Spongeton Emojis & Text

Copy & Paste Spongeton Emojis & Symbols

į“æįµ’įµ’įµ į¶ įµ’Ź³ į“µįµįµ–Ź³įµ’įµ›įµ‰įµįµ‰āæįµ— ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ ā±Ź³Ź³įµ‰įµ›įµ‰Ź³Ė¢ā±įµ‡Ė”Źø įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ’Źøįµ‰įµˆā€§ į““įµ‰ įµāæįµ‰Ź· ā±įµ—'Ė¢ įµƒį¶œį¶œā±įµˆįµ‰āæįµ— įµ‡įµ˜įµ— Źøįµ‰įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµįµ˜ā±Ė”įµ—Źøā€§ į”†įµ’ Ź°įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ź°įµ’įµįµ‰ā€§ "į“µ'įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źø; Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ—įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰ ā±į¶  Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ—ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ āæįµ’įµˆįµˆįµ‰įµˆāø“ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” į¶œŹ³Źøā±āæįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ° įµ‡Źø į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į“µ įµāæįµ’Ź· ā±įµ—'Ė¢ Ė¢įµƒįµˆāø“ Ė¢įµ’ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ‰įµ— įµƒĖ”Ė” įµ’įµ˜įµ—ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” į¶ įµ‰Ė”įµ— į‘«įµ˜ā±įµ—įµ‰ įµ˜įµ–Ė¢įµ‰įµ— įµ‡įµ˜įµ— įµƒĖ”Ė¢įµ’ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ė¢įµƒį¶ įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź°ā±āæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµ‰įµįµ‡Ź³įµƒį¶œįµ‰ā€§ įµ‚Ź°įµ‰āæ Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ’įµ‡Ė¢ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶œįµƒĖ”įµ įµˆįµ’Ź·āæāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµƒįµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ź·ā±įµ—Ź° įµŹ³įµƒįµ—ā±įµ—įµ˜įµˆįµ‰ā€§ "į“°įµ’ Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ įµ—įµƒĖ”įµ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ—? į“µ įµįµ‰įµƒāæ įµ˜āæĖ”įµ‰Ė¢Ė¢ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— į“µ'įµ įµįµ’āæāæįµƒ įµˆįµ’!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆā€§ "į“øįµ’įµ’įµāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ; į“µ Ź·įµƒāæįµ— Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ įµāæįµ’Ź· į“µ'įµ Ź·ā±įµ—Ź° Źøįµ’įµ˜ įµƒĖ¢ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµƒį¶œįµ‰ Ė¢įµ˜į¶œŹ° įµˆā±į¶ į¶ ā±į¶œįµ˜Ė”įµ— įµ—ā±įµįµ‰ā€§ Źøįµ’įµ˜ įµƒāæįµˆ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ į“µ įµ‡įµ‰įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ’įµįµ‰ įµįµ’įµ’įµˆ įµįµ‰įµįµ’Ź³ā±įµ‰Ė¢ā€§ā€§ā€§" "į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ— į¶œįµƒāæ'įµ— įµ‡įµ‰Ė”ā±įµ‰įµ›įµ‰ Ė¢Ź°įµ‰'Ė¢ įµįµ’āæįµ‰!" "į“µ įµāæįµ’Ź·ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ā€§ "į“µ'Ė”Ė” įµįµƒįµįµ‰ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ‰įµƒįµ—; ā±įµ—'Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ’įµ’įµˆ įµ—įµ’ įµŹ³ā±įµ‰įµ›įµ‰ įµ’āæ įµƒāæ įµ‰įµįµ–įµ—Źø Ė¢įµ—įµ’įµįµƒį¶œŹ° Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź·ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ‰āæįµ— Ź°ā±Ė¢ įµā±įµ—į¶œŹ°įµ‰āæā€§ 'į““įµ‰ ā±Ė¢ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė¢įµ’ āæā±į¶œįµ‰ įµ—įµ’ įµįµ‰' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ—ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·ā±įµ—Ź° įµƒ įµŹ³įµƒįµ‡įµ‡Źø įµ–įµƒįµ—įµ—Źø! "į“µįµ—'Ė¢ āæįµ’įµ— į¶ įµ’Ź³ Ė¢įµ—įµ‰įµƒĖ”ā±āæįµ įµ‡įµ˜įµ— Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ź°įµƒįµ›įµ‰ ā±įµ— įµ—įµ’ įµ‰įµƒįµ—ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµā±Ė”įµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— įµ—ā±įµįµ‰ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ Ė¢ā±āæį¶œįµ‰ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ įµˆįµ‰įµā±Ė¢įµ‰ā€§ į“¬į¶ įµ—įµ‰Ź³ įµ‰įµƒįµ—ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źøāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµƒ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź·Ź°įµƒįµ— Ė”ā±įµ—įµ—Ė”įµ‰ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ā€§ "įµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢āø“ įµā±įµˆā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµā±Ė”įµ‰įµˆā€§ "Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ—įµƒŹø į¶ įµ’Ź³ įµƒĖ¢ Ė”įµ’āæįµ įµƒĖ¢ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ—įµ’; įµ–įµ‰Ź³Ź°įµƒįµ–Ė¢ Źøįµ’įµ˜'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ›ā±Ė”Ė”įµƒā±āæįµ’įµ˜Ė¢ Ė¢į¶œŹ°įµ‰įµįµ‰Ė¢ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź· ā±įµ—!" į““įµ‰ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ "į“µ Ź°įµ’įµ–įµ‰ Ė¢įµ’ā€§ā€§" "į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ į“µ'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ Ź°įµ‰įµƒįµˆā±āæįµ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰įµˆā€§ į“ŗįµ‰įµ‰įµˆ įµƒāæŹø įµ—Ź°ā±āæįµ?" "į¶œįµƒāæ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ—įµƒŹø?" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆā€§ "į“¼į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰; į“µ'Ė”Ė” Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµįµ’ įµįµ‰įµ— įµŹø Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµ įµ‡įµƒįµā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµā€§ į“¼āæį¶œįµ‰ Ź°įµ‰ įµįµ’įµ— įµ‡įµƒį¶œįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒĖ¢ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ Ź·Ź°ā±įµįµ–įµ‰Ź³ā±āæįµā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ā€§ā€§" "į”†įµ’Ź³Ź³Źø įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ—ā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ’āæ'įµ— āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµƒįµ–įµ’Ė”įµ’įµā±Ė¢įµ‰! į“µ įµā±Ė¢Ė¢ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµƒĖ¢ Ź·įµ‰Ė”Ė” įµƒāæįµˆ Ė¢Ź°įµ‰'įµˆ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ‡įµƒįµˆ ā±į¶  įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ Ź°įµ’Ź· įµ˜įµ–Ė¢įµ‰įµ— Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā€§ įµ‚įµ‰ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź³įµ‰Ė¢įµ— įµ˜įµ–! į“¼Ź° į“µ į¶ įµ’Ź³įµįµ’įµ— įµ—įµ’ į¶ įµ‰įµ‰įµˆ į“³įµƒŹ³Źøāø“ Ė¢įµ’ į“µ'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ‡įµƒį¶œįµā€§ā€§" į““įµ‰'Ė¢ į¶ įµƒĖ”Ė”įµ‰āæ įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– įµ‡Źø įµ—Ź°įµ‰ įµ—ā±įµįµ‰ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶ ā±āæā±Ė¢Ź°įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ įµįµ’įµ—įµ—įµ‰āæ įµ‡įµƒį¶œįµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ–įµ˜Ė”Ė”įµ‰įµˆ įµƒ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ— įµƒāæįµˆ įµ–įµ˜įµ— įµ˜įµ– įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ė¢Ź°įµ’įµ˜Ė”įµˆįµ‰Ź³Ė¢ā€§ "į““įµ’įµ–įµ‰į¶ įµ˜Ė”Ė”Źø įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź·'Ė¢ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµįµ’įµ— ā±āæ Ź°ā±Ė¢ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµ įµ‡įµƒįµ į¶ įµ’Ź³ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰įµ įµ—įµ’ Ź·įµƒįµįµ‰ā€§ į““įµ‰ āæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµįµƒįµ›įµ‰ Ź°ā±įµ įµƒ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ— įµƒāæįµˆ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµ įµ‡įµƒįµā€§ 'įµ‚Ź°Źø ā±Ė¢ Ź°įµ‰ Ė¢įµ’ āæā±į¶œįµ‰ įµ—įµ’ įµįµ‰āø“ į“µ įµˆįµ’ āæįµ’įµ— įµˆįµ‰Ė¢įµ‰Ź³įµ›įµ‰ Ź°ā±Ė¢ įµā±āæįµˆāæįµ‰Ė¢Ė¢ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ˜į¶œŹ°' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ—ā€§ 'įµ‚Ź°įµƒįµ— įµˆįµ’įµ‰Ė¢ Ź°įµ‰ Ė¢įµ‰įµ‰ ā±āæ įµįµ‰? į“µ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµˆįµ’āæįµ‰ įµįµ˜į¶œŹ° įµįµ’įµ’įµˆā€§ā€§ā€§' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—ā±į¶ Ė”įµ‰įµˆ Ė¢įµ’įµ‡Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” į¶ įµ‰Ė”Ė”ā€§ į““įµ‰ į¶œįµ˜Ź³Ė”įµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³Ė¢ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ’į¶ įµ— į¶œŹ³Źøā±āæįµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·įµ’įµįµ‰ā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ?" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’įµ— įµƒ įµ—įµ‰Ė£įµ— Ė¢įµƒŹøĖ¢ 'Ź·įµƒāæāæįµƒ įµįµ‰įµ‰įµ— įµįµ‰ įµ˜įµ– įµƒįµ— įµĖ”įµ’įµ›įµ‰ Ź·įµ’Ź³Ė”įµˆ Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰' įµ—įµ‰Ė£įµ— į¶ Ź³įµ’įµ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ "į““įµ‰Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ź³įµ‰į¶œįµ‰ā±įµ›įµ‰įµˆ įµƒ įµ—įµ‰Ė£įµ— į¶ Ź³įµ’įµ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ įµįµ’ įµ—įµ’ įµĖ”įµ’įµ›įµ‰ Ź·įµ’Ź³Ė”įµˆā€§ į“°įµ’ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ˜įµ– įµ—įµ’ įµįµ’ā±āæįµ įµ’įµ˜įµ— įµ’Ź³ā€§ā€§ā€§" "į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµˆā±įµˆ Ė¢įµƒŹø Ź°įµ’Ź· į“µ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— įµ’įµ˜įµ— įµįµ’Ź³įµ‰ Ė¢įµ’ į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ Ź·įµ’āæ'įµ— Ź°įµ˜Ź³įµ—ā€§ā€§ā€§" į”†įµ’ įµ’į¶ į¶  įµ—Ź°įµ‰Źø Ź·įµ‰āæįµ—! į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ āæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·ā±įµ—Ź° į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į“µ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— Ź·įµ‰ įµįµ’āæāæįµƒ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµƒ įµ‡įµ‰Ė¢įµ— į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆĖ¢ įµˆįµƒŹø įµ—įµ’įµįµ‰įµ—Ź°įµ‰Ź³āø“ Ė¢įµ’ Ź·Ź°Źø įµˆā±įµˆ Źøįµ’įµ˜ įµ‡Ź³ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ā€§ā€§" "į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ź°įµ‰'Ė¢ Ź²įµ˜Ė¢įµ— ā±āæ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ’į¶  įµƒ į¶ įµ˜āæ įµˆįµƒŹø!" "į“¬Ź³įµ‰āæ'įµ— Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ Ė¢įµįµƒĖ”Ė”āø“ į¶ įµ’Ź³ā€§ā€§ā€§" "į¶»ā±įµ– ā±įµ— į“¾įµƒįµ—ā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ! į“øįµ‰įµ—'Ė¢ įµƒĖ”Ė” Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµ—Ź³Źø įµ—įµ’ įµ‰āæŹ²įµ’Źø įµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰Ė”įµ›įµ‰Ė¢ā€§ įµ‚įµƒāæāæįµƒ įµįµ’ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’įµ—įµ’ įµ‡įµ’įµ’įµ—Ź°?" įµ€Ź°įµ‰Źø įµ‰įµƒį¶œŹ° įµįµ’įµ— įµƒ į¶œįµ’įµ–Źø įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’įµ—įµ’Ė¢ įµ—Ź°įµ‰Źø įµ—įµ’įµ’įµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰įµˆ Ź°įµ’Ź· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”ā±įµįµ‰įµˆ Ź°įµƒāæįµā±āæįµ įµ’įµ˜įµ— Ź·ā±įµ—Ź° Ź°ā±įµ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° Ź°įµ‰ Ė¢įµ‰įµ‰įµįµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµƒāæāæįµ’Źøįµ‰įµˆ Ź·Ź°įµ‰āæ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ į“¼āæį¶œįµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒāæįµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒŹ³Ź³ā±įµ›įµ‰įµˆ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—Ź°įµ‰Źø Ź·įµƒįµ›įµ‰įµˆ įµ‡Źøįµ‰ įµ—įµ’ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµƒāæįµˆ Ź·įµ‰āæįµ— ā±āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµƒįµˆįµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒāæįµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø įµƒāæįµˆ į¶ įµ‰įµˆ į“³įµƒŹ³Źøā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ› Ź·įµƒįµ—į¶œŹ° įµįµ‰Ź³įµįµƒā±įµˆ įµįµƒāæ įµƒāæįµˆ įµ‡įµƒŹ³āæįµƒį¶œĖ”įµ‰ įµ‡įµ’Źø Ź·ā±įµ—Ź° į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ—įµƒįµ‡Ė”įµ‰āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢į¶œįµ’įµ’įµ—Ė¢ įµ’įµ›įµ‰Ź³ Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ˜įµ– āæįµ‰Ė£įµ— įµ—įµ’ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ° įµ–įµ˜įµ—įµ—ā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆ įµ’įµ˜įµ— įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ā€§ "įµ€Ź°įµƒāæįµ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµā€§ į“¼āæį¶œįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ‰Ė”įµ‰įµ›ā±Ė¢ā±įµ’āæ įµ–Ź³įµ’įµŹ³įµƒįµįµįµ‰ įµ‰āæįµˆįµ‰įµˆāø“ įµ—Ź°įµ‰Źø įµ‡įµ’įµ—Ź° Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ į“¼āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ›įµ‰Ź³įµįµ‰ įµ’į¶  įµˆįµ’į¶»ā±āæįµ įµ’į¶ į¶ āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”įµ— į¶œįµƒĖ”įµ įµƒāæįµˆ Ź³įµ‰Ė”įµƒĖ£įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź³įµ’įµŹ³įµƒįµįµįµ‰ įµ’į¶ į¶ ā€§ į“µįµ—'Ė¢ įµįµ’Ź³āæā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ āæįµ‰Ė£įµ— įµ—Ź°ā±āæįµ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµāæįµ‰Ź· įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµƒŹ·įµƒįµįµ‰Ė¢ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµ‰įµįµ‡Ź³įµƒį¶œįµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė¢Ė”įµ‰įµ–įµ—āø“ įµ—ā±Ź³įµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ— į¶ Ź³įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµƒŹø įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ įµƒāæįµˆ į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ—įµ‰įµˆ įµ‡Źø į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ āæįµ‰Ė£įµ— įµ—įµ’ Ź°ā±įµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ’į¶ į¶ ; į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—ā±Ź³Ź³įµ‰įµˆāø“ āæįµ’įµ— Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµ įµƒĖ¢ įµˆįµ‰įµ‰įµ–Ė”Źø įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµƒĖ”Ė¢įµ’ įµˆā±įµˆ āæįµ’įµ— Ź·įµƒįµįµ‰ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒāæĖ¢Ź·įµ‰Ź³įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į”†įµƒāæįµˆŹø į¶œįµƒĖ”Ė”ā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ "į““įµ‰Ė”Ė”įµ’?" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµ‰į¶ įµ— įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’įµā€§ 'į“µ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµįµ‰įµ‰įµ— į“·įµƒŹ³įµ‰āæ į¶ įµ’Ź³ įµ’įµ˜Ź³ āæā±įµŹ°įµ— įµ’įµ˜įµ—ā€§ā€§ā€§' "į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ‡Ź³įµ’įµįµ‰ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ė¢įµ—įµƒŹøā±āæįµā€§ā€§ā€§" 'į“µ Ė¢įµ‰įµ‰ā€§ į“µ įµˆįµ’Ź·āæĖ”įµ’įµƒįµˆįµ‰įµˆ Ź°įµ‰Ź³ įµįµ‰įµįµ’Ź³Źø įµ‡įµƒāæįµ įµˆįµƒįµ—įµƒįµ‡įµƒĖ¢įµ‰ ā±āæ į¶œįµƒĖ¢įµ‰ Ė¢Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµā€§' "į“µĖ¢ ā±įµ— įµ–įµ’Ė¢Ė¢ā±įµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ į¶ ā±Ė£? į”†Ź°įµ‰'Ė¢ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—ā€§ā€§ā€§" 'į“µ Ź·ā±Ė”Ė” įµ—Ź³Źø Ė¢įµ‰įµ‰ ā±į¶  į“µ į¶œįµƒāæā€§ į“®Źøįµ‰!' į“¬į¶ įµ—įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµƒĖ”Ė” Ź°įµƒāæįµĖ¢ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ‰āæįµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“±įµ›įµ‰āæįµ—įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ź·Ź°įµ‰āæ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·įµ’įµįµ‰āæ įµ˜įµ–āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ āæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢ā±āæįµā±āæįµ įµƒ įµ—įµ˜āæįµ‰ į‘«įµ˜ā±įµ‰įµ—Ė”Źøā€§ "į“¹įµ’Ź³āæā±āæįµāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ!" į““įµ‰ Ė¢įµƒįµ— įµ˜įµ–ā€§ "į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµˆįµ‰Ė¢įµ‰Ź³įµ›įµ‰įµˆ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź·įµ’Ź³Ź³Źø! į“ŗįµ’Ź· Ė¢įµ’ Ź·Ź°įµƒįµ— įµˆįµ’ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ˜įµ– įµ—įµ’ įµˆįµ’ā±āæįµ?" į““įµ‰ įµ’āæĖ”Źø Ė¢ā±įµŹ°įµ‰įµˆ ā±āæ Ź³įµ‰Ė¢įµ–įµ’āæĖ¢įµ‰ā€§ "į“¼Ź° į“µ į¶ įµ’Ź³įµįµ’įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ź·įµ’Ź³įµ! į”†įµ—įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° į“³įµƒŹ³Źø; į“µ'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’āæā±įµŹ°įµ—ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµƒĖ”įµ’āæįµ‰ Ź·ā±įµ—Ź°įµ’įµ˜įµ— į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ‡įµ˜įµ— įµƒĖ”Ė¢įµ’ įµāæįµ‰Ź· įµ—Ź°įµ‰ Ź³ā±Ė¢įµ įµ’į¶  įµįµ’ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ā€§ į““įµ‰ Ė”įµ‰į¶ įµ— įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė¢įµƒŹ· į“³įµƒŹ³Źø įµįµ’ įµ—įµ’ Ė”ā±įµ—įµ—įµ‰Ź³įµ‡įµ’Ė£ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢āæįµ˜į¶œįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµā€§ į““įµ‰ Ė¢įµƒŹ· įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ įµ—įµ’ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ’į¶ į¶ ā±į¶œįµ‰āø“ į¶ ā±įµŹ°įµ—ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ‰įµįµ–įµ—ā±āæįµ įµ˜Ź³įµįµ‰ įµ—įµ’ įµįµ’ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ ā±āæįµŹ³įµ‰įµˆā±įµ‰āæįµ—Ė¢ā€§ "įµ‚Ź°Źø įµƒŹ³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ Ė”įµƒįµ—įµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡?" "į“µ'įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źø Ė¢ā±Ź³āø“ į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ—āø“ Ź·įµ‰Ė”Ė”āø“ į“µ įµ–Ź³įµ’įµā±Ė¢įµ‰ Źøįµ’įµ˜ ā±įµ— Ź·ā±Ė”Ė” āæįµ’įµ— Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæ įµƒįµįµƒā±āæ!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€§ "į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Źøįµ’įµ˜ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµįµ’Ź³įµ‰ Ė”ā±įµįµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§" į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź·įµ‰āæįµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ įµ’į¶ į¶ ā±į¶œįµ‰ā€§ į““įµ‰ į¶œįµƒįµįµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ Ė”ā±Ė¢įµ— įµ’į¶  įµ–įµƒįµ—įµ—Źø ā±āæįµŹ³įµ‰įµˆā±įµ‰āæįµ—Ė¢ā€§ "į“µ'įµ įµįµ’āæāæįµƒ į¶œĖ”įµ‰įµƒāæ įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµƒį¶ įµ‰; įµįµ‰įµ‰įµ– Ź·įµƒįµ—į¶œŹ° įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ’įµ—įµ—Ė”įµ‰!" į““įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ‡įµƒį¶œįµā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź³įµ‰įµįµƒā±āæįµ‰įµˆ Ź°ā±įµˆįµˆįµ‰āæā€§ įµ‚Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµā±įµ›įµ‰ įµƒ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ‰ā±Ź³ įµ’Ź³įµˆįµ‰Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆįµ‰į¶œā±įµˆįµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ—įµƒįµįµ‰ įµƒ įµ–įµ‰įµƒįµ įµƒįµ— ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ’įµ—įµ—Ė”įµ‰ā€§ "į“µ'įµ įµˆā±Ė¢įµƒįµ–įµ–įµ’ā±āæįµ—įµ‰įµˆ!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ įµƒ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³ Źøįµ‰Ė”Ė” įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź°įµƒāæįµˆĖ”įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ’įµ—įµ—Ė”įµ‰ā€§ 'į“³įµ’įµ’įµˆ įµ—Ź°ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³ įµˆā±Ė¢įµ—Ź³įµƒį¶œįµ—ā€§ā€§ā€§' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ—ā€§ "į“¬āæįµˆ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒĖ”Ė” Źøįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰Ė”į¶  įµƒ į¶ Ź³Źøį¶œįµ’įµ’įµā€§ā€§ā€§" "į“µ į¶œįµƒāæ į¶ ā±Ė£ ā±įµ— į¶ įµ’Ź³ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ’į¶ į¶ įµ‰Ź³įµ‰įµˆā€§ "Źøįµ’įµ˜ įµƒŹ³įµ‰ įµƒ Ź²įµ’įµįµ‰!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢Ź°įµƒįµā±āæįµ įµƒāæįµˆ į¶œŹ³Źøā±āæįµ įµƒĖ¢ Ė¢įµƒā±įµˆ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³ įµ—Ź°Ź³įµ‰Ź· įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµ’įµ’įµˆ įµƒįµ— Ź°ā±įµ įµƒāæįµˆ įµˆįµ˜įµįµ–įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµˆŹ³ā±āæįµ įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆā€§ į“¼āæĖ”Źø įµ—Ź°įµ‰āæ įµˆā±įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµƒįµįµ‰ įµįµ’įµ›įµ‰ā€§ "į“¶įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ 'įµ‰įµ įµƒĖ”įµ’āæįµ‰!" į”†Ź°įµ’įµ˜įµ—įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ—Ź°Ź³įµ‰Ź· įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ’įµ—įµ—Ė”įµ‰ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³'Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆā€§ "įµ‚Ź°įµ’ įµ—Ź°Ź³įµ‰Ź· įµƒ įµ‡įµ’įµ—įµ—Ė”įµ‰ įµƒįµ— įµįµ‰ā€½" "į“µ įµˆā±įµˆā€§" į“¬Ė”Ė” Ė¢įµƒŹ· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµƒį¶œįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³ā€§ "į“ŗįµ’Ź· Ė¢įµ—įµ’įµ– Ź°įµƒŹ³įµƒĖ¢Ė¢ā±āæįµā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜? į““įµƒ! į“µ Ė¢įµ‰įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ į¶ Ź³Źøį¶œįµ’įµ’įµ Ź°įµƒĖ¢ įµƒ Ė”ā±įµ—įµ—Ė”įµ‰ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆā€§ į“øā±įµįµ‰ į“µ Ė¢įµƒā±įµˆāø“ įµƒ Ź²įµ’įµįµ‰!" įµ€Ź°įµ‰ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡āø“ įµŹ³įµƒįµ‡įµ‡ā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ į¶ įµ’Ź³įµā€§ "į““įµ‰Źø; į“µ'įµ āæįµ’įµ— įµˆįµ’āæįµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° Źøįµ’įµ˜!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰įµƒįµ›įµ‰įµˆ įµƒ Ė”įµ˜āæį¶œŹ° įµ—Ź³įµƒŹø įµƒįµ— Ź°ā±įµā€§ "į“¼Ź°āø“ Źøįµ‰įµƒ?" įµ€Ź°įµ‰ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "įµ‚įµ‰Ė”Ė” į“µ'įµ įµˆįµ’āæįµ‰āø“ Ź·ā±įµ—Ź° Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§" įµ€Ź°įµ‰ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³ įµ—įµ’įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ įµ‰āæįµ—ā±Ź³įµ‰ įµ—įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµƒāæįµˆ Ź·Ź°įµƒį¶œįµįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "į“ŗįµ’!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒįµ˜įµˆā±įµ‡Ė”Źø įµįµƒĖ¢įµ–įµ‰įµˆā€§ 'įµ‚Ź°Źø įµˆā±įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œįµ’įµįµ‰ Ė¢įµ—įµƒāæįµˆā±āæįµ įµ˜įµ– į¶ įµ’Ź³ įµįµ‰? į““įµ‰ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµįµƒįµ›įµ‰ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ ā±āæįµŹ³įµ‰įµˆā±įµ‰āæįµ—Ė¢' į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ—ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒĖ¢ įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ į¶œįµ’Ė”Ė”įµ‰į¶œįµ— Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµˆįµ‰Ė¢įµ–ā±įµ—įµ‰ įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµ—Ź°ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµ‡įµ‰ā±āæįµ į¶œįµƒŹ³Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ‡Źø į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµ–ā±āæįµ‰įµƒįµ–įµ–Ė”įµ‰ Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ā€§ "į“µ'įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źøā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒįµ–įµ’Ė”įµ’įµā±Ė¢įµ‰įµˆ Ź·įµ‰įµƒįµĖ”Źøāø“ įµ‡įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø Ė¢įµ‰įµā±į¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢ā€§ "į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ āæįµ‰įµƒŹ³ Źøįµ’įµ˜ā€§ į“µįµ—'Ė¢ įµŹø į¶ įµƒįµ˜Ė”įµ—āø“ į“µ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆāæ'įµ— Ź°įµ‰Ė”įµ– Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ—įµƒįµįµ‰ įµƒ įµ–įµ‰įµƒįµā€§ į“µ āæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³ā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Źøįµ’įµ˜'įµˆ Ė¢įµ–įµ‰āæįµˆ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ė”ā±į¶ įµ‰ Ė¢įµƒį¶œŹ³ā±į¶ ā±į¶œā±āæįµ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ ā±āæįµŹ³įµ‰įµˆā±įµ‰āæįµ—Ė¢ Źøįµ‰įµ— Ź³ā±Ė¢įµįµ‰įµˆ ā±įµ— įµƒāæįµˆ Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ’Ź·āæ Ź·įµ‰Ė”Ė”įµ‡įµ‰ā±āæįµā€§ā€§ā€§" "į“µ įµāæįµ’Ź· įµ‡įµ˜įµ— ā±įµ—'Ė¢ Ź·Ź°įµƒįµ— į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆĖ¢ įµˆįµ’!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµƒĖ¢įµ–įµ‰įµˆ; į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ˜Ė¢įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ Ė”įµƒĖ¢įµ— įµ’į¶  Ź°ā±Ė¢ įµ‰āæįµ‰Ź³įµŹø Ė¢įµ—Ź³įµ‰āæįµįµ—Ź° įµ—įµ’ į¶œįµƒĖ”Ė” Ź°ā±įµ įµƒ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆāø“ įµˆįµ‰Ė¢įµ–ā±įµ—įµ‰ įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµ—ā±Ź³įµ‰įµˆā€§ "į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆĖ¢ įµˆįµ’āæ'įµ— āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆā€§ Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ—'Ź³įµ‰ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆĖ¢ į¶ įµ’Ź³ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµ‰Źøįµ‰Ė¢ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ Ź·įµ‰Ė”Ė”ā±āæįµ įµ˜įµ– įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢ā€§ į““įµ‰ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ‰įµįµ‡Ź³įµƒį¶œįµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‡įµ˜įµ— įµāæįµ‰Ź· Ź°įµ‰ āæįµ‰įµ‰įµˆįµ‰įµˆ Ź³įµ‰Ė¢įµ—āø“ įµƒĖ¢ įµ‰Ė£Ź°įµƒįµ˜Ė¢įµ—įµ‰įµˆ įµ˜āæįµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ įµ—įµƒįµįµ‰ įµįµ˜į¶œŹ° įµįµ’Ź³įµ‰ā€§ įµ‚Ź°įµ‰āæ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ’įµįµ‰ įµ˜įµ– įµƒįµįµƒā±āæ Ź°įµ‰ Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ āæįµ’įµ— Ź·ā±įµ—Ź° Ź°ā±įµā€§ į““įµ‰ įµįµ’įµ— įµ˜įµ– įµƒāæįµˆ įµ—Ź°įµ‰āæ įµˆā±Ė¢į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³įµ‰įµˆ Ź°ā±įµ įµ—įµƒĖ”įµā±āæįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ "Źøįµ’įµ˜ įµˆā±įµˆ? į“¼Ź° į”†įµƒāæįµˆŹø įµ—Ź°įµƒāæįµ Źøįµ’įµ˜!" 'į”†įµƒāæįµˆŹø įµ—Ź°įµ‰ Ė¢į‘«įµ˜ā±Ź³Ź³įµ‰Ė”ā€§ā€§ā€§' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰įµˆā€§ "į“µ įµˆā±įµˆ āæįµ’įµ— įµ—įµ‰Ė”Ė” Ź°ā±įµ ā±āæ į¶œįµƒĖ¢įµ‰ ā±įµ— įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź·įµ’Ź³įµāø“ Ė¢įµ’ įµƒĖ¢ įµ—įµ’ āæįµ’įµ— Ė”įµ‰įµ— Ź°ā±įµ įµįµ‰įµ— Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ’įµ–įµ‰Ė¢ įµ˜įµ– į¶ įµ’Ź³ āæįµ’įµ—Ź°ā±āæįµā€§ į“µ į¶œįµƒāæ'įµ— Ź·įµƒā±įµ— į¶ įµ’Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ Ź²įµ’ā±āæ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ; į¶ ā±āæįµƒĖ”Ė”Źø Ź°įµ‰'įµˆ įµįµ‰įµ— Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ Ź°įµ‰ įµˆįµ‰Ė¢įµ‰Ź³įµ›įµ‰Ė¢! į“®Źøįµ‰ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµāæįµ’Ź· į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµįµ’įµ— į¶ ā±Ė£įµ‰įµˆāø“ įµ—Ź°ā±āæįµā±āæįµ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ‰įµƒāæįµ— Ė¢ā±āæį¶œįµ‰ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ įµįµ’āæįµ‰ Ź°įµ‰ įµ—Ź°įµ‰āæ įµįµ˜Ė¢įµ— įµ‡įµ‰ įµƒ įµįµ’āæįµ‰Ź³ā€§ į““įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ° įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒįµįµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ ā±āæįµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’įµā€§ "į““ā±ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒįµ›įµ‰įµˆ įµ‰Ė£į¶œā±įµ—įµ‰įµˆĖ”Źøā€§ "į““įµ‰Ė”Ė”įµ’ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ į¶ ā±āæįµƒĖ”Ė”Źø įµįµ’āæāæįµƒ įµ‡įµ‰ įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ įµįµ’ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ–Ė”įµƒį¶œįµ‰āø“ įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ā€§ā€§ā€§" "į“µ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ Ź·Ź°įµƒįµ— Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµƒā±įµˆāø“ įµ—įµ’ į”†įµƒāæįµˆŹøā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆā€§ "į“µ įµāæįµ‰Ź· įµ‡įµ‰ā±āæįµ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ'Ė¢ įµ—įµ’ įµįµ’įµ’įµˆ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµ—Ź³įµ˜įµ‰! į“µ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” į¶œįµƒāæ'įµ— įµ‡įµ‰Ė”ā±įµ‰įµ›įµ‰ Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµįµ‰ įµ—įµ’ įµ‰āæįµˆ įµ˜įµ– įµˆŹøā±āæįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµƒŹø į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ āæįµ’! į”†įµƒāæįµˆŹø įµ—įµ’Ė”įµˆ įµįµ‰ Ė¢Ź°įµ‰ į¶ ā±Ė£įµ‰įµˆ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ į”†Ź°įµ‰ Ź°įµƒįµˆ įµƒ įµ‡įµƒį¶œįµįµ˜įµ– įµ’āæ Ź°įµ‰Ź³ Ź°įµƒŹ³įµˆįµˆŹ³ā±įµ›įµ‰! į“µ įµįµ‰įµƒāæįµ— Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ‰Ė¢įµ‰Ź³įµ›įµ‰ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ Ź°įµƒįµ–įµ–Źøā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ Ė¢įµ’įµ‡įµ‡ā±āæįµā€§
https://www.tumblr.com/onlyfoolsrushincomic/726171186289131520?source=share https://criticalcurve.tumblr.com/post/170552405829/plankton-goes-on-a-night-out-with-the-boys https://criticalcurve.tumblr.com/post/170557924794/another-failed-attempt-at-cheering-him-up https://criticalcurve.tumblr.com/post/170595052859/what-indeed https://criticalcurve.tumblr.com/post/170728071339/spongebob-vents-to-squidward-about-the-situation https://criticalcurve.tumblr.com/post/171011736584 https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726333039606693888/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726333216710180864/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726333349106483201/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726334709718728704/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726334843308343296/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726464873015492608/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726465017442074624/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726561484052873216/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726731330052898816/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/728483579280097280/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/728577668707205120/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/728677956692672512/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/729825198413578240/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/731872797957242880/previous https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/735371352264097792/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/736529997292044288/previous https://www.tumblr.com/onlyfoolsrushincomic/726166207043174400?source=share
į”†įµ—įµƒįµ‡ā±Ė”ā±įµ—Źø ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ė”įµƒįµ˜įµŹ°įµ—įµ‰Ź³ įµ‰į¶œŹ°įµ’įµ‰įµˆ įµ—Ź°Ź³įµ’įµ˜įµŹ° įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— įµˆįµ‰įµįµ’Ė”ā±Ė¢Ź°įµ‰įµˆāø“ į¶œŹ³įµ˜įµįµ‡Ė”ā±āæįµ įµˆįµ’Ź·āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµ—Ź°Ź³įµ’įµ˜įµŹ° įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ˜įµ‡įµ‡Ė”įµ‰ įµƒāæįµˆ Ė¢įµƒŹ· į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµˆįµƒįµįµƒįµįµ‰įµˆ įµ‡įµ‰Źøįµ’āæįµˆ Ź³įµ‰įµ–įµƒā±Ź³āø“ Ė¢įµ’ Ź°įµ‰ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į““įµ‰ Ź·įµƒĖ¢ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ įµ‡Źø įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ‰įµ‡Ź³ā±Ė¢ įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³ Ė¢įµ’įµįµ‰ā€§ į“øā±į¶ įµ—ā±āæįµ Ź·Ź°įµƒįµ—'Ė¢ Ė”įµ‰į¶ įµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ā±Ź³ Ź·įµƒĖ”Ė”Ė¢āø“ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒŹ· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³ āæįµ‰įµƒįµ—Ź° ā±āæ į¶œįµ’įµįµ–Ė”įµ‰įµ—įµ‰Ė”Źø įµ˜āæį¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢ įµƒāæįµˆ į¶œįµ’Ė”įµˆā€§ į“ŗįµ‰Ė£įµ— įµ—Ź°ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµāæįµ‰Ź·āø“ Ź°įµ‰ įµƒŹ·įµ’įµįµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° įµƒ įµ–įµ’įµ˜āæįµˆā±āæįµ Ź°įµ‰įµƒįµˆįµƒį¶œŹ°įµ‰ įµƒĖ¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ Ė¢ā±įµˆįµ‰ā€§ "į““įµ˜Ź°; Ź·Ź°įµƒ?" "į““įµ‰Źøāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµā€§ā€§ā€§" "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡āø“ Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰'Ė¢ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ? į“øįµƒĖ¢įµ— į“µ Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµįµƒįµˆįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— į¶œįµ’Ė”Ė”įµƒįµ–Ė¢įµ‰ā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ Ź·įµ‰Ź³įµ‰ Ė”įµ˜į¶œįµŹø įµ—įµ’ Ė¢įµ˜Ź³įµ›ā±įµ›įµ‰āø“ įµ‡įµ˜įµ— į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ įµ‡Ź³įµ’įµįµ‰āæā€§ į“µ'įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źøā€§" į““įµ’ā±Ė¢įµ—ā±āæįµ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµ˜įµ– Ź·įµ’įµ‡įµ‡Ė”Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢Ź·įµƒŹøįµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµƒāæįµˆ Ė¢įµ—įµ‰įµƒįµˆā±Ė”Źøā€§ į““įµ‰ į¶ įµ‰Ė”Ė” įµ‡įµƒį¶œįµ įµˆįµ’Ź·āæā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ź°įµ˜Ź³įµ—; įµ–Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ įµˆįµ’āæ'įµ—!" "į“®įµ˜įµ— į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜'įµˆ ā±āæŹ²įµ˜Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰Ė”į¶  įµįµ’Ź³įµ‰!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆāø“ į¶œįµƒįµ—į¶œŹ°ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶ įµƒĖ”Ė” įµƒįµįµƒā±āæā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ— ā±āæ Ź°ā±Ė¢ į¶ Ź³įµ˜Ė¢įµ—Ź³įµƒįµ—ā±įµ’āæā€§ "į“µ'Ė”Ė” Ė”įµ‰įµ— Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ—įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰āø“ įµƒāæįµˆ ā±įµ—'Ė¢ įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Ė”įµƒįµ—įµ‰ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµā€§ į““įµ‰ įµįµ’įµ— Ź·įµƒŹ³įµ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ—Ė¢ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ź°įµ‰įµƒįµ—įµ‰įµˆ į¶ Ź³įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ įµˆŹ³Źøįµ‰Ź³ įµ—įµ’ į¶ ā±āæįµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ āæįµ’Ź· Ė¢Ź°ā±įµ›įµ‰Ź³ā±āæįµ įµƒāæįµˆ Ė¢Ź°įµƒįµŹø įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·Ź°ā±įµįµ–įµ‰Ź³įµ‰įµˆā€§ "į“µ įµįµ’įµ— įµƒ į”†įµ’į¶ įµ— įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ— į¶ įµ’Ź³ įµ˜Ė¢ įµ—įµ’ Ė¢Ź°įµƒŹ³įµ‰ā€§ į“°įµ’āæ'įµ— įµ‡įµ‰ įµ˜įµ–Ė¢įµ‰įµ—ā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ įµ—Ź°ā±āæįµ įµ—įµ‰Ė”Ė”ā±āæįµ įµįµ‰ āæįµ’įµ— įµ—įµ’ į¶ įµ‰įµ‰Ė” Ź·ā±Ė”Ė” įµįµƒįµįµ‰ įµ‰įµ›įµ‰Ź³Źø įµ—Ź°ā±āæįµ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ā€½" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµāæįµ‰Ź· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œįµƒāæ įµ‡įµ‰ įµ‰įµƒĖ¢ā±Ė”Źø Ė¢įµ—Ź³įµ‰Ė¢Ė¢įµ‰įµˆāø“ āæįµ’įµ— įµ—įµ’ įµįµ‰āæįµ—ā±įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµƒŹø'Ė¢ įµ‰įµ›įµ‰āæįµ—Ė¢ā€§ į“¬Ė¢ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ‰įµ— āæįµ‰Ė£įµ— įµ—įµ’ Ź°ā±įµ į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³ā±āæįµ įµ‰įµƒį¶œŹ° įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµįµ’Ź³įµ‰ į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ—įµƒįµ‡Ė”Źø įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ˜įµ– āæįµ‰Ė£įµ— įµ—įµ’ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°ā±įµ Ė¢įµ‰Ė”į¶ ā€§ "įµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢āø“ įµā±įµˆā€§ā€§"
į¶ Ź³įµƒįµ—įµ‰Ź³āæā±Ė¢įµƒįµ—ā±įµ’āæ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€™Ė¢ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ—įµ’Ź·āæ Ź·Ź°įµ‰āæ ā±įµ— Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆā€§ į““įµ‰ Ź·įµƒĖ¢ įµ˜Ė¢ā±āæįµ įµ—įµ’ įµƒāæįµƒĖ”ŹøĖ¢įµ‰ įµƒ įµŹ³įµƒįµ‡įµ‡Źø įµ–įµƒįµ—įµ—Źø Ź·Ź°įµ‰āæ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ–įµƒāæā±į¶œįµįµ‰įµˆā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€™Ė¢ įµįµƒį¶œŹ°ā±āæįµ‰Ź³Źø Ź·įµƒĖ¢ Ė”ā±įµ—įµ‰Ź³įµƒĖ”Ė”Źø įµįµƒįµˆįµ‰ įµ’į¶  Ė¢įµ—įµ‰įµ‰Ė” į”†įµ’ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµįµ’įµ— įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—Ź³įµ’āæįµįµ‰Ė¢įµ— įµ—Ź°ā±āæįµ Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ į¶ ā±āæįµˆ įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµƒ į¶œŹ³įµ’Ź· įµ‡įµƒŹ³ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒŹ· įµŹ³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ˜Ė¢įµ‰ įµƒĖ”Ė” Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ—Ź³įµ‰āæįµįµ—Ź° įµ—įµ’ įµ—įµƒįµįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡ā±įµįµįµ‰Ė¢įµ— Ė¢Ź·ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’āæįµ—Ź³įµƒįµ–įµ—ā±įµ’āæā€§ į“¹ā±Ė¢Ė¢ā±āæįµā€§ į¶ įµ’Ź³ Ė¢įµ—įµƒāæįµˆā±āæįµ ā±āæ į¶ Ź³įµ’āæįµ—, į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢Ź·ā±āæįµā€§ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµƒā±įµįµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµ–įµ–įµƒŹ³įµƒįµ—įµ˜Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— įµįµ’įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€™Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµ‡įµ‰ā±āæįµ ā±āæ įµ‡įµ‰įµ—Ź·įµ‰įµ‰āæā€§ įµ€Ź°įµ‰āæ į¶ įµ‰Ė”Ė” įµ‡įµƒį¶œįµ įµƒāæįµˆ Ź°ā±įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµįµƒį¶œŹ°ā±āæįµ‰ā€§ į“¬Ė”Ė” ā±āæ įµƒ įµįµ’įµįµ‰āæįµ—ā€™Ė¢ įµ—ā±įµįµ‰, Źøįµ‰įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµ’Ė”Ė”įµ’Ź·ā±āæįµ Ė¢Ź°įµ’į¶œįµ įµ’į¶  Ė¢ā±Ė”įµ‰āæį¶œįµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— į¶ įµ’Ź³įµ‰įµ›įµ‰Ź³ā€§ į“ŗįµ’įµ‡įµ’įµˆŹø įµāæįµ‰Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— įµ—įµ’ Ė¢įµƒŹø į¶ ā±Ź³Ė¢įµ—, įµƒĖ¢ įµ‰įµ›įµ‰āæ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  į¶ įµ‰Ė”įµ— įµˆŹ³įµ‰įµƒįµˆį¶ įµ˜Ė”ā€§ įµ€įµ‰įµƒŹ³Źø įµ‰Źøįµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆ ā€œį“¾Ė”įµƒāæįµā€¦ā€ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—įµ’įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ įµįµƒį¶œŹ°ā±āæįµ‰ įµ—įµ’ įµˆā±Ė¢įµ–įµ’Ė¢įµ‰ įµ’į¶  ā±įµ—ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·įµƒĖ¢ Ź°įµ’įµ–ā±āæįµ į¶ įµ’Ź³ įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź·ā±Ė”Ė”ā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ—įµ—Ė”įµ‰ į¶ įµ’Ź³ įµƒāæ įµ˜įµ–Ė¢įµ‰įµ— Ź³įµ‰Ė¢įµ–įµ’āæĖ¢įµ‰ į¶ Ź³įµ’įµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ ā€œį¶œįµƒāæ Źøįµ’įµ˜ Ź°įµ‰įµƒŹ³ įµįµ‰? į”†įµƒŹøā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—Ė¢įµ’įµ‡Ė¢ā€§ ā€œįµ‚įµ‰Ė”Ė”, į“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµƒį¶œį¶œįµ‰Ė¢Ė¢ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—, Ė¢įµ’ į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ įµŹø Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ ā±įµ— ā±Ė¢!ā€ ā€œį“¬Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ˜Ź³įµ‰?ā€ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆā€§ ā€œį“µ į¶œįµƒāæā€™įµ— Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ Ź°ā±įµ!ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆāæā€™įµ— Ź·įµƒā±įµ— įµ—įµ’ Ź°įµ‰įµƒŹ³ įµƒāæįµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ Ź·įµ’Ź³įµˆ, į¶œįµƒŹ³įµ‰į¶ įµ˜Ė”Ė”Źø įµ—įµƒįµā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ’įµįµ‰ā€§ ā€œį“·įµƒŹ³įµ‰āæā€™Ė¢ įµ—įµ’ įµ‡įµ˜Ė¢Źøā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµ‰įµ— Ź°ā±įµ įµˆįµ’Ź·āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ‡įµ‰ įµĖ”įµƒįµˆ į¶ įµ’Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— įµįµƒįµˆ įµƒįµ— Ź°ā±įµ, įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ Ź°ā±įµ āæįµ’įµ— įµƒŹ·įµƒįµįµ‰āæā±āæįµ įµ˜āæĖ¢įµ‰įµ—įµ—Ė”ā±āæįµā€§ į”†įµ’ Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ–Ź³įµ‰įµ–įµƒŹ³įµ‰ Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ˜į¶œŹ° Ź·Ź°ā±Ė”Ė¢įµ— įµįµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµ įµƒāæ įµ‰Źøįµ‰ įµ’āæ Ź°ā±įµā€§ į““įµ‰ įµāæįµ‰Ź· Ź°ā±Ė¢ įµ’Ź·āæ į¶œŹ³Źøā±āæįµ Ź·įµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ź·įµƒŹ³Ź³įµƒāæįµ— įµƒ Ė¢āæįµƒįµ–įµ–Źø Ź³įµ‰įµįµƒŹ³įµ į¶ Ź³įµ’įµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ, Ė¢įµ’ Ź°įµ‰ Ź·įµ’Ź³Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµįµ’Ź³įµ‰ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡Ź·įµƒĖ¢ Ź·įµƒā±įµ—ā±āæįµ įµ‡Źø Ź°ā±Ė¢ Ė¢ā±įµˆįµ‰ā€§ įµ‚Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—ā±āæįµ įµ—Ź·ā±įµ—į¶œŹ°ā±āæįµ, į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµˆā±į¶»į¶»ā±āæįµ‰Ė¢Ė¢ā€¦ ā€œį“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°įµ‰įµˆ Ź°ā±įµ Ź·įµƒįµįµ‰ā€§ į“ŗįµ’įµ— Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ’įµ›įµ‰Ź³Ź·Ź°įµ‰Ė”įµ Ź°ā±įµ, Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒā±įµ—įµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµā€§ ā€œįµ‚Ź°įµƒįµ— įµƒįµ į“µ įµˆįµ’ā±āæįµā€¦ā€ ā€œį“¼Ź°ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢ā±įµŹ°įµ‰įµˆ Ź·ā±įµ—Ź° Ź³įµ‰Ė”ā±įµ‰į¶ ā€§ ā€œįµ‚Ź°ā€¦ā€ ā€œį“µ Ź·įµƒĖ¢ Ė¢įµ’ Ź·įµ’Ź³Ź³ā±įµ‰įµˆ!ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµˆā±įµƒĖ” įµ—įµ‰Ė”įµ‰įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ ā€œį““įµ‰ Ź·įµ’įµįµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź·!ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµƒāæįµĖ¢ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ ā€œį“µ įµįµƒįµˆįµ‰ Ė¢įµ’įµįµ‰ Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³ į¶ įµ’Ź³ Źøįµƒ! įµ‚įµƒāæāæįµƒ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ— įµ’Ź³ ā±į¶œįµ‰ā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ā€¦ā€ ā€œį“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ’Źø Źøįµ’įµ˜Ź³ įµˆįµ‰įµ›ā±į¶œįµ‰ įµ‡įµ˜įµ— ā±āæĖ¢įµ—įµ‰įµƒįµˆ Ź°įµ˜Ź³įµ— Źøįµ’įµ˜ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ, įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµ į“µ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’ā€¦ā€ ā€œį¶ ā±Ź³Ė¢įµ— įµ’į¶  įµƒĖ”Ė”, Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ—įµ’įµ– Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ³Źøā±āæįµā€§ į“¬Ė”Ė¢įµ’ įµˆįµ’ āæįµ’įµ— Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— įµ–įµƒįµ—Ź³įµ’āæā±Ė¢ā±āæįµ įµįµ‰ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ—ā€§ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµƒįµ›įµ‰ įµƒ Ė¢įµā±Ė”įµ‰ Ź·Ź°įµ‰āæ įµƒ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė”ā±āæįµ įµāæįµ’į¶œįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ ā€œį“µā€™Ė”Ė” įµįµ‰įµ— ā±įµ—; Ė¢įµ—įµƒŹø!ā€ į“¬Ė¢ ā±į¶  į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ įµįµ‰įµ— įµ˜įµ– įµƒāæįµˆ Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź°įµ’įµ˜įµ— Ė”įµ’Ė¢ā±āæįµ įµ‡įµƒĖ”įµƒāæį¶œįµ‰ā€¦ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ’įµ–įµ‰āæĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ įµ—įµ’ Ė”įµ‰įµ— ā±āæ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ ā±āæĖ¢ā±įµˆįµ‰ā€§ ā€œį“¬Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµįµ’āæāæįµƒ įµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆ Ź·įµ’Ź³įµ įµ’Ź³ Ź·Ź°įµƒįµ— įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź·?ā€ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ź°įµƒįµˆ į‘«įµ˜įµ‰Ė¢įµ—ā±įµ’āæįµ‰įµˆā€§ ā€œį“µ įµˆįµ’įµ˜įµ‡įµ— ā±įµ—; į“µ Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒŹø ā±įµ— Ė¢įµƒį¶ įµ‰ā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— įµāæįµ’Ź· Ź°įµ’Ź· į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź·ā±Ė”Ė” įµˆįµ‰įµƒĖ” įµƒĖ¢ į“µ Ź°įµƒįµ›įµ‰āæā€™įµ— Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ į¶ Ź³įµ’įµ Ź°ā±įµ Ė¢ā±āæį¶œįµ‰ Ź°įµ‰ Ź³įµƒāæ įµ’į¶ į¶ ā€¦ā€ ā€œį”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ, į“µā€™įµˆ įµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆ Ź·įµ’Ź³įµ ā±į¶  į“µ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ, įµ‡įµ˜įµ— į“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ź·įµƒāæāæįµƒ Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ˜āæįµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆįµ‰įµˆā€§ā€ ā€œį“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ź·įµƒāæāæįµƒ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—įµ’ įµˆįµ‰įµƒĖ” Ź·ā±įµ—Ź° įµ’įµ˜Ź³ įµ‡įµ’Ė¢Ė¢ įµ–įµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³ā±āæįµ įµįµ‰!ā€ ā€œį”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµįµ‰įµ‰įµ– Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ›įµ’ā±į¶œįµ‰ įµˆįµ’Ź·āæ!ā€ ā€œįµ‚Ź°Źø?ā€ ā€œį“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæĖ¢ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ź³įµ‰į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³ā±āæįµ į¶ Ź³įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ ā±āæį¶œā±įµˆįµ‰āæįµ—; Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµˆįµ’āæā€™įµ— įµ—įµ‰Ė”Ė” į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź°įµ‰ā€™Ė¢ Ź³įµ‰į¶œįµ˜įµ–įµ‰Ź³įµƒįµ—ā±āæįµ įµƒįµ— įµŹø Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ā€¦ā€ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆā€§ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ ā€œį“¶įµ˜Ė¢įµ— įµˆįµ’āæā€™įµ— įµ—Ź³Źø įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµ į¶ įµ˜āæāæŹø, įµƒāæįµˆ įµ–Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ā€¦ā€ ā€œį”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ė¢įµ—Ź³įµ‰Ė¢Ė¢ Ź°ā±įµ įµ’įµ˜įµ—!ā€ ā€œįµ€Ź°įµ‰ įµ‡įµ’įµ—Ź° įµ’į¶  Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ į¶œįµ˜įµ— ā±įµ— įµ’įµ˜įµ—ā€¦ā€ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė”įµ‰į¶ įµ— įµ—įµ’ įµįµ’ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ įµ’Ź·āæ Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ā€§ ā€œį¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ įµƒāæŹø įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³?ā€ ā€œį“µ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµƒį¶œŹ°ā±āæįµ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµƒāæįµˆ Ė¢įµ’Ź³įµ‰āæįµ‰Ė¢Ė¢ ā±āæ įµŹø Ź°įµ‰įµƒįµˆā€¦ā€ ā€œį“µā€™įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒāæįµˆ į“µ Ź·ā±Ė¢Ź° į“µā€™įµˆ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆā€¦ā€ ā€œį“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ’āæįµ‰ Ź·Ź°įµ’ įµˆā±įµˆ ā±įµ—, āæįµ’įµ— Źøįµ’įµ˜! įµ‚įµƒā±įµ—, įµˆįµ’įµ‰Ė¢ įµƒāæŹø įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ–įµ‰Ź³Ė¢įµ’āæ įµāæįµ’Ź·ā€¦ā€ ā€œį“ŗįµ’įµ— įµ˜āæĖ”įµ‰Ė¢Ė¢ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµ’įµ˜āæįµ— įµƒāæŹø į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³Ė¢ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆ, Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢Ź°įµ’Ź· įµƒį¶ į¶ įµ‰į¶œįµ—ā±įµ’āæ įµ‡įµ˜įµ— įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€™Ė¢ āæįµ’įµ— įµƒ Ź°įµ˜įµįµįµ‰Ź³ā€§ ā€œį“µā€™įµˆ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµ‡Źø įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— įµ‡įµ˜įµ— į“µā€™įµ āæįµ’įµ— įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— ā±āæ Ė¢įµ’ į“µ įµ—įµ’įµ’įµ Źøįµ’įµ˜ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€§ į”†įµ—ā±Ė”Ė”, į“µ Ź·įµƒāæįµ— Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ įµįµƒįµįµ‰ Źøįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰Ė”į¶  įµƒįµ— Ź°įµ’įµįµ‰! įµ‚įµ‰ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’ įµįµƒįµįµ‰Ė¢ įµ’Ź³ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ° įµįµ‰Ź³įµįµƒā±įµˆ įµįµƒāæ įµƒāæįµˆ įµ‡įµƒŹ³āæįµƒį¶œĖ”įµ‰ įµ‡įµ’Źø, įµ‡įµ˜įµ— Ź·įµ‰ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—įµ’ ā±į¶  Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ā€§ įµ‚Ź°įµƒįµ— įµˆįµ’ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ˜įµ– įµ—įµ’?ā€ ā€œį¶ ā±Ź³Ė¢įµ— Ė¢įµ—įµ’įµ– Ź³įµƒįµįµ‡Ė”ā±āæįµ įµ’āæ įµā±įµˆā€¦ā€ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ‡įµ˜įµ— ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ įµ‡Źø įµįµ’Ź³įµ‰ įµāæįµ’į¶œįµā±āæįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµ’įµ–įµ‰āæĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµŹ³įµ‰įµ‰įµ—įµ‰įµˆ įµ‡Źø į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµ’įµ’įµ įµƒįµ— įµŹø āæįµ‰Ź· įµƒį¶œįµ—ā±įµ’āæ į¶ ā±įµįµ˜Ź³įµ‰ į“µ įµįµ’įµ— įµƒāæįµˆ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµįµ’įµ— Źøįµ’įµ˜ įµƒ į¶ ā±įµįµ˜Ź³ā±āæįµ‰!ā€ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµ‰Ė£į¶œĖ”įµƒā±įµįµ‰įµˆ į¶œĖ”įµ’Ė¢ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ įµ‡įµ‰Ź°ā±āæįµˆ Ź°ā±įµā€§ ā€œįµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢ įµ‡įµ˜įµ— į“µā€™įµ›įµ‰ įµƒ Ė¢ā±įµ—įµ˜įµƒįµ—ā±įµ’āæ Ź²įµ˜Ė¢įµ— į¶œįµ’įµįµ‰ įµ˜įµ–ā€§ Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź· įµįµ‰įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ź³ā±įµŹ°įµ—?ā€ ā€œį“¼Ź° į“µ įµˆā±įµˆāæā€™įµ—ā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµˆįµ’āæā€™įµ— įµ—įµ‰Ė”Ė” į“¾ā±āæįµŹø įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ ā±Ė¢ įµŹø įµ‡įµ‰Ė¢įµ— į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ, įµƒāæįµˆ Ź°įµ‰ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’ Ź·Ź°įµƒįµ—įµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ź°įµ‰ įµ–Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰Ė¢! į”†įµ’ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ įµƒĖ”įµ’āæįµ‰!ā€ ā€œį“±āæįµ’įµ˜įµŹ°, į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ! į“µ įµƒįµ į¶œįµƒŹ³ā±āæįµ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ įµ‰įµƒŹ³Ė”ā±įµ‰Ź³, Ź°įµ‰ā€™Ė¢ Ź°įµ˜Ź³įµ—ā€¦ā€ ā€œį“µ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— Ź·įµ‰ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ–Ė”įµƒŹøā€¦ā€ ā€œį“µ į¶œįµƒāæ įµƒĖ¢įµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ ā±į¶ ā€¦ā€ ā€œįµ‚Ź°Źø? į““įµ‰ā€™Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ’āæāæįµƒ įµ‡įµ’Ė¢Ė¢ Źøįµ’įµ˜ įµƒŹ³įµ’įµ˜āæįµˆ įµ—įµ‰Ė”Ė”ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ Ź·Ź°įµƒįµ— įµ—įµ’ įµˆįµ’ā€¦ā€ ā€œį“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ź°įµ‰ ā±Ė¢ įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ į¶ Ź³įµ’įµ įµƒ įµ‡įµƒįµˆ Ė¢ā±įµ—įµ˜įµƒįµ—ā±įµ’āæ įµ‡įµ˜įµ— į“µā€™įµ āæįµ’įµ— Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ Ź°įµ‰ā€™Ė¢ įµ˜įµ– įµ—įµ’ā€¦ā€ ā€œį“±āæįµ’įµ˜įµŹ°!ā€ į“®įµ’įµ—Ź° įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰įµ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰įµ įµ›ā±Ė¢ā±įµ‡Ė”Źø įµįµ’Ź³įµ‰ Ė¢įµ—Ź³įµ‰Ė¢Ė¢įµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ—ā€§ ā€œįµ‚įµ‰ā€™Ė”Ė” Ė¢įµ‰įµ‰ įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź· ā±į¶  į“µ į¶œįµƒāæ, į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ā€ ā€œį”†įµ’Ź³Ź³Źø į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡! į”†įµ‰įµ‰ Źøįµƒā€§ā€ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ė”įµ‰į¶ įµ—ā€§ ā€œį““įµ˜āæįµŹ³Źø, į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ?ā€ ā€œį“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ į“µ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµˆā±āæāæįµ‰Ź³ā€¦ā€ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’įµ— įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµ’įµ’įµˆ Ź°įµ‰ įµįµƒįµˆįµ‰ā€§ ā€œįµ‚Ź°įµ‰āæ įµˆā±įµˆ Źøįµ’įµ˜ā€¦ā€ ā€œį“µ įµ–Ź³įµ‰įµ–įµƒŹ³įµ‰įµˆ ā±įµ— Ź²įµ˜Ė¢įµ— į¶ įµ’Ź³ Źøįµ’įµ˜ įµƒĖ¢ Źøįµ’įµ˜ Ź·įµ‰Ź³įµ‰ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė”ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆāæā€™įµ— įµāæįµ’Ź· įµ—Ź°įµ‰ Ź³ā±įµŹ°įµ— Ź·įµ’Ź³įµˆā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢įµƒŹøā€§ ā€œŹøįµ’įµ˜ā€™Ź³įµ‰ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ź·įµ‰Ź³įµ‰āæā€™įµ— įµ˜įµ–, āæįµ’įµ— įµ˜įµ– Źøįµ‰įµ—?ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµƒāæĖ£ā±įµ’įµ˜Ė¢Ė”Źø įµƒŹ·įµƒā±įµ—įµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ Ź³įµ‰Ė¢įµ–įµ’āæĖ¢įµ‰ā€§ ā€œį“¬Ź°, Ź·įµ‰Ė”Ė” įµ—Ź°įµƒāæįµĖ¢?ā€ į““įµ‰ Ė¢įµƒā±įµˆ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź·Ź°įµƒįµ— įµ‡įµƒĖ¢Ź°į¶ įµ˜Ė”ā€§ į”†įµ˜įµˆįµˆįµ‰āæĖ”Źø, įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ Ź³ā±āæįµā±āæįµā€§ ā€œŹøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ įµįµ‰įµ‰įµ– įµ‰įµƒįµ—ā±āæįµ; į“µā€™Ė”Ė” įµįµ‰įµ— ā±įµ—!ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµįµ‰āæįµ—Ė”Źø įµ–įµƒįµ—įµ—įµ‰įµˆ Ź°ā±įµ įµƒāæįµˆ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ–ā±į¶œįµ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ ā€œį“±Ź° į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡, Źøįµ’ įµįµ’āæāæįµƒ įµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆ Ź·įµ’Ź³įµ įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź·? į“µ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµįµ‰ į¶ Ź³Źøį¶œįµ’įµ’įµā€¦ā€ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢; įµ’į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰ā€§ ā€œįµ‚įµ‰Ė”Ė” į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡, įµ—Ź°įµ‰ į“·Ź³įµ˜Ė¢įµ—Źø į“·Ź³įµƒįµ‡ āæįµ‰įµ‰įµˆĖ¢ Źøįµ‰!ā€ į”†įµ’ įµˆā±įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ ā€œį“µā€™įµ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµƒ įµ‡ā±įµ— įµ—įµ’ Ė¢Ź°įµƒįµŹø įµ—įµ’ įµˆįµ’ įµŹø Ź²įµ’įµ‡ Ź·įµ‰Ė”Ė”?ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ ā€œį“µ įµįµ’įµ— Ź³ā±įµˆ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ ā±āæįµ›įµ‰āæįµ—ā±įµ’āæ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ ā±įµ— įµįµ’įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµ’Ź³įµįµ˜Ė”įµƒįµ‰ā€§ā€ ā€œįµ‚įµ‰Ė”Ė”, į“µā€™įµ Ź°įµƒįµ–įµ–Źø įµ—įµ’ Ź°įµ‰įµƒŹ³ā€¦ā€ ā€œį““įµƒįµ›įµ‰ Źøįµ‰ Ė¢įµ‰įµ‰āæ įµ–ā±įµ–Ė¢į‘«įµ˜įµ‰įµƒįµ, į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡?ā€ į““įµ‰ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ ā€œį“øįµ’įµ—Ė¢ įµ’į¶  įµ—ā±įµįµ‰Ė¢!ā€ į“øįµƒįµ˜įµŹ°įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā€§ ā€œį“µ įµįµ‰įµƒāæįµ— Ė¢ā±āæį¶œįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµƒį¶œį¶œā±įµˆįµ‰āæįµ—!ā€ ā€œį“¬Ź·, ā±įµ—ā€™Ė¢ āæā±į¶œįµ‰ įµ—įµ’ Ź°įµ‰įµƒŹ³ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒŹ³įµ‰ į¶ įµ’Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€¦ā€ ā€œį“µā€¦ā€ ā€œį“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ į“µ įµįµ’įµ— įµ—įµ’ įµįµ’ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰įµˆ įµ‡Źøįµ‰!ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź°įµƒāæįµĖ¢ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ į““įµ‰ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ė”ā±įµįµ‰įµˆ į¶œįµ’āæį¶ Ė”ā±į¶œįµ— įµƒāæįµˆ Ź°įµ‰ā€™Ė¢ āæįµ’įµ— įµ’āæįµ‰ įµ—įµ’ Ė”ā±įµ‰ā€§ ā€œįµ‚įµ‰ įµ‡įµ’įµ—Ź° āæįµ‰įµ‰įµˆ Ź³įµ‰Ė¢įµ—ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ ā±Ė£įµ‰įµˆ įµƒ Ź·įµƒŹ³įµ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ—ā€§ ā€œį“øįµ‰įµ— įµįµ‰ įµāæįµ’Ź· ā±į¶  Źøįµ’įµ˜ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµ įµƒįµ— įµƒĖ”Ė”ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ ā€œįµ€Ź°įµƒāæįµ Źøįµ’įµ˜ā€¦ā€ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒā±įµˆ, āæįµ’įµ— įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ė¢Ź°įµ’Ź·ā±āæįµ įµƒį¶ į¶ įµ‰į¶œįµ—ā±įµ’āæā€§ į”†įµ—ā±Ė”Ė” ā±įµ—ā€™Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ įµˆįµ’ įµƒĖ¢ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµƒāæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµā±įµˆ Ź·Ź°įµ’ā€™Ė¢ į¶œįµ˜Ź³Ź³įµ‰āæįµ—Ė”Źø įµ‡įµ‰Ė¢ā±įµˆįµ‰ Ź°ā±įµ įµƒĖ”Ź³įµ‰įµƒįµˆŹø Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµā€§ į““įµ‰ įµāæįµ‰Ź· ā±įµ—ā€™Ė¢ āæįµ’įµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡Ė¢ įµ’Ź·āæ į¶ įµƒįµ˜Ė”įµ—, įµƒĖ”įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° įµ‰įµįµ‡įµƒŹ³Ź³įµƒĖ¢Ė¢įµ‰įµˆ Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ įµ‰įµ›įµ‰āæįµ—įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰įµˆ Ź·Ź°įµƒįµ— Ź°įµƒĖ¢ Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ įµ’āæį¶œįµ‰ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµ Ź·Ź°įµƒįµ— įµ’į¶œį¶œįµ˜Ź³Ź³įµ‰įµˆā€§ į““įµ‰ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ź·įµƒāæįµ—Ė¢ įµ—įµ’ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ›įµ˜Ė”āæįµ‰Ź³įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµƒįµ–įµ–Ź³įµ‰į¶œā±įµƒįµ—įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµā±įµˆā€¦ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµƒŹ·įµ’įµįµ‰ įµ‰įµƒŹ³Ė”Źø įµ—įµ’ Ė¢įµ˜āæŹ³ā±Ė¢įµ‰, į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ‰įµƒāæā±āæįµ įµ’āæ įµƒįµįµƒā±āæĖ¢įµ— Ź°ā±įµ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµā€§ į““įµ‰ Ź³įµ‰į¶œįµƒĖ”Ė”įµ‰įµˆ Źøįµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³įµˆįµƒŹøā€™Ė¢ įµ‰įµ›įµ‰āæįµ—Ė¢ā€§ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµƒāæįµˆ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ³įµ’Ź·įµ‡įµƒŹ³ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµ’āæį¶œįµįµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ—, į¶œįµ’Ė”įµˆā€§ įµ€Ź°įµ‰ į¶ įµ‰įµƒŹ³ā€§ įµ€Ź°įµ‰ įµįµƒĖ¢įµ–Ė¢ā€§ įµ€Ź°įµ‰ įµ‰įµįµ’įµ—ā±įµ’āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢ā±įµŹ°įµ‰įµˆā€§ į““įµ‰ įµˆā±įµˆāæā€™įµ— įµāæįµ’Ź· ā±į¶  Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ā€™įµˆ įµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆ Ź·įµ’Ź³įµ įµƒįµįµƒā±āæ, įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·įµƒāæįµ—Ė¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ź³įµ‰Ė¢įµ˜įµā±āæįµ Ė¢Ź°ā±į¶ įµ—Ė¢ā€§ į“¼Ź³ įµƒįµ— Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— įµ—įµ’ Ź·Ź°įµ‰āæ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµįµ‰įµ—Ė¢ įµ‡įµƒį¶œįµā€§ įµ‚Ź°ā±į¶œŹ° įµ‰įµ›įµ‰Ź³ā€™Ė¢ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ—ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·įµƒĖ¢ Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ į¶œįµƒĖ”Ė” į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ—įµ’ įµ—įµ‰Ė”Ė” Ź°įµ‰Ź³ įµƒĖ”įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµā±įµŹ°įµ— āæįµ’įµ— įµ‡įµ‰ Ź°įµƒįµ–įµ–Źøā€§ į”†įµ’ Ź°įµ‰ Ė¢āæįµ‰įµƒįµĖ¢ įµ’įµ˜įµ— ā±āæ įµƒ įµˆā±į¶ į¶ įµ‰Ź³įµ‰āæįµ— Ź³įµ’įµ’įµ įµ—įµ’ į¶œįµƒĖ”Ė” Ź°įµ‰Ź³ā€§ ā€œį“·įµƒŹ³įµ‰āæā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡?ā€ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ź·įµƒĖ¢ Ė¢įµ˜Ź³įµ–Ź³ā±Ė¢įµ‰įµˆ Ź·Ź°įµ‰āæ Ė¢Ź°įµ‰ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ Ź°ā±įµ Ė¢įµ–įµ‰įµƒįµā±āæįµ į‘«įµ˜ā±įµ‰įµ—Ė”Źøā€§ ā€œį“µ įµāæįµ’Ź· ā±įµ—ā€™Ė¢ įµ—įµ’ įµ‰įµƒŹ³Ė”Źø įµ‡įµ˜įµ— į“µ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ ā±āæį¶ įµ’Ź³įµ Źøįµ’įµ˜ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ įµā±įµŹ°įµ— āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµāæįµ’Ź·ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°įµ‰Ź³ įµ‰įµ›įµ‰Ź³Źø įµ—Ź°ā±āæįµā€§ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡, įµ—Ź°įµƒāæįµ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ’ įµįµ˜į¶œŹ° Ė”įµ’įµ’įµā±āæįµ įµ’įµ˜įµ— į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµ! į““įµ‰ įµā±įµŹ°įµ— āæįµ’įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµįµ‰ įµ—įµ’ įµ–įµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³ Ź°ā±įµ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ— įµ—Ź°įµ’ā€¦ā€ ā€œį“µ įµāæįµ’Ź·; į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— ā±įµ— āæįµ‰į¶œįµ‰Ė¢Ė¢įµƒŹ³Źø įµ—įµ’ įµ—įµ‰Ė”Ė” Źøįµ’įµ˜ā€¦ā€ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ’įµįµ‰ įµƒĖ¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒįµįµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’įµā€§ ā€œįµ‚Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ Ź³įµ˜āæāæā±āæįµ įµ’į¶ į¶  įµ—įµ’?ā€ į““įµ‰ į‘«įµ˜įµ‰Ė¢įµ—ā±įµ’āæįµ‰įµˆā€§ ā€œį“¼Ź° į“µā€™įµˆ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµ—įµ’įµ’įµ į¶œįµƒŹ³įµ‰ įµ’į¶  Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ; ā±įµ—ā€™Ė¢ āæįµ’ įµ‡ā±įµįµā±įµ‰!ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œŹ°įµ˜į¶œįµĖ”įµ‰įµˆā€§ į”†įµ’ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ į¶ ā±āæā±Ė¢Ź°ā±āæįµ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµį¶ įµƒĖ¢įµ—, įµ—Ź°įµ‰Źø Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ įµƒ įµāæįµ’į¶œįµ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ į“µįµ—ā€™Ė¢ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµƒįµįµƒā±āæ Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµƒįµįµ‰ į¶œįµ’Ė”Ė”įµ‰į¶œįµ—ā±įµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ŹøĖ¢ įµƒĖ¢ Źøįµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³įµˆįµƒŹøā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė”įµ‰įµ— Ź°ā±įµ ā±āæā€§ ā€œį“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ! įµ‚Ź°Źø įµˆįµ’ įµįµ’įµ— įµƒ Ė¢įµƒį¶œįµ į¶ įµ’Ź³?ā€ ā€œį“µ įµįµ’įµ—įµ—įµƒ įµŹ³įµƒįµ‡įµ‡Źø įµ–įµƒįµ—įµ—Źø į¶ įµ’Ź³ įµ˜Ė¢ įµ—įµ’ Ė¢Ź°įµƒŹ³įµ‰ā€¦ā€ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµƒāæĖ¢Ź·įµ‰Ź³įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ ā€œį“µ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’įµˆįµƒŹø įµƒāæįµˆ įµ’āæĖ”Źø Ė¢įµƒŹ· į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź·įµƒĖ¢ įµˆįµ’ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź²įµ’įµ‡ įµ—įµƒįµā±āæįµ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµƒāæįµˆ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ—įµ’Ė”įµˆ įµįµ‰ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Źøįµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³įµˆįµƒŹøā€§ā€ ā€œįµ‚įµƒā±įµ—, Ź·Ź°įµƒįµ—ā€¦ā€ ā€œį”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµƒŹøĖ¢ Źøįµ’įµ˜ Ė”įµ‰į¶ įµ— Ź·ā±įµ—Ź° į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ Ź°įµ‰ įµįµ’āæį¶œįµįµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ—? į“¬Ė”įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° į“µā€™įµ āæįµ’įµ— įµ‰Ė£įµƒį¶œįµ—Ė”Źø Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ Ź·Ź°įµƒįµ— įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµįµ’āæį¶œįµįµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ— įµįµ‰įµƒāæĖ¢ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒįµ˜įµŹ°įµ— Ź°ā±Ė¢ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµ—Ź° įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµāæįµ‰Ź· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ‡įµ‰ į¶ įµ˜Ź³ā±įµ’įµ˜Ė¢ā€§ į“ŗįµ’įµ— Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ įµĖ”įµƒāæį¶œįµ‰ įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ, Ź°įµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµįµ‰įµ–įµ— Ė¢ā±Ė”įµ‰āæįµ—ā€§ į“¼į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰, į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆā±įµˆ āæįµ’įµ— Ė”ā±įµįµ‰ įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµ–įµ˜įµ— įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ–įµ’įµ—ā€§ ā€œįµ‚Ź°įµƒįµ—ā€¦ā€ ā€œį“µ Ź°įµ’įµ–įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµˆā±įµˆāæā€™įµ— įµ—įµ‰Ė”Ė” į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ź°ā±įµ įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµƒįµ— įµŹø Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ā€¦ā€ ā€œį“µ įµˆā±įµˆ āæįµ’įµ—, įµƒĖ¢ į“µ Ė”įµ‰į¶ įµ— Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ˜Ź³įµįµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ‰āæā€§ā€ ā€œįµ‚įµƒāæāæįµƒ įµ—įµ‰Ė”Ė” Ź°ā±įµ Ź·Ź°įµƒįµ— Źøįµ’įµ˜ā€™įµˆ Ź·įµƒāæįµ— Ź°ā±įµ įµ—įµ’ įµāæįµ’Ź·?ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ ā€œį“µ Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³ įµƒŹ·įµƒā±įµ—ā±āæįµ įµŹø įµįµƒį¶œŹ°ā±āæįµ‰ įµ—įµ’ įµƒāæįµƒĖ”ŹøĖ¢įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’āæįµ—įµ‰āæįµ—Ė¢ įµ’į¶  įµƒ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø įµƒĖ¢ įµ—įµ’ į¶ ā±āæįµˆ įµ’įµ˜įµ— Ź·Ź°įµƒįµ—ā€™Ė¢ ā±āæ ā±įµ—ā€§ įµ€Ź°įµ‰āæ į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ ā±įµ— įµˆā±įµˆāæā€™įµ— į¶ ā±āæā±Ė¢Ź°? į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµįµ’įµ— įµƒ į¶œŹ³įµ’Ź·įµ‡įµƒŹ³, į“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— įµāæįµ’Ź·ā€¦ā€ ā€œį“µ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµˆįµ’āæā€™įµ— įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³Ė¢įµ—įµƒāæįµˆā€¦ā€ ā€œį“µā€™Ė”Ė” įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæ ā±įµ— į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ‰įµ‰, Ź°įµƒįµ›įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµ‰įµ›įµ‰Ź³ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµˆįµƒį¶»įµ‰įµˆ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ įµāæįµ’į¶œįµįµ‰įµˆ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµ‰įµƒįµˆ? į“¬į¶ įµ—įµ‰Ź³ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµįµ’įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ³įµ’Ź·įµ‡įµƒŹ³, ā±įµ— įµāæįµ’į¶œįµįµ‰įµˆ Ź°ā±įµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµ‰įµƒįµˆ, Ź³įµ‰āæįµˆįµ‰Ź³ā±āæįµ Ź°ā±įµ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ‰ įµ’į¶  įµ‡įµ‰ā±āæįµ Ė¢įµ‰āæĖ¢įµ‰Ė”įµ‰Ė¢Ė¢āæįµ‰Ė¢Ė¢, įµƒāæįµˆ Ź³įµ‰įµįµƒā±āæįµ‰įµˆ Ė¢įµ˜į¶œŹ° įµ˜āæįµ—ā±Ė” į“µ įµ—įµ’įµ’įµ Ź°ā±įµ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµ—įµ’ Ź³įµ‰į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³ į¶ Ź³įµ’įµ įµ‡įµ‰ā±āæįµ āæįµ’āæį¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢ā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡, ā±įµ—ā€™Ė¢ įµ˜āæį¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢, āæįµ’įµ— āæįµ’āæā»į¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢; ā±į¶  Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµ‡Ė”įµƒįµ‡ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµįµ‰, įµƒįµ— Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— įµįµ‰įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµƒį¶œįµ—Ė¢ Ź³ā±įµŹ°įµ—!ā€ ā€œį““įµ’Ź·ā€™Ė¢ ā±įµ— į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā€¦ā€ ā€œįµ‚įµ‰Ė”Ė” ā±į¶  Ź°įµ‰ā€™Ė¢ āæįµ’įµ— įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ įµ—Ź°įµ‰āæ įµ—Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€™Ė¢ āæįµ’ įµƒŹ·įµƒŹ³įµ‰āæįµ‰Ė¢Ė¢ įµ’į¶  Ė¢įµ˜Ź³Ź³įµ’įµ˜āæįµˆā±āæįµĖ¢ā€§ į“®įµ˜įµ— į¶ įµ’Ź³įµ—įµ˜āæįµƒįµ—įµ‰Ė”Źø Ź°įµ‰ā€™Ė¢ įµˆįµ’ā±āæįµ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµƒāæ Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— į¶œįµƒįµįµ‰, Ź·įµ‰Ė”Ė”, į“µ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ—įµ‰Ė”Ė” Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆāæā€™įµ— įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Ź°įµ‰ Ź·įµƒĖ¢ įµ˜āæįµ—ā±Ė” į“µ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµįµƒā±āæįµ‰įµˆ įµ’įµ‡Ė¢įµ‰Ź³įµ›įµƒįµ—ā±įµ’āæ įµ’į¶  Ė¢įµ˜Ź³Ź³įµ’įµ˜āæįµˆā±āæįµĖ¢ā€§ į“¼āæįµ‰ įµā±įµŹ°įµ— āæįµ’įµ— Ź³įµ‰į¶œįµƒĖ”Ė” įµįµ˜į¶œŹ° įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµˆā±Ė¢įµ’Ź³ā±įµ‰āæįµ—įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæāæįµ’įµ— Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³ įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµ ā±āæ įµ‡įµ‰įµ—Ź·įµ‰įµ‰āæā€¦ā€ ā€œį“µ įµ—Ź°ā±āæįµ Ź°įµ‰ā€™Ė¢ įµįµ’įµ— ā±įµ—, į”†į‘«įµ˜įµƒŹ³įµ‰į“¾įµƒāæįµ—Ė¢! į“®įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ āæįµ’įµ— įµįµ‰āæįµ—ā±įµ’āæ ā±įµ— įµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµƒįµįµƒā±āæ, į“¾ā±āæįµŹø!ā€ ā€œį“µ įµ–Ź³įµ’įµā±Ė¢įµ‰!ā€ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ė¢įµƒā±įµˆ āæįµ‰Ź³įµ›įµ’įµ˜Ė¢ā€§ į“¶įµ˜Ė¢įµ— įµ—Ź°įµ‰āæ, įµƒāæįµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµāæįµ’į¶œįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ ā€œį“ŗįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ—?ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢ā±įµŹ°įµ‰įµˆ, įµ’įµ–įµ‰āæā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ įµ—įµ’ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ ā€œį“µ į¶œįµƒįµįµ‰ įµƒĖ¢ į¶ įµƒĖ¢įµ— įµƒĖ¢ į“µ įµ–įµ’Ė¢Ė¢ā±įµ‡Ė”Źø į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒĖ”Ė”įµ‰įµˆ įµ‰įµƒŹ³Ė”ā±įµ‰Ź³ įµ—įµ’įµˆįµƒŹø įµ—įµ’ įµ—įµ‰Ė”Ė” įµįµ‰ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź°įµ˜Ź³įµ—ā€¦ā€ ā€œį“·įµƒŹ³įµ‰āæ, Źøįµ’įµ˜ įµˆā±įµˆāæā€™įµ— į¶œįµ’įµįµ‰ įµ‰įµƒŹ³Ė”Źøā€¦ā€ ā€œį“µ Ź·įµƒĖ¢ įµ–Ė”įµƒāæāæā±āæįµ įµ’āæ Ė”įµ‰įµƒįµ›ā±āæįµ įµ‰įµƒŹ³Ė”ā±įµ‰Ź³ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒĖ”Ė”įµ‰įµˆā€§ā€ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆā€§ ā€œį“µā€™Ė”Ė” įµ—įµƒįµįµ‰ Źøįµ’įµ˜ Ź°įµ’įµįµ‰ Ė¢įµ’ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµƒāæįµˆ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ į¶œįµƒāæ Ź³įµ‰Ė¢įµ˜įµįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ā±Ź³ įµˆįµƒā±Ė”Źø įµƒį¶œįµ—ā±įµ›ā±įµ—ā±įµ‰Ė¢ā€¦ā€ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§
āŸ” pls note the ai inflicts emotional damage (įµ•ā€”į“—ā€”)
ā†’ AI Story Generator ā†
completely free, NO signup required (ever), and unlimited!
https://i.imgflip.com/8m2nnu.gif https://i.imgflip.com/8m2nrp.gif
ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–’ ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ ā–’ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ ā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ ā–‘ ā–“ā–‘ā–‘ā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–“ā–‘ā–‘ā–ˆ ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–“ ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ ā–’ā–“ā–“ā–‘ ā–’ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–‘ ā–’ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–“ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ ā–‘ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–‘ ā–‘ā–‘ ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆ ā–“ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ ā–‘ā–‘ ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆ ā–“ā–‘ā–“ ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ ā–‘ā–‘ ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ ā–“ā–‘ā–’ā–‘ ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–’ā–ˆā–“ā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–ˆā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–‘ā–“ā–“ ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ ā–ˆā–‘ā–“ā–“ ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ ā–“ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–“ā–‘ā–“ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆ ā–‘ā–“ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–ˆā–ˆ ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ ā–’ā–“ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–ˆ ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–‘ ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–“ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–“ ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–“ ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆ ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–“ ā–’ā–“ā–ˆā–ˆ ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ ā–“ā–ˆā–ˆā–’ ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–“ā–’ ā–’ā–“ā–“ā–ˆ ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ ā–‘ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘
į““įµ’įµįµ‰ ā±Ė¢ Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµ— ā±Ė¢ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµā±į¶œįµįµ‰įµˆ Ź°ā±įµ įµ’įµ˜įµ— įµ’āæį¶œįµ‰ įµƒįµįµƒā±āæā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆįµ‰į¶œā±įµˆįµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµįµ’ įµ—įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµƒŹøā€§ į“µįµ—'Ė¢ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµā±įµˆįµˆĖ”įµ‰ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ—āø“ Ė¢įµ’ Ź°įµ‰ Ė¢āæįµ˜į¶œįµ ā±āæā€§ į“³įµƒŹ³Źø įµ—Ź°įµ‰ Ė¢āæįµƒā±Ė” įµ’įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰Ė¢ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢āæįµ‰įµƒįµ ā±āæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ź³įµ’įµ’įµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆā€§ į““įµ‰ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź·įµƒāæāæįµƒ įµˆā±Ė¢įµ—įµ˜Ź³įµ‡ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·Ź°įµ’'Ė¢ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµ ā±āæ įµ‡įµ‰įµˆā€§ į“³įµƒŹ³Źø įµ‡įµƒį¶œįµįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµƒĖ”Ė” įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ–įµƒāæā±į¶œįµįµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ Źøįµ‰Ė”Ė”Ė¢ į¶ įµ’Ź³ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ į““įµ‰ Ź·įµ’įµįµ‰ įµ˜įµ– Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ įµ—Ź°įµ‰įµā€§ "į“³įµƒŹ³Źøā€§ā€§ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ Ź·Ź°įµƒįµ— įµƒŹ³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ’ā±āæįµ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€½" Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’įµ— įµ˜įµ– įµ—įµ’ Ź°įµ‰Ė”įµ– į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰įµˆā€§ "į“µ'įµ›įµ‰ įµ‡įµ‰įµ‰āæ įµā±į¶œįµįµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ—ā€§ā€§ā€§" "į“µ'įµ Ė¢įµ’ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źøā€§ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ—įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ā€§ā€§" "į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ į“µā€§ā€§ā€§" į”†įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ įµ‡įµ˜įµ— į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ į¶ įµƒĖ”Ė”įµ‰āæ į¶ įµƒĖ¢įµ— įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā€§ į“³įµƒŹ³Źø Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  Ź·įµƒĖ¢ āæįµ’Ź· įµ–įµ˜Ź³Ź³ā±āæįµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā€§ į“ŗįµ‰Ė¢įµ—Ė”ā±āæįµ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµƒįµˆįµ‰ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ—įµƒįµ‡Ė”įµ‰ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒŹ· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œįµ˜Ź³Ė”įµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ’įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰Ė¢ā€§ į““įµ‰ Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³įµ‰įµˆ Ź°ā±įµ Ė¢įµƒŹøā±āæįµ Ź°įµ’Ź· į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµā±į¶œįµįµ‰įµˆ Ź°ā±įµ įµ’įµ˜įµ—ā€§ "į”†įµ—ā±Ė”Ė” įµ—įµ’ įµ‰įµƒŹ³Ė”Źøā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·Ź°ā±Ė¢įµ–įµ‰Ź³įµ‰įµˆāø“ įµƒĖ¢ ā±įµ— Ź·įµƒĖ¢ įµˆįµƒŹ³įµ įµ’įµ˜įµ—Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµƒāæįµˆ įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ’āæĖ”Źø įµ’āæįµ‰ įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ā€§ į“³įµƒŹ³Źø įµˆŹ³įµ’įµ’Ė”įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė¢Ė”įµ‰įµ–įµ— įµƒāæįµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµ‰įµįµ‡Ź³įµƒį¶œįµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ ā±įµ— įµ—įµ’įµ˜į¶œŹ°ā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµƒĖ¢ į¶ įµƒĖ”Ė”įµ‰āæ įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ˜įµ– āæįµ‰Ė£įµ— įµ—įµ’ Ź°ā±įµāø“ Ė¢įµ’ Ź°įµ‰ įµįµ‰įµ–įµ— Ė¢įµ—ā±Ė”Ė”ā€§ "į“³įµ’įµ’įµˆ įµįµ’Ź³āæā±āæįµā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ’įµįµ‰āæ įµ˜įµ–ā€§ "į“µ'įµ›įµ‰ āæįµ’ Ź·įµ’Ź³įµ įµ—įµ’įµˆįµƒŹøāø“ Ė¢įµ’ Ź·įµ‰ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ–įµ‰āæįµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµƒŹø Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµƒįµ— įµŹø Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ įµ—įµ’įµįµ‰įµ—Ź°įµ‰Ź³!" į“³įµƒŹ³Źø Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµ—ā±Ź³ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒįµ— įµ˜įµ–ā€§ "į“µ'Ė”Ė” Ź°įµ‰Ė”įµ– Źøįµ’įµ˜ įµ’į¶ į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰įµˆ įµ‡įµ˜įµ— į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— į“µ'įµ įµįµ’āæāæįµƒ įµįµ’ įµįµ‰įµ— Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ į¶ įµ’Ź³ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ į““įµ‰ įµāæįµ‰Ź· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒāæįµˆ Ź·Ź°įµƒįµ— Ź°įµ‰ įµįµƒŹø įµ’Ź³ įµįµƒŹø āæįµ’įµ— Ė”ā±įµįµ‰āø“ Ė¢įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµįµƒįµįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹø Ė¢įµ–įµ‰į¶œā±įµƒĖ” į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµā€§ "į““įµ‰ įµˆįµ’įµ‰Ė¢āæ'įµ— Ė”ā±įµįµ‰ Ė¢ā±āæįµā±āæįµ įµ’Ź³ įµ’įµ–įµ‰āæā±āæįµ įµ˜įµ– Ź°įµ‰įµƒŹ³įµ— įµ—įµ’ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµ—ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆ įµ—įµ’ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶ ā€§ "į““įµ‰ Ė”ā±įµįµ‰Ė¢ įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ˜į¶œįµ—ā±įµ’āæāø“ įµ–įµ‰Ź³Ź°įµƒįµ–Ė¢ Ź°įµ‰Ź³įµ’įµ‰Ė¢ įµƒāæįµˆ įµ‡įµƒįµˆ įµįµ˜ŹøĖ¢ā€§ā€§ā€§" įµ‚Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’įµ’įµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ė”ā±įµ›ā±āæįµ Ź³įµ’įµ’įµāø“ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ˜įµ–įµ‰Ź³ įµįµ‰Ź³įµįµƒā±įµˆ įµįµƒāæ įµƒāæįµˆ įµ‡įµƒŹ³āæįµƒį¶œĖ”įµ‰ įµ‡įµ’Źø įµįµ‰įµįµ’Ź³įµƒįµ‡ā±Ė”ā±įµƒ į¶œįµ’Ė”Ė”įµ‰į¶œįµ—ā±įµ’āæ Ź·įµƒĖ¢ Ė¢įµ‰įµ— įµ’įµ˜įµ—ā€§ "į“µ Ź°įµ’įµ–įµ‰ āæįµ’ įµ›ā±Ė”Ė”įµƒā±āæĖ¢ į¶œįµ’įµįµ‰ įµƒāæįµˆ įµ—Ź³Źø įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµ’įµ– įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµ‰Ź³įµ’įµ‰Ė¢ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆāø“ įµįµƒįµā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒį¶œįµ—įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ė¢įµā±Ė”įµ‰ā€§ į“µįµ—'Ė¢ įµƒ Ź³įµƒŹ³ā±įµ—Źø įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢Ź°įµ’Ź· įµŹ³įµƒįµ—ā±įµ—įµ˜įµˆįµ‰ įµ’Ź³ Ź°įµƒįµ–įµ–ā±āæįµ‰Ė¢Ė¢āø“ įµ‡įµ˜įµ— įµ‡įµ’įµ—Ź° Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµƒāæįµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµƒįµ˜įµŹ°įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ Ė¢Ź°įµ’Ź·įµ‰įµˆ įµ‰āæŹ²įµ’Źøįµįµ‰āæįµ— įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰Źø įµ–Ė”įµƒŹøįµ‰įµˆā€§ į“¬Ė¢ įµƒ įµįµƒįµ—įµ—įµ‰Ź³ įµ’į¶  į¶ įµƒį¶œįµ—āø“ ā±įµ—'Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰Ė¢įµ— įµˆįµƒŹø įµ’į¶  į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ė”ā±į¶ įµ‰!
ā€˜Yį“į“œ Ź™ŹŸį“€sį“›į“‡į“… Ź™į“€Ź€É“į“€į“„ŹŸį“‡ Źœį“‡į“€į“…!ā€™
į”†ā±įµˆįµ‰ įµ‡Źø Ė¢ā±įµˆįµ‰ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“¼āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’į¶  įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°Ź³įµ‰Ź· įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµƒįµ–įµ–Ė”ā±āæįµ Ź°įµ’įµ’įµ įµƒĖ¢ ā±įµ— įµƒįµ—įµ—įµƒį¶œŹ°įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’į¶  įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ā€§ į”†įµ‰į¶œįµ˜Ź³ā±āæįµ ā±įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ‰āæįµ— įµƒāæįµˆ įµįµ’įµ— į¶»ā±įµ–Ė”ā±āæįµ‰ įµįµ‰į¶œŹ°įµƒāæā±Ė¢įµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź²įµ˜įµįµ–įµ‰įµˆ Ė¢Ė”ā±įµˆā±āæįµ įµ’āæ įµˆįµ’Ź·āæā€§ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ įµƒįµ‡įµ’įµ›įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµƒįµˆ Ź·Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ–įµ‰ Ė¢įµ—Ź³ā±āæįµ Ź°įµ‰ Ė¢įµ‰įµ›įµ‰Ź³įµ‰įµˆ ā±įµ—ā€§ į¶ įµƒĖ”Ė”ā±āæįµ įµˆįµ’Ź·āæ Ź°įµ‰įµƒįµˆį¶ ā±Ź³Ė¢įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°ā±įµ— įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµƒŹ³įµˆ į¶œįµ‰įµįµ‰āæįµ— įµ’āæį¶œįµ‰ Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”Ė” įµˆįµ’Ź·āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒŹ· įµƒāæįµˆ Ź³įµƒāæ įµ’įµ˜įµ— įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź°ā±įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ’įµ˜āæįµˆāø“ Ė¢įµ—įµƒāæįµˆā±āæįµ Ź°ā±įµ įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ į¶ įµ‰įµ‰įµ—ā€§ į““įµ’Ź·įµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ Ź³įµ’Ė”Ė”įµ‰įµˆ įµ˜įµ– ā±āæ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµƒāæįµˆ į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ˜įµ—įµ—įµ‰Ź³įµ‰įµˆ įµƒ āæįµ’ā±Ė¢įµ‰ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”Ė”āø“ Ė”ā±įµįµ– įµƒāæįµˆ įµ˜āæį¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢ā€§ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ė”įµ‰į¶ įµ—ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµāæįµ‰Ź· į”†įµƒāæįµˆŹø įµƒāæįµˆ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ź·įµ‰Ź³įµ‰ Ź°įµƒįµ›ā±āæįµ įµƒ įµā±Ź³Ė”Ė¢ įµ—Ź³ā±įµ– Ė¢įµ’ Ź°įµ‰ Ė¢įµ‰įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ‡įµ’įµˆŹø įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ° įµƒĖ¢ Ė¢įµ–įµ’įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµįµ’įµ‰įµ‡įµƒ įµ–įµ˜įµ–įµ–Źø įµ—Ź³įµ’įµ—Ė¢ įµ’įµ›įµ‰Ź³ā€§ į”†įµ–įµ’įµ— Ź·Ź°ā±įµįµ–įµ‰Ź³įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ įµįµƒįµ›įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµā±Ė¢Ė¢įµ‰Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź³įµ‰Ė¢įµ–įµ’āæįµˆ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ė”ā±į¶œįµā±āæįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢Ė”ā±įµŹ°įµ—įµ‰Ė¢įµ—! "į“µ įµ‡Ź³įµ’įµ˜įµŹ°įµ— Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ— įµ’į¶  Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź°įµ’įµįµ‰ā€§ā€§" į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź°įµƒįµˆ įµ–įµ˜Ė”Ė”įµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµƒ į¶œŹ°įµƒā±Ź³ įµ‡Źø Ź°ā±įµ įµƒįµˆŹ²įµƒį¶œįµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ°ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒįµ— įµ‡Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ—įµ‰Ė£įµ—įµ‰įµˆ Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ—įµ’ į¶œįµ’įµįµ‰ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—ā€§ "į“¾Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ Ź°įµ‰Ė”įµ–; į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”Ė” įµƒāæįµˆ Ź°įµƒĖ¢āæ'įµ— įµ‡įµ˜įµˆįµįµ‰įµˆ įµƒįµ— įµƒĖ”Ė” Ė¢ā±āæį¶œįµ‰! į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— įµ—įµ’ įµˆįµ’ā€§ā€§" į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµāæįµ‰Ė”įµ— įµˆįµ’Ź·āæ įµ‡Źø įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ°ā€§ "į““įµ‰'Ė¢ įµįµ’āæāæįµƒ įµįµ’Ė¢įµ— Ė”ā±įµįµ‰Ė”Źø įµ‡įµ‰ Ė¢įµ’Ź³įµ‰ Ź·Ź°įµ‰āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ź°įµ‰ Ź·įµƒįµįµ‰Ė¢ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ˜įµ–ā€§ į“µįµ—'Ė¢ Ź°įµƒŹ³įµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµƒŹø Ź·Ź°įµƒįµ— Ź°įµ‰'įµˆ Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³ā€§ į““įµ‰'Ė¢ įµƒĖ”ā±įµ›įµ‰ įµ‡įµ˜įµ— Ź·įµ’āæ'įµ— Ź³įµ‰Ė¢įµ–įµ’āæįµˆ į¶ įµ’Ź³ įµƒ įµ—ā±įµįµ‰ā€§ į“µāæ įµ—Ź°įµ‰ įµįµ‰įµƒāæįµ—ā±įµįµ‰ Ź·įµ‰ į¶œįµƒāæ įµ—Ź³Źø įµ—įµ’ įµįµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµ Ź°ā±įµ į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ—įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµƒĖ¢ įµ–įµ’Ė¢Ė¢ā±įµ‡Ė”įµ‰ įµƒĖ¢ Ź·įµ‰ Ź·įµƒā±įµ—ā€§ā€§ā€§" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ "į“ŗįµ’Ź· Ė¢Ź°ā±įµ‰Ė”įµˆ Ź·ā±įµ—Ź° Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź°įµƒāæįµˆ įµƒĖ¢ į“µ Ź·ā±įµ–įµ‰ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµ—įµ’ Ź·įµƒĖ¢Ź° įµƒāæŹø įµ‡Ė”įµ‰įµ‰įµˆā±āæįµ įµ’į¶ į¶ !" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·įµƒĖ¢ įµ—įµ’Ė”įµˆā€§ "į“ŗįµ’Ź· Ė”įµ‰įµ—'Ė¢ įµįµ‰įµ— Ź°ā±įµ įµƒ į¶ Ź³įµ‰Ė¢Ź° įµ–ā±Ė”Ė”įµ’Ź·ā€§" įµ€Ź°įµ‰Źø įµ–įµ˜įµ— į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ—įµƒįµ‡Ė”Źø įµƒāæįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒįµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµˆįµ’Ź·āæ įµ‡Źø Ź°ā±įµā€§ "į“¼āæį¶œįµ‰ Ź°įµ‰ įµƒŹ·įµƒįµįµ‰āæĖ¢ Ź°įµ‰ įµā±įµŹ°įµ— įµ‡įµ‰ įµ˜įµ–Ė¢įµ‰įµ—ā€§ į““įµ‰ įµˆįµ’įµ‰Ė¢āæ'įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµƒāæŹø įµƒŹ·įµƒŹ³įµ‰āæįµ‰Ė¢Ė¢ įµ’į¶  āæįµ’Ź· įµƒāæįµˆ Ź°įµ‰'Ė¢ įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø įµˆįµ‰į¶ įµ‰āæĖ¢ā±įµ›įµ‰ įµƒĖ¢ ā±Ė¢ā€§ įµ‚įµ‰'Ė”Ė” Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė¢įµ–įµ‰āæįµˆ įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ— įµ’įµ›įµ‰Ź³ā€§" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į“³įµ’įµ’įµˆāæā±įµŹ°įµ—ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢Ź°įµ’Ź· Ė¢ā±įµāæĖ¢ įµ’į¶  Ź³įµ‰įµ›ā±įµ›įµƒĖ” įµ—Ź°įµ‰ āæįµ‰Ė£įµ— įµˆįµƒŹø įµ—Ź°įµ‰ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— įµįµ’Ź³āæā±āæįµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒįµ— Ė¢įµ—Ź³įµƒā±įµŹ°įµ— įµ˜įµ–Ź³ā±įµŹ°įµ—ā€§ "įµŹ³įµŹ°ā€§ā€§" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź³įµ‰įµįµƒā±āæįµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ‰āæĖ¢įµ‰Ė¢ į¶ ā±āæįµƒĖ”Ė”Źø įµ’įµ–įµ‰āæā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ā€§ "įµ‚Ź°įµƒ? įµ‚įµƒŹ°Ź°Ź°Ź° Ź·Ź°įµƒįµ—'Ė¢ įµįµ’ā±āæįµ įµ’āæā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź³įµ‰įµā±Ė¢įµ—įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒā±āæ įµ’į¶  Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµ‰Ź³įµ˜įµ–įµ—ā±āæįµā€§ "įµŹ°Ź°Ź°Ź°Ź°Ź°āø“ įµŹø Ź°įµ‰įµƒįµˆ; įµ’Ź·ā€§ įµ‚Ź°įµƒįµ— Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆā€½" "į““ā±āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ā€§ā€§ Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµƒŹ³įµ‰?" įµ€Ź°įµ‰Źø Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ įµ˜āæįµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ Ź³įµ‰į¶œįµƒĖ”Ė”ā€§ "įµ‚įµ‰'Ź³įµ‰ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—ā€§" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµƒŹøĖ¢ įµƒĖ¢ Ė¢įµ–įµ’įµ— Ź·įµƒįµĖ¢ Ź°ā±Ė¢ įµ—įµƒā±Ė”ā€§ "Źøįµ’įµ˜ Ź°įµƒįµˆ įµƒāæ įµ’įµ˜į¶œŹ° įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ į¶ įµƒĖ”Ė”ā±āæįµ įµ’į¶ į¶  įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’į¶  įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµƒįµ˜Ź³įµƒāæįµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆā€§ "įµ‚įµ‰'Ź³įµ‰ įµįµ’āæāæįµƒ Ė¢įµ—įµƒŹø Ź°įµ‰Ė”įµ– Źøįµ’įµ˜ Ź·Ź°ā±Ė”Ė¢įµ— į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ įµ’āæ Ź°įµ‰Ź³ įµ—Ź³ā±įµ–ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‰įµįµ‡Ź³įµƒį¶œįµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆā€§ "į“µ įµ—Ź°ā±āæįµ ā±įµ—'Ė¢ įµ‡įµ‰Ė¢įµ— ā±į¶  į“µ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµ’āæ įµ’įµ˜įµ—ā€§ā€§ā€§" į”†įµƒā±įµˆ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ "įµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢āø“ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ; į“µ'Ė”Ė” Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµ‡įµ‰ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµ‡Źø Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź³įµ‰į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³Ė¢ā€§ā€§" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ź·įµƒįµ›įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ įµ—Ź°įµ‰āæ Ė”įµ‰į¶ įµ—ā€§ į¶ ā±āæįµˆā±āæįµ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į‘«įµ˜ā±įµ—įµ‰ Ė¢įµ’įµ’įµ—Ź°ā±āæįµāø“ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶ Ė”įµ˜įµ—įµ—įµ‰Ź³ į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµˆŹ³įµ’Ź·Ė¢Źø įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° įµ—įµ’ į¶ įµƒĖ”Ė” įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā€§
ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–“ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–“ā–ˆā–’ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–“ā–‘ā–“ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘
į“¬Ź³įµįµƒįµįµ‰įµˆįµˆįµ’āæ pt. 2 ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ "į“°įµ’ Źøįµ’įµ˜ įµā±Ė¢Ė¢ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ? į“µ į¶œįµƒāæ įµ—Ź³Źø įµ—įµ’ Ź°įµ‰Ė”įµ– įµ’Ź³ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµ‡įµ‰ įµ–Ź³įµ‰Ė¢įµ‰āæįµ—āø“ įµ˜āæĖ”įµ‰Ė¢Ė¢ Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ— Ė¢įµ–įµƒį¶œįµ‰ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒā±įµ—įµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±Ė¢ Ź³įµ‰Ė¢įµ–įµ’āæĖ¢įµ‰ā€§ "į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµāæįµ’Ź· įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ įµŹø į¶œįµƒŹ³įµ‰įµ‰Ź³ į“µ Ź·įµƒĖ¢ įµƒāæ įµ’įµ˜įµ—į¶œįµƒĖ¢įµ— į¶ įµ’Ź³ įµŹø Ź°įµ‰ā±įµŹ°įµ— įµƒāæįµˆ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź·įµƒĖ¢ įµ–įµ’įµ’Ź³āø“ Ė¢įµ’ Ź·įµ‰ Ź°įµƒāæįµ įµ’įµ˜įµ— įµ˜āæįµ—ā±Ė”ā€§ā€§ā€§" "į“µ'įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źøāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“µį¶  Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ įµ—įµƒĖ”įµ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ—āø“ ā±įµ—'Ė¢ į¶ ā±āæįµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰; įµ‡įµ˜įµ— ā±į¶  Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź·įµƒāæāæįµƒ įµ—įµƒĖ”įµ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ— įµƒāæįµˆ į¶ ā±įµŹ°įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµ’Ź³į¶œįµ‰Ė¢ įµ’į¶  įµˆįµ’įµ’įµ ā±āæĖ¢įµ—įµ‰įµƒįµˆāø“ Ź·įµ‰ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’ Ė¢įµ’āø“ ā±į¶  įµ’āæĖ”Źø įµŹø įµƒŹ³įµ Ź·įµƒĖ¢āæ'įµ— Ź°įµ˜Ź³įµ—ā±āæįµā€§" "į“µ įµāæįµ’Ź· į“µ įµįµ‰įµ— ā±Ź³Ź³ā±įµ—įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ‰įµƒĖ¢Źø įµ‡įµ˜įµ— į“µ Ź·įµƒāæįµ— Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³Ė¢įµ—įµƒāæįµˆ Ź°įµ’Ź· įµįµ˜į¶œŹ° į“µ įµƒįµ–įµ–Ź³įµ‰į¶œā±įµƒįµ—įµ‰ Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ‰Ė£ā±Ė¢įµ—įµ‰āæį¶œįµ‰ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė”įµ’įµ›įµ‰įµˆ įµįµƒįµā±āæįµ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³Ė¢ Ź°įµƒįµ–įµ–Źø įµƒāæįµˆ Ź°įµ‰ įµāæįµ‰Ź· āæįµ’įµ— įµ—įµ’ įµ–įµ˜Ė¢Ź° ā±įµ— įµƒāæįµˆ Ź³ā±Ė¢įµ ā±į¶  āæįµ’įµ— įµƒį¶ į¶ įµ‰į¶œįµ—ā±įµ’āæįµƒįµ—įµ‰āø“ Ė¢įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ’į¶  įµƒĖ”Ė” įµ–įµ‰įµ’įµ–Ė”įµ‰ įµ’įµ–įµ‰āæ įµ˜įµ– įµ—įµ’ Ź°ā±įµ Ź·įµƒĖ¢ āæā±į¶œįµ‰ā€§ į”†įµ—ā±Ė”Ė”āø“ Ź°įµ‰ įµāæįµ‰Ź· įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµƒāæ įµ—įµ’ į¶ įµ’Ź³į¶œįµ‰ įµƒāæŹø įµ—Ź°ā±āæįµ Ė¢įµ’ Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµ–Ź³įµ‰Ė¢Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ˜įµ‡Ź²įµ‰į¶œįµ—ā€§ į“¼āæ įµƒ Ė”įµƒŹ³įµįµ‰ įµįµƒįµ—įµ—Ź³įµ‰Ė¢Ė¢āø“ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ˜Ė¢įµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ į¶ Ź³įµ‰įµ‰ Ź°įµƒāæįµˆ įµ—įµ’ į¶ Ė”įµ˜į¶ į¶  Ź°ā±Ė¢ įµ–ā±Ė”Ė”įµ’Ź·āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµ’įµ›ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ‡Źø Ź°ā±įµā€§ į”†įµ–įµ’įµ— įµˆŹ³įµ’įµ’Ė”Ė¢/Ė¢āæįµ’Ź³įµ‰Ė¢ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’įµ įµ‡įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø įµƒįµ˜įµˆā±įµ‡Ė”įµ‰ įµįµ‰įµƒāæŹ·Ź°ā±Ė”įµ‰ įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰Źø Ė¢ā±įµ—įµ˜įµƒįµ—įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ— į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³Ė¢ā€§ "į““įµƒįµ›įµ‰ įµƒ įµįµ’įµ’įµˆ Ź³įµ‰Ė¢įµ—āø“ įµ–įµƒĖ”ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’į¶»ā±āæįµ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒŹ·įµ’įµįµ‰ įµ—įµ’ Ė¢Ė”ā±įµŹ°įµ— įµįµ’įµ›įµ‰įµįµ‰āæįµ— įµ‡įµ‰Ė¢ā±įµˆįµ‰ Ź°ā±įµ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” āæā±įµŹ°įµ—ā€§ į““įµ‰ įµ—Ź³įµ˜Ė”Źø Ė¢āæįµƒįµ–įµ–įµ‰įµˆ Ź·ā±įµˆįµ‰ įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ Ź·Ź°įµ‰āæ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ—ā€§ į“±įµ›įµ‰āæ Ė¢įµ–įµ’įµ— Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  Ė¢įµ—ā±Ź³Ź³įµ‰įµˆ įµƒ įµ‡ā±įµ—ā€§ "į““įµ‰Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ Ź·Ź°Źø įµƒŹ³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ Ź·Ź°ā±įµįµ–įµ‰Ź³ā±āæįµ? į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ!" į““įµ‰ įµƒŹ·įµ’įµįµ‰ į¶ Ź³įµ’įµ Ź°ā±Ė¢ āæā±įµŹ°įµ—įµįµƒŹ³įµ‰ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµ—Ź°ā±āæįµ Ź°įµ‰įµƒįµ›ā±Ė”Źøā€§ "į“¼Ź°āø“ įµ‡įµƒįµˆ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµ; Ź°įµ’įµ–įµ‰ į“µ įµˆā±įµˆāæ'įµ— į¶ Ź³ā±įµŹ°įµ—įµ‰āæ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" to be cont. Pt. 3
ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ ā–‘ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ ā–’ ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–’ ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–’ā–‘ ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–‘ ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–“ ā–’ā–‘ā–‘ ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–’ ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ ā–’ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–’ ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–‘ ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ ā–’ā–“ā–’ ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–’ ā–‘ā–“ā–“ ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–‘ ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–“
į“¬Ź³įµįµƒįµįµ‰įµˆįµˆįµ’āæ pt. 3 ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ "Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµ—įµ‰Ė”Ė” įµįµ‰ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ—? Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—įµ’ā€§ā€§ā€§" "į”†įµ’ Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³ Ź·Ź°įµ‰āæ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ įµ’įµ˜įµ— įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµŹø į¶ įµ‰įµƒŹ³ įµ’į¶  Ź·Ź°įµƒĖ”įµ‰Ė¢? į“µ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµƒįµāø“ įµƒāæįµˆ į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ‰įµ—įµƒįµ–Ź°įµ’įµ‡ā±įµƒ Ź·įµ’Ź³įµįµ‰įµˆ ā±įµ—'Ė¢ Ź·įµƒŹø ā±āæįµ—įµ’ įµŹø įµˆŹ³įµ‰įµƒįµĖ¢ įµ—įµ’āæā±įµŹ°įµ—ā€§ į““ā±Ė¢ įµ’Ź·āæ įµˆįµƒįµ˜įµŹ°įµ—įµ‰Ź³ į“¾įµ‰įµƒŹ³Ė”'Ė¢ įµƒ Ź·Ź°įµƒĖ”įµ‰āø“ Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź·ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒā±įµˆ į‘«įµ˜ā±įµ›įµ‰Ź³ā±āæįµĖ”Źøā€§ "į“µ Ź·ā±Ė¢Ź° į“µ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ Ź°įµ‰Ė”įµ–ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµįµ‰įµƒāæ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ‰įµ– Źøįµ’įµ˜ įµ˜įµ–āø“ Źøįµ‰įµ— į“µ'įµˆ Ė”ā±įµįµ‰ ā±įµ— ā±į¶ ā€§ā€§ā€§" "į“µ į¶œįµƒāæ įµ—įµ‰Ė”Ė” Źøįµ’įµ˜ įµƒ Ė¢įµ—įµ’Ź³Źø įµ—įµ’ įµįµ‰įµ‰įµ– Źøįµ’įµ˜Ź³ įµā±āæįµˆ įµˆā±Ė¢įµ—Ź³įµƒį¶œįµ—įµ‰įµˆ į¶ Ź³įµ’įµ ā±įµ— ā±į¶  Źøįµ’įµ˜'įµˆ Ė”ā±įµįµ‰ā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ė¢įµ’ āæā±į¶œįµ‰ įµ—įµ’ įµįµ‰āø“ įµā±įµˆā€§" "į“µ'Ė”Ė” įµ—įµ‰Ė”Ė” Źøįµ’įµ˜ įµƒ Ź°įµƒįµ–įµ–Źø Ė¢įµ—įµ’Ź³Źø įµ’į¶  Ź·Ź°įµ‰āæ į“µ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— Ź·įµ‰āæįµ— Ź²įµ‰Ė”Ė”Źøį¶ ā±Ė¢Ź°ā±āæįµ Ź·ā±įµ—Ź° į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ”Ė” įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ź²įµ‰Ė”Ė”Źø į¶ ā±Ė¢Ź°ā±āæįµ Ź·ā±įµ—Ź° į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— Ź°ā±Ė¢ įµā±āæįµˆ įµ’į¶ į¶  įµ’į¶  Ź·Ź°įµƒĖ”įµ‰Ė¢ā€§ į““įµ˜įµįµā±āæįµ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ įµįµ’įµ’įµˆ įµƒŹ³įµāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµ’āæ įµƒįµįµƒā±āæĖ¢įµ— ā±įµ— Ė”ā±įµįµ‰ įµƒ įµ–ā±Ė”Ė”įµ’Ź· įµˆŹ³ā±į¶ įµ—ā±āæįµ įµ’į¶ į¶  įµ—įµ’ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– Ė¢įµ’įµ˜āæįµˆĖ”Źøā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·Ź³įµƒįµ–įµ–įµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµ’Ź³Źø įµ˜įµ– įµ’āæ Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢ā±āæįµ Ź°įµ‰'Ė¢ āæįµ’ Ė”įµ’āæįµįµ‰Ź³ įµƒŹ·įµƒįµįµ‰/įµƒĖ”įµ‰Ź³įµ—ā€§ "Ė¢Ź·įµ‰įµ‰įµ— įµˆŹ³įµ‰įµƒįµĖ¢ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·Ź°ā±Ė¢įµ–įµ‰Ź³įµ‰įµˆā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³įµ‰įµˆ Ź°įµ’Ź· į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ‡įµ˜Ė”Ė”ā±įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ Ź°įµ’Ź· Ė¢į¶œįµƒŹ³įµ‰įµˆ Ź°įµ‰ Ź·įµƒĖ¢ įµ’į¶  įµ–įµ‰įµƒŹ³Ė”ā€§ į“µįµ—'Ė¢ āæįµ’ Ź·įµ’āæįµˆįµ‰Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµįµ’įµ— įµ—Ź³įµ˜Ė¢įµ— ā±Ė¢Ė¢įµ˜įµ‰Ė¢! į“®įµ˜įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź³įµ˜Ė¢įµ—įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ā€§ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– Ź·Ź°įµ‰āæ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ’įµįµ‰ įµ˜įµ– ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµįµ’Ź³āæā±āæįµā€§ į““įµ‰ Ė¢āæįµ‰įµƒįµĖ¢ įµƒŹ·įµƒŹø įµ—įµ’ į¶œįµƒĖ”Ė” į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ "į”†įµ’Ź³Ź³Źø į“µ Ė”įµ‰į¶ įµ— Ź·ā±įµ—Ź°įµ’įµ˜įµ— įµƒāæŹø Ź°įµ‰įµƒįµˆĖ¢ įµ˜įµ–āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ; į“µ'Ė”Ė” Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµ‡įµ‰ įµįµ’āæįµ‰ įµƒĖ”Ė” įµˆįµƒŹø įµ—įµ’įµˆįµƒŹøā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ź°įµƒāæįµā±āæįµ įµ˜įµ–ā€§ į”†įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆįµ‰į¶œā±įµˆįµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµįµ’ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒĖ¢āø“ įµ–įµ’āæįµˆįµ‰Ź³ā±āæįµ Ź·Ź°įµƒįµ— Ź°įµ‰'įµˆ įµˆįµ’ įµ—įµ’ Ź°įµ‰Ė”įµ– Ź°ā±įµā€§ į““įµ‰ Ė¢įµƒŹ· į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ Ź·ā±āæįµˆįµ’Ź· įµįµ’ā±āæįµ įµ—įµ’ Ź·įµ’Ź³įµā€§ "į““įµ‰ įµįµ˜Ė¢įµ— įµ‡įµ‰ įµ—įµƒįµā±āæįµ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³ā±Ė”Ė”ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰Ė¢ā±įµ—įµƒįµ—įµ‰įµˆā€§ "į”†įµ–įµ’įµ— į¶œįµƒāæ Źøįµ’įµ˜ įµ‡įµ‰įµ įµ‡Źø įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ į¶ įµ’Ź³ į¶ įµ’įµ’įµˆ?" į”†įµ–įµ’įµ— Ź·įµƒįµįµįµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ įµ—įµƒā±Ė” įµƒāæįµˆ įµ–Ź³įµ’į¶œįµ‰įµ‰įµˆįµ‰įµˆā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ’āæįµˆįµ‰Ź³įµ‰įµˆ Ź·Ź°Źø Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµ—Ź°ā±āæįµ įµ—įµ’ įµˆįµ’ Ė¢įµ˜į¶œŹ° įµƒ įµ—Ź°ā±āæįµ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰āø“ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø įµƒĖ”Ė” į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ; Ź°įµ‰ įµįµ’įµ— ā±įµ— į¶ įµ’Ź³ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ į”†įµ–įµ’įµ— įµ‡Ź³įµ’įµ˜įµŹ°įµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ˜Ź³įµįµ‰Ź³ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ‰įµ— ā±įµ— įµˆįµ’Ź·āæā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµ’įµ— Ź·įµ’Ź³Ź³ā±įµ‰įµˆ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ź°įµ’Ź· į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµā±įµŹ°įµ— ā±āæā±įµ—ā±įµƒĖ”Ė”Źø Ź³įµ‰įµƒį¶œįµ— įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ ā±įµ— ā±āæ Ź°ā±Ė¢ įµŹ³įµƒĖ¢įµ– įµįµ’įµ˜įµ—Ź°Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³ā±āæįµ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµƒāæįµˆŹ·ā±į¶œŹ°ā€§ į““įµ‰ įµ–įµƒį¶œįµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·įµƒā±įµ—įµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— įµ˜įµ–ā€§ į”†įµ–įµ’įµ— Ź·įµƒįµįµįµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ įµ—įµƒā±Ė” Ź°įµƒįµ–įµ–ā±Ė”Źø įµƒĖ¢ Ź°ā±Ė¢ įµ’Ź·āæįµ‰Ź³ įµĖ”įµƒāæį¶œįµ‰įµˆ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źøā€§ "įµ€Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø'Ė¢ į¶ įµ’Ź³ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡āø“ Ė¢įµ–įµ’įµ—ā€§ā€§" to be cont. Pt. 4
Your votes help make this page better.
With great power comes great responsibility!

Related Text & Emojis

šŸā¬‡ļøšŸŒŠ
ā—¤ š™‚š™¤š™¤š™™š™—š™®š™š ; š™šš™«š™šš™§š™®š™¤š™£š™š! š™„'š™”š™” š™§š™šš™¢š™šš™¢š™—š™šš™§ š™®š™¤š™Ŗ š™–š™”š™” š™žš™£ š™©š™š™šš™§š™–š™„š™®. ā—¢
šŸ’ššŸ’›= Plankbob ā¤ļøšŸ’› = Krabob šŸ©µšŸ’›= Squidbob šŸ©·šŸ’›= Patbob šŸ¤ŽšŸ’›= Spandy ā¤ļøšŸ’š = Plabs šŸ’™šŸ’š = Plankaren šŸ¤ŽšŸ’™= Karendy ā¤ļøšŸ©µ = Krabsward
į”†įµ˜įµįµįµ‰Ź³įµ—ā±įµįµ‰ Ė¢įµƒįµˆāæįµ‰Ė¢Ė¢ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ "įµ‚Ź°Źø Źøįµƒ Ė¢įµ‰įµ‰įµ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  ā±įµ— įµ—įµ’įµˆįµƒŹø įµ‡įµ’ā±?" į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ į¶ Ź³Źø į¶œįµ’įµ’įµ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į“µ įµā±Ė¢Ė¢ Ė¢įµƒāæįµˆŹø; Ė¢Ź°įµ‰'Ė¢ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ—įµ‰Ė£įµƒĖ¢ā€§ā€§ā€§" į“¹įµ‰įµƒāæŹ·Ź°ā±Ė”įµ‰ įµƒį¶œŹ³įµ’Ė¢Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—Ź³įµ‰įµ‰įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ź°įµ’įµ–ā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ įµ–Ė”įµƒāæ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµ‰įµƒĖ” į¶œįµƒāæ Ė¢įµ˜į¶œį¶œįµ‰įµ‰įµˆā€§ "į“µ'Ė”Ė” Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė¢ā±įµįµ–Ė”Źø įµįµ‰įµ— įµƒ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø į¶ Ź³įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø įµ›įµƒįµ˜Ė”įµ—ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±Ė¢ Ź·ā±į¶ įµ‰ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ'Ė¢ āæįµƒįµ–įµ–ā±āæįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź²įµ’įµ‡ įµƒāæ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³Ė¢ įµƒŹ³įµ‰ įµ‰įµƒįµ—ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµ’įµ’įµˆāø“ įµƒĖ¢ įµ–įµ‰Ź³ įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµ–įµƒŹøĖ¢ į¶ įµ’Ź³ įµƒā±Ź³ į¶œįµ’āæįµˆā±įµ—ā±įµ’āæā±āæįµ Ė¢įµ’ ā±įµ—'Ė¢ įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź°įµ’įµ—įµ—įµ‰Ź³ā€§ā€§ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢āæįµ˜į¶œįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµā±įµ—į¶œŹ°įµ‰āæ Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø įµ›įµƒįµ˜Ė”įµ—'Ė¢ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į”†įµ‰įµ‰įµā±āæįµĖ”Źø įµ˜įµ–Ė¢įµ‰įµ—ā€§ į”†Ź·įµ‰įµƒįµ—ā±āæįµ įµ–Ź³įµ’į¶ įµ˜Ė¢įµ‰Ė”Źøāø“ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ–įµ˜įµ— Ė¢įµ’įµįµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—ā±įµ‰Ė¢ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµ’įµ— įµŹ³ā±Ė”Ė”ā€§ "į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢āø“ į“µ'įµ įµ—įµ’ Ź°įµ’įµ—!" "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— į¶œįµƒŹ³įµ‰ Ź·Ź°įµƒįµ— Ź·įµ‰įµƒįµ—Ź°įµ‰Ź³ ā±Ė¢ Ė”ā±įµįµ‰; įµįµƒįµįµ‰ įµŹ³įµƒįµ‡įµ‡Źø įµ–įµƒįµ—įµ—ā±įµ‰Ė¢!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰Ė¢ā±įµ—įµƒįµ—įµ‰įµˆā€§ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ–įµ˜Ė¢Ź° Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’ Ź°įµƒŹ³įµˆā€§ į“¬Ė”įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° įµƒ įµįµ’įµ’įµˆ įµ—ā±įµįµ‰ įµ—įµ’ įµįµƒįµįµ‰ įµƒ Ė¢įµ—įµ‰įµƒĖ” Ź·Ź°ā±Ė”Ė¢įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ—Ź·įµ’ Ź·įµ‰Ź³įµ‰ įµƒįµ— ā±įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµƒĖ”įµ—įµ‰Ź³įµ‰įµˆā€§ į““įµ‰'įµˆ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµįµƒįµįµ‰ įµƒ įµįµ‰įµ—įµƒŹ·įµƒŹøāø“ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ˜į¶ į¶ įµ‰Ź³ā€§ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ‰įµ‰āø“ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ āæā±į¶œįµ‰ įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ˜āæĖ”ā±įµįµ‰ įµįµ’Ė¢įµ— įµ–įµ‰įµ’įµ–Ė”įµ‰ā€§ 'į¶ įµ’Ź³įµįµ‰įµ— ā±įµ—' įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ; Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ‰įµ‰įµįµ‰įµˆ Ė¢Ź°įµƒįµŹø įµƒāæįµˆ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź·įµ‰āæįµ— įµ‡įµƒį¶œįµ ā±āæ Ź°ā±Ė¢ įµ’į¶ į¶ ā±į¶œįµ‰ā€§ "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡āø“ į¶œįµ’įµįµ‰ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµ—įµ’ įµŹø įµ–Ė”įµƒį¶œįµ‰ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµ‰įµƒįµ—ā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€½" Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµ’į¶ į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³ā±Ė”Ė”ā€§ "į“·įµƒŹ³įµ‰āæāø“ įµįµ‰įµ— ā±į¶œįµ‰ įµƒāæįµˆ įµ—įµ˜Ź³āæ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµƒāæ įµ’āæ!" į”†įµƒā±įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ’āæ įµ‰āæįµ—įµ‰Ź³ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— Ź·ā±įµ—Ź° Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ— Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ?" "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ ā±āæ įµˆįµƒāæįµįµ‰Ź³įµ’įµ˜Ė¢ įµ—Ź³įµ’įµ˜įµ‡Ė”įµ‰!" "į“µ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— Źøįµ’įµ˜ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµƒįµ‡įµ‡Źø įµ–įµƒįµ—įµ—Źøā€§ā€§ā€§" "į“µ įµˆā±įµˆāø“ įµ‡įµ˜įµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ‰įµ‰įµįµ‰įµˆ Ė”ā±įµįµ‰ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµ—įµ’ į¶ įµƒā±āæįµ—ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆā€§ "Źøįµ’įµ˜ įµįµƒįµ›įµ‰ įµ˜įµ– įµƒ įµ–Ė”įµƒāæ į¶ įµ’Ź³ įµįµ‰ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź³įµ‰Ė¢įµ–įµ’āæįµˆįµ‰įµˆā€§ "į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ’įµ›įµ‰Ź³Ź·įµ’Ź³įµįµ‰įµˆ Ź°ā±įµ įµƒāæįµˆ į“µ įµƒįµ āæįµ’įµ— įµįµ’āæāæįµƒ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ° įµƒ įµ–įµ‰Ź³Ė¢įµ’āæ į“µ į¶œįµƒŹ³įµ‰ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ź·ā±įµ—Ź°Ė¢įµ—įµƒāæįµˆ įµ˜āæįµˆįµ˜įµ‰ā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ė¢įµ’ Ė¢Ź·įµ‰įµ‰įµ—; į“µ į¶œįµƒāæ'įµ— įµ‡įµ‰Ė”ā±įµ‰įµ›įµ‰ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒŹ³ā±āæįµ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° įµ—įµ’ Ź°įµ‰Ė”įµ– įµįµ‰!" "į“°įµ’āæ'įµ— įµįµ‰āæįµ—ā±įµ’āæ ā±įµ—ā€§ į“±įµ›įµ‰Ź³ā€§" @ALYJACI
ā€œHEAR ME KRABS! WHEN I DISCOVER YOUR FORMULA FOR KRABBY PATTIES Iā€™LL RUN YOU OUT OF BUSINESS! I W E N T T O C O L L E G E!ā€
A fresh beginning Aquietwriter25 Characters: SpongeBob SquarePants, Sheldon J. Plankton https://archiveofourown.org/works/48244534/chapters/121667089 Fandom: SpongeBob SquarePants (Cartoon) Relationships: Sheldon J. Plankton/SpongeBob SquarePants
ą©­ āŠ¹ šŸ§½ Ö“Ö¶Öø š–„” įŸ¹ą©­ āŠ¹ šŸ§½ Ö“Ö¶Öø š–„” įŸ¹ą©­ āŠ¹ šŸ§½ Ö“Ö¶Öø š–„” įŸ¹
įµįµ‰ įµį¶¦į¶«į¶«į¶¦įµ’į¶°įµ—Ź° įµˆįµ’į¶«į¶«įµ‰Ź³
F e l i c i t a t i o n s , m a l e f a c t o r s !
įµ€Ź³įµ‰įµƒįµ— Źøįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰Ė”į¶  ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“µįµ—'Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµ‰įµ‰įµįµ‰āæįµˆ įµ’į¶  į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ'Ė¢ įµ‡ā±Ź³įµ—Ź°įµˆįµƒŹø įµƒāæįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµįµ’ į¶œįµ‰Ė”įµ‰įµ‡Ź³įµƒįµ—įµ‰ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒŹ· įµ—Ź°įµ‰įµ įµ‡įµ’įµ—Ź° įµƒāæįµˆ į¶œįµƒįµ˜įµŹ°įµ— įµ˜įµ– įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰įµā€§ 'į“³įµ’įµ’į¶ Źø į“³įµ’įµ’įµ‡įµ‰Ź³Ė¢? į“¾įµ‰Ź³Ź°įµƒįµ–Ė¢ įµ—Ź°įµ‰Źø įµƒį¶œį¶œā±įµˆįµ‰āæįµ—įµƒĖ”Ė”Źø Ź³įµ‰įµ›įµ‰įµƒĖ” įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø ā±āæįµŹ³įµ‰įµˆā±įµ‰āæįµ—Ė¢ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ‰ā±Ź³ ā±į¶œįµ‰ā»į¶œŹ³įµ‰įµƒįµ' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ—ā€§ įµ€Ź°įµ‰Źø įµˆįµ‰į¶œā±įµˆįµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢Ź°įµƒŹ³įµ‰ įµƒ įµ—Ź³ā±įµ–Ė”įµ‰ įµįµ’įµ’įµ‡įµ‰Ź³ įµ‡įµ‰Ź³Ź³Źø Ė¢įµ˜āæŹ³ā±Ė¢įµ‰ā€§ "į“µ'įµ įµĖ”įµƒįµˆ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒįµįµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° įµ˜Ė¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ!" Ė¢įµƒā±įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į”†įµ˜Ź³įµ‰ā€§" "į““įµƒįµ–įµ–Źø įµ‡ā±Ź³įµ—Ź°įµˆįµƒŹø!" į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ į”†įµ—įµƒŹ³ Ź·įµƒĖ”įµįµ‰įµˆ ā±āæā€§ "į““įµ‰Źøāø“ į“¾įµƒįµ—!" "į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ į“µ'Ė”Ė” įµ—Ź³Źø įµƒ įµ‡ā±įµ—įµ‰ įµ’į¶ ā€§ā€§ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€½" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ įµ‰įµƒįµ—ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ˜āæįµˆįµƒįµ‰ įµ—Ź°įµ‰Źø įµįµ‰įµƒāæįµ— įµ—įµ’ Ė¢Ź°įµƒŹ³įµ‰ā€§ "įµ‚Ź°Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµƒįµ— Ź°ā±įµ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ˜įµįµƒŹ³ Ź³įµ˜Ė¢Ź°ā€§ "į¶œįµƒāæ į“µ Ė”įµ‰įµ— Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ’įµįµ‰ āæįµ’Ź·? į“µ įµįµ‰įµƒāæ Ź°įµ‰ ā±Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡ā±Ź³įµ—Ź°įµˆįµƒŹø įµ‡įµ’Źøā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢įµĖ¢ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒįµ— įµˆįµ’Ź·āæ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµƒĖ¢ Ź·ā±įµ—Ź° įµƒ Ė”įµƒįµ˜įµŹ°ā€§ "į“µįµ—'Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ’įµ’įµˆ įµ—įµ’ įµ‰įµƒįµ— Ė¢įµ’ į¶ įµƒĖ¢įµ— Ė¢įµ‰įµ‰ā€§ā€§" "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į“µ įµ—Ź°ā±āæįµ Ź·įµ‰'įµˆ į¶œįµƒāæ įµįµ’āø“ įµƒĖ¢ į“µ įµƒįµ āæįµ’įµ— Ź°įµ˜āæįµŹ³Źø įµ—įµ’ įµ‡įµ‰įµā±āæ Ź·ā±įµ—Ź° ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— įµ–Ė”įµƒį¶œįµ‰ā€§ā€§" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ—įµ’Ė”įµˆā€§ "Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ ā±į¶œįµ‰ā»į¶œŹ³įµ‰įµƒįµ ā±į¶  Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ—āø“ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ā€§ā€§" į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ āæįµ’įµˆįµˆįµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ Ė¢įµā±Ė”įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ė¢įµ‰įµ–įµƒŹ³įµƒįµ—ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ Ź³įµ’įµ ā±įµ—ā€§ "į“µ Ė”ā±įµįµ‰ įµįµ’įµ’į¶ Źø įµįµ’įµ’įµ‡įµ‰Ź³Ė¢ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ˜āæįµˆįµƒįµ‰Ė¢ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµā±įµįµĖ”įµ‰Ė¢ā€§ "į“®Źøįµ‰ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė”įµ‰į¶ įµ—ā€§ "į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ į“³įµ’įµ’į¶ Źø į“³įµ’įµ’įµ‡įµ‰Ź³'Ė¢ āæįµ’įµ— Ź·įµ’Ź³įµ įµ’įµ˜įµ— į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·ā±įµ–įµ‰įµˆ Ė¢įµ’įµįµ‰ įµˆŹ³įµ’įµ’Ė” įµ’į¶ į¶  įµ’į¶  į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰Źø Ė”įµ‰į¶ įµ—ā€§ "į“øįµ‰įµ—'Ė¢ įµįµ’ā€§ā€§ā€§" "į“µ'įµˆ Ź·įµƒāæāæįµƒā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Źøįµ’įµ˜ Ź°įµƒįµˆ įµįµ’Ź³įµ‰ įµ—Ź°įµƒāæ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° įµˆįµ‰Ė¢Ė¢įµ‰Ź³įµ—!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź³įµ‰į¶œįµƒĖ”Ė”įµ‰įµˆ Ź°įµ’Ź· į”†įµƒāæįµˆŹø Ė¢įµƒā±įµˆ Ė¢Ź°įµ‰'įµˆ įµ‡įµ‰ Ź°įµƒįµ›ā±āæįµ įµƒ įµā±Ź³Ė”Ė¢ āæā±įµŹ°įµ— Ź·ā±įµ—Ź° į“·įµƒŹ³įµ‰āæāø“ įµƒāæįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµ—Ź³įµ˜Ė¢įµ— įµ—įµ’ Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ”įµ’āæįµ‰ įµ‡Źø Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶ ā€§ "į““įµƒįµ–įµ–Źø įµ‡ā±Ź³įµ—Ź°įµˆįµƒŹø įµ—įµ’ā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ‰ įµƒŹ³įµ‰ Ź°įµ’įµįµ‰ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— āæįµ’Ź·ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ‰Ė”įµ–įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ’āæ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ° įµƒāæįµˆ Ė¢įµƒįµ— įµ‡Źø Ź°ā±įµā€§ "į“µ'įµˆ įµƒĖ¢Ė¢įµ˜įµįµ‰ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ Źøįµ’įµ˜ Ė¢Ź°įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ į”†įµƒāæįµˆŹøā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·ā±įµ–įµ‰Ė¢ įµ’į¶ į¶  įµįµ’Ź³įµ‰ įµˆŹ³įµ’įµ’Ė”ā€§ "į“µ Ź·įµƒāæįµ— įµįµ’Ź³įµ‰ ā±į¶œįµ‰ į¶œŹ³įµ‰įµƒįµ!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµƒāæįµƒįµįµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµƒŹøā€§ "Źøįµ’įµ˜'įµ›įµ‰ Ź°įµƒįµˆ Ė¢įµ’įµįµ‰ įµƒāæįµˆ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ āæįµ’Ź· āæįµ’įµ— ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ‰ įµ—įµ’ā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź·āø“ į“µ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ź°įµƒįµˆ Ė¢įµ˜į¶œŹ° įµƒ įµįµ’įµ’įµˆ įµ‡įµ‰Ė¢įµ— į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµā€§ "į“µ Ė”įµ’įµ›įµ‰ ā±įµ— Ź·Ź°įµ‰āæ Ź·įµ‰'Ź³įµ‰ įµ—įµ’įµįµ‰įµ—Ź°įµ‰Ź³ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ė¢įµ˜Ź³įµ–Ź³ā±Ė¢įµ‰įµˆ įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ į¶œįµ’āæį¶ įµ‰Ė¢Ė¢ā±įµ’āæ Źøįµ‰įµ— Ź°įµ‰ įµāæįµ‰Ź· įµƒ į“³įµ’įµ’į¶ Źø į“³įµ’įµ’įµ‡įµ‰Ź³'Ė¢ Ė¢įµ˜āæįµˆįµƒįµ‰ į¶œįµƒāæ ā±įµįµ–įµƒį¶œįµ—ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµƒįµ›įµ‰ įµā±Ė¢Ė¢įµ‰Ė¢ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ‰įµįµ‡Ź³įµƒį¶œįµ‰įµˆ ā±āæ įµƒ Ź°įµ˜įµā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ į“µā€§ā€§ā€§" "į“µ'įµˆ įµ’āæĖ”Źø Ė”įµ‰įµ— į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰ įµ–įµ‰įµ’įµ–Ė”įµ‰ įµāæįµ’Ź· ā±įµ— įµ‡įµ˜įµ— į“µ'įµ įµƒ Ė”ā±įµ—įµ—Ė”įµ‰ Ė¢įµ‰āæĖ¢ā±įµ—ā±įµ›įµ‰ā€§ į“¶įµ˜Ė¢įµ— įµˆįµ’āæ'įµ— įµ—įµ‰Ė”Ė” įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ Ź·įµ’Ź³įµįµ‰Ź³Ė¢ā€§ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµƒįµįµƒį¶»ā±āæįµ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµƒāæįµˆ į“µ įµįµ‰įµƒāæ ā±įµ—ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ ā±āæ Ė¢ā±Ė”įµ‰āæį¶œįµ‰ā€§ "į“°ā±įµˆ į“µ įµˆįµ’ Ė¢įµ’įµįµ‰ įµ—Ź°ā±āæįµ Ź·Ź³įµ’āæįµ? į“µ'įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źøā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ’įµ’įµĖ¢ Ė”ā±įµįµ‰ Ź°įµ‰'įµˆ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— į¶œŹ³Źøā±āæįµā€§ "į“µ įµ—Ź°ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— į¶ ā±āæįµ‰āø“ Ė¢ā±Ė”Ė”Źø!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰Ė”įµˆ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµ’įµįµ–Ė”ā±įµįµ‰āæįµ— Ź°ā±įµā€§ "į“µ'įµ›įµ‰ įµƒĖ”Ź·įµƒŹøĖ¢ Ė”įµ’įµ›įµ‰įµˆ Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ›įµ’ā±į¶œįµ‰āø“ į¶œįµƒāæ Ė¢ā±āæįµ įµ—įµ’ įµįµ‰ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµāæįµ‰Ź· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ’įµ˜Ė”įµˆ āæįµ’įµ— įµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµƒįµˆįµā±įµ— Ė¢įµ˜į¶œŹ° āæįµ’Ź³įµįµƒĖ”Ė”Źøā€§ į“¬Ė¢ įµƒ įµįµƒįµ—įµ—įµ‰Ź³ įµ’į¶  į¶ įµƒį¶œįµ—āø“ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµāæįµ‰Ź· Ź°įµ‰'įµˆ į¶ įµ‰įµ‰Ė” Ė¢įµ’ įµ‰įµįµ‡įµƒŹ³Ź³įµƒĖ¢Ė¢įµ‰įµˆ ā±į¶  Ź°įµ‰ įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³įµ‰įµˆ! į““įµ‰ Ź³įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø įµā±įµ›įµ‰Ė¢ Ź°ā±Ė¢ į¶œįµ’įµįµ–įµ˜įµ—įµ‰Ź³ Ź·ā±į¶ įµ‰ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ź°įµ˜įµĖ¢ įµƒāæįµˆ/įµ’Ź³ įµā±Ė¢Ė¢įµ‰Ė¢! į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  į¶œĖ”įµ‰įµƒāæā±āæįµ įµ˜įµ– įµįµ’Ź³įµ‰ įµˆŹ³įµ’įµ’Ė” įµ’āæĖ”Źø Ė”įµ‰įµƒįµ›ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·Ź°įµ‰āæ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ į¶ ā±āæįµƒĖ”Ė”Źø įµˆįµ’į¶»įµ‰įµˆ įµ’į¶ į¶  į¶ įµ’Ź³ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ įµ€Ź°įµ‰Źø įµˆā±įµˆ āæįµ’įµ— ā±āæįµ—įµ‰Ź³įµƒį¶œįµ— įµ˜āæįµ—ā±Ė” įµ—Ź°įµ‰ āæįµ‰Ź· Ź·įµ‰įµ‰įµ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė¢ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµāæįµ’Ź· ā±į¶  Ź°įµ’Ź· Ź°įµ‰'įµˆ āæįµ‰Ė£įµ— į¶ įµƒį¶œįµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³! į“¬āæįµˆ Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆ Ź·įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµƒŹ· Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµƒį¶œįµ—ā±āæįµ įµįµ’Ź³įµ‰ Ź²įµ˜įµįµ–Źø įµ—Ź°įµƒāæ įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”ā€§ "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ā€§ā€§ā€§" "į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— įµ—įµ’ įµ‰Ė£įµ–įµ‰į¶œįµ— Ź·Ź°įµ‰āæ į“µ įµ—įµ’įµ’įµ Ź°ā±įµ įµ‡įµƒį¶œįµ!" į““įµ‰ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ—Ź°įµ‰āæ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµ‡įµƒį¶œįµ įµƒŹ³įµ’įµ˜āæįµˆā€§ į”†įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµƒį¶œįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ įµ‡įµ˜įµ— āæįµ’įµ— įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµ‰įµƒĖ” įµ—Ź°įµ‰ ā±āæįµŹ³įµ‰įµˆā±įµ‰āæįµ—Ė¢ā€§ "į“µ'įµ įµįµ’ā±āæįµ ā±āæā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė¢Ź·įµƒĖ”Ė”įµ’Ź· Ź°ā±Ė¢ įµ–Ź³ā±įµˆįµ‰ įµƒāæįµˆ įµįµ‰įµ— ā±įµ— įµƒĖ”Ė” įµ’įµ›įµ‰Ź³ Ź·ā±įµ—Ź°ā€§ į““įµ‰ įµ—įµ’Ė”įµ‰Ź³įµƒįµ—įµ‰Ė¢ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’Ź³įµ‰ įµ—Ź°įµƒāæ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³Ė¢āø“ Ź°įµ‰'įµˆ įµƒįµˆįµā±įµ— įµ—įµ’ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶ ā€§ į“¬į¶ įµ—įµ‰Ź³ įµįµ’įµ’į¶ Źø įµįµ’įµ’įµ‡įµ‰Ź³Ė¢āø“ įµƒĖ”Ė” Ź°įµ‰'įµˆ įµ›įµƒįµįµ˜įµ‰Ė”Źø Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³įµ‰įµˆ įµ‰āæįµˆā±āæįµ įµ˜įµ– įµ‡įµƒį¶œįµ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ Ė¢įµ’ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė”įµ‰įµˆ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒĖ”įµ ā±āæįµˆįµ’įµ’Ź³Ė¢ā€§ 'į“¼Ź°āø“ įµŹ³įµ‰įµƒįµ—' į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— āæįµ‰Ź³įµ›įµ’įµ˜Ė¢ā€§ "į“µ'įµ įµ’į¶ į¶  įµ—Ź°įµ‰ į¶œĖ”įµ’į¶œįµ įµā±įµˆ įµ‡įµ˜įµ— į“µāø“ Ź·įµ‰ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ—įµƒĖ”įµā€§ā€§" "į”†įµ˜Ź³įµ‰ įµ‡įµ˜įµ— į“µ'Ė”Ė” įµ—įµ‰Ė”Ė” įµŹø įµ‡įµ’Ė¢Ė¢ į“µ'įµ įµįµ’ā±āæįµ įµ’āæ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµ Ź³įµ‰įµƒĖ” į¶ įµƒĖ¢įµ—!" į”†įµƒā±įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ 'į“®įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ āæįµ’Ź³įµįµƒĖ” į“µ Ė¢įµ‰įµ‰' į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ’į¶ į¶ ā±į¶œįµ‰ā€§ 'į“°įµ’įµ‰Ė¢ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ‰įµ‰įµ āæįµ‰Ź³įµ›įµ’įµ˜Ė¢ įµ’Ź³ įµƒįµ į“µ Ź°įµ’įµ–įµ‰į¶ įµ˜Ė”Ė”Źø ā±įµįµƒįµā±āæā±āæįµ ā±įµ—' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶ ā€§ "į“øįµ‰įµ—'Ė¢ įµįµ’ įµ’įµ˜įµ—Ė¢ā±įµˆįµ‰ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶œįµƒįµįµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµā€§ "į”†įµ’ Ź·Ź°įµƒā€§ā€§ā€§" "į“µ'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ—!" į““įµ‰ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆā€§ "į”†įµ’ į“µā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢ā±įµŹ°įµ‰įµˆāø“ āæįµ’įµ— Ė”ā±įµā±āæįµ Ė¢įµ˜į¶œŹ° įµ›įµ˜Ė”āæįµ‰Ź³įµƒįµ‡ā±Ė”ā±įµ—Źøā€§ į““įµ‰ Ź°įµ’įµ–įµ‰įµˆ Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆ āæįµ’įµ— įµˆįµ’ įµ’Ź³ Ė¢įµƒŹø Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ Ź°įµ˜įµā±Ė”ā±įµƒįµ—ā±āæįµā€§ "į“µ'įµ āæįµ’įµ— Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ Ź·Ź°įµƒįµ—'Ė¢ įµ‡įµ‰įµ‰āæ Ė¢įµƒā±įµˆ įµƒĖ”Ė” Ė”įµƒĖ¢įµ— āæā±įµŹ°įµ—āø“ į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµāæįµ’Ź· Ź°įµ’Ź· įµ—įµ’ įµ–įµ˜įµ— ā±įµ— įµ‡įµ˜įµ— į“µ'įµ āæįµ’įµ— Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ į“µ'įµˆ įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ—āø“ Ź·įµ‰Ė”Ė”āø“ į“µ'įµ Ė¢įµƒŹøā±āæįµ į“µ Ź°įµ’įµ–įµ‰ āæįµ’įµ—Ź°ā±āæįµ įµ’įµˆįµˆā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰Źø įµˆįµ’āæ'įµ— Ź·įµ’Ź³Ź³Źø įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ—! į“µ įµāæįµ’Ź· ā±įµ—'Ė¢ Ź²įµ˜Ė¢įµ— ā±į¶œįµ‰ā» į¶œŹ³įµ‰įµƒįµ įµ—įµƒįµā±āæįµ įµ’įµ›įµ‰Ź³; į“µ'įµ›įµ‰ Ź°įµƒįµˆ ā±įµ— Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæ įµŹøĖ¢įµ‰Ė”į¶  Ė¢įµ’ į“µ įµāæįµ’Ź·! į“µ įµāæįµ’Ź· Źøįµ’įµ˜ įµƒāæįµˆ į“µ Ź°įµ’įµ–įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ’āæ'įµ— į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµƒŹ·įµŹ·įµƒŹ³įµˆā€§" "į“¼Ź° įµā±įµˆ įµ–Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ įµ—įµ‰Ė”Ė” įµįµ‰ į“µā€§ā€§ā€§" "į“µ įµ—įµ’įµ’įµ Źøįµ’įµ˜ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź°įµ’įµįµ‰ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ—ā€§" "į“³įµ’įµ’įµˆ Ė¢įµ’ į“µ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµįµƒįµįµ‰ įµƒ į¶ įµ’įµ’Ė” įµ’į¶  įµŹøĖ¢įµ‰Ė”į¶ ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— Źøįµ’įµ˜'įµˆ į¶œįµ’āæĖ¢ā±įµˆįµ‰Ź³ į¶ įµ’įµ’Ė”ā±Ė¢Ź° įµ‡įµ˜įµ— į“µ'įµ į¶ ā±āæįµ‰ā€§ į“µ įµƒį¶œįµ—įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ė”ā±įµįµ‰įµˆ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ įµƒĖ”Ė” Ė¢įµ’į¶ įµ— įµƒāæįµˆ Ė¢Ź·įµ‰įµ‰įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµā€§ā€§ā€§" "į”†įµ’į¶ įµ— įµƒāæįµˆ Ė¢Ź·įµ‰įµ‰įµ—ā€½" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ āæįµ’ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ–įµ‰Ź³Ė¢įµ’āæ įµāæįµ’Ź·Ė¢ Ė¢įµ’ į“µ'įµ į¶ ā±āæįµ‰ įµįµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµ ā±įµ— įµ‡įµ‰įµ—Ź·įµ‰įµ‰āæ įµ˜Ė¢ā€§ į“µį¶  Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ— įµįµ‰ įµ—įµ’ Ė¢ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– įµƒįµįµƒā±āæ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµā±įµ›įµ‰ įµįµ‰ įµƒ į¶œįµƒĖ”Ė”ā€§ į“°įµ’āæ'įµ— į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµƒį¶ Ź³įµƒā±įµˆ! į“µ įµāæįµ’Ź· ā±įµ— įµįµ˜Ė¢įµ—'įµ›įµ‰ įµ—įµ’įµ’įµ Ė¢įµ—Ź³įµ‰āæįµįµ—Ź° įµ—įµ’ įµ‰įµ›įµ‰āæ į¶œįµ’įµįµ‰ įµ—įµ’ įµƒĖ¢įµ įµįµ‰ įµ—įµ’įµˆįµƒŹøā€§ į“µ įµ‰āæŹ²įµ’Źø Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’āø“ įµƒāæįµˆ į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµ’Ė”įµˆ įµįµƒāæ į“±įµ˜įµįµ‰āæįµ‰ įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ įµ˜Ė¢ ā±āæ įµ—Ź³įµ’įµ˜įµ‡Ė”įµ‰ Ė¢įµ’ įµįµ’įµ—įµ—įµƒ įµįµ’!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒįµ›įµ‰įµˆāø“ įµƒāæįµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒį¶œįµ—įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ź·įµƒįµ›įµ‰įµˆ įµ‡įµƒį¶œįµāø“ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµ‰įµįµ‡įµƒŹ³Ź³įµƒĖ¢Ė¢įµ‰įµˆ įµƒįµ— Ė”įµƒĖ¢įµ— āæā±įµŹ°įµ— įµ‡įµ˜įµ— įµƒĖ”Ė¢įµ’ Ź°įµƒįµ–įµ–Źø įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ā€§ 'į“¼Ė”įµˆ įµįµƒāæ į“±įµ˜įµįµ‰āæįµ‰? į“¬Ė”Ė¢įµ’ Ė¢ā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–āø“ įµƒįµįµƒā±āæ?' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’ įµ‡įµƒį¶œįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ā€§ "į“³įµ’įµ’įµˆ įµ—Ź°ā±āæįµ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ įµ’įµ˜įµ— įµ’Ź³ į“µ'įµˆ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ź°įµ‰įµƒŹ³ įµ—Ź°įµ‰ įµ‰āæįµˆ įµ’į¶  ā±įµ—ā€§ā€§ā€§" į”†įµ˜įµˆįµˆįµ‰āæĖ”Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  āæįµ‰įµƒŹ³Ė”Źø įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Ė¢įµ—įµ‰įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµ’āæā€§ "įµ‚įµ‰'Ź³įµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ!" į““įµ‰ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµƒŹ³įµ’įµ˜āæįµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ į”†įµƒāæįµˆŹø Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ "įµ‚Ź°Źø įµƒŹ³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ—įµƒŹ³ā±āæįµ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµƒįµ˜Ź³įµƒāæįµ—? įµ€įµ‰Ė”Ė” įµįµ‰āø“ įµˆā±įµˆ Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ’ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ įµ–Ź³įµ’įµˆįµ˜į¶œįµ—ā±įµ›įµ‰ Ź·Ź°įµ‰āæ į“µ Ź·įµƒĖ¢ įµįµ’āæįµ‰?" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ė¢įµƒā±įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·įµƒĖ”įµįµ‰įµˆ Ź°įµ’įµįµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° Ź°įµ‰Ź³ā€§ "įµ€Ź°įµ‰ įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”ā€§ā€§ā€§" 'į“µ įµįµ‰įµƒāæāø“ āæįµ’įµ— Ė”ā±įµįµ‰ į“µ įµƒįµ–įµ–įµƒŹ³įµ‰āæįµ—Ė”Źø įµ‰āæįµˆįµ‰įµˆ įµ˜įµ– Ź°įµƒįµ›ā±āæįµ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢ā±āæįµ įµ—įµ’ įµįµ‰āø“ Ė¢įµ’ā€§ā€§ā€§' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— įµ—įµ’ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶ ā€§ į“¬į¶ įµ—įµ‰Ź³ Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµįµ’įµ— įµ’į¶ į¶  Ź·įµ’Ź³įµ Ź°įµ‰ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒįµ— Ź°ā±Ė¢ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ "į““ā± į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ; į“µ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµįµƒįµįµ‰ ā±įµ— įµ˜įµ– įµ—įµ’ Źøįµ’įµ˜ ā±į¶  į“µ Ź³įµ˜ā±āæįµ‰įµˆ Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ‡ā±Ź³įµ—Ź°įµˆįµƒŹø įµˆā±āæāæįµ‰Ź³āø“ Ė¢įµ’ į“µ įµįµ’įµ— Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ’įµįµ‰ įµ—ā±į¶œįµįµ‰įµ—Ė¢ įµ—įµ’ į“·įµ‰Ė”įµ–Źø į“³ā€§" "įµ‚įµ’Ź·; įµ—Ź°įµƒāæįµĖ¢!"
ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–„ā–„ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–„ā–„ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–ˆā”€ā”€ā”€ā–ˆā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–ˆā”€ā–ˆā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–„ā–„ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–„ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–€ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–€ā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–„ā–‘ā–‘ā–‘ā–„ā–‘ā–„ā–‘ā–‘ā–‘ā–„ā–‘ā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–‘ā–„ā–ˆā–€ā”€ā”€ā”€ā–€ā–ˆā–„ā–‘ā–‘ā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā–ˆā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā”€ā”€ā–„ā–ˆā–„ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā”€ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā”€ā”€ā–ˆā–ˆā–ˆā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā”€ā”€ā”€ā–„ā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–‘ā–ˆā–ˆā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā”€ā”€ā–€ā–ˆā–€ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā”€ā”€ā–„ā–ˆā–‘ā–ˆā”€ ā–€ā–ˆā–‘ā–ˆā–ˆā”€ā–ˆā–‘ā–‘ā–€ā–ˆā–„ā”€ā”€ā”€ā–„ā–ˆā–€ā–‘ā–‘ā–ˆā”€ā–„ā–ˆā–‘ā–ˆā–€ā”€ ā”€ā–€ā–ˆā–‘ā–ˆā–„ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–€ā–ˆā–ˆā–ˆā–€ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–„ā–ˆā–‘ā–ˆā–€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā–€ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā–€ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–„ā–ˆā–„ā–„ā–„ā–„ā–„ā–„ā–ˆā–„ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–€ā–ˆā–‘ā–€ā–Œā”€ā–Œā”€ā–ā”€ā”€ā–Œā”€ā–ā–€ā–‘ā–ˆā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–‘ā–Œā”€ā–Œā”€ā–ā”€ā”€ā–Œā”€ā–ā–‘ā–‘ā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–‘ā–€ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–€ā–‘ā–‘ā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–Œā”€ā–ā”€ā”€ā–Œā”€ā–ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–€ā–€ā–€ā–€ā–€ā–€ā–€ā–€ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–„ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–„ā–‘ā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–‘ā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–ˆā–ˆā–€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā–€ā–ˆā–ˆā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€
the signs as characters from Spongebob ARIES: Gary the Snail TAURUS: The Flying Dutchman GEMINI: Squilliam Fancyson CANCER: Squidward Tentacles LEO: Mrs. Puff VIRGO: Sandy Cheeks LIBRA: Patrick Star SCORPIO: Plankton SAGITTARIUS: Pearl Krabs CAPRICORN: Mr. Krabs AQUARIUS: Larry the Lobster PISCES: SpongeBob SquarePants
āž£ ā€œ Whatā€™s a few moreā€¦ EXCRUCIATINGLY LĢ®Ģ¹Ģ®Ģ„OĶ†ĢˆĶĶ„Ģ†Ģ±Ī™Ķ™Ģ–Ģ«OOOOOĶ«Ķ’Ķ£ĢOĢ„Ģ–OOĢœĢ¦Ģ¦OĢOĢ‘ĶÆĢˆĶ„ĢŒĢ£Ģ­Ģ¼ĢÆĢ¹OĢ‹Ģ”Ģ‰Ķ’ĶŒĶŠĢ‰Ģ»Ģ«Ģ®Ķ•ĢŗĶˆĢ¼OĶ”OĶŖĶ„ĢĶ‡Ģ£Ģ±OĢĢ–Ī™Ģ»ĢŸĢOĢæĶ­ĢĢ…Ģ€ĢˆĶ‚ĢŸĢ Ģ²Ķ‡Ģ¦Ģ©ĶˆNĶ‚ĢĢĢ¤Ģ®ĢžGĶ—ĶÆĢ‰Ģ€Ģ‚Ģ˜ĶˆĢœĢ­Ī™.Ķ¦Ķ‹..ĢŸĢ°ĢŖĢ¼Ī™Ģ³Ģ© ā€¦hours. ā€Ÿ
Adyghe: Š”ŠæŠ°Š½Ń‡ Š‘Š°Š± Amharic: įˆµįįŠ•įŒ…į‰¦į‰„ įˆµįŠ°į‹­įˆ­į“įŠ•į‰µįˆµ Azerbaijani: SĆ¼ngər Bob Kvadrat Şalvar Bosnian: Spužva Bob Skockani CatalĆ : Bob Esponja ČeÅ”tina: Spongebob v kalhotĆ”ch Cymraeg: SpynjBob PantsgwĆ¢r Dansk: SvampeBob Firkant Deutsch: SpongeBob Schwammkopf English: SpongeBob SquarePants EspaƱol: Bob Esponja FranƧaisā€Æ: Bob l'Ć©ponge ƍslenska: Svampur Sveinsson Italiano: SpongeBob Magyar: SpongyaBob KockanadrĆ”g Norsk bokmĆ„l: Svampebob Firkant Polski: SpongeBob Kanciastoporty PortuguĆŖs do Brasil: Bob Esponja CalƧa Quadrada RomĆ¢nă: Buretele Bob Pantaloni Pătrați SlovenŔčina: Spuži Kvadratnik Suomi: Paavo Pesusieni Svenska: Svampbob Fyrkant TĆ¼rkƧe: SĆ¼ngerBob KareŞort Ī•Ī»Ī»Ī·Ī½Ī¹ĪŗĪ¬: ĪœĻ€ĪæĪ¼Ļ€ Ī£Ļ†ĪæĻ…Ī³Ī³Ī±ĻĪ¬ĪŗĪ·Ļ‚ ŠœŠ°ŠŗŠµŠ“Š¾Š½ŃŠŗŠø: Š”уŠ½Ń“ŠµŃ€Š¾Ń‚ Š‘Š¾Š± ŠŸŠ°Š½Ń‚Š°Š»Š¾Š½Š¾Š²ŃŠŗŠø Š ŃƒŃŃŠŗŠøŠ¹: Š“ŃƒŠ±ŠŗŠ° Š‘Š¾Š± ŠšŠ²Š°Š“рŠ°Ń‚Š½Ń‹Šµ ŠØтŠ°Š½Ń‹ Š”рŠæсŠŗŠø / srpski: Š”уŠ½Ń’ŠµŃ€ Š‘Š¾Š± ŠšŠ¾Ń†ŠŗŠ°Š»Š¾Š½Šµ ą¤¹ą¤æą¤Øą„ą¤¦ą„€ : ą¤øą„ą¤Ŗą¤‚ą¤œ ą¤¬ą„‰ą¤¬ ą¤øą„ą¤•ą„ą¤µą¤¾ą¤Æą¤° ą¤Ŗą„ˆą¤‚ą¤Ÿ ą¹„ąø—ąø¢: ąøŖąøžąø±ąø™ąøˆą¹Œąøšą¹‡ąø­ąøš ąøŖą¹ąø„ąø§ąø£ą¹Œą¹ąøžąø™ąøŖą¹Œ ķ•œźµ­ģ–“: ģŠ¤ķ°ģ§€ė°„ ė„¤ėŖØė°”ģ§€ ę—„ęœ¬čŖžļ¼š ć‚¹ćƒćƒ³ć‚øćƒ»ćƒœćƒ– äø­ę–‡ļ¼ˆē®€ä½“ļ¼‰ļ¼š ęµ·ē»µå®å® äø­ę–‡ļ¼ˆē¹é«”ļ¼‰ļ¼š ęµ·ē¶æåƶåƶ ē²µčŖžļ¼š ęµ·ē¶æåƶåƶ יי֓דיש : הפּאÖøנדזשבאÖøב הקווע×Øפּענׄ עב×Øי×Ŗ : בובהפוג מכנהמ×Øובע Ų§Ł„Ų¹Ų±ŲØŁŠŲ© : Ų³ŲØŁˆŁ†Ų¬ŲØŁˆŲØ ŁŲ§Ų±Ų³ŪŒ : ŲØŲ§ŲØā€ŒŲ§Ų³ŁŁ†Ų¬ŪŒ Ų“Ł„ŁˆŲ§Ų±Ł…Ś©Ų¹ŲØŪŒ Ł…ŲµŲ±Ł‰ : Ų³ŲØŁˆŁ†Ų¬ ŲØŁˆŲØ Ų³ŁƒŁˆŁŠŲ± ŲØŲ§Ł†ŲŖŲ²
š–¦¹ą¬³š“‚š“‡¼š“‚ƒš“†‰.š“†‰.š“†‰š“‚ƒš“‡¼š“‚ą¬³š–¦¹
b a r n a c l e s
į”†Ź·įµ‰įµ‰įµ— įµˆŹ³įµ‰įµƒįµĖ¢ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ’Źøįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—āø“ Ė¢įµ’ Ź°įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµ–ā±āæįµ‰įµƒįµ–įµ–Ė”įµ‰ Ź°įµ’įµįµ‰ā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ ' *įµƒŹ·įµŹ·įµƒŹ³įµˆ į¶œŹ°įµ˜į¶œįµĖ”įµ‰* ' į¶œįµ’įµįµ‰ įµ’āæ ā±āæ!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ’įµ–įµ‰āæĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµā€§ "įµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢āø“ įµā±įµˆ; į“µ'įµ įµ—ā±Ź³įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ’Źøįµ‰įµˆā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ—įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰āø“ ā±į¶  Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ—ā€§" į““įµ‰ āæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆā±įµˆ Ė”įµ’įµ’įµ įµ‰Ė£Ź°įµƒįµ˜Ė¢įµ—įµ‰įµˆā€§ "į“°įµ’ Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ— įµŹø įµ‡įµ‰įµˆ? įµ€Ź°įµ‰Ź³įµ‰'Ė¢ Ź³įµ’įµ’įµ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ’įµ—Ź° įµ’į¶  įµ˜Ė¢ā€§ā€§ā€§" "į”†įµ˜Ź³įµ‰ā€§" Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ–įµ˜įµ— Ź°ā±įµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰įµˆāø“ įµ–įµ˜Ė”Ė”ā±āæįµ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ—Ė¢ā€§ "į“µ'įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źø įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ—ā€§ā€§ā€§" "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į“µ įµāæįµ’Ź· Źøįµ’įµ˜ Ź·įµ’Ź³įµ Ź·ā±įµ—Ź° į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— ā±įµ—'Ė¢ āæįµ’įµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ į¶ įµƒįµ˜Ė”įµ—ā€§ į“µ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµįµ‰įµƒāæ Źøįµ’įµ˜ įµƒāæŹø Ź°įµƒŹ³įµ ā±āæ įµŹø Ė¢į¶œŹ°įµ‰įµįµ‰Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— į“µ įµįµ’įµ—įµ—įµƒ įµįµ‰įµ— įµ‡įµ˜Ė¢ā±āæįµ‰Ė¢Ė¢ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź°įµ’Ź· įµƒāæįµˆā€§ā€§ā€§" "į“µ įµāæįµ’Ź·āø“ įµƒāæįµˆ į“µ Ė¢įµ‰įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµƒĖ¢ įµŹø į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ! į“±įµ›įµ‰āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° į“µ'įµ āæįµ’įµ— įµįµ’āæāæįµƒ Ė”įµ‰įµ— Źøįµ’įµ˜ įµįµ‰įµ— įµƒŹ·įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źøā€§ā€§ā€§" "į“µ'Ė”Ė” įµįµƒāæįµƒįµįµ‰ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź°įµ’Ź· Ė¢įµ’įµįµ‰įµˆįµƒŹø įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°ā€§ į“µ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµ‡įµ‰ įµƒ Ė¢įµ˜įµ–įµ‰Ź³ā»įµ›ā±Ė”Ė”įµƒā±āæāø“ įµ‡įµ˜įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ‡įµƒįµˆ įµįµ˜ŹøĖ¢ į¶œįµƒāæ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ’į¶ įµ— Ė¢įµ–įµ’įµ—Ė¢ā€§ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµŹø įµ’āæĖ”Źø į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ įµƒāæįµˆ į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź·įµƒāæāæįµƒ įµ—įµƒįµįµ‰ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ’Ź³ įµŹ³įµƒāæįµ—įµ‰įµˆā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆ įµ—įµ’ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡āø“ įµ‰Źøįµ‰ į¶œĖ”įµ’Ė¢ā±āæįµā€§ "į“µį¶  Źøįµ’įµ˜ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµ įµ‰Ė”Ė¢įµ‰ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ įµ—įµƒĖ”įµ įµ—įµ’ įµįµ‰; Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź·ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆāø“ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź³įµ‰įµ–Ė”Źø įµ‡įµƒį¶œįµā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ?" ' *Ė¢āæįµ’Ź³ā±āæįµ* ' "ā€§ā€§ā€§į¶ įµ‰Ė”Ė” įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– į¶ įµƒĖ¢įµ—ā€½" įµ‚Ź°ā±Ė¢įµ–įµ‰Ź³įµ‰įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ˜įµ–įµ’āæ Ź°įµ‰įµƒŹ³ā±āæįµ Ź°įµ‰ Ė¢āæįµ’Ź³įµ‰įµˆā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ė”ā±įµįµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ—įµƒĖ”įµ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰'įµˆ įµįµ‰įµ— āæā±įµŹ°įµ—įµįµƒŹ³įµ‰Ė¢ā€§ į““įµ‰ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµįµ— įµ’į¶  į“¾įµ‰įµƒŹ³Ė” į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ Ź·Ź°įµƒĖ”įµ‰ā€§ į“µāæ Ź°ā±Ė¢ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµāø“ Ė¢Ź°įµ‰ įµ—Ź³įµƒįµ–įµ–įµ‰įµˆ Ź°ā±įµā€§ 'į”†įµ—įµ’įµ–' Ź°įµ‰ Ė¢įµƒŹøĖ¢ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµā€§ į“¾įµ‰įµƒŹ³Ė” įµ’āæĖ”Źø Ė”įµƒįµ˜įµŹ°įµ‰įµˆ ā±āæ Ź³įµ‰Ė¢įµ–įµ’āæĖ¢įµ‰ā€§ į”†įµ˜įµˆįµˆįµ‰āæĖ”Źø Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢Ź°įµ’Ź·Ė¢ įµ˜įµ– ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµā€§ 'į““įµ‰Ė”įµ– įµįµ‰!' į““įµ‰ į¶œįµƒĖ”Ė”įµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ— ā±āæ Ź°ā±Ė¢ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµā€§ 'Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ź°įµ‰Ė”įµ– Źøįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰Ė”į¶ !' į“æįµ‰įµ–Ė”ā±įµ‰įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµā€§ įµ€Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ—įµįµƒŹ³įµ‰ Ė¢įµ—Ź³įµ‰Ė¢Ė¢įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµ įµ—įµ’ įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź·Ź°ā±įµįµ–įµ‰Ź³ ā±āæ Ź°ā±Ė¢ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā€§ į““ā±Ė¢ į¶œŹ³ā±įµ‰Ė¢ Ź·įµ’įµįµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ˜įµ–ā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ?" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒįµ— įµ˜įµ–ā€§ Źøįµ‰įµ— įµįµ‰įµƒāæŹ·Ź°ā±Ė”įµ‰ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµ į“¾įµ‰įµƒŹ³Ė” Ź°įµƒįµˆ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’įµ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— įµ‡įµ˜Ź³āæ įµ’āæ į¶ ā±Ź³įµ‰ā€§ įµ€Ź°įµ‰ į¶ Ė”įµƒįµįµ‰Ė¢ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµ įµįµ’įµ— įµ—įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ—āø“ įµ‡įµ˜Ź³āæā±āæįµ Ź°ā±įµā€§ 'į“³įµ’įµ’įµˆįµ‡Źøįµ‰!' į“¾įµ‰įµƒŹ³Ė” Ė¢įµƒā±įµˆā€§ į“¹įµ‰įµƒāæŹ·Ź°ā±Ė”įµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒĖ¢ Ė¢Ź°įµƒįµā±āæįµā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆāø“ įµˆā±Ė¢įµ—Ź³įµ‰Ė¢Ė¢įµ‰įµˆ įµƒįµ— Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ Ź°ā±įµ įµ˜įµ–Ė¢įµ‰įµ—ā€§ į““įµ’Ź·įµ‰įµ›įµ‰Ź³āø“ Ź°ā±Ė¢ Ė¢į¶œįµƒŹ³įµ‰įµˆ įµ›įµ’ā±į¶œįµ‰ įµįµƒįµˆįµ‰ Ź·įµƒŹø ā±āæįµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµā€§ 'į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ!' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒĖ”Ė” įµ’įµ˜įµ— Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ Ź°ā±įµ į¶œįµ’āæĖ¢įµ˜įµįµ‰įµˆ įµ‡Źø įµ—Ź°įµ‰ į¶ Ė”įµƒįµįµ‰Ė¢ ā±āæ Ź°ā±Ė¢ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµā€§ 'į“ŗįµ’!' 'Źøįµ’įµ˜ įµƒŹ³įµ‰ āæįµ‰Ė£įµ—ā€§ā€§ā€§' į“¾įµ‰įµƒŹ³Ė” Ė¢įµƒā±įµˆā€§ "į“ŗįµ’!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ—āø“ įµ—Ź°įµ‰āæ Ź·įµƒįµā±āæįµ įµ˜įµ–ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ Ė¢ā±įµ— įµ˜įµ–ā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ Ź°įµ‰Źøāø“ įµ–Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ įµˆįµ’āæ'įµ— įµ‡įµ‰ įµ˜įµ–Ė¢įµ‰įµ—āø“ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ė¢įµƒį¶ įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµā€§ į“æįµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢ā±āæįµ Ź°įµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ź°įµƒįµˆ įµƒ įµ‡įµƒįµˆ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‰įµįµ‡Ź³įµƒį¶œįµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į“µ'įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źø; į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµˆŹ³įµ‰įµƒįµįµ— į“¾įµ‰įµƒŹ³Ė” Ź°įµ˜Ź³įµ— Źøįµ’įµ˜ įµƒĖ”Ė” įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ įµ’į¶  įµįµ‰ā€§" "į“µįµ— Ź·įµƒĖ¢ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµƒ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµ; ā±įµ—ā€™Ė¢ įµƒĖ”Ė” įµ’įµ›įµ‰Ź³ā€§ į“µ į¶œįµƒŹ³įµ‰ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Źøįµ’įµ˜ įµƒāæįµˆ ā±įµ—'Ė¢ āæįµ’įµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ į¶ įµƒįµ˜Ė”įµ—ā€§ į““įµ’āæįµ‰Ė¢įµ—Ė”Źø į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµ—Ź°ā±āæįµ į“¾įµ‰įµƒŹ³Ė” įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ‰įµƒįµ—Ė¢ įµįµ‰įµƒįµ—āø“ ā±į¶  Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ź·įµ’Ź³Ź³ā±įµ‰įµˆ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±į¶  įµ’āæ Ź°įµ‰Ź³ įµˆā±įµ‰įµ—ā€§ į“µ įµāæįµ’Ź· Ź°įµ‰Ź³ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ į¶œŹ³ā±įµ‰Ė¢ įµˆŹ·ā±āæįµˆĖ”įµ‰ įµƒĖ¢ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ’Ė”įµˆĖ¢ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆā€§ "įµ‚Ź°įµ‰āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ į“µ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµƒ įµ‡įµƒįµˆ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµ į“µ Ė”ā±įµįµ‰ įµ—įµ’ įµ—Ź°ā±āæįµ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— į¶ įµ˜āæ įµ—Ź°ā±āæįµĖ¢āø“ Ė”ā±įµįµ‰ Ź²įµ‰Ė”Ė”Źøį¶ ā±Ė¢Ź°ā±āæįµā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµƒįµ›įµ‰ Ź°ā±įµ įµƒ Ė¢įµįµƒĖ”Ė” Ė¢įµā±Ė”įµ‰ā€§ "Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ įµ—Ź°ā±āæįµ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ įµ‰āæŹ²įµ’Źø Ė¢įµ˜į¶œŹ° įµƒĖ¢ Ė¢į¶œā±įµ‰āæįµ—ā±į¶ ā±į¶œ ā±āæįµ›įµ‰āæįµ—ā±įµ’āæĖ¢āø“ įµ’Ź³ įµ‰įµ›įµ‰āæ į¶œįµƒįµ˜Ė¢ā±āæįµ įµ›įµ‰āæįµįµ‰įµƒāæį¶œįµ‰ įµ—įµ’ Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ‰āæįµ‰įµā±įµ‰Ė¢; Ź·Ź°įµƒįµ—įµ‰įµ›įµ‰Ź³ Źøįµ’įµ˜ į¶ ā±āæįµˆ įµ‰āæŹ²įµ’Źøįµƒįµ‡Ė”įµ‰ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµā±Ė”įµ‰įµˆ įµƒįµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡āø“ Ź°įµ˜įµįµā±āæįµ Ź°ā±įµā€§ į“µĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— Ź°įµ‰ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’āø“ į¶ įµ’Ź³ įµƒ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆā€§
šŸ‹šŸ’¾āœØ what compares to your beautiful DIODES ??? āœØšŸ’¾šŸ‹
SpongeBob episode ideas (not actual episodes when written) By @alyjaci on April 2024 sandy tells about her lıfe's adventures in texas pearl takes a job walking Ms puffs amoeba puppy Matilda Squidward tricks spongebob and Patrick in-to doing his chores SpongeBob grandma invites spongebob to a bingo game pearl volunteers at shady shoals spongebob helps plankton spending time with him when plankton gets ınjured much to mr krabs dismay spongebob and Patrick set up a date for mr krabs and Ms puff gary plays with spot at the park The krusty krab hosts a bingo game and the gangs grandparents attend including SpongeBob grandma and squidward grandma and plankton's grandma Sandy helps install a mechanical bull ride at the krusty krab Spongebob and Patrick take plankton to goofy goobers for icecream plankton seeks bubble bass help to ruin the krusty krab out of business Spongebob loyalty to krusty krabs conflicted when plankton's bullied Nosferatu and slappy tried to find a good restaurant to eat pearl wants to sneak out
PLANKTON'S PET | Typed By: abney317 Plankton: Don't patronise me! Why does every single plan fall apart? It's just a stupid sandwich! I tell you, it's wearing me down! Karen: You need to stop your obsessi0n over it. SpongeBob: Plankton! (Looking through window. Plankton screams) I have the perfect solution to your problem. Plankton: SpongeBob? How could you possibly help me? SpongeBob: You should try the local animal shelter? That's where I found my Gary. Plankton: Oh, yeah? Perhaps you're on to something there. (At animal shelter) Plankton: (Pet barks) Hey there, little guy. (Pet barks and jumps into Plankton's arms) Looks like we have a winner. SpongeBob: Oh, so cute! Whatcha gonna call him? He looks like a "Spot" to me. (Spot licks Plankton, barks and pants. Back at the Chum Bucket now.) Well, Spot, I'm your new owner, so shower me with love and affection. Karen: You're gonna have to train him to do that. Plankton: I, train him? (sighs) I'll give it a tĢ¢ry. All right, Spot. Let's start with something easy. Stay. (Picks up Spot and sits him down) Good boy. Excellent! Now shake. (Spot shakes his bĆødy, shaking the whole building) Wow! That's one mean shake you got there. I think we should burn off some of that extra energy. Would you like to go walkies? (Holding up leash) (Put collar on Spot) March! (Spot barks. Plankton whistles. Plankton starts getting tired and panting) Phew. We've walked (Notices he's only made it to the mailbox) I guess our legs are too short for walkies. How about a nice round of fetch? (Brings back ball. Grunts) Fetch! (Ball lands on top of Spot and Plankton screams.) What have I done? I'm a terrible pet owner! Terrible! Karen! We're gonna need another Spot! (Spots squishes himself back together and pops up from the ground barking.) Nice rebound, Spot! You know, I get squashed a lot too. (sniffles. Spot licks Plankton) (Back inside the Chum Bucket) Okay, Spot. Today, you'll learn how to be an attack pet to guard the Chum Bucket from intruders. Now, Spot, pretend I'm a burglar. Attack! (Spot whimpers) You're not getting this? Come at me! Uh-oh, losing balance. (Falls down) A little help? (Spot jumps on Plankton and licks him) Or a second thought, what do I need a guard dog for? I can't ever keep chum away. What I really need, is a retriever. (Plankton now showing Spot a picture of a Krabby Patty) This is your target. I want you to retrieve a Krabby Patty. Now, security is tight; so I've divide the pl-- (Spot walks away. Plankton flips to next page of plan with a picture of the Krusty Krab on it) Wait! Where are you going? You're not ready! Fish #1: I'd like a large... (sees moving Krabby Patty on the ground) What was that? Squidward: Didn't see it, don't care. Plankton: (Sitting on a wooden chair, snoring and drooling. Spot drops Krabby Patty and barks) What! It's a Krabby Patty? It's...a miracle! (heavenly choir vocals) Karen, look at what Spot brought home. Karen: That's wonderful! Spot deserves a reward. Plankton: He can have anything he wants, up to half my kingdom--er, laboratory. (Spot panting. Chomps entire Krabby Patty) Plankton: Noo! No! You've been a very bad amoeba! Bad amoeba! I'm afraid you'll have to be punıshed. You need a time out. I'm just gonna put you out here until you learnt to behave. (Spot to mailbox) Shouldn't take more than five minutes. (Spot whimpers) Aww... no, no, I must be strong. (Spot whimpers. Plankton goes back into the Chum Bucket) I can't do it. (tender music plays) Spot, I'm sorry. I-- (Music stops when Plankton opens the door. Spot is gone and collar is on the ground) Spot! He's gone. (Crying) Where is he? Spot! Come back! (Sobbing) Spot! (Plankton goes searching) Spot! Where are you, Spot! (sobbing at the Krusty Krab dumpsters) SpongeBob: (Walks out with trash) Why, Plankton, what's wrong? (dump3d trash) Plankton: I lost spot. SpongeBob: That's terrible! Gary lost me once. I was cold, alone, stā˜†rve. It was the worst eight minutes of my life. Plankton: Spot! (dramatic music) You're safe! You were hiding the whole time! You sneaky little amoeba, you. (Spot barks and licks Plankton. Plankton laughs) SpongeBob: Aw, wow! I'm glad found Spot. Plankton: I thought him everything he knows! (Spot barks and licks Plankton)
įµ€Ź°įµ‰ āæįµƒįµįµ‰'Ė¢ į“®įµ’āæįµˆ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ "į“µ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒāæįµˆ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµƒŹ³įµ‰ įµįµ’ā±āæįµ įµ—įµ’ įµƒ Ź³įµ‰Ė¢įµ’Ź³įµ— įµƒāæįµˆ Ź·įµ‰'Ź³įµ‰ įµįµ’ā±āæįµ Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰įµ!" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµįµ–įµ˜įµ—įµ‰Ź³ Ź·ā±į¶ įµ‰ įµ—įµ’Ė”įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰Ź³ Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆā€§ "įµ‚Ź°Źø įµˆįµ’ Ź·įµ‰ įµįµ’įµ—įµ—įµƒ įµįµ’ Ė¢įµ’ įµ‰įµƒŹ³Ė”Źø?" "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— Ė”ā±įµįµ‰ įµ—įµ’ įµƒŹ³Ź³ā±įµ›įµ‰ Ė”įµƒįµ—įµ‰ į”†Ź°įµ‰Ė”įµˆįµ’āæā€§ā€§ā€§" "į¶ ā±āæįµ‰ įµ‡įµ˜įµ— įµƒŹ³įµ‰ Ź·įµ‰ įµįµ’āæāæįµƒ įµįµ‰įµ‰įµ— įµ—Ź°įµ‰įµ įµ—Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµ’Ź³ā€§ā€§ā€§" "Źøįµ‰Ė¢ įµƒāæįµˆ Ź·įµ‰'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹøā±āæįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµƒįµįµ‰ Ź³įµ’įµ’įµ Ė¢įµ˜ā±įµ—įµ‰ā€§" "įµ€Ź°įµ‰ Ė¢įµ˜āæ'Ė¢ āæįµ’įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ˜įµ–!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒā±įµˆ įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³ Ź°ā±Ė¢ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµ—Ź°ā€§ įµ€Ź°įµ‰Źø įµƒĖ”Ė” įµįµƒįµˆįµ‰ ā±įµ— įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ‰Ė¢įµ’Ź³įµ—ā€§ "į““ā±āø“ įµ‡įµ’ŹøĖ¢!" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµŹ³įµ‰įµ‰įµ—įµ‰įµˆ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµƒāæįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ’Ė”Ė”įµ’Ź·įµ‰įµˆ įµ—įµ’ā€§ "įµ‚įµ‰Ė”Ė” į“µ į¶œįµƒāæāæįµ’įµ— įµįµ’ Ė¢Ź·ā±įµįµā±āæįµ įµ–įµ’įµ’Ė” įµƒŹ³įµ‰įµƒ Ė¢ā±āæį¶œįµ‰ į“µ'įµ įµƒ į¶œįµ’įµįµ–įµ˜įµ—įµ‰Ź³ā€§ā€§ā€§" "į“µ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ˜įµ– įµ—įµ’ Ė”įµ’įµ’įµā±āæįµ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ įµƒŹ³į¶œŹ°ā±įµ—įµ‰į¶œįµ—įµ˜Ź³įµ‰'Ė¢ Ė¢įµ’ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ į¶œįµ’įµįµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰! į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ˜Ź³įµ‰Ė”Źø Ź°įµƒāæįµˆĖ”įµ‰ įµ—Ź°įµ‰įµĖ¢įµ‰Ė”įµ›įµ‰Ė¢ā€§ā€§ā€§" Ė¢įµƒā±įµˆ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ "įµ‚įµ‰'Ė”Ė” įµįµ‰įµ‰įµ— įµ˜įµ– įµƒįµ— įµ’įµ˜Ź³ Ź³įµ’įµ’įµ!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµ‰āæŹ²įµ’Źøā±āæįµ įµįµ’ā±āæįµ įµƒĖ”Ė” įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµ—įµ—Ź³įµƒį¶œįµ—ā±įµ’āæĖ¢ Ź·ā±įµ—Ź° į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰Źø Ź·įµ‰āæįµ— įµ’āæįµ—įµ’ įµƒĖ”Ė” įµ—Ź°įµ‰ Ź³ā±įµˆįµ‰Ė¢ įµƒāæįµˆ Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³Ė¢Ė”ā±įµˆįµ‰Ė¢ įµƒĖ¢ Ź·įµ‰Ė”Ė” įµƒĖ¢ įµ–Ė”įµƒŹøā±āæįµ įµƒĖ”Ė” įµ—Ź°įµ‰ įµįµƒįµįµ‰Ė¢ā€§ "į“µ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµāæįµ‰Ź· Ź°įµ’Ź· įµįµ˜į¶œŹ° į¶ įµ˜āæ Ź°įµƒāæįµā±āæįµ įµ’įµ˜įµ— Ź·ā±įµ—Ź° Źøįµ’įµ˜ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ!" "Źøįµ‰įµƒā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµƒāæįµˆ Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµįµ‰įµ— įµ—Ź°įµ‰įµ ā±āæ į¶ Ź³įµ’āæįµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ˜ā±įµ—įµ‰ā€§ "įµ‚įµ‰Ė”Ė” Ź·Ź°įµƒįµ— įµˆā±įµˆ Źøįµ’įµ˜ įµƒĖ”Ė” įµˆįµ’?" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰įµā€§ "įµ‚įµ‰āæįµ— Ė¢Ź·ā±įµįµā±āæįµā€§ā€§" "Źøįµ‰įµƒ įµƒāæįµˆ įµ—Ź°įµ‰āæ Ź·įµ‰ įµ‡įµ’įµ—Ź° įµˆā±įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµįµ˜Ė¢įµ‰įµįµ‰āæįµ— įµ–įµƒŹ³įµ įµ—Ź°įµ‰Źø įµ–Ź³įµ’įµ›ā±įµˆįµ‰įµˆā€§ į“¼Ź° įµƒāæįµˆ Ź·įµ‰ įµƒĖ”Ė¢įµ’ įµįµ’įµ— įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° Ė¢įµ–įµ’Ź³įµ—'Ė¢ įµ‡įµƒĖ”Ė”Ė¢ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµ’āæįµ—ā±āæįµ˜įµ‰įµˆ Ź·Ź°įµ‰āæį¶œįµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ—Ź³įµƒā±Ė”įµ‰įµˆ įµ’į¶ į¶ āø“ įµ‡įµ˜įµ— Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµƒĖ”Ė” įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ Ė¢ā±įµˆįµ‰ā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµā€§ā€§ā€§" į”†įµ˜Ź³įµ‰ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ°āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ‰įµƒāæįµ‰įµˆ įµ’āæįµ—įµ’ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµ’įµįµ–Ė”įµ‰įµ—įµ‰Ė”Źø įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– Ź·ā±įµ—Ź° Ź°ā±Ė¢ įµįµ’įµ˜įµ—Ź° įµˆŹ³įµ’įµ–įµ–ā±āæįµ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź·Ź°įµƒįµ— įµ’įµ–įµ‰āæ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ į¶ įµ‰įµ‰įµ— įµ‡įµ˜įµ— įµˆā±įµˆāæ'įµ— į¶ įµƒį¶œįµ‰ įµ–Ė”įµƒāæįµ— įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ė¢įµ˜įµ–įµ–įµ’Ź³įµ—įµ‰įµˆ Ź°ā±įµā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ—ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’įµ— Ź·įµ’Ź³Ź³ā±įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶œįµƒįµ˜įµŹ°įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰Ė”įµˆ įµ˜įµ–ā€§ "į““įµ‰'Ė¢ įµ‰Ė£Ź°įµƒįµ˜Ė¢įµ—įµ‰įµˆ; Ź·įµ‰ Ė”įµ‰į¶ įµ— įµ‰įµƒŹ³Ė”Źø įµƒāæįµˆ Źøįµ’įµ˜ įµ‡įµ’įµ—Ź° Ė¢įµ‰įµ‰įµįµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµˆįµ’ Ė¢įµ—Ź³įµ‰āæįµ˜įµ’įµ˜Ė¢ įµƒį¶œįµ—ā±įµ›ā±įµ—ā±įµ‰Ė¢āø“ Ė¢įµ’ āæįµ’Ź· įµ’į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰ Ź°įµ‰ā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµįµ’įµ— į‘«įµ˜ā±įµ‰įµ— įµƒĖ¢ Ė¢Ź°įµ‰ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— Ė¢Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ Ź°įµ‰įµƒŹ³ā±āæįµ Ė¢įµ˜įµ‡įµ—Ė”įµ‰ Ė¢āæįµ’Ź³įµ‰įµˆā€§ "Źøįµ‰įµƒ Ė¢įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ į¶ įµ’Ź³ įµ—įµ’āæā±įµŹ°įµ—; Ź°įµ‰'Ė¢ įµ—įµ’ įµ—ā±Ź³įµ‰įµˆ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° įµ—įµ’ Ź³įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ āæįµ’Ź·ā€§ į“¹Źø Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆ'Ė¢ Ź·įµƒŹø Ė¢įµ’ Ź·įµ’Ź³āæ įµ’įµ˜įµ— į¶œįµƒāæ įµ—įµ‰Ė”Ė” Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ’įµ’įµā±āæįµ įµƒįµ— Ź°ā±įµā€§ į““įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ’āæāæįµƒ įµ‡įµ‰ įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ Ź·įµƒįµįµ‰ įµ˜įµ–ā€§ā€§ā€§" "į”†įµ’ āæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— įµˆįµ’ā€§ā€§ā€§" "į“µ'įµˆ Ė¢įµƒŹø įµ–įµ˜įµ— Ź°ā±įµ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰įµˆ Ė¢įµ’ įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ‰Ė¢įµ— įµ’į¶  įµ˜Ė¢ āæįµ‰įµ‰įµˆ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– įµ—įµ’!" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź²įµ‰į¶œįµ—įµ‰įµˆā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ’įµ‡įµ›ā±įµ’įµ˜Ė¢Ė”Źø įµ’į¶ į¶ įµ‰Ź³įµ‰įµˆ āæįµ’ Ź³įµ‰Ė¢ā±Ė¢įµ—įµƒāæį¶œįµ‰ įµƒĖ¢ įµ–ā±į¶œįµįµ‰įµˆ įµ˜įµ–ā€§ā€§ įµ€Ź°įµ‰ āæįµ‰Ė£įµ— įµįµ’Ź³āæā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā±Ė”Źø Ė¢įµƒįµ— įµ˜įµ– ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰įµˆ Ź°įµ‰ įµįµ’įµ— įµ–Ė”įµƒį¶œįµ‰įµˆ ā±āæā€§ į“ŗįµ’Ź· įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ įµ’įµ–įµ‰āæāø“ Ź°įµ‰ Ė”įµ’įµ’įµĖ¢ įµƒāæįµˆ Ė¢įµƒŹ· įµ—Ź°įµ‰ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³Ė¢ ā±āæ Ź³įµ’įµ’įµā€§ā€§ "ā€§ā€§ā€§į¶ ā±āæįµƒĖ”Ė”Źø įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ įµ›įµ’ā±į¶œįµ‰ā€§ į““įµ‰ įµ‡Ė”ā±āæįµįµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶œĖ”įµ‰įµƒŹ³ Ź°ā±Ė¢ įµ›ā±Ė¢ā±įµ’āæā€§ į“¼āæĖ”Źø Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ė¢Ė”įµ‰įµ–įµ— įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā€§ā€§ į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµĖ¢ įµ’į¶  įµ‰įµįµ‡įµƒŹ³Ź³įµƒĖ¢Ė¢įµįµ‰āæįµ— Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ‰āæįµ›įµ‰Ė”įµ’įµ– į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į““įµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµˆŹ³įµ’Ź·Ė¢Źø įµ‡įµ˜įµ—'Ė¢ įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° įµ—įµ’ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ˜āæį¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ—įµƒįµ‡Ė”įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ Ė¢ā±įµ—įµ˜įµƒįµ—ā±įµ’āæ įµ’į¶  Ź°ā±Ė¢ Ź·ā±į¶ įµ‰ įµƒāæįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ—įµƒŹ³ā±āæįµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź³įµ‰į¶œįµƒĖ”Ė” įµįµ’ā±āæįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’įµā€§ į““įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ ā±į¶  Ź°įµ‰ įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź·įµƒāæįµ—Ė¢ įµ—įµ’ įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— įµ’į¶œį¶œįµ˜Ź³Ź³įµ‰įµˆ! "į”†įµ’ į“µ Ė¢įµ‰įµ‰ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ āæįµ’Ź· įµƒŹ·įµƒįµįµ‰; įµįµ’įµ’įµˆ įµįµ’Ź³āæā±āæįµā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ "ā€§ā€§ā€§Ė¢įµƒŹø Ź·Ź°įµƒįµ—ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢Ź°ā±į¶ įµ—įµ‰įµˆā€§ "į“µįµ—'Ė¢ įµ‡įµ‰įµ‰āæ įµƒ Ė”įµ’āæįµ įµˆįµƒŹø Źøįµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³ įµˆįµƒŹø įµƒāæįµˆ Ź·įµ‰ įµƒĖ”Ė” āæįµ‰įµ‰įµˆįµ‰įµˆ Ź³įµ‰Ė¢įµ—ā€§ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ Ė¢įµƒŹø Ź·įµ‰ įµƒĖ”Ė” įµˆįµ’į¶»įµ‰įµˆ įµ’į¶ į¶  Ź·Ź°įµ‰āæį¶œįµ‰ Ź·įµ‰ įµįµ’įµ— įµ‡įµƒį¶œįµā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ āæįµ‰Ź³įµ›įµ’įµ˜Ė¢Ė”Źø įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµ įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ Ź°įµ‰ Ź·įµ’āæ'įµ— Ė”ā±įµįµ‰ įµ—įµ’ Ź°įµ‰įµƒŹ³ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ— įµ‡įµ˜įµ— įµƒĖ”Ė¢įµ’ Ė¢įµƒā±įµˆ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź·Ź°įµƒįµ— įµ–įµƒŹ³įµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµ—Ź³įµ˜įµ—Ź°ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ’Ź·įµ‰įµ›įµ‰Ź³'Ė¢ āæįµ’įµ— į¶œįµƒįµ—į¶œŹ°ā±āæįµ įµ’āæā€§ "į“¼Ź° įµƒāæįµˆ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰Ė”Ė” Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ—įµ’ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ź·įµ‰ Ė¢įµ‰įµ— į¶ įµ’įµ’įµ— ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’įµāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ! į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ āæįµ’įµ— įµįµ‰įµ— Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ Ź·įµƒįµįµ‰ įµƒĖ¢ Źøįµ’įµ˜'įµ›įµ‰ į¶ įµƒĖ”Ė”įµ‰āæ įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– Ė¢āæįµ’Ź³ā±āæįµ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ—įµƒāæįµˆā±āæįµ įµ˜įµ–Ź³ā±įµŹ°įµ— Ė”įµ‰įµƒāæā±āæįµ įµ’āæ įµįµ‰ Ė¢įµ’ Ź·įµ‰ įµˆįµ‰į¶œā±įµˆįµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶œįµƒĖ”Ė” ā±įµ— įµƒ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź·ā±įµ—Ź° įµƒ Ė”įµƒįµ˜įµŹ° įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ Ź·ā±įµˆįµ‰āæįµ‰įµˆā€§ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ į¶ įµƒį¶œįµ‰ įµ–įµƒĖ”įµįµ‰įµˆ Ź°įµ‰įµƒŹ³ā±āæįµ Ź°ā±įµ įµ—įµ‰Ė”Ė” Ź°įµ‰Ź³ Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆ āæįµ’Ź· į¶ įµ‰Ė”įµ— Ź°įµ˜įµā±Ė”ā±įµƒįµ—įµ‰įµˆā€§ į“¬Ė¢ Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµƒŹ·įµ’įµįµ‰ įµ˜įµ– į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒŹ· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµˆā±Ė¢į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ—ā€§ į““įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— įµ‰āæįµ—ā±Ź³įµ‰Ė”Źø Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ Ź·Ź°Źø įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź°įµ‰Ė”įµ– Ź°ā±įµā€§ "į“ŗįµ’ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ‡įµƒįµˆ įµ‡įµ‰ į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ė¢āæįµ’Ź³įµ‰Ė¢ Ź·įµ‰Ź³įµ‰ įµ‡įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø įµƒįµ˜įµˆā±įµ‡Ė”įµ‰ā€§ā€§ā€§" "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ź·Ź°Źø įµˆįµ’āæ'įµ— Źøįµ’įµ˜ įµįµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ ā±į¶  įµ—Ź°įµ‰Źø Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµįµ‰įµƒĖ”'Ė¢ įµ’į¶ į¶ įµ‰Ź³'Ė¢ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡Ź³įµ’į¶œŹ°įµ˜Ź³įµ‰'Ė¢ā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ė¢įµƒā±įµˆāø“ įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ˜āæā±āæįµ—įµ‰āæįµ—ā±įµ’āæįµƒĖ”Ė”Źø Ź·įµ’Ź³Ė¢įµ‰āæįµ‰įµˆ Ź°įµ’Ź· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”įµ—ā€§ "į“¼Ź°āø“ ŹøįµƒŹø!" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ–įµ˜įµ— Ź°įµ‰Ź³ Ź°įµƒāæįµˆ įµ’āæ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ‡įµƒį¶œįµ Ź·Ź°ā±Ė”Ė¢įµ— į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ‡Ź³įµ’į¶œŹ°įµ˜Ź³įµ‰ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒįµ›įµ’ā±įµˆįµ‰įµˆ įµ‰Źøįµ‰ į¶œįµ’āæįµ—įµƒį¶œįµ—ā€§ "įµ€Ź°įµ‰Źø įµįµ’įµ— Ė¢įµ’įµįµ‰ įµįµ‰Ė”įµ– Ė¢Ź°įµƒįµįµ‰Ė¢!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ‰Ė£į¶œĖ”įµƒā±įµįµ‰įµˆā€§ "į”†įµ’įµ˜āæįµˆ įµįµ’įµ’įµˆ!" "į“µ'Ė”Ė” įµįµ’ įµįµ‰įµ— Źøįµ’įµ˜ įµ‰įµƒį¶œŹ° įµƒ įµįµ‰Ė”įµ– Ė¢Ź°įµƒįµįµ‰; įµ‡įµ‰ Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ‡įµƒį¶œįµ!" į”†įµƒā±įµˆ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµ’įµ—įµ—įµ‰āæ įµ’į¶ į¶  įµ’į¶  įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ‡įµ‰įµˆ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ įµƒŹ·įµŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ—'Ė¢ ā±āæ įµįµ‰Ė”įµ– Ė¢Ź°įµƒįµįµ‰Ė¢?" į“¬Ė¢įµĖ¢ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ "įµ€Ź°įµ‰Źø įµįµ‰įµ— Ź²įµ˜ā±į¶œįµ‰ į¶ Ź³įµ’įµ Ė¢įµ’įµįµ‰ įµįµ‰Ė”įµ– į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ į“¼Ź° įµįµƒŹø įµ‡įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ‰Ė”Ė” Ė¢įµ’įµįµ‰ įµˆŹ³ā±āæįµĖ¢ įµ˜Ė¢ā±āæįµ įµįµ‰Ė”įµ–ā€½" Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ "Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— į“µ įµā±įµŹ°įµ— į¶œįµ’āæĖ¢ā±įµˆįµ‰Ź³ įµ—Ź³Źøā±āæįµ ā±įµ—ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ į¶œįµƒįµįµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµā€§ 'į“¾įµ‰Ź³Ź°įµƒįµ–Ė¢ įµā±įµ›įµ‰ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµƒ Ź³įµ˜āæ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±Ė¢ įµįµ’āæįµ‰Źøāø“ ā±į¶  āæįµ’įµ— Ź²įµ˜Ė¢įµ— į¶ įµ’Ź³ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ‰įµ– Ź°ā±įµ įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ įµ—įµ’įµ‰Ė¢' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ—ā€§ į“°įµ‰Ė”ā±į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢!
į”†Ź·įµ‰įµ‰įµ— įµˆŹ³įµ‰įµƒįµĖ¢ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ’Źøįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµāæįµ‰Ź· įµ’āæĖ”Źø Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµā±įµŹ°įµ— ā±āæįµ›ā±įµ—įµ‰ Ź°ā±įµāø“ Ė¢įµ’ Ź°įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµ–ā±āæįµ‰įµƒįµ–įµ–Ė”įµ‰ Ź°įµ’įµįµ‰ā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ ' *įµƒŹ·įµŹ·įµƒŹ³įµˆ į¶œŹ°įµ˜į¶œįµĖ”įµ‰* ' į¶œįµ’įµįµ‰ įµ’āæ ā±āæ!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ’įµ–įµ‰āæĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµā€§ "įµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢āø“ įµā±įµˆ; į“µ'įµ įµ—ā±Ź³įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ’Źøįµ‰įµˆā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ—įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰āø“ ā±į¶  Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ—ā€§" į““įµ‰ āæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆā±įµˆ Ė”įµ’įµ’įµ įµ‰Ė£Ź°įµƒįµ˜Ė¢įµ—įµ‰įµˆā€§ "į“°įµ’ Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ— įµŹø įµ‡įµ‰įµˆ? įµ€Ź°įµ‰Ź³įµ‰'Ė¢ Ź³įµ’įµ’įµ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ’įµ—Ź° įµ’į¶  įµ˜Ė¢ā€§ā€§ā€§" "į”†įµ˜Ź³įµ‰ā€§" į”†įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ–įµ˜įµ— Ź°ā±įµ įµ‡Źø Ź°ā±Ė¢ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰įµˆāø“ įµ–įµ˜Ė”Ė”ā±āæįµ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ—Ė¢ā€§ "į“µ'įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źø įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ—ā€§ā€§ā€§" "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į“µ įµāæįµ’Ź· Źøįµ’įµ˜ Ź·įµ’Ź³įµ Ź·ā±įµ—Ź° į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢āø“ įµ‡įµ˜įµ— ā±įµ—'Ė¢ āæįµ’įµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ į¶ įµƒįµ˜Ė”įµ—ā€§ į“µ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµįµ‰įµƒāæ Źøįµ’įµ˜ įµƒāæŹø Ź°įµƒŹ³įµ ā±āæ įµŹø Ė¢į¶œŹ°įµ‰įµįµ‰Ė¢āø“ įµ‡įµ˜įµ— į“µ įµįµ’įµ—įµ—įµƒ įµįµ‰įµ— įµ‡įµ˜Ė¢ā±āæįµ‰Ė¢Ė¢ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź°įµ’Ź· įµƒāæįµˆā€§ā€§ā€§" "į“µ įµāæįµ’Ź·āø“ įµƒāæįµˆ į“µ Ė¢įµ‰įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµƒĖ¢ įµŹø į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ! į“±įµ›įµ‰āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° į“µ'įµ āæįµ’įµ— įµįµ’āæāæįµƒ Ė”įµ‰įµ— Źøįµ’įµ˜ įµįµ‰įµ— įµƒŹ·įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źøā€§ā€§ā€§" "į“µ'Ė”Ė” įµįµƒāæįµƒįµįµ‰ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź°įµ’Ź· Ė¢įµ’įµįµ‰įµˆįµƒŹø įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°ā€§ į“µ įµāæįµ’Ź· į“µ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµ‡įµ‰ įµƒ Ė¢įµ˜įµ–įµ‰Ź³ā»įµ›ā±Ė”Ė”įµƒā±āæāø“ įµ‡įµ˜įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ‡įµƒįµˆ įµįµ˜ŹøĖ¢ į¶œįµƒāæ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ’į¶ įµ— Ė¢įµ–įµ’įµ—Ė¢ā€§ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµ’āæįµ‰ įµ’į¶  įµŹø įµ’āæĖ”Źø į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆĖ¢ įµƒāæįµˆ į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź·įµƒāæāæįµƒ įµ—įµƒįµįµ‰ į¶ įµ’Ź³ įµŹ³įµƒāæįµ—įµ‰įµˆā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź°ā±įµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ź°įµƒįµ–įµ–Źøāø“ Ź°įµ‰įµƒŹ³ā±āæįµ Ź°ā±įµ įµ’įµ–įµ‰āæ įµ˜įµ– įµ—įµ’ Ź°ā±įµā€§ "į“µ įµƒįµ–įµ–Ź³įµ‰į¶œā±įµƒįµ—įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµƒĖ¢ Ź·įµ‰Ė”Ė”ā€§" į““įµ‰ į¶œįµ˜Ź³Ė”įµ‰įµˆ įµ˜įµ– āæįµ‰Ė£įµ— įµ—įµ’ Ź°ā±įµā€§ "Źøįµ’įµ˜ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµ įµ‰Ė”Ė¢įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµĖ¢ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ įµ—įµƒĖ”įµ įµ—įµ’ įµįµ‰ā€§" 'ā€§ā€§ā€§' "Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź·?" 'ā€§ā€§ā€§' į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµ’įµ›įµ‰Ź³ā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ā€§ā€§" ' *Ė¢āæįµ’Ź³ā±āæįµ* ' "ā€§ā€§ā€§į¶œįµƒāæ'įµ— Ė¢įµ—įµƒŹø įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ įµƒāæŹø Ė”įµ’āæįµįµ‰Ź³ į“µ Ė¢įµ‰įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“³įµ’įµ’įµˆ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµā±Ė”įµ‰įµˆā€§
į“¼įµ˜įµ— į¶œįµ’Ė”įµˆ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“®įµ‰ā±āæįµ Ė¢įµįµƒĖ”Ė” į¶œįµƒāæ įµ‡įµ‰ įµįµ’įµ’įµˆ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµˆā±āæįµ ā±āæ įµ—ā±įµŹ°įµ— į”†įµ–įµƒį¶œįµ‰Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— ā±įµ— įµƒĖ”Ė¢įµ’ įµįµ‰įµƒāæĖ¢ Źøįµ’įµ˜ įµƒŹ³įµ‰ įµįµ’Ź³įµ‰ į¶ įµ‰įµ‰įµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ā€§ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ Ź·ā±įµ—Ź° Ė¢įµƒāæįµˆŹø ā±āæ įµ€įµ‰Ė£įµƒĖ¢ įµƒāæįµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź°įµ‰įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ ā±āæį¶œĖ”įµ‰įµįµ‰āæįµ— Ź·įµ‰įµƒįµ—Ź°įµ‰Ź³ā€§ į““įµ‰ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ įµįµƒįµįµ‰ ā±įµ— įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ź°ā±Ė¢ įµ‡įµ’įµˆŹø Ź·įµ‰įµƒįµįµ‰āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµ‰į¶ įµ— Ź°ā±Ė¢ Ė¢Ź°ā±į¶ įµ— įµƒāæįµˆ Ė¢įµƒŹ· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œįµ’Ė”įµˆ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶ Ź³įµ‰įµ‰į¶»ā±āæįµ Ź³įµƒā±āæā€§ į““įµ‰ įµ—įµ’įµ’įµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ įµ–ā±āæįµ‰įµƒįµ–įµ–Ė”įµ‰ Ź°įµ’įµįµ‰ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµƒŹøā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµ—įµ’ į¶œįµ’Ė”įµˆ Ė¢įµ’ įµ–Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ Ė”įµ‰įµ— įµįµ‰ Ź°įµ‰Ė”įµ– Źøįµ’įµ˜ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰Ė”įµ–Ė”įµ‰Ė¢Ė¢Ė”Źø Ė¢āæā±į¶ į¶ Ė”įµ‰Ė¢ įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’Ė”įµˆ Ė¢įµ‰įµ— ā±āæāø“ įµ‡įµ˜įµ— į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒįµ›įµ‰įµˆ Ź°ā±įµā€§ į““įµ‰ įµįµƒįµˆįµ‰ Ź°ā±įµ Ė¢įµ’įµįµ‰ Ė¢įµ’įµ˜įµ– Ź·ā±įµ—Ź° įµ‡Ź³įµ’įµ—Ź°ā€§ "įµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢ā€§ā€§ā€§" Ė¢įµƒā±įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—Ź°įµ‰āæ įµ—įµ’įµ’įµ Ź°ā±įµ įµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ Ź³įµ’įµ’įµ į¶ įµ’Ź³ įµ‡įµ‰įµˆā€§ "įµ‚įµ‰'Ė”Ė” Ė¢Ź°įµƒŹ³įµ‰; įµŹø įµ‡įµ‰įµˆĖ¢ įµ‡ā±įµ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ’įµ—Ź° įµ’į¶  įµ˜Ė¢!" į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ Ź·įµƒŹ³įµįµ‰Ź³ įµ—Ź°įµƒāæ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–Źø įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµ‰įµˆ Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ˜įµ– įµƒįµįµƒā±āæĖ¢įµ— į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³ įµƒĖ”Ė” įµ—Ź°įµ‰ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ—Ė¢āø“ įµ‰Źøįµ‰Ė”ā±įµˆ į¶ Ė”įµ˜įµ—įµ—įµ‰Ź³ā±āæįµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ Ź°ā±įµ įµŹ³įµƒįµˆįµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— Ė¢āæįµ’Ź³ā±āæįµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”Ė” įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā€§ į““įµ’Ė”įµˆā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆāø“ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ—įµƒŹøįµ‰įµˆ Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ‡Źø Ź°ā±Ė¢ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµƒĖ”Ė” āæā±įµŹ°įµ— Ė”įµ’āæįµā€§ įµ‚Ź°įµ‰āæ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ āæįµ‰Ė£įµ— įµƒŹ·įµ’įµįµ‰ Ź°įµ‰ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ‡Źø Ź°ā±įµ įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā€§ į““įµ‰ įµįµ’įµ›įµ‰įµˆ į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰Ź³ į¶ įµ’Ź³ įµƒĖ¢ įµ—įµ’ įµ‰įµįµ‡Ź³įµƒį¶œįµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ˜įµįµā±āæįµ Ź°ā±įµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ Ė¢Ź°įµ’įµ˜Ė”įµˆįµ‰Ź³ā€§ į““įµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµƒāæ Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— į¶œįµƒįµįµ‰ įµƒŹ³Ź³ā±įµ›įµ‰įµˆ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµƒįµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ įµ—įµ’ā€§ į“¬įµ— įµ‰įµƒŹ³Ė”Źø įµˆįµƒŹ·āæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ āæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ Ė¢Ź°įµ’įµ˜Ė”įµˆįµ‰Ź³ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ–įµ˜įµ— įµƒ Ź°įµƒāæįµˆ įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ įµ‡įµƒį¶œįµāø“ Ė¢įµ’ įµƒĖ¢ įµ—įµ’ Ź³įµ‰į¶œā±įµ–Ź³įµ’į¶œįµƒįµ—įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµįµ‰Ė¢įµ—įµ˜Ź³įµ‰ā€§ įµ‚Ź°įµ‰āæį¶œįµ‰ įµįµ’Ź³āæā±āæįµ įµƒŹ³Ź³ā±įµ›įµ‰įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµˆįµ‰į¶œā±įµˆįµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ˜įµ–ā€§ į“³įµ‰āæįµ—Ė”Źø įµ—įµƒįµ–įµ–ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ė¢Ź°įµ’įµ˜Ė”įµˆįµ‰Ź³ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė”įµ‰ Ź°ā±įµ įµ‡įµ˜įµ— įµƒĖ¢ įµ—įµ’ į¶œįµ’įµƒĖ£ Ź°ā±įµ įµ—įµ’ įµƒŹ·įµƒįµįµ‰āæā€§ į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ įµƒ Ė”ā±įµŹ°įµ— įµ—įµƒįµ– įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ Ė¢Ź°įµ’įµ˜Ė”įµˆįµ‰Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµ›įµ’ā±į¶œįµ‰ Ė¢Ź·įµ‰įµ‰įµ—Ė”Źø įµ—įµƒĖ”įµā±āæįµ įµ—įµ’ Ź°ā±įµā€§ į““įµ‰ įµ‡Ė”ā±āæįµįµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ’įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ā€§ "į““ā± į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ’Ź· įµƒŹ³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" "į“µ'įµ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµƒāæ į“µ Źøįµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³įµˆįµƒŹø Ė¢įµ’ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµƒįµ Ė¢įµ’ įµĖ”įµƒįµˆ!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ź³įµ‰į¶œįµƒĖ”Ė” įµƒāæŹø įµ–įµ‰Ź³Ė¢įµ’āæ Ė¢įµā±Ė”įµ‰ Ė¢įµ’ įµ‰Ė£į¶œā±įµ—įµ‰įµˆĖ”Źø įµƒįµ— Ź°ā±įµ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµƒŹø Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆ āæįµ’Ź·ā€§ "Źøįµ’įµ˜ Ź°įµ˜āæįµŹ³Źø? į“µ į¶œįµƒāæ į¶ ā±Ė£ įµ˜įµ– Ė¢įµ’įµįµ‰ įµ’įµƒįµ—įµįµ‰įµƒĖ”!" įµ€Ź°įµ‰Źø įµ‡įµ’įµ—Ź° Ź°įµƒįµˆ įµ’įµƒįµ—įµįµ‰įµƒĖ” įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰Źø Ė¢įµƒįµ— įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ° įµ—įµ˜Ź³āæā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ› įµ’āæ įµ—įµ’ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°ā€§ į““įµ‰ Ė”įµ‰įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ–ā±į¶œįµā€§ į““įµ‰ įµāæįµ‰Ź· Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”ā±įµįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµįµ‰Ź³įµįµƒā±įµˆ įµįµƒāæ įµƒāæįµˆ įµ‡įµƒŹ³āæįµƒį¶œĖ”įµ‰ įµ‡įµ’Źøā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—ā±įµā±įµˆĖ”Źø įµ–įµ˜įµ— Ź°ā±Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆ įµ’āæ įµ—įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢Ź°įµ’Ź· įµ‡įµ‰įµā±āæĖ¢ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—ā€§
šŸ¦žEugene šŸ”Puff šŸ³Pearl šŸæļøSandy šŸ˜
į”†įµ–įµ’įµ—'Ė¢ į“¬įµ›įµ‰Ź³įµƒįµįµ‰ į“°įµƒŹø į“¹Źø āæįµƒįµįµ‰'Ė¢ Ė¢įµ–įµ’įµ—āø“ įµƒāæįµˆ į“µ'įµ įµƒāæ įµƒįµįµ’įµ‰įµ‡įµƒ įµ–įµ˜įµ–įµ–Źø įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ’Ź·āæįµ‰Ź³ įµƒāæįµˆ įµŹø įµ‡įµ‰Ė¢įµ— į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆāø“ Ź°įµ‰'Ė¢ įµįµƒŹ³Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ įµ€Ź°įµ‰Źø įµ‡įµ’įµ—Ź° Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—ā±įµįµ‰Ė¢ įµ‡ā±į¶œįµįµ‰Ź³ įµ‡įµ˜įµ— įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ‰āæįµˆ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµƒŹø įµ—Ź°įµ‰Źø'Ź³įµ‰ įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø įµ’āæ įµįµ’įµ’įµˆ įµ—įµ‰Ź³įµĖ¢ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµƒāæ ā±āæįµ›įµ‰āæįµ—įµ’Ź³ įµ’į¶  Ė¢į¶œā±įµ‰āæį¶œįµ‰ įµƒāæįµˆ įµ˜āæĖ¢įµ˜į¶œį¶œįµ‰Ė¢Ė¢į¶ įµ˜Ė” Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµƒįµ˜Ź³įµƒāæįµ— įµ‡įµ˜Ė¢ā±āæįµ‰Ė¢Ė¢įµįµƒāæ ā±āæ į¶ įµ’įµ’įµˆ ā±āæįµˆįµ˜Ė¢įµ—Ź³Źøā€§ į““įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ˜į¶œŹ° įµ’āæ Ė¢Ź°įµ’Ź·ā±āæįµ įµƒį¶ į¶ įµ‰į¶œįµ—ā±įµ’āæ įµ—įµ’ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³Ė¢ į¶ įµ’Ź³ āæįµ’įµ— įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµƒ įµ–įµ‰įµ’įµ–Ė”įµ‰ įµ–įµ‰Ź³Ė¢įµ’āæāø“ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ Ė”įµ’įµ›įµ‰Ė¢ įµ’įµ˜Ź³ į¶ įµƒįµā±Ė”Źøā€§ į“¬Ė¢ įµ‰Ė£įµ–įµ‰į¶œįµ—įµ‰įµˆāø“ įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµ›įµ‰Ź³įµƒįµįµ‰ įµˆįµƒŹø Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė¢ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµįµ’Ź³āæā±āæįµā€§ į“¬Ė”įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° āæįµ’įµ— āæįµ‰į¶œįµ‰Ė¢Ė¢įµƒŹ³ā±Ė”Źø į¶œįµ˜įµˆįµˆĖ”Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆįµ’įµ‰Ė¢ Ė¢āæįµ˜įµįµĖ”įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰! įµ€Ź°įµ‰ įµ—ā±įµįµ‰ Ź·įµ‰ įµįµ‰įµ— įµ˜įµ– įµ›įµƒŹ³ā±įµ‰Ė¢āø“ āæįµ’įµ— įµ—įµ’ įµįµ‰āæįµ—ā±įµ’āæ į“µ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—ā±įµįµ‰Ė¢ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– ā±āæā€§ į“µį¶  į“µ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµįµ‰įµ— įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ‡įµ‰įµˆ įµ‰įµƒŹ³Ė”ā±įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµƒāæ įµ—Ź°įµ‰ āæįµ’Ź³įµāø“ į“µ'Ė”Ė” Ė”ā±į¶œįµ įµā±Ė¢Ė¢įµ‰Ė¢ Ź°ā±įµ ā±į¶  āæįµ˜įµˆįµā±āæįµ įµˆįµ’įµ‰Ė¢āæ'įµ— Ź·įµ’Ź³įµā€§ į“µįµ—'Ė¢ Ź³įµƒŹ³įµ‰ ā±į¶  į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ įµ’Ź·āæ įµ‡įµ‰įµˆ Ź·ā±įµ—Ź° įµ‡įµ˜įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ—Ź°įµ‰āæ į“µ įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø įµƒįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµƒįµįµ‰ Ź³įµ’įµ’įµā€§ į“µ įµįµ‰įµ— į¶ įµ‰įµˆ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµį¶ įµƒĖ¢įµ— įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ įµįµ’ā±āæįµ įµ’įµ˜įµ— įµˆįµ’įµ’Ź³Ė¢ā€§ į”†ā±āæį¶œįµ‰ Ź·įµ‰ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµįµ˜į¶œŹ° įµ‡įµ˜Ė¢ā±āæįµ‰Ė¢Ė¢āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ė¢įµ–įµ‰āæįµˆĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµƒŹø Ź·įµ’Ź³įµā±āæįµ įµ’āæ įµ‰Ė£įµ–įµ‰Ź³ā±įµįµ‰āæįµ—Ė¢āø“ įµįµ’Ė¢įµ— įµ’į¶  Ź·Ź°ā±į¶œŹ° ā±āæįµ›įµ’Ė”įµ›įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ ā±Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ’Ź·āæįµ‰Ź³ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ į“·Ź³įµ˜Ė¢įµ—Źø į“·Ź³įµƒįµ‡ Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµƒįµ˜Ź³įµƒāæįµ—āø“ įµƒāæįµˆ įµŹ³įµ‰įµƒįµ—įµ‰Ė¢įµ— Ź³ā±įµ›įµƒĖ” įµ’į¶  į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“µ'įµ›įµ‰ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ į¶ įµ’Ź³įµįµƒĖ”Ė”Źø įµįµ‰įµ— Ź°ā±įµ įµ‡įµ˜įµ— į“µ įµāæįµ’Ź· Ź°įµ‰'Ė¢ įµƒāæ įµ‰āæįµ‰įµŹøā€§ į““ā±Ė¢ įµ‰įµįµ–Ė”įµ’Źøįµ‰įµ‰Ė¢ įµƒŹ³įµ‰ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµƒāæįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ įµ‚įµ‰ įµˆįµ’āæ'įµ— ā±āæįµ—įµ‰Ź³įµƒį¶œįµ— Ź·ā±įµ—Ź° Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµįµ˜į¶œŹ°āø“ įµ‡įµ˜įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ’āæ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź·Ź°įµƒįµ— įµˆįµ‰į¶œįµ‰āæįµ— įµ—įµ‰Ź³įµĖ¢ Ź·ā±įµ—Ź° į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ į“®įµ’įµ‡ įµˆįµ‰Ė¢įµ–ā±įµ—įµ‰ įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµƒįµ— įµ’įµˆįµˆĖ¢ Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµƒįµ˜Ź³įµƒāæįµ—ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ įµ–įµ‰įµ— Ė¢āæįµƒā±Ė” į“³įµƒŹ³Źø įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź°įµƒāæįµĖ¢ įµ’įµ˜įµ— Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰! į“®įµ˜įµ— įµįµ’Ė¢įµ— Ź·įµ‰įµ‰įµįµˆįµƒŹøĖ¢ ā±āæįµ›įµ’Ė”įµ›įµ‰ įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ‰į¶œŹ³įµ‰įµ— įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµƒįµ‡įµ‡Źø įµ–įµƒįµ—įµ—Źø! įµ€Ź°įµ‰ Ė¢įµƒā±įµˆ Ė¢įµ‰į¶œŹ³įµ‰įµ—'Ė¢ ā±āæ įµƒ įµ‡įµ’įµ—įµ—Ė”įµ‰ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ā±Ź³ įµ›įµƒįµ˜Ė”įµ—āø“ įµ‡įµ˜įµ— įµƒĖ”Ė¢įµ’ įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø ā±įµ—Ė¢įµ‰Ė”į¶  ā±Ė¢ įµįµ’įµ’įµˆ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° Ź·Ź°įµ‰āæ Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ’Ź·āæįµ‰Ź³'Ė¢ įµƒ Ė¢į¶œā±įµ‰āæįµ—ā±Ė¢įµ—! į”†įµ’įµįµ‰ įµ’į¶  į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ–Ė”įµƒāæĖ¢ įµƒŹ³įµ‰ įµ’āæ įµƒ Ź·Ź°ā±įµ Ź·Ź°ā±Ė”Ė¢įµ— įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³Ė¢ įµƒŹ³įµ‰ įµįµ’Ź³įµ‰ įµˆŹ³įµƒŹ·āæ įµ’įµ˜įµ— įµ—įµƒįµā±āæįµ įµįµ’Ź³įµ‰ įµ—ā±įµįµ‰ā€§ į“¬Ė”įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° Ź°įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— įµ—įµ’ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµƒ įµ‡ā±įµ—įµ‰ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—ā±įµįµ‰Ė¢ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—įµƒįµ˜āæįµ—Ė¢ Ź°ā±įµ Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ į¶ įµƒā±Ė”Ė¢āø“ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµƒįµ— įµ—ā±įµįµ‰Ė¢ Ź³įµ‰Ė¢įµ’Ź³įµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ įµįµƒįµā±āæįµ į¶ įµ˜āæ įµ’įµ˜įµ—Ź³ā±įµŹ°įµ— į¶œįµ’āæĖ¢ā±įµˆįµ‰Ź³ā±āæįµ įµ‡įµ˜Ė”Ė”Źøā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ—!į“¬Ė”įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø įµƒāæįµŹ³Źøāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµā±įµŹ°įµ— į¶œįµ’įµįµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ ā±āæ įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢ įµ‡įµ‰ā±āæįµ Ė¢įµ’ įµ˜įµ–Ė¢įµ‰įµ—! į““įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø ā±āæŹ²įµ˜Ź³įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ‡įµƒįµˆāø“ įµ‡įµ˜įµ— ā±įµ—'Ė¢ Ź°įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ Ź°ā±įµ į¶ Ė”Źø ā±āæ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµ—Ź°Ź³įµ’Ź·āæ įµ‡Źø į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€§ į“µį¶  į“µ į¶œįµƒāæāæįµ’įµ— į¶œŹ°įµ‰įµ‰Ź³ Ź°ā±įµ įµ˜įµ– į“µ'Ė”Ė” įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµ‡įµ‰ įµ—Ź°įµ‰Ź³įµ‰ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµā€§ į“µ'Ė”Ė” Ź·įµƒįµ įµŹø įµ—įµƒā±Ė” Ė¢įµƒįµˆĖ”Źø įµƒįµ— įµ‰įµƒį¶œŹ° Ź³įµ‰įµ—įµ˜Ź³āæ į¶ Ź³įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€§ į“µ Ė”įµ’įµ›įµ‰ įµįµ’ā±āæįµ į¶ įµ’Ź³ Ź·įµƒĖ”įµā±įµ‰Ė¢ įµƒāæįµˆ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒŹ³įµāø“ Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—ā±įµįµ‰Ė¢ Ź·įµ‰ įµįµ‰įµ‰įµ— į“³įµƒŹ³Źø Ė¢įµ’ įµƒĖ¢ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ‰Ė£įµ‰Ź³į¶œā±Ė¢įµ‰ įµ—įµ’įµįµ‰įµ—Ź°įµ‰Ź³! Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ āæįµ’įµ— įµ’āæįµ‰ įµ—įµ’ Ź°įµƒŹ³įµ‡įµ’įµ˜Ź³ įµƒāæŹø Ź°įµƒŹ³įµˆ į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµĖ¢ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”Ė”įµ’Ź· įµ–įµ‰Ź³Ė¢įµ’āæāø“ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ‰Ė¢ įµƒį¶œįµ— įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  Ė”įµ’ŹøįµƒĖ”įµ—Źø įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµƒįµ‡ā€§ į“±įµ›įµ‰āæ Ė¢įµ’āø“ Ź°įµ‰ įµƒāæįµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‡įµ’įµ—Ź° įµƒįµ—įµ—įµ‰įµįµ–įµ— įµ—įµ’ į¶ ā±āæįµˆ į¶œįµ’įµįµįµ’āæ įµŹ³įµ’įµ˜āæįµˆā€§ įµ‚Ź°įµ‰āæ į“µ įµįµ‰įµ— įµŹø įµˆā±āæāæįµ‰Ź³āø“ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµįµƒįµįµ‰Ė¢ Ź°įµ‰Ź³Ė¢įµ‰Ė”į¶  įµƒāæįµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµā€§ į“¬Ė¢ įµƒ į¶œįµ’įµįµ–įµ˜įµ—įµ‰Ź³āø“ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµˆįµ’įµ‰Ė¢āæ'įµ— āæįµ‰įµ‰įµˆ į¶ įµ’įµ’įµˆ įµ–įµ‰Ź³ Ė¢įµ‰ā€§ į”†įµ—ā±Ė”Ė”āø“ Ė¢Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ‰Ė¢ Ź·Ź°ā±įµ– įµ˜įµ– Ė¢įµ’įµįµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ į¶ įµ’Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµįµ‰įµƒĖ”Ė¢! į“µ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—ā±įµįµ‰Ė¢ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµįµ‰įµ— Ė”įµ‰į¶ įµ—įµ’įµ›įµ‰Ź³Ė¢! į“¼įµ˜Ź³ įµ‰įµ›įµ‰āæā±āæįµĖ¢ įµƒŹ³įµ‰ įµįµ’įµ’įµˆ į¶ įµ’Ź³ Ė¢įµ’įµįµ‰ įµˆįµ’Ź·āæįµ—ā±įµįµ‰āø“ Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµƒĖ”Ė” įµ’į¶  įµ˜Ė¢ įµˆįµ’ įµ’įµ˜Ź³ įµ’Ź·āæ įµ—Ź°ā±āæįµā€§ į“µ įµ—įµ‰āæįµˆ įµ—įµ’ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ° į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ’Ź³įµ įµ’āæ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµāø“ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė”ā±įµįµ‰Ė¢ Ź°įµƒįµ›ā±āæįµ įµƒĖ”įµ’āæįµ‰ įµ—ā±įµįµ‰ā€§ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ź³įµ˜āæĖ¢ Ė¢įµ—įµƒįµ—Ė¢ įµ’Ź³ Ė¢įµ’įµįµ‰ į¶œįµ’įµįµ–įµ˜įµ—įµ‰Ź³ įµ˜įµ–įµˆįµƒįµ—įµ‰Ė¢ā€§ į“µ įµįµƒŹø į¶ ā±āæįµˆ įµƒ į¶œŹ°įµ‰Ź· įµ—įµ’Źø įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź°āø“ Ź·Ź°ā±į¶œŹ° į“µ įµƒĖ”Ė¢įµ’ įµˆįµ’ ā±į¶  įµ—Ź°įµ‰Źø'įµ›įµ‰ įµƒ įµˆįµƒįµ—įµ‰ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ į“¬ į¶ įµ˜āæ įµ—Ź°ā±āæįµ Ź·įµ‰ įµˆįµ’ ā±Ė¢ įµįµ’įµ›ā±įµ‰ āæā±įµŹ°įµ— Ź·Ź°įµ‰āæ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ–ā±į¶œįµĖ¢ įµ’įµ˜įµ— Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ įµ—įµ’ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°! į“µ'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ įµ‡Źø Ź°ā±įµ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—ā±įµįµ‰Ė¢ įµ‰įµ›įµ‰āæ į¶ įµƒĖ”Ė” įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ Ė”įµƒįµ–! į“¼āæį¶œįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµƒŹø ā±Ė¢ įµˆįµ’āæįµ‰āø“ Ź·įµ‰ įµįµ‰įµ— Ź³įµ‰įµƒįµˆŹø įµ—įµ’ įµ‡įµ‰įµˆā€§ į“¬Ė¢ įµƒį¶ įµ’Ź³įµ‰įµįµ‰āæįµ—ā±įµ’āæįµ‰įµˆāø“ į“µ įµįµ’Ė¢įµ—Ė”Źø Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– įµ’āæ įµ‡Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰įµˆā€§ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ įµƒ į¶œįµ’įµįµ–įµ˜įµ—įµ‰Ź³āø“ Ė¢įµ’ Ė¢Ź°įµ‰ į¶œįµƒāæ įµ‰įµƒĖ¢ā±Ė”Źø Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµ’āæ Ź°įµ‰Ź³ įµ’Ź·āæ Ė”ā±įµ—įµ‰Ź³įµƒĖ”Ė”Źø Ź³įµ‰į¶œŹ°įµƒŹ³įµįµ‰ įµ’Ź³ įµ–įµ˜įµ— įµ’āæ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– įµįµ’įµˆįµ‰ įµ’Ź³ Ź·Ź°įµƒįµ—įµ‰įµ›įµ‰Ź³āø“ Ė¢įµ’ Ė¢Ź°įµ‰ Ź°įµƒĖ¢ įµ—įµ’ įµ—įµ˜Ź³āæ įµ’āæ ā±āæ įµ’Ź³įµˆįµ‰Ź³ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ā€§ įµ€Ź°įµ˜Ė¢āø“ Ė¢Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ‰Ė¢āæ'įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµĖ¢ įµƒāæįµˆ/įµ’Ź³ āæā±įµŹ°įµ—įµįµƒŹ³įµ‰Ė¢ā€§ į“µįµ— įµˆā±į¶ į¶ įµ‰Ź³Ė¢ įµ˜Ė¢ā€§ į”†įµ’įµįµ‰įµ—ā±įµįµ‰Ė¢ į“µ ā±įµįµƒįµā±āæįµ‰ Ė¢į¶œįµ‰āæįµƒŹ³ā±įµ’Ė¢ įµ’Ź³ Ź³įµ‰Ė”ā±įµ›įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµƒŹø'Ė¢ įµ‰įµ›įµ‰āæįµ—Ė¢ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ’āæįµ‰ į¶ įµ’Ź³ įµŹø įµˆŹ³įµ‰įµƒįµĖ¢ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ į“°Ź³įµ‰įµƒįµ įµ’Ź³ āæįµ’āø“ į“µ į¶œįµƒāæ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– Ź·įµ‰Ė”Ė” Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµ‰įµˆ įµ—Ź°Ź³įµ’įµ˜įµŹ° įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ— įµ‰įµƒį¶œŹ°ā€§ į”†įµ’įµįµ‰įµ—ā±įµįµ‰Ė¢ į“µ'Ė”Ė” įµƒŹ·įµƒįµįµ‰āæ įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµƒįµ›ā±āæįµ įµƒ įµ‡įµƒįµˆ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµāø“ Ė¢įµ’ į“µ'Ė”Ė” āæįµ˜į¶»į¶»Ė”įµ‰ įµ’Ź³ Ź³įµ˜įµ‡ įµƒįµįµƒā±āæĖ¢įµ— ā±āæ Ź°įµ’įµ–ā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµ’įµ– įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ—įµįµƒŹ³įµ‰āø“ ā±į¶  āæįµ’įµ— Ź³įµ‰įµƒĖ¢Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ Ź°ā±įµā€§ į“µ įµāæįµ’Ź· Ź°įµ‰'Ė¢ įµƒį¶ Ź³įµƒā±įµˆ įµ’į¶  Ź·Ź°įµƒĖ”įµ‰Ė¢ Ė”ā±įµįµ‰ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµˆįµƒįµ˜įµŹ°įµ—įµ‰Ź³āø“ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—ā±įµįµ‰Ė¢ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—įµƒįµ˜āæįµ—Ė¢ į¶œįµƒāæ įµįµ‰įµ— įµ—įµ’ Ź°ā±įµ Ė¢įµ’ įµ–įµ‰Ź³Ź°įµƒįµ–Ė¢ įµ—Ź°įµ‰Źø Ź·įµ’Ź³įµ įµ—Ź°įµ‰ā±Ź³ Ź·įµƒŹø'Ė¢ ā±āæā»įµ—įµ’ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµĖ¢ā€§ į“µ Ź·įµ’Ź³Ź³Źø įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ź°įµ’Ź· Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—ā±įµįµ‰Ė¢ į“µ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– įµ—Ź°Ź³įµ’įµ˜įµŹ° įµƒ įµ‡įµƒįµˆ āæā±įµŹ°įµ—įµįµƒŹ³įµ‰āø“ įµ‡įµ˜įµ— į“µ įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ įµ—įµ’ įµƒāæŹø į¶œĖ”įµƒįµįµ’įµ˜Ź³Ė¢ įµ’Ź³ įµ—įµ’Ė¢Ė¢ā±āæįµ įµƒāæįµˆ įµ—įµ˜Ź³āæā±āæįµā€§ į“¬Ė”Ė” ā±āæ įµƒĖ”Ė” į“µ Ė”įµ’įµ›įµ‰ Ė”ā±į¶ įµ‰ įµƒāæįµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµ‰įµ’įµ–Ė”įµ‰ ā±āæ ā±įµ—! į“µ'įµ Ź°įµƒįµ–įµ–Źø įµƒāæįµˆ Ź·įµ’įµ˜Ė”įµˆāæ'įµ— įµ—Ź³įµƒįµˆįµ‰ ā±įµ— į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµ’Ź³Ė”įµˆā€§
į“ŗįµƒŹ³Ź³įµƒįµ—įµ’Ź³ā ˜ į“µįµ—'Ė¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ į“øįµ‰įµįµ‰āæįµˆįµƒŹ³Źø į“°įµƒāæį¶œįµ‰ į“¾įµƒŹ³įµ—Źø! į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ į““įµ‰Źø įµ‰įµ›įµ‰Ź³Źøįµ‡įµ’įµˆŹø! į“µįµ—'Ė¢ įµ—ā±įµįµ‰ įµ—įµ’ įµˆįµƒāæį¶œįµ‰! į“°įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹøį¶œĖ”įµ’įµ–Ė¢! [įµ–įµ˜Ė¢Ź°įµ‰Ė¢ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰Ė¢ įµ—įµ’įµįµ‰įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ—įµ’ į¶ įµ’Ź³įµ įµ’āæįµ‰ įµ‰Źøįµ‰ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė¢ Ź·Ź°įµ’įµ’ā±āæįµ] į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā ˜ į““įµƒā»Ź°įµƒāø“ į“µ Ė”ā±įµįµ‰ ā±įµ—ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ į“ŗįµ’Ź·āø“ įµˆįµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ‰įµƒ įµįµ’āæĖ¢įµ—įµ‰Ź³! [įµ—įµ˜Ź³āæĖ¢ ā±āæįµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµƒ įµįµ’āæĖ¢įµ—įµ‰Ź³ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė¢ Ź³įµ’įµƒŹ³ā±āæįµ] į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā ˜ į“¼įµ’Ź°! [į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ź·įµƒāæįµ—Ė¢ įµ—įµ’ įµˆįµ’ įµƒ Ė¢įµ‰įµƒ įµįµ’āæĖ¢įµ—įµ‰Ź³āø“ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµĖ¢ Ź°ā±Ė¢ įµ‡įµƒį¶œįµ įµƒāæįµˆ Ź°ā±Ė¢ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ‡įµ’āæįµ‰ įµ–įµ’įµ–Ė¢ įµ’įµ˜įµ—] į“¼Ź·! į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµāø“ įµƒŹ³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµ’įµįµƒŹø? į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā ˜ į“µįµ—'Ė¢ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµŹø āæįµ‰Ź· įµˆįµƒāæį¶œįµ‰ įµįµ’įµ›įµ‰ā€§ į“µ į¶œįµƒĖ”Ė” ā±įµ—ā€§ā€§ā€§ "įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµ’Ź³Ź³ā±įµ‡Ė”įµ‰ įµā±Ė¢įµ—įµƒįµįµ‰ā€§"
favorite(s) SpongeBob shipping Karendy ā€” the ship between Sandy and Karen krabbob (spongebob x mr krabs) Larrick ā€” the ship between Larry the Lobster and Patrick Star MR KRABS AND MRS PUFF + KRUFF PatBob(SpongeBobxPatrick) Plabs ā€” the ship between Mr. Krabs and Sheldon Plankton Plankaren ā€” the ship between Plankton and Karen PlankBob ā€” the ship between SpongeBob and Sheldon Plankton Plankward ā€” the ship between Plankton and Squidward Tentacles Sandrick ā€” the ship between Patrick and Sandy Cheeks Spandrick Sandy Cheeks Ā· Patrick Star Spandward ā€” the ship between SpongeBob, Sandy Cheeks and Squidward Tentacles Spandy(SpongeBobxSandy) Squandy(Squidward vs Sandy) SquidBob(Squidward vs SpongeBob) SquidPatBob ā€” the ship between SpongeBob, Squidward Tentacles and Patrick Star
Ļā„“Ī±ŠøŠŗŠ²ĻƒŠ² || Spongebob x Plankton怐Plankbob怑 Karandy (Karen x Sandy) Krabston, Krabon - Mr. Krabs and Plankton Patearl - Patrick and Pearl Ļā„“Ī±ŠøŠŗтĻƒŠø o(ļæ£Ė‡ļæ£)o (ā— ā€æā— ) Plankdy Ļā„“Ī±ŠøŠŗтĻƒŠø o(ļæ£Ė‡ļæ£)o (ā— ā€æā— ) Planktrick Sandearl - Sandy and Pearl ѕqĻ…Ī¹āˆ‚Š²ĻƒŠ² ѕĻĻƒŠøgєŠ²ĻƒŠ²
Ā¢Š½ĻƒĀ¢Ļƒā„“Ī±Ń‚Ń” (CHOCOLATE!!!!! :chocolate_bar: :chocolate_bar: )ą²„ā€æą²„ ѕĻĻƒŠøgєŠ²ĻƒŠ²!!! ā“…ā“ā’¶ā“ƒā“€ā“‰ā“„ā“ƒ ѕĻĻƒŠøgєŠ²ĻƒŠ²:| ( ā€¢ )(ā€¢ ) | ĻĪ±Ń‚яĪ¹Ā¢Šŗ: / ( ā€¢ )(ā€¢ ) \ ѕqĻ…Ī¹āˆ‚Ļ‰Ī±Ńāˆ‚: ( (ā€¢)(ā€¢) ) Ļā„“Ī±ŠøŠŗтĻƒŠø: | (ā€¢) |
Squidward: [to Mr. Krabs] Admit it. Without SpongeBob, youā€™d be nothing.
THE DAYĢ“Ģ„Ģ‰Ķ†ĢĢ‹ĶŒĢĢˆĢˆĢ±Ģ­Ģ§ĢÆĢ¹Ģ—Ģ„Ģ¬Ģ¬Ģ­Ģ  Ģ·ĶĢ½Ķ‚ĢƒĶ’Ģ‚ĶĢŠĶ—Ķ‚Ģ”Ģ¹Ķ•Ģ˜Ķ–TĢøĶ›ĢŠHAĢøĶ›Ģ…Ģ‰Ķ„ĢˆĢŽĶĶĶŽĶ…Ķ‰ĢŗĶ‡Ķ…T ĢøĢŠĶ‘Ķ†ĶŠĶĢĶ’ĶĢ•Ķ€Ģ‰Ģ½ĶŽĢ£Ģ™Ķ”Ķ‰Ķ•Ģ™Ķ‰Ģ©Ģ¦ĶˆĢ”Ģ˜ĶˆKĢ¶Ģ‚ĢĢ†Ķ‚ĢŽĢŒĢ…Ķ’Ģ˜Ģ§Ģ§ĶšĢ˜Ķ–Ģ­Ķ“ĢØĶ‡Ģ¬Ģ²Ģ¹Ģ”Ģ©RĢ¶Ģ‘Ģ²ĶšĶˆĶ“Ģ”ĢŖĢ˜Ģ—Ģ¬ĢŖĢŖĶšĢ¹ĶˆAĢøĢ‚Ģ”BS Ģ“ĢĢĶ‚Ķ›Ķ„ĢƒĢ¾ĶŠĢ‰ĶƒĢ…Ģ‹ĢĢ°Ķ“ĶĢĢÆĢ„Ģ¤Ģ¢ĶˆĢ–ĢŖĢØĢ¹FĢ“Ķ€ĢƒĶ€Ģ•ĶĶ’Ģ½Ķ†Ģ»Ģ³ĶšĶ–ĢžĢ¤ĶĢ„Ģ«Ģ¤RĢøĢƒĢ•Ķ€ĢŽĢˆĢŒĢIEĢøĶ„Ķ‹Ģ‹Ģ†Ģ”Ģ£Ģ¦Ģ¹Ģ¤Ģ¼Ķ‰Ķ•Ķ™Ģ—Ģ Ģ¤Ģ¼Ģ–Ģ¬SĢ“Ģ½ĶĶ…Ķ‰Ķ™Ģ»Ķ‰Ģ¼Ģ©ĢÆĢØĶ•
šŸ‘ļøāš ļøšŸ§ŖšŸ’ššŸ‘ļøāš ļøšŸ§ŖšŸ’ššŸ‘ļøāš ļøšŸ§ŖšŸ’ššŸ‘ļøāš ļøšŸ§ŖšŸ’š
į”†ā±įµˆįµ‰ įµ‡Źø Ė¢ā±įµˆįµ‰ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“¼āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’į¶  įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°Ź³įµ‰Ź· įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµƒįµ–įµ–Ė”ā±āæįµ Ź°įµ’įµ’įµ įµƒĖ¢ ā±įµ— įµƒįµ—įµ—įµƒį¶œŹ°įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’į¶  įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ā€§ į”†įµ‰į¶œįµ˜Ź³ā±āæįµ ā±įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ‰āæįµ— įµƒāæįµˆ įµįµ’įµ— į¶»ā±įµ– Ė”ā±āæįµ‰ įµįµ‰į¶œŹ°įµƒāæā±Ė¢įµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź²įµ˜įµįµ–įµ‰įµˆ Ė¢Ė”ā±įµˆā±āæįµ įµ’āæ įµˆįµ’Ź·āæā€§ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ įµƒįµ‡įµ’įµ›įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµƒįµˆ Ź·Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ–įµ‰ Ė¢įµ—Ź³ā±āæįµ Ź°įµ‰ Ė¢įµ‰įµ›įµ‰Ź³įµ‰įµˆ ā±įµ—ā€§ į¶ įµƒĖ”Ė”ā±āæįµ įµˆįµ’Ź·āæ Ź°įµ‰įµƒįµˆį¶ ā±Ź³Ė¢įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°ā±įµ— įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµƒŹ³įµˆ į¶œįµ‰įµįµ‰āæįµ— įµ’āæį¶œįµ‰ Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”Ė” įµˆįµ’Ź·āæā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ›ā±Ė¢ā±įµ’āæ įµ‡Ė”įµ˜Ź³Ź³įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ į¶ įµƒįµˆįµ‰įµˆ ā±āæįµ—įµ’ āæįµ’įµ—Ź°ā±āæįµāæįµ‰Ė¢Ė¢āø“ įµ˜āæį¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°įµ‰įµˆ ā±įµ— įµƒĖ”Ė” įµ˜āæį¶ įµ’Ė”įµˆ Ź°įµ‰Ė”įµ–Ė”įµ‰Ė¢Ė¢Ė”Źøā€§ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ į¶ Ź³įµ’į¶»įµ‰ įµƒĖ¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” į¶ įµ’Ź³įµ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµ–įµ–įµƒŹ³įµƒįµ—įµ˜Ė¢ Ź°ā±įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆā€§ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ‡įµƒį¶œįµįµ‰įµˆ įµƒŹ·įµƒŹø įµ‡įµƒį¶œįµ ā±āæįµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ įµ’Ź·āæ Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµƒįµ˜Ź³įµƒāæįµ— Ė”įµ‰įµƒįµ›ā±āæįµ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·ā±įµ—Ź° į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į““ā±Ė¢ į¶œįµ’įµįµƒįµ—įµ’Ė¢įµ‰ įµ‡įµ’įµˆŹø Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµ—Ź°įµ‰ įµƒāæįµˆ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµ— įµ‡įµ‰įµƒįµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµƒįµˆįµ‰ Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ė¢Ź°įµ’Ź· įµįµ˜į¶œŹ° ā±āæįµˆā±į¶œįµƒįµ—ā±įµ’āæ įµ’į¶  Ė”ā±į¶ įµ‰ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³Ź·ā±Ė¢įµ‰āø“ āæįµ’Ź³ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ Ź°įµ‰ įµƒį¶œįµāæįµ’Ź·Ė”įµ‰įµˆįµįµ‰ Ė¢įµ˜Ź³Ź³įµ’įµ˜āæįµˆā±āæįµĖ¢ įµƒĖ¢ įµˆįµ‰įµƒįµˆ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµ’Ź³Ė”įµˆ Ź·ā±įµ—Ź°įµ’įµ˜įµ— įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµƒį¶œįµ—įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø įµˆįµ‰įµƒįµˆā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆāæ'įµ— įµįµ‰įµ— Ź°ā±įµ įµ—įµ’ Ź³įµ‰įµƒį¶œįµ— įµ’Ź³ įµˆįµ’ įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµāø“ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢į‘«įµ˜įµ‰įµ‰į¶»įµ‰ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆā€§ "įµ‚įµ‰ įµįµ’įµ—įµ—įµƒ įµįµ‰įµ— Ź°ā±įµ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—Ź³įµ‰įµ‰įµ— įµƒįµ— Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ—ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ į““įµ‰ įµāæįµ‰Ź· į”†įµƒāæįµˆŹø įµƒāæįµˆ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ź·įµ‰Ź³įµ‰ Ź°įµƒįµ›ā±āæįµ įµƒ āæā±įµŹ°įµ— įµ’įµ˜įµ—āø“ Ė¢įµ’ Ź°įµ‰ Ė¢įµ‰įµ— Ź°ā±įµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ° įµƒĖ¢ Ė¢įµ–įµ’įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµįµ’įµ‰įµ‡įµƒ įµ–įµ˜įµ–įµ–Źø įµ—Ź³įµ’įµ—Ė¢ įµ’įµ›įµ‰Ź³ā€§ į”†įµ–įµ’įµ— Ź·Ź°ā±įµįµ–įµ‰Ź³įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ įµįµƒįµ›įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµā±Ė¢Ė¢įµ‰Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź³įµ‰Ė¢įµ–įµ’āæįµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµ–įµ’įµ—Ė¢ Ė”ā±į¶œįµā±āæįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢Ė”ā±įµŹ°įµ—įµ‰Ė¢įµ—! "į“µ'įµ›įµ‰ įµ‡Ź³įµ’įµ˜įµŹ°įµ— Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ— įµ’į¶  Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź°įµ’įµįµ‰ā€§ā€§" į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ į”†įµƒāæįµˆŹø įµ—įµ’Ė”įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ‰įµƒŹ³Ė”ā±įµ‰Ź³ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµā±Ź³Ė”Ė¢ āæā±įµŹ°įµ— įµƒāæįµˆ įµ—įµ’ āæįµ’įµ— ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—āø“ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµ—įµ‰Ė£įµ—įµ‰įµˆ 'Ė¢įµ’Ź³Ź³Źø įµ—įµ’ įµ‡įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ Źøįµ’įµ˜ įµ‡įµ˜įµ— Źøįµ’įµ˜ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµāæįµ’Ź· Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆ ā±Ė¢ ā±āæ Ė¢įµ‰āæĖ¢įµ‰Ė”įµ‰Ė¢Ė¢ į¶œįµ’įµįµƒ' Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ‰Ė£įµ—įµ‰įµˆ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆįµ‰Ė¢įµ–įµ‰Ź³įµƒįµ—įµ‰ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° įµ—įµ’ Ź³įµ‰įµƒįµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø ā±āæįµŹ³įµ‰įµˆā±įµ‰āæįµ—Ė¢ įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµˆā±įµˆāæ'įµ— į¶ Ė”ā±āæį¶œŹ° įµ’Ź³ Ė¢Ź°įµ’Ź· įµįµ’įµ›įµ‰įµįµ‰āæįµ—ā€§ į”†įµ–įµ’įµ— Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµƒįµ— Ź°ā±Ė¢ įµ’Ź·āæįµ‰Ź³ā€§ "į“µ įµāæįµ’Ź· ā±įµ—'Ė¢ įµ‡įµƒįµˆ į”†įµ–įµ’įµ— įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ Ź·įµ’āæ'įµ— Ź·įµƒįµįµ‰ įµ˜įµ–!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ź°ā±Ė¢ įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢ Ė¢įµ—Ź³įµ‰įµƒįµ įµˆįµ’Ź·āæā€§ "į“µ Ź·įµ’āæ'įµ— įµā±įµ›įµ‰ įµ˜įµ– įµ’āæāø“ į“µ įµāæįµ’Ź· Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ ā±āæā€§ā€§" į”†įµ’įµ‡įµ‡ā±āæįµ įµƒāæįµˆ įµ–įµƒįµ—įµ—ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµƒŹ³įµ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ Ź°ā±Ė¢ Ė¢ā±įµˆįµ‰ā€§ į“¹įµ‰įµƒāæŹ·Ź°ā±Ė”įµ‰ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµƒāæįµˆ Ė¢įµƒāæįµˆŹø Ź·įµ‰Ź³įµ‰ į¶œŹ°įµƒįµ—įµ—ā±āæįµā€§ "į“ŗįµ’įµ—ā±į¶ ā±į¶œįµƒįµ—ā±įµ’āæ į¶ Ź³įµ’įµ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµ į“µ'įµˆ Ė¢ā±Ė”įµ‰āæį¶œįµ‰ įµŹø įµ–Ź°įµ’āæįµ‰! į“¼Ź° Ź°įµ’Ź· įµˆįµƒŹ³įµ‰ Ź°įµ‰ā€§ā€§ā€§" į”†įµƒāæįµˆŹø Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ‡įµ˜įµ— Ė¢įµ—įµ’įµ–Ė¢ įµƒĖ¢ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ įµ‰Ė£įµ–Ź³įµ‰Ė¢Ė¢ā±įµ’āæ į¶œŹ°įµƒāæįµįµ‰įµˆā€§ "į”†įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ įµįµ˜Ė¢įµ— įµ‡įµ‰ Ź·Ź³įµ’āæįµā€§ā€§ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ź°įµ˜Ź³įµ—ā€½ į”†įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ įµ‡įµƒįµˆ įµįµ˜Ė¢įµ—'įµ›įµ‰ Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆā€§" į”†įµƒāæįµˆŹø į¶ įµ’Ė”Ė”įµ’Ź·įµ‰įµˆ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—ā€§ "įµ‚Ź°įµ‰Ź³įµ‰'Ė¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ?" įµ€Ź°įµ‰Źø Ė¢įµƒŹ· Ė¢įµ–įµ’įµ— įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ‡įµƒŹ³įµįµ‰įµˆ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµ‡Źø įµ—Ź°įµ‰įµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ įµ—Ź°įµ‰įµ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶»ā±įµ– Ė”ā±āæįµ‰ įµƒāæįµˆ Ź°įµ’Ź· Ź°įµ‰ įµ‰āæįµˆįµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµˆįµ‰įµ‰įµ–Ė”Źø įµ˜āæį¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢ įµƒāæįµˆ į¶œįµ’įµįµ–Ė”įµ‰įµ—įµ‰Ė”Źø Ė”ā±įµįµ–ā€§ "į“·įµƒŹ³įµ‰āæ į¶œįµƒāæ Źøįµ’įµ˜ Ė¢į¶œįµƒāæ Ź°ā±įµ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ įµ’Ź³ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ?" į”†Ź°įµ‰ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆāø“ įµ‰Ė£įµƒįµā±āæā±āæįµ Ź°ā±įµā€§ "į“ŗįµ’įµ—Ź°ā±āæįµ Ź·įµ‰ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’ įµ—įµ’āæā±įµŹ°įµ— įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ’āæāæįµƒ įµ‡įµ‰ įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ Ź³įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ į¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢āæįµ‰Ė¢Ė¢ į¶ įµ’Ź³ įµƒįµ— Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź· įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³āæįµ’įµ’āæā€§ā€§" į”†įµƒā±įµˆ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒįµįµ‰ Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— įµ—Ź°įµ‰ āæįµ‰Ė£įµ— įµįµ’Ź³āæā±āæįµā€§ į”†įµ–įµ’įµ— Ė¢įµƒŹ· Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒāæįµˆ įµįµƒįµ›įµ‰ įµƒ Ė¢įµƒįµˆ Ź·įµƒįµ įµ’į¶  Ź°ā±Ė¢ įµ—įµƒā±Ė”ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ–įµ˜Ė”Ė”įµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµƒ į¶œŹ°įµƒā±Ź³ įµ‡Źø Ź°ā±įµ įµƒįµˆŹ²įµƒį¶œįµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ° Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµƒįµ—ā€§ į““įµ‰ Ź°įµ‰Ė”įµˆ Ė¢įµ–įµ’įµ— įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ Ė”įµƒįµ–ā€§ "į““įµ‰Ė”Ė”įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ; į“µ'įµ›įµ‰ āæįµ’ Ź·įµ’Ź³įµ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ įµ—įµ’įµˆįµƒŹøā€§ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ įµįµ‰ Źøįµ’įµ˜'įµˆ Ė”ā±įµįµ‰Ė”Źø įµ—įµ’ ā±įµįµ–Ź³įµ’įµ›įµ‰! įµ‚įµ‰ Ė”įµ’įµ›įµ‰ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" įµ€Ź°įµ‰ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— įµ—Ź°ā±āæįµ Ė¢įµ‰āæĖ¢įµ‰ į¶ įµ’Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ Ź³įµ‰įµįµƒā±āæ Ź·įµƒĖ¢ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒŹ³ā±āæįµā€§ į”†įµ—ā±Ė”Ė” āæįµ’įµ— įµƒŹ·įµƒįµįµ‰āø“ įµ—Ź°įµ‰ įµįµ˜į¶ į¶ Ė”įµ‰įµˆ Ė¢įµ’įµ˜āæįµˆ įµ’į¶  į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµ›įµ’ā±į¶œįµ‰ įµįµƒįµˆįµ‰ Ź·įµƒŹø įµ—įµ’ įµ—Ź°Ź³įµ’įµ˜įµŹ° į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "į“µ Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³ Ź·Ź°įµ‰āæ Źøįµ’įµ˜ įµƒįµˆįµ’įµ–įµ—įµ‰įµˆ Ė¢įµ–įµ’įµ—ā€§ā€§" į”†įµƒā±įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ āæįµ‰Ė£įµ— Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµ‡Źø Ź°ā±įµā€§ į““įµ‰ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź·įµƒįµįµ‰ įµ˜įµ– Źøįµ‰įµ— įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆāæ'įµ— Ė¢įµ˜įµįµįµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ‰āæįµ‰Ź³įµŹø įµ—įµ’ Ź³įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ āæįµ’Ź³ įµ’įµ–įµ‰āæ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ Źøįµ‰įµ—ā€§ į”†įµ–įµ’įµ— Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒĖ¢āæ'įµ— įµƒĖ¢ į¶œįµ’įµįµƒįµ—įµ’Ė¢įµ‰ įµƒĖ¢ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź³įµ‰į¶œįµ’įµāæā±Ė¢įµ‰įµˆ Ė¢įµ–įµ’įµ—'Ė¢ įµ‡Źø Ź°ā±įµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ āæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰įµˆ Ė¢įµ–įµ’įµ— įµ‰įµƒįµįµ‰Ź³ Ź·Ź°įµ‰āæ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ‰Źøįµ‰Ė”ā±įµˆ įµ‡įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø įµ—Ź·ā±įµ—į¶œŹ°įµ‰įµˆ įµ‡įµ˜įµ— Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰įµˆā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµƒĖ¢įµ–įµ‰įµˆ ā±āæ įµ‰Ė£į¶œā±įµ—įµ‰įµįµ‰āæįµ— įµ˜įµ–įµ’āæ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ įµįµ’įµ›įµ‰įµįµ‰āæįµ—ā€§ "į“µ'įµ›įµ‰ įµā±Ė¢Ė¢įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į“µ Ė”įµ’įµ›įµ‰ Ź·Ź°įµ’įµ Ź·įµ‰ įµƒĖ”Ė” įµāæįµ’Ź·ā€§ā€§ā€§" į¶œįµ’įµƒĖ£įµ‰įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰įµā±āæ Ź·įµƒįµā±āæįµ įµ˜įµ–ā€§ į““įµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ė¢įµ–įµ’įµ— āæįµ˜įµˆįµįµ‰ Ź°ā±įµ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° įµ˜āæįµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ Ź³įµ‰įµƒį¶œįµ— įµˆā±Ź³įµ‰į¶œįµ—Ė”Źøā€§ į”†įµ—ā±Ė”Ė” į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢ā±įµŹ°įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė¢Ė”įµ’Ź·Ė”Źø įµ’įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ įµ—įµ’ā€§ ā±½ā±Ė¢ā±įµ’āæ āæįµ’įµ— Ė¢įµ’ įµ‡Ė”įµ˜Ź³Ź³Źø āæįµ’Ź· Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ‡įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø Ė”ā±į¶ įµ— Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆā€§ "į“¹įµā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§" "įµįµ’Źøāø“ Ź·Ź°įµƒ?" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‡Ė”ā±āæįµįµ‰įµˆā€§ "įµ‚Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€§ā€§" į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ įµŹ³įµ’įµįµŹøāø“ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒā±āæ į¶ Ź³įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµƒĖ”Ė” į¶ ā±āæįµƒĖ”Ė”Źø Ź³įµ‰įµā±Ė¢įµ—įµ‰Ź³įµ‰įµˆā€§ "į“¼įµ˜ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ˜Ė”Ė” įµ–įµƒā±āæ Ė¢įµ˜Ź³įµįµ‰ Ė¢Ź°įµƒŹ³įµ–įµ‰Ź³ā€§ "įµ‚Ź°įµ‰Ź³įµ‰āø“ Ź·Ź°įµƒįµ— Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ; įµįµƒŹ°āø“ Ź·Ź°įµ‰āæ įµˆā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "įµ‚Ź°įµƒāø“ Ź·Ź°įµƒįµ—'Ė¢ įµįµ’ā±āæįµ įµ’āæā€½" į““įµ‰'įµˆ į¶ ā±āæįµƒĖ”Ė”Źø įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆ ā±āæ įµƒ į¶ įµ˜Ė”Ė” Ė¢įµ‰āæįµ—įµ‰āæį¶œįµ‰ā€§ "Źøįµ’įµ˜ įµįµ’įµ—įµ—įµƒ į¶»ā±įµ– Ė”ā±āæįµ‰ įµ‡įµ˜įµ— į¶ įµ‰Ė”Ė”; Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµƒįµˆįµ‰ Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ įµ—įµ’įµ’įµ į¶œįµƒŹ³įµ‰ įµ’į¶  Źøįµ’įµ˜ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ–įµ’įµ— įµƒĖ”Ė¢įµ’ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ Źøįµ’įµ˜ā€§" į“¬āæĖ¢Ź·įµ‰Ź³įµ‰įµˆ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ "į“µįµ— Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ Źøįµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³įµˆįµƒŹøāø“ Ė¢įµ’ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ—Ź³įµ’įµįµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ įµƒŹ³įµā€§ į”†įµ—ā±Ė”Ė” įµ—įµ’ įµˆā±į¶»į¶»Źø įµ—įµ’ Ė¢ā±įµ— įµ˜įµ– įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ įµ’Ź·āæ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ‰įµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ‰Ė”įµ– Ź°ā±įµ įµ˜įµ–Ź³ā±įµŹ°įµ— Ė¢įµ’ įµƒĖ¢ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— įµƒ įµˆŹ³ā±āæįµ įµ’į¶  Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³ā€§ "įµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµƒāæįµƒįµįµ‰įµˆā€§ "į“°įµ’ Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ— įµįµ‰ įµ—įµ’ įµįµ’ įµā±įµ›įµ‰ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ–įµƒį¶œįµ‰?" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆā€§ "į”†įµ—įµƒŹøā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ė”įµ‰įµ— įµįµ‰ įµāæįµ’Ź· ā±į¶  Źøįµ’įµ˜ āæįµ‰įµ‰įµˆā€§ā€§ā€§" "į“µ'įµ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ Ź³įµ‰Ė¢įµ—āø“ Ź°įµ’Ė”įµˆ įµŹø Ź°įµƒāæįµˆā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµā±Ė”įµ‰įµˆ įµƒįµ— į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡āø“ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµ‡Źø Ė¢ā±įµˆįµ‰ā€§
į¶ Ź³įµƒįµ—įµ‰Ź³āæā±Ė¢įµƒįµ—ā±įµ’āæ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ Pt. 1 į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€™Ė¢ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ—įµ’Ź·āæ Ź·Ź°įµ‰āæ ā±įµ— Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆā€§ į““įµ‰ Ź·įµƒĖ¢ įµ˜Ė¢ā±āæįµ įµ—įµ’ įµƒāæįµƒĖ”ŹøĖ¢įµ‰ įµƒ įµŹ³įµƒįµ‡įµ‡Źø įµ–įµƒįµ—įµ—Źø Ź·Ź°įµ‰āæ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ–įµƒāæā±į¶œįµįµ‰įµˆā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€™Ė¢ įµįµƒį¶œŹ°ā±āæįµ‰Ź³Źø Ź·įµƒĖ¢ Ė”ā±įµ—įµ‰Ź³įµƒĖ”Ė”Źø įµįµƒįµˆįµ‰ įµ’į¶  Ė¢įµ—įµ‰įµ‰Ė” į”†įµ’ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµįµ’įµ— įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—Ź³įµ’āæįµįµ‰Ė¢įµ— įµ—Ź°ā±āæįµ Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ į¶ ā±āæįµˆ įµƒįµ— Ź°įµƒāæįµˆ, įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµƒ į¶œŹ³įµ’Ź· įµ‡įµƒŹ³ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒŹ· įµŹ³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ˜Ė¢įµ‰ įµƒĖ”Ė” Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ—Ź³įµ‰āæįµįµ—Ź° įµ—įµ’ įµ—įµƒįµįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡ā±įµįµįµ‰Ė¢įµ— Ė¢Ź·ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’āæįµ—Ź³įµƒįµ–įµ—ā±įµ’āæā€§ į“¹ā±Ė¢Ė¢ā±āæįµā€§ į¶ įµ’Ź³ Ė¢įµ—įµƒāæįµˆā±āæįµ ā±āæ į¶ Ź³įµ’āæįµ—, į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢Ź·ā±āæįµ ā±āæĖ¢įµ—įµ‰įµƒįµˆā€§ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµƒā±įµįµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµ–įµ–įµƒŹ³įµƒįµ—įµ˜Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— įµįµ’įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€™Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµ‡įµ‰ā±āæįµ ā±āæ įµ‡įµ‰įµ—Ź·įµ‰įµ‰āæā€§ įµ€Ź°įµ‰āæ į¶ įµ‰Ė”Ė” įµ‡įµƒį¶œįµ įµƒāæįµˆ Ź°ā±įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµįµƒį¶œŹ°ā±āæįµ‰ā€§ į“¬Ė”Ė” ā±āæ įµƒ įµįµ’įµįµ‰āæįµ—ā€™Ė¢ įµ—ā±įµįµ‰, Źøįµ‰įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµ’Ė”Ė”įµ’Ź·ā±āæįµ Ė¢Ź°įµ’į¶œįµ įµ’į¶  Ė¢ā±Ė”įµ‰āæį¶œįµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— į¶ įµ’Ź³įµ‰įµ›įµ‰Ź³ā€§ į“ŗįµ’įµ‡įµ’įµˆŹø įµāæįµ‰Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— įµ—įµ’ Ė¢įµƒŹø į¶ ā±Ź³Ė¢įµ—, įµƒĖ¢ įµ‰įµ›įµ‰āæ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  į¶ įµ‰Ė”įµ— įµˆŹ³įµ‰įµƒįµˆį¶ įµ˜Ė”ā€§ įµ€įµ‰įµƒŹ³Źø įµ‰Źøįµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆ ā€œį“¾Ė”įµƒāæįµā€¦ā€ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—įµ’įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ įµįµƒį¶œŹ°ā±āæįµ‰ įµ—įµ’ įµˆā±Ė¢įµ–įµ’Ė¢įµ‰ įµ’į¶  ā±įµ— įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ ā±įµ—ā€™Ė¢ į¶œįµ’įµįµ–Ė”įµ‰įµ—įµ‰ įµƒāæįµƒĖ”ŹøĖ¢ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źøā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·įµƒĖ¢ Ź°įµ’įµ–ā±āæįµ į¶ įµ’Ź³ įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź·ā±Ė”Ė”ā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ—įµ—Ė”įµ‰ į¶ įµ’Ź³ įµƒāæ įµ˜įµ–Ė¢įµ‰įµ— Ź³įµ‰Ė¢įµ–įµ’āæĖ¢įµ‰ į¶ Ź³įµ’įµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ ā€œį¶œįµƒāæ Źøįµ’įµ˜ Ź°įµ‰įµƒŹ³ įµįµ‰? į”†įµƒŹøā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź°įµ’Ė”įµˆ įµ‡įµƒį¶œįµ Ė¢įµ’įµ‡Ė¢ā€§ ā€œįµ‚įµ‰Ė”Ė”, į“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµƒį¶œį¶œįµ‰Ė¢Ė¢ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—, Ė¢įµ’ į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ įµŹø Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ ā±įµ— ā±Ė¢!ā€ ā€œį“¬Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ˜Ź³įµ‰?ā€ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆā€§ ā€œį“µ į¶œįµƒāæā€™įµ— Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ Ź°ā±įµ!ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ į“®įµ’įµ‡, įµ’įµ˜Ź³ įµ‡įµ’Ė¢Ė¢ Ź·ā±Ė”Ė” āæįµ’įµ— įµ‡įµ‰ Ź°įµƒįµ–įµ–Źø ā±į¶ ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆāæā€™įµ— Ź·įµƒā±įµ— įµ—įµ’ Ź°įµ‰įµƒŹ³ įµƒāæįµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ Ź·įµ’Ź³įµˆ, į¶œįµƒŹ³įµ‰į¶ įµ˜Ė”Ė”Źø įµ—įµƒįµā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ įµ–ā±āæįµ‰įµƒįµ–įµ–Ė”įµ‰ Ź°įµ’įµįµ‰ā€§ ā€œį“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµāæįµ’Ź·Ė¢ Ź°ā±įµ įµƒāæįµˆ Źøįµ‰įµ— Ė¢Ź°įµ‰ā€™Ė¢ įµ—įµ’ įµ‡įµ˜Ė¢Źøā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµ‰įµ— Ź°ā±įµ įµˆįµ’Ź·āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ‡įµ‰ įµĖ”įµƒįµˆ į¶ įµ’Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— įµįµƒįµˆ įµƒįµ— Ź°ā±įµ, įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ Ź°ā±įµ āæįµ’įµ— įµƒŹ·įµƒįµįµ‰āæā±āæįµ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµįµ’Ź³įµ‰ įµ˜āæĖ¢įµ‰įµ—įµ—Ė”ā±āæįµ įµ—Ź°įµƒāæ įµƒāæ įµ’įµ˜įµ—įµ‡įµ˜Ź³Ė¢įµ—ā€§ į”†įµ’ Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ–Ź³įµ‰įµ–įµƒŹ³įµ‰ Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ˜į¶œŹ° įµ—įµ’ įµįµ‰įµ‰įµ– įµ‡įµ˜Ė¢Źø įµƒāæįµˆ įµ˜Ė¢įµ‰į¶ įµ˜Ė”Ė”Źø įµ’į¶œį¶œįµ˜įµ–ā±įµ‰įµˆ Ź·Ź°ā±Ė”Ė¢įµ— įµįµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµ įµƒāæ įµ‰Źøįµ‰ įµ’āæ Ź°ā±įµā€§ į““įµ‰ įµāæįµ‰Ź· Ź°ā±Ė¢ įµ’Ź·āæ į¶œŹ³Źøā±āæįµ Ź·įµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ź·įµƒŹ³Ź³įµƒāæįµ— įµƒ Ė¢āæįµƒįµ–įµ–Źø Ź³įµ‰įµįµƒŹ³įµ į¶ Ź³įµ’įµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ, Ė¢įµ’ Ź°įµ‰ Ź·įµ’Ź³Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµįµ’Ź³įµ‰ā€§ į“µįµ—ā€™Ė¢ įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Ė”įµƒįµ—įµ‰ įµƒĖ¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·įµƒĖ¢ Ź·įµƒā±įµ—ā±āæįµ įµ‡Źø Ź°ā±Ė¢ Ė¢ā±įµˆįµ‰ā€§ į““įµ‰ įµƒĖ”Ė¢įµ’ Ź°įµ’įµ–įµ‰įµˆ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ į¶œįµ’įµįµ‰ į¶œŹ°įµ‰į¶œįµ įµ‡Źø įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ Ź°ā±Ė¢ Ź·įµ’Ź³įµ Ė¢Ź°ā±į¶ įµ—ā€§ įµ‚Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—ā±āæįµ įµ—Ź·ā±įµ—į¶œŹ°ā±āæįµ, į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµƒįµ— įµ˜įµ– Ė¢įµ—Ź³įµƒā±įµŹ°įµ—ā€§ į“µįµ—ā€™Ė¢ įµ‰įµ›įµ‰āæā±āæįµ āæįµ’Ź·, įµƒāæįµˆ āæįµ’ įµ›ā±Ė¢ā±įµ—įµ’Ź³Ė¢ į¶œįµƒįµįµ‰ā€§ į“ŗįµ’ į¶œįµƒĖ”Ė”Ė¢ āæįµ’Ź³ įµ˜įµ–įµˆįµƒįµ—įµ‰Ė¢ā€§ įµ€Ź°įµ‰ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— įµ—Ź°ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ź·įµƒĖ¢ įµˆā±į¶»į¶»ā±āæįµ‰Ė¢Ė¢, į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā€™Ė¢ Ė¢įµ‰įµ‰įµā±āæįµĖ”Źø į¶ įµƒŹ³įµƒŹ·įµƒŹø įµ›įµ’ā±į¶œįµ‰ į¶ įµƒā±āæįµ—Ė”Źø Ź³ā±āæįµā±āæįµā€¦ ā€œį“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°įµ‰įµˆ Ź°ā±įµ įµįµƒĖ¢įµ– įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° įµƒ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—ā€§ į“ŗįµ’įµ— Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ’įµ›įµ‰Ź³Ź·Ź°įµ‰Ė”įµ Ź°ā±įµ, Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒā±įµ—įµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµ įµ—įµ’ įµ—įµƒĖ”įµ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ įµˆįµ’ā±āæįµ įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµā€§ ā€œįµ‚Ź°įµƒįµ— įµƒįµ į“µ įµˆįµ’ā±āæįµā€¦ā€ ā€œį“¼Ź° į“µā€™įµ Ė¢įµ’ įµĖ”įµƒįµˆā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢ā±įµŹ°įµ‰įµˆ Ź·ā±įµ—Ź° Ź³įµ‰Ė”ā±įµ‰į¶ ā€§ ā€œįµ‚Ź°Źøā€¦ā€ ā€œį“µ Ź·įµƒĖ¢ Ė¢įµ’ Ź·įµ’Ź³Ź³ā±įµ‰įµˆ, įµ‡įµ˜įµ— į“µ įµ‡Ź³įµ˜āæįµ Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ įµŹø Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ā€§ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ įµ—įµƒĖ”įµ įµ—įµ’ įµįµ‰ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ į“µ į¶œįµƒĖ”Ė” į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ!ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ, įµˆįµ’ā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ įµ‡įµ‰Ė¢įµ— įµ—įµ’ į¶œįµ’āæįµ—įµƒā±āæ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Ė£į¶œā±įµ—įµ‰įµįµ‰āæįµ—ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµˆā±įµƒĖ” įµ—įµ‰Ė”įµ‰įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ ā€œį““įµ‰ Ź·įµ’įµįµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź·!ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµƒāæįµĖ¢ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ ā€œį“µ įµįµƒįµˆįµ‰ Ė¢įµ’įµįµ‰ Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³ į¶ įµ’Ź³ Źøįµƒ! įµ‚įµƒāæāæįµƒ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ— įµ’Ź³ ā±į¶œįµ‰ā€¦ā€ to be cont. pt. 2
į”†ā±įµˆįµ‰ įµ‡Źø Ė¢ā±įµˆįµ‰ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“¼āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’į¶  įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°Ź³įµ‰Ź· įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµƒįµ–įµ–Ė”ā±āæįµ Ź°įµ’įµ’įµ įµƒĖ¢ ā±įµ— įµƒįµ—įµ—įµƒį¶œŹ°įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’į¶  įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ā€§ į”†įµ‰į¶œįµ˜Ź³ā±āæįµ ā±įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ‰āæįµ— įµƒāæįµˆ įµįµ’įµ— į¶»ā±įµ–Ė”ā±āæįµ‰ įµįµ‰į¶œŹ°įµƒāæā±Ė¢įµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź²įµ˜įµįµ–įµ‰įµˆ Ė¢Ė”ā±įµˆā±āæįµ įµ’āæ įµˆįµ’Ź·āæā€§ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ įµƒįµ‡įµ’įµ›įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµƒįµˆ Ź·Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ–įµ‰ Ė¢įµ—Ź³ā±āæįµ Ź°įµ‰ Ė¢įµ‰įµ›įµ‰Ź³įµ‰įµˆ ā±įµ—ā€§ į¶ įµƒĖ”Ė”ā±āæįµ įµˆįµ’Ź·āæ Ź°įµ‰įµƒįµˆį¶ ā±Ź³Ė¢įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°ā±įµ— įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµƒŹ³įµˆ į¶œįµ‰įµįµ‰āæįµ— įµ’āæį¶œįµ‰ Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”Ė” įµˆįµ’Ź·āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒŹ· įµƒāæįµˆ Ź³įµƒāæ įµ’įµ˜įµ— įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź°ā±įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ’įµ˜āæįµˆāø“ Ė¢įµ—įµƒāæįµˆā±āæįµ Ź°ā±įµ įµ˜įµ–ā€§ į““įµ’Ź·įµ‰įµ›įµ‰Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ Ź³įµ’Ė”Ė”įµ‰įµˆ įµ˜įµ– ā±āæ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµƒāæįµˆ į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ˜įµ—įµ—įµ‰Ź³įµ‰įµˆ įµƒ āæįµ’ā±Ė¢įµ‰ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”Ė”āø“ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒįµ—į¶œŹ°ā±āæįµ Ź°ā±įµ į¶ įµƒā±āæįµ—ā€§ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ‡įµƒį¶œįµįµ‰įµˆ įµƒŹ·įµƒŹø Ė”įµ‰įµƒįµ›ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰įµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒĖ¢ įµ˜āæįµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ Ź³įµ‰įµįµƒā±āæ į¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢āæįµ‰Ė¢Ė¢ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ į“øā±Ė¢įµ—ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø ā±āæįµŹ³įµ‰įµˆā±įµ‰āæįµ—Ė¢ ā±āæ įµˆįµ‰Ė¢įµ–įµ‰Ź³įµƒįµ—ā±įµ’āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ”Ė¢įµ’ įµāæįµ‰Ź· į”†įµƒāæįµˆŹø įµƒāæįµˆ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ź·įµ‰Ź³įµ‰ Ź°įµƒįµ›ā±āæįµ įµƒ įµā±Ź³Ė”Ė¢ įµ—Ź³ā±įµ–āø“ Ė¢įµ’ Ź°įµ‰ Ė¢įµ‰įµ— Ź°ā±Ė¢ įµ‡įµ’įµˆŹø įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ° įµƒĖ¢ Ė¢įµ–įµ’įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµįµ’įµ‰įµ‡įµƒ įµ–įµ˜įµ–įµ–Źø įµ—Ź³įµ’įµ—Ė¢ įµ’įµ›įµ‰Ź³ā€§ į”†įµ–įµ’įµ— Ź·Ź°ā±įµįµ–įµ‰Ź³įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ įµįµƒįµ›įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµā±Ė¢Ė¢įµ‰Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź³įµ‰Ė¢įµ–įµ’āæįµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµ–įµ’įµ—Ė¢ Ė”ā±į¶œįµā±āæįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢Ė”ā±įµŹ°įµ—įµ‰Ė¢įµ—! "į“µ įµ‡Ź³įµ’įµ˜įµŹ°įµ— Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ— įµ’į¶  Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź°įµ’įµįµ‰ā€§ā€§" į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ įµ€Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ įµ—Ź°ā±āæįµāø“ Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢ Ė¢įµ—Ź³įµ‰įµƒįµ įµˆįµ’Ź·āæ Ź°ā±Ė¢ į¶ įµƒį¶œįµ‰ā€§ "į“¾Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ įµ’Ź° įµ–Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ į”†Ź°įµ‰Ė”įµˆįµ’āæ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ā€§" į”†įµ’įµ‡įµ‡ā±āæįµ įµƒāæįµˆ įµ–įµƒįµ—įµ—ā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ įµƒŹ³įµ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ Ź°ā±Ė¢ Ė¢ā±įµˆįµ‰ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ–įµ˜Ė”Ė”įµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµƒ į¶œŹ°įµƒā±Ź³ įµ‡Źø Ź°ā±įµ įµƒįµˆŹ²įµƒį¶œįµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ°ā€§ į““įµ‰ Ź°įµ‰Ė”įµˆ Ė¢įµ–įµ’įµ—ā€§ "į“µ'Ė”Ė” Ė¢įµ–įµ‰āæįµˆ įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ— Ė¢įµ’ Ź·įµ‰'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµ‡Źø Ė¢ā±įµˆįµ‰ā€§ā€§" įµ€Ź°įµ‰ āæįµ‰Ė£įµ— įµįµ’Ź³āæā±āæįµ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒŹ·įµ’įµįµ‰ Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ‡Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "į“³įµ’įµ’įµˆ įµįµ’Ź³āæā±āæįµ įµˆįµ‰įµƒŹ³ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ! į“µ Ź°įµ’įµ–įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµįµ‰įµ— į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ įµƒāæŹø įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ įµ—įµ’įµˆįµƒŹøā€§ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµā±Ė¢Ė¢įµ‰įµˆ įµ‡Źø įµ˜Ė¢!" į“·ā±Ė¢Ė¢ā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ į¶ įµ’Ź³įµ‰Ź°įµ‰įµƒįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒįµ— įµ‡Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "į”†Ź°įµ’Ź· įµįµ‰ įµƒ Ė¢ā±įµāæā€§ā€§ā€§" į¶œŹ³Źøā±āæįµ įµƒįµįµƒā±āæāø“ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆįµ‰į¶œā±įµˆįµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź³įµ‰įµƒįµˆ įµ—įµ’ Ź°ā±įµ Ź·Ź°ā±Ė”Ė¢įµ— Ź·įµƒā±įµ—ā±āæįµā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ— įµ‡įµ’įµ’įµĖ¢ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ āæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰įµˆ įµƒ įµ‡įµ’įµ’įµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµƒįµ‡Ė”įµ‰ā€§ "į“¬ įµ‡įµ’įµ’įµ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— āæįµ˜į¶œĖ”įµ‰įµƒŹ³ įµ–įµ’Ź·įµ‰Ź³ā€§ā€§" į¶œŹ°įµ˜į¶œįµĖ”įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Ė¢ā±įµ— Ź·ā±įµ—Ź° į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "į“µ'Ė”Ė” Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰įµā±āæāæā±āæįµā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’įµ— ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ įµ‡Źø Ź°ā±Ė¢ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ 'į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµƒŹ³įµ‰ Źøįµ’įµ˜? į“µ įµƒįµ įµƒįµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ā€§ā€§' į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµƒāæĖ¢Ź·įµ‰Ź³įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµ’į¶  įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ "į“µ'įµ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—!" į“¬į¶ įµ—įµ‰Ź³ Ź°įµƒāæįµā±āæįµ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰āø“ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ‰āæįµ— Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ‡įµ’įµ’įµā€§ į““įµ‰ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³Ė¢įµ—įµƒāæįµˆ Ź°įµƒĖ”į¶  įµ’į¶  ā±įµ— įµƒāæįµˆ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ė”ā±įµįµ‰ ā±įµ— įµ–įµƒŹ³įµ—ā±į¶œįµ˜Ė”įµƒŹ³Ė”Źø Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶ āø“ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµįµ‰įµ–įµ— įµ’āæ Ź³įµ‰įµƒįµˆā±āæįµ ā±įµ— įµ—įµ’ Ź°ā±įµā€§ā€§ į“¾įµ‰įµ—Ė¢ įµƒŹ³įµ‰ Ė¢įµįµƒŹ³įµ— įµƒāæįµˆ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ‰āæĖ¢įµ‰āø“ Ė¢įµ’ Ė¢įµ–įµ’įµ— įµāæįµ‰Ź· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ į¶œįµ’įµįµ‰ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµįµƒā€§ į”†įµ–įµ’įµ— ā±įµįµįµ‰įµˆā±įµƒįµ—įµ‰Ė”Źø Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ āæįµ˜įµˆįµįµ‰ Ź°ā±įµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµˆįµ‰įµ—įµ‰į¶œįµ—įµ‰įµˆ Ė¢Ė”įµ’Ź·Ė”Źø įµ‡įµ˜įµ— Ė¢įµ˜Ź³įµ‰Ė”Źø Ź³įµ‰į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³Źøā€§ "į”†įµ–įµ’įµ— Ė”įµ’įµ›įµ‰Ė¢ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ’ įµįµ˜į¶œŹ°āø“ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ’ įµˆįµ’ į“µā€§ įµ‚įµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ź·įµƒāæįµ— Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ Ź·įµ‰Ė”Ė”ā€§ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ė¢įµ’ įµƒįµįµƒį¶»ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“ŗįµ’ įµįµƒįµ—įµ—įµ‰Ź³ Ź·Ź°įµƒįµ—āø“ ā±įµ—'Ė¢ įµƒ įµ–Ź³įµ’įµā±Ė¢įµ‰ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµ›įµ’ā±į¶œįµ‰ į¶œįµ’įµįµ–Ė”ā±įµįµ‰āæįµ—ā±āæįµ Ź°ā±įµā€§ į““įµ‰ įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź·įµƒįµįµ‰āæāø“ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ–įµ’įµ— įµ‡įµƒŹ³įµįµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ į¶ ā±āæįµƒĖ”Ė”Źø Ė¢Ź°įµ’Ź· Ė¢Ė”ā±įµŹ°įµ— įµįµ’įµ›įµ‰įµįµ‰āæįµ— įµƒĖ¢ Ė¢įµ–įµ’įµ— įµ‡įµƒŹ³įµįµ‰įµˆā€§ "į“øįµ’įµ›įµ‰ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§" Ė¢įµƒā±įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į“µ'įµ Ė¢įµ’ įµ–Ź³įµ’įµ˜įµˆā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ ā±āæįµƒĖ”Ė”Źø įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° įµ—įµ’ Ź·įµƒįµįµ‰āæ įµ˜įµ–āø“ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ į¶ Ė”įµ˜įµ—įµ—įµ‰Ź³ā±āæįµ įµ’įµ–įµ‰āæā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ— įµƒŹ³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ā» Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµƒŹ³įµ‰ Ź·įµ‰ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒā±āæ Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Ź°įµ‰ įµįµ’įµ— Ź°įµ˜Ź³įµ—ā€§ "Źøįµƒįµ’āø“ Ź·Ź°įµƒįµ— Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ; Ź·Ź°įµƒįµ—'Ė¢ įµįµ’ā±āæįµ įµ’āæā€½" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į”†įµƒā±įµˆāø“ įµˆįµƒį¶»įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ź·įµ‰įµƒįµā€§ į“¶įµ˜Ė¢įµ— įµ—Ź°įµ‰āæāø“ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ į¶œįµƒįµįµ‰ ā±āæ Ź·ā±įµ—Ź° įµ‡įµ’įµƒŹ³įµˆ įµįµƒįµįµ‰ā€§ "į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ā€§" "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į“µ įµ‡Ź³įµ˜āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµįµƒįµįµ‰!" į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµ–Ė”įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµˆįµ’Ź·āæ įµ‡Źø įµ—Ź°įµ‰įµā€§ "į¶œįµƒāæ Źøįµ’įµ˜ įµā±įµ›įµ‰ įµ˜Ė¢ įµƒ įµįµ’įµįµ‰āæįµ— į“¾įµƒįµ—?" "į”†įµ˜Ź³įµ‰ā€§ā€§" į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµ–Ė”įµƒŹøįµ‰įµˆ Ź·ā±įµ—Ź° Ė¢įµ–įµ’įµ—ā€§ "į“µ įµāæįµ’Ź· Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ į¶œįµ’āæį¶ įµ˜Ė¢įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ įµŹ³įµ’įµįµŹøāø“ įµ‡įµ˜įµ— Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰Ė”Ė” įµƒāæįµˆ įµįµ’įµ— Ź°įµ˜Ź³įµ—ā€§ į¶œįµƒāæ Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ‰Ė”Ė” įµįµ‰ Ź·Ź°įµƒįµ— Źøįµ’įµ˜ Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³?" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ‰Ė”įµ–įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢ā±įµ—įµ—ā±āæįµ Ź°ā±įµ įµ˜įµ– įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ź·įµƒĖ¢ įµˆā±Ė¢įµ’Ź³ā±įµ‰āæįµ—įµ‰įµˆā€§ "įµ€Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’į¶  įµ’į¶  Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµƒįµ˜Ź³įµƒāæįµ—'Ė¢ā€§ā€§" "Źøįµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³įµˆįµƒŹø Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰Ė”Ė” įµ’į¶ į¶  įµƒāæįµˆ į“µ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ė”įµ‰į¶ įµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ Ė¢ā±įµˆįµ‰ā€§ į”†įµ–įµ’įµ— įµƒĖ”Ė¢įµ’ Ė¢įµ—įµƒŹøįµ‰įµˆ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµ‡Źø Ė¢ā±įµˆįµ‰āø“ įµƒāæįµˆ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ į¶œįµƒįµįµ‰ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ į“µ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµ į“µ Ź·įµƒĖ¢āæ'įµ— Ź°įµ’įµįµ‰ įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° Ź°ā±įµā€§" "į“°įµ’ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ‰įµ‰ įµįµ‰ įµƒĖ¢ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ?" "į“¼į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰! į“ŗįµ’Ź· Ė”įµ‰įµ—'Ė¢ Ė¢įµ‰įµ‰ Ź·Ź°įµƒįµ— įµįµƒįµįµ‰ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ'Ė¢ įµįµ’įµ—ā€§ā€§" "į“°įµ’įµ‰Ė¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµ–Ė”įµƒŹø?" "įµ‚įµ‰ į¶œįµƒāæ įµ—Ź³Źø į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ'Ė¢ āæįµ‰Ź· įµįµƒįµįµ‰!" "į¶ ā±āæįµ‰ į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ā€§ā€§" "į¶œįµƒāæ į“µ įµƒĖ¢įµ Źøįµ’įµ˜ Ź·Ź°Źø Źøįµ’įµ˜ Ź°įµ‰Ė”įµ– į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµƒįµˆ įµƒ Ė”ā±įµ—įµ—Ė”įµ‰ į¶ įµƒĖ”Ė” įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰'Ė¢ įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ āæįµ’Ź·! į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ āæįµ’Ź³įµįµƒĖ” Źøįµ‰įµ— Ė¢įµ’ įµ‡įµ˜įµ— įµˆįµ’āæ'įµ— Ź·įµ’Ź³Ź³Źøā€§ā€§" "į“µ į¶œįµƒāæ Ź³įµ’Ė”Ė” įµˆā±į¶œįµ‰ į¶ įµ’Ź³?" "į“³įµ’ įµƒŹ°įµ‰įµƒįµˆā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµāø“ Ź·Ź°įµ’ įµ—Ź°įµ‰āæ įµ—įµ’Ė¢Ė¢įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµˆā±į¶œįµ‰ įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµˆā±į¶œįµ‰ įµ˜āæā±āæįµ—įµ‰āæįµ—ā±įµ’āæįµƒĖ”Ė”Źø Ź°ā±įµ— Ź°ā±įµā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµ’įµ— įµˆįµƒį¶»įµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ įµƒ įµįµ’įµįµ‰āæįµ—ā€§ "įµ‚įµƒįµ—į¶œŹ° ā±įµ—!" į““įµ‰ Ė¢įµƒā±įµˆ Ź·įµ‰įµƒįµĖ”Źøā€§ "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµ—Ź°ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµįµƒįµįµ‰'Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰Ė¢įµ— Ź³ā±įµŹ°įµ— āæįµ’Ź·ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµƒāæįµˆ įµ˜įµ– įµ‡įµ˜įµ— Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” āæįµ’įµ— Ź³įµ‰į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³įµ‰įµˆ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ°āø“ į¶ Ź³įµ˜Ė¢įµ—Ź³įµƒįµ—įµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµ—įµ’ Ź°įµ˜Ź³įµ—ā€§ "Źøįµ’įµ˜ āæįµ‰įµ‰įµˆ Ź°įµ‰Ė”įµ–?" į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— āæįµ‰įµ‰įµˆ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź°įµ‰Ė”įµ–ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢āæįµƒįµ–įµ–įµ‰įµˆ įµƒįµ— į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ "į“µ įµ—Ź°ā±āæįµ Ź°įµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ź·įµƒāæįµ—Ė¢ įµ—įµ’ Ź³įµ‰į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³āø“ į“¾įµƒįµ—ā€§ į“µ'Ė”Ė” į¶œįµƒįµ—į¶œŹ° įµ˜įµ– Ź·ā±įµ—Ź° Źøįµ’įµ˜ įµƒįµ— įµƒāæ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ—ā±įµįµ‰!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ˜įµįµįµ‰įµˆ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ į“¬į¶ įµ—įµ‰Ź³ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ė”įµ‰į¶ įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—āø“ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ‰āæįµ— Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒĖ¢āø“ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢ Ź·įµ‰Ė”Ė” įµ˜įµ– ā±āæ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ— ā±Ė¢ Ź·Ź³įµ’āæįµā€§ā€§ā€§" "į“µ į¶œįµƒāæ'įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ įµįµ‰įµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ˜įµ– įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ°!" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµƒŹ³Ź³ā±įµ›įµ‰įµˆ įµ‡įµƒį¶œįµ į¶ Ź³įµ’įµ Ź°įµ‰Ź³ įµ—Ź³ā±įµ–ā€§ "į“·įµƒŹ³įµ‰āæ! į“¼Ź° į“µ įµƒįµ įµĖ”įµƒįµˆ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆ įµ‰įµ›įµ‰Ź³Źøįµ—Ź°ā±āæįµā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±Ė¢ Ź·ā±į¶ įµ‰ įµƒĖ¢ Ė¢įµ–įµ’įµ— Ź·įµ‰āæįµ— įµ˜įµ– įµ—įµ’ Ź°įµ‰Ź³ā€§ "į““įµ‰Źøā€§ā€§" "į““ā±āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ; į“µ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Źøįµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³įµˆįµƒŹø!" "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ‰Ė”įµ–įµ‰įµˆ įµįµ‰ įµ’įµ˜įµ—ā€§ į¶œįµƒāæ Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹø įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ—?" "į“µ Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ Ź·ā±Ė”Ė”!"
squidbob 20,000 patties under the sea 23-24 truth or square Pizza delivery episode Dying for pie A day without tears A krusty koncessionaires Are you happy now? Band geeks Breath of fresh squidward Bubblebassā€™s tab Bulletin board Eek! An urchin! Spongebob youā€™re fired Funny pants Good neighbors Hello bikini bottom Hiccup plague Bottle burglars House fancy Yeti crabs Krab borg Krusty towers Kwarantined krab Love that squid Two thumbs down Larry the floor manager Mermaid pants Mimic madness House worming Mind the gap Missing identity Mustard o mine Pat the dog Out of the picture Boating buddies Pineapple rv Manray returns Plankton paranoria Restraining spongebob Fiasco Sanitation insanity The sewers of bikini bottom Shark vs. Pods Copybob dittopants Skill crane Snooze you lose Krusty katering Spin the bottle Spongebob in random land Larryā€™s gym Spongebobā€™s big birthday blowout Spongebobā€™s last stand The check up Squid baby Squid defense Squid plus one Squidā€™s visit Squidbob tentaclepants Squiditis Squids on a bus Squidwood Squidnoir Abrasive side Ear worm The bikini bottom triangle The ghost of plankton two faces of squidward Spongehenge Under the small top Squidward sick daze Unreal estate Code yellow Wishing you well Mall girl pearl Whale watching Artist unknown SpongeBob on parade Yellow pevement Abandon twits Boss for a day
į“¬Ė¢įµā±āæįµ į¶ įµ’Ź³ įµƒ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ "į“µįµ—'Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ’įµ’įµˆ į¶ įµ’Ź³ Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµƒŹø ā±āæ įµƒĖ”įµ’āæįµ‰ā€§ į“ŗįµ’ Ź·įµ’āæįµˆįµ‰Ź³ Źøįµ’įµ˜ įµƒŹ³įµ‰ įµā±Ė¢įµ‰Ź³įµƒįµ‡Ė”įµ‰! į“®įµ‰į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ įµ’Ź³ į¶œįµƒįµ—į¶œŹ° įµ˜įµ– Ź·ā±įµ—Ź°ā€§ā€§ā€§" "į“·įµƒŹ³įµ‰āæ į“µ'įµ įµˆįµ’ā±āæįµ į¶ ā±āæįµ‰!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ Ź·ā±į¶ įµ‰ā€§ "į“µ'įµ įµ—įµ‰Ė”Ė”ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜!" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ė”įµ‰įµƒįµˆĖ¢ Ź°ā±įµ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµ įµ—įµ’ Ė¢įµ’į¶œā±įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰ā€§ 'įµ‚Ź°įµ’ įµā±įµŹ°įµ— įµ‡įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰Ė¢įµ— įµ—įµ’ įµƒ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ įµ’į¶  įµā±āæįµ‰' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶ ā€§ 'į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµƒįµ˜įµŹ°įµ— įµįµ‰ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ź°įµƒįµ›ā±āæįµ į¶ įµ˜āæ įµƒāæįµˆ įµ—įµ‰įµƒįµŹ·įµ’Ź³įµ' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— įµƒĖ¢ įµįµ‰įµįµ’Ź³ā±įµ‰Ė¢ įµ’į¶  įµā±āæįµˆāæįµ‰Ė¢Ė¢ įµ‰Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆā€§ į““įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ’įµįµ‰ā€§ "į““įµ’įµįµā±āæįµƒā€”Ź·įµƒŹ°?" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒŹ·įµ’įµįµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° įµƒ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— Ź°įµ‰įµƒŹ³ā±āæįµ įµƒ įµ–įµ‰Ź³Ė¢įµ’āæ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶ Ź³įµ’āæįµ— įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ į““įµ‰ įµ’įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ź·įµƒāæįµ—Ė¢ įµįµ‰ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— įµ’įµ˜įµ— įµƒāæįµˆ įµ‡įµ’āæįµˆ Ė¢įµ’ į“µ į¶œįµƒįµįµ‰ įµ—įµ’ Źøįµ’įµ˜ įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµƒŹ³įµ‰ āæā±į¶œįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰Ė¢įµ— į“µ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—įµ’ įµƒ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµā±Ė”įµ‰įµˆ įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ Ė”įµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Ź°ā±įµ ā±āæā€§ "į“µ Ź·įµƒĖ¢ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµ—įµ’ įµįµ’ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒŹ³įµā€§ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ź·įµƒāæįµ—Ė¢ įµįµ‰ įµ—įµ’ įµįµƒįµįµ‰ įµƒ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ˜įµ‰ įµ’į¶  Ź°ā±įµ Ė¢įµ’ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ź°įµ‰Ė”įµ– Ė¢į¶œįµ˜Ė”įµ–įµ—!" į”†įµ’ įµ—Ź°įµ‰Źø įµįµ’įµ— įµƒĖ”Ė” įµ—Ź°įµ‰ įµƒŹ³įµ— Ė¢įµ˜įµ–įµ–Ė”ā±įµ‰Ė¢ āæįµ‰įµ‰įµˆįµ‰įµˆā€§ "į“µįµ— įµ—įµƒįµįµ‰Ė¢ įµƒ įµˆįµƒŹø įµ’Ź³ Ė¢įµ’ įµ—įµ’ įµˆŹ³Źø įµ’āæį¶œįµ‰ ā±įµ— į¶ ā±āæā±Ė¢Ź°įµ‰įµˆāø“ Ė¢įµ’ Ź·įµ‰ į¶œįµƒāæ įµ—įµƒįµįµ‰ įµ—įµ˜Ź³āæĖ¢ įµįµ˜įµƒŹ³įµˆā±āæįµ ā±įµ—!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "į“µ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµƒŹ³įµ›ā±āæįµ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµƒį¶œā±įµƒĖ” įµˆįµ‰įµ—įµƒā±Ė”Ė¢ įµƒāæįµˆ Źøįµ’įµ˜ Ź°įµƒāæįµˆĖ”įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—Ź³įµ˜į¶œįµ—įµ˜Ź³įµ‰ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ Ė¢įµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµƒĖ¢įµ‰ā€§ "į“°įµ‰įµƒĖ”!" "į”†įµ’ Ź·įµ‰ įµ‰įµƒį¶œŹ° įµįµ˜įµƒŹ³įµˆ ā±įµ— įµƒ įµˆįµ’į¶»įµ‰āæ Ź°įµ’įµ˜Ź³Ė¢ įµ–įµ‰Ź³ įµ—įµ˜Ź³āæ įµƒįµ— įµƒ įµ—ā±įµįµ‰ā€§ į“µ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµįµ’ įµ—įµ‰Ė”Ė” Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµ’ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ įµ‡įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµā±įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ'Ė¢ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—įµƒŹøįµ‰įµˆā€§ "Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæāæįµƒ Ė¢įµ‰įµ‰ ā±įµ— āæįµ’Ź· įµ’Ź³ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ź·įµƒā±įµ— į¶ įµ’Ź³ ā±įµ— įµ—įµ’ į¶ ā±āæā±Ė¢Ź° įµˆŹ³Źøā±āæįµ?" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢Ź°ā±į¶ įµ—įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆ Ź·įµƒŹ³įµˆ įµ–įµ’āæįµˆįµ‰Ź³įµ‰įµˆā€§ "į“µ įµ‡įµ‰įµ— Ė¢į‘«įµ˜ā±Ė”Ė”ā±įµƒįµ'Ė¢ įµįµ’āæāæįµƒ įµįµ’ įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ’Źø ā±įµ—ā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµįµ˜įµƒŹ³įµˆā±āæįµ ā±įµ— įµƒĖ¢ Ź·įµ‰ Ė¢įµ–įµ‰įµƒįµ Ė¢įµ’ā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ įµ—Ź³įµ˜Ė¢įµ— Ź°ā±įµ įµ—įµ’?" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ į¶ įµ’Ė”Ė”įµ’Ź·įµ‰įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒŹ³įµā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ–įµƒį¶œįµ‰įµˆ Ė”įµ’įµ’įµā±āæįµ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ ā±įµ—ā€§ "į“µįµ—'Ė¢ įµįµ’Ė¢įµ— įµ‰Ė£į‘«įµ˜ā±Ė¢ā±įµ—įµ‰ įµƒŹ³įµ— įµ–ā±įµ‰į¶œįµ‰ į“µ'įµ›įµ‰ Ė¢įµ‰įµ‰āæ!" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė¢ā±įµŹ°Ė¢ā€§ "į“¶įµ˜Ė¢įµ— įµˆįµ’āæ'įµ— įµ—Ź³Źøā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ įµ—Ź°ā±āæįµ į“µ'įµˆ Ź·įµƒĖ¢įµ—įµ‰ įµŹø įµ‰āæįµ‰Ź³įµŹø įµ’āæ įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ’Źøā±āæįµ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ į“µ Ź°įµ‰Ė”įµ– įµ—įµ’ įµ‡įµ˜ā±Ė”įµˆ?" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµƒį¶œį¶œįµ˜Ė¢ā±āæįµ įµ’į¶  įµƒįµ— į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ "į“¼Ź° Ź·įµƒā±įµ— Ź·įµ‰ įµįµ’įµ—įµ—įµƒ įµįµ’ įµ—įµ’ Ź·įµ’Ź³įµ āæįµ’Ź·! į”†įµ‰įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢Ź°ā±į¶ įµ—ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒāæįµˆ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė”įµ‰į¶ įµ— Ź°ā±įµ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒŹ³įµā€§ "įµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢ į¶ įµ’Ź³ Ź·įµ’Ź³įµā±āæįµ Ė”įµƒįµ—įµ‰ įµ‡įµ’ŹøĖ¢!" į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—įµ’Ė”įµˆ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµƒāæįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ į¶œĖ”įµ’Ė¢ā±āæįµ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµƒįµ˜Ź³įµƒāæįµ— į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ 'į“¹Źø įµ—įµ˜Ź³āæ įµ—įµ’ įµįµ˜įµƒŹ³įµˆ Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆ Ź·įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ˜įµ‰' Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ—āø“ įµ‰Ė£į¶œā±įµ—įµ‰įµˆĖ”Źøā€§ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ'Ė¢ į¶ įµ’Ė”Ė”įµ’Ź·įµ‰įµˆ įµ‡Źø į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ˜įµ‰ā€§ "įµ€ā±įµįµ‰ įµ—įµ’ Ė¢Ź·ā±įµ—į¶œŹ° Ė¢Ź°ā±į¶ įµ—Ė¢ įµƒāæįµˆ į¶ įµ’Ź³ įµįµ‰ įµ—įµ’ įµįµ˜įµƒŹ³įµˆā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµƒāæįµˆ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒįµ— Ė”įµ‰įµƒāæā±āæįµ įµƒįµįµƒā±āæĖ¢įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµƒĖ¢įµ‰ įµƒĖ¢ įµƒ įµ‡įµƒį¶œįµ Ź³įµ‰Ė¢įµ— įµƒĖ¢ Ź°ā± Ė¢įµ’į¶ įµ— Ė¢āæįµ˜į¶ į¶ Ė”ā±āæįµ Ė¢āæįµ’Ź³įµ‰Ė¢ Ź·įµ‰Ź³įµ‰ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆā€§ 'į“ŗįµ’Ź· į“µ įµāæįµ’Ź· Ź°įµ’Ź· į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ź·Ź°įµ‰āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ į“µ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź²įµ’įµ‡' į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ—ā€§ "į“µā€§ā€§ā€§" "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ ā±įµ— įµ—įµ’ įµįµ‰ā€§ā€§" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡āø“ įµ‡įµ‰įµŹ³įµ˜įµˆįµā±āæįµĖ”Źø įµįµ’ā±āæįµ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°įµ‰įµˆ āæįµ‰Ź³įµ›įµ’įµ˜Ė¢Ė”Źø įµƒĖ¢ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ‡įµ‰āæįµ— įµˆįµ’Ź·āæā€§ "į““įµ‰Źø įµ—Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€§ā€§" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ź³įµ˜įµ‡įµ‡įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµ’į¶  į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµƒĖ¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°įµ‰įµˆā€§ įµ€Ź°įµ‰ Ė¢āæįµ’Ź³ā±āæįµ Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ įµ‰Źøįµ‰įµ‡Ź³įµ’Ź· į¶ įµ˜Ź³Ź³įµ’Ź·Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” āæįµ’įµ— Ź·įµƒįµā±āæįµ Źøįµ‰įµ—ā€§ "įµįµ– įµƒāæįµˆ įµƒįµ—įµ’įµā€§ā€§" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ "į““įµįµįµā€§ā€§ā€§" "į“µ Ė¢įµƒā±įµˆ į“³į“±įµ€Ķ įµį“¾!" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Źøįµ‰Ė”Ė”įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė”įµ‰įµˆ įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ į¶ įµƒĖ”Ė”ā±āæįµ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµƒĖ¢ā±įµˆįµ‰ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ė¢įµ—įµƒāæįµˆā±āæįµ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµ˜įµ–ā€§ "įµ‚Ź°įµƒā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ė¢įµ˜įµ–įµ–įµ’Ė¢įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµįµ˜įµƒŹ³įµˆā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµŹø Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ˜įµ‰!" "į“µ'įµ įµįµ’āæāæįµƒ įµįµ˜įµƒŹ³įµˆ ā±įµ— āæįµ’Ź· Ė¢įµ’ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆāø“ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµ įµ—įµ’āæ įµˆā±į¶»į¶»ā±āæįµ‰Ė¢Ė¢ Ė¢įµ˜įµ‡Ė¢ā±įµˆįµ‰įµˆā€§ "į”†įµ’Ź³Ź³Źøā€§ā€§" "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµƒāæŹø Ź·įµ’Ź³įµ įµ—įµ’ įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź· Ė¢įµ’ į“µ į¶œįµƒāæ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– ā±āæ įµ’āæį¶œįµ‰ įµŹø Ź°įµ’įµ˜Ź³Ė¢ įµ‰āæįµˆā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ ā±āæį¶ įµ’Ź³įµĖ¢ā€§ "į“µ'Ė”Ė” į¶œįµ’įµįµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµįµ’Ź³āæā±āæįµ į¶ įµ’Ź³ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒŹøĖ¢ā€§ "Źøįµ’įµ˜ Ė”įµ’įµ’įµā€§ā€§ā€§" "į“µ įµāæįµ’Ź·!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź³įµ‰įµ–Ė”ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶œįµƒįµįµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—ā€§ "į“µ'įµˆ įµ‡įµ˜ā±Ė”įµ— Ź°įµ‰Ė”įµ–įµ‰įµˆ įµƒ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ˜įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ āæįµ’įµˆįµˆįµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ė¢Ź°įµ‰ Ź°įµ‰Ė”įµ–įµ‰įµˆ Ź°įµ‰Ź³ Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆ įµ˜įµ– įµ—įµ’ įµ‡įµ‰įµˆā€§ "į“µ'įµ›įµ‰ įµ—įµ’ įµįµ’ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź· įµįµ’Ź³āæā±āæįµā€§ā€§" "į“µ'įµ įµĖ”įµƒįµˆ; įµįµ‰įµ— įµƒ įµįµ’įµ’įµˆ āæā±įµŹ°įµ—'Ė¢ Ź³įµ‰Ė¢įµ—!" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė¢ā±įµ—įµ˜įµƒįµ—įµ‰įµˆā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ‰āæįµ— įµ‡įµƒį¶œįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ āæįµ‰Ė£įµ— įµįµ’Ź³āæā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµƒįµ–įµ–ā±Ė”Źø įµ–įµƒįµ—Ź³įµ’Ė”Ė”ā±āæįµ įµƒŹ³įµ’įµ˜āæįµˆ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ˜įµ‰ā€§ "į“µ įµ—Ź°ā±āæįµ ā±įµ—'Ė¢ įµˆŹ³Źøā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒŹøĖ¢ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’įµ˜į¶œŹ°įµ‰įµˆ ā±įµ— įµƒāæįµˆ Ź·įµƒĖ¢ įµˆŹ³Źøā€§ "į“¬Ė”Ė” įµįµ’įµ’įµˆ!" į““įµ‰ įµ—įµ’Ė”įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į“ŗįµ’ įµˆįµƒįµįµƒįµįµ‰ įµƒĖ¢ į¶ įµƒŹ³ įµƒĖ¢ į“µ į¶œįµƒāæ įµ—įµ‰Ė”Ė”ā€§ā€§" "į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ'Ė¢ įµįµ’āæāæįµƒ įµ‡įµ‰ Ė¢įµ’ Ź°įµƒįµ–įµ–Źø!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµƒįµ˜įµŹ°įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ—įµ‰Ė£įµ—įµ‰įµˆ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ "į“µ Ė”įµ’įµ›įµ‰ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ Ź°ā±įµ!" į”†įµ‰įµ‰ā±āæįµ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ’įµ– Ź·ā±įµ—Ź° įµĖ”įµ‰įµ‰ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— įµ’į¶  Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź°įµ’Ź· įµįµƒįµˆįµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµˆįµ’Ź·āæā€§ 'į““įµ‰ ā±Ė¢ Ė¢įµ’ āæā±į¶œįµ‰ įµ—įµ’ įµƒĖ”Ė” įµ‡įµ˜įµ— įµ’į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰ Ź°ā±Ė¢ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆĖ¢ā€§ į“µį¶  įµ’āæĖ”Źø į“µ įµāæįµ‰Ź· Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ź°įµ’Ź· Ź°įµ‰ į¶ įµ‰įµ‰Ė”Ė¢ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµįµ‰ įµˆįµ‰įµ‰įµ– įµˆįµ’Ź·āæ ā±āæĖ¢ā±įµˆįµ‰' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”įµ— āæįµ’įµ— Ė¢įµ’ ā±įµįµ–įµ’Ź³įµ—įµƒāæįµ—ā€§ 'į“µį¶  įµ’āæĖ”Źø į“µ įµįµƒįµˆįµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ’ Ź°įµƒįµ–įµ–Źø įµ—įµ’' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµƒįµ— Ź°ā±įµ įµˆįµ‰įµ–Ź³įµ‰Ė¢Ė¢ā±āæįµĖ”Źøā€§ į““įµ‰ Ė¢įµƒŹ· į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ź³įµ˜āæ įµ—įµ’ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒāæįµˆ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ˜įµ‰ įµƒĖ¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ‡įµ’įµ˜āæį¶œįµ‰įµˆ Ė¢įµā±Ė”ā±āæįµā€§ "į“µ'įµ įµƒį¶œįµ—įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø ā±įµįµ–Ź³įµ‰Ė¢Ė¢įµ‰įµˆ; ā±įµ— Ė”įµ’įµ’įµĖ¢ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ įµˆŹ³Źø!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ’āæįµā±āæįµĖ”Źø Ė¢įµƒŹ· į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”ā±įµŹ°įµ— įµ˜įµ– įµƒĖ¢ Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµįµƒįµ›įµ‰ Ź°ā±įµ Ė¢įµ’įµįµ‰ įµ–įµƒįµ—Ė¢ā€§ "į“¼į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰ Ė¢ā±āæį¶œįµ‰ ā±įµ—'Ė¢ įµ’į¶  Źøįµ’įµ˜!" "į“¼Ź°; įµ—Ź°įµƒāæįµĖ¢ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµƒ įµ‡įµ‰Ė¢įµ— į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ įµ’į¶  įµā±āæįµ‰āø“ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµƒāæ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ! į¶œįµƒāæ į“µ į¶œįµƒĖ”Ė” Źøįµ’įµ˜ įµŹø įµ‡įµ‰Ė¢įµ— į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ?" "į“µį¶  į“µ Ė¢įµƒŹø Źøįµ‰Ė¢āø“ Ź·ā±Ė”Ė” Źøįµ’įµ˜ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµ–Ź³įµ’įµā±Ė¢įµ‰ įµįµ‰ āæįµ’įµ— įµ—įµ’ Ė¢įµƒŹø ā±įµ— ā±āæ įµ–įµ˜įµ‡Ė”ā±į¶œ?" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµā€§ į”†į‘«įµ˜įµ‰įµƒĖ”ā±āæįµ Ź·ā±įµ—Ź° Ź²įµ’Źøāø“ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ‰įµįµ‡Ź³įµƒį¶œįµ‰ Ź°ā±įµā€§ "Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµƒįµįµƒį¶»ā±āæįµāø“ Ź·Ź°ā±į¶œŹ° į“µ Ė”įµ’įµ›įµ‰!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰įµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— įµ—įµ’ Ź·įµ‰Ė”Ė” įµ˜įµ– ā±āæ įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢; Ź°įµ‰ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ė”ā±įµįµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³Ė¢ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  į¶œŹ³Źøā€§ 'į“µ įµˆįµ’ āæįµ’įµ— įµāæįµ’Ź· Ź°įµ’Ź· Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµįµƒįµįµ‰Ė¢ Ź°ā±įµ Ė¢įµ’ Ź°įµƒįµ–įµ–ā±įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµƒāæ į“µ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ–įµ’āæįµˆįµ‰Ź³įµ‰įµˆā€§ į““įµ‰ įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ āæįµ’įµ— įµ—įµ’ Ė”įµ‰įµ— įµ’įµ˜įµ— įµƒ Ė¢įµ’įµ‡ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµƒŹ·įµƒŹø Ė¢įµ’ įµ—Ź°įµ‰Źø įµā±įµŹ°įµ—āæā€™įµ— Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰ā€§ į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— įµ—įµ’ į¶ įµƒĖ”Ė”āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ‡Źø Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³ įµƒ įµ—Ź³įµ‰įµ‰ā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ—'Ė¢ įµ˜įµ– Ź·ā±įµ—Ź°ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµāæįµ’Ź· į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ‡įµ˜įµ— į“µ'Ė”Ė” įµįµ’ į¶œŹ°įµ‰į¶œįµ įµ’āæ!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź³įµƒāæ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Ź°įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµ—Ź³įµ‰įµ‰ā€§ į““įµ‰ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ Ź°įµ˜įµįµā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ įµāæįµ‰įµ‰Ė¢ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ Ź°įµ’Ė”įµˆā±āæįµ įµ‡įµƒį¶œįµ Ź·Ź°ā±įµįµ–įµ‰Ź³Ė¢ā€§ į“ŗįµ’įµ— įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ Ź°įµ’Ź· įµ—įµ’ įµƒįµ–įµ–Ź³įµ’įµƒį¶œŹ° Ź°ā±įµāø“ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµāæįµ‰Ź· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ āæįµ’įµ— įµ’įµ›įµ‰Ź³Ė”Źø įµƒį¶ į¶ įµ‰į¶œįµ—ā±įµ’āæįµƒįµ—įµ‰ āæįµ’Ź³ įµƒĖ¢įµ į¶ įµ’Ź³ įµ—įµ’įµ˜į¶œŹ° įµ‰įµ›įµ‰Ź³ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒŹ· Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆ Ė”įµ’įµ’įµā±āæįµ įµ˜įµ– įµ—įµ’ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµ’āæį¶œįµ‰Ź³āæįµ‰įµˆ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ź°ā±įµā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į“µ Ė¢įµ‰įµ‰ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµ˜įµ–Ė¢įµ‰įµ—ā€§ā€§ā€§" "į”†įµ’ā€½" "įµ‚įµ‰Ė”Ė” įµˆįµ’ Źøįµ’įµ˜ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµƒāæŹø įµ—Ź°ā±āæįµ į“µ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’?" "Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ‰įµ‰įµ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė¢įµ’ įµĖ”įµƒįµˆ Ź·ā±įµ—Ź° į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ā€§ā€§" "Źøįµ‰įµƒ Ź°įµ‰'Ė¢ Ė”ā±įµįµ‰ įµƒ įµ‡Ź³įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ—įµ’ įµįµ‰!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢ā±įµŹ°įµ‰įµˆ Ź·ā±įµ—Ź° į¶œŹ³Źøā€§ "į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰Ė¢įµ— į“µ'įµ›įµ‰ įµ—įµ’ įµƒ įµ‡įµ‰Ė¢įµ— į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆāø“ įµƒāæįµˆ Źøįµ’įµ˜ įµƒŹ³įµ‰ įµ–įµ’Ė”ā±įµ—įµ‰ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° į¶ įµ’Ź³ įµ—įµ’ įµ—įµ’Ė”įµ‰Ź³įµƒįµ—įµ‰ įµįµ‰ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’įµ’įµ įµƒ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµ—Ź°ā€§ "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµįµ‰įµ— Ź°įµ’Ź· įµ—Ź°įµ‰Źø įµįµ‰įµ— įµ—įµ’ Ź°įµƒāæįµ įµ’įµ˜įµ— Ź·ā±įµ—Ź° Źøįµ’įµ˜ Ź·Ź°ā±Ė”Ė¢įµ— į“µ į¶œįµƒāæāæįµ’įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ įµįµ’ įµƒ įµˆįµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź°įµ’įµ˜įµ— įµƒŹ³įµįµ˜ā±āæįµ Ź·ā±įµ—Ź° įµŹø Ź·ā±į¶ įµ‰ į“µ Ź°įµƒįµˆ įµ–Ź³įµ’įµŹ³įµƒįµįµįµ‰įµˆ! į“µį¶  Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ įµ–Ź³įµ‰įµ—įµ‰āæįµˆ įµ—įµ’ Ė”ā±įµįµ‰ įµŹø į¶œįµ’įµįµ–įµƒāæŹø Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź°įµƒįµ‡įµ‰ įµ—įµ’ā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ āæįµ’!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµƒįµ›įµ‰ Ź°ā±įµ įµƒ įµā±Ė¢Ė¢ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµ’Ź³įµ‰Ź°įµ‰įµƒįµˆā€§ "Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź· Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ įµ—įµƒĖ”įµ įµ—įµ’ įµįµ‰āø“ įµƒāæįµˆ į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµƒįµ įµƒį¶ Ź³įµƒā±įµˆ įµ’į¶  ā±Ź³Ź³ā±įµ—įµƒįµ—ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ā€§ į“µįµ—'Ė¢ Ź°įµƒŹ³įµˆ Ź·Ź°įµ‰āæ į“µ Ź·įµ’Ź³įµ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡āø“ įµ‡įµ˜įµ— į“µ'įµˆ Ė”įµ’įµ›įµ‰ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµįµ’įµ’įµˆ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ įµįµ‰įµƒāæ ā±įµ—?" "į“¼į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰ā€§ā€§ā€§"
į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°Źø āæįµ‰ā±įµŹ°įµ‡įµ’įµ˜Ź³ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµ—įµƒŹøĖ¢ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ "į“µįµ—'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ į¶ įµ˜āæ!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ āæįµ‰įµ‰įµˆįµ‰įµˆ Ė¢įµ’įµįµ‰ ā±įµįµ–Ź³įµ’įµ›įµ‰įµįµ‰āæįµ—Ė¢ įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Ź·įµ’Ź³įµįµ‰įµˆ įµ’āæā€§ į”†įµ’ Ź°įµ‰'Ė¢ Ė¢įµ—įµƒŹøā±āæįµ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ āæįµ’įµ— įµįµ’āæāæįµƒ Ė”įµ‰įµ— Ź°ā±įµ Ė¢įµ—įµƒŹø ā½įµƒāæįµˆ įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź°įµ‰ įµƒāæįµˆ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµˆā±Ė¢Ė”ā±įµįµ‰ įµƒĖ”Ė” įµ—Ź°įµ‰ āæįµ’ā±Ė¢įµ‰ į¶ Ź³įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµ’Ź³įµā¾ įµƒāæįµˆ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµˆįµ’įµ‰Ė¢āæ'įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° Ź³įµ’įµ’įµ įµ—įµ’ ā±āæį¶œĖ”įµ˜įµˆįµ‰ Ź°ā±įµā€§ į“³įµƒŹ³Źø įµ—Ź°įµ‰ Ė¢āæįµƒā±Ė” įµ‰įµ›įµ‰āæ į¶œŹ³įµƒĖ¢Ź°įµ‰Ė¢ Ź°įµ‰Ź³įµ‰āø“ įµƒāæįµˆ Ź°įµ‰ Ė”ā±įµįµ‰Ė¢ įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° į”†įµ–įµ’įµ—āø“ įµŹø Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆ'Ė¢ įµ–įµ˜įµ–įµ–Źøā€§ į“µ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµįµ‰įµ‰įµ– įµƒāæ įµ‰Źøįµ‰ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰įµāø“ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œįµƒāæ įµįµ‰įµ— įµ‰įµƒĖ¢ā±Ė”Źø įµƒāæįµŹ³Źø Ź·Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµƒāæāæįµ’ŹøĖ¢ Ź°ā±įµāø“ įµƒįµ‡Ė”įµ‰ā±Ė¢įµ— įµ˜āæā±āæįµ—įµ‰āæįµ—ā±įµ’āæįµƒĖ”Ė”Źøā€§ įµ€Ź°įµ‰Źø įµāæįµ’Ź· įµ‰įµƒį¶œŹ° įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ Ź·įµ‰Ė”Ė”āø“ įµ‡įµ˜įµ— į¶œįµƒāæ įµ‡įµ‰ įµƒįµ— įµ’įµˆįµˆĖ¢ Ė¢ā±āæį¶œįµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ’Ź³įµĖ¢ į¶ įµ’Ź³ įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ‰āæįµ‰įµŹøāø“ Ź·Ź°ā±į¶œŹ° į¶œįµƒāæ įµ–įµ˜įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź·Ź³įµ’āæįµ Ź·įµƒŹøā€§ į“®įµ˜įµ— įµ’įµ–įµ–įµ’Ė¢ā±įµ—įµ‰Ė¢ įµƒįµ—įµ—Ź³įµƒį¶œįµ—āø“ įµįµƒįµā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ā±Ź³ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆĖ¢Ź°ā±įµ– įµˆŹøāæįµƒįµā±į¶œ įµˆįµ˜įµ’ Ź·įµ’Ź³įµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ įµįµ’ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ āæā±į¶œįµ‰ įµ—įµ’ įµƒĖ”Ė”āø“ įµƒāæįµˆ į¶œįµƒāæ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ‡įµ‰ āæā±į¶œįµ‰Ź³ įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµƒāæ į“µ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—ā±įµįµ‰Ė¢ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµāæįµ’Ź·Ė¢ Ź°įµ‰'Ė¢ įµƒ įµ–įµƒį¶œā±į¶ ā±Ė¢įµ— įµƒāæįµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµāæįµ’Ź·Ė¢ įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒāæįµįµ‰Ź³ ā±Ė¢Ė¢įµ˜įµ‰Ė¢ į”†įµ’ įµ—Ź°įµ‰Źø į¶œįµƒāæ į¶œįµ’įµįµ‰ įµ˜įµ– Ź·ā±įµ—Ź° į¶œįµ’įµįµ–Ź³įµ’įµā±Ė¢įµ‰Ė¢ įµ—įµ’ į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ— į¶»įµ’āæįµ‰Ė¢ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµƒĖ”Ė¢įµ’ įµāæįµ’Ź·Ė¢ Ź°įµ‰ Ź³įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø įµ’įµ–įµ‰āæĖ¢ įµ˜įµ–āø“ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµ’āæį¶œįµ‰ ā±āæ įµƒ Ź·Ź°ā±Ė”įµ‰ įµˆįµ’įµ‰Ė¢ įµ—įµ’ Ė”ā±įµįµ‰ įµįµ‰ įµ’Ź³ Ź°ā±Ė¢ įµŹ³įµƒāæįµˆįµįµƒā€§ į“®įµ˜įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź°įµ‰ Ź°įµƒĖ¢ Ė”ā±įµā±įµ—Ė¢ įµƒāæįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµāæįµ’Ź·Ė¢ ā±įµ—ā€§ įµ€Ź°įµ‰Źø Ź·įµ‰Ź³įµ‰ įµ–Ė”įµƒŹøā±āæįµ Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµ‰įµ—Ė¢ Ź·Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ—įµ˜įµ‡įµ‡įµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ įµ—įµ’įµ‰ įµ’āæ įµƒ Ź³įµ’į¶œįµā€§ "įµ‚įµƒįµ—į¶œŹ° įµ’įµ˜įµ— Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµįµ’ā±āæįµāø“ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ’įµ’Ė”!" Źøįµ‰Ė”Ė”įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’įµ’įµ Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ’į¶œįµ įµ’į¶ į¶ ā€§ į“µįµ—Ė¢ Ź°ā±Ė¢ įµ’Ź·āæ Ź·įµƒŹø įµ’į¶  Ė¢Ź°įµ’Ź·ā±āæįµ Ź°įµ‰ į¶œįµƒŹ³įµ‰Ė¢ į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ā€§ įµ‚įµ‰ įµįµ’įµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ’įµįµ‰ ā±į¶œįµ‰ įµ˜āæįµ—ā±Ė” į¶ įµ‰Ė”įµ— įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ā€§ įµ€Ź°įµ‰ įµ–įµ‰įµ—Ė¢ į¶œįµƒįµįµ‰ ā±āæĖ¢ā±įµˆįµ‰ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ–įµ’įµ— įµįµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ’įµįµ‰ įµā±Ė¢Ė¢įµ‰Ė¢ā€§ "į“±įµƒĖ¢Źøāø“ įµ‡įµ’Źø!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ—įµ‰Ė”Ė”ā±āæįµ Ė¢įµ–įµ’įµ—āø“ Ź°įµ’Ė”įµˆā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµįµ’įµ‰įµ‡įµƒā€§ į“ŗįµ’Ź· Ź°įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ˜į¶œŹ° įµ’į¶  įµƒ Ź°įµ˜įµįµįµ‰Ź³āø“ įµ‡įµ˜įµ— Ė¢āæįµ˜įµįµĖ”įµ‰Ė¢ Ź·ā±įµ—Ź° Ė¢įµ–įµ’įµ—; Ź°įµ‰ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµˆįµ’įµ‰Ė¢ Ź·ā±įµ—Ź° įµ–įµ‰įµ’įµ–Ė”įµ‰āø“ įµƒįµ— Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— āæįµ’įµ— į¶ įµ’Ź³ Ė”įµ‰āæįµįµ—Ź° įµ’į¶  įµ—ā±įµįµ‰ā€§ į“µ įµāæįµ‰Ź· āæįµ’įµ— įµ—įµ’ Ė¢įµ˜įµįµįµ‰Ė¢įµ— įµƒ įµ‡įµ’įµƒŹ³įµˆ įµįµƒįµįµ‰āø“ įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ įµŹø Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆĖ¢ į¶œįµ’įµįµ–įµ‰įµ—ā±įµ—ā±įµ›įµ‰ āæįµƒįµ—įµ˜Ź³įµ‰ā€§ į“µ Ź·įµƒĖ¢ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµ—įµ’ įµįµƒįµįµ‰ Ė¢įµ’įµįµ‰ į¶ įµ’įµ’įµˆ Ź·Ź°įµ‰āæ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź°įµ‰Ė”įµˆ įµ˜įµ– įµƒ įµ–įµƒįµ—įµ—Źøā€§ "į“µ įµāæįµ’Ź· Źøįµ’įµ˜'įµˆ Ė”ā±įµįµ‰ įµ—įµ’ įµƒāæįµƒĖ”ŹøĖ¢įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ‰į¶œā±įµ–įµ‰āø“ įµ‡įµ˜įµ— į“µ į¶ įµ‰įµ‰Ė” Źøįµ’įµ˜ Ė¢Ź°įµ’įµ˜Ė”įµˆ įµƒįµ— Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— įµįµ‰įµ— įµƒ įµ—įµƒĖ¢įµ—įµ‰ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ‰Ė”ā±į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢āæįµ‰Ė¢Ė¢ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ "į“®įµ˜įµ— ā±į¶  į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€§ā€§ā€§" "į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ āæįµ’įµ— Ź°įµ‰Ź³įµ‰; įµ‡įµ‰Ė¢ā±įµˆįµ‰Ė¢āø“ Ź·įµ‰'Ź³įµ‰ įµ’āæĖ”Źø įµ‰įµƒįµ—ā±āæįµ ā±įµ—āø“ āæįµ’įµ— Ź³įµ‰įµ›įµ‰įµƒĖ”ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµ’Ź³įµįµ˜Ė”įµƒ!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµāø“ įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ Ź°įµ‰'Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ’āæĖ”Źø įµ–įµ‰Ź³Ė¢įµ’āæ įµ‡įµƒŹ³āæįµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ Ė”ā±į¶ įµ‰ā€§ įµ€Ź°įµ‰Źø Ė¢įµ–Ė”ā±įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źøāø“ įµ‰įµƒįµ—ā±āæįµ įµ‰įµ›įµ‰Ź³Źø Ė”įµƒĖ¢įµ— įµįµ’Ź³Ė¢įµ‰Ė”! "įµ€Ź°įµƒāæįµ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ’ įµįµ˜į¶œŹ° įµā±įµˆā€§ā€§ā€§" į“µ Ė¢įµƒŹ· Ź°įµ’Ź· Ė¢ā±āæį¶œįµ‰Ź³įµ‰ Ź°įµ‰'Ė¢ Ź·ā±įµ—Ź° įµŹ³įµƒįµ—ā±įµ—įµ˜įµˆįµ‰āø“ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź³įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø Ė¢įµ’ įµƒį¶ į¶ įµ‰į¶œįµ—ā±įµ’āæįµƒįµ—įµ‰Ė”Źø Ė¢Ź°įµ’Ź·Ė¢ įµƒįµ–įµ–Ź³įµ‰į¶œā±įµƒįµ—ā±įµ’āæā€§ į“¬į¶ įµ—įµ‰Ź³ įµ‰įµƒįµ—ā±āæįµāø“ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ’ŹøĖ¢ įµ–įµ˜Ė”Ė”įµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ° ā±āæ į¶ Ź³įµ’āæįµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ‰Ė”įµ‰įµ›ā±Ė¢ā±įµ’āæā€§ į”†įµ‰įµƒįµ—įµ‰įµˆ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµ‡Źø Ė¢ā±įµˆįµ‰āø“ įµ—Ź°įµ‰Źø Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ įµ—įµ’ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°ā€§ į”†įµ–įµ’įµ— įµƒāæįµˆ į“³įµƒŹ³Źø Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ Ź³įµ‰Ė¢įµ— į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ "į“·ā±įµˆāø“ įµˆįµ’įµ‰Ė¢ Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ‡įµ’Ė¢Ė¢ įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµ—įµ‰Ė”Ė” Ź°ā±įµ į“µ'įµˆ įµ‡įµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹøā±āæįµ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµƒįµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ–Ė”įµƒį¶œįµ‰āø“ Ė¢įµ’ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź·įµ’Ź³Ź³Źø!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ Ė”įµ‰įµƒāæā±āæįµ į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰Ź³ā€§ "įµ‚įµƒā±įµ—āø“ į“µ'įµ›įµ‰ Ź·įµ’Ź³įµ įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź· įµįµ’Ź³āæā±āæįµ! įµ‚Ź°įµƒįµ—ā€§ā€§ā€§" "įµ€įµ‰Ė”Ė” Ź°ā±įµ Źøįµ’įµ˜'įµ›įµ‰ įµ‡įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµƒ Ź³įµ’įµ’įµ įµƒįµ— įµƒāæ ā±āæāæā€½" į“µ Ė¢įµ˜įµįµįµ‰Ė¢įµ—įµ‰įµˆā€§ įµ‚įµ‰ įµƒĖ”Ė” Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰įµˆ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ’āæāæįµƒ Ė”ā±įµįµ‰ ā±įµ— ā±į¶  Ź°įµ‰ įµāæįµ‰Ź· Ź°ā±Ė¢ Ė”įµ’ŹøįµƒĖ” Ź·įµ’Ź³įµįµ‰Ź³ Ė¢įµ—įµƒŹøįµ‰įµˆ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—āø“ įµ‰įµ›įµ‰āæ ā±į¶  ā±āæ Ė¢įµ˜į¶œŹ° į¶œā±Ź³į¶œįµ˜įµĖ¢įµ—įµƒāæį¶œįµ‰Ė¢ā€§ į“µįµ—'įµˆ į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ įµįµ’Ź³įµ‰ Ź³ā±Ė¢įµ įµ’į¶  įµ—Ź³įµ’įµ˜įµ‡Ė”įµ‰ įµ—Ź°įµƒāæ ā±įµ—Ė¢ Ź·įµ’Ź³įµ—Ź°! į“¼āæĖ”Źø ā±įµįµƒįµā±āæįµ‰ ā±į¶  Ź°įµ‰ įµāæįµ‰Ź· Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ āæįµ’įµ— įµ’āæĖ”Źø į¶œā±įµ›ā±Ė” įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ įµ‡įµ˜įµ— įµƒĖ”Ė¢įµ’ Ė¢Ź°įµƒŹ³įµ‰įµˆ įµƒ įµ–įµƒįµ—įµ—Źøā€§ā€§ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰Ė¢ Ź°įµ’Ź· Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµįµ’ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ āæā±į¶œįµ‰āø“ āæįµ’ įµįµƒįµ—įµ—įµ‰Ź³ Ź·Ź°įµƒįµ—āø“ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµƒįµ–įµ–Ź³įµ’įµ›įµ‰Ė¢ įµ’į¶  Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ‰įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµ‰įµƒį¶œįµ‰ Ź·Ź°įµ‰āæ įµ—Ź°įµ‰Źø'Ź³įµ‰ įµƒįµ— įµ’įµˆįµˆĖ¢ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³Ė¢įµ—įµƒāæįµˆĖ¢ Ź°ā±Ė¢ Ė”įµ’ŹøįµƒĖ”įµ—Źø įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡āø“ įµƒĖ”įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ‰Ė¢āæ'įµ— įµƒįµŹ³įµ‰įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° ā±įµ—ā€§ į““ā±Ė¢ įµįµ’įµƒĖ” ā±āæ Ė”ā±į¶ įµ‰ ā±Ė¢ Ė¢Ź°įµ’Ź·ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµ’Ź³Ė”įµˆ Ź°įµ’Ź· įµŹ³įµ‰įµƒįµ— Ź°įµ‰ į¶œįµƒāæ įµ‡įµ‰āø“ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµ’āæ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ė¢ā±įµˆįµ‰ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµƒā±įµˆ į¶œįµƒįµ— įµƒāæįµˆ įµįµ’įµ˜Ė¢įµ‰ įµįµƒįµįµ‰ā€§ į“µ Ź·įµƒĖ¢ įµ—Ź°ā±āæįµā±āæįµ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ— įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź³įµ’įµŹ³įµƒįµįµįµ‰ įµ‰āæįµˆįµ‰įµˆāø“ įµƒāæįµˆ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµ’į¶ į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ‰Ė”įµ‰įµ›ā±Ė¢ā±įµ’āæā€§ į“µ Ź·Ź°ā±Ė¢įµ–įµ‰Ź³įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— įµ—ā±įµįµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµįµ’ įµ—įµ’ įµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆ Ź·įµ’Ź³įµā€§ā€§ā€§" "į“µįµ įµ—įµ’ įµƒŹ³Ź³ā±įµ›įµ‰ įµƒįµ— āø įµ’'į¶œĖ”įµ’į¶œįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į‘«įµ˜ā±įµ‰įµ—Ė”Źø įµƒāæĖ¢Ź·įµ‰Ź³įµ‰įµˆāø“ Ė¢įµ’ įµƒĖ¢ įµ—įµ’ āæįµ’įµ— Ė¢įµ—ā±Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ Ź·Ź°įµ’ Ė”įµ‰įµƒāæįµ‰įµˆ įµ’āæ Ź°ā±įµ įµ˜āæįµƒŹ·įµƒŹ³įµ‰Ė¢ā€§ į“¼āæĖ”Źø įµįµ‰ įµƒāæįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·įµ‰Ź³įµ‰ įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ įµƒįµ— įµ‡Źø įµ—Ź°įµ‰ įµ‰āæįµˆ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź³įµ’įµŹ³įµƒįµįµįµ‰ā€§ į“¼Ź° Ź°įµ’Ź· į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź·įµ’įµ˜Ė”įµˆāæ'įµ— Ė”ā±įµįµ‰ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ ā±įµ—; į“µ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶œŹ°įµ˜į¶œįµĖ”įµ‰ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ āæįµ’įµ—ā±įµ’āæ įµ’į¶  Ź°ā±įµ į¶ įµ˜Ź³ā±įµ’įµ˜Ė¢ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ Ė¢ā±įµŹ°įµ—ā€§ "į““įµ’Ź·'Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ’įµ‰?" į“µ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆā€§ "įµ‚įµƒāæāæįµƒ į¶œŹ°įµ‰į¶œįµā€§ā€§ā€§" "į“µĖ”Ė” įµ—įµƒįµįµ‰ įµƒ Ė”įµ’įµ’įµ įµƒįµ— įµŹø įµ—įµ’įµ‰ įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź· įµįµ’Ź³āæā±āæįµā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆāø“ įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ Ė”ıįµ‰ įµˆįµ’Ź·āæ į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ—įµƒįµ‡Ė”Źø Ź·ā±įµ—Ź° įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµƒĢŠŹøā±āæįµ įµƒįµįµƒā±āæĖ¢įµ— Ź°ā±įµā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ— įµ—ā±įµįµ‰ ā±Ė¢ ā±įµ—?" į“µ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒŹøāø“ Ź³įµ’įµ˜Ė¢ā±āæįµ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į“¼Ź°āø“ į“µ įµįµ’įµ— įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµƒįµ— Ź·įµ’Ź³įµ! į“°įµ’āæ'įµ— Ź·įµƒāæįµ— į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ Ė¢įµ˜Ė¢įµ–ā±į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢āø“ āæįµ’Ź³ įµ‡įµ‰ Ė”įµƒįµ—įµ‰ įµ—Ź°įµ‰Ź³įµ‰!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰āø“ įµ‡įµ˜įµ— į“µ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶œŹ°įµ‰į¶œįµ įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ įµ—įµ’įµ‰ā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ— įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ’įµ‰?" į“µ į¶œįµƒĖ”Ė”įµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ—ā€§ į““įµ‰ į¶œŹ°įµ‰į¶œįµįµ‰įµˆ ā±įµ—āø“ įµƒāæįµˆ āæįµ’ Ź³įµ‰įµˆāæįµ‰Ė¢Ė¢ā€§ "į”†įµ—ā±Ė”Ė” įµįµ’ įµ‰įµƒĖ¢Źø įµ’āæ ā±įµ—ā€§" "įµ‚ā±Ė”Ė” įµˆįµ’!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒĖ”Ė”įµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ— įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė”įµ‰į¶ įµ—ā€§ "į“øįµƒĖ¢įµ— į“µ į¶œįµƒāæ Ź³įµ‰į¶œįµƒĖ”Ė” įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ Ź³įµ‰įµįµƒā±āæ į¶ įµ’į¶œįµ˜Ė¢Ė¢įµ‰įµˆ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢į¶œŹ³įµ‰įµ‰āæ įµ‡Źø Ź·ā±įµ—Ź° į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµ—Ź°ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµįµƒįµˆįµ‰ ā±įµ— įµ—Ź°Ź³įµ’įµ˜įµŹ° įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµƒĖ”į¶  įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź³įµ’įµŹ³įµƒįµįµįµ‰!" į“µ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź²įµ‰į¶œįµ—įµ‰įµˆāø“ Ź³įµ‰įµŹ³įµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Ė¢įµƒŹøā±āæįµ ā±įµ— Ź³ā±įµŹ°įµ— įµƒĖ¢ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ į“µ Ė¢įµƒā±įµˆ ā±įµ—; įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ Ź°įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— įµ’āæįµ‰ įµ—įµ’ įµƒįµˆįµā±įµ— įµ›įµ˜Ė”āæįµ‰Ź³įµƒįµ‡ā±Ė”ā±įµ—Źøā€§ į“¬Ė¢ Ź·įµƒĖ”įµā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµ‰įµ—Ė¢āø“ į“µ įµ˜Ė¢įµ‰įµˆ įµŹø Ė¢įµ˜įµ–įµ‰Ź³į¶œįµ’įµįµ–įµ˜įµ—įµ‰Ź³ įµˆįµ‰įµ—įµ‰į¶œįµ—ā±įµ’āæ Ź°įµ‰įµƒŹ³ā±āæįµ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµƒāæįµˆ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€§ "įµ‚Ź°Źø Źøįµ‰ Ė”ā±įµįµ–ā±āæįµāø“ įµ‡įµ’ā±?" "į“µ įµ—Ź³ā±įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµƒŹø Ź°įµ‰Ź³įµ‰āø“ įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ į“µ Ź³įµƒāæ įµ—įµ’ į¶ įµƒĖ¢įµ— āæįµ’įµ— Ė”įµ’įµ’įµā±āæįµ Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ į“µ Ź·įµƒĖ¢ įµįµ’ā±āæįµā€§ā€§ā€§" į“ŗā±į¶œįµ‰ Ė¢įµƒįµ›įµ‰āø“ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į“¶įµ‰Ė¢įµ— įµįµƒįµįµ‰ Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ āæįµ’įµ— įµ—įµ’ ā±āæįµ—įµ‰Ź³į¶ įµ‰Ź³įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź°ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµįµ’įµ— ā±įµ—āø“ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢; įµ‰įµ›įµ‰Ź³Źøįµ—Ź°ā±āæįµ'Ė¢ į¶ ā±āæįµ‰!" į“¼į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰āø“ Ź·įµ‰ įµˆā±įµˆāæįµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµƒāæŹø į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³Ė¢ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—ā€§ į“¼āæĖ”Źø įµ—Ź°ā±āæįµ įµ˜āæįµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ” ā½ā±į¶  įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµā¾ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ āæįµ’įµ— įµ—įµ’ Ė¢įµ—Ź³įµ‰Ė¢Ė¢įµ‰įµˆ įµ’āæ Ė”įµƒį¶œįµ įµ’į¶  įµ‡įµ˜Ė¢ā±āæįµ‰Ė¢Ė¢ įµ—įµ’įµˆįµƒŹøāø“ įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ Ź°įµ‰'Ė¢ įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ į¶œįµ’įµįµ‰ įµ˜įµ– Ź·ā±įµ—Ź° Ź·Ź°įµƒįµ— įµ—įµ’ įµˆįµ’ Ź·ā±įµ—Ź° Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ Ź·įµ’Ź³įµā€§ "į“øįµ‰įµ—'Ė¢ Ė¢įµ‰įµ‰; Ź°įµ‰ Ė”ā±įµįµ‰Ė¢ Ź²įµ‰Ė”Ė”Źøį¶ ā±Ė¢Ź°āø“ įµįµƒŹ³įµƒįµ—įµ‰āø“ įµįµ‰Ź³įµįµƒā±įµˆ įµįµƒāæ įµƒāæįµˆ įµ‡įµƒŹ³āæįµƒį¶œĖ”įµ‰ įµ‡įµ’Źøā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ Ź°įµ‰ įµįµ‰įµ—Ė¢ įµ’į¶ į¶  Ź·įµ’Ź³įµ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ įµ‰įµ›įµ‰āæā±āæįµĖ¢; Ź°įµ‰ įµā±įµŹ°įµ— įµ‡įµ‰ įµ—įµ’ Ź·įµ’Ź³āæ įµ’įµ˜įµ— įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒŹøāø“ įµƒĖ”įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° Ź°įµ‰'įµˆ įµƒįµ–įµ–Ź³įµ‰į¶œā±įµƒįµ—įµ‰ ā±įµ—!" "į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź²įµ˜įµįµ–įµ‰įµˆ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė”įµ‰įµˆ įµƒįµ— įµāæįµ’į¶œįµā±āæįµ į¶ Ź³įµ’įµ į¶ Ź³įµ’āæįµ— įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ įµ‚Ź°įµƒįµ—'Ė¢ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµˆįµ’ā±āæįµ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€§ā€§ā€§ "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ āæįµ’įµ— Ź°įµ‰Ź³įµ‰āø“ į¶œŹ°įµ‰į¶œįµ įµ‡įµƒį¶œįµ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ Ź°ā±Ė¢ Ė¢Ź°ā±į¶ įµ—ā€§ įµāæĖ”įµ‰Ė¢Ė¢ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ į¶ įµ’Ź³ Ė”įµ˜āæį¶œŹ°ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ "į“¼Ź°āø“ Ź°įµ‰'Ė¢ Ė¢įµ—įµƒŹøā±āæįµ Ź°įµ‰Ź³įµ‰? į“µ Ź·įµƒĖ¢ įµįµ’āæāæįµƒ įµįµ‰įµ— Ź°ā±įµ įµƒ Ė¢įµ˜Ź³įµ–Ź³ā±Ė¢įµ‰ įµįµ‰įµƒĖ”ā€§ į“µ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµāæįµ’Ź· Ź°įµ‰'Ė¢ Ė¢įµ—įµƒŹøā±āæįµ Ź·ā±įµ—Ź° Źøįµ’įµ˜!" į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ė¢įµƒā±įµˆ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ė¢Ź°įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ ā±āæ Ź°ā±Ė¢ į¶ įµƒį¶œįµ‰ā€§ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ź·įµ‰āæįµ— įµƒį¶œŹ³įµ’Ė¢Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—Ź³įµ‰įµ‰įµ— įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµ‰įµ–įµ— įµ’āæ įµ‡Ź³įµƒā±āæĖ¢įµ—įµ’Ź³įµā±āæįµ įµ’āæ Ź·Ź°įµƒįµ— Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ įµˆįµ’ā€§ į“¼āæį¶œįµ‰ Ź°ā±Ė¢ Ė¢Ź°ā±į¶ įµ— įµ‰āæįµˆįµ‰įµˆāø“ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·įµƒā±įµ—įµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµƒĖ¢įµ— įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ į¶œĖ”įµ‰įµƒŹ³ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ź°įµ‰įµƒįµˆā±āæįµ įµ’įµ›įµ‰Ź³ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€§ "į“¾Ź°įµ‰Ź·; Ė”įµ’āæįµ įµˆįµƒŹø įµ’āæ įµŹø į¶ įµ‰įµ‰įµ—āø“ įµƒĖ”Ė” Ź·Ź°ā±Ė”Ė¢įµ— įµƒįµ›įµ’ā±įµˆā±āæįµ įµ˜āæįµˆįµ˜įµ‰ įµ˜Ė¢įµ‰ įµ’į¶  įµŹø įµ—įµ’įµ‰!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµ’įµ— Ź·Ź°įµƒįµ— Ź°įµ‰ Ź·įµ’Ź³įµįµ‰įµˆ įµ’āæ į¶ įµ’Ź³ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ”Ė” įµˆįµƒŹø įµ’āæĖ”Źø įµ—įµ’ Ź³įµ‰įµ—įµ˜Ź³āæ įµ—įµ’ į¶ ā±āæįµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ°ā€§ "į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ Ź°įµ‰'Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— įµ’āæįµ‰ įµ—įµ’ į¶ įµƒĖ”Ė” įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– įµ—įµ’āæā±įµŹ°įµ—ā€§ā€§ā€§" į“µ įµ—įµ’Ė”įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“¶įµ˜Ė¢įµ— įµ—Ź°įµ‰āæāø“ įµƒ į¶œįµ’įµįµįµ’įµ—ā±įµ’āæ įµ’į¶œį¶œįµ˜Ź³Ź³įµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ—įµˆįµ’įµ’Ź³Ė¢ ā±āæ į¶ Ź³įµ’āæįµ—ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ ā±āæįµ›įµ‰Ė¢įµ—ā±įµįµƒįµ—įµ‰āø“ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµ—įµ’ į¶ ā±āæįµˆ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµ‡įµ‰ā±āæįµ į¶ įµ’Ė”Ė”įµ’Ź·įµ‰įµˆ įµ‡Źø į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€§ā€§ā€§ į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµ‡Ė”įµƒįµ‡įµ‡įµ‰įµˆ; ā±įµ— Ź·įµ’āæ'įµ— įµ‰āæįµˆ Ź·įµ‰Ė”Ė”ā€§ "į“¾į“øį“¬į“ŗį“·įµ€į“¼į“ŗā€½" į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ė¢į¶œŹ³įµ‰įµƒįµįµ‰įµˆ ā±āæ į¶ įµ˜Ź³Źøāø“ Ź·Ź°ā±į¶œŹ° įµƒŹ·įµ’įµįµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ˜āæįµ‡įµ‰įµāæįµ’Ź·āæĖ¢įµ— įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“¹Źø Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµƒįµ— į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ "į“³įµ‰įµ— Ė”įµ’Ė¢įµ—āø“ į“¾įµƒįµ—ā€§ā€§ā€§" "į“µ'įµ įµ—įµƒĖ”įµā±āæįµ įµ—įµ’ Źøįµ’įµ˜!" į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“ŗįµ’Ź· į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°ā±āæįµ Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰ā€§ "į¶»ā±įµ– ā±įµ—āø“ į“±įµ˜įµįµ‰āæįµ‰; Ź°įµ‰'Ė¢ Ź³įµ‰Ė¢įµ—ā±āæįµ!" "į““įµ‰ ā±Ė¢ įµįµ‰ įµ‰įµįµ–Ė”įµ’Źøįµ‰įµ‰; įµįµ’įµ›įµ‰ įµ’įµ›įµ‰Ź³!" "į““įµ‰ āæįµ‰įµ‰įµˆĖ¢ įµ–įµ‰įµƒį¶œįµ‰ įµƒāæįµˆ į‘«įµ˜ā±įµ‰įµ—āø“ āæįµ’įµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ Ė”įµ’įµ˜įµˆā€§ā€§ā€§ "į”†Ź°įµ‰Ė”įµˆįµ’āæāø“ į“µ įµ—įµ’Ė”įµˆ Źøįµ‰ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµ‰įµ– įµƒĖ¢ā±įµˆįµ‰!" "įµ‚įµ‰Ė”Ė” į“µ įµ—įµ’Ė”įµˆ Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ā€§ā€§ā€§" "į“µĖ”Ė” į¶œŹ³įµ˜Ė¢Ź° Źøįµ‰ įµ—įµ’ Ė¢įµā±įµ—Ź°įµ‰Ź³įµ’įµ’āæĖ¢ į”†Ź°įµ‰Ė”ā€§ā€§ā€§" "į“ŗįµ’! į““įµ‰'Ė¢ įµ’į¶ į¶  įµ—Ź°įµ‰ į¶œĖ”įµ’į¶œįµ įµƒāæįµˆ į“µ'įµ Ė”įµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Ź°ā±įµ Ė¢įµ—įµƒŹøā€§ā€§ā€§" "į“µ Ź°įµƒįµˆ Ź°ā±įµ Ė”ā±įµįµ– įµƒĖ”Ė” įµˆįµƒŹøāø“ Ė¢įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— Ź°įµ‰ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’ā€§ā€§ā€§" "į““įµ‰'Ė¢ Ė”ā±įµįµ–ā±āæįµ įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ Ź°įµ‰'Ė¢ Ė¢įµ’Ź³įµ‰ā€§ā€§ā€§" "į“±ā±įµ—Ź°įµ‰Ź³ Ź·įµƒŹø į“µ'Ė”Ė” įµ–įµ˜āæā±Ė¢Ź° Ź°ā±įµāø“ į¶ įµ’Ź³ Ź°įµ‰ į¶ Ź³įµƒįµ—įµ‰Ź³āæā±į¶»įµ‰ā€§ā€§ā€§" "į“µ Ė”įµ‰įµ— Ź°ā±įµā€§ā€§ā€§" "įµ‚įµ‰Ė”Ė” įµ—Ź°įµ‰āæ į“µ į¶ į“µį“æį“± į““į“µį“¹!" įµ‚įµ‰ įµƒĖ”Ė” Ė¢ā±Ė”įµ‰āæįµ—Ė”Źø Ė¢įµ—įµ’įµ’įµˆ ā±āæ Ė¢Ź°įµ’į¶œįµ įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ‰į¶œŹ°įµ’ įµ’į¶  į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢āø“ Ź·ā±įµ—Ź° Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·Ź°ā±įµįµ–įµ‰Ź³ā±āæįµā€§ įµ‚įµ‰ įµƒĖ”Ė” Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°įµ‰įµˆ įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ Ź°įµ‰'Ė¢ įµįµ’āæāæįµƒ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—įµ’ į¶œŹ°įµ’įµ’Ė¢įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµƒįµ—įµ‰ā€§ā€§ā€§ "į“øā±Ė¢įµ—įµ‰āæ įµ—įµ’ įµįµ‰āø“ į“±įµ˜įµįµ‰āæįµ‰; į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė”įµ’įµ›įµ‰Ė¢ Ź°ā±Ė¢ Ź²įµ’įµ‡ įµƒįµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµƒįµ˜Ź³įµƒāæįµ— įµƒāæįµˆā€§ā€§ā€§" į“µ Ė¢įµƒŹ· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ—įµ‰įµƒŹ³Źø įµ‰Źøįµ‰įµˆ āæįµ’Ź·ā€§ā€§ā€§ "Źøįµ’įµ˜ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµƒ Ė¢į¶œįµ’Ź³įµ‰ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ—įµ—Ė”įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰āø“ įµįµƒįµįµ‰ įµ’āæ; įµ‡įµ˜įµ— į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ įµ‡įµ‰įµ‰āæ āæįµ’įµ—Ź°ā±āæįµ įµ‡įµ˜įµ— įµā±āæįµˆ įµ—įµ’ įµ‰ā±įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ’į¶  įµ˜Ė¢ įµƒįµ— įµ’įµ˜Ź³ Ź·įµ’Ź³Ė¢įµ—! į““įµ’Ź· įµˆįµƒŹ³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" "į”†ā±āæį¶œįµ‰ Ź·Ź°įµ‰āæ įµˆįµ’ā€§ā€§ā€§" "įµ‚į“± į“¬į“æį“± į¶ į“æį“µį“±į“ŗį“°į”†āø“ į“¬į“ŗį“° į““į“± į“°į“¼į“±į”†į“ŗ'įµ€ į“°į“±į”†į“±į“æā±½į“± į“±į“µįµ€į““į“±į“æ į“¼į¶  įµį”†!" į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ė¢įµ—įµ’įµįµ–įµ‰įµˆāø“ Ź°įµƒŹ³įµˆā€§ "įµ‚Ź°Źø įµƒŹ³įµ‰āæ'įµ— Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" "į“µ į“æį“¬įµ€į““į“±į“æ įµ€į“¬į“·į“± įµ€į““į“± į“®į“øį“¬į¶œį“· į“±Źøį“± įµ€į““į“¬į“ŗ įµ€į“¼ į““į“¬ā±½į“± į“¹Źø į¶ į“æį“µį“±į“ŗį“° į¶ į“µį“æį“±į“°!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆāø“ įµƒĖ¢ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ Ź·ā±Ė”Ė”ā±āæįµĖ”Źø āæįµ’įµ— įµā±įµ›įµ‰ į“¬ į¶ ā±įµŹ°įµ— įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ź·įµ’įµ˜Ė”įµˆā€§ "į“³įµ’ įµƒŹ°įµ‰įµƒįµˆāø“ įµ‰įµ˜įµįµ‰āæįµ‰ā€§ į”†į‘«įµ˜įµƒĖ¢Ź° įµįµ‰ įµƒĖ¢ Ė”įµ’āæįµ įµƒĖ¢ Źøįµ’įµ˜ Ė”įµ‰įµ— ā±įµ— įµįµ‰įµƒāæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ā€§ā€§" į“¶įµ˜Ė¢įµ— įµ—Ź°įµ‰āæāø“ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ–ā±į¶œįµįµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ Ź·Ź°įµ’ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµįµ’Ź³įµ‰ Ė¢įµ’Ź³įµ‰ įµ—Ź°įµƒāæ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ įµ—įµ’įµ‰ Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµ˜įµ‡įµ‡įµ‰įµˆ ā±įµ—ā€§ į“µāæ įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢āø“ Ź°įµ‰ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“±įµ›įµ‰āæ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ė¢įµƒŹ· įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ė¢ā±āæį¶œįµ‰Ź³ā±įµ—Źø ā±āæ įµā±įµ›ā±āæįµ įµ˜įµ– Ź°ā±Ė¢ Ė”ā±į¶ įµ‰'Ė¢ Ź·įµ’Ź³įµ įµ—įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ į“ŗįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ź°įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶œįµƒĖ”Ė”įµ‰įµˆ įµƒāæŹø įµ–įµ‰Ź³Ė¢įµ’āæ įµƒ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆāø“ įµ˜āæįµ—ā±Ė” įµ—įµ’įµˆįµƒŹøā€§
į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā ˜ [įµ›ā±įµƒ įµįµ‰įµįµƒįµ–Ź°įµ’āæįµ‰] į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡āø“ į¶œįµƒāæ Źøįµ’įµ˜ Ź°įµ‰įµƒŹ³ įµįµ‰? įµ€įµƒĖ”įµ įµ—įµ’ įµįµ‰āø“ Źøįµ’įµ˜ įµˆā±įµā±įµ—ā±į¶»įµ‰įµˆ įµˆįµ’įµ’į¶ įµ˜Ė¢! į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ į“µ įµˆįµ’ āæįµ’įµ— Ź³įµ‰Ė¢įµ–įµ’āæįµˆ įµ—įµ’ ā±āæĖ¢įµ˜Ė”įµ—Ė¢ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā ˜ [įµ›ā±įµƒ įµįµ‰įµįµƒįµ–Ź°įµ’āæįµ‰; Ė¢ā±įµŹ°Ė¢] į“¼įµįµƒŹøā€§ į“¶įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ’įµ’įµ į¶ įµ’Ź³ įµƒāæŹø įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ˜į¶œįµ—ā±įµ’āæ įµƒāæįµˆ į¶ įµ’Ė”Ė”įµ’Ź· ā±įµ—ā€§ į”†Ź·įµ‰įµ‰įµ—Ź°įµ‰įµƒŹ³įµ—ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ į“³įµ’įµ— ā±įµ—āø“ į““įµ’āæįµ‰Źøā€§
į“®įµ‰Ź·įµƒŹ³įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’Ė”įµˆ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·ā±āæįµ—įµ‰Ź³ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ pt. 1 į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒĖ¢ āæįµ‰įµƒŹ³ įµ—Ź°įµ‰ ā±į¶œįµ‰įµˆ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµ–įµ’āæįµˆ Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³ Ź·Ź°įµ‰āæ ā±įµ— Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·įµƒĖ¢ Ė¢įµįµƒįµ—ā±āæįµ Ź·Ź°įµ‰āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶ Ź³įµ’į¶»įµ‰āæ įµŹ³įµ’įµ˜āæįµˆ į¶œŹ³įµƒį¶œįµįµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ įµ’įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆā€§ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµŹ³įµƒįµ‡ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢āæįµ’Ź·Źø ā±į¶œįµ‰ įµ—įµ’ įµ–įµ˜Ė”Ė” Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ į¶ Ź³įµ‰įµ‰į¶»ā±āæįµ Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³ ā±āæ įµ›įµƒā±āæāø“ įµƒĖ¢ ā±įµ— įµįµ‰įµ–įµ— įµā±įµ›ā±āæįµ Ź·įµƒŹøā€§ "į““įµ‰Ė”įµ–!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµāæįµ‰Ź· Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ‰įµƒĖ¢ā±Ė”Źø įµ‡įµ‰ įµ’įµ›įµ‰Ź³Ź·Ź°įµ‰Ė”įµįµ‰įµˆ į¶ įµƒĖ¢įµ—įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµƒāæ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ ā±į¶  Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”Ė” ā±āæāø“ āæįµ’įµ— įµ—įµ’ įµįµ‰āæįµ—ā±įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ įµ‡įµ˜Ė¢ā±āæįµ‰Ė¢Ė¢ Ź³ā±įµ›įµƒĖ” įµƒāæįµˆ įµįµ’Ź³įµ—įµƒĖ” įµ‰āæįµ‰įµŹø į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ė”įµ’Ė¢ā±āæįµā€§ā€§ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµ‡įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµƒįµ‡įµ’įµ›įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³ā€§ į“³Ź³įµƒįµ‡įµ‡ā±āæįµ įµƒ įµ‡ā±įµ įµ—Ź³įµ‰įµ‰ įµ‡Ź³įµƒāæį¶œŹ°āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰Ė”įµˆ ā±įµ— įµ’įµ˜įµ— įµ—įµ’ Ė”įµ‰įµ— Ź°ā±įµ įµŹ³įµƒįµ‡ā€§ į“µįµ— įµ—įµ’įµ’įµ įµƒĖ”Ė” Ź°ā±Ė¢ įµ‡įµ’įµˆŹø Ė¢įµ—Ź³įµ‰āæįµįµ—Ź° įµ—įµ’ āæįµ’įµ— įµįµ‰įµ— įµˆŹ³įµƒįµįµįµ‰įµˆ ā±āæ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶ ! į“µį¶œįµ‰ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” į¶œŹ³įµƒį¶œįµā±āæįµāø“ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ’ā±Ė¢įµ—įµ‰įµˆ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ įµ‡Ź³įµƒāæį¶œŹ° įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³ā€§ į”†įµ˜įµˆįµˆįµ‰āæĖ”Źøāø“ įµ—Ź°įµ‰Źø įµ‡įµ’įµ—Ź° Ź·įµ‰Ź³įµ‰ į¶ Ė”įµ’įµƒįµ—ā±āæįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢ā±āæįµĖ”įµ‰ Ė¢Ź°įµ‰įµ‰įµ— įµ’į¶  ā±į¶œįµ‰ā€§ įµĖ¢ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡Ź³įµƒāæį¶œŹ° įµ—įµ’ įµ–įµƒįµˆįµˆĖ”įµ‰āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ āæįµ‰įµƒŹ³Ė”Źø Ė¢Ė”ā±įµ–įµ–įµ‰įµˆ ā±āæ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  Ź·Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ė¢Ź°ā±įµ›įµ‰Ź³ā±āæįµ Źøįµƒāæįµįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ ā±į¶œįµ‰ į¶œįµ’Ė”įµˆ Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³Ė¢ā€§ įµ‚įµ‰įµ— įµƒāæįµˆ į¶œįµ’Ė”įµˆāø“ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒŹ³įµ‰į¶ įµ˜Ė”Ė”Źø įµįµ’įµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ’āæ Ė¢įµ’Ė”ā±įµˆ Ė”įµƒāæįµˆ į¶œįµƒŹ³Ź³Źøā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—ā€§ā€§ā€§ "į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź³įµ˜Ė¢Ź°įµ‰įµˆ ā±āæāø“ Ź°Źøįµ–įµ‰Ź³įµ›įµ‰āæįµ—ā±Ė”įµƒįµ—ā±āæįµā€§ į”†įµ–įµ’įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµ‰įµ— įµ’į¶  į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź³įµƒāæ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ā€§ "įµ‚įµ‰ āæįµ‰įµ‰įµˆ Ź·įµƒŹ³įµįµ—Ź°āø“ į“ŗį“¼įµ‚!" į““įµ‰ įµ—įµ’Ė”įµˆ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµįµ–įµ˜įµ—įµ‰Ź³ Ź·ā±į¶ įµ‰ įµ’į¶  į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‰įµ›įµ‰Ź³Źøįµ—Ź°ā±āæįµ Ź·Ź°ā±Ė”Ė¢įµ— Ė¢Ź°įµƒįµā±āæįµ į¶ Ź³įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ įµ’Ź³įµˆįµ‰įµƒĖ”ā€§ "į“µ'Ė”Ė” Ź·įµƒŹ³įµ Źøįµ’įµ˜ įµ˜įµ– Ź·ā±įµ—Ź° įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ— į¶ Ź³įµ’įµ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµˆŹ³Źøįµ‰Ź³ā€§" Ė¢Ź°įµ‰ Ź°įµ˜Ź³Ź³ā±įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ į”†įµ–įµ’įµ— Ė”ā±į¶œįµįµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµā±įµ›įµ‰ įµā±Ė¢Ė¢įµ‰Ė¢ įµƒāæįµˆ Ź°ā±Ė¢ įµ—įµ’āæįµįµ˜įµ‰ā€§ į“±ā±įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰įµ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ'įµ›įµ‰ įµ‰įµƒĖ¢ā±Ė”Źø įµƒįµ‡įµƒāæįµˆįµ’āæįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ—įµ’ Ė¢įµƒįµ›įµ‰ įµ—Ź°įµ‰įµĖ¢įµ‰Ė”įµ›įµ‰Ė¢ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒĖ¢ ā±āæ āæįµ’ įµˆįµƒāæįµįµ‰Ź³ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµ—įµ’ įµ‡įµ‰įµā±āæ Ź·ā±įµ—Ź°āø“ įµ‡įµ˜įµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ”Ė¢įµ’ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµįµƒįµˆįµ‰ įµƒ Ź³įµ˜āæ į¶ įµ’Ź³ ā±įµ— įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’Ė”įµˆ Ź·Ź°įµ‰āæ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢Ė”ā±įµ–įµ–įµ‰įµˆ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė”įµƒįµįµ‰ā€§ "įµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµƒįµ— Ź°ā±įµ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ė¢Ź°ā±įµ›įµ‰Ź³ā±āæįµā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ—?" "Źøįµ’įµ˜ Ė”ā±įµ—įµ‰Ź³įµƒĖ”Ė”Źø Ė¢įµƒį¶œŹ³ā±į¶ ā±į¶œįµ‰įµˆ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ė”ā±į¶ įµ‰ Ź³ā±Ė¢įµā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢įµƒįµ›įµ‰ įµįµ‰āø“ Ź·Ź°įµ‰āæ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ė¢įµƒį¶ įµ‰ įµ˜įµ– įµƒŹ·įµƒŹø į¶ Ź³įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ; Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź· į“µ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ'įµ›įµ‰ įµ–įµ˜Ė”Ė”įµ‰įµˆ įµ˜Ė¢ įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³ Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³ā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ į¶ Ė”įµ˜į¶ į¶ įµ‰įµˆ įµ–ā±Ė”Ė”įµ’Ź·Ė¢ā€§ "Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ—įµƒŹø Ź°įµ‰Ź³įµ‰ ā±āæĖ¢ā±įµˆįµ‰ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° įµ˜Ė¢ įµ’įµ›įµ‰Ź³ āæā±įµŹ°įµ—āø“ Ė¢įµ’ įµƒĖ¢ āæįµ’įµ— įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— įµ’įµ˜įµ—įµˆįµ’įµ’Ź³Ė¢ įµ‰Ė£įµ–įµ’Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ė¢įµįµƒĖ”Ė” Ė¢ā±į¶»įµ‰ Ė¢įµ’ Ź°įµ‰'įµˆ įµ—įµƒįµįµ‰ Ė”įµ’āæįµįµ‰Ź³ įµ—įµ’ Ź³įµ‰į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³ į¶ Ź³įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ ā±āæį¶œā±įµˆįµ‰āæįµ—ā€§ įµ€Ź°įµ‰Źø įµ‡įµ’įµ—Ź° Ź°įµƒįµˆ Ė¢įµ–įµ’įµ— Ė¢āæįµ˜įµįµĖ”įµ‰ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµā±įµˆįµˆĖ”įµ‰ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµ—Ź·įµ’ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ’įµ–įµ‰įµˆ Ź°įµ‰'įµˆ įµ‡įµ‰ į¶ ā±įµ— įµ—įµ’ įµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆ Ź·įµ’Ź³įµ įµ—Ź°įµ‰ āæįµ‰Ė£įµ— įµˆįµƒŹøāø“ įµˆįµ‰Ė¢įµ–ā±įµ—įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ į¶œā±Ź³į¶œįµ˜įµĖ¢įµ—įµƒāæį¶œįµ‰Ė¢ā€§ā€§ā€§ į“¬Ė”įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ Ė¢āæįµ‰įµƒįµ įµ—įµ’ Ź·įµ’Ź³įµ įµ˜āæāæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰įµˆ įµ‡Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµįµ’Ź³āæā±āæįµāø“ Ź°įµ‰ įµˆįµ‰į¶œā±įµˆįµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµƒŹøā€§ "į““įµ‰'Ė¢ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ė¢įµ‰įµ‰įµĖ¢ Ė¢Ź°įµƒįµŹø įµƒĖ¢ Ź°įµ‰'Ė¢ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ė¢Ź°ā±įµ›įµ‰Ź³ā±āæįµāø“ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ; į“µ į¶œįµƒāæ įµ—įµƒįµįµ‰ įµ’į¶ į¶  Ź·įµ’Ź³įµ įµ˜āæįµ—ā±Ė” Ź°įµ‰'Ė¢ įµįµ’Ź³įµ‰ Ė¢įµ—įµƒįµ‡Ė”įµ‰ā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ āæįµ’įµˆįµˆįµ‰įµˆ ā±āæ įµƒįµŹ³įµ‰įµ‰įµįµ‰āæįµ—āø“ į¶ ā±Ė£ā±āæįµ įµ˜įµ– Ė¢įµ’įµįµ‰ įµ’įµƒįµ—įµįµ‰įµƒĖ”ā€§ "Źøįµ’įµ˜ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– Ź·įµ‰Ė”Ė”?" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į“¬Ė¢ įµ‰Ė£įµ–įµ‰į¶œįµ—įµ‰įµˆā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ–įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµƒŹ³įµ įµ’įµƒįµ— įµįµ‰įµƒĖ” ā±āæ įµ‡įµ’Ź·Ė”Ė¢ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰įµā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ Ė”įµ’įµ’įµ; įµįµ‰įµ— įµ˜įµ– į¶ įµ’Ź³ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµį¶ įµƒĖ¢įµ—ā€½" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ‰įµƒŹ³ā±Ė”Źø Ė¢įµƒįµ— Ė¢įµ—Ź³įµƒā±įµŹ°įµ— Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ’įµƒįµ—įµįµ‰įµƒĖ” įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ź°ā±įµā€§ "į“µ'Ė”Ė” āæįµ’įµ—ā±į¶ Źø į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€§ā€§ā€§" "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡āø“ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ įµįµ’ ā±į¶  į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ įµ˜įµ– įµ—įµ’ ā±įµ—ā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ—'Ė¢ įµįµ’ā±āæįµ įµ’āæ?" "įµ€įµ’ įµŹø Ź·įµ’Ź³įµāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ; į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ė¢įµƒŹøĖ¢ į“µ į¶œįµƒāæ įµįµ’āø“ įµ‡įµ˜įµ— į“µ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµ‡įµ‰ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ į¶ įµ’Ź³ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµā€§ pt. 1 to be cont. Pt. 2
Episode | Pineapple Invasion Typed By: Amphitrite Plankton: (emerges from the roof with a waggon, with a rag covering something in it) I'm ready! I'm ready! Ready to steal the Krabby Patty secret formula! Prepare to initiate plan number... hmm... number... What's the number? Oh well, who cares? Karen: Good question. Plankton: Say what? Karen: I said "Good luck". (pushes the waggon down the slope) Plankton: That formula will be mine! (the waggon rolls through the Krusty Krab doors and past the customers up to the cash register boat) Out of my way, pinheads! Move it, move it, move it! (rings the bells) Hey there, schnozzola! I'm about to show you the advantage of not having a nose. Say hello to... r... Mr. Krabs: (rounds up Plankton with SpongeBob's arm) Here's another routine: you're the meat in me knuckle sandwich! Plankton: I'm not hungry! Mr. Krabs: (smashes Plankton between his fists. Plankton sticks to his left fist) Eww. (throws one of Plankton's antennae on the floor) SpongeBob! SpongeBob: (hops in on his leg) Yes, sir. I see the problem. SpongeBob: But Mr. Krabs, how do you know it will be safe from Plankton at my house? Mr. Krabs: Pshaw! He'll think it's still here! His tiny braın is incapable of the kind of abstract thinking that is required for reflection. Or thoughtful reasoning and deduction. He cannot ruminate (pan down to the antenna Plankton lost earlier, catching a signal of what Krabs is saying and Plankton is listening from a distance) He cannot define the hypothesis. He's a tıred clown. He'll never know it's in your house. Plankton: (smiling evilly) Oh, you're right, Professor Krabface. I'm much too simple-minded to look there. (laughs) (at nighttime, SpongeBob walks out of the Krusty Krab with the formula) Plankton: Hey, there. (SpongeBob panickedly hides the formula in one of his holes) Pleasant night, eh SpongeBob? SpongeBob: Oh, uh... yes. It's a very nighty-night for a walkie! Plankton: Ain't that the truth? Hey, nothing gets past you. One could say you have the formula for honesty. SpongeBob: Uh, yeah. One could say that I guess. Uh, anyway, I gotta go wash my formula--HAIR! Hair! I gotta go wash my hair! SpongeBob: (laughing nervously) Okay, bye! (walks home) Narrator: The next morning... SpongeBob: Now remember, Gary. I'm entrusting you. Gary: Meow. SpongeBob: Stay shxrp, Gary. Don't let anyone inside. Gary: Meow. SpongeBob: Bye, Gary! (Plankton watches as SpongeBob leaves. Laughs) Gary: (hears a knĻƒck at the door) Meow. (opens the door) Meow, meow! (slams the door) Plankton: (gets mad and throws box on the ground, which explode. Stunned) Note to self: nitroglycerin is not a substitute for vanilla extract. (collapses) (goes back into the kitchen. Plankton opens the fridge, jumps on the stove, and knocks the fridge over. He then knocks the stove over and climbs through the ducts) Nope, nope, nope. (he climbs in the cupboards, and rummages through it. Gary wakes up from his nap and goes downstairs to see where the noise is coming from. Plankton sneaks past Gary and goes upstairs to search in SpongeBob's room. Gary sees him and gets an idea) Plankton: (walks out of SpongeBob's room and slips on Gary's slime, bounces off a mattress and flies into the ceiling fan, which spins him around and flings him in a basketball net, through a pipe, and onto a record player. The record player spins Plankton and he gets caught under. He falls off and into a puddle of glue. A bowling ball rolls on top of him, squishing and sticking him to it. The bowling ball rolls into a bunch of flower pots like bowling pins. A robotic vacuum cleaner sucks up the mess, including Plankton, who pops out of the dust bin) Alright, snail. Let's go! (Gary beats up Plankton with his eyestalks. After he recovers, he notices the opening of Gary's shell) Of course! What a fĆøĆøls I've been! (climbs inside) SpongeBob's hidden the secret formula inside Gary's shell! (one of Gary's eyes starts following him. Plankton starts running away as it chases him throughout all sorts of surreal dimensions in Gary's shell) SpongeBob: (returns home) Gary, I'm home! (gasps as soon as he sees the inside of his house is demolished) What happened here?! (gasps) My first Krabby Patty! I had it bronzed! Aw, and I was gonna give that to my grandchildren. (gasps again) My Mermaid Man collectible pants! I could've worn them a thousand more times. (gasps a third time) My glass of water! (teary-eyed) I was gonna drınk that. (walks up to his TV set. The Krabby Patty formula is on top of it) Oh, the Krabby Patty formula! Whew! It's safe and right where I left it. (spots Gary with his eye in his shell) Gary, did you do this? (Gary growls) What's the matter, Gary? Something wrong with your shell? Gary: Meow, meow! SpongeBob: Something's not right, Gary. Plankton: (stops running and reaches a đeađ end) Ha! I lost him! Now I'M lost. (Gary's shell abruptly tilts, causing him to fall deeper into the shell's center) Ow... my head... oh, I must be in the centre of the shell. (sees a piece of paper sticking out of the snail slime) What's that? (takes the paper out of the slime and opens it) This is it! Just like I thought! It was hidden here all the time! The secret Krabby Patty formula! It's beautiful! (a light shines on Plankton) The heavenly light! I always knew I'd see it once I've gotten the formula! (cut to the vet, where it's revealed that Gary's shell is opened up with Plankton inside holding a grocery list, looking dizzy and hallucinating) Doctor: Well, that's odd. Who's that? SpongeBob: Hey, it's Plankton. Doctor: What's he got there? SpongeBob: Looks like one of my old grocery lists. Doctor: I don't know how he got in there, but the gasses inside this shell are making the little guy hallucinate. He would've smelled the gasses if he had a nose like most good-hearted people. (takes a deep whiff) Plankton: (laughs crazy)
ā€ŗ ā Źøįµ’į¶ø įµˆįµ’į¶°ā€™įµ— įµį¶°įµ’Ź· Ź·įµøįµƒįµ— į¶„įµ—ā€™Ė¢ į¶«į¶„įµįµ‰ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµƒ į¶«įµ’Ė¢įµ‰Ź³ā€¦ āž ā€¹
ar Ų“Ł…Ų“ŁˆŁ† (Ų“Ų®ŲµŁŠŲ©) Bangla ą¦Ŗą§ą¦²ą§ą¦Æą¦¾ą¦™ą§ą¦•ą¦Ÿą¦Ø Catalan PlĆ ncton Chinese ēš®č€ęæ Hebrew פלנקטון hr Å ime Josip Plankton ć‚·ć‚§ćƒ«ćƒ‰ćƒ³ćƒ»ć‚øć‚§ćƒ¼ćƒ»ćƒ—ćƒ©ćƒ³ć‚Æćƒˆćƒ³ ļ¼ˆSheldon J. Planktonļ¼‰ ć‚·ć‚§ćƒ«ćƒ‰ćƒ³ćƒ»Jćƒ»ćƒ—ćƒ©ćƒ³ć‚Æćƒˆćƒ³ ko ķ”Œėž‘ķ¬ķ†¤ (ė“±ģž„ģøė¬¼) ru ŠŸŠ»Š°Š½ŠŗтŠ¾Š½ (ŠæŠµŃ€ŃŠ¾Š½Š°Š¶) sr ŠØŠµŠ»Š“Š¾Š½ ŠŸŠ»Š°Š½ŠŗтŠ¾Š½ zh ēš®č€é—†
ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–“ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆ ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“
š’„š’–š’•š’† š’š’—š’†š’“š’š’š’‚š’…
ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘
Something Spongebob does a great job of is making relatable characters and tackle serious subjects. The characters always face challenges and obstacles, but in the end, they manage to come out on top. The characters show emotion, even though many might not notice. Spongebob isnā€™t just a cartoon but also huge impact culture society. On internet you can find memes, merch, all over. May 12, 2023 The main characters Spongebob, Patrick, Squidward, Mr. Krabā€™s, Sandy, Gary, and Plankton, have been loved by many over the years. Their humor and jokes have found a way to make children and adults enjoy watching. Their ability to connect with audiences of all ages is amazing. Even today, it continues to entertain its audience around the world today. These movies are very special.
@allthingswhumpyandangsty April 1st, 7:56 AM I love you misunderstood villain whoā€™s been through the worst and wasnā€™t able to come out of it unscarred. I love you villain who is well understood and just likes doing baĶd things for pure pleasure. I love you villain who is loved by the fandom. I love you villain who is hated by the fandom. I love you villain who has to cry alonČ© and tend their wounds in the darkĢµ because theyā€™re too scared to let anybody see them vulnerable. I love you villain whoā€™s not scared to shoį„™t all their paın and trauma at the top of their lungs for the world to hear. I love you villain whoā€™s on their knees begging to be accepted and lĆ²ved for once. I love you villain who never bows down to anyone. I love you villain who hıdes their scars like their deep, darkĢµ secrets. I love you villain who shows their scars like trophies from the battles they won. I love you villain who wants to create a better world, even if their way of trying to achieve the goal is different than the heroā€™s. I love you villain who wants to burn the world dĆøwn.
11/16/23 Ā· 09:15 am i have such a lĘ”ve for characters who descend into maĶdnessĢ· or villainy out of deep, deep empathy. characters who fundamentally cannot copeĶž with the cruel realities they find themselves in and blow up about it in spectacular fashion. fallen angel type characters with těars of outrage in their eye's. characters who bĶžreak before they bend, and bĶžreak so badly they splatter bľood all over their noble ideals. every variation on it gets me so good https://aphel1on.tumblr.com/post/734165626246037504/i-have-such-a-love-for-characters-who-descend-into
į“æįµ‰į¶œā±įµ–įµ‰ į¶ įµ’Ź³ į“°ā±Ė¢įµƒĖ¢įµ—įµ‰Ź³ šš šš˜šš›šš ššŒšš˜ššžšš—šš: šŸ½šŸ·šŸæ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ šš šš˜šš›šš ššŒšš˜ššžšš—šš: šŸ½šŸ·šŸæ "į“µ'įµ įµįµ’ā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ Ė¢įµƒāæįµˆŹøā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°įµ‰Ź³ Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "Ė¢įµ’įµ˜āæįµˆĖ¢ įµįµ’įµ’įµˆā€§" į““įµ‰ Ź³įµ‰įµ–Ė”ā±įµ‰Ė¢āø“ įµ‡įµ˜Ė¢Źøā±āæįµ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶ ā€§ į”†įµ’ Ė¢Ź°įµ‰ Ź·Ź³įµ’įµ—įµ‰ Ź°ā±įµ įµƒ āæįµ’įµ—įµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— ā±āæ į¶œįµƒĖ¢įµ‰ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ā€§ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµƒāæįµˆ Ė¢įµƒāæįµˆŹø įµįµ‰įµ— įµ˜įµ– įµ—įµ’ Ź°įµƒāæįµ įµ’įµ˜įµ—ā€§ į“¹įµ‰įµƒāæŹ·Ź°ā±Ė”įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒŹ· į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ āæįµ’įµ—įµ‰ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ įµįµ’ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ā€§ "į“³ā±įµ›įµ‰ įµįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ ā±āæįµŹ³įµ‰įµˆā±įµ‰āæįµ—Ė¢āø“ į“±įµ˜įµįµ‰āæįµ‰ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆįµ‰įµįµƒāæįµˆįµ‰įµˆā€§ "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµ—Ź°ā±āæįµ Ė¢įµ’ā€§ā€§" "į“µ'įµˆ Ė”ā±įµįµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ įµįµ’įµ›įµ‰ įµ’įµ›įµ‰Ź³ Ė¢įµ’ į“µ į¶œįµƒāæ įµƒį¶œį¶œįµ‰Ė¢Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµƒį¶ įµ‰!" į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ–ā±į¶œįµįµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ˜įµ‡įµ‰ Ė¢Ź°įµƒįµ–įµ‰įµˆ įµ–įµ’Ź³įµ—įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ›įµƒįµ˜Ė”įµ—āø“ įµ˜Ė¢ā±āæįµ įµƒĖ”Ė” Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ—Ź³įµ‰āæįµįµ—Ź°ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒįµįµ‰ įµ’įµ˜įµ— įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ Ź·Ź°įµƒįµ—'Ė¢ Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæā±āæįµā€§ "į“¶įµ˜Ė¢įµ— ā±āæ įµ—ā±įµįµ‰ įµįµ‰ įµ‡įµ’Źøāø“ į“µ'įµ įµįµ’āæāæįµƒ įµ–įµ˜įµ— įµƒāæ įµ‰āæįµˆ įµ—įµ’ įµ’āæį¶œįµ‰ įµƒāæįµˆ į¶ įµ’Ź³ įµƒĖ”Ė”ā€§ā€§ā€§" į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµ›įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµƒį¶ įµ‰ įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ įµ‡įµƒāæįµā±āæįµ Ė¢įµįµƒį¶œįµ įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź³įµƒāæ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‡įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø įµ˜įµ—įµ—įµ‰Ź³ įµƒ Źøįµ‰Ė”įµ–ā±āæįµ į¶œŹ³Źø įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź°įµ‰Ė”įµ–Ė”įµ‰Ė¢Ė¢Ė”Źø į¶ įµ‰Ė”Ė” įµ‡įµƒį¶œįµ į¶ įµ‰įµ‰įµ‡Ė”Źøāø“ įµ‡įµ˜įµ— āæįµ’įµ— įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ Ź³įµ’Ė”Ė”įµ‰įµˆ įµ‡įµƒį¶œįµ įµƒāæįµˆ į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰įµˆā€§ "į“øįµ‰įµ—'Ė¢ į¶ ā±āæā±Ė¢Ź° Ź°ā±įµā€§ā€§ā€§" į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆŹ³įµƒā±āæįµ‰įµˆ Ė”ā±į¶ įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° Ź°ā±Ė¢ įµįµ’įµ˜įµ—Ź° į¶ įµƒĖ”Ė”įµ‰āæ įµƒŹ²įµƒŹ³ā€§ "į“ŗįµ’āø“ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź³įµ‰Ė¢įµ’Ė”įµ˜įµ—įµ‰ā€§ "į“µ Ź·įµ’āæ'įµ— įµˆįµ’ ā±įµ—āø“ įµƒāæįµˆ į“µ Ź·įµ’āæ'įµ— Ė”įµ‰įµ— Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" "į¶ ā±āæįµ‰āø“ įµ‡įµ˜įµ— įµ’āæĖ”Źø įµ‡įµ‰ į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ ā±įµ—'Ė¢ į¶œĖ”įµ’Ė¢ā±āæįµ įµ—ā±įµįµ‰ā€§ā€§ā€§" į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ė¢įµƒŹ· į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ‰āæįµ—Ė”Źø įµ–ā±į¶œįµ įµ˜įµ– į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“¹įµ‰įµƒāæŹ·Ź°ā±Ė”įµ‰ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ į¶ ā±āæā±Ė¢Ź°ā±āæįµ įµ˜įµ– įµā±Ź³Ė”Ė¢ āæā±įµŹ°įµ— Ź·ā±įµ—Ź° į”†įµƒāæįµˆŹøā€§ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµƒŹ³Ź³ā±įµ›įµ‰Ė¢ įµ‡įµƒį¶œįµ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—āø“ Ź°įµ‰įµƒŹ³ā±āæįµ Ė¢įµ’įµ‡Ė¢ įµƒĖ¢ Ė¢Ź°įµ‰ įµ’įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ "į“¾Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆāø“ įµƒĖ¢ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ‰ įµįµ’įµ—ā±įµ’āæĖ”įµ‰Ė¢Ė¢ įµ‡įµ’įµˆŹø įµ’į¶  Ź°įµ‰Ź³ Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆā€§ "į“·įµƒŹ³įµ‰āæ! į“¾Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰āø“ Ź°įµ‰Ė”įµ–! į““įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ’įµ›ā±āæįµāø“ įµ‡įµ˜įµ— įµ’āæĖ”Źø įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµ—Ź°ā±āæįµā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆ įµ‰įµ›įµ‰Ź³Źøįµ—Ź°ā±āæįµā€§ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ė¢į¶œįµƒāæāæįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "į“¹Źø Ė¢įµ’įµ˜Ź³į¶œįµ‰Ė¢ ā±āæįµˆā±į¶œįµƒįµ—įµ‰ Ź°įµ‰'Ė¢ įµįµ’ā±āæįµ įµ—įµ’ Ź³įµ‰įµįµƒā±āæ įµ˜āæį¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢ įµ˜āæįµ—ā±Ė” įµƒįµ— Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź· įµįµ’Ź³āæā±āæįµ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ‰įµƒŹ³Ė”ā±įµ‰Ė¢įµ— Ė¢įµ’ā€§ā€§ā€§" "į“µ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµįµ‰įµƒāæįµ— į¶ įµ’Ź³ įµƒāæŹøā€§ā€§ā€§" "į“µ įµāæįµ’Ź·āø“ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ Źøįµ’įµ˜ įµˆā±įµˆāæ'įµ— į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡Ė”įµ˜āæįµ— į¶ įµ’Ź³į¶œįµ‰ įµ—Ź³įµƒįµ˜įµįµƒā€§ į““įµ‰'įµˆ įµ‡įµ‰ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµ’Ź³Ė¢įµ— į¶œįµƒĖ¢įµ‰ Ė¢į¶œįµ‰āæįµƒŹ³ā±įµ’ įµƒ į¶œįµ’įµįµƒāø“ įµ‡įµ˜įµ— įµ’āæĖ”Źø įµ—ā±įµįµ‰ įµ—įµ‰Ė”Ė”ā€§ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ—įµƒŹø įµ’įµ›įµ‰Ź³ āæā±įµŹ°įµ— ā±į¶  Źøįµ’įµ˜'įµˆ Ė”ā±įµįµ‰ā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ—įµ’įµ’įµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒįµ— įµˆįµ’Ź·āæ ā±āæ į¶œŹ°įµƒā±Ź³ įµ‡Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ‡įµ‰įµˆāø“ įµ‰įµ›įµ‰āæįµ—įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø į¶ įµ‰Ė”Ė” įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  Ė¢ā±įµ—įµ—ā±āæįµ įµ˜įµ–; į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ź·įµƒĖ¢ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµƒį¶œįµ—ā±āæįµ įµƒĖ¢ įµƒ įµįµ’āæā±įµ—įµ’Ź³ į¶ įµ’Ź³ Ź°įµ‰Ź³ Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ’įµįµ‰ įµ˜įµ– ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµįµ’Ź³āæā±āæįµ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ—Ź·ā±įµ—į¶œŹ°āø“ Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ‰āæĖ¢įµ‰Ė¢ įµŹ³įµƒįµˆįµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ź³įµ‰įµ—įµ˜Ź³āæā±āæįµā€§ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµƒĖ”Ė¢įµ’ įµ–įµ‰Ź³įµįµ‰įµˆ įµ˜įµ–āø“ Ź°įµ‰įµƒŹ³ā±āæįµ Ź°įµ‰Ź³ Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź·įµƒįµįµ‰āæā€§ į“±Źøįµ‰ į¶ Ė”įµ˜įµ—įµ—įµ‰Ź³ā±āæįµ įµ’įµ–įµ‰āæāø“ Ź°įµ‰ Ź·įµ‰įµƒįµĖ”Źø įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ—įµƒįµįµ‰ ā±āæ Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ˜Ź³Ź³įµ’įµ˜āæįµˆā±āæįµĖ¢ā€§ "į“±įµ˜Ź°ā€“" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€½" įµ€Ź°įµ‰ įµˆįµ˜Ė”Ė” įµ–įµƒā±āæ ā±āæ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ ā±āæį¶œŹ³įµ‰įµƒĖ¢įµ‰įµˆ įµ’įµ›įµ‰Ź³ Ź°ā±įµ įµƒĖ¢ Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµƒį¶ įµ‰ Ź°ā±įµ— Ź°ā±įµ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµ’Ź³Ė¢įµ— įµ’į¶  ā±įµ—ā€§ "įµįµŹ°ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµįµ’įµ›įµ‰āø“ įµ‡įµ˜įµ— įµ˜āæįµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ā€§ "Źøįµƒįµāø“ Ź·Ź°įµƒā€§ į“¹Źø Ź°įµ‰įµƒįµˆ; Ź·Ź°įµƒįµ— ā±Ė¢ Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæā±āæįµā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ ā±āæ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź³įµ’įµ’įµā€§ Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’įµ’įµ į‘«įµ˜ā±įµ—įµ‰ įµ‰ Ź°ā±įµ— Źøįµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³ įµˆįµƒŹø! į“°įµ’ Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ— Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ įµ—įµ’ įµˆŹ³ā±āæįµ?" "į“µ'Ė”Ė” Ė¢įµ—įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° Ź°ā±įµ įµƒāæįµˆ įµƒĖ¢ Źøįµ’įµ˜ įµįµ‰įµ— Ė¢įµ’įµįµ‰ Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ į“µ įµ‡Ź³įµ˜āæįµ Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ—Ź³įµ˜į¶œįµ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµƒįµįµƒā±āæĖ¢įµ— įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµƒį¶ įµ‰ Ź·Ź°įµ‰āæ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµ’įµ– Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ—įµ‰įµƒĖ”ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ ā±āæįµŹ³įµ‰įµˆā±įµ‰āæįµ—Ė¢ā€§ į“µ'įµ Ė¢įµ’ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źøā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµā€§ "į“°ā±įµˆ į“µ įµįµ‰įµ—ā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ įµˆā±įµˆ āæįµ’įµ—; įµŹø įµƒįµ–įµ’Ė”įµ’įµā±įµ‰Ė¢ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒŹ· į“·įµƒŹ³įµ‰āæ į¶œįµ’įµįµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ ā±āæā€§ "į“µ Ź°įµ‰Ė”įµ– Źøįµ’įµ˜ Ė¢ā±įµ— įµ˜įµ– Ė¢įµ—Ź³įµƒā±įµŹ°įµ— įµ—įµ’ įµ—įµƒįµįµ‰ įµƒ Ė¢ā±įµ– įµ’į¶  įµˆŹ³ā±āæįµā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ‰Ė”įµ–įµ‰įµˆ Ź°ā±įµ įµ˜įµ–Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ–įµ’Ė¢ā±įµ—ā±įµ’āæā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµ’įµ— į¶ Ź³įµ˜Ė¢įµ—Ź³įµƒįµ—įµ‰įµˆ Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ Ė¢įµ–ā±Ė”įµ— Ź°ā±Ė¢ Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³āø“ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ź³įµ‰į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³ā±āæįµ į¶ Ź³įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ ā±āæį¶œā±įµˆįµ‰āæįµ—ā€§ "į“°įµ’āæ'įµ— Ź·įµ’Ź³Ź³Źøā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµ’įµƒĖ£įµ‰įµˆā€§ "Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ— įµįµ‰ įµ—įµ’ Ź°įµ’Ė”įµˆ ā±įµ— įµ’Ź³ Ź°įµ‰Ė”įµ– Źøįµ’įµ˜ Ź°įµ’Ė”įµˆ ā±įµ—?" į“¹įµƒįµˆ įµƒįµ— Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  į¶ įµ’Ź³ āæįµ’įµ— įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ‰āæįµ‰Ź³įµŹø įµ—įµ’ įµƒŹ³įµįµ˜įµ‰ā€§ į““įµ‰ įµƒĖ”Ė¢įµ’ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— įµƒāæįµŹ³Źø įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰įµāø“ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ė¢įµ’įµįµ‰Ź·Ź°įµƒįµ— įµ˜įµ–Ė¢įµ‰įµ—ā€§ "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆāø“ Ź°įµƒįµ›ā±āæįµ āæįµ’ įµ‰āæįµ‰Ź³įµŹøā€§ "į¶œįµƒāæ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ—įµƒŹø įµ‡Źø Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰ įµ–Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ā€§ā€§ā€§" "į”†įµ˜Ź³įµ‰āø“ įµ‡įµ˜įµˆ; Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ź³įµ‰Ė¢įµ—ā€§" "įµ€Ź°įµƒāæįµā€§ā€§ā€§" "į“øįµ‰įµƒāæ įµ‡įµƒį¶œįµā€§" į““įµ‰ į¶ įµ‰Ė”Ė” įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– įµƒĖ¢ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ Ź°ā±įµ—įµ—ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ–ā±Ė”Ė”įµ’Ź·ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ‰Ė£įµ—įµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ įµ‡įµ’Ė¢Ė¢ 'į“µ įµƒįµ Ź³įµ‰Ė¢ā±įµāæā±āæįµ' įµ—įµ’ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢āø“ įµ›įµ’Ź·ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰į¶œįµ’įµįµ‰ įµƒ į¶ Ź³Źø į¶œįµ’įµ’įµ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— įµ’āæā€§ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ į¶œįµƒįµįµ‰ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’įµ Ź·ā±įµ—Ź° į”†įµƒāæįµˆŹøā€§ "į“µ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ ā±āæį¶œā±įµˆįµ‰āæįµ—āø“ įµƒāæįµˆ į“µ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµ‡įµƒįµˆ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰ įµƒāæįµˆ āæįµ’įµ— Ź·ā±įµ—Ź°ā€§ā€§ā€§" "į‘«įµ˜ā±įµ‰įµ—āø“ į”†įµƒāæįµˆŹøā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ–įµ’ā±āæįµ—įµ‰įµˆ įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰Ė¢įµ—įµ˜Ź³įµ‰ā€§ "į“æā±įµŹ°įµ—; Ė¢įµ’Ź³Ź³Źøā€§" "į“ŗįµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— į“µ'įµˆ Ė¢įµƒŹø ā±įµ—āø“ įµ‡įµ˜įµ— į“µ į¶œįµƒāæ'įµ— Ź·įµƒā±įµ— į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— āæįµƒįµįµā±āæįµ įµįµ‰ įµƒįµįµƒā±āæā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ė¢ā±įµŹ°įµ‰įµˆā€§ "į“µ įµ—Ź°ā±āæįµ Ź°įµ‰'Ė¢ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµįµ‰āæįµˆā€§ā€§ā€§" "į“µ įµāæįµ’Ź·āø“ įµƒāæįµˆ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµƒįµ›įµ‰įµˆ Ź°ā±įµā€§ Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź·āø“ į“µ įµ—Ź°ā±āæįµ Ź°įµ‰ Ė¢įµ‰įµ‰Ė¢ Źøįµ’įµ˜ įµƒĖ¢ įµƒ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆāø“ įµˆįµ‰Ė¢įµ–ā±įµ—įµ‰ āæįµ’įµ— Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ įµƒįµˆįµā±įµ—ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµƒĖ”Ė¢įµ’ įµįµ‰įµįµ’Ź³ā±Ė¢įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø ā±āæįµŹ³įµ‰įµˆā±įµ‰āæįµ—Ė¢āø“ Ź·Ź°ā±į¶œŹ° į“µ'įµ įµįµ’āæāæįµƒ įµā±įµ›įµ‰ Ź°ā±įµ!" "Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ˜Ź³įµ‰?" "į“¬Ė¢ Ź°ā±Ė¢ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆāø“ į“µ'įµˆ įµˆįµ’ ā±įµ—āø“ įµ’Ź³ Ź°įµ‰Ė”įµ– Ź°ā±įµ įµˆįµ’ ā±įµ—!" įµ€Ź°įµ‰ į“·Ź³įµƒįµ‡'Ė¢ āæįµ’ įµįµ’Ź³įµ‰ā€§
į¶ Ź³įµƒįµ—įµ‰Ź³āæā±Ė¢įµƒįµ—ā±įµ’āæ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ Pt. 2 ā€œį““įµ‰ Ź·įµ’įµįµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź·!ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµƒāæįµĖ¢ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ ā€œį“µ įµįµƒįµˆįµ‰ Ė¢įµ’įµįµ‰ Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³ į¶ įµ’Ź³ Źøįµƒ! įµ‚įµƒāæāæįµƒ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ— įµ’Ź³ ā±į¶œįµ‰ā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ā€¦ā€ ā€œį“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ’Źø Źøįµ’įµ˜Ź³ įµˆįµ‰įµ›ā±į¶œįµ‰ įµ‡įµ˜įµ— ā±āæĖ¢įµ—įµ‰įµƒįµˆ Ź°įµ˜Ź³įµ— Źøįµ’įµ˜!ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆ į¶œįµ’Ė”Ė”įµƒįµ–Ė¢ā±āæįµ ā±āæ įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢ā€§ ā€œį“°įµ’āæā€™įµ— į¶œŹ³Źøā€¦ā€ ā€œįµ‚įµ‰Ė”Ė” į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ, įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµ į“µ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’ į¶ įµ’Ź³ Źøįµ’įµ˜? į“µ įµįµ’įµ— Ė¢įµ’įµįµ‰ Źøįµ˜įµįµŹø įµ‡įµƒāæįµƒāæįµƒ āæįµ˜įµ— įµįµ˜į¶ į¶ ā±āæĖ¢ā€¦ā€ ā€œį¶ ā±Ź³Ė¢įµ— įµ’į¶  įµƒĖ”Ė”, Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ—įµ’įµ– Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ³Źøā±āæįµā€§ į“¬Ė”Ė¢įµ’ įµˆįµ’ āæįµ’įµ— Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— įµ–įµƒįµ—Ź³įµ’āæā±Ė¢ā±āæįµ įµįµ‰ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ—ā€§ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµƒįµ›įµ‰ įµƒ Ė¢įµā±Ė”įµ‰ Ź·Ź°įµ‰āæ įµƒ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė”ā±āæįµ įµāæįµ’į¶œįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ ā€œį“µā€™Ė”Ė” įµįµ‰įµ— ā±įµ—; Ė¢įµ—įµƒŹø!ā€ į“¬Ė¢ ā±į¶  į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ įµįµ‰įµ— įµ˜įµ– įµƒāæįµˆ Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź°įµ’įµ˜įµ— Ė”įµ’Ė¢ā±āæįµ įµ‡įµƒĖ”įµƒāæį¶œįµ‰ā€¦ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ’įµ–įµ‰āæĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ įµ—įµ’ Ė”įµ‰įµ— ā±āæ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ ā±āæĖ¢ā±įµˆįµ‰ā€§ ā€œį“¬Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµįµ’āæāæįµƒ įµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆ Ź·įµ’Ź³įµ įµ’Ź³ Ź·Ź°įµƒįµ— įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź·?ā€ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ź°įµƒįµˆ į‘«įµ˜įµ‰Ė¢įµ—ā±įµ’āæįµ‰įµˆā€§ ā€œį“µ įµˆįµ’įµ˜įµ‡įµ— ā±įµ—; į“µ Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒŹø ā±įµ— Ė¢įµƒį¶ įµ‰ā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— įµāæįµ’Ź· Ź°įµ’Ź· į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź·ā±Ė”Ė” įµˆįµ‰įµƒĖ” įµƒĖ¢ į“µ Ź°įµƒįµ›įµ‰āæā€™įµ— Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ į¶ Ź³įµ’įµ Ź°ā±įµ Ė¢ā±āæį¶œįµ‰ Ź°įµ‰ Ź³įµƒāæ įµ’į¶ į¶ ā€¦ā€ ā€œį”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ, į“µā€™įµˆ įµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆ Ź·įµ’Ź³įµ ā±į¶  į“µ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ, įµ‡įµ˜įµ— į“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ź·įµƒāæāæįµƒ Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ˜āæįµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆįµ‰įµˆā€§ā€ ā€œį“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ź·įµƒāæāæįµƒ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—įµ’ įµˆįµ‰įµƒĖ” Ź·ā±įµ—Ź° įµ’įµ˜Ź³ įµ‡įµ’Ė¢Ė¢ įµ–įµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³ā±āæįµ įµįµ‰!ā€ ā€œį”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµįµ‰įµ‰įµ– Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ›įµ’ā±į¶œįµ‰ įµˆįµ’Ź·āæ!ā€ ā€œįµ‚Ź°Źø?ā€ ā€œį“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæĖ¢ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ź³įµ‰į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³ā±āæįµ į¶ Ź³įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ ā±āæį¶œā±įµˆįµ‰āæįµ—; Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµˆįµ’āæā€™įµ— įµ—įµ‰Ė”Ė” į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź°įµ‰ā€™Ė¢ Ź³įµ‰į¶œįµ˜įµ–įµ‰Ź³įµƒįµ—ā±āæįµ įµƒįµ— įµŹø Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ā€¦ā€ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆā€§ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ ā€œį“¶įµ˜Ė¢įµ— įµˆįµ’āæā€™įµ— įµ—Ź³Źø įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµ į¶ įµ˜āæāæŹø, įµƒāæįµˆ įµ–Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ā€¦ā€ ā€œį”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ė¢įµ—Ź³įµ‰Ė¢Ė¢ Ź°ā±įµ įµ’įµ˜įµ—!ā€ ā€œįµ€Ź°įµ‰ įµ‡įµ’įµ—Ź° įµ’į¶  Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ į¶œįµ˜įµ— ā±įµ— įµ’įµ˜įµ—ā€¦ā€ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė”įµ‰į¶ įµ— įµ—įµ’ įµįµ’ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ įµ’Ź·āæ Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ā€§ ā€œį¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ įµƒāæŹø įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³?ā€ ā€œį“µ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµƒį¶œŹ°ā±āæįµ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµƒāæįµˆ Ė¢įµ’Ź³įµ‰āæįµ‰Ė¢Ė¢ ā±āæ įµŹø Ź°įµ‰įµƒįµˆā€¦ā€ ā€œį“µā€™įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒāæįµˆ į“µ Ź·ā±Ė¢Ź° į“µā€™įµˆ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆā€¦ā€ ā€œį“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ’āæįµ‰ Ź·Ź°įµ’ įµˆā±įµˆ ā±įµ—, āæįµ’įµ— Źøįµ’įµ˜! įµ‚įµƒā±įµ—, įµˆįµ’įµ‰Ė¢ įµƒāæŹø įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ–įµ‰Ź³Ė¢įµ’āæ įµāæįµ’Ź·ā€¦ā€ ā€œį“ŗįµ’įµ— įµ˜āæĖ”įµ‰Ė¢Ė¢ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµ’įµ˜āæįµ— įµƒāæŹø į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³Ė¢ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆ, Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢Ź°įµ’Ź· įµƒį¶ į¶ įµ‰į¶œįµ—ā±įµ’āæ įµ‡įµ˜įµ— įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€™Ė¢ āæįµ’įµ— įµƒ Ź°įµ˜įµįµįµ‰Ź³ā€§ ā€œį“µā€™įµˆ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµ‡Źø įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— įµ‡įµ˜įµ— į“µā€™įµ āæįµ’įµ— įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— ā±āæ Ė¢įµ’ į“µ įµ—įµ’įµ’įµ Źøįµ’įµ˜ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€§ į”†įµ—ā±Ė”Ė”, į“µ Ź·įµƒāæįµ— Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ įµįµƒįµįµ‰ Źøįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰Ė”į¶  įµƒįµ— Ź°įµ’įµįµ‰! įµ‚įµ‰ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’ įµįµƒįµįµ‰Ė¢ įµ’Ź³ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ° įµįµ‰Ź³įµįµƒā±įµˆ įµįµƒāæ įµƒāæįµˆ įµ‡įµƒŹ³āæįµƒį¶œĖ”įµ‰ įµ‡įµ’Źø, įµ‡įµ˜įµ— Ź·įµ‰ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—įµ’ ā±į¶  Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ā€§ įµ‚Ź°įµƒįµ— įµˆįµ’ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ˜įµ– įµ—įµ’?ā€ ā€œį¶ ā±Ź³Ė¢įµ— Ė¢įµ—įµ’įµ– Ź³įµƒįµįµ‡Ė”ā±āæįµ įµ’āæ įµā±įµˆā€¦ā€ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ‡įµ˜įµ— ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ įµ‡Źø įµįµ’Ź³įµ‰ įµāæįµ’į¶œįµā±āæįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ to cont. pt. 3