Out Cold Emojis & Text

Copy & Paste Out Cold Emojis & Symbols į“¼įµ˜įµ— į¶œįµ’Ė”įµˆā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾į“®įµ‰ā±āæįµ Ė¢įµįµƒĖ”Ė” į¶œįµƒāæ įµ‡įµ‰ įµįµ’įµ’įµˆ

į“¼įµ˜įµ— į¶œįµ’Ė”įµˆ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“®įµ‰ā±āæįµ Ė¢įµįµƒĖ”Ė” į¶œįµƒāæ įµ‡įµ‰ įµįµ’įµ’įµˆ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµˆā±āæįµ ā±āæ įµ—ā±įµŹ°įµ— į”†įµ–įµƒį¶œįµ‰Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— ā±įµ— įµƒĖ”Ė¢įµ’ įµįµ‰įµƒāæĖ¢ Źøįµ’įµ˜ įµƒŹ³įµ‰ įµįµ’Ź³įµ‰ į¶ įµ‰įµ‰įµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ā€§ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ Ź·ā±įµ—Ź° Ė¢įµƒāæįµˆŹø ā±āæ įµ€įµ‰Ė£įµƒĖ¢ įµƒāæįµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź°įµ‰įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ ā±āæį¶œĖ”įµ‰įµįµ‰āæįµ— Ź·įµ‰įµƒįµ—Ź°įµ‰Ź³ā€§ į““įµ‰ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ įµįµƒįµįµ‰ ā±įµ— įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ź°ā±Ė¢ įµ‡įµ’įµˆŹø Ź·įµ‰įµƒįµįµ‰āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµ‰į¶ įµ— Ź°ā±Ė¢ Ė¢Ź°ā±į¶ įµ— įµƒāæįµˆ Ė¢įµƒŹ· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œįµ’Ė”įµˆ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶ Ź³įµ‰įµ‰į¶»ā±āæįµ Ź³įµƒā±āæā€§ į““įµ‰ įµ—įµ’įµ’įµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ įµ–ā±āæįµ‰įµƒįµ–įµ–Ė”įµ‰ Ź°įµ’įµįµ‰ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµƒŹøā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµ—įµ’ į¶œįµ’Ė”įµˆ Ė¢įµ’ įµ–Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ Ė”įµ‰įµ— įµįµ‰ Ź°įµ‰Ė”įµ– Źøįµ’įµ˜ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰Ė”įµ–Ė”įµ‰Ė¢Ė¢Ė”Źø Ė¢āæā±į¶ į¶ Ė”įµ‰Ė¢ įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’Ė”įµˆ Ė¢įµ‰įµ— ā±āæāø“ įµ‡įµ˜įµ— į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒįµ›įµ‰įµˆ Ź°ā±įµā€§ į““įµ‰ įµįµƒįµˆįµ‰ Ź°ā±įµ Ė¢įµ’įµįµ‰ Ė¢įµ’įµ˜įµ– Ź·ā±įµ—Ź° įµ‡Ź³įµ’įµ—Ź°ā€§ "įµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢ā€§ā€§ā€§" Ė¢įµƒā±įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—Ź°įµ‰āæ įµ—įµ’įµ’įµ Ź°ā±įµ įµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ Ź³įµ’įµ’įµ į¶ įµ’Ź³ įµ‡įµ‰įµˆā€§ "įµ‚įµ‰'Ė”Ė” Ė¢Ź°įµƒŹ³įµ‰; įµŹø įµ‡įµ‰įµˆĖ¢ įµ‡ā±įµ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ’įµ—Ź° įµ’į¶  įµ˜Ė¢!" į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ Ź·įµƒŹ³įµįµ‰Ź³ įµ—Ź°įµƒāæ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–Źø įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµ‰įµˆ Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ˜įµ– įµƒįµįµƒā±āæĖ¢įµ— į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³ įµƒĖ”Ė” įµ—Ź°įµ‰ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ—Ė¢āø“ įµ‰Źøįµ‰Ė”ā±įµˆ į¶ Ė”įµ˜įµ—įµ—įµ‰Ź³ā±āæįµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ Ź°ā±įµ įµŹ³įµƒįµˆįµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— Ė¢āæįµ’Ź³ā±āæįµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”Ė” įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā€§ į““įµ’Ė”įµˆā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆāø“ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ—įµƒŹøįµ‰įµˆ Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ‡Źø Ź°ā±Ė¢ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµƒĖ”Ė” āæā±įµŹ°įµ— Ė”įµ’āæįµā€§ įµ‚Ź°įµ‰āæ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ āæįµ‰Ė£įµ— įµƒŹ·įµ’įµįµ‰ Ź°įµ‰ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ‡Źø Ź°ā±įµ įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā€§ į““įµ‰ įµįµ’įµ›įµ‰įµˆ į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰Ź³ į¶ įµ’Ź³ įµƒĖ¢ įµ—įµ’ įµ‰įµįµ‡Ź³įµƒį¶œįµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ˜įµįµā±āæįµ Ź°ā±įµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ Ė¢Ź°įµ’įµ˜Ė”įµˆįµ‰Ź³ā€§ į““įµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµƒāæ Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— į¶œįµƒįµįµ‰ įµƒŹ³Ź³ā±įµ›įµ‰įµˆ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµƒįµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ įµ—įµ’ā€§ į“¬įµ— įµ‰įµƒŹ³Ė”Źø įµˆįµƒŹ·āæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ āæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ Ė¢Ź°įµ’įµ˜Ė”įµˆįµ‰Ź³ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ–įµ˜įµ— įµƒ Ź°įµƒāæįµˆ įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ įµ‡įµƒį¶œįµāø“ Ė¢įµ’ įµƒĖ¢ įµ—įµ’ Ź³įµ‰į¶œā±įµ–Ź³įµ’į¶œįµƒįµ—įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµįµ‰Ė¢įµ—įµ˜Ź³įµ‰ā€§ įµ‚Ź°įµ‰āæį¶œįµ‰ įµįµ’Ź³āæā±āæįµ įµƒŹ³Ź³ā±įµ›įµ‰įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµˆįµ‰į¶œā±įµˆįµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ˜įµ–ā€§ į“³įµ‰āæįµ—Ė”Źø įµ—įµƒįµ–įµ–ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ė¢Ź°įµ’įµ˜Ė”įµˆįµ‰Ź³ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė”įµ‰ Ź°ā±įµ įµ‡įµ˜įµ— įµƒĖ¢ įµ—įµ’ į¶œįµ’įµƒĖ£ Ź°ā±įµ įµ—įµ’ įµƒŹ·įµƒįµįµ‰āæā€§ į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ įµƒ Ė”ā±įµŹ°įµ— įµ—įµƒįµ– įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ Ė¢Ź°įµ’įµ˜Ė”įµˆįµ‰Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµ›įµ’ā±į¶œįµ‰ Ė¢Ź·įµ‰įµ‰įµ—Ė”Źø įµ—įµƒĖ”įµā±āæįµ įµ—įµ’ Ź°ā±įµā€§ į““įµ‰ įµ‡Ė”ā±āæįµįµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ’įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ā€§ "į““ā± į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ’Ź· įµƒŹ³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" "į“µ'įµ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµƒāæ į“µ Źøįµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³įµˆįµƒŹø Ė¢įµ’ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµƒįµ Ė¢įµ’ įµĖ”įµƒįµˆ!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ź³įµ‰į¶œįµƒĖ”Ė” įµƒāæŹø įµ–įµ‰Ź³Ė¢įµ’āæ Ė¢įµā±Ė”įµ‰ Ė¢įµ’ įµ‰Ė£į¶œā±įµ—įµ‰įµˆĖ”Źø įµƒįµ— Ź°ā±įµ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµƒŹø Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆ āæįµ’Ź·ā€§ "Źøįµ’įµ˜ Ź°įµ˜āæįµŹ³Źø? į“µ į¶œįµƒāæ į¶ ā±Ė£ įµ˜įµ– Ė¢įµ’įµįµ‰ įµ’įµƒįµ—įµįµ‰įµƒĖ”!" įµ€Ź°įµ‰Źø įµ‡įµ’įµ—Ź° Ź°įµƒįµˆ įµ’įµƒįµ—įµįµ‰įµƒĖ” įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰Źø Ė¢įµƒįµ— įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ° įµ—įµ˜Ź³āæā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ› įµ’āæ įµ—įµ’ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°ā€§ į““įµ‰ Ė”įµ‰įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ–ā±į¶œįµā€§ į““įµ‰ įµāæįµ‰Ź· Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”ā±įµįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµįµ‰Ź³įµįµƒā±įµˆ įµįµƒāæ įµƒāæįµˆ įµ‡įµƒŹ³āæįµƒį¶œĖ”įµ‰ įµ‡įµ’Źøā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—ā±įµā±įµˆĖ”Źø įµ–įµ˜įµ— Ź°ā±Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆ įµ’āæ įµ—įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢Ź°įµ’Ź· įµ‡įµ‰įµā±āæĖ¢ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—ā€§

Related Text & Emojis

š’š’Šš’ˆš’‰š’• š’š’‡ š˜“š˜­š˜¦š˜¦š˜±š˜°š˜·š˜¦š˜³ š˜žš˜ˆš˜•š˜› š˜µš˜° š˜©š˜¢š˜·š˜¦ š˜¢ š˜“š˜­š˜¦š˜¦š˜± š˜°š˜·š˜¦š˜³. āœ¦š“‚… š˜±š˜Ŗš˜­š˜­š˜°š˜ø š˜§š˜°š˜³š˜µš˜“ š˜­š˜¢š˜¶š˜Øš˜©š˜Ŗš˜Æš˜Ø š˜Ŗš˜Æ š˜¢ š˜³š˜°š˜°š˜® š˜§š˜Ŗš˜­š˜­š˜¦š˜„ š˜øš˜Ŗš˜µš˜© š˜§š˜³š˜Ŗš˜¦š˜Æš˜„š˜“ š˜øš˜¢š˜µš˜¤š˜©š˜Ŗš˜Æš˜Ø š˜µš˜¦š˜³š˜³š˜Ŗš˜£š˜­š˜¦ š˜¤š˜©š˜¦š˜¢š˜±š˜­š˜ŗ š˜®š˜¢š˜„š˜¦ š˜®š˜°š˜·š˜Ŗš˜¦š˜“ š˜“š˜©š˜¢š˜³š˜Ŗš˜Æš˜Ø š˜°š˜³ š˜µš˜¦š˜­š˜­š˜Ŗš˜Æš˜Ø š˜©š˜°š˜³š˜³š˜°š˜³ š˜“š˜µš˜°š˜³š˜Ŗš˜¦š˜“..ā˜¾ ā‹†
šŸ’ššŸ’›= Plankbob ā¤ļøšŸ’› = Krabob šŸ©µšŸ’›= Squidbob šŸ©·šŸ’›= Patbob šŸ¤ŽšŸ’›= Spandy ā¤ļøšŸ’š = Plabs šŸ’™šŸ’š = Plankaren šŸ¤ŽšŸ’™= Karendy ā¤ļøšŸ©µ = Krabsward
šŸŒØā˜ƒļøā„ļøšŸ§ŠšŸ¤āœØ
į”†Ź·įµ‰įµ‰įµ— įµˆŹ³įµ‰įµƒįµĖ¢ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ’Źøįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—āø“ Ė¢įµ’ Ź°įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµ–ā±āæįµ‰įµƒįµ–įµ–Ė”įµ‰ Ź°įµ’įµįµ‰ā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ ' *įµƒŹ·įµŹ·įµƒŹ³įµˆ į¶œŹ°įµ˜į¶œįµĖ”įµ‰* ' į¶œįµ’įµįµ‰ įµ’āæ ā±āæ!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ’įµ–įµ‰āæĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµā€§ "įµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢āø“ įµā±įµˆ; į“µ'įµ įµ—ā±Ź³įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ’Źøįµ‰įµˆā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ—įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰āø“ ā±į¶  Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ—ā€§" į““įµ‰ āæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆā±įµˆ Ė”įµ’įµ’įµ įµ‰Ė£Ź°įµƒįµ˜Ė¢įµ—įµ‰įµˆā€§ "į“°įµ’ Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ— įµŹø įµ‡įµ‰įµˆ? įµ€Ź°įµ‰Ź³įµ‰'Ė¢ Ź³įµ’įµ’įµ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ’įµ—Ź° įµ’į¶  įµ˜Ė¢ā€§ā€§ā€§" "į”†įµ˜Ź³įµ‰ā€§" Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ–įµ˜įµ— Ź°ā±įµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰įµˆāø“ įµ–įµ˜Ė”Ė”ā±āæįµ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ—Ė¢ā€§ "į“µ'įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źø įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ—ā€§ā€§ā€§" "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į“µ įµāæįµ’Ź· Źøįµ’įµ˜ Ź·įµ’Ź³įµ Ź·ā±įµ—Ź° į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— ā±įµ—'Ė¢ āæįµ’įµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ į¶ įµƒįµ˜Ė”įµ—ā€§ į“µ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµįµ‰įµƒāæ Źøįµ’įµ˜ įµƒāæŹø Ź°įµƒŹ³įµ ā±āæ įµŹø Ė¢į¶œŹ°įµ‰įµįµ‰Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— į“µ įµįµ’įµ—įµ—įµƒ įµįµ‰įµ— įµ‡įµ˜Ė¢ā±āæįµ‰Ė¢Ė¢ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź°įµ’Ź· įµƒāæįµˆā€§ā€§ā€§" "į“µ įµāæįµ’Ź·āø“ įµƒāæįµˆ į“µ Ė¢įµ‰įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµƒĖ¢ įµŹø į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ! į“±įµ›įµ‰āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° į“µ'įµ āæįµ’įµ— įµįµ’āæāæįµƒ Ė”įµ‰įµ— Źøįµ’įµ˜ įµįµ‰įµ— įµƒŹ·įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źøā€§ā€§ā€§" "į“µ'Ė”Ė” įµįµƒāæįµƒįµįµ‰ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź°įµ’Ź· Ė¢įµ’įµįµ‰įµˆįµƒŹø įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°ā€§ į“µ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµ‡įµ‰ įµƒ Ė¢įµ˜įµ–įµ‰Ź³ā»įµ›ā±Ė”Ė”įµƒā±āæāø“ įµ‡įµ˜įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ‡įµƒįµˆ įµįµ˜ŹøĖ¢ į¶œįµƒāæ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ’į¶ įµ— Ė¢įµ–įµ’įµ—Ė¢ā€§ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµŹø įµ’āæĖ”Źø į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ įµƒāæįµˆ į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź·įµƒāæāæįµƒ įµ—įµƒįµįµ‰ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ’Ź³ įµŹ³įµƒāæįµ—įµ‰įµˆā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆ įµ—įµ’ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡āø“ įµ‰Źøįµ‰ į¶œĖ”įµ’Ė¢ā±āæįµā€§ "į“µį¶  Źøįµ’įµ˜ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµ įµ‰Ė”Ė¢įµ‰ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ įµ—įµƒĖ”įµ įµ—įµ’ įµįµ‰; Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź·ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆāø“ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź³įµ‰įµ–Ė”Źø įµ‡įµƒį¶œįµā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ?" ' *Ė¢āæįµ’Ź³ā±āæįµ* ' "ā€§ā€§ā€§į¶ įµ‰Ė”Ė” įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– į¶ įµƒĖ¢įµ—ā€½" įµ‚Ź°ā±Ė¢įµ–įµ‰Ź³įµ‰įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ˜įµ–įµ’āæ Ź°įµ‰įµƒŹ³ā±āæįµ Ź°įµ‰ Ė¢āæįµ’Ź³įµ‰įµˆā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ė”ā±įµįµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ—įµƒĖ”įµ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰'įµˆ įµįµ‰įµ— āæā±įµŹ°įµ—įµįµƒŹ³įµ‰Ė¢ā€§ į““įµ‰ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµįµ— įµ’į¶  į“¾įµ‰įµƒŹ³Ė” į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ Ź·Ź°įµƒĖ”įµ‰ā€§ į“µāæ Ź°ā±Ė¢ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµāø“ Ė¢Ź°įµ‰ įµ—Ź³įµƒįµ–įµ–įµ‰įµˆ Ź°ā±įµā€§ 'į”†įµ—įµ’įµ–' Ź°įµ‰ Ė¢įµƒŹøĖ¢ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµā€§ į“¾įµ‰įµƒŹ³Ė” įµ’āæĖ”Źø Ė”įµƒįµ˜įµŹ°įµ‰įµˆ ā±āæ Ź³įµ‰Ė¢įµ–įµ’āæĖ¢įµ‰ā€§ į”†įµ˜įµˆįµˆįµ‰āæĖ”Źø Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢Ź°įµ’Ź·Ė¢ įµ˜įµ– ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµā€§ 'į““įµ‰Ė”įµ– įµįµ‰!' į““įµ‰ į¶œįµƒĖ”Ė”įµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ— ā±āæ Ź°ā±Ė¢ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµā€§ 'Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ź°įµ‰Ė”įµ– Źøįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰Ė”į¶ !' į“æįµ‰įµ–Ė”ā±įµ‰įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµā€§ įµ€Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ—įµįµƒŹ³įµ‰ Ė¢įµ—Ź³įµ‰Ė¢Ė¢įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµ įµ—įµ’ įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź·Ź°ā±įµįµ–įµ‰Ź³ ā±āæ Ź°ā±Ė¢ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā€§ į““ā±Ė¢ į¶œŹ³ā±įµ‰Ė¢ Ź·įµ’įµįµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ˜įµ–ā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ?" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒįµ— įµ˜įµ–ā€§ Źøįµ‰įµ— įµįµ‰įµƒāæŹ·Ź°ā±Ė”įµ‰ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµ į“¾įµ‰įµƒŹ³Ė” Ź°įµƒįµˆ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’įµ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— įµ‡įµ˜Ź³āæ įµ’āæ į¶ ā±Ź³įµ‰ā€§ įµ€Ź°įµ‰ į¶ Ė”įµƒįµįµ‰Ė¢ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµ įµįµ’įµ— įµ—įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ—āø“ įµ‡įµ˜Ź³āæā±āæįµ Ź°ā±įµā€§ 'į“³įµ’įµ’įµˆįµ‡Źøįµ‰!' į“¾įµ‰įµƒŹ³Ė” Ė¢įµƒā±įµˆā€§ į“¹įµ‰įµƒāæŹ·Ź°ā±Ė”įµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒĖ¢ Ė¢Ź°įµƒįµā±āæįµā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆāø“ įµˆā±Ė¢įµ—Ź³įµ‰Ė¢Ė¢įµ‰įµˆ įµƒįµ— Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ Ź°ā±įµ įµ˜įµ–Ė¢įµ‰įµ—ā€§ į““įµ’Ź·įµ‰įµ›įµ‰Ź³āø“ Ź°ā±Ė¢ Ė¢į¶œįµƒŹ³įµ‰įµˆ įµ›įµ’ā±į¶œįµ‰ įµįµƒįµˆįµ‰ Ź·įµƒŹø ā±āæįµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµā€§ 'į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ!' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒĖ”Ė” įµ’įµ˜įµ— Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ Ź°ā±įµ į¶œįµ’āæĖ¢įµ˜įµįµ‰įµˆ įµ‡Źø įµ—Ź°įµ‰ į¶ Ė”įµƒįµįµ‰Ė¢ ā±āæ Ź°ā±Ė¢ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµā€§ 'į“ŗįµ’!' 'Źøįµ’įµ˜ įµƒŹ³įµ‰ āæįµ‰Ė£įµ—ā€§ā€§ā€§' į“¾įµ‰įµƒŹ³Ė” Ė¢įµƒā±įµˆā€§ "į“ŗįµ’!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ—āø“ įµ—Ź°įµ‰āæ Ź·įµƒįµā±āæįµ įµ˜įµ–ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ Ė¢ā±įµ— įµ˜įµ–ā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ Ź°įµ‰Źøāø“ įµ–Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ įµˆįµ’āæ'įµ— įµ‡įµ‰ įµ˜įµ–Ė¢įµ‰įµ—āø“ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ė¢įµƒį¶ įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµā€§ į“æįµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢ā±āæįµ Ź°įµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ź°įµƒįµˆ įµƒ įµ‡įµƒįµˆ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‰įµįµ‡Ź³įµƒį¶œįµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į“µ'įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źø; į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµˆŹ³įµ‰įµƒįµįµ— į“¾įµ‰įµƒŹ³Ė” Ź°įµ˜Ź³įµ— Źøįµ’įµ˜ įµƒĖ”Ė” įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ įµ’į¶  įµįµ‰ā€§" "į“µįµ— Ź·įµƒĖ¢ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµƒ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµ; ā±įµ—ā€™Ė¢ įµƒĖ”Ė” įµ’įµ›įµ‰Ź³ā€§ į“µ į¶œįµƒŹ³įµ‰ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Źøįµ’įµ˜ įµƒāæįµˆ ā±įµ—'Ė¢ āæįµ’įµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ į¶ įµƒįµ˜Ė”įµ—ā€§ į““įµ’āæįµ‰Ė¢įµ—Ė”Źø į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµ—Ź°ā±āæįµ į“¾įµ‰įµƒŹ³Ė” įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ‰įµƒįµ—Ė¢ įµįµ‰įµƒįµ—āø“ ā±į¶  Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ź·įµ’Ź³Ź³ā±įµ‰įµˆ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±į¶  įµ’āæ Ź°įµ‰Ź³ įµˆā±įµ‰įµ—ā€§ į“µ įµāæįµ’Ź· Ź°įµ‰Ź³ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ į¶œŹ³ā±įµ‰Ė¢ įµˆŹ·ā±āæįµˆĖ”įµ‰ įµƒĖ¢ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ’Ė”įµˆĖ¢ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆā€§ "įµ‚Ź°įµ‰āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ į“µ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµƒ įµ‡įµƒįµˆ įµˆŹ³įµ‰įµƒįµ į“µ Ė”ā±įµįµ‰ įµ—įµ’ įµ—Ź°ā±āæįµ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— į¶ įµ˜āæ įµ—Ź°ā±āæįµĖ¢āø“ Ė”ā±įµįµ‰ Ź²įµ‰Ė”Ė”Źøį¶ ā±Ė¢Ź°ā±āæįµā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµƒįµ›įµ‰ Ź°ā±įµ įµƒ Ė¢įµįµƒĖ”Ė” Ė¢įµā±Ė”įµ‰ā€§ "Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ įµ—Ź°ā±āæįµ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ įµ‰āæŹ²įµ’Źø Ė¢įµ˜į¶œŹ° įµƒĖ¢ Ė¢į¶œā±įµ‰āæįµ—ā±į¶ ā±į¶œ ā±āæįµ›įµ‰āæįµ—ā±įµ’āæĖ¢āø“ įµ’Ź³ įµ‰įµ›įµ‰āæ į¶œįµƒįµ˜Ė¢ā±āæįµ įµ›įµ‰āæįµįµ‰įµƒāæį¶œįµ‰ įµ—įµ’ Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ‰āæįµ‰įµā±įµ‰Ė¢; Ź·Ź°įµƒįµ—įµ‰įµ›įµ‰Ź³ Źøįµ’įµ˜ į¶ ā±āæįµˆ įµ‰āæŹ²įµ’Źøįµƒįµ‡Ė”įµ‰ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµā±Ė”įµ‰įµˆ įµƒįµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡āø“ Ź°įµ˜įµįµā±āæįµ Ź°ā±įµā€§ į“µĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— Ź°įµ‰ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’āø“ į¶ įµ’Ź³ įµƒ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆā€§
įµ€Ź³įµ‰įµƒįµ— Źøįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰Ė”į¶  ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“µįµ—'Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµ‰įµ‰įµįµ‰āæįµˆ įµ’į¶  į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ'Ė¢ įµ‡ā±Ź³įµ—Ź°įµˆįµƒŹø įµƒāæįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµįµ’ į¶œįµ‰Ė”įµ‰įµ‡Ź³įµƒįµ—įµ‰ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒŹ· įµ—Ź°įµ‰įµ įµ‡įµ’įµ—Ź° įµƒāæįµˆ į¶œįµƒįµ˜įµŹ°įµ— įµ˜įµ– įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰įµā€§ 'į“³įµ’įµ’į¶ Źø į“³įµ’įµ’įµ‡įµ‰Ź³Ė¢? į“¾įµ‰Ź³Ź°įµƒįµ–Ė¢ įµ—Ź°įµ‰Źø įµƒį¶œį¶œā±įµˆįµ‰āæįµ—įµƒĖ”Ė”Źø Ź³įµ‰įµ›įµ‰įµƒĖ” įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø ā±āæįµŹ³įµ‰įµˆā±įµ‰āæįµ—Ė¢ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ‰ā±Ź³ ā±į¶œįµ‰ā»į¶œŹ³įµ‰įµƒįµ' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ—ā€§ įµ€Ź°įµ‰Źø įµˆįµ‰į¶œā±įµˆįµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢Ź°įµƒŹ³įµ‰ įµƒ įµ—Ź³ā±įµ–Ė”įµ‰ įµįµ’įµ’įµ‡įµ‰Ź³ įµ‡įµ‰Ź³Ź³Źø Ė¢įµ˜āæŹ³ā±Ė¢įµ‰ā€§ "į“µ'įµ įµĖ”įµƒįµˆ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒįµįµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° įµ˜Ė¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ!" Ė¢įµƒā±įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į”†įµ˜Ź³įµ‰ā€§" "į““įµƒįµ–įµ–Źø įµ‡ā±Ź³įµ—Ź°įµˆįµƒŹø!" į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ į”†įµ—įµƒŹ³ Ź·įµƒĖ”įµįµ‰įµˆ ā±āæā€§ "į““įµ‰Źøāø“ į“¾įµƒįµ—!" "į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ į“µ'Ė”Ė” įµ—Ź³Źø įµƒ įµ‡ā±įµ—įµ‰ įµ’į¶ ā€§ā€§ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€½" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ įµ‰įµƒįµ—ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ˜āæįµˆįµƒįµ‰ įµ—Ź°įµ‰Źø įµįµ‰įµƒāæįµ— įµ—įµ’ Ė¢Ź°įµƒŹ³įµ‰ā€§ "įµ‚Ź°Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµƒįµ— Ź°ā±įµ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ˜įµįµƒŹ³ Ź³įµ˜Ė¢Ź°ā€§ "į¶œįµƒāæ į“µ Ė”įµ‰įµ— Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ’įµįµ‰ āæįµ’Ź·? į“µ įµįµ‰įµƒāæ Ź°įµ‰ ā±Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡ā±Ź³įµ—Ź°įµˆįµƒŹø įµ‡įµ’Źøā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢įµĖ¢ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒįµ— įµˆįµ’Ź·āæ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµƒĖ¢ Ź·ā±įµ—Ź° įµƒ Ė”įµƒįµ˜įµŹ°ā€§ "į“µįµ—'Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ’įµ’įµˆ įµ—įµ’ įµ‰įµƒįµ— Ė¢įµ’ į¶ įµƒĖ¢įµ— Ė¢įµ‰įµ‰ā€§ā€§" "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į“µ įµ—Ź°ā±āæįµ Ź·įµ‰'įµˆ į¶œįµƒāæ įµįµ’āø“ įµƒĖ¢ į“µ įµƒįµ āæįµ’įµ— Ź°įµ˜āæįµŹ³Źø įµ—įµ’ įµ‡įµ‰įµā±āæ Ź·ā±įµ—Ź° ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— įµ–Ė”įµƒį¶œįµ‰ā€§ā€§" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ—įµ’Ė”įµˆā€§ "Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ ā±į¶œįµ‰ā»į¶œŹ³įµ‰įµƒįµ ā±į¶  Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ—āø“ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ā€§ā€§" į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ āæįµ’įµˆįµˆįµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ Ė¢įµā±Ė”įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ė¢įµ‰įµ–įµƒŹ³įµƒįµ—ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ Ź³įµ’įµ ā±įµ—ā€§ "į“µ Ė”ā±įµįµ‰ įµįµ’įµ’į¶ Źø įµįµ’įµ’įµ‡įµ‰Ź³Ė¢ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ˜āæįµˆįµƒįµ‰Ė¢ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµā±įµįµĖ”įµ‰Ė¢ā€§ "į“®Źøįµ‰ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė”įµ‰į¶ įµ—ā€§ "į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ į“³įµ’įµ’į¶ Źø į“³įµ’įµ’įµ‡įµ‰Ź³'Ė¢ āæįµ’įµ— Ź·įµ’Ź³įµ įµ’įµ˜įµ— į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·ā±įµ–įµ‰įµˆ Ė¢įµ’įµįµ‰ įµˆŹ³įµ’įµ’Ė” įµ’į¶ į¶  įµ’į¶  į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰Źø Ė”įµ‰į¶ įµ—ā€§ "į“øįµ‰įµ—'Ė¢ įµįµ’ā€§ā€§ā€§" "į“µ'įµˆ Ź·įµƒāæāæįµƒā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Źøįµ’įµ˜ Ź°įµƒįµˆ įµįµ’Ź³įµ‰ įµ—Ź°įµƒāæ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° įµˆįµ‰Ė¢Ė¢įµ‰Ź³įµ—!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź³įµ‰į¶œįµƒĖ”Ė”įµ‰įµˆ Ź°įµ’Ź· į”†įµƒāæįµˆŹø Ė¢įµƒā±įµˆ Ė¢Ź°įµ‰'įµˆ įµ‡įµ‰ Ź°įµƒįµ›ā±āæįµ įµƒ įµā±Ź³Ė”Ė¢ āæā±įµŹ°įµ— Ź·ā±įµ—Ź° į“·įµƒŹ³įµ‰āæāø“ įµƒāæįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµ—Ź³įµ˜Ė¢įµ— įµ—įµ’ Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ”įµ’āæįµ‰ įµ‡Źø Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶ ā€§ "į““įµƒįµ–įµ–Źø įµ‡ā±Ź³įµ—Ź°įµˆįµƒŹø įµ—įµ’ā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ‰ įµƒŹ³įµ‰ Ź°įµ’įµįµ‰ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— āæįµ’Ź·ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ‰Ė”įµ–įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ’āæ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ° įµƒāæįµˆ Ė¢įµƒįµ— įµ‡Źø Ź°ā±įµā€§ "į“µ'įµˆ įµƒĖ¢Ė¢įµ˜įµįµ‰ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ Źøįµ’įµ˜ Ė¢Ź°įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ į”†įµƒāæįµˆŹøā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·ā±įµ–įµ‰Ė¢ įµ’į¶ į¶  įµįµ’Ź³įµ‰ įµˆŹ³įµ’įµ’Ė”ā€§ "į“µ Ź·įµƒāæįµ— įµįµ’Ź³įµ‰ ā±į¶œįµ‰ į¶œŹ³įµ‰įµƒįµ!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµƒāæįµƒįµįµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµƒŹøā€§ "Źøįµ’įµ˜'įµ›įµ‰ Ź°įµƒįµˆ Ė¢įµ’įµįµ‰ įµƒāæįµˆ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ āæįµ’Ź· āæįµ’įµ— ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ‰ įµ—įµ’ā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź·āø“ į“µ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ź°įµƒįµˆ Ė¢įµ˜į¶œŹ° įµƒ įµįµ’įµ’įµˆ įµ‡įµ‰Ė¢įµ— į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµā€§ "į“µ Ė”įµ’įµ›įµ‰ ā±įµ— Ź·Ź°įµ‰āæ Ź·įµ‰'Ź³įµ‰ įµ—įµ’įµįµ‰įµ—Ź°įµ‰Ź³ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ė¢įµ˜Ź³įµ–Ź³ā±Ė¢įµ‰įµˆ įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ į¶œįµ’āæį¶ įµ‰Ė¢Ė¢ā±įµ’āæ Źøįµ‰įµ— Ź°įµ‰ įµāæįµ‰Ź· įµƒ į“³įµ’įµ’į¶ Źø į“³įµ’įµ’įµ‡įµ‰Ź³'Ė¢ Ė¢įµ˜āæįµˆįµƒįµ‰ į¶œįµƒāæ ā±įµįµ–įµƒį¶œįµ—ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµƒįµ›įµ‰ įµā±Ė¢Ė¢įµ‰Ė¢ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ‰įµįµ‡Ź³įµƒį¶œįµ‰įµˆ ā±āæ įµƒ Ź°įµ˜įµā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ į“µā€§ā€§ā€§" "į“µ'įµˆ įµ’āæĖ”Źø Ė”įµ‰įµ— į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰ įµ–įµ‰įµ’įµ–Ė”įµ‰ įµāæįµ’Ź· ā±įµ— įµ‡įµ˜įµ— į“µ'įµ įµƒ Ė”ā±įµ—įµ—Ė”įµ‰ Ė¢įµ‰āæĖ¢ā±įµ—ā±įµ›įµ‰ā€§ į“¶įµ˜Ė¢įµ— įµˆįµ’āæ'įµ— įµ—įµ‰Ė”Ė” įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ Ź·įµ’Ź³įµįµ‰Ź³Ė¢ā€§ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµƒįµįµƒį¶»ā±āæįµ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµƒāæįµˆ į“µ įµįµ‰įµƒāæ ā±įµ—ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ ā±āæ Ė¢ā±Ė”įµ‰āæį¶œįµ‰ā€§ "į“°ā±įµˆ į“µ įµˆįµ’ Ė¢įµ’įµįµ‰ įµ—Ź°ā±āæįµ Ź·Ź³įµ’āæįµ? į“µ'įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źøā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ’įµ’įµĖ¢ Ė”ā±įµįµ‰ Ź°įµ‰'įµˆ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— į¶œŹ³Źøā±āæįµā€§ "į“µ įµ—Ź°ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— į¶ ā±āæįµ‰āø“ Ė¢ā±Ė”Ė”Źø!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰Ė”įµˆ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµ’įµįµ–Ė”ā±įµįµ‰āæįµ— Ź°ā±įµā€§ "į“µ'įµ›įµ‰ įµƒĖ”Ź·įµƒŹøĖ¢ Ė”įµ’įµ›įµ‰įµˆ Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ›įµ’ā±į¶œįµ‰āø“ į¶œįµƒāæ Ė¢ā±āæįµ įµ—įµ’ įµįµ‰ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµāæįµ‰Ź· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ’įµ˜Ė”įµˆ āæįµ’įµ— įµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµƒįµˆįµā±įµ— Ė¢įµ˜į¶œŹ° āæįµ’Ź³įµįµƒĖ”Ė”Źøā€§ į“¬Ė¢ įµƒ įµįµƒįµ—įµ—įµ‰Ź³ įµ’į¶  į¶ įµƒį¶œįµ—āø“ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµāæįµ‰Ź· Ź°įµ‰'įµˆ į¶ įµ‰įµ‰Ė” Ė¢įµ’ įµ‰įµįµ‡įµƒŹ³Ź³įµƒĖ¢Ė¢įµ‰įµˆ ā±į¶  Ź°įµ‰ įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³įµ‰įµˆ! į““įµ‰ Ź³įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø įµā±įµ›įµ‰Ė¢ Ź°ā±Ė¢ į¶œįµ’įµįµ–įµ˜įµ—įµ‰Ź³ Ź·ā±į¶ įµ‰ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ź°įµ˜įµĖ¢ įµƒāæįµˆ/įµ’Ź³ įµā±Ė¢Ė¢įµ‰Ė¢! į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  į¶œĖ”įµ‰įµƒāæā±āæįµ įµ˜įµ– įµįµ’Ź³įµ‰ įµˆŹ³įµ’įµ’Ė” įµ’āæĖ”Źø Ė”įµ‰įµƒįµ›ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·Ź°įµ‰āæ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ į¶ ā±āæįµƒĖ”Ė”Źø įµˆįµ’į¶»įµ‰įµˆ įµ’į¶ į¶  į¶ įµ’Ź³ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ įµ€Ź°įµ‰Źø įµˆā±įµˆ āæįµ’įµ— ā±āæįµ—įµ‰Ź³įµƒį¶œįµ— įµ˜āæįµ—ā±Ė” įµ—Ź°įµ‰ āæįµ‰Ź· Ź·įµ‰įµ‰įµ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė¢ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµāæįµ’Ź· ā±į¶  Ź°įµ’Ź· Ź°įµ‰'įµˆ āæįµ‰Ė£įµ— į¶ įµƒį¶œįµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³! į“¬āæįµˆ Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆ Ź·įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµƒŹ· Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµƒį¶œįµ—ā±āæįµ įµįµ’Ź³įµ‰ Ź²įµ˜įµįµ–Źø įµ—Ź°įµƒāæ įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”ā€§ "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ā€§ā€§ā€§" "į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— įµ—įµ’ įµ‰Ė£įµ–įµ‰į¶œįµ— Ź·Ź°įµ‰āæ į“µ įµ—įµ’įµ’įµ Ź°ā±įµ įµ‡įµƒį¶œįµ!" į““įµ‰ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ—Ź°įµ‰āæ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµ‡įµƒį¶œįµ įµƒŹ³įµ’įµ˜āæįµˆā€§ į”†įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµƒį¶œįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ įµ‡įµ˜įµ— āæįµ’įµ— įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµ‰įµƒĖ” įµ—Ź°įµ‰ ā±āæįµŹ³įµ‰įµˆā±įµ‰āæįµ—Ė¢ā€§ "į“µ'įµ įµįµ’ā±āæįµ ā±āæā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė¢Ź·įµƒĖ”Ė”įµ’Ź· Ź°ā±Ė¢ įµ–Ź³ā±įµˆįµ‰ įµƒāæįµˆ įµįµ‰įµ— ā±įµ— įµƒĖ”Ė” įµ’įµ›įµ‰Ź³ Ź·ā±įµ—Ź°ā€§ į““įµ‰ įµ—įµ’Ė”įµ‰Ź³įµƒįµ—įµ‰Ė¢ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’Ź³įµ‰ įµ—Ź°įµƒāæ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³Ė¢āø“ Ź°įµ‰'įµˆ įµƒįµˆįµā±įµ— įµ—įµ’ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶ ā€§ į“¬į¶ įµ—įµ‰Ź³ įµįµ’įµ’į¶ Źø įµįµ’įµ’įµ‡įµ‰Ź³Ė¢āø“ įµƒĖ”Ė” Ź°įµ‰'įµˆ įµ›įµƒįµįµ˜įµ‰Ė”Źø Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³įµ‰įµˆ įµ‰āæįµˆā±āæįµ įµ˜įµ– įµ‡įµƒį¶œįµ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ Ė¢įµ’ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė”įµ‰įµˆ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒĖ”įµ ā±āæįµˆįµ’įµ’Ź³Ė¢ā€§ 'į“¼Ź°āø“ įµŹ³įµ‰įµƒįµ—' į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— āæįµ‰Ź³įµ›įµ’įµ˜Ė¢ā€§ "į“µ'įµ įµ’į¶ į¶  įµ—Ź°įµ‰ į¶œĖ”įµ’į¶œįµ įµā±įµˆ įµ‡įµ˜įµ— į“µāø“ Ź·įµ‰ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ—įµƒĖ”įµā€§ā€§" "į”†įµ˜Ź³įµ‰ įµ‡įµ˜įµ— į“µ'Ė”Ė” įµ—įµ‰Ė”Ė” įµŹø įµ‡įµ’Ė¢Ė¢ į“µ'įµ įµįµ’ā±āæįµ įµ’āæ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµ Ź³įµ‰įµƒĖ” į¶ įµƒĖ¢įµ—!" į”†įµƒā±įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ 'į“®įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ āæįµ’Ź³įµįµƒĖ” į“µ Ė¢įµ‰įµ‰' į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ’į¶ į¶ ā±į¶œįµ‰ā€§ 'į“°įµ’įµ‰Ė¢ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ‰įµ‰įµ āæįµ‰Ź³įµ›įµ’įµ˜Ė¢ įµ’Ź³ įµƒįµ į“µ Ź°įµ’įµ–įµ‰į¶ įµ˜Ė”Ė”Źø ā±įµįµƒįµā±āæā±āæįµ ā±įµ—' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶ ā€§ "į“øįµ‰įµ—'Ė¢ įµįµ’ įµ’įµ˜įµ—Ė¢ā±įµˆįµ‰ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶œįµƒįµįµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµā€§ "į”†įµ’ Ź·Ź°įµƒā€§ā€§ā€§" "į“µ'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ—!" į““įµ‰ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆā€§ "į”†įµ’ į“µā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢ā±įµŹ°įµ‰įµˆāø“ āæįµ’įµ— Ė”ā±įµā±āæįµ Ė¢įµ˜į¶œŹ° įµ›įµ˜Ė”āæįµ‰Ź³įµƒįµ‡ā±Ė”ā±įµ—Źøā€§ į““įµ‰ Ź°įµ’įµ–įµ‰įµˆ Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆ āæįµ’įµ— įµˆįµ’ įµ’Ź³ Ė¢įµƒŹø Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ Ź°įµ˜įµā±Ė”ā±įµƒįµ—ā±āæįµā€§ "į“µ'įµ āæįµ’įµ— Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ Ź·Ź°įµƒįµ—'Ė¢ įµ‡įµ‰įµ‰āæ Ė¢įµƒā±įµˆ įµƒĖ”Ė” Ė”įµƒĖ¢įµ— āæā±įµŹ°įµ—āø“ į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµāæįµ’Ź· Ź°įµ’Ź· įµ—įµ’ įµ–įµ˜įµ— ā±įµ— įµ‡įµ˜įµ— į“µ'įµ āæįµ’įµ— Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ į“µ'įµˆ įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ—āø“ Ź·įµ‰Ė”Ė”āø“ į“µ'įµ Ė¢įµƒŹøā±āæįµ į“µ Ź°įµ’įµ–įµ‰ āæįµ’įµ—Ź°ā±āæįµ įµ’įµˆįµˆā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰Źø įµˆįµ’āæ'įµ— Ź·įµ’Ź³Ź³Źø įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ—! į“µ įµāæįµ’Ź· ā±įµ—'Ė¢ Ź²įµ˜Ė¢įµ— ā±į¶œįµ‰ā» į¶œŹ³įµ‰įµƒįµ įµ—įµƒįµā±āæįµ įµ’įµ›įµ‰Ź³; į“µ'įµ›įµ‰ Ź°įµƒįµˆ ā±įµ— Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæ įµŹøĖ¢įµ‰Ė”į¶  Ė¢įµ’ į“µ įµāæįµ’Ź·! į“µ įµāæįµ’Ź· Źøįµ’įµ˜ įµƒāæįµˆ į“µ Ź°įµ’įµ–įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ’āæ'įµ— į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµƒŹ·įµŹ·įµƒŹ³įµˆā€§" "į“¼Ź° įµā±įµˆ įµ–Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ įµ—įµ‰Ė”Ė” įµįµ‰ į“µā€§ā€§ā€§" "į“µ įµ—įµ’įµ’įµ Źøįµ’įµ˜ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź°įµ’įµįµ‰ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ—ā€§" "į“³įµ’įµ’įµˆ Ė¢įµ’ į“µ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµįµƒįµįµ‰ įµƒ į¶ įµ’įµ’Ė” įµ’į¶  įµŹøĖ¢įµ‰Ė”į¶ ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— Źøįµ’įµ˜'įµˆ į¶œįµ’āæĖ¢ā±įµˆįµ‰Ź³ į¶ įµ’įµ’Ė”ā±Ė¢Ź° įµ‡įµ˜įµ— į“µ'įµ į¶ ā±āæįµ‰ā€§ į“µ įµƒį¶œįµ—įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ė”ā±įµįµ‰įµˆ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ įµƒĖ”Ė” Ė¢įµ’į¶ įµ— įµƒāæįµˆ Ė¢Ź·įµ‰įµ‰įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµā€§ā€§ā€§" "į”†įµ’į¶ įµ— įµƒāæįµˆ Ė¢Ź·įµ‰įµ‰įµ—ā€½" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ āæįµ’ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ–įµ‰Ź³Ė¢įµ’āæ įµāæįµ’Ź·Ė¢ Ė¢įµ’ į“µ'įµ į¶ ā±āæįµ‰ įµįµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµ ā±įµ— įµ‡įµ‰įµ—Ź·įµ‰įµ‰āæ įµ˜Ė¢ā€§ į“µį¶  Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ— įµįµ‰ įµ—įµ’ Ė¢ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– įµƒįµįµƒā±āæ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµā±įµ›įµ‰ įµįµ‰ įµƒ į¶œįµƒĖ”Ė”ā€§ į“°įµ’āæ'įµ— į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµƒį¶ Ź³įµƒā±įµˆ! į“µ įµāæįµ’Ź· ā±įµ— įµįµ˜Ė¢įµ—'įµ›įµ‰ įµ—įµ’įµ’įµ Ė¢įµ—Ź³įµ‰āæįµįµ—Ź° įµ—įµ’ įµ‰įµ›įµ‰āæ į¶œįµ’įµįµ‰ įµ—įµ’ įµƒĖ¢įµ įµįµ‰ įµ—įµ’įµˆįµƒŹøā€§ į“µ įµ‰āæŹ²įµ’Źø Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’āø“ įµƒāæįµˆ į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµ’Ė”įµˆ įµįµƒāæ į“±įµ˜įµįµ‰āæįµ‰ įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ įµ˜Ė¢ ā±āæ įµ—Ź³įµ’įµ˜įµ‡Ė”įµ‰ Ė¢įµ’ įµįµ’įµ—įµ—įµƒ įµįµ’!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒįµ›įµ‰įµˆāø“ įµƒāæįµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒį¶œįµ—įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ź·įµƒįµ›įµ‰įµˆ įµ‡įµƒį¶œįµāø“ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµ‰įµįµ‡įµƒŹ³Ź³įµƒĖ¢Ė¢įµ‰įµˆ įµƒįµ— Ė”įµƒĖ¢įµ— āæā±įµŹ°įµ— įµ‡įµ˜įµ— įµƒĖ”Ė¢įµ’ Ź°įµƒįµ–įµ–Źø įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ā€§ 'į“¼Ė”įµˆ įµįµƒāæ į“±įµ˜įµįµ‰āæįµ‰? į“¬Ė”Ė¢įµ’ Ė¢ā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–āø“ įµƒįµįµƒā±āæ?' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’ įµ‡įµƒį¶œįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ā€§ "į“³įµ’įµ’įµˆ įµ—Ź°ā±āæįµ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ įµ’įµ˜įµ— įµ’Ź³ į“µ'įµˆ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ź°įµ‰įµƒŹ³ įµ—Ź°įµ‰ įµ‰āæįµˆ įµ’į¶  ā±įµ—ā€§ā€§ā€§" į”†įµ˜įµˆįµˆįµ‰āæĖ”Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  āæįµ‰įµƒŹ³Ė”Źø įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Ė¢įµ—įµ‰įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµ’āæā€§ "įµ‚įµ‰'Ź³įµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ!" į““įµ‰ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµƒŹ³įµ’įµ˜āæįµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ į”†įµƒāæįµˆŹø Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ "įµ‚Ź°Źø įµƒŹ³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ—įµƒŹ³ā±āæįµ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµƒįµ˜Ź³įµƒāæįµ—? įµ€įµ‰Ė”Ė” įµįµ‰āø“ įµˆā±įµˆ Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ’ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ įµ–Ź³įµ’įµˆįµ˜į¶œįµ—ā±įµ›įµ‰ Ź·Ź°įµ‰āæ į“µ Ź·įµƒĖ¢ įµįµ’āæįµ‰?" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ė¢įµƒā±įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·įµƒĖ”įµįµ‰įµˆ Ź°įµ’įµįµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° Ź°įµ‰Ź³ā€§ "įµ€Ź°įµ‰ įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”ā€§ā€§ā€§" 'į“µ įµįµ‰įµƒāæāø“ āæįµ’įµ— Ė”ā±įµįµ‰ į“µ įµƒįµ–įµ–įµƒŹ³įµ‰āæįµ—Ė”Źø įµ‰āæįµˆįµ‰įµˆ įµ˜įµ– Ź°įµƒįµ›ā±āæįµ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢ā±āæįµ įµ—įµ’ įµįµ‰āø“ Ė¢įµ’ā€§ā€§ā€§' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— įµ—įµ’ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶ ā€§ į“¬į¶ įµ—įµ‰Ź³ Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµįµ’įµ— įµ’į¶ į¶  Ź·įµ’Ź³įµ Ź°įµ‰ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒįµ— Ź°ā±Ė¢ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ "į““ā± į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ; į“µ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµįµƒįµįµ‰ ā±įµ— įµ˜įµ– įµ—įµ’ Źøįµ’įµ˜ ā±į¶  į“µ Ź³įµ˜ā±āæįµ‰įµˆ Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ‡ā±Ź³įµ—Ź°įµˆįµƒŹø įµˆā±āæāæįµ‰Ź³āø“ Ė¢įµ’ į“µ įµįµ’įµ— Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ’įµįµ‰ įµ—ā±į¶œįµįµ‰įµ—Ė¢ įµ—įµ’ į“·įµ‰Ė”įµ–Źø į“³ā€§" "įµ‚įµ’Ź·; įµ—Ź°įµƒāæįµĖ¢!"
Favourite PLANKBOB Episodes 10b "F.U.N." 15a "Sleepy Time" 16a "Valentine's Day" 122b "Single Cell Anniversary" 137a "One Coarse Meal" 139a "Gramma's Secret Recipe" 141b "The Main Drain" 168b "Fiasco!" 177b "Move It or Lose It" The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water 198b "CopyBob DittoPants" 203a "Pineapple Invasion" 207a "Mimic Madness" 207b "House Worming" 209b "Plankton Gets the Boot" 210b "Burst Your Bubble" 228b "Grandmum's the Word" 230b "Bottle Burglars" 235a "Plankton Paranoia" 238a, Appointment TV 238b "Karen's Virus" The SpongeBob Movie: Sponge on the Run 246a "Plankton's Old Chum" 257a, Handemonium 259a "The Ghost of Plankton" 259b "My Two Krabses" 264a "Plankton's Intern" 272 "SpongeBob's Road to Christmas" 284a "The Flower Plot" 285a "Delivery to Monster Island" 294a "Single-Celled Defense" 305b "Sheldon SquarePants"
į““įµ’įµįµ‰ ā±Ė¢ Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµ— ā±Ė¢ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµā±į¶œįµįµ‰įµˆ Ź°ā±įµ įµ’įµ˜įµ— įµ’āæį¶œįµ‰ įµƒįµįµƒā±āæā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆįµ‰į¶œā±įµˆįµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµįµ’ įµ—įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµƒŹøā€§ į“µįµ—'Ė¢ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµā±įµˆįµˆĖ”įµ‰ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ—āø“ Ė¢įµ’ Ź°įµ‰ Ė¢āæįµ˜į¶œįµ ā±āæā€§ į“³įµƒŹ³Źø įµ—Ź°įµ‰ Ė¢āæįµƒā±Ė” įµ’įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰Ė¢ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢āæįµ‰įµƒįµ ā±āæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ź³įµ’įµ’įµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆā€§ į““įµ‰ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź·įµƒāæāæįµƒ įµˆā±Ė¢įµ—įµ˜Ź³įµ‡ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·Ź°įµ’'Ė¢ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµ ā±āæ įµ‡įµ‰įµˆā€§ į“³įµƒŹ³Źø įµ‡įµƒį¶œįµįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµƒĖ”Ė” įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ–įµƒāæā±į¶œįµįµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ Źøįµ‰Ė”Ė”Ė¢ į¶ įµ’Ź³ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ į““įµ‰ Ź·įµ’įµįµ‰ įµ˜įµ– Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ įµ—Ź°įµ‰įµā€§ "į“³įµƒŹ³Źøā€§ā€§ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ Ź·Ź°įµƒįµ— įµƒŹ³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ’ā±āæįµ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€½" Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’įµ— įµ˜įµ– įµ—įµ’ Ź°įµ‰Ė”įµ– į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰įµˆā€§ "į“µ'įµ›įµ‰ įµ‡įµ‰įµ‰āæ įµā±į¶œįµįµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ—ā€§ā€§ā€§" "į“µ'įµ Ė¢įµ’ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źøā€§ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ—įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ā€§ā€§" "į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ į“µā€§ā€§ā€§" į”†įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ įµ‡įµ˜įµ— į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ į¶ įµƒĖ”Ė”įµ‰āæ į¶ įµƒĖ¢įµ— įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā€§ į“³įµƒŹ³Źø Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  Ź·įµƒĖ¢ āæįµ’Ź· įµ–įµ˜Ź³Ź³ā±āæįµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā€§ į“ŗįµ‰Ė¢įµ—Ė”ā±āæįµ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµƒįµˆįµ‰ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ—įµƒįµ‡Ė”įµ‰ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒŹ· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œįµ˜Ź³Ė”įµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ’įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰Ė¢ā€§ į““įµ‰ Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³įµ‰įµˆ Ź°ā±įµ Ė¢įµƒŹøā±āæįµ Ź°įµ’Ź· į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµā±į¶œįµįµ‰įµˆ Ź°ā±įµ įµ’įµ˜įµ—ā€§ "į”†įµ—ā±Ė”Ė” įµ—įµ’ įµ‰įµƒŹ³Ė”Źøā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·Ź°ā±Ė¢įµ–įµ‰Ź³įµ‰įµˆāø“ įµƒĖ¢ ā±įµ— Ź·įµƒĖ¢ įµˆįµƒŹ³įµ įµ’įµ˜įµ—Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµƒāæįµˆ įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ’āæĖ”Źø įµ’āæįµ‰ įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ā€§ į“³įµƒŹ³Źø įµˆŹ³įµ’įµ’Ė”įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė¢Ė”įµ‰įµ–įµ— įµƒāæįµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµ‰įµįµ‡Ź³įµƒį¶œįµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ ā±įµ— įµ—įµ’įµ˜į¶œŹ°ā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµƒĖ¢ į¶ įµƒĖ”Ė”įµ‰āæ įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ˜įµ– āæįµ‰Ė£įµ— įµ—įµ’ Ź°ā±įµāø“ Ė¢įµ’ Ź°įµ‰ įµįµ‰įµ–įµ— Ė¢įµ—ā±Ė”Ė”ā€§ "į“³įµ’įµ’įµˆ įµįµ’Ź³āæā±āæįµā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ’įµįµ‰āæ įµ˜įµ–ā€§ "į“µ'įµ›įµ‰ āæįµ’ Ź·įµ’Ź³įµ įµ—įµ’įµˆįµƒŹøāø“ Ė¢įµ’ Ź·įµ‰ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ–įµ‰āæįµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµƒŹø Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµƒįµ— įµŹø Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ įµ—įµ’įµįµ‰įµ—Ź°įµ‰Ź³!" į“³įµƒŹ³Źø Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµ—ā±Ź³ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒįµ— įµ˜įµ–ā€§ "į“µ'Ė”Ė” Ź°įµ‰Ė”įµ– Źøįµ’įµ˜ įµ’į¶ į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰įµˆ įµ‡įµ˜įµ— į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— į“µ'įµ įµįµ’āæāæįµƒ įµįµ’ įµįµ‰įµ— Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ į¶ įµ’Ź³ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ į““įµ‰ įµāæįµ‰Ź· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒāæįµˆ Ź·Ź°įµƒįµ— Ź°įµ‰ įµįµƒŹø įµ’Ź³ įµįµƒŹø āæįµ’įµ— Ė”ā±įµįµ‰āø“ Ė¢įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµįµƒįµįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹø Ė¢įµ–įµ‰į¶œā±įµƒĖ” į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµā€§ "į““įµ‰ įµˆįµ’įµ‰Ė¢āæ'įµ— Ė”ā±įµįµ‰ Ė¢ā±āæįµā±āæįµ įµ’Ź³ įµ’įµ–įµ‰āæā±āæįµ įµ˜įµ– Ź°įµ‰įµƒŹ³įµ— įµ—įµ’ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµ—ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆ įµ—įµ’ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶ ā€§ "į““įµ‰ Ė”ā±įµįµ‰Ė¢ įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ˜į¶œįµ—ā±įµ’āæāø“ įµ–įµ‰Ź³Ź°įµƒįµ–Ė¢ Ź°įµ‰Ź³įµ’įµ‰Ė¢ įµƒāæįµˆ įµ‡įµƒįµˆ įµįµ˜ŹøĖ¢ā€§ā€§ā€§" įµ‚Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’įµ’įµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ė”ā±įµ›ā±āæįµ Ź³įµ’įµ’įµāø“ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ˜įµ–įµ‰Ź³ įµįµ‰Ź³įµįµƒā±įµˆ įµįµƒāæ įµƒāæįµˆ įµ‡įµƒŹ³āæįµƒį¶œĖ”įµ‰ įµ‡įµ’Źø įµįµ‰įµįµ’Ź³įµƒįµ‡ā±Ė”ā±įµƒ į¶œįµ’Ė”Ė”įµ‰į¶œįµ—ā±įµ’āæ Ź·įµƒĖ¢ Ė¢įµ‰įµ— įµ’įµ˜įµ—ā€§ "į“µ Ź°įµ’įµ–įµ‰ āæįµ’ įµ›ā±Ė”Ė”įµƒā±āæĖ¢ į¶œįµ’įµįµ‰ įµƒāæįµˆ įµ—Ź³Źø įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµ’įµ– įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµ‰Ź³įµ’įµ‰Ė¢ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆāø“ įµįµƒįµā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒį¶œįµ—įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ė¢įµā±Ė”įµ‰ā€§ į“µįµ—'Ė¢ įµƒ Ź³įµƒŹ³ā±įµ—Źø įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢Ź°įµ’Ź· įµŹ³įµƒįµ—ā±įµ—įµ˜įµˆįµ‰ įµ’Ź³ Ź°įµƒįµ–įµ–ā±āæįµ‰Ė¢Ė¢āø“ įµ‡įµ˜įµ— įµ‡įµ’įµ—Ź° Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµƒāæįµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµƒįµ˜įµŹ°įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ Ė¢Ź°įµ’Ź·įµ‰įµˆ įµ‰āæŹ²įµ’Źøįµįµ‰āæįµ— įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰Źø įµ–Ė”įµƒŹøįµ‰įµˆā€§ į“¬Ė¢ įµƒ įµįµƒįµ—įµ—įµ‰Ź³ įµ’į¶  į¶ įµƒį¶œįµ—āø“ ā±įµ—'Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰Ė¢įµ— įµˆįµƒŹø įµ’į¶  į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ė”ā±į¶ įµ‰!
į”†Ź·įµ‰įµ‰įµ— įµˆŹ³įµ‰įµƒįµĖ¢ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ’Źøįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµāæįµ‰Ź· įµ’āæĖ”Źø Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµā±įµŹ°įµ— ā±āæįµ›ā±įµ—įµ‰ Ź°ā±įµāø“ Ė¢įµ’ Ź°įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµ–ā±āæįµ‰įµƒįµ–įµ–Ė”įµ‰ Ź°įµ’įµįµ‰ā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ ' *įµƒŹ·įµŹ·įµƒŹ³įµˆ į¶œŹ°įµ˜į¶œįµĖ”įµ‰* ' į¶œįµ’įµįµ‰ įµ’āæ ā±āæ!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ’įµ–įµ‰āæĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµā€§ "įµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢āø“ įµā±įµˆ; į“µ'įµ įµ—ā±Ź³įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ’Źøįµ‰įµˆā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ—įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰āø“ ā±į¶  Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ—ā€§" į““įµ‰ āæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆā±įµˆ Ė”įµ’įµ’įµ įµ‰Ė£Ź°įµƒįµ˜Ė¢įµ—įµ‰įµˆā€§ "į“°įµ’ Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ— įµŹø įµ‡įµ‰įµˆ? įµ€Ź°įµ‰Ź³įµ‰'Ė¢ Ź³įµ’įµ’įµ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ’įµ—Ź° įµ’į¶  įµ˜Ė¢ā€§ā€§ā€§" "į”†įµ˜Ź³įµ‰ā€§" į”†įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ–įµ˜įµ— Ź°ā±įµ įµ‡Źø Ź°ā±Ė¢ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰įµˆāø“ įµ–įµ˜Ė”Ė”ā±āæįµ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ—Ė¢ā€§ "į“µ'įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źø įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ—ā€§ā€§ā€§" "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į“µ įµāæįµ’Ź· Źøįµ’įµ˜ Ź·įµ’Ź³įµ Ź·ā±įµ—Ź° į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢āø“ įµ‡įµ˜įµ— ā±įµ—'Ė¢ āæįµ’įµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ į¶ įµƒįµ˜Ė”įµ—ā€§ į“µ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµįµ‰įµƒāæ Źøįµ’įµ˜ įµƒāæŹø Ź°įµƒŹ³įµ ā±āæ įµŹø Ė¢į¶œŹ°įµ‰įµįµ‰Ė¢āø“ įµ‡įµ˜įµ— į“µ įµįµ’įµ—įµ—įµƒ įµįµ‰įµ— įµ‡įµ˜Ė¢ā±āæįµ‰Ė¢Ė¢ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź°įµ’Ź· įµƒāæįµˆā€§ā€§ā€§" "į“µ įµāæįµ’Ź·āø“ įµƒāæįµˆ į“µ Ė¢įµ‰įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµƒĖ¢ įµŹø į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ! į“±įµ›įµ‰āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° į“µ'įµ āæįµ’įµ— įµįµ’āæāæįµƒ Ė”įµ‰įµ— Źøįµ’įµ˜ įµįµ‰įµ— įµƒŹ·įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źøā€§ā€§ā€§" "į“µ'Ė”Ė” įµįµƒāæįµƒįµįµ‰ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź°įµ’Ź· Ė¢įµ’įµįµ‰įµˆįµƒŹø įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°ā€§ į“µ įµāæįµ’Ź· į“µ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµ‡įµ‰ įµƒ Ė¢įµ˜įµ–įµ‰Ź³ā»įµ›ā±Ė”Ė”įµƒā±āæāø“ įµ‡įµ˜įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ‡įµƒįµˆ įµįµ˜ŹøĖ¢ į¶œįµƒāæ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ’į¶ įµ— Ė¢įµ–įµ’įµ—Ė¢ā€§ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµ’āæįµ‰ įµ’į¶  įµŹø įµ’āæĖ”Źø į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆĖ¢ įµƒāæįµˆ į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź·įµƒāæāæįµƒ įµ—įµƒįµįµ‰ į¶ įµ’Ź³ įµŹ³įµƒāæįµ—įµ‰įµˆā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź°ā±įµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ź°įµƒįµ–įµ–Źøāø“ Ź°įµ‰įµƒŹ³ā±āæįµ Ź°ā±įµ įµ’įµ–įµ‰āæ įµ˜įµ– įµ—įµ’ Ź°ā±įµā€§ "į“µ įµƒįµ–įµ–Ź³įµ‰į¶œā±įµƒįµ—įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµƒĖ¢ Ź·įµ‰Ė”Ė”ā€§" į““įµ‰ į¶œįµ˜Ź³Ė”įµ‰įµˆ įµ˜įµ– āæįµ‰Ė£įµ— įµ—įµ’ Ź°ā±įµā€§ "Źøįµ’įµ˜ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµ įµ‰Ė”Ė¢įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµĖ¢ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ įµ—įµƒĖ”įµ įµ—įµ’ įµįµ‰ā€§" 'ā€§ā€§ā€§' "Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź·?" 'ā€§ā€§ā€§' į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµ’įµ›įµ‰Ź³ā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ā€§ā€§" ' *Ė¢āæįµ’Ź³ā±āæįµ* ' "ā€§ā€§ā€§į¶œįµƒāæ'įµ— Ė¢įµ—įµƒŹø įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ įµƒāæŹø Ė”įµ’āæįµįµ‰Ź³ į“µ Ė¢įµ‰įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“³įµ’įµ’įµˆ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµā±Ė”įµ‰įµˆā€§
įµ€Ź°įµ‰ āæįµƒįµįµ‰'Ė¢ į“®įµ’āæįµˆ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ "į“µ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒāæįµˆ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµƒŹ³įµ‰ įµįµ’ā±āæįµ įµ—įµ’ įµƒ Ź³įµ‰Ė¢įµ’Ź³įµ— įµƒāæįµˆ Ź·įµ‰'Ź³įµ‰ įµįµ’ā±āæįµ Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰įµ!" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµįµ–įµ˜įµ—įµ‰Ź³ Ź·ā±į¶ įµ‰ įµ—įµ’Ė”įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰Ź³ Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆā€§ "įµ‚Ź°Źø įµˆįµ’ Ź·įµ‰ įµįµ’įµ—įµ—įµƒ įµįµ’ Ė¢įµ’ įµ‰įµƒŹ³Ė”Źø?" "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— Ė”ā±įµįµ‰ įµ—įµ’ įµƒŹ³Ź³ā±įµ›įµ‰ Ė”įµƒįµ—įµ‰ į”†Ź°įµ‰Ė”įµˆįµ’āæā€§ā€§ā€§" "į¶ ā±āæįµ‰ įµ‡įµ˜įµ— įµƒŹ³įµ‰ Ź·įµ‰ įµįµ’āæāæįµƒ įµįµ‰įµ‰įµ— įµ—Ź°įµ‰įµ įµ—Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµ’Ź³ā€§ā€§ā€§" "Źøįµ‰Ė¢ įµƒāæįµˆ Ź·įµ‰'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹøā±āæįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµƒįµįµ‰ Ź³įµ’įµ’įµ Ė¢įµ˜ā±įµ—įµ‰ā€§" "įµ€Ź°įµ‰ Ė¢įµ˜āæ'Ė¢ āæįµ’įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ˜įµ–!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒā±įµˆ įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³ Ź°ā±Ė¢ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµ—Ź°ā€§ įµ€Ź°įµ‰Źø įµƒĖ”Ė” įµįµƒįµˆįµ‰ ā±įµ— įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ‰Ė¢įµ’Ź³įµ—ā€§ "į““ā±āø“ įµ‡įµ’ŹøĖ¢!" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµŹ³įµ‰įµ‰įµ—įµ‰įµˆ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµƒāæįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ’Ė”Ė”įµ’Ź·įµ‰įµˆ įµ—įµ’ā€§ "įµ‚įµ‰Ė”Ė” į“µ į¶œįµƒāæāæįµ’įµ— įµįµ’ Ė¢Ź·ā±įµįµā±āæįµ įµ–įµ’įµ’Ė” įµƒŹ³įµ‰įµƒ Ė¢ā±āæį¶œįµ‰ į“µ'įµ įµƒ į¶œįµ’įµįµ–įµ˜įµ—įµ‰Ź³ā€§ā€§ā€§" "į“µ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ˜įµ– įµ—įµ’ Ė”įµ’įµ’įµā±āæįµ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ įµƒŹ³į¶œŹ°ā±įµ—įµ‰į¶œįµ—įµ˜Ź³įµ‰'Ė¢ Ė¢įµ’ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ į¶œįµ’įµįµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰! į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ˜Ź³įµ‰Ė”Źø Ź°įµƒāæįµˆĖ”įµ‰ įµ—Ź°įµ‰įµĖ¢įµ‰Ė”įµ›įµ‰Ė¢ā€§ā€§ā€§" Ė¢įµƒā±įµˆ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ "įµ‚įµ‰'Ė”Ė” įµįµ‰įµ‰įµ— įµ˜įµ– įµƒįµ— įµ’įµ˜Ź³ Ź³įµ’įµ’įµ!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµ‰āæŹ²įµ’Źøā±āæįµ įµįµ’ā±āæįµ įµƒĖ”Ė” įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµ—įµ—Ź³įµƒį¶œįµ—ā±įµ’āæĖ¢ Ź·ā±įµ—Ź° į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰Źø Ź·įµ‰āæįµ— įµ’āæįµ—įµ’ įµƒĖ”Ė” įµ—Ź°įµ‰ Ź³ā±įµˆįµ‰Ė¢ įµƒāæįµˆ Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³Ė¢Ė”ā±įµˆįµ‰Ė¢ įµƒĖ¢ Ź·įµ‰Ė”Ė” įµƒĖ¢ įµ–Ė”įµƒŹøā±āæįµ įµƒĖ”Ė” įµ—Ź°įµ‰ įµįµƒįµįµ‰Ė¢ā€§ "į“µ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµāæįµ‰Ź· Ź°įµ’Ź· įµįµ˜į¶œŹ° į¶ įµ˜āæ Ź°įµƒāæįµā±āæįµ įµ’įµ˜įµ— Ź·ā±įµ—Ź° Źøįµ’įµ˜ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ!" "Źøįµ‰įµƒā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµƒāæįµˆ Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµįµ‰įµ— įµ—Ź°įµ‰įµ ā±āæ į¶ Ź³įµ’āæįµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ˜ā±įµ—įµ‰ā€§ "įµ‚įµ‰Ė”Ė” Ź·Ź°įµƒįµ— įµˆā±įµˆ Źøįµ’įµ˜ įµƒĖ”Ė” įµˆįµ’?" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰įµā€§ "įµ‚įµ‰āæįµ— Ė¢Ź·ā±įµįµā±āæįµā€§ā€§" "Źøįµ‰įµƒ įµƒāæįµˆ įµ—Ź°įµ‰āæ Ź·įµ‰ įµ‡įµ’įµ—Ź° įµˆā±įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµįµ˜Ė¢įµ‰įµįµ‰āæįµ— įµ–įµƒŹ³įµ įµ—Ź°įµ‰Źø įµ–Ź³įµ’įµ›ā±įµˆįµ‰įµˆā€§ į“¼Ź° įµƒāæįµˆ Ź·įµ‰ įµƒĖ”Ė¢įµ’ įµįµ’įµ— įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° Ė¢įµ–įµ’Ź³įµ—'Ė¢ įµ‡įµƒĖ”Ė”Ė¢ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµ’āæįµ—ā±āæįµ˜įµ‰įµˆ Ź·Ź°įµ‰āæį¶œįµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ—Ź³įµƒā±Ė”įµ‰įµˆ įµ’į¶ į¶ āø“ įµ‡įµ˜įµ— Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµƒĖ”Ė” įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ Ė¢ā±įµˆįµ‰ā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµā€§ā€§ā€§" į”†įµ˜Ź³įµ‰ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ°āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ‰įµƒāæįµ‰įµˆ įµ’āæįµ—įµ’ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµ’įµįµ–Ė”įµ‰įµ—įµ‰Ė”Źø įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– Ź·ā±įµ—Ź° Ź°ā±Ė¢ įµįµ’įµ˜įµ—Ź° įµˆŹ³įµ’įµ–įµ–ā±āæįµ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź·Ź°įµƒįµ— įµ’įµ–įµ‰āæ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ į¶ įµ‰įµ‰įµ— įµ‡įµ˜įµ— įµˆā±įµˆāæ'įµ— į¶ įµƒį¶œįµ‰ įµ–Ė”įµƒāæįµ— įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ė¢įµ˜įµ–įµ–įµ’Ź³įµ—įµ‰įµˆ Ź°ā±įµā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ—ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’įµ— Ź·įµ’Ź³Ź³ā±įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶œįµƒįµ˜įµŹ°įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰Ė”įµˆ įµ˜įµ–ā€§ "į““įµ‰'Ė¢ įµ‰Ė£Ź°įµƒįµ˜Ė¢įµ—įµ‰įµˆ; Ź·įµ‰ Ė”įµ‰į¶ įµ— įµ‰įµƒŹ³Ė”Źø įµƒāæįµˆ Źøįµ’įµ˜ įµ‡įµ’įµ—Ź° Ė¢įµ‰įµ‰įµįµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµˆįµ’ Ė¢įµ—Ź³įµ‰āæįµ˜įµ’įµ˜Ė¢ įµƒį¶œįµ—ā±įµ›ā±įµ—ā±įµ‰Ė¢āø“ Ė¢įµ’ āæįµ’Ź· įµ’į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰ Ź°įµ‰ā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµįµ’įµ— į‘«įµ˜ā±įµ‰įµ— įµƒĖ¢ Ė¢Ź°įµ‰ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— Ė¢Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ Ź°įµ‰įµƒŹ³ā±āæįµ Ė¢įµ˜įµ‡įµ—Ė”įµ‰ Ė¢āæįµ’Ź³įµ‰įµˆā€§ "Źøįµ‰įµƒ Ė¢įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ į¶ įµ’Ź³ įµ—įµ’āæā±įµŹ°įµ—; Ź°įµ‰'Ė¢ įµ—įµ’ įµ—ā±Ź³įµ‰įµˆ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° įµ—įµ’ Ź³įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ āæįµ’Ź·ā€§ į“¹Źø Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆ'Ė¢ Ź·įµƒŹø Ė¢įµ’ Ź·įµ’Ź³āæ įµ’įµ˜įµ— į¶œįµƒāæ įµ—įµ‰Ė”Ė” Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ’įµ’įµā±āæįµ įµƒįµ— Ź°ā±įµā€§ į““įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ’āæāæįµƒ įµ‡įµ‰ įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ Ź·įµƒįµįµ‰ įµ˜įµ–ā€§ā€§ā€§" "į”†įµ’ āæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— įµˆįµ’ā€§ā€§ā€§" "į“µ'įµˆ Ė¢įµƒŹø įµ–įµ˜įµ— Ź°ā±įµ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰įµˆ Ė¢įµ’ įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ‰Ė¢įµ— įµ’į¶  įµ˜Ė¢ āæįµ‰įµ‰įµˆ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– įµ—įµ’!" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź²įµ‰į¶œįµ—įµ‰įµˆā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ’įµ‡įµ›ā±įµ’įµ˜Ė¢Ė”Źø įµ’į¶ į¶ įµ‰Ź³įµ‰įµˆ āæįµ’ Ź³įµ‰Ė¢ā±Ė¢įµ—įµƒāæį¶œįµ‰ įµƒĖ¢ įµ–ā±į¶œįµįµ‰įµˆ įµ˜įµ–ā€§ā€§ įµ€Ź°įµ‰ āæįµ‰Ė£įµ— įµįµ’Ź³āæā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā±Ė”Źø Ė¢įµƒįµ— įµ˜įµ– ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰įµˆ Ź°įµ‰ įµįµ’įµ— įµ–Ė”įµƒį¶œįµ‰įµˆ ā±āæā€§ į“ŗįµ’Ź· įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ įµ’įµ–įµ‰āæāø“ Ź°įµ‰ Ė”įµ’įµ’įµĖ¢ įµƒāæįµˆ Ė¢įµƒŹ· įµ—Ź°įµ‰ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³Ė¢ ā±āæ Ź³įµ’įµ’įµā€§ā€§ "ā€§ā€§ā€§į¶ ā±āæįµƒĖ”Ė”Źø įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ įµ›įµ’ā±į¶œįµ‰ā€§ į““įµ‰ įµ‡Ė”ā±āæįµįµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶œĖ”įµ‰įµƒŹ³ Ź°ā±Ė¢ įµ›ā±Ė¢ā±įµ’āæā€§ į“¼āæĖ”Źø Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ė¢Ė”įµ‰įµ–įµ— įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā€§ā€§ į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµĖ¢ įµ’į¶  įµ‰įµįµ‡įµƒŹ³Ź³įµƒĖ¢Ė¢įµįµ‰āæįµ— Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ‰āæįµ›įµ‰Ė”įµ’įµ– į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į““įµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµˆŹ³įµ’Ź·Ė¢Źø įµ‡įµ˜įµ—'Ė¢ įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° įµ—įµ’ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ˜āæį¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ—įµƒįµ‡Ė”įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ Ė¢ā±įµ—įµ˜įµƒįµ—ā±įµ’āæ įµ’į¶  Ź°ā±Ė¢ Ź·ā±į¶ įµ‰ įµƒāæįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ—įµƒŹ³ā±āæįµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź³įµ‰į¶œįµƒĖ”Ė” įµįµ’ā±āæįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’įµā€§ į““įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ ā±į¶  Ź°įµ‰ įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź·įµƒāæįµ—Ė¢ įµ—įµ’ įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— įµ’į¶œį¶œįµ˜Ź³Ź³įµ‰įµˆ! "į”†įµ’ į“µ Ė¢įµ‰įµ‰ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ āæįµ’Ź· įµƒŹ·įµƒįµįµ‰; įµįµ’įµ’įµˆ įµįµ’Ź³āæā±āæįµā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ "ā€§ā€§ā€§Ė¢įµƒŹø Ź·Ź°įµƒįµ—ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢Ź°ā±į¶ įµ—įµ‰įµˆā€§ "į“µįµ—'Ė¢ įµ‡įµ‰įµ‰āæ įµƒ Ė”įµ’āæįµ įµˆįµƒŹø Źøįµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³ įµˆįµƒŹø įµƒāæįµˆ Ź·įµ‰ įµƒĖ”Ė” āæįµ‰įµ‰įµˆįµ‰įµˆ Ź³įµ‰Ė¢įµ—ā€§ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ Ė¢įµƒŹø Ź·įµ‰ įµƒĖ”Ė” įµˆįµ’į¶»įµ‰įµˆ įµ’į¶ į¶  Ź·Ź°įµ‰āæį¶œįµ‰ Ź·įµ‰ įµįµ’įµ— įµ‡įµƒį¶œįµā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ āæįµ‰Ź³įµ›įµ’įµ˜Ė¢Ė”Źø įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµ įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ Ź°įµ‰ Ź·įµ’āæ'įµ— Ė”ā±įµįµ‰ įµ—įµ’ Ź°įµ‰įµƒŹ³ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ— įµ‡įµ˜įµ— įµƒĖ”Ė¢įµ’ Ė¢įµƒā±įµˆ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź·Ź°įµƒįµ— įµ–įµƒŹ³įµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµ—Ź³įµ˜įµ—Ź°ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ’Ź·įµ‰įµ›įµ‰Ź³'Ė¢ āæįµ’įµ— į¶œįµƒįµ—į¶œŹ°ā±āæįµ įµ’āæā€§ "į“¼Ź° įµƒāæįµˆ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰Ė”Ė” Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ—įµ’ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ź·įµ‰ Ė¢įµ‰įµ— į¶ įµ’įµ’įµ— ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’įµāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ! į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ āæįµ’įµ— įµįµ‰įµ— Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ Ź·įµƒįµįµ‰ įµƒĖ¢ Źøįµ’įµ˜'įµ›įµ‰ į¶ įµƒĖ”Ė”įµ‰āæ įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– Ė¢āæįµ’Ź³ā±āæįµ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ—įµƒāæįµˆā±āæįµ įµ˜įµ–Ź³ā±įµŹ°įµ— Ė”įµ‰įµƒāæā±āæįµ įµ’āæ įµįµ‰ Ė¢įµ’ Ź·įµ‰ įµˆįµ‰į¶œā±įµˆįµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶œįµƒĖ”Ė” ā±įµ— įµƒ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź·ā±įµ—Ź° įµƒ Ė”įµƒįµ˜įµŹ° įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ Ź·ā±įµˆįµ‰āæįµ‰įµˆā€§ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ į¶ įµƒį¶œįµ‰ įµ–įµƒĖ”įµįµ‰įµˆ Ź°įµ‰įµƒŹ³ā±āæįµ Ź°ā±įµ įµ—įµ‰Ė”Ė” Ź°įµ‰Ź³ Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆ āæįµ’Ź· į¶ įµ‰Ė”įµ— Ź°įµ˜įµā±Ė”ā±įµƒįµ—įµ‰įµˆā€§ į“¬Ė¢ Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµƒŹ·įµ’įµįµ‰ įµ˜įµ– į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒŹ· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµˆā±Ė¢į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ—ā€§ į““įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— įµ‰āæįµ—ā±Ź³įµ‰Ė”Źø Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ Ź·Ź°Źø įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź°įµ‰Ė”įµ– Ź°ā±įµā€§ "į“ŗįµ’ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ‡įµƒįµˆ įµ‡įµ‰ į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ė¢āæįµ’Ź³įµ‰Ė¢ Ź·įµ‰Ź³įµ‰ įµ‡įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø įµƒįµ˜įµˆā±įµ‡Ė”įµ‰ā€§ā€§ā€§" "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ź·Ź°Źø įµˆįµ’āæ'įµ— Źøįµ’įµ˜ įµįµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ ā±į¶  įµ—Ź°įµ‰Źø Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµįµ‰įµƒĖ”'Ė¢ įµ’į¶ į¶ įµ‰Ź³'Ė¢ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡Ź³įµ’į¶œŹ°įµ˜Ź³įµ‰'Ė¢ā€§ā€§ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ė¢įµƒā±įµˆāø“ įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ˜āæā±āæįµ—įµ‰āæįµ—ā±įµ’āæįµƒĖ”Ė”Źø Ź·įµ’Ź³Ė¢įµ‰āæįµ‰įµˆ Ź°įµ’Ź· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”įµ—ā€§ "į“¼Ź°āø“ ŹøįµƒŹø!" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ–įµ˜įµ— Ź°įµ‰Ź³ Ź°įµƒāæįµˆ įµ’āæ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ‡įµƒį¶œįµ Ź·Ź°ā±Ė”Ė¢įµ— į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ‡Ź³įµ’į¶œŹ°įµ˜Ź³įµ‰ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒįµ›įµ’ā±įµˆįµ‰įµˆ įµ‰Źøįµ‰ į¶œįµ’āæįµ—įµƒį¶œįµ—ā€§ "įµ€Ź°įµ‰Źø įµįµ’įµ— Ė¢įµ’įµįµ‰ įµįµ‰Ė”įµ– Ė¢Ź°įµƒįµįµ‰Ė¢!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ‰Ė£į¶œĖ”įµƒā±įµįµ‰įµˆā€§ "į”†įµ’įµ˜āæįµˆ įµįµ’įµ’įµˆ!" "į“µ'Ė”Ė” įµįµ’ įµįµ‰įµ— Źøįµ’įµ˜ įµ‰įµƒį¶œŹ° įµƒ įµįµ‰Ė”įµ– Ė¢Ź°įµƒįµįµ‰; įµ‡įµ‰ Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ‡įµƒį¶œįµ!" į”†įµƒā±įµˆ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµ’įµ—įµ—įµ‰āæ įµ’į¶ į¶  įµ’į¶  įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ‡įµ‰įµˆ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ įµƒŹ·įµŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ—'Ė¢ ā±āæ įµįµ‰Ė”įµ– Ė¢Ź°įµƒįµįµ‰Ė¢?" į“¬Ė¢įµĖ¢ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ "įµ€Ź°įµ‰Źø įµįµ‰įµ— Ź²įµ˜ā±į¶œįµ‰ į¶ Ź³įµ’įµ Ė¢įµ’įµįµ‰ įµįµ‰Ė”įµ– į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ į“¼Ź° įµįµƒŹø įµ‡įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ‰Ė”Ė” Ė¢įµ’įµįµ‰ įµˆŹ³ā±āæįµĖ¢ įµ˜Ė¢ā±āæįµ įµįµ‰Ė”įµ–ā€½" Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ "Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— į“µ įµā±įµŹ°įµ— į¶œįµ’āæĖ¢ā±įµˆįµ‰Ź³ įµ—Ź³Źøā±āæįµ ā±įµ—ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ į¶œįµƒįµįµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµā€§ 'į“¾įµ‰Ź³Ź°įµƒįµ–Ė¢ įµā±įµ›įµ‰ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµƒ Ź³įµ˜āæ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±Ė¢ įµįµ’āæįµ‰Źøāø“ ā±į¶  āæįµ’įµ— Ź²įµ˜Ė¢įµ— į¶ įµ’Ź³ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ‰įµ– Ź°ā±įµ įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ įµ—įµ’įµ‰Ė¢' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ—ā€§ į“°įµ‰Ė”ā±į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢!
į“æįµ’įµ’įµ į¶ įµ’Ź³ į“µįµįµ–Ź³įµ’įµ›įµ‰įµįµ‰āæįµ— ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ ā±Ź³Ź³įµ‰įµ›įµ‰Ź³Ė¢ā±įµ‡Ė”Źø įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ’Źøįµ‰įµˆā€§ į““įµ‰ įµāæįµ‰Ź· ā±įµ—'Ė¢ įµƒį¶œį¶œā±įµˆįµ‰āæįµ— įµ‡įµ˜įµ— Źøįµ‰įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµįµ˜ā±Ė”įµ—Źøā€§ į”†įµ’ Ź°įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ź°įµ’įµįµ‰ā€§ "į“µ'įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źø; Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ—įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰ ā±į¶  Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ—ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ āæįµ’įµˆįµˆįµ‰įµˆāø“ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” į¶œŹ³Źøā±āæįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ° įµ‡Źø į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į“µ įµāæįµ’Ź· ā±įµ—'Ė¢ Ė¢įµƒįµˆāø“ Ė¢įµ’ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ‰įµ— įµƒĖ”Ė” įµ’įµ˜įµ—ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” į¶ įµ‰Ė”įµ— į‘«įµ˜ā±įµ—įµ‰ įµ˜įµ–Ė¢įµ‰įµ— įµ‡įµ˜įµ— įµƒĖ”Ė¢įµ’ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ė¢įµƒį¶ įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź°ā±āæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµ‰įµįµ‡Ź³įµƒį¶œįµ‰ā€§ įµ‚Ź°įµ‰āæ Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ’įµ‡Ė¢ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶œįµƒĖ”įµ įµˆįµ’Ź·āæāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµƒįµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ź·ā±įµ—Ź° įµŹ³įµƒįµ—ā±įµ—įµ˜įµˆįµ‰ā€§ "į“°įµ’ Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ įµ—įµƒĖ”įµ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ—? į“µ įµįµ‰įµƒāæ įµ˜āæĖ”įµ‰Ė¢Ė¢ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— į“µ'įµ įµįµ’āæāæįµƒ įµˆįµ’!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆā€§ "į“øįµ’įµ’įµāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ; į“µ Ź·įµƒāæįµ— Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ įµāæįµ’Ź· į“µ'įµ Ź·ā±įµ—Ź° Źøįµ’įµ˜ įµƒĖ¢ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµƒį¶œįµ‰ Ė¢įµ˜į¶œŹ° įµˆā±į¶ į¶ ā±į¶œįµ˜Ė”įµ— įµ—ā±įµįµ‰ā€§ Źøįµ’įµ˜ įµƒāæįµˆ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ į“µ įµ‡įµ‰įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ’įµįµ‰ įµįµ’įµ’įµˆ įµįµ‰įµįµ’Ź³ā±įµ‰Ė¢ā€§ā€§ā€§" "į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ— į¶œįµƒāæ'įµ— įµ‡įµ‰Ė”ā±įµ‰įµ›įµ‰ Ė¢Ź°įµ‰'Ė¢ įµįµ’āæįµ‰!" "į“µ įµāæįµ’Ź·ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ā€§ "į“µ'Ė”Ė” įµįµƒįµįµ‰ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ‰įµƒįµ—; ā±įµ—'Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ’įµ’įµˆ įµ—įµ’ įµŹ³ā±įµ‰įµ›įµ‰ įµ’āæ įµƒāæ įµ‰įµįµ–įµ—Źø Ė¢įµ—įµ’įµįµƒį¶œŹ° Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź·ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ‰āæįµ— Ź°ā±Ė¢ įµā±įµ—į¶œŹ°įµ‰āæā€§ 'į““įµ‰ ā±Ė¢ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė¢įµ’ āæā±į¶œįµ‰ įµ—įµ’ įµįµ‰' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ—ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·ā±įµ—Ź° įµƒ įµŹ³įµƒįµ‡įµ‡Źø įµ–įµƒįµ—įµ—Źø! "į“µįµ—'Ė¢ āæįµ’įµ— į¶ įµ’Ź³ Ė¢įµ—įµ‰įµƒĖ”ā±āæįµ įµ‡įµ˜įµ— Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ź°įµƒįµ›įµ‰ ā±įµ— įµ—įµ’ įµ‰įµƒįµ—ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµā±Ė”įµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— įµ—ā±įµįµ‰ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ Ė¢ā±āæį¶œįµ‰ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ įµˆįµ‰įµā±Ė¢įµ‰ā€§ į“¬į¶ įµ—įµ‰Ź³ įµ‰įµƒįµ—ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źøāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµƒ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź·Ź°įµƒįµ— Ė”ā±įµ—įµ—Ė”įµ‰ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ā€§ "įµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢āø“ įµā±įµˆā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµā±Ė”įµ‰įµˆā€§ "Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ—įµƒŹø į¶ įµ’Ź³ įµƒĖ¢ Ė”įµ’āæįµ įµƒĖ¢ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ—įµ’; įµ–įµ‰Ź³Ź°įµƒįµ–Ė¢ Źøįµ’įµ˜'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ›ā±Ė”Ė”įµƒā±āæįµ’įµ˜Ė¢ Ė¢į¶œŹ°įµ‰įµįµ‰Ė¢ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź· ā±įµ—!" į““įµ‰ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ "į“µ Ź°įµ’įµ–įµ‰ Ė¢įµ’ā€§ā€§" "į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ į“µ'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ Ź°įµ‰įµƒįµˆā±āæįµ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰įµˆā€§ į“ŗįµ‰įµ‰įµˆ įµƒāæŹø įµ—Ź°ā±āæįµ?" "į¶œįµƒāæ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ—įµƒŹø?" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆā€§ "į“¼į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰; į“µ'Ė”Ė” Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµįµ’ įµįµ‰įµ— įµŹø Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµ įµ‡įµƒįµā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµā€§ į“¼āæį¶œįµ‰ Ź°įµ‰ įµįµ’įµ— įµ‡įµƒį¶œįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒĖ¢ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ Ź·Ź°ā±įµįµ–įµ‰Ź³ā±āæįµā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ā€§ā€§" "į”†įµ’Ź³Ź³Źø įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ—ā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ’āæ'įµ— āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµƒįµ–įµ’Ė”įµ’įµā±Ė¢įµ‰! į“µ įµā±Ė¢Ė¢ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµƒĖ¢ Ź·įµ‰Ė”Ė” įµƒāæįµˆ Ė¢Ź°įµ‰'įµˆ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ‡įµƒįµˆ ā±į¶  įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ Ź°įµ’Ź· įµ˜įµ–Ė¢įµ‰įµ— Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā€§ įµ‚įµ‰ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź³įµ‰Ė¢įµ— įµ˜įµ–! į“¼Ź° į“µ į¶ įµ’Ź³įµįµ’įµ— įµ—įµ’ į¶ įµ‰įµ‰įµˆ į“³įµƒŹ³Źøāø“ Ė¢įµ’ į“µ'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ‡įµƒį¶œįµā€§ā€§" į““įµ‰'Ė¢ į¶ įµƒĖ”Ė”įµ‰āæ įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– įµ‡Źø įµ—Ź°įµ‰ įµ—ā±įµįµ‰ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶ ā±āæā±Ė¢Ź°įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ įµįµ’įµ—įµ—įµ‰āæ įµ‡įµƒį¶œįµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ–įµ˜Ė”Ė”įµ‰įµˆ įµƒ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ— įµƒāæįµˆ įµ–įµ˜įµ— įµ˜įµ– įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ė¢Ź°įµ’įµ˜Ė”įµˆįµ‰Ź³Ė¢ā€§ "į““įµ’įµ–įµ‰į¶ įµ˜Ė”Ė”Źø įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź·'Ė¢ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµįµ’įµ— ā±āæ Ź°ā±Ė¢ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµ įµ‡įµƒįµ į¶ įµ’Ź³ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰įµ įµ—įµ’ Ź·įµƒįµįµ‰ā€§ į““įµ‰ āæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµįµƒįµ›įµ‰ Ź°ā±įµ įµƒ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ— įµƒāæįµˆ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµ įµ‡įµƒįµā€§ 'įµ‚Ź°Źø ā±Ė¢ Ź°įµ‰ Ė¢įµ’ āæā±į¶œįµ‰ įµ—įµ’ įµįµ‰āø“ į“µ įµˆįµ’ āæįµ’įµ— įµˆįµ‰Ė¢įµ‰Ź³įµ›įµ‰ Ź°ā±Ė¢ įµā±āæįµˆāæįµ‰Ė¢Ė¢ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ˜į¶œŹ°' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ—ā€§ 'įµ‚Ź°įµƒįµ— įµˆįµ’įµ‰Ė¢ Ź°įµ‰ Ė¢įµ‰įµ‰ ā±āæ įµįµ‰? į“µ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµˆįµ’āæįµ‰ įµįµ˜į¶œŹ° įµįµ’įµ’įµˆā€§ā€§ā€§' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—ā±į¶ Ė”įµ‰įµˆ Ė¢įµ’įµ‡Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” į¶ įµ‰Ė”Ė”ā€§ į““įµ‰ į¶œįµ˜Ź³Ė”įµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³Ė¢ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ’į¶ įµ— į¶œŹ³Źøā±āæįµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·įµ’įµįµ‰ā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ?" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’įµ— įµƒ įµ—įµ‰Ė£įµ— Ė¢įµƒŹøĖ¢ 'Ź·įµƒāæāæįµƒ įµįµ‰įµ‰įµ— įµįµ‰ įµ˜įµ– įµƒįµ— įµĖ”įµ’įµ›įµ‰ Ź·įµ’Ź³Ė”įµˆ Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰' įµ—įµ‰Ė£įµ— į¶ Ź³įµ’įµ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ "į““įµ‰Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ź³įµ‰į¶œįµ‰ā±įµ›įµ‰įµˆ įµƒ įµ—įµ‰Ė£įµ— į¶ Ź³įµ’įµ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ įµįµ’ įµ—įµ’ įµĖ”įµ’įµ›įµ‰ Ź·įµ’Ź³Ė”įµˆā€§ į“°įµ’ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ˜įµ– įµ—įµ’ įµįµ’ā±āæįµ įµ’įµ˜įµ— įµ’Ź³ā€§ā€§ā€§" "į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµˆā±įµˆ Ė¢įµƒŹø Ź°įµ’Ź· į“µ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— įµ’įµ˜įµ— įµįµ’Ź³įµ‰ Ė¢įµ’ į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ Ź·įµ’āæ'įµ— Ź°įµ˜Ź³įµ—ā€§ā€§ā€§" į”†įµ’ įµ’į¶ į¶  įµ—Ź°įµ‰Źø Ź·įµ‰āæįµ—! į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ āæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·ā±įµ—Ź° į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į“µ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— Ź·įµ‰ įµįµ’āæāæįµƒ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµƒ įµ‡įµ‰Ė¢įµ— į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆĖ¢ įµˆįµƒŹø įµ—įµ’įµįµ‰įµ—Ź°įµ‰Ź³āø“ Ė¢įµ’ Ź·Ź°Źø įµˆā±įµˆ Źøįµ’įµ˜ įµ‡Ź³ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ā€§ā€§" "į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ź°įµ‰'Ė¢ Ź²įµ˜Ė¢įµ— ā±āæ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ’į¶  įµƒ į¶ įµ˜āæ įµˆįµƒŹø!" "į“¬Ź³įµ‰āæ'įµ— Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ Ė¢įµįµƒĖ”Ė”āø“ į¶ įµ’Ź³ā€§ā€§ā€§" "į¶»ā±įµ– ā±įµ— į“¾įµƒįµ—ā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ! į“øįµ‰įµ—'Ė¢ įµƒĖ”Ė” Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµ—Ź³Źø įµ—įµ’ įµ‰āæŹ²įµ’Źø įµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰Ė”įµ›įµ‰Ė¢ā€§ įµ‚įµƒāæāæįµƒ įµįµ’ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’įµ—įµ’ įµ‡įµ’įµ’įµ—Ź°?" įµ€Ź°įµ‰Źø įµ‰įµƒį¶œŹ° įµįµ’įµ— įµƒ į¶œįµ’įµ–Źø įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’įµ—įµ’Ė¢ įµ—Ź°įµ‰Źø įµ—įµ’įµ’įµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰įµˆ Ź°įµ’Ź· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”ā±įµįµ‰įµˆ Ź°įµƒāæįµā±āæįµ įµ’įµ˜įµ— Ź·ā±įµ—Ź° Ź°ā±įµ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° Ź°įµ‰ Ė¢įµ‰įµ‰įµįµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµƒāæāæįµ’Źøįµ‰įµˆ Ź·Ź°įµ‰āæ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ į“¼āæį¶œįµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒāæįµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒŹ³Ź³ā±įµ›įµ‰įµˆ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—Ź°įµ‰Źø Ź·įµƒįµ›įµ‰įµˆ įµ‡Źøįµ‰ įµ—įµ’ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµƒāæįµˆ Ź·įµ‰āæįµ— ā±āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµƒįµˆįµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒāæįµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø įµƒāæįµˆ į¶ įµ‰įµˆ į“³įµƒŹ³Źøā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ› Ź·įµƒįµ—į¶œŹ° įµįµ‰Ź³įµįµƒā±įµˆ įµįµƒāæ įµƒāæįµˆ įµ‡įµƒŹ³āæįµƒį¶œĖ”įµ‰ įµ‡įµ’Źø Ź·ā±įµ—Ź° į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ—įµƒįµ‡Ė”įµ‰āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢į¶œįµ’įµ’įµ—Ė¢ įµ’įµ›įµ‰Ź³ Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ˜įµ– āæįµ‰Ė£įµ— įµ—įµ’ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ° įµ–įµ˜įµ—įµ—ā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆ įµ’įµ˜įµ— įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ā€§ "įµ€Ź°įµƒāæįµ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµā€§ į“¼āæį¶œįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ‰Ė”įµ‰įµ›ā±Ė¢ā±įµ’āæ įµ–Ź³įµ’įµŹ³įµƒįµįµįµ‰ įµ‰āæįµˆįµ‰įµˆāø“ įµ—Ź°įµ‰Źø įµ‡įµ’įµ—Ź° Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ į“¼āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ›įµ‰Ź³įµįµ‰ įµ’į¶  įµˆįµ’į¶»ā±āæįµ įµ’į¶ į¶ āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”įµ— į¶œįµƒĖ”įµ įµƒāæįµˆ Ź³įµ‰Ė”įµƒĖ£įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź³įµ’įµŹ³įµƒįµįµįµ‰ įµ’į¶ į¶ ā€§ į“µįµ—'Ė¢ įµįµ’Ź³āæā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ āæįµ‰Ė£įµ— įµ—Ź°ā±āæįµ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµāæįµ‰Ź· įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµƒŹ·įµƒįµįµ‰Ė¢ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµ‰įµįµ‡Ź³įµƒį¶œįµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė¢Ė”įµ‰įµ–įµ—āø“ įµ—ā±Ź³įµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ— į¶ Ź³įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµƒŹø įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ įµƒāæįµˆ į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ—įµ‰įµˆ įµ‡Źø į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ āæįµ‰Ė£įµ— įµ—įµ’ Ź°ā±įµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ’į¶ į¶ ; į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—ā±Ź³Ź³įµ‰įµˆāø“ āæįµ’įµ— Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµ įµƒĖ¢ įµˆįµ‰įµ‰įµ–Ė”Źø įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµƒĖ”Ė¢įµ’ įµˆā±įµˆ āæįµ’įµ— Ź·įµƒįµįµ‰ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒāæĖ¢Ź·įµ‰Ź³įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į”†įµƒāæįµˆŹø į¶œįµƒĖ”Ė”ā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ "į““įµ‰Ė”Ė”įµ’?" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµ‰į¶ įµ— įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’įµā€§ 'į“µ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµįµ‰įµ‰įµ— į“·įµƒŹ³įµ‰āæ į¶ įµ’Ź³ įµ’įµ˜Ź³ āæā±įµŹ°įµ— įµ’įµ˜įµ—ā€§ā€§ā€§' "į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ‡Ź³įµ’įµįµ‰ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ė¢įµ—įµƒŹøā±āæįµā€§ā€§ā€§" 'į“µ Ė¢įµ‰įµ‰ā€§ į“µ įµˆįµ’Ź·āæĖ”įµ’įµƒįµˆįµ‰įµˆ Ź°įµ‰Ź³ įµįµ‰įµįµ’Ź³Źø įµ‡įµƒāæįµ įµˆįµƒįµ—įµƒįµ‡įµƒĖ¢įµ‰ ā±āæ į¶œįµƒĖ¢įµ‰ Ė¢Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµā€§' "į“µĖ¢ ā±įµ— įµ–įµ’Ė¢Ė¢ā±įµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ į¶ ā±Ė£? į”†Ź°įµ‰'Ė¢ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—ā€§ā€§ā€§" 'į“µ Ź·ā±Ė”Ė” įµ—Ź³Źø Ė¢įµ‰įµ‰ ā±į¶  į“µ į¶œįµƒāæā€§ į“®Źøįµ‰!' į“¬į¶ įµ—įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµƒĖ”Ė” Ź°įµƒāæįµĖ¢ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ‰āæįµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“±įµ›įµ‰āæįµ—įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ź·Ź°įµ‰āæ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·įµ’įµįµ‰āæ įµ˜įµ–āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ āæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢ā±āæįµā±āæįµ įµƒ įµ—įµ˜āæįµ‰ į‘«įµ˜ā±įµ‰įµ—Ė”Źøā€§ "į“¹įµ’Ź³āæā±āæįµāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ!" į““įµ‰ Ė¢įµƒįµ— įµ˜įµ–ā€§ "į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµˆįµ‰Ė¢įµ‰Ź³įµ›įµ‰įµˆ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź·įµ’Ź³Ź³Źø! į“ŗįµ’Ź· Ė¢įµ’ Ź·Ź°įµƒįµ— įµˆįµ’ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ˜įµ– įµ—įµ’ įµˆįµ’ā±āæįµ?" į““įµ‰ įµ’āæĖ”Źø Ė¢ā±įµŹ°įµ‰įµˆ ā±āæ Ź³įµ‰Ė¢įµ–įµ’āæĖ¢įµ‰ā€§ "į“¼Ź° į“µ į¶ įµ’Ź³įµįµ’įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ź·įµ’Ź³įµ! į”†įµ—įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° į“³įµƒŹ³Źø; į“µ'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’āæā±įµŹ°įµ—ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµƒĖ”įµ’āæįµ‰ Ź·ā±įµ—Ź°įµ’įµ˜įµ— į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ‡įµ˜įµ— įµƒĖ”Ė¢įµ’ įµāæįµ‰Ź· įµ—Ź°įµ‰ Ź³ā±Ė¢įµ įµ’į¶  įµįµ’ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ā€§ į““įµ‰ Ė”įµ‰į¶ įµ— įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė¢įµƒŹ· į“³įµƒŹ³Źø įµįµ’ įµ—įµ’ Ė”ā±įµ—įµ—įµ‰Ź³įµ‡įµ’Ė£ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢āæįµ˜į¶œįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµā€§ į““įµ‰ Ė¢įµƒŹ· įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ įµ—įµ’ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ’į¶ į¶ ā±į¶œįµ‰āø“ į¶ ā±įµŹ°įµ—ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ‰įµįµ–įµ—ā±āæįµ įµ˜Ź³įµįµ‰ įµ—įµ’ įµįµ’ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ ā±āæįµŹ³įµ‰įµˆā±įµ‰āæįµ—Ė¢ā€§ "įµ‚Ź°Źø įµƒŹ³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ Ė”įµƒįµ—įµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡?" "į“µ'įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źø Ė¢ā±Ź³āø“ į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ—āø“ Ź·įµ‰Ė”Ė”āø“ į“µ įµ–Ź³įµ’įµā±Ė¢įµ‰ Źøįµ’įµ˜ ā±įµ— Ź·ā±Ė”Ė” āæįµ’įµ— Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæ įµƒįµįµƒā±āæ!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€§ "į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Źøįµ’įµ˜ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµįµ’Ź³įµ‰ Ė”ā±įµįµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§" į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź·įµ‰āæįµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ įµ’į¶ į¶ ā±į¶œįµ‰ā€§ į““įµ‰ į¶œįµƒįµįµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ Ė”ā±Ė¢įµ— įµ’į¶  įµ–įµƒįµ—įµ—Źø ā±āæįµŹ³įµ‰įµˆā±įµ‰āæįµ—Ė¢ā€§ "į“µ'įµ įµįµ’āæāæįµƒ į¶œĖ”įµ‰įµƒāæ įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµƒį¶ įµ‰; įµįµ‰įµ‰įµ– Ź·įµƒįµ—į¶œŹ° įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ’įµ—įµ—Ė”įµ‰!" į““įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ‡įµƒį¶œįµā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź³įµ‰įµįµƒā±āæįµ‰įµˆ Ź°ā±įµˆįµˆįµ‰āæā€§ įµ‚Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµā±įµ›įµ‰ įµƒ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ‰ā±Ź³ įµ’Ź³įµˆįµ‰Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆįµ‰į¶œā±įµˆįµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ—įµƒįµįµ‰ įµƒ įµ–įµ‰įµƒįµ įµƒįµ— ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ’įµ—įµ—Ė”įµ‰ā€§ "į“µ'įµ įµˆā±Ė¢įµƒįµ–įµ–įµ’ā±āæįµ—įµ‰įµˆ!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ įµƒ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³ Źøįµ‰Ė”Ė” įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź°įµƒāæįµˆĖ”įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ’įµ—įµ—Ė”įµ‰ā€§ 'į“³įµ’įµ’įµˆ įµ—Ź°ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³ įµˆā±Ė¢įµ—Ź³įµƒį¶œįµ—ā€§ā€§ā€§' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ—ā€§ "į“¬āæįµˆ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒĖ”Ė” Źøįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰Ė”į¶  įµƒ į¶ Ź³Źøį¶œįµ’įµ’įµā€§ā€§ā€§" "į“µ į¶œįµƒāæ į¶ ā±Ė£ ā±įµ— į¶ įµ’Ź³ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ’į¶ į¶ įµ‰Ź³įµ‰įµˆā€§ "Źøįµ’įµ˜ įµƒŹ³įµ‰ įµƒ Ź²įµ’įµįµ‰!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢Ź°įµƒįµā±āæįµ įµƒāæįµˆ į¶œŹ³Źøā±āæįµ įµƒĖ¢ Ė¢įµƒā±įµˆ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³ įµ—Ź°Ź³įµ‰Ź· įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµ’įµ’įµˆ įµƒįµ— Ź°ā±įµ įµƒāæįµˆ įµˆįµ˜įµįµ–įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµˆŹ³ā±āæįµ įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆā€§ į“¼āæĖ”Źø įµ—Ź°įµ‰āæ įµˆā±įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµƒįµįµ‰ įµįµ’įµ›įµ‰ā€§ "į“¶įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ 'įµ‰įµ įµƒĖ”įµ’āæįµ‰!" į”†Ź°įµ’įµ˜įµ—įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ—Ź°Ź³įµ‰Ź· įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ’įµ—įµ—Ė”įµ‰ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³'Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆā€§ "įµ‚Ź°įµ’ įµ—Ź°Ź³įµ‰Ź· įµƒ įµ‡įµ’įµ—įµ—Ė”įµ‰ įµƒįµ— įµįµ‰ā€½" "į“µ įµˆā±įµˆā€§" į“¬Ė”Ė” Ė¢įµƒŹ· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµƒį¶œįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³ā€§ "į“ŗįµ’Ź· Ė¢įµ—įµ’įµ– Ź°įµƒŹ³įµƒĖ¢Ė¢ā±āæįµā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜? į““įµƒ! į“µ Ė¢įµ‰įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ į¶ Ź³Źøį¶œįµ’įµ’įµ Ź°įµƒĖ¢ įµƒ Ė”ā±įµ—įµ—Ė”įµ‰ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆā€§ į“øā±įµįµ‰ į“µ Ė¢įµƒā±įµˆāø“ įµƒ Ź²įµ’įµįµ‰!" įµ€Ź°įµ‰ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡āø“ įµŹ³įµƒįµ‡įµ‡ā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ į¶ įµ’Ź³įµā€§ "į““įµ‰Źø; į“µ'įµ āæįµ’įµ— įµˆįµ’āæįµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° Źøįµ’įµ˜!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰įµƒįµ›įµ‰įµˆ įµƒ Ė”įµ˜āæį¶œŹ° įµ—Ź³įµƒŹø įµƒįµ— Ź°ā±įµā€§ "į“¼Ź°āø“ Źøįµ‰įµƒ?" įµ€Ź°įµ‰ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "įµ‚įµ‰Ė”Ė” į“µ'įµ įµˆįµ’āæįµ‰āø“ Ź·ā±įµ—Ź° Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§" įµ€Ź°įµ‰ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³ įµ—įµ’įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ įµ‰āæįµ—ā±Ź³įµ‰ įµ—įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµƒāæįµˆ Ź·Ź°įµƒį¶œįµįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "į“ŗįµ’!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒįµ˜įµˆā±įµ‡Ė”Źø įµįµƒĖ¢įµ–įµ‰įµˆā€§ 'įµ‚Ź°Źø įµˆā±įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œįµ’įµįµ‰ Ė¢įµ—įµƒāæįµˆā±āæįµ įµ˜įµ– į¶ įµ’Ź³ įµįµ‰? į““įµ‰ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµįµƒįµ›įµ‰ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ ā±āæįµŹ³įµ‰įµˆā±įµ‰āæįµ—Ė¢' į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ—ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒĖ¢ įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ į¶œįµ’Ė”Ė”įµ‰į¶œįµ— Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµˆįµ‰Ė¢įµ–ā±įµ—įµ‰ įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµ—Ź°ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµ‡įµ‰ā±āæįµ į¶œįµƒŹ³Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ‡Źø į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµ–ā±āæįµ‰įµƒįµ–įµ–Ė”įµ‰ Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ā€§ "į“µ'įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źøā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒįµ–įµ’Ė”įµ’įµā±Ė¢įµ‰įµˆ Ź·įµ‰įµƒįµĖ”Źøāø“ įµ‡įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø Ė¢įµ‰įµā±į¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢ā€§ "į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ āæįµ‰įµƒŹ³ Źøįµ’įµ˜ā€§ į“µįµ—'Ė¢ įµŹø į¶ įµƒįµ˜Ė”įµ—āø“ į“µ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆāæ'įµ— Ź°įµ‰Ė”įµ– Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ—įµƒįµįµ‰ įµƒ įµ–įµ‰įµƒįµā€§ į“µ āæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³ā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Źøįµ’įµ˜'įµˆ Ė¢įµ–įµ‰āæįµˆ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ė”ā±į¶ įµ‰ Ė¢įµƒį¶œŹ³ā±į¶ ā±į¶œā±āæįµ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ ā±āæįµŹ³įµ‰įµˆā±įµ‰āæįµ—Ė¢ Źøįµ‰įµ— Ź³ā±Ė¢įµįµ‰įµˆ ā±įµ— įµƒāæįµˆ Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ’Ź·āæ Ź·įµ‰Ė”Ė”įµ‡įµ‰ā±āæįµā€§ā€§ā€§" "į“µ įµāæįµ’Ź· įµ‡įµ˜įµ— ā±įµ—'Ė¢ Ź·Ź°įµƒįµ— į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆĖ¢ įµˆįµ’!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµƒĖ¢įµ–įµ‰įµˆ; į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ˜Ė¢įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ Ė”įµƒĖ¢įµ— įµ’į¶  Ź°ā±Ė¢ įµ‰āæįµ‰Ź³įµŹø Ė¢įµ—Ź³įµ‰āæįµįµ—Ź° įµ—įµ’ į¶œįµƒĖ”Ė” Ź°ā±įµ įµƒ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆāø“ įµˆįµ‰Ė¢įµ–ā±įµ—įµ‰ įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµ—ā±Ź³įµ‰įµˆā€§ "į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆĖ¢ įµˆįµ’āæ'įµ— āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆā€§ Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ—'Ź³įµ‰ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆĖ¢ į¶ įµ’Ź³ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµ‰Źøįµ‰Ė¢ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ Ź·įµ‰Ė”Ė”ā±āæįµ įµ˜įµ– įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢ā€§ į““įµ‰ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ‰įµįµ‡Ź³įµƒį¶œįµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‡įµ˜įµ— įµāæįµ‰Ź· Ź°įµ‰ āæįµ‰įµ‰įµˆįµ‰įµˆ Ź³įµ‰Ė¢įµ—āø“ įµƒĖ¢ įµ‰Ė£Ź°įµƒįµ˜Ė¢įµ—įµ‰įµˆ įµ˜āæįµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ įµ—įµƒįµįµ‰ įµįµ˜į¶œŹ° įµįµ’Ź³įµ‰ā€§ įµ‚Ź°įµ‰āæ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ’įµįµ‰ įµ˜įµ– įµƒįµįµƒā±āæ Ź°įµ‰ Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ āæįµ’įµ— Ź·ā±įµ—Ź° Ź°ā±įµā€§ į““įµ‰ įµįµ’įµ— įµ˜įµ– įµƒāæįµˆ įµ—Ź°įµ‰āæ įµˆā±Ė¢į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³įµ‰įµˆ Ź°ā±įµ įµ—įµƒĖ”įµā±āæįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ "Źøįµ’įµ˜ įµˆā±įµˆ? į“¼Ź° į”†įµƒāæįµˆŹø įµ—Ź°įµƒāæįµ Źøįµ’įµ˜!" 'į”†įµƒāæįµˆŹø įµ—Ź°įµ‰ Ė¢į‘«įµ˜ā±Ź³Ź³įµ‰Ė”ā€§ā€§ā€§' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰įµˆā€§ "į“µ įµˆā±įµˆ āæįµ’įµ— įµ—įµ‰Ė”Ė” Ź°ā±įµ ā±āæ į¶œįµƒĖ¢įµ‰ ā±įµ— įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź·įµ’Ź³įµāø“ Ė¢įµ’ įµƒĖ¢ įµ—įµ’ āæįµ’įµ— Ė”įµ‰įµ— Ź°ā±įµ įµįµ‰įµ— Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ’įµ–įµ‰Ė¢ įµ˜įµ– į¶ įµ’Ź³ āæįµ’įµ—Ź°ā±āæįµā€§ į“µ į¶œįµƒāæ'įµ— Ź·įµƒā±įµ— į¶ įµ’Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ Ź²įµ’ā±āæ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ; į¶ ā±āæįµƒĖ”Ė”Źø Ź°įµ‰'įµˆ įµįµ‰įµ— Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ Ź°įµ‰ įµˆįµ‰Ė¢įµ‰Ź³įµ›įµ‰Ė¢! į“®Źøįµ‰ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµāæįµ’Ź· į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµįµ’įµ— į¶ ā±Ė£įµ‰įµˆāø“ įµ—Ź°ā±āæįµā±āæįµ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ‰įµƒāæįµ— Ė¢ā±āæį¶œįµ‰ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ įµįµ’āæįµ‰ Ź°įµ‰ įµ—Ź°įµ‰āæ įµįµ˜Ė¢įµ— įµ‡įµ‰ įµƒ įµįµ’āæįµ‰Ź³ā€§ į““įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ° įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒįµįµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ ā±āæįµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’įµā€§ "į““ā±ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒįµ›įµ‰įµˆ įµ‰Ė£į¶œā±įµ—įµ‰įµˆĖ”Źøā€§ "į““įµ‰Ė”Ė”įµ’ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ į¶ ā±āæįµƒĖ”Ė”Źø įµįµ’āæāæįµƒ įµ‡įµ‰ įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ įµįµ’ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ–Ė”įµƒį¶œįµ‰āø“ įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ā€§ā€§ā€§" "į“µ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ Ź·Ź°įµƒįµ— Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµƒā±įµˆāø“ įµ—įµ’ į”†įµƒāæįµˆŹøā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆā€§ "į“µ įµāæįµ‰Ź· įµ‡įµ‰ā±āæįµ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ'Ė¢ įµ—įµ’ įµįµ’įµ’įµˆ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµ—Ź³įµ˜įµ‰! į“µ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” į¶œįµƒāæ'įµ— įµ‡įµ‰Ė”ā±įµ‰įµ›įµ‰ Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµįµ‰ įµ—įµ’ įµ‰āæįµˆ įµ˜įµ– įµˆŹøā±āæįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµƒŹø į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ āæįµ’! į”†įµƒāæįµˆŹø įµ—įµ’Ė”įµˆ įµįµ‰ Ė¢Ź°įµ‰ į¶ ā±Ė£įµ‰įµˆ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ į”†Ź°įµ‰ Ź°įµƒįµˆ įµƒ įµ‡įµƒį¶œįµįµ˜įµ– įµ’āæ Ź°įµ‰Ź³ Ź°įµƒŹ³įµˆįµˆŹ³ā±įµ›įµ‰! į“µ įµįµ‰įµƒāæįµ— Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ‰Ė¢įµ‰Ź³įµ›įµ‰ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ Ź°įµƒįµ–įµ–Źøā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ Ė¢įµ’įµ‡įµ‡ā±āæįµā€§
į“ŗįµƒŹ³Ź³įµƒįµ—įµ’Ź³ā ˜ į“µįµ—'Ė¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ į“øįµ‰įµįµ‰āæįµˆįµƒŹ³Źø į“°įµƒāæį¶œįµ‰ į“¾įµƒŹ³įµ—Źø! į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ į““įµ‰Źø įµ‰įµ›įµ‰Ź³Źøįµ‡įµ’įµˆŹø! į“µįµ—'Ė¢ įµ—ā±įµįµ‰ įµ—įµ’ įµˆįµƒāæį¶œįµ‰! į“°įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹøį¶œĖ”įµ’įµ–Ė¢! [įµ–įµ˜Ė¢Ź°įµ‰Ė¢ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰Ė¢ įµ—įµ’įµįµ‰įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ—įµ’ į¶ įµ’Ź³įµ įµ’āæįµ‰ įµ‰Źøįµ‰ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė¢ Ź·Ź°įµ’įµ’ā±āæįµ] į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā ˜ į““įµƒā»Ź°įµƒāø“ į“µ Ė”ā±įµįµ‰ ā±įµ—ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ į“ŗįµ’Ź·āø“ įµˆįµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ‰įµƒ įµįµ’āæĖ¢įµ—įµ‰Ź³! [įµ—įµ˜Ź³āæĖ¢ ā±āæįµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµƒ įµįµ’āæĖ¢įµ—įµ‰Ź³ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė¢ Ź³įµ’įµƒŹ³ā±āæįµ] į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā ˜ į“¼įµ’Ź°! [į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ź·įµƒāæįµ—Ė¢ įµ—įµ’ įµˆįµ’ įµƒ Ė¢įµ‰įµƒ įµįµ’āæĖ¢įµ—įµ‰Ź³āø“ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµĖ¢ Ź°ā±Ė¢ įµ‡įµƒį¶œįµ įµƒāæįµˆ Ź°ā±Ė¢ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ‡įµ’āæįµ‰ įµ–įµ’įµ–Ė¢ įµ’įµ˜įµ—] į“¼Ź·! į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµāø“ įµƒŹ³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµ’įµįµƒŹø? į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā ˜ į“µįµ—'Ė¢ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµŹø āæįµ‰Ź· įµˆįµƒāæį¶œįµ‰ įµįµ’įµ›įµ‰ā€§ į“µ į¶œįµƒĖ”Ė” ā±įµ—ā€§ā€§ā€§ "įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµ’Ź³Ź³ā±įµ‡Ė”įµ‰ įµā±Ė¢įµ—įµƒįµįµ‰ā€§"
favorite(s) SpongeBob shipping Karendy ā€” the ship between Sandy and Karen krabbob (spongebob x mr krabs) Larrick ā€” the ship between Larry the Lobster and Patrick Star MR KRABS AND MRS PUFF + KRUFF PatBob(SpongeBobxPatrick) Plabs ā€” the ship between Mr. Krabs and Sheldon Plankton Plankaren ā€” the ship between Plankton and Karen PlankBob ā€” the ship between SpongeBob and Sheldon Plankton Plankward ā€” the ship between Plankton and Squidward Tentacles Sandrick ā€” the ship between Patrick and Sandy Cheeks Spandrick Sandy Cheeks Ā· Patrick Star Spandward ā€” the ship between SpongeBob, Sandy Cheeks and Squidward Tentacles Spandy(SpongeBobxSandy) Squandy(Squidward vs Sandy) SquidBob(Squidward vs SpongeBob) SquidPatBob ā€” the ship between SpongeBob, Squidward Tentacles and Patrick Star
šŸ„¶šŸ’™šŸ„¶šŸ’™
į“¬Ė¢įµā±āæįµ į¶ įµ’Ź³ įµƒ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ "į“µįµ—'Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ’įµ’įµˆ į¶ įµ’Ź³ Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµƒŹø ā±āæ įµƒĖ”įµ’āæįµ‰ā€§ į“ŗįµ’ Ź·įµ’āæįµˆįµ‰Ź³ Źøįµ’įµ˜ įµƒŹ³įµ‰ įµā±Ė¢įµ‰Ź³įµƒįµ‡Ė”įµ‰! į“®įµ‰į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ įµ’Ź³ į¶œįµƒįµ—į¶œŹ° įµ˜įµ– Ź·ā±įµ—Ź°ā€§ā€§ā€§" "į“·įµƒŹ³įµ‰āæ į“µ'įµ įµˆįµ’ā±āæįµ į¶ ā±āæįµ‰!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ Ź·ā±į¶ įµ‰ā€§ "į“µ'įµ įµ—įµ‰Ė”Ė”ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜!" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ė”įµ‰įµƒįµˆĖ¢ Ź°ā±įµ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµ įµ—įµ’ Ė¢įµ’į¶œā±įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰ā€§ 'įµ‚Ź°įµ’ įµā±įµŹ°įµ— įµ‡įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰Ė¢įµ— įµ—įµ’ įµƒ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ įµ’į¶  įµā±āæįµ‰' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶ ā€§ 'į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµƒįµ˜įµŹ°įµ— įµįµ‰ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ź°įµƒįµ›ā±āæįµ į¶ įµ˜āæ įµƒāæįµˆ įµ—įµ‰įµƒįµŹ·įµ’Ź³įµ' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— įµƒĖ¢ įµįµ‰įµįµ’Ź³ā±įµ‰Ė¢ įµ’į¶  įµā±āæįµˆāæįµ‰Ė¢Ė¢ įµ‰Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆā€§ į““įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ’įµįµ‰ā€§ "į““įµ’įµįµā±āæįµƒā€”Ź·įµƒŹ°?" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒŹ·įµ’įµįµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° įµƒ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— Ź°įµ‰įµƒŹ³ā±āæįµ įµƒ įµ–įµ‰Ź³Ė¢įµ’āæ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶ Ź³įµ’āæįµ— įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ į““įµ‰ įµ’įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ź·įµƒāæįµ—Ė¢ įµįµ‰ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— įµ’įµ˜įµ— įµƒāæįµˆ įµ‡įµ’āæįµˆ Ė¢įµ’ į“µ į¶œįµƒįµįµ‰ įµ—įµ’ Źøįµ’įµ˜ įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµƒŹ³įµ‰ āæā±į¶œįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰Ė¢įµ— į“µ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—įµ’ įµƒ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµā±Ė”įµ‰įµˆ įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ Ė”įµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Ź°ā±įµ ā±āæā€§ "į“µ Ź·įµƒĖ¢ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµ—įµ’ įµįµ’ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒŹ³įµā€§ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ź·įµƒāæįµ—Ė¢ įµįµ‰ įµ—įµ’ įµįµƒįµįµ‰ įµƒ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ˜įµ‰ įµ’į¶  Ź°ā±įµ Ė¢įµ’ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ź°įµ‰Ė”įµ– Ė¢į¶œįµ˜Ė”įµ–įµ—!" į”†įµ’ įµ—Ź°įµ‰Źø įµįµ’įµ— įµƒĖ”Ė” įµ—Ź°įµ‰ įµƒŹ³įµ— Ė¢įµ˜įµ–įµ–Ė”ā±įµ‰Ė¢ āæįµ‰įµ‰įµˆįµ‰įµˆā€§ "į“µįµ— įµ—įµƒįµįµ‰Ė¢ įµƒ įµˆįµƒŹø įµ’Ź³ Ė¢įµ’ įµ—įµ’ įµˆŹ³Źø įµ’āæį¶œįµ‰ ā±įµ— į¶ ā±āæā±Ė¢Ź°įµ‰įµˆāø“ Ė¢įµ’ Ź·įµ‰ į¶œįµƒāæ įµ—įµƒįµįµ‰ įµ—įµ˜Ź³āæĖ¢ įµįµ˜įµƒŹ³įµˆā±āæįµ ā±įµ—!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "į“µ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµƒŹ³įµ›ā±āæįµ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµƒį¶œā±įµƒĖ” įµˆįµ‰įµ—įµƒā±Ė”Ė¢ įµƒāæįµˆ Źøįµ’įµ˜ Ź°įµƒāæįµˆĖ”įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—Ź³įµ˜į¶œįµ—įµ˜Ź³įµ‰ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ Ė¢įµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµƒĖ¢įµ‰ā€§ "į“°įµ‰įµƒĖ”!" "į”†įµ’ Ź·įµ‰ įµ‰įµƒį¶œŹ° įµįµ˜įµƒŹ³įµˆ ā±įµ— įµƒ įµˆįµ’į¶»įµ‰āæ Ź°įµ’įµ˜Ź³Ė¢ įµ–įµ‰Ź³ įµ—įµ˜Ź³āæ įµƒįµ— įµƒ įµ—ā±įµįµ‰ā€§ į“µ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµįµ’ įµ—įµ‰Ė”Ė” Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµ’ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ įµ‡įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµā±įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ'Ė¢ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—įµƒŹøįµ‰įµˆā€§ "Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæāæįµƒ Ė¢įµ‰įµ‰ ā±įµ— āæįµ’Ź· įµ’Ź³ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ź·įµƒā±įµ— į¶ įµ’Ź³ ā±įµ— įµ—įµ’ į¶ ā±āæā±Ė¢Ź° įµˆŹ³Źøā±āæįµ?" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢Ź°ā±į¶ įµ—įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆ Ź·įµƒŹ³įµˆ įµ–įµ’āæįµˆįµ‰Ź³įµ‰įµˆā€§ "į“µ įµ‡įµ‰įµ— Ė¢į‘«įµ˜ā±Ė”Ė”ā±įµƒįµ'Ė¢ įµįµ’āæāæįµƒ įµįµ’ įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ’Źø ā±įµ—ā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµįµ˜įµƒŹ³įµˆā±āæįµ ā±įµ— įµƒĖ¢ Ź·įµ‰ Ė¢įµ–įµ‰įµƒįµ Ė¢įµ’ā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ įµ—Ź³įµ˜Ė¢įµ— Ź°ā±įµ įµ—įµ’?" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ į¶ įµ’Ė”Ė”įµ’Ź·įµ‰įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒŹ³įµā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ–įµƒį¶œįµ‰įµˆ Ė”įµ’įµ’įµā±āæįµ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ ā±įµ—ā€§ "į“µįµ—'Ė¢ įµįµ’Ė¢įµ— įµ‰Ė£į‘«įµ˜ā±Ė¢ā±įµ—įµ‰ įµƒŹ³įµ— įµ–ā±įµ‰į¶œįµ‰ į“µ'įµ›įµ‰ Ė¢įµ‰įµ‰āæ!" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė¢ā±įµŹ°Ė¢ā€§ "į“¶įµ˜Ė¢įµ— įµˆįµ’āæ'įµ— įµ—Ź³Źøā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ įµ—Ź°ā±āæįµ į“µ'įµˆ Ź·įµƒĖ¢įµ—įµ‰ įµŹø įµ‰āæįµ‰Ź³įµŹø įµ’āæ įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ’Źøā±āæįµ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ į“µ Ź°įµ‰Ė”įµ– įµ—įµ’ įµ‡įµ˜ā±Ė”įµˆ?" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµƒį¶œį¶œįµ˜Ė¢ā±āæįµ įµ’į¶  įµƒįµ— į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ "į“¼Ź° Ź·įµƒā±įµ— Ź·įµ‰ įµįµ’įµ—įµ—įµƒ įµįµ’ įµ—įµ’ Ź·įµ’Ź³įµ āæįµ’Ź·! į”†įµ‰įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢Ź°ā±į¶ įµ—ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒāæįµˆ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė”įµ‰į¶ įµ— Ź°ā±įµ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒŹ³įµā€§ "įµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢ į¶ įµ’Ź³ Ź·įµ’Ź³įµā±āæįµ Ė”įµƒįµ—įµ‰ įµ‡įµ’ŹøĖ¢!" į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—įµ’Ė”įµˆ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµƒāæįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ į¶œĖ”įµ’Ė¢ā±āæįµ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµƒįµ˜Ź³įµƒāæįµ— į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ 'į“¹Źø įµ—įµ˜Ź³āæ įµ—įµ’ įµįµ˜įµƒŹ³įµˆ Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆ Ź·įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ˜įµ‰' Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ—āø“ įµ‰Ė£į¶œā±įµ—įµ‰įµˆĖ”Źøā€§ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ'Ė¢ į¶ įµ’Ė”Ė”įµ’Ź·įµ‰įµˆ įµ‡Źø į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ˜įµ‰ā€§ "įµ€ā±įµįµ‰ įµ—įµ’ Ė¢Ź·ā±įµ—į¶œŹ° Ė¢Ź°ā±į¶ įµ—Ė¢ įµƒāæįµˆ į¶ įµ’Ź³ įµįµ‰ įµ—įµ’ įµįµ˜įµƒŹ³įµˆā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµƒāæįµˆ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒįµ— Ė”įµ‰įµƒāæā±āæįµ įµƒįµįµƒā±āæĖ¢įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµƒĖ¢įµ‰ įµƒĖ¢ įµƒ įµ‡įµƒį¶œįµ Ź³įµ‰Ė¢įµ— įµƒĖ¢ Ź°ā± Ė¢įµ’į¶ įµ— Ė¢āæįµ˜į¶ į¶ Ė”ā±āæįµ Ė¢āæįµ’Ź³įµ‰Ė¢ Ź·įµ‰Ź³įµ‰ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆā€§ 'į“ŗįµ’Ź· į“µ įµāæįµ’Ź· Ź°įµ’Ź· į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ź·Ź°įµ‰āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ į“µ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź²įµ’įµ‡' į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ—ā€§ "į“µā€§ā€§ā€§" "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ ā±įµ— įµ—įµ’ įµįµ‰ā€§ā€§" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡āø“ įµ‡įµ‰įµŹ³įµ˜įµˆįµā±āæįµĖ”Źø įµįµ’ā±āæįµ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°įµ‰įµˆ āæįµ‰Ź³įµ›įµ’įµ˜Ė¢Ė”Źø įµƒĖ¢ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ‡įµ‰āæįµ— įµˆįµ’Ź·āæā€§ "į““įµ‰Źø įµ—Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€§ā€§" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ź³įµ˜įµ‡įµ‡įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµ’į¶  į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµƒĖ¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°įµ‰įµˆā€§ įµ€Ź°įµ‰ Ė¢āæįµ’Ź³ā±āæįµ Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ įµ‰Źøįµ‰įµ‡Ź³įµ’Ź· į¶ įµ˜Ź³Ź³įµ’Ź·Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” āæįµ’įµ— Ź·įµƒįµā±āæįµ Źøįµ‰įµ—ā€§ "įµįµ– įµƒāæįµˆ įµƒįµ—įµ’įµā€§ā€§" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ "į““įµįµįµā€§ā€§ā€§" "į“µ Ė¢įµƒā±įµˆ į“³į“±įµ€Ķ įµį“¾!" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Źøįµ‰Ė”Ė”įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė”įµ‰įµˆ įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ į¶ įµƒĖ”Ė”ā±āæįµ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµƒĖ¢ā±įµˆįµ‰ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ė¢įµ—įµƒāæįµˆā±āæįµ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµ˜įµ–ā€§ "įµ‚Ź°įµƒā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ė¢įµ˜įµ–įµ–įµ’Ė¢įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµįµ˜įµƒŹ³įµˆā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµŹø Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ˜įµ‰!" "į“µ'įµ įµįµ’āæāæįµƒ įµįµ˜įµƒŹ³įµˆ ā±įµ— āæįµ’Ź· Ė¢įµ’ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆāø“ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµ įµ—įµ’āæ įµˆā±į¶»į¶»ā±āæįµ‰Ė¢Ė¢ Ė¢įµ˜įµ‡Ė¢ā±įµˆįµ‰įµˆā€§ "į”†įµ’Ź³Ź³Źøā€§ā€§" "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµƒāæŹø Ź·įµ’Ź³įµ įµ—įµ’ įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź· Ė¢įµ’ į“µ į¶œįµƒāæ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– ā±āæ įµ’āæį¶œįµ‰ įµŹø Ź°įµ’įµ˜Ź³Ė¢ įµ‰āæįµˆā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ ā±āæį¶ įµ’Ź³įµĖ¢ā€§ "į“µ'Ė”Ė” į¶œįµ’įµįµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµįµ’Ź³āæā±āæįµ į¶ įµ’Ź³ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒŹøĖ¢ā€§ "Źøįµ’įµ˜ Ė”įµ’įµ’įµā€§ā€§ā€§" "į“µ įµāæįµ’Ź·!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź³įµ‰įµ–Ė”ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶œįµƒįµįµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—ā€§ "į“µ'įµˆ įµ‡įµ˜ā±Ė”įµ— Ź°įµ‰Ė”įµ–įµ‰įµˆ įµƒ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ˜įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ āæįµ’įµˆįµˆįµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ė¢Ź°įµ‰ Ź°įµ‰Ė”įµ–įµ‰įµˆ Ź°įµ‰Ź³ Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆ įµ˜įµ– įµ—įµ’ įµ‡įµ‰įµˆā€§ "į“µ'įµ›įµ‰ įµ—įµ’ įµįµ’ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź· įµįµ’Ź³āæā±āæįµā€§ā€§" "į“µ'įµ įµĖ”įµƒįµˆ; įµįµ‰įµ— įµƒ įµįµ’įµ’įµˆ āæā±įµŹ°įµ—'Ė¢ Ź³įµ‰Ė¢įµ—!" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė¢ā±įµ—įµ˜įµƒįµ—įµ‰įµˆā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ‰āæįµ— įµ‡įµƒį¶œįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ āæįµ‰Ė£įµ— įµįµ’Ź³āæā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµƒįµ–įµ–ā±Ė”Źø įµ–įµƒįµ—Ź³įµ’Ė”Ė”ā±āæįµ įµƒŹ³įµ’įµ˜āæįµˆ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ˜įµ‰ā€§ "į“µ įµ—Ź°ā±āæįµ ā±įµ—'Ė¢ įµˆŹ³Źøā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒŹøĖ¢ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’įµ˜į¶œŹ°įµ‰įµˆ ā±įµ— įµƒāæįµˆ Ź·įµƒĖ¢ įµˆŹ³Źøā€§ "į“¬Ė”Ė” įµįµ’įµ’įµˆ!" į““įµ‰ įµ—įµ’Ė”įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į“ŗįµ’ įµˆįµƒįµįµƒįµįµ‰ įµƒĖ¢ į¶ įµƒŹ³ įµƒĖ¢ į“µ į¶œįµƒāæ įµ—įµ‰Ė”Ė”ā€§ā€§" "į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ'Ė¢ įµįµ’āæāæįµƒ įµ‡įµ‰ Ė¢įµ’ Ź°įµƒįµ–įµ–Źø!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµƒįµ˜įµŹ°įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ—įµ‰Ė£įµ—įµ‰įµˆ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ "į“µ Ė”įµ’įµ›įµ‰ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ Ź°ā±įµ!" į”†įµ‰įµ‰ā±āæįµ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ’įµ– Ź·ā±įµ—Ź° įµĖ”įµ‰įµ‰ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— įµ’į¶  Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź°įµ’Ź· įµįµƒįµˆįµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµˆįµ’Ź·āæā€§ 'į““įµ‰ ā±Ė¢ Ė¢įµ’ āæā±į¶œįµ‰ įµ—įµ’ įµƒĖ”Ė” įµ‡įµ˜įµ— įµ’į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰ Ź°ā±Ė¢ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆĖ¢ā€§ į“µį¶  įµ’āæĖ”Źø į“µ įµāæįµ‰Ź· Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ź°įµ’Ź· Ź°įµ‰ į¶ įµ‰įµ‰Ė”Ė¢ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµįµ‰ įµˆįµ‰įµ‰įµ– įµˆįµ’Ź·āæ ā±āæĖ¢ā±įµˆįµ‰' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”įµ— āæįµ’įµ— Ė¢įµ’ ā±įµįµ–įµ’Ź³įµ—įµƒāæįµ—ā€§ 'į“µį¶  įµ’āæĖ”Źø į“µ įµįµƒįµˆįµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ’ Ź°įµƒįµ–įµ–Źø įµ—įµ’' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµƒįµ— Ź°ā±įµ įµˆįµ‰įµ–Ź³įµ‰Ė¢Ė¢ā±āæįµĖ”Źøā€§ į““įµ‰ Ė¢įµƒŹ· į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ź³įµ˜āæ įµ—įµ’ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒāæįµˆ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ˜įµ‰ įµƒĖ¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ‡įµ’įµ˜āæį¶œįµ‰įµˆ Ė¢įµā±Ė”ā±āæįµā€§ "į“µ'įµ įµƒį¶œįµ—įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø ā±įµįµ–Ź³įµ‰Ė¢Ė¢įµ‰įµˆ; ā±įµ— Ė”įµ’įµ’įµĖ¢ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ įµˆŹ³Źø!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ’āæįµā±āæįµĖ”Źø Ė¢įµƒŹ· į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”ā±įµŹ°įµ— įµ˜įµ– įµƒĖ¢ Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµįµƒįµ›įµ‰ Ź°ā±įµ Ė¢įµ’įµįµ‰ įµ–įµƒįµ—Ė¢ā€§ "į“¼į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰ Ė¢ā±āæį¶œįµ‰ ā±įµ—'Ė¢ įµ’į¶  Źøįµ’įµ˜!" "į“¼Ź°; įµ—Ź°įµƒāæįµĖ¢ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµƒ įµ‡įµ‰Ė¢įµ— į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ įµ’į¶  įµā±āæįµ‰āø“ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµƒāæ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ! į¶œįµƒāæ į“µ į¶œįµƒĖ”Ė” Źøįµ’įµ˜ įµŹø įµ‡įµ‰Ė¢įµ— į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ?" "į“µį¶  į“µ Ė¢įµƒŹø Źøįµ‰Ė¢āø“ Ź·ā±Ė”Ė” Źøįµ’įµ˜ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµ–Ź³įµ’įµā±Ė¢įµ‰ įµįµ‰ āæįµ’įµ— įµ—įµ’ Ė¢įµƒŹø ā±įµ— ā±āæ įµ–įµ˜įµ‡Ė”ā±į¶œ?" į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµā€§ į”†į‘«įµ˜įµ‰įµƒĖ”ā±āæįµ Ź·ā±įµ—Ź° Ź²įµ’Źøāø“ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ‰įµįµ‡Ź³įµƒį¶œįµ‰ Ź°ā±įµā€§ "Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµƒįµįµƒį¶»ā±āæįµāø“ Ź·Ź°ā±į¶œŹ° į“µ Ė”įµ’įµ›įµ‰!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰įµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— įµ—įµ’ Ź·įµ‰Ė”Ė” įµ˜įµ– ā±āæ įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢; Ź°įµ‰ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ė”ā±įµįµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³Ė¢ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  į¶œŹ³Źøā€§ 'į“µ įµˆįµ’ āæįµ’įµ— įµāæįµ’Ź· Ź°įµ’Ź· Ė¢į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµįµƒįµįµ‰Ė¢ Ź°ā±įµ Ė¢įµ’ Ź°įµƒįµ–įµ–ā±įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµƒāæ į“µ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ–įµ’āæįµˆįµ‰Ź³įµ‰įµˆā€§ į““įµ‰ įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ āæįµ’įµ— įµ—įµ’ Ė”įµ‰įµ— įµ’įµ˜įµ— įµƒ Ė¢įµ’įµ‡ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµƒŹ·įµƒŹø Ė¢įµ’ įµ—Ź°įµ‰Źø įµā±įµŹ°įµ—āæā€™įµ— Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰ā€§ į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— įµ—įµ’ į¶ įµƒĖ”Ė”āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ‡Źø Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³ įµƒ įµ—Ź³įµ‰įµ‰ā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ—'Ė¢ įµ˜įµ– Ź·ā±įµ—Ź°ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµāæįµ’Ź· į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ‡įµ˜įµ— į“µ'Ė”Ė” įµįµ’ į¶œŹ°įµ‰į¶œįµ įµ’āæ!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź³įµƒāæ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Ź°įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµ—Ź³įµ‰įµ‰ā€§ į““įµ‰ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ Ź°įµ˜įµįµā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ įµāæįµ‰įµ‰Ė¢ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ Ź°įµ’Ė”įµˆā±āæįµ įµ‡įµƒį¶œįµ Ź·Ź°ā±įµįµ–įµ‰Ź³Ė¢ā€§ į“ŗįµ’įµ— įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ Ź°įµ’Ź· įµ—įµ’ įµƒįµ–įµ–Ź³įµ’įµƒį¶œŹ° Ź°ā±įµāø“ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµāæįµ‰Ź· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ āæįµ’įµ— įµ’įµ›įµ‰Ź³Ė”Źø įµƒį¶ į¶ įµ‰į¶œįµ—ā±įµ’āæįµƒįµ—įµ‰ āæįµ’Ź³ įµƒĖ¢įµ į¶ įµ’Ź³ įµ—įµ’įµ˜į¶œŹ° įµ‰įµ›įµ‰Ź³ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒŹ· Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆ Ė”įµ’įµ’įµā±āæįµ įµ˜įµ– įµ—įµ’ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµ’āæį¶œįµ‰Ź³āæįµ‰įµˆ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ź°ā±įµā€§ "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į“µ Ė¢įµ‰įµ‰ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµ˜įµ–Ė¢įµ‰įµ—ā€§ā€§ā€§" "į”†įµ’ā€½" "įµ‚įµ‰Ė”Ė” įµˆįµ’ Źøįµ’įµ˜ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµƒāæŹø įµ—Ź°ā±āæįµ į“µ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’?" "Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ‰įµ‰įµ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė¢įµ’ įµĖ”įµƒįµˆ Ź·ā±įµ—Ź° į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ā€§ā€§" "Źøįµ‰įµƒ Ź°įµ‰'Ė¢ Ė”ā±įµįµ‰ įµƒ įµ‡Ź³įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ—įµ’ įµįµ‰!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢ā±įµŹ°įµ‰įµˆ Ź·ā±įµ—Ź° į¶œŹ³Źøā€§ "į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰Ė¢įµ— į“µ'įµ›įµ‰ įµ—įµ’ įµƒ įµ‡įµ‰Ė¢įµ— į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆāø“ įµƒāæįµˆ Źøįµ’įµ˜ įµƒŹ³įµ‰ įµ–įµ’Ė”ā±įµ—įµ‰ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° į¶ įµ’Ź³ įµ—įµ’ įµ—įµ’Ė”įµ‰Ź³įµƒįµ—įµ‰ įµįµ‰ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’įµ’įµ įµƒ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµ—Ź°ā€§ "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµįµ‰įµ— Ź°įµ’Ź· įµ—Ź°įµ‰Źø įµįµ‰įµ— įµ—įµ’ Ź°įµƒāæįµ įµ’įµ˜įµ— Ź·ā±įµ—Ź° Źøįµ’įµ˜ Ź·Ź°ā±Ė”Ė¢įµ— į“µ į¶œįµƒāæāæįµ’įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ įµįµ’ įµƒ įµˆįµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź°įµ’įµ˜įµ— įµƒŹ³įµįµ˜ā±āæįµ Ź·ā±įµ—Ź° įµŹø Ź·ā±į¶ įµ‰ į“µ Ź°įµƒįµˆ įµ–Ź³įµ’įµŹ³įµƒįµįµįµ‰įµˆ! į“µį¶  Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ įµ–Ź³įµ‰įµ—įµ‰āæįµˆ įµ—įµ’ Ė”ā±įµįµ‰ įµŹø į¶œįµ’įµįµ–įµƒāæŹø Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź°įµƒįµ‡įµ‰ įµ—įµ’ā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ āæįµ’!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµƒįµ›įµ‰ Ź°ā±įµ įµƒ įµā±Ė¢Ė¢ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµ’Ź³įµ‰Ź°įµ‰įµƒįµˆā€§ "Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź· Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ įµ—įµƒĖ”įµ įµ—įµ’ įµįµ‰āø“ įµƒāæįµˆ į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµƒįµ įµƒį¶ Ź³įµƒā±įµˆ įµ’į¶  ā±Ź³Ź³ā±įµ—įµƒįµ—ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ā€§ į“µįµ—'Ė¢ Ź°įµƒŹ³įµˆ Ź·Ź°įµ‰āæ į“µ Ź·įµ’Ź³įµ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡āø“ įµ‡įµ˜įµ— į“µ'įµˆ Ė”įµ’įµ›įµ‰ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµįµ’įµ’įµˆ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ įµįµ‰įµƒāæ ā±įµ—?" "į“¼į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰ā€§ā€§ā€§"
į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā ˜ [įµ›ā±įµƒ įµįµ‰įµįµƒįµ–Ź°įµ’āæįµ‰] į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡āø“ į¶œįµƒāæ Źøįµ’įµ˜ Ź°įµ‰įµƒŹ³ įµįµ‰? įµ€įµƒĖ”įµ įµ—įµ’ įµįµ‰āø“ Źøįµ’įµ˜ įµˆā±įµā±įµ—ā±į¶»įµ‰įµˆ įµˆįµ’įµ’į¶ įµ˜Ė¢! į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ į“µ įµˆįµ’ āæįµ’įµ— Ź³įµ‰Ė¢įµ–įµ’āæįµˆ įµ—įµ’ ā±āæĖ¢įµ˜Ė”įµ—Ė¢ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā ˜ [įµ›ā±įµƒ įµįµ‰įµįµƒįµ–Ź°įµ’āæįµ‰; Ė¢ā±įµŹ°Ė¢] į“¼įµįµƒŹøā€§ į“¶įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ’įµ’įµ į¶ įµ’Ź³ įµƒāæŹø įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ˜į¶œįµ—ā±įµ’āæ įµƒāæįµˆ į¶ įµ’Ė”Ė”įµ’Ź· ā±įµ—ā€§ į”†Ź·įµ‰įµ‰įµ—Ź°įµ‰įµƒŹ³įµ—ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ į“³įµ’įµ— ā±įµ—āø“ į““įµ’āæįµ‰Źøā€§
āˆ©ā€•ā€•ā€•ā€•ā€•ā€•āˆ© || ą»’ź’°ā  ą¾€ą½² ļ½”ā—ž Ė” ā—Ÿ ź’±ą¾€ą½² š°į¶»z | ļ¾‰ ļæ£ļæ£ą­Øą­§ļæ£ļæ£ļ¼¼ ļ¾‰ć€€ 怀怀 ļ¼¼ ļ¼¼ć€€ć€€||ļæ£ļæ£ ā™”ļæ£ļæ£ || 怀 ļ¼¼ ļ¾‰||ā€•ā€•ā€•ā€•ā€•ā€•ā€•||
į”†ā±įµˆįµ‰ įµ‡Źø Ė¢ā±įµˆįµ‰ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“¼āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’į¶  įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°Ź³įµ‰Ź· įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµƒįµ–įµ–Ė”ā±āæįµ Ź°įµ’įµ’įµ įµƒĖ¢ ā±įµ— įµƒįµ—įµ—įµƒį¶œŹ°įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’į¶  įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ā€§ į”†įµ‰į¶œįµ˜Ź³ā±āæįµ ā±įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ‰āæįµ— įµƒāæįµˆ įµįµ’įµ— į¶»ā±įµ–Ė”ā±āæįµ‰ įµįµ‰į¶œŹ°įµƒāæā±Ė¢įµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź²įµ˜įµįµ–įµ‰įµˆ Ė¢Ė”ā±įµˆā±āæįµ įµ’āæ įµˆįµ’Ź·āæā€§ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ įµƒįµ‡įµ’įµ›įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµƒįµˆ Ź·Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ–įµ‰ Ė¢įµ—Ź³ā±āæįµ Ź°įµ‰ Ė¢įµ‰įµ›įµ‰Ź³įµ‰įµˆ ā±įµ—ā€§ į¶ įµƒĖ”Ė”ā±āæįµ įµˆįµ’Ź·āæ Ź°įµ‰įµƒįµˆį¶ ā±Ź³Ė¢įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°ā±įµ— įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµƒŹ³įµˆ į¶œįµ‰įµįµ‰āæįµ— įµ’āæį¶œįµ‰ Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”Ė” įµˆįµ’Ź·āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒŹ· įµƒāæįµˆ Ź³įµƒāæ įµ’įµ˜įµ— įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź°ā±įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ’įµ˜āæįµˆāø“ Ė¢įµ—įµƒāæįµˆā±āæįµ Ź°ā±įµ įµ˜įµ–ā€§ į““įµ’Ź·įµ‰įµ›įµ‰Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ Ź³įµ’Ė”Ė”įµ‰įµˆ įµ˜įµ– ā±āæ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµƒāæįµˆ į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ˜įµ—įµ—įµ‰Ź³įµ‰įµˆ įµƒ āæįµ’ā±Ė¢įµ‰ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”Ė”āø“ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒįµ—į¶œŹ°ā±āæįµ Ź°ā±įµ į¶ įµƒā±āæįµ—ā€§ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ‡įµƒį¶œįµįµ‰įµˆ įµƒŹ·įµƒŹø Ė”įµ‰įµƒįµ›ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰įµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒĖ¢ įµ˜āæįµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ Ź³įµ‰įµįµƒā±āæ į¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢āæįµ‰Ė¢Ė¢ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ į“øā±Ė¢įµ—ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø ā±āæįµŹ³įµ‰įµˆā±įµ‰āæįµ—Ė¢ ā±āæ įµˆįµ‰Ė¢įµ–įµ‰Ź³įµƒįµ—ā±įµ’āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ”Ė¢įµ’ įµāæįµ‰Ź· į”†įµƒāæįµˆŹø įµƒāæįµˆ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ź·įµ‰Ź³įµ‰ Ź°įµƒįµ›ā±āæįµ įµƒ įµā±Ź³Ė”Ė¢ įµ—Ź³ā±įµ–āø“ Ė¢įµ’ Ź°įµ‰ Ė¢įµ‰įµ— Ź°ā±Ė¢ įµ‡įµ’įµˆŹø įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ° įµƒĖ¢ Ė¢įµ–įµ’įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµįµ’įµ‰įµ‡įµƒ įµ–įµ˜įµ–įµ–Źø įµ—Ź³įµ’įµ—Ė¢ įµ’įµ›įµ‰Ź³ā€§ į”†įµ–įµ’įµ— Ź·Ź°ā±įµįµ–įµ‰Ź³įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ įµįµƒįµ›įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµā±Ė¢Ė¢įµ‰Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź³įµ‰Ė¢įµ–įµ’āæįµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµ–įµ’įµ—Ė¢ Ė”ā±į¶œįµā±āæįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢Ė”ā±įµŹ°įµ—įµ‰Ė¢įµ—! "į“µ įµ‡Ź³įµ’įµ˜įµŹ°įµ— Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ— įµ’į¶  Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź°įµ’įµįµ‰ā€§ā€§" į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ įµ€Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ įµ—Ź°ā±āæįµāø“ Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢ Ė¢įµ—Ź³įµ‰įµƒįµ įµˆįµ’Ź·āæ Ź°ā±Ė¢ į¶ įµƒį¶œįµ‰ā€§ "į“¾Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ įµ’Ź° įµ–Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ į”†Ź°įµ‰Ė”įµˆįµ’āæ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ā€§" į”†įµ’įµ‡įµ‡ā±āæįµ įµƒāæįµˆ įµ–įµƒįµ—įµ—ā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ įµƒŹ³įµ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ Ź°ā±Ė¢ Ė¢ā±įµˆįµ‰ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ–įµ˜Ė”Ė”įµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµƒ į¶œŹ°įµƒā±Ź³ įµ‡Źø Ź°ā±įµ įµƒįµˆŹ²įµƒį¶œįµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ°ā€§ į““įµ‰ Ź°įµ‰Ė”įµˆ Ė¢įµ–įµ’įµ—ā€§ "į“µ'Ė”Ė” Ė¢įµ–įµ‰āæįµˆ įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ— Ė¢įµ’ Ź·įµ‰'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµ‡Źø Ė¢ā±įµˆįµ‰ā€§ā€§" įµ€Ź°įµ‰ āæįµ‰Ė£įµ— įµįµ’Ź³āæā±āæįµ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒŹ·įµ’įµįµ‰ Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ‡Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "į“³įµ’įµ’įµˆ įµįµ’Ź³āæā±āæįµ įµˆįµ‰įµƒŹ³ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ! į“µ Ź°įµ’įµ–įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµįµ‰įµ— į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ įµƒāæŹø įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ įµ—įµ’įµˆįµƒŹøā€§ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµā±Ė¢Ė¢įµ‰įµˆ įµ‡Źø įµ˜Ė¢!" į“·ā±Ė¢Ė¢ā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ į¶ įµ’Ź³įµ‰Ź°įµ‰įµƒįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒįµ— įµ‡Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "į”†Ź°įµ’Ź· įµįµ‰ įµƒ Ė¢ā±įµāæā€§ā€§ā€§" į¶œŹ³Źøā±āæįµ įµƒįµįµƒā±āæāø“ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆįµ‰į¶œā±įµˆįµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź³įµ‰įµƒįµˆ įµ—įµ’ Ź°ā±įµ Ź·Ź°ā±Ė”Ė¢įµ— Ź·įµƒā±įµ—ā±āæįµā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ— įµ‡įµ’įµ’įµĖ¢ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ āæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰įµˆ įµƒ įµ‡įµ’įµ’įµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµƒįµ‡Ė”įµ‰ā€§ "į“¬ įµ‡įµ’įµ’įµ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— āæįµ˜į¶œĖ”įµ‰įµƒŹ³ įµ–įµ’Ź·įµ‰Ź³ā€§ā€§" į¶œŹ°įµ˜į¶œįµĖ”įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Ė¢ā±įµ— Ź·ā±įµ—Ź° į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "į“µ'Ė”Ė” Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰įµā±āæāæā±āæįµā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’įµ— ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ įµ‡Źø Ź°ā±Ė¢ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ 'į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµƒŹ³įµ‰ Źøįµ’įµ˜? į“µ įµƒįµ įµƒįµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ā€§ā€§' į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµƒāæĖ¢Ź·įµ‰Ź³įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµ’į¶  įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ "į“µ'įµ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—!" į“¬į¶ įµ—įµ‰Ź³ Ź°įµƒāæįµā±āæįµ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰āø“ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ‰āæįµ— Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ‡įµ’įµ’įµā€§ į““įµ‰ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³Ė¢įµ—įµƒāæįµˆ Ź°įµƒĖ”į¶  įµ’į¶  ā±įµ— įµƒāæįµˆ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ė”ā±įµįµ‰ ā±įµ— įµ–įµƒŹ³įµ—ā±į¶œįµ˜Ė”įµƒŹ³Ė”Źø Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶ āø“ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµįµ‰įµ–įµ— įµ’āæ Ź³įµ‰įµƒįµˆā±āæįµ ā±įµ— įµ—įµ’ Ź°ā±įµā€§ā€§ į“¾įµ‰įµ—Ė¢ įµƒŹ³įµ‰ Ė¢įµįµƒŹ³įµ— įµƒāæįµˆ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ‰āæĖ¢įµ‰āø“ Ė¢įµ’ Ė¢įµ–įµ’įµ— įµāæįµ‰Ź· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ į¶œįµ’įµįµ‰ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµįµƒā€§ į”†įµ–įµ’įµ— ā±įµįµįµ‰įµˆā±įµƒįµ—įµ‰Ė”Źø Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ āæįµ˜įµˆįµįµ‰ Ź°ā±įµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµˆįµ‰įµ—įµ‰į¶œįµ—įµ‰įµˆ Ė¢Ė”įµ’Ź·Ė”Źø įµ‡įµ˜įµ— Ė¢įµ˜Ź³įµ‰Ė”Źø Ź³įµ‰į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³Źøā€§ "į”†įµ–įµ’įµ— Ė”įµ’įµ›įµ‰Ė¢ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ’ įµįµ˜į¶œŹ°āø“ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ’ įµˆįµ’ į“µā€§ įµ‚įµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ź·įµƒāæįµ— Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ Ź·įµ‰Ė”Ė”ā€§ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ė¢įµ’ įµƒįµįµƒį¶»ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“ŗįµ’ įµįµƒįµ—įµ—įµ‰Ź³ Ź·Ź°įµƒįµ—āø“ ā±įµ—'Ė¢ įµƒ įµ–Ź³įµ’įµā±Ė¢įµ‰ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµ›įµ’ā±į¶œįµ‰ į¶œįµ’įµįµ–Ė”ā±įµįµ‰āæįµ—ā±āæįµ Ź°ā±įµā€§ į““įµ‰ įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź·įµƒįµįµ‰āæāø“ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ–įµ’įµ— įµ‡įµƒŹ³įµįµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ į¶ ā±āæįµƒĖ”Ė”Źø Ė¢Ź°įµ’Ź· Ė¢Ė”ā±įµŹ°įµ— įµįµ’įµ›įµ‰įµįµ‰āæįµ— įµƒĖ¢ Ė¢įµ–įµ’įµ— įµ‡įµƒŹ³įµįµ‰įµˆā€§ "į“øįµ’įµ›įµ‰ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§" Ė¢įµƒā±įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į“µ'įµ Ė¢įµ’ įµ–Ź³įµ’įµ˜įµˆā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ ā±āæįµƒĖ”Ė”Źø įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° įµ—įµ’ Ź·įµƒįµįµ‰āæ įµ˜įµ–āø“ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ į¶ Ė”įµ˜įµ—įµ—įµ‰Ź³ā±āæįµ įµ’įµ–įµ‰āæā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ— įµƒŹ³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ā» Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµƒŹ³įµ‰ Ź·įµ‰ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒā±āæ Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Ź°įµ‰ įµįµ’įµ— Ź°įµ˜Ź³įµ—ā€§ "Źøįµƒįµ’āø“ Ź·Ź°įµƒįµ— Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ; Ź·Ź°įµƒįµ—'Ė¢ įµįµ’ā±āæįµ įµ’āæā€½" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į”†įµƒā±įµˆāø“ įµˆįµƒį¶»įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ź·įµ‰įµƒįµā€§ į“¶įµ˜Ė¢įµ— įµ—Ź°įµ‰āæāø“ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ į¶œįµƒįµįµ‰ ā±āæ Ź·ā±įµ—Ź° įµ‡įµ’įµƒŹ³įµˆ įµįµƒįµįµ‰ā€§ "į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ā€§" "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į“µ įµ‡Ź³įµ˜āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµįµƒįµįµ‰!" į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµ–Ė”įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµˆįµ’Ź·āæ įµ‡Źø įµ—Ź°įµ‰įµā€§ "į¶œįµƒāæ Źøįµ’įµ˜ įµā±įµ›įµ‰ įµ˜Ė¢ įµƒ įµįµ’įµįµ‰āæįµ— į“¾įµƒįµ—?" "į”†įµ˜Ź³įµ‰ā€§ā€§" į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµ–Ė”įµƒŹøįµ‰įµˆ Ź·ā±įµ—Ź° Ė¢įµ–įµ’įµ—ā€§ "į“µ įµāæįµ’Ź· Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ į¶œįµ’āæį¶ įµ˜Ė¢įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ įµŹ³įµ’įµįµŹøāø“ įµ‡įµ˜įµ— Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰Ė”Ė” įµƒāæįµˆ įµįµ’įµ— Ź°įµ˜Ź³įµ—ā€§ į¶œįµƒāæ Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ‰Ė”Ė” įµįµ‰ Ź·Ź°įµƒįµ— Źøįµ’įµ˜ Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³?" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ‰Ė”įµ–įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢ā±įµ—įµ—ā±āæįµ Ź°ā±įµ įµ˜įµ– įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ź·įµƒĖ¢ įµˆā±Ė¢įµ’Ź³ā±įµ‰āæįµ—įµ‰įµˆā€§ "įµ€Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’į¶  įµ’į¶  Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµƒįµ˜Ź³įµƒāæįµ—'Ė¢ā€§ā€§" "Źøįµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³įµˆįµƒŹø Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰Ė”Ė” įµ’į¶ į¶  įµƒāæįµˆ į“µ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ė”įµ‰į¶ įµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ Ė¢ā±įµˆįµ‰ā€§ į”†įµ–įµ’įµ— įµƒĖ”Ė¢įµ’ Ė¢įµ—įµƒŹøįµ‰įµˆ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµ‡Źø Ė¢ā±įµˆįµ‰āø“ įµƒāæįµˆ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ į¶œįµƒįµįµ‰ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ į“µ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµ į“µ Ź·įµƒĖ¢āæ'įµ— Ź°įµ’įµįµ‰ įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° Ź°ā±įµā€§" "į“°įµ’ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ‰įµ‰ įµįµ‰ įµƒĖ¢ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ?" "į“¼į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰! į“ŗįµ’Ź· Ė”įµ‰įµ—'Ė¢ Ė¢įµ‰įµ‰ Ź·Ź°įµƒįµ— įµįµƒįµįµ‰ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ'Ė¢ įµįµ’įµ—ā€§ā€§" "į“°įµ’įµ‰Ė¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµ–Ė”įµƒŹø?" "įµ‚įµ‰ į¶œįµƒāæ įµ—Ź³Źø į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ'Ė¢ āæįµ‰Ź· įµįµƒįµįµ‰!" "į¶ ā±āæįµ‰ į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ā€§ā€§" "į¶œįµƒāæ į“µ įµƒĖ¢įµ Źøįµ’įµ˜ Ź·Ź°Źø Źøįµ’įµ˜ Ź°įµ‰Ė”įµ– į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµƒįµˆ įµƒ Ė”ā±įµ—įµ—Ė”įµ‰ į¶ įµƒĖ”Ė” įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰'Ė¢ įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ āæįµ’Ź·! į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ āæįµ’Ź³įµįµƒĖ” Źøįµ‰įµ— Ė¢įµ’ įµ‡įµ˜įµ— įµˆįµ’āæ'įµ— Ź·įµ’Ź³Ź³Źøā€§ā€§" "į“µ į¶œįµƒāæ Ź³įµ’Ė”Ė” įµˆā±į¶œįµ‰ į¶ įµ’Ź³?" "į“³įµ’ įµƒŹ°įµ‰įµƒįµˆā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµāø“ Ź·Ź°įµ’ įµ—Ź°įµ‰āæ įµ—įµ’Ė¢Ė¢įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµˆā±į¶œįµ‰ įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµˆā±į¶œįµ‰ įµ˜āæā±āæįµ—įµ‰āæįµ—ā±įµ’āæįµƒĖ”Ė”Źø Ź°ā±įµ— Ź°ā±įµā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµ’įµ— įµˆįµƒį¶»įµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ įµƒ įµįµ’įµįµ‰āæįµ—ā€§ "įµ‚įµƒįµ—į¶œŹ° ā±įµ—!" į““įµ‰ Ė¢įµƒā±įµˆ Ź·įµ‰įµƒįµĖ”Źøā€§ "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµ—Ź°ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµįµƒįµįµ‰'Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰Ė¢įµ— Ź³ā±įµŹ°įµ— āæįµ’Ź·ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµƒāæįµˆ įµ˜įµ– įµ‡įµ˜įµ— Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” āæįµ’įµ— Ź³įµ‰į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³įµ‰įµˆ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ°āø“ į¶ Ź³įµ˜Ė¢įµ—Ź³įµƒįµ—įµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµ—įµ’ Ź°įµ˜Ź³įµ—ā€§ "Źøįµ’įµ˜ āæįµ‰įµ‰įµˆ Ź°įµ‰Ė”įµ–?" į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— āæįµ‰įµ‰įµˆ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź°įµ‰Ė”įµ–ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢āæįµƒįµ–įµ–įµ‰įµˆ įµƒįµ— į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ "į“µ įµ—Ź°ā±āæįµ Ź°įµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ź·įµƒāæįµ—Ė¢ įµ—įµ’ Ź³įµ‰į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³āø“ į“¾įµƒįµ—ā€§ į“µ'Ė”Ė” į¶œįµƒįµ—į¶œŹ° įµ˜įµ– Ź·ā±įµ—Ź° Źøįµ’įµ˜ įµƒįµ— įµƒāæ įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ—ā±įµįµ‰!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ˜įµįµįµ‰įµˆ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ į“¬į¶ įµ—įµ‰Ź³ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ė”įµ‰į¶ įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—āø“ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ‰āæįµ— Ź³ā±įµŹ°įµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒĖ¢āø“ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢ Ź·įµ‰Ė”Ė” įµ˜įµ– ā±āæ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰ā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ— ā±Ė¢ Ź·Ź³įµ’āæįµā€§ā€§ā€§" "į“µ į¶œįµƒāæ'įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ įµįµ‰įµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ˜įµ– įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ°!" į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµƒŹ³Ź³ā±įµ›įµ‰įµˆ įµ‡įµƒį¶œįµ į¶ Ź³įµ’įµ Ź°įµ‰Ź³ įµ—Ź³ā±įµ–ā€§ "į“·įµƒŹ³įµ‰āæ! į“¼Ź° į“µ įµƒįµ įµĖ”įµƒįµˆ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆ įµ‰įµ›įµ‰Ź³Źøįµ—Ź°ā±āæįµā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±Ė¢ Ź·ā±į¶ įµ‰ įµƒĖ¢ Ė¢įµ–įµ’įµ— Ź·įµ‰āæįµ— įµ˜įµ– įµ—įµ’ Ź°įµ‰Ź³ā€§ "į““įµ‰Źøā€§ā€§" "į““ā±āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ; į“µ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Źøįµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³įµˆįµƒŹø!" "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµ‰Ė”įµ–įµ‰įµˆ įµįµ‰ įµ’įµ˜įµ—ā€§ į¶œįµƒāæ Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹø įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ—?" "į“µ Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ Ź·ā±Ė”Ė”!"
āžā“ˆā“Ÿā“žā“ā“–ā“”ā’·ā“žā“‘, ā“Øā“žā“¤ ā“˜ā““ā“˜ā“žā“£, ā“Øā“žā“¤āœā“”ā“” ā“ ā“–ā“”ā“ā“˜ā“¤ā“¢ā•āž ~ ā“ˆā“—ā“”ā“›ā““ā“žā“ ā“…ā“›ā“ā“ā“šā“£ā“žā“
į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ į“¼Ź°āø“ įµ‡įµ’Źø! į“°įµ’įµ‰Ė¢ įµ—Ź°ā±Ė¢ įµįµ‰įµƒāæ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµįµ’āæāæįµƒ Ė¢įµ—įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰? į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā ˜ [įµƒāæāæįµ’Źøįµ‰įµˆ] Źøįµ‰Ė¢ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ Źøįµ‰įµƒŹ°! [įµ–įµ˜Ė”Ė”Ė¢ įµƒ Ė¢įµ—Ź³ā±āæįµ įµƒāæįµˆ į¶œįµ’āæį¶ įµ‰įµ—įµ—ā±āø“ įµƒ įµ‡įµƒāæāæįµ‰Ź³āø“ įµƒāæįµˆ įµ‡įµƒĖ”Ė”įµ’įµ’āæĖ¢ į¶ įµƒĖ”Ė” įµˆįµ’Ź·āæ] įµ‚įµ‰'Ź³įµ‰ įµįµ’āæāæįµƒ įµ‡įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ‰Ė¢įµ— Ź³įµ’įµ’įµįµįµƒįµ—įµ‰Ė¢ įµ‰įµ›įµ‰Ź³! [į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµƒāæįµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒŹ³įµ‰ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°ā±āæįµ įµƒ įµįµ’įµ›ā±įµ‰ā€§] [į“¬ Ź·Ź°ā±įµįµ–įµ‰Ź³ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµƒįµįµ‰Ė¢ įµ’įµ˜įµ— įµƒ įµ–ā±į¶œįµ—įµ˜Ź³įµ‰ įµ’į¶  Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  Ź·ā±įµ—Ź° į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ į““įµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė¢ įµ—įµ’ į¶œŹ³Źøā€§] į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ į“¬Ź·āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“µ įµƒįµ Ė¢įµ’ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źøāø“ įµ—Ź°ā±Ė¢ ā±Ė¢ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ė¢įµƒį¶ įµ‰ įµ–Ė”įµƒį¶œįµ‰ā€§ į“µįµ—'Ė¢ įµ’įµįµƒŹø įµ—įµ’ įµ—įµƒĖ”įµ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµĖ¢ā€§ [Ź³įµ˜įµ‡Ė¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ] į“¼Ź°āø“ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ‡įµ’įµˆŹø'Ė¢ įµ—įµ‰āæĖ¢įµ‰! į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā ˜ į““įµ‰Źø! įµ‚Ź°įµƒįµ—? [į“øįµ’įµ’įµĖ¢ įµˆįµ’Ź·āæ įµƒāæįµˆ įµ‡Ė”įµ˜Ė¢Ź°įµ‰Ė¢āø“ įµ—Ź°įµ‰āæ Ė”įµ’įµ’įµĖ¢ įµ˜įµ– įµƒįµ— į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡] įµįµŹ°ā€§ [įµŹ³įµƒįµ‡Ė¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆ] į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ į“¼Ź°āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā»įµ–įµ’įµ’! į“·įµƒŹ³įµ‰āæā ˜ į““įµ‰Źøāø“ Źøįµ’įµ˜! į“³įµ‰įµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź°įµƒāæįµˆĖ¢ įµ’į¶ į¶  įµŹø įµįµƒāæ! į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ Źøįµ’įµ˜ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ Ė¢įµ—įµ‰įµ– įµ’į¶ į¶ āø“ Ė”įµƒįµˆŹø! į“ŗįµ’ įµ’āæįµ‰ į¶œįµƒāæ įµįµƒįµįµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµƒįµ–įµ–Źø Ė”ā±įµįµ‰ į“µ į¶œįµƒāæā€§ įµ‚įµ‰ įµƒŹ³įµ‰ Ė¢įµ’įµ˜Ė”įµįµƒįµ—įµ‰Ė¢āø“ įµƒāæįµˆ Ź·įµ‰'Ź³įµ‰ įµįµ’ā±āæįµ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— įµįµƒŹ³Ź³ā±įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ įµ–Ź³ā±āæįµ— Ā¹āø“Ā³ā“ā· įµ‡įµƒįµ‡ā±įµ‰Ė¢ā€§ [įµ›įµƒŹ³ā±įµ’įµ˜Ė¢ įµ–įµƒįµ–įµ‰Ź³Ė¢ įµ’į¶  Ź³įµ’įµ‡įµ’įµ— įµ–ā±į¶œįµ—įµ˜Ź³įµ‰Ė¢ į¶ Ė”Źø įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ į¶œįµ’Ė¢įµ—įµ˜įµįµ‰] į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā ˜ Ā¹āø“ā°ā°ā° įµ‚į““į“¬įµ€??! į“·įµƒŹ³įµ‰āæā ˜ į“¼Ź°āø“ Ź·įµ‰Ė”Ė”āø“ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ź³įµ‰įµƒĖ”Ė”Źø ā±āæ Ė”įµ’įµ›įµ‰ā€§ į“µ Ź·įµ’āæ'įµ— Ė¢įµ—įµƒāæįµˆ ā±āæ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź·įµƒŹøā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµƒĖ”Ė” Źøįµ’įµ˜Ź³Ė¢ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ Źøįµ‰įµƒŹ°! į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā ˜ į“ŗįµ’! įµ€Ź°įµ‰ Ź·Ź°įµ’Ė”įµ‰ įµ–įµ’ā±āæįµ— įµ’į¶  įµ—Ź°ā±Ė¢ Ė¢į¶œŹ°įµ‰įµįµ‰ Ź·įµƒĖ¢ į¶ įµ’Ź³ įµįµ‰ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ‡įµƒį¶œįµāø“ įµƒāæįµˆ āæįµ’Ź· Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ź³įµ˜ā±āæā±āæįµ ā±įµ—! į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ [įµ—įµƒįµįµ‰Ė¢ įµ’į¶ į¶  Ź°ā±Ė¢ į¶œįµ’Ė¢įµ—įµ˜įµįµ‰] į”†įµ’Ź³Ź³Źøāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ Źøįµ’įµ˜ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė¢įµƒā±įµˆ āæā±į¶œįµ‰ įµ—Ź°ā±āæįµĖ¢ įµ—įµ’ įµįµ‰ā€§ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā ˜ įµ‚įµƒā±įµ— įµƒ Ė¢įµ‰į¶œįµ’āæįµˆāø“ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµ—Ź°ā±Ė¢ Ź·Ź°įµ’Ė”įµ‰ Ė¢įµ—įµ˜įµ–ā±įµˆ Ė¢į¶œŹ°įµ‰įµįµ‰ įµ˜įµ– įµ—įµ’ Ź·ā±āæ įµįµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ? į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā ˜ į“¼į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰ į“µ įµˆā±įµˆā€§ [Ź²įµ˜įµįµ–Ė¢ įµ’āæ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ] į“µ'įµˆ įµˆįµ’ įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµ į¶ įµ’Ź³ Źøįµ’įµ˜āø“ įµ‡įµƒįµ‡Źøāø“ įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź°įµƒāæįµ įµ’įµ˜įµ— Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°ā±Ė¢ įµįµ’Ź³įµ’āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ į“¼Ź°āø“ įµ—Ź°įµƒįµ— ā±Ė¢ Ė¢įµ’ Ė¢Ź·įµ‰įµ‰įµ—!
į“·įµƒŹ³įµ‰āæā ˜ į“¬āæįµˆ āæįµ’Ź·āø“ ā±į¶  įµƒāæŹøįµ’āæįµ‰ Ź°įµƒĖ¢ įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµ āæā±į¶œįµ‰ įµ—įµ’ Ė¢įµƒŹø įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— į”†Ź°įµ‰Ė”įµˆįµ’āæāø“ įµ—Ź°ā±Ė¢ Ź·įµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ‡įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ—ā±įµįµ‰ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ [Ź·įµƒĖ”įµĖ¢ įµ˜įµ– įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµƒĖ”įµ—įµƒŹ³ ā±āæ įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢] įµįµāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµƒĖ¢ Ė¢įµįµƒĖ”Ė” įµƒāæįµˆā€§ā€§ā€§ [Ė¢āæā±į¶ į¶ Ė¢] į“¬āæįµˆ įµŹ³įµ‰įµ‰āæ įµƒāæįµˆā€§ā€§ā€§ į“øįµ’įµ˜įµˆ! [į¶œŹ³ā±įµ‰Ė¢ Ź°ŹøĖ¢įµ—įµ‰Ź³ā±į¶œįµƒĖ”Ė”Źø] į“·įµƒŹ³įµ‰āæā ˜ [į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ—Ė¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµƒĖ¢ Ė¢Ź°įµ‰ įµƒāæįµˆ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµ—įµƒįµįµ‰ Ź°ā±įµ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ‰įµƒįµ—] į“¬Ė”Ė” Ź³ā±įµŹ°įµ—āø“ į¶œįµ’įµįµ‰ įµ’āæā€§ į“µįµ—'Ė¢ įµ’įµįµƒŹøā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā ˜ Źøįµ‰įµ‰Ė¢Ź°ā€§
į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā ˜ įµ‚įµ‰Ė”Ė”āø“ į“¼ā€§į“·ā€§āø“ įµ‡Źøįµ‰ā»įµ‡Źøįµ‰āø“ įµ—Ź°įµ‰āæā€§ į“µ'Ė”Ė” Ė¢įµ‰įµ‰ Źøįµƒ Ė”įµƒįµ—įµ‰Ź³ įµā±įµˆā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ [įµŹ³įµƒįµ‡Ė¢ įµ’āæįµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė¢ į¶œŹ³Źøā±āæįµ] į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā ˜ [Ė¢ā±įµŹ°Ė¢ įµƒāæįµˆ Ź³įµ’Ė”Ė”Ė¢ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰Ė¢] į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ź°įµ‰Ź³įµ‰āø“ įµ‡įµ˜įµ— į“µā€§ā€§ įµƒĖ”Ź³įµ‰įµƒįµˆŹø įµā±Ė¢Ė¢ Źøįµ’įµ˜! [į¶œįµ’āæįµ—ā±āæįµ˜įµ‰Ė¢ įµ—įµ’ Ź·Ź°ā±āæįµ‰] į“·įµƒŹ³įµ‰āæā ˜ [įµ–ā±į¶œįµĖ¢ įµ˜įµ– į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ] į“¬Ė”Ź³ā±įµŹ°įµ—āø“ įµ—Ź°įµƒįµ—'Ė¢ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ°āø“ Ė”įµ‰įµ—'Ė¢ įµįµ’ā€§
ā˜¢;;āŠ’UŠ¢ Š¢ŠEÉ“ YOU Š…ŠOWED ŠœE Ņ’RĪ™EÉ“DŠ…ŠĪ™P! Š¢ŠĪ‘Š¢'Š… Ī‘LL Ī™ REĪ‘LLY WĪ‘É“Š¢ED!āž ā½ Ė¢įµ–įµ’į¶°įµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ ā¾
š‘†š‘Žš‘›š‘‘š‘¦: [š‘™š‘Žš‘¢š‘”ā„Žš‘  š‘Žš‘  š‘ ā„Žš‘’ š‘š‘™š‘Žš‘š‘ ] š‘‡ā„Žš‘Žš‘” š‘–š‘  š‘šš‘’ š‘”š‘œ š‘Ž š‘‡š‘’š‘„š‘Žš‘  "š‘‡", š‘†š‘š‘œš‘›š‘”š‘’šµš‘œš‘! š»š‘’ š‘›š‘Žš‘–š‘™š‘’š‘‘ š‘¦š‘œš‘¢ š‘”š‘œš‘œ, š‘ƒš‘™š‘Žš‘›š‘˜š‘”š‘œš‘›! š‘ƒš‘™š‘Žš‘›š‘˜š‘”š‘œš‘›: š¼š‘” š‘¤š‘Žš‘  š‘œš‘˜š‘Žš‘¦, š‘š‘¢š‘” š‘”ā„Žš‘Žš‘” š‘£š‘œš‘–š‘š‘’ š‘–š‘  š‘”š‘’š‘Ÿš‘Ÿš‘–š‘š‘™š‘’.
ā‚›ā‚šā‚’ā‚™gā‚‘įµ¦ā‚’įµ¦: įµ¢š†‘ wā‚‘'įµ£ā‚‘ gā‚’ā‚™ā‚™ā‚ ā‚›įµ¤įµ£įµ„įµ¢įµ„ā‚‘, wā‚‘'ā‚—ā‚— ā‚•ā‚įµ„ā‚‘ ā‚œā‚’ ā‚›ā‚•ā‚įµ£ā‚‘ā€¤ ā‚šā‚—ā‚ā‚™ā‚–ā‚œā‚’ā‚™: ā‚•įµ¤ā‚•, ā‚›ā‚•ā‚įµ£ā‚‘? [ā‚›ā‚œā‚ā‚™dā‚› įµ¤ā‚š ā‚ā‚™d ā‚‘ā‚“ā‚œā‚‘ā‚™dā‚› ā‚•ā‚ā‚™d] Yā‚’įµ¤'įµ„ā‚‘ gā‚’ā‚œ yā‚’įµ¤įµ£ā‚›ā‚‘ā‚—š†‘ ā‚ dā‚‘ā‚ā‚—, įµ¦įµ¢g įµ¦ā‚’y! ā‚›ā‚šā‚’ā‚™gā‚‘įµ¦ā‚’įµ¦: ā‚ww, ā‚šįµ¤ā‚œ 'ā‚‘įµ£ ā‚œā‚•ā‚‘įµ£ā‚‘, ā‚šā‚ā‚—ā€¤ [ā‚›ā‚•ā‚ā‚–ā‚‘ā‚› ā‚šā‚—ā‚ā‚™ā‚–ā‚œā‚’ā‚™'ā‚› ā‚•ā‚ā‚™d ā‚ā‚™d ā‚•ā‚’ā‚—dā‚› ā‚’įµ¤ā‚œ ā‚œā‚•ā‚‘ ā‚šā‚ā‚œā‚œy] ā‚•ā‚‘įµ£ā‚‘, yā‚’įµ¤ š„“ā‚ā‚™ ā‚•ā‚įµ„ā‚‘ ā‚œā‚•ā‚‘ š†‘įµ¢įµ£ā‚›ā‚œ įµ¦įµ¢ā‚œā‚‘ā€¤ ā‚˜ā‚ā‚–ā‚‘ įµ¢ā‚œ ā‚ ā‚›ā‚˜ā‚ā‚—ā‚— ā‚’ā‚™ā‚‘ā€¤ ā‚šā‚—ā‚ā‚™ā‚–ā‚œā‚’ā‚™: Dā‚’ā‚™'ā‚œ ā‚˜įµ¢ā‚™d įµ¢š†‘ įµ¢ dā‚’!
į¶ Ź³įµƒįµ—įµ‰Ź³āæā±Ė¢įµƒįµ—ā±įµ’āæ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€™Ė¢ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ—įµ’Ź·āæ Ź·Ź°įµ‰āæ ā±įµ— Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆā€§ į““įµ‰ Ź·įµƒĖ¢ įµ˜Ė¢ā±āæįµ įµ—įµ’ įµƒāæįµƒĖ”ŹøĖ¢įµ‰ įµƒ įµŹ³įµƒįµ‡įµ‡Źø įµ–įµƒįµ—įµ—Źø Ź·Ź°įµ‰āæ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ–įµƒāæā±į¶œįµįµ‰įµˆā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€™Ė¢ įµįµƒį¶œŹ°ā±āæįµ‰Ź³Źø Ź·įµƒĖ¢ Ė”ā±įµ—įµ‰Ź³įµƒĖ”Ė”Źø įµįµƒįµˆįµ‰ įµ’į¶  Ė¢įµ—įµ‰įµ‰Ė” į”†įµ’ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµįµ’įµ— įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—Ź³įµ’āæįµįµ‰Ė¢įµ— įµ—Ź°ā±āæįµ Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ į¶ ā±āæįµˆ įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµƒ į¶œŹ³įµ’Ź· įµ‡įµƒŹ³ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒŹ· įµŹ³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ˜Ė¢įµ‰ įµƒĖ”Ė” Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ—Ź³įµ‰āæįµįµ—Ź° įµ—įµ’ įµ—įµƒįµįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡ā±įµįµįµ‰Ė¢įµ— Ė¢Ź·ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’āæįµ—Ź³įµƒįµ–įµ—ā±įµ’āæā€§ į“¹ā±Ė¢Ė¢ā±āæįµā€§ į¶ įµ’Ź³ Ė¢įµ—įµƒāæįµˆā±āæįµ ā±āæ į¶ Ź³įµ’āæįµ—, į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢Ź·ā±āæįµā€§ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµƒā±įµįµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµ–įµ–įµƒŹ³įµƒįµ—įµ˜Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— įµįµ’įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€™Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµ‡įµ‰ā±āæįµ ā±āæ įµ‡įµ‰įµ—Ź·įµ‰įµ‰āæā€§ įµ€Ź°įµ‰āæ į¶ įµ‰Ė”Ė” įµ‡įµƒį¶œįµ įµƒāæįµˆ Ź°ā±įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµįµƒį¶œŹ°ā±āæįµ‰ā€§ į“¬Ė”Ė” ā±āæ įµƒ įµįµ’įµįµ‰āæįµ—ā€™Ė¢ įµ—ā±įµįµ‰, Źøįµ‰įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµ’Ė”Ė”įµ’Ź·ā±āæįµ Ė¢Ź°įµ’į¶œįµ įµ’į¶  Ė¢ā±Ė”įµ‰āæį¶œįµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— į¶ įµ’Ź³įµ‰įµ›įµ‰Ź³ā€§ į“ŗįµ’įµ‡įµ’įµˆŹø įµāæįµ‰Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— įµ—įµ’ Ė¢įµƒŹø į¶ ā±Ź³Ė¢įµ—, įµƒĖ¢ įµ‰įµ›įµ‰āæ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  į¶ įµ‰Ė”įµ— įµˆŹ³įµ‰įµƒįµˆį¶ įµ˜Ė”ā€§ įµ€įµ‰įµƒŹ³Źø įµ‰Źøįµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆ ā€œį“¾Ė”įµƒāæįµā€¦ā€ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—įµ’įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ įµįµƒį¶œŹ°ā±āæįµ‰ įµ—įµ’ įµˆā±Ė¢įµ–įµ’Ė¢įµ‰ įµ’į¶  ā±įµ—ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·įµƒĖ¢ Ź°įµ’įµ–ā±āæįµ į¶ įµ’Ź³ įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź·ā±Ė”Ė”ā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ—įµ—Ė”įµ‰ į¶ įµ’Ź³ įµƒāæ įµ˜įµ–Ė¢įµ‰įµ— Ź³įµ‰Ė¢įµ–įµ’āæĖ¢įµ‰ į¶ Ź³įµ’įµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ ā€œį¶œįµƒāæ Źøįµ’įµ˜ Ź°įµ‰įµƒŹ³ įµįµ‰? į”†įµƒŹøā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—Ė¢įµ’įµ‡Ė¢ā€§ ā€œįµ‚įµ‰Ė”Ė”, į“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµƒį¶œį¶œįµ‰Ė¢Ė¢ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—, Ė¢įµ’ į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ įµŹø Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ ā±įµ— ā±Ė¢!ā€ ā€œį“¬Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ˜Ź³įµ‰?ā€ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆā€§ ā€œį“µ į¶œįµƒāæā€™įµ— Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ Ź°ā±įµ!ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆāæā€™įµ— Ź·įµƒā±įµ— įµ—įµ’ Ź°įµ‰įµƒŹ³ įµƒāæįµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ Ź·įµ’Ź³įµˆ, į¶œįµƒŹ³įµ‰į¶ įµ˜Ė”Ė”Źø įµ—įµƒįµā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ’įµįµ‰ā€§ ā€œį“·įµƒŹ³įµ‰āæā€™Ė¢ įµ—įµ’ įµ‡įµ˜Ė¢Źøā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµ‰įµ— Ź°ā±įµ įµˆįµ’Ź·āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ‡įµ‰ įµĖ”įµƒįµˆ į¶ įµ’Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— įµįµƒįµˆ įµƒįµ— Ź°ā±įµ, įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ Ź°ā±įµ āæįµ’įµ— įµƒŹ·įµƒįµįµ‰āæā±āæįµ įµ˜āæĖ¢įµ‰įµ—įµ—Ė”ā±āæįµā€§ į”†įµ’ Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ–Ź³įµ‰įµ–įµƒŹ³įµ‰ Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ˜į¶œŹ° Ź·Ź°ā±Ė”Ė¢įµ— įµįµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµ įµƒāæ įµ‰Źøįµ‰ įµ’āæ Ź°ā±įµā€§ į““įµ‰ įµāæįµ‰Ź· Ź°ā±Ė¢ įµ’Ź·āæ į¶œŹ³Źøā±āæįµ Ź·įµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ź·įµƒŹ³Ź³įµƒāæįµ— įµƒ Ė¢āæįµƒįµ–įµ–Źø Ź³įµ‰įµįµƒŹ³įµ į¶ Ź³įµ’įµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ, Ė¢įµ’ Ź°įµ‰ Ź·įµ’Ź³Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµįµ’Ź³įµ‰ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡Ź·įµƒĖ¢ Ź·įµƒā±įµ—ā±āæįµ įµ‡Źø Ź°ā±Ė¢ Ė¢ā±įµˆįµ‰ā€§ įµ‚Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—ā±āæįµ įµ—Ź·ā±įµ—į¶œŹ°ā±āæįµ, į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµˆā±į¶»į¶»ā±āæįµ‰Ė¢Ė¢ā€¦ ā€œį“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°įµ‰įµˆ Ź°ā±įµ Ź·įµƒįµįµ‰ā€§ į“ŗįµ’įµ— Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ’įµ›įµ‰Ź³Ź·Ź°įµ‰Ė”įµ Ź°ā±įµ, Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒā±įµ—įµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµā€§ ā€œįµ‚Ź°įµƒįµ— įµƒįµ į“µ įµˆįµ’ā±āæįµā€¦ā€ ā€œį“¼Ź°ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢ā±įµŹ°įµ‰įµˆ Ź·ā±įµ—Ź° Ź³įµ‰Ė”ā±įµ‰į¶ ā€§ ā€œįµ‚Ź°ā€¦ā€ ā€œį“µ Ź·įµƒĖ¢ Ė¢įµ’ Ź·įµ’Ź³Ź³ā±įµ‰įµˆ!ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµˆā±įµƒĖ” įµ—įµ‰Ė”įµ‰įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ ā€œį““įµ‰ Ź·įµ’įµįµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź·!ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµƒāæįµĖ¢ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ ā€œį“µ įµįµƒįµˆįµ‰ Ė¢įµ’įµįµ‰ Ź·įµƒįµ—įµ‰Ź³ į¶ įµ’Ź³ Źøįµƒ! įµ‚įµƒāæāæįµƒ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ— įµ’Ź³ ā±į¶œįµ‰ā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ā€¦ā€ ā€œį“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ’Źø Źøįµ’įµ˜Ź³ įµˆįµ‰įµ›ā±į¶œįµ‰ įµ‡įµ˜įµ— ā±āæĖ¢įµ—įµ‰įµƒįµˆ Ź°įµ˜Ź³įµ— Źøįµ’įµ˜ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ, įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµ į“µ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’ā€¦ā€ ā€œį¶ ā±Ź³Ė¢įµ— įµ’į¶  įµƒĖ”Ė”, Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ Ė¢įµ—įµ’įµ– Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ³Źøā±āæįµā€§ į“¬Ė”Ė¢įµ’ įµˆįµ’ āæįµ’įµ— Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— įµ–įµƒįµ—Ź³įµ’āæā±Ė¢ā±āæįµ įµįµ‰ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ—ā€§ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµƒįµ›įµ‰ įµƒ Ė¢įµā±Ė”įµ‰ Ź·Ź°įµ‰āæ įµƒ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė”ā±āæįµ įµāæįµ’į¶œįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ ā€œį“µā€™Ė”Ė” įµįµ‰įµ— ā±įµ—; Ė¢įµ—įµƒŹø!ā€ į“¬Ė¢ ā±į¶  į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ įµįµ‰įµ— įµ˜įµ– įµƒāæįµˆ Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź°įµ’įµ˜įµ— Ė”įµ’Ė¢ā±āæįµ įµ‡įµƒĖ”įµƒāæį¶œįµ‰ā€¦ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ’įµ–įµ‰āæĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ įµ—įµ’ Ė”įµ‰įµ— ā±āæ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ ā±āæĖ¢ā±įµˆįµ‰ā€§ ā€œį“¬Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµįµ’āæāæįµƒ įµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆ Ź·įµ’Ź³įµ įµ’Ź³ Ź·Ź°įµƒįµ— įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź·?ā€ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ź°įµƒįµˆ į‘«įµ˜įµ‰Ė¢įµ—ā±įµ’āæįµ‰įµˆā€§ ā€œį“µ įµˆįµ’įµ˜įµ‡įµ— ā±įµ—; į“µ Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒŹø ā±įµ— Ė¢įµƒį¶ įµ‰ā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— įµāæįµ’Ź· Ź°įµ’Ź· į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź·ā±Ė”Ė” įµˆįµ‰įµƒĖ” įµƒĖ¢ į“µ Ź°įµƒįµ›įµ‰āæā€™įµ— Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ į¶ Ź³įµ’įµ Ź°ā±įµ Ė¢ā±āæį¶œįµ‰ Ź°įµ‰ Ź³įµƒāæ įµ’į¶ į¶ ā€¦ā€ ā€œį”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ, į“µā€™įµˆ įµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆ Ź·įµ’Ź³įµ ā±į¶  į“µ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ, įµ‡įµ˜įµ— į“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ź·įµƒāæāæįµƒ Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ˜āæįµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆįµ‰įµˆā€§ā€ ā€œį“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ź·įµƒāæāæįµƒ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—įµ’ įµˆįµ‰įµƒĖ” Ź·ā±įµ—Ź° įµ’įµ˜Ź³ įµ‡įµ’Ė¢Ė¢ įµ–įµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³ā±āæįµ įµįµ‰!ā€ ā€œį”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµįµ‰įµ‰įµ– Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ›įµ’ā±į¶œįµ‰ įµˆįµ’Ź·āæ!ā€ ā€œįµ‚Ź°Źø?ā€ ā€œį“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæĖ¢ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ź³įµ‰į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³ā±āæįµ į¶ Ź³įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ ā±āæį¶œā±įµˆįµ‰āæįµ—; Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµˆįµ’āæā€™įµ— įµ—įµ‰Ė”Ė” į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź°įµ‰ā€™Ė¢ Ź³įµ‰į¶œįµ˜įµ–įµ‰Ź³įµƒįµ—ā±āæįµ įµƒįµ— įµŹø Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ā€¦ā€ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆā€§ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ ā€œį“¶įµ˜Ė¢įµ— įµˆįµ’āæā€™įµ— įµ—Ź³Źø įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµ į¶ įµ˜āæāæŹø, įµƒāæįµˆ įµ–Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ā€¦ā€ ā€œį”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ė¢įµ—Ź³įµ‰Ė¢Ė¢ Ź°ā±įµ įµ’įµ˜įµ—!ā€ ā€œįµ€Ź°įµ‰ įµ‡įµ’įµ—Ź° įµ’į¶  Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ į¶œįµ˜įµ— ā±įµ— įµ’įµ˜įµ—ā€¦ā€ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė”įµ‰į¶ įµ— įµ—įµ’ įµįµ’ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ įµ’Ź·āæ Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ā€§ ā€œį¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ įµƒāæŹø įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³?ā€ ā€œį“µ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµƒį¶œŹ°ā±āæįµ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµƒāæįµˆ Ė¢įµ’Ź³įµ‰āæįµ‰Ė¢Ė¢ ā±āæ įµŹø Ź°įµ‰įµƒįµˆā€¦ā€ ā€œį“µā€™įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źø į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒāæįµˆ į“µ Ź·ā±Ė¢Ź° į“µā€™įµˆ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆā€¦ā€ ā€œį“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ’āæįµ‰ Ź·Ź°įµ’ įµˆā±įµˆ ā±įµ—, āæįµ’įµ— Źøįµ’įµ˜! įµ‚įµƒā±įµ—, įµˆįµ’įµ‰Ė¢ įµƒāæŹø įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ–įµ‰Ź³Ė¢įµ’āæ įµāæįµ’Ź·ā€¦ā€ ā€œį“ŗįµ’įµ— įµ˜āæĖ”įµ‰Ė¢Ė¢ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµ’įµ˜āæįµ— įµƒāæŹø į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³Ė¢ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆ, Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢Ź°įµ’Ź· įµƒį¶ į¶ įµ‰į¶œįµ—ā±įµ’āæ įµ‡įµ˜įµ— įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€™Ė¢ āæįµ’įµ— įµƒ Ź°įµ˜įµįµįµ‰Ź³ā€§ ā€œį“µā€™įµˆ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµ‡Źø įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— įµ‡įµ˜įµ— į“µā€™įµ āæįµ’įµ— įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— ā±āæ Ė¢įµ’ į“µ įµ—įµ’įµ’įµ Źøįµ’įµ˜ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€§ į”†įµ—ā±Ė”Ė”, į“µ Ź·įµƒāæįµ— Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ įµįµƒįµįµ‰ Źøįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰Ė”į¶  įµƒįµ— Ź°įµ’įµįµ‰! įµ‚įµ‰ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’ įµįµƒįµįµ‰Ė¢ įµ’Ź³ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ° įµįµ‰Ź³įµįµƒā±įµˆ įµįµƒāæ įµƒāæįµˆ įµ‡įµƒŹ³āæįµƒį¶œĖ”įµ‰ įµ‡įµ’Źø, įµ‡įµ˜įµ— Ź·įµ‰ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—įµ’ ā±į¶  Źøįµ’įµ˜ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ā€§ įµ‚Ź°įµƒįµ— įµˆįµ’ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ˜įµ– įµ—įµ’?ā€ ā€œį¶ ā±Ź³Ė¢įµ— Ė¢įµ—įµ’įµ– Ź³įµƒįµįµ‡Ė”ā±āæįµ įµ’āæ įµā±įµˆā€¦ā€ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ‡įµ˜įµ— ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ įµ‡Źø įµįµ’Ź³įµ‰ įµāæįµ’į¶œįµā±āæįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµ’įµ–įµ‰āæĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµŹ³įµ‰įµ‰įµ—įµ‰įµˆ įµ‡Źø į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµ’įµ’įµ įµƒįµ— įµŹø āæįµ‰Ź· įµƒį¶œįµ—ā±įµ’āæ į¶ ā±įµįµ˜Ź³įµ‰ į“µ įµįµ’įµ— įµƒāæįµˆ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµįµ’įµ— Źøįµ’įµ˜ įµƒ į¶ ā±įµįµ˜Ź³ā±āæįµ‰!ā€ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµ‰Ė£į¶œĖ”įµƒā±įµįµ‰įµˆ į¶œĖ”įµ’Ė¢ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ įµ‡įµ‰Ź°ā±āæįµˆ Ź°ā±įµā€§ ā€œįµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢ įµ‡įµ˜įµ— į“µā€™įµ›įµ‰ įµƒ Ė¢ā±įµ—įµ˜įµƒįµ—ā±įµ’āæ Ź²įµ˜Ė¢įµ— į¶œįµ’įµįµ‰ įµ˜įµ–ā€§ Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź· įµįµ‰įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ź³ā±įµŹ°įµ—?ā€ ā€œį“¼Ź° į“µ įµˆā±įµˆāæā€™įµ—ā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµˆįµ’āæā€™įµ— įµ—įµ‰Ė”Ė” į“¾ā±āæįµŹø įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ ā±Ė¢ įµŹø įµ‡įµ‰Ė¢įµ— į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆ, įµƒāæįµˆ Ź°įµ‰ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’ Ź·Ź°įµƒįµ—įµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ź°įµ‰ įµ–Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰Ė¢! į”†įµ’ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ įµƒĖ”įµ’āæįµ‰!ā€ ā€œį“±āæįµ’įµ˜įµŹ°, į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ! į“µ įµƒįµ į¶œįµƒŹ³ā±āæįµ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ įµ‰įµƒŹ³Ė”ā±įµ‰Ź³, Ź°įµ‰ā€™Ė¢ Ź°įµ˜Ź³įµ—ā€¦ā€ ā€œį“µ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— Ź·įµ‰ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ–Ė”įµƒŹøā€¦ā€ ā€œį“µ į¶œįµƒāæ įµƒĖ¢įµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ ā±į¶ ā€¦ā€ ā€œįµ‚Ź°Źø? į““įµ‰ā€™Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ’āæāæįµƒ įµ‡įµ’Ė¢Ė¢ Źøįµ’įµ˜ įµƒŹ³įµ’įµ˜āæįµˆ įµ—įµ‰Ė”Ė”ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ Ź·Ź°įµƒįµ— įµ—įµ’ įµˆįµ’ā€¦ā€ ā€œį“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ź°įµ‰ ā±Ė¢ įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ į¶ Ź³įµ’įµ įµƒ įµ‡įµƒįµˆ Ė¢ā±įµ—įµ˜įµƒįµ—ā±įµ’āæ įµ‡įµ˜įµ— į“µā€™įµ āæįµ’įµ— Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ Ź°įµ‰ā€™Ė¢ įµ˜įµ– įµ—įµ’ā€¦ā€ ā€œį“±āæįµ’įµ˜įµŹ°!ā€ į“®įµ’įµ—Ź° įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰įµ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰įµ įµ›ā±Ė¢ā±įµ‡Ė”Źø įµįµ’Ź³įµ‰ Ė¢įµ—Ź³įµ‰Ė¢Ė¢įµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ—ā€§ ā€œįµ‚įµ‰ā€™Ė”Ė” Ė¢įµ‰įµ‰ įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź· ā±į¶  į“µ į¶œįµƒāæ, į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ā€ ā€œį”†įµ’Ź³Ź³Źø į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡! į”†įµ‰įµ‰ Źøįµƒā€§ā€ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ė”įµ‰į¶ įµ—ā€§ ā€œį““įµ˜āæįµŹ³Źø, į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ?ā€ ā€œį“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ į“µ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµˆā±āæāæįµ‰Ź³ā€¦ā€ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’įµ— įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµ’įµ’įµˆ Ź°įµ‰ įµįµƒįµˆįµ‰ā€§ ā€œįµ‚Ź°įµ‰āæ įµˆā±įµˆ Źøįµ’įµ˜ā€¦ā€ ā€œį“µ įµ–Ź³įµ‰įµ–įµƒŹ³įµ‰įµˆ ā±įµ— Ź²įµ˜Ė¢įµ— į¶ įµ’Ź³ Źøįµ’įµ˜ įµƒĖ¢ Źøįµ’įµ˜ Ź·įµ‰Ź³įµ‰ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė”ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆāæā€™įµ— įµāæįµ’Ź· įµ—Ź°įµ‰ Ź³ā±įµŹ°įµ— Ź·įµ’Ź³įµˆā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢įµƒŹøā€§ ā€œŹøįµ’įµ˜ā€™Ź³įµ‰ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ź·įµ‰Ź³įµ‰āæā€™įµ— įµ˜įµ–, āæįµ’įµ— įµ˜įµ– Źøįµ‰įµ—?ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµƒāæĖ£ā±įµ’įµ˜Ė¢Ė”Źø įµƒŹ·įµƒā±įµ—įµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ Ź³įµ‰Ė¢įµ–įµ’āæĖ¢įµ‰ā€§ ā€œį“¬Ź°, Ź·įµ‰Ė”Ė” įµ—Ź°įµƒāæįµĖ¢?ā€ į““įµ‰ Ė¢įµƒā±įµˆ Ė¢įµ’įµįµ‰Ź·Ź°įµƒįµ— įµ‡įµƒĖ¢Ź°į¶ įµ˜Ė”ā€§ į”†įµ˜įµˆįµˆįµ‰āæĖ”Źø, įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ Ź³ā±āæįµā±āæįµā€§ ā€œŹøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ įµįµ‰įµ‰įµ– įµ‰įµƒįµ—ā±āæįµ; į“µā€™Ė”Ė” įµįµ‰įµ— ā±įµ—!ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµįµ‰āæįµ—Ė”Źø įµ–įµƒįµ—įµ—įµ‰įµˆ Ź°ā±įµ įµƒāæįµˆ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ–ā±į¶œįµ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ ā€œį“±Ź° į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡, Źøįµ’ įµįµ’āæāæįµƒ įµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆ Ź·įµ’Ź³įµ įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź·? į“µ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµįµ‰ į¶ Ź³Źøį¶œįµ’įµ’įµā€¦ā€ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢; įµ’į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰ā€§ ā€œįµ‚įµ‰Ė”Ė” į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡, įµ—Ź°įµ‰ į“·Ź³įµ˜Ė¢įµ—Źø į“·Ź³įµƒįµ‡ āæįµ‰įµ‰įµˆĖ¢ Źøįµ‰!ā€ į”†įµ’ įµˆā±įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ ā€œį“µā€™įµ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµƒ įµ‡ā±įµ— įµ—įµ’ Ė¢Ź°įµƒįµŹø įµ—įµ’ įµˆįµ’ įµŹø Ź²įµ’įµ‡ Ź·įµ‰Ė”Ė”?ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ ā€œį“µ įµįµ’įµ— Ź³ā±įµˆ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ ā±āæįµ›įµ‰āæįµ—ā±įµ’āæ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ ā±įµ— įµįµ’įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµ’Ź³įµįµ˜Ė”įµƒįµ‰ā€§ā€ ā€œįµ‚įµ‰Ė”Ė”, į“µā€™įµ Ź°įµƒįµ–įµ–Źø įµ—įµ’ Ź°įµ‰įµƒŹ³ā€¦ā€ ā€œį““įµƒįµ›įµ‰ Źøįµ‰ Ė¢įµ‰įµ‰āæ įµ–ā±įµ–Ė¢į‘«įµ˜įµ‰įµƒįµ, į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡?ā€ į““įµ‰ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ ā€œį“øįµ’įµ—Ė¢ įµ’į¶  įµ—ā±įµįµ‰Ė¢!ā€ į“øįµƒįµ˜įµŹ°įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā€§ ā€œį“µ įµįµ‰įµƒāæįµ— Ė¢ā±āæį¶œįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµƒį¶œį¶œā±įµˆįµ‰āæįµ—!ā€ ā€œį“¬Ź·, ā±įµ—ā€™Ė¢ āæā±į¶œįµ‰ įµ—įµ’ Ź°įµ‰įµƒŹ³ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒŹ³įµ‰ į¶ įµ’Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€¦ā€ ā€œį“µā€¦ā€ ā€œį“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ į“µ įµįµ’įµ— įµ—įµ’ įµįµ’ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰įµˆ įµ‡Źøįµ‰!ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź°įµƒāæįµĖ¢ įµ˜įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ į““įµ‰ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ė”ā±įµįµ‰įµˆ į¶œįµ’āæį¶ Ė”ā±į¶œįµ— įµƒāæįµˆ Ź°įµ‰ā€™Ė¢ āæįµ’įµ— įµ’āæįµ‰ įµ—įµ’ Ė”ā±įµ‰ā€§ ā€œįµ‚įµ‰ įµ‡įµ’įµ—Ź° āæįµ‰įµ‰įµˆ Ź³įµ‰Ė¢įµ—ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ ā±Ė£įµ‰įµˆ įµƒ Ź·įµƒŹ³įµ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ—ā€§ ā€œį“øįµ‰įµ— įµįµ‰ įµāæįµ’Ź· ā±į¶  Źøįµ’įµ˜ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµ įµƒįµ— įµƒĖ”Ė”ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ ā€œįµ€Ź°įµƒāæįµ Źøįµ’įµ˜ā€¦ā€ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒā±įµˆ, āæįµ’įµ— įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ė¢Ź°įµ’Ź·ā±āæįµ įµƒį¶ į¶ įµ‰į¶œįµ—ā±įµ’āæā€§ į”†įµ—ā±Ė”Ė” ā±įµ—ā€™Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ įµˆįµ’ įµƒĖ¢ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµƒāæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµā±įµˆ Ź·Ź°įµ’ā€™Ė¢ į¶œįµ˜Ź³Ź³įµ‰āæįµ—Ė”Źø įµ‡įµ‰Ė¢ā±įµˆįµ‰ Ź°ā±įµ įµƒĖ”Ź³įµ‰įµƒįµˆŹø Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµā€§ į““įµ‰ įµāæįµ‰Ź· ā±įµ—ā€™Ė¢ āæįµ’įµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡Ė¢ įµ’Ź·āæ į¶ įµƒįµ˜Ė”įµ—, įµƒĖ”įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° įµ‰įµįµ‡įµƒŹ³Ź³įµƒĖ¢Ė¢įµ‰įµˆ Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ įµ‰įµ›įµ‰āæįµ—įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰įµˆ Ź·Ź°įµƒįµ— Ź°įµƒĖ¢ Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ įµ’āæį¶œįµ‰ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµ Ź·Ź°įµƒįµ— įµ’į¶œį¶œįµ˜Ź³Ź³įµ‰įµˆā€§ į““įµ‰ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ź·įµƒāæįµ—Ė¢ įµ—įµ’ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ›įµ˜Ė”āæįµ‰Ź³įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµƒįµ–įµ–Ź³įµ‰į¶œā±įµƒįµ—įµ‰įµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµā±įµˆā€¦ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµƒŹ·įµ’įµįµ‰ įµ‰įµƒŹ³Ė”Źø įµ—įµ’ Ė¢įµ˜āæŹ³ā±Ė¢įµ‰, į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ‰įµƒāæā±āæįµ įµ’āæ įµƒįµįµƒā±āæĖ¢įµ— Ź°ā±įµ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµā€§ į““įµ‰ Ź³įµ‰į¶œįµƒĖ”Ė”įµ‰įµˆ Źøįµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³įµˆįµƒŹøā€™Ė¢ įµ‰įµ›įµ‰āæįµ—Ė¢ā€§ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµƒāæįµˆ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ³įµ’Ź·įµ‡įµƒŹ³ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµ’āæį¶œįµįµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ—, į¶œįµ’Ė”įµˆā€§ įµ€Ź°įµ‰ į¶ įµ‰įµƒŹ³ā€§ įµ€Ź°įµ‰ įµįµƒĖ¢įµ–Ė¢ā€§ įµ€Ź°įµ‰ įµ‰įµįµ’įµ—ā±įµ’āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢ā±įµŹ°įµ‰įµˆā€§ į““įµ‰ įµˆā±įµˆāæā€™įµ— įµāæįµ’Ź· ā±į¶  Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ā€™įµˆ įµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆ Ź·įµ’Ź³įµ įµƒįµįµƒā±āæ, įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·įµƒāæįµ—Ė¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ź³įµ‰Ė¢įµ˜įµā±āæįµ Ė¢Ź°ā±į¶ įµ—Ė¢ā€§ į“¼Ź³ įµƒįµ— Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— įµ—įµ’ Ź·Ź°įµ‰āæ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµįµ‰įµ—Ė¢ įµ‡įµƒį¶œįµā€§ įµ‚Ź°ā±į¶œŹ° įµ‰įµ›įµ‰Ź³ā€™Ė¢ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ—ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·įµƒĖ¢ Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ į¶œįµƒĖ”Ė” į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ—įµ’ įµ—įµ‰Ė”Ė” Ź°įµ‰Ź³ įµƒĖ”įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° Ź°įµ‰ į¶ įµ‰Ė”įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµā±įµŹ°įµ— āæįµ’įµ— įµ‡įµ‰ Ź°įµƒįµ–įµ–Źøā€§ į”†įµ’ Ź°įµ‰ Ė¢āæįµ‰įµƒįµĖ¢ įµ’įµ˜įµ— ā±āæ įµƒ įµˆā±į¶ į¶ įµ‰Ź³įµ‰āæįµ— Ź³įµ’įµ’įµ įµ—įµ’ į¶œįµƒĖ”Ė” Ź°įµ‰Ź³ā€§ ā€œį“·įµƒŹ³įµ‰āæā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡?ā€ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ Ź·įµƒĖ¢ Ė¢įµ˜Ź³įµ–Ź³ā±Ė¢įµ‰įµˆ Ź·Ź°įµ‰āæ Ė¢Ź°įµ‰ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ Ź°ā±įµ Ė¢įµ–įµ‰įµƒįµā±āæįµ į‘«įµ˜ā±įµ‰įµ—Ė”Źøā€§ ā€œį“µ įµāæįµ’Ź· ā±įµ—ā€™Ė¢ įµ—įµ’ įµ‰įµƒŹ³Ė”Źø įµ‡įµ˜įµ— į“µ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ ā±āæį¶ įµ’Ź³įµ Źøįµ’įµ˜ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ įµā±įµŹ°įµ— āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµāæįµ’Ź·ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°įµ‰Ź³ įµ‰įµ›įµ‰Ź³Źø įµ—Ź°ā±āæįµā€§ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡, įµ—Ź°įµƒāæįµ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ’ įµįµ˜į¶œŹ° Ė”įµ’įµ’įµā±āæįµ įµ’įµ˜įµ— į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµ! į““įµ‰ įµā±įµŹ°įµ— āæįµ’įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµįµ‰ įµ—įµ’ įµ–įµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³ Ź°ā±įµ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ— įµ—Ź°įµ’ā€¦ā€ ā€œį“µ įµāæįµ’Ź·; į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— ā±įµ— āæįµ‰į¶œįµ‰Ė¢Ė¢įµƒŹ³Źø įµ—įµ’ įµ—įµ‰Ė”Ė” Źøįµ’įµ˜ā€¦ā€ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ’įµįµ‰ įµƒĖ¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒįµįµ‰ įµ‡įµƒį¶œįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµ’įµā€§ ā€œįµ‚Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ Ź³įµ˜āæāæā±āæįµ įµ’į¶ į¶  įµ—įµ’?ā€ į““įµ‰ į‘«įµ˜įµ‰Ė¢įµ—ā±įµ’āæįµ‰įµˆā€§ ā€œį“¼Ź° į“µā€™įµˆ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµ—įµ’įµ’įµ į¶œįµƒŹ³įµ‰ įµ’į¶  Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ; ā±įµ—ā€™Ė¢ āæįµ’ įµ‡ā±įµįµā±įµ‰!ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œŹ°įµ˜į¶œįµĖ”įµ‰įµˆā€§ į”†įµ’ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ į¶ ā±āæā±Ė¢Ź°ā±āæįµ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµį¶ įµƒĖ¢įµ—, įµ—Ź°įµ‰Źø Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ įµƒ įµāæįµ’į¶œįµ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ į“µįµ—ā€™Ė¢ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµƒįµįµƒā±āæ Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµƒįµįµ‰ į¶œįµ’Ė”Ė”įµ‰į¶œįµ—ā±įµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ŹøĖ¢ įµƒĖ¢ Źøįµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³įµˆįµƒŹøā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė”įµ‰įµ— Ź°ā±įµ ā±āæā€§ ā€œį“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ! įµ‚Ź°Źø įµˆįµ’ įµįµ’įµ— įµƒ Ė¢įµƒį¶œįµ į¶ įµ’Ź³?ā€ ā€œį“µ įµįµ’įµ—įµ—įµƒ įµŹ³įµƒįµ‡įµ‡Źø įµ–įµƒįµ—įµ—Źø į¶ įµ’Ź³ įµ˜Ė¢ įµ—įµ’ Ė¢Ź°įµƒŹ³įµ‰ā€¦ā€ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµƒāæĖ¢Ź·įµ‰Ź³įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ ā€œį“µ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’įµˆįµƒŹø įµƒāæįµˆ įµ’āæĖ”Źø Ė¢įµƒŹ· į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź·įµƒĖ¢ įµˆįµ’ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź²įµ’įµ‡ įµ—įµƒįµā±āæįµ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµƒāæįµˆ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ įµ—įµ’Ė”įµˆ įµįµ‰ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Źøįµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³įµˆįµƒŹøā€§ā€ ā€œįµ‚įµƒā±įµ—, Ź·Ź°įµƒįµ—ā€¦ā€ ā€œį”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė¢įµƒŹøĖ¢ Źøįµ’įµ˜ Ė”įµ‰į¶ įµ— Ź·ā±įµ—Ź° į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ Ź°įµ‰ įµįµ’āæį¶œįµįµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ—? į“¬Ė”įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° į“µā€™įµ āæįµ’įµ— įµ‰Ė£įµƒį¶œįµ—Ė”Źø Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ Ź·Ź°įµƒįµ— įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµįµ’āæį¶œįµįµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ— įµįµ‰įµƒāæĖ¢ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒįµ˜įµŹ°įµ— Ź°ā±Ė¢ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµ—Ź° įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµāæįµ‰Ź· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ‡įµ‰ į¶ įµ˜Ź³ā±įµ’įµ˜Ė¢ā€§ į“ŗįµ’įµ— Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ įµĖ”įµƒāæį¶œįµ‰ įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ, Ź°įµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµįµ‰įµ–įµ— Ė¢ā±Ė”įµ‰āæįµ—ā€§ į“¼į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰, į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆā±įµˆ āæįµ’įµ— Ė”ā±įµįµ‰ įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµ–įµ˜įµ— įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ–įµ’įµ—ā€§ ā€œįµ‚Ź°įµƒįµ—ā€¦ā€ ā€œį“µ Ź°įµ’įµ–įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµˆā±įµˆāæā€™įµ— įµ—įµ‰Ė”Ė” į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— Ź°ā±įµ įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµƒįµ— įµŹø Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ā€¦ā€ ā€œį“µ įµˆā±įµˆ āæįµ’įµ—, įµƒĖ¢ į“µ Ė”įµ‰į¶ įµ— Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ˜Ź³įµįµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ‰āæā€§ā€ ā€œįµ‚įµƒāæāæįµƒ įµ—įµ‰Ė”Ė” Ź°ā±įµ Ź·Ź°įµƒįµ— Źøįµ’įµ˜ā€™įµˆ Ź·įµƒāæįµ— Ź°ā±įµ įµ—įµ’ įµāæįµ’Ź·?ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ ā€œį“µ Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³ įµƒŹ·įµƒā±įµ—ā±āæįµ įµŹø įµįµƒį¶œŹ°ā±āæįµ‰ įµ—įµ’ įµƒāæįµƒĖ”ŹøĖ¢įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’āæįµ—įµ‰āæįµ—Ė¢ įµ’į¶  įµƒ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø įµƒĖ¢ įµ—įµ’ į¶ ā±āæįµˆ įµ’įµ˜įµ— Ź·Ź°įµƒįµ—ā€™Ė¢ ā±āæ ā±įµ—ā€§ įµ€Ź°įµ‰āæ į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ ā±įµ— įµˆā±įµˆāæā€™įµ— į¶ ā±āæā±Ė¢Ź°? į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµįµ’įµ— įµƒ į¶œŹ³įµ’Ź·įµ‡įµƒŹ³, į“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— įµāæįµ’Ź·ā€¦ā€ ā€œį“µ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµˆįµ’āæā€™įµ— įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³Ė¢įµ—įµƒāæįµˆā€¦ā€ ā€œį“µā€™Ė”Ė” įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæ ā±įµ— į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ‰įµ‰, Ź°įµƒįµ›įµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµ‰įµ›įµ‰Ź³ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµˆįµƒį¶»įµ‰įµˆ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ įµāæįµ’į¶œįµįµ‰įµˆ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµ‰įµƒįµˆ? į“¬į¶ įµ—įµ‰Ź³ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµįµ’įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ³įµ’Ź·įµ‡įµƒŹ³, ā±įµ— įµāæįµ’į¶œįµįµ‰įµˆ Ź°ā±įµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµ‰įµƒįµˆ, Ź³įµ‰āæįµˆįµ‰Ź³ā±āæįµ Ź°ā±įµ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ‰ įµ’į¶  įµ‡įµ‰ā±āæįµ Ė¢įµ‰āæĖ¢įµ‰Ė”įµ‰Ė¢Ė¢āæįµ‰Ė¢Ė¢, įµƒāæįµˆ Ź³įµ‰įµįµƒā±āæįµ‰įµˆ Ė¢įµ˜į¶œŹ° įµ˜āæįµ—ā±Ė” į“µ įµ—įµ’įµ’įµ Ź°ā±įµ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµ—įµ’ Ź³įµ‰į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³ į¶ Ź³įµ’įµ įµ‡įµ‰ā±āæįµ āæįµ’āæį¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢ā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡, ā±įµ—ā€™Ė¢ įµ˜āæį¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢, āæįµ’įµ— āæįµ’āæā»į¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢; ā±į¶  Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµ‡Ė”įµƒįµ‡ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµįµ‰, įµƒįµ— Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— įµįµ‰įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµƒį¶œįµ—Ė¢ Ź³ā±įµŹ°įµ—!ā€ ā€œį““įµ’Ź·ā€™Ė¢ ā±įµ— į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā€¦ā€ ā€œįµ‚įµ‰Ė”Ė” ā±į¶  Ź°įµ‰ā€™Ė¢ āæįµ’įµ— įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ įµ—Ź°įµ‰āæ įµ—Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€™Ė¢ āæįµ’ įµƒŹ·įµƒŹ³įµ‰āæįµ‰Ė¢Ė¢ įµ’į¶  Ė¢įµ˜Ź³Ź³įµ’įµ˜āæįµˆā±āæįµĖ¢ā€§ į“®įµ˜įµ— į¶ įµ’Ź³įµ—įµ˜āæįµƒįµ—įµ‰Ė”Źø Ź°įµ‰ā€™Ė¢ įµˆįµ’ā±āæįµ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµƒāæ Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— į¶œįµƒįµįµ‰, Ź·įµ‰Ė”Ė”, į“µ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ—įµ‰Ė”Ė” Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆāæā€™įµ— įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Ź°įµ‰ Ź·įµƒĖ¢ įµ˜āæįµ—ā±Ė” į“µ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµįµƒā±āæįµ‰įµˆ įµ’įµ‡Ė¢įµ‰Ź³įµ›įµƒįµ—ā±įµ’āæ įµ’į¶  Ė¢įµ˜Ź³Ź³įµ’įµ˜āæįµˆā±āæįµĖ¢ā€§ į“¼āæįµ‰ įµā±įµŹ°įµ— āæįµ’įµ— Ź³įµ‰į¶œįµƒĖ”Ė” įµįµ˜į¶œŹ° įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµˆā±Ė¢įµ’Ź³ā±įµ‰āæįµ—įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæāæįµ’įµ— Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³ įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµ ā±āæ įµ‡įµ‰įµ—Ź·įµ‰įµ‰āæā€¦ā€ ā€œį“µ įµ—Ź°ā±āæįµ Ź°įµ‰ā€™Ė¢ įµįµ’įµ— ā±įµ—, į”†į‘«įµ˜įµƒŹ³įµ‰į“¾įµƒāæįµ—Ė¢! į“®įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ āæįµ’įµ— įµįµ‰āæįµ—ā±įµ’āæ ā±įµ— įµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµƒįµįµƒā±āæ, į“¾ā±āæįµŹø!ā€ ā€œį“µ įµ–Ź³įµ’įµā±Ė¢įµ‰!ā€ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ė¢įµƒā±įµˆ āæįµ‰Ź³įµ›įµ’įµ˜Ė¢ā€§ į“¶įµ˜Ė¢įµ— įµ—Ź°įµ‰āæ, įµƒāæįµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµāæįµ’į¶œįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ ā€œį“ŗįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ—?ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢ā±įµŹ°įµ‰įµˆ, įµ’įµ–įµ‰āæā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ įµ—įµ’ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ ā€œį“µ į¶œįµƒįµįµ‰ įµƒĖ¢ į¶ įµƒĖ¢įµ— įµƒĖ¢ į“µ įµ–įµ’Ė¢Ė¢ā±įµ‡Ė”Źø į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒĖ”Ė”įµ‰įµˆ įµ‰įµƒŹ³Ė”ā±įµ‰Ź³ įµ—įµ’įµˆįµƒŹø įµ—įµ’ įµ—įµ‰Ė”Ė” įµįµ‰ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź°įµ˜Ź³įµ—ā€¦ā€ ā€œį“·įµƒŹ³įµ‰āæ, Źøįµ’įµ˜ įµˆā±įµˆāæā€™įµ— į¶œįµ’įµįµ‰ įµ‰įµƒŹ³Ė”Źøā€¦ā€ ā€œį“µ Ź·įµƒĖ¢ įµ–Ė”įµƒāæāæā±āæįµ įµ’āæ Ė”įµ‰įµƒįµ›ā±āæįµ įµ‰įµƒŹ³Ė”ā±įµ‰Ź³ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒĖ”Ė”įµ‰įµˆā€§ā€ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆā€§ ā€œį“µā€™Ė”Ė” įµ—įµƒįµįµ‰ Źøįµ’įµ˜ Ź°įµ’įµįµ‰ Ė¢įµ’ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµƒāæįµˆ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ į¶œįµƒāæ Ź³įµ‰Ė¢įµ˜įµįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ā±Ź³ įµˆįµƒā±Ė”Źø įµƒį¶œįµ—ā±įµ›ā±įµ—ā±įµ‰Ė¢ā€¦ā€ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§
i wish we were all having a sleepover rn. trading secrets and sipping something bubbly ą±Øą§Ž ā‹†ļ½”Ėš
ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–ˆā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–ˆā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–’ā–“ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–‘ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’
The Secret Formula (Is You) strawberry_fieldz Summary: After all these years of searching for the secret formula, SpongeBob miraculously (and very unceremoniously) reveals it to Plankton when they are dating. Stats:Published:2024-07-03Words:759 Days spent with Spongebob were usually full of excitement and adventure, which is why it was so surprising that today had been so relaxed. A walk, a picnic, and now lying together while cloud-watching. They were against the plush green grass of the field where Spongebob had chosen their date to take place. It mightā€™ve even been the same field where theyā€™d first bonded over ā€˜funā€™. Spongebob was sentimental like that. ā€œLook! That one looks like a dinosaur!ā€ Spongebob said and pointed up at the sky. Plankton squinted up at the cloud in question. He wasn't wrong, it did share an uncanny resemblance to an ancient sea monster. ā€œHey, how about that one?ā€ He pointed to a different one and Spongebob followed his finger with a smile. ā€œIt looks like a doomsday device!ā€ Spongebob frowned. ā€œPlankton, youā€™re not very good at this. Thatā€™s the third time youā€™ve said that!ā€ ā€œWhaaat? I canā€™t help if they all look like deadly weapons of mass destruction.ā€ Plankton shrugged. Spongebob breathed in a sigh and decided not to press the issue. They both returned to content silence as Plankton folded his hands over his stomach, grinning softly. It wasnā€™t in Planktonā€™s nature to smile so often and a strange sense of calm washed over him. The sky was so blue and the day quiet (save for the occasional chirping clam) while his back stretched across SpongeBobā€™s shirt. One of SpongeBobā€™s fingers came up to rub his head affectionately and Planktonā€™s eye closed in bliss. ā€œThis is nice,ā€ Spongebob mumbled. Really nice, Plankton couldnā€™t help but agree. ā€œIt is,ā€ was what he said instead. So rarely before did he stop to enjoy lifeā€™s moments like this, the way Spongebob had grown accustomed to. It was unusual but Plankton wished this moment would last an eternity. And yetā€¦ once Plankton got too comfortable, he would inevitably ruin things. ā€œSoā€¦ whatā€™s the secret formula?ā€ he asked. He said it so casually heā€™d hoped Spongebob would answer without thinking, as if on instinct. Though, realistically, he expected the porous sponge to gasp and maybe snap at him, reminding him that even their relationship didnā€™t change the fact they were business rivals. Heā€™d probably get a good scolding too, while he was at it. Instead, Spongebob matched his nonchalant tone and simply blurted, ā€œThere isnā€™t one.ā€ It was comedic how fast Plankton sprang up, head swiveling to face Spongebob as his eyebrow wrinkled. ā€œWhat?ā€ He was certain it was a joke, it had to be a joke. Spongebob just stared at him with a smile. ā€œThereā€™s not a secret ingredient,ā€ he assured him, letting out a bemused giggle. ā€œWell- at least, not a food one.ā€ ā€œWhat are you saying?ā€ ā€œSheldonā€¦ā€ Spongebob only called him by his name when he was being serious. He sat up a bit and caught Plankton in his hand, holding him close to his face. ā€œThe secret is love.ā€ ā€œYouā€™re kidding me,ā€ Plankton deadpanned. "DYAHAHAHAHA!" Spongebob burst into boisterous laughter while Plankton sighed, mindless helplessly trying to catch up with the turn of events. ā€œNope! I just make them with lots of love!ā€ Plankton put a hand on his head, which was starting to hurt. ā€œSoā€¦ā€ he spoke slowly. ā€œThis whole timeā€¦ the secret ingredient was your love?ā€ ā€œWhen you put it that wayā€¦ā€ SpongeBobā€™s tongue poked out as he thought about it and then nodded. ā€œYeah, I guess so.ā€ Plankton shook his head and couldnā€™t help but laugh at the ridiculousness of the situation. All that time and the answer to the formula has been right in front of him. There was no answer, but Spongebob was the answer. He kept laughing and lay on SpongeBob's hand, staring at the colorful sky and feeling the breeze against his antennas. Life felt good. Why did he never realize life could feel this way? Up until now, heā€™d existed in a constant state of anger and hate. It was nice to let go, to bask in someone elseā€™s love, and finally feel good. ā€œI love you, SpongeBob,ā€ he eventually said with a small, happy sigh. The sponge, whoā€™d been a little worried with his bout of sudden laughter, smiled. He gently kissed the little critter's head. ā€œI love you too, Plankton.ā€ A moment of silence passed as the two relaxed again. Then Plankton opened his mouth, taking a breath- ā€œNo, Iā€™m not going to cook Krabby Patties for you to help you take over the world,ā€ SpongeBob interrupted him, rolling his eyes good-naturedly. ā€œOh, tartar sauce,ā€ Plankton grumbled and crossed his arms. ā€œYouā€™re no fun.ā€ Notes: Oh hey, it's my first plankbob fic! This is dedicated to/inspired by my friend Lee aka @criticalcurve on Twitter. Also, this was inspired by this art by @CaeDios! There's also a The Good Place reference in this, sorry.
į“µāæ į“¬ įµ€įµƒāæįµĖ”įµ‰ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œįµƒįµįµ‰ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ įµƒ į¶ įµƒā±Ė”įµ˜Ź³įµ‰ Ź·Ź°įµ‰āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— į¶œįµ’Ė”Ė”įµƒįµ–Ė¢įµ‰įµˆ į¶ Ź³įµ’įµ įµƒ įµ–įµ‰Ź³Ė¢įµ’āæ įµˆŹ³įµ’įµ›įµ‰ ā±āæįµ—įµ’ ā±įµ— įµ’įµ‡Ė”ā±įµ—įµ‰Ź³įµƒįµ—ā±āæįµ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµįµ–įµ˜įµ—įµ‰Ź³ Ź·ā±į¶ įµ‰ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź³įµƒāæā€§ į““įµ‰ Ź³įµƒāæ įµ—įµ’ įµ‰āæįµˆā±āæįµ įµ˜įµ– ā±āæ įµƒ įµįµ‰Ė”įµ– į¶ įµ’Ź³įµ‰Ė¢įµ—āø“ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµ’įµ’įµˆĖ¢ įµƒįµˆŹ²įµƒį¶œįµ‰āæįµ— įµ—įµ’ Ź²įµ‰Ė”Ė”Źøį¶ ā±Ė¢Ź° į¶ ā±įµ‰Ė”įµˆĖ¢ā€§ į”†įµ—ā±Ė”Ė” Ź³įµ˜āæāæā±āæįµāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ įµ‰Ė”įµ— Ź°įµ’įµ— įµƒāæįµˆ Ź°įµ‰ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  Ė¢įµ—Ź³įµƒāæįµĖ”įµ‰įµˆ įµ‡Źø Ė¢įµ‰įµƒ Ź·įµ‰įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ˜āæĖ¢įµ˜į¶œį¶œįµ‰Ė¢Ė¢į¶ įµ˜Ė”Ė”Źø įµ—Ź³ā±įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶ Ź³įµ‰įµ‰ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶  įµ—ā±Ź³įµ‰įµˆĖ”Źøā€§ 'į“¹įµ˜Ė¢įµ—āø“ įµįµ’ā€§ā€§ā€§' į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ—āø“ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ź°įµ‰ Ė¢Ė”įµ’Ź·Ė”Źø įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµįµ‰ įµįµ’Ź³įµ‰ ā±āæ įµˆįµƒāæįµįµ‰Ź³āø“ įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ į¶œįµƒįµ—į¶œŹ° įµƒ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµ—Ź°ā€§ į““įµ‰'Ė¢ įµ—įµ’ Ė¢įµįµƒĖ”Ė” į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ė”įµƒāæįµ—āø“ Ź·Ź°ā±į¶œŹ° āæįµ’Ź·āø“ Ź°įµ‰ į¶œįµƒāæāæįµ’įµ— į¶ ā±įµŹ°įµ— įµƒāæŹø Ė”įµ’āæįµįµ‰Ź³ā€§ į“¬Ė¢ ā±įµ— įµ—ā±įµŹ°įµ—įµ‰āæįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ įµāæįµ’Ź· įµ—Ź°įµ‰ āæįµ’įµ—Ź°ā±āæįµāæįµ‰Ė¢Ė¢ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė¢Ė”ā±įµ–Ė¢ įµƒŹ·įµƒŹø ā±āæ įµ—įµ’ įµ˜āæį¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢āæįµ‰Ė¢Ė¢āø“ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ź°įµ‰Ė”įµ–Ė”įµ‰Ė¢Ė¢ā€§ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”ā±įµįµ‰įµˆ įµįµ’ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ź²įµ‰Ė”Ė”Źøį¶ ā±Ė¢Ź° į¶ ā±įµ‰Ė”įµˆĖ¢ įµ‡įµ˜įµ— įµ—įµ’įµˆįµƒŹø Ź°įµ‰'Ė¢ āæįµ’Ź· Ź°įµ‰įµƒŹ³ā±āæįµ Ė¢įµ—Ź³įµ˜įµįµĖ”ā±āæįµ įµ‡įµ‰Ź°ā±āæįµˆ Ź°ā±įµ įµƒāæįµˆ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ į¶œŹ°įµ‰į¶œįµ ā±įµ— įµ’įµ˜įµ—ā€§ įµ€Ź°įµ‰ āæįµ’ā±Ė¢įµ‰ įµ‰įµ›įµ‰āæįµ—įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµ‡įµ˜įµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆāæ'įµ—ā€§ į“¬ įµįµ’įµ’įµˆ įµ—Ź°ā±āæįµ Ź°įµ‰ įµįµ‰įµ–įµ— įµįµ’ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ Ź°įµ‰ Ė¢įµƒŹ· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢ā±āæįµ Ź·Ź°įµƒįµ—'Ė¢ Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæā±āæįµ įµ—įµ’ā€§ į““įµ‰ Ź³įµƒāæ įµ˜įµ– įµƒāæįµˆ Ė¢įµƒŹ· įµ—Ź°įµ‰ įµįµ‰Ė”įµ–ā€§ į“øįµ˜į¶œįµā±Ė”Źø Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ Ź³ā±įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ė”įµƒāæįµ— įµ—įµ’ į¶ Ź³įµ‰įµ‰ Ź°ā±įµāø“ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ˜āæįµ—įµƒāæįµĖ”įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ įµ–Ź³ā±įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ Ź³įµ‰įµ‰ā€§ į“®įµ’įµˆŹø Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ė”ā±įµįµ–āø“ Ź°įµ‰ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµ—Ź°įµ‰įµˆ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ įµƒįµįµƒā±āæā€§ į“®įµ˜įµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµāæįµ‰Ź· Ź°įµ‰'Ė¢ Ź°įµ˜Ź³įµ— Źøįµ‰įµ— Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµƒĖ”ā±įµ›įµ‰ā€§ "į““įµ‰Źø į“µ įµįµ’įµ— Źøįµ’įµ˜ āæįµ’Ź· Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ė¢įµƒį¶ įµ‰ā€§ į“¾Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ į¶œįµ’įµįµ‰ įµ’āæ įµƒāæįµˆ įµ—įµƒĖ”įµ įµ—įµ’ įµįµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė¢įµ—įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰ āæįµ’Ź·ā€§ā€§" į¶œįµ˜įµ–įµ–ā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ į¶ įµƒį¶œįµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° įµƒ Ź°įµƒāæįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶œŹ³Źøā€§ į““įµ‰ į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆāø“ Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ Ź°įµ‰Ė”įµ– į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ įµƒāæįµˆ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµ‡įµƒįµˆā€§ į”†įµ’ Ź°įµ‰ āæįµ’Ź· įµƒĖ¢Ė¢įµ‰Ė¢Ė¢įµ‰įµˆ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ ā±įµįµ–įµƒį¶œįµ— įµ’į¶  Ź°įµ’Ź· įµ‡įµƒįµˆ įµ—Ź°įµ‰ įµįµ‰Ė”įµ– įµįµ’įµ—āø“ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµ’Ź³Ė¢įµ— įµ‡įµ‰ā±āæįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµ’Ź³įµ‰Ź°įµ‰įµƒįµˆā€§ "į”†įµ’ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źøā€§ā€§" 'į“¹įµ‰įµ’Ź·ā€§ā€§' "į“³įµƒŹ³Źø įµ—Ź°įµ‰ Ė¢āæįµƒā±Ė” į“µ'įµ įµ—Ź³Źøā±āæįµ Ź°įµ‰Ė”įµ– į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ įµįµ’įµįµ‰āæįµ— įµƒāæįµˆ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ įµ–Ė”įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ‡Ź³įµ’įµ˜įµŹ°įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ įµ–ā±āæįµ‰įµƒįµ–įµ–Ė”įµ‰ Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ā€§ "į“¹Źø Ź°įµ’įµįµ‰āø“ įµŹø Ź³įµ˜Ė”įµ‰Ė¢ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ į“³įµƒŹ³Źø įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³Ė¢įµ—įµ’įµ’įµˆ įµ—Ź°įµ‰ āæįµ’Ź· įµ˜Ź³įµįµ‰āæį¶œŹø įµƒāæįµˆ įµįµƒįµ›įµ‰ 'įµ‰įµ Ė¢įµ–įµƒį¶œįµ‰ā€§ į”†įµ—ā±Ė”Ė” āæįµ’įµ— įµįµ’įµ›ā±āæįµ įµ’Ź³ įµƒŹ·įµƒŹ³įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ˜āæįµāæįµ’Ź·ā±āæįµ įµ’į¶  Ė¢įµ˜Ź³Ź³įµ’įµ˜āæįµˆā±āæįµĖ¢ā€§ "Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµ—įµ’ Ź°įµ˜Ź³įµ— Ź³ā±įµŹ°įµ— āæįµ’Ź· įµ‡įµ˜įµ— į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ— āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— Źøįµ’įµ˜'įµˆ Ź·įµƒāæįµ— į¶ įµ’Ź³ įµįµ‰ įµ—įµ’ Ź°įµ‰Ė”įµ– įµįµ’Ź³įµ‰ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµāæįµ‰Ź· Ź°įµ‰'įµˆ āæįµ’įµ— įµāæįµ’Ź· Ź°įµ’Ź· įµįµ˜į¶œŹ° įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢ Ė¢Ź°įµ‰įµˆ įµ’įµ›įµ‰Ź³ Ź°ā±įµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµāæįµ‰Ź· įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ Ė¢įµ—Ź³įµ’āæįµ įµƒāæįµˆ į¶œįµƒĖ”įµ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµā€§ į“±įµ›įµ‰āæ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ āæįµ’įµ— į¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ įµƒ įµ—Ź°ā±āæįµ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ įµˆįµ’ Ź·Ź°įµƒįµ— įµā±įµŹ°įµ— āæįµ’Ź³įµįµƒĖ”Ė”Źø Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė”įµ‰ Ź°ā±įµāø“ Ė”ā±įµįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ—ā±įµįµ‰ Ź°įµ‰ Ź²įµ˜įµįµ–įµ‰įµˆ Ź·Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµƒįµ–įµ–įµ‰įµˆ Ź°ā±įµ įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ Ė¢Ź°įµ’įµ˜Ė”įµˆįµ‰Ź³ā€§ į“¼Ź³ įµ—Ź°įµ‰ įµ—ā±įµįµ‰ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ āæįµ˜įµˆįµįµ‰įµˆ Ź°ā±įµ Ź·ā±įµ—Ź° įµƒāæ įµ‰Ė”įµ‡įµ’Ź·ā€§ į“®įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµāæįµ‰Ź· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµā±įµŹ°įµ— įµ‡įµ‰ įµ’įµ›įµ‰Ź³Ź·Ź°įµ‰Ė”įµįµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ įµ—Ź°įµ˜Ė¢ āæįµ‰įµ‰įµˆ Ė¢įµ’įµįµ‰ į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ— Ź°įµ‰'įµˆ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµƒįµˆįµā±įµ— įµ—įµ’ įµƒĖ¢įµ į¶ įµ’Ź³ā€§ į”†įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµ–įµ˜įµ— įµƒ Ź°įµƒāæįµˆ įµ’āæ Ź°ā±Ė¢āø“ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·įµƒā±įµ—Ė¢ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰ įµ’Ź³ įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Ź°įµ‰'Ė¢ įµƒįµ—ā€§ į““įµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶ įµ‰įµ‰Ė” Ź°ā±Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆ įµ‡įµ‰ā±āæįµ Ź³įµ˜įµ‡įµ‡įµ‰įµˆ įµįµ‰āæįµ—Ė”Źø įµ‡Źø įµƒ įµ—Ź°įµ˜įµįµ‡ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ–įµƒįµ—įµ—įµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆ įµ’āæį¶œįµ‰ Ź°įµ‰ Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź³įµ‰įµįµƒā±āæ Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ‰āæĖ¢įµ‰Ė¢ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź·įµƒįµįµ‰Ė¢ įµ˜įµ–āø“ įµ‰Źøįµ‰ į¶ Ė”įµ˜įµ—įµ—įµ‰Ź³ā±āæįµ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ’įµ–įµ‰āæā€§ "įµįµŹ°Ź°Ź°Ź°Ź°āø“ Ź·Ź°įµƒįµƒā»" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€½" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµ’įµ’įµā±āæįµ įµƒįµ— Ź°ā±įµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ‡Ė”ā±āæįµįµ‰įµˆā€§ "įµ‚Ź°ā»Ź·Ź°įµƒāø“ Ź·Ź°ā»Ź·Ź°įµƒįµ—'Ė¢ įµįµ’ā±āæįµ įµ’āæā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź³įµ‰į¶œįµ’įµāæā±Ė¢įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢ įµ–įµƒā±āæ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶ Ė”įµ’įµ’įµˆ įµ‡įµ˜įµ— įµįµ’Ė¢įµ—Ė”Źø Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ Ź·įµ’Ź³Ė¢įµ‰ā€§ "į“³įµƒŹ°āø“ įµŹø Ź°įµ‰įµƒįµˆāø“ Ź°ā»Ź°įµ˜Ź³įµ—āø“ Ź°įµ˜Ź³įµ—Ė¢ā€§" į““įµ‰ Ė¢ā±įµŹ°įµ‰įµˆāø“ įµ–įµ˜įµ—įµ—ā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆ įµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµƒĖ¢ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė”įµ‰įµ— Ź°ā±Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆ įµįµ’ā€§ "įµŹ³įµŹ°āø“ įµ’Ź·! įµ‚Ź°ā»Ź·Ź°ā»Ź·Ź°įµƒįµ— Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæįµ‰įµˆ?" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ˜įµ–ā€§ "įµ‚Ź°Źø'Ė¢ įµŹø Ź°įµ‰įµƒįµˆāø“ įµ’ā»įµ’Ź° įµ’įµ˜į¶œŹ°!" į““įµ‰ Ė¢įµ—Ź³įµ˜įµįµĖ”įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³ įµƒĖ¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’įµ— Ė¢įµ’įµįµ‰ ā±į¶œįµ‰ įµ—įµ’ā€§ "Źøįµ’įµ˜ įµįµ˜Ė¢įµ— įµ‡įµ‰ Ė¢įµ’Ź³įµ‰āø“ įµƒĖ¢ į“µ į¶ įµ’įµ˜āæįµˆ Ź°įµ’Ź· Źøįµ’įµ˜ įµįµ’įµ— Ė¢įµ—įµ˜į¶œįµā€§ā€§" "į“µ įµ—Ź°ā±āæįµ į“µ įµ›įµƒįµįµ˜įµ‰Ė”Źø Ź³įµ‰į¶œįµƒĖ”Ė” Ė”įµ’Ė¢ā±āæįµ Ė¢įµ—Ź³įµ‰āæįµįµ—Ź° Ź·Ź°įµ‰āæ į“µ Ź³įµƒāæ įµ—įµ’āø“ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ’Ź·'įµˆ į“µ įµ‰āæįµˆ įµ˜įµ– įµƒįµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ–Ė”įµƒį¶œįµ‰?" "į“µ įµ‡Ź³įµ’įµ˜įµŹ°įµ— Źøįµ’įµ˜ įµ‡įµ˜įµ— į“µ į¶œįµƒāæ įµ—įµƒįµįµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµƒįµ˜Ź³įµƒāæįµ—ā€§ā€§ā€§" "į“µ į¶œįµƒāæ'įµ— įµįµ’ įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ ā±įµ—'Ė¢ įµˆįµ‰Ė¢įµ—Ź³įµ’Źøįµ‰įµˆ įµƒĖ¢ įµƒĖ”Ė¢įµ’ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ'Ė¢ įµ—įµ’! Źøįµƒįµā€§ā€§ā€§" "į“µ į¶œįµƒāæ Ė”įµ‰įµ— Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ—įµƒŹø į¶ įµ’Ź³ įµƒĖ¢ Ė”įµ’āæįµ įµƒĖ¢ Źøįµ’įµ˜'įµˆ Ė”ā±įµįµ‰ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź³įµ‰įµƒį¶œŹ°įµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆ įµƒįµįµƒā±āæā€§ "į“¼įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµƒāæ įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµ‰įµƒįµˆ Ź°įµ’Ź· įµˆįµ’ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰įµ‰Ė”?" "įµŹ°įµ į“µāø“ į“µ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ—įµ’ Ź·įµ‰įµƒįµ įµ—įµ’ įµįµ’įµ›įµ‰ įµįµ˜į¶œŹ°ā€§" "į“µ Ė¢įµ‰įµ‰ā€§ įµ‚įµ‰Ė”Ė” įµˆįµ’ Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµ—įµƒĖ”įµ įµ’Ź³ įµ‰įµƒįµ—? į“µ į¶œįµƒāæ Ė”įµ‰įµ— Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" "į¶œįµƒāæ Źøā»Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ—įµƒŹø? į“¾Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ‰ į“µ'įµˆ Ė”ā±įµįµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµƒŹø įµ‡Źø Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰ā€§" "į“¼į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰! į“¶įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ‰įµ— įµįµ‰ įµāæįµ’Ź· ā±į¶  Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰įµ‰Ė” Ź°įµ˜āæįµŹ³Źø įµ’Ź³ Ź·įµƒāæāæįµƒ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµįµ‰ ā±āæįµ›ā±įµ—įµ‰ā€§ā€§ā€§" "į“µ'įµ įµįµ’įµ’įµˆ į¶ įµ’Ź³ Ź³ā±įµŹ°įµ— āæįµ’Ź· įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ įµįµ’įµįµ‰āæįµ—āø“ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµ‰Ė£Ź°įµƒįµ˜Ė¢įµ—įµ‰įµˆā€§ā€§ā€§" "Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ į¶ įµ‰įµ‰Ė” į¶ Ź³įµ‰įµ‰ įµ—įµ’ įµ—įµ‰Ė”Ė” įµįµ‰ ā±į¶  į“µ į¶œįµƒāæ Ź°įµ‰Ė”įµ–āø“ įµ‡įµ˜įµ— į“µ'Ė”Ė” Ė¢įµ—įµƒŹø įµƒāæįµˆ Ź·įµ’āæ'įµ— Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ įµ˜āæĖ”įµ‰Ė¢Ė¢ Źøįµ’įµ˜ Ź·įµƒāæįµ— įµįµ‰ įµ—įµ’ā€§" "įµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢āø“ įµā±įµˆā€§ā€§" "į“µ'Ė”Ė” Ė”įµ‰įµ— Źøįµ’įµ˜ Ź³įµ‰Ė¢įµ— āæįµ’Ź·ā€§" "į“³įµ’įµ’įµˆ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰Ė¢ įµ—Ź°įµ‰āæ į¶ įµ‰Ė”įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµ’įµ›įµ‰ įµ‰įµ›įµ‰āæ į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰Ź³ įµ—įµ’ Ź°ā±įµ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµŹ³įµƒįµ‡įµ‡įµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµƒāæįµˆā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµā±Ė”įµ‰įµˆ Ź³įµ˜įµ‡įµ‡ā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ įµ—Ź°įµ˜įµįµ‡ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµƒįµįµƒā±āæā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ ā±āæįµƒĖ”Ė”Źø Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ā€§
į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°Źø āæįµ‰ā±įµŹ°įµ‡įµ’įµ˜Ź³ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµ—įµƒŹøĖ¢ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ "į“µįµ—'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ į¶ įµ˜āæ!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ āæįµ‰įµ‰įµˆįµ‰įµˆ Ė¢įµ’įµįµ‰ ā±įµįµ–Ź³įµ’įµ›įµ‰įµįµ‰āæįµ—Ė¢ įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Ź·įµ’Ź³įµįµ‰įµˆ įµ’āæā€§ į”†įµ’ Ź°įµ‰'Ė¢ Ė¢įµ—įµƒŹøā±āæįµ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ āæįµ’įµ— įµįµ’āæāæįµƒ Ė”įµ‰įµ— Ź°ā±įµ Ė¢įµ—įµƒŹø ā½įµƒāæįµˆ įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź°įµ‰ įµƒāæįµˆ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµˆā±Ė¢Ė”ā±įµįµ‰ įµƒĖ”Ė” įµ—Ź°įµ‰ āæįµ’ā±Ė¢įµ‰ į¶ Ź³įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµ’Ź³įµā¾ įµƒāæįµˆ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµˆįµ’įµ‰Ė¢āæ'įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° Ź³įµ’įµ’įµ įµ—įµ’ ā±āæį¶œĖ”įµ˜įµˆįµ‰ Ź°ā±įµā€§ į“³įµƒŹ³Źø įµ—Ź°įµ‰ Ė¢āæįµƒā±Ė” įµ‰įµ›įµ‰āæ į¶œŹ³įµƒĖ¢Ź°įµ‰Ė¢ Ź°įµ‰Ź³įµ‰āø“ įµƒāæįµˆ Ź°įµ‰ Ė”ā±įµįµ‰Ė¢ įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° į”†įµ–įµ’įµ—āø“ įµŹø Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆ'Ė¢ įµ–įµ˜įµ–įµ–Źøā€§ į“µ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµįµ‰įµ‰įµ– įµƒāæ įµ‰Źøįµ‰ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰įµāø“ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œįµƒāæ įµįµ‰įµ— įµ‰įµƒĖ¢ā±Ė”Źø įµƒāæįµŹ³Źø Ź·Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµƒāæāæįµ’ŹøĖ¢ Ź°ā±įµāø“ įµƒįµ‡Ė”įµ‰ā±Ė¢įµ— įµ˜āæā±āæįµ—įµ‰āæįµ—ā±įµ’āæįµƒĖ”Ė”Źøā€§ įµ€Ź°įµ‰Źø įµāæįµ’Ź· įµ‰įµƒį¶œŹ° įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ Ź·įµ‰Ė”Ė”āø“ įµ‡įµ˜įµ— į¶œįµƒāæ įµ‡įµ‰ įµƒįµ— įµ’įµˆįµˆĖ¢ Ė¢ā±āæį¶œįµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ’Ź³įµĖ¢ į¶ įµ’Ź³ įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ‰āæįµ‰įµŹøāø“ Ź·Ź°ā±į¶œŹ° į¶œįµƒāæ įµ–įµ˜įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź·Ź³įµ’āæįµ Ź·įµƒŹøā€§ į“®įµ˜įµ— įµ’įµ–įµ–įµ’Ė¢ā±įµ—įµ‰Ė¢ įµƒįµ—įµ—Ź³įµƒį¶œįµ—āø“ įµįµƒįµā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ā±Ź³ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆĖ¢Ź°ā±įµ– įµˆŹøāæįµƒįµā±į¶œ įµˆįµ˜įµ’ Ź·įµ’Ź³įµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ įµįµ’ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ āæā±į¶œįµ‰ įµ—įµ’ įµƒĖ”Ė”āø“ įµƒāæįµˆ į¶œįµƒāæ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ‡įµ‰ āæā±į¶œįµ‰Ź³ įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµƒāæ į“µ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—ā±įµįµ‰Ė¢ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµāæįµ’Ź·Ė¢ Ź°įµ‰'Ė¢ įµƒ įµ–įµƒį¶œā±į¶ ā±Ė¢įµ— įµƒāæįµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµāæįµ’Ź·Ė¢ įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒāæįµįµ‰Ź³ ā±Ė¢Ė¢įµ˜įµ‰Ė¢ į”†įµ’ įµ—Ź°įµ‰Źø į¶œįµƒāæ į¶œįµ’įµįµ‰ įµ˜įµ– Ź·ā±įµ—Ź° į¶œįµ’įµįµ–Ź³įµ’įµā±Ė¢įµ‰Ė¢ įµ—įµ’ į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ— į¶»įµ’āæįµ‰Ė¢ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµƒĖ”Ė¢įµ’ įµāæįµ’Ź·Ė¢ Ź°įµ‰ Ź³įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø įµ’įµ–įµ‰āæĖ¢ įµ˜įµ–āø“ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµ’āæį¶œįµ‰ ā±āæ įµƒ Ź·Ź°ā±Ė”įµ‰ įµˆįµ’įµ‰Ė¢ įµ—įµ’ Ė”ā±įµįµ‰ įµįµ‰ įµ’Ź³ Ź°ā±Ė¢ įµŹ³įµƒāæįµˆįµįµƒā€§ į“®įµ˜įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź°įµ‰ Ź°įµƒĖ¢ Ė”ā±įµā±įµ—Ė¢ įµƒāæįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµāæįµ’Ź·Ė¢ ā±įµ—ā€§ įµ€Ź°įµ‰Źø Ź·įµ‰Ź³įµ‰ įµ–Ė”įµƒŹøā±āæįµ Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµ‰įµ—Ė¢ Ź·Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ—įµ˜įµ‡įµ‡įµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ įµ—įµ’įµ‰ įµ’āæ įµƒ Ź³įµ’į¶œįµā€§ "įµ‚įµƒįµ—į¶œŹ° įµ’įµ˜įµ— Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµįµ’ā±āæįµāø“ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ’įµ’Ė”!" Źøįµ‰Ė”Ė”įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’įµ’įµ Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ’į¶œįµ įµ’į¶ į¶ ā€§ į“µįµ—Ė¢ Ź°ā±Ė¢ įµ’Ź·āæ Ź·įµƒŹø įµ’į¶  Ė¢Ź°įµ’Ź·ā±āæįµ Ź°įµ‰ į¶œįµƒŹ³įµ‰Ė¢ į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ā€§ įµ‚įµ‰ įµįµ’įµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ’įµįµ‰ ā±į¶œįµ‰ įµ˜āæįµ—ā±Ė” į¶ įµ‰Ė”įµ— įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ā€§ įµ€Ź°įµ‰ įµ–įµ‰įµ—Ė¢ į¶œįµƒįµįµ‰ ā±āæĖ¢ā±įµˆįµ‰ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ–įµ’įµ— įµįµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ’įµįµ‰ įµā±Ė¢Ė¢įµ‰Ė¢ā€§ "į“±įµƒĖ¢Źøāø“ įµ‡įµ’Źø!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ—įµ‰Ė”Ė”ā±āæįµ Ė¢įµ–įµ’įµ—āø“ Ź°įµ’Ė”įµˆā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµįµ’įµ‰įµ‡įµƒā€§ į“ŗįµ’Ź· Ź°įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ˜į¶œŹ° įµ’į¶  įµƒ Ź°įµ˜įµįµįµ‰Ź³āø“ įµ‡įµ˜įµ— Ė¢āæįµ˜įµįµĖ”įµ‰Ė¢ Ź·ā±įµ—Ź° Ė¢įµ–įµ’įµ—; Ź°įµ‰ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµˆįµ’įµ‰Ė¢ Ź·ā±įµ—Ź° įµ–įµ‰įµ’įµ–Ė”įµ‰āø“ įµƒįµ— Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— āæįµ’įµ— į¶ įµ’Ź³ Ė”įµ‰āæįµįµ—Ź° įµ’į¶  įµ—ā±įµįµ‰ā€§ į“µ įµāæįµ‰Ź· āæįµ’įµ— įµ—įµ’ Ė¢įµ˜įµįµįµ‰Ė¢įµ— įµƒ įµ‡įµ’įµƒŹ³įµˆ įµįµƒįµįµ‰āø“ įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ įµŹø Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆĖ¢ į¶œįµ’įµįµ–įµ‰įµ—ā±įµ—ā±įµ›įµ‰ āæįµƒįµ—įµ˜Ź³įµ‰ā€§ į“µ Ź·įµƒĖ¢ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµ—įµ’ įµįµƒįµįµ‰ Ė¢įµ’įµįµ‰ į¶ įµ’įµ’įµˆ Ź·Ź°įµ‰āæ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź°įµ‰Ė”įµˆ įµ˜įµ– įµƒ įµ–įµƒįµ—įµ—Źøā€§ "į“µ įµāæįµ’Ź· Źøįµ’įµ˜'įµˆ Ė”ā±įµįµ‰ įµ—įµ’ įµƒāæįµƒĖ”ŹøĖ¢įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ‰į¶œā±įµ–įµ‰āø“ įµ‡įµ˜įµ— į“µ į¶ įµ‰įµ‰Ė” Źøįµ’įµ˜ Ė¢Ź°įµ’įµ˜Ė”įµˆ įµƒįµ— Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— įµįµ‰įµ— įµƒ įµ—įµƒĖ¢įµ—įµ‰ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ‰Ė”ā±į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢āæįµ‰Ė¢Ė¢ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ "į“®įµ˜įµ— ā±į¶  į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€§ā€§ā€§" "į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ āæįµ’įµ— Ź°įµ‰Ź³įµ‰; įµ‡įµ‰Ė¢ā±įµˆįµ‰Ė¢āø“ Ź·įµ‰'Ź³įµ‰ įµ’āæĖ”Źø įµ‰įµƒįµ—ā±āæįµ ā±įµ—āø“ āæįµ’įµ— Ź³įµ‰įµ›įµ‰įµƒĖ”ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµ’Ź³įµįµ˜Ė”įµƒ!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµāø“ įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ Ź°įµ‰'Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ’āæĖ”Źø įµ–įµ‰Ź³Ė¢įµ’āæ įµ‡įµƒŹ³āæįµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ Ė”ā±į¶ įµ‰ā€§ įµ€Ź°įµ‰Źø Ė¢įµ–Ė”ā±įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źøāø“ įµ‰įµƒįµ—ā±āæįµ įµ‰įµ›įµ‰Ź³Źø Ė”įµƒĖ¢įµ— įµįµ’Ź³Ė¢įµ‰Ė”! "įµ€Ź°įµƒāæįµ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ’ įµįµ˜į¶œŹ° įµā±įµˆā€§ā€§ā€§" į“µ Ė¢įµƒŹ· Ź°įµ’Ź· Ė¢ā±āæį¶œįµ‰Ź³įµ‰ Ź°įµ‰'Ė¢ Ź·ā±įµ—Ź° įµŹ³įµƒįµ—ā±įµ—įµ˜įµˆįµ‰āø“ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź³įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø Ė¢įµ’ įµƒį¶ į¶ įµ‰į¶œįµ—ā±įµ’āæįµƒįµ—įµ‰Ė”Źø Ė¢Ź°įµ’Ź·Ė¢ įµƒįµ–įµ–Ź³įµ‰į¶œā±įµƒįµ—ā±įµ’āæā€§ į“¬į¶ įµ—įµ‰Ź³ įµ‰įµƒįµ—ā±āæįµāø“ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡įµ’ŹøĖ¢ įµ–įµ˜Ė”Ė”įµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ° ā±āæ į¶ Ź³įµ’āæįµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ‰Ė”įµ‰įµ›ā±Ė¢ā±įµ’āæā€§ į”†įµ‰įµƒįµ—įµ‰įµˆ Ė¢ā±įµˆįµ‰ įµ‡Źø Ė¢ā±įµˆįµ‰āø“ įµ—Ź°įµ‰Źø Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµ įµ—įµ’ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°ā€§ į”†įµ–įµ’įµ— įµƒāæįµˆ į“³įµƒŹ³Źø Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ Ź³įµ‰Ė¢įµ— į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ "į“·ā±įµˆāø“ įµˆįµ’įµ‰Ė¢ Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ‡įµ’Ė¢Ė¢ įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµ—įµ‰Ė”Ė” Ź°ā±įµ į“µ'įµˆ įµ‡įµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹøā±āæįµ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµƒįµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ įµ–Ė”įµƒį¶œįµ‰āø“ Ė¢įµ’ įµˆįµ’āæ'įµ— Ź·įµ’Ź³Ź³Źø!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ Ė”įµ‰įµƒāæā±āæįµ į¶œĖ”įµ’Ė¢įµ‰Ź³ā€§ "įµ‚įµƒā±įµ—āø“ į“µ'įµ›įµ‰ Ź·įµ’Ź³įµ įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź· įµįµ’Ź³āæā±āæįµ! įµ‚Ź°įµƒįµ—ā€§ā€§ā€§" "įµ€įµ‰Ė”Ė” Ź°ā±įµ Źøįµ’įµ˜'įµ›įµ‰ įµ‡įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµƒ Ź³įµ’įµ’įµ įµƒįµ— įµƒāæ ā±āæāæā€½" į“µ Ė¢įµ˜įµįµįµ‰Ė¢įµ—įµ‰įµˆā€§ įµ‚įµ‰ įµƒĖ”Ė” Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰įµˆ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ’āæāæįµƒ Ė”ā±įµįµ‰ ā±įµ— ā±į¶  Ź°įµ‰ įµāæįµ‰Ź· Ź°ā±Ė¢ Ė”įµ’ŹøįµƒĖ” Ź·įµ’Ź³įµįµ‰Ź³ Ė¢įµ—įµƒŹøįµ‰įµˆ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—āø“ įµ‰įµ›įµ‰āæ ā±į¶  ā±āæ Ė¢įµ˜į¶œŹ° į¶œā±Ź³į¶œįµ˜įµĖ¢įµ—įµƒāæį¶œįµ‰Ė¢ā€§ į“µįµ—'įµˆ į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ įµįµ’Ź³įµ‰ Ź³ā±Ė¢įµ įµ’į¶  įµ—Ź³įµ’įµ˜įµ‡Ė”įµ‰ įµ—Ź°įµƒāæ ā±įµ—Ė¢ Ź·įµ’Ź³įµ—Ź°! į“¼āæĖ”Źø ā±įµįµƒįµā±āæįµ‰ ā±į¶  Ź°įµ‰ įµāæįµ‰Ź· Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ āæįµ’įµ— įµ’āæĖ”Źø į¶œā±įµ›ā±Ė” įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ įµ‡įµ˜įµ— įµƒĖ”Ė¢įµ’ Ė¢Ź°įµƒŹ³įµ‰įµˆ įµƒ įµ–įµƒįµ—įµ—Źøā€§ā€§ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź³įµ‰įµƒĖ”ā±Ė¢įµ‰Ė¢ Ź°įµ’Ź· Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµįµ’ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ āæā±į¶œįµ‰āø“ āæįµ’ įµįµƒįµ—įµ—įµ‰Ź³ Ź·Ź°įµƒįµ—āø“ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµƒįµ–įµ–Ź³įµ’įµ›įµ‰Ė¢ įµ’į¶  Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ‰įµ– įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµ‰įµƒį¶œįµ‰ Ź·Ź°įµ‰āæ įµ—Ź°įµ‰Źø'Ź³įµ‰ įµƒįµ— įµ’įµˆįµˆĖ¢ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ˜āæįµˆįµ‰Ź³Ė¢įµ—įµƒāæįµˆĖ¢ Ź°ā±Ė¢ Ė”įµ’ŹøįµƒĖ”įµ—Źø įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµŹ³įµ˜Ė¢įµ—Źø įµŹ³įµƒįµ‡āø“ įµƒĖ”įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ‰Ė¢āæ'įµ— įµƒįµŹ³įµ‰įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° ā±įµ—ā€§ į““ā±Ė¢ įµįµ’įµƒĖ” ā±āæ Ė”ā±į¶ įµ‰ ā±Ė¢ Ė¢Ź°įµ’Ź·ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµ’Ź³Ė”įµˆ Ź°įµ’Ź· įµŹ³įµ‰įµƒįµ— Ź°įµ‰ į¶œįµƒāæ įµ‡įµ‰āø“ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµ’āæ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ė¢ā±įµˆįµ‰ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµƒā±įµˆ į¶œįµƒįµ— įµƒāæįµˆ įµįµ’įµ˜Ė¢įµ‰ įµįµƒįµįµ‰ā€§ į“µ Ź·įµƒĖ¢ įµ—Ź°ā±āæįµā±āæįµ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ— įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź³įµ’įµŹ³įµƒįµįµįµ‰ įµ‰āæįµˆįµ‰įµˆāø“ įµƒāæįµˆ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµ’į¶ į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ‰Ė”įµ‰įµ›ā±Ė¢ā±įµ’āæā€§ į“µ Ź·Ź°ā±Ė¢įµ–įµ‰Ź³įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµāæįµ’Ź· Ź·Ź°įµƒįµ— įµ—ā±įµįµ‰ Źøįµ’įµ˜ įµįµ’ įµ—įµ’ įµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆ Ź·įµ’Ź³įµā€§ā€§ā€§" "į“µįµ įµ—įµ’ įµƒŹ³Ź³ā±įµ›įµ‰ įµƒįµ— āø įµ’'į¶œĖ”įµ’į¶œįµ ā±āæ įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į‘«įµ˜ā±įµ‰įµ—Ė”Źø įµƒāæĖ¢Ź·įµ‰Ź³įµ‰įµˆāø“ Ė¢įµ’ įµƒĖ¢ įµ—įµ’ āæįµ’įµ— Ė¢įµ—ā±Ź³ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ Ź·Ź°įµ’ Ė”įµ‰įµƒāæįµ‰įµˆ įµ’āæ Ź°ā±įµ įµ˜āæįµƒŹ·įµƒŹ³įµ‰Ė¢ā€§ į“¼āæĖ”Źø įµįµ‰ įµƒāæįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·įµ‰Ź³įµ‰ įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ įµƒįµ— įµ‡Źø įµ—Ź°įµ‰ įµ‰āæįµˆ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź³įµ’įµŹ³įµƒįµįµįµ‰ā€§ į“¼Ź° Ź°įµ’Ź· į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź·įµ’įµ˜Ė”įµˆāæ'įµ— Ė”ā±įµįµ‰ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ ā±įµ—; į“µ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶œŹ°įµ˜į¶œįµĖ”įµ‰ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ āæįµ’įµ—ā±įµ’āæ įµ’į¶  Ź°ā±įµ į¶ įµ˜Ź³ā±įµ’įµ˜Ė¢ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ Ė¢ā±įµŹ°įµ—ā€§ "į““įµ’Ź·'Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ’įµ‰?" į“µ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆā€§ "įµ‚įµƒāæāæįµƒ į¶œŹ°įµ‰į¶œįµā€§ā€§ā€§" "į“µĖ”Ė” įµ—įµƒįµįµ‰ įµƒ Ė”įµ’įµ’įµ įµƒįµ— įµŹø įµ—įµ’įµ‰ įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź· įµįµ’Ź³āæā±āæįµā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆāø“ įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ Ė”ıįµ‰ įµˆįµ’Ź·āæ į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ—įµƒįµ‡Ė”Źø Ź·ā±įµ—Ź° įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµƒĢŠŹøā±āæįµ įµƒįµįµƒā±āæĖ¢įµ— Ź°ā±įµā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ— įµ—ā±įµįµ‰ ā±Ė¢ ā±įµ—?" į“µ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒŹøāø“ Ź³įµ’įµ˜Ė¢ā±āæįµ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į“¼Ź°āø“ į“µ įµįµ’įµ— įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ įµƒįµ— Ź·įµ’Ź³įµ! į“°įµ’āæ'įµ— Ź·įµƒāæįµ— į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ Ė¢įµ˜Ė¢įµ–ā±į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢āø“ āæįµ’Ź³ įµ‡įµ‰ Ė”įµƒįµ—įµ‰ įµ—Ź°įµ‰Ź³įµ‰!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰āø“ įµ‡įµ˜įµ— į“µ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶œŹ°įµ‰į¶œįµ įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ įµ—įµ’įµ‰ā€§ "įµ‚Ź°įµƒįµ— įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ—įµ’įµ‰?" į“µ į¶œįµƒĖ”Ė”įµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ—ā€§ į““įµ‰ į¶œŹ°įµ‰į¶œįµįµ‰įµˆ ā±įµ—āø“ įµƒāæįµˆ āæįµ’ Ź³įµ‰įµˆāæįµ‰Ė¢Ė¢ā€§ "į”†įµ—ā±Ė”Ė” įµįµ’ įµ‰įµƒĖ¢Źø įµ’āæ ā±įµ—ā€§" "įµ‚ā±Ė”Ė” įµˆįµ’!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒĖ”Ė”įµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ— įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė”įµ‰į¶ įµ—ā€§ "į“øįµƒĖ¢įµ— į“µ į¶œįµƒāæ Ź³įµ‰į¶œįµƒĖ”Ė” įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ Ź³įµ‰įµįµƒā±āæ į¶ įµ’į¶œįµ˜Ė¢Ė¢įµ‰įµˆ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢į¶œŹ³įµ‰įµ‰āæ įµ‡Źø Ź·ā±įµ—Ź° į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµˆįµ’āæ'įµ— įµ—Ź°ā±āæįµ Źøįµ’įµ˜ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµįµƒįµˆįµ‰ ā±įµ— įµ—Ź°Ź³įµ’įµ˜įµŹ° įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµƒĖ”į¶  įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź³įµ’įµŹ³įµƒįµįµįµ‰!" į“µ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź²įµ‰į¶œįµ—įµ‰įµˆāø“ Ź³įµ‰įµŹ³įµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Ė¢įµƒŹøā±āæįµ ā±įµ— Ź³ā±įµŹ°įµ— įµƒĖ¢ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ į“µ Ė¢įµƒā±įµˆ ā±įµ—; įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ Ź°įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— įµ’āæįµ‰ įµ—įµ’ įµƒįµˆįµā±įµ— įµ›įµ˜Ė”āæįµ‰Ź³įµƒįµ‡ā±Ė”ā±įµ—Źøā€§ į“¬Ė¢ Ź·įµƒĖ”įµā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµ‰įµ—Ė¢āø“ į“µ įµ˜Ė¢įµ‰įµˆ įµŹø Ė¢įµ˜įµ–įµ‰Ź³į¶œįµ’įµįµ–įµ˜įµ—įµ‰Ź³ įµˆįµ‰įµ—įµ‰į¶œįµ—ā±įµ’āæ Ź°įµ‰įµƒŹ³ā±āæįµ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµƒāæįµˆ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€§ "įµ‚Ź°Źø Źøįµ‰ Ė”ā±įµįµ–ā±āæįµāø“ įµ‡įµ’ā±?" "į“µ įµ—Ź³ā±įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµƒŹø Ź°įµ‰Ź³įµ‰āø“ įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ į“µ Ź³įµƒāæ įµ—įµ’ į¶ įµƒĖ¢įµ— āæįµ’įµ— Ė”įµ’įµ’įµā±āæįµ Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ į“µ Ź·įµƒĖ¢ įµįµ’ā±āæįµā€§ā€§ā€§" į“ŗā±į¶œįµ‰ Ė¢įµƒįµ›įµ‰āø“ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ "į“¶įµ‰Ė¢įµ— įµįµƒįµįµ‰ Ė¢įµ˜Ź³įµ‰ āæįµ’įµ— įµ—įµ’ ā±āæįµ—įµ‰Ź³į¶ įµ‰Ź³įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź°ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµįµ’įµ— ā±įµ—āø“ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢; įµ‰įµ›įµ‰Ź³Źøįµ—Ź°ā±āæįµ'Ė¢ į¶ ā±āæįµ‰!" į“¼į¶  į¶œįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰āø“ Ź·įµ‰ įµˆā±įµˆāæįµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµƒāæŹø į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³Ė¢ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ—ā€§ į“¼āæĖ”Źø įµ—Ź°ā±āæįµ įµ˜āæįµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ” ā½ā±į¶  įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµā¾ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ āæįµ’įµ— įµ—įµ’ Ė¢įµ—Ź³įµ‰Ė¢Ė¢įµ‰įµˆ įµ’āæ Ė”įµƒį¶œįµ įµ’į¶  įµ‡įµ˜Ė¢ā±āæįµ‰Ė¢Ė¢ įµ—įµ’įµˆįµƒŹøāø“ įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ Ź°įµ‰'Ė¢ įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ į¶œįµ’įµįµ‰ įµ˜įµ– Ź·ā±įµ—Ź° Ź·Ź°įµƒįµ— įµ—įµ’ įµˆįµ’ Ź·ā±įµ—Ź° Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ Ź·įµ’Ź³įµā€§ "į“øįµ‰įµ—'Ė¢ Ė¢įµ‰įµ‰; Ź°įµ‰ Ė”ā±įµįµ‰Ė¢ Ź²įµ‰Ė”Ė”Źøį¶ ā±Ė¢Ź°āø“ įµįµƒŹ³įµƒįµ—įµ‰āø“ įµįµ‰Ź³įµįµƒā±įµˆ įµįµƒāæ įµƒāæįµˆ įµ‡įµƒŹ³āæįµƒį¶œĖ”įµ‰ įµ‡įµ’Źøā€§ā€§ā€§" "į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ Ź°įµ‰ įµįµ‰įµ—Ė¢ įµ’į¶ į¶  Ź·įµ’Ź³įµ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ įµ‰įµ›įµ‰āæā±āæįµĖ¢; Ź°įµ‰ įµā±įµŹ°įµ— įµ‡įµ‰ įµ—įµ’ Ź·įµ’Ź³āæ įµ’įµ˜įµ— įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒŹøāø“ įµƒĖ”įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ° Ź°įµ‰'įµˆ įµƒįµ–įµ–Ź³įµ‰į¶œā±įµƒįµ—įµ‰ ā±įµ—!" "į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź²įµ˜įµįµ–įµ‰įµˆ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—Ė”įµ‰įµˆ įµƒįµ— įµāæįµ’į¶œįµā±āæįµ į¶ Ź³įµ’įµ į¶ Ź³įµ’āæįµ— įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ įµ‚Ź°įµƒįµ—'Ė¢ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµˆįµ’ā±āæįµ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€§ā€§ā€§ "į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ āæįµ’įµ— Ź°įµ‰Ź³įµ‰āø“ į¶œŹ°įµ‰į¶œįµ įµ‡įµƒį¶œįµ įµƒį¶ įµ—įµ‰Ź³ Ź°ā±Ė¢ Ė¢Ź°ā±į¶ įµ—ā€§ įµāæĖ”įµ‰Ė¢Ė¢ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ į¶ įµ’Ź³ Ė”įµ˜āæį¶œŹ°ā€§ā€§ā€§" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ "į“¼Ź°āø“ Ź°įµ‰'Ė¢ Ė¢įµ—įµƒŹøā±āæįµ Ź°įµ‰Ź³įµ‰? į“µ Ź·įµƒĖ¢ įµįµ’āæāæįµƒ įµįµ‰įµ— Ź°ā±įµ įµƒ Ė¢įµ˜Ź³įµ–Ź³ā±Ė¢įµ‰ įµįµ‰įµƒĖ”ā€§ į“µ įµˆā±įµˆāæ'įµ— įµāæįµ’Ź· Ź°įµ‰'Ė¢ Ė¢įµ—įµƒŹøā±āæįµ Ź·ā±įµ—Ź° Źøįµ’įµ˜!" į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ė¢įµƒā±įµˆ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ė¢Ź°įµ˜įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ ā±āæ Ź°ā±Ė¢ į¶ įµƒį¶œįµ‰ā€§ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ź·įµ‰āæįµ— įµƒį¶œŹ³įµ’Ė¢Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—Ź³įµ‰įµ‰įµ— įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµ‰įµ–įµ— įµ’āæ įµ‡Ź³įµƒā±āæĖ¢įµ—įµ’Ź³įµā±āæįµ įµ’āæ Ź·Ź°įµƒįµ— Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ įµˆįµ’ā€§ į“¼āæį¶œįµ‰ Ź°ā±Ė¢ Ė¢Ź°ā±į¶ įµ— įµ‰āæįµˆįµ‰įµˆāø“ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·įµƒā±įµ—įµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµƒĖ¢įµ— įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ į¶œĖ”įµ‰įµƒŹ³ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ź°įµ‰įµƒįµˆā±āæįµ įµ’įµ›įµ‰Ź³ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€§ "į“¾Ź°įµ‰Ź·; Ė”įµ’āæįµ įµˆįµƒŹø įµ’āæ įµŹø į¶ įµ‰įµ‰įµ—āø“ įµƒĖ”Ė” Ź·Ź°ā±Ė”Ė¢įµ— įµƒįµ›įµ’ā±įµˆā±āæįµ įµ˜āæįµˆįµ˜įµ‰ įµ˜Ė¢įµ‰ įµ’į¶  įµŹø įµ—įµ’įµ‰!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµ’įµ— Ź·Ź°įµƒįµ— Ź°įµ‰ Ź·įµ’Ź³įµįµ‰įµˆ įµ’āæ į¶ įµ’Ź³ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ”Ė” įµˆįµƒŹø įµ’āæĖ”Źø įµ—įµ’ Ź³įµ‰įµ—įµ˜Ź³āæ įµ—įµ’ į¶ ā±āæįµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā±āæįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜į¶œŹ°ā€§ "į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ Ź°įµ‰'Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ į¶ ā±Ź³Ė¢įµ— įµ’āæįµ‰ įµ—įµ’ į¶ įµƒĖ”Ė” įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ– įµ—įµ’āæā±įµŹ°įµ—ā€§ā€§ā€§" į“µ įµ—įµ’Ė”įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“¶įµ˜Ė¢įµ— įµ—Ź°įµ‰āæāø“ įµƒ į¶œįµ’įµįµįµ’įµ—ā±įµ’āæ įµ’į¶œį¶œįµ˜Ź³Ź³įµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ—įµˆįµ’įµ’Ź³Ė¢ ā±āæ į¶ Ź³įµ’āæįµ—ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ ā±āæįµ›įµ‰Ė¢įµ—ā±įµįµƒįµ—įµ‰āø“ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµ—įµ’ į¶ ā±āæįµˆ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµ‡įµ‰ā±āæįµ į¶ įµ’Ė”Ė”įµ’Ź·įµ‰įµˆ įµ‡Źø į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€§ā€§ā€§ į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµ‡Ė”įµƒįµ‡įµ‡įµ‰įµˆ; ā±įµ— Ź·įµ’āæ'įµ— įµ‰āæįµˆ Ź·įµ‰Ė”Ė”ā€§ "į“¾į“øį“¬į“ŗį“·įµ€į“¼į“ŗā€½" į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ė¢į¶œŹ³įµ‰įµƒįµįµ‰įµˆ ā±āæ į¶ įµ˜Ź³Źøāø“ Ź·Ź°ā±į¶œŹ° įµƒŹ·įµ’įµįµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ˜āæįµ‡įµ‰įµāæįµ’Ź·āæĖ¢įµ— įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“¹Źø Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµƒįµ— į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ "į“³įµ‰įµ— Ė”įµ’Ė¢įµ—āø“ į“¾įµƒįµ—ā€§ā€§ā€§" "į“µ'įµ įµ—įµƒĖ”įµā±āæįµ įµ—įµ’ Źøįµ’įµ˜!" į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“ŗįµ’Ź· į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°ā±āæįµ Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰ā€§ "į¶»ā±įµ– ā±įµ—āø“ į“±įµ˜įµįµ‰āæįµ‰; Ź°įµ‰'Ė¢ Ź³įµ‰Ė¢įµ—ā±āæįµ!" "į““įµ‰ ā±Ė¢ įµįµ‰ įµ‰įµįµ–Ė”įµ’Źøįµ‰įµ‰; įµįµ’įµ›įµ‰ įµ’įµ›įµ‰Ź³!" "į““įµ‰ āæįµ‰įµ‰įµˆĖ¢ įµ–įµ‰įµƒį¶œįµ‰ įµƒāæįµˆ į‘«įµ˜ā±įµ‰įµ—āø“ āæįµ’įµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ Ė”įµ’įµ˜įµˆā€§ā€§ā€§ "į”†Ź°įµ‰Ė”įµˆįµ’āæāø“ į“µ įµ—įµ’Ė”įµˆ Źøįµ‰ įµ—įµ’ Ė¢įµ—įµ‰įµ– įµƒĖ¢ā±įµˆįµ‰!" "įµ‚įµ‰Ė”Ė” į“µ įµ—įµ’Ė”įµˆ Źøįµ’įµ˜ įµ—įµ’ā€§ā€§ā€§" "į“µĖ”Ė” į¶œŹ³įµ˜Ė¢Ź° Źøįµ‰ įµ—įµ’ Ė¢įµā±įµ—Ź°įµ‰Ź³įµ’įµ’āæĖ¢ į”†Ź°įµ‰Ė”ā€§ā€§ā€§" "į“ŗįµ’! į““įµ‰'Ė¢ įµ’į¶ į¶  įµ—Ź°įµ‰ į¶œĖ”įµ’į¶œįµ įµƒāæįµˆ į“µ'įµ Ė”įµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Ź°ā±įµ Ė¢įµ—įµƒŹøā€§ā€§ā€§" "į“µ Ź°įµƒįµˆ Ź°ā±įµ Ė”ā±įµįµ– įµƒĖ”Ė” įµˆįµƒŹøāø“ Ė¢įµ’ įµ—Ź°įµ‰ Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— Ź°įµ‰ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’ā€§ā€§ā€§" "į““įµ‰'Ė¢ Ė”ā±įµįµ–ā±āæįµ įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ Ź°įµ‰'Ė¢ Ė¢įµ’Ź³įµ‰ā€§ā€§ā€§" "į“±ā±įµ—Ź°įµ‰Ź³ Ź·įµƒŹø į“µ'Ė”Ė” įµ–įµ˜āæā±Ė¢Ź° Ź°ā±įµāø“ į¶ įµ’Ź³ Ź°įµ‰ į¶ Ź³įµƒįµ—įµ‰Ź³āæā±į¶»įµ‰ā€§ā€§ā€§" "į“µ Ė”įµ‰įµ— Ź°ā±įµā€§ā€§ā€§" "įµ‚įµ‰Ė”Ė” įµ—Ź°įµ‰āæ į“µ į¶ į“µį“æį“± į““į“µį“¹!" įµ‚įµ‰ įµƒĖ”Ė” Ė¢ā±Ė”įµ‰āæįµ—Ė”Źø Ė¢įµ—įµ’įµ’įµˆ ā±āæ Ė¢Ź°įµ’į¶œįµ įµƒĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ‰į¶œŹ°įµ’ įµ’į¶  į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢āø“ Ź·ā±įµ—Ź° Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·Ź°ā±įµįµ–įµ‰Ź³ā±āæįµā€§ įµ‚įµ‰ įµƒĖ”Ė” Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°įµ‰įµˆ įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ Ź°įµ‰'Ė¢ įµįµ’āæāæįµƒ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—įµ’ į¶œŹ°įµ’įµ’Ė¢įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµƒįµ—įµ‰ā€§ā€§ā€§ "į“øā±Ė¢įµ—įµ‰āæ įµ—įµ’ įµįµ‰āø“ į“±įµ˜įµįµ‰āæįµ‰; į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė”įµ’įµ›įµ‰Ė¢ Ź°ā±Ė¢ Ź²įµ’įµ‡ įµƒįµ— Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź³įµ‰Ė¢įµ—įµƒįµ˜Ź³įµƒāæįµ— įµƒāæįµˆā€§ā€§ā€§" į“µ Ė¢įµƒŹ· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ—įµ‰įµƒŹ³Źø įµ‰Źøįµ‰įµˆ āæįµ’Ź·ā€§ā€§ā€§ "Źøįµ’įµ˜ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµƒ Ė¢į¶œįµ’Ź³įµ‰ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ—įµ—Ė”įµ‰ Ź·ā±įµ—Ź° įµįµ‰āø“ įµįµƒįµįµ‰ įµ’āæ; įµ‡įµ˜įµ— į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ įµ‡įµ‰įµ‰āæ āæįµ’įµ—Ź°ā±āæįµ įµ‡įµ˜įµ— įµā±āæįµˆ įµ—įµ’ įµ‰ā±įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµ’į¶  įµ˜Ė¢ įµƒįµ— įµ’įµ˜Ź³ Ź·įµ’Ź³Ė¢įµ—! į““įµ’Ź· įµˆįµƒŹ³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" "į”†ā±āæį¶œįµ‰ Ź·Ź°įµ‰āæ įµˆįµ’ā€§ā€§ā€§" "įµ‚į“± į“¬į“æį“± į¶ į“æį“µį“±į“ŗį“°į”†āø“ į“¬į“ŗį“° į““į“± į“°į“¼į“±į”†į“ŗ'įµ€ į“°į“±į”†į“±į“æā±½į“± į“±į“µįµ€į““į“±į“æ į“¼į¶  įµį”†!" į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ė¢įµ—įµ’įµįµ–įµ‰įµˆāø“ Ź°įµƒŹ³įµˆā€§ "įµ‚Ź°Źø įµƒŹ³įµ‰āæ'įµ— Źøįµ’įµ˜ā€§ā€§ā€§" "į“µ į“æį“¬įµ€į““į“±į“æ įµ€į“¬į“·į“± įµ€į““į“± į“®į“øį“¬į¶œį“· į“±Źøį“± įµ€į““į“¬į“ŗ įµ€į“¼ į““į“¬ā±½į“± į“¹Źø į¶ į“æį“µį“±į“ŗį“° į¶ į“µį“æį“±į“°!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œŹ³ā±įµ‰įµˆāø“ įµƒĖ¢ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ė¢įµƒŹ· Ź°ā±įµ Ź·ā±Ė”Ė”ā±āæįµĖ”Źø āæįµ’įµ— įµā±įµ›įµ‰ į“¬ į¶ ā±įµŹ°įµ— įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ź·įµ’įµ˜Ė”įµˆā€§ "į“³įµ’ įµƒŹ°įµ‰įµƒįµˆāø“ įµ‰įµ˜įµįµ‰āæįµ‰ā€§ į”†į‘«įµ˜įµƒĖ¢Ź° įµįµ‰ įµƒĖ¢ Ė”įµ’āæįµ įµƒĖ¢ Źøįµ’įµ˜ Ė”įµ‰įµ— ā±įµ— įµįµ‰įµƒāæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ā€§ā€§" į“¶įµ˜Ė¢įµ— įµ—Ź°įµ‰āæāø“ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ–ā±į¶œįµįµ‰įµˆ įµ˜įµ– įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ Ź·Ź°įµ’ į¶ įµ‰Ė”įµ— įµįµ’Ź³įµ‰ Ė¢įµ’Ź³įµ‰ įµ—Ź°įµƒāæ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ įµ—įµ’įµ‰ Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµ˜įµ‡įµ‡įµ‰įµˆ ā±įµ—ā€§ į“µāæ įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢āø“ Ź°įµ‰ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ į“±įµ›įµ‰āæ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ė¢įµƒŹ· įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ Ė¢ā±āæį¶œįµ‰Ź³ā±įµ—Źø ā±āæ įµā±įµ›ā±āæįµ įµ˜įµ– Ź°ā±Ė¢ Ė”ā±į¶ įµ‰'Ė¢ Ź·įµ’Ź³įµ įµ—įµ’ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ā€§ į“ŗįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ź°įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ į¶œįµƒĖ”Ė”įµ‰įµˆ įµƒāæŹø įµ–įµ‰Ź³Ė¢įµ’āæ įµƒ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆāø“ įµ˜āæįµ—ā±Ė” įµ—įµ’įµˆįµƒŹøā€§
https://i.imgflip.com/8l28ey.gif https://i.imgflip.com/8l2844.gif https://i.imgflip.com/8l285d.gif https://i.imgflip.com/8l288v.gif
ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–“ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–“ā–ˆā–’ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–“ā–‘ā–“ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘
į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā ˜ į“µ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµƒ Ź°įµƒāæįµˆ Ź·ā±įµ—Ź° Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—Ź°ā±āæįµāø“ įµā±įµˆā€§ [įµ—įµƒįµįµ‰Ė¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·ā±įµ—Ź° Ź°ā±įµāø“ įµ‡Źø įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµƒāæįµˆ] į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ [įµā±įµįµĖ”ā±āæįµ] į“øįµ’įµ›įµ‰ā€§ā€§ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā ˜ [įµŹ³įµ’įµƒāæĖ¢ ā±āæ įµˆā±Ė¢įµįµ˜Ė¢įµ—] į“øįµ’įµ›įµ‰? įµ€Ź°įµƒįµ—'Ė¢ įµ—įµ’įµ’ įµ‡Ź³įµ˜įµ—įµƒĖ”ā€§ā€§ā€§ į“øįµ‰įµ—'Ė¢ įµˆįµ’ ā±įµ—! [į¶ Ź³įµ’įµ ā±āæĖ¢ā±įµˆįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµˆā±Ė¢įµįµ˜ā±Ė¢įµ‰] į“µįµ—'Ė¢ Ź·įµ’Ź³įµā±āæįµāø“ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡? į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ į“µ'įµ Ė¢įµ’Ź³Ź³Źøāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒįµįµ‰ įµ—įµ’ įµįµ‰ į¶ įµ’Ź³ Ź°įµ‰Ė”įµ–ā€§ā€§ā€§ įµƒāæįµˆ į“µ į¶ įµƒā±Ė”įµ‰įµˆ! [į¶œŹ³ā±įµ‰Ė¢ įµƒāæįµˆ āæįµ‰įµƒŹ³Ė”Źø įµˆŹ³įµ’Ź·āæĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ ā±āæ įµ—įµ‰įµƒŹ³Ė¢] į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā ˜ į“µįµ—'Ė¢ įµƒĖ”Ź³ā±įµŹ°įµ—āø“ įµā±įµˆā€§ Źøįµ’įµ˜ āæįµ‰įµ‰įµˆ įµ—įµ’ į¶œŹ³įµ‰įµƒįµ—įµ‰ įµƒ įµˆā±įµ›įµ‰Ź³Ė¢ā±įµ’āæā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ į“°ā±įµ›įµ‰Ź³Ė¢ā±įµ’āæāø“ įµ‰Ź°? į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā ˜ [ā±įµā±įµ—įµƒįµ—įµ‰Ė¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ Ė”įµƒįµ˜įµŹ°] į““įµƒŹ³įµˆŹøā»Ź°įµƒŹ³ā»Ź°įµƒŹ³ā€§
į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā ˜ [įµ–ā±į¶œįµĖ¢ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµ˜įµ–] į“¬āæŹø Ė¢ā±įµāæ įµ’į¶  į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ? į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ā ˜ įµŹ°āø“ įµƒį¶ Ź³įµƒā±įµˆ āæįµ’įµ—āø“ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€§ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā ˜ į“¹įµƒŹøįµ‡įµ‰ Ź°įµ‰'Ė¢ įµ’āæ įµ›įµƒį¶œįµƒįµ—ā±įµ’āæā€§ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā ˜ į“°įµ’āæ'įµ— įµ‡įµ‰ Ė¢ā±Ė”Ė”Źø! įµ‚įµ‰ įµƒĖ”Ź·įµƒŹøĖ¢ įµ—įµƒįµįµ‰ įµ’įµ˜Ź³ įµ—Ź³ā±įµ–Ė¢ įµ—įµ’įµįµ‰įµ—Ź°įµ‰Ź³āø“ [Ź°ā±Ė¢ įµ‰Źøįµ‰Ė¢įµ—įµƒĖ”įµ įµ‰āæĖ”įµƒŹ³įµįµ‰Ė¢ įµƒįµ— į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ] įµ—įµ’ įµįµ‰įµ‰įµ– įµƒāæ įµ‰Źøįµ‰ įµ’āæ įµ‰įµƒį¶œŹ° įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ā€§ įµ‚Ź°įµƒįµ—'Ė¢ įµ—įµƒįµā±āæįµ įµ—Ź°įµƒįµ— į¶œŹ³įµ’įµ’įµ Ė¢įµ’ Ė”įµ’āæįµ? [Ė”įµ’įµ’įµĖ¢ įµƒįµ— Ź°ā±Ė¢ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°] į““įµā€§ā€§ā€§ į“¹įµƒŹøįµ‡įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ ā±Ė¢ Ė¢įµ—įµ˜į¶œįµā€§ [įµ’ā±Ė”Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ Ź°ā±āæįµįµ‰Ė¢ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ‰įµ‰Ė¢ įµƒ Ė”ā±āæįµ‰ įµ’į¶  į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³Ė¢ į¶œįµ’įµā±āæįµ] į“¬Ź°āø“ į¶ įµ’Ź³ā€”įµ—Ź°įµ‰Ė¢įµ‰ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³Ė¢ įµƒŹ³įµ‰ įµ‡Ė”įµ’į¶œįµā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµƒŹø! [į¶ Ė”ā±įµ–Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ’įµƒįµˆ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ‰āæįµˆĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ˜Ė¢įµ—įµ’įµįµ‰Ź³Ė¢ Ź°įµ˜Ź³Ė”ā±āæįµ ā±āæįµ—įµ’ įµ–įµƒĖ¢Ė¢ā±āæįµ įµįµƒŹ³įµ‡įµƒįµįµ‰ įµ—Ź³įµ˜į¶œįµ; Ė¢ā±įµŹ°Ė¢] įµ€Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Ź·įµ‰ įµįµ’ā€§ į“ŗā±į¶œįµ‰āø“ įµ’įµ–įµ‰āæ įµ–įµƒįµ—Ź°ā€§ [Ź°ā±Ė¢ įµ–įµƒįµ—Ź° ā±Ė¢ āæā±į¶œįµ‰ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ–įµƒŹ³įµĖ”Źø] į““įµ? į“¹įµā€§ā€§ā€§ į““įµ‰Źø! įµ‚įµ‰Ė”Ė”āø“ įµįµƒŹøįµ‡įµ‰ Ź°įµ‰ Ź²įµ˜Ė¢įµ— āæįµ‰įµ‰įµˆĖ¢ įµƒ Ė”ā±įµ—įµ—Ė”įµ‰ ā±āæį¶œįµ‰āæįµ—ā±įµ›įµ‰ā€§ [į¶œįµ˜įµ—Ė¢ įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į“·Ź³įµ˜Ė¢įµ—Źø į“·Ź³įµƒįµ‡ įµˆā±Ė¢įµ–Ė”įµƒŹøā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ‰į¶œŹ³įµ‰įµ— į¶ įµ’Ź³įµįµ˜Ė”įµƒ įµ’āæ įµƒ įµ–ā±Ė”Ė”įµ’Ź·; įµ—Ź°įµ‰ Ė¢ā±įµāæ įµ‡Ė”ā±āæįµįµ‰Ź³Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµ’Ź³įµˆĖ¢ "į”†įµ‰į¶œŹ³įµ‰įµ— į¶ įµ’Ź³įµįµ˜Ė”įµƒ" Ź·ā±įµ—Ź° įµƒŹ³Ź³įµ’Ź·Ė¢ įµ–įµ’ā±āæįµ—ā±āæįµ įµƒįµ— ā±įµ—] įµ€Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Ź·įµ‰ įµįµ’ā€§ [įµ–įµ‰įµƒįµĖ¢ įµ’įµ›įµ‰Ź³ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµƒĖ¢Ź° Ź³įµ‰įµā±Ė¢įµ—įµ‰Ź³ įµƒāæįµˆ Ė”įµ’įµ’įµĖ¢ įµƒįµ— Ź°ā±Ė¢ Ź·įµƒįµ—į¶œŹ°; Ź°įµ‰ Ė¢Ė”įµ’Ź·Ė”Źø įµ‡įµ‰įµā±āæĖ¢ įµ—įµ’ Ź·įµ’Ź³Ź³Źø] į“¹įµƒŹøįµ‡įµ‰ Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ‰Ė¢āæ'įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµįµ‰ į¶ įµ’Ź³įµįµ˜Ė”įµƒ įµƒāæŹøįµįµ’Ź³įµ‰ā€§
š–²š—‰š—ˆš—‡š—€š–¾š–”š—ˆš–»: š–®š—ˆš—, š—š—š—‚š—Œ š—‚š—Œ š—Œš—ˆ š—€š—‹š–¾š–ŗš— š—š–ŗš—š—‚š—‡š—€ š—’š—ˆš—Ž š—‚š—‡ š–¼š—…š–ŗš—Œš—Œ š—š—‚š—š— š—†š–¾, š–¬š—‹. š–Ŗš—‹š–ŗš–»š—Œ. 'š–¢š–ŗš—Žš—Œš–¾ š—‡š—ˆš—, š—’š—ˆš—Ž'š—‹š–¾ š—‡š—ˆš— š—ˆš—‡š—…š—’ š—†š—’ š–»š—ˆš—Œš—Œ, š—’š—ˆš—Ž'š—‹š–¾ š–ŗš—…š—Œš—ˆ š—†š—’ š–¼š—…š–ŗš—Œš—Œš—†š–ŗš—š–¾ š–ŗš—‡š–½, š–½š–ŗš—‹š–¾ š–Ø š—Œš–ŗš—’ š—‚š—, š—†š—’ š–»š–¾š—Œš— š–暝—‹š—‚š–¾š—‡š–½. [š—…š–ŗš—Žš—€š—š—Œ š–ŗš—Œ š—š–¾ š—š—Žš—€š—Œ š–¬š—‹. š–Ŗš—‹š–ŗš–»š—Œ] š– š—š—, [š—€š—‹š–ŗš–»š—Œ š–Æš—…š–ŗš—‡š—„š—š—ˆš—‡ š–ŗš—‡š–½ š—š—Žš—€š—Œ š—š—‚š—† š—š—ˆš—ˆ] š—†š–ŗš—„š–¾ š—š—š–ŗš— š—š—š—ˆ š–»š–¾š—Œš— š–暝—‹š—‚š–¾š—‡š–½š—Œ. š–Æš—…š–ŗš—‡š—„š—š—ˆš—‡: š–¦š–¾š— š—ˆš–暝–æ! š–²š—‰š—ˆš—‡š—€š–¾š–”š—ˆš–»: š–®š—š—, š–Ø š—š—š—‚š—‡š—„ š—Œš—ˆš—†š–¾š—ˆš—‡š–¾ š—‚š—Œ š—‡š–¾š—‹š—š—ˆš—Žš—Œ š–ŗš–»š—ˆš—Žš— š–»š–¾š—‚š—‡š—€ š—š—š–¾ š—‡š–¾š— š—„š—‚š–½ š—‚š—‡ š–¼š—…š–ŗš—Œš—Œ.
https://imgflip.com/gif/8jxyh9
https://i.imgflip.com/8m2omg.gif https://i.imgflip.com/8m2p6t.gif https://i.imgflip.com/8m2pb4.gif https://i.imgflip.com/8m2pih.gif https://i.imgflip.com/8m2pnl.gif https://i.imgflip.com/8m2q2s.gif
ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’
ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘
ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“
ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–’ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–“ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–’ā–“ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–ˆā–“ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–“ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–ˆā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–ˆā–’ā–‘ā–“ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–“ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–’ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–ˆā–ˆā–’ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–ˆā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–“ā–’ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–’ā–’ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–ˆā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–’ā–“ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–“ā–“ā–“ā–“ā–“ā–’ā–’ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘ā–‘
į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµ—Ź°Źø āæįµ‰ā±įµŹ°įµ‡įµ’įµ˜Ź³ pt. 1 ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµ—įµƒŹøĖ¢ įµƒįµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ "į“µįµ—'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ į¶ įµ˜āæ!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ āæįµ‰įµ‰įµˆįµ‰įµˆ Ė¢įµ’įµįµ‰ ā±įµįµ–Ź³įµ’įµ›įµ‰įµįµ‰āæįµ—Ė¢ įµįµ‰įµ—įµ—ā±āæįµ Ź·įµ’Ź³įµįµ‰įµˆ įµ’āæā€§ į”†įµ’ Ź°įµ‰'Ė¢ Ė¢įµ—įµƒŹøā±āæįµ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµ‡įµ‰į¶œįµƒįµ˜Ė¢įµ‰ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ āæįµ’įµ— įµįµ’āæāæįµƒ Ė”įµ‰įµ— Ź°ā±įµ Ė¢įµ—įµƒŹø ā½įµƒāæįµˆ įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź°įµ‰ įµƒāæįµˆ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ įµˆā±Ė¢Ė”ā±įµįµ‰ įµƒĖ”Ė” įµ—Ź°įµ‰ āæįµ’ā±Ė¢įµ‰ į¶ Ź³įµ’įµ įµ—Ź°įµ‰ Ź·įµ’Ź³įµā¾ įµƒāæįµˆ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµˆįµ’įµ‰Ė¢āæ'įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ‰āæįµ’įµ˜įµŹ° Ź³įµ’įµ’įµ įµ—įµ’ ā±āæį¶œĖ”įµ˜įµˆįµ‰ Ź°ā±įµā€§ į“³įµƒŹ³Źø įµ—Ź°įµ‰ Ė¢āæįµƒā±Ė” įµ‰įµ›įµ‰āæ į¶œŹ³įµƒĖ¢Ź°įµ‰Ė¢ Ź°įµ‰Ź³įµ‰āø“ įµƒāæįµˆ Ź°įµ‰ Ė”ā±įµįµ‰Ė¢ įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒŹø Ź·ā±įµ—Ź° į”†įµ–įµ’įµ—āø“ įµŹø Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆ'Ė¢ įµ–įµ˜įµ–įµ–Źøā€§ į“µ Ź·įµƒāæāæįµƒ įµįµ‰įµ‰įµ– įµƒāæ įµ‰Źøįµ‰ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰įµāø“ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶œįµƒāæ įµįµ‰įµ— įµ‰įµƒĖ¢ā±Ė”Źø įµƒāæįµŹ³Źø Ź·Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµƒāæāæįµ’ŹøĖ¢ Ź°ā±įµāø“ įµƒįµ‡Ė”įµ‰ā±Ė¢įµ— įµ˜āæā±āæįµ—įµ‰āæįµ—ā±įµ’āæįµƒĖ”Ė”Źøā€§ įµ€Ź°įµ‰Źø įµāæįµ’Ź· įµ‰įµƒį¶œŹ° įµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ Ź·įµ‰Ė”Ė”āø“ įµ‡įµ˜įµ— į¶œįµƒāæ įµ‡įµ‰ įµƒįµ— įµ’įµˆįµˆĖ¢ Ė¢ā±āæį¶œįµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ’Ź³įµĖ¢ į¶ įµ’Ź³ įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ‰āæįµ‰įµŹøāø“ Ź·Ź°ā±į¶œŹ° į¶œįµƒāæ įµ–įµ˜įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź·Ź³įµ’āæįµ Ź·įµƒŹøā€§ į“®įµ˜įµ— įµ’įµ–įµ–įµ’Ė¢ā±įµ—įµ‰Ė¢ įµƒįµ—įµ—Ź³įµƒį¶œįµ—āø“ įµįµƒįµā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ā±Ź³ į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆĖ¢Ź°ā±įµ– įµˆŹøāæįµƒįµā±į¶œ įµˆįµ˜įµ’ Ź·įµ’Ź³įµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ įµįµ’ā±āæįµ įµ—įµ’ įµ‡įµ‰ āæā±į¶œįµ‰ įµ—įµ’ įµƒĖ”Ė”āø“ įµƒāæįµˆ į¶œįµƒāæ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ‡įµ‰ āæā±į¶œįµ‰Ź³ įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—Ź°įµƒāæ į“µ Ė¢įµ’įµįµ‰įµ—ā±įµįµ‰Ė¢ā€§ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµāæįµ’Ź·Ė¢ Ź°įµ‰'Ė¢ įµƒ įµ–įµƒį¶œā±į¶ ā±Ė¢įµ— įµƒāæįµˆ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµāæįµ’Ź·Ė¢ įµ–Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒāæįµįµ‰Ź³ ā±Ė¢Ė¢įµ˜įµ‰Ė¢ į”†įµ’ įµ—Ź°įµ‰Źø į¶œįµƒāæ į¶œįµ’įµįµ‰ įµ˜įµ– Ź·ā±įµ—Ź° į¶œįµ’įµįµ–Ź³įµ’įµā±Ė¢įµ‰Ė¢ įµ—įµ’ į¶œįµ’įµį¶ įµ’Ź³įµ— į¶»įµ’āæįµ‰Ė¢ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµƒĖ”Ė¢įµ’ įµāæįµ’Ź·Ė¢ Ź°įµ‰ Ź³įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø įµ’įµ–įµ‰āæĖ¢ įµ˜įµ–āø“ įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµ‰ įµ’āæį¶œįµ‰ ā±āæ įµƒ Ź·Ź°ā±Ė”įµ‰ įµˆįµ’įµ‰Ė¢ įµ—įµ’ Ė”ā±įµįµ‰ įµįµ‰ įµ’Ź³ Ź°ā±Ė¢ įµŹ³įµƒāæįµˆįµįµƒā€§ į“®įµ˜įµ— įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź°įµ‰ Ź°įµƒĖ¢ Ė”ā±įµā±įµ—Ė¢ įµƒāæįµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµāæįµ’Ź·Ė¢ ā±įµ—ā€§ įµ€Ź°įµ‰Źø Ź·įµ‰Ź³įµ‰ įµ–Ė”įµƒŹøā±āæįµ Ź·ā±įµ—Ź° įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµ‰įµ—Ė¢ Ź·Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ—įµ˜įµ‡įµ‡įµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ įµ—įµ’įµ‰ įµ’āæ įµƒ Ź³įµ’į¶œįµā€§ "įµ‚įµƒįµ—į¶œŹ° įµ’įµ˜įµ— Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµįµ’ā±āæįµāø“ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ’įµ’Ė”!" Źøįµ‰Ė”Ė”įµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµƒĖ¢ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’įµ’įµ Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ’į¶œįµ įµ’į¶ į¶ ā€§ į“µįµ—Ė¢ Ź°ā±Ė¢ įµ’Ź·āæ Ź·įµƒŹø įµ’į¶  Ė¢Ź°įµ’Ź·ā±āæįµ Ź°įµ‰ į¶œįµƒŹ³įµ‰Ė¢ į“µ įµįµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ā€§ įµ‚įµ‰ įµįµ’įµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ’įµįµ‰ ā±į¶œįµ‰ įµ˜āæįµ—ā±Ė” į¶ įµ‰Ė”įµ— įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ā€§ įµ€Ź°įµ‰ įµ–įµ‰įµ—Ė¢ į¶œįµƒįµįµ‰ ā±āæĖ¢ā±įµˆįµ‰ įµƒāæįµˆ Ė¢įµ–įµ’įµ— įµįµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ’įµįµ‰ įµā±Ė¢Ė¢įµ‰Ė¢ā€§ "į“±įµƒĖ¢Źøāø“ įµ‡įµ’Źø!" į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ įµ—įµ‰Ė”Ė”ā±āæįµ Ė¢įµ–įµ’įµ—āø“ Ź°įµ’Ė”įµˆā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµįµ’įµ‰įµ‡įµƒā€§ į“ŗįµ’Ź· Ź°įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ˜į¶œŹ° įµ’į¶  įµƒ Ź°įµ˜įµįµįµ‰Ź³āø“ įµ‡įµ˜įµ— Ė¢āæįµ˜įµįµĖ”įµ‰Ė¢ Ź·ā±įµ—Ź° Ė¢įµ–įµ’įµ—; Ź°įµ‰ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ įµˆįµ’įµ‰Ė¢ Ź·ā±įµ—Ź° įµ–įµ‰įµ’įµ–Ė”įµ‰āø“ įµƒįµ— Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— āæįµ’įµ— į¶ įµ’Ź³ Ė”įµ‰āæįµįµ—Ź° įµ’į¶  įµ—ā±įµįµ‰ā€§ į“µ įµāæįµ‰Ź· āæįµ’įµ— įµ—įµ’ Ė¢įµ˜įµįµįµ‰Ė¢įµ— įµƒ įµ‡įµ’įµƒŹ³įµˆ įµįµƒįµįµ‰āø“ įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ įµŹø Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆĖ¢ į¶œįµ’įµįµ–įµ‰įµ—ā±įµ—ā±įµ›įµ‰ āæįµƒįµ—įµ˜Ź³įµ‰ā€§ į“µ Ź·įµƒĖ¢ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— įµ—įµ’ įµįµƒįµįµ‰ Ė¢įµ’įµįµ‰ į¶ įµ’įµ’įµˆ Ź·Ź°įµ‰āæ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź°įµ‰Ė”įµˆ įµ˜įµ– įµƒ įµ–įµƒįµ—įµ—Źøā€§ "į“µ įµāæįµ’Ź· Źøįµ’įµ˜'įµˆ Ė”ā±įµįµ‰ įµ—įµ’ įµƒāæįµƒĖ”ŹøĖ¢įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ Ź³įµ‰į¶œā±įµ–įµ‰āø“ įµ‡įµ˜įµ— į“µ į¶ įµ‰įµ‰Ė” Źøįµ’įµ˜ Ė¢Ź°įµ’įµ˜Ė”įµˆ įµƒįµ— Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— įµįµ‰įµ— įµƒ įµ—įµƒĖ¢įµ—įµ‰ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ‰Ė”ā±į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢āæįµ‰Ė¢Ė¢ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµƒā±įµˆā€§ "į“®įµ˜įµ— ā±į¶  į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€§ā€§ā€§" "į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ āæįµ’įµ— Ź°įµ‰Ź³įµ‰; įµ‡įµ‰Ė¢ā±įµˆįµ‰Ė¢āø“ Ź·įµ‰'Ź³įµ‰ įµ’āæĖ”Źø įµ‰įµƒįµ—ā±āæįµ ā±įµ—āø“ āæįµ’įµ— Ź³įµ‰įµ›įµ‰įµƒĖ”ā±āæįµ įµ—Ź°įµ‰ į¶ įµ’Ź³įµįµ˜Ė”įµƒ!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ Ź°ā±įµāø“ įµāæįµ’Ź·ā±āæįµ Ź°įµ‰'Ė¢ įµ—Ź°įµ‰ įµ’āæĖ”Źø įµ–įµ‰Ź³Ė¢įµ’āæ įµ‡įµƒŹ³āæįµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ Ė”ā±į¶ įµ‰ā€§ įµ€Ź°įµ‰Źø Ė¢įµ–Ė”ā±įµ— įµ—Ź°įµ‰ įµ–įµƒįµ—įµ—Źøāø“ įµ‰įµƒįµ—ā±āæįµ įµ‰įµ›įµ‰Ź³Źø Ė”įµƒĖ¢įµ— įµįµ’Ź³Ė¢įµ‰Ė”! "įµ€Ź°įµƒāæįµ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ’ įµįµ˜į¶œŹ° įµā±įµˆā€§ā€§ā€§" į“µ Ė¢įµƒŹ· Ź°įµ’Ź· Ė¢ā±āæį¶œįµ‰Ź³įµ‰ Ź°įµ‰'Ė¢ Ź·ā±įµ—Ź° įµŹ³įµƒįµ—ā±įµ—įµ˜įµˆįµ‰āø“ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ź³įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø Ė¢įµ’ įµƒį¶ į¶ įµ‰į¶œįµ—ā±įµ’āæįµƒįµ—įµ‰Ė”Źø Ė¢Ź°įµ’Ź·Ė¢ įµƒįµ–įµ–Ź³įµ‰į¶œā±įµƒįµ—ā±įµ’āæā€§ end Pt. 1 to be cont.
https://64.media.tumblr.com/63dedd17d9c7475e988742d936ffc712/9d33ffe6481e1eb1-c2/s1280x1920/381c299dfabd727b30bd34c9f59bf458b3d3bf97.png https://64.media.tumblr.com/3a207055f828e8af8cad52f3c41eb62a/7604008214e1f9ec-c6/s1280x1920/66aa2db929f61ccbd834a41d61a11413314b77f4.png https://64.media.tumblr.com/d6151935048be7da52bdb9b85477ff0d/4dd5c17eea5b85d6-b9/s1280x1920/5b83afe59ae5255bca9cbbadd86a317aebc94f3c.png
šŸ˜šŸ¦ šŸ¦ šŸ¦ šŸ˜
https://i.imgflip.com/8jz0mo.gif
https://i.imgflip.com/8jz0ti.gif
https://i.imgflip.com/8jy5ja.gif
Best PLANKBOB Episodes Season 1 10b "F.U.N." 15a "Sleepy Time" 16a "Valentine's Day" Season 6 109b "The Krabby Kronicle" 122b "Single Cell Anniversary" Season 7 137a "One Coarse Meal" 139a "Gramma's Secret Recipe" 141b "The Main Drain" Season 8 168b "Fiasco!" 177b "Move It or Lose It" The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water Season 9 198b "CopyBob DittoPants" 203a "Pineapple Invasion" Season 10 207a "Mimic Madness" 207b "House Worming" 209b "Plankton Gets the Boot" 210b "Burst Your Bubble" 228b "Grandmum's the Word" 230b "Bottle Burglars" 232b "Shopping List" 235a "Plankton Paranoia" 238b "Karen's Virus" The SpongeBob Movie: Sponge on the Run Season 12 246a "Plankton's Old Chum" 254-255 "SpongeBob's Big Birthday Blowout" 259a "The Ghost of Plankton" 259b "My Two Krabses" 264a "Plankton's Intern" Season 13 272 "SpongeBob's Road to Christmas" 284a "The Flower Plot" 285a "Delivery to Monster Island" 289a "My Friend Patty" Season 14 294a "Single-Celled Defense" 305b "Sheldon SquarePants"
https://i.imgflip.com/8jz0jp.gif
https://i.imgflip.com/8jz191.gif https://i.imgflip.com/8jz1d9.gif https://i.imgflip.com/8jz1ij.gif
https://i.imgflip.com/8kbfok.gif https://i.imgflip.com/8kbft8.gif https://i.imgflip.com/8kbfz6.gif https://i.imgflip.com/8kbg5t.gif https://i.imgflip.com/8kbghs.gif https://i.imgflip.com/8kbg9q.gif
https://i.imgflip.com/8jz0on.gif
https://i.imgflip.com/8k0x5f.gif
https://i.imgflip.com/8kb944.gif https://i.imgflip.com/8kb89c.gif https://i.imgflip.com/8kb8v3.gif https://i.imgflip.com/8kb8dz.gif https://i.imgflip.com/8kb8ig.gif https://i.imgflip.com/8kb8o4.gif
šŸ§Ŗ || įµ—Ź°įµƒįµ— į¶°įµƒį¶¤įµ›įµ‰ į¶œįµ˜įµ‡įµ‰įµŽ
į¶ Ź³įµƒįµ—įµ‰Ź³āæā±į¶»įµƒįµ—ā±įµ’āæ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€™Ė¢ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ—įµ’Ź·āæ Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰Ź³ Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆ Ź·įµƒĖ¢ įµ—įµ’ įµƒāæįµƒĖ”Źøį¶»įµ‰ įµƒ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø Ź·Ź°įµ‰āæ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź³įµ‰įµƒį¶œŹ°įµ‰įµˆ įµƒ į¶œŹ³įµ’Ź·įµ‡įµƒŹ³āø“ įµ˜Ė¢įµ‰įµˆ įµƒĖ”Ė” Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ—Ź³įµ‰āæįµįµ—Ź° įµ—įµ’ įµ—įµƒįµįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡ā±įµįµįµ‰Ė¢įµ— Ė¢Ź·ā±āæįµ įµ—įµ’ Ź·Ź°įµƒį¶œįµ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’āæįµ—Ź³įµƒįµ–įµ—ā±įµ’āæāø“ įµƒā±įµįµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµ–įµ–įµƒŹ³įµƒįµ—įµ˜Ė¢ į¶ įµ’Ź³į¶œįµ‰į¶ įµ˜Ė”Ė”Źø įµ‡įµ˜įµ— ā±āæĖ¢įµ—įµ‰įµƒįµˆ įµįµ’įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°ā±įµ— įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµ’āæ įµƒį¶œį¶œā±įµˆįµ‰āæįµ— įµ‡Źø įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ³įµ’Ź·įµ‡įµƒŹ³ā€§ į“¹įµƒįµā±āæįµ įµƒ āæįµ’ā±Ė¢įµ‰āø“ Ė¢įµ‰āæĖ¢įµ‰Ė¢ į¶ įµƒįµˆā±āæįµ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ź°įµ‰'įµˆ įµ‰įµ›įµ‰āæ į¶œįµ’įµįµ–Ź³įµ‰Ź°įµ‰āæįµˆāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ‰įµƒįµĖ”Źø į¶ įµ‰Ė”Ė” įµ‡įµƒį¶œįµ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµƒĖ”Ė¢įµ’ Ė¢Ė”įµƒįµįµįµ‰įµˆ įµƒįµįµƒā±āæĖ¢įµ— Ź°ā±Ė¢ įµ’Ź·āæ įµįµƒį¶œŹ°ā±āæįµ‰ā€§ į“¾įµƒāæā±į¶œįµįµ‰įµˆ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—įµ’įµ’įµ Ė¢įµƒā±įµˆ įµįµƒį¶œŹ°ā±āæįµ‰ įµ—įµ’ įµˆā±Ė¢įµ–įµ’Ė¢įµ‰ā€§ "į¶œįµ’įµįµ‰ įµ’āæ! į“¾Ė”įµƒāæįµĖ¢Źø? į“¼!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ āæįµ’Ź· įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź·ā±Ė”Ė”ā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ—įµ—Ė”įµ‰ į¶ įµ’Ź³ Źøįµ‰Ė”Ė”ā±āæįµ į¶ Ź³įµ’įµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆ āæįµ’įµ— įµ‡įµ˜įµˆįµįµ‰ įµ’Ź³ Ź³įµ‰įµƒį¶œįµ— įµƒįµ— įµƒĖ”Ė”ā€§ ā€œŹøįµ’įµ˜ Ź°įµ‰įµƒŹ³ įµįµ‰ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ’įµ‡Ė¢ā€§ į““įµ‰ įµ–įµ‰įµ— Ź°į¶¤įµ įµįµ‰į¶°įµ—Ė”ŹøĖ‘ ā€œį“µ į¶œįµƒāæā€™įµ— Ź³įµ‰įµ›ā±įµ›įµ‰ Ź°ā±įµ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  ā±įµ— į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆįµŽ į““įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— Ź·įµƒįµā±āæįµā€§ā€§ā€§ā€ į¶œįµƒŹ³įµ‰į¶ įµ˜Ė”Ė”Źø įµ—įµƒįµā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ įµ–ā±āæįµ‰įµƒįµ–įµ–Ė”įµ‰ Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰Ė’ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµ‰įµ— Ź°ā±įµ įµˆįµ’Ź·āæā€§ "į“µ Ė¢Ź°įµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ‡įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ’į¶°įµ‰ Ź·Ź°įµ’'Ė¢ į”†įµ‰įµā± į¶œįµ’įµįµƒįµ—įµ’Ė¢įµ‰Ė‘Ė‘Ė‘" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ‡įµ‰ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµĖ”įµƒįµˆ ā±į¶  į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź³įµ‰įµƒį¶œįµ—įµ‰įµˆ įµƒāæįµŹ³ā±Ė”Źøāø“ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµį¶°įµ‰Ź· Ź°įµ‰'įµˆ įµįµ‰įµ— įµƒ Ź°įµƒį¶°įµˆ Ė¢Ź·įµƒįµ—įµ—įµ‰įµˆ įµƒŹ·įµƒŹøā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµˆįµ‰į¶œā±įµˆįµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢ā±āæįµ įµ—įµ’ Ź°ā±įµā€§ į“±įµ›įµ‰āæįµ—įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ź·Ź°įµ‰āæ Ź³įµ‰įµįµƒā±āæā±āæįµ į¶œįµ’į¶°Ė¢į¶œį¶¤įµ’įµ˜Ė¢į¶°įµ‰Ė¢Ė¢āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‡įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø įµāæįµ‰Ź· įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ‰ Ź°įµ‰'Ė¢ ā±āæā€§ ā€œįµŹ°ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ Ź°įµ˜įµįµį¶¤į¶°įµāø“ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ Ź°ā±įµ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— įµ—įµ’ įµƒŹ·įµƒįµįµ‰āæĖ‘ ā€œį“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€¦ā€ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµ›įµ’ā±į¶œįµ‰ įµ‰į¶œŹ°įµ’įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė¢įµƒŹ· Ź°į¶¤įµ Ė¢Ė”įµ’Ź·Ė”Źø į¶œįµ’įµįµ‰ā€§ ā€œįµ‚Ź°įµƒā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ—įµƒįµįµ‰ ā±įµ— įµ‰įµƒĖ¢Źø įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµƒŹ³įµˆĖ”Źø į¶œįµ’āæįµ—įµƒā±āæ įµ‰Ė£į¶œā±įµ—įµ‰įµįµ‰āæįµ—ā€§ ā€œį“µ Ź·įµƒĖ¢ Ė¢įµ’ Ź·įµ’Ź³Ź³ā±įµ‰įµˆįµŽ į“µ'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ Ź³į¶¤įµŹ°įµ— įµ‡įµƒį¶œįµĖ’ įµƒĖ¢ į“µ įµįµ’įµ—įµ—įµƒ įµįµƒįµįµ‰ įµƒ į¶œįµƒĖ”Ė”Ė‘Ė‘Ė‘ā€ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæĖ’ āæįµ’Ź· į¶œįµ’į¶°Ė¢į¶œį¶¤įµ’įµ˜Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— Ė¢įµ—į¶¤Ė”Ė” įµˆįµƒį¶»įµ‰įµˆāø“ į¶°įµ’įµ— įµį¶°įµ’Ź·į¶¤į¶°įµ įµ‰Ė£įµƒį¶œįµ—Ė”Źø Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Ź°įµ‰ Ź·įµƒĖ¢ įµƒį¶°įµˆ į¶ įµ‰įµ‰Ė”į¶¤į¶°įµ įµ—Ź°įµ‰ įµ‰į¶ į¶ įµ‰į¶œįµ—Ė¢ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ Ź°į¶¤įµ—Ė’ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶œįµƒĖ”Ė” į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆāø“ įµƒĖ¢ Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ‰āæĖ¢įµ‰Ė¢ įµ–įµƒā±āæ įµƒĖ”Ė¢įµ’ į¶ Ė”įµ’įµ’įµˆįµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ‰āæĖ¢įµ‰Ė¢ā€§ ā€œį““įµ‰'Ė¢ Ź·įµƒįµį¶¤į¶°įµįµŽā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµƒāæįµĖ¢ įµ˜įµ–ā€§ ā€œįµ‚Ź°įµ‰ā€¦ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡; Ź·Ź°įµƒįµ—'Ė¢ Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæā±āæįµ?ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒįµ˜įµŹ°įµ— Ź°ā±Ė¢ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµ—Ź° į¶ įµ‰įµƒŹ³į¶¤į¶°įµ į“¾Ė”įµƒį¶°įµįµ—įµ’į¶°'Ė¢ Ź³įµ‰įµƒį¶œįµ—į¶¤įµ’į¶°ā€§ "į“µ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ—įµ‰Ė”Ė” Źøįµ’įµ˜'įµ›įµ‰ įµˆā±Ė¢įµ’Ź³ā±įµ‰āæįµ—įµ‰įµˆā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·Ź°įµƒįµ— Ź°įµ‰ Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³Ė¢ā€§ ā€œį“®įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ į“µ Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³ įµƒŹ·įµƒā±įµ—ā±āæįµ įµŹø įµįµƒį¶œŹ°ā±āæįµ‰ įµ—įµ’ įµƒāæįµƒĖ”Źøį¶»įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’āæįµ—įµ‰āæįµ—Ė¢ įµ’į¶  įµƒ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø įµ—įµ’ į¶ ā±āæįµˆ įµ’įµ˜įµ— Ź·Ź°įµƒįµ—ā€™Ė¢ ā±āæ ā±įµ—ā€§ į“øįµƒĖ¢įµ— įµ—Ź°ā±āæįµ į“µ įµāæįµ‰Ź·āø“ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµįµ’įµ— įµƒ į¶œŹ³įµ’Ź·įµ‡įµƒŹ³āø“ į“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— įµāæįµ’Ź· Ź°įµ’Ź· įµįµ˜į¶œŹ° įµ—ā±įµįµ‰ įµ˜į¶°įµ—į¶¤Ė” į“µ Ė¢įµ’įµįµ‰ Ź°įµ’Ź· įµ‰į¶°įµˆįµ‰įµˆ įµ˜įµ– Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€¦ā€ ā€œį“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµįµ’įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ³įµ’Ź·įµ‡įµƒŹ³āø“ ā±įµ— įµāæįµ’į¶œįµįµ‰įµˆ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź°įµ‰įµƒįµˆāø“ Ź³įµ‰āæįµˆįµ‰Ź³ā±āæįµ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ‰ įµ’į¶  Ė¢įµ‰āæĖ¢įµ‰Ė”įµ‰Ė¢Ė¢āæįµ‰Ė¢Ė¢āø“ įµƒāæįµˆ Ź³įµ‰įµįµƒā±āæįµ‰įµˆ įµ˜āæįµ—ā±Ė” į“µ įµ—įµ’įµ’įµ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµ—įµ’ Ź³įµ‰į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³ į¶ Ź³įµ’įµ įµ‡įµ‰ā±āæįµ āæįµ’āæā»į¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢ā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡āø“ ā±įµ—ā€™Ė¢ įµ˜āæį¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢āø“ āæįµ’įµ— āæįµ’āæį¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢įµŽā€ ā€œį“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµ į“µ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’ā€¦ā€ ā€œįµįµāø“ įµˆįµ’āæ'įµ— į¶œŹ³Źøā€§ā€ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—į¶¤Ė”Ė” įµ—Ź³Źø įµ—įµ’ Ź·Ź³įµƒįµ– Ź°ā±Ė¢ įµƒį¶œŹ°ā±āæįµ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµƒŹ³įµ’įµ˜āæįµˆ ā±įµ— Ź·Ź°įµ‰āæ įµƒ įµāæįµ’į¶œįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ ā€œį“µā€™Ė”Ė” įµįµ‰įµ— ā±įµ—įµŽā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ’įµ–įµ‰āæĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ įµ—įµ’ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ ā€œŹøįµ’įµ˜ įµįµ’āæāæįµƒ Ź·įµ’Ź³įµ įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź·Ė€ā€ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ į‘«įµ˜įµ‰Ė¢įµ—ā±įµ’āæįµ‰įµˆā€§ ā€œį“µ Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒŹø ā±įµ— Ė¢įµƒį¶ įµ‰ā€§ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— įµāæįµ’Ź· Ź°įµ’Ź· į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź·ā±Ė”Ė” įµˆįµ‰įµƒĖ” įµƒĖ¢ į“µ Ź°įµƒįµ›įµ‰āæā€™įµ— Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆā€¦ā€ ā€œį”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆāø“ į“µ Ź·įµ’āæā€™įµ— Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ˜āæįµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆįµ‰įµˆā€§ā€ ā€œį“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ź·įµƒāæāæįµƒ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—įµ’ įµˆįµ‰įµƒĖ” Ź·ā±įµ—Ź° įµ’įµ˜Ź³ įµ‡įµ’Ė¢Ė¢ā€§ā€§ā€§ā€ ā€œį”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆĖ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæĖ¢ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ź³įµ‰į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³ā±āæįµ; įµˆįµ’āæā€™įµ— įµ—įµ‰Ė”Ė” į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź°įµ‰ā€™Ė¢ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€¦ā€ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆā€§ į“¬į¶ įµ—įµ‰Ź³ Ė¢įµ įµ˜į¶¤įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė”įµ‰į¶ įµ— Ė¢įµ–įµ’į¶°įµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ ā€œį¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ įµƒāæŹø įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³Ė€ā€ ā€œĖ¢įµ—ā±Ė”Ė” į¶°įµ’įµ— įµ—įµ’įµ—įµƒĖ”Ė”Źø į¶œĖ”įµ‰įµƒŹ³ įµį¶¤į¶°įµˆįµ‰įµˆ Źøįµ‰įµ—ā€§ įµ‚įµƒā±įµ—āø“ Ź·Ź°įµ’ įµ‰Ė”Ė¢įµ‰'Ė¢ā€¦ā€ ā€œį“µ įµ—įµ’įµ’įµ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ—Ź³įµƒā±įµŹ°įµ— Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€§ į“µā€™įµˆ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµ‡Źø įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— įµ‡įµ˜įµ— į“µā€™įµ āæįµ’įµ— įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ Ė¢įµ’ į“µ įµ—įµ’įµ’įµ Źøįµ’įµ˜ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€§ į”†įµ—ā±Ė”Ė”āø“ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒį¶° įµįµƒįµįµ‰ Źøįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰Ė”į¶  įµƒįµ— Ź°įµ’įµįµ‰įµŽ įµ‚Ź°įµƒįµ— įµˆįµ’ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ˜įµ– įµ—įµ’Ė€ā€ ā€œį¶ ā±Ź³Ė¢įµ— Ė¢įµ—įµ’įµ– Ź³įµƒįµįµ‡Ė”ā±āæįµ įµ’āæā€¦ā€ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ įµ‡Źø įµįµ’Ź³įµ‰ įµāæįµ’į¶œįµā±āæįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµ’įµ–įµ‰āæĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ įµ—įµ’ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ ā€œį“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ į“µā€™įµ›įµ‰ įµƒ Ė¢ā±įµ—įµ˜įµƒįµ—ā±įµ’āæā€§ Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź· įµįµ‰įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰Ė€ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµˆįµ’āæā€™įµ— įµ—įµ‰Ė”Ė” į“¾ā±āæįµŹø įµƒā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ ā±Ė¢ įµŹø į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆāø“ į”†įµ’ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ įµƒĖ”įµ’āæįµ‰įµŽā€ ā€œį“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ į“µ įµƒįµ į¶œįµƒŹ³ā±āæįµ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµ įµƒĖ¢ā€¦ā€ ā€œį“µ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— Ź·įµ‰ā€¦ā€ ā€œį“µ į¶œįµƒāæ įµƒĖ¢įµ į“¾Ė”įµƒāæā€¦ā€ ā€œįµ‚Ź°ŹøĖ€ į““įµ‰ā€™Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ’ā€¦ā€ ā€œį“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ź°įµ‰ā€¦ā€ ā€œį‘«įµ˜į¶¤įµ‰įµ—āø“ Źøįµ’įµ˜ įµįµ’įµ’į¶ Ė¢ įµƒŹ³įµ‰ Ź·įµ’Ź³Ė¢įµ‰āæā±āæįµ įµŹø Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµ—Ź°Ź³įµ’įµ‡įµ‡ā±āæįµ Ė¢įµ’ įµāæįµ’į¶œįµ ā±įµ— įµ’į¶ į¶ įµŽā€ į“®įµ’įµ—Ź° įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰įµ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ ā±āæįµƒĖ”Ė”Źø įµƒį¶œįµ—į¶¤į¶°įµ įµįµ’Ź³įµ‰ Ė”į¶¤įµįµ‰ Ź°į¶¤įµĖ¢įµ‰Ė”į¶ ā€§ ā€œįµ‚įµ‰ā€™Ė”Ė” Ė¢įµ‰įµ‰ įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź· į“¾įµƒįµ—ā€§ā€§ā€§ā€ ā€œį”†įµ‰įµ‰ Źøįµƒā€§ā€ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ė”įµ‰į¶ įµ—ā€§ ā€œį““įµ˜āæįµŹ³ŹøĖ€ā€ ā€œį“³įµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµˆā±āæāæįµ‰Ź³ā€¦ā€ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’įµ— į¶ įµ’įµ’įµˆā€§ į”†įµ˜įµˆįµˆįµ‰āæĖ”Źøāø“ įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ Ź³ā±āæįµā±āæįµā€§ ā€œŹøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ įµįµ‰įµ‰įµ– įµ‰įµƒįµ—ā±āæįµįµŽā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ ā€œį“±Ź° įµįµ’āæāæįµƒ Ź·įµ’Ź³įµ įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź·Ė€ į“µ Ź³ā±įµˆ įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµƒāæįµƒĖ”ŹøĖ¢įµ‰Ź³ā€§ā€§ā€§ā€ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€§ ā€œįµ€Ź°įµ‰ į“·Ź³įµ˜Ė¢įµ—Źø į“·Ź³įµƒįµ‡ āæįµ‰įµ‰įµˆĖ¢ Źøįµ‰įµŽā€ į“®įµ˜įµ— į”†įµ’ įµˆā±įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ ā€œį“µā€™įµ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµƒ įµ‡ā±įµ— įµ—įµ’ Ė¢Ź°įµƒįµįµ‰āæ įµ˜įµ– įµ—įµ’ įµˆįµ’ įµŹø Ź²įµ’įµ‡ Ź·įµ‰Ė”Ė” įµ‡Źøįµ‰įµŽā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź°įµƒāæįµĖ¢ įµ˜įµ–āø“ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ė”ā±įµā±āæįµ į¶œįµ’āæį¶ Ė”ā±į¶œįµ— įµ’Ź³ įµ—įµ’ Ė”ā±įµ‰ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ ā±Ė£įµ‰įµˆ Ź·įµƒŹ³įµ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ—Ė¢ā€§ ā€œįµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢ā€¦ā€ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒā±įµˆāø“ įµ˜āæįµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ė¢Ź°įµ’Ź·ā±āæįµ įµƒį¶ į¶ įµ‰į¶œįµ—ā±įµ’āæā€§ į”†įµ—ā±Ė”Ė” įµ—Ź°įµ‰ Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ įµˆįµ’ā€§ "į“µ'įµ Ė¢įµ’ įµ‰Ė£Ź°įµƒįµ˜Ė¢įµ—įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ā€§ā€§ā€§" "įµ‚įµ‰'įµ›įµ‰ Ź°įµƒįµˆ įµƒ Ė”įµ’āæįµ įµˆįµƒŹø įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź·įµ‰?" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆā€§ "į“µ'įµ Ė¢įµ’ įµĖ”įµƒįµˆ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµ‡įµ’įµ˜āæį¶œā±āæįµ įµ‡įµƒį¶œįµā€§ į“¾įµ‰Ź³Ź°įµƒįµ–Ė¢ įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź· Ź·ā±Ė”Ė” įµ‡įµ‰ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ā€§ā€§ā€§ Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź·?" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ–įµ’įµįµ‰ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ āæįµ’įµ—ā±į¶œįµ‰Ė¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶»į¶»į¶»į¶»į¶»į¶»'ā±āæįµ Ė”ā±įµįµ‰ įµƒ Ė”įµ’įµā€§ įµ€Ź°įµ‰āæ Ė¢įµ—Ź³įµ’įµā±āæįµ įµƒāæįµ—įµ‰āæāæįµƒ Ė¢įµįµ’įµ’įµ—Ź°āø“ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—Ź°įµ‰āæ Ź·Ź°ā±Ė¢įµ–įµ‰Ź³įµ‰įµˆ "Źøįµ’įµ˜ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµƒ įµįµ’įµ’įµˆ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·įµ’įµįµ‰ įµ‰įµƒŹ³Ė”Źø įµ—įµ’ Ė¢įµ˜āæŹ³ā±Ė¢įµ‰āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ‰įµƒāæā±āæįµ įµ’āæ įµƒįµįµƒā±āæĖ¢įµ— Ź°ā±įµ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā€§ į““įµ‰ įµˆā±įµˆāæā€™įµ— įµāæįµ’Ź· ā±į¶  Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ā€™įµˆ įµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆ Ź·įµ’Ź³įµ įµƒįµįµƒā±āæāø“ Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ź³įµ‰Ė¢įµ˜įµā±āæįµā€§ į“¼Ź³ įµƒįµ— Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— įµ—įµ’ Ź·Ź°įµ‰āæ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµįµ‰įµ—Ė¢ įµ‡įµƒį¶œįµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·įµƒĖ¢ Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ į¶œįµƒĖ”Ė” į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ—įµ’ įµ—įµ‰Ė”Ė” Ź°įµ‰Ź³ Ź°įµ‰ Ė¢āæįµ‰įµƒįµĖ¢ įµ—įµ’ įµˆā±į¶ į¶ įµ‰Ź³įµ‰āæįµ— Ź³įµ’įµ’įµ įµ—įµ’ į¶œįµƒĖ”Ė”ā€§ ā€œį“·įµƒŹ³įµ‰āæā€¦ā€ į”†Ź°įµ‰ Ź·įµƒĖ¢ Ė¢įµ˜Ź³įµ–Ź³ā±Ė¢įµ‰įµˆā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµƒāæįµˆ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ³įµ’Ź·įµ‡įµƒŹ³āø“ Ź°įµ’Ź· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµ’āæį¶œįµįµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ— Ė”ā±įµįµ‰ įµƒ Ė”ā±įµŹ°įµ—ā€§ ā€œįµ€Ź°įµƒāæįµ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ’ įµįµ˜į¶œŹ° Ė”įµ’įµ’įµā±āæįµ įµ’įµ˜įµ—įµŽ į““įµ‰ įµā±įµŹ°įµ— āæįµ’įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ įµ–įµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ—ā€¦ā€ ā€œį“µ įµāæįµ’Ź·; į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— ā±įµ— āæįµ‰į¶œįµ‰Ė¢Ė¢įµƒŹ³Źø įµ—įµ’ įµ—įµ‰Ė”Ė” Źøįµ’įµ˜ā€¦ā€ į““įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢ā±įµ—įµ—ā±āæįµ įµ˜įµ– įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ įµ’Ź·āæ į¶ įµ˜Ė”Ė”Źø įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ā€§ "Źøįµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³įµˆįµƒŹø'Ė¢ įµƒ įµ‡Ė”įµ˜Ź³ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµ‡įµ‰įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§" į“¶įµ˜Ė¢įµ— įµ—Ź°įµ‰āæāø“ įµƒāæįµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµāæįµ’į¶œįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ ā€œį“µ į¶œįµƒįµįµ‰ į¶ įµƒĖ¢įµ— įµƒĖ¢ į“µ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆā€§ į“µ įµ–Ė”įµƒāæāæįµ‰įµˆ įµ’āæ Ė”įµ‰įµƒįµ›ā±āæįµ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒĖ”Ė”įµ‰įµˆā€§ā€ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆā€§ ā€œį“øįµ‰įµ—'Ė¢ įµįµ’ā€¦ā€ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµƒį¶°įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ‰į¶ įµ—ā€§
NREM Stage N1 This stage of non-REM sleep is the typical transition from wakefulness to sleep and generally lasts only a few minutes. Stage N1 is the lightest stage of sleep; patients awakened from it usually donā€™t perceive that they were actually asleep During this stage: Eye movements are typically slow and rolling. heartbeat and breathing slow down muscles begin to relax you produce low amplitude mixed frequencies waves in the theta range (4 to 7 Hz) NREM Stage N2 This next stage of non-REM sleep comprises the largest percentage of total sleep time and is considered a lighter stage of sleep from which you can be awakened easily. This is the stage before you enter deep sleep. During this stage: heartbeat and breathing slow down further no eye movements body temperature drops Sleep spindles and K-complexes are two distinct brain wave features that appear for the first time NREM Stage N3 This final stage of non-REM sleep is the deepest sleep stage. Stage N3 sleep is known as slow-wave, or delta, sleep. Your body performs a variety of important health-promoting tasks in this final non-REM stage. During this stage: arousal from sleep is difficult heartbeat and breathing are at their slowest rate no eye movements body is fully relaxed delta brain waves are present tissue repair and growth, and cell regeneration occurs immune system strengthens REM Stage R There are two phases of REM sleep: phasic and tonic. Phasic REM sleep contains bursts of rapid eye movements, while tonic REM sleep does not. Stage R occurs about 90 minutes after you fall asleep, and is the primary ā€œdreamingā€ stage of sleep. Stage R sleep lasts roughly 10 minutes the first time, increasing with each REM cycle. The final cycle of stage R may last roughly between 30 to 60 minutes. During this stage: eye movements become rapid during phasic REM breathing and heart rate increases and become more variable muscles become paralyzed, but twitches may occur brain activity is markedly increased When you fall asleep at night, you cycle through all of these stages of sleep multiple times ā€” roughly every 90 minutes or so.
į¶ Ź³įµƒįµ—įµ‰Ź³āæā±į¶»įµƒįµ—ā±įµ’āæ ā½į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ įµƒāæį¶ ā±į¶œā¾ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€™Ė¢ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  įµ—įµ’Ź·āæ Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰Ź³ Ź°įµ˜Ė¢įµ‡įµƒāæįµˆ Ź·įµƒĖ¢ įµ—įµ’ įµƒāæįµƒĖ”Źøį¶»įµ‰ įµƒ įµ–įµƒįµ—įµ—Źø Ź·Ź°įµ‰āæ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź³įµ‰įµƒį¶œŹ°įµ‰įµˆ įµƒ į¶œŹ³įµ’Ź·įµ‡įµƒŹ³āø“ įµ˜Ė¢įµ‰įµˆ įµƒĖ”Ė” Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ—Ź³įµ‰āæįµįµ—Ź° įµ—įµ’ įµ—įµƒįµįµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ‡ā±įµįµįµ‰Ė¢įµ— Ė¢Ź·ā±āæįµ įµ—įµ’ Ź·Ź°įµƒį¶œįµ įµ—Ź°įµ‰ į¶œįµ’āæįµ—Ź³įµƒįµ–įµ—ā±įµ’āæāø“ įµƒā±įµįµ‰įµˆ į¶ įµ’Ź³ įµ—Ź°įµ‰ įµƒįµ–įµ–įµƒŹ³įµƒįµ—įµ˜Ė¢ į¶ įµ’Ź³į¶œįµ‰į¶ įµ˜Ė”Ė”Źø įµ‡įµ˜įµ— ā±āæĖ¢įµ—įµ‰įµƒįµˆ įµįµ’įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź°ā±įµ— įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµ’āæ įµƒį¶œį¶œā±įµˆįµ‰āæįµ— įµ‡Źø įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ³įµ’Ź·įµ‡įµƒŹ³ā€§ į“¹įµƒįµā±āæįµ įµƒ āæįµ’ā±Ė¢įµ‰āø“ Ė¢įµ‰āæĖ¢įµ‰Ė¢ į¶ įµƒįµˆā±āæįµ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ź°įµ‰'įµˆ įµ‰įµ›įµ‰āæ į¶œįµ’įµįµ–Ź³įµ‰Ź°įµ‰āæįµˆāø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź·įµ‰įµƒįµĖ”Źø į¶ įµ‰Ė”Ė” įµ‡įµƒį¶œįµ Ź°ā±Ė¢ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµƒĖ”Ė¢įµ’ Ė¢Ė”įµƒįµįµįµ‰įµˆ įµƒįµįµƒā±āæĖ¢įµ— Ź°ā±Ė¢ įµ’Ź·āæ įµįµƒį¶œŹ°ā±āæįµ‰ āæįµ’Ź· įµˆįµ‰įµ‰įµ–Ė”Źø į¶œįµ’įµįµ–Ė”įµ‰įµ—įµ‰Ė”Źø įµ˜āæį¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢ā€§ į“¾įµƒāæā±į¶œįµįµ‰įµˆ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµ—įµ’įµ’įµ Ė¢įµƒā±įµˆ įµįµƒį¶œŹ°ā±āæįµ‰ įµ—įµ’ įµˆā±Ė¢įµ–įµ’Ė¢įµ‰ā€§ "į¶œįµ’įµįµ‰ įµ’āæ! į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—Źø? į“¼!" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡'Ė¢ āæįµ’Ź· įµ‰įµ›įµ‰āæ Ź·ā±Ė”Ė”ā±āæįµ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ—įµ—Ė”įµ‰ į¶ įµ’Ź³ Źøįµ‰Ė”Ė”ā±āæįµ į¶ Ź³įµ’įµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµˆā±įµˆ āæįµ’įµ— įµ‡įµ˜įµˆįµįµ‰ įµ’Ź³ Ź³įµ‰įµƒį¶œįµ— įµƒįµ— įµƒĖ”Ė”ā€§ ā€œŹøįµ’įµ˜ Ź°įµ‰įµƒŹ³ įµįµ‰ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ’įµ‡Ė¢ā€§ į““įµ‰ įµ–įµ‰įµ— Ź°į¶¤įµ įµįµ‰į¶°įµ—Ė”ŹøĖ‘ ā€œį“µ į¶œįµƒāæā€™įµ— Ź³įµ‰įµ›ā±įµ›įµ‰ Ź°ā±įµ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  ā±įµ— į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆįµŽ į““įµ‰'Ė¢ āæįµ’įµ— Ź·įµƒįµā±āæįµā€§ā€§ā€§ā€ į¶œįµƒŹ³įµ‰į¶ įµ˜Ė”Ė”Źø įµ—įµƒįµā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ—įµ’ Ź°ā±Ė¢ įµ–ā±āæįµ‰įµƒįµ–įµ–Ė”įµ‰ Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰Ė’ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ė¢įµ‰įµ— Ź°ā±įµ įµˆįµ’Ź·āæā€§ "į“µ Ė¢Ź°įµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ‡įµ‰ įµ—Ź°įµ‰ įµ’į¶°įµ‰ Ź·Ź°įµ’'Ė¢ į”†įµ‰įµā± į¶œįµ’įµįµƒįµ—įµ’Ė¢įµ‰Ė‘Ė‘Ė‘" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµ’įµ˜Ė”įµˆ įµ‡įµ‰ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµĖ”įµƒįµˆ ā±į¶  į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ź³įµ‰įµƒį¶œįµ—įµ‰įµˆ įµƒāæįµŹ³ā±Ė”Źøāø“ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ įµį¶°įµ‰Ź· Ź°įµ‰'įµˆ įµįµ‰įµ— įµƒ Ź°įµƒį¶°įµˆ Ė¢Ź·įµƒįµ—įµ—įµ‰įµˆ įµƒŹ·įµƒŹøā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµˆįµ‰į¶œā±įµˆįµ‰įµˆ įµ—įµ’ Ė¢ā±āæįµ įµ—įµ’ Ź°ā±įµā€§ į“±įµ›įµ‰āæįµ—įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ź·Ź°įµ‰āæ Ź³įµ‰įµįµƒā±āæā±āæįµ į¶œįµ’į¶°Ė¢į¶œį¶¤įµ’įµ˜Ė¢į¶°įµ‰Ė¢Ė¢āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‡įµƒŹ³įµ‰Ė”Źø įµāæįµ‰Ź· įµ—Ź°įµ‰ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ‰ Ź°įµ‰'Ė¢ ā±āæā€§ ā€œį““Ź³ā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ Ź°įµ˜įµįµį¶¤į¶°įµāø“ Ė¢įµ‰įµ‰ā±āæįµ Ź°ā±įµ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ— įµ—įµ’ įµƒŹ·įµƒįµįµ‰āæĖ‘ ā€œį“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€¦ā€ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡'Ė¢ įµ›įµ’ā±į¶œįµ‰ įµ‰į¶œŹ°įµ’įµ‰įµˆ įµƒĖ¢ Ź°įµ‰ Ė¢įµƒŹ· Ź°į¶¤įµ Ė¢Ė”įµ’Ź·Ė”Źø į¶œįµ’įµįµ‰ā€§ ā€œįµ‚Ź°įµƒā€¦ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź·įµƒāæįµ—įµ‰įµˆ įµ—įµ’ įµ—įµƒįµįµ‰ ā±įµ— įµ‰įµƒĖ¢Źø įµ‡įµ˜įµ— Ź°įµƒŹ³įµˆĖ”Źø į¶œįµ’āæįµ—įµƒā±āæ įµ‰Ė£į¶œā±įµ—įµ‰įµįµ‰āæįµ—ā€§ ā€œį“µ Ź·įµƒĖ¢ Ė¢įµ’ Ź·įµ’Ź³Ź³ā±įµ‰įµˆįµŽ į“µ'Ė”Ė” įµ‡įµ‰ Ź³į¶¤įµŹ°įµ— įµ‡įµƒį¶œįµĖ’ įµƒĖ¢ į“µ įµįµ’įµ—įµ—įµƒ įµįµƒįµįµ‰ įµƒ į¶œįµƒĖ”Ė”Ė‘Ė‘Ė‘ā€ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæĖ’ āæįµ’Ź· įµ‰Ė£ā±įµ—ā±āæįµ įµ˜āæį¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢āæįµ‰Ė¢Ė¢ įµ‡įµ˜įµ— Ė¢įµ—į¶¤Ė”Ė” ā±āæ įµƒ įµ‡ā±įµ— įµ’į¶  įµƒ Ė¢įµ—įµ˜įµ–įµ’Ź³ į¶°įµ’įµ— įµį¶°įµ’Ź·į¶¤į¶°įµ įµ‰Ė£įµƒį¶œįµ—Ė”Źø Ź·Ź°įµ‰Ź³įµ‰ Ź°įµ‰ Ź·įµƒĖ¢ įµƒį¶°įµˆ į¶ įµ‰įµ‰Ė”į¶¤į¶°įµ įµ—Ź°įµ‰ įµ‰į¶ į¶ įµ‰į¶œįµ—Ė¢ įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰ Ź°į¶¤įµ—Ė’ Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶œįµƒĖ”Ė” į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆāø“ įµƒĖ¢ Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ‰āæĖ¢įµ‰Ė¢ įµ–įµƒā±āæ įµƒĖ”Ė¢įµ’ į¶ Ė”įµ’įµ’įµˆįµ‰įµˆ Ź°ā±Ė¢ Ė¢įµ‰āæĖ¢įµ‰Ė¢ā€§ ā€œį““įµ‰'Ė¢ Ź·įµƒįµį¶¤į¶°įµįµŽā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ź°įµƒāæįµĖ¢ įµ˜įµ–ā€§ ā€œįµ‚Ź°įµ‰ā€¦ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡; Ź·Ź°įµƒįµ—'Ė¢ Ź°įµƒįµ–įµ–įµ‰āæā±āæįµ?ā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į¶œįµƒįµ˜įµŹ°įµ— Ź°ā±Ė¢ įµ‡Ź³įµ‰įµƒįµ—Ź° į¶ įµ‰įµƒŹ³į¶¤į¶°įµ į“¾Ė”įµƒį¶°įµįµ—įµ’į¶°'Ė¢ Ź³įµ‰įµƒį¶œįµ—į¶¤įµ’į¶°ā€§ "į“µ į¶œįµƒāæ įµ—įµ‰Ė”Ė” Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµƒ Ė”ā±įµ—įµ—Ė”įµ‰ įµ’įµ˜įµ— įµ’į¶  ā±įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§" "į““įµ‰Ź°ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆ Ź°ā±įµ Ź·Ź°įµƒįµ— Ź°įµ‰ Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³Ė¢ā€§ ā€œį“®įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ā€§ā€§ į“µ Ź³įµ‰įµįµ‰įµįµ‡įµ‰Ź³ įµ—Ź³Źøā±āæįµ įµ—įµ’ įµįµ‰įµ— įµƒ įµŹ³įµƒįµ‡įµ‡Źø įµ–įµƒįµ—įµ—Źøā€§ į“øįµƒĖ¢įµ— įµ—Ź°ā±āæįµ į“µ įµāæįµ‰Ź·āø“ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµįµ’įµ— įµƒ į¶œŹ³įµ’Ź·įµ‡įµƒŹ³āø“ į“µ įµ—Ź°ā±āæįµā€§ įµ˜į¶°įµ—į¶¤Ė” į“µ Ė¢įµ’įµįµ‰ Ź°įµ’Ź· įµ‰į¶°įµˆįµ‰įµˆ įµ˜įµ– Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµƒįµ— Ź·Ź°įµƒįµ— į“µ įµƒĖ¢Ė¢įµ˜įµįµ‰ ā±Ė¢ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź°įµ’įµ˜Ė¢įµ‰ā€¦ā€ ā€œį“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµįµ’įµ— įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ³įµ’Ź·įµ‡įµƒŹ³āø“ ā±įµ— įµāæįµ’į¶œįµįµ‰įµˆ Źøįµ’įµ˜Ź³ Ź°įµ‰įµƒįµˆāø“ Ź³įµ‰āæįµˆįµ‰Ź³ā±āæįµ Ė¢įµ—įµƒįµ—įµ‰ įµ’į¶  Ė¢įµ‰āæĖ¢įµ‰Ė”įµ‰Ė¢Ė¢āæįµ‰Ė¢Ė¢āø“ įµƒāæįµˆ Ź³įµ‰įµįµƒā±āæįµ‰įµˆ įµ˜āæįµ—ā±Ė” į“µ įµ—įµ’įµ’įµ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ įµ—įµ’ Ź³įµ‰į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³ į¶ Ź³įµ’įµ įµ‡įµ‰ā±āæįµ āæįµ’āæā»į¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢ā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡āø“ ā±įµ—ā€™Ė¢ įµ˜āæį¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢āø“ āæįµ’įµ— āæįµ’āæį¶œįµ’āæĖ¢į¶œā±įµ’įµ˜Ė¢įµŽā€ ā€œį“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæāø“ įµƒāæŹøįµ—Ź°ā±āæįµ į“µ į¶œįµƒāæ įµˆįµ’ā€¦ā€ ā€œįµįµāø“ įµˆįµ’āæ'įµ— į¶œŹ³Źøā€§ā€ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµ—į¶¤Ė”Ė” įµ—Ź³Źø įµ—įµ’ Ź·Ź³įµƒįµ– Ź°ā±Ė¢ įµƒį¶œŹ°ā±āæįµ Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµƒŹ³įµ’įµ˜āæįµˆ ā±įµ— Ź·Ź°įµ‰āæ įµƒ įµāæįµ’į¶œįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ ā€œį“µā€™Ė”Ė” įµįµ‰įµ— ā±įµ—įµŽā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ’įµ–įµ‰āæĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ įµ—įµ’ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆā€§ ā€œŹøįµ’įµ˜ įµįµ’āæāæįµƒ Ź·įµ’Ź³įµ įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź·Ė€ā€ į”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ į‘«įµ˜įµ‰Ė¢įµ—ā±įµ’āæįµ‰įµˆā€§ ā€œį“µ Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ įµ–Ė”įµƒŹø ā±įµ— Ė¢įµƒį¶ įµ‰ā€§ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ į“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— įµāæįµ’Ź· Ź°įµ’Ź· į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź·ā±Ė”Ė” įµˆįµ‰įµƒĖ” įµƒĖ¢ į“µ Ź°įµƒįµ›įµ‰āæā€™įµ— Ź°įµ‰įµƒŹ³įµˆā€¦ā€ ā€œį”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆāø“ į“µ Ź·įµ’āæā€™įµ— Ź°įµƒįµ›įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ˜āæįµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆįµ‰įµˆā€§ā€ ā€œį“µ įµˆįµ’āæā€™įµ— Ź·įµƒāæāæįµƒ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµ—įµ’ įµˆįµ‰įµƒĖ” Ź·ā±įµ—Ź° įµ’įµ˜Ź³ įµ‡įµ’Ė¢Ė¢ā€§ā€§ā€§ā€ ā€œį”†į‘«įµ˜ā±įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆĖ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæĖ¢ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” Ź³įµ‰į¶œįµ’įµ›įµ‰Ź³ā±āæįµ; įµˆįµ’āæā€™įµ— įµ—įµ‰Ė”Ė” į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ Ź°įµ‰ā€™Ė¢ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€¦ā€ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆā€§ į“¬į¶ įµ—įµ‰Ź³ Ė¢įµ įµ˜į¶¤įµˆŹ·įµƒŹ³įµˆ Ė”įµ‰į¶ įµ— Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ˜Ź³āæįµ‰įµˆ įµ—įµ’ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ ā€œį¶ įµ‰įµ‰Ė”ā±āæįµ įµƒāæŹø įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³Ė€ā€ ā€œĖ¢įµ—ā±Ė”Ė” āæįµ’įµ— įµ—įµ’įµ—įµƒĖ”Ė”Źø į¶œĖ”įµ‰įµƒŹ³ įµā±āæįµˆįµ‰įµˆ Źøįµ‰įµ—ā€§ įµ‚įµƒā±įµ—āø“ Ź·Ź°įµ’ įµ‰Ė”Ė¢įµ‰'Ė¢ā€¦ā€ ā€œį“µ įµ—įµ’įµ’įµ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ—Ź³įµƒā±įµŹ°įµ— Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€§ į“µā€™įµˆ Ź°įµƒįµ›įµ‰ Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµ‡Źø įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ°įµ˜įµ įµ‡įµ˜į¶œįµįµ‰įµ— įµ‡įµ˜įµ— į“µā€™įµ āæįµ’įµ— įµƒįµ‡Ė”įµ‰ įµ—įµ’ Ė¢įµ’ į“µ įµ—įµ’įµ’įµ Źøįµ’įµ˜ Ź°įµ‰Ź³įµ‰ā€§ į”†įµ—ā±Ė”Ė”āø“ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ įµįµƒįµįµ‰ Źøįµ’įµ˜Ź³Ė¢įµ‰Ė”į¶  įµƒįµ— Ź°įµ’įµįµ‰įµŽ įµ‚Ź°įµƒįµ— įµˆįµ’ Źøįµ’įµ˜ į¶ įµ‰įµ‰Ė” įµ˜įµ– įµ—įµ’Ė€ā€ ā€œį¶ ā±Ź³Ė¢įµ— Ė¢įµ—įµ’įµ– Ź³įµƒįµįµ‡Ė”ā±āæįµ įµ’āæā€¦ā€ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ ā±āæįµ—įµ‰Ź³Ź³įµ˜įµ–įµ—įµ‰įµˆ įµ‡Źø įµįµ’Ź³įµ‰ įµāæįµ’į¶œįµā±āæįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµ’įµ–įµ‰āæĖ¢ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ įµ—įµ’ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµā€§ ā€œį“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ į“µā€™įµ›įµ‰ įµƒ Ė¢ā±įµ—įµ˜įµƒįµ—ā±įµ’āæā€§ Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź· įµįµ‰įµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰Ė€ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ įµˆįµ’āæā€™įµ— įµ—įµ‰Ė”Ė” į“¾ā±āæįµŹø įµƒā€¦ā€ ā€œį”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ ā±Ė¢ įµŹø į¶ Ź³ā±įµ‰āæįµˆāø“ į”†įµ’ Ź²įµ˜Ė¢įµ— Ė”įµ‰įµƒįµ›įµ‰ įµƒĖ”įµ’āæįµ‰įµŽā€ ā€œį“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ į“µ įµƒįµ į¶œįµƒŹ³ā±āæįµ į¶ įµ’Ź³ Ź°ā±įµ įµƒĖ¢ā€¦ā€ ā€œį“µ įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— Ź·įµ‰ā€¦ā€ ā€œį“µ į¶œįµƒāæ įµƒĖ¢įµ į“¾Ė”įµƒāæā€¦ā€ ā€œįµ‚Ź°ŹøĖ€ į““įµ‰ā€™Ė¢ āæįµ’įµ— įµįµ’ā€¦ā€ ā€œį“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ź°įµ‰ā€¦ā€ ā€œį‘«įµ˜ā±įµ‰įµ—āø“ Źøįµ’įµ˜ įµįµ’įµ’į¶ Ė¢ įµƒŹ³įµ‰ Ź·įµ’Ź³Ė¢įµ‰āæā±āæįµ įµŹø Ź°įµ‰įµƒįµˆ įµ—Ź°Ź³įµ’įµ‡įµ‡ā±āæįµ Ė¢įµ’ įµāæįµ’į¶œįµ ā±įµ— įµ’į¶ į¶ įµŽā€ į“®įµ’įµ—Ź° įµ’į¶  įµ—Ź°įµ‰įµ Ė”įµ’įµ’įµįµ‰įµˆ įµƒįµ— į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ į¶ ā±āæįµƒĖ”Ė”Źø įµƒį¶œįµ—ā±āæįµ įµįµ’Ź³įµ‰ Ė”ā±įµįµ‰ Ź°ā±įµĖ¢įµ‰Ė”į¶ ā€§ ā€œįµ‚įµ‰ā€™Ė”Ė” Ė¢įµ‰įµ‰ įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź· į“¾įµƒįµ—ā€§ā€§ā€§ā€ ā€œį”†įµ‰įµ‰ Źøįµƒā€§ā€ į“¾įµƒįµ—Ź³ā±į¶œįµ Ė”įµ‰į¶ įµ—ā€§ ā€œį““įµ˜āæįµŹ³ŹøĖ€ā€ ā€œį“³įµ˜įµ‰Ė¢Ė¢ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµˆā±āæāæįµ‰Ź³ā€¦ā€ Ė¢įµ–įµ’āæįµįµ‰ įµ‡įµ’įµ‡ įµįµ’įµ— į¶ įµ’įµ’įµˆā€§ į”†įµ˜įµˆįµˆįµ‰āæĖ”Źøāø“ įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ Ė¢įµ—įµƒŹ³įµ—įµ‰įµˆ Ź³ā±āæįµā±āæįµā€§ ā€œŹøįµ’įµ˜ į¶œįµƒāæ įµįµ‰įµ‰įµ– įµ‰įµƒįµ—ā±āæįµįµŽā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·įµ‰āæįµ— įµ—įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµ–Ź°įµ’āæįµ‰ā€§ ā€œį“±Ź° įµįµ’āæāæįµƒ Ź·įµ’Ź³įµ įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź·Ė€ į“µ Ź³ā±įµˆ įµ’ įµ—Ź°įµ‰ įµƒāæįµƒĖ”Źøį¶»įµ‰Ź³ā€§ā€§ā€§ā€ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ā€§ ā€œįµ€Ź°įµ‰ į“·Ź³įµ˜Ė¢įµ—Źø į“·Ź³įµƒįµ‡ āæįµ‰įµ‰įµˆĖ¢ Źøįµ‰įµŽā€ į“®įµ˜įµ— į”†įµ’ įµˆā±įµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§ā€§ā€§ ā€œį“µā€™įµ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµƒ įµ‡ā±įµ— įµ—įµ’ Ė¢Ź°įµƒįµįµ‰āæ įµ˜įµ– įµ—įµ’ įµˆįµ’ įµŹø Ź²įµ’įµ‡ Ź·įµ‰Ė”Ė” įµ‡Źøįµ‰įµŽā€ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź°įµƒāæįµĖ¢ įµ˜įµ–āø“ āæįµ‰įµ›įµ‰Ź³ Ė”ā±įµā±āæįµ į¶œįµ’āæį¶ Ė”ā±į¶œįµ— įµ’Ź³ įµ—įµ’ Ė”ā±įµ‰ā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ į¶ ā±Ė£įµ‰įµˆ Ź·įµƒŹ³įµ įµ‡Ė”įµƒāæįµįµ‰įµ—Ė¢ā€§ ā€œįµ€Ź°įµƒāæįµĖ¢ā€¦ā€ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢įµƒā±įµˆāø“ įµ˜āæįµ˜Ė¢įµ˜įµƒĖ”Ė”Źø Ė¢Ź°įµ’Ź·ā±āæįµ įµƒį¶ į¶ įµ‰į¶œįµ—ā±įµ’āæā€§ į”†įµ—ā±Ė”Ė” įµ—Ź°įµ‰ Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— Ź°įµ‰ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆ įµˆįµ’ā€§ "į“µ'įµ Ė¢įµ’ įµ‰Ė£Ź°įµƒįµ˜Ė¢įµ—įµ‰įµˆ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰ā€§ā€§ā€§" "įµ‚įµ‰'įµ›įµ‰ Ź°įµƒįµˆ įµƒ Ė”įµ’āæįµ įµˆįµƒŹø įµˆā±įµˆāæ'įµ— Ź·įµ‰?" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµƒĖ¢įµįµ‰įµˆāø“ Ė¢įµ—Ź³įµ’įµā±āæįµ Ź°ā±Ė¢ įµƒāæįµ—įµ‰āæāæįµƒįµ‰ Ė¢įµįµ’įµ’įµ—Ź°ā€§ "į“µ'įµ Ė¢įµ’ įµĖ”įµƒįµˆ Źøįµ’įµ˜'Ź³įµ‰ įµ‡įµ’įµ˜āæį¶œā±āæįµ įµ‡įµƒį¶œįµā€§ į“¾įµ‰Ź³Ź°įµƒįµ–Ė¢ įµ—įµ’įµįµ’Ź³Ź³įµ’Ź· Ź·ā±Ė”Ė” įµ‡įµ‰ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ā€§ā€§ā€§ Źøįµ’įµ˜ įµāæįµ’Ź·?" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ—įµ’Ė”įµˆ įµƒĖ¢ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ'Ė¢ į¶»į¶»į¶»į¶»į¶»į¶»'ā±āæįµ Ė”ā±įµįµ‰ įµƒ Ė”įµ’įµā€§ įµ€Ź°įµ‰āæāø“ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ Ė¢įµ—įµ’įµ–įµ–įµ‰įµˆ įµƒāæįµˆ Ź·Ź°ā±Ė¢įµ–įµ‰Ź³įµ‰įµˆ "Źøįµ’įµ˜ Ź°įµƒįµ›įµ‰ įµƒ įµįµ’įµ’įµˆ āæā±įµŹ°įµ—ā€§ā€§ā€§" į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·įµ’įµįµ‰ įµ‰įµƒŹ³Ė”Źø įµ—įµ’ Ė¢įµ˜āæŹ³ā±Ė¢įµ‰āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ‰įµƒāæā±āæįµ įµ’āæ įµƒįµįµƒā±āæĖ¢įµ— Ź°ā±įµ Ė¢įµ—ā±Ė”Ė” įµƒĖ¢Ė”įµ‰įµ‰įµ–ā€§ į““įµ‰ įµˆā±įµˆāæā€™įµ— įµāæįµ’Ź· ā±į¶  Ź·Ź°įµ‰āæ Ź°įµ‰ā€™įµˆ įµƒįµ—įµ—įµ‰āæįµˆ Ź·įµ’Ź³įµ įµƒįµįµƒā±āæāø“ Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµ‡įµ‰įµ—įµ—įµ‰Ź³ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Ź³įµ‰Ė¢įµ˜įµā±āæįµā€§ į“¼Ź³ įµƒįµ— Ė”įµ‰įµƒĖ¢įµ— įµ—įµ’ Ź·Ź°įµ‰āæ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµįµ‰įµ—Ė¢ įµ‡įµƒį¶œįµā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰į“®įµ’įµ‡ Ź·įµƒĖ¢ Ź·įµƒāæįµ—ā±āæįµ įµ—įµ’ į¶œįµƒĖ”Ė” į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ—įµ’ įµ—įµ‰Ė”Ė” Ź°įµ‰Ź³ Ź°įµ‰ Ė¢āæįµ‰įµƒįµĖ¢ įµ—įµ’ įµˆā±į¶ į¶ įµ‰Ź³įµ‰āæįµ— Ź³įµ’įµ’įµ įµ—įµ’ į¶œįµƒĖ”Ė”ā€§ ā€œį“·įµƒŹ³įµ‰āæā€¦ā€ į”†Ź°įµ‰ Ź·įµƒĖ¢ Ė¢įµ˜Ź³įµ–Ź³ā±Ė¢įµ‰įµˆā€§ į”†įµ–įµ’āæįµįµ‰įµ‡įµ’įµ‡ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆ į“¹Ź³ā€§ į“·Ź³įµƒįµ‡Ė¢ įµƒāæįµˆ įµ—Ź°įµ‰ į¶œŹ³įµ’Ź·įµ‡įµƒŹ³āø“ Ź°įµ’Ź· į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ įµįµ’āæį¶œįµįµ‰įµˆ įµ’įµ˜įµ— Ė”ā±įµįµ‰ įµƒ Ė”ā±įµŹ°įµ—ā€§ ā€œįµ€Ź°įµƒāæįµ Źøįµ’įµ˜ Ė¢įµ’ įµįµ˜į¶œŹ° Ė”įµ’įµ’įµā±āæįµ įµ’įµ˜įµ—įµŽ į““įµ‰ įµā±įµŹ°įµ— āæįµ’įµ— Ź·įµƒāæįµ— įµ—įµ’ įµ–įµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³ įµƒįµ‡įµ’įµ˜įµ— ā±įµ—ā€¦ā€ ā€œį“µ įµāæįµ’Ź·; į“µ Ź²įµ˜Ė¢įµ— įµ—Ź°įµ’įµ˜įµŹ°įµ— ā±įµ— āæįµ‰į¶œįµ‰Ė¢Ė¢įµƒŹ³Źø įµ—įµ’ įµ—įµ‰Ė”Ė” Źøįµ’įµ˜ā€¦ā€ į““įµ‰ Ź·įµ‰āæįµ— įµ‡įµƒį¶œįµ įµ—įµ’ Ė¢įµ‰įµ‰ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė¢ā±įµ—įµ—ā±āæįµ įµ˜įµ– įµ’āæ Ź°ā±Ė¢ įµ’Ź·āæ į¶ įµ˜Ė”Ė”Źø įµƒŹ·įµƒįµįµ‰ā€§ "Źøįµ‰Ė¢įµ—įµ‰Ź³įµˆįµƒŹø'Ė¢ įµƒ įµ‡Ė”įµ˜Ź³ā€§ā€§ā€§" "į“µ įµ‡įµ‰įµ—āø“ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæā€§" į“¶įµ˜Ė¢įµ— įµ—Ź°įµ‰āæāø“ įµƒāæįµ’įµ—Ź°įµ‰Ź³ įµāæįµ’į¶œįµ įµ’āæ įµ—Ź°įµ‰ įµˆįµ’įµ’Ź³ā€§ į“·įµƒŹ³įµ‰āæā€§ ā€œį“µ į¶œįµƒįµįµ‰ į¶ įµƒĖ¢įµ— įµƒĖ¢ į“µ į¶œįµ’įµ˜Ė”įµˆā€§ į“µ įµ–Ė”įµƒāæāæįµ‰įµˆ įµ’āæ Ė”įµ‰įµƒįµ›ā±āæįµ įµ‰įµ›įµ‰āæ įµ‡įµ‰į¶ įµ’Ź³įµ‰ Źøįµ’įµ˜ į¶œįµƒĖ”Ė”įµ‰įµˆā€§ā€ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµ‰Ė£įµ–Ė”įµƒā±āæįµ‰įµˆā€§ ā€œį“øįµ‰įµ—'Ė¢ įµįµ’ā€¦ā€ į“·įµƒŹ³įµ‰āæ įµƒāæįµˆ į“¾Ė”įµƒāæįµįµ—įµ’āæ Ė”įµ‰į¶ įµ—ā€§
If you'd like to report a bug or suggest a feature, you can provide feedback here. Here's our privacy policy. Thanks!
AI Story Generator - AI Chat - AI Image Generator Free