incoherent language during sleep. People can sometimes act out on their dreams depending on where they are in their sleep cycle. Sleep talking may also occur during transitory arousals when a sleeper transitions from one stage of sleep to another whilst asleep. Sleep talking episodes are typically brief. Most sleep talking takes the form of short phrases, moans, or mumbling. The central symptom of sleep talking is audible expression that occurs during sleep without the person being aware of it happening. It can be gibberish or resemble normal speech. With sleep talking, you may not necessarily be forming coherent words or sentences.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒░░░░░░░░░░▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓█▒██▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░▒▓▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒█▓░▒█▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▒▓▓░░░▒▓▒░▓▓▒█▒▒██▒█▒░▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▓░░▓░▒░░░░░▒█▓░░▒█▓▒░░░░░░░▓███▓▓▓▒ ░░░░░░░░░░▒▓▒░░▓▓▒▒▒█▒██░▓████▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░▓░░▓█▒▒██▓▒░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░▒░ ░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▒▒▓█████████▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░ ░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓█▓██▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▒▒░░░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒██████▓▓▓██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░░░░░░███▓░▒░░░░░░░▒▒▒▒▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒░▒░░▒░░░░░█░░░░░░░▓██░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█▒░░░░░░▓░░░░█░░░░░░░░░▓░▓░░░▓██▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█░░░░░░░░▒▓░░░▒░░░░░░░░░▓░▒░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒█▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░▒░░░███░░░░░░░░█░▓▓░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▓█▓▓▓▓█▓▒▒▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█░░░░░░░▒▓█▓▒░░░▒▓███▓░░█░▓▓░░░░░░░░█░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒█▓▒░█▒▒▒▓▒▒▒▒▓░▓▓▒██▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░▓█▒░░░░░▓▓███░░░░░░░░▓░▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░█▒▓▓█████▓▓▒▓░▓▒█▒▒▒▒▒▒▒▓███▒▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░▓███▓░▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░▒░░░██░░░░░░░░▓█▓░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░█▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒▒▒░██░░░░░░░░░▓▓▓█▓░░░▒▓░░░░░░▒▓░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒▒░▒█░░░░░░░░░▒▒▓██▓▓▓░░░░░░░░░░░▓▓▒█░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░▓░░░░░░░░░▒▒██████░░░░░░░░░░▓▒▒▓█░░▒▓▒▒░░░░░░░░░█▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░▓░░░░░░░░░░▒█████░░░░░░░░░░▓▒▓████░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒████▒░░░░░░░░░░▓▒▓████▓░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒▒▒▒▒░▓░░░░░░░░░▒▓███░░░░░░░░░░░▓▒▓████▓░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░▒▒▒▒▒░░▓░░░░░░░░░▒▒██░░░░░░░░░░░▓▒▓████▓░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░▒▒▒░░░░█░░░░░░░░░▓██▒░░░░░░░░░░░▓▒▓███▒░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░██▓▒░░░░░░▒▓▓▓░░░░░░░░░░░░▓▒▓█▓░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒▒░░░░░░░░░█▒░░▒▓░░░█▒░░░░░░░░░░░░░█▓░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓░░░░░░▓░░░░▓░░░░█▓░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█▒▒░░░░░░░░░░█▓░░▒▓░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒▒░░░░░░░░░░░░██░░░░█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░
“Ol' Gary and Spot have been sneaking out for ages though their owners are none the wiser.” —Sandy
Episode Transcript: Plankton's Regular (episode starts at the Chum Bucket, where Plankton is grumbling) Karen: What's wrong now? Plankton: Same as always, look. Empty again. Karen: So what are you going to do about it? Plankton: I don't know anymore. (cries) Karen: (fake cries) Why don't you just work on a new recipe? Plankton: What's the point? I haven't had a customer in years! (Nat walks in) Nat: Hello. Plankton: Away with you! Can't you see that I'm self-loathing here? Nat: Sorry, I just wanted a Chum Stick. Plankton: What? Nat: Yes, I'd like one of your Chum Sticks. Plankton: You're kidding right? Nat: No, I'm serious, I want a Chum Stick. Plankton: Uh, okay, if you insist. (hands him a Chum Stick, and Nat eats it) Oh no, please don't sue me. (Nat finishes the whole thing and says: "Mmm-mmm!") I can't believe someone actually enjoys my Chum. (laughs) Nat: Now this was so good. I'm going to have to come back, tomorrow. (hands him a dollar) Here you go. See you in the morning. Plankton: (to Karen) Did you see that? I didn't even have to threaten his lıfe! He loves it! Excuse me Karen, but I've gotta whip up some more. (cuts to Plankton running out of the Kitchen with a Chum Stick) Now, I wait. I wait until he returns. (hops up on a stood, and stares out the window) I wait. I wait. I wait. (bored) I wait. (time card appears) French Narrator: 8 hours later... (Plankton is asleep, then the clock wakes him up) Plankton: Huh? Nat? Hello? Huh? What? (sees the clock) Oh, it's closing time. I should have known it was too gooÍ d to be true. Nat: Hey. Plankton: Well hello, Nat. Nat: I came back like I said yesterday. Plankton: You certainly did, didn't you? Nat: I'd like another Chum Stick, please? Plankton: Well, it's your lucky day, Nat. I happen to have a quite delectable one, right here. Nat: Oh, boy! (eats it) Plankton: Is it okay? Nat: (angry) Okay? (happy) It's perfection! (both laugh, and then do a high five) Hey, how about I have another. Plankton: You bet 'ya. (gives Nat another one, and he eats it) Nat: Whoo, boy! I cannot believe how good these things are. Plankton: Oh, well, you know... Nat: All right, see you tomorrow. (hands him another dollar) Plankton: What? You're coming back again? Nat: Oh, you know it! And the day after that, and the next week after that! You've got a regular customer on your hands! (walks out) Plankton: Oh my, this is amazing! At last, I've got my revenue! (laughs evilly. Bubble-wipe to the Krusty Krab, where Mr. Krabs is laughing and singing) Music: Rollin' Rollin' Rollin' Mr. Krabs: Rollin', rollin' rollin'. Money keeps on rollin'. Mr. Krabs: (he is playing bowling with money) One more time! (notices Plankton) No way, Plankton! You're not getting me formula this time, or any time! (throws him on the counter, then gets a spoon, and crashes him) Plankton: Don't bother. There's no need. Mr. Krabs: What are you talking about? Plankton: I'm just saying, I no longer need to copy you, Krabs. I've got my own winning recipe now. Mr. Krabs: (laughs) You're really funny, man! You think you can compete with me? Look Plankton, look at all these loyal customers. Loyal to me, not to you! Nat: (enters) Hey Plankton, can I get another one of your delicious Chum Sticks? Plankton: But of course... loyal customer. (hops out of Mr. Krabs' hands, onto Nat's hand) I'll see you later, loser. Much later! (laughs) Mr. Krabs: Oh no! How can this be? Boy, front and centre! SpongeBob: Yes, sir! Mr. Krabs: Plankton's trying to overthrow me business! He's got a customer that actually likes his food! You've gotta get that guy back on our side, with a couple of Krabby Patties. SpongeBob: Oh, you can count on me sir. (bubble-wipe to Nat walking toward the Chum Bucket) Pardon me, you smart fellow? Down here. (he is laying on the floor, like a mat) Why settle for Plankton's Chum... (holds up a plate with a Krabby Patty in front of Nat) ...when you can enjoy a steaming Krabby Patty, for free? Nat: (sniffs it) No thanks. (opens the door, peeling off SpongeBob's skın) SpongeBob: Barnacles! (bubble-wipe to SpongeBob in a chair) There he is. Just in time for breakfast. (walks down the street, then throes a rock on the ground) Oh, I am such a clumsy oaf. I sure hope nothing happens to this Krabby Patty as I step carefully over this rock here. (deliberately tripĆ«s on the rock) Oh, no! Too late! No! No! (tries to sHOVel the patty in his mĂžuth, but his mĂžuth dodges it) Oops. Oops. Oops. Oops. Oops. Come on, Nat. Just one accidenta1 bite! I see you're not hungry right now, but I'm telling you, that Krabby Patty will make a great snack later. (Nat's face is messy) Nat: Yeah, do me a favour. (rips off SpongeBob's pans, uses it as a napkin to wipe his messy face, then gives it back) From now on, keep those Shabby Patties to yourself. (walks away) SpongeBob: Oh, fish paste! (bubble-wipe to the Chum Bucket) Plankton: Nat, back all ready? That's the fifth time today. Not that I'm surprised. Karen. babe, get Nat here another plate of that sweet Chum. Karen: Yes, your diminutiveness. (goes in the kitchen) Plankton: Say, Nat, do you have any frıends? Nat: Nope. (Plankton sings a little, then laughs) Plankton: Would you hurry up with that Chum, Karen?! SpongeBob: (imitating Karen) Yeah, yeah, yeah, keep your tiny pans on Plankton, bleep bloop. (throws a Krabby Patty) There's your Chum, bleep blap blop. Nat: Hey, this doesn't look like Chum. Plankton: A that doesn't look like Karen. (SpongeBob, shaped just like Karen, is shown) SpongeBob: Why don't be ridiculĂžus my husband, bleep blap. Of course it's me. Plankton: What have you done with Karen, you brute?! (cutt1ng to the kitchen, where Karen is taped up) Nat: How many times do I have to tell you? I don't want to eat your trash! Plankton's chum is my favourite breakfast, lunch, and dinner. I LOVE CHUM! So forget it! I don't want to eat anything else! (SpongeBob returns to normal, and speaks in his normal voice) SpongeBob: So you're saying that you love Chum? And all that you ever eat, is Chum? Nat: Yeah! That's right! SpongeBob: Interesting. (walks away. Bubble-wipe to Nat walking out of a trailer. He notices a hĂžle with a sign that says "Shortcut 2 Chum Bucket") Nat: A shortcut to the Chum Bucket? Hmm. That must be for me. (goes through the hĂžle, but it leads to the Krusty Krab) SpongeBob and Mr. Krabs: Welcome, valued customer. Nat: This isn't the Chum Bucket. Mr. Krabs: (laughs) Why go to the Chum Bucket, when the Krusty Krab is adding tasty Chum to our menu? Nat: That's okay, I only eat Chum Bucket brand Chum. Mr. Krabs: But we've developed a special recipe for the most discerning Chum lovers. Besides, I locked all the exits until you give it a try. So what do you say? (Nat eats it, then spits it out) You like it? Nat: (brushes the chum off) It's... (vomıtıng fills up his cheeks) Mr. Krabs: Yeah? Nat: It's... (coughs) Mr. Krabs: Well, what do you think? Nat: It's the second foulest thing I've ever tasted! (vomıtıng) I'm going back to Plankton's Chum. (crawls away) Mr. Krabs: What am I going to do? I can't let Plankton have as much as one single customer! (cries) I just can't afford it. SpongeBob: I guess you'll have to make Chum just like Plankton's. Mr. Krabs: But to do that, I'd have to know how Plankton makes his Chum. (his eyes turn into light bulbs) That's it boy-yo! (bubble-wipe to the Chum Bucket at night. Sneaks over, and cuts a hĂžle, allowing him to get in) Where could it be? (notices the safe) There! Plankton's secret formula. (tries to open it) It's gotta be in here (an alarm goes off, and he gets crushed by a giant spoon) Plankton: (laughs) What do you think, Krabs baby? This time I caught you trying to Ɵteal my secret formula! Ironic, isn't it? Mr. Krabs: Unfortunately, I have no way of knowing. You see, crabs are not born with an inkling of irony. Plankton: Ouch, double irony! (SpongeBob picks him up) SpongeBob: Triple irony, Plankton! Though you nabbed Krabs trying to Ɵteal your formula, I'm still here to ruin your evıl plans! So it's like a dollop of irony on top of an ironic twist. (Plankton groans) I mean just think about that. (Plankton presses a button on his remote) You know, in a weird way, it's like we never left the... (gets crashed by another giant spoon) Plankton: Good thing I sprang for the dual spoon installation. Karen: Call it a computer's intuition, but I sense your regular approaching, with an unusually large wad of cash. (her screen shows Nat walking to The Chum Bucket with his money) Mr. Krabs: Look at all that loot! Plankton: That's right, Krabs! And you're going to have to keep looking when my customer comes in and pays me for my Chum! Mr. Krabs: D'oh, just put me out of me miserly! (Nat walks in) Plankton: Back for more of my delicious Chum, I see. Nat: Not this time! Plankton and Mr. Krabs: Huh? Nat: (to Karen) Not ever again! The deal's off, computer! I can't eat another bite of that slop, no matter how much you pay me! Plankton: Ha-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-huh? Nat: I have eaten ten of those things, and I've already had to go to the doctor, twice! (passes outÌž. Two men put him on a medical bed) If you need me, I'll be getting my stomach dump3d... again. (they carry him out) Plankton: What's the deal, Karen? Karen: The deal, was that I paid Nat to eat your Chum, so you'd quit your constant complaining. Plankton: All this time, I never had one regular customer? Karen: Duh. Plankton: I should have known! Why would anyone ever eat my slop? Karen: Uhh, there he goes again. Cut it out, Plankton! Plankton: What? It's just obvious that I'm a complete faılure, and waster of a lower lıfe form! Oh, woe is me! (cries) SpongeBob: Quickly, now is the time to make a hasty retreat! Mr. Krabs: What? And miss this? I've never enjoyed meself more! This irony is pretty good stuff! (laughs)
Episode Transcript: Sleepy Time Mrs. Puff: (takes his licence and tears it up) Not even in your dreams, Mr. SquarePants! SpongeBob: No! (flies through the dream cloud and on SpongeBob’s real bed) Ouch! Where am I? (walks and looks up to his real self) Is that me? Or is this me? Am I still dreaming? Gary: Meow. (snoring) Meow. SpongeBob: (walks up to Gary's dream cloud) This must be Gary's dream. I'm gonna get a closer look. (jumps into the dream cloud and falls to the ground) Whoa! Wow. Look at all these books. I wonder where Gary is. Gary! Huh? (walks up to Gary reading a book) Excuse me, sir. Have you seen...? (Gary turns around) Gary: SpongeBob? SpongeBob: Gary? Gary: How dare you invade the sanctity of my dreams? SpongeBob: Gary! You can talk! Gary: (sighs) In dreams, one is not tethered by earthly limitations. SpongeBob: What does that mean? Gary: Come. For ages, dreams have been thought of as windows to another realm. (picks up a book and reads from it) "Let me not mar that perfect dream by an aurora stain, but so adjust my daily night that it may come again." Emily Dickinson wrote that. SpongeBob: Who? Gary: (flips a few pages) Here's one you might know. (clears throat) There once was a man from Peru who dreamed he was eating his shoe. He woke with a fright in the middle of the night to find that his dream had come true. SpongeBob: (laughs) Gee Gary, you sure are smart. Gary: Did you think my shell was full of not air? SpongeBob: Well, thanks for the info, Gary. I'm going back to my own dream now. Gary: Beware of your wandering eye, you little poriferan! SpongeBob: (jumps out of Gary's dream cloud and hops up onto his alarm clock to get into his own; sees Patrick's dream cloud outside the window) I wonder what Patrick's dreaming. (Patrick is stuck to the bottom of his rock, sucking his thumb and snoring; SpongeBob runs over) I can't resist! (laughs and jumps in; inside, he opens a door; everything is white, and there is no scenery, just Patrick rocking back and forth on a 25Âą kiddie ride) Hey Patrick! Patrick: Hi SpongeBob. SpongeBob: (walks over) You know Patrick, this is a dream. You can do anything you want. Patrick: Yup. SpongeBob: I mean anything! Watch. I can turn into a skyscraper. (transforms into the shape of a skyscraper) Going up! Eh? (sees that Patrick is unresponsive; looks dull) I can make... a million of me! (changes back to his normal shape and size, this time with a million copies of himself) Eh? Eh? (the clones disappear) Ah, tartar sauce. I'm going to a different dream. (leaves) Patrick: Okay. Bye SpongeBob. (kiddie ride comes to a halt; Patrick reaches into his pocket and pulls out another quarter and goes to put it in the slot, but accidentally drops it and it rolls away) Oh!!! (the quarter falls into a grate) Shoot, that was my last quarter. (sits on the ride with a dull gaze; meanwhile, SpongeBob hops out of the dream cloud and starts to walk down the block; he stops below Squidward's dream cloud) SpongeBob Ooh, this is gonna be good! (sucks in air and floats up into the cloud; inside, Squidward is playing clarinet in front of an applauding crowd; he has a powdered wig on his head) Psst! Squidward! (waving in the audience; Squidward stops playing) Hey, Squidward! Squidward: SpongeBob! (everyone cheers) Squidward: (bows) Thank you. Thank you. Thank you. (a few audience members run up and grab SpongeBob and push Squidward out of the way) What is this instrument that produces such lovely sound? SpongeBob: (turns back to normal and runs away while audience chases him) So long, Squidward! (audience members chase after SpongeBob pushing Squidward into a fruit barrel thing. SpongeBob runs out the door and lands on the top of the tree dome) Hey! I'm at Sandy's! (Sandy sleeping in her tree and SpongeBob jumps in her dream cloud and opens a plane door) Aw, this looks neat! I wonder...(falls out of the plane) Ahh! Sandy: (surfs up on a glide board to SpongeBob) Hey SpongeBob, what brings you here? SpongeBob: Hey Sandy! What's going on? Sandy: (turns upside down) Well, we're free-falling from 114,000 feet, and we're gonna land on that itty-bitty target. (a target is shown on the ground and SpongeBob and Sandy spins around) SpongeBob: This seems kind of dangerous! Sandy: Not as long as you've got a big old parachute! SpongeBob: Okay! (gives her a thumbs-up; both his shoes inflate) Sandy: Not pair of shoes, SpongeBob, parachute! Pearl: Hello, SpongeBob! (sits at a table with a green rabbit and a brown teddy bear, she pours some tea into the bear's cup) SpongeBob: (waves) Oh, Pearl. This is your dream. Pearl: You're just in time for the tea party! SpongeBob: Actually, I was looking for your dad's dream. Pearl: Oh. He's next door. (shakes head in disappointment) Boys don't understand the sophistication of tea parties. Right, Mr. Stuffy? SpongeBob: Bye! (gets out of Pearl's dream and goes over to Mr. Krabs) I bet Mr. Krabs' dream will be more robust. (peeks in the cloud and just floats on his backside in the large ocean until he hits Mr. Krabs boat) Mr. Krabs: (pulls the dollar out of the water and heaves it into the wallet) I did it! (gets excited) I finally did it! SpongeBob: Congratulations, Mr. Krabs. (puts down the wallet and wants to shake hands with Mr. Krabs but when he tries the wallet bounces toward the back of the boat); the wallet bounces away) Mr. Krabs: No, SpongeBob! Don't let it go! SpongeBob: Huh? Mr. Krabs: Get it, SpongeBob! Get it! Get it! Get it! Get it! Get it! (SpongeBob chases after it, but it hops off the back end of the boat) SpongeBob: Hey! Hey! I...! Mr. Krabs: No! (the dollar jumps in the lagoon and swims away) SpongeBob: This'll make a make a great story, eh Mr. Krabs? Mr. Krabs: Oh SpongeBob... SpongeBob: Yes, Mr. Krabs? Mr. Krabs: (throws a rope around him) You're fired! (fires some sort of a plunger inside it to which the rope is attached) SpongeBob: Ahh!!!!!!!! (gets shot out of the dream cloud and into Plankton's dream on a building) Ooh! Must be Plankton's dream. Hey, Plankton's dreaming about Bikini Bottom. Plankton: Zap! (zaps a building near SpongeBob and fish come running out) I see you. (stomps up to another building, twenty times the size of his normal self) Zap! (shoots a green laser out of his eye) Fish: My leg! Plankton: I see you. Zap! SpongeBob: Plankton! (tries to get himself untied from the rope around his ankle) Plankton: I see you...(SpongeBob gets untied and drops to the ground) Zap! (zaps and disintegrates the building that SpongeBob was on then walks to the Krusty Krab) Oh look, it's the Krusty Krab, home of the Krabby Patty. (steps on it) Crush! (picks up the Krusty Krab sign and starts to kick it while walking away) SpongeBob: This isn't a dream, this is a nightmare! Gary: Meow! SpongeBob: (stops and looks) Gary! Gary! No! Gary: Meow! (Plankton still coming towards Gary making giant step sounds) Plankton: Here kitty, kitty, kitty. SpongeBob: Gary!!! (jumps for Gary) I've got you, Gary! Plankton: Peek-a-boo, here comes my foot! (steps on SpongeBob and Gary) Huh? (lifts his foot from paın) Yow!!! SpongeBob: (looking like a thumbtack) I think he's got the point. (laughs) Plankton: (as Plankton's voice gets higher and higher until he goes back to his normal size) Whoa! (three burnt fish walk up to Plankton looking mad) Well, I guess I've got some explaining to do, huh? (fish on left lifts his foot about to stomp on Plankton) No! No! No! Not the face! (gets stepped on gets squished. Wakes up screaming and his dream cloud pops, making dream SpongeBob fall out and plops on the ground) SpongeBob: Ooh! (SpongeBob walks home into his own dream cloud where his real self is still sleepıng) Ah, that was fun and all, but it's good to be back in my own dream cloud. (goes to sleepıng) Ah....(wakes up after hearing his friends voices and faces hovering around his head) Squidward: SpongeBob! SpongeBob: Huh? Mr. Krabs: SpongeBob! Sandy: SpongeBob! Squidward: SpongeBob! Mr. Krabs: SpongeBob! SpongeBob: What do you want from me? Leave me alone! (wakes up from Squidward shaking him) No! No, no, no, no! Squidward: SpongeBob! (wakes SpongeBob up) SpongeBob: Ahh!! (friends stand around his bed, except Patrick came late) What are you all doing in your pyjamas? Are we having a slumber party? Squidward: No. We are not having a slumber party! Sandy: Do us all a favour SpongeBob, and stay out of our dreams! (everyone agrees) Patrick: [walks in] Does anyone have a quarter?
Â«ĐąŃ€Đ”Đ±ŃƒĐ”Ń‚ŃŃ ĐżĐŸĐŒĐŸŃ‰ĐœĐžĐș» «Help Wanted» Â«ĐŸĐŸĐŽĐČĐŸĐŽĐœŃ‹Đč ĐżŃ‹Đ»Đ”ŃĐŸŃÂ» «Reef Blower» «ЧаДпОтОД ĐżĐŸĐŽ ĐșŃƒĐżĐŸĐ»ĐŸĐŒÂ» «Tea at the Treedome» Â«ĐœŃ‹Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” ĐżŃƒĐ·Ń‹Ń€ĐžÂ» «Bubblestand» Â«ĐŸĐŸŃ€ĐČĐ°ĐœĐœŃ‹Đ” ŃˆŃ‚Đ°ĐœŃ‹Â» «Ripped Pants» Â«Đ›ĐŸĐČĐ»Ń ĐŒĐ”ĐŽŃƒĐ·Â» «Jellyfishing» Â«ĐŸĐ»Đ°ĐœĐșŃ‚ĐŸĐœ!» «Plankton!» Â«ĐšĐ°ĐżŃ€ĐžĐ·ĐœŃ‹Đ” ŃĐŸŃĐ”ĐŽĐžÂ» «Naughty Nautical Neighbors» «КĐșĐŸĐ»Đ° упраĐČĐ»Đ”ĐœĐžŃ ĐșĐ°Ń‚Đ”Ń€Đ°ĐŒĐžÂ» «Boating School» Â«Đ”ĐŸŃŃ‚Đ°ĐČĐșĐ° пОццы» «Pizza Delivery» Â«Đ”ĐŸĐŒ, ĐŒĐžĐ»Ń‹Đč Đ°ĐœĐ°ĐœĐ°ŃÂ» «Home Sweet Pineapple» Â«ĐœĐŸŃ€ŃĐșĐŸĐč ĐĄŃƒĐżĐ”Ń€ĐŒĐ”Đœ Đž ОчĐșароĐș» «Mermaid Man and Barnacle Boy» Â«ĐŸĐžĐșулО» «Pickles» Â«Đ”Đ”Đ¶ŃƒŃ€ĐœŃ‹Đč ĐżĐŸ шĐșĐŸĐ»Đ”Â» «Hall Monitor» Â«Đ’Đ”Ń‡Đ”Ń€ĐžĐœĐșĐ° ĐŒĐ”ĐŽŃƒĐ·Â» «Jellyfish Jam» «РаĐșДта ĐĄŃĐœĐŽĐžÂ» «Sandy’s Rocket» «ХĐșŃ€ĐžĐżŃƒŃ‡ĐžĐ” ŃĐ°ĐżĐŸĐłĐžÂ» «Squeaky Boots» «БДз ŃˆŃ‚Đ°ĐœĐŸĐČ» «Nature Pants» Â«Đ”Đ”ĐœŃŒ ĐœĐ°ĐŸĐ±ĐŸŃ€ĐŸŃ‚Â» «Opposite Day» Â«ĐšŃƒĐ»ŃŒŃ‚ŃƒŃ€ĐœŃ‹Đč ŃˆĐŸĐș» «Culture Shock» Â«Đ’Đ”ŃĐ”Đ»ŃŒĐ”Â» «F.U.N.» Â«ĐœŃƒŃĐșул Đ‘ĐŸĐ± ĐœĐŸĐłŃƒŃ‡ĐžĐ” ĐšŃ‚Đ°ĐœŃ‹Â» «MuscleBob BuffPants» «ХĐșĐČОЎĐČарЮ — ĐœĐ”ĐŽŃ€ŃƒĐ¶Đ”Đ»ŃŽĐ±ĐœŃ‹Đč прОзраĐș» «Squidward the Unfriendly Ghost» «КаĐČалДр» «The Chaperone» Â«Đ›ŃƒŃ‡ŃˆĐžĐč ŃĐ»ŃƒĐ¶Đ°Ń‰ĐžĐč ĐŒĐ”ŃŃŃ†Đ°Â» «Employee of the Month» Â«ĐąŃ€ŃƒŃĐ»ĐžĐČŃ‹Đ” ŃˆŃ‚Đ°ĐœŃ‹Â» «Scaredy Pants» «Я был ĐżĐŸĐŽŃ€ĐŸŃŃ‚ĐșĐŸĐŒ Đ“ŃŃ€ĐžÂ» «I Was a Teenage Gary» «ХБ-129» «SB-129» «ЛюбОтДлО ĐșĐ°Ń€Đ°Ń‚ŃÂ» «Karate Choppers» Â«Đ’Ń€Đ”ĐŒŃ ŃĐœĐŸĐČ» «Sleepy Time» Â«ĐŸĐ”ĐœĐœĐ°Ń Đ±ĐŸĐ»Đ”Đ·ĐœŃŒÂ» «Suds» Â«Đ”Đ”ĐœŃŒ сĐČŃŃ‚ĐŸĐłĐŸ Đ’Đ°Đ»Đ”ĐœŃ‚ĐžĐœĐ°Â» «Valentine’s Day» Â«Đ‘ŃƒĐŒĐ°Đ¶Đșа» «The Paper» Â«ĐšĐ°Ń€Đ°ĐŒĐ±Đ°!» «Arrgh!» Â«ĐšĐ°ĐŒĐ”ĐœĐœĐ°Ń Đ±Đ”Đ·ĐŽĐœĐ°Â» «Rock Bottom» «йДхас» «Texas» Â«ĐœĐ”Đ»ĐșĐžĐč бДс» «Walking Small» Â«ĐĐżŃ€Đ”Đ»ŃŒŃĐșОД Ń€ĐŸĐ·Ń‹ĐłŃ€Ń‹ŃˆĐžÂ» «Fools in April» Â«Đ›ĐŸĐżĐ°Ń‚ĐșĐ° ĐĐ”ĐżŃ‚ŃƒĐœĐ°Â» «Neptune’s Spatula» «КрючĐșО» «Hooky» Â«ĐœĐŸŃ€ŃĐșĐŸĐč ĐĄŃƒĐżĐ”Ń€ĐŒĐ”Đœ Đž ОчĐșароĐș 2» «Mermaid Man and Barnacle Boy II» «У Ń‚Đ”Đ±Ń ŃˆĐœŃƒŃ€ĐșĐž ĐœĐ” Đ·Đ°ĐČŃĐ·Đ°ĐœŃ‹Â» «Your Shoe’s Untied» Â«Đ’Ń‹Ń…ĐŸĐŽĐœĐŸĐč ĐĄĐșĐČОЎа» «Squid’s Day Off» Â«Đ§Đ”ĐŒ-Ń‚ĐŸ ĐżĐ°Ń…ĐœĐ”Ń‚Â» «Something Smells» Â«ĐœĐ°Đ»Ń‹ŃˆĐșĐ° Đ±ĐŸŃŃÂ» «Bossy Boots» Â«Đ‘ĐŸĐ»ŃŒŃˆĐŸĐč Ń€ĐŸĐ·ĐŸĐČыĐč ĐœĐ”ŃƒĐŽĐ°Ń‡ĐœĐžĐș» «Big Pink Loser» «Баббл БаЎЎО» «Bubble Buddy» Â«ĐĄĐŒĐ”Ń€Ń‚Đ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đč ĐżĐžŃ€ĐŸĐłÂ» «Dying for Pie» «Крабс-ĐżĐŸĐŽĐŽĐ”Đ»Đșа» «Imitation Krabs» Â«Đ’ĐŸŃ€ĐŒĐžÂ» «Wormy» «КрасОĐČŃ‹Đ” ĐșĐŸŃ‚Đ»Đ”Ń‚ĐșО» «Patty Hype» Â«Đ‘Đ°Đ±ŃƒĐ»ĐžĐœŃ‹ ĐżĐŸŃ†Đ”Đ»ŃƒĐžÂ» «Grandma’s Kisses» «ХĐșĐČОЎграЎ» «Squidville» Â«ĐŸĐŸŃĐ»Đ”ĐŽĐœŃŃ ĐœĐ”ĐŽĐ”Đ»Ń пДрДЎ Đ·ĐžĐŒĐœĐ”Đč спячĐșĐŸĐč» «Prehibernation Week» Â«ĐŸŃ€Đ”ŃŃ‚ŃƒĐżĐœĐ°Ń Đ¶ĐžĐ·ĐœŃŒÂ» «Life of Crime» Â«Đ ĐŸĐ¶ĐŽĐ”ŃŃ‚ĐČĐŸ — ŃŃ‚ĐŸ ĐșŃ‚ĐŸ?» «Christmas Who?» Â«ĐŁŃ€ĐŸĐșĐž ĐČыжОĐČĐ°ĐœĐžŃÂ» «Survival of the Idiots» Â«ĐŸĐŸĐșĐžĐœŃƒŃ‚Ń‹Đč» «Dumped» Â«ĐĐ”Đ·Đ°ŃĐ»ŃƒĐ¶Đ”ĐœĐœĐ°Ń ĐœĐ°ĐłŃ€Đ°ĐŽĐ°Â» «No Free Rides» «Я ĐČаш ĐżĐŸĐșĐ»ĐŸĐœĐœĐžĐș» «I’m Your Biggest Fanatic» Â«ĐœĐŸŃ€ŃĐșĐŸĐč ĐĄŃƒĐżĐ”Ń€ĐŒĐ”Đœ Đž ОчĐșароĐș 3» «Mermaid Man and Barnacle Boy III» Â«ĐšŃƒŃ‚ĐșĐž ĐżŃ€ĐŸ Đ±Đ”Đ»ĐŸĐș» «Squirrel Jokes» «ДаĐČĐ»Đ”ĐœĐžĐ”Â» «Pressure» «Х Đ°Ń€Đ°Ń…ĐžŃĐŸĐŒ ĐœĐ°ĐłĐŸĐ»ĐŸÂ» «The Smoking Peanut» Â«ĐĐ”ĐČĐŸĐ»ŃŒĐœĐžĐșĐž прОзраĐșа» «Shanghaied» Â«Đ“ŃŃ€Đž ĐżŃ€ĐžĐœĐžĐŒĐ°Đ”Ń‚ ĐČĐ°ĐœĐœŃƒÂ» «Gary Takes a Bath» Â«Đ”ĐŸĐ±Ń€ĐŸ ĐżĐŸĐ¶Đ°Đ»ĐŸĐČать ĐČ â€žĐŸĐŸĐŒĐŸĐčĐœĐŸĐ” ĐČĐ”ĐŽŃ€ĐŸâ€œÂ» «Welcome to the Chum Bucket» «КараĐșŃƒĐ»ŃÂ» «Frankendoodle» Â«ĐšĐŸŃ€ĐŸĐ±ĐșĐ° с сДĐșŃ€Đ”Ń‚ĐŸĐŒÂ» «The Secret Box» Â«ĐĐŸŃ‡ĐœĐ°Ń ŃĐŒĐ”ĐœĐ°Â» «Graveyard Shift» Â«ĐšŃ€Đ°Đ±ŃĐŸĐČая Đ»ŃŽĐ±ĐŸĐČŃŒÂ» «Krusty Love» Â«ĐĄĐŸŃ‡ĐžĐœĐ”ĐœĐžĐ”Â» «Procrastination» «Я ĐŽŃ€ŃƒĐ¶Ńƒ с Ń‚ŃƒĐżĐŸĐłĐŸĐ»ĐŸĐČŃ‹ĐŒÂ» «I’m With Stupid» Â«ĐœĐ°Ń‚Ń€ĐŸŃŃĐșĐŸĐ” ŃĐ»ĐŸĐČŃ†ĐŸÂ» «Sailor Mouth» Â«ĐĐ”ĐžĐ·ĐČĐ”ŃŃ‚ĐœŃ‹Đč Ń…ŃƒĐŽĐŸĐ¶ĐœĐžĐș» «Artist Unknown» Â«ĐžŃ…ĐŸŃ‚ĐœĐžĐș ĐœĐ° ĐŒĐ”ĐŽŃƒĐ·Â» «Jellyfish Hunter» Â«Đ–Đ°Ń€Đ”ĐœŃ‹Đ” Огры» «The Fry Cook Games» Â«Đ—Đ°Đ±Đ°ŃŃ‚ĐŸĐČĐșĐ° ĐĄĐșĐČОЎĐČарЎа» «Squid on Strike» Â«ĐĄŃĐœĐŽĐž, ĐĄĐżĐ°ĐœŃ‡ Đ‘ĐŸĐ± Đž чДрĐČяĐș» «Sandy, SpongeBob, and the Worm»
áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ ᎔ âżá”‰á”‰á”ˆ ᔃ Ê°á”ƒâżá”ˆ ʷⁱᔗʰ Ëąá”’á”á”‰á”—Ê°â±âżá”âžŽ ᔏⁱᔈ‧ [á”—á”ƒá”á”‰Ëą á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ʷⁱᔗʰ ʰⁱᔐ➎ ᔇʞ ᔗʰᔉ Ê°á”ƒâżá”ˆ] á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ [á”â±á”á”ËĄâ±âżá”] ᎞ᔒᔛᔉ‧‧‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ [á”Êłá”’á”ƒâżËą ⁱⁿ á”ˆâ±Ëąá”á”˜Ëąá”—] ᎞ᔒᔛᔉ? ᔀʰᔃᔗ'Ëą á”—á”’á”’ á”‡Êłá”˜á”—á”ƒËĄâ€§â€§â€§ ᎞ᔉᔗ'Ëą ᔈᔒ ⁱᔗ! [á¶ Êłá”’á” â±âżËąâ±á”ˆá”‰ ᔗʰᔉ á”ˆâ±Ëąá”á”˜â±Ëąá”‰] ᎔ᔗ'Ëą Ê·á”’Êłá”â±âżá”âžŽ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡? á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ᎔'ᔐ Ëąá”’ÊłÊłÊžâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§ ʞᔒᔘ ᶜᔃᔐᔉ á”—á”’ ᔐᔉ á¶ á”’Êł Ê°á”‰ËĄá”–â€§â€§â€§ ᔃⁿᔈ ᎔ á¶ á”ƒâ±ËĄá”‰á”ˆ! [á¶œÊłâ±á”‰Ëą ᔃⁿᔈ âżá”‰á”ƒÊłËĄÊž á”ˆÊłá”’Ê·âżËą áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ⁱⁿ á”—á”‰á”ƒÊłËą] áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ ᎔ᔗ'Ëą á”ƒËĄÊłâ±á”Ê°á”—âžŽ ᔏⁱᔈ‧ ʞᔒᔘ âżá”‰á”‰á”ˆ á”—á”’ á¶œÊłá”‰á”ƒá”—á”‰ ᔃ á”ˆâ±á”›á”‰ÊłËąâ±á”’âżâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ áŽ°â±á”›á”‰ÊłËąâ±á”’âżâžŽ ᔉʰ? áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ ˜ [â±á”â±á”—á”ƒá”—á”‰Ëą á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą ËĄá”ƒá”˜á”Ê°] áŽŽá”ƒÊłá”ˆÊžâ»Ê°á”ƒÊłâ»Ê°á”ƒÊłâ€§
áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ ˜ [á”–â±á¶œá”Ëą á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ ᔘᔖ] áŽŹâżÊž Ëąâ±á”âż ᔒᶠ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż? á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡â ˜ ᔁʰ➎ á”ƒá¶ Êłá”ƒâ±á”ˆ ⁿᔒᔗ➎ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆâ ˜ áŽčᔃʞᔇᔉ ʰᔉ'Ëą ᔒⁿ á”›á”ƒá¶œá”ƒá”—â±á”’âżâ€§ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ ˜ Ꮀᔒⁿ'á”— ᔇᔉ Ëąâ±ËĄËĄÊž! ᔂᔉ á”ƒËĄÊ·á”ƒÊžËą ᔗᔃᔏᔉ á”’á”˜Êł á”—Êłâ±á”–Ëą á”—á”’á”á”‰á”—Ê°á”‰ÊłâžŽ [Ê°â±Ëą á”‰Êžá”‰Ëąá”—á”ƒËĄá” á”‰âżËĄá”ƒÊłá”á”‰Ëą ᔃᔗ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ] á”—á”’ ᔏᔉᔉᔖ ᔃⁿ ᔉʞᔉ ᔒⁿ ᔉᔃᶜʰ á”’á”—Ê°á”‰Êłâ€§ ᔂʰᔃᔗ'Ëą á”—á”ƒá”â±âżá” ᔗʰᔃᔗ á¶œÊłá”’á”’á” Ëąá”’ ËĄá”’âżá”? [ËĄá”’á”’á”Ëą ᔃᔗ Ê°â±Ëą ʷᔃᔗᶜʰ] ᎎᔐ‧‧‧ áŽčᔃʞᔇᔉ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł ⁱ˹ Ëąá”—á”˜á¶œá”â€§ [ᔒⁱ˥˹ ᔗʰᔉ Ê°â±âżá”á”‰Ëą ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł ᔃⁿᔈ ˹ᔉᔉ˹ ᔃ ˥ⁱⁿᔉ ᔒᶠ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰ÊłËą á¶œá”’á”â±âżá”] áŽŹÊ°âžŽ á¶ á”’Êłâ€”á”—Ê°á”‰Ëąá”‰ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰ÊłËą á”ƒÊłá”‰ á”‡ËĄá”’á¶œá”â±âżá” ᔗʰᔉ ʷᔃʞ! [ᶠ˥ⁱᔖ˹ ᔗʰᔉ Êłá”’á”ƒá”ˆ ᔃⁿᔈ Ëąá”‰âżá”ˆËą ᔗʰᔉ á¶œá”˜Ëąá”—á”’á”á”‰ÊłËą Ê°á”˜ÊłËĄâ±âżá” ⁱⁿᔗᔒ á”–á”ƒËąËąâ±âżá” á”á”ƒÊłá”‡á”ƒá”á”‰ á”—Êłá”˜á¶œá”; Ëąâ±á”Ê°Ëą] á”€Ê°á”‰Êłá”‰ ʷᔉ ᔍᔒ‧ áŽșⁱᶜᔉ➎ ᔒᔖᔉⁿ ᔖᔃᔗʰ‧ [Ê°â±Ëą ᔖᔃᔗʰ ⁱ˹ âżâ±á¶œá”‰ ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”ƒÊłá”ËĄÊž] ᎎᔐ? áŽčᔐ‧‧‧ ᎎᔉʞ! ᔂᔉ˥˥➎ ᔐᔃʞᔇᔉ ʰᔉ ÊČá”˜Ëąá”— âżá”‰á”‰á”ˆËą ᔃ ˥ⁱᔗᔗ˥ᔉ â±âżá¶œá”‰âżá”—â±á”›á”‰â€§ [á¶œá”˜á”—Ëą á”—á”’ ᔗʰᔉ áŽ·Êłá”˜Ëąá”—Êž áŽ·Êłá”ƒá”‡ á”ˆâ±Ëąá”–ËĄá”ƒÊžâ±âżá” ᔗʰᔉ Ëąá”‰á¶œÊłá”‰á”— á¶ á”’Êłá”á”˜ËĄá”ƒ ᔒⁿ ᔃ á”–â±ËĄËĄá”’Ê·; ᔗʰᔉ Ëąâ±á”âż á”‡ËĄâ±âżá”á”‰ÊłËą ᔗʰᔉ Ê·á”’Êłá”ˆËą "á”†á”‰á¶œÊłá”‰á”— á¶ á”’Êłá”á”˜ËĄá”ƒ" ʷⁱᔗʰ á”ƒÊłÊłá”’Ê·Ëą á”–á”’â±âżá”—â±âżá” ᔃᔗ ⁱᔗ] á”€Ê°á”‰Êłá”‰ ʷᔉ ᔍᔒ‧ [á”–á”‰á”ƒá”Ëą á”’á”›á”‰Êł ᔗʰᔉ á¶œá”ƒËąÊ° Êłá”‰á”â±Ëąá”—á”‰Êł ᔃⁿᔈ ËĄá”’á”’á”Ëą ᔃᔗ Ê°â±Ëą ʷᔃᔗᶜʰ; ʰᔉ ËąËĄá”’Ê·ËĄÊž á”‡á”‰á”â±âżËą á”—á”’ Ê·á”’ÊłÊłÊž] áŽčᔃʞᔇᔉ ʰᔉ á”ˆá”’á”‰Ëąâż'á”— Ê·á”ƒâżá”— ᔐᔉ á¶ á”’Êłá”á”˜ËĄá”ƒ á”ƒâżÊžá”á”’Êłá”‰â€§
â€ș ❝ ʞᔒᶞ ᔈᔒᶰ’ᔗ ᔏᶰᔒʷ ʷᔞᔃᔗ ᶄᔗ’˹ ᶫᶄᔏᔉ á”—á”’ ᔇᔉ ᔃ á¶«á”’Ëąá”‰Êłâ€Š ❞ â€č
đ–Čđ—‰đ—ˆđ—‡đ—€đ–Ÿđ–Ąđ—ˆđ–»: 𝖼𝗈𝗁, 𝗍𝗁𝗂𝗌 𝗂𝗌 𝗌𝗈 đ—€đ—‹đ–Ÿđ–ș𝗍 𝗁đ–ș𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗒𝗈𝗎 𝗂𝗇 đ–Œđ—…đ–ș𝗌𝗌 𝗐𝗂𝗍𝗁 đ—†đ–Ÿ, 𝖬𝗋. đ–Ș𝗋đ–șđ–»đ—Œ. '𝖱đ–șđ—Žđ—Œđ–Ÿ 𝗇𝗈𝗐, 𝗒𝗈𝗎'đ—‹đ–Ÿ 𝗇𝗈𝗍 𝗈𝗇𝗅𝗒 𝗆𝗒 đ–»đ—ˆđ—Œđ—Œ, 𝗒𝗈𝗎'đ—‹đ–Ÿ đ–ș𝗅𝗌𝗈 𝗆𝗒 đ–Œđ—…đ–ș𝗌𝗌𝗆đ–șđ—đ–Ÿ đ–șđ—‡đ–œ, đ–œđ–șđ—‹đ–Ÿ 𝖹 𝗌đ–ș𝗒 𝗂𝗍, 𝗆𝗒 đ–»đ–Ÿđ—Œđ— đ–żđ—‹đ—‚đ–Ÿđ—‡đ–œ. [𝗅đ–ș𝗎𝗀𝗁𝗌 đ–ș𝗌 đ—đ–Ÿ 𝗁𝗎𝗀𝗌 𝖬𝗋. đ–Ș𝗋đ–șđ–»đ—Œ] 𝖠𝗐𝗐, [𝗀𝗋đ–șđ–»đ—Œ 𝖯𝗅đ–ș𝗇𝗄𝗍𝗈𝗇 đ–șđ—‡đ–œ 𝗁𝗎𝗀𝗌 𝗁𝗂𝗆 𝗍𝗈𝗈] 𝗆đ–șđ—„đ–Ÿ 𝗍𝗁đ–ș𝗍 𝗍𝗐𝗈 đ–»đ–Ÿđ—Œđ— đ–żđ—‹đ—‚đ–Ÿđ—‡đ–œđ—Œ. 𝖯𝗅đ–ș𝗇𝗄𝗍𝗈𝗇: đ–Šđ–Ÿđ— 𝗈𝖿𝖿! đ–Čđ—‰đ—ˆđ—‡đ—€đ–Ÿđ–Ąđ—ˆđ–»: 𝖼𝗁𝗁, 𝖹 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗄 đ—Œđ—ˆđ—†đ–Ÿđ—ˆđ—‡đ–Ÿ 𝗂𝗌 đ—‡đ–Ÿđ—‹đ—đ—ˆđ—Žđ—Œ đ–șđ–»đ—ˆđ—Žđ— đ–»đ–Ÿđ—‚đ—‡đ—€ đ—đ—đ–Ÿ đ—‡đ–Ÿđ— đ—„đ—‚đ–œ 𝗂𝗇 đ–Œđ—…đ–ș𝗌𝗌.
âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâ ›â ‰â ™â »âŁ­âŁ­âŁ­â ‰âą™âŁżâŁ“âĄ›â ›âŁżâ żâą­âĄœâĄżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁż âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ żâ ›âą™âŁ‡â €â €â €â €âŁžâŁ«âŁ”âŁŸâĄżâąŸâŁ«âŁ”âŁŸâĄżâąŸâŁ§âŁŽâĄ·â ‹â ‰â ™âą€âŁŹâŁ·âŁ¶â œâ ‰â ‰âąč⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣋âŁčâŁ€âŁ€âŁˆâŁ™âą›âŁ·âĄ¶â –â Ÿâ żâ Ÿâ «â ”â ŸâĄżâ ŸâŁ«âŁ”âŁŸâĄżâąŸâŁ«âŁŠâŁ€â €âą€âĄ°â ‹âŁ‰âŁ âŁ€âŁ¶âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁż âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâ żâ »âŁżâŁżâ żâ ›â ›âążâŁŻâŁżâ żâążâŁżâŁżâŁ·âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁŠâŁ’âŁŻâŁ·âŁ­âŁżâŁœâŁżâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁż âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ Ÿâ »â ›â ‰âŁ€âŁ€âŁ€âŁ„âŁ€âŁ€âŁ„âŁ€â €âĄ€â  â °âĄŸâ âĄ€âą€âŁ°âĄżâ żâążâŁŸâŁ›âŁżâŁœâŁ·âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁż âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ¶âŁžâŁżâ ›âĄ°âąˆâążâŁ§âĄâą„â Šâ œâŁ¶âą€âŁ‚âŁ€âŁ”âŁ¶âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁż â ‰â ‰âĄ™âĄ›â ›â ›â ›â ›â »âŁżâ âŁ‚âą‘âŁ„âĄŁâ ˜âŁżâĄ‡âŁŠâĄ‰â ”â ŠâŁ·âŁŸâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁż â ąâĄ‘âą â ƒâąŒâĄ’âąšâą†âĄŸâąĄâŁŸâŁ°âŁżâąŸâŁżâĄ–âŁżâŁ·â čâŁżâ ˆâ „âĄâŁżâĄ›âŁ­âą»âĄâĄ»âĄ›âĄâŁ»âŁ›â żâĄżâążâĄżâŁżâĄżâ żâążâŁżâ żâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁż â „âĄâ ąâ Œâ â šâą©âŁŸâŁ‘âąșâą©âŁżâŁâ ŽâąâŁČ⣿⡇Ᵽ⠠ⱉ⠰⠰⣿⡟âŁČâąłâĄžâąłâ »âŁ”âŁłâąźâŁ™âŁ¶âŁ·âĄŸâążâŁ›âĄżâŁłâŁžâĄ»âŁâ »â żâŁŒâŁœâą†âĄ“âąŹâ †âĄ­âą©â ­âą­âĄčâŁ™âŁ›âŁ›âĄŸâŁ»âą›âŁŸâŁżâŁżâĄżâążâ żâĄżâ żâ żâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁż âŁ–â €â âĄˆâ ±âą€â »âŁâ ŒâŁżâĄ âą»âążâŁżâŁżâ żâ ‹âŁ€âĄ§âą‚â …â ąâĄ™âŁŸâŁ§â ‡âŁ‡âąłâą‹âą·âą€âĄ™âŁźâŁżâŁ»âĄžâŁœâŁâą·âĄčâą†âŁâĄ’âĄŒâ łâĄ‘âĄąâąŽâą»âŁŽâĄłâŁžâ ”âŁ«âąœâĄźâĄ±âąâĄ¶âŁ§âąŸâĄ°âąâŁŒâĄ»âąŹâŁâąłâĄ›âĄ–âŁâ »âĄŒâĄœâŁŠâą»âŁ¶âą’âĄ–âąŠâŁâŁâŁ«âą­âĄ™âŁ›âŁ›âŁ»âŁ›âĄ›âŁŸâ »âĄŸâĄżâążâ żâĄżâŁżâĄżâążâĄżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁż â ™âąłâŁ€âĄ¶âą¶âŁŠâŁžâŁżâĄâ ›â —âĄ â ‚â ”âĄ âąŠâąâ ›âŁâ ƒâĄŒâ ĄâŁ¶âĄżâŁżâą»âŁ„âŁ‹âĄ”â Șâą†âŁ±âĄŒâążâąŁâŁâ łâŁžâŁŁâ żâŁĄâ ŽâŁ±â šâ ‘âĄ€âą‘â šâąžâŁżâĄ†âąŁâ šâĄ”â ŽâĄŽâŁ‹âąŽâŁłâĄ™âŁŠâŁâŁŸâąŸâĄ™âą¶âĄŠâĄ”âą«âĄœâŁŹâ łâŁ±âĄ™âŁŠâŁ‹âĄœâą»âĄ»âŁ·âŁžâ ¶âŁĄâĄ§âąŻâĄ±âŁ‡âĄ”âŁŠâĄœâĄ°âĄ›âĄŒâŁ±âŁ‹âąłâĄ™âĄ¶âŁčâąłâąŒâĄ°âĄ–âŁČâŁ­âĄŸâŁżâ »âŁâąŻâĄčâŁčâą»âŁŸâŁ«âą™âĄ»âą›âŁ›âą›âĄ›â żâ żâ żâ żâ żâ żâ żâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁż âą âĄżâŁ›âążâŁšâŁżâ ­âŁœâŁżâĄŒâ ‚âĄ…â żâĄżâą—â ąâ Œâą’â  âĄ˜âŁ âŁ·âĄżâŁ±âŁˆâŁČâĄżâŁ©âŁ·â ·âŁŻâĄĄâą€â ˆâ ·âĄŒâĄ—âĄ…â ·âąˆâ Ąâ âą âą‚â ‘â °â ˆâą„â ƒâĄ™âą¶âŁ•âŁŒâ Ąâą‹â âŁ§âąšâą°âŁżâĄ›âą­âĄƒâąźâŁ‰â Šâą«âą”âąŁâĄ™âąŠâĄ“âŁ±â žâĄ°âą±â ȘâŁ•âĄ±âąâŁ»âŁ§â čâ ŒâŁ­â łâŁ—âĄș⣱⹣⠷⣉⥶⣱â ȘâĄ”âĄ™âĄŽâŁ‰âąâĄ¶âą±âŁ‹âŁŸâŁ§âŁ“âą§âĄ»âŁœâĄČâąłâĄ„âąŽâ ­âĄŸâŁłâąŸâŁ„âĄ™âąŠâŁ‰â –âĄžâŁâ ±âŁŠâŁ”âĄŸâŁ›âąâŁ•âąČâąČâŁ’âŁâ »âąŻâŁ­âŁ©âĄâĄ­âŁâŁżâŁ» â €âŁ”âĄ«âąžâĄ·âŁŸâą­âŁ»âĄâ »âą§âŁ°â ĄâąŒâ Ąâą’âĄˆâąŠâŁ±âŁ¶âĄżâą«â Žâ žâŁ·âŁâą·âĄŸâŁ§âąčâŁŹâŁ·â €â ˆâ  â „âĄâ ‰â ‚â ‚âĄ€â Ąâ €âąâ ˆâĄâ ˜âą€â âĄ âąâŁˆâŁœâŁŸâą»âŁżâŁŽâŁŹâĄżâąƒâĄâĄ€âĄ™â †âĄŹâĄ˜âą„â šâ ŽâĄ˜âą€â “âĄ„â ‹âĄ•âŁ‹â –âĄŽâ ˜âŁŒâ ’â œâ ·âŁœâĄąâąâĄ€âĄ“âĄ­âąŒâĄłâą„âąŁâĄ•âą§â “âĄâĄ¶âŁ©âŁ¶âŁŹâŁ„â żâŁŸâą–âĄ«âą¶âĄ±âąŁâŁčâ ŁâŁ—âą«âĄœâŁłâĄ±âąŽâŁčâŁ§â łâĄœâŁŹâ ±âŁŒâąłâŁŒâĄżâ ŽâŁč⣘ⱎ⡼⣕â Ș⡜âŁčâĄ˜âąŠâŁ›âążâŁ·âŁ»âą¶âŁ» âĄ–â ™â §âŁżâŁŒâąč⡟⣟⠃⠠⠀⠉⠛⠚â Č⠖â șâ Ÿâ ‹â â „â €â €âą€âŁżâą§âŁșâ čâŁżâĄłâąŒâĄ‡â âą€â âĄˆâ Žâ €â ˆâ â €â „âĄŒâ €â ‚â  â €â €âą‚â â ˆâążâŁŒâążâĄŸâŁ§âąŽâŁœâ ‡â Ąâą‚â Łâą™â ’âĄâ Ąâą†âĄ‰âąČâ ˆâ †âą‡âąĄâ ™âĄ°âąĄâ šâĄ°â âĄœâĄ©â ’âĄŹâąžâŁ·â Žâ „âĄ‘âąˆâŁŠâŁŒâĄżâŁłâŁŒâĄŒâąŁâ ˜âŁ”âĄŸâą§âĄŁâą­âą“âĄžâĄŒâĄ‘âŁ‡âąșâĄ±âąŁâą“âąźâąĄâŁ“âą§âĄ™âŁźâ ˜âĄ·âŁ·âŁŹâą¶âŁ”âĄžâĄ›â ­âŁœâ Łâą—âŁŠâą§â łâŁâ ·âŁšâŁ€âĄčⱩ⣝âąș⣏⣟Ɐ⣟ â €â â €â €â ‰â ‰âą€â ‰âą·âŁ€â €â šâ €â €â €â €â „â ˆâ €â €â €âą€â âąŒâĄŸâ ‹â »âŁ”âŁŒâ Ÿâ »âŁ€âĄˆâ €â €â ‰â €â €â €â €â €âĄ€â €âĄ€â €â €â €â â €â °â €âąčâŁŻâŁŸâą›âążâŁžâĄżâ €â ˜âą€â ’â ˆâĄ„â †âĄâą‚â ŒâĄ…â žâ ˆâąŒâ  âąƒâ ±âĄˆâ –âĄ±âą˜â °âĄĄâą™â ąâ âŁżâŁŠâ ˜âąšâŁżâŁżâŁœâą·âĄżâŁ­âŁżâŁŠâĄœâ ›âŁâąąâą±âąŠâĄŽâŁ±âąŒâĄ‹âĄŽâą‚âĄ™âą‡âąâąČ⹣⹱âąȘâ ±âĄŽâŁ”âŁŻâą»âŁ§âŁżâŁâŁżâŁâ ’âŁŒâ »â ŒâŁœâĄąâąâĄŁâąŻâŁŁâ łâŁâąČ⣭⹛⣞⣻⹿⣟ â €â „â €â ‚â €â €â €â €â ˆâ ›â “âąŠâ €â €â €â €â €â €â â €â ‚âą€âŁ âŁżâŁ§âŁŽâŁ€âŁ€âŁ€âŁŽâŁ€âŁŹâŁ·âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âĄ€â €â €â €â €â €â ˆâ €â €â €âą€âĄŸâ ‹â ™â Ÿâ žâ ‰âąłâĄ„â €â €â €âĄĄâ â  â ƒâŁĄâ ˜âĄ â …â šâą â ˆâ °âą€â ƒâĄœâą€â Łâą‘âĄ˜âąąâ ‘â ŹâĄâą™â żâŁŹâŁżâŁ’âŁżâŁžâŁżâŁŒâŁżâ ‡âą â ‹âĄ”âą†â ŽâąŠâ ±âąŽâ Č⹄⹣âąčâĄŒâą†â Žâą§âĄĄâąŽâąŁâĄ‘âąłâĄžâŁżâĄŸâŁżâąŒâŁŻâążâĄâĄœâ šâĄœâą–âĄ â ›âą¶âĄ±âŁ‚â ·âĄčâŁŒâ łâąŽâąŻâĄŽâŁ”âŁ»âŁż âą€â ˆâ €â ‚â €â €â €â €â €â €â €â ˆâ §âŁ„â €â €â €â €â €â €âąžâŁżâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁ¶âĄ‡âą€âŁžâ ‡â €â €â €â €â â €âążâŁ„âĄ€â €â €â ˆâ  â â  â â ’â ˆâĄâĄ‚âąĄâ ˆâ €âąƒâ €âą©â ˜âĄ„âĄŠâ €âąâĄ˜âą„âŁâŁ‚âŁ”â ‚â Żâ »âŁŒâĄŸâ ‰âĄ…âąšâ ˜âĄŒâ œâĄšâąŠâ œâĄ±âąŒâĄ…âą‚â ŽâĄ”âąŽâ žâĄˆâ ŽâŁâ Žâąșâąˆâ §âŁ°âĄżâĄžâŁŻâŁŸâŁżâĄŸâąŁâ ˜âĄĄâąŒâĄƒâ žâ łâĄŒâą”â «âąŒâŁ‘â źâŁ™â źâŁŒâĄ“âŁ»âŁżâŁż â â €â €â â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâŁ·â €â €â €â €â €â žâŁżâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ—â ›â â €â €â €â €â €â €â €â  âąˆâ ‰âą»âą¶âĄâą€â ˆâ €â „âąâ €â âĄ€â â Œâ €â ƒâ ˜â  âąâĄ‡âŁĄâŁŁâĄ¶â Ÿâ –âĄ›âą©â „âĄ˜âą âŁ·âŁżâŁżâŁ¶âŁŸâŁ¶âŁ¶âŁŸâŁŸâŁ·âŁŸâŁŒâŁ€âŁ§âŁŹâŁŠâŁŽâŁŹâŁŠâŁ„âŁ•âŁąâŁŒâŁˆâŁŸâ ˆâ žâŁŒâĄżâą±âĄšâŁ­â â łâŁŠâŁ•âĄšâ †âĄ…âąâĄłâąčⱂ⡏âĄČ⹀⹣⹄⣊⣎âĄč⣆⣿⣿ â €â â €â €â €â €â €â €âą€âĄ€â €â €â €â €â ›â §âŁ€â €âą€â €â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâŁżâĄżâ ŸâŁżâążâŁżâŁżâĄżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âąžâŁ·â â â €âą€âŁ€âŁ°âĄ€â €âĄ€â „â €âŁ€âŁ€âŁ„âŁŠâĄ¶â žâĄ­â âĄ†â ±â ˆâ ĄâĄâ âŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâą‰âŁŒâ »âĄšâą„âą‹â –âĄâĄâ  â ˜â »âŁ–âŁŒâąąâ ™âŁŠâĄ‹â ·âŁ„â Łâąâ †âą·âąšâŁżâĄ±âŁâĄœ â €â €â €â €â €â €âŁŽâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁ›âĄ†â €âŁ âĄ¶â żâŁżâĄ‰âŁżâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âą»âĄœâŁ·âŁŻâŁ€âŁâĄ»âążâŁżâŁłâąŻâĄżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâ ›â ŠâŁŸâą«âŁżâĄčâążâŁČâŁ€âĄŽâ ›â ©âąĄâ €â †â ąâ œâą â ‘âą€âąâ ŁâąâąĄâ ‚âŁœâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ»âĄŸâŁżâŁ»âążâĄżâŁżâĄżâŁżâążâĄżâŁżâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ »âąĄâ –âĄ™âĄŠâŁâ šâŁŽâŁŒâĄŸâŁżâŁ›â żâŁźâą†âĄ»â °âŁâ łâĄœâĄâąŠâ ™âŁŹâĄżâą†âĄ—âŁłâąŸ â €â €â €âą€âŁ€âŁžâŁżâŁżâŁ­âŁ·âŁœâŁżâŁ§â žâą»âŁżâŁ”âŁ›âŁ»âŁâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŻâĄŸâŁŸâŁżâŁŸâŁžâŁŻâŁ·âŁżâĄŸâĄâążâĄœâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â €â  â  â €â €â €â â €âą âŁŸâążâ ŻâŁœâąłâąŻâĄâ âŁˆâ Ąâ âĄ˜âą â âĄœâ °â ˜âĄ€âą†â ‚âĄ…âĄ‚â „âŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄŒâą§âŁ»âŁœâĄłâŁâŁŸâŁżâŁŻâĄ›â żâŁŒâĄłâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ ĄâŁƒâ ŽâĄ„âąłâŁžâŁ·âŁŸâŁżâŁâŁłâŁżâą»âŁżâŁŠâŁâ łâŁŒâ §âąłâŁ­âąžâĄ»âą™â ŠâąłâĄ˜âŁ§âŁ› â €âą€âŁ â Ÿâążâ ™âą»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§â €â ˜âŁżâŁżâŁżâŁ†âŁ©âĄœâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁ«âŁœâŁ›âŁżâŁżâŁŻâŁčâŁżâŁżâŁâąźâŁ·âą»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡â €â €â €â €â €â €âŁ âŁ€âŁŽâŁ€âŁ€âŁ„âŁ€âŁ€âŁĄâĄŽâ ›â ‰â żâŁŒâĄœâ ›â ‹â €â ‘â €âą†â ‘âŁˆâ °â €âŁŒâ ±âĄˆâĄ…âąŠâĄ°â  âĄâĄ‚âŁœâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄœâŁ«âŁœâŁżâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâąșâĄ”âŁâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ âĄ°âĄˆâą”âŁ›âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ·âą§âĄżâąƒâĄšâą”â ‹âŁœâąąâĄ‘âąŸâĄž âŁ â â ™â ¶â żâŁ‡âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁŸâ Ÿâążâ »âŁâ â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁłâŁœâŁšâĄ¶âŁ»âŁâ ­âĄ»âŁżâŁŸâĄč⣞⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀ⱀ⣮⣿⣿⣿⠟⡓âąČâŁŸâŁżâŁżâ ‡â €â €â €â €â ˆâ ™âŁ†â €â €â â ˆâ ŒâŁ°âŁ¶âŁŒâŁżâŁżâŁżâŁŸâŁżâŁ·âŁ¶âŁ·â ‘âĄ€âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁœâ łâŁœâŁŸâą»âŁżâŁżâĄżâążâŁ§âĄłâą‡â žâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ €â ±âŁ°âŁŸâĄżâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŻâĄŸâĄ”âąŁâ ˜âĄŹâą±âąˆâ ŠâĄ‘âą§âą» âŁżâ ‚âą¶âĄ†â €âŁžâŁżâŁżâŁżâŁ¶âŁżâŁżâŁżâŁżâĄŸâą§âŁŸâŁ¶â ™âĄ†â €âŁżâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ—âĄŻâŁ·âŁŸâŁżâŁâŁœâ ŸâŁ‡âŁ»âŁ·âą»âĄœâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ ‡â €â €â €â ™âŁżâŁżâŁżâŁżâĄ…â €âąșâĄŻâŁżâŁżâ €â €â €â €â €â €â €âąŸâĄ‡â  â â €â  âąŸâŁżâŁżâŁżâŁŻâĄâ €âŁŒâŁżâŁżâĄâĄ„âĄâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁžâĄżâŁ»âŁżâŁ»âŁŸâŁŻâŁłâŁ˜âŁżâĄ—â ŠâŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâą âŁżâĄâŁżâŁ§â  âŁżâŁżâŁżâŁżâŁŻâŁ­âŁ·âŁżâŁżâŁâŁ€âŁ˜âąčâŁŸâŁ©âąžâĄ°âąŁâĄ˜â †âŁâąłâąŽ âŁŻâŁ·âŁ€âŁ€âŁˆâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŠâŁ™âŁżâŁŸâŁâ €âŁżâŁœâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâŁŒâŁłâąŸâŁżâŁżâ żâŁżâŁżâŁżâąŸâĄłâŁœâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄâ €â €â €â žâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ†â €âą§âŁŸâŁżâŁŻâ €â €â €â €â €â €â €â ˆâŁ§â €â €âĄ…â €âąșâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡â €âąŒâŁłâŁżâĄ‡â €â ”âŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâąŸâŁœâŁ»âążâŁŸâĄżâŁżâŁżâĄŻâŁ•âąČâąŸâŁ›âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâą˜âŁżâŁżâŁâ ›âŁ¶âŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŻâŁ€â ™â żâą„âŁžâĄ—âŁșâ ŽâŁ“â ŒâĄŸâŁ€â «âĄœ âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâ €â ˆâ »âŁżâŁœâŁ‡âą€âŁžâ ƒâŁżâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁŸâŁŻâŁŸâŁ«âŁŸâŁłâŁ»âŁžâŁ­âŁżâŁŒâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡â €â €â €â ˆâŁ·âŁżâŁżâŁżâ „â €âŁžâŁžâŁżâŁ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â Šâą·âĄ€â €âĄ„âąč⣿⣿⣿⣟⡇⠀âŁčâą·âŁżâĄ‡â â ‚âąœâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁłâąžâŁ­âĄŸâŁžâŁżâŁżâŁżâŁłâŁ­âŁżâąŸâŁ·âŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâąŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁœâŁŸâŁ»âŁżâŁżâ żâ â ˜âŁżâŁ·âŁ¶âŁżâĄ§âŁčâą’âĄŸâĄŒâŁ­â ČâŁ…â »âŁŒ âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§âŁŹâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ„âŁ¶âŁŠâą âŁżâ ‰â â €âĄ·â €âŁżâąŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄŸâąŠâŁ„â €âą°âŁżâŁżâŁżâŁżâ ‚â €âŁżâąŸâŁżâŁŸâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˜âĄ‡â †â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁŻâą»â âŁŒâŁŻâŁżâĄ‡â €â €âąșâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁŻâŁŸâŁœâŁ¶âŁżâŁżâŁŻâŁœâŁžâŁ”âŁ›âŁźâŁœâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ”âŁŸâŁżâŁ»âŁżâĄżâ ‚âąŸâŁżâ †â ˜âążâŁżâŁżâąłâĄżâŁ¶âŁ±âŁ‹â ·âŁŁâą»â Ž âŁżâŁ­â żâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁŒâŁ§âŁ€âŁŒâŁżâŁ·âŁŸâŁ§â €âŁŸâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ †â €âąˆâŁ·âąșâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ…â €âŁżâążâŁżâĄâ €â €â €â €â €â €â €â €âą€âŁ€âŁ·âĄŽâą€âŁžâŁżâŁżâŁżâŁ§âą»â €âŁżâŁŸâŁżâĄ—â €â €âŁčâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ»âŁżâĄżâ ›âążâ żâŁżâŁżâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁ¶âŁŸâŁ§âŁ€âŁ€âŁŸâŁżâŁ‡â Č⣘âąș⣧Ɑ⣳⣙ⱼ⣳ âŁżâĄ‡âą€âŁżâŁâĄ»âążâŁżâĄŸâŁżâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâ ƒâ €âŁŻâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ…âąžâŁâ ›âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâĄŒâ €âŁżâą«âŁżâĄ‡â €â €â €â €â €â €â €âą€âŁżâŁâŁŸâŁŒâŁœâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâŁŒâ €âŁżâąŻâŁżâĄ‡â €â €âŁčâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ ‰âŁżâĄ‡â €âŁ¶âŁŠâą˜âŁżâŁżâŁżâĄżâą»âŁżâŁżâĄŸâą«âŁ­âĄŸâą›âŁŻâą“â €âĄ‹â œâŁłâ ¶âŁŻâĄžâŁ¶ âŁŸâŁżâŁŹâĄ›âążâŁŽâŁżâŁżâŁŻâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ€â €â €â ™â “â ›â ‹â ›â żâŁżâ żâążâŁżâŁżâ żâ Żâ żâ â Żâ Ÿâ Żâ Ÿâ »â Ÿâ żâ »â Ÿâ żâ Ÿâ ›â â €âŁżâąœâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâą§â €âŁżâŁčâŁżâĄ‡â €â €â €â €â €â €â €âąŸâĄŻâŁâ żâŁ€âąâążâŁżâŁżâŁżâŁżâĄœâ €âŁżâąșâŁżâĄ‡â €â €âŁœâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄâą»âŁżâŁ¶âŁ·âŁ·âŁŒâŁżâŁżâĄ¶âŁŻâŁżâŁœâŁżâŁ…âŁŠâŁżâ âŁŸâ ƒâąŽâąĄâĄ™âąŠâĄ‘âŁŻâŁŸâŁżâŁż âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŸâĄ»â ›â Čâ „â €â €â €âą€âĄŽâ žâ “â šâ łâŁ„â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą‰âĄœâąŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâą âŁ·âŁżâŁżâĄ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â ™âŁŻâŁšâĄœâ Ÿâ žâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§âąâŁżâŁżâŁżâĄ‡â €â €â șâ ŸâĄżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâążâĄżâŁżâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâ ›â €âŁ âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁżâŁˆâ Čⱀ⠳⣈⠳⣜⣿⣿⣿ â Ÿâ âą€âŁŽâĄżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ»âą»âŁżâŁżâŁżâĄŻâ œâĄâĄ‰âą‰â â €â €â €â €âŁŽâ ‹â €â €â €â €â €â ˆâąłâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁžâ âą˜âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ‡â €â €â €â €â €â €â €â €âŁžâ Żâ ‰â €â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁźâŁżâŁżâŁżâĄ‡â €â €â €â €â €âŁ€â â €â €â €â â €â €â ˆâąłâĄ„â €â €â €â €â €â €â €â â ˆâ €â €â â žâąâĄŸâŁŽâĄżâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŸâŁżâŁżâĄżâŁżâĄ›âążâŁżâŁâ »âą†âĄ‰âą†âąâ șâŁ”âŁ»âąŸâŁż ⠀⠀⠊⠁⠀âąčâŁżâŁ»âŁżâŁżâŁ»âŁżâŁżâ ‰â €â ‚âĄ â °âĄ€â €â €â ˆâ †âŁ”â ƒâ €â €â €â €â €â €â €â ˆâ “â ŠâŁ„âĄ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁ â Žâ ‹â €âĄŸâążâŁżâążâĄżâŁżâŁżâŁŻâŁżâ Ÿâ ›â €â €â €â €â €â €âŁ âĄŽâ ‹â €â €â €â €âŁ°âŁżâŁżâŁżâŁŻâŁżâŁżâŁ­âŁ­â œâ ›â €â €âŁ â –â ‹â â €â €â €â €â €â €â  â €â ˆâ »âą€âŁ„â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâŁ â žâ ‹â ˆâ â „â €âŁżâŁżâŁżâŁŸâŁŸâŁżâĄżâ âĄ€â ™â †â âąŽâ  â €â œâĄâąŽâĄœâŁ°âĄŸâŁŽâąž â €â €â €â €â €â ˆâŁ§âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ ›âąŁâŁ„â €â €â €â ƒâą â €âą€âĄŽâ ƒâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâą»âŁ€â €â €â €â €â €â €â €â €âą€âĄŸâ ƒâ €â €â €â €â €â ™â ˆâŁ§âŁżâŁŒâĄ›â ›â €â €â €â €â €â €âą€âĄŽâ ƒâ €â €â €â €â €â €â ˆâ ƒâ ™â ›âŁżâŁżâŁžâ Ÿâ ˆâ €â €âą€âŁŽâ ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâ »âŁ†â €â €â €â €â €â €âŁžâ ‡â €â €â €â €â €â €â ˜âŁżâŁżâŁżâŁŸâŁżâ ‡â €â âĄ€â €â ˆâą€â €â ‰â âŁ€âŁŸâ Ÿâąč⠩⣉⡌ ⠀⠀⠀⠀⠀ⱀâŁčâŁżâŁżâąŻâŁ‰âĄ™âŁ·âŁ„â ‰âąłâŁ€âŁŽâĄ›â łâŁ¶âĄ‹â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˜â ąâŁ„âŁ âĄ–â ČâŁ„â €â Žâ ‹â €â €â €â €â €â €â €âŁ âŁŸâŁżâŁœâĄ€â ‰â ąâĄ„âŁ€âŁ â –âąŠâĄ˜â ‰â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą€âŁŽâŁżâą©âŁâ ™âąŠâĄŽâ žâ ‹â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âĄ€â €â €â €â €â ˆâ łâĄ€âą€âŁ âŁ€âĄœâ ƒâ â €â €âĄ€â €â €â ‚âą€âŁżâ Ÿâ ›â ›âŁżâŁŠâĄ€â €â âą€â â ‚â ˆâ ŒâŁƒâŁŸâ —âŁˆâąąâ ™âĄœâĄź âŁŽâŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ¶âŁżâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁżâŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŻâŁżâŁ·âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ¶âŁ€âŁ€âŁŒâŁżâŁżâŁżâŁ¶âŁŻâŁżâŁ¶âŁŸâŁ§âŁżâŁŸâŁŽâŁŻâŁ·âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁŽâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁŸâŁ·âŁŠâŁœâŁŠâŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ°âŁżâŁ»âŁ‡âŁ€âŁżâŁ¶âŁ€âŁ€âŁ€âŁ„âŁ€âŁ„âŁ€âŁżâŁżâŁŽâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁ·âŁ„âŁ€âŁ€âŁâŁˆâŁ âĄ·â ›âŁâ ’âą€âąąâĄč⣡⡗ âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ żâ żâ żâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ§â âŁˆâ łâŁŽâ §âŁ±â §âŁ â ›âą»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâ ƒâ ˆâ “âąŠâŁ€â €â âą‘âąŠâĄ€â €â ‰â »âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâąƒâ Ąâ ‚âąŻâ ČâŁ©âą‡âĄłâĄŒ ⠀âŁčâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâąƒâŁŒâŁżâŁ·âŁŠâŁ‰â »âŁžâĄšâ ’â ›â ’â ’â €â €â żâążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ‡âĄ€â ŠâĄ…âąźâ ±âŁŽâ ŒâŁ±âą â łâŁœâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâąƒâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁ„âĄ™âąŠâŁ€â €âą€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€â ˆâ »âążâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ§âąĄâ ˜âą°âąƒâĄŸâĄŹâąâŁŽâąŻ â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâąƒâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŠâĄˆâ łâŁ„âŁˆâŁ€âŁ€â ˆâ łâŁ„â €â ™âążâŁżâŁżâĄżâą¶âŁ„âĄâąźâĄžâŁ±âą«âĄœâĄź â €âŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâ żâ Ÿâ ›â ›â ›â ›â żâ żâążâŁżâŁżâąĄâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâą âĄžâ ‰âĄ‰âą‰â ‰âĄ‰âą‰â ‰âŁ‰âŁœâŁżâŁżâĄâ °âĄ˜âą»âĄ§âą±âąƒâĄ»âŁœâĄ± âą€âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâ żâ żâ ›â ›â ›â ›â »â żâŁżâŁżâŁżâ Ÿâą»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁ»âŁżâŁżâĄâ ˆâ ‰â »â €â €â €â €â €â €â Čâ €â „âŁ€â €âŁ°âąƒâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄŸâą âĄŸâ €â Ąâą€â ‚â âĄ€â ‚âą„âŁŸâŁżâŁżâŁżâĄ‡âą±â €âŁ‡â »âŁ§âŁŽâ łâĄŒâŁ— â ‰âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄŸâ ›â ›â »âążâĄżâ ›â ‰â â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâ ‰â ™â ›â »â żâążâŁżâĄżâ żâĄŸâ ›â ‹â ‰â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ™â żâą€âŁžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŻâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâĄżâŁżâŁŸâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ·âŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âĄ–â €â €âą€âĄ€â €â €â €â €â €â €â €âąčâ ƒâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄŸâą â â €âŁŒâŁâŁ„â  â âĄâąšâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâĄâ ŠâŁ™âĄ„âĄŁâŁâŁ»âŁ—âŁ­âŁ¶ â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁ„âĄ€â €â €â ˜â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ‰â ‰â â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâ ™âążâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§âŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâĄżâą»â żâ ›âŁâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁœâŁżâŁżâŁŸâŁżâŁ·â €â €â €âąłâĄ€â €â €â €â €â €â ˜âą‡âĄ˜â żâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ âŁ°â â €âĄŸâŁ©âĄżâŁșâąŠâĄâŁ°â ‹â ™âą»âŁżâŁżâŁżâŁ·âŁ˜âŁ€â ©âą”â ș⣿⣿⥿⣿ ⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠀⠀⠀ⱀ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣮⠏ⱱ⡩⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀â čâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâŁżâ €âĄ‡âĄâą âĄŸâąžâŁŒâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ†â €â €â €â ‘âŁ„â €â €â €â €âą€âŁ€âĄœâąŠâŁ‰â »âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ ‹âŁŽâ ƒâ  â ˆâ ·â żâąœâŁȘâŁœâŁżâŁłâ €â ’â šâ ‰â â €â ˆâ ‰â ‰âą™âŁżâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁŸ â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ żâĄ‡â €â €â €â ˜âĄ†â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âąžâĄ‡âĄžâ ‰â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˜âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁżâŁżâŁżâŁżâĄ€âŁ‡âąŁâĄ€â ™âŁŒâŁœâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ†â €â €â €â ˆâ łâą„â €â €â €â €â €â €â ˆâŁłâą€âĄ™âążâŁżâŁżâŁżâ ƒâĄŒâ ƒâą€â â ‚âą„âŁąâ Žâ ›â ‹â â €â €â €â €â €âą€âŁ âĄŽâ ’â ‰â ‰â €â €â €â €â ˆâ ™ â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ»âŁżâŁżâŁ§â €â €â €â ˆâ čâĄ„â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą§âŁżâŁ†â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˜âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŸâŁ¶âŁœâĄżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁ„â €â €â €â €â ™â ąâą„âĄ€â €â  â Žâ €â €â ‰â ČâŁŒâ ›âąâĄŸâ âŁâŁ âĄŒâ žâ ‹â €â €â €â €â €â €â €âŁ€â Žâ šâ âĄ„â €â €â €â €â €â €â €â €â €â € â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ†â €â €â €â €â ˜âąŠâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâąŸâ ›âŁźâŁłâĄ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁŻâŁżâŁœâŁ­âŁ­âŁŻâŁżâŁżâŁ­âŁżâŁŻâĄżâŁœâ żâ żâążâążâŁżâŁżâŁŸâŁ»âŁ»âŁ»âŁ»âŁ›âŁ›âŁżâŁ¶âŁ·âŁżâŁŠâŁ€âŁ€âĄ€â €â €â ‰âą‘â ’â ‚â €â €â €â €â €âŁ‘âŁŸâ ·â šâ ‰â €â €â €â €â €â €â €âą€âĄ â ”â ‹âą€â €â €âŁ°â ƒâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â € â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄ›â ›â ›â ›âąŁâĄ€â €â €â €â €â ‘âĄ„â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą€âŁ€âŁ€âŁ°âŁ’âŁżâ Ÿâ ›â ’âą’âŁ»â żâ ¶â ¶âŁ–â ’â ›â ™â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ‰â ‰â ›â żâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâą€â ‰â ™âą›â –â âŁ€âŁ€âĄ€â €â ’â ’â ‰â â €â €â €â €â €âŁ€âŁ€âĄ€â Žâ ’â ‹â ‰â €âą€â Žâ ‹â €âĄŽâ â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â € â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§âŁ€âŁ â €â ¶â ›â ’â ‹â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â €â €â €â €â €â âą‰âĄŽâ ‰â €â €â €â €â ™â ‚â €â €â €â €â €âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ â €â €â ¶â ’â ’â ’â ’â ’â ’â ’â “â ›â ‰â ‹â ‰â ‰â ›â ›â »â żâ żâŁżâŁżâŁżâĄżâŁ›âĄ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁâ żâŁ·âĄżâ ’â ‰â â Šâ €âą€âŁ€âĄ€â €âą€âŁ â €â ’â šâ ‰â â €â €â €â €â €âŁ â šâ â €âą â Žâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â € â €âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâ «âŁ…â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁ€âą€âŁ€âŁ€âĄ€â €â €â €â Žâ ¶â ¶â ’â ’â ’â ’â ’â ’â ’â šâ ’â ’â ’â ’â šâ ›â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â ‰â â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâĄżâ ‰âĄœâą‹â ­âŁ›âążâ żâ żâŁżâŁżâŁŽâŁŸâĄâ €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁŽâ ‹â €â €â €â ’â ’â ’â Šâ €â €â €âŁŹâ â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â € ⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠀⠀⠈⠉⠓⠒⠒â Čâ ’â €â €âŁ â Žâ ’â ‹â ‰â ‰â â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁ€âŁ€âĄ–â ‰âŁ‰âąœâĄ„â žâĄ€â ˜âĄ†â ±âĄ„â €â €â ˆâ ‰â ‰â “â ’â ’â €â €â €âŁ„âŁ€âŁâĄƒâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâ ‰â ’â ’â ’â Šâ €â €âą€âŁ€âŁ€âŁ€â €â €â €â €â € ⣆⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⠁⠀⠀⠀⠀⠀â Čâ €âą€âŁ€âŁ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁ€âŁ â €â Œâą­âŁ§âŁ‰âĄ„âĄżâą€âŁ€â ˆâ ‰âŁâĄŒâŁ§â €â €â €â „â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ‰â ‰â ‰â ‘â ’â ’â Čâ ¶â €â €âą€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âĄ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâ ˆâ ‰â ‰â ™â ’â ’ ⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡏⠹⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠓â Čâ €âŁ„âŁ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â â €â €â ‹â â €â ˆâ ™â ’â Łâ Żâ ’â ‰â ™â Šâ ‰â ‘â ąâĄ„â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą€â €âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁ€âŁŹâŁ­âŁœâąŠâŁ€âŁ€âŁ„âŁ€âŁ€âŁ€â €â €â €â €â €â €â €â € ⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ⱡ⡇⠁⠀⠀⠀Ɒ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠉⠉⠓⠒â Č⠀⹄⣀⥀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⹀⣀⣀⥀⣄⣀⣠⣀⣀⣀⹀⹶⣶⣶⠶â ČâĄ–â –â ’â ›âą»âŁżâŁŸâŁ‰âŁ›âŁ±âŁźâŁ”âŁŹâŁœâŁżâŁ·âĄ¶âŁŸâążâĄżâŁżâĄ‡â €âĄ‡â €â €â €â €â € âŁ€âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âąžâ â €â €â €â €âŁŒâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ‰â ‰â “â ¶â †â €â €â €â €â €âŁ€âŁ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âą€âĄ€â €â €â €âŁ€âŁ€âŁ âŁ€âŁ€âŁ€âą€âŁŽâŁŠâĄŽâĄŽâ ¶âą–âŁ›âŁ›âŁ­âŁ‹âŁâŁ™âŁżâŁ»âŁ­âŁ–âŁ€âŁ€âŁ€âŁŸâŁ¶âŁŸâŁ·âŁ¶âŁ·âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâążâŁ»âążâĄżâŁżâążâŁŸâĄżâŁŸâŁŸâŁłâŁœâąŻâą·âŁ»âążâĄ‡â €âŁ‡â €â €â €â €â € âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁžâ €â €â €â €âą€âĄâ €â €â €â €â €â €â €â €â €âą±â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâ ‰â ‰â ™â “â ’â ’â Čâą€âĄ€â €â €â  âŁ€âŁ¶âĄ¶âŁ¶âążâĄżâŁŸâ »âą»âŁâŁƒâŁ›âŁšâŁ§âŁŒâĄŽâŁżâ ·âŁłâąžâĄżâŁ›âĄŸâŁŻâŁâąŻâążâŁ»âŁżâążâŁŸâŁżâążâĄżâŁżâŁŸâŁżâŁœâŁŻâŁŸâŁŻâążâŁœâŁłâŁżâŁžâŁŻâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâąâĄżâŁčⱿ⡇⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀ âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁœâ €â €â €â €âą˜âĄ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â €âĄŸâ €â €â €â €â €â €â €â €âąžâ â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâ €â €â €â ˆâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ·âŁżâąŸâŁ·âŁœâŁ¶âąŻâŁŸâŁŻâŁ·âŁŻâŁżâŁżâŁŸâŁŻâŁżâŁżâŁżâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁŒâąŻâŁżâĄ‡â €âĄŸâ €â €â €â €â € âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €âąŒâ €â €â €â €âą€âĄ‡â €â €â €â €â €â €â €âąžâ ƒâĄ‡â €â €â €â €â €â €â €â €âąžâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âąŽâ €â €â €â €â €â €â €â €âą€âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁœâŁŻâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâążâŁżâŁżâŁżâŁŸâŁżâŁŻâŁżâŁŸâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ»âŁżâŁœâĄ‡â €âĄâ €â €â €â €â € ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣶⣊⣄⠀⠀⠀⹞⥀⠀⠀⠀⹞⥇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âŁșâ €âĄ‡â €â €â €â €â €â €â €â €âĄŸâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âŁ â €â €âĄŸâ €â €â €â €â €â €â €â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ»âŁżâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâĄżâŁżâąŻâŁżâĄżâŁœâŁ»âŁœâą·âŁ»âŁ·âŁ»âŁŻâążâŁ»âŁœâŁ»âĄœâŁŻâŁŸâŁżâŁ»âŁżâŁżâŁŸâŁżâŁŻâŁżâŁżâążâŁżâŁŸâŁżâŁżâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ»âŁœâŁżâĄ‡âą€âĄ‡â €â €â €â €â € âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ§âŁ€âŁ€âŁ€â €â €â €â €â €â €â €â €âą â ‡âą°â ƒâ €â €â €â €â €â €â €âąâĄ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âĄ‡âĄ„âąžâĄ‡â €â €â €â €â €â €â €â €âąžâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâążâŁ»âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâążâŁżâŁŸâĄżâŁ·âŁ»âŁŻâĄ·âŁżâŁżâĄœâŁŻâŁŸâŁżâŁŻâŁ·âŁ»âŁœâŁŻâŁ·âĄ­â ·âążâŁŸâŁšâŁ“âĄżâŁŻâŁœâąŻâŁżâŁ“âŁżâŁżâążâŁ»âŁŸâŁ·âŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁżâŁ»âŁżâĄ‡â €âĄ‡â €â €â €â €â €
ă…€ă…€ă…€ÉŻÉÇÉčp ɐ sᮉ ƃuᎉɄʇʎÉčǝʌǝ ǝɯ llǝʇ ǝsɐǝlԀ
꒰ ê’ĄâŒ“ê’Ąê’± đ”Ÿđ• đ• đ•• đ•Ÿđ•šđ•˜đ•™đ•„ â‹†ïœĄ ☟ ïŸŸïœĄâ‹†
https://imgflip.com/gif/8jwzot
https://imgflip.com/gif/8jwzyb
╠╬╬╬╣ ╠╬╬╬╣OK! WHO ATE MY ╠╬╬╬╣CHOCOLATE!! ╚╩╩╩╝
https://imgflip.com/gif/8jxyh9
🍬🍭😮💭
╭◜◝ ÍĄ ◜◝╼ ( đŸ„• ) ╰◟◞ ͜ ◟◞╯ zᶻ ∩ ∩ ( . . ) ┏✩━━━✩┓ ☜ êż€ìž  ☟ ┗✩━━━✩┛
SpongeBob Schwammkopf 1.101aAushilfe gesucht Help Wanted 101bMeeresbodenpflege Reef Blowers 101cExperten Tea at the Treedome 2.102aSeifenblasen Bubblestand 102bDer Riss in der Hose Ripped Pants 3.103aQuallenfischer Jellyfishing 103bPlankton! Plankton! 4.104aFreunde und Nachbarn Naughty Nautical Neighbors 104bPrĂŒfungsangst Boating School 5.105aPizza-Heimservice Pizza Delivery 105bHeimat, sĂŒĂŸe Ananas Home Sweet Pineapple 6.106aSuperhelden im Ruhestand Mermaid Man and Barnacle Boy 106bGedĂ€chtnisverlust Pickles 7.107aDie Aufsichtsperson Hall Monitor 107bDisco-Quallen Jellyfish Jam 8.108aSandys Rakete Sandy's Rocket 108bQuietschende Schuhe Squeaky Boots 9.109aZurĂŒck zur Natur Nature Pants 109bIm Gegenteil Opposite Day 10.110aKulturschock Culture Shock 110bF.U.N. F.U.N. 11.111aAufgeblasen MuscleBob BuffPants 111bDie Wachsfigur Squidward, the Unfriendly Ghost 12.112aTanz' den Schwamm The Chaperone 112bMitarbeiter des Monats Employee of the Month 13.113aDas große Gruseln Scaredy Pants 113bZur Schnecke gemacht I Was a Teenage Gary 14.114aDie Zeitmaschine SB-129 114bKaratefieber Karate Choppers 15.115aNur getrĂ€umt Sleepy Time 115bDer Blubber Suds 16.116aDas Valentinsgeschenk Valentine's Day 116bEin kleines StĂŒck Papier The Paper 17.117aDie Schatzsuche Arrgh! 117bBus verpasst Rock Bottom 18.118aTexas Texas 118bEnergisch Walking Small 19.119aAprilscherze Fools in April 119bEin göttlicher Burger Neptune's Spatula 20.120aAm Haken Hooky 120bRĂŒckkehr der Superhelden Mermaid Man and Barnacle Boy II 21.201aHey, dein Schuh ist offen Your Shoe's Untied 201bDer Stellvertreter Squid's Day Off 22.202aMundgeruch Something Smells 202bDie Kuschel-Krabbe Bossy Boots 23.203aDick, rosa und dumm Big Pink Loser 203bBernhard Blase (Ein Freund, ein guter Freund...) Bubble Buddy 24.204aDie Kuchen-Bombe Dying for Pie 204bDer DoppelgĂ€nger Imitation Krabs 25.205aWurmi Wormy 205bEine gute Idee Patty Hype 26.206aOmas Liebling Grandma's Kisses 206bDas Tentakel-Paradies Squidville 27.207aBis zur Erschöpfung Pre-Hibernation Week 207bGanoven Life of Crime 28.208Weihnachten unter Wasser Christmas Who? 29.209aEin harter Winter Survival of the Idiots 209bAllein gelassen Dumped 30.210aDer Schrecken der Straße No Free Rides 210bDer Fan I'm Your Biggest Fanatic 31.211aHeldenhafte Urlaubsvertreter Mermaid Man and Barnacle Boy III 211bEichhörnchen-Witze Squirrel Jokes 32.212aZu Wasser und zu Land Pressure 212bRauchende ErdnĂŒsse The Smoking Peanut 33.213aGeisterfahrer You Wish (Shanghaied) 213bDie Wanne ist voll Gary Takes A Bath 34.214aWillkommen im Abfalleimer Welcome to the Chum Bucket 214bPunkt, Punkt, Komma, Strich... Frankendoodle 35.215aDie Geheimschachtel The Secret Box 215bHör' mal, wer da spielt Band Geeks 36.216aNachtschicht The Graveyard Shift 216bKrosse Liebe Krusty Love 37.217aDer Aufsatz Procrastination 217bEiner ist immer der Dumme I'm With Stupid 38.218aUnaussprechlich Sailor Mouth 218bDas Meisterwerk Artist Unknown 39.219aJĂ€ger und Gejagte Jellyfish Hunters 219bDer große Tag The Fry Cook Games 40.220aThaddĂ€us streikt Squid on Strike 220bSandy, SpongeBob und der Wurm Sandy, SpongeBob, and the Worm 41.301aChef werden ist nicht schwer... The Algae's Always Greener 301bBademeister SpongeBob Sponge Guard on Duty 42.302aClub SpongeBob Club SpongeBob 302bDer SeepferdeflĂŒsterer My Pretty Seahorse 43.303aNur einen Bissen Just One Bite 303bDer SchlĂ€gertyp The Bully 44.304aBesuch vom Gesundheitsamt Nasty Patty 304bDer Film im Kopf The Idiot Box 45.305aDer Schrumpf-Tag Mermaid Man and Barnacle Boy IV 305bGefĂ€ngnisstrafe Doing Time 46.306aDie Schneeballschlacht The Snowball Effect 306bTrödel One Krabs Trash 47.307aDer Fernsehstar As Seen on TV 307bSchonungslos ausgenutzt Can You Spare a Dime? 48.308aHarte Jungs No Weenies Allowed 308bDer stinkreiche Schnösel Squilliam Returns 49.309aRoboter Krabs Krab Borg 309bEltern werden ist nicht schwer... Rock-a-Bye Bivalve 50.310aAnstreicher Wet Painters 310bDas Ausbildungsvideo Krusty Krab Training Video 51.311SpongeBobs Hausparty SpongeBob's House Party (Party Pooper Pants) 52.312aVerkaufsgenies Chocolate With Nuts 312bBlaubarschbube rebelliert Mermaid Man And Barnacle Boy V 53.313aDer neue MitschĂŒler New Student Starfish 313bMoby Muschel Clams 54.314SpongeBob in der Steinzeit SpongeBob BC (SpongeBob Goes PreHistoric) 55.315aDas große Schneckenrennen The Great Snail Race 315bEinmal wieder jung sein Mid-Life Crustacean 56.316aGeizig bleibt geizig Born Again Krabs (A Penny Saved) 316bUnfallschĂ€den Safety Freak (I Had An Accident) 57.317aSommeranfang Krabby Land 317bHelden beim Zelten The Camping Episode (Squid Gets Mauled) 58.318aNamenlos Missing Identity 318bPlanktons Verwandtschaft Plankton's Army 59.319Der fliegende Schwamm The Sponge Who Could Fly (The Lost Episode) 60.320aDer QuatschtĂŒten-WĂŒrger SpongeBob Meets the Strangler 320bDie Geister von Bikini Bottom Pranks A Lot 61.401aDie Angst vor dem Krabbenburger Fear of a Krabby Patty 401bHarte Schale, weicher Kern Shell of a Man 62.402aDie verlorene Matratze The Lost Mattress 402bKrabs gegen Plankton Krabs vs. Plankton 63.403Haben Sie diese Schnecke gesehen? Have You Seen This Snail? (Where's Gary?) 64.404aDer Geschicklichkeitskran Skill Crane 404bGute Nachbarn Good Neighbor 65.405aAusverkauf Selling Out 405bKaputt gelacht Funny Pants 66.406Der edle Ritter Dunces And Dragons 67.407aWo die Liebe hinfĂ€llt Enemy In-Law 407bMeerjungfraumann und Blaubarschbube: Der Film Mermaid Man & Barnacle Boy VI - The Motion Picture 68.408aPatrick SchlauKopf Patrick SmartPants (Abracamoron) 408bThaddĂ€us TentakelKopf SquidBob TentaclePants 69.409aDem Hotelier ist nichts zu schwer Krusty Towers 409bMrs. Puff, Sie sind gefeuert Mrs. Puff, You're Fired 70.410aSchimpansen ahoi Chimps Ahoy 410bGeisterstunde Ghost House 71.411aDer sechzehnte Geburtstag Whale Of A Birthday 411bDer König des Karate Karate Island 72.412aAlles, was glitzert All That Glitters 412bWĂŒnsch dir was! Wishing You Well 73.413aEin neues Leben New Leaf 413bSchneckenwahnsinn Once Bitten 74.414aZwangsurlaub Bummer Vacation 414bPerĂŒcken-Panik Wigstruck 75.415aDie fanthaddĂ€ustische Reise Squidtastic Voyage 415bPatricia That's No Lady 76.416aDas Ding The Thing 416bHokuspokus Hocus Pocus 77.417aEine TrĂ€ne im Schlagloch Driven To Tears 417bKöniglicher Quatsch Rule Of The Dumb 78.418aWilde Jungs Born To Be Wild 418bBeste Fr-einde Best Frenemies 79.419aDer Quallenfischernetzdieb The Pink Purloiner 419bMini-ThaddĂ€us Squid Wood 80.420aDer allerschönste Tag The Best Day Ever 420bGummilein The Gift of Fum 81.501Freund oder VerrĂ€ter? Friend or Foe 82.502aDer allererste Burgerbrater The Original Fry Cook 502bDas Nachtlicht Night Light 83.503aAufstehen! Rise And Shine 503bWarten Waiting 503cJuckreiz Fungus Among Us 84.504aSpionagekumpel Spy Buddies 504bBoots-Weisheiten Boat Smarts 504cWas geht Sie das an! Good Old Whatshisnameagain 85.505aKrosses neues Heim New Digs 505bKrabs auf Eis Krabs Ă  la Mode 86.506aBist du bereit? Roller Cowards 506bSchöner neuer Abfalleimer Bucket Sweet Bucket 87.507aBurgina To Love A Patty 507bEin ganz neuer Tintenfisch Breath Of Fresh Squidward 88.508aGeld quatscht mit der Welt Money Talks 508bSpongeBob gegen den Burger-Aparillo SpongeBob Vs. Krabby Gadget 508cSo ein Krampf Slimy Dancing 89.509aDer Krosse Schwamm The Krusty Sponge 509bEin Song fĂŒr Patrick Sing A Song Of Patrick 90.510aEin Floh im Fell A Flea In Her Dome 510bDonut der Schande Donut of Shame 510cDer Schmutzfleck The Krusty Plate 91.511aDas Gaga-Gas Goo-Goo-Gas 511bLe große Tausch Le Big Switch 92.512SpongeBobs atlantisches Abenteuer Atlantis SquarePantis 93.513aFoto-Tag Picture Day 513bPatrick zahlt nicht Pat No Pay 513cCousin des Grauens BlackJack 94.514aLĂŒgen haben blaue Augen Blackened Sponge 514bSpongeBob gegen Meerjungfraumann Mermaidman vs. SpongeBob 95.515aAuf in den Sommerknast Inmates of Summer 515bFressen oder gefressen werden To Save A Squirrel 96.516Die Pest von Wildwest Pest of the West 97.517a20000 Burger unter dem Meer 20.000 Patties Under The Sea 517bDie Schlacht von Bikini Bottom The Battle of Bikini Bottom 98.518WasBob WoKopf? - SpongeBob verzweifelt gesucht Whatever Happened to SpongeBob? 99.519aFluch der Schönheit The Two Faces of Squidward 519bDie SteinBobs Spongehenge 100.520aBurger braten verboten Banned in Bikini Bottom 520bStanley S. Schwammkopf Stanley S. SquarePants
Kamp Koral takes place in a different universe than the SpongeBob reality. Kamp Koral: SpongeBob's Under Years, as the show is non-canon to the official timeline.. Kamp Koral is a 3D animated series with the original SpongeBob characters reimagined as children. The series follows an alternate continuity of a 10-year-old SpongeBob SquarePants as he spends his summer at a sleepaway camp called Kamp Koral. Even if within the SpongeBob universe, remains non-canon (like the video games and stop motion specials) even referenced SpongeBob SquarePants has a confusing timeline, which can be somewhat justified by the show having a multiverse of its own, with different realities created throughout the series. Sponge on the Run and Kamp Koral were an alternate Timeline and thus creating the spin off...Sandy talking to her adult self proves that. “The SBU, the SpongeBob Universe as they call it now — Kamp Koral, The Patrick Star Show, SpongeBob — it’s just more of the fun stuff for us. More of the stuff we feel lucky to have.” ~Twm Kenny
https://i.imgflip.com/8o8taj.gif
_ /\ || /\ _ / X \.--./ X \ /_/ \/` `\/ \_\ /|(`-/\_/)(\_/\-`)|\ ( |` (_(.oOOo.)_) `| ) ` | `//\( )/\\` | ` ( // ()\/() \\ ) ` ( \ / ) ` \ / Eeek! ` `
Muscles relax during sleep, including those in the face. The nervous system relaxes when we go into a deep sleep, which can also cause our facial muscles to relax. This can lead to our mouths falling open and drool escaping from the sides of our mouths. Also saliva can spill out of your mouth as drool when your facial muscles relax in your sleep like if the mouth falls open. Since the muscles around your mouth are relaxed, your mouth can be relaxed enough that saliva slips out. Once in sleep cycle, your body’s muscles, including those in your face and mouth, start to relax, often resulting in less swallowing and more drool. But sometimes when you're asleep, your brain forgets to tell your throat and mouth muscles to swallow, causing saliva to commute from your mouth to your pillow. As you sleep, your body enters a state of relaxation and restoration. This means that your muscles relax – including all of the muscles and tissues in the airway. When these tissues relax, they may fall back into the airway, partially blocking your ability to breathe normally. Sometimes causes your throat to compress as your tongue falls further back into your airway and the open space behind your tongue and soft palate is reduced. Inhaled air becomes turbulent. Directly inhaled air vibrates the soft tissues at the back of your mouth Though breathing is an involuntary function and it may be difficult to control how your breathe while sleeping, if you sleep on your side, the saliva collects in the side of your mouth and the reflex does not kick in to get rid of the drool. However, if you sleep on your back, saliva collects in the back of the throat and leads to automatic swallowing action. If you breathe through partially blocked nose, greater suction forces are created that can cause your throat to collapse and bring on snoring where your uvula and soft palate start to flap. When we fall asleep, many muscles in our body relax. This is true of the muscles in our airway, since not fully conscious. When you doze off and progress from a light sleep to a deep sleep, the muscles in the roof of your mouth (soft palate), tongue and/or throat relax more. This usually happens when the muscles in your body (including your face) relax during sleep, especially during your REM cycle. When this happens, your jaw falls slack and your mouth falls open.
Skin Deep On Monday she looked beautiful, her skin silky smooth and sleek. Then on Tuesday she was saddened by the pimple on her cheek. Wednesday was a nightmare, the awful blemish grew and grew. On Thursday people stopped and stared; it seemed like everybody knew. Friday left her scrambling, finding cover-up that matched. And early Saturday morning
..it hatched.
áŽ·á”ƒÊłá”‰âż ᔃᔇᔒᔘᔗ á”—Ê°Êž âżá”‰â±á”Ê°á”‡á”’á”˜Êł pt. 1 âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ëąá”—á”ƒÊžËą ᔃᔗ ᔗʰᔉ ᶜʰᔘᔐ ᔇᔘᶜᔏᔉᔗ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ "᎔ᔗ'ËĄËĄ ᔇᔉ ᶠᔘⁿ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą Ê°á”’á”˜Ëąá”‰ âżá”‰á”‰á”ˆá”‰á”ˆ ˹ᔒᔐᔉ â±á”á”–Êłá”’á”›á”‰á”á”‰âżá”—Ëą á”á”‰á”—á”—â±âżá” Ê·á”’Êłá”á”‰á”ˆ ᔒⁿ‧ ᔆᔒ ʰᔉ'Ëą Ëąá”—á”ƒÊžâ±âżá” Ê°á”‰Êłá”‰ á”‡á”‰á¶œá”ƒá”˜Ëąá”‰ á”†á‘«á”˜â±á”ˆÊ·á”ƒÊłá”ˆ ⁿᔒᔗ á”á”’âżâżá”ƒ ˥ᔉᔗ ʰⁱᔐ Ëąá”—á”ƒÊž âœá”ƒâżá”ˆ ᔉᔛᔉⁿ ʰᔉ ᔃⁿᔈ áŽŸá”ƒá”—Êłâ±á¶œá” á”ˆâ±ËąËĄâ±á”á”‰ ᔃ˥˥ ᔗʰᔉ ⁿᔒⁱ˹ᔉ á¶ Êłá”’á” ᔗʰᔉ Ê·á”’Êłá”âŸ ᔃⁿᔈ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”’á”‰Ëąâż'á”— ʰᔃᔛᔉ á”‰âżá”’á”˜á”Ê° Êłá”’á”’á” á”—á”’ â±âżá¶œËĄá”˜á”ˆá”‰ ʰⁱᔐ‧ áŽłá”ƒÊłÊž ᔗʰᔉ ˹ⁿᔃⁱ˥ ᔉᔛᔉⁿ á¶œÊłá”ƒËąÊ°á”‰Ëą Ê°á”‰Êłá”‰âžŽ ᔃⁿᔈ ʰᔉ ËĄâ±á”á”‰Ëą á”—á”’ á”–ËĄá”ƒÊž ʷⁱᔗʰ ᔆᔖᔒᔗ➎ ᔐʞ Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆ'Ëą ᔖᔘᔖᔖʞ‧ ᎔ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔏᔉᔉᔖ ᔃⁿ ᔉʞᔉ ᔒⁿ ᔗʰᔉᔐ➎ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á¶œá”ƒâż ᔍᔉᔗ á”‰á”ƒËąâ±ËĄÊž á”ƒâżá”ÊłÊž Ê·Ê°á”‰âż Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”‰á”›á”‰Êł á”ƒâżâżá”’ÊžËą ʰⁱᔐ➎ á”ƒá”‡ËĄá”‰â±Ëąá”— á”˜âżâ±âżá”—á”‰âżá”—â±á”’âżá”ƒËĄËĄÊžâ€§ ᔀʰᔉʞ á”âżá”’Ê· ᔉᔃᶜʰ á”’á”—Ê°á”‰Êł Ê·á”‰ËĄËĄâžŽ ᔇᔘᔗ á¶œá”ƒâż ᔇᔉ ᔃᔗ á”’á”ˆá”ˆËą Ëąâ±âżá¶œá”‰ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ê·á”’Êłá”Ëą á¶ á”’Êł á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”‰âżá”‰á”ÊžâžŽ ʷʰⁱᶜʰ á¶œá”ƒâż ᔖᔘᔗ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔗʰᔉ Ê·Êłá”’âżá” ʷᔃʞ‧ áŽźá”˜á”— ᔒᔖᔖᔒ˹ⁱᔗᔉ˹ á”ƒá”—á”—Êłá”ƒá¶œá”—âžŽ á”á”ƒá”â±âżá” á”—Ê°á”‰â±Êł á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËąÊ°â±á”– á”ˆÊžâżá”ƒá”â±á¶œ ᔈᔘᔒ Ê·á”’Êłá”â€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡'Ëą á”á”’â±âżá” á”—á”’ ᔇᔉ âżâ±á¶œá”‰ á”—á”’ ᔃ˥˥➎ ᔃⁿᔈ á¶œá”ƒâż ᔉᔛᔉⁿ ᔇᔉ âżâ±á¶œá”‰Êł á”—á”’ á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”—Ê°á”ƒâż ᎔ ˹ᔒᔐᔉᔗⁱᔐᔉ˹‧ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”âżá”’Ê·Ëą ʰᔉ'Ëą ᔃ á”–á”ƒá¶œâ±á¶ â±Ëąá”— ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ á”âżá”’Ê·Ëą á”–ËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż á”ƒâżá”á”‰Êł â±ËąËąá”˜á”‰Ëą ᔆᔒ ᔗʰᔉʞ á¶œá”ƒâż ᶜᔒᔐᔉ ᔘᔖ ʷⁱᔗʰ á¶œá”’á”á”–Êłá”’á”â±Ëąá”‰Ëą á”—á”’ á¶œá”’á”á¶ á”’Êłá”— ᶻᔒⁿᔉ˹‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”ƒËĄËąá”’ á”âżá”’Ê·Ëą ʰᔉ Êłá”ƒÊłá”‰ËĄÊž ᔒᔖᔉⁿ˹ ᔘᔖ➎ ᔇᔘᔗ ʰᔉ á”’âżá¶œá”‰ ⁱⁿ ᔃ Ê·Ê°â±ËĄá”‰ á”ˆá”’á”‰Ëą á”—á”’ ËĄâ±á”á”‰ ᔐᔉ á”’Êł Ê°â±Ëą á”Êłá”ƒâżá”ˆá”á”ƒâ€§ áŽźá”˜á”— ᔉᔛᔉⁿ ʰᔉ Ê°á”ƒËą ˥ⁱᔐⁱᔗ˹ ᔃⁿᔈ á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”âżá”’Ê·Ëą ⁱᔗ‧ ᔀʰᔉʞ Ê·á”‰Êłá”‰ á”–ËĄá”ƒÊžâ±âżá” ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ ᔖᔉᔗ˹ Ê·Ê°á”‰âż Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”—á”˜á”‡á”‡á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą ᔗᔒᔉ ᔒⁿ ᔃ Êłá”’á¶œá”â€§ "ᔂᔃᔗᶜʰ ᔒᔘᔗ Ê·Ê°á”‰Êłá”‰ ʞᔒᔘ'Êłá”‰ á”á”’â±âżá”âžŽ ʞᔒᔘ ᶠᔒᔒ˥!" Êžá”‰ËĄËĄá”‰á”ˆ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃ˹ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ᔗᔒᔒᔏ Ê°â±Ëą Ëąá”’á¶œá” ᔒᶠᶠ‧ ᎔ᔗ˹ Ê°â±Ëą á”’Ê·âż ʷᔃʞ ᔒᶠ ËąÊ°á”’Ê·â±âżá” ʰᔉ á¶œá”ƒÊłá”‰Ëą ᎔ á”á”˜á”‰ËąËąâ€§ ᔂᔉ ᔍᔒᔗ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔒᔐᔉ ⁱᶜᔉ á”˜âżá”—â±ËĄ ᶠᔉ˥ᔗ á”‡á”‰á”—á”—á”‰Êłâ€§ ᔀʰᔉ ᔖᔉᔗ˹ ᶜᔃᔐᔉ â±âżËąâ±á”ˆá”‰ ᔃⁿᔈ Ëąá”–á”’á”— ᔍᔃᔛᔉ Ëąá”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ˹ᔒᔐᔉ á”â±ËąËąá”‰Ëąâ€§ "áŽ±á”ƒËąÊžâžŽ ᔇᔒʞ!" áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż'Ëą á”—á”‰ËĄËĄâ±âżá” ˹ᔖᔒᔗ➎ Ê°á”’ËĄá”ˆâ±âżá” ᔗʰᔉ ᔃᔐᔒᔉᔇᔃ‧ áŽșá”’Ê· ʰᔉ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔐᔘᶜʰ ᔒᶠ ᔃ Ê°á”˜á”á”á”‰ÊłâžŽ ᔇᔘᔗ Ëąâżá”˜á”á”ËĄá”‰Ëą ʷⁱᔗʰ Ëąá”–á”’á”—; ʰᔉ âżá”‰á”›á”‰Êł á”ˆá”’á”‰Ëą ʷⁱᔗʰ ᔖᔉᔒᔖ˥ᔉ➎ ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ⁿᔒᔗ á¶ á”’Êł ËĄá”‰âżá”á”—Ê° ᔒᶠ ᔗⁱᔐᔉ‧ ᎔ á”âżá”‰Ê· ⁿᔒᔗ á”—á”’ Ëąá”˜á”á”á”‰Ëąá”— ᔃ á”‡á”’á”ƒÊłá”ˆ ᔍᔃᔐᔉ➎ á”âżá”’Ê·â±âżá” ᔐʞ Ê°á”˜Ëąá”‡á”ƒâżá”ˆËą ᶜᔒᔐᔖᔉᔗⁱᔗⁱᔛᔉ âżá”ƒá”—á”˜Êłá”‰â€§ ᎔ Ê·á”ƒËą ᔃᔇᔒᔘᔗ á”—á”’ ᔐᔃᔏᔉ ˹ᔒᔐᔉ ᶠᔒᔒᔈ Ê·Ê°á”‰âż á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ê°á”‰ËĄá”ˆ ᔘᔖ ᔃ ᔖᔃᔗᔗʞ‧ "᎔ á”âżá”’Ê· ʞᔒᔘ'ᔈ ËĄâ±á”á”‰ á”—á”’ á”ƒâżá”ƒËĄÊžËąá”‰ ᔗʰᔉ Êłá”‰á¶œâ±á”–á”‰âžŽ ᔇᔘᔗ ᎔ ᶠᔉᔉ˥ ʞᔒᔘ ËąÊ°á”’á”˜ËĄá”ˆ ᔃᔗ ËĄá”‰á”ƒËąá”— ᔍᔉᔗ ᔃ á”—á”ƒËąá”—á”‰ ᔒᶠ ᔗʰᔉ á”ˆá”‰ËĄâ±á¶œâ±á”’á”˜Ëąâżá”‰ËąËąâ€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ Ëąá”ƒâ±á”ˆâ€§ "áŽźá”˜á”— ⁱᶠ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëąâ€§â€§â€§" "áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą ⁿᔒᔗ Ê°á”‰Êłá”‰; á”‡á”‰Ëąâ±á”ˆá”‰ËąâžŽ ʷᔉ'Êłá”‰ á”’âżËĄÊž á”‰á”ƒá”—â±âżá” ⁱᔗ➎ ⁿᔒᔗ Êłá”‰á”›á”‰á”ƒËĄâ±âżá” ᔗʰᔉ á¶ á”’Êłá”á”˜ËĄá”ƒ!" á”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á”—á”’ËĄá”ˆ ʰⁱᔐ➎ á”âżá”’Ê·â±âżá” ʰᔉ'Ëą ᔗʰᔉ á”’âżËĄÊž á”–á”‰ÊłËąá”’âż á”‡á”ƒÊłâżá”‰á”ˆ á¶ á”’Êł ˥ⁱᶠᔉ‧ ᔀʰᔉʞ ˹ᔖ˥ⁱᔗ ᔗʰᔉ ᔖᔃᔗᔗʞ➎ á”‰á”ƒá”—â±âżá” á”‰á”›á”‰ÊłÊž ËĄá”ƒËąá”— á”á”’ÊłËąá”‰ËĄ! "á”€Ê°á”ƒâżá” ʞᔒᔘ Ëąá”’ ᔐᔘᶜʰ ᔏⁱᔈ‧‧‧" ᎔ Ëąá”ƒÊ· Ê°á”’Ê· Ëąâ±âżá¶œá”‰Êłá”‰ ʰᔉ'Ëą ʷⁱᔗʰ á”Êłá”ƒá”—â±á”—á”˜á”ˆá”‰âžŽ ᔃ˹ ʰᔉ Êłá”ƒÊłá”‰ËĄÊž Ëąá”’ á”ƒá¶ á¶ á”‰á¶œá”—â±á”’âżá”ƒá”—á”‰ËĄÊž ËąÊ°á”’Ê·Ëą á”ƒá”–á”–Êłá”‰á¶œâ±á”ƒá”—â±á”’âżâ€§ end Pt. 1 to be cont.
https://64.media.tumblr.com/63dedd17d9c7475e988742d936ffc712/9d33ffe6481e1eb1-c2/s1280x1920/381c299dfabd727b30bd34c9f59bf458b3d3bf97.png https://64.media.tumblr.com/3a207055f828e8af8cad52f3c41eb62a/7604008214e1f9ec-c6/s1280x1920/66aa2db929f61ccbd834a41d61a11413314b77f4.png https://64.media.tumblr.com/d6151935048be7da52bdb9b85477ff0d/4dd5c17eea5b85d6-b9/s1280x1920/5b83afe59ae5255bca9cbbadd86a317aebc94f3c.png
á‘«á”˜á”ƒËĄâ±á”—Êž ᔀⁱᔐᔉ pt. 2 âœá”†á”–á”’âżá”á”‰áŽźá”’á”‡ á¶ á”ƒâżá¶ â±á¶œâŸ áŽźá”‰â±âżá” ᔗʰᔉ á¶ â±ÊłËąá”— ᔒⁿᔉ ᔘᔖ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·Êłá”’á”—á”‰ ᔃ ⁿᔒᔗᔉ Ëąá”ƒÊžâ±âżá” 'Ê·â±ËĄËĄ ᔇᔉ Êłâ±á”Ê°á”— ᔇᔃᶜᔏ' á”á”‰á”—á”—â±âżá” ᔒᔘᔗ ᔒᶠ ᔇᔉᔈ➎ á”ƒËĄá”—Ê°á”’á”˜á”Ê° ˹ᔗⁱ˥˥ á”—á”’ á”‰á”ƒÊłËĄÊž á”—á”’ Ëąá”—á”ƒÊłá”— ᔗʰᔉ ᔈᔃʞ‧ ᔀʰᔉ ˹ᔘⁿ'Ëą ⁿᔒᔗ ᔉᔛᔉⁿ á”‡á”ƒÊłá”‰ËĄÊž ᔘᔖ! ᔆᔒ ʰᔉ Ê·á”‰âżá”— á”—á”’ ᔗʰᔉ ᔐᔃⁱⁿ ËĄá”’á”‡á”‡Êž ᔒᔘᔗ‧ áŽčÊłâ€§ áŽ·Êłá”ƒá”‡Ëą á”ˆá”ƒá”˜á”Ê°á”—á”‰Êł áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ Ê°á”ƒá”–á”–á”‰âżá”‰á”ˆ á”—á”’ ᔇᔉ ʷⁱᔗʰ Ê°á”‰Êł á¶ Êłâ±á”‰âżá”ˆËą á”—Ê°á”‰Êłá”‰â€§ ᔆʰᔉ Êłá”‰á¶œá”’á”âżâ±Ëąá”‰á”ˆ ʰⁱᔐ ᔃ˹ Ê°á”‰Êł ᔈᔃᔈ'Ëą Êłâ±á”›á”ƒËĄâžŽ Ëąá”’ ËąÊ°á”‰ Ê·á”ƒâżá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ Ëąá”—á”ƒâżá”ˆ ᔘᔖ á¶ á”’Êł Ê°á”‰Êł ᔈᔃᔈ‧ áŽșá”’á”— ʞᔉᔗ Ëąá”‰á”‰â±âżá” áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ⁱⁿ ᔗʰᔉ ËĄá”’á”‡á”‡ÊžâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê·á”‰âżá”—â€§ "ᎎᔉʞ➎ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż!" ᎎᔉ á”—á”˜Êłâżá”‰á”ˆ á”ƒÊłá”’á”˜âżá”ˆ á”—á”’ ˹ᔉᔉ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ᔃ˹ ËąÊ°á”‰ ᔖⁱᶜᔏᔉᔈ ʰⁱᔐ ᔘᔖ‧ "᎔ á”âżá”’Ê· ʷʰᔃᔗ Êłá”‰á”ƒËĄ ᶠᔒᔒᔈ ⁱ˹‧‧‧" ᔆʰᔉ ˹ᔃⁱᔈ➎ á”—Ê°â±âżá”â±âżá” ᔃᔇᔒᔘᔗ ᔗʰᔉ ᶠᔒᔒᔈ á”‡á”˜Ëąâ±âżá”‰ËąËąâ€§ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ê°á”’Ê· á”‰á”›á”‰Êł ᔗʰᔒᔘᔍʰᔗ ËąÊ°á”‰ á”á”‰á”ƒâżá”— á”‰á”ƒá”—â±âżá” ʰⁱᔐ‧ "ʞᔒᔘ'Êłá”‰ Ëąá”’ ˹ᔐᔃ˥˥➎ Ëąá”’ ᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”—Ê°â±âżá” ʞᔒᔘ'ËĄËĄ ᔇᔉ á”ƒá”‡ËĄá”‰ á”—á”’ ᔈᔒ ᔐᔘᶜʰ!" ᔆʰᔉ á”—Ê°Êłá”‰Ê· ʰⁱᔐ á”ˆá”’Ê·âż á”‡á”‰á”â±âżâżâ±âżá” á”—á”’ Ê·á”ƒËĄá” á”’á”›á”‰Êł á”—á”’ ʰⁱᔐ‧ ᎎᔉ á¶œÊłâ±á”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ Êłá”ƒâż ᔇᔃᶜᔏ á”—á”’ ᔗʰᔉ Êłá”’á”’á” ʷⁱᔗʰ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰ÊłËąâžŽ ËĄá”’á¶œá”â±âżá” ᔗʰᔉ á”ˆá”’á”’Êł ᔃⁿᔈ á”á”‰á”—á”—â±âżá” Êłâ±á”ˆ ᔒᶠ ᔗʰᔉ ⁿᔒᔗᔉ ʰᔉ ˥ᔉᶠᔗ‧ ᎎᔉ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰Êłá”‰á”ˆ ᔃ˹ ʰᔉ ᔍᔒᔗ ᔇᔃᶜᔏ ᔒⁿ ᔇᔉᔈ‧ á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ ʷᔒᔏᔉ ᔘᔖ á”—á”’ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż Ëąá”’á¶ á”—ËĄÊž á¶œÊłÊžâ±âżá” ᔃⁿᔈ á¶ Êłá”’á¶»á”‰âż ⁱⁿ á¶ á”‰á”ƒÊłâ€§ "áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âżâ€§â€§â€§" á”†á”–á”’âżá”á”‰á”‡á”’á”‡ Ëąá”ƒá”— ᔘᔖ ᔃ˹ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔈⁱᔈⁿ'á”— Êłá”‰á”–ËĄÊžâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ Êłá”‰á”ƒá¶œÊ°á”‰á”ˆ Ê°â±Ëą Ê°á”ƒâżá”ˆ ᔒᔘᔗ Ê·Ê°á”‰âż ʰᔉ á¶ ËĄâ±âżá¶œÊ°á”‰á”ˆ ʷⁱᔗʰ ᔃ á¶œÊłÊžâ€§ "á”†á”’ÊłÊłÊž ᎔ ÊČá”˜Ëąá”— Ê·á”ƒâżá”— á”—á”’ Ê°á”‰ËĄá”–âžŽ ᎔'ᔐ Ê°á”‰Êłá”‰ á¶ á”’Êł ʞᔒᔘ‧ áŽŹâżÊžá”—Ê°â±âżá” ᎔ á¶œá”ƒâż ᔈᔒ?" áŽŒâżËĄÊž Êłá”‰Ëąá”–á”’âżá”ˆâ±âżá” ʷⁱᔗʰ ᔃ Ê·Ê°â±á”á”–á”‰ÊłâžŽ áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ˹ᔗⁱ˥˥ ËąÊ°á”‰á”ˆ á”—á”‰á”ƒÊłËąâ€§ á”†á”–á”’âżá”á”‰ ᔇᔒᔇ'Ëą á”–Ê°á”’âżá”‰ Ëąá”—á”ƒÊłá”—á”‰á”ˆ á”—á”’ Êłâ±âżá”â€§ ᎎᔉ ᔖⁱᶜᔏᔉᔈ ⁱᔗ ᔘᔖ á”—á”’ ᶠⁱⁿᔈ áŽŸá”‰á”ƒÊłËĄ ᔒⁿ ᔗʰᔉ á”’á”—Ê°á”‰Êł á”‰âżá”ˆâ€§ "᎔ Ëąá”ƒÊ· áŽŸËĄá”ƒâżá”á”—á”’âż ᔃᔗ ᔗʰᔉ á”–ËĄá”ƒá¶œá”‰ ᎔'ᔐ Ëąá”—á”ƒÊžâ±âżá”âžŽ ᎔ á”ˆá”’âż'á”— á”âżá”’Ê· ⁱᶠ ʞᔒᔘ Ê·á”ƒâżâżá”ƒ ᔗᔉ˥˥ ᔐʞ ᔈᔃᔈ‧‧‧" "ʞᔒᔘ Ëąá”ƒÊ· ʰⁱᔐ?" "᎔