Garycore Emojis & Text

Copy & Paste Garycore Emojis & Symbols

https://i.imgflip.com/8kb716.gif https://i.imgflip.com/8kb77o.gif https://i.imgflip.com/8kb7e3.gif https://i.imgflip.com/8kb7go.gif https://i.imgflip.com/8kb7r8.gif
áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—Ę°Ęļ âŋáĩ‰âąáĩĘ°áĩ‡áĩ’áĩ˜Ęģ â―á”†áĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ ËĒáĩ—áĩƒĘļËĒ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áķœĘ°áĩ˜áĩ áĩ‡áĩ˜áķœáĩáĩ‰áĩ— áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū "áīĩáĩ—'ËĄËĄ áĩ‡áĩ‰ áķ áĩ˜âŋ!" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡'ËĒ Ę°áĩ’áĩ˜ËĒáĩ‰ âŋáĩ‰áĩ‰áĩˆáĩ‰áĩˆ ËĒáĩ’áĩáĩ‰ ⁹áĩáĩ–Ęģáĩ’áĩ›áĩ‰áĩáĩ‰âŋáĩ—ËĒ áĩáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ Ę·áĩ’Ęģáĩáĩ‰áĩˆ áĩ’âŋ‧ ᔆáĩ’ Ę°áĩ‰'ËĒ ËĒáĩ—áĩƒĘļ⁹âŋáĩ Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩ‡áĩ‰áķœáĩƒáĩ˜ËĒáĩ‰ ᔆá‘Ŧáĩ˜âąáĩˆĘ·áĩƒĘģáĩˆ âŋáĩ’áĩ— áĩáĩ’âŋâŋáĩƒ ËĄáĩ‰áĩ— ʰ⁹áĩ ËĒáĩ—áĩƒĘļ â―áĩƒâŋáĩˆ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ Ę°áĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ áīūáĩƒáĩ—Ęģ⁹áķœáĩ áĩˆâąËĒ˥⁹áĩáĩ‰ áĩƒËĄËĄ áĩ—Ę°áĩ‰ âŋáĩ’⁹ËĒáĩ‰ áķ Ęģáĩ’áĩ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩ’Ęģáĩâū áĩƒâŋáĩˆ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒâŋ'áĩ— Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩ‰âŋáĩ’áĩ˜áĩĘ° Ęģáĩ’áĩ’áĩ áĩ—áĩ’ ⁹âŋáķœËĄáĩ˜áĩˆáĩ‰ ʰ⁹áĩâ€§ áīģáĩƒĘģĘļ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒâŋáĩƒâąËĄ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ áķœĘģáĩƒËĒĘ°áĩ‰ËĒ Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰âļī áĩƒâŋáĩˆ Ę°áĩ‰ ˥⁹áĩáĩ‰ËĒ áĩ—áĩ’ áĩ–ËĄáĩƒĘļ ʷ⁹áĩ—Ę° ᔆáĩ–áĩ’áĩ—âļī áĩĘļ Ę°áĩ˜ËĒáĩ‡áĩƒâŋáĩˆ'ËĒ áĩ–áĩ˜áĩ–áĩ–Ęļ‧ áīĩ Ę·áĩƒâŋâŋáĩƒ áĩáĩ‰áĩ‰áĩ– áĩƒâŋ áĩ‰Ęļáĩ‰ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰áĩâļī áĩƒËĒ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áķœáĩƒâŋ áĩáĩ‰áĩ— áĩ‰áĩƒËĒ⁹˥Ęļ áĩƒâŋáĩĘģĘļ Ę·Ę°áĩ‰âŋ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ áĩƒâŋâŋáĩ’ĘļËĒ ʰ⁹áĩâļī áĩƒáĩ‡ËĄáĩ‰âąËĒáĩ— áĩ˜âŋ⁹âŋáĩ—áĩ‰âŋáĩ—⁹áĩ’âŋáĩƒËĄËĄĘļ‧ áĩ€Ę°áĩ‰Ęļ áĩâŋáĩ’Ę· áĩ‰áĩƒáķœĘ° áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰Ęģ Ę·áĩ‰ËĄËĄâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áķœáĩƒâŋ áĩ‡áĩ‰ áĩƒáĩ— áĩ’áĩˆáĩˆËĒ ËĒ⁹âŋáķœáĩ‰ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ Ę·áĩ’ĘģáĩËĒ áķ áĩ’Ęģ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ áĩ‰âŋáĩ‰áĩĘļâļī ʷʰ⁹áķœĘ° áķœáĩƒâŋ áĩ–áĩ˜áĩ— áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·Ęģáĩ’âŋáĩ Ę·áĩƒĘļ‧ áīŪáĩ˜áĩ— áĩ’áĩ–áĩ–áĩ’ËĒ⁹áĩ—áĩ‰ËĒ áĩƒáĩ—áĩ—Ęģáĩƒáķœáĩ—âļī áĩáĩƒáĩâąâŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰âąĘģ áķ Ęģ⁹áĩ‰âŋáĩˆËĒʰ⁹áĩ– áĩˆĘļâŋáĩƒáĩâąáķœ áĩˆáĩ˜áĩ’ Ę·áĩ’Ęģáĩâ€§ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡'ËĒ áĩáĩ’⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ âŋ⁹áķœáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩƒËĄËĄâļī áĩƒâŋáĩˆ áķœáĩƒâŋ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ áĩ‡áĩ‰ âŋ⁹áķœáĩ‰Ęģ áĩ—áĩ’ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩƒâŋ áīĩ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—⁹áĩáĩ‰ËĒ‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩâŋáĩ’Ę·ËĒ Ę°áĩ‰'ËĒ áĩƒ áĩ–áĩƒáķœâąáķ âąËĒáĩ— áĩƒâŋáĩˆ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩâŋáĩ’Ę·ËĒ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩƒâŋáĩáĩ‰Ęģ ⁹ËĒËĒáĩ˜áĩ‰ËĒ ᔆáĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ áķœáĩƒâŋ áķœáĩ’áĩáĩ‰ áĩ˜áĩ– ʷ⁹áĩ—Ę° áķœáĩ’áĩáĩ–Ęģáĩ’áĩâąËĒáĩ‰ËĒ áĩ—áĩ’ áķœáĩ’áĩáķ áĩ’Ęģáĩ— áķŧáĩ’âŋáĩ‰ËĒ‧ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áĩƒËĄËĒáĩ’ áĩâŋáĩ’Ę·ËĒ Ę°áĩ‰ ĘģáĩƒĘģáĩ‰ËĄĘļ áĩ’áĩ–áĩ‰âŋËĒ áĩ˜áĩ–âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— Ę°áĩ‰ áĩ’âŋáķœáĩ‰ ⁹âŋ áĩƒ ʷʰ⁹˥áĩ‰ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒ áĩ—áĩ’ ˥⁹áĩáĩ‰ áĩáĩ‰ áĩ’Ęģ ʰ⁹ËĒ áĩĘģáĩƒâŋáĩˆáĩáĩƒâ€§ áīŪáĩ˜áĩ— áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ Ę°áĩ‰ Ę°áĩƒËĒ ˥⁹áĩâąáĩ—ËĒ áĩƒâŋáĩˆ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áĩâŋáĩ’Ę·ËĒ ⁹áĩ—‧ áĩ€Ę°áĩ‰Ęļ Ę·áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩ–ËĄáĩƒĘļ⁹âŋáĩ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩ‰áĩ—ËĒ Ę·Ę°áĩ‰âŋ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ ËĒáĩ—áĩ˜áĩ‡áĩ‡áĩ‰áĩˆ ʰ⁹ËĒ áĩ—áĩ’áĩ‰ áĩ’âŋ áĩƒ Ęģáĩ’áķœáĩâ€§ "áĩ‚áĩƒáĩ—áķœĘ° áĩ’áĩ˜áĩ— Ę·Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ Ęļáĩ’áĩ˜'Ęģáĩ‰ áĩáĩ’⁹âŋáĩâļī Ęļáĩ’áĩ˜ áķ áĩ’áĩ’ËĄ!" Ęļáĩ‰ËĄËĄáĩ‰áĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩƒËĒ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩ—áĩ’áĩ’áĩ ʰ⁹ËĒ ËĒáĩ’áķœáĩ áĩ’áķ áķ â€§ áīĩáĩ—ËĒ ʰ⁹ËĒ áĩ’Ę·âŋ Ę·áĩƒĘļ áĩ’áķ  ËĒĘ°áĩ’ʷ⁹âŋáĩ Ę°áĩ‰ áķœáĩƒĘģáĩ‰ËĒ áīĩ áĩáĩ˜áĩ‰ËĒËĒ‧ áĩ‚áĩ‰ áĩáĩ’áĩ— ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ ËĒáĩ’áĩáĩ‰ ⁹áķœáĩ‰ áĩ˜âŋáĩ—⁹˥ áķ áĩ‰ËĄáĩ— áĩ‡áĩ‰áĩ—áĩ—áĩ‰Ęģ‧ áĩ€Ę°áĩ‰ áĩ–áĩ‰áĩ—ËĒ áķœáĩƒáĩáĩ‰ ⁹âŋËĒ⁹áĩˆáĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ ËĒáĩ–áĩ’áĩ— áĩáĩƒáĩ›áĩ‰ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ ËĒáĩ’áĩáĩ‰ áĩâąËĒËĒáĩ‰ËĒ‧ "áīąáĩƒËĒĘļâļī áĩ‡áĩ’Ęļ!" áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ áĩ—áĩ‰ËĄËĄâąâŋáĩ ËĒáĩ–áĩ’áĩ—âļī Ę°áĩ’ËĄáĩˆâąâŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩƒáĩáĩ’áĩ‰áĩ‡áĩƒâ€§ áīšáĩ’Ę· Ę°áĩ‰'ËĒ âŋáĩ’áĩ— áĩáĩ˜áķœĘ° áĩ’áķ  áĩƒ Ę°áĩ˜áĩáĩáĩ‰Ęģâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— ËĒâŋáĩ˜áĩáĩËĄáĩ‰ËĒ ʷ⁹áĩ—Ę° ËĒáĩ–áĩ’áĩ—; Ę°áĩ‰ âŋáĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ–áĩ‰áĩ’áĩ–ËĄáĩ‰âļī áĩƒáĩ— ËĄáĩ‰áĩƒËĒáĩ— âŋáĩ’áĩ— áķ áĩ’Ęģ ËĄáĩ‰âŋáĩáĩ—Ę° áĩ’áķ  áĩ—⁹áĩáĩ‰â€§ áīĩ áĩâŋáĩ‰Ę· âŋáĩ’áĩ— áĩ—áĩ’ ËĒáĩ˜áĩáĩáĩ‰ËĒáĩ— áĩƒ áĩ‡áĩ’áĩƒĘģáĩˆ áĩáĩƒáĩáĩ‰âļī áĩâŋáĩ’ʷ⁹âŋáĩ áĩĘļ Ę°áĩ˜ËĒáĩ‡áĩƒâŋáĩˆËĒ áķœáĩ’áĩáĩ–áĩ‰áĩ—⁹áĩ—⁹áĩ›áĩ‰ âŋáĩƒáĩ—áĩ˜Ęģáĩ‰â€§ áīĩ Ę·áĩƒËĒ áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—áĩ’ áĩáĩƒáĩáĩ‰ ËĒáĩ’áĩáĩ‰ áķ áĩ’áĩ’áĩˆ Ę·Ę°áĩ‰âŋ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ Ę°áĩ‰ËĄáĩˆ áĩ˜áĩ– áĩƒ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļ‧ "áīĩ áĩâŋáĩ’Ę· Ęļáĩ’áĩ˜'áĩˆ ˥⁹áĩáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩƒâŋáĩƒËĄĘļËĒáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ Ęģáĩ‰áķœâąáĩ–áĩ‰âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áīĩ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄ Ęļáĩ’áĩ˜ ËĒĘ°áĩ’áĩ˜ËĄáĩˆ áĩƒáĩ— ËĄáĩ‰áĩƒËĒáĩ— áĩáĩ‰áĩ— áĩƒ áĩ—áĩƒËĒáĩ—áĩ‰ áĩ’áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ áĩˆáĩ‰ËĄâąáķœâąáĩ’áĩ˜ËĒâŋáĩ‰ËĒËĒ‧" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ ËĒáĩƒâąáĩˆâ€§ "áīŪáĩ˜áĩ— ⁹áķ  áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧‧‧" "áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ âŋáĩ’áĩ— Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰; áĩ‡áĩ‰ËĒ⁹áĩˆáĩ‰ËĒâļī Ę·áĩ‰'Ęģáĩ‰ áĩ’âŋËĄĘļ áĩ‰áĩƒáĩ—⁹âŋáĩ ⁹áĩ—âļī âŋáĩ’áĩ— Ęģáĩ‰áĩ›áĩ‰áĩƒËĄâąâŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áķ áĩ’Ęģáĩáĩ˜ËĄáĩƒ!" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ ʰ⁹áĩâļī áĩâŋáĩ’ʷ⁹âŋáĩ Ę°áĩ‰'ËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ’âŋËĄĘļ áĩ–áĩ‰ĘģËĒáĩ’âŋ áĩ‡áĩƒĘģâŋáĩ‰áĩˆ áķ áĩ’Ęģ ˥⁹áķ áĩ‰â€§ áĩ€Ę°áĩ‰Ęļ ËĒáĩ–˥⁹áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļâļī áĩ‰áĩƒáĩ—⁹âŋáĩ áĩ‰áĩ›áĩ‰ĘģĘļ ËĄáĩƒËĒáĩ— áĩáĩ’ĘģËĒáĩ‰ËĄ! "áĩ€Ę°áĩƒâŋáĩ Ęļáĩ’áĩ˜ ËĒáĩ’ áĩáĩ˜áķœĘ° áĩâąáĩˆâ€§â€§â€§" áīĩ ËĒáĩƒĘ· Ę°áĩ’Ę· ËĒ⁹âŋáķœáĩ‰Ęģáĩ‰ Ę°áĩ‰'ËĒ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩĘģáĩƒáĩ—⁹áĩ—áĩ˜áĩˆáĩ‰âļī áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ ĘģáĩƒĘģáĩ‰ËĄĘļ ËĒáĩ’ áĩƒáķ áķ áĩ‰áķœáĩ—⁹áĩ’âŋáĩƒáĩ—áĩ‰ËĄĘļ ËĒĘ°áĩ’Ę·ËĒ áĩƒáĩ–áĩ–Ęģáĩ‰áķœâąáĩƒáĩ—⁹áĩ’âŋ‧ áīŽáķ áĩ—áĩ‰Ęģ áĩ‰áĩƒáĩ—⁹âŋáĩâļī áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‡áĩ’ĘļËĒ áĩ–áĩ˜ËĄËĄáĩ‰áĩˆ áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áķœáĩ’áĩ˜áķœĘ° ⁹âŋ áķ Ęģáĩ’âŋáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ—áĩ‰ËĄáĩ‰áĩ›âąËĒ⁹áĩ’âŋ‧ ᔆáĩ‰áĩƒáĩ—áĩ‰áĩˆ ËĒ⁹áĩˆáĩ‰ áĩ‡Ęļ ËĒ⁹áĩˆáĩ‰âļī áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ ËĄáĩ’áĩ’áĩáĩ‰áĩˆ áķ áĩ’Ęģ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—ʰ⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ Ę·áĩƒáĩ—áķœĘ°â€§ ᔆáĩ–áĩ’áĩ— áĩƒâŋáĩˆ áīģáĩƒĘģĘļ Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩ—áĩ’ Ęģáĩ‰ËĒáĩ— áķ áĩ’Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰ âŋ⁹áĩĘ°áĩ—‧ "áī·âąáĩˆâļī áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒ Ęļáĩ’áĩ˜Ęģ áĩ‡áĩ’ËĒËĒ áĩâŋáĩ’Ę· Ę·Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰â€§â€§â€§" "áīĩ áĩˆâąáĩˆâŋ'áĩ— áĩ—áĩ‰ËĄËĄ ʰ⁹áĩ áīĩ'áĩˆ áĩ‡áĩ‰ ËĒáĩ—áĩƒĘļ⁹âŋáĩ Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩƒáĩ— Ęļáĩ’áĩ˜Ęģ áĩ–ËĄáĩƒáķœáĩ‰âļī ËĒáĩ’ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— Ę·áĩ’ĘģĘģĘļ!" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī ËĄáĩ‰áĩƒâŋ⁹âŋáĩ áķœËĄáĩ’ËĒáĩ‰Ęģ‧ "áĩ‚áĩƒâąáĩ—âļī áīĩ'áĩ›áĩ‰ Ę·áĩ’Ęģáĩ áĩ—áĩ’áĩáĩ’ĘģĘģáĩ’Ę· áĩáĩ’Ęģâŋ⁹âŋáĩ! áĩ‚Ę°áĩƒáĩ—‧‧‧" "áĩ€áĩ‰ËĄËĄ ʰ⁹áĩ Ęļáĩ’áĩ˜'áĩ›áĩ‰ áĩ‡áĩ’áĩ’áĩáĩ‰áĩˆ áĩƒ Ęģáĩ’áĩ’áĩ áĩƒáĩ— áĩƒâŋ ⁹âŋâŋâ€―" áīĩ ËĒáĩ˜áĩáĩáĩ‰ËĒáĩ—áĩ‰áĩˆâ€§ áĩ‚áĩ‰ áĩƒËĄËĄ Ęģáĩ‰áĩƒËĄâąËĒáĩ‰áĩˆ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ âŋáĩ’áĩ— áĩáĩ’âŋâŋáĩƒ ˥⁹áĩáĩ‰ ⁹áĩ— ⁹áķ  Ę°áĩ‰ áĩâŋáĩ‰Ę· ʰ⁹ËĒ ËĄáĩ’ĘļáĩƒËĄ Ę·áĩ’Ęģáĩáĩ‰Ęģ ËĒáĩ—áĩƒĘļáĩ‰áĩˆ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áķœĘ°áĩ˜áĩ áĩ‡áĩ˜áķœáĩáĩ‰áĩ—âļī áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ ⁹áķ  ⁹âŋ ËĒáĩ˜áķœĘ° áķœâąĘģáķœáĩ˜áĩËĒáĩ—áĩƒâŋáķœáĩ‰ËĒ‧ áīĩáĩ—'áĩˆ áķœáĩƒáĩ˜ËĒáĩ‰ áĩáĩ’Ęģáĩ‰ Ęģ⁹ËĒáĩ áĩ’áķ  áĩ—Ęģáĩ’áĩ˜áĩ‡ËĄáĩ‰ áĩ—Ę°áĩƒâŋ ⁹áĩ—ËĒ Ę·áĩ’Ęģáĩ—Ę°! áīžâŋËĄĘļ ⁹áĩáĩƒáĩâąâŋáĩ‰ ⁹áķ  Ę°áĩ‰ áĩâŋáĩ‰Ę· ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡'ËĒ âŋáĩ’áĩ— áĩ’âŋËĄĘļ áķœâąáĩ›âąËĄ áĩ—áĩ’ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áĩƒËĄËĒáĩ’ ËĒĘ°áĩƒĘģáĩ‰áĩˆ áĩƒ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļ‧‧‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ęģáĩ‰áĩƒËĄâąËĒáĩ‰ËĒ Ę°áĩ’Ę· ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡'ËĒ áĩáĩ’⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ âŋ⁹áķœáĩ‰âļī âŋáĩ’ áĩáĩƒáĩ—áĩ—áĩ‰Ęģ Ę·Ę°áĩƒáĩ—âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— Ę°áĩ‰ âŋáĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ áĩƒáĩ–áĩ–Ęģáĩ’áĩ›áĩ‰ËĒ áĩ’áķ  ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩ—ĘģĘļ⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ áĩáĩ‰áĩ‰áĩ– áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩ‰áĩƒáķœáĩ‰ Ę·Ę°áĩ‰âŋ áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ'Ęģáĩ‰ áĩƒáĩ— áĩ’áĩˆáĩˆËĒ‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ˜âŋáĩˆáĩ‰ĘģËĒáĩ—áĩƒâŋáĩˆËĒ ʰ⁹ËĒ ËĄáĩ’ĘļáĩƒËĄáĩ—Ęļ áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩĘģáĩ˜ËĒáĩ—Ęļ áĩĘģáĩƒáĩ‡âļī áĩƒËĄáĩ—Ę°áĩ’áĩ˜áĩĘ° Ę°áĩ‰ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒâŋ'áĩ— áĩƒáĩĘģáĩ‰áĩ‰ ʷ⁹áĩ—Ę° ⁹áĩ—‧ áīī⁹ËĒ áĩáĩ’áĩƒËĄ ⁹âŋ ˥⁹áķ áĩ‰ ⁹ËĒ ËĒĘ°áĩ’ʷ⁹âŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩ’ĘģËĄáĩˆ Ę°áĩ’Ę· áĩĘģáĩ‰áĩƒáĩ— Ę°áĩ‰ áķœáĩƒâŋ áĩ‡áĩ‰âļī áĩƒâŋáĩˆ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡'ËĒ áĩ’âŋ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒ⁹áĩˆáĩ‰ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩƒâąáĩˆ áķœáĩƒáĩ— áĩƒâŋáĩˆ áĩáĩ’áĩ˜ËĒáĩ‰ áĩáĩƒáĩáĩ‰â€§ áīĩ Ę·áĩƒËĒ áĩ—ʰ⁹âŋáĩâąâŋáĩ áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— ⁹áĩ— áĩƒËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–Ęģáĩ’áĩĘģáĩƒáĩáĩáĩ‰ áĩ‰âŋáĩˆáĩ‰áĩˆâļī áĩƒâŋáĩˆ áĩ—áĩ˜Ęģâŋáĩ‰áĩˆ áĩ’áķ áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ—áĩ‰ËĄáĩ‰áĩ›âąËĒ⁹áĩ’âŋ‧ áīĩ ʷʰ⁹ËĒáĩ–áĩ‰Ęģáĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ "áīĩ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— áĩâŋáĩ’Ę· Ę·Ę°áĩƒáĩ— áĩ—⁹áĩáĩ‰ Ęļáĩ’áĩ˜ áĩáĩ’ áĩ—áĩ’ áĩƒáĩ—áĩ—áĩ‰âŋáĩˆ Ę·áĩ’Ęģáĩâ€§â€§â€§" "áīĩáĩ áĩ—áĩ’ áĩƒĘģĘģ⁹áĩ›áĩ‰ áĩƒáĩ— âļ áĩ’'áķœËĄáĩ’áķœáĩ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩƒáĩâ€§" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ á‘Ŧáĩ˜âąáĩ‰áĩ—ËĄĘļ áĩƒâŋËĒĘ·áĩ‰Ęģáĩ‰áĩˆâļī ËĒáĩ’ áĩƒËĒ áĩ—áĩ’ âŋáĩ’áĩ— ËĒáĩ—⁹Ęģ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī Ę·Ę°áĩ’ ËĄáĩ‰áĩƒâŋáĩ‰áĩˆ áĩ’âŋ ʰ⁹áĩ áĩ˜âŋáĩƒĘ·áĩƒĘģáĩ‰ËĒ‧ áīžâŋËĄĘļ áĩáĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ Ę·áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩƒĘ·áĩƒáĩáĩ‰ áĩƒáĩ— áĩ‡Ęļ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‰âŋáĩˆ áĩ’áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–Ęģáĩ’áĩĘģáĩƒáĩáĩáĩ‰â€§ áīžĘ° Ę°áĩ’Ę· áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ę·áĩ’áĩ˜ËĄáĩˆâŋ'áĩ— ˥⁹áĩáĩ‰ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ‰áĩ‰ ⁹áĩ—; áīĩ Ę·áĩƒâŋáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áķœĘ°áĩ˜áķœáĩËĄáĩ‰ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ âŋáĩ’áĩ—⁹áĩ’âŋ áĩ’áķ  ʰ⁹áĩ áķ áĩ˜Ęģ⁹áĩ’áĩ˜ËĒ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒ⁹áĩĘ°áĩ—‧ "áīīáĩ’Ę·'ËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ—áĩ’áĩ‰?" áīĩ áĩƒËĒáĩáĩ‰áĩˆâ€§ "áĩ‚áĩƒâŋâŋáĩƒ áķœĘ°áĩ‰áķœáĩâ€§â€§â€§" "áīĩËĄËĄ áĩ—áĩƒáĩáĩ‰ áĩƒ ËĄáĩ’áĩ’áĩ áĩƒáĩ— áĩĘļ áĩ—áĩ’áĩ‰ áĩ—áĩ’áĩáĩ’ĘģĘģáĩ’Ę· áĩáĩ’Ęģâŋ⁹âŋáĩâ€§â€§â€§" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ ËĒáĩƒâąáĩˆâļī áĩ—ĘģĘļ⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ ËĄÄąáĩ‰ áĩˆáĩ’Ę·âŋ áķœáĩ’áĩáķ áĩ’Ęģáĩ—áĩƒáĩ‡ËĄĘļ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĄáĩƒĖŠĘļ⁹âŋáĩ áĩƒáĩáĩƒâąâŋËĒáĩ— ʰ⁹áĩâ€§ "áĩ‚Ę°áĩƒáĩ— áĩ—⁹áĩáĩ‰ ⁹ËĒ ⁹áĩ—?" áīĩ Ę°áĩ‰áĩƒĘģáĩˆ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĒáĩƒĘļâļī Ęģáĩ’áĩ˜ËĒ⁹âŋáĩ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡â€§ "áīžĘ°âļī áīĩ áĩáĩ’áĩ— áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ áĩƒáĩ— Ę·áĩ’Ęģáĩ! áī°áĩ’âŋ'áĩ— Ę·áĩƒâŋáĩ— áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ ËĒáĩ˜ËĒáĩ–⁹áķœâąáĩ’áĩ˜ËĒâļī âŋáĩ’Ęģ áĩ‡áĩ‰ ËĄáĩƒáĩ—áĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰!" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ ËĒáĩ—áĩƒĘģáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ ËĄáĩ‰áĩƒáĩ›áĩ‰âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áīĩ Ę·áĩƒâŋáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áķœĘ°áĩ‰áķœáĩ áĩ’âŋ ʰ⁹ËĒ áĩ—áĩ’áĩ‰â€§ "áĩ‚Ę°áĩƒáĩ— áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ—áĩ’áĩ‰?" áīĩ áķœáĩƒËĄËĄáĩ‰áĩˆ áĩ’áĩ˜áĩ—‧ áīīáĩ‰ áķœĘ°áĩ‰áķœáĩáĩ‰áĩˆ ⁹áĩ—âļī áĩƒâŋáĩˆ âŋáĩ’ Ęģáĩ‰áĩˆâŋáĩ‰ËĒËĒ‧ "ᔆáĩ—⁹˥˥ áĩáĩ’ áĩ‰áĩƒËĒĘļ áĩ’âŋ ⁹áĩ—‧" "áĩ‚⁹˥˥ áĩˆáĩ’!" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áķœáĩƒËĄËĄáĩ‰áĩˆ áĩ’áĩ˜áĩ— áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ ËĄáĩ‰áķ áĩ—‧ "áīļáĩƒËĒáĩ— áīĩ áķœáĩƒâŋ Ęģáĩ‰áķœáĩƒËĄËĄ áĩ—ĘģĘļ⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ Ęģáĩ‰áĩáĩƒâąâŋ áķ áĩ’áķœáĩ˜ËĒËĒáĩ‰áĩˆ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáķœĘģáĩ‰áĩ‰âŋ áĩ‡Ęļ ʷ⁹áĩ—Ę° ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰â€§â€§â€§" "áīĩ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— áĩ—ʰ⁹âŋáĩ Ęļáĩ’áĩ˜ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ áĩáĩƒáĩˆáĩ‰ ⁹áĩ— áĩ—Ę°Ęģáĩ’áĩ˜áĩĘ° áĩ—Ę°áĩ‰ Ę°áĩƒËĄáķ  áĩ’áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–Ęģáĩ’áĩĘģáĩƒáĩáĩáĩ‰!" áīĩ ⁹âŋáĩ—áĩ‰ĘģĘēáĩ‰áķœáĩ—áĩ‰áĩˆâļī Ęģáĩ‰áĩĘģáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ ËĒáĩƒĘļ⁹âŋáĩ ⁹áĩ— Ęģ⁹áĩĘ°áĩ— áĩƒËĒ áĩƒáķ áĩ—áĩ‰Ęģ áīĩ ËĒáĩƒâąáĩˆ ⁹áĩ—; áĩ‡áĩ‰áķœáĩƒáĩ˜ËĒáĩ‰ Ę°áĩ‰'ËĒ âŋáĩ’áĩ— áĩ’âŋáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩƒáĩˆáĩâąáĩ— áĩ›áĩ˜ËĄâŋáĩ‰Ęģáĩƒáĩ‡âąËĄâąáĩ—Ęļ‧ áīŽËĒ Ę·áĩƒËĄáĩâąâŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩ‰áĩ—ËĒâļī áīĩ áĩ˜ËĒáĩ‰áĩˆ áĩĘļ ËĒáĩ˜áĩ–áĩ‰Ęģáķœáĩ’áĩáĩ–áĩ˜áĩ—áĩ‰Ęģ áĩˆáĩ‰áĩ—áĩ‰áķœáĩ—⁹áĩ’âŋ Ę°áĩ‰áĩƒĘģ⁹âŋáĩ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áĩƒâŋáĩˆ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧ "áĩ‚Ę°Ęļ Ęļáĩ‰ ˥⁹áĩáĩ–⁹âŋáĩâļī áĩ‡áĩ’⁹?" "áīĩ áĩ—Ęģ⁹áĩ–áĩ–áĩ‰áĩˆ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩƒĘļ Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰âļī áĩ‡áĩ‰áķœáĩƒáĩ˜ËĒáĩ‰ áīĩ Ęģáĩƒâŋ áĩ—áĩ’ áķ áĩƒËĒáĩ— âŋáĩ’áĩ— ËĄáĩ’áĩ’áĩâąâŋáĩ Ę·Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áīĩ Ę·áĩƒËĒ áĩáĩ’⁹âŋáĩâ€§â€§â€§" áīšâąáķœáĩ‰ ËĒáĩƒáĩ›áĩ‰âļī ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡â€§ "áīķáĩ‰ËĒáĩ— áĩáĩƒáĩáĩ‰ ËĒáĩ˜Ęģáĩ‰ âŋáĩ’áĩ— áĩ—áĩ’ ⁹âŋáĩ—áĩ‰Ęģáķ áĩ‰Ęģáĩ‰ ʷ⁹áĩ—ʰ‧‧‧" "áīĩ áĩáĩ’áĩ— ⁹áĩ—âļī áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ; áĩ‰áĩ›áĩ‰ĘģĘļáĩ—ʰ⁹âŋáĩ'ËĒ áķ âąâŋáĩ‰!" áīžáķ  áķœáĩ’áĩ˜ĘģËĒáĩ‰âļī Ę·áĩ‰ áĩˆâąáĩˆâŋáĩ— Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩƒâŋĘļ áķœáĩ˜ËĒáĩ—áĩ’áĩáĩ‰ĘģËĒ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áķœĘ°áĩ˜áĩ áĩ‡áĩ˜áķœáĩáĩ‰áĩ—‧ áīžâŋËĄĘļ áĩ—ʰ⁹âŋáĩ áĩ˜âŋáĩ˜ËĒáĩ˜áĩƒËĄ â―âąáķ  áĩƒâŋĘļáĩ—ʰ⁹âŋáĩâū áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ âŋáĩ’áĩ— áĩ—áĩ’ ËĒáĩ—Ęģáĩ‰ËĒËĒáĩ‰áĩˆ áĩ’âŋ ËĄáĩƒáķœáĩ áĩ’áķ  áĩ‡áĩ˜ËĒ⁹âŋáĩ‰ËĒËĒ áĩ—áĩ’áĩˆáĩƒĘļâļī áĩ‡áĩ‰áķœáĩƒáĩ˜ËĒáĩ‰ Ę°áĩ‰'ËĒ áĩ—ĘģĘļ⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ áķœáĩ’áĩáĩ‰ áĩ˜áĩ– ʷ⁹áĩ—Ę° Ę·Ę°áĩƒáĩ— áĩ—áĩ’ áĩˆáĩ’ ʷ⁹áĩ—Ę° ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩƒáķ áĩ—áĩ‰Ęģ Ę·áĩ’Ęģáĩâ€§ "áīļáĩ‰áĩ—'ËĒ ËĒáĩ‰áĩ‰; Ę°áĩ‰ ˥⁹áĩáĩ‰ËĒ Ęēáĩ‰ËĄËĄĘļáķ âąËĒĘ°âļī áĩáĩƒĘģáĩƒáĩ—áĩ‰âļī áĩáĩ‰Ęģáĩáĩƒâąáĩˆ áĩáĩƒâŋ áĩƒâŋáĩˆ áĩ‡áĩƒĘģâŋáĩƒáķœËĄáĩ‰ áĩ‡áĩ’Ęļ‧‧‧" "áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī Ę°áĩ‰ áĩáĩ‰áĩ—ËĒ áĩ’áķ áķ  Ę·áĩ’Ęģáĩ áĩƒáķ áĩ—áĩ‰Ęģ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ⁹âŋáĩËĒ; Ę°áĩ‰ áĩâąáĩĘ°áĩ— áĩ‡áĩ‰ áĩ—áĩ’ Ę·áĩ’Ęģâŋ áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—áĩ’ áĩ–ËĄáĩƒĘļâļī áĩƒËĄáĩ—Ę°áĩ’áĩ˜áĩĘ° Ę°áĩ‰'áĩˆ áĩƒáĩ–áĩ–Ęģáĩ‰áķœâąáĩƒáĩ—áĩ‰ ⁹áĩ—!" "áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ‧‧‧" áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ęēáĩ˜áĩáĩ–áĩ‰áĩˆ ËĒáĩ—áĩƒĘģáĩ—ËĄáĩ‰áĩˆ áĩƒáĩ— áĩâŋáĩ’áķœáĩâąâŋáĩ áķ Ęģáĩ’áĩ áķ Ęģáĩ’âŋáĩ— áĩˆáĩ’áĩ’Ęģ‧ áĩ‚Ę°áĩƒáĩ—'ËĒ áīūáĩƒáĩ—Ęģ⁹áķœáĩ áĩˆáĩ’⁹âŋáĩ Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰â€§â€§â€§ "ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡'ËĒ âŋáĩ’áĩ— Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰âļī áķœĘ°áĩ‰áķœáĩ áĩ‡áĩƒáķœáĩ áĩƒáķ áĩ—áĩ‰Ęģ ʰ⁹ËĒ ËĒʰ⁹áķ áĩ—‧ áĩâŋËĄáĩ‰ËĒËĒ Ęļáĩ’áĩ˜'Ęģáĩ‰ Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áķ áĩ’Ęģ ËĄáĩ˜âŋáķœĘ°â€§â€§â€§" áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĒáĩƒâąáĩˆâ€§ "áīžĘ°âļī Ę°áĩ‰'ËĒ ËĒáĩ—áĩƒĘļ⁹âŋáĩ Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰? áīĩ Ę·áĩƒËĒ áĩáĩ’âŋâŋáĩƒ áĩáĩ‰áĩ— ʰ⁹áĩ áĩƒ ËĒáĩ˜Ęģáĩ–Ęģ⁹ËĒáĩ‰ áĩáĩ‰áĩƒËĄâ€§ áīĩ áĩˆâąáĩˆâŋ'áĩ— áĩâŋáĩ’Ę· Ę°áĩ‰'ËĒ ËĒáĩ—áĩƒĘļ⁹âŋáĩ ʷ⁹áĩ—Ę° Ęļáĩ’áĩ˜!" áīūáĩƒáĩ—Ęģ⁹áķœáĩ ËĒáĩƒâąáĩˆ áĩƒËĒ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ ËĒĘ°áĩ˜áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩˆáĩ’áĩ’Ęģ ⁹âŋ ʰ⁹ËĒ áķ áĩƒáķœáĩ‰â€§ áīūáĩƒáĩ—Ęģ⁹áķœáĩ Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩƒáķœĘģáĩ’ËĒËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩ—Ęģáĩ‰áĩ‰áĩ— áĩƒËĒ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩáĩ‰áĩ–áĩ— áĩ’âŋ áĩ‡ĘģáĩƒâąâŋËĒáĩ—áĩ’Ęģáĩâąâŋáĩ áĩ’âŋ Ę·Ę°áĩƒáĩ— Ę°áĩ‰ áķœáĩ’áĩ˜ËĄáĩˆ áĩˆáĩ’‧ áīžâŋáķœáĩ‰ ʰ⁹ËĒ ËĒʰ⁹áķ áĩ— áĩ‰âŋáĩˆáĩ‰áĩˆâļī ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ Ę·áĩƒâąáĩ—áĩ‰áĩˆ áķ áĩ’Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœáĩ’áĩƒËĒáĩ— áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ áķœËĄáĩ‰áĩƒĘģ áĩ‡áĩ‰áķ áĩ’Ęģáĩ‰ Ę°áĩ‰áĩƒáĩˆâąâŋáĩ áĩ’áĩ›áĩ‰Ęģ Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰â€§ "áīūĘ°áĩ‰Ę·; ËĄáĩ’âŋáĩ áĩˆáĩƒĘļ áĩ’âŋ áĩĘļ áķ áĩ‰áĩ‰áĩ—âļī áĩƒËĄËĄ ʷʰ⁹˥ËĒáĩ— áĩƒáĩ›áĩ’⁹áĩˆâąâŋáĩ áĩ˜âŋáĩˆáĩ˜áĩ‰ áĩ˜ËĒáĩ‰ áĩ’áķ  áĩĘļ áĩ—áĩ’áĩ‰!" áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩáĩ’áĩ— Ę·Ę°áĩƒáĩ— Ę°áĩ‰ Ę·áĩ’Ęģáĩáĩ‰áĩˆ áĩ’âŋ áķ áĩ’Ęģ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩƒËĄËĄ áĩˆáĩƒĘļ áĩ’âŋËĄĘļ áĩ—áĩ’ Ęģáĩ‰áĩ—áĩ˜Ęģâŋ áĩ—áĩ’ áķ âąâŋáĩˆ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ ËĒËĄáĩ‰áĩ‰áĩ–⁹âŋáĩ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœáĩ’áĩ˜áķœĘ°â€§ "áīĩ áĩáĩ˜áĩ‰ËĒËĒ Ę°áĩ‰'ËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áķ âąĘģËĒáĩ— áĩ’âŋáĩ‰ áĩ—áĩ’ áķ áĩƒËĄËĄ áĩƒËĒËĄáĩ‰áĩ‰áĩ– áĩ—áĩ’âŋ⁹áĩĘ°áĩ—‧‧‧" áīĩ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ‧ áīķáĩ˜ËĒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰âŋâļī áĩƒ áķœáĩ’áĩáĩáĩ’áĩ—⁹áĩ’âŋ áĩ’áķœáķœáĩ˜ĘģĘģáĩ‰áĩˆ áĩ’áĩ˜áĩ—áĩˆáĩ’áĩ’ĘģËĒ ⁹âŋ áķ Ęģáĩ’âŋáĩ—‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩ—áĩ’ ⁹âŋáĩ›áĩ‰ËĒáĩ—⁹áĩáĩƒáĩ—áĩ‰âļī Ęēáĩ˜ËĒáĩ— áĩ—áĩ’ áķ âąâŋáĩˆ áīūáĩƒáĩ—Ęģ⁹áķœáĩ áĩ‡áĩ‰âąâŋáĩ áķ áĩ’ËĄËĄáĩ’Ę·áĩ‰áĩˆ áĩ‡Ęļ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧‧‧ áīĩ áĩáĩ˜áĩ‰ËĒËĒ áīūáĩƒáĩ—Ęģ⁹áķœáĩ áĩ‡ËĄáĩƒáĩ‡áĩ‡áĩ‰áĩˆ; ⁹áĩ— Ę·áĩ’âŋ'áĩ— áĩ‰âŋáĩˆ Ę·áĩ‰ËĄËĄâ€§ "áīūáīļáīŽáīšáī·áĩ€áīžáīšâ€―" áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáķœĘģáĩ‰áĩƒáĩáĩ‰áĩˆ ⁹âŋ áķ áĩ˜ĘģĘļâļī ʷʰ⁹áķœĘ° áĩƒĘ·áĩ’áĩáĩ‰ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩ˜âŋáĩ‡áĩ‰áĩâŋáĩ’Ę·âŋËĒáĩ— áĩ—áĩ’ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ‧ áīđĘļ Ę°áĩ˜ËĒáĩ‡áĩƒâŋáĩˆ ËĄáĩ’áĩ’áĩáĩ‰áĩˆ áĩ˜áĩ– áĩƒáĩ— áīūáĩƒáĩ—Ęģ⁹áķœáĩâ€§ "áīģáĩ‰áĩ— ËĄáĩ’ËĒáĩ—âļī áīūáĩƒáĩ—‧‧‧" "áīĩ'áĩ áĩ—áĩƒËĄáĩâąâŋáĩ áĩ—áĩ’ Ęļáĩ’áĩ˜!" áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ⁹âŋáĩ—áĩ‰ĘģĘģáĩ˜áĩ–áĩ—áĩ‰áĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ‧ áīšáĩ’Ę· ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡'ËĒ Ę·áĩƒáĩ—áķœĘ°âąâŋáĩ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩáĩ‰â€§ "áķŧ⁹áĩ– ⁹áĩ—âļī áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰; Ę°áĩ‰'ËĒ Ęģáĩ‰ËĒáĩ—⁹âŋáĩ!" "áīīáĩ‰ ⁹ËĒ áĩáĩ‰ áĩ‰áĩáĩ–ËĄáĩ’Ęļáĩ‰áĩ‰; áĩáĩ’áĩ›áĩ‰ áĩ’áĩ›áĩ‰Ęģ!" "áīīáĩ‰ âŋáĩ‰áĩ‰áĩˆËĒ áĩ–áĩ‰áĩƒáķœáĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ á‘Ŧáĩ˜âąáĩ‰áĩ—âļī âŋáĩ’áĩ— Ęļáĩ’áĩ˜Ęģ ËĄáĩ’áĩ˜áĩˆâ€§â€§â€§ "ᔆʰáĩ‰ËĄáĩˆáĩ’âŋâļī áīĩ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ Ęļáĩ‰ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ—áĩ‰áĩ– áĩƒËĒ⁹áĩˆáĩ‰!" "áĩ‚áĩ‰ËĄËĄ áīĩ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ Ęļáĩ’áĩ˜ áĩ—áĩ’‧‧‧" "áīĩËĄËĄ áķœĘģáĩ˜ËĒĘ° Ęļáĩ‰ áĩ—áĩ’ ËĒáĩâąáĩ—Ę°áĩ‰Ęģáĩ’áĩ’âŋËĒ ᔆʰáĩ‰ËĄâ€§â€§â€§" "áīšáĩ’! áīīáĩ‰'ËĒ áĩ’áķ áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ áķœËĄáĩ’áķœáĩ áĩƒâŋáĩˆ áīĩ'áĩ ËĄáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ ʰ⁹áĩ ËĒáĩ—áĩƒĘļ‧‧‧" "áīĩ Ę°áĩƒáĩˆ ʰ⁹áĩ ˥⁹áĩáĩ– áĩƒËĄËĄ áĩˆáĩƒĘļâļī ËĒáĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĄáĩ‰áĩƒËĒáĩ— Ę°áĩ‰ áķœáĩƒâŋ áĩˆáĩ’‧‧‧" "áīīáĩ‰'ËĒ ˥⁹áĩáĩ–⁹âŋáĩ áĩ‡áĩ‰áķœáĩƒáĩ˜ËĒáĩ‰ Ę°áĩ‰'ËĒ ËĒáĩ’Ęģáĩ‰â€§â€§â€§" "áīąâąáĩ—Ę°áĩ‰Ęģ Ę·áĩƒĘļ áīĩ'ËĄËĄ áĩ–áĩ˜âŋ⁹ËĒĘ° ʰ⁹áĩâļī áķ áĩ’Ęģ Ę°áĩ‰ áķ Ęģáĩƒáĩ—áĩ‰Ęģâŋ⁹áķŧáĩ‰â€§â€§â€§" "áīĩ ËĄáĩ‰áĩ— ʰ⁹áĩâ€§â€§â€§" "áĩ‚áĩ‰ËĄËĄ áĩ—Ę°áĩ‰âŋ áīĩ áķ áīĩáīŋáīą áīīáīĩáīđ!" áĩ‚áĩ‰ áĩƒËĄËĄ ËĒ⁹˥áĩ‰âŋáĩ—ËĄĘļ ËĒáĩ—áĩ’áĩ’áĩˆ ⁹âŋ ËĒĘ°áĩ’áķœáĩ áĩƒËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‰áķœĘ°áĩ’ áĩ’áķ  áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒâļī ʷ⁹áĩ—Ę° ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ ʷʰ⁹áĩáĩ–áĩ‰Ęģ⁹âŋáĩâ€§ áĩ‚áĩ‰ áĩƒËĄËĄ Ę·áĩƒáĩ—áķœĘ°áĩ‰áĩˆ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī áĩâŋáĩ’ʷ⁹âŋáĩ Ę°áĩ‰'ËĒ áĩáĩ’âŋâŋáĩƒ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩ—áĩ’ áķœĘ°áĩ’áĩ’ËĒáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ áķ áĩƒáĩ—áĩ‰â€§â€§â€§ "áīļ⁹ËĒáĩ—áĩ‰âŋ áĩ—áĩ’ áĩáĩ‰âļī áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰; ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ ËĄáĩ’áĩ›áĩ‰ËĒ ʰ⁹ËĒ Ęēáĩ’áĩ‡ áĩƒáĩ— Ęļáĩ’áĩ˜Ęģ Ęģáĩ‰ËĒáĩ—áĩƒáĩ˜Ęģáĩƒâŋáĩ— áĩƒâŋáĩˆâ€§â€§â€§" áīĩ ËĒáĩƒĘ· áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ áĩ—áĩ‰áĩƒĘģĘļ áĩ‰Ęļáĩ‰áĩˆ âŋáĩ’ʷ‧‧‧ "Ęļáĩ’áĩ˜ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩƒ ËĒáķœáĩ’Ęģáĩ‰ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ‰áĩ—áĩ—ËĄáĩ‰ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩáĩ‰âļī áĩáĩƒáĩáĩ‰ áĩ’âŋ; áĩ‡áĩ˜áĩ— ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡'ËĒ áĩ‡áĩ‰áĩ‰âŋ âŋáĩ’áĩ—ʰ⁹âŋáĩ áĩ‡áĩ˜áĩ— áĩâąâŋáĩˆ áĩ—áĩ’ áĩ‰âąáĩ—Ę°áĩ‰Ęģ áĩ’áķ  áĩ˜ËĒ áĩƒáĩ— áĩ’áĩ˜Ęģ Ę·áĩ’ĘģËĒáĩ—! áīīáĩ’Ę· áĩˆáĩƒĘģáĩ‰ Ęļáĩ’áĩ˜â€§â€§â€§" "ᔆⁱâŋáķœáĩ‰ Ę·Ę°áĩ‰âŋ áĩˆáĩ’‧‧‧" "áĩ‚áīą áīŽáīŋáīą áķ áīŋáīĩáīąáīšáī°á”†âļī áīŽáīšáī° áīīáīą áī°áīžáīąá”†áīš'áĩ€ áī°áīąá”†áīąáīŋâą―áīą áīąáīĩáĩ€áīīáīąáīŋ áīžáķ  áĩá”†!" áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩ—áĩ’áĩáĩ–áĩ‰áĩˆâļī Ę°áĩƒĘģáĩˆâ€§ "áĩ‚Ę°Ęļ áĩƒĘģáĩ‰âŋ'áĩ— Ęļáĩ’áĩ˜â€§â€§â€§" "áīĩ áīŋáīŽáĩ€áīīáīąáīŋ áĩ€áīŽáī·áīą áĩ€áīīáīą áīŪáīļáīŽáķœáī· áīąĘļáīą áĩ€áīīáīŽáīš áĩ€áīž áīīáīŽâą―áīą áīđĘļ áķ áīŋáīĩáīąáīšáī° áķ áīĩáīŋáīąáī°!" áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áķœĘģ⁹áĩ‰áĩˆâļī áĩƒËĒ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒĘ· ʰ⁹áĩ ʷ⁹˥˥⁹âŋáĩËĄĘļ âŋáĩ’áĩ— áĩâąáĩ›áĩ‰ áīŽ áķ âąáĩĘ°áĩ— áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ áĩ˜ËĒáĩ˜áĩƒËĄËĄĘļ Ę·áĩ’áĩ˜ËĄáĩˆâ€§ "áīģáĩ’ áĩƒĘ°áĩ‰áĩƒáĩˆâļī áĩ‰áĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰â€§ ᔆá‘Ŧáĩ˜áĩƒËĒĘ° áĩáĩ‰ áĩƒËĒ ËĄáĩ’âŋáĩ áĩƒËĒ Ęļáĩ’áĩ˜ ËĄáĩ‰áĩ— ⁹áĩ— áĩáĩ‰áĩƒâŋ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡â€§â€§â€§" áīķáĩ˜ËĒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰âŋâļī ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩ–⁹áķœáĩáĩ‰áĩˆ áĩ˜áĩ– áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī Ę·Ę°áĩ’ áķ áĩ‰ËĄáĩ— áĩáĩ’Ęģáĩ‰ ËĒáĩ’Ęģáĩ‰ áĩ—Ę°áĩƒâŋ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡'ËĒ áĩ—áĩ’áĩ‰ Ę·Ę°áĩ‰âŋ Ę°áĩ‰ ËĒáĩ—áĩ˜áĩ‡áĩ‡áĩ‰áĩˆ ⁹áĩ—‧ áīĩâŋ áĩ—áĩ‰áĩƒĘģËĒâļī Ę°áĩ‰ ËĄáĩ’áĩ’áĩáĩ‰áĩˆ áĩƒáĩ— áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ‧ áīąáĩ›áĩ‰âŋ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒĘ· áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ ËĒ⁹âŋáķœáĩ‰Ęģ⁹áĩ—Ęļ ⁹âŋ áĩâąáĩ›âąâŋáĩ áĩ˜áĩ– ʰ⁹ËĒ ˥⁹áķ áĩ‰'ËĒ Ę·áĩ’Ęģáĩ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡â€§ áīšáĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ Ę°áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ áķœáĩƒËĄËĄáĩ‰áĩˆ áĩƒâŋĘļ áĩ–áĩ‰ĘģËĒáĩ’âŋ áĩƒ áķ Ęģ⁹áĩ‰âŋáĩˆâļī áĩ˜âŋáĩ—⁹˥ áĩ—áĩ’áĩˆáĩƒĘļ‧
https://giphy.com/gifs/spongebob-spongebob-squarepants-season-7-3ogwG6F9x0ynpXrqpi https://giphy.com/gifs/spongebob-spongebob-squarepants-season-7-l1EsZSUNXky012NIk https://giphy.com/gifs/spongebob-spongebob-squarepants-season-7-3ogwFZbHwFmHVOA0P6 https://giphy.com/gifs/spongebob-spongebob-squarepants-season-7-3ogwFGUC7OQe5Obalq https://giphy.com/gifs/spongebob-spongebob-squarepants-season-7-3ogwFFrBV7h9Y4WWmk https://giphy.com/gifs/spongebob-spongebob-squarepants-season-7-3ogwFUjTBKX0lUWXao https://giphy.com/gifs/spongebob-spongebob-squarepants-season-7-l1EsYxG6PNEBxa29G https://giphy.com/gifs/spongebob-spongebob-squarepants-season-7-26mE71BaInWXN3S6s
Episode | Pineapple Invasion Typed By: Amphitrite Plankton: (emerges from the roof with a waggon, with a rag covering something in it) I'm ready! I'm ready! Ready to steal the Krabby Patty secret formula! Prepare to initiate plan number... hmm... number... What's the number? Oh well, who cares? Karen: Good question. Plankton: Say what? Karen: I said "Good luck". (pushes the waggon down the slope) Plankton: That formula will be mine! (the waggon rolls through the Krusty Krab doors and past the customers up to the cash register boat) Out of my way, pinheads! Move it, move it, move it! (rings the bells) Hey there, schnozzola! I'm about to show you the advantage of not having a nose. Say hello to... r... Mr. Krabs: (rounds up Plankton with SpongeBob's arm) Here's another routine: you're the meat in me knuckle sandwich! Plankton: I'm not hungry! Mr. Krabs: (smashes Plankton between his fists. Plankton sticks to his left fist) Eww. (throws one of Plankton's antennae on the floor) SpongeBob! SpongeBob: (hops in on his leg) Yes, sir. I see the problem. SpongeBob: But Mr. Krabs, how do you know it will be safe from Plankton at my house? Mr. Krabs: Pshaw! He'll think it's still here! His tiny braÄąn is incapable of the kind of abstract thinking that is required for reflection. Or thoughtful reasoning and deduction. He cannot ruminate (pan down to the antenna Plankton lost earlier, catching a signal of what Krabs is saying and Plankton is listening from a distance) He cannot define the hypothesis. He's a tÄąred clown. He'll never know it's in your house. Plankton: (smiling evilly) Oh, you're right, Professor Krabface. I'm much too simple-minded to look there. (laughs) (at nighttime, SpongeBob walks out of the Krusty Krab with the formula) Plankton: Hey, there. (SpongeBob panickedly hides the formula in one of his holes) Pleasant night, eh SpongeBob? SpongeBob: Oh, uh... yes. It's a very nighty-night for a walkie! Plankton: Ain't that the truth? Hey, nothing gets past you. One could say you have the formula for honesty. SpongeBob: Uh, yeah. One could say that I guess. Uh, anyway, I gotta go wash my formula--HAIR! Hair! I gotta go wash my hair! SpongeBob: (laughing nervously) Okay, bye! (walks home) Narrator: The next morning... SpongeBob: Now remember, Gary. I'm entrusting you. Gary: Meow. SpongeBob: Stay shxrp, Gary. Don't let anyone inside. Gary: Meow. SpongeBob: Bye, Gary! (Plankton watches as SpongeBob leaves. Laughs) Gary: (hears a knσck at the door) Meow. (opens the door) Meow, meow! (slams the door) Plankton: (gets mad and throws box on the ground, which explode. Stunned) Note to self: nitroglycerin is not a substitute for vanilla extract. (collapses) (goes back into the kitchen. Plankton opens the fridge, jumps on the stove, and knocks the fridge over. He then knocks the stove over and climbs through the ducts) Nope, nope, nope. (he climbs in the cupboards, and rummages through it. Gary wakes up from his nap and goes downstairs to see where the noise is coming from. Plankton sneaks past Gary and goes upstairs to search in SpongeBob's room. Gary sees him and gets an idea) Plankton: (walks out of SpongeBob's room and slips on Gary's slime, bounces off a mattress and flies into the ceiling fan, which spins him around and flings him in a basketball net, through a pipe, and onto a record player. The record player spins Plankton and he gets caught under. He falls off and into a puddle of glue. A bowling ball rolls on top of him, squishing and sticking him to it. The bowling ball rolls into a bunch of flower pots like bowling pins. A robotic vacuum cleaner sucks up the mess, including Plankton, who pops out of the dust bin) Alright, snail. Let's go! (Gary beats up Plankton with his eyestalks. After he recovers, he notices the opening of Gary's shell) Of course! What a fÃļÃļls I've been! (climbs inside) SpongeBob's hidden the secret formula inside Gary's shell! (one of Gary's eyes starts following him. Plankton starts running away as it chases him throughout all sorts of surreal dimensions in Gary's shell) SpongeBob: (returns home) Gary, I'm home! (gasps as soon as he sees the inside of his house is demolished) What happened here?! (gasps) My first Krabby Patty! I had it bronzed! Aw, and I was gonna give that to my grandchildren. (gasps again) My Mermaid Man collectible pants! I could've worn them a thousand more times. (gasps a third time) My glass of water! (teary-eyed) I was gonna drÄąnk that. (walks up to his TV set. The Krabby Patty formula is on top of it) Oh, the Krabby Patty formula! Whew! It's safe and right where I left it. (spots Gary with his eye in his shell) Gary, did you do this? (Gary growls) What's the matter, Gary? Something wrong with your shell? Gary: Meow, meow! SpongeBob: Something's not right, Gary. Plankton: (stops running and reaches a đeađ end) Ha! I lost him! Now I'M lost. (Gary's shell abruptly tilts, causing him to fall deeper into the shell's center) Ow... my head... oh, I must be in the centre of the shell. (sees a piece of paper sticking out of the snail slime) What's that? (takes the paper out of the slime and opens it) This is it! Just like I thought! It was hidden here all the time! The secret Krabby Patty formula! It's beautiful! (a light shines on Plankton) The heavenly light! I always knew I'd see it once I've gotten the formula! (cut to the vet, where it's revealed that Gary's shell is opened up with Plankton inside holding a grocery list, looking dizzy and hallucinating) Doctor: Well, that's odd. Who's that? SpongeBob: Hey, it's Plankton. Doctor: What's he got there? SpongeBob: Looks like one of my old grocery lists. Doctor: I don't know how he got in there, but the gasses inside this shell are making the little guy hallucinate. He would've smelled the gasses if he had a nose like most good-hearted people. (takes a deep whiff) Plankton: (laughs crazy)
⟡ pls note the ai inflicts emotional damage (áĩ•â€”áī——)
→ AI Story Generator ←
completely free, NO signup required (ever), and unlimited!
https://i.imgflip.com/8l34jc.gif https://i.imgflip.com/8l34o8.gif https://i.imgflip.com/8l34d8.gif https://i.imgflip.com/8l34uy.gif https://i.imgflip.com/8l352i.gif https://i.imgflip.com/8l342g.gif https://i.imgflip.com/8l348k.gif
https://i.imgflip.com/8l28ey.gif https://i.imgflip.com/8l2844.gif https://i.imgflip.com/8l285d.gif https://i.imgflip.com/8l288v.gif

Related Text & Emojis

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒▒░░░░░░▒▒▓▒░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░▒▓▒░░░░░░▒▓▓▒░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░▓░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▒░░░░░▒▒▒░▓░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▓▒░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▒▒▒░░░▒▒░░░░▒▒▒░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▓░░░░░▒▒▒░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░▒▒░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░▓▒░▒▓▓▒░░▒▒░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▓▒░░░░░░▒▒░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓▒░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░▒▒░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░▒▒▒▓▓▓█████▓▒▒▒░░░░░░▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░░░░▓███████████▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓▓▒░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░▓█████████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░▓███████████████████████▒░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░▒▓█████████████████████▓▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░▓█████████████████████▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░▒▓████████████████████▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░▓████████████████████▓▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░▒▓███████████████████▓▒░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░▓████████████████████▒░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░▒▓███████████████████▒░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░▒▓██████████████████▓░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░▒▒▒▓▓▓▒▒░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓█████████▓▒░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▓░▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░▒▒▓█▓▓▓▓▓██▒░░▓░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░▒▒▒▒▒▓▓▒▒░░░▒▓▓▒▒▒░░░░░▒▓▓▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░▒▓▒░░░░▒▒▓░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░▒▓▒░░░░▒▒▒▓▒▒▒▒░▒▒░░░░▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░▒▓░░░░░░▒▓▒░▓▒░░░░░░░░░░░░░ ░░▒▓▒░░░░░░░░░▒▓▓▓▒▒░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░▒▒░░░░░░░▓░▒▓▒▓▓▒▒▒▓▒░░░░░ ░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░▒▒░░░░░░▒▓▓▒▒░░░░░░▓▒░░░░ ░░░░░░▒▓▒▒░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░▒▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░▒░░░░░░░▓░░░░░░░░▒▓░░░░░ ░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░▓▓░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░▒▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░▒▓▒░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▒░░░▒▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░▒▒░░▒▓▒░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░▒▒░░░░▒▓▓▓▒▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░▓▒░░▒▒░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░▒▒▒░░░░▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░▒▒░░▒▒░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░▒▒▒▒░░░░▒▒░░░░░░▒▒░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░▒▒░░▓▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░▒▒░░░░░▒▒▒▒░░░░▒▒░░░░░▓░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░▒▒▒░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░▒▒░░░░░▒▓▒▒░░░░░▒▒░░░░░▓░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▒░░▓▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░░░▒▓▒▒▒░░░░░▒▒░░░░▓▒░░░▒▒░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░▒▓▒▒▒░░░░░▒▓░░░░░▓░░░░░▒▒░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░▒▒▓▒░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓▓▒▒▒▒░░░░▒▓▒░░░░▓░░░░░░░▓▒░░░░▒▓░░░░░░░▒▒▓▒░░░▒▒░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░▒▓▓░░░░▓▒░░░░░░░░▓░░░░░▓▒▒▒▒▓▒▒░░░░░░░▒▒░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒▒░▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░▒▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
██████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ████████████████▓█▓▓▓▓▓█████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ████████████████▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███████████████▓▓██▓▓▓██▓▓▓▓█▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████████▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███████▓▓▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓▓████▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ████████▓▓▓▓▒▒▒▒▓█████████████▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████████████▓▓▒▓▓▒▒▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███████████████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██▓█▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████████████▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ █▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ █▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ █▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███████████████▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████████▓▓▓▓▓▓████████▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓███████████████▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓█▓▓▓█████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓█▓▓█████▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▒▒▒▒█▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░▒░░░▒▒▒▓▓▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒██▓▒░░▒▓██▓▒░░░▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓███▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒███▓░░░▓███▓░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▒░░░▓▓█▓▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▒▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓░░░░░░░▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒░░░░▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒░░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░▒░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒░▒░░░▓▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▒▓▓▒░▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▓▒░▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓ ████████████████████████████████████████████████████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓███████████████████▒▒████████▓▒▒█▒▒███▓▒░░░▒▒▒▒▓▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓██████ ██████████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓█████████████████████████▓▒█████▒▒▓██████████████▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▓██████████ ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▒▒▒▒▓████████████████████▓▓███▓▓██████▓▓▒███████▓██████████ ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████ ████████████████████████▓████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒▒▒▓████████████▓▓▓▓▓▓▓ ████████████████▓▓▓▓▓██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒███████▓███▒▒▒▒▒████████████████████ ████████████████▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓███████████████████▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓█████████████████████████████████████████████████▒▓███████▓▓▓▓▒▒▒▒██████▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓ ████████████████▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓███████████████████▓▓▓███████████████████████████▓▓▒████▓▓▓▓█▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓ ███████████████▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓███████████████████▓▓▓██████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▓▓███████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓███████████████████▓▓▓▓████████████████████████▒▓██████▓▓▓▓██▒███████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓████████▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓██████████▓▓██▓▓██▓▓▓▓██▓██████████████████████▓█████▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓████▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓▓█▓▓▓▓████████████▓▓██▓▓▓▓███████▓▓███████████████▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓███▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓███████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓██████████████▓▓█▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▒▒▒██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▓▓▒▒▒▓▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒░▒▓▓▓███▓▓▓▓▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▓█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒░░▒████████▓▓▓▓▒░░░▒▒▒▒▒▒▓█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒░░░▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░▒▒▒▒▒▓█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒░▒▒░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▒▒▒▒▒▒█ ██▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒░░▒▒░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓█ █▓░░░░░▒▒▒▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░▒▒░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░ █▓▒▒▒▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▓▓▓▒▒▒▒▒░░░░░▒▓▓▒░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░ ██▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░▒▓█▓▓█▓▒▓▓▒█▒░░░░▒▓▓▒▒▒▒▒▓░░░░░▒▓██▒░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒ █▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒░▒▒▒▒▓█▓▒░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓█ █▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░▒▒▓▓▓▓▒░░░░░░░▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░▓▓▒░▒▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▒░░░░▒█ █▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▒▒░▒▓▓▓▓▓▓░░░░░▒ █▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░▒▒░▒░▒░▓██▓▓▓▓▓▓▒░░░░▒ █▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒████▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░▒ █░░░░░▒▒▒▒░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░▓▓▒▒▒░░░░░░▓▓▒▓█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░▒ █░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▓▓▒░░░░▒▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░▒ █▒░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░░▓▒▒▒░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░▓ █▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▓▒▓▓▒▒▒▓▒▒▓▓▓▓▒▒▓▒░░▒▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▒█ █▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░█ █▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▓▓░░░░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░█ █▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▓▒▓▒░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░█ █▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▓▒░░░░░▒▒▒▒▒░░▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░█ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▓▒▓░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░█ ██▒░▒▒▒▒▓▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▓▒▒▒░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░█ ██▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓▒▒░░░░░░░░▓▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░▒▓▓▓▒░░░░░░░█ ██▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▓▒░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░▒▓▓▒░░░░░░░█ ██▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓░░░▒▓▓░░░░░░░█ ██▓░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█ ██▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█ ██▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█ ██████▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█
░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░▒░░░▒░░░▒░░░░░░░▒░▒▒░▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒░▒▒▒▒░░▒ ░▒▒▒░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░▒░░░░░▒░▒▒▒▒░░░▒░▒▒░▒▒░▒░░▒░░░▒▒▒▒░░░▒░░▒░░▒▒░▒░░░▒▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░ ░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░▒▒▒░▒░▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒░░░▒▒░░░▒░░ ░░▒░▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒░▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒░░░░░░░░░░░░░▒░░▒ ░▒░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░░░░░░░▒░░░░░░▒░░░▒░░░▒░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░▒░░▒░░▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒░░░▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒░░▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░▒▒░▒▒▒▒░░░▒░░▒░░░░░░░░░░░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░▒▒▒▒▒░░▒░░░░░░░░░░░░░ ░▒░▒▒▒▒░▒░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░▒▒▒░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▓▒░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░ ▒░░░░▒▒▒░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░▒░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒ ░░▒░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░▒▓░░░░░░░░░░▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓▒░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░▒▓▒░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░▒▒░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░▒▒░░░░░░▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒░░░▓▒░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░▓░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░▒▒░░░░░░▓░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒░░░░░▓▒░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░▒▒░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░▒▒░░░░░▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░▒▒░░░░░▒▓░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░▒▓░░░░░░▓░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░▓▒░░░░░▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒░░░▓░░░░░░░░░░░░░░▒ ░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░▒░░░░░░▓▒░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░▒▒▒▒▒░░░░░ ░░░░░░░░▒▓▒▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░▒▒▓▓▓▒▒░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░▒▓▒░░░░░▒▓▒░░ ░░░░░░░▒▓░░░░░▓▒░░▒▒░░░▒▒░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░▒▒░░ ░░░░░░░▓░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░░░▓▒░░ ░░░░░░▒▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░▒▓░░░░ ░░░░░░▒▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░▒▒▒▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░ ░░░░░░▒▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░ ░░░░░░▒▓░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░▒░░░▒▓▓▓▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░ ░░░░░░░▒▒░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▓██▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒░░▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒░░░░░░▒▒░░░░░░ ░░░░░░░░▓░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒█▓▓▓█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░ ░░░░░░░░▒▓░░░░▒▒░░░░░░░▒▒▓▓▒░░░█▓▓▓▓▓█▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░ ░░░░░░░░░▒▓░░░▒▒░░░▒▓▒▒░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░▒░▒ ░░░░░░░░░░▒▓░░░▓▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓█▓▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▓▓▒░░░░░░░░░▒░ ░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▓▓▓▓▓▓█▓▒▓█▓▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▓▒▒▒░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▓▓▓▓▓▓▓██▒▒██▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▓▓██▓▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒░░░░░░░░▒░░ ░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓███▓▓▓▓▓▓█▒░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▒░░░░░▒▓▓▓▓▒░░▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▒░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░▓▓▓▓▒░░░░░▒▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▒▒█▒░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░▒░░░░░░░░░░░▒▒▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▓▓░░░░░░░░░░ ░░░▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓▓████████████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▒▓████▓▓░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▒░░░▒▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒███████▓░░░░░░░░░░ ░░▒▒░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░███████▒░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░▓███████▒░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░▒███████▓░░░░░▒░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓░░░░░▒░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░▓░░░░░░░░░▒▓▒░░▒░░░░░░░████████▒░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░▒░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░▓░░░░░░▓░░░░░▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░▒████████▒░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░▓░░░░▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░▓░░░░░░░░░░░░░░░▓███████▓░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░▒▒░░░░░░▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓░░░░▒▒░░░░░░▒▒░░░░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░▒████████▒░░░░░ ░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░▓░░░░░░░▒▒░░░░░░▓▒░░░░▒▒░░░░▒▒░░░░░░▒▓░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒████████▒░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░▓░░░░░░░▒▒░░░░░░▓▒░░░░▒▒░░░░▓░░░░░░░░▓░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▓████████▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░▓░░░░░░░▒▒░░░░░▒▓░░░░░▒▒░░░░▓░░░░░░░░▓░░░░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓████████▒░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░▓░░░░░░░▓░░░░░░▒▒░▒░░░▒▒░░░░▒▒░░░░░░░▓░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█████████▓ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░▓▒░░░░░▒▒▒░░░░▒▒░░░░░░▒▒░░░░▒▒░░░░░░░▓░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█████████ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░▒▓▒░░░▓▒░░▒▓▓▒░░░░░░░░░▓░░░░░▓░░░░░░▒▒░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░▒███████ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░▒▓░░░░░▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█████ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░▓█▓███▓▓██████████████████████████████████████▓▒██░░░░░▒▓▒░░▓█▒░▒███████████████▓████████████████████████████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░█▓███████████████████████████████████████████▓▒█▓░▒▒░░ ░▓▓░░▓█░░▒█████████████████████████████████████████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░▓█▓███████████████████████████████████████████░██░░▒█░░░░░░▓▒░░█▓░░▓█████████████▓█████████████████████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░ ░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░▒██████████████████████████████████████████████▒██░ ░██▒░░░░▓▓░░▓▓░░░█████████████▓███████████████████████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▓░░░░░░▓▓▓░░░░░░░░░░░ ░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░▒██████████████████████████████████████████████▓▓██░░░█▒▓▓ ▒█░░▒▓░░░██▓░▓████████▓████▓████████████████▓▒░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██▒░░░░▒██▒░░░░░░░░░ ░▓█▒░░░░░░░░░░░░░░▒████████████████████████████████████████████████▒██░░░███░░░ ▒▓░░▓▓░░░█████████████▓▓███▓███████████████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░▓▒░░░░░░░░░ █▒░░░░░░░░░░░░░░░▒█▓███████████████████████████████████████████████▒██░░▓█░░ ░▓▒░░█▓░░▓█████████████▓▓██████████████████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█░░░▒█▓░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░▓███████████████████████████████████████████████████▒█▓░░░ ░▓▓░░▒█▒░▒███████████████▓█████████████████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█░░░▓▒░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░▒██████████████████████████████████████████████████████▓█▓▒░░░░▒▓▒░░▒█▓░▒███████████████▓▓█████████████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░▓▒░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░▓█████████████████████████████████████████████████████████▓▒▓▓▓▓▒░░░▓█▓▓███████████████████████████████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░ ░▓▒░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░▓███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓█░░▓▒░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▓███████████████████████████████████████████████████████████████▒███████▒██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓███████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓████▓░░░░░░░░░░░ ░░░░░░▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓███████████████████████████████████████████████████████▓▓█▓██████▒██▓█████████████████████████████▓██▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░██▓▓▓▓██▒▓▒░▒▒░░░░░░░ ░░░▒▓██████████████▓███████████████████████▓▓██▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████▓██▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██▓▓▓▓██▒▒▓▓░░░░░░░░░░ ▒████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓██████████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░ ███▓███████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████████████████████████████████▓▓██▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░ ██▓█▓▓▓██▓▓▓▓▓███████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████████████████████████████▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█████████▓▓▓█████████▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒▓█▓▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░ █████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓█████▓██▒▓█▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█▒░░ █████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░▒▓▓█▓░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░ ██████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▒▒░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▓▓▓▓▓ ██████████████████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░ ████████████████████████████▓▓▓▓█████████████████████▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ██████████████████████████▓▓████▓▓███████████▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓████▓▓▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ████████████████████████▓▓██████▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓██████████████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ █████████████████▓▓▒░░░░▒▓▓▒░░░▒▓▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ███████████▓▓▓▓▒░░▒▓▓▓▒░░░░▓▒░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▓▓▓▒▒▒░░░░░▒▓▒░▒▓▒░░░░░▓░░░▒▓░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▒▓▒░░▓▓▒░░░░░▒▓░░░░▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░▒▓░░░░▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░░░▓▒░░░░░░░░░▒▓▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░▒▓▒▒░░░▒▓░░░░░▒▓▒░░░░░▓░░▒▓▓▒░░░░░▒▓░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░▓▓▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▒░▒▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░░▒▒░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▓▓███▓▓▒▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░▒▓███▓▓▓███▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░▓▒░▒▒▒▓▒░░▒░░░▓▓░▒▓▓▒░░▒▓░░░▓▓▓▓███▓▒░░░░░░░░▒▒▓██▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░▒▓▓▓██▓▒░░░░▓▓▓▓▓▒░░░▒▓░░▒▓░░░▓▒▒▓▒░░░░░░░▒▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ █▓▒░░░░░░░▒▒▒░░░░░░▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓ ▓▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓▓ ▓▓ ▓▓▓▓▓ ▓▓ ▓▓▓▒▓▓▓▓ ▓█ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▓▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░▒▒▒▒▒▒░░▒▒░▒▓▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒░▒▒░░▓▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒░▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒░░▒▒░░▓▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░▓▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█████████████████████▓▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓████████████████████████▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓████████████████████████▓▒▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓███████████████████████▓▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██████████████████████▓▒▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▓▓███████████▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██████████████▓▓▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓ ▓▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▒▒░░▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▒▒▒▒░▒▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▒▒▒▒▒▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▒▒▒▒▒▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▒▒░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓ ▓▒░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓ ▓▒░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓ ▓▓▒░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░▒▒▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓ ▓▓▒░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓ ▓▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▓▓ ▓▓▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▓▓ ▓▓▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▓▓ ▓▒▒░░░░░░░▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▓▓▓ ▓▒▒░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▓ ▓▒▒░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▓ ▓▓▒░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░▒▓▒░▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒░░░░░░▒▓▓ ▓▓▒░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒░░░░▒▒░░░░░░░░▒▒▓ ▓▓▒▒░░░░▒▓▒░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░░░░░░▒▒▒░░░░░░▒▒▓▓ ▓▓▓▒▒▓▓▓▒░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░▒▓▒▒▓▒▒░░░░░▒▓▓▒░░░░▒▓▓ ▓▓▒░░░░░▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░▒▓▓▒░░░░░░░░░▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▓▓▓ ▓▒░░░░░░▒▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▒▒▒▓▓
█████████████████████████████████████████████████████████▓▒▓░░░░░░▒░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ██████████████████████████████████████████████████████████▓▓░░░░░░▒░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░ █████████████████████████████████████████████████████████▓▒█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░▒██░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░▒█▓░░░░░░░▓█▒░░░░░░░░▒░░░░░░ █████████████████████████████████████████████████████████▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░▒██░░░░░░▒█▓░░░░░░░░░░░▓█▒░░░░░░▓█▒░░░░░░░██░░░░░░ ████████████████████████████████████████████████████████▓▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█▓▒░░░░░░░░░▒▒▒▓█▓░░░░░░░░░░░░░▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒██░░░░░░░ ████████████████████████████████████████████████████████▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░ ░░░▒▒░░░░░░░░░░░▒▒░░░░ ░░░▒█▒░░░░░░░ ████████████████████████████████████████████████████████▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░▒▒░░░░░▒▒░░ ░░▒░░░░░░ ████████████████████████████████████████████████████████▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░ ░░▒░░░▒░░ ▒▒░░░░ ████████████████████████████████████████████████████████▓▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░ ░▒▒▒░ ░▒░░░ █████████████████████████████████████████████████████████▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░ ░▒▒ ░▒░░ ██████████████████████████████████████████████████████████▒█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░ ▒▒░ ▒░░ ███████████████████████████████████████████████████████████▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▓▓▓░░ ░░░ ░▒░ ████████████████████████████████████████████████████████████▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░▒▒░ ░▒▒▓▓▒░░ ▒░ ████████████████████████████████████████████████████████████▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░ ▒▒░░░░░▒▒░░ ░▒ ████████████████████████████████████████████████████████████▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░ ▒▒░░░░░░░▒▒░░ ░▒ ████████████████████████████████████████████████████████████▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░████▒░░░░░▒▒░ ▒▓██▓▒░░░░░▒░░ ▒░ ███████████████████████████████████████████████████████████▒▒█▒░░░░░░░░░░░░░░░░█████▓░░░░░░░ ░▓████▓▒░░░░▒░ ░░░░▒▒ ███████████████████████████████████████████████████████████▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█████▓░░░░▒▓ ▒█████▓░░░░▒░░ ░▓▓░░░░░ ▓▓▓███▓████████████████████████████████████████████████████▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████░░░░▒▒░ ░▓█████▒░░░░▒░ ▒▒░░░░░░░ ▓▓▓▓███████████████████████████████████████████████████████▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████▓▒▒░▒▓░ ▒▓████▓▒░░░░▒░ ▒▒░░▒░░░░▒ ▓▓▓███████▓▓▓██████████████████████████████████████████████▒▒█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░▒▒▓▒░ ░▒▒░▒███▒░░░░▒░░ ▓░░░░░░░░▒ ▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░ ░░▒░░░░░▒▒░░░░░▒░ ░▓░░░░░░░░░ ████████████████████████████████████████████████████████████▓▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░ ░░▓░░░░░▒░░░ ████████████▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████████████████▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▓▒░░░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████████████████▒█░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░▓░░░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓██▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓███▓█████████████████▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓██▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓███████████▓▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓██▓▓▒▒▒▒ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓█▒░░░▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓▓▓▓██▓▓███████▒▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓██████▒░░▒░░ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓░░░░░▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓█████████░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓░░░░░▓██▓▓▓▓▓▓██▓▒▒▓█▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓█████████████▓░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓░░░░▓██▓█▓▓▓▓▓▓▒░▒▒▒░▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░▓███████████████▒░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓░░░░▒▓▓█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░ ▒██▓▒ ▓███████████████░░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓█▓▒▓█▓▓▓▓█▓▒▒▓▒▒░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒ ▒██▓▒ ▓██████████████▓░░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒░▓▓▒▒▒▒█▓▓▓▓█▓░▒▒▒▒░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░ ▒▓█▓▒░░░░░░░▓██████████████▓░░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▒░░░▒▒▒▓▓▓▓██▒░▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓████████████████████████████████▒░░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒░░░▒▒▓▓█▓▓██▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒████████████████████████████████▓░░░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████▓▓░▒▒▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒████████████████████████████████▒░░░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▒▒▒▒▒░▒▒░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒█░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒███████████████████████████████▓░░░░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▓▒░▒▒▒▓██████████▓▓███▒░▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██████████████████████████████▓░░░░░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█████████████████████████████▒░░░░░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓█▒░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█████████████▓▒▒▓██▓▒▒▒▒▒▒▒▓░░░░░░░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓░░░░▓▒▒▒▒▒▒▒▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒████████▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░ ▓██▓██▓▓▓▓▓▓░░░░▒▓▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░ █▒░░░░▒▒▓▓▓▓█▒░░▒▒▓▒▓▓▓▓▓░░░░░░░░▒▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓███▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░▒▓▒█▒▓▓▓░░░░▓▓▓▓▒░░░░▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▒█▓▒░░▓█▒░░░░░░░░░░▓█▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░░░ ░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░ ░░░░▒▒▒▒▓▒▒░░░░░░░▒▒░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░▓█▓██▓▓▓▓██▒░ ░░░ ░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░ ▓▒░▓░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█▓██▓▓▓▓██▒░░▒░░ ▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░ ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░▓██▓▓▓▓▓▓▓██▒░░░▓▒▒░ ░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░ █▓▓█▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓███▓░░░▓█▓▓▓▓▓▓▓▓██▓░▒▒░░▒▒░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
https://imgflip.com/gif/8l26a0 https://imgflip.com/gif/8l25sf https://imgflip.com/gif/8l25ui https://imgflip.com/gif/8l25wt https://imgflip.com/gif/8l265l https://imgflip.com/gif/8l267c https://imgflip.com/gif/8l25z9
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒░░░░░░░░░░▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓█▒██▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░▒▓▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒█▓░▒█▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▒▓▓░░░▒▓▒░▓▓▒█▒▒██▒█▒░▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▓░░▓░▒░░░░░▒█▓░░▒█▓▒░░░░░░░▓███▓▓▓▒ ░░░░░░░░░░▒▓▒░░▓▓▒▒▒█▒██░▓████▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░▓░░▓█▒▒██▓▒░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░▒░ ░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▒▒▓█████████▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░ ░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓█▓██▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▒▒░░░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒██████▓▓▓██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░░░░░░███▓░▒░░░░░░░▒▒▒▒▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒░▒░░▒░░░░░█░░░░░░░▓██░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█▒░░░░░░▓░░░░█░░░░░░░░░▓░▓░░░▓██▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█░░░░░░░░▒▓░░░▒░░░░░░░░░▓░▒░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒█▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░▒░░░███░░░░░░░░█░▓▓░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▓█▓▓▓▓█▓▒▒▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█░░░░░░░▒▓█▓▒░░░▒▓███▓░░█░▓▓░░░░░░░░█░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒█▓▒░█▒▒▒▓▒▒▒▒▓░▓▓▒██▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░▓█▒░░░░░▓▓███░░░░░░░░▓░▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░█▒▓▓█████▓▓▒▓░▓▒█▒▒▒▒▒▒▒▓███▒▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░▓███▓░▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░▒░░░██░░░░░░░░▓█▓░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░█▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒▒▒░██░░░░░░░░░▓▓▓█▓░░░▒▓░░░░░░▒▓░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒▒░▒█░░░░░░░░░▒▒▓██▓▓▓░░░░░░░░░░░▓▓▒█░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░▓░░░░░░░░░▒▒██████░░░░░░░░░░▓▒▒▓█░░▒▓▒▒░░░░░░░░░█▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░▓░░░░░░░░░░▒█████░░░░░░░░░░▓▒▓████░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒████▒░░░░░░░░░░▓▒▓████▓░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒▒▒▒▒░▓░░░░░░░░░▒▓███░░░░░░░░░░░▓▒▓████▓░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░▒▒▒▒▒░░▓░░░░░░░░░▒▒██░░░░░░░░░░░▓▒▓████▓░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░▒▒▒░░░░█░░░░░░░░░▓██▒░░░░░░░░░░░▓▒▓███▒░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░██▓▒░░░░░░▒▓▓▓░░░░░░░░░░░░▓▒▓█▓░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒▒░░░░░░░░░█▒░░▒▓░░░█▒░░░░░░░░░░░░░█▓░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓░░░░░░▓░░░░▓░░░░█▓░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█▒▒░░░░░░░░░░█▓░░▒▓░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒▒░░░░░░░░░░░░██░░░░█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓ ▓▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓▓ ▓▓ ▓▓▓▓▓ ▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓ ▓▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▒▒▒▒▒▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▒▒▒▒▒▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▓▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▒▒▒▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▓▓▓█▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▓▓▓ █▓▓▓▓██████████████████████████████████████████████████████████████▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓██████████████▓▓▓▓▓▓███████████████████████ ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ █▓██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████▓▓▓▒▓█▓▒▓█▒▒▒▒▒░░▓█▓██████████████████████████████████████████████████████████████████ ███████████████████████████▓░░░░░░░░▒█▓▒▓▒▒▒▒▒▒░▓█▓▓▒▓▓█████████████████████████████████████████████████████████████████ █████████████████████████▓░░░░░░░░▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▒▓▓▓▓▓▒████████████████████████████████████████████████████████████████ ███████████████████████▒░░░░░░░░▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▒▒▒▓▓██▓▒▓▓███████████████████████████████████████████████████████████████ █████████████████████▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒░░▓█▓▒▒▓▓███████▓▒▓████████████████████████████████████████████████████████▓█████ ██████████████████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▓▓▒▓███████████▓▓▓███████████████████████████████████████████████████████▓█████ ████████████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▓▒▒▓███████████████▓▒▓████████████████████████████████████████████████████████████ ██▓███████████░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓█████▓▒▒▓██████████████████▓▒▓███████████████████████████████████████████████████████████ ██▓████████▓░░░░░▓█▓▒▒░░░▒░░▒▒█▒██▓▓▒▓█████████████████████▓▒▓██████████████████████████████████████████████████████████ ██▓██████▒░░░░░▓█░▒▒░▒▒▒▒░▒▒▒▒██▒▓▒▓████████████████████████▓▒██████████████████████████████████████████████████████████ ███████▒░░░░░▓█░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▒▒▒▓███████████████████████████▓▓▓█████████████████████████████████████████████████▓██████ ███████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▓▒██████████████████████████████▒▒█████████████████████████████████████████████████▓██████ ████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▓▓██████████████████████████████▓▒████████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓███████████████████████████████ ██▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▓██████████████████████████████▒▒██▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█████████████████▓▓██████ ▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓██████████████████████████████▓▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▒░░░░░▒███████▓██████ ███████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▓▓██████████████████████████████▒▒█░░░░░▒▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒███████▓▓██████ ████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█████████████████████████████▓▓▓█▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█████████▓▓██████ █████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▓█████████████████████████████▓▒▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▓▓██▓▓█████████████ ██████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓██▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█████████████████████████████▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓███▓██████▓▓██████ ████████████▒░▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓░░▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓████████████████████████████▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░▓▓▓██▓███████▓███████ █████████▓░░░░░██▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓██░░█▓▓▓▓▓█▓▓▓██████████████████████████▒▓▒▓█▓░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░█▓██▓████████████████ ▓▓▓▓█████░░░░░░░▓█▓▓▒▒▓▓▒░▓▓█▒░█▒▓▓▓▓▓█▓▓▓██████████████████████▓▒▓▒▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░▒▓████████████████████ ░░░░░░░░░░▒▓██▒▓▓▒▒▒█▓▒▓▒▒▒▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▒███████████████████▓▓▓▒██░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░▒██████████████████████ ░░░░░░░░░░░░░░░▒▓██▒▓▒▓▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▒████████████████▒▓▓▒██░░░▒▓█▓░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░███████████████████████ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▒█████████████▒▓▒▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░▒████████████████████████ █▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒█████████▓▒▒▓██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░▒█████████████████████████ ░░░▒█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒██████▓▓▒▓█▒░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░░▓██████████████████████████ ░░░░░░▒▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▓▓▓▓▒▓▒█▓░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░▒████████████████████████████ ░░░░░░░░░░▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▓▓▒▓█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░▒██████████████████████████████ ░░▒█░░░░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▓▓▓▓██▒▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓████████████████████████████ ░░░▒▓░░░░░░░░░░░▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▓█▓░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████████ ░░░░▒█░░░░░░░░░░░░░▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓███▓███▓██████████████████████████████ ░░░░░▒█▒░░░░▓▓░░░░░░░░░▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▓▒░░░░░░░░░░░░▒▓█▓█▓▓▓▓▒▒▒▒▓█████████████████████████████████████ ░░░░░░░▓░░░░░░▓▓▒░░░░░░░░░░░▒▓▓█▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓██▓▒░░░░░░░█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████████████████████████████████████ ░░░░░░░░▓▓░░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓██▒░░▓▒▒▒▒▓█████████████████████████████████████████ ░░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▓▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓▒░░░░░▒██▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████████████████████████ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▓░░░░░▒█▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓██████████████████▓████▓███████▓▒▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█▓▓▓▓▓███████████████▓▓▓▓▓██▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓████▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓█████████▓▓▓░░▒▓▒░░░▓░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█████▓▒▒▒░░░░░▒▓░▒▓░░░░▓░░░▓░▒▓▓▓▒░░░░░░░░░░ ░░▒▒▓▓███▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░▒▒▓▓▓█▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░▓▒░░░▒▓░░░▓░░░░░░▒▓▒▒▒░░░░░ ▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓██▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░▒▒░░░▒▓░░░░▓░▒▓▒░░░░▓░░░▓▒░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓▓▓█▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░▒▒▒░░░░░░░▒░░░▓▓░░▓░▒▒░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▓▓▓██▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▒ ░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓█▓▓▓▓▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░▒▒▒░▒░░▒▒░▒▒░▒▒░░▓▓▒▓▓▓▒▒░░░░ ░░░░░░░░░░░▒▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░▓▒▒▓▓▓▒▓▒░░░░░░░▒▒░░ ▒▓▓███████████████████▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ████▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ███████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓██▓██████▓▓██████▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ███████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓████▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ █▓▓▓█▓████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▒▒▒░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░
█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ █▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ █▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ █▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒░░░▓▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ █▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒░▒█▓▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ █▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒░▓▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒█ █▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▓░░░░░░░▒▒▒▒▒█ █▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░▒▒█ █▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒░░░░░░▒█ █▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ █▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▒▒▒▒▒░░░▒▓▒░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ █▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▒▒▒▒▒░░░▒▓█▓▓▓▒░░░▒▒▒▒▒▒█ █▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▓▒▒▒▒░░░██████▓▒▓▒░░▒▒▒▒▒█ █▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒▒▒▒░░░▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒█ █▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░▒▓▓▓▒▒▒▒▒░▒▒░░░░▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ █░░░░▒▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▓░░░░▓▓▓▒▓░░░░░▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░ █▒▒▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▓▓▓▒░▒░░░░░▓▓▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░ █▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░░░░░████████░░░░▓▒▒▒▒▒░░░░░██▓░░▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒█ █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░▓▓▓▓▒░░░░░▓▒▒░░░░░░░░░▓▒░▒▒▒▒▓▒▒▒▒░░░░█ █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▓░▒▒▒▒▒▒▒░░░▒ █░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░▒▓████▒▒▒▒▓░░░▒ █░░░░▒▒░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░▓▒▒░░░░░▒▒▒█▓▒▒▓▒▒▒▒▓░░░▒ █░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▓▓▒░░░░▓▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░░░ █░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒█▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░░█ █░░░░░░░░▒▒▒▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓░░▓ █▒░░▒░░░▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▓▓▓░░░░░▒▒░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░▓▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒░░▓ █▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░▒▒░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓░░░▓ █▓░▒░▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░▒▒▓░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒█▒▒▒▒▒▒▓░░░░▓ ██░▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▓▒▒░░░░░░▒▒▒░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▓▒█▓█▒▓░░░░░▓ ██░░▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░▒▒░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▓▒░░▓▒▒░░░░░▓ ██░░░▒░▒▒░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░▓▓░░░░░▓ ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█ ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█ ██▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▒░░░▒░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋ⠛⠉⠙â ŧâĢ­âĢ­âĢ­â ‰âĒ™âĢŋâĢ“⥛⠛âĢŋâ ŋâĒ­âĄ―âĄŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâ ŋ⠛âĒ™âĢ‡â €â €â €â €âĢļâĢŦâĢĩâĢūâĄŋâĒŸâĢŦâĢĩâĢūâĄŋâĒŸâĢ§âĢī⥷⠋⠉⠙âĒĪâĢŽâĢ·âĢķâ ―â ‰â ‰âĒđâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ‹âĢđâĢ€âĢ€âĢˆâĢ™âĒ›âĢ·âĄķ⠖â ūâ ŋ⠟â Ŧâ ĩâ ūâĄŋ⠟âĢŦâĢĩâĢūâĄŋâĒŸâĢŦâĢĶâĢ€â €âĒ€âĄ°â ‹âĢ‰âĢ âĢĪâĢķâĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋâ ŋâ ŧâĢŋâĢŋâ ŋ⠛⠛âĒŋâĢŊâĢŋâ ŋâĒŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢķâĢķâĢķâĢķâĢķâĢķâĢķâĢĶâĢ’âĢŊâĢ·âĢ­âĢŋâĢ―âĢŋâĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⠟â ŧ⠛⠉âĢ€âĢ€âĢĪâĢĨâĢĪâĢĪâĢ„âĢ€â €âĄ€â  â °âĄū⠁⡀âĒ€âĢ°âĄŋâ ŋâĒŋâĢŸâĢ›âĢŋâĢ―âĢ·âĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢķâĢžâĢŋ⠛⡰âĒˆâĒŋâĢ§âĄâĒ„â Šâ ―âĢķâĒĪâĢ‚âĢĪâĢĩâĢķâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ ⠉⠉⡙⡛⠛⠛⠛⠛â ŧâĢŋ⠏âĢ‚âĒ‘âĢ„âĄĢ⠘âĢŋ⡇âĢĶ⡉⠔⠊âĢ·âĢūâĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ â Ē⡑âĒ â ƒâĒŒâĄ’âĒĻâĒ†âĄūâĒĄâĢūâĢ°âĢŋâĒŸâĢŋ⡖âĢŋâĢ·â đâĢŋ⠈â Ĩ⥐âĢŋ⡛âĢ­âĒŧ⡝âĄŧ⡛⡝âĢŧâĢ›â ŋâĄŋâĒŋâĄŋâĢŋâĄŋâ ŋâĒŋâĢŋâ ŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ ⠄⡁â Ē⠌⠐â ĻâĒĐâĢūâĢ‘âĒšâĒĐâĢŋâĢâ īâĒâĢēâĢŋ⡇âĒĢâ  âĒ‰â °â °âĢŋ⡟âĢēâĒģ⡞âĒģâ ŧâĢĩâĢģâĒŪâĢ™âĢķâĢ·âĄūâĒŋâĢ›âĄŋâĢģâĢžâĄŧâĢâ ŧâ ŋâĢžâĢœâĒ†âĄ“âĒŽâ †âĄ­âĒĐâ ­âĒ­âĄđâĢ™âĢ›âĢ›âĄŸâĢŧâĒ›âĢŸâĢŋâĢŋâĄŋâĒŋâ ŋâĄŋâ ŋâ ŋâĒŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ âĢ–â €â âĄˆâ ąâĒ€â ŧâĢâ ŒâĢŋ⥠âĒŧâĒŋâĢŋâĢŋâ ŋ⠋âĢĪ⥧âĒ‚â …â Ē⡙âĢūâĢ§â ‡âĢ‡âĒģâĒ‹âĒ·âĒĪ⡙âĢŪâĢŋâĢŧ⡞âĢ―âĢâĒ·âĄđâĒ†âĢâĄ’âĄŒâ ģ⡑âĄĒâĒŽâĒŧâĢŽâĄģâĢļ⠔âĢŦâĒœâĄŪ⥹âĒâĄķâĢ§âĒū⥰âĒâĢžâĄŧâĒŽâĢâĒģ⡛⡖âĢâ ŧ⡾⡜âĢĶâĒŧâĢķâĒ’⥖âĒĶâĢâĢâĢŦâĒ­âĄ™âĢ›âĢ›âĢŧâĢ›âĄ›âĢŸâ ŧ⡟âĄŋâĒŋâ ŋâĄŋâĢŋâĄŋâĒŋâĄŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ ⠙âĒģâĢĪâĄķâĒķâĢĶâĢļâĢŋ⡐⠛⠗⡠⠂⠔⡠âĒŠâĒâ ›âĢâ ƒâĄŒâ ĄâĢķâĄŋâĢŋâĒŧâĢ„âĢ‹âĄ”â ŠâĒ†âĢąâĄžâĒŋâĒĢâĢâ ģâĢžâĢĢâ ŋâĢĄâ ŽâĢąâ Ļ⠑âĄĪâĒ‘â ĻâĒļâĢŋ⡆âĒĢ⠚⡔⠎âĄīâĢ‹âĒŽâĢģ⡙âĢĶâĢâĢūâĒŸâĄ™âĒķ⡊âĄĩâĒŦ⡜âĢŽâ ģâĢąâĄ™âĢĶâĢ‹âĄ―âĒŧâĄŧâĢ·âĢžâ ķâĢĄâĄ§âĒŊ⥹âĢ‡âĄĩâĢŠâĄ―⡰⡛⡾âĢąâĢ‹âĒģ⡙âĄķâĢđâĒģâĒžâĄ°âĄ–âĢēâĢ­âĄūâĢŋâ ŧâĢâĒŊâĄđâĢđâĒŧâĢŸâĢŦâĒ™âĄŧâĒ›âĢ›âĒ›âĄ›â ŋâ ŋâ ŋâ ŋâ ŋâ ŋâ ŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ âĒ âĄŋâĢ›âĒŋâĢĻâĢŋâ ­âĢ―âĢŋ⡌⠂⡅â ŋâĄŋâĒ—â Ē⠌âĒ’â  âĄ˜âĢ âĢ·âĄŋâĢąâĢˆâĢēâĄŋâĢĐâĢ·â ·âĢŊ⥥âĒ€â ˆâ ·âĄŒâĄ—⥅⠷âĒˆâ Ąâ âĒ âĒ‚â ‘â °â ˆâĒ„â ƒâĄ™âĒķâĢ•âĢŒâ ĄâĒ‹â âĢ§âĒšâĒ°âĢŋ⡛âĒ­âĄƒâĒŪâĢ‰â ĶâĒŦâĒ”âĒĢ⡙âĒĶ⡓âĢąâ ļ⥰âĒąâ ŠâĢ•âĄąâĒâĢŧâĢ§â đâ žâĢ­â ģâĢ—⥚âĢąâĒĢâ ·âĢ‰âĄķâĢąâ ŠâĄĩ⡙âĄīâĢ‰âĒâĄķâĒąâĢ‹âĢūâĢ§âĢ“âĒ§âĄŧâĢœâĄēâĒģâĄĨâĒŽâ ­âĄŸâĢģâĒūâĢĨ⡙âĒĶâĢ‰â –âĄļâĢâ ąâĢŠâĢĩ⡟âĢ›âĒâĢ•âĒēâĒēâĢ’âĢâ ŧâĒŊâĢ­âĢĐ⡏⡭âĢâĢŋâĢŧ ⠀âĢĩâĄŦâĒžâĄ·âĢūâĒ­âĢŧ⡍â ŧâĒ§âĢ°â ĄâĒŒâ ĄâĒ’âĄˆâĒĶâĢąâĢķâĄŋâĒŦ⠎â ļâĢ·âĢâĒ·âĄŸâĢ§âĒđâĢŽâĢ·â €â ˆâ  â „⥐⠉⠂⠂⥀⠥⠀âĒâ ˆâĄâ ˜âĒ€â âĄ âĒâĢˆâĢ―âĢŸâĒŧâĢŋâĢīâĢŽâĄŋâĒƒâĄâĄĪ⡙⠆⡮⡘âĒĨ⠚â ī⥘âĒĪ⠓âĄĨ⠋⡕âĢ‹â –âĄī⠘âĢŒâ ’â ―â ·âĢ―âĄĒâĒâĄĪ⡓⡭âĒŒâĄģâĒĨâĒĢ⡕âĒ§â “⡍âĄķâĢĐâĢķâĢŽâĢĨâ ŋâĢŸâĒ–âĄŦâĒķ⥹âĒĢâĢđâ ĢâĢ—âĒŦ⡜âĢģ⥹âĒŽâĢđâĢ§â ģ⡜âĢŽâ ąâĢŒâĒģâĢžâĄŋâ īâĢđâĢ˜âĒŽâĄŪâĢ•â ŠâĄœâĢđ⥘âĒĶâĢ›âĒŋâĢ·âĢŧâĒķâĢŧ ⡖⠙⠧âĢŋâĢžâĒđ⡟âĢŸâ ƒâ  â €â ‰â ›â šâ ē⠖⠹⠟⠋⠁â Ĩ⠀⠀âĒ€âĢŋâĒ§âĢšâ đâĢŋâĄģâĒžâĄ‡â âĒ€â âĄˆâ ī⠀⠈⠐⠀⠄⡌⠀⠂⠠⠀⠀âĒ‚⠐⠈âĒŋâĢŒâĒŋ⡟âĢ§âĒŽâĢ―⠇⠡âĒ‚â ĢâĒ™â ’⥐⠥âĒ†âĄ‰âĒē⠈⠆âĒ‡âĒĄâ ™âĄ°âĒĄâ šâĄ°â âĄœâĄĐ⠒⡮âĒļâĢ·â Žâ „⥑âĒˆâĢĶâĢžâĄŋâĢģâĢžâĄŒâĒĢ⠘âĢĩ⡟âĒ§âĄĢâĒ­âĒ“âĄļ⡌⡑âĢ‡âĒšâĄąâĒĢâĒ“âĒŪâĒĄâĢ“âĒ§âĄ™âĢŪ⠘⥷âĢ·âĢŽâĒķâĢĩ⡞⡛⠭âĢœâ ĢâĒ—âĢŠâĒ§â ģâĢâ ·âĢšâĢĪâĄđâĒĶâĢâĒšâĢâĢŸâĒŊâĢŸ ⠀⠐⠀⠀⠉⠉âĒ€â ‰âĒ·âĢ€â €â Ļ⠀⠀⠀⠀⠄⠈⠀⠀⠀âĒ€â âĒžâĄū⠋â ŧâĢĩâĢžâ Ÿâ ŧâĢĪ⡈⠀⠀⠉⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⡀⠀⠀⠀⠐⠀⠰⠀âĒđâĢŊâĢūâĒ›âĒŋâĢžâĄŋ⠀⠘âĒ€â ’â ˆâĄ„â †âĄâĒ‚â ŒâĄ…â ļ⠈âĒŒâ  âĒƒâ ąâĄˆâ –⥹âĒ˜â °âĄĄâĒ™â Ē⠍âĢŋâĢĶ⠘âĒĻâĢŋâĢŋâĢ―âĒ·âĄŋâĢ­âĢŋâĢĶâĄ―â ›âĢâĒĒâĒąâĒŠâĄŽâĢąâĒŒâĄ‹âĄīâĒ‚⥙âĒ‡âĒâĒēâĒĢâĒąâĒŠâ ąâĄŽâĢĩâĢŊâĒŧâĢ§âĢŋâĢâĢŋâĢâ ’âĢŒâ ŧâ žâĢœâĄĒâĒâĄĢâĒŊâĢĢâ ģâĢâĒēâĢ­âĒ›âĢžâĢŧâĒŋâĢŪ ⠀⠄⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠈⠛⠓âĒĶ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠀⠂âĒ€âĢ âĢŋâĢ§âĢīâĢĪâĢĪâĢĪâĢīâĢĪâĢŽâĢ·âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĄ€â €â €â €â €â €â ˆâ €â €â €âĒ€âĄū⠋⠙â ū⠞⠉âĒģ⡄⠀⠀⠀⡡⠐⠠⠃âĢĄâ ˜âĄ â …â ĻâĒ â ˆâ °âĒ€â ƒâĄœâĒ€â ĢâĒ‘âĄ˜âĒĒ⠑⠮⡐âĒ™â ŋâĢŽâĢŋâĢ’âĢŋâĢžâĢŋâĢžâĢŋ⠇âĒ â ‹âĄ”âĒ†â ŽâĒĶâ ąâĒŽâ ēâĒĨâĒĢâĒđ⡌âĒ†â ŽâĒ§âĄĄâĒŽâĒĢ⡑âĒģâĄļâĢŋâĄūâĢŋâĒžâĢŊâĒŋ⡏⡜â Ļ⡜âĒ–⥠⠛âĒķ⥹âĢ‚â ·âĄđâĢŒâ ģâĒŽâĒŊ⡎âĢĩâĢŧâĢŋ âĒ€â ˆâ €â ‚⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠧âĢ„⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒļâĢŋâĒŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢķ⡇âĒ€âĢļ⠇⠀⠀⠀⠀⠐⠀âĒŋâĢ„âĄ€â €â €â ˆâ  â â  â â ’â ˆâĄâĄ‚âĒĄâ ˆâ ĪâĒƒâ ĪâĒĐ⠘⡄⡊â ĪâĒâĄ˜âĒ„âĢâĢ‚âĢĩ⠂â Ŋâ ŧâĢžâĄū⠉⡅âĒšâ ˜âĄŒâ œâĄĻâĒŠâ œâĄąâĒŒâĄ…âĒ‚⠎⥔âĒŽâ ļ⥈â īâĢâ ŽâĒšâĒˆâ §âĢ°âĄŋ⡞âĢŊâĢŸâĢŋ⡟âĒĢ⠘⥥âĒŒâĄƒâ žâ ģ⡌âĒĩâ ŦâĒžâĢ‘â ŪâĢ™â ŪâĢŒâĄ“âĢŧâĢŋâĢŋ ⠁⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈âĢ·â €â €â €â €â €â ļâĢŋâĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡗⠛⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠âĒˆâ ‰âĒŧâĒķ⥁âĒ€â ˆâ €â „âĒâ €â âĄ€â â Œâ €â ƒâ ˜â  âĒâĄ‡âĢĄâĢĢâĄķâ ū⠖⡛âĒĐ⠄⡘âĒ âĢ·âĢŋâĢŋâĢķâĢūâĢķâĢķâĢūâĢūâĢ·âĢūâĢžâĢĪâĢ§âĢŽâĢĶâĢīâĢŽâĢĶâĢĨâĢ•âĢĒâĢžâĢˆâĢū⠈⠞âĢžâĄŋâĒąâĄšâĢ­â â ģâĢĶâĢ•âĄĻ⠆⡅âĒâĄģâĒđâĒ‚⡏âĄēâĒĪâĒĢâĒĨâĢŠâĢīâĄđâĢ†âĢŋâĢŋ ⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒ€âĄ€â €â €â €â €â ›â §âĢ€â €âĒ€â €â €âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋâĢŋâĄŋ⠟âĢŋâĒŋâĢŋâĢŋâĄŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒļâĢ·â â â €âĒ€âĢ€âĢ°âĄ€â €âĄ€â „â €âĢ€âĢ€âĢ„âĢĶâĄķ⠞⡭⠁⡆⠱⠈⠡⡐⠁âĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒ‰âĢžâ ŧâĄĻâĒĨâĒ‹â –âĄâĄâ  â ˜â ŧâĢ–âĢŒâĒĒ⠙âĢĶ⥋⠷âĢĨâ ĢâĒâ †âĒ·âĒĻâĢŋ⥹âĢâĄ― ⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĢīâĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢ›âĄ†â €âĢ âĄķâ ŋâĢŋ⡉âĢŋâĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĒŧâĄ―âĢ·âĢŊâĢĪâĢâĄŧâĒŋâĢŋâĢģâĒŊâĄŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠛â ĶâĢūâĒŦâĢŋâĄđâĒŋâĢēâĢĪâĄī⠛â ĐâĒĄâ €â †â Ē⠜âĒ â ‘âĒĪâĒâ ĢâĒâĒĄâ ‚âĢ―âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŧ⡟âĢŋâĢŧâĒŋâĄŋâĢŋâĄŋâĢŋâĒŋâĄŋâĢŋâĒŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâ ŧâĒĄâ –⥙âĄĶâĢâ šâĢīâĢžâĄūâĢŋâĢ›â ŋâĢŪâĒ†âĄŧâ °âĢâ ģ⡜⡍âĒĶ⠙âĢŽâĄŋâĒ†âĄ—âĢģâĒū ⠀⠀⠀âĒ€âĢ€âĢļâĢŋâĢŋâĢ­âĢ·âĢœâĢŋâĢ§â žâĒŧâĢŋâĢĩâĢ›âĢŧâĢâĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŊ⡟âĢūâĢŋâĢŸâĢļâĢŊâĢ·âĢŋ⡟⡍âĒŋâĄ―âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠠⠀⠀⠀⠐⠀âĒ âĢūâĒŋâ ŊâĢ―âĒģâĒŊ⥁⠐âĢˆâ Ąâ âĄ˜âĒ â âĄœâ °â ˜âĄ€âĒ†â ‚⥅⥂⠄âĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⥞âĒ§âĢŧâĢœâĄģâĢâĢūâĢŋâĢŊ⡛â ŋâĢžâĄģâĒŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâ ĄâĢƒâ ŽâĄĨâĒģâĢļâĢ·âĢūâĢŋâĢâĢģâĢŋâĒŧâĢŋâĢĶâĢâ ģâĢŒâ §âĒģâĢ­âĒžâĄŧâĒ™â ĶâĒģ⥘âĢ§âĢ› ⠀âĒ€âĢ â ūâĒŋ⠙âĒŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ§â Ī⠘âĢŋâĢŋâĢŋâĢ†âĢĐâĄ―âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢŦâĢ―âĢ›âĢŋâĢŋâĢŊâĢđâĢŋâĢŋâĢâĒŪâĢ·âĒŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĢ âĢĪâĢīâĢĪâĢĪâĢ„âĢ€âĢ€âĢĄâĄī⠛⠉â ŋâĢžâĄ―⠛⠋⠀⠑⠀âĒ†â ‘âĢˆâ °â €âĢŒâ ąâĄˆâĄ…âĒŠâĄ°â  âĄâĄ‚âĢ―âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄ―âĢŦâĢ―âĢŋâĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒšâĄĩâĢâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⠐⥰⥈âĒ”âĢ›âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⥷âĒ§âĄŋâĒƒâĄšâĒ”â ‹âĢœâĒĒ⡑âĒūâĄļ âĢ â â ™â ķâ ŋâĢ‡âĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢū⠟âĒŋâ ŧâĢâ â €âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢģâĢ―âĢšâĄķâĢŧâĢâ ­âĄŧâĢŋâĢūâĄđâĢžâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡇⠀⠀⠀âĒ€âĢīâĢŋâĢŋâĢŋ⠟⡓âĒēâĢūâĢŋâĢŋ⠇⠀⠀⠀⠀⠈⠙âĢ†â €â €â â ˆâ ŒâĢ°âĢķâĢžâĢŋâĢŋâĢŋâĢŸâĢŋâĢ·âĢķâĢ·â ‘⥀âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ―â ģâĢ―âĢūâĒŧâĢŋâĢŋâĄŋâĒŋâĢ§âĄģâĒ‡â ļâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⠀⠱âĢ°âĢūâĄŋâĒŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŊ⡟⡔âĒĢ⠘⥎âĒąâĒˆâ Ķ⡑âĒ§âĒŧ âĢŋ⠂âĒķ⡆⠀âĢļâĢŋâĢŋâĢŋâĢķâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡟âĒ§âĢūâĢķ⠙⡆⠀âĢŋâĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ—âĄŊâĢ·âĢŸâĢŋâĢâĢ―⠟âĢ‡âĢŧâĢ·âĒŧâĄ―âĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⠇⠀⠀⠀⠙âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡅⠀âĒšâĄŊâĢŋâĢŋ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒū⡇⠠⠐⠀⠠âĒūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŊ⡏⠀âĢžâĢŋâĢŋ⡏⡄⡁âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢžâĄŋâĢŧâĢŋâĢŧâĢŸâĢŊâĢģâĢ˜âĢŋ⡗⠊âĢžâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒ âĢŋ⡏âĢŋâĢ§â  âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŊâĢ­âĢ·âĢŋâĢŋâĢâĢ€âĢ˜âĒđâĢūâĢĐâĒžâĄ°âĒĢ⡘⠆âĢâĒģâĒŽ âĢŊâĢ·âĢĪâĢ€âĢˆâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢĶâĢ™âĢŋâĢŸâĢâ €âĢŋâĢ―âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋâĢžâĢģâĒŸâĢŋâĢŋâ ŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒūâĄģâĢ―âĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡁⠀⠀⠀â ļâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡆⠀âĒ§âĢŸâĢŋâĢŊ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈âĢ§â €â €âĄ…â €âĒšâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡇⠀âĒžâĢģâĢŋ⡇⠀⠔âĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒūâĢ―âĢŧâĒŋâĢŸâĄŋâĢŋâĢŋâĄŊâĢ•âĒēâĒūâĢ›âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒ˜âĢŋâĢŋâĢâ ›âĢķâĢžâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŊâĢ€â ™â ŋâĒ„âĢļ⡗âĢšâ īâĢ“â ŒâĄŸâĢĪâ Ŧ⡜ âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋ⠀⠈â ŧâĢŋâĢ―âĢ‡âĒ€âĢļ⠃âĢŋâĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢūâĢŊâĢŸâĢŦâĢŸâĢģâĢŧâĢžâĢ­âĢŋâĢžâĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡇⠀⠀⠀⠈âĢ·âĢŋâĢŋâĢŋ⠄⠀âĢļâĢžâĢŋâĢ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â ŠâĒ·âĄ€â €âĄ„âĒđâĢŋâĢŋâĢŋâĢŸâĄ‡â €âĢđâĒ·âĢŋ⡇⠁⠂âĒ―âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢģâĒžâĢ­âĄŸâĢžâĢŋâĢŋâĢŋâĢģâĢ­âĢŋâĒūâĢ·âĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒžâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ―âĢŸâĢŧâĢŋâĢŋâ ŋ⠁⠘âĢŋâĢ·âĢķâĢŋ⥧âĢđâĒ’âĄŸâĄžâĢ­â ēâĢ…â ŧâĢŒ âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ§âĢŽâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡄âĢķâĢĶâĒ âĢŋ⠉⠁⠀⥷⠀âĢŋâĒūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡟âĒĶâĢ„â €âĒ°âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⠂⠀âĢŋâĒūâĢŋâĢŸâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˜âĄ‡â †â €âĒļâĢŋâĢŋâĢŋâĢŊâĒŧ⠐âĢžâĢŊâĢŋ⡇⠀⠀âĒšâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢŊâĢūâĢ―âĢķâĢŋâĢŋâĢŊâĢ―âĢžâĢĩâĢ›âĢŪâĢ―âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢžâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢĩâĢŸâĢŋâĢŧâĢŋâĄŋ⠂âĒūâĢŋ⠆⠘âĒŋâĢŋâĢŋâĒģâĄŋâĢķâĢąâĢ‹â ·âĢĢâĒŧâ ī âĢŋâĢ­â ŋâĒŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢžâĢ§âĢ€âĢžâĢŋâĢ·âĢūâĢ§â €âĢŸâĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⠆⠀âĒˆâĢ·âĒšâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡅⠀âĢŋâĒŋâĢŋ⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒ€âĢĪâĢ·âĄīâĒĪâĢļâĢŋâĢŋâĢŋâĢ§âĒŧ⠀âĢŋâĢŸâĢŋ⡗⠀⠀âĢđâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŧâĢŋâĄŋ⠛âĒŋâ ŋâĢŋâĢŋâĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢķâĢūâĢ§âĢĪâĢĪâĢūâĢŋâĢ‡â ēâĢ˜âĒšâĢ§âĒ­âĢģâĢ™âĒŪâĢģ âĢŋ⡇âĒĪâĢŋâĢâĄŧâĒŋâĢŋ⡟âĢŋâĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋ⠃⠀âĢŊâĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡅âĒļâĢâ ›âĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡌⠀âĢŋâĒŦâĢŋ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒ€âĢŋâĢâĢūâĢžâĢ―âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋâĢžâ €âĢŋâĒŊâĢŋ⡇⠀⠀âĢđâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⠉âĢŋ⡇⠀âĢķâĢĶâĒ˜âĢŋâĢŋâĢŋâĄŋâĒŧâĢŋâĢŋ⡟âĒŦâĢ­âĄŸâĒ›âĢŊâĒ“â ĪâĄ‹â ―âĢģâ ķâĢŊ⡞âĢķ âĢŸâĢŋâĢŽâĄ›âĒŋâĢīâĢŋâĢŋâĢŊâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡀⠀⠀⠙⠓⠛⠋⠛â ŋâĢŋâ ŋâĒŋâĢŋâĢŋâ ŋâ Ŋâ ŋ⠝â Ŋ⠟â Ŋ⠟â ŧ⠟â ŋâ ŧ⠟â ŋ⠟⠛⠁⠀âĢŋâĒœâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒ§â €âĢŋâĢđâĢŋ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒūâĄŊâĢâ ŋâĢĪâĒâĒŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄ―â €âĢŋâĒšâĢŋ⡇⠀⠀âĢ―âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⥐âĒŧâĢŋâĢķâĢ·âĢ·âĢžâĢŋâĢŋâĄķâĢŊâĢŋâĢ―âĢŋâĢ…âĢŠâĢŋ⠏âĢū⠃âĒŽâĒĄâĄ™âĒĶ⡑âĢŊâĢūâĢŋâĢŋ âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŸâĄŧ⠛â ē⠄⠀⠀⠀âĒ€âĄī⠞⠓⠚â ģâĢ„⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒ‰âĄ―âĒūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒ âĢ·âĢŋâĢŋ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙âĢŊâĢšâĄ―â ū⠞âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ§âĒâĢŋâĢŋâĢŋ⡇⠀⠀⠹⠟âĄŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒŋâĄŋâĢŋâĒŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋ⠛⠀âĢ âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢŋâĢˆâ ēâĒ€â ģâĢˆâ ģâĢœâĢŋâĢŋâĢŋ ⠟⠁âĒ€âĢīâĄŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŧâĒŧâĢŋâĢŋâĢŋâĄŊâ ―âĄâĄ‰âĒ‰â â €â €â €â €âĢī⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠈âĒģ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĢļ⠁âĒ˜âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ‡â €â €â €â €â €â €â €â €âĢļâ Ŋ⠉⠀⠀âĒļâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢŪâĢŋâĢŋâĢŋ⡇⠀⠀⠀⠀⠀âĢĪ⠏⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠈âĒģ⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠈⠀⠀⠐â ļâĒâĄŸâĢīâĄŋâĒŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŸâĢŋâĢŋâĄŋâĢŋ⡛âĒŋâĢŋâĢâ ŧâĒ†âĄ‰âĒ†âĒâ šâĢ”âĢŧâĒŸâĢŋ ⠀⠀⠊⠁⠀âĒđâĢŋâĢŧâĢŋâĢŋâĢŧâĢŋâĢŋ⠉⠀⠂⡠⠰⡀⠀⠀⠈⠆âĢĩ⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠓â ĶâĢ„⥀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĢ â ī⠋⠀âĄūâĒŋâĢŋâĒŋâĄŋâĢŋâĢŋâĢŊâĢŋ⠟⠛⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĢ âĄī⠋⠀⠀⠀⠀âĢ°âĢŋâĢŋâĢŋâĢŊâĢŋâĢŋâĢ­âĢ­â ―⠛⠀⠀âĢ â –⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠀⠈â ŧâĒĪâĢ„⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈âĢ â žâ ‹â ˆâ â „â €âĢŋâĢŋâĢŋâĢŸâĢūâĢŋâĄŋ⠁⡀⠙⠆⠁âĒŽâ  â €â œâĄâĒŽâĄœâĢ°âĄŸâĢŽâĒž ⠀⠀⠀⠀⠀⠈âĢ§âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⠛âĒĢâĢ„⠀⠀⠀⠃âĒ â €âĒ€âĄī⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈âĒŧâĢ€â €â €â €â €â €â €â €â €âĒ€âĄū⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠈âĢ§âĢŋâĢžâĄ›â ›â €â €â €â €â €â €âĒ€âĄī⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠃⠙⠛âĢŋâĢŋâĢļ⠟⠈⠀⠀âĒ€âĢī⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈â ŧâĢ†â €â €â €â €â €â €âĢļ⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘âĢŋâĢŋâĢŋâĢūâĢŋ⠇⠀⠁⡀⠀⠈âĒ€â €â ‰â âĢ€âĢū⠟âĒđâ ĶâĢ‰âĄŒ ⠀⠀⠀⠀⠀âĒ€âĢđâĢŋâĢŋâĒŊâĢ‰âĄ™âĢ·âĢ„â ‰âĒģâĢĪâĢī⡛â ģâĢķ⡋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘â ĒâĢ„âĢ âĄ–â ēâĢ„â €â ī⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĢ âĢūâĢŋâĢ―⡀⠉â Ē⡄âĢ€âĢ â –âĒĶ⡘⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒ€âĢīâĢŋâĒĐâĢâ ™âĒĶâĄī⠞⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠈â ģ⡀âĒ€âĢ âĢĪ⡜⠃⠐⠀⠀⡀⠀⠀⠂âĒ€âĢŋ⠟⠛⠛âĢŋâĢĶ⡀â Ī⠐âĒ€â â ‚⠈⠌âĢƒâĢū⠗âĢˆâĒĒ⠙⡜âĄŪ âĢīâĢķâĢķâĢķâĢķâĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢķâĢŋâĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢŋâĢķâĢķâĢķâĢķâĢķâĢķâĢķâĢķâĢķâĢķâĢķâĢķâĢķâĢķâĢķâĢķâĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŊâĢŋâĢ·âĢķâĢķâĢķâĢķâĢķâĢĪâĢĪâĢžâĢŋâĢŋâĢŋâĢķâĢŊâĢŋâĢķâĢūâĢ§âĢŋâĢūâĢīâĢŊâĢ·âĢĪâĢĪâĢĪâĢĪâĢĪâĢĪâĢĪâĢĪâĢĪâĢīâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢūâĢ·âĢĶâĢ―âĢĶâĢ€âĢĪâĢĪâĢĪâĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢ°âĢŋâĢŧâĢ‡âĢĪâĢŋâĢķâĢĪâĢ€âĢ€âĢ„âĢ€âĢ„âĢĪâĢŋâĢŋâĢīâĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢ„âĢ€âĢ€âĢâĢˆâĢ âĄ·â ›âĢâ ’âĒĪâĒĒâĄđâĢĄâĄ— âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâ ŋâ ŋâ ŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⥧⠐âĢˆâ ģâĢŽâ §âĢąâ §âĢ ⠛âĒŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋ⠃⠈⠓âĒĶâĢ€â €â âĒ‘âĒĶ⡀⠀⠉â ŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋâĒƒâ Ąâ ‚âĒŊâ ēâĢĐâĒ‡âĄģ⥞ ⠀âĢđâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒƒâĢžâĢŋâĢ·âĢĶâĢ‰â ŧâĢžâĄšâ ’⠛⠒⠒â Īâ Īâ ŋâĒŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡇⡀⠊⡅âĒŪâ ąâĢŽâ žâĢąâĒ â ģâĢ―âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒƒâĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢ„⥙âĒĶâĢĪâ ĪâĒĪâĢ€âĢ€âĢ€âĢ€â ˆâ ŧâĒŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⥧âĒĄâ ˜âĒ°âĒƒâĄŸâĄŽâĒâĢŽâĒŊ ⠀âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡟âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒƒâĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢĶ⥈â ģâĢ„âĢˆâĢ€âĢ€â ˆâ ģâĢ„⠀⠙âĒŋâĢŋâĢŋâĄŋâĒķâĢĨ⡏âĒŪâĄļâĢąâĒŦ⡜âĄŪ ⠀âĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋâ ŋ⠟⠛⠛⠛⠛â ŋâ ŋâĒŋâĢŋâĢŋâĒĄâĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋâĒ âĄžâ ‰âĄ‰âĒ‰â ‰âĄ‰âĒ‰â ‰âĢ‰âĢ―âĢŋâĢŋ⡏⠰⡘âĒŧ⥧âĒąâĒƒâĄŧâĢœâĄą âĒ€âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋâ ŋâ ŋ⠛⠛⠛⠛â ŧâ ŋâĢŋâĢŋâĢŋ⠟âĒŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢŧâĢŋâĢŋ⡁⠈⠉â ŧ⠀⠀⠀⠀⠀⠀â ēâ Ī⠄âĢ€â €âĢ°âĒƒâĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡟âĒ âĄŸâ €â ĄâĒ€â ‚⠐⥀⠂âĒ„âĢūâĢŋâĢŋâĢŋ⡇âĒąâ €âĢ‡â ŧâĢ§âĢŽâ ģ⡌âĢ— ⠉âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡟⠛⠛â ŧâĒŋâĄŋ⠛⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠙⠛â ŧâ ŋâĒŋâĢŋâĄŋâ ŋ⡟⠛⠋⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙â ŋâĒĪâĢļâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŊâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋâĄŋâĢŋâĢŸâĢŸâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⥷âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĄ–⠀⠀âĒ€âĄ€â €â €â €â €â €â €â €âĒđ⠃âĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡟âĒ â â €âĢŒâĢâĢ„⠠⠁⥐âĒĻâĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡏â ĶâĢ™âĄ„âĄĢâĢâĢŧâĢ—âĢ­âĢķ ⠀âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢ„âĄ€â €â €â ˜â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ‰â ‰â â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâ ™âĒŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ§âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋâĄŋâĒŧâ ŋ⠛âĢâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ―âĢŋâĢŋâĢūâĢŋâĢ·â €â €â €âĒģ⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠘âĒ‡âĄ˜â ŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⠏âĢ°â â €âĄŸâĢĐâĄŋâĢšâĒĶ⥐âĢ°â ‹â ™âĒŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢ˜âĢĪâ ĐâĒ”â šâĢŋâĢŋâĄŋâĢŋ ⠀âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡟⠀⠀⠀âĒ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âĢī⠏âĒĒâĄĶ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀â đâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋâĢŋ⠀⡇⡏âĒ âĄūâĒļâĢžâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ†â €â €â €â ‘âĢ„⠀⠀⠀⠀âĒ€âĢ€âĄ―âĒĶâĢ‰â ŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⠋âĢī⠃⠠⠈⠷â ŋâĒ―âĢŠâĢ―âĢŋâĢģâ Ī⠒⠚⠉⠁⠀⠈⠉⠉âĒ™âĢŋâĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢū ⠀âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâ ŋ⡇⠀⠀⠀⠘⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒļ⡇âĄļ⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡀âĢ‡âĒĢ⡀⠙âĢžâĢ―âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ†â €â €â €â ˆâ ģâĒ„⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈âĢģâĒĪ⡙âĒŋâĢŋâĢŋâĢŋ⠃⥞⠃âĒ€â â ‚âĒ„âĢĒâ ī⠛⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀âĒ€âĢ âĄī⠒⠉⠉⠀⠀⠀⠀⠈⠙ ⠀âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŧâĢŋâĢŋâĢ§â €â €â €â ˆâ đ⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒ§âĢŋâĢ†â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˜âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢūâĢķâĢ―âĄŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢ„⠀⠀⠀⠀⠙â ĒâĒ„⥀⠀⠠⠎⠀⠀⠉â ēâĢŒâ ›âĒâĄū⠁âĢâĢ âĄžâ žâ ‹â €â €â €â €â €â €â €âĢ€â ī⠚⠁⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ†â €â €â €â €â ˜âĒĶ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈âĒŸâ ›âĢŪâĢģ⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŊâĢŋâĢ―âĢ­âĢ­âĢŊâĢŋâĢŋâĢ­âĢŋâĢŊâĄŋâĢ―â ŋâ ŋâĒŋâĒŋâĢŋâĢŋâĢŸâĢŧâĢŧâĢŧâĢŧâĢ›âĢ›âĢŋâĢķâĢ·âĢŋâĢĶâĢĪâĢ€âĄ€â €â €â ‰âĒ‘⠒⠂⠀⠀⠀⠀⠀âĢ‘âĢū⠷⠚⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒ€âĄ â ”â ‹âĒ€â €â €âĢ°â ƒâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â € ⠀âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡛⠛⠛⠛âĒĢ⡀⠀⠀⠀⠀⠑⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒ€âĢ€âĢ€âĢ°âĢ’âĢŋâ ū⠛⠒âĒ’âĢŧâ ŋâ ķâ ķâĢ–⠒⠛⠙⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠉⠛â ŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒ€â ‰â ™âĒ›â –⠁âĢ€âĢ€âĄĪâ Ī⠒⠒⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀âĢ€âĢ€âĄĪâ ī⠒⠋⠉⠀âĒ€â ī⠋⠀âĄī⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ§âĢ€âĢ â Īâ ķ⠛⠒⠋⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠐âĒ‰âĄī⠉⠀⠀⠀⠀⠙⠂⠀⠀⠀⠀⠀âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢ â Īâ Īâ ķ⠒⠒⠒⠒⠒⠒⠒⠓⠛⠉⠋⠉⠉⠛⠛â ŧâ ŋâ ŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋâĢ›âĄŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢâ ŋâĢ·âĄŋ⠒⠉⠁â Ķâ ĪâĒĪâĢ€âĄ€â €âĒ€âĢ â Ī⠒⠚⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀âĢ â šâ â €âĒ â Žâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â € ⠀âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋâ ŦâĢ…⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĢ€âĒ€âĢ€âĢ€âĄĪâ Īâ Īâ Īâ īâ ķâ ķ⠒⠒⠒⠒⠒⠒⠒⠚⠒⠒⠒⠒⠚⠛⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈âĄŋâ ‰âĄ―âĒ‹â ­âĢ›âĒŋâ ŋâ ŋâĢŋâĢŋâĢŽâĢŸâĄâ €â €â €â €â €â €â €â €â €âĢī⠋⠀⠀⠀⠒⠒⠒â Ķâ Īâ Īâ ĪâĢŽâ â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â € ⠀âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋ⠀⠀⠈⠉⠓⠒⠒â ē⠒⠀⠀âĢ â ī⠒⠋⠉⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĢĪâĢĪ⡖⠉âĢ‰âĒ―⡄â ļâĄĪ⠘⡆⠱⡄⠀⠀⠈⠉⠉⠓⠒⠒â Īâ Īâ ĪâĢ„âĢ€âĢâĄƒâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâ ‰â ’â ’â ’â Ķâ Īâ ĪâĒĪâĢ€âĢ€âĢ€â €â €â €â €â € âĢ†âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĢļ⠁⠀⠀⠀⠀⠀â ēâ ĪâĒĪâĢ€âĢ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âĢ€âĢ â Īâ žâĒ­âĢ§âĢ‰âĄĨâĄŋâĒ€âĢ€â ˆâ ‰âĢâĄžâĢ§â Īâ Īâ Ī⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠉⠉⠑⠒⠒â ēâ ķâ Īâ ĪâĒĪâĢĪâĢ€âĢ€âĢ€âĄ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâ ˆâ ‰â ‰â ™â ’â ’ ⠘âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡏â Ļ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠓â ēâ ĪâĢ„âĢ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â â €â €â ‹â â €â ˆâ ™â ’â Ģâ Ŋ⠒⠉⠙⠊⠉⠑â Ē⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒ€â €âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢ€âĢŽâĢ­âĢ―âĒĶâĢĪâĢĪâĢ„âĢ€âĢ€âĢ€â €â €â €â €â €â €â €â € ⠀âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒ âĄ‡â â €â €â €âĒ°â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ‰â ‰â ‰â “â ’â ēâ ĪâĒ„âĢ€âĄ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âĒ€âĢ€âĢ€âĄĪâĢ„âĢ€âĢ âĢĪâĢĪâĢĪâĒĪâĒķâĢķâĢķâ ķâ ē⡖⠖⠒⠛âĒŧâĢŋâĢŸâĢ‰âĢ›âĢąâĢŪâĢĩâĢŽâĢ―âĢŋâĢ·âĄķâĢūâĒŋâĄŋâĢŋ⡇⠀⡇⠀⠀⠀⠀⠀ âĢĪâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒļ⠁⠀⠀⠀⠀âĢžâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ‰â ‰â “â ķ⠆⠀⠀⠀⠀⠀âĢ€âĢ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âĒ€âĄ€â €â €â €âĢ€âĢ€âĢ âĢĪâĢĪâĢĪâĒĪâĢīâĢĶâĄīâĄīâ ķâĒ–âĢ›âĢ›âĢ­âĢ‹âĢâĢ™âĢŋâĢŧâĢ­âĢ–âĢĪâĢĪâĢĪâĢūâĢķâĢūâĢ·âĢķâĢ·âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒŋâĢŧâĒŋâĄŋâĢŋâĒŋâĢŸâĄŋâĢŸâĢūâĢģâĢ―âĒŊâĒ·âĢŧâĒŋ⡇⠀âĢ‡â €â €â €â €â € âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĢļ⠀⠀⠀⠀âĒ€âĄâ €â €â €â €â €â €â €â €â €âĒąâ €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â ˆâ ‰â ‰â ™â “â ’â ’â ēâĒĪ⡀⠀⠀⠠âĢĪâĢķâĄķâĢķâĒŋâĄŋâĢŸâ ŧâĒŧâĢâĢƒâĢ›âĢĻâĢ§âĢžâĄīâĢŋâ ·âĢģâĒžâĄŋâĢ›âĄŸâĢŊâĢâĒŊâĒŋâĢŧâĢŋâĒŋâĢŸâĢŋâĒŋâĄŋâĢŋâĢŸâĢŋâĢ―âĢŊâĢŸâĢŊâĒŋâĢ―âĢģâĢŋâĢžâĢŊâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒâĄŋâĢđâĒŋ⡇⠀âĢŋ⠀⠀⠀⠀⠀ âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĢ―⠀⠀⠀⠀âĒ˜âĄ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â €âĄū⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒļ⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠀⠀⠈âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ·âĢŋâĒūâĢ·âĢ―âĢķâĒŊâĢŸâĢŊâĢ·âĢŊâĢŋâĢŋâĢūâĢŊâĢŋâĢŋâĢŋâĢūâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢžâĒŊâĢŋ⡇⠀⡟⠀⠀⠀⠀⠀ âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ€â €â €â €â €â €â €â €â €â €âĒžâ €â €â €â €âĒ€âĄ‡â €â €â €â €â €â €â €âĒļ⠃⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒļ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒī⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒ€âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ―âĢŊâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŸâĢŋâĢŊâĢŋâĢŸâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŧâĢŋâĢ―⡇⠀⡏⠀⠀⠀⠀⠀ âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢķâĢķâĢķâĢĶâĢ„⠀⠀⠀âĒļ⡀⠀⠀⠀âĒļ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĢšâ €âĄ‡â €â €â €â €â €â €â €â €âĄū⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĢ â €â €âĄŸâ €â €â €â €â €â €â €â €âĒļâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŧâĢŋâĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĄŋâĢŋâĒŊâĢŋâĄŋâĢ―âĢŧâĢ―âĒ·âĢŧâĢ·âĢŧâĢŊâĒŋâĢŧâĢ―âĢŧâĄ―âĢŊâĢŸâĢŋâĢŧâĢŋâĢŋâĢūâĢŋâĢŊâĢŋâĢŋâĒŋâĢŋâĢūâĢŋâĢŋâĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŧâĢ―âĢŋ⡇âĒ€âĄ‡â €â €â €â €â € âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢ§âĢĪâĢĪâĢ€â €â €â €â €â €â €â €â €âĒ â ‡âĒ°â ƒâ €â €â €â €â €â €â €âĒâĄ‡â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €â €âĄ‡âĄ„âĒļ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀âĒļâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒŋâĢŧâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĒŋâĢŋâĢŸâĄŋâĢ·âĢŧâĢŊ⥷âĢŋâĢŋâĄ―âĢŊâĢŸâĢŋâĢŊâĢ·âĢŧâĢ―âĢŊâĢ·âĄ­â ·âĒŋâĢŸâĢšâĢ“âĄŋâĢŊâĢ―âĒŊâĢŋâĢ“âĢŋâĢŋâĒŋâĢŧâĢūâĢ·âĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŋâĢŧâĢŋ⡇⠀⡇⠀⠀⠀⠀⠀
https://64.media.tumblr.com/1e5d65012771660b4f17e0a3e2e21c71/a67caab09d9a114f-0d/s540x810/89ac3816a41e552ec6477a383db8114d82747e45.jpg https://64.media.tumblr.com/42cbaaf9bb176f29bd0be57defdceeab/63c31475dea9dafd-a2/s1280x1920/1266cf8ad50a6b55201d1714beb882cd5d5b7dc5.jpg https://64.media.tumblr.com/837b77eb9d349a9d6a1100dab12b34da/0fff88a3c86bbb95-57/s1280x1920/4950bcadb6ccf3d0518631c8792a94e4e6ede40b.jpg https://64.media.tumblr.com/7b86bff03e8faf77ac1ece9e16df7650/5e710f6db58d894a-a6/s540x810/039be5bfbbc484bf98b42fa5c754e4248202811b.jpg
â—Ī 𝙂ð™Īð™Ī𝙙𝙗ð™Ū𝙚 ; 𝙚ð™Ŧ𝙚𝙧ð™Ūð™Īð™Ģ𝙚! 𝙄'ð™Ąð™Ą 𝙧𝙚ð™Ē𝙚ð™Ē𝙗𝙚𝙧 ð™Ūð™Ī𝙊 ð™–ð™Ąð™Ą 𝙞ð™Ģ ð™Đ𝙝𝙚𝙧𝙖ð™Ĩð™Ū. â—Ē
https://i.imgflip.com/8kbf1q.gif https://i.imgflip.com/8kbegs.gif https://i.imgflip.com/8kbejt.gif https://i.imgflip.com/8kbemr.gif https://i.imgflip.com/8kbeql.gif https://i.imgflip.com/8kbet7.gif https://i.imgflip.com/8kbew1.gif https://i.imgflip.com/8kbeyw.gif
░░░░░░▓▒░░░░░░░░░▓▓███▓████████▓████████████████████▒▓█░░░░░▓▒░▒▓░▒███████████▓██████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░▓▒░░░░░░░░░▒████▓█████████████████████████████▓▓█░▒█░░░░▓▒░▓▓░░██████████▓███▓████████████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█░░░░░░░░░░ ░░░░█░░░░░░░░░░░███████████████████████████████████▓█▓░░▓█░░░░█░▒█░░▓██▓██████▓███▓██████████████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░▓█▒░░░░░░░░ ░░▓▒░░░░░░░░░░░████████████████████████████████████▓█▓░░▓▒█ ░█░░█░░▓█▓░██████▓███▓█████████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█▒░░░▒█▓░░░░░░░ ▒▓░░░░░░░░░░░░▓████████████████████████████████████▓█▓░░██░░░░▓░▒█░░▓██▒██████▓▓██▓████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█░░░▒█░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░▒███████████████████████████████████████▒█░▓░░░ █▒░▓▓░░██████████▓▓██████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█░░░▓░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░▓█████████████████████████████████████████▓█▒░░░▒▓░░▒█░▒███████████▓▓█████████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░▓░░░░░░░ ░░░░░░░░░▒█████████████████████████████████████████████▓▒▒░░▒▒▓█████████████████████████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░ ▓▒░░░░░░░ ░░░░░░░▒██████████████████████████████████████████████▓█▒███▓█▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓███████████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓████▓░░░░░░░░ ░░░░░▓█▓▓▓▓▓████████████████████████████████████████████▓█▓████▒█▓██████████████████████▓██▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░█▓▓▓▓█▒▓░▒▒░░░░░ ░░▒█████████▓▓▓▓█████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓█▓▒▒█░░░░░░░░ ███████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████████████████████████████▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▓▓▓▒▒▒▓▓▒░░░░░░░ ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████████████████████▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓█████████████████▓▒▒░░░░░░░░░░░░█▓██▒▒▒▒▒▒▒▒▓░▒▒░░░░░░ ███████████████████████████████████████████████████████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▓▓▓████▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ ████████████████████████████████████████████████████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░▒▓▒░░▒░░░░░░░░▒▓▓█▓▓▓ █████████████████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░ █████████████████████▓▓▓▓████████████████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▓▓▓████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ███████████████████▓▓████▓█████▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓█████▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░ ██████████████▓▒▒▒▒▓█▓▒▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ████████▓▓▓▓░░▒▓▓▒░░░▓░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒░░░░░░░▒▓░▒▓░░░░▒░░░▒▒▒▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░▓░░░▓▒▒░░▒▓░░░░▒░░░░░░░▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░▓▒▒░░▒▒░░░▒▓▒░░░▒▒░▒▓▒░░░░▓▒░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░▒▓▒░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▓▓▒░▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▓▓▒▒░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░▓▒░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░▓▒░▓▒▓░░▒░░▒▒▒▒▒░░▒▒░▒▓▓▓██▓▒░░░░░▒▒▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒░░▒▒░▒▒▒▒▓▓▓░░░░░░▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓█
▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒░░░ ░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▒ ░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▒ ░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░▒▒▒░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░▒░░▒░░▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░▒▒░░░░▒▒░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓█▓░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓████▒░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒████▓░░▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░▒░░░░▒░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░▒░░░░▒░▒▓▒░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒▒▒▒░░░░░░░▒▒░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒░░░░▒░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒░▒░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
💚💛= Plankbob âĪïļðŸ’› = Krabob ðŸĐĩ💛= Squidbob ðŸĐ·ðŸ’›= Patbob ðŸĪŽðŸ’›= Spandy âĪïļðŸ’š = Plabs 💙💚 = Plankaren ðŸĪŽðŸ’™= Karendy âĪïļðŸĐĩ = Krabsward
🍍⎇ïļðŸŒŠ
āĐ­ âŠđ ðŸ§― ÖīÖķÖļ ð–Ĩ” áŸđāĐ­ âŠđ ðŸ§― ÖīÖķÖļ ð–Ĩ” áŸđāĐ­ âŠđ ðŸ§― ÖīÖķÖļ ð–Ĩ” áŸđ
ᔆáĩ–áĩ’áĩ—'ËĒ áīŽáĩ›áĩ‰Ęģáĩƒáĩáĩ‰ áī°áĩƒĘļ áīđĘļ âŋáĩƒáĩáĩ‰'ËĒ ËĒáĩ–áĩ’áĩ—âļī áĩƒâŋáĩˆ áīĩ'áĩ áĩƒâŋ áĩƒáĩáĩ’áĩ‰áĩ‡áĩƒ áĩ–áĩ˜áĩ–áĩ–Ęļ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áķœĘ°áĩ˜áĩ áĩ‡áĩ˜áķœáĩáĩ‰áĩ—‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ’Ę·âŋáĩ‰Ęģ áĩƒâŋáĩˆ áĩĘļ áĩ‡áĩ‰ËĒáĩ— áķ Ęģ⁹áĩ‰âŋáĩˆâļī Ę°áĩ‰'ËĒ áĩáĩƒĘģĘģ⁹áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ‧ áĩ€Ę°áĩ‰Ęļ áĩ‡áĩ’áĩ—Ę° ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—⁹áĩáĩ‰ËĒ áĩ‡âąáķœáĩáĩ‰Ęģ áĩ‡áĩ˜áĩ— áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‰âŋáĩˆ áĩ’áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ áĩˆáĩƒĘļ áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ'Ęģáĩ‰ áĩ˜ËĒáĩ˜áĩƒËĄËĄĘļ áĩ’âŋ áĩáĩ’áĩ’áĩˆ áĩ—áĩ‰ĘģáĩËĒ‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ áĩƒâŋ ⁹âŋáĩ›áĩ‰âŋáĩ—áĩ’Ęģ áĩ’áķ  ËĒáķœâąáĩ‰âŋáķœáĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ áĩ˜âŋËĒáĩ˜áķœáķœáĩ‰ËĒËĒáķ áĩ˜ËĄ Ęģáĩ‰ËĒáĩ—áĩƒáĩ˜Ęģáĩƒâŋáĩ— áĩ‡áĩ˜ËĒ⁹âŋáĩ‰ËĒËĒáĩáĩƒâŋ ⁹âŋ áķ áĩ’áĩ’áĩˆ ⁹âŋáĩˆáĩ˜ËĒáĩ—ĘģĘļ‧ áīīáĩ‰'ËĒ âŋáĩ’áĩ— áĩáĩ˜áķœĘ° áĩ’âŋ ËĒĘ°áĩ’ʷ⁹âŋáĩ áĩƒáķ áķ áĩ‰áķœáĩ—⁹áĩ’âŋ áĩ—áĩ’ áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰ĘģËĒ áķ áĩ’Ęģ âŋáĩ’áĩ— áĩ‡áĩ‰âąâŋáĩ áĩƒ áĩ–áĩ‰áĩ’áĩ–ËĄáĩ‰ áĩ–áĩ‰ĘģËĒáĩ’âŋâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— Ę°áĩ‰ ËĄáĩ’áĩ›áĩ‰ËĒ áĩ’áĩ˜Ęģ áķ áĩƒáĩâąËĄĘļ‧ áīŽËĒ áĩ‰ËĢáĩ–áĩ‰áķœáĩ—áĩ‰áĩˆâļī áĩ—Ę°áĩ‰ áĩƒáĩ›áĩ‰Ęģáĩƒáĩáĩ‰ áĩˆáĩƒĘļ ËĒáĩ—áĩƒĘģáĩ—ËĒ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩáĩ’Ęģâŋ⁹âŋáĩâ€§ áīŽËĄáĩ—Ę°áĩ’áĩ˜áĩĘ° âŋáĩ’áĩ— âŋáĩ‰áķœáĩ‰ËĒËĒáĩƒĘģ⁹˥Ęļ áķœáĩ˜áĩˆáĩˆËĄĘļ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒ ËĒâŋáĩ˜áĩáĩËĄáĩ‰ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩáĩ‰! áĩ€Ę°áĩ‰ áĩ—⁹áĩáĩ‰ Ę·áĩ‰ áĩáĩ‰áĩ— áĩ˜áĩ– áĩ›áĩƒĘģ⁹áĩ‰ËĒâļī âŋáĩ’áĩ— áĩ—áĩ’ áĩáĩ‰âŋáĩ—⁹áĩ’âŋ áīĩ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—⁹áĩáĩ‰ËĒ ËĒËĄáĩ‰áĩ‰áĩ– ⁹âŋ‧ áīĩáķ  áīĩ Ę·áĩƒâŋâŋáĩƒ áĩáĩ‰áĩ— áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ’áķ  áĩ‡áĩ‰áĩˆ áĩ‰áĩƒĘģ˥⁹áĩ‰Ęģ áĩ—Ę°áĩƒâŋ áĩ—Ę°áĩ‰ âŋáĩ’Ęģáĩâļī áīĩ'ËĄËĄ ˥⁹áķœáĩ áĩâąËĒËĒáĩ‰ËĒ ʰ⁹áĩ ⁹áķ  âŋáĩ˜áĩˆáĩâąâŋáĩ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒâŋ'áĩ— Ę·áĩ’Ęģáĩâ€§ áīĩáĩ—'ËĒ ĘģáĩƒĘģáĩ‰ ⁹áķ  áīĩ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— ËĒËĄáĩ‰áĩ‰áĩ– áĩ’âŋ ʰ⁹ËĒ áĩ’Ę·âŋ áĩ‡áĩ‰áĩˆ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ‡áĩ˜áĩ— áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ áĩ—Ę°áĩ‰âŋ áīĩ áĩ˜ËĒáĩ˜áĩƒËĄËĄĘļ áĩƒáĩ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩƒáĩáĩ‰ Ęģáĩ’áĩ’áĩâ€§ áīĩ áĩáĩ‰áĩ— áķ áĩ‰áĩˆ áĩ‡Ęģáĩ‰áĩƒáĩáķ áĩƒËĒáĩ— áĩ‡áĩ‰áķ áĩ’Ęģáĩ‰ áĩáĩ’⁹âŋáĩ áĩ’áĩ˜áĩ— áĩˆáĩ’áĩ’ĘģËĒ‧ ᔆⁱâŋáķœáĩ‰ Ę·áĩ‰ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩáĩ˜áķœĘ° áĩ‡áĩ˜ËĒ⁹âŋáĩ‰ËĒËĒâļī áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ˜ËĒáĩ˜áĩƒËĄËĄĘļ ËĒáĩ–áĩ‰âŋáĩˆËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩˆáĩƒĘļ Ę·áĩ’Ęģáĩâąâŋáĩ áĩ’âŋ áĩ‰ËĢáĩ–áĩ‰Ęģ⁹áĩáĩ‰âŋáĩ—ËĒâļī áĩáĩ’ËĒáĩ— áĩ’áķ  ʷʰ⁹áķœĘ° ⁹âŋáĩ›áĩ’ËĄáĩ›áĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩĘģáĩ˜ËĒáĩ—Ęļ áĩĘģáĩƒáĩ‡â€§ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ⁹ËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ’Ę·âŋáĩ‰Ęģ áĩ’áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ áī·Ęģáĩ˜ËĒáĩ—Ęļ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ Ęģáĩ‰ËĒáĩ—áĩƒáĩ˜Ęģáĩƒâŋáĩ—âļī áĩƒâŋáĩˆ áĩĘģáĩ‰áĩƒáĩ—áĩ‰ËĒáĩ— Ęģ⁹áĩ›áĩƒËĄ áĩ’áķ  áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ‧ áīĩ'áĩ›áĩ‰ âŋáĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ áķ áĩ’ĘģáĩáĩƒËĄËĄĘļ áĩáĩ‰áĩ— ʰ⁹áĩ áĩ‡áĩ˜áĩ— áīĩ áĩâŋáĩ’Ę· Ę°áĩ‰'ËĒ áĩƒâŋ áĩ‰âŋáĩ‰áĩĘļ‧ áīī⁹ËĒ áĩ‰áĩáĩ–ËĄáĩ’Ęļáĩ‰áĩ‰ËĒ áĩƒĘģáĩ‰ ᔆá‘Ŧáĩ˜âąáĩˆĘ·áĩƒĘģáĩˆ áĩƒâŋáĩˆ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡â€§ áĩ‚áĩ‰ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— ⁹âŋáĩ—áĩ‰Ęģáĩƒáķœáĩ— ʷ⁹áĩ—Ę° ËĒá‘Ŧáĩ˜âąáĩˆĘ·áĩƒĘģáĩˆ áĩáĩ˜áķœĘ°âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ áĩ’âŋ ËĒáĩ’áĩáĩ‰Ę·Ę°áĩƒáĩ— áĩˆáĩ‰áķœáĩ‰âŋáĩ— áĩ—áĩ‰ĘģáĩËĒ ʷ⁹áĩ—Ę° ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰ áīŪáĩ’áĩ‡ áĩˆáĩ‰ËĒáĩ–⁹áĩ—áĩ‰ áĩ‡áĩ‰âąâŋáĩ áĩƒáĩ— áĩ’áĩˆáĩˆËĒ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰Ęģ Ęģáĩ‰ËĒáĩ—áĩƒáĩ˜Ęģáĩƒâŋáĩ—‧ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡'ËĒ áĩ–áĩ‰áĩ— ËĒâŋáĩƒâąËĄ áīģáĩƒĘģĘļ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ Ę°áĩƒâŋáĩËĒ áĩ’áĩ˜áĩ— ʷ⁹áĩ—Ę° áĩáĩ‰! áīŪáĩ˜áĩ— áĩáĩ’ËĒáĩ— Ę·áĩ‰áĩ‰áĩáĩˆáĩƒĘļËĒ ⁹âŋáĩ›áĩ’ËĄáĩ›áĩ‰ áĩ—ĘģĘļ⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩ‰áķœĘģáĩ‰áĩ— áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩĘģáĩƒáĩ‡áĩ‡Ęļ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļ! áĩ€Ę°áĩ‰ ËĒáĩƒâąáĩˆ ËĒáĩ‰áķœĘģáĩ‰áĩ—'ËĒ ⁹âŋ áĩƒ áĩ‡áĩ’áĩ—áĩ—ËĄáĩ‰ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰âąĘģ áĩ›áĩƒáĩ˜ËĄáĩ—âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áĩƒËĄËĒáĩ’ áĩáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļ ⁹áĩ—ËĒáĩ‰ËĄáķ  ⁹ËĒ áĩáĩ’áĩ’áĩˆ áĩ‰âŋáĩ’áĩ˜áĩĘ° Ę·Ę°áĩ‰âŋ Ęļáĩ’áĩ˜Ęģ áĩ’Ę·âŋáĩ‰Ęģ'ËĒ áĩƒ ËĒáķœâąáĩ‰âŋáĩ—⁹ËĒáĩ—! ᔆáĩ’áĩáĩ‰ áĩ’áķ  áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ áĩ–ËĄáĩƒâŋËĒ áĩƒĘģáĩ‰ áĩ’âŋ áĩƒ ʷʰ⁹áĩ ʷʰ⁹˥ËĒáĩ— áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰ĘģËĒ áĩƒĘģáĩ‰ áĩáĩ’Ęģáĩ‰ áĩˆĘģáĩƒĘ·âŋ áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—áĩƒáĩâąâŋáĩ áĩáĩ’Ęģáĩ‰ áĩ—⁹áĩáĩ‰â€§ áīŽËĄáĩ—Ę°áĩ’áĩ˜áĩĘ° Ę°áĩ‰'ËĒ âŋáĩ’áĩ— áĩ—áĩ’ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩƒ áĩ‡âąáĩ—áĩ‰ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—⁹áĩáĩ‰ËĒ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ—áĩƒáĩ˜âŋáĩ—ËĒ ʰ⁹áĩ Ę·Ę°áĩ‰âŋ Ę°áĩ‰ áķ áĩƒâąËĄËĒâļī áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ áĩƒáĩ— áĩ—⁹áĩáĩ‰ËĒ Ęģáĩ‰ËĒáĩ’Ęģáĩ—⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ áĩáĩƒáĩâąâŋáĩ áķ áĩ˜âŋ áĩ’áĩ˜áĩ—Ęģ⁹áĩĘ°áĩ— áķœáĩ’âŋËĒ⁹áĩˆáĩ‰Ęģ⁹âŋáĩ áĩ‡áĩ˜ËĄËĄĘļ⁹âŋáĩ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— ⁹áĩ—!áīŽËĄáĩ—Ę°áĩ’áĩ˜áĩĘ° áĩ˜ËĒáĩ˜áĩƒËĄËĄĘļ áĩƒâŋáĩĘģĘļâļī áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩâąáĩĘ°áĩ— áķœáĩ’áĩáĩ‰ áĩ‡áĩƒáķœáĩ ⁹âŋ áĩ—áĩ‰áĩƒĘģËĒ áĩ‡áĩ‰âąâŋáĩ ËĒáĩ’ áĩ˜áĩ–ËĒáĩ‰áĩ—! áīīáĩ‰'ËĒ âŋáĩ’áĩ— áĩ˜ËĒáĩ˜áĩƒËĄËĄĘļ ⁹âŋĘēáĩ˜Ęģáĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩƒáĩˆâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— ⁹áĩ—'ËĒ Ę°áĩƒĘģáĩˆ ËĒáĩ‰áĩ‰âąâŋáĩ ʰ⁹áĩ áķ ËĄĘļ ⁹âŋ áĩƒáķ áĩ—áĩ‰Ęģ áĩ‡áĩ‰âąâŋáĩ áĩ—Ę°Ęģáĩ’Ę·âŋ áĩ‡Ęļ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧ áīĩáķ  áīĩ áķœáĩƒâŋâŋáĩ’áĩ— áķœĘ°áĩ‰áĩ‰Ęģ ʰ⁹áĩ áĩ˜áĩ– áīĩ'ËĄËĄ áĩ˜ËĒáĩ˜áĩƒËĄËĄĘļ Ęēáĩ˜ËĒáĩ— áĩ‡áĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áķ áĩ’Ęģ ʰ⁹áĩâ€§ áīĩ'ËĄËĄ Ę·áĩƒáĩ áĩĘļ áĩ—áĩƒâąËĄ ËĒáĩƒáĩˆËĄĘļ áĩƒáĩ— áĩ‰áĩƒáķœĘ° Ęģáĩ‰áĩ—áĩ˜Ęģâŋ áķ Ęģáĩ’áĩ áĩ—Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰â€§ áīĩ ËĄáĩ’áĩ›áĩ‰ áĩáĩ’⁹âŋáĩ áķ áĩ’Ęģ Ę·áĩƒËĄáĩâąáĩ‰ËĒ áĩƒâŋáĩˆ áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩƒĘģáĩâļī Ę·Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—⁹áĩáĩ‰ËĒ Ę·áĩ‰ áĩáĩ‰áĩ‰áĩ— áīģáĩƒĘģĘļ ËĒáĩ’ áĩƒËĒ áĩ—áĩ’ áĩáĩ‰áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‰ËĢáĩ‰ĘģáķœâąËĒáĩ‰ áĩ—áĩ’áĩáĩ‰áĩ—Ę°áĩ‰Ęģ! ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡'ËĒ âŋáĩ’áĩ— áĩ’âŋáĩ‰ áĩ—áĩ’ Ę°áĩƒĘģáĩ‡áĩ’áĩ˜Ęģ áĩƒâŋĘļ Ę°áĩƒĘģáĩˆ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄâąâŋáĩËĒ áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰ áķ áĩ‰ËĄËĄáĩ’Ę· áĩ–áĩ‰ĘģËĒáĩ’âŋâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— Ę°áĩ‰ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒ áĩƒáķœáĩ— áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ’áķ  ËĄáĩ’ĘļáĩƒËĄáĩ—Ęļ áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩĘģáĩƒáĩ‡â€§ áīąáĩ›áĩ‰âŋ ËĒáĩ’âļī Ę°áĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ‡áĩ’áĩ—Ę° áĩƒáĩ—áĩ—áĩ‰áĩáĩ–áĩ— áĩ—áĩ’ áķ âąâŋáĩˆ áķœáĩ’áĩáĩáĩ’âŋ áĩĘģáĩ’áĩ˜âŋáĩˆâ€§ áĩ‚Ę°áĩ‰âŋ áīĩ áĩáĩ‰áĩ— áĩĘļ áĩˆâąâŋâŋáĩ‰Ęģâļī áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩáĩƒáĩáĩ‰ËĒ Ę°áĩ‰ĘģËĒáĩ‰ËĄáķ  áĩƒâŋáĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—ʰ⁹âŋáĩâ€§ áīŽËĒ áĩƒ áķœáĩ’áĩáĩ–áĩ˜áĩ—áĩ‰Ęģâļī áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒâŋ'áĩ— âŋáĩ‰áĩ‰áĩˆ áķ áĩ’áĩ’áĩˆ áĩ–áĩ‰Ęģ ËĒáĩ‰â€§ ᔆáĩ—⁹˥˥âļī ËĒĘ°áĩ‰ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒ ʷʰ⁹áĩ– áĩ˜áĩ– ËĒáĩ’áĩáĩ‰ áķœĘ°áĩ˜áĩ áķ áĩ’Ęģ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ áĩáĩ‰áĩƒËĄËĒ! áīĩ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—⁹áĩáĩ‰ËĒ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ áĩáĩ‰áĩ— ËĄáĩ‰áķ áĩ—áĩ’áĩ›áĩ‰ĘģËĒ! áīžáĩ˜Ęģ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ⁹âŋáĩËĒ áĩƒĘģáĩ‰ áĩáĩ’áĩ’áĩˆ áķ áĩ’Ęģ ËĒáĩ’áĩáĩ‰ áĩˆáĩ’Ę·âŋáĩ—⁹áĩáĩ‰âļī Ę·Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩƒËĄËĄ áĩ’áķ  áĩ˜ËĒ áĩˆáĩ’ áĩ’áĩ˜Ęģ áĩ’Ę·âŋ áĩ—ʰ⁹âŋáĩâ€§ áīĩ áĩ—áĩ‰âŋáĩˆ áĩ—áĩ’ Ę·áĩƒáĩ—áķœĘ° áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę·áĩ’Ęģáĩ áĩ’âŋ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—ʰ⁹âŋáĩâļī áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ ˥⁹áĩáĩ‰ËĒ Ę°áĩƒáĩ›âąâŋáĩ áĩƒËĄáĩ’âŋáĩ‰ áĩ—⁹áĩáĩ‰â€§ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ˜ËĒáĩ˜áĩƒËĄËĄĘļ Ęģáĩ˜âŋËĒ ËĒáĩ—áĩƒáĩ—ËĒ áĩ’Ęģ ËĒáĩ’áĩáĩ‰ áķœáĩ’áĩáĩ–áĩ˜áĩ—áĩ‰Ęģ áĩ˜áĩ–áĩˆáĩƒáĩ—áĩ‰ËĒ‧ áīĩ áĩáĩƒĘļ áķ âąâŋáĩˆ áĩƒ áķœĘ°áĩ‰Ę· áĩ—áĩ’Ęļ áĩ—áĩ’ áĩ–ËĄáĩƒĘļ ʷ⁹áĩ—Ę°âļī ʷʰ⁹áķœĘ° áīĩ áĩƒËĄËĒáĩ’ áĩˆáĩ’ ⁹áķ  áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ'áĩ›áĩ‰ áĩƒ áĩˆáĩƒáĩ—áĩ‰ âŋ⁹áĩĘ°áĩ—‧ áīŽ áķ áĩ˜âŋ áĩ—ʰ⁹âŋáĩ Ę·áĩ‰ áĩˆáĩ’ ⁹ËĒ áĩáĩ’áĩ›âąáĩ‰ âŋ⁹áĩĘ°áĩ— Ę·Ę°áĩ‰âŋ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ–⁹áķœáĩËĒ áĩ’áĩ˜áĩ— ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—ʰ⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ Ę·áĩƒáĩ—áķœĘ°! áīĩ'ËĄËĄ áĩ‡áĩ‰ áĩ‡Ęļ ʰ⁹áĩ áĩƒâŋáĩˆ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—⁹áĩáĩ‰ËĒ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ áķ áĩƒËĄËĄ áĩƒËĒËĄáĩ‰áĩ‰áĩ– áĩ’âŋ ʰ⁹ËĒ ËĄáĩƒáĩ–! áīžâŋáķœáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩˆáĩƒĘļ ⁹ËĒ áĩˆáĩ’âŋáĩ‰âļī Ę·áĩ‰ áĩáĩ‰áĩ— Ęģáĩ‰áĩƒáĩˆĘļ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰áĩˆâ€§ áīŽËĒ áĩƒáķ áĩ’Ęģáĩ‰áĩáĩ‰âŋáĩ—⁹áĩ’âŋáĩ‰áĩˆâļī áīĩ áĩáĩ’ËĒáĩ—ËĄĘļ ËĒËĄáĩ‰áĩ‰áĩ– áĩ’âŋ áĩ‡Ęļ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ ËĒ⁹áĩˆáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‡áĩ‰áĩˆâ€§ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ'ËĒ áĩƒ áķœáĩ’áĩáĩ–áĩ˜áĩ—áĩ‰Ęģâļī ËĒáĩ’ ËĒĘ°áĩ‰ áķœáĩƒâŋ áĩ‰áĩƒËĒ⁹˥Ęļ Ęēáĩ˜ËĒáĩ— áĩ’âŋ Ę°áĩ‰Ęģ áĩ’Ę·âŋ ˥⁹áĩ—áĩ‰ĘģáĩƒËĄËĄĘļ Ęģáĩ‰áķœĘ°áĩƒĘģáĩáĩ‰ áĩ’Ęģ áĩ–áĩ˜áĩ— áĩ’âŋ ËĒËĄáĩ‰áĩ‰áĩ– áĩáĩ’áĩˆáĩ‰ áĩ’Ęģ Ę·Ę°áĩƒáĩ—áĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģâļī ËĒáĩ’ ËĒĘ°áĩ‰ Ę°áĩƒËĒ áĩ—áĩ’ áĩ—áĩ˜Ęģâŋ áĩ’âŋ ⁹âŋ áĩ’Ęģáĩˆáĩ‰Ęģ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ áĩƒĘ·áĩƒáĩáĩ‰ áīĩ áĩáĩ˜áĩ‰ËĒËĒ‧ áĩ€Ę°áĩ˜ËĒâļī ËĒĘ°áĩ‰ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒâŋ'áĩ— Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩˆĘģáĩ‰áĩƒáĩËĒ áĩƒâŋáĩˆ/áĩ’Ęģ âŋ⁹áĩĘ°áĩ—áĩáĩƒĘģáĩ‰ËĒ‧ áīĩáĩ— áĩˆâąáķ áķ áĩ‰ĘģËĒ áĩ˜ËĒ‧ ᔆáĩ’áĩáĩ‰áĩ—⁹áĩáĩ‰ËĒ áīĩ ⁹áĩáĩƒáĩâąâŋáĩ‰ ËĒáķœáĩ‰âŋáĩƒĘģ⁹áĩ’ËĒ áĩ’Ęģ Ęģáĩ‰ËĄâąáĩ›áĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩˆáĩƒĘļ'ËĒ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋáĩ—ËĒ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ‰áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ—áĩ’âŋáĩ‰ áķ áĩ’Ęģ áĩĘļ áĩˆĘģáĩ‰áĩƒáĩËĒ áĩ’áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ âŋ⁹áĩĘ°áĩ—‧ áī°Ęģáĩ‰áĩƒáĩ áĩ’Ęģ âŋáĩ’âļī áīĩ áķœáĩƒâŋ ËĒËĄáĩ‰áĩ‰áĩ– Ę·áĩ‰ËĄËĄ Ęģáĩ‰ËĒáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—Ę°Ęģáĩ’áĩ˜áĩĘ° áĩ—Ę°áĩ‰ âŋ⁹áĩĘ°áĩ— áĩ‰áĩƒáķœĘ°â€§ ᔆáĩ’áĩáĩ‰áĩ—⁹áĩáĩ‰ËĒ áīĩ'ËĄËĄ áĩƒĘ·áĩƒáĩáĩ‰âŋ áĩ—áĩ’ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę°áĩƒáĩ›âąâŋáĩ áĩƒ áĩ‡áĩƒáĩˆ áĩˆĘģáĩ‰áĩƒáĩâļī ËĒáĩ’ áīĩ'ËĄËĄ âŋáĩ˜áķŧáķŧËĄáĩ‰ áĩ’Ęģ Ęģáĩ˜áĩ‡ áĩƒáĩáĩƒâąâŋËĒáĩ— ⁹âŋ Ę°áĩ’áĩ–⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ—áĩ’áĩ– áĩ—Ę°áĩ‰ âŋ⁹áĩĘ°áĩ—áĩáĩƒĘģáĩ‰âļī ⁹áķ  âŋáĩ’áĩ— Ęģáĩ‰áĩƒËĒËĒáĩ˜Ęģáĩ‰ ʰ⁹áĩâ€§ áīĩ áĩâŋáĩ’Ę· Ę°áĩ‰'ËĒ áĩƒáķ Ęģáĩƒâąáĩˆ áĩ’áķ  Ę·Ę°áĩƒËĄáĩ‰ËĒ ˥⁹áĩáĩ‰ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩˆáĩƒáĩ˜áĩĘ°áĩ—áĩ‰Ęģâļī áĩƒâŋáĩˆ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—⁹áĩáĩ‰ËĒ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ—áĩƒáĩ˜âŋáĩ—ËĒ áķœáĩƒâŋ áĩáĩ‰áĩ— áĩ—áĩ’ ʰ⁹áĩ ËĒáĩ’ áĩ–áĩ‰ĘģĘ°áĩƒáĩ–ËĒ áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ Ę·áĩ’Ęģáĩ áĩ—Ę°áĩ‰âąĘģ Ę·áĩƒĘļ'ËĒ ⁹âŋâŧáĩ—áĩ’ áĩˆĘģáĩ‰áĩƒáĩËĒ‧ áīĩ Ę·áĩ’ĘģĘģĘļ áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— Ę°áĩ’Ę· ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—⁹áĩáĩ‰ËĒ áīĩ ËĒËĄáĩ‰áĩ‰áĩ– áĩ—Ę°Ęģáĩ’áĩ˜áĩĘ° áĩƒ áĩ‡áĩƒáĩˆ âŋ⁹áĩĘ°áĩ—áĩáĩƒĘģáĩ‰âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áīĩ áĩ˜ËĒáĩ˜áĩƒËĄËĄĘļ áĩƒĘ·áĩƒáĩáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩƒâŋĘļ áķœËĄáĩƒáĩáĩ’áĩ˜ĘģËĒ áĩ’Ęģ áĩ—áĩ’ËĒËĒ⁹âŋáĩ áĩƒâŋáĩˆ áĩ—áĩ˜Ęģâŋ⁹âŋáĩâ€§ áīŽËĄËĄ ⁹âŋ áĩƒËĄËĄ áīĩ ËĄáĩ’áĩ›áĩ‰ ˥⁹áķ áĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩ‰áĩ’áĩ–ËĄáĩ‰ ⁹âŋ ⁹áĩ—! áīĩ'áĩ Ę°áĩƒáĩ–áĩ–Ęļ áĩƒâŋáĩˆ Ę·áĩ’áĩ˜ËĄáĩˆâŋ'áĩ— áĩ—Ęģáĩƒáĩˆáĩ‰ ⁹áĩ— áķ áĩ’Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩ’ĘģËĄáĩˆâ€§
the signs as characters from Spongebob ARIES: Gary the Snail TAURUS: The Flying Dutchman GEMINI: Squilliam Fancyson CANCER: Squidward Tentacles LEO: Mrs. Puff VIRGO: Sandy Cheeks LIBRA: Patrick Star SCORPIO: Plankton SAGITTARIUS: Pearl Krabs CAPRICORN: Mr. Krabs AQUARIUS: Larry the Lobster PISCES: SpongeBob SquarePants
“HEAR ME KRABS! WHEN I DISCOVER YOUR FORMULA FOR KRABBY PATTIES I’LL RUN YOU OUT OF BUSINESS! I W E N T T O C O L L E G E!”
Adyghe: ÐĄÐŋÐ°Ð―Ņ‡ Ð‘Ð°Ðą Amharic: áˆĩፐንጅá‰Ķá‰Ĩ áˆĩኰይርፓንá‰ĩáˆĩ Azerbaijani: SÞngər Bob Kvadrat Şalvar Bosnian: SpuÅūva Bob Skockani Català: Bob Esponja ČeÅĄtina: Spongebob v kalhotÃĄch Cymraeg: SpynjBob PantsgwÃĒr Dansk: SvampeBob Firkant Deutsch: SpongeBob Schwammkopf English: SpongeBob SquarePants EspaÃąol: Bob Esponja Françaisâ€Ŋ: Bob l'ÃĐponge Íslenska: Svampur Sveinsson Italiano: SpongeBob Magyar: SpongyaBob KockanadrÃĄg Norsk bokmÃĨl: Svampebob Firkant Polski: SpongeBob Kanciastoporty PortuguÊs do Brasil: Bob Esponja Calça Quadrada RomÃĒnă: Buretele Bob Pantaloni Pătrați SlovenÅĄÄina: SpuÅūi Kvadratnik Suomi: Paavo Pesusieni Svenska: Svampbob Fyrkant TÞrkçe: SÞngerBob KareŞort ΕÎŧÎŧÎ·Î―ÎđΚΎ: ΜπÎŋΞπ ÎĢφÎŋυÎģÎģÎąÏÎŽÎšÎ·Ï‚ МаКÐĩÐīÐūÐ―ŅÐšÐļ: ÐĄŅƒÐ―Ņ“ÐĩŅ€ÐūŅ‚ БÐūÐą ÐŸÐ°Ð―Ņ‚аÐŧÐūÐ―ÐūÐēŅÐšÐļ РŅƒŅŅÐšÐļÐđ: ГŅƒÐąÐšÐ° БÐūÐą КÐēаÐīŅ€Ð°Ņ‚Ð―Ņ‹Ðĩ ÐĻŅ‚Ð°Ð―Ņ‹ ÐĄŅ€ÐŋŅÐšÐļ / srpski: ÐĄŅƒÐ―Ņ’ÐĩŅ€ БÐūÐą КÐūŅ†ÐšÐ°ÐŧÐūÐ―Ðĩ āĪđāĪŋāĪĻāĨāĪĶāĨ€ : āĪļāĨāĪŠāĪ‚āĪœ āĪŽāĨ‰āĪŽ āĪļāĨāĪ•āĨāĪĩāĪūāĪŊāĪ° āĪŠāĨˆāĪ‚āĪŸ āđ„āļ—āļĒ: āļŠāļžāļąāļ™āļˆāđŒāļšāđ‡āļ­āļš āļŠāđāļ„āļ§āļĢāđŒāđāļžāļ™āļŠāđŒ 한ęĩ­ė–ī: ėŠĪ폰ė§€ë°Ĩ ë„ĪëŠĻ바ė§€ æ—ĨæœŽčŠžïžš ã‚đポãƒģã‚ļãƒŧボブ äļ­æ–‡ïžˆįŪ€ä―“ æĩ·įŧĩåŪåŪ äļ­æ–‡ïžˆįđéŦ” æĩ·įķŋåŊķåŊķ įēĩčŠžïžš æĩ·įķŋåŊķåŊķ Ũ™Ũ™ÖīŨ“Ũ™ŨĐ : ŨĄŨĪÖžŨÖļŨ Ũ“Ũ–ŨĐŨ‘ŨÖļŨ‘ ŨĄŨ§Ũ•Ũ•ŨĒŨĻŨĪÖžŨĒŨ ŨĨ ŨĒŨ‘ŨĻŨ™ŨŠ : Ũ‘Ũ•Ũ‘ŨĄŨĪŨ•Ũ’ ŨžŨ›Ũ ŨĄŨžŨĻŨ•Ũ‘ŨĒ اŲ„ØđØąØĻŲŠØĐ : ØģØĻŲˆŲ†ØŽØĻŲˆØĻ ŲØ§ØąØģی : ØĻاØĻ‌اØģŲŲ†ØŽÛŒ ØīŲ„ŲˆØ§ØąŲ…ÚĐØđØĻی Ų…ØĩØąŲ‰ : ØģØĻŲˆŲ†ØŽ ØĻŲˆØĻ ØģŲƒŲˆŲŠØą ØĻاŲ†ØŠØē
áĩáĩ‰ áĩáķĶáķŦáķŦáķĶáĩ’áķ°áĩ—Ę° áĩˆáĩ’áķŦáķŦáĩ‰Ęģ
F e l i c i t a t i o n s , m a l e f a c t o r s !
𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒐𝒇 ð˜ī𝘭ð˜Ķð˜Ķð˜ąð˜°ð˜·ð˜Ķð˜ģ 𝘞𝘈𝘕𝘛 ð˜ĩ𝘰 ð˜Đð˜Ē𝘷ð˜Ķ ð˜Ē ð˜ī𝘭ð˜Ķð˜Ķð˜ą 𝘰𝘷ð˜Ķð˜ģ. âœĶ𓂅 ð˜ąð˜Šð˜­ð˜­ð˜°ð˜ļ 𝘧𝘰ð˜ģð˜ĩð˜ī 𝘭ð˜Ēð˜ķð˜Ļð˜Đ𝘊ð˜Ŋð˜Ļ 𝘊ð˜Ŋ ð˜Ē ð˜ģ𝘰𝘰ð˜Ū 𝘧𝘊𝘭𝘭ð˜Ķð˜Ĩ ð˜ļ𝘊ð˜ĩð˜Đ 𝘧ð˜ģ𝘊ð˜Ķð˜Ŋð˜Ĩð˜ī ð˜ļð˜Ēð˜ĩð˜Īð˜Đ𝘊ð˜Ŋð˜Ļ ð˜ĩð˜Ķð˜ģð˜ģ𝘊ð˜Ģ𝘭ð˜Ķ ð˜Īð˜Đð˜Ķð˜Ēð˜ąð˜­ð˜š ð˜Ūð˜Ēð˜Ĩð˜Ķ ð˜Ū𝘰𝘷𝘊ð˜Ķð˜ī ð˜īð˜Đð˜Ēð˜ģ𝘊ð˜Ŋð˜Ļ 𝘰ð˜ģ ð˜ĩð˜Ķ𝘭𝘭𝘊ð˜Ŋð˜Ļ ð˜Đ𝘰ð˜ģð˜ģ𝘰ð˜ģ ð˜īð˜ĩ𝘰ð˜ģ𝘊ð˜Ķð˜ī..â˜ū ⋆
https://www.reddit.com/r/FullEpisodesOfSB/comments/1651tuc/spongebob_full_episode_index/
âžĢ “ What’s a few moreâ€Ķ EXCRUCIATINGLY LĖŪĖđĖŪĖĨO͆ĖˆÍÍ„Ė†ĖąÎ™Í™Ė–ĖŦOOOOOÍŦ͒ÍĢĖOĖĨĖ–OOĖœĖĶĖĶOĖOĖ‘ÍŊĖˆÍ„ĖŒĖĢĖ­ĖžĖŊĖđOĖ‹Ė”Ė‰Í’͌͊Ė‰ĖŧĖŦĖŪ͕ĖšÍˆĖžO͔Oͩ̈́ĖÍ‡ĖĢĖąOĖĖ–ΙĖŧĖŸĖOĖŋÍ­ĖĖ…Ė€ĖˆÍ‚ĖŸĖ Ėē͇ĖĶĖĐ͈N͂ĖĖĖĪĖŪĖžG͗ÍŊĖ‰Ė€Ė‚Ė˜ÍˆĖœĖ­Î™.ÍĶ͋..ĖŸĖ°ĖŠĖžÎ™ĖģĖĐ â€Ķhours. ‟
Favourite PLANKBOB Episodes 10b "F.U.N." 15a "Sleepy Time" 16a "Valentine's Day" 122b "Single Cell Anniversary" 137a "One Coarse Meal" 139a "Gramma's Secret Recipe" 141b "The Main Drain" 168b "Fiasco!" 177b "Move It or Lose It" The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water 198b "CopyBob DittoPants" 203a "Pineapple Invasion" 207a "Mimic Madness" 207b "House Worming" 209b "Plankton Gets the Boot" 210b "Burst Your Bubble" 228b "Grandmum's the Word" 230b "Bottle Burglars" 235a "Plankton Paranoia" 238a, Appointment TV 238b "Karen's Virus" The SpongeBob Movie: Sponge on the Run 246a "Plankton's Old Chum" 257a, Handemonium 259a "The Ghost of Plankton" 259b "My Two Krabses" 264a "Plankton's Intern" 272 "SpongeBob's Road to Christmas" 284a "The Flower Plot" 285a "Delivery to Monster Island" 294a "Single-Celled Defense" 305b "Sheldon SquarePants"
b a r n a c l e s
https://www.tumblr.com/onlyfoolsrushincomic/726171186289131520?source=share https://criticalcurve.tumblr.com/post/170552405829/plankton-goes-on-a-night-out-with-the-boys https://criticalcurve.tumblr.com/post/170557924794/another-failed-attempt-at-cheering-him-up https://criticalcurve.tumblr.com/post/170595052859/what-indeed https://criticalcurve.tumblr.com/post/170728071339/spongebob-vents-to-squidward-about-the-situation https://criticalcurve.tumblr.com/post/171011736584 https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726333039606693888/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726333216710180864/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726333349106483201/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726334709718728704/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726334843308343296/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726464873015492608/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726465017442074624/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726561484052873216/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/726731330052898816/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/728483579280097280/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/728577668707205120/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/728677956692672512/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/729825198413578240/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/731872797957242880/previous https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/735371352264097792/previous-next https://onlyfoolsrushincomic.tumblr.com/post/736529997292044288/previous https://www.tumblr.com/onlyfoolsrushincomic/726166207043174400?source=share
🍋ðŸ’ūâœĻ what compares to your beautiful DIODES ??? âœĻðŸ’ū🍋
SpongeBob episode ideas (not actual episodes when written) By @alyjaci on April 2024 sandy tells about her lÄąfe's adventures in texas pearl takes a job walking Ms puffs amoeba puppy Matilda Squidward tricks spongebob and Patrick in-to doing his chores SpongeBob grandma invites spongebob to a bingo game pearl volunteers at shady shoals spongebob helps plankton spending time with him when plankton gets Äąnjured much to mr krabs dismay spongebob and Patrick set up a date for mr krabs and Ms puff gary plays with spot at the park The krusty krab hosts a bingo game and the gangs grandparents attend including SpongeBob grandma and squidward grandma and plankton's grandma Sandy helps install a mechanical bull ride at the krusty krab Spongebob and Patrick take plankton to goofy goobers for icecream plankton seeks bubble bass help to ruin the krusty krab out of business Spongebob loyalty to krusty krabs conflicted when plankton's bullied Nosferatu and slappy tried to find a good restaurant to eat pearl wants to sneak out
Ïâ„“ÎąÐļКÐēσÐē || Spongebob x Plankton【Plankbob】 Karandy (Karen x Sandy) Krabston, Krabon - Mr. Krabs and Plankton Patearl - Patrick and Pearl Ïâ„“ÎąÐļКŅ‚σÐļ o(ïŋĢˇïŋĢ)o (◠â€ŋ◠) Plankdy Ïâ„“ÎąÐļКŅ‚σÐļ o(ïŋĢˇïŋĢ)o (◠â€ŋ◠) Planktrick Sandearl - Sandy and Pearl Ņ•qυÎđ∂ÐēσÐē Ņ•ÏÏƒÐļgŅ”ÐēσÐē
ÂĒÐ―ÏƒÂĒÏƒâ„“ÎąŅ‚Ņ” (CHOCOLATE!!!!! :chocolate_bar: :chocolate_bar: )āēĨâ€ŋāēĨ Ņ•ÏÏƒÐļgŅ”ÐēσÐē!!! ⓅⓁâ’ķⓃⓀⓉⓄⓃ Ņ•ÏÏƒÐļgŅ”ÐēσÐē:| ( â€Ē )(â€Ē ) | ÏÎąŅ‚ŅÎđÂĒК: / ( â€Ē )(â€Ē ) \ Ņ•qυÎđâˆ‚Ï‰ÎąŅâˆ‚: ( (â€Ē)(â€Ē) ) Ïâ„“ÎąÐļКŅ‚σÐļ: | (â€Ē) |
The Low After the High newwwwusername Summary: Plankton goes into a depressive episode after his volcano plan falls through Relationship: Karen/Sheldon J. Plankton Characters: Sheldon J. Plankton, Karen (SpongeBob) Plankton would regularly flipflop between emotions as far back as Karen could remember. "Sheldon?" Karen said cautiously. Plankton just groaned slightly, curling further into himself. Karen frowned and walked over, sitting down next to him. "Sheldon, hey" "What do you want?" "Are you okay?" she asked and that's when the man broke down in tears. She picked him up and held him in her arms, rubbing his back gently. "It's okay" she told him. "You're okay" "I failed..." "You didn't" she shook her head. "Something came up that you couldn't have foreseen" she reasoned. "You didn't fail" "I'm sorry" "Shhhh" she shushed. "No apologies, okay? I love you" ... "Yeah, I love you too" Stats: Published:2023-05-27
ᔆáĩ–áĩ’áĩ— áīžâŋ! â―á”†áĩ–áĩ’áĩ— âŧáĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩ˜áĩ–âļī áķ Ęģáĩ’áĩ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡âŧ áķ áĩƒâŋáķ âąáķœ ËĒáĩ—áĩ’ĘģĘļâū 'áīŽĘģáķ  Ęļáĩ’áĩ˜ Ęģáĩ‰áĩƒáĩˆĘļ?' áīĩ áĩ—Ę°áĩ’áĩ˜áĩĘ°áĩ—âļī áĩƒËĒ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩ—áĩ’ áķœáĩƒĘģĘģĘļ áĩ’áĩ˜áĩ— ʰ⁹ËĒ áĩ–ËĄáĩƒâŋ‧ áīī⁹âļī áĩĘļ âŋáĩƒáĩáĩ‰ ⁹ËĒ ᔆáĩ–áĩ’áĩ—âļī áĩƒâŋáĩˆ áīĩáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩƒáĩáĩ’áĩ‰áĩ‡áĩƒ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áķœĘ°áĩ˜áĩ áĩ‡áĩ˜áķœáĩáĩ‰áĩ—‧ áīđĘļ áĩ’Ę·âŋáĩ‰ĘģËĒ áĩƒĘģáĩ‰ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩƒâŋáĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī Ę·Ę°áĩ’ ⁹ËĒ áĩƒËĄËĒáĩ’ áĩĘļ áĩ‡áĩ‰ËĒáĩ— áķ Ęģ⁹áĩ‰âŋáĩˆâ€§ áīīáĩ‰'ËĒ áĩáĩ’áĩ— ËĒáĩ’áĩáĩ‰ áĩƒâŋáĩáĩ‰Ęģ ⁹ËĒËĒáĩ˜áĩ‰ËĒâļī áīĩ áĩâŋáĩ’ʷ‧ áīŪáĩ˜áĩ— áĩ‰áĩ›áĩ‰ĘģĘļáĩˆáĩƒĘļ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩáĩ‰âļī Ę°áĩ‰ ⁹ËĒ âŋ⁹áķœáĩ‰â€§ áīĩ áĩ‰âŋĘēáĩ’Ęļ ËĒ⁹áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ áĩ’âŋ ʰ⁹ËĒ ËĄáĩƒáĩ– áĩˆáĩ˜Ęģ⁹âŋáĩ áĩáĩ’áĩ›âąáĩ‰ âŋ⁹áĩĘ°áĩ—‧ áĩ‚áĩ‰ áķœáĩ˜áĩˆáĩˆËĄáĩ‰ áĩƒáĩ— áĩ‡áĩ‰áĩˆáĩ—⁹áĩáĩ‰ ⁹âŋ ʰ⁹ËĒ áĩƒĘģáĩËĒ‧ áīīáĩ‰ áĩâąáĩ›áĩ‰ËĒ áĩáĩ‰ áĩâąËĒËĒáĩ‰ËĒ‧ áĩ€Ę°âąâŋáĩ Ęļáĩ’áĩ˜ áĩáĩ‰áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩ’⁹âŋáĩ—‧ áīŪáĩ˜áĩ— Ę°áĩ‰ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒâŋ'áĩ— ˥⁹áĩáĩ‰ áĩ—áĩ’ ËĒĘ°áĩ’Ę· Ę·áĩ‰áĩƒáĩâŋáĩ‰ËĒËĒâļī ⁹âŋ áķ Ęģáĩ’âŋáĩ— áĩ’áķ  áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰ĘģËĒ‧ áīŽâŋáĩˆ áĩ‰áĩƒáķœĘ° áĩ–ËĄáĩƒâŋ áķ áĩƒâąËĄáĩ˜Ęģáĩ‰ Ę°áĩ‰ áĩ’âŋËĄĘļ áĩâąáĩ›áĩ‰ËĒ áĩƒ áĩ‡Ęģ⁹áĩ‰áķ  ËĒáĩ‰âŋáĩ—áĩ‰âŋáķœáĩ‰ áĩ’áķ  Ę·Ę°áĩƒáĩ— Ę·áĩ‰âŋáĩ— Ę·Ęģáĩ’âŋáĩâļī áĩƒâŋáĩˆ áĩ—Ę°áĩ‰âŋ ËĒáĩ’ áĩ’âŋ‧ ᔆáĩ’ Ę·Ę°áĩ‰âŋ Ę°áĩ‰ Ęģáĩƒâŋ áĩ‡áĩƒáķœáĩ ⁹âŋ áķœĘģĘļ⁹âŋáĩâļī áīĩ áĩĘļËĒáĩ‰ËĄáķ  áķ áĩ‰ËĄáĩ— ˥⁹áĩáĩ‰ áķœĘģĘļ⁹âŋáĩ ʷ⁹áĩ—Ę° ʰ⁹áĩâ€§ "áīļáĩ‰áĩ— áĩáĩ‰ áĩáĩ˜áĩ‰ËĒËĒ‧‧‧" "áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ę°áĩ˜áĩâąËĄâąáĩƒáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩáĩ‰ ËĒáĩ’ Ęēáĩ˜ËĒáĩ— ËĄáĩ‰áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩáĩ‰ áĩƒËĄáĩ’âŋáĩ‰!" áīīáĩ‰ Ęļáĩ‰ËĄËĄáĩ‰áĩˆ áĩƒáĩ— ʰ⁹ËĒ ËĒáĩƒĘģáķœáĩƒËĒáĩ—⁹áķœ ʷ⁹áķ áĩ‰â€§ áīĩ ʷʰ⁹áĩáĩ–áĩ‰Ęģáĩ‰áĩˆ áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ áĩ‰âŋáĩ—áĩ‰ĘģËĒ áĩ‡áĩƒáķœáĩâ€§ áīĩ ˥⁹áķœáĩáĩ‰áĩˆ áĩƒĘ·áĩƒĘļ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩ—Ęģáĩ‰áĩƒáĩâąâŋáĩ áĩ—áĩ‰áĩƒĘģËĒ áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ Ę°áĩ˜áĩáĩáĩ‰áĩˆ áĩáĩ‰â€§ ᔆáĩ‰áĩ‰âąâŋáĩ ʰ⁹áĩ ËĒáĩ’ áĩ˜áĩ–ËĒáĩ‰áĩ— â―ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—⁹áĩáĩ‰ËĒ Ę°áĩ‰ áķœĘģ⁹áĩ‰ËĒ áĩ‡áĩ˜áĩ— Ę°áĩ‰ áĩ˜ËĒáĩ˜áĩƒËĄËĄĘļ áĩƒâŋáĩĘģĘļâū áīđáĩƒáĩˆáĩ‰ áĩáĩ‰ áĩáĩƒáĩˆ áĩĘļËĒáĩ‰ËĄáķ  áĩƒáĩ— áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ! áīĩ áĩâŋáĩ’Ę· áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ'Ęģáĩ‰ áĩ‰âŋáĩ‰áĩâąáĩ‰ËĒâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áīĩ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— Ę·áĩƒâŋáĩ— ʰ⁹áĩ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ ËĒáĩ’ Ę°áĩ˜Ęģáĩ—‧ áīĩ áĩâŋáĩ’Ę· ⁹áĩ—ËĒ áķ âąâŋáĩ‰ áĩ—áĩ’ ËĄáĩ‰áĩ— áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ‰áĩáĩ’áĩ—⁹áĩ’âŋâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— ⁹áĩ—ËĒ âŋáĩ‰ËĢáĩ— ËĄáĩ‰áĩ›áĩ‰ËĄ! áīĩ ËĄáĩ’áĩ’áĩáĩ‰áĩˆ áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ ʷ⁹âŋáĩˆáĩ’Ę· áĩ—áĩ’ ËĒáĩ‰áĩ‰ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ʰ⁹áĩËĒáĩ‰ËĄáķ âļī ËĄáĩƒáĩ˜áĩĘ°âąâŋáĩ áĩƒáĩ— áĩĘļ áĩáĩƒâŋ! áīĩ Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩ˜áĩ– áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰ ʷ⁹âŋáĩˆáĩ’Ę· áĩƒËĒ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ–áĩ‰áĩ‰áĩáĩ‰áĩˆ ⁹áĩ— áĩ’áĩ–áĩ‰âŋ‧ "áĩ‚Ę°áĩƒáĩ— áĩƒ Ęēáĩ’áĩáĩ‰!" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĄáĩƒáĩ˜áĩĘ°áĩ‰áĩˆâļī áĩƒËĒ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĒĘ°áĩ‰áĩˆ áĩáĩ’Ęģáĩ‰ áĩ—áĩ‰áĩƒĘģËĒ‧ áĩ‚Ę°Ęļ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒâŋ'áĩ— Ę°áĩ‰ áĩ–⁹áķœáĩ áĩ’âŋ áĩ–áĩ‰áĩ’áĩ–ËĄáĩ‰ ʰ⁹ËĒ áĩ’Ę·âŋ ËĒ⁹áķŧáĩ‰? ᔆáĩ˜Ęģáĩ‰âļī Ę·áĩ‰'Ęģáĩ‰ áĩ‡áĩ˜ËĒ⁹âŋáĩ‰ËĒËĒ Ęģ⁹áĩ›áĩƒËĄËĒ áĩƒâŋáĩˆ áĩ’áĩ˜ĘģËĒ ⁹ËĒ ËĒËĄáĩ’Ę·âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áīĩ Ęēáĩ˜ËĒáĩ— áĩƒáĩ áķ áĩ˜Ęģ⁹áĩ’áĩ˜ËĒ‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ęēáĩ˜áĩáĩ–áĩ‰áĩˆ áĩ’âŋ áĩ—áĩ’ ʰ⁹ËĒ áĩ‡áĩ‰áĩˆ áĩƒËĒ áīĩ áĩĘģáĩ’Ę·ËĄáĩ‰áĩˆ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒ⁹áĩĘ°áĩ— áĩ’áķ  áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩáĩ’⁹âŋáĩ áĩ‡áĩƒáķœáĩ ⁹âŋ áĩ—áĩ’ ʰ⁹ËĒ áĩĘģáĩ‰áĩƒáĩ— Ęģáĩ‰ËĒáĩ—áĩƒáĩ˜Ęģáĩƒâŋáĩ—‧ áīĩ'ËĄËĄ ËĒĘ°áĩ’Ę· áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ę·Ę°áĩ’'ËĒ áĩƒ Ęēáĩ’áĩáĩ‰! áīĩ áķœáĩ’áĩ˜ËĄáĩˆâŋáĩ— Ęēáĩ˜ËĒáĩ— áĩˆáĩ’ âŋáĩ’áĩ—ʰ⁹âŋáĩâ€§ áīĩ ËĒâŋáĩ˜áķœáĩ áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰ áī·Ęģáĩ˜ËĒáĩ—Ęļ áī·Ęģáĩƒáĩ‡â€§ áīĩ ⁹áĩâŋáĩ’Ęģáĩ‰áĩˆ áīđĘģ‧ ᔆá‘Ŧáĩ˜âąáĩˆĘ·áĩƒĘģáĩˆ áĩƒâŋáĩˆ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡âļī Ę·Ę°áĩ’ áĩˆâąáĩˆâŋ'áĩ— âŋáĩ’áĩ—⁹áķœáĩ‰ áĩáĩ‰â€§ áīđĘļ áķ Ęģ⁹áĩ‰âŋáĩˆ áīģáĩƒĘģĘļ'ËĒ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áĩ–áĩ‰áĩ—âļī áĩƒâŋáĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ áĩ’âŋ ËĒáĩ’áĩáĩ‰Ę·Ę°áĩƒáĩ— áĩˆáĩ‰áķœáĩ‰âŋáĩ— áĩ—áĩ‰ĘģáĩËĒ ʷ⁹áĩ—Ę° ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡; áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ áķœáĩ’áĩ˜ËĄáĩˆ áĩ‡áĩ‰ áķ Ęģ⁹áĩ‰âŋáĩˆËĒ ⁹áķ  ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡'ËĒ âŋáĩ’áĩ— Ę·áĩ’Ęģáĩâąâŋáĩ áķ áĩ’Ęģ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧ áīšáĩ’âļī áīĩ Ę·áĩ’âŋ'áĩ— ËĄáĩ‰áĩ— ʰ⁹áĩ áĩáĩ‰áĩ— ËĒáĩƒáĩ—⁹ËĒáķ áĩƒáķœáĩ—⁹áĩ’âŋ áķ Ęģáĩ’áĩ ËĒáĩ˜áķœĘ° áĩ‰ËĢáĩ–ËĄáĩ’⁹áĩ—ËĒ‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩáĩƒĘļ âŋáĩ’áĩ— áĩ‡áĩ‰ áĩƒáĩ‡ËĄáĩ‰ áĩ—áĩ’ áķœĘ°áĩƒâŋáĩáĩ‰ ⁹âŋ áĩƒáĩáĩ’Ęģáĩ–Ę°áĩ’áĩ˜ËĒ ËĒĘ°áĩƒáĩ–áĩ‰ áķ áĩ’ĘģáĩËĒ âŋáĩ’Ęģ áķœËĄáĩƒĘ· áĩƒáĩ— ʰ⁹ËĒ áĩ‰âŋáĩ‰áĩâąáĩ‰ËĒâļī ËĒáĩ’ Ę·Ę°Ęļ âŋáĩ’áĩ—‧‧‧ áīąĘļáĩ‰ ËĒáĩ’áĩáĩ‰Ę·Ę°áĩƒáĩ— Ęģáĩ‰áĩˆâļī áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ‰áĩáĩ‰Ęģáĩáĩ‰áĩˆ áķ Ęģáĩ’áĩ ʰ⁹ËĒ Ęģáĩ’áĩ’áĩâ€§ "áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋâļī áĩ—áĩ˜Ęģâŋ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ—áĩ› ËĒáķœĘģáĩ‰áĩ‰âŋ‧‧‧" áīīáĩ‰ ËĒáĩƒâąáĩˆâļī ËĒáĩ—⁹˥˥ ËĒáĩ’áĩ˜âŋáĩˆâąâŋáĩ áĩ‰ËĢĘ°áĩƒáĩ˜ËĒáĩ—áĩ‰áĩˆ áķ Ęģáĩ’áĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩˆáĩƒĘļËĒ áĩ’Ęģáĩˆáĩ‰áĩƒËĄâ€§ áīīáĩ‰ Ę°áĩ‰ËĄáĩˆ áĩáĩ‰ áķœËĄáĩ’ËĒáĩ‰ áĩƒËĒ áīūáĩ‰ĘģáķœĘ° áīūáĩ‰ĘģáĩâąâŋËĒ áķœáĩƒáĩáĩ‰ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ áķ áĩ’áĩ’áĩ—áĩƒáĩáĩ‰ ËĒáĩ‰áĩáĩáĩ‰âŋáĩ— ⁹âŋ áķ Ęģáĩ’âŋáĩ— áĩ’áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ áīŪ⁹áĩâąâŋ⁹ áīŪáĩ’áĩ—áĩ—áĩ’áĩ Ę°áĩ’ËĒáĩ–⁹áĩ—áĩƒËĄâ€§ "áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒâļī áĩ‡áĩ˜ËĒ⁹âŋáĩ‰ËĒËĒ áĩ’Ę·âŋáĩ‰Ęģ áĩ’áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ áĩ–áĩ’áĩ–áĩ˜ËĄáĩƒĘģ áĩ‡áĩ‰ËĄáĩ’áĩ›áĩ‰áĩˆ áĩĘģáĩ˜ËĒáĩ—Ęļ áĩĘģáĩƒáĩ‡âļī ⁹ËĒ ⁹âŋáĩˆáĩ‰áķ âąâŋ⁹áĩ—áĩ‰ËĄĘļ áķœËĄáĩ’ËĒ⁹âŋáĩ áĩ˜áĩ– ʰ⁹ËĒ Ęģáĩ‰ËĒáĩ—áĩƒáĩ˜Ęģáĩƒâŋáĩ— áĩ˜âŋáĩ—⁹˥ Ę°áĩ‰ Ę°áĩ‰áĩƒËĄËĒ áķ Ęģáĩ’áĩ Ę·Ę°áĩƒáĩ— ËĒáĩ‰áĩ‰áĩËĒ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ ËĒáķœĘģáĩƒáĩ—áķœĘ°áĩ‰ËĒ áĩƒËĄËĄ áĩ’áĩ›áĩ‰Ęģ‧‧‧" áīĩ áĩ—áĩƒáĩáĩáĩ‰áĩˆ áĩĘļ áĩ—áĩƒâąËĄ áĩƒáĩ— áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī Ę·Ę°áĩ’ ËĒáĩƒáĩ— áĩ˜áĩ– ËĒáĩ—ĘģáĩƒâąáĩĘ°áĩ—áĩ‰Ęģ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ âŋáĩ‰Ę·ËĒ‧ "áīīáĩ‰ ËĒáĩƒâąáĩˆ áĩƒâŋ áĩ˜âŋáĩâŋáĩ’Ę·âŋ áĩ‡ËĄáĩ˜Ęģ áĩ’áķ  áĩ‡áĩƒĘģáĩâąâŋáĩ ËĒ˥⁹áĩáĩ‰ áĩƒáĩ—áĩ—áĩƒáķœáĩáĩ‰áĩˆ ʰ⁹áĩâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— Ę·áĩ’âŋ'áĩ— áĩ‡áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰Ęģ áĩ–Ęģáĩ‰ËĒËĒ⁹âŋáĩ áķœĘ°áĩƒĘģáĩáĩ‰ËĒ áĩˆáĩ˜áĩ‰ áĩ—áĩ’ ʰ⁹áĩˆ ËĄáĩ’áĩ›áĩ‰ áķ áĩ’Ęģ áĩáĩ’âŋáĩ‰Ęļ‧" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ—áĩ˜Ęģâŋáĩ‰áĩˆ áĩ’áķ áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáķœĘģáĩ‰áĩ‰âŋ‧ "ᔆáĩ–áĩ’áĩ—âļī áĩˆâąáĩˆ Ęļáĩ’áĩ˜ áĩˆáĩ’‧‧‧" áīĩ Ęēáĩ˜áĩáĩ–áĩ‰áĩˆ áĩ‰ËĢáķœâąáĩ—áĩ‰áĩˆËĄĘļ‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĒáĩâąËĄáĩ‰áĩˆ áĩƒáĩ— áĩáĩ‰âļī áĩƒËĒ áīĩ â―áĩ—áĩ‰áĩáĩ–áĩ’ĘģáĩƒĘģ⁹˥Ęļâū áĩ—áĩ’áĩ’áĩ áĩˆáĩ’Ę·âŋ ʰ⁹ËĒ Ęģ⁹áĩ›áĩƒËĄ áĩ–áĩ‰ĘģËĒáĩ’âŋáĩƒËĄËĄĘļ áķ áĩ’Ęģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ʷ⁹˥˥ áĩ‡áĩ‰ áķ âąâŋáĩ‰âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— âŋáĩ’áĩ‡áĩ’áĩˆĘļ áĩáĩ‰ËĒËĒáĩ‰ËĒ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩĘļ áķ áĩƒáĩâąËĄĘļ‧ áīŽâŋĘļáĩ’âŋáĩ‰ Ę·Ę°áĩ’ áĩˆâąËĒ˥⁹áĩáĩ‰ËĒ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ⁹ËĒ áĩƒâŋ áĩ‰âŋáĩ‰áĩĘļ ⁹âŋ áĩĘļ áĩ‡áĩ’áĩ’áĩâ€§
ðŸĶžEugene ðŸĄPuff ðŸģPearl ðŸŋïļSandy 😁
PLANKTON'S PET | Typed By: abney317 Plankton: Don't patronise me! Why does every single plan fall apart? It's just a stupid sandwich! I tell you, it's wearing me down! Karen: You need to stop your obsessi0n over it. SpongeBob: Plankton! (Looking through window. Plankton screams) I have the perfect solution to your problem. Plankton: SpongeBob? How could you possibly help me? SpongeBob: You should try the local animal shelter? That's where I found my Gary. Plankton: Oh, yeah? Perhaps you're on to something there. (At animal shelter) Plankton: (Pet barks) Hey there, little guy. (Pet barks and jumps into Plankton's arms) Looks like we have a winner. SpongeBob: Oh, so cute! Whatcha gonna call him? He looks like a "Spot" to me. (Spot licks Plankton, barks and pants. Back at the Chum Bucket now.) Well, Spot, I'm your new owner, so shower me with love and affection. Karen: You're gonna have to train him to do that. Plankton: I, train him? (sighs) I'll give it a tĖĒry. All right, Spot. Let's start with something easy. Stay. (Picks up Spot and sits him down) Good boy. Excellent! Now shake. (Spot shakes his bÃļdy, shaking the whole building) Wow! That's one mean shake you got there. I think we should burn off some of that extra energy. Would you like to go walkies? (Holding up leash) (Put collar on Spot) March! (Spot barks. Plankton whistles. Plankton starts getting tired and panting) Phew. We've walked (Notices he's only made it to the mailbox) I guess our legs are too short for walkies. How about a nice round of fetch? (Brings back ball. Grunts) Fetch! (Ball lands on top of Spot and Plankton screams.) What have I done? I'm a terrible pet owner! Terrible! Karen! We're gonna need another Spot! (Spots squishes himself back together and pops up from the ground barking.) Nice rebound, Spot! You know, I get squashed a lot too. (sniffles. Spot licks Plankton) (Back inside the Chum Bucket) Okay, Spot. Today, you'll learn how to be an attack pet to guard the Chum Bucket from intruders. Now, Spot, pretend I'm a burglar. Attack! (Spot whimpers) You're not getting this? Come at me! Uh-oh, losing balance. (Falls down) A little help? (Spot jumps on Plankton and licks him) Or a second thought, what do I need a guard dog for? I can't ever keep chum away. What I really need, is a retriever. (Plankton now showing Spot a picture of a Krabby Patty) This is your target. I want you to retrieve a Krabby Patty. Now, security is tight; so I've divide the pl-- (Spot walks away. Plankton flips to next page of plan with a picture of the Krusty Krab on it) Wait! Where are you going? You're not ready! Fish #1: I'd like a large... (sees moving Krabby Patty on the ground) What was that? Squidward: Didn't see it, don't care. Plankton: (Sitting on a wooden chair, snoring and drooling. Spot drops Krabby Patty and barks) What! It's a Krabby Patty? It's...a miracle! (heavenly choir vocals) Karen, look at what Spot brought home. Karen: That's wonderful! Spot deserves a reward. Plankton: He can have anything he wants, up to half my kingdom--er, laboratory. (Spot panting. Chomps entire Krabby Patty) Plankton: Noo! No! You've been a very bad amoeba! Bad amoeba! I'm afraid you'll have to be punÄąshed. You need a time out. I'm just gonna put you out here until you learnt to behave. (Spot to mailbox) Shouldn't take more than five minutes. (Spot whimpers) Aww... no, no, I must be strong. (Spot whimpers. Plankton goes back into the Chum Bucket) I can't do it. (tender music plays) Spot, I'm sorry. I-- (Music stops when Plankton opens the door. Spot is gone and collar is on the ground) Spot! He's gone. (Crying) Where is he? Spot! Come back! (Sobbing) Spot! (Plankton goes searching) Spot! Where are you, Spot! (sobbing at the Krusty Krab dumpsters) SpongeBob: (Walks out with trash) Why, Plankton, what's wrong? (dump3d trash) Plankton: I lost spot. SpongeBob: That's terrible! Gary lost me once. I was cold, alone, st☆rve. It was the worst eight minutes of my life. Plankton: Spot! (dramatic music) You're safe! You were hiding the whole time! You sneaky little amoeba, you. (Spot barks and licks Plankton. Plankton laughs) SpongeBob: Aw, wow! I'm glad found Spot. Plankton: I thought him everything he knows! (Spot barks and licks Plankton)
Squidward: [to Mr. Krabs] Admit it. Without SpongeBob, you’d be nothing.
Bluescreen CobaltTheFox https://archiveofourown.org/works/14973044/chapters/83344819#workskin Rating: Teen And Up Audiences
áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—Ę°Ęļ âŋáĩ‰âąáĩĘ°áĩ‡áĩ’áĩ˜Ęģ pt. 1 â―á”†áĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ ËĒáĩ—áĩƒĘļËĒ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áķœĘ°áĩ˜áĩ áĩ‡áĩ˜áķœáĩáĩ‰áĩ— áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū "áīĩáĩ—'ËĄËĄ áĩ‡áĩ‰ áķ áĩ˜âŋ!" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡'ËĒ Ę°áĩ’áĩ˜ËĒáĩ‰ âŋáĩ‰áĩ‰áĩˆáĩ‰áĩˆ ËĒáĩ’áĩáĩ‰ ⁹áĩáĩ–Ęģáĩ’áĩ›áĩ‰áĩáĩ‰âŋáĩ—ËĒ áĩáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ Ę·áĩ’Ęģáĩáĩ‰áĩˆ áĩ’âŋ‧ ᔆáĩ’ Ę°áĩ‰'ËĒ ËĒáĩ—áĩƒĘļ⁹âŋáĩ Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩ‡áĩ‰áķœáĩƒáĩ˜ËĒáĩ‰ ᔆá‘Ŧáĩ˜âąáĩˆĘ·áĩƒĘģáĩˆ âŋáĩ’áĩ— áĩáĩ’âŋâŋáĩƒ ËĄáĩ‰áĩ— ʰ⁹áĩ ËĒáĩ—áĩƒĘļ â―áĩƒâŋáĩˆ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ Ę°áĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ áīūáĩƒáĩ—Ęģ⁹áķœáĩ áĩˆâąËĒ˥⁹áĩáĩ‰ áĩƒËĄËĄ áĩ—Ę°áĩ‰ âŋáĩ’⁹ËĒáĩ‰ áķ Ęģáĩ’áĩ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩ’Ęģáĩâū áĩƒâŋáĩˆ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒâŋ'áĩ— Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩ‰âŋáĩ’áĩ˜áĩĘ° Ęģáĩ’áĩ’áĩ áĩ—áĩ’ ⁹âŋáķœËĄáĩ˜áĩˆáĩ‰ ʰ⁹áĩâ€§ áīģáĩƒĘģĘļ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒâŋáĩƒâąËĄ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ áķœĘģáĩƒËĒĘ°áĩ‰ËĒ Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰âļī áĩƒâŋáĩˆ Ę°áĩ‰ ˥⁹áĩáĩ‰ËĒ áĩ—áĩ’ áĩ–ËĄáĩƒĘļ ʷ⁹áĩ—Ę° ᔆáĩ–áĩ’áĩ—âļī áĩĘļ Ę°áĩ˜ËĒáĩ‡áĩƒâŋáĩˆ'ËĒ áĩ–áĩ˜áĩ–áĩ–Ęļ‧ áīĩ Ę·áĩƒâŋâŋáĩƒ áĩáĩ‰áĩ‰áĩ– áĩƒâŋ áĩ‰Ęļáĩ‰ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰áĩâļī áĩƒËĒ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áķœáĩƒâŋ áĩáĩ‰áĩ— áĩ‰áĩƒËĒ⁹˥Ęļ áĩƒâŋáĩĘģĘļ Ę·Ę°áĩ‰âŋ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ áĩƒâŋâŋáĩ’ĘļËĒ ʰ⁹áĩâļī áĩƒáĩ‡ËĄáĩ‰âąËĒáĩ— áĩ˜âŋ⁹âŋáĩ—áĩ‰âŋáĩ—⁹áĩ’âŋáĩƒËĄËĄĘļ‧ áĩ€Ę°áĩ‰Ęļ áĩâŋáĩ’Ę· áĩ‰áĩƒáķœĘ° áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰Ęģ Ę·áĩ‰ËĄËĄâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áķœáĩƒâŋ áĩ‡áĩ‰ áĩƒáĩ— áĩ’áĩˆáĩˆËĒ ËĒ⁹âŋáķœáĩ‰ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ Ę·áĩ’ĘģáĩËĒ áķ áĩ’Ęģ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ áĩ‰âŋáĩ‰áĩĘļâļī ʷʰ⁹áķœĘ° áķœáĩƒâŋ áĩ–áĩ˜áĩ— áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·Ęģáĩ’âŋáĩ Ę·áĩƒĘļ‧ áīŪáĩ˜áĩ— áĩ’áĩ–áĩ–áĩ’ËĒ⁹áĩ—áĩ‰ËĒ áĩƒáĩ—áĩ—Ęģáĩƒáķœáĩ—âļī áĩáĩƒáĩâąâŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰âąĘģ áķ Ęģ⁹áĩ‰âŋáĩˆËĒʰ⁹áĩ– áĩˆĘļâŋáĩƒáĩâąáķœ áĩˆáĩ˜áĩ’ Ę·áĩ’Ęģáĩâ€§ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡'ËĒ áĩáĩ’⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ âŋ⁹áķœáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩƒËĄËĄâļī áĩƒâŋáĩˆ áķœáĩƒâŋ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ áĩ‡áĩ‰ âŋ⁹áķœáĩ‰Ęģ áĩ—áĩ’ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩƒâŋ áīĩ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—⁹áĩáĩ‰ËĒ‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩâŋáĩ’Ę·ËĒ Ę°áĩ‰'ËĒ áĩƒ áĩ–áĩƒáķœâąáķ âąËĒáĩ— áĩƒâŋáĩˆ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩâŋáĩ’Ę·ËĒ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩƒâŋáĩáĩ‰Ęģ ⁹ËĒËĒáĩ˜áĩ‰ËĒ ᔆáĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ áķœáĩƒâŋ áķœáĩ’áĩáĩ‰ áĩ˜áĩ– ʷ⁹áĩ—Ę° áķœáĩ’áĩáĩ–Ęģáĩ’áĩâąËĒáĩ‰ËĒ áĩ—áĩ’ áķœáĩ’áĩáķ áĩ’Ęģáĩ— áķŧáĩ’âŋáĩ‰ËĒ‧ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áĩƒËĄËĒáĩ’ áĩâŋáĩ’Ę·ËĒ Ę°áĩ‰ ĘģáĩƒĘģáĩ‰ËĄĘļ áĩ’áĩ–áĩ‰âŋËĒ áĩ˜áĩ–âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— Ę°áĩ‰ áĩ’âŋáķœáĩ‰ ⁹âŋ áĩƒ ʷʰ⁹˥áĩ‰ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒ áĩ—áĩ’ ˥⁹áĩáĩ‰ áĩáĩ‰ áĩ’Ęģ ʰ⁹ËĒ áĩĘģáĩƒâŋáĩˆáĩáĩƒâ€§ áīŪáĩ˜áĩ— áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ Ę°áĩ‰ Ę°áĩƒËĒ ˥⁹áĩâąáĩ—ËĒ áĩƒâŋáĩˆ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áĩâŋáĩ’Ę·ËĒ ⁹áĩ—‧ áĩ€Ę°áĩ‰Ęļ Ę·áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩ–ËĄáĩƒĘļ⁹âŋáĩ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩ‰áĩ—ËĒ Ę·Ę°áĩ‰âŋ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ ËĒáĩ—áĩ˜áĩ‡áĩ‡áĩ‰áĩˆ ʰ⁹ËĒ áĩ—áĩ’áĩ‰ áĩ’âŋ áĩƒ Ęģáĩ’áķœáĩâ€§ "áĩ‚áĩƒáĩ—áķœĘ° áĩ’áĩ˜áĩ— Ę·Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ Ęļáĩ’áĩ˜'Ęģáĩ‰ áĩáĩ’⁹âŋáĩâļī Ęļáĩ’áĩ˜ áķ áĩ’áĩ’ËĄ!" Ęļáĩ‰ËĄËĄáĩ‰áĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩƒËĒ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩ—áĩ’áĩ’áĩ ʰ⁹ËĒ ËĒáĩ’áķœáĩ áĩ’áķ áķ â€§ áīĩáĩ—ËĒ ʰ⁹ËĒ áĩ’Ę·âŋ Ę·áĩƒĘļ áĩ’áķ  ËĒĘ°áĩ’ʷ⁹âŋáĩ Ę°áĩ‰ áķœáĩƒĘģáĩ‰ËĒ áīĩ áĩáĩ˜áĩ‰ËĒËĒ‧ áĩ‚áĩ‰ áĩáĩ’áĩ— ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ ËĒáĩ’áĩáĩ‰ ⁹áķœáĩ‰ áĩ˜âŋáĩ—⁹˥ áķ áĩ‰ËĄáĩ— áĩ‡áĩ‰áĩ—áĩ—áĩ‰Ęģ‧ áĩ€Ę°áĩ‰ áĩ–áĩ‰áĩ—ËĒ áķœáĩƒáĩáĩ‰ ⁹âŋËĒ⁹áĩˆáĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ ËĒáĩ–áĩ’áĩ— áĩáĩƒáĩ›áĩ‰ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ ËĒáĩ’áĩáĩ‰ áĩâąËĒËĒáĩ‰ËĒ‧ "áīąáĩƒËĒĘļâļī áĩ‡áĩ’Ęļ!" áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ áĩ—áĩ‰ËĄËĄâąâŋáĩ ËĒáĩ–áĩ’áĩ—âļī Ę°áĩ’ËĄáĩˆâąâŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩƒáĩáĩ’áĩ‰áĩ‡áĩƒâ€§ áīšáĩ’Ę· Ę°áĩ‰'ËĒ âŋáĩ’áĩ— áĩáĩ˜áķœĘ° áĩ’áķ  áĩƒ Ę°áĩ˜áĩáĩáĩ‰Ęģâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— ËĒâŋáĩ˜áĩáĩËĄáĩ‰ËĒ ʷ⁹áĩ—Ę° ËĒáĩ–áĩ’áĩ—; Ę°áĩ‰ âŋáĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ–áĩ‰áĩ’áĩ–ËĄáĩ‰âļī áĩƒáĩ— ËĄáĩ‰áĩƒËĒáĩ— âŋáĩ’áĩ— áķ áĩ’Ęģ ËĄáĩ‰âŋáĩáĩ—Ę° áĩ’áķ  áĩ—⁹áĩáĩ‰â€§ áīĩ áĩâŋáĩ‰Ę· âŋáĩ’áĩ— áĩ—áĩ’ ËĒáĩ˜áĩáĩáĩ‰ËĒáĩ— áĩƒ áĩ‡áĩ’áĩƒĘģáĩˆ áĩáĩƒáĩáĩ‰âļī áĩâŋáĩ’ʷ⁹âŋáĩ áĩĘļ Ę°áĩ˜ËĒáĩ‡áĩƒâŋáĩˆËĒ áķœáĩ’áĩáĩ–áĩ‰áĩ—⁹áĩ—⁹áĩ›áĩ‰ âŋáĩƒáĩ—áĩ˜Ęģáĩ‰â€§ áīĩ Ę·áĩƒËĒ áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—áĩ’ áĩáĩƒáĩáĩ‰ ËĒáĩ’áĩáĩ‰ áķ áĩ’áĩ’áĩˆ Ę·Ę°áĩ‰âŋ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ Ę°áĩ‰ËĄáĩˆ áĩ˜áĩ– áĩƒ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļ‧ "áīĩ áĩâŋáĩ’Ę· Ęļáĩ’áĩ˜'áĩˆ ˥⁹áĩáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩƒâŋáĩƒËĄĘļËĒáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ Ęģáĩ‰áķœâąáĩ–áĩ‰âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áīĩ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄ Ęļáĩ’áĩ˜ ËĒĘ°áĩ’áĩ˜ËĄáĩˆ áĩƒáĩ— ËĄáĩ‰áĩƒËĒáĩ— áĩáĩ‰áĩ— áĩƒ áĩ—áĩƒËĒáĩ—áĩ‰ áĩ’áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ áĩˆáĩ‰ËĄâąáķœâąáĩ’áĩ˜ËĒâŋáĩ‰ËĒËĒ‧" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ ËĒáĩƒâąáĩˆâ€§ "áīŪáĩ˜áĩ— ⁹áķ  áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧‧‧" "áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ âŋáĩ’áĩ— Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰; áĩ‡áĩ‰ËĒ⁹áĩˆáĩ‰ËĒâļī Ę·áĩ‰'Ęģáĩ‰ áĩ’âŋËĄĘļ áĩ‰áĩƒáĩ—⁹âŋáĩ ⁹áĩ—âļī âŋáĩ’áĩ— Ęģáĩ‰áĩ›áĩ‰áĩƒËĄâąâŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áķ áĩ’Ęģáĩáĩ˜ËĄáĩƒ!" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ ʰ⁹áĩâļī áĩâŋáĩ’ʷ⁹âŋáĩ Ę°áĩ‰'ËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ’âŋËĄĘļ áĩ–áĩ‰ĘģËĒáĩ’âŋ áĩ‡áĩƒĘģâŋáĩ‰áĩˆ áķ áĩ’Ęģ ˥⁹áķ áĩ‰â€§ áĩ€Ę°áĩ‰Ęļ ËĒáĩ–˥⁹áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļâļī áĩ‰áĩƒáĩ—⁹âŋáĩ áĩ‰áĩ›áĩ‰ĘģĘļ ËĄáĩƒËĒáĩ— áĩáĩ’ĘģËĒáĩ‰ËĄ! "áĩ€Ę°áĩƒâŋáĩ Ęļáĩ’áĩ˜ ËĒáĩ’ áĩáĩ˜áķœĘ° áĩâąáĩˆâ€§â€§â€§" áīĩ ËĒáĩƒĘ· Ę°áĩ’Ę· ËĒ⁹âŋáķœáĩ‰Ęģáĩ‰ Ę°áĩ‰'ËĒ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩĘģáĩƒáĩ—⁹áĩ—áĩ˜áĩˆáĩ‰âļī áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ ĘģáĩƒĘģáĩ‰ËĄĘļ ËĒáĩ’ áĩƒáķ áķ áĩ‰áķœáĩ—⁹áĩ’âŋáĩƒáĩ—áĩ‰ËĄĘļ ËĒĘ°áĩ’Ę·ËĒ áĩƒáĩ–áĩ–Ęģáĩ‰áķœâąáĩƒáĩ—⁹áĩ’âŋ‧ end Pt. 1 to be cont.
𝒄𝒖𝒕𝒆 𝒐𝒗𝒆𝒓𝒍𝒐𝒂𝒅
áĩ€âąáĩáĩ‰ áĩƒáķ áĩ—áĩ‰Ęģ áĩ—⁹áĩáĩ‰ pt. 2 â―ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū Ę·áĩƒĘģâŋ⁹âŋáĩ áķ áĩ’Ęģ áĩ›âąáĩ’ËĄáĩ‰âŋáĩ—, áĩ˜áĩ–ËĒáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ áīąáĩ›áĩ‰âŋ áĩƒËĒ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩƒáĩ‡ËĄáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩáĩ’ Ę°áĩ’áĩáĩ‰ Ę°áĩ‰ áĩáĩ‰áĩ–áĩ— áĩáĩ’⁹âŋáĩ áĩ‡áĩƒáķœáĩ áķ áĩ’Ęģ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ‧ áīīáĩ‰ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ–áĩ‰ĘģËĒáĩ’âŋáĩƒËĄËĄĘļâļī áĩ—áĩ’ áķ âąâŋáĩˆ áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áķœáĩƒËĄËĄáĩ‰áĩˆ Ę°áĩ‰Ęģ áĩ‡áĩ‰áķ áĩ’Ęģáĩ‰â€§ áīĩáĩ—'ËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩáĩ’Ęģâŋ⁹âŋáĩ áĩƒáķ áĩ—áĩ‰Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩ‰áĩƒ Ęģʰ⁹âŋáĩ’áķœáĩ‰Ęģáĩ’ËĒ áĩƒáĩ—áĩ—áĩƒáķœáĩâļī Ę·Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĒáĩƒáĩ›áĩ‰áĩˆ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ˥⁹áķ áĩ‰ áĩ‡Ęļ ËĒáĩƒáķœĘģ⁹áķ âąáķœâąâŋáĩ ʰ⁹ËĒ‧‧‧ "áīĩ ËĒáĩ‰áĩ‰ Ęļáĩ’áĩ˜'áĩ›áĩ‰ Ęģáĩ‰áĩ—áĩ˜Ęģâŋáĩ‰áĩˆ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧‧‧" "áīĩ Ęēáĩ˜ËĒáĩ— Ę·áĩƒâŋâŋáĩƒ ËĒáĩ‰áĩ‰ áĩ—áĩ’ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ‧" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒáĩ— Ęģ⁹áĩĘ°áĩ— áĩ‡Ęļ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ ËĒ⁹áĩˆáĩ‰â€§ "ᔆʰáĩ‰ËĄáĩˆáĩ’âŋ áĩ–ËĄáĩ‰áĩƒËĒáĩ‰â€§â€§â€§" áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ—Ęģ⁹áĩ‰áĩˆ âŋáĩ’áĩ— áĩ—áĩ’ ËĒáĩ’áĩ‡â€§ "áīĩ Ę·áĩ’áĩ˜ËĄáĩˆâŋ'áĩ— áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ áĩ‡áĩ‰ áĩáĩƒáĩˆ ⁹áķ  ⁹áĩ—'ËĒ áĩƒâŋáĩ’áĩ—Ę°áĩ‰Ęģ áĩ–ËĄáĩƒâŋ áĩ’áķ  Ęļáĩ’áĩ˜ĘģËĒ; áīĩ Ęēáĩ˜ËĒáĩ— Ę·áĩƒâŋâŋáĩƒ áĩâŋáĩ’Ę· Ęļáĩ‰ËĄËĄ áĩ‡áĩ‰ áķ âąâŋáĩ‰! áīĩáķ  Ęļáĩ’áĩ˜ áķœáĩƒâŋ Ę°áĩ‰áĩƒĘģ áĩáĩ‰ áĩâąáĩ›áĩ‰ áĩáĩ‰ áĩƒ ËĒ⁹áĩâŋ‧‧‧" áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ’áķ  áķœáĩ’áĩ˜ĘģËĒáĩ‰ áĩˆâąáĩˆâŋ'áĩ— Ęģáĩ‰ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩˆ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒ˥⁹áĩĘ°áĩ—áĩ‰ËĒáĩ—‧ "áīĩ'áĩˆ áĩ‡áĩ‰ Ę°áĩƒáĩ–áĩ–Ęļ ⁹áķ  Ęļáĩ’áĩ˜ ⁹âŋËĒáĩ˜ËĄáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩáĩ‰! Ęļáĩ’áĩ˜ áĩâŋáĩ’Ę·âļī Ęļáĩ’áĩ˜Ęģ ʷ⁹áķ áĩ‰ áĩâąËĒËĒáĩ‰ËĒ Ęļáĩ’áĩ˜; Ę·áĩ‰ áĩƒËĄËĄ áĩˆáĩ’‧‧‧" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áķœáĩƒËĄËĄáĩ‰áĩˆ ʰ⁹ËĒ áĩ‰áĩáĩ–ËĄáĩ’Ęļáĩ‰áĩ‰ËĒ áĩ—áĩ’ áķœËĄáĩ’ËĒáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩĘģáĩ˜ËĒáĩ—Ęļ áĩĘģáĩƒáĩ‡ áĩƒâŋáĩˆ ËĄáĩ‰áĩƒáĩ›áĩ‰ ⁹áĩ— áĩƒËĒ ËĒáĩ˜áķœĘ° áĩ˜âŋáĩ—⁹˥ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ ËĒáĩ—áĩƒáĩ—áĩ‰ ËĒáĩ’áĩáĩ‰Ę°áĩ’Ę· áķœĘ°áĩƒâŋáĩáĩ‰ËĒ‧ "Ęļáĩ’áĩ˜ âŋáĩ‰áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ áĩ–ËĄáĩƒâŋâŋ⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ áĩˆáĩ’áĩâąâŋáĩƒáĩ—áĩ‰âļī âŋáĩ’áĩ— áĩ‡áĩ‰ ⁹âŋ áķœĘģ⁹áĩ—⁹áķœáĩƒËĄ áķœáĩ’âŋáĩˆâąáĩ—⁹áĩ’âŋ!" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ—Ę°áĩƒâŋáĩáĩ‰áĩˆ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœËĄâąâŋ⁹áķœâąáĩƒâŋ áĩƒâŋáĩˆ ËĄáĩ‰áķ áĩ— áķ áĩ’Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩˆáĩƒĘļ‧ áīŪáĩ˜áĩ— Ęēáĩ˜ËĒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ âŋáĩ‰ËĢáĩ— áĩˆáĩƒĘļ Ę°áĩ’Ę·áĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģâļī áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩˆâąáĩˆâŋ'áĩ— áķœáĩ’áĩáĩ‰ áĩ‰áĩáĩ–áĩ—Ęļ Ę°áĩƒâŋáĩˆáĩ‰áĩˆ; Ę°áĩ‰ áĩ‡Ęģáĩ’áĩ˜áĩĘ°áĩ— áĩƒ ËĒáĩ—áĩ˜áķ áķ áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’Ęļ áĩ—áĩ‰áĩˆáĩˆĘļ áĩ‡áĩ‰áĩƒĘģ áķ Ęģáĩ’áĩ áĩ—Ę°áĩ‰âąĘģ áķœĘ°âąËĄáĩˆĘ°áĩ’áĩ’áĩˆâļī áķœáĩƒËĄËĄáĩ‰áĩˆ áķœáĩ’âŋáķ áĩ‰ËĒËĒ⁹áĩ’âŋ áĩ‡áĩ‰áĩƒĘģ‧ áīīáĩ‰ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— áķœáĩ’âŋáķ áĩ‰ËĒËĒ⁹áĩ’âŋ áĩ‡áĩ‰áĩƒĘģâļī Ę·Ę°áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰âŋ áĩ–Ęģáĩ‰áĩ—áĩ‰âŋáĩˆáĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ áĩ’âŋáĩ‰ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ–Ęļ áĩ’âŋ áīūáĩƒáĩ—Ęģ⁹áķœáĩâ€§ áķœáĩ’âŋáķ áĩ‰ËĒËĒ⁹áĩ’âŋ áĩ‡áĩ‰áĩƒĘģ Ę·áĩƒËĒ Ęēáĩ˜ËĒáĩ— Ę·Ę°áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ áķœáĩƒËĄËĄáĩ‰áĩˆ ⁹áĩ—âļī áĩƒËĒ áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ áĩ‡Ęģáĩ’áĩ˜áĩĘ°áĩ— ⁹áĩ— Ę·Ę°áĩ‰âŋ ËĒáĩ—áĩƒĘļ⁹âŋáĩ áĩ’áĩ›áĩ‰Ęģ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ‰áĩƒáķœĘ° áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰Ęģ áĩƒËĒ Ęļáĩ’áĩ˜áĩ—Ę°ËĒ‧ áīŽËĄáĩ—Ę°áĩ’áĩ˜áĩĘ° Ęēáĩ˜ËĒáĩ— áĩƒ Ęģáĩ‰áĩáĩ˜ËĄáĩƒĘģ áĩ–ËĄáĩ˜ËĒʰ⁹áĩ‰âļī ⁹áĩ— ËĒáĩ—⁹˥˥ Ę°áĩ‰ËĄáĩˆ áĩ›áĩƒËĄáĩ˜áĩ‰â€§ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ’âŋËĄĘļ ËĄáĩ‰áķ áĩ— Ę·Ę°áĩ‰âŋ áĩ›âąËĒ⁹áĩ—⁹âŋáĩ Ę°áĩ’áĩ˜ĘģËĒ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩ‰âŋáĩˆáĩ‰áĩˆâ€§ áĩ‚Ę°áĩ‰âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ âŋáĩ‰ËĢáĩ— áĩˆáĩƒĘļ áķœáĩƒáĩáĩ‰âļī áĩ—Ę°áĩ‰ áķœËĄâąâŋ⁹áķœâąáĩƒâŋ áķœáĩƒËĄËĄáĩ‰áĩˆ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧ "áī·âŋáĩ’ʷ⁹âŋáĩ Ęļáĩ’áĩ˜ ËĄáĩ’áĩ’áĩáĩ‰áĩˆ áĩ’áĩ˜áĩ— áķ áĩ’Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩƒáĩ—⁹áĩ‰âŋáĩ—âļī áīĩ áĩ—Ę°áĩ’áĩ˜áĩĘ°áĩ— Ęļáĩ’áĩ˜'áĩˆ Ę·áĩƒâŋáĩ— áĩ—áĩ’ ËĒáĩ‰áĩ‰ ʰ⁹áĩâ€§ áīĩáķ  ËĒáĩ’ Ęļáĩ’áĩ˜ âŋáĩ‰áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ Ę°áĩ˜ĘģĘģĘļ‧" áīĩËĒ Ę°áĩ‰â€§â€§â€§" "ᔆⁱĘģâļī áĩ—Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰'ËĒ âŋáĩ’ áĩ—⁹áĩáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩ‰ËĢáĩ–ËĄáĩƒâąâŋ ʰ⁹ËĒ ËĒáĩ—áĩƒáĩ—áĩ‰; ⁹áķ  Ęļáĩ’áĩ˜ áĩáĩ’ âŋáĩ’Ę·âļī Ęļáĩ’áĩ˜ áĩâąáĩĘ°áĩ— Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ Ęēáĩ˜ËĒáĩ— áĩ‰âŋáĩ’áĩ˜áĩĘ° áĩ—⁹áĩáĩ‰ áĩ—áĩ’ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩ’âŋáĩ‰ áĩáĩ’Ęģáĩ‰ áĩáĩ’áĩáĩ‰âŋáĩ— áĩƒËĄáĩ’âŋáĩ‰ ʷ⁹áĩ—Ę° ʰ⁹áĩâ€§â€§â€§" to be cont. Pt. 3
áĩ€âąáĩáĩ‰ áĩƒáķ áĩ—áĩ‰Ęģ áĩ—⁹áĩáĩ‰ pt. 3 â―ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū Ę·áĩƒĘģâŋ⁹âŋáĩ áķ áĩ’Ęģ áĩ›âąáĩ’ËĄáĩ‰âŋáĩ—, áĩ˜áĩ–ËĒáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ áĩ‚Ę°áĩ‰âŋáķœáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœËĄâąâŋ⁹áķœâąáĩƒâŋ áķœáĩƒËĄËĄáĩ‰áĩˆâļī áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ęģáĩ˜ËĒĘ°áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę°áĩ‰áĩƒËĄáĩ—Ę° áķœáĩ‰âŋáĩ—Ęģáĩ‰âļī ËĒáķœáĩƒĘģáĩ‰áĩˆ áķ áĩ’Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩ’ĘģËĒáĩ—‧ "áīĩ áķœáĩƒáĩáĩ‰â€§â€§â€§" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒĘ· áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĒáĩ—⁹˥˥ ˥⁹áĩáĩ– ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ—Ę°áĩ‰âąĘģ áķœáĩ’âŋáķ áĩ‰ËĒËĒ áĩƒ áĩ‡áĩ‰áĩƒĘģ Ęģ⁹áĩĘ°áĩ— áĩ‡Ęļ ʰ⁹áĩâ€§ "áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒâļī Ę·áĩ‰ áĩ’âŋËĄĘļ áĩˆáĩ’ ⁹áĩ— áĩƒËĒ áĩƒ ËĄáĩƒËĒáĩ— Ęģáĩ‰ËĒáĩ’Ęģáĩ—âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— ⁹áķ  Ę°áĩ‰'ËĒ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ áĩáĩ’⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ˜Ęģáĩ›âąáĩ›áĩ‰ Ę·áĩ‰ âŋáĩ‰áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩ—áĩƒáĩáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ Ęģ⁹ËĒáĩ; ⁹áĩ—'ËĄËĄ áĩ‰âąáĩ—Ę°áĩ‰Ęģ Ę°áĩ‰ËĄáĩ– ʰ⁹áĩâļī áĩ’Ęģ ⁹áĩ— áĩâąáĩĘ°áĩ— áĩ‡áĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‰âŋáĩˆâ€§â€§â€§" "áīĩ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ—‧‧‧" "ᔆáĩ’áĩáĩ‰áĩ—⁹áĩáĩ‰ËĒ ⁹áĩ— Ę·áĩ’ĘģáĩËĒâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰Ęģ áĩ—⁹áĩáĩ‰ËĒ ⁹áĩ— áķœáĩƒâŋ ⁹ĘģĘģáĩ‰áĩ›áĩ‰ĘģËĒ⁹áĩ‡ËĄĘļ áĩ’áĩ›áĩ‰ĘģĘ·Ę°áĩ‰ËĄáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩƒáĩ—⁹áĩ‰âŋáĩ—‧ áīąáĩ›áĩ‰âŋ ⁹áķ  ⁹áĩ— Ę·áĩ’ĘģáĩËĒâļī áĩ—Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰'ËĒ ËĒáĩ—⁹˥˥ âŋáĩ’ áĩáĩ˜áĩƒĘģáĩƒâŋáĩ—áĩ‰áĩ‰ Ę°áĩ‰ ʷ⁹˥˥ áĩ‡áĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩƒáĩáĩ‰â€§â€§â€§" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ‡ËĄâąâŋáĩáĩ‰áĩˆâ€§ "áīŽáĩâŋáĩ‰ËĒ⁹áĩƒ ʷ⁹˥˥ áĩ’áķœáķœáĩ˜Ęģâļī áĩƒËĒËĒáĩ˜áĩâąâŋáĩ Ę°áĩ‰ ËĒáĩ˜Ęģáĩ›âąáĩ›áĩ‰ËĒ; áĩ—áĩ’ Ę·Ę°áĩƒáĩ— áĩ‰ËĢáĩ—áĩ‰âŋáĩ—âļī áĩ’âŋËĄĘļ áĩ—⁹áĩáĩ‰ ʷ⁹˥˥ áĩ—áĩ‰ËĄËĄâ€§ áīī⁹ËĒ áĩáĩ‰áĩáĩ’ĘģĘļ áĩâąáĩĘ°áĩ— áķœáĩ’áĩáĩ‰ áĩ‡áĩƒáķœáĩ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋáĩ—áĩ˜áĩƒËĄËĄĘļâļī Ęļáĩ’áĩ˜'ËĄËĄ áĩâŋáĩ’Ę· ʷ⁹áĩ—ʰ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‰âŋáĩˆ áĩ’áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩ‰áĩ‰áĩâ€§ áĩ‚Ę°áĩƒáĩ—'ËĒ áĩáĩ’⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ Ę°áĩƒáĩ–áĩ–áĩ‰âŋ ⁹ËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩáĩ‰áĩˆâąáķœâąâŋáĩ‰ ʷ⁹˥˥ ËĒáĩ—áĩƒáĩ‡âąËĄâąËĒáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‡Ęģáĩƒâąâŋâļī áĩƒâŋáĩˆ Ę°áĩ‰'áĩˆ áĩ‡áĩ‰ áĩ‡ĘģáĩƒÄąâŋ áĩˆáĩ‰ĖáĩƒĖáĩˆ ⁹áķ  Ę·áĩ‰ Ę·áĩƒâąáĩ— áĩáĩ˜áķœĘ° ËĄáĩ’âŋáĩáĩ‰Ęģ‧‧‧" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ęģáĩ‰áĩ–áĩ‰áĩƒáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·Ę°áĩ’ËĄáĩ‰ áĩ—ʰ⁹âŋáĩ áĩ’âŋáķœáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœËĄâąâŋ⁹áķœâąáĩƒâŋ áĩáĩƒáĩ›áĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰áĩ ËĒáĩ–áĩƒáķœáĩ‰â€§ "áĩ‚Ę°áĩƒáĩ—áĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ Ę°áĩƒáĩ–áĩ–áĩ‰âŋËĒâļī áīĩ Ę·áĩƒâŋáĩ— Ęļáĩ’áĩ˜ áĩ—áĩ’ áĩâŋáĩ’Ę· áīĩ áķœáĩƒĘģáĩ‰ áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— Ęļáĩ’áĩ˜ áĩƒâŋáĩˆ âŋáĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ áĩáĩ‰áĩƒâŋáĩ— áķ áĩ’Ęģ áĩƒâŋĘļáĩ—ʰ⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ Ę°áĩƒáĩ–áĩ–áĩ‰âŋ áĩ—áĩ’ Ęļáĩ’áĩ˜â€§" áīŽáĩ— áķ âąĘģËĒáĩ—âļī áĩ‰áĩ›áĩ‰ĘģĘļáĩ—ʰ⁹âŋáĩ Ę·áĩƒËĒ áĩˆáĩƒĘģáĩâļī áĩáĩƒáķœĘ°âąâŋáĩ‰ĘģĘļ áĩ‡áĩ‰áĩ‰áĩ–⁹âŋáĩ âŋáĩ’⁹ËĒáĩ‰ËĒ áĩ‰áķœĘ°áĩ’⁹âŋáĩ áĩ‡áĩ˜áĩ— áĩĘģáĩƒáĩˆáĩ˜áĩƒËĄËĄĘļ áĩáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ ËĄáĩ’áĩ˜áĩˆáĩ‰Ęģ‧ áĩ€Ę°áĩ‰ áķœËĄâąâŋ⁹áķœâąáĩƒâŋ áĩˆâąáĩˆâŋ'áĩ— Ę·áĩƒâŋáĩ— áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ’áĩáĩ‡áĩƒĘģáĩˆ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩˆáĩƒáķŧáĩ‰áĩˆ áĩ–áĩƒáĩ—⁹áĩ‰âŋáĩ— áĩ’áĩ›áĩ‰ĘģĘ·Ę°áĩ‰ËĄáĩâąâŋáĩËĄĘļâļī Ęļáĩ‰áĩ— Ę°áĩ‰ âŋáĩ’áĩ—⁹áķœáĩ‰áĩˆ ʰ⁹áĩ Ęģáĩ‰áĩ›âąáĩ›âąâŋáĩâ€§ áĩ€Ę°áĩ‰ áķ âąĘģËĒáĩ— áĩ—ʰ⁹âŋáĩ Ę°áĩ‰ áķœáĩ’áĩ˜ËĄáĩˆ áĩ—áĩ‰ËĄËĄ áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ ËĄáĩ’áĩ’áĩáĩ‰áĩˆ áĩƒĘģáĩ’áĩ˜âŋáĩˆ Ę·áĩƒËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœáĩ’âŋáķ áĩ‰ËĒËĒ áĩƒ áĩ‡áĩ‰áĩƒĘģâļī áĩƒáķ áĩ—áĩ‰Ęģ ʰ⁹ËĒ áĩ‰Ęļáĩ‰ áĩƒáĩˆĘēáĩ˜ËĒáĩ—áĩ‰áĩˆâ€§ "áīī⁹; Ęļáĩ’áĩ˜'Ęģáĩ‰ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ Ę°áĩ‰áĩƒËĄáĩ—Ę° áķœáĩ‰âŋáĩ—Ęģáĩ‰â€§â€§â€§" ᔆáĩ‰áĩ‰âąâŋáĩ Ę°áĩ‰ ËĒáĩ˜Ęģáĩ›âąáĩ›áĩ‰ËĒâļī Ę°áĩ‰ Ę·áĩƒâŋáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ âŋáĩ’áĩ—⁹áķ Ęļ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧ "áīĩ áĩƒáĩ áĩËĄáĩƒáĩˆ Ęļáĩ’áĩ˜ áķœáĩƒáĩáĩ‰ áĩ’áĩ˜áĩ—‧‧‧" áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĒáĩ—ĘģáĩƒâąáĩĘ°áĩ—áĩ‰âŋËĒ ʰ⁹áĩËĒáĩ‰ËĄáķ  áĩ˜áĩ–âļī ⁹âŋáĩ—áĩ‰ĘģĘģáĩ˜áĩ–áĩ—⁹âŋáĩâ€§ "áĩ‚Ę°áĩƒáĩ—'ËĒ Ę°áĩƒáĩ–áĩ–áĩ‰âŋ⁹âŋáĩâ€§â€§â€§" "Ęļáĩ’áĩ˜ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩƒ áĩ›âąËĒ⁹áĩ—áĩ’Ęģ; áīĩ'áĩ ËĒáĩ˜Ęģáĩ‰ Ę°áĩ‰ áķœáĩƒâŋ Ę°áĩ‰ËĄáĩ– Ęļáĩ’áĩ˜ Ęģáĩ‰áĩáĩƒâąâŋ‧‧‧" "áīĩ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— áĩâŋáĩ’Ę· ʷʰ‧‧‧" "áīĩ'ËĄËĄ áĩ‡áĩ‰ áĩ‡áĩƒáķœáĩ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ›âąËĒ⁹áĩ—áĩ’Ęģ‧" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒĘ· áĩ—Ę°áĩ‰ áķœËĄâąâŋ⁹áķœâąáĩƒâŋ áķ âąâŋáĩƒËĄËĄĘļ‧ "áīīáĩ‰'ËĒ áĩáĩ’⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ ˥⁹áĩ›áĩ‰âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— ⁹ËĒ áķœáĩ’âŋáķ áĩ˜ËĒáĩ‰áĩˆâ€§ ᔆáĩ—⁹˥˥ áķœáĩƒâŋ âŋáĩ’áĩ— áĩ—áĩ‰ËĄËĄ Ę·Ę°áĩƒáĩ— Ę°áĩ‰'áĩˆ Ęģáĩ‰áĩáĩ‰áĩáĩ‡áĩ‰Ęģ‧‧‧" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩƒâŋáĩˆ áķ áĩ’ËĄËĄáĩ’Ę·áĩ‰áĩˆ ʰ⁹áĩ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩƒĘģáĩ‰áĩƒ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ Ęģáĩ‰áķœáĩ’áĩ›áĩ‰Ęģ⁹âŋáĩ ⁹âŋ‧‧‧ to be cont. Pt. 4
áĩ€âąáĩáĩ‰ áĩƒáķ áĩ—áĩ‰Ęģ áĩ—⁹áĩáĩ‰ pt. 4 â―ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū Ę·áĩƒĘģâŋ⁹âŋáĩ áķ áĩ’Ęģ áĩ›âąáĩ’ËĄáĩ‰âŋáĩ—, áĩ˜áĩ–ËĒáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ "áīĩ'ËĄËĄ ËĄáĩ‰áĩƒáĩ›áĩ‰ Ęļáĩ’áĩ˜ áĩ—áĩ’ áĩ—áĩƒËĄáĩâ€§" áĩ€Ę°áĩ‰ áķœËĄâąâŋ⁹áķœâąáĩƒâŋ ËĄáĩ‰áķ áĩ— áĩ—áĩ’ áķœáĩƒËĄËĄ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ‧ "ᔆáĩ’âļī áīĩ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— áĩâŋáĩ’Ę· Ę·Ę°áĩƒáĩ— Ęļáĩ’áĩ˜ Ęģáĩ‰áķœáĩƒËĄËĄ áķ Ęģáĩ’áĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰Ęģ áĩˆáĩƒĘļâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áīĩ Ę·áĩƒâŋáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩ–Ęģáĩ’áĩ–áĩ‰ĘģËĄĘļ áĩ—Ę°áĩƒâŋáĩ Ęļáĩ’áĩ˜â€§â€§â€§" "áķ áĩ’Ęģ Ę·Ę°áĩƒáĩ—?" "áĩ‚áĩ‰ËĄËĄ áīĩáĩ âŋáĩ’áĩ— áĩ‰ËĢáĩƒáķœáĩ—ËĄĘļ ËĒáĩ˜Ęģáĩ‰ ⁹áķ  Ęļáĩ’áĩ˜ Ęģáĩ‰áĩáĩ‰áĩáĩ‡áĩ‰Ęģ áĩ‡áĩ˜áĩ— áīĩ áĩ‰âŋáķœáĩ’áĩ˜âŋáĩ—áĩ‰Ęģáĩ‰áĩˆ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩ‰áĩƒ Ęģʰ⁹âŋáĩ’áķœáĩ‰Ęģáĩ’ËĒ Ę·Ę°áĩ’'ËĒ âŋáĩ’Ę· áĩ‡áĩ‰âąâŋáĩ áĩ‡Ęļ áĩ—Ę°áĩ‰ áķŧáĩ’áĩ’‧‧‧" ᔆáĩ—⁹˥˥ ËĄáĩ’áĩ’áĩâąâŋáĩ áĩ‡ËĄáĩƒâŋáĩ ËĄáĩ’áĩ’áĩâļī áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĄáĩƒáĩ˜áĩĘ°áĩ‰áĩˆ âŋáĩ‰Ęģáĩ›áĩ’áĩ˜ËĒËĄĘļ âŋáĩ’áĩ— Ę·áĩƒâŋáĩ—⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ áĩáĩƒáĩáĩ‰ áĩ˜âŋáķœáĩ’áĩáķ áĩ’Ęģáĩ—áĩƒáĩ‡ËĄáĩ‰â€§ "áīĩ áĩ‡Ęģáĩ’áĩ˜áĩĘ°áĩ— Ęļáĩ’áĩ˜ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩ—áĩ˜áķ áķ áĩ‰áĩˆ áĩ‡áĩ‰áĩƒĘģ‧‧‧" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩáĩ‰ËĒáĩ—áĩ˜Ęģáĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ ⁹áĩ— áĩƒËĒ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĄáĩ’áĩ’áĩáĩ‰áĩˆâ€§ "áīļ⁹ËĒáĩ—áĩ‰âŋ áīĩ áķœËĄáĩ’ËĒáĩ‰áĩˆ áĩáĩ‰ Ęģáĩ‰ËĒáĩ—áĩƒáĩ˜Ęģáĩƒâŋáĩ— áĩƒâŋáĩˆ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— áĩâŋáĩ’Ę· ⁹áķ  Ęļáĩ’áĩ˜ áĩâąâŋáĩˆ Ę·Ę°áĩƒáĩ—‧‧‧" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ę·áĩƒâŋáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áķœáĩ’âŋâŋáĩ‰áķœáĩ— áĩ—áĩƒËĄáĩ áĩ—áĩ’ ʰ⁹áĩâ€§ "áīŋáĩ‰áĩáĩ‰áĩáĩ‡áĩ‰Ęģ Ę·Ę°áĩ‰âŋ Ę·áĩ‰ áĩ–ËĄáĩƒĘļáĩ‰áĩˆ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ—áĩ‰áĩˆáĩˆĘļ? '♩âŧâŧáĩƒâŋáĩˆ áĩ—Ę°áĩƒáĩ—'ËĒ Ę·Ę°Ęļ Ęļáĩ’áĩ˜'Ęģáĩ‰ áĩĘļ áķœáĩ’áĩ’áĩâąáĩ‰âŧ Ę·áĩ’áĩ’áĩâąáĩ‰ áĩ—áĩ‰áĩˆáĩˆĘļ áĩ‡áĩ‰áĩƒĘģ!♩' áĩ‚áĩ‰'áĩˆ ËĒ⁹âŋáĩ ⁹áĩ— áĩ˜âŋáĩ—⁹˥ Ę·áĩ‰ Ę·áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ áĩ—‧‧‧" "áīĩ Ęēáĩ˜ËĒáĩ— áĩâŋáĩ’Ę· áīĩ'áĩ Ę°áĩ˜âŋáĩĘģĘļ‧‧‧" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĄáĩ‰áķ áĩ—âļī áĩ—Ę°áĩƒâŋáĩâąâŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœËĄâąâŋ⁹áķœâąáĩƒâŋ‧ áīūáĩ‰ĘģĘ°áĩƒáĩ–ËĒ ⁹áķ  áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ âŋáĩ’ áĩ–Ęģ⁹áĩ’Ęģ áĩâŋáĩ’Ę·ËĄáĩ‰áĩˆáĩáĩ‰âļī ËĒáĩ—áĩƒĘģáĩ—⁹âŋáĩ áĩ’áĩ›áĩ‰Ęģ áķœËĄáĩ‰áĩƒâŋ? áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áķœáĩƒËĄËĄáĩ‰áĩˆ ʰ⁹ËĒ áĩ‰áĩáĩ–ËĄáĩ’Ęļáĩ‰áĩ‰ËĒ áĩ—áĩ’ áĩ—áĩ‰ËĄËĄ áĩ—Ę°áĩ‰áĩ Ę°áĩ‰'ËĒ áĩ’áĩ–áĩ‰âŋ áĩ—áĩ’ Ę·áĩ’Ęģáĩâ€§ áĩ€Ę°áĩ‰ âŋáĩ‰ËĢáĩ— áĩáĩ’Ęģâŋ⁹âŋáĩâļī Ę°áĩ‰ áĩˆáĩ‰áķœâąáĩˆáĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ—áĩ’áĩ– áĩ‡Ęļ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœĘ°áĩ˜áĩ áĩ‡áĩ˜áķœáĩáĩ‰áĩ— áĩ‡áĩ‰áķ áĩ’Ęģáĩ‰â€§ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ’áĩ–áĩ‰âŋáĩ‰áĩˆ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩˆáĩ’áĩ’Ęģâļī ËĄáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ ⁹âŋ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ—áĩ’‧ "áĩ€Ę°áĩ‰ áĩˆáĩ’áķœ ËĒáĩƒâąáĩˆ ⁹áķ  ʰ⁹ËĒ áĩáĩ‰áĩáĩ’ĘģĘļ'ËĒ áĩ—áĩ’ áķœáĩ’áĩáĩ‰ áĩ‡áĩƒáķœáĩâļī Ę°áĩ‰'ËĄËĄ ËĒáĩ—áĩƒĘģáĩ— áĩ—áĩ’ Ęģáĩ‰áĩáĩ‰áĩáĩ‡áĩ‰Ęģ áĩ‡Ęļ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩ‰áĩ‰áĩáĩ‰âŋáĩˆâ€§" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ‰ËĢáĩ–ËĄáĩƒâąâŋáĩ‰áĩˆâ€§ áīīáĩ‰ ËĒáĩƒĘ· áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‡áĩ‰áĩƒĘģ‧ "ᔆáĩ’ĘģĘģĘļ ⁹áķ  áīĩ áĩ–áĩ˜áĩ— Ęļáĩ’áĩ˜ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩ–áĩ’áĩ— Ęļáĩ‰ËĒáĩ—áĩ‰ĘģáĩˆáĩƒĘļ‧‧‧" áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĄáĩ’áĩ’áĩáĩ‰áĩˆ áĩ˜áĩ–‧ "áīĩ áĩáĩ’áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ—áĩ‰áĩˆáĩˆĘļ!" áīīáĩ‰ Ęģáĩ‰áĩ–˥⁹áĩ‰áĩˆâ€§ ᔆáĩ’ Ę°áĩ‰'ËĒ áĩˆáĩ‰áķ âąâŋ⁹áĩ—áĩ‰ËĄĘļ âŋáĩ’áĩ— áĩƒáķœáĩ—⁹âŋáĩ ˥⁹áĩáĩ‰ ʰ⁹áĩËĒáĩ‰ËĄáķ  Ęģ⁹áĩĘ°áĩ— âŋáĩ’Ę·âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— ⁹áĩ—'ËĒ Ę°áĩƒĘģáĩˆ áĩ—áĩ’ áĩ—áĩ‰ËĄËĄ Ęļáĩ‰áĩ— Ę·Ę°áĩƒáĩ— ʷ⁹˥˥ Ę°áĩƒáĩ–áĩ–áĩ‰âŋ‧ "áīĩ Ę°áĩ’áĩ–áĩ‰ Ęļáĩ’áĩ˜ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄ áĩ‡áĩ‰áĩ—áĩ—áĩ‰Ęģ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ‧‧‧" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒ⁹áĩĘ°áĩ‰áĩˆâļī âŋáĩ’áĩ— Ę·áĩƒâŋáĩ—⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ áĩáĩ‰áĩ— ʰ⁹ËĒ Ę°áĩ’áĩ–áĩ‰ËĒ áĩ˜áĩ– áĩ—áĩ’ ʰ⁹áĩĘ°â€§ "áīīáĩ‰'ËĒ ËĒáĩ—⁹˥˥ Ęģáĩ‰áķœáĩ’áĩ›áĩ‰Ęģ⁹âŋáĩâļī áĩƒâŋáĩˆ áīĩ áĩáĩ’áĩ—áĩ—áĩƒ Ę·áĩ’Ęģáĩ; áĩ‡Ęļáĩ‰â€§â€§â€§" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĄáĩ‰áķ áĩ—‧ to be cont. Pt. 5
áĩ€âąáĩáĩ‰ áĩƒáķ áĩ—áĩ‰Ęģ áĩ—⁹áĩáĩ‰ pt. 5 â―ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū Ę·áĩƒĘģâŋ⁹âŋáĩ áķ áĩ’Ęģ áĩ›âąáĩ’ËĄáĩ‰âŋáĩ—, áĩ˜áĩ–ËĒáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ "♩âŧâŧáĩƒâŋáĩˆ áĩ—Ę°áĩƒáĩ—'ËĒ Ę·Ę°Ęļ Ęļáĩ’áĩ˜'Ęģáĩ‰ áĩĘļ áķœáĩ’áĩ’áĩâąáĩ‰âŧĘ·áĩ’áĩ’áĩâąáĩ‰ áĩ—áĩ‰áĩˆáĩˆĘļ áĩ‡áĩ‰áĩƒĘģ!♩" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒ⁹âŋáĩËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩ’âŋáĩ Ę°áĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áķœáĩƒáĩáĩ‰ áĩ˜áĩ– ʷ⁹áĩ—Ę° áĩƒËĒ áķœĘ°âąËĄáĩˆĘģáĩ‰âŋ‧ áīīáĩ‰ áķœáĩƒáĩáĩ‰ áĩƒáķ áĩ—áĩ‰Ęģ Ę·áĩ’Ęģáĩ áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœĘ°áĩ˜áĩ áĩ‡áĩ˜áķœáĩáĩ‰áĩ—‧ "áīīáĩ‰'ËĒ ËĒËĄáĩ‰áĩ‰áĩ–⁹âŋáĩ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ—Ę°áĩ‰ ˥⁹áĩ—áĩ—ËĄáĩ‰ áĩ‡áĩ‰áĩƒĘģ‧‧‧" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧ "áīŽâŋĘļ ⁹áĩáĩ–Ęģáĩ’áĩ›áĩ‰áĩáĩ‰âŋáĩ— áĩ—áĩ’áĩˆáĩƒĘļ?" "áĩ‚áĩ‰ËĄËĄâļī Ę°áĩ‰ áĩˆâąáĩˆ áĩƒËĒáĩ ⁹áķ  Ęļáĩ’áĩ˜'áĩˆ áĩ›âąËĒ⁹áĩ—‧‧‧" "áīĩ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— Ę·áĩƒâŋâŋáĩƒ áĩˆâąËĒáĩ—áĩ˜Ęģáĩ‡ ʰ⁹áĩ ⁹áķ  Ę°áĩ‰'ËĒ áĩáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ Ęģáĩ‰ËĒáĩ—; áīĩ áķœáĩƒâŋ áķœĘ°áĩ‰áķœáĩ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩ‰áĩ‰áĩáĩ‰âŋáĩˆâ€§â€§â€§" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ á‘Ŧáĩ˜âąáĩ‰áĩ—ËĄĘļ ⁹âŋáķ áĩ’Ęģáĩáĩ‰áĩˆ Ę°áĩ‰Ęģ ËĒáĩ‰áĩ‰âąâŋáĩ ʰ⁹áĩ ËĒâŋáĩ’Ęģ⁹âŋáĩ/áĩˆĘģáĩ’áĩ’˥⁹âŋáĩ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰âąĘģ áĩ‡áĩ‰áĩƒĘģ‧ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩáĩƒáĩ›áĩ‰ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—⁹áĩáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩáĩ‰áĩ— Ę·áĩ‰ËĄËĄ áĩ‡áĩ‰áķ áĩ’Ęģáĩ‰ ËĒáĩ‰áĩ‰âąâŋáĩ ʰ⁹áĩ áĩƒáĩáĩƒâąâŋ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩ‰áĩ‰áĩáĩ‰âŋáĩˆâ€§ "áķœáĩƒâŋ Ę·áĩ‰ ËĒ⁹âŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩ’âŋáĩâļī áĩ—áĩ’áĩáĩ‰áĩ—Ę°áĩ‰Ęģ?" "♩âŧâŧáĩƒâŋáĩˆ áĩ—Ę°áĩƒáĩ—'ËĒ Ę·Ę°Ęļ Ęļáĩ’áĩ˜'Ęģáĩ‰ áĩĘļ áķœáĩ’áĩ’áĩâąáĩ‰âŧĘ·áĩ’áĩ’áĩâąáĩ‰ áĩ—áĩ‰áĩˆáĩˆĘļ áĩ‡áĩ‰áĩƒĘģ!♩" "áī°áĩ’âŋ'áĩ— áĩáĩ‰áĩƒâŋ áĩ—áĩ’ ⁹âŋáĩ—áĩ‰ĘģĘģáĩ˜áĩ–áĩ—âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áīĩ áķœáĩƒâŋ áĩ—⁹áĩˆĘļ áĩ˜áĩ– áĩƒËĒ Ęļáĩ’áĩ˜ áķœáĩƒáĩ—áķœĘ° áĩ˜áĩ–!" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ ËĒáĩƒâąáĩˆ áĩƒáķ áĩ—áĩ‰Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ áķ âąâŋ⁹ËĒĘ°áĩ‰áĩˆâ€§ "Ęļáĩ’áĩ˜ Ę·áĩƒâŋâŋáĩƒ áĩˆáĩ’ ËĒáĩ’áĩáĩ‰ ËĒáķœâąáĩ‰âŋáķœáĩ‰?" "áīšáĩƒâļī ËĒáĩ’ĘģĘģĘļ‧‧‧" "Ęļáĩ’áĩ˜ ËĒáĩ˜Ęģáĩ‰âļī áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ? áīĩ áĩáĩ‰áĩƒâŋ‧‧‧" "Ęļáĩ’áĩ˜ áĩâŋáĩ’Ę·âļī áīĩ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄ ˥⁹áĩáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩƒËĒáĩ— Ę·áĩ‰áĩ‰áĩ Ę°áĩƒËĒ áĩáĩƒáĩˆáĩ‰ áĩĘļ áĩ—Ę°áĩ’áĩ˜áĩĘ°áĩ—ËĒ áķœËĄáĩ’áĩ˜áĩˆâ€§â€§â€§" "áīĩ áĩâŋáĩ’ʷ‧ áīĩáĩ—'ËĒ áķ âąâŋáĩ‰ áĩƒËĒ ËĄáĩ’âŋáĩ áĩƒËĒ Ęļáĩ’áĩ˜'Ęģáĩ‰ áĩáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ Ę·áĩ‰ËĄËĄ!" "áī°áĩ’ Ęļáĩ’áĩ˜ áĩâŋáĩ’Ę· Ę·Ę°áĩƒáĩ— Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩ’âŋâļī áĩ‡áĩ‰áķ áĩ’Ęģáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę°áĩ‰áĩƒËĄáĩ—Ę° áķœáĩ‰âŋáĩ—Ęģáĩ‰?" "áīŽ ËĒáĩ‰áĩƒ Ęģʰ⁹âŋáĩ’áķœáĩ‰Ęģáĩ’ËĒ áĩƒáĩ—áĩ—áĩƒáķœáĩâ€§â€§â€§" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ę·áĩƒËĒ ËĒáĩƒĘļ⁹âŋáĩâļī Ę·Ę°áĩ‰âŋ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰âŋ ËĒáĩƒáĩ— áĩˆáĩ’Ę·âŋ‧ "áĩ‚áĩƒËĒ ⁹áĩ— áĩƒáĩ— âŋ⁹áĩĘ°áĩ—?" "Ęļáĩ‰ËĒ‧‧‧" ᔆáĩ˜áĩˆáĩˆáĩ‰âŋËĄĘļ ʰ⁹ËĒ áĩáĩ‰áĩáĩ’ĘģĘļ áķ âąâŋáĩƒËĄËĄĘļ ËĒáĩ—áĩƒĘģáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩĘģáĩƒáĩˆáĩ˜áĩƒËĄËĄĘļ áķ áĩƒáĩˆáĩ‰ áĩ‡áĩƒáķœáĩ ⁹âŋ ʰ⁹ËĒ áĩáĩ‰áĩáĩ’ĘģĘļ‧ "áīĩ âŋáĩ‰áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩáĩ’ áĩ—áĩ’ áĩĘļ áĩ–ËĄáĩƒáķœáĩ‰ ⁹áķ  Ęļáĩ’áĩ˜ âŋáĩ‰áĩ‰áĩˆ áĩƒâŋĘļáĩ—ʰ⁹âŋáĩâ€§â€§â€§" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒâąáĩˆâļī áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ‡áĩƒĘģáĩ‰ËĄĘļ áĩ–áĩƒĘļ⁹âŋáĩ áĩƒâŋĘļ Ę°áĩ‰áĩ‰áĩˆâ€§ áĩ€Ę°áĩ‰ âŋáĩ‰ËĢáĩ— Ę·áĩ‰áĩ‰áĩâļī áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ę·áĩƒËĒ ⁹âŋ ʰ⁹ËĒ áĩ’áķ áķ âąáķœáĩ‰ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩĘģáĩ˜ËĒáĩ—Ęļ áĩĘģáĩƒáĩ‡ áķœáĩ’áĩ˜âŋáĩ—⁹âŋáĩ áĩáĩ’âŋáĩ‰Ęļ Ę·Ę°áĩ‰âŋ Ę°áĩ‰ ËĒáĩƒĘ· áĩáĩ’áĩ›áĩ‰áĩáĩ‰âŋáĩ— áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩˆáĩ’áĩ’Ęģ‧ áīīáĩ‰ Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩ—áĩ’ áķ âąâŋáĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī Ę·Ę°áĩ’ ËĄáĩ’áĩ’áĩáĩ‰áĩˆ áĩ‡áĩ‰áĩ—áĩ—áĩ‰Ęģ áĩ—Ę°áĩƒâŋ Ę·Ę°áĩ‰âŋ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĄáĩƒËĒáĩ— ËĒáĩƒĘ· ʰ⁹áĩ ËĄáĩƒËĒáĩ— áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩ‰áĩ‰áĩáĩ‰âŋáĩˆâ€§ "áĩ‚Ę°áĩƒáĩ—‧‧‧" "áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒâļī ⁹áķ  Ęļáĩ’áĩ˜ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— ËĄáĩ‰áĩ— áĩáĩ‰ áĩ—áĩƒáĩáĩ‰ áĩƒ áīūáĩƒáĩ—áĩ—Ęļ áĩ—Ę°áĩ‰âŋ áĩƒáĩ— ËĄáĩ‰áĩƒËĒáĩ— áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— áķœĘģáĩ˜ËĒĘ° áĩáĩ‰â€§â€§â€§" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒʷ⁹áĩ–áĩ‰áĩˆ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļ‧ "áīĩ'ËĄËĄ áĩ—áĩƒáĩáĩ‰ áĩ—ʰ⁹ËĒâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áīĩ'ËĄËĄ áĩƒËĄËĒáĩ’ ËĄáĩ‰áĩ— Ęļáĩ’áĩ˜ áĩáĩ’‧‧‧" "Ęļáĩ’áĩ˜ áĩáĩ‰áĩƒâŋ ⁹áĩ—?" "áīžáķ  áķœáĩ’áĩ˜ĘģËĒáĩ‰âļī áīĩ'áĩ Ęēáĩ˜ËĒáĩ— áĩËĄáĩƒáĩˆ Ęļáĩ’áĩ˜'Ęģáĩ‰ áĩ‡áĩ’áĩ˜âŋáķœâąâŋáĩ áĩ‡áĩƒáķœáĩ áĩ—áĩ’ Ęģáĩ˜âąâŋ⁹âŋáĩ áĩáĩ‰â€§â€§â€§" "áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰âļī áĩ—Ę°áĩƒâŋáĩ Ęļáĩ’áĩ˜ áķ áĩ’Ęģ Ę°áĩ‰ËĄáĩ–⁹âŋáĩ áĩáĩ‰ áĩƒáķ áĩ—áĩ‰Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩ‰áĩƒ Ęģʰ⁹âŋáĩ’áķœáĩ‰Ęģáĩ’ËĒ; ⁹áķ  áĩƒâŋĘļáĩ—ʰ⁹âŋáĩ ⁹âŋáĩ—⁹áĩâąáĩˆáĩƒáĩ—⁹âŋáĩ Ęļáĩ’áĩ˜ ⁹ËĒ áĩĘļ Ęēáĩ’áĩ‡âļī âŋáĩ’áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩ‰áĩƒ Ęģʰ⁹âŋáĩ’áķœáĩ‰Ęģáĩ’ËĒ!" "áīĩ ËĒĘ°áĩ’áĩ˜ËĄáĩˆ áĩ‡áĩ‰ áĩ—Ę°áĩƒâŋáĩâąâŋáĩ Ęļáĩ’áĩ˜âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áīĩ ËĒáĩ—⁹˥˥ Ę·áĩ’âŋ'áĩ— ËĄáĩ‰áĩ— Ęļáĩ’áĩ˜ áĩáĩ‰áĩ— áĩƒĘ·áĩƒĘļ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļ!" "áīĩ'áĩˆ áĩ‰ËĢáĩ–áĩ‰áķœáĩ— âŋáĩ’áĩ—ʰ⁹âŋáĩ ËĄáĩ‰ËĒËĒ!" áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĒáĩâąËĄáĩ‰áĩˆ áĩƒËĒ áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰ ËĄáĩƒáĩ˜áĩĘ°áĩ‰áĩˆâļī áĩâŋáĩ’ʷ⁹âŋáĩ áĩ‰áĩ›áĩ‰ĘģĘļ áĩ—ʰ⁹âŋáĩ Ę·áĩ’Ęģáĩáĩ‰áĩˆ áĩ’áĩ˜áĩ—‧ end finale
âˆĐ――――――âˆĐ || āŧ’꒰⁠ āū€ā―ē ï―Ąâ—ž ˔ ◟ ꒱āū€ā―ē 𐰁áķŧz | ïū‰ ïŋĢïŋĢā­Ļā­§ïŋĢïŋĢïžž ïū‰ã€€    ïžž   ||ïŋĢïŋĢ ♡ïŋĢïŋĢ ||   ïžž ïū‰||―――――――||
áĩ€âąáĩáĩ‰ áĩƒáķ áĩ—áĩ‰Ęģ áĩ—⁹áĩáĩ‰ pt. 1 â―ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū Ę·áĩƒĘģâŋ⁹âŋáĩ áķ áĩ’Ęģ áĩ›âąáĩ’ËĄáĩ‰âŋáĩ—, áĩ˜áĩ–ËĒáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ áĩ‚Ę°áĩ‰âŋ áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ę·áĩƒËĒ ˥⁹áĩ—áĩ—ËĄáĩ‰âļī Ę°áĩ‰ Ę·áĩƒËĒ áķ Ęģ⁹áĩ‰âŋáĩˆËĒ ʷ⁹áĩ—Ę° ᔆʰáĩ‰ËĄáĩˆáĩ’âŋ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ‡áĩ‰áķ áĩ’Ęģáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ áĩ‡áĩ‰áķœáĩƒáĩáĩ‰ áĩáĩ’Ęģáĩ—áĩƒËĄ áĩ‰âŋáĩ‰áĩâąáĩ‰ËĒ áĩ’âŋáķœáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩ—áĩ’ áķ áĩ’áĩ’áĩˆ ⁹âŋáĩˆáĩ˜ËĒáĩ—ĘģĘļ‧ áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰ áĩ’âŋáķœáĩ‰ ËĒáĩƒáĩ›áĩ‰áĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áķ Ęģáĩ’áĩ ËĒáĩ’áĩáĩ‰ áĩ‡áĩ˜ËĄËĄâąáĩ‰ËĒ Ę·Ę°áĩ’ áĩ—Ęģ⁹áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ—áĩ’áĩáĩ– áĩ’âŋ ʰ⁹áĩ; ⁹Ęģáĩ’âŋ⁹áķœâļī áĩƒËĒ âŋáĩ’Ę· áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩ—áĩ‰áĩ–ËĒ áĩ’âŋ ʰ⁹áĩâ€§â€§â€§ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ę°áĩƒáĩˆ áĩĘģáĩ‰áĩƒáĩ— áĩ‡áĩ˜ËĒ⁹âŋáĩ‰ËĒËĒâļī áĩ˜âŋ˥⁹áĩáĩ‰ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę·Ę°áĩ’ Ę°áĩƒËĒâŋ'áĩ— áĩƒâŋĘļ áķœáĩ˜ËĒáĩ—áĩ’áĩáĩ‰ĘģËĒ‧ áĩ€Ę°áĩ‰Ęļ áĩˆáĩ‰ËĒáĩ–⁹ËĒáĩ‰ áĩ‰áĩƒáķœĘ° áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰Ęģâļī áĩ—Ę°áĩ‰ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄâąâŋáĩ áĩáĩ˜áĩ—áĩ˜áĩƒËĄ áĩ‡áĩ‰áĩ—Ę·áĩ‰áĩ‰âŋ áĩ—Ę°áĩ‰áĩâ€§ áīŪáĩ˜áĩ— ⁹áĩ— áĩƒËĄËĄ ËĒáĩ‰áĩ‰áĩáĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áķœĘ°áĩƒâŋáĩáĩ‰ ⁹âŋ áĩƒ áĩáĩ’áĩáĩ‰âŋáĩ—âļī Ę·Ę°áĩ‰âŋ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ âŋáĩ‰áĩƒĘģËĄĘļ ËĄáĩ’ËĒáĩ— ʰ⁹ËĒ ˥⁹áķ áĩ‰â€§ áīŽ ËĒáĩ‰áĩƒ Ęģʰ⁹âŋáĩ’áķœáĩ‰Ęģáĩ’ËĒâļī ⁹áĩ— Ę·áĩƒËĒ‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĒáĩƒĘ· ⁹áĩ— áĩáĩ’ ËĒáĩ—ĘģáĩƒâąáĩĘ°áĩ— áĩ—áĩ’ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒâļī áķ áĩ˜ËĄËĄ ËĒáĩ–áĩ‰áĩ‰áĩˆâ€§ áķ áĩƒáĩˆâąâŋáĩ áĩƒáķ áĩ—áĩ‰Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩƒâŋ⁹áĩáĩƒËĄ áķ âąĘģËĒáĩ— áĩ—Ęģ⁹áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩƒáĩ—áĩ—áĩƒáķœáĩâļī áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒĘ· ʰ⁹ËĒ âŋáĩ‰áĩáĩ‰ËĒ⁹ËĒ áĩ—ĘģĘļ áĩ—áĩ’ ËĄáĩ˜Ęģáĩ‰ ⁹áĩ— áĩƒĘ·áĩƒĘļ‧ "Ęļáĩ’áĩ˜'ËĄËĄ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩáĩ‰áĩ— áĩ—Ę°Ęģáĩ’áĩ˜áĩĘ° áĩáĩ‰ áĩ‡áĩ‰áķ áĩ’Ęģáĩ‰ Ę°áĩ˜Ęģáĩ—⁹âŋáĩ ʰ⁹áĩâļī Ęģʰ⁹âŋáĩ’!" Ęļáĩ‰ËĄËĄáĩ‰áĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī áĩ‡áĩ‰âąâŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĄáĩƒËĒáĩ— áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ę°áĩ‰áĩƒĘģáĩˆ ʰ⁹áĩ áĩ‡áĩ‰áķ áĩ’Ęģáĩ‰ Ę°áĩ‰ áĩ—áĩ˜áĩáĩ‡ËĄáĩ‰áĩˆ áĩƒâŋáĩˆ áķœáĩ’ËĄËĄáĩƒáĩ–ËĒáĩ‰áĩˆ áĩ‡Ęļ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę°áĩ‰áĩƒËĄáĩ—Ę° áķœáĩ‰âŋáĩ—Ęģáĩ‰â€§ áķ âąĘģËĒáĩ— áĩ—ʰ⁹âŋáĩ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩâŋáĩ‰Ę·âļī Ę°áĩ‰ Ę·áĩƒËĒ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩƒáĩ—⁹áĩ‰âŋáĩ— ËĒáĩ˜Ęģáĩáĩ‰ĘģĘļ áĩƒĘģáĩ‰áĩƒ áĩƒËĒ áĩƒ áķœËĄâąâŋ⁹áķœâąáĩƒâŋ áķœĘ°áĩ‰áķœáĩáĩ‰áĩˆ ʰ⁹ËĒ áĩ›âąáĩ—áĩƒËĄËĒ‧ áīŽáĩ–áĩ–áĩƒĘģáĩ‰âŋáĩ—ËĄĘļâļī áĩ—Ę°áĩ‰ áĩƒâŋ⁹áĩáĩƒËĄ áķœáĩ’âŋáĩ—Ęģáĩ’ËĄ Ę°áĩ‰áĩƒĘģáĩˆ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩ‰áĩƒ Ęģʰ⁹âŋáĩ’áķœáĩ‰Ęģáĩ’ËĒ áĩƒâŋáĩˆ áķœáĩƒáĩ–áĩ—áĩ˜Ęģáĩ‰áĩˆ ⁹áĩ— áĩ—áĩ’ áĩ—ĘģáĩƒâŋËĒáķ áĩ‰Ęģ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áķŧáĩ’áĩ’‧ "áīĩ Ęģáĩ‰áĩáĩ‰áĩáĩ‡áĩ‰Ęģ ⁹áĩ— áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—áĩ’ áķ âąâŋ⁹ËĒĘ° áĩáĩ‰ Ę·Ę°áĩ‰âŋáķœáĩ‰ áīĩ Ę°áĩ‰áĩƒĘģáĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ęļáĩ‰ËĄËĄâąâŋáĩ áĩƒáĩ— ⁹áĩ— áĩ—áĩ’ ËĒáĩ—áĩ’áĩ– áĩƒâŋáĩˆ ËĒáĩƒĘ· áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‡áĩ‰áĩƒËĒáĩ— áĩáĩ’ áĩ—áĩ’ ʰ⁹áĩ áĩƒËĒ áīĩ áĩ‰âŋáĩˆáĩ‰áĩˆ áĩ˜áĩ– Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰â€§â€§â€§" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒâąáĩˆâļī Ęģáĩ‰áĩƒËĄâąËĒ⁹âŋáĩâ€§ "áĩ‚áĩ‰ËĄËĄ áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰âļī Ęļáĩ’áĩ˜'Ęģáĩ‰ ËĒáĩ’ ËĄáĩ˜áķœáĩĘļ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ áĩƒËĄâąáĩ›áĩ‰â€§ áīĩáķ  ËĄáĩ‰áķ áĩ— ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩ‰áĩƒ Ęģʰ⁹âŋáĩ’áķœáĩ‰Ęģáĩ’ËĒ áĩƒËĄáĩ’âŋáĩ‰ áķ áĩ’Ęģ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ áĩƒâŋáĩ’áĩ—Ę°áĩ‰Ęģ áĩáĩ’áĩáĩ‰âŋáĩ—âļī Ęļáĩ’áĩ˜'áĩˆ áĩ‡áĩ‰ áĩáĩ’âŋáĩ‰â€§â€§â€§" "áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩáĩ˜ËĒáĩ—'áĩ›áĩ‰ ËĒáĩƒáĩ›áĩ‰áĩˆ áĩáĩ‰ ˥⁹áķ áĩ‰âļī áĩˆáĩ’áķœâ€§â€§â€§ áīĩ Ę·áĩƒâŋáĩ— áĩ—áĩ’ áĩâŋáĩ’Ę· Ę·Ę°áĩƒáĩ— áĩ‡áĩ‰áķœáĩƒáĩáĩ‰ áĩ’áķ  ʰ⁹áĩâ€―" "áīĩáĩ—'ËĒ áĩˆáĩ’áĩ˜áĩ‡áĩ—áķ áĩ˜ËĄ ⁹áķ  Ę°áĩ‰'ËĄËĄ áĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ Ęģáĩ‰áķœáĩ’áĩ›áĩ‰Ęģ áķœáĩ’áĩáĩ‰ áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ’áķ  ⁹áĩ—‧‧‧" ᔆáĩƒâąáĩˆ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœËĄâąâŋ⁹áķœâąáĩƒâŋ áĩ—áĩ’ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧ áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĄáĩ’áĩ’áĩáĩ‰áĩˆ áĩƒáĩ— áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‡áĩ‰áĩˆ áķœáĩ’áĩ—âļī ˥⁹áķ áĩ‰ËĄáĩ‰ËĒËĒ áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩ’ĘģËĄáĩˆ Ę·Ę°áĩ‰âŋ Ę°áĩ‰ áķœáĩ’áĩ˜ËĄáĩˆ'áĩ›áĩ‰ âŋáĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ ⁹âŋáĩ—áĩ‰Ęģáĩƒáķœáĩ—áĩ‰áĩˆ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩ‰áĩƒ Ęģʰ⁹âŋáĩ’áķœáĩ‰Ęģáĩ’ËĒ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ áķ âąĘģËĒáĩ— áĩ–ËĄáĩƒáķœáĩ‰! "áĩ‚áĩ‰ ËĒáĩƒĘ· Ęļáĩ’áĩ˜âļī áĩƒâŋáĩˆ áĩ—Ę°áĩ‰âŋ áĩáĩ’áĩ— áĩƒ áķœáĩƒËĄËĄ áķ Ęģáĩ’áĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩƒâŋ⁹áĩáĩƒËĄ áķœáĩ’âŋáĩ—Ęģáĩ’˥‧ áĩ€Ę°áĩ‰ áķŧáĩ’áĩ’ áĩ—áĩ’áĩ’áĩ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩ‰áĩƒ Ęģʰ⁹âŋáĩ’áķœáĩ‰Ęģáĩ’ËĒ áĩƒËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩƒâŋ⁹áĩáĩƒËĄ áķœáĩ’âŋáĩ—Ęģáĩ’ËĄ áĩƒËĄáĩ‰Ęģáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ˜ËĒ áĩ’áķ  ʰ⁹áĩâ€§ Ęļáĩ’áĩ˜ áĩ‡áĩ’áĩ—Ę° áĩáĩ’áĩ— ⁹âŋĘēáĩ˜Ęģáĩ‰áĩˆâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ ˥⁹áĩ—áĩ—ËĄáĩ‰ áĩáĩ˜Ęļ'ËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩ’ĘģËĒáĩ— áĩ’áķ  ⁹áĩ—‧‧‧" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ âŋáĩ’áĩˆáĩˆáĩ‰áĩˆ áĩƒâŋáĩˆ áĩ—áĩ˜Ęģâŋáĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī áĩâŋáĩ’ʷ⁹âŋáĩ áĩ‡áĩ‰âąâŋáĩ áķœáĩƒËĄËĄáĩ‰áĩˆ '˥⁹áĩ—áĩ—ËĄáĩ‰ áĩáĩ˜Ęļ' Ę·áĩ’áĩ˜ËĄáĩˆ âŋáĩ’ĘģáĩáĩƒËĄËĄĘļ Ę·áĩƒĘģĘģáĩƒâŋáĩ— áĩƒâŋ áĩ˜áĩ–Ęģáĩ’áĩƒĘģ⁹áĩ’áĩ˜ËĒ Ęģáĩ‰ËĒáĩ–áĩ’âŋËĒáĩ‰â€§ Ęļáĩ‰áĩ— Ę°áĩ‰ Ęģáĩ‰áĩáĩƒâąâŋáĩ‰áĩˆ áĩ’áĩ‡ËĄâąáĩ›âąáĩ’áĩ˜ËĒâļī áĩˆáĩ‰ËĒáĩ–⁹áĩ—áĩ‰ áĩƒËĄËĄ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‡áĩ‰áĩ‰áĩ–⁹âŋáĩ áĩáĩƒáķœĘ°âąâŋáĩ‰ËĒ áĩƒâŋáĩˆ ËĒáĩ˜áķœĘ°â€§ "áīĩ áĩâŋáĩ’Ę· Ęļáĩ’áĩ˜ áĩáĩƒĘļ âŋáĩ’áĩ— Ę°áĩ‰áĩƒĘģ áĩáĩ‰âļī áĩƒâŋáĩˆ áīĩ áĩâŋáĩ’Ę· Ę·áĩ‰ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— ËĒáĩ‰áĩ‰ áĩ‰Ęļáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩ‰Ęļáĩ‰âļī ËĒáĩ’ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ–áĩ‰áĩƒáĩâ€§â€§â€§" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ—Ęģ⁹áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩâąáĩ›áĩ‰ áĩƒ ËĒáĩƒáĩˆ ËĄáĩƒáĩ˜áĩĘ°â€§ "áīĩ Ęēáĩ˜ËĒáĩ— Ę·áĩƒâŋâŋáĩƒ ËĒáĩƒĘļ áĩ—Ę°áĩƒâŋáĩËĒ‧‧‧" to be cont. Pt. 2
Plankton! Krabs . â€Ē PLANKTON! KĖĩĖĄĖĄĖ›ÍĖĐĖĪĖ˜Í‰ĖœĖšÍ”Í•Ėē͇͙ĖĐ͑͑ĖūĖ‹ĖˆĖĖĖŠĖ€ĖĖĖūĖĖ„͘͝RĖķĖˆĖÍ›Ė€Ė€Ė‘ĖĖ•Í AĖĩ͒Ė”ÍŠĖ†Ė’͝BĖ·ĖĻĖĪ͕͔ĖŪĖžĖŧĖŪĖ—ÍŽĖœĖĶ͛SĖļĖ”ĖĖ”͘!
Fandom: SpongeBob SquarePants (Cartoon) Characters: Sheldon J. Plankton, Eugene Krabs, spot plankton, Karen (SpongeBob) Relationships: Eugene Krabs/Sheldon J. Plankton, krabs/plankton, plabs And Then You Came Back https://archiveofourown.org/works/12965262 puffythepig Language:English Stats:Published:2017-12-09 Words:1,294
** English SPOT Notes ** Noun 1) small, usually round mark on something for example a stain. eg. ladybugs have spots and so do some animals but usually it refers to something you don't want, like a spot on your clothes. 2) a particular place or point 'This might be a good spot to rest for a while.' -- Sheldon's spot - a bald spot 3) British - a small amount of something - 'a spot of tea' Verb 1) to see or notice something 'Can you spot the differences?' 2) to mark or put spots on something 'The carpet was spotted with stains.' 3) to lend money - slang - 'Can you spot me a 20?' 4) to help someone do something physical like gymnastics. Idioms and more 1) A leopard cannot change it's spots: people can't/don't change He will again, a leopard can’t change it’s spots. 2) Got a soft spot for - weak point, or to have tender, loving feelings to She really has a soft spot for puppies! 3) hits the spot - something meets your needs - food, drink I was so hot and thirsty, the lemonade really hit the spot! 4) Spot on - to be exactly right He was spot on with his assessment of why the project failed. 5) X marks the spot The exact place of something, a letter x may be written on the location. Especially in kids stories about pirates and buried treasures you may hear someone talk about a map to find the buried treasure and say ‘x marks the spot’! 6) Spot check – noun or verb – a check or inspection that is random or only lasts a short amount of time. I heard they are doing spot checks at the border today. His boss would sometimes spot check his employees 7) Touch a sore spot (literal) (flu) Talk about something that may upset a person When he asked her about her age, he kind of touched a sore spot with her. 8) Blind spot This a 1) an area you can’t see, for example when driving, most cars have a blind spot where you can’t see around you when you are driving. This can be very dangerous. Newer cars like Teslas have lots of cameras so blind spots are not a big problem. 2) something about your life that you aren’t aware of. For example I could have a blind spot for ways that my youtube videos could be better. 9) Put someone ‘on the spot’ Make someone feel uncomfortable about something His questions about my love life really put me on the spot, I didn’t want to talk about it. 10) be in the spotlight Big bright light usually used on a stage , sometimes literal Center of attention – could be good and on purpose or not good If a person is giving a presentation, they are in the spotlight. But it could be bad if someone is famous and they do something bad or embarrassing and everyone notices. 11) tough spot – difficult situation I’m in kind of a tough spot with money right now Also: hot spot - an exciting place, wireless hotspot sunspot - darker, cooler areas on the surface of the sun spotty - has spots, uneven, inconsistent
ᔆáĩ˜áĩáĩáĩ‰Ęģáĩ—⁹áĩáĩ‰ ËĒáĩƒáĩˆâŋáĩ‰ËĒËĒ â―á”†áĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū "áĩ‚Ę°Ęļ Ęļáĩƒ ËĒáĩ‰áĩ‰áĩ áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ’áķ  ⁹áĩ— áĩ—áĩ’áĩˆáĩƒĘļ áĩ‡áĩ’⁹?" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩƒËĒáĩáĩ‰áĩˆ ʰ⁹ËĒ áķ ĘģĘļ áķœáĩ’áĩ’áĩ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡â€§ "áīĩ áĩâąËĒËĒ ËĒáĩƒâŋáĩˆĘļ; ËĒĘ°áĩ‰'ËĒ Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩ—áĩ’ áĩ—áĩ‰ËĢáĩƒËĒ‧‧‧" áīđáĩ‰áĩƒâŋʷʰ⁹˥áĩ‰ áĩƒáķœĘģáĩ’ËĒËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩ—Ęģáĩ‰áĩ‰áĩ— áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ Ę°áĩ’áĩ–⁹âŋáĩ ʰ⁹ËĒ áĩ–ËĄáĩƒâŋ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ—áĩ‰áĩƒËĄ áķœáĩƒâŋ ËĒáĩ˜áķœáķœáĩ‰áĩ‰áĩˆâ€§ "áīĩ'ËĄËĄ Ęēáĩ˜ËĒáĩ— ËĒ⁹áĩáĩ–ËĄĘļ áĩáĩ‰áĩ— áĩƒ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļ áķ Ęģáĩ’áĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļ áĩ›áĩƒáĩ˜ËĄáĩ—‧‧‧" áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ ʰ⁹ËĒ ʷ⁹áķ áĩ‰ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ‧ ᔆá‘Ŧáĩ˜âąáĩˆĘ·áĩƒĘģáĩˆ'ËĒ âŋáĩƒáĩ–áĩ–⁹âŋáĩ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ Ęēáĩ’áĩ‡ áĩƒâŋ áķœáĩ˜ËĒáĩ—áĩ’áĩáĩ‰ĘģËĒ áĩƒĘģáĩ‰ áĩ‰áĩƒáĩ—⁹âŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áķ áĩ’áĩ’áĩˆâļī áĩƒËĒ áĩ–áĩ‰Ęģ áĩ˜ËĒáĩ˜áĩƒËĄâ€§ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ âŋáĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ áĩ–áĩƒĘļËĒ áķ áĩ’Ęģ áĩƒâąĘģ áķœáĩ’âŋáĩˆâąáĩ—⁹áĩ’âŋ⁹âŋáĩ ËĒáĩ’ ⁹áĩ—'ËĒ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ Ę°áĩ’áĩ—áĩ—áĩ‰Ęģ‧‧‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĒâŋáĩ˜áķœáĩ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩâąáĩ—áķœĘ°áĩ‰âŋ Ę·Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļ áĩ›áĩƒáĩ˜ËĄáĩ—'ËĒ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ‰áĩ‰ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ ᔆáĩ‰áĩ‰áĩâąâŋáĩËĄĘļ áĩ˜áĩ–ËĒáĩ‰áĩ—‧ ᔆʷáĩ‰áĩƒáĩ—⁹âŋáĩ áĩ–Ęģáĩ’áķ áĩ˜ËĒáĩ‰ËĄĘļâļī ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩ–áĩ˜áĩ— ËĒáĩ’áĩáĩ‰ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—⁹áĩ‰ËĒ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę°áĩ’áĩ— áĩĘģⁱˡˡ‧ "áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒâļī áīĩ'áĩ áĩ—áĩ’ Ę°áĩ’áĩ—!" "áīĩ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— áķœáĩƒĘģáĩ‰ Ę·Ę°áĩƒáĩ— Ę·áĩ‰áĩƒáĩ—Ę°áĩ‰Ęģ ⁹ËĒ ˥⁹áĩáĩ‰; áĩáĩƒáĩáĩ‰ áĩĘģáĩƒáĩ‡áĩ‡Ęļ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—⁹áĩ‰ËĒ!" áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę°áĩ‰ËĒ⁹áĩ—áĩƒáĩ—áĩ‰áĩˆâ€§ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ–áĩ˜ËĒĘ° ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩ—áĩ’ Ę°áĩƒĘģáĩˆâ€§ áīŽËĄáĩ—Ę°áĩ’áĩ˜áĩĘ° áĩƒ áĩáĩ’áĩ’áĩˆ áĩ—⁹áĩáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩáĩƒáĩáĩ‰ áĩƒ ËĒáĩ—áĩ‰áĩƒËĄ ʷʰ⁹˥ËĒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ—Ę·áĩ’ Ę·áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩƒáĩ— ⁹áĩ—âļī áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áķ áĩƒËĄáĩ—áĩ‰Ęģáĩ‰áĩˆâ€§ áīīáĩ‰'áĩˆ Ę·áĩƒâŋâŋáĩƒ áĩáĩƒáĩáĩ‰ áĩƒ áĩáĩ‰áĩ—áĩƒĘ·áĩƒĘļâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— Ę°áĩ‰ áĩˆâąáĩˆâŋ'áĩ— Ę·áĩƒâŋáĩ— áĩ—áĩ’ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ ËĒáĩ˜áķ áķ áĩ‰Ęģ‧ Ęļáĩ’áĩ˜ ËĒáĩ‰áĩ‰âļī ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡'ËĒ âŋ⁹áķœáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ˜âŋ˥⁹áĩáĩ‰ áĩáĩ’ËĒáĩ— áĩ–áĩ‰áĩ’áĩ–ËĄáĩ‰â€§ 'áķ áĩ’Ęģáĩáĩ‰áĩ— ⁹áĩ—' áĩ—Ę°áĩ’áĩ˜áĩĘ°áĩ— áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ; ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ ËĒáĩ‰áĩ‰áĩáĩ‰áĩˆ ËĒĘ°áĩƒáĩĘļ áĩƒâŋáĩˆ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩ‡áĩƒáķœáĩ ⁹âŋ ʰ⁹ËĒ áĩ’áķ áķ âąáķœáĩ‰â€§ "ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡âļī áķœáĩ’áĩáĩ‰ áĩ’áĩ›áĩ‰Ęģ áĩ—áĩ’ áĩĘļ áĩ–ËĄáĩƒáķœáĩ‰ áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ’áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ Ę°áĩ‰áĩƒáĩ—‧‧‧" "áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâ€―" ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ ËĒáĩƒĘ· ʰ⁹áĩ áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ áĩ—áĩ˜Ęģâŋáĩ‰áĩˆ áĩ’áķ áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ áĩĘģⁱˡˡ‧ "áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋâļī áĩáĩ‰áĩ— ⁹áķœáĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ áĩ—áĩ˜Ęģâŋ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ áķ áĩƒâŋ áĩ’âŋ!" ᔆáĩƒâąáĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ’âŋ áĩ‰âŋáĩ—áĩ‰Ęģ⁹âŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœĘ°áĩ˜áĩ áĩ‡áĩ˜áķœáĩáĩ‰áĩ— ʷ⁹áĩ—Ę° ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡â€§ "áĩ‚Ę°áĩƒáĩ— Ę°áĩƒáĩ–áĩ–áĩ‰âŋáĩ‰áĩˆ?" "ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡'ËĒ ⁹âŋ áĩˆáĩƒâŋáĩáĩ‰Ęģáĩ’áĩ˜ËĒ áĩ—Ęģáĩ’áĩ˜áĩ‡ËĄáĩ‰!" "áīĩ áĩ—Ę°áĩ’áĩ˜áĩĘ°áĩ— Ęļáĩ’áĩ˜ Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩ—áĩ’ áĩáĩ‰áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩĘģáĩƒáĩ‡áĩ‡Ęļ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļ‧‧‧" "áīĩ áĩˆâąáĩˆâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ ËĒáĩ‰áĩ‰áĩáĩ‰áĩˆ ˥⁹áĩáĩ‰ áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—áĩ’ áķ áĩƒâąâŋáĩ—‧‧‧" áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ‰ËĢáĩ–ËĄáĩƒâąâŋáĩ‰áĩˆâ€§ "Ęļáĩ’áĩ˜ áĩáĩƒáĩ›áĩ‰ áĩ˜áĩ– áĩƒ áĩ–ËĄáĩƒâŋ áķ áĩ’Ęģ áĩáĩ‰â€§â€§â€§" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ Ęģáĩ‰ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩˆáĩ‰áĩˆâ€§ "áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ’áĩ›áĩ‰ĘģĘ·áĩ’Ęģáĩáĩ‰áĩˆ ʰ⁹áĩ áĩƒâŋáĩˆ áīĩ áĩƒáĩ âŋáĩ’áĩ— áĩáĩ’âŋâŋáĩƒ Ę·áĩƒáĩ—áķœĘ° áĩƒ áĩ–áĩ‰ĘģËĒáĩ’âŋ áīĩ áķœáĩƒĘģáĩ‰ áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— ʷ⁹áĩ—Ę°ËĒáĩ—áĩƒâŋáĩˆ áĩ˜âŋáĩˆáĩ˜áĩ‰â€§â€§â€§" "áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī Ęļáĩ’áĩ˜'Ęģáĩ‰ ËĒáĩ’ ËĒĘ·áĩ‰áĩ‰áĩ—; áīĩ áķœáĩƒâŋ'áĩ— áĩ‡áĩ‰ËĄâąáĩ‰áĩ›áĩ‰ Ęļáĩ’áĩ˜ áķœáĩƒĘģ⁹âŋáĩ áĩ‰âŋáĩ’áĩ˜áĩĘ° áĩ—áĩ’ Ę°áĩ‰ËĄáĩ– áĩáĩ‰!" "áī°áĩ’âŋ'áĩ— áĩáĩ‰âŋáĩ—⁹áĩ’âŋ ⁹áĩ—‧ áīąáĩ›áĩ‰Ęģ‧" @ALYJACI
Tʜáī‡ Aáī„áī„ÉŠáī…áī‡Éīáī› (Sáī˜áīÉīÉĒáī‡BáīĘ™ Ō“áī€ÉīŌ“ÉŠáī„) Mʀ. Kʀáī€Ę™s áīáīĘŸáī…áī‡áī… ʜɩs sʜáī‡ĘŸĘŸ, áī€Éīáī… ÉŠáī› ÉĒʀáī‡áīĄ ʙáī€áī„áī‹ áī›áī ÉīáīĘ€áīáī€ĘŸ. HáīáīĄáī‡áī áī‡Ę€, áī›Ęœáī‡ áīáīĘŸáī…áī‡áī… sʜáī‡ĘŸĘŸ ʀáī‡áīáī€ÉŠÉīs ʜáī€áī áī‡ ʙáī‡áī‡Éī áī…ÉŠsáī„áīáī áī‡Ę€áī‡áī… Ō“áī€áī„áī‡ áī…áīáīĄÉī ʙʏ Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī áī€áī› áī›Ęœáī‡ ÉĒáīáī ʟáī€ÉĒáīáīÉī ʙáī‡áī€áī„Ęœ. "Kʀáī€Ę™s?" Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī sáī€áīĄ ʜɩs ʟɩŌ“áī‡ĘŸáī‡ss sʜáī‡ĘŸĘŸ áīáīœáī›ĘŸÉŠÉīáī‡ ʙáī‡ sáīĄáī‡áī˜áī› áī€áīĄáī€Ę ʙʏ áī›Ęœáī‡ áīáī„áī‡áī€Éī áī„áīœĘ€Ę€áī‡Éīáī›, sʟáī€áīáīÉŠÉīÉĒ áī€ÉĒáī€ÉŠÉīsáī› áī€ ʀáīáī„áī‹ ÉŠÉī áī›áī áī˜ÉŠáī‡áī„áī‡s. OŌ“ áī„áīáīœĘ€sáī‡, Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī's Éīáī áī‹ÉīáīáīĄĘŸáī‡áī…ÉĒáī‡ áīŌ“ áīáīĘŸáī…ÉŠÉīÉĒ. "EáīœÉĒáī‡Éīáī‡! IŌ“ I'áī… áīÉīʟʏ áī„áīáīáī‡ sáīáīÉīáī‡Ę€, ʙáī‡Ō“áīĘ€áī‡..." ʏáīáīœ sáī‡áī‡ Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī áīœsáī‡áī… áī›áī ʙáī‡ Ō“ʀɊáī‡Éīáī…s áīĄÉŠáī›Ęœ ʜɩáī áī€s áī€ sáī„ĘœáīáīĘŸĘ™áīĘ ʙáīœáī› áīŠáī‡áī€ĘŸáīáīœs áī‡Éīáī Ę ʀáīœÉŠÉīáī‡áī… ÉŠáī›. NáīĘ€áīáī€ĘŸĘŸĘ, áī€ sáī‡áī›Ę™áī€áī„áī‹ Ō“áīĘ€ Kʀáī€Ę™s áīĄáīáīœĘŸáī… áīáī€áī‹áī‡ Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī ʜáī€áī˜áī˜Ę, Éīáīáī› áī›áī áīáī‡Éīáī›ÉŠáīÉī áīœsÉŠÉīÉĒ ÉŠáī› áī›áī ʜɩs áī€áī…áī áī€Éīáī›áī€ÉĒáī‡. "I áī…áīÉī'áī› áī‹ÉīáīáīĄ áīĄĘœáī€áī› áī›áī áī…áī áī€s ʏáīáīœ'ʀáī‡ ÉĒáīÉīáī‡?" Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī áī‹Éīáī‡ĘŸáī› áī…áīáīĄÉī ÉŠÉī áī›áī‡áī€Ę€s. "I áī„áī€áīáī‡ ʜáī‡Ę€áī‡ áī›áī ʜáī€áī áī‡ sáīáīáī‡ sáī˜áī€áī„áī‡ áī›áī áī›ĘœÉŠÉīáī‹ áīœáī˜ áī€ sáī„Ęœáī‡áīáī‡..." Mʀ. Kʀáī€Ę™s, áīáīœáī› áīŌ“ sÉŠÉĒʜáī›, sáī€áīĄ ʙɩáī›s áīŌ“ ʜɩs sʜáī‡ĘŸĘŸ áīĄÉŠáī›Ęœ Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī ÉŠÉī áī‡áī€Ę€sʜáīáī›. "I áī‹ÉīáīáīĄ áīĄáī‡'áī áī‡ ʙáī‡áī‡Éī áī€áī› ÉŠáī›... I áīŠáīœsáī› Éīáī‡áī áī‡Ę€ áīĄÉŠsʜáī‡áī… sáīœáī„Ęœ áī€ áī›ĘœÉŠÉīÉĒ áī›áī ʜáī€áī˜áī˜áī‡Éī!" Mʀ. Kʀáī€Ę™s ʟáī‡Ō“áī› áī„áīÉīŌ“ĘŸÉŠáī„áī›áī‡áī…. Ráī‡áī›áīœĘ€ÉīÉŠÉīÉĒ, Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī áī›Ę€ÉŠáī‡áī… Éīáīáī› áī›áī ÉĒʟáī€Éīáī„áī‡ áī€áī› áī›Ęœáī‡ ʀáī‡sáī›áī€áīœĘ€áī€Éīáī› áī€áī„Ę€áīss áī›Ęœáī‡ ʀáīáī€áī…. "Sʜáī‡ĘŸáī…áīÉī, ʏáīáīœ'áī áī‡ ʙáī‡áī‡Éī ÉĒáīÉīáī‡ Ō“áīĘ€ sáīœáī„Ęœ áī€ ʟáīÉīÉĒ áī›ÉŠáīáī‡..." Káī€Ę€áī‡Éī Éīáīáī›ÉŠáī„áī‡áī… Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī ʟáīáīáī‹ÉŠÉīÉĒ sáī€áī…. "ʏáīáīœ áī„áī€Éī áī›áī€ĘŸáī‹ áī›áī áīáī‡ áīÉīáī„áī‡ ʏáīáīœ'ʀáī‡ ʀáī‡áī€áī…ʏ..." "I Éīáī‡áī‡áī… áī›ÉŠáīáī‡ áī›áī áī˜Ę€áīáī„áī‡ss sáīáīáī‡áī›ĘœÉŠÉīÉĒ, ʙáīœáī› áī˜áī‡Ę€Ęœáī€áī˜s ʟáī€áī›áī‡Ę€." Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī áīĄáī€s áīœáī˜ áī€ĘŸĘŸ ÉīÉŠÉĒʜáī› áī€áī› áī›Ęœáī‡ áī‹ÉīáīáīĄĘŸáī‡áī…ÉĒáī‡ áīŌ“ ʙáī‡ÉŠÉīÉĒ áī›Ęœáī‡ áīÉīʟʏ áīÉīáī‡ áī›áī sáī‡áī‡ áī›Ęœáī‡ sʜáī‡ĘŸĘŸ áī„Ę€áī€sʜ áī€ÉĒáī€ÉŠÉīsáī› áī›Ęœáī‡ ʙáīáīœĘŸáī…áī‡Ę€. "I'áī ÉĒáīÉīÉīáī€ ÉĒáī ʙáī€áī„áī‹ áī›áī áī›Ęœáī‡ ʙáī‡áī€áī„Ęœ..." Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī áī›áīĘŸáī… Káī€Ę€áī‡Éī áī›Ęœáī‡ Éīáī‡xáī› áīáīĘ€ÉīÉŠÉīÉĒ. "Páī‡Ę€Ęœáī€áī˜s sáīáīáī‡áī›ĘœÉŠÉīÉĒ áīáī„áī„áīœĘ€Ę€áī‡áī… áīĄÉŠáī›Ęœ Kʀáī€Ę™s..." Káī€Ę€áī‡Éī áīĄáī‡Éīáī› áī›áī Mʀ. Kʀáī€Ę™s áī›áī sáī‡áī‡ ÉŠŌ“ ʜáī‡'áī… áī‹ÉīáīáīĄ... "I áīáīĘŸáī… áīáī‡ sʜáī‡ĘŸĘŸ..." Mʀ. Kʀáī€Ę™s áī‡xáī˜ĘŸáī€ÉŠÉīáī‡áī… áī›áī Káī€Ę€áī‡Éī áī€s ʜáī‡ áī˜Ę€áīáī„áī‡áī‡áī…áī‡áī… áī›áī áī›áī‡ĘŸĘŸ ʜáī‡Ę€ áīĄĘœáī€áī› ʜáī‡ áīĄÉŠáī›Éīáī‡ssáī‡áī…. "Háī‡ áīĄáī‡Éīáī› áī›áī áī›Ęœáī‡ ʙáī‡áī€áī„Ęœ..." "I'ʟʟ ÉĒáī sáī‡áī‡ áī›áī ʜɩáī." Mʀ. Kʀáī€Ę™s sáī€ÉŠáī…. Kʀáī€Ę™s áī€Ę€Ę€ÉŠáī áī‡áī… áī›áī Ō“ÉŠÉīáī… Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī áī˜áīœáī›áī›ÉŠÉīÉĒ Ō“ĘŸáīáīĄáī‡Ę€s ÉŠÉī áī›Ęœáī‡ áīáī„áī‡áī€Éī áīĄĘœáī‡Ę€áī‡ áī›Ęœáī‡ áī„Ę€áī€sʜ áīĄáī‡Éīáī› áī…áīáīĄÉī. Láī€Ę€Ę€Ę áī›Ęœáī‡ LáīĘ™sáī›áī‡Ę€ áī›Ęœáī‡Éī áī€Ę€Ę€ÉŠáī áī‡áī… ʜɩs sʜɩŌ“áī› áī€s áī€ ʟɩŌ“áī‡ÉĒáīœáī€Ę€áī…. Wʜɩʟsáī› áī›Ęœáī‡ áī›áīĄáī ÉĒʀáī‡áī‡áī›áī‡áī… áī‡áī€áī„Ęœ áīáī›Ęœáī‡Ę€ Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī áīĄáī€s ʜɩáī› ʙʏ áī€ áīĄáī€áī áī‡, ʀáī‡Éīáī…áī‡Ę€áī‡áī… ʜáī‡ĘŸáī˜ĘŸáī‡ss. Kʀáī€Ę™s sáī€áīĄ ʜɩáī ÉĒáī‡áī› áī›Ę€áī€áī˜áī˜áī‡áī… áīœÉīáī…áī‡Ę€ áī›Ęœáī‡ áī„áīœĘ€Ę€áī‡Éīáī›. "Sʜáī‡ĘŸáī…áīÉī..." AŌ“áī›áī‡Ę€ sáī‡áī‡ÉŠÉīÉĒ Mʀ. Kʀáī€Ę™s áī˜áīÉŠÉīáī› áīáīœáī› Láī€Ę€Ę€Ę áī…ÉŠáī áī‡áī… ÉŠÉī áī›Ęœáī‡ áīĄáī€áī›áī‡Ę€ sáī€áī ÉŠÉīÉĒ Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī Ō“Ę€áīáī ʙáī‡ÉŠÉīÉĒ ʟáīsáī› áī€áī› sáī‡áī€. HáīáīĄáī‡áī áī‡Ę€, Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī áī…ÉŠáī…Éī'áī› áīĄáī€áī‹áī‡ áīœáī˜ Ō“áīĘ€ Láī€Ę€Ę€Ę. "I'áī áī‡ áī…áīÉīáī‡ áī€ĘŸĘŸ I áī„áī€Éī..." Láī€Ę€Ę€Ę sáī€ÉŠáī…. "I'ʟʟ áī„áī€ĘŸĘŸ Sáī€Éīáī…ʏ!" Mʀ. Kʀáī€Ę™s sáī€ÉŠáī… áī‹ÉīáīáīĄÉŠÉīÉĒ sʜáī‡ ʜáī€áī… áī›Ęœáī‡ áī‹ÉīáīáīĄĘŸáī‡áī…ÉĒáī‡ áī›áī áī˜áīssɩʙʟʏ ʜáī‡ĘŸáī˜. Sáī€Éīáī…ʏ áī„áī€áīáī‡ áī€Éīáī… áī„áī€ĘŸĘŸáī‡áī… Káī€Ę€áī‡Éī áīÉī áī›Ęœáī‡ áīĄáī€Ę. Káī€Ę€áī‡Éī sáī„áī€ÉīÉīáī‡áī… ʜɩáī Ō“áīĘ€ áī€Éīʏ ÉŠÉīáī›áī‡Ę€Éīáī€ĘŸ áī…áī€áīáī€ÉĒáī‡ áī€s sáī€Éīáī…ʏ áī›Ę€ÉŠáī‡áī… áī›áī ʀáī‡áī ÉŠáī áī‡ ʜɩáī. "I Ō“áīáīœÉīáī… ʜɩs ʟáī‡ÉĒ ʜɩáī› áī€ÉĒáī€ÉŠÉīsáī› áī›Ęœáī‡ ʀáīáī„áī‹ áīĄÉŠáī›Ęœ áī‡ÉīáīáīœÉĒʜ Ō“áīĘ€áī„áī‡ áī›áī Ō“Ę€áī€áī„áī›áīœĘ€áī‡... Gáī‡áī›áī›ÉŠÉīÉĒ ʙáī€Éīáī…áī€ÉĒáī‡s, áī›Ęœáī‡Ę ʟáī‡áī› Kʀáī€Ę™s ʜáī€áī áī‡ áī€ áīáīáīáī‡Éīáī› áī€ĘŸáīÉīáī‡ áīĄÉŠáī›Ęœ ʜɩáī áīŠáīœsáī› ÉŠÉī áī„áī€sáī‡... AŌ“áī›áī‡Ę€ ʙáī‡ÉŠÉīÉĒ áīáīœáī› áī„áīĘŸáī…, Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī áīĄáī€s sʜáīáīĄÉŠÉīÉĒ sÉŠÉĒÉīs áīŌ“ ʀáī‡áī„áīáī áī‡Ę€Ę. Ō“áī‡áī‡ĘŸÉŠÉīÉĒ ʙáīáīĘ™áī€Ę€áī…áī‡áī…, ʜáī‡ áī›Ę€ÉŠáī‡áī… áī›áī áīáīáī áī‡ áīĄĘœáī‡Éī áī˜áī€ÉŠÉī áīáī áī‡Ę€áīĄĘœáī‡ĘŸáīáī‡áī… ʜɩáī. "Eʜ... " "Ráī‡áī€áī…ʏ áī›áī ÉĒáī ʜáīáīáī‡?" Káī€Ę€áī‡Éī áī›áīáīáī‹ ʜɩáī ʙáī€áī„áī‹ áī›áī áī›Ęœáī‡ áī„Ęœáīœáī ʙáīœáī„áī‹áī‡áī›. Káī€Ę€áī‡Éī ʜáī‡ĘŸáī˜áī‡áī… sáī›ÉŠĘŸĘŸ áī…ÉŠsáī„áīÉīáī„áī‡Ę€áī›áī‡áī… Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī ÉŠÉī áī›áī sáī‡áī€áī›. "Kʀáī€Ę™s áīáīĘŸáī…áī‡áī… ʜɩs sʜáī‡ĘŸĘŸ; áīĄĘœáī€áī› ʏáīáīœ áīáīœsáī› ʜáī€áī áī‡ sáī‡áī‡Éī áīĄáī€s áīĄĘœáī€áī› ʜáī‡ sʜáī‡áī…..." Káī€Ę€áī‡Éī áī‡xáī˜ĘŸáī€ÉŠÉīáī‡áī…, ʟáī‡áī›áī›ÉŠÉīÉĒ Sáī˜áīáī› áī›Ęœáī‡ áī˜áī‡áī› áī€áīáīáī‡Ę™áī€ áī˜áīœáī˜áī˜Ę sáī›áī€Ę ʙʏ ʜɩáī. "Is ʜáī‡ Ō“áī‡áī‡ĘŸÉŠÉīÉĒ áī€Éīʏ ʙáī‡áī›áī›áī‡Ę€?" Asáī‹áī‡áī… Kʀáī€Ę™s áī ÉŠsÉŠáī›ÉŠÉīÉĒ ʜɩáī áī›Ęœáī‡ sáī€áīáī‡ áī€Ō“áī›áī‡Ę€ÉīáīáīÉī. Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī áī€Éīáī… Sáī˜áīáī› áīĄáī‡Ę€áī‡ sáī›ÉŠĘŸĘŸ ʀɩÉĒʜáī› áīĄĘœáī‡Ę€áī‡ áī›Ęœáī‡Ę áīĄáī‡Ę€áī‡, ÉĒáī‡áī›áī›ÉŠÉīÉĒ ʀáī‡sáī›. "SáīáīœÉīáī…s ʟɩáī‹áī‡ áī›Ęœáī‡Ę áīáīœsáī›'áī áī‡ áī…áīáīĒáī‡áī…..." Káī€Ę€áī‡Éī áīĘ™sáī‡Ę€áī áī‡áī… ʜáī‡áī€Ę€ÉŠÉīÉĒ áī›Ęœáī‡ áīĖĻáīœÉŠáī‡áī› sáī›áī‡Ę€áī›áīĘ€s áīŌ“ ʜáī‡Ę€ ʜáīœsʙáī€Éīáī… áīĄÉŠáī›Ęœ áī›Ęœáī‡ áī€áīáīáī‡Ę™áī€ áī˜áīœáī˜áī˜Ę. Mʀ. Kʀáī€Ę™s sáī€áīĄ Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī's áī€Ę€áī áī€Ę€áīáīœÉīáī… Sáī˜áīáī›, ʟáī‡ÉĒ áī‡ĘŸáī‡áī áī€áī›áī‡áī…. "I'áī áī‡ ʙʀáīáīœÉĒʜáī› áī€ ÉĒÉŠŌ“áī› Ō“áīĘ€ Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī..." Káī€Ę€áī‡Éī áīĄáī€s ʜáī€Éīáī…áī‡áī… áī€ Kʀáī€Ę™Ę™Ę Páī€áī›áī›Ę. "Iáī›'s Ō“áīĘ€ Pʟáī€Éīáī‹áī›áīÉī áī›áī ʜáī€áī áī‡ áī€Éīáī… áī‡ÉīáīŠáīĘ, sáī€áī áī‡ ÉŠáī› Ō“áīĘ€ ʜɩáī..." Mʀ. Kʀáī€Ę™s áīĄáī€s ʜáī€áī˜áī˜Ę áī›áī ʟáī‡áī€áī áī‡ ʜɩáī áīĄÉŠáī›Ęœ ÉŠáī›.
Episode Transcript: One Coarse Meal Plankton: Enjoy, Eugene! (activates b*mb, which blows up roof) Mr. Krabs: (with a wooden plank in his mÃļuth) PLANKTON! (crunches the plank, breaking it) I just had that roof redone last week! Plankton: You will be re-re-doing it when I'm through with you! Mr. Krabs: Ready for instant? (SpongeBob takes off his hat and reveals a can of peas. Opens the can with his claw and pours all the peas into SpongeBob. Uses SpongeBob as a gum) Fire! (SpongeBob shoots peas at Plankton. The peas shoot through Plankton's air glider. Plankton blows a bubble over himself causing the peas to be deflected. The deflected peas hits the frying pans. One of the frying pans fall and hits SpongeBob. Plankton fires a missile at them) Take cover! (picks up SpongeBob and uses him as a shield, but the missile just falls straight to the ground) Oh, ha, ha, it didn't blow up. Another dud, Plankton. Plankton: Another dud huh? (pushes a button which causes the missile to transform into a robotic arm and it squeezes Mr. Krabs and SpongeBob) Mr Krabs: Oh, you're playin' with fire now, Plankton! Plankton: No need to get worked up with this, Krabs. Just give me the secret formula and off I go. Mr. Krabs: Well, you ain't gettin' it Plankton: Well, I construct you to reconsider. (presses a button and the arm squeezes harder) Mr. Krabs: Oh, go jump of a plank! Plankton: Oh well, I have other ways of getting it when I need. Where is the formula, Krabs? (tickles Mr. Krabs with feather. Mr. Krabs laughs) Still not going to talk 'ey, Krabs? (tickles Mr. Krabs' nose with the feather causing him to sneeze and blowing Plankton to the ground) OK Krabs, I see you're still not going to crack but I don't think your underling is of the same level. SpongeBob: I'll never talk Plankton: Well, we'll see what Mr.Feather has to say about that, SpongeBob: OK, OK! but I don't how to get into the safe behind the painting in Mr. Krabs' office that houses the secret formula! He won't let me near it! (everyone pauses) Plankton: Clever, behind the painting 'ey, Krabs? Mr. Krabs: Errrrrrrr... Plankton: (sniffs) Say what am I smelling? You got something burnÄąng? SpongeBob: (sniffs) Smells like blubber to me, Plankton: Bl-bl-blubber? Pearl: Dad! Plankton: (screams) CalĖķl off your daughter Krabs! CALĖķL HER OFF!! Mr. Krabs: She's a big gÃŪrl, Plankton. I have no cÃļntrÃļl over what she does. Oh, and you better watch out. I think she's extra hangry today. Plankton: Stay back whale! I'm pippy to what you do to organisms like me. I've seen those documentaries! (as he says this, he backs up into the freezer) Pearl: Did he just go into the freezer? Plankton: (exits freezer and walks out the doors) Don't say it! Pearl: I Ėķprefer salad over Plankton anyway. Mr. Krabs: Who knew Plankton was so afraid of whales? (chuckles evilly) Pearl, me darling daughter, you saved me busÄąness and my Formular now get us out of this strap. Pearl: Mall money. Mr. Krabs: Alright, alright. You're gettin' more like your old man every day. (gives dollar to Pearl) Pearl, why don't you swing to the Chum Bucket on your way to the mall? Give Plankton a little scare? Pearl: Double my mall money! Mr. Krabs: (grunts) Alright, SpongeBob. It's your turn! SpongeBob: Here you go, Pearl. Buy something pretty. Pearl: Hey, this isn't money! SpongeBob: No, it's even better! It's the money Mr. Krabs pays me with. (money is shown) Mr. Krabs' Wacky Bucks! Mr. Krabs: (to himself) It's all catching up to me... (to Pearl) Please, Pearl? Pearl: No way! The Chum Bucket is, like, totally gross! Mr. Krabs: Hmmm... in that case, I'll need to borrow one of your dressers. SpongeBob: Hummina-hunh? Pearl: (at the same time) Huh?! (bubble-wipe to the Chum Bucket. Plankton runs inside) Karen: My triumphant husband returns. How'd you fail this time? Plankton: Krabs had a whale! Karen: You mean his bÄąg, scary, teenage daughter? Plankton: I hear that mocking tone in your voice Karen, and I don't appreciate it! Don't you remember what happened to my ancestors at the hands of those beasts? (Plankton's family is shown having a picnic before being eaten by a whale) Karen: OK. When you take a b͞reak from your delusional paranoia, the trash needs some attention. It's ripened. (bubble-wipe to Plankton taking out the trash) Pearl: (emerges from dumpster) I'M HANGRY!! Plankton: NO!! (runs back inside and bars the door) That should keep her out! Pearl: (sneaks up behind him) I WANT PLANKTON MEAT! Plankton: (runs out the lab) Karen! She's here! She got in! Karen: What are you talking about? Plankton: There's a whale in the laboratory! Karen: Are you out of your mind? Plankton: See for yourself!! Karen: (checks the lab) No whale in here. Plankton: I swear! A whale was just in here. She was next to the transmutator. She was right here in this spot! Her mÃļuth all frothy, her blowhole flowing! Karen: Oh that's enough Plankton! If you'll excuse me, I have to get back to more permanent primary functions. (rolls away) Plankton: Karen! Karen--! Karen: I'm not listening! Hm hm hm! (time card appears) French Narrator: 16 paranoia-filled days later... Karen: (off microphone) Plankton, your dinner is ready. Plankton, can you hear me? Plankton: Yes, Karen. I can hear you. Could you please bring it up? I can't rÄąsk stepping into the light. The whale might see me. (cries. Mr. Krabs, in a costume looking like Pearl, laughs. Bubble-wipe to night. Plankton is shown having a nightmare) No! No, no! (he is seen being chased by Pearl and falls into her blowhole) Whoa! (lands in Pearl's mÃļuth) Hey! Get me out of here! (Pearl flings him into her throat with her tongue) No, no! (falls into her stomach, where his ancestors find him) Grand-Dad: Hey, Plankton! Glad you could joÄąn the rest of the famÄąly! Plankton: Grand-Dad? Grand-Dad: Yep, and you're pretty brave standing in that there gastric acid. Plankton: Gastric acid? (his bÃļdy is half-burned. Screams while Pearl laughs evilly and lightning strikes. Wakes up from nightmare and screams) I CAN'T TAKE IT! Oh, this is driving me cRaZy! (cries. Mr. Krabs takes off his disguise and laughs. Bubble-wipe to morning; crying) What's the poÄąnts of going on? I'll just be tÃļrture for the rest of my life by that whale! (lÄąes down) That's it. I'm done. The 4:15 bus should be here any time now. SpongeBob: Hi, Plankton. Whatchya doin' lÃĨyÄŦng on the middle of the road? Plankton: Go away, CheeseHead! Can't you see I'm trying to get run over? In fact, better yet just step on me as hÃĢrd as you can, will ya? SpongeBob: I'm sorry, Plankton, but that flies in the face of my good nature. Plankton: Forget it kid. I'll just wait for the next bus. Go on back to the Krusty Krab and enjoy yourself. SpongeBob: Okay! (bubble-wipe to the Krusty Krab) Mr. Krabs: (erases a picture of Plankton) Goodbye, pipsqueak! SpongeBob: Sorry to interrupt your gloating, sir. I just thought it would be pertinent for you to know that Plankton is lÃĨyÄŦng on the street, forlorn. Mr. Krabs: Really? He's a mess! SpongeBob: Mr. Krabs, I know you and Plankton are both sworn enemÄąes and all, but putting on a dress to frÄąghten him? Isn't that taking it a little too far? Mr. Krabs: May I remind you of the fact that you've disclosed the location of me safe, where I keep the secret formula? SpongeBob: No need to remind me, sir. I've broken Rule #2 in the employee rulebook: Never disclose the location of the secret formula! Don't worry, Mr. Krabs. I'll fÄąx this. (bubble-wipe to Plankton) Plankton: (angrily) Man, what does it take to getĖī run over around here?! SpongeBob: Hi, Plankton. Plankton: What, do you have mud in your ears? TAKE A HIKE! SpongeBob: Yes, I remember. But I just wanted to tell that the secret formula is not, I repeat NOT, in the safe behind the painting in the Krusty Krab. Plankton: What difference does it make? There's no point ever since I've been tÃļrture by that blasted whale. SpongeBob: Don't worry. Everyone has a secret fear! For instance, Mr. Krabs' secret fear is... (whispers in Plankton's ear) Plankton: Really? SpongeBob: Mmm-hmm, and guess what else? That was Mr. Krabs in whale suit that you've been scared of. Plankton: So, you're saying that this whole time it was Krabs masquerading as a whale?! (angrily) Why that conniving bottomfeeder! SpongeBob: But certainly, you wouldn't have use for such innocuous information, would you? Plankton: No, of course not. SpongeBob: Well, back to your self-destructive behaviour, Plankton. Thank you for this talk! Plankton: No, no. Thank you! (laughs evilly. Bubble-wipe to the Krusty Krab) Mr. Krabs: This is almost too fun! (puts on the Pearl costume) Plankton ain't even a challenge no more! Plankton: Oh, is that so. Mr. Krabs: Oh, Plankton. Back for more, aren't ya? Okay, here it goes. (breaths deeply) Boo! Plankton: You don't scare me, Krabs. Mr. Krabs: I ain't Krabs, I'm... uh, I mean... (in Pearl's voice) I'm Pearl, not Krabs. Plankton: The jÃļb is up, Krabs. I know all about the suit, and your secret fear! Mr. Krabs: Secret fear? (takes off the head; in regular voice) What are you talkin' about? Plankton: See for yourself. (the robotic arm squeezes Mr. Krabs) Enjoy the show! (a mime is shown) Mr. Krabs: No. No. Muh-muh-make it stop! Make it stop! Plankton: Doesn't feel so good on the other end of the stick, doesn't it, scaredy pants? I feel wonderfully! SpongeBob: Um, Plankton, if I were you I wouldn't be so snug. Plankton: Why? SpongeBob: Because a hangry pod of whales have just arrived for early feeding. (whales are outside) Plankton: (screams) Not another feeding! Get me out of here! (removes a nail from the floor and jumps ÄąnsÄąde. SpongeBob puts a cork in the hÃļle, turns off a projector, making the whales disappear, and gets Mr. Krabs out of the robot arm) Mr. Krabs: Whew! You really redeemed yourself, boyĖĒ! (to mime) Okay, you're beginning to creep me out.
Kamp Koral: SpongeBob's Under Years season two episodes: Mad Science Squirrel: Plankton recruits Sandy to help in his lab. (#227A) To Pop a Bubble: SpongeBob is determined to find out who popped his new bubble friend. (#227B) No title card available High and Dry: The Dinghy cabin camps overnight out of the water. (#228A) The Beardsman: Wilderness expert Paul Grunion visits the camp. (#228B) Five Times the Fun: When Patrick's detached limbs regrow into five Patrick clones, it's up to the gang to stop them before they take over the camp. (#229A) Low Falutin: Rea and Roh get a taste of the cheap life after they lose all their money. (#229B) Nut Madness: Things get nutty at camp when Sandy goes feral over the sight of peanuts. (#330A) Mermaid Men and Barnacle Boys: The Dinghy and Pontoon cabins go head-to-head in a series of superhero challenges. (#230B) A Tale of Two Roxies: It's a classic case of sibling rivalry after the conjoined Roxie sisters split up. (#231A) Nite Owls: When the Dinghies attempt to stay up all night, they discover a side of camp they've never seen before. (#231B) Calling Some Monsters: Realizing the monsters are actually quite boring, SpongeBob and Patrick set out to help them channel their wild side. (#232A) Dig This: A mysterious bone discovery at Kamp Koral leads Sandy to start an archeological dig. (#232B) Un-Breaking and De-Entering: SpongeBob discovers that Gary's been secretly taking items from everyone in camp. (#233A) Swimmin' Holed: After SpongeBob and Patrick discover Narlene and Nobby's secret swimming hole, it doesn't stay a secret for long. (#233B) Krabsy the Klown: When Mr. Krabs reveals that he used to be a clown, SpongeBob convinces him to wear the big shoes once again. (#234A) Lords of the LARP: Mo joins the Pontoon cabin's LARP (live action role-playing) group. (#234B) Mascot Mayhem: SpongeBob and Patrick compete to become Kamp Koral's mascot. (#235A) Putt Up or Shut Up: Mr. Krabs and Squidward compete head-to-head to see who is the better golfer. (#235B) Who's Complaining?: Mr. Krabs puts Squidward in charge of Kamp Koral's complaint department. (#236A) Patrick's Star: SpongeBob and Sandy gift Patrick a star for his birthday. (#236B) A Finful of Sand Dollars: Sheriff Sandy pulls out all the stops when a ne'er-do-well interloper turns Kamp Koral's Western Day upside down. (#237A) Cretins of the Night: SpongeBob and Patrick discover the ups and downs of vampire life with Kidferatu's help. (#237B) The Suit Suits You: Sandy learns the dangers of untested technology while an old companion goes on a journey of self-discovery. (#238A) Parasite Pals: SpongeBob's relationship with the rest of camp is pushed to the brink by his newest friend, a parasite living in him. (#238B) End of Summer Daze: Summer is over, and SpongeBob and Patrick stay behind for one final attempt to catch a jellyfish – but they're not the only ones hiding out at camp. (#239)
The Patrick Star Show season two episodes: The Commode Episode: Patrick gets stuck in the bathroom. (#232A.) Tying the Klop-Knot: Bunny and Cecil need to get married again. (#232B.) Chum Bucket List: SpongeBob helps Patrick fulfill his bucket list. (#233A.) Big Baby Pat: Patrick has a nostalgic meltdown. (#233B) Is There a Director in the House?: While Squidina is away at camp, Patrick needs a new director. (#234A) Star Cruise: The Star family is abducted by aliens. (#234B) Best Served Cold: The enemies of the Star family team up to exact revenge. (#235A) Tattoo Hullabaloo: Bunny loses a tattoo. (#235B) Too Many Patricks: Patrick hires more Patricks to perform at birthday parties. (#236A) Much Tofu About Nothing: Pat-Thos shares a Hamdonian tale of love and pork products. (#236B) Face Off/Model: Patrick wakes up off-model. (#237A) 5 Star Restaurant: The Star family works at the Krusty Krab. (#237B) At Home, on the Lam: Bunny tries to punish Patrick for chocolate-favored crimes. (#238A) Pick Patrick's Path: The Lawnies vote for what Patrick does next in a special "Choose Your Own Adventure" episode of The Patrick Show!. (#238B)
ar ØīŲ…ØīŲˆŲ† (ØīØŪØĩŲŠØĐ) Bangla āĶŠā§āĶēā§āĶŊāĶūāĶ™ā§āĶ•āĶŸāĶĻ Catalan Plàncton Chinese įšŪ老æŋ Hebrew ŨĪŨœŨ Ũ§Ũ˜Ũ•ŨŸ hr Å ime Josip Plankton シェãƒŦドãƒģãƒŧã‚ļェマãƒŧプãƒĐãƒģã‚Ŋトãƒģ Sheldon J. Plankton シェãƒŦドãƒģãƒŧJãƒŧプãƒĐãƒģã‚Ŋトãƒģ ko 플랑큮í†Ī (등ėžĨėļ뎞) ru ПÐŧÐ°Ð―ÐšŅ‚ÐūÐ― (ÐŋÐĩŅ€ŅÐūÐ―Ð°Ðķ) sr ÐĻÐĩÐŧÐīÐūÐ― ПÐŧÐ°Ð―ÐšŅ‚ÐūÐ― zh įšŪ老闆
áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—Ę°Ęļ âŋáĩ‰âąáĩĘ°áĩ‡áĩ’áĩ˜Ęģ sect. one â―á”†áĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ ËĒáĩ—áĩƒĘļËĒ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áķœĘ°áĩ˜áĩ áĩ‡áĩ˜áķœáĩáĩ‰áĩ— áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū "áīĩáĩ—'ËĄËĄ áĩ‡áĩ‰ áķ áĩ˜âŋ!" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡'ËĒ Ę°áĩ’áĩ˜ËĒáĩ‰ âŋáĩ‰áĩ‰áĩˆáĩ‰áĩˆ ËĒáĩ’áĩáĩ‰ ⁹áĩáĩ–Ęģáĩ’áĩ›áĩ‰áĩáĩ‰âŋáĩ—ËĒ áĩáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ Ę·áĩ’Ęģáĩáĩ‰áĩˆ áĩ’âŋ‧ ᔆáĩ’ Ę°áĩ‰'ËĒ ËĒáĩ—áĩƒĘļ⁹âŋáĩ Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩ‡áĩ‰áķœáĩƒáĩ˜ËĒáĩ‰ ᔆá‘Ŧáĩ˜âąáĩˆĘ·áĩƒĘģáĩˆ âŋáĩ’áĩ— áĩáĩ’âŋâŋáĩƒ ËĄáĩ‰áĩ— ʰ⁹áĩ ËĒáĩ—áĩƒĘļ â―áĩƒâŋáĩˆ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ Ę°áĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ áīūáĩƒáĩ—Ęģ⁹áķœáĩ áĩˆâąËĒ˥⁹áĩáĩ‰ áĩƒËĄËĄ áĩ—Ę°áĩ‰ âŋáĩ’⁹ËĒáĩ‰ áķ Ęģáĩ’áĩ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩ’Ęģáĩâū áĩƒâŋáĩˆ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒâŋ'áĩ— Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩ‰âŋáĩ’áĩ˜áĩĘ° Ęģáĩ’áĩ’áĩ áĩ—áĩ’ ⁹âŋáķœËĄáĩ˜áĩˆáĩ‰ ʰ⁹áĩâ€§ áīģáĩƒĘģĘļ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒâŋáĩƒâąËĄ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ áķœĘģáĩƒËĒĘ°áĩ‰ËĒ Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰âļī áĩƒâŋáĩˆ Ę°áĩ‰ ˥⁹áĩáĩ‰ËĒ áĩ—áĩ’ áĩ–ËĄáĩƒĘļ ʷ⁹áĩ—Ę° ᔆáĩ–áĩ’áĩ—âļī áĩĘļ Ę°áĩ˜ËĒáĩ‡áĩƒâŋáĩˆ'ËĒ áĩ–áĩ˜áĩ–áĩ–Ęļ‧ áīĩ Ę·áĩƒâŋâŋáĩƒ áĩáĩ‰áĩ‰áĩ– áĩƒâŋ áĩ‰Ęļáĩ‰ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰áĩâļī áĩƒËĒ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áķœáĩƒâŋ áĩáĩ‰áĩ— áĩ‰áĩƒËĒ⁹˥Ęļ áĩƒâŋáĩĘģĘļ Ę·Ę°áĩ‰âŋ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ áĩƒâŋâŋáĩ’ĘļËĒ ʰ⁹áĩâļī áĩƒáĩ‡ËĄáĩ‰âąËĒáĩ— áĩ˜âŋ⁹âŋáĩ—áĩ‰âŋáĩ—⁹áĩ’âŋáĩƒËĄËĄĘļ‧ áĩ€Ę°áĩ‰Ęļ áĩâŋáĩ’Ę· áĩ‰áĩƒáķœĘ° áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰Ęģ Ę·áĩ‰ËĄËĄâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áķœáĩƒâŋ áĩ‡áĩ‰ áĩƒáĩ— áĩ’áĩˆáĩˆËĒ ËĒ⁹âŋáķœáĩ‰ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ Ę·áĩ’ĘģáĩËĒ áķ áĩ’Ęģ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ áĩ‰âŋáĩ‰áĩĘļâļī ʷʰ⁹áķœĘ° áķœáĩƒâŋ áĩ–áĩ˜áĩ— áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·Ęģáĩ’âŋáĩ Ę·áĩƒĘļ‧ áīŪáĩ˜áĩ— áĩ’áĩ–áĩ–áĩ’ËĒ⁹áĩ—áĩ‰ËĒ áĩƒáĩ—áĩ—Ęģáĩƒáķœáĩ—âļī áĩáĩƒáĩâąâŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰âąĘģ áķ Ęģ⁹áĩ‰âŋáĩˆËĒʰ⁹áĩ– áĩˆĘļâŋáĩƒáĩâąáķœ áĩˆáĩ˜áĩ’ Ę·áĩ’Ęģáĩâ€§ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡'ËĒ áĩáĩ’⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ âŋ⁹áķœáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩƒËĄËĄâļī áĩƒâŋáĩˆ áķœáĩƒâŋ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ áĩ‡áĩ‰ âŋ⁹áķœáĩ‰Ęģ áĩ—áĩ’ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩƒâŋ áīĩ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—⁹áĩáĩ‰ËĒ‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩâŋáĩ’Ę·ËĒ Ę°áĩ‰'ËĒ áĩƒ áĩ–áĩƒáķœâąáķ âąËĒáĩ— áĩƒâŋáĩˆ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩâŋáĩ’Ę·ËĒ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩƒâŋáĩáĩ‰Ęģ ⁹ËĒËĒáĩ˜áĩ‰ËĒ ᔆáĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ áķœáĩƒâŋ áķœáĩ’áĩáĩ‰ áĩ˜áĩ– ʷ⁹áĩ—Ę° áķœáĩ’áĩáĩ–Ęģáĩ’áĩâąËĒáĩ‰ËĒ áĩ—áĩ’ áķœáĩ’áĩáķ áĩ’Ęģáĩ— áķŧáĩ’âŋáĩ‰ËĒ‧ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áĩƒËĄËĒáĩ’ áĩâŋáĩ’Ę·ËĒ Ę°áĩ‰ ĘģáĩƒĘģáĩ‰ËĄĘļ áĩ’áĩ–áĩ‰âŋËĒ áĩ˜áĩ–âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— Ę°áĩ‰ áĩ’âŋáķœáĩ‰ ⁹âŋ áĩƒ ʷʰ⁹˥áĩ‰ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒ áĩ—áĩ’ ˥⁹áĩáĩ‰ áĩáĩ‰ áĩ’Ęģ ʰ⁹ËĒ áĩĘģáĩƒâŋáĩˆáĩáĩƒâ€§ áīŪáĩ˜áĩ— áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ Ę°áĩ‰ Ę°áĩƒËĒ ˥⁹áĩâąáĩ—ËĒ áĩƒâŋáĩˆ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áĩâŋáĩ’Ę·ËĒ ⁹áĩ—‧ áĩ€Ę°áĩ‰Ęļ Ę·áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩ–ËĄáĩƒĘļ⁹âŋáĩ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩ‰áĩ—ËĒ Ę·Ę°áĩ‰âŋ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ ËĒáĩ—áĩ˜áĩ‡áĩ‡áĩ‰áĩˆ ʰ⁹ËĒ áĩ—áĩ’áĩ‰ áĩ’âŋ áĩƒ Ęģáĩ’áķœáĩâ€§ "áĩ‚áĩƒáĩ—áķœĘ° áĩ’áĩ˜áĩ— Ę·Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ Ęļáĩ’áĩ˜'Ęģáĩ‰ áĩáĩ’⁹âŋáĩâļī Ęļáĩ’áĩ˜ áķ áĩ’áĩ’ËĄ!" Ęļáĩ‰ËĄËĄáĩ‰áĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩƒËĒ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩ—áĩ’áĩ’áĩ ʰ⁹ËĒ ËĒáĩ’áķœáĩ áĩ’áķ áķ â€§ áīĩáĩ—ËĒ ʰ⁹ËĒ áĩ’Ę·âŋ Ę·áĩƒĘļ áĩ’áķ  ËĒĘ°áĩ’ʷ⁹âŋáĩ Ę°áĩ‰ áķœáĩƒĘģáĩ‰ËĒ áīĩ áĩáĩ˜áĩ‰ËĒËĒ‧ áĩ‚áĩ‰ áĩáĩ’áĩ— ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ ËĒáĩ’áĩáĩ‰ ⁹áķœáĩ‰ áĩ˜âŋáĩ—⁹˥ áķ áĩ‰ËĄáĩ— áĩ‡áĩ‰áĩ—áĩ—áĩ‰Ęģ‧ áĩ€Ę°áĩ‰ áĩ–áĩ‰áĩ—ËĒ áķœáĩƒáĩáĩ‰ ⁹âŋËĒ⁹áĩˆáĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ ËĒáĩ–áĩ’áĩ— áĩáĩƒáĩ›áĩ‰ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ ËĒáĩ’áĩáĩ‰ áĩâąËĒËĒáĩ‰ËĒ‧ "áīąáĩƒËĒĘļâļī áĩ‡áĩ’Ęļ!" áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ áĩ—áĩ‰ËĄËĄâąâŋáĩ ËĒáĩ–áĩ’áĩ—âļī Ę°áĩ’ËĄáĩˆâąâŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩƒáĩáĩ’áĩ‰áĩ‡áĩƒâ€§ áīšáĩ’Ę· Ę°áĩ‰'ËĒ âŋáĩ’áĩ— áĩáĩ˜áķœĘ° áĩ’áķ  áĩƒ Ę°áĩ˜áĩáĩáĩ‰Ęģâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— ËĒâŋáĩ˜áĩáĩËĄáĩ‰ËĒ ʷ⁹áĩ—Ę° ËĒáĩ–áĩ’áĩ—; Ę°áĩ‰ âŋáĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ–áĩ‰áĩ’áĩ–ËĄáĩ‰âļī áĩƒáĩ— ËĄáĩ‰áĩƒËĒáĩ— âŋáĩ’áĩ— áķ áĩ’Ęģ ËĄáĩ‰âŋáĩáĩ—Ę° áĩ’áķ  áĩ—⁹áĩáĩ‰â€§ áīĩ áĩâŋáĩ‰Ę· âŋáĩ’áĩ— áĩ—áĩ’ ËĒáĩ˜áĩáĩáĩ‰ËĒáĩ— áĩƒ áĩ‡áĩ’áĩƒĘģáĩˆ áĩáĩƒáĩáĩ‰âļī áĩâŋáĩ’ʷ⁹âŋáĩ áĩĘļ Ę°áĩ˜ËĒáĩ‡áĩƒâŋáĩˆËĒ áķœáĩ’áĩáĩ–áĩ‰áĩ—⁹áĩ—⁹áĩ›áĩ‰ âŋáĩƒáĩ—áĩ˜Ęģáĩ‰â€§ áīĩ Ę·áĩƒËĒ áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—áĩ’ áĩáĩƒáĩáĩ‰ ËĒáĩ’áĩáĩ‰ áķ áĩ’áĩ’áĩˆ Ę·Ę°áĩ‰âŋ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ Ę°áĩ‰ËĄáĩˆ áĩ˜áĩ– áĩƒ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļ‧ "áīĩ áĩâŋáĩ’Ę· Ęļáĩ’áĩ˜'áĩˆ ˥⁹áĩáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩƒâŋáĩƒËĄĘļËĒáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ Ęģáĩ‰áķœâąáĩ–áĩ‰âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áīĩ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄ Ęļáĩ’áĩ˜ ËĒĘ°áĩ’áĩ˜ËĄáĩˆ áĩƒáĩ— ËĄáĩ‰áĩƒËĒáĩ— áĩáĩ‰áĩ— áĩƒ áĩ—áĩƒËĒáĩ—áĩ‰ áĩ’áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ áĩˆáĩ‰ËĄâąáķœâąáĩ’áĩ˜ËĒâŋáĩ‰ËĒËĒ‧" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ ËĒáĩƒâąáĩˆâ€§ "áīŪáĩ˜áĩ— ⁹áķ  áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧‧‧" "áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ âŋáĩ’áĩ— Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰; áĩ‡áĩ‰ËĒ⁹áĩˆáĩ‰ËĒâļī Ę·áĩ‰'Ęģáĩ‰ áĩ’âŋËĄĘļ áĩ‰áĩƒáĩ—⁹âŋáĩ ⁹áĩ—âļī âŋáĩ’áĩ— Ęģáĩ‰áĩ›áĩ‰áĩƒËĄâąâŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áķ áĩ’Ęģáĩáĩ˜ËĄáĩƒ!" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ ʰ⁹áĩâļī áĩâŋáĩ’ʷ⁹âŋáĩ Ę°áĩ‰'ËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ’âŋËĄĘļ áĩ–áĩ‰ĘģËĒáĩ’âŋ áĩ‡áĩƒĘģâŋáĩ‰áĩˆ áķ áĩ’Ęģ ˥⁹áķ áĩ‰â€§ áĩ€Ę°áĩ‰Ęļ ËĒáĩ–˥⁹áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļâļī áĩ‰áĩƒáĩ—⁹âŋáĩ áĩ‰áĩ›áĩ‰ĘģĘļ ËĄáĩƒËĒáĩ— áĩáĩ’ĘģËĒáĩ‰ËĄ! "áĩ€Ę°áĩƒâŋáĩ Ęļáĩ’áĩ˜ ËĒáĩ’ áĩáĩ˜áķœĘ° áĩâąáĩˆâ€§â€§â€§" áīĩ ËĒáĩƒĘ· Ę°áĩ’Ę· ËĒ⁹âŋáķœáĩ‰Ęģáĩ‰ Ę°áĩ‰'ËĒ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩĘģáĩƒáĩ—⁹áĩ—áĩ˜áĩˆáĩ‰âļī áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ ĘģáĩƒĘģáĩ‰ËĄĘļ ËĒáĩ’ áĩƒáķ áķ áĩ‰áķœáĩ—⁹áĩ’âŋáĩƒáĩ—áĩ‰ËĄĘļ ËĒĘ°áĩ’Ę·ËĒ áĩƒáĩ–áĩ–Ęģáĩ‰áķœâąáĩƒáĩ—⁹áĩ’âŋ‧ áīŽáķ áĩ—áĩ‰Ęģ áĩ‰áĩƒáĩ—⁹âŋáĩâļī áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‡áĩ’ĘļËĒ áĩ–áĩ˜ËĄËĄáĩ‰áĩˆ áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áķœáĩ’áĩ˜áķœĘ° ⁹âŋ áķ Ęģáĩ’âŋáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ—áĩ‰ËĄáĩ‰áĩ›âąËĒ⁹áĩ’âŋ‧ ᔆáĩ‰áĩƒáĩ—áĩ‰áĩˆ ËĒ⁹áĩˆáĩ‰ áĩ‡Ęļ ËĒ⁹áĩˆáĩ‰âļī áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ ËĄáĩ’áĩ’áĩáĩ‰áĩˆ áķ áĩ’Ęģ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—ʰ⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ Ę·áĩƒáĩ—áķœĘ°â€§ ᔆáĩ–áĩ’áĩ— áĩƒâŋáĩˆ áīģáĩƒĘģĘļ Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩ—áĩ’ Ęģáĩ‰ËĒáĩ— áķ áĩ’Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰ âŋ⁹áĩĘ°áĩ—‧ "áī·âąáĩˆâļī áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒ Ęļáĩ’áĩ˜Ęģ áĩ‡áĩ’ËĒËĒ áĩâŋáĩ’Ę· Ę·Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰â€§â€§â€§" "áīĩ áĩˆâąáĩˆâŋ'áĩ— áĩ—áĩ‰ËĄËĄ ʰ⁹áĩ áīĩ'áĩˆ áĩ‡áĩ‰ ËĒáĩ—áĩƒĘļ⁹âŋáĩ Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩƒáĩ— Ęļáĩ’áĩ˜Ęģ áĩ–ËĄáĩƒáķœáĩ‰âļī ËĒáĩ’ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— Ę·áĩ’ĘģĘģĘļ!" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī ËĄáĩ‰áĩƒâŋ⁹âŋáĩ áķœËĄáĩ’ËĒáĩ‰Ęģ‧ "áĩ‚áĩƒâąáĩ—âļī áīĩ'áĩ›áĩ‰ Ę·áĩ’Ęģáĩ áĩ—áĩ’áĩáĩ’ĘģĘģáĩ’Ę· áĩáĩ’Ęģâŋ⁹âŋáĩ! áĩ‚Ę°áĩƒáĩ—‧‧‧" "áĩ€áĩ‰ËĄËĄ ʰ⁹áĩ Ęļáĩ’áĩ˜'áĩ›áĩ‰ áĩ‡áĩ’áĩ’áĩáĩ‰áĩˆ áĩƒ Ęģáĩ’áĩ’áĩ áĩƒáĩ— áĩƒâŋ ⁹âŋâŋâ€―" áīĩ ËĒáĩ˜áĩáĩáĩ‰ËĒáĩ—áĩ‰áĩˆâ€§ áĩ‚áĩ‰ áĩƒËĄËĄ Ęģáĩ‰áĩƒËĄâąËĒáĩ‰áĩˆ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ âŋáĩ’áĩ— áĩáĩ’âŋâŋáĩƒ ˥⁹áĩáĩ‰ ⁹áĩ— ⁹áķ  Ę°áĩ‰ áĩâŋáĩ‰Ę· ʰ⁹ËĒ ËĄáĩ’ĘļáĩƒËĄ Ę·áĩ’Ęģáĩáĩ‰Ęģ ËĒáĩ—áĩƒĘļáĩ‰áĩˆ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áķœĘ°áĩ˜áĩ áĩ‡áĩ˜áķœáĩáĩ‰áĩ—âļī áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ ⁹áķ  ⁹âŋ ËĒáĩ˜áķœĘ° áķœâąĘģáķœáĩ˜áĩËĒáĩ—áĩƒâŋáķœáĩ‰ËĒ‧ áīĩáĩ—'áĩˆ áķœáĩƒáĩ˜ËĒáĩ‰ áĩáĩ’Ęģáĩ‰ Ęģ⁹ËĒáĩ áĩ’áķ  áĩ—Ęģáĩ’áĩ˜áĩ‡ËĄáĩ‰ áĩ—Ę°áĩƒâŋ ⁹áĩ—ËĒ Ę·áĩ’Ęģáĩ—Ę°! áīžâŋËĄĘļ ⁹áĩáĩƒáĩâąâŋáĩ‰ ⁹áķ  Ę°áĩ‰ áĩâŋáĩ‰Ę· ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡'ËĒ âŋáĩ’áĩ— áĩ’âŋËĄĘļ áķœâąáĩ›âąËĄ áĩ—áĩ’ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áĩƒËĄËĒáĩ’ ËĒĘ°áĩƒĘģáĩ‰áĩˆ áĩƒ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļ‧‧‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ęģáĩ‰áĩƒËĄâąËĒáĩ‰ËĒ Ę°áĩ’Ę· ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡'ËĒ áĩáĩ’⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ âŋ⁹áķœáĩ‰âļī âŋáĩ’ áĩáĩƒáĩ—áĩ—áĩ‰Ęģ Ę·Ę°áĩƒáĩ—âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— Ę°áĩ‰ âŋáĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ áĩƒáĩ–áĩ–Ęģáĩ’áĩ›áĩ‰ËĒ áĩ’áķ  ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩ—ĘģĘļ⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ áĩáĩ‰áĩ‰áĩ– áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩ‰áĩƒáķœáĩ‰ Ę·Ę°áĩ‰âŋ áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ'Ęģáĩ‰ áĩƒáĩ— áĩ’áĩˆáĩˆËĒ‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ˜âŋáĩˆáĩ‰ĘģËĒáĩ—áĩƒâŋáĩˆËĒ ʰ⁹ËĒ ËĄáĩ’ĘļáĩƒËĄáĩ—Ęļ áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩĘģáĩ˜ËĒáĩ—Ęļ áĩĘģáĩƒáĩ‡âļī áĩƒËĄáĩ—Ę°áĩ’áĩ˜áĩĘ° Ę°áĩ‰ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒâŋ'áĩ— áĩƒáĩĘģáĩ‰áĩ‰ ʷ⁹áĩ—Ę° ⁹áĩ—‧ áīī⁹ËĒ áĩáĩ’áĩƒËĄ ⁹âŋ ˥⁹áķ áĩ‰ ⁹ËĒ ËĒĘ°áĩ’ʷ⁹âŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩ’ĘģËĄáĩˆ Ę°áĩ’Ę· áĩĘģáĩ‰áĩƒáĩ— Ę°áĩ‰ áķœáĩƒâŋ áĩ‡áĩ‰âļī áĩƒâŋáĩˆ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡'ËĒ áĩ’âŋ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒ⁹áĩˆáĩ‰ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩƒâąáĩˆ áķœáĩƒáĩ— áĩƒâŋáĩˆ áĩáĩ’áĩ˜ËĒáĩ‰ áĩáĩƒáĩáĩ‰â€§ áīĩ Ę·áĩƒËĒ áĩ—ʰ⁹âŋáĩâąâŋáĩ áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— ⁹áĩ— áĩƒËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–Ęģáĩ’áĩĘģáĩƒáĩáĩáĩ‰ áĩ‰âŋáĩˆáĩ‰áĩˆâļī áĩƒâŋáĩˆ áĩ—áĩ˜Ęģâŋáĩ‰áĩˆ áĩ’áķ áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ—áĩ‰ËĄáĩ‰áĩ›âąËĒ⁹áĩ’âŋ‧ áīĩ ʷʰ⁹ËĒáĩ–áĩ‰Ęģáĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ "áīĩ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— áĩâŋáĩ’Ę· Ę·Ę°áĩƒáĩ— áĩ—⁹áĩáĩ‰ Ęļáĩ’áĩ˜ áĩáĩ’ áĩ—áĩ’ áĩƒáĩ—áĩ—áĩ‰âŋáĩˆ Ę·áĩ’Ęģáĩâ€§â€§â€§" "áīĩáĩ áĩ—áĩ’ áĩƒĘģĘģ⁹áĩ›áĩ‰ áĩƒáĩ— âļ áĩ’'áķœËĄáĩ’áķœáĩ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩƒáĩâ€§" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ á‘Ŧáĩ˜âąáĩ‰áĩ—ËĄĘļ áĩƒâŋËĒĘ·áĩ‰Ęģáĩ‰áĩˆâļī ËĒáĩ’ áĩƒËĒ áĩ—áĩ’ âŋáĩ’áĩ— ËĒáĩ—⁹Ęģ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī Ę·Ę°áĩ’ ËĄáĩ‰áĩƒâŋáĩ‰áĩˆ áĩ’âŋ ʰ⁹áĩ áĩ˜âŋáĩƒĘ·áĩƒĘģáĩ‰ËĒ‧ áīžâŋËĄĘļ áĩáĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ Ę·áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩƒĘ·áĩƒáĩáĩ‰ áĩƒáĩ— áĩ‡Ęļ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‰âŋáĩˆ áĩ’áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–Ęģáĩ’áĩĘģáĩƒáĩáĩáĩ‰â€§ áīžĘ° Ę°áĩ’Ę· áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ę·áĩ’áĩ˜ËĄáĩˆâŋ'áĩ— ˥⁹áĩáĩ‰ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ‰áĩ‰ ⁹áĩ—; áīĩ Ę·áĩƒâŋáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áķœĘ°áĩ˜áķœáĩËĄáĩ‰ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ âŋáĩ’áĩ—⁹áĩ’âŋ áĩ’áķ  ʰ⁹áĩ áķ áĩ˜Ęģ⁹áĩ’áĩ˜ËĒ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒ⁹áĩĘ°áĩ—‧ "áīīáĩ’Ę·'ËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ—áĩ’áĩ‰?" áīĩ áĩƒËĒáĩáĩ‰áĩˆâ€§ "áĩ‚áĩƒâŋâŋáĩƒ áķœĘ°áĩ‰áķœáĩâ€§â€§â€§" "áīĩËĄËĄ áĩ—áĩƒáĩáĩ‰ áĩƒ ËĄáĩ’áĩ’áĩ áĩƒáĩ— áĩĘļ áĩ—áĩ’áĩ‰ áĩ—áĩ’áĩáĩ’ĘģĘģáĩ’Ę· áĩáĩ’Ęģâŋ⁹âŋáĩâ€§â€§â€§" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ ËĒáĩƒâąáĩˆâļī áĩ—ĘģĘļ⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ ËĄÄąáĩ‰ áĩˆáĩ’Ę·âŋ áķœáĩ’áĩáķ áĩ’Ęģáĩ—áĩƒáĩ‡ËĄĘļ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĄáĩƒĖŠĘļ⁹âŋáĩ áĩƒáĩáĩƒâąâŋËĒáĩ— ʰ⁹áĩâ€§ "áĩ‚Ę°áĩƒáĩ— áĩ—⁹áĩáĩ‰ ⁹ËĒ ⁹áĩ—?" áīĩ Ę°áĩ‰áĩƒĘģáĩˆ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĒáĩƒĘļâļī Ęģáĩ’áĩ˜ËĒ⁹âŋáĩ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡â€§ "áīžĘ°âļī áīĩ áĩáĩ’áĩ— áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ áĩƒáĩ— Ę·áĩ’Ęģáĩ! áī°áĩ’âŋ'áĩ— Ę·áĩƒâŋáĩ— áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ ËĒáĩ˜ËĒáĩ–⁹áķœâąáĩ’áĩ˜ËĒâļī âŋáĩ’Ęģ áĩ‡áĩ‰ ËĄáĩƒáĩ—áĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰!" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ ËĒáĩ—áĩƒĘģáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ ËĄáĩ‰áĩƒáĩ›áĩ‰âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áīĩ Ę·áĩƒâŋáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áķœĘ°áĩ‰áķœáĩ áĩ’âŋ ʰ⁹ËĒ áĩ—áĩ’áĩ‰â€§ "áĩ‚Ę°áĩƒáĩ— áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ—áĩ’áĩ‰?" áīĩ áķœáĩƒËĄËĄáĩ‰áĩˆ áĩ’áĩ˜áĩ—‧ áīīáĩ‰ áķœĘ°áĩ‰áķœáĩáĩ‰áĩˆ ⁹áĩ—âļī áĩƒâŋáĩˆ âŋáĩ’ Ęģáĩ‰áĩˆâŋáĩ‰ËĒËĒ‧ "ᔆáĩ—⁹˥˥ áĩáĩ’ áĩ‰áĩƒËĒĘļ áĩ’âŋ ⁹áĩ—‧" "áĩ‚⁹˥˥ áĩˆáĩ’!" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áķœáĩƒËĄËĄáĩ‰áĩˆ áĩ’áĩ˜áĩ— áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ ËĄáĩ‰áķ áĩ—‧ end Section 1
https://spongebobwiki.org/wiki/King_Plankton
Best PLANKBOB Episodes Season 1 10b "F.U.N." 15a "Sleepy Time" 16a "Valentine's Day" Season 6 109b "The Krabby Kronicle" 122b "Single Cell Anniversary" Season 7 137a "One Coarse Meal" 139a "Gramma's Secret Recipe" 141b "The Main Drain" Season 8 168b "Fiasco!" 177b "Move It or Lose It" The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water Season 9 198b "CopyBob DittoPants" 203a "Pineapple Invasion" Season 10 207a "Mimic Madness" 207b "House Worming" 209b "Plankton Gets the Boot" 210b "Burst Your Bubble" 228b "Grandmum's the Word" 230b "Bottle Burglars" 232b "Shopping List" 235a "Plankton Paranoia" 238b "Karen's Virus" The SpongeBob Movie: Sponge on the Run Season 12 246a "Plankton's Old Chum" 254-255 "SpongeBob's Big Birthday Blowout" 259a "The Ghost of Plankton" 259b "My Two Krabses" 264a "Plankton's Intern" Season 13 272 "SpongeBob's Road to Christmas" 284a "The Flower Plot" 285a "Delivery to Monster Island" 289a "My Friend Patty" Season 14 294a "Single-Celled Defense" 305b "Sheldon SquarePants"
i wish we were all having a sleepover rn. trading secrets and sipping something bubbly āąĻā§Ž â‹†ï―ĄËš
áđ”ĖļĖ§Ė˜Ė ĖŦĖÍ‡ĖŪĖ‘ĖŒĖ„Ė‡Ė€ĖŽÍ‹Í‚ĖˆĖĖ‘ĖūĖ―͝lĖķĖŸĖšĖŽĖšĖŽĖžĖšĖŪĖ‹Ė―ĖˆĖÍ†ÍŠÍ‚Ė―ĖĖ…ĖˆĖÍČĖķĖ›Ėē͉͐Ė’Ė‹ĖŽĖ“Ė†Í›nĖķĖĄÍ•ĖąĖŊĖđĖŧ͐Ė€Ė―ĖˆĖÍ˜Í kĖļĖĻĖĶĖĨĖ—ĖžĖ­ĖœÍˆÍŒĖˆĖÍŒĖ€Í›ĖÍĖ†Ė…ĖĖĖ‰ĖƒÍÍ tĖ·ĖœÍĖģĖąĖđĖ­ĖđĖŠĖ€ĖĖ”Í›Ė’Ė―ĖŽÍ†Ė„Ė‚Ė”ĖšÍ˜Ė•Í oĖļĖŠĖŪĖœĖ—͐Ė‹Ė‡Ė‡Í‚ĖĖˆĖÍŠĖ“Ė•nĖķĖĻ͒͌ͅ'Ė·ĖĄĖĨĖ™Ė–ĖŸÍŽÍÍ‰Í–͆Ė‚ĖŠĖ‘ĖŽĖ“ĖŋĖŠĖĖĖƒÍ—Ė•ÍÍ…sĖ·Í‰Í”ĖŽĖ˜ĖŠĖ”Ė‹Í‚ ĖļĖđĖēĖŦĖĨĖ Ė­Ė‘ĖŒĖ’͐BĖķĖĄĖģĖ€Ė„Ė€ĖˆĖÍ aĖ·Ė›Ėē͚ĖēĖ°ĖĖ”ÍŠĖ€Ė‚Ė„ÍŒĖĖ‡Ė•Í˜ÍÍÍ…cĖ·ĖĪ͌͊͒ĖŒĖŽĖĖŠĖ‚ĖˆĖÄ·Ė·Í“Ė€Ė‹Ė“Ė€ĖˆĖĖ‡ĖˆĖ ĖķĖĻĖĻĖĻĖ™Í™Ė™ÍšÍ‰Ė­ĖŊĖĶĖŽĖžĖšĖģĖŒĖ‰Ė’Í›ĖūĖĖŋ͌ĖŋĖ“ĖˆĖŠĖŒÍ˜Ėš:ĖĩĖĄÍĖ­Ė­Ėŧ͙͇͎ĖēĖ­ĖŦ͉ĖŪĖˆĖ€Ė“Í‚ĖŒĖˆĖÍ˜Í˜Í…)Ė·Í”ĖŸÍ‹ĖÍ‚ĖˆĖ„Ė‰ĖĖ‹
áĩ€Ę°áĩ‰ áīŽáķœáķœâąáĩˆáĩ‰âŋáĩ— â―á”†áĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę·áĩƒËĒ ʰ⁹áĩ— áĩ‡Ęļ áĩƒ Ę·áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩâŋáĩ’áķœáĩáĩ‰áĩˆ áĩ’áĩ˜áĩ—âļī áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ âŋáĩ’áĩ—⁹áķœáĩ‰áĩˆâ€§ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒĘ· ʰ⁹áĩ áĩáĩ‰áĩ— áĩ—Ęģáĩƒáĩ–áĩ–áĩ‰áĩˆ áĩ˜âŋáĩˆáĩ‰Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœáĩ˜ĘģĘģáĩ‰âŋáĩ— ËĒáĩ˜Ęģáĩ–Ęģ⁹ËĒ⁹âŋáĩ áīļáĩƒĘģĘģĘļ áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ ËĒĘ°áĩ’Ę·áĩ‰áĩˆ áķœáĩ’âŋáķœáĩ‰Ęģâŋ áĩ—áĩ’ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ’áķ  áĩƒËĄËĄ áĩ–áĩ‰áĩ’áĩ–ËĄáĩ‰â€§ "ᔆʰáĩ‰ËĄáĩˆáĩ’âŋ‧‧‧" áīŽáķ áĩ—áĩ‰Ęģ ËĒáĩ‰áĩ‰âąâŋáĩ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ–áĩ’⁹âŋáĩ— áĩ’áĩ˜áĩ— áīļáĩƒĘģĘģĘļ áĩˆâąáĩ›áĩ‰áĩˆ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩƒáĩ—áĩ‰Ęģ ËĒáĩƒáĩ›âąâŋáĩ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áķ Ęģáĩ’áĩ áĩ‡áĩ‰âąâŋáĩ ËĄáĩ’ËĒáĩ— áĩƒáĩ— ËĒáĩ‰áĩƒâ€§ áīīáĩ’Ę·áĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģâļī áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩˆâąáĩˆâŋ'áĩ— Ęģáĩ‰ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩˆ áĩ—áĩ’ áĩƒâŋĘļ áĩ—ʰ⁹âŋáĩâ€§ "áīĩ'áĩ›áĩ‰ áĩˆáĩ’âŋáĩ‰ áĩƒËĄËĄ áīĩ áķœáĩƒâŋ‧‧‧" áīļáĩƒĘģĘģĘļ ËĒáĩƒâąáĩˆâ€§ "áīĩ'ËĄËĄ áķœáĩƒËĄËĄ ᔆáĩƒâŋáĩˆĘļ!" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒâąáĩˆ áĩâŋáĩ’ʷ⁹âŋáĩ ËĒĘ°áĩ‰ Ę°áĩƒáĩˆ áĩâŋáĩ’Ę·ËĄáĩ‰áĩˆáĩáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩ–áĩ’ËĒËĒ⁹áĩ‡ËĄĘļ Ę°áĩ‰ËĄáĩ–‧ ᔆáĩƒâŋáĩˆĘļ áķœáĩƒáĩáĩ‰ ʷ⁹áĩ—Ę° áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩƒĘļ‧ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ ËĒáķœáĩƒâŋâŋáĩ‰áĩˆ ʰ⁹áĩ áķ áĩ’Ęģ ⁹âŋáĩ—áĩ‰ĘģâŋáĩƒËĄ áĩˆáĩƒáĩáĩƒáĩáĩ‰ áĩƒËĒ ËĒáĩƒâŋáĩˆĘļ áĩƒáĩ—áĩ—áĩ‰áĩáĩ–áĩ—áĩ‰áĩˆ Ęģáĩ‰ËĒáĩ˜ËĒáķœâąáĩ—áĩƒáĩ—⁹áĩ’âŋ‧ "áīī⁹ËĒ ËĄáĩ‰áĩ ËĒËĄáĩƒáĩáĩáĩ‰áĩˆ áĩƒáĩáĩƒâąâŋËĒáĩ— áĩƒ Ęģáĩ’áķœáĩ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ‰âŋáĩ’áĩ˜áĩĘ° áķ áĩ’Ęģáķœáĩ‰ áķœĘģáĩƒáķœáĩâ€§â€§â€§" áīģáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ áĩ‡áĩƒâŋáĩˆáĩƒáĩáĩ‰ËĒâļī áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ ËĄáĩ‰áĩ— áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩƒ áĩáĩ’áĩáĩ‰âŋáĩ— áĩƒËĄáĩ’âŋáĩ‰ ʷ⁹áĩ—Ę° ʰ⁹áĩ Ęēáĩ˜ËĒáĩ— ⁹âŋ áķœáĩƒËĒáĩ‰â€§â€§â€§ áīąáĩ›áĩ‰âŋáĩ—áĩ˜áĩƒËĄËĄĘļâļī áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę·áĩƒËĒ ËĒĘ°áĩ’ʷ⁹âŋáĩ ËĒ⁹áĩâŋËĒ áĩ’áķ  Ęģáĩ‰áķœáĩ’áĩ›áĩ‰ĘģĘļ‧ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄâąâŋáĩ áĩ‡áĩ’áĩáĩ‡áĩƒĘģáĩˆáĩ‰áĩˆ Ę°áĩ‰ áĩ—Ęģ⁹áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩáĩ’áĩ›áĩ‰ Ę·Ę°áĩ‰âŋ áĩ–áĩƒâąâŋ áĩ’áĩ›áĩ‰ĘģĘ·Ę°áĩ‰ËĄáĩáĩ‰áĩˆ ʰ⁹áĩâ€§ "áīīⁱ‧‧‧" áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒâąáĩˆâ€§ "áĩ‚Ę°áĩ’‧‧‧" "Ęļáĩ’áĩ˜ áĩáĩ’áĩ—áĩ—áĩƒ áĩ—áĩƒáĩáĩ‰ ⁹áĩ— áĩ‰áĩƒËĒĘļâļī áĩ–áĩƒËĄ!" áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ—Ęģ⁹áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ ʰ⁹áĩˆáĩ‰ ʰ⁹ËĒ áĩ—áĩ‰áĩƒĘģËĒ áķ Ęģáĩ’áĩ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ Ę°áĩƒáĩˆ ᔆáĩƒâŋáĩˆĘļ áĩƒâŋáĩˆ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áķœáĩ’áĩáĩ‰ ËĒáĩ‰áĩ‰â€§ "áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰ ËĄáĩ‰áĩ—'ËĒ áĩâąáĩ›áĩ‰ ʰ⁹áĩ Ęģáĩ‰ËĒáĩ—‧ áīŋáĩ‰áĩƒáĩˆĘļ áĩ—áĩ’ áĩáĩ’ Ę°áĩ’áĩáĩ‰?" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ’áķ áķ áĩ‰Ęģáĩ‰áĩˆ Ę°áĩ‰Ęģ Ę°áĩƒâŋáĩˆâ€§ "Ęļáĩƒ ËĄáĩ˜áķœáĩĘļ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ áĩƒËĄâąáĩ›áĩ‰ áĩƒËĒ Ęļáĩ’áĩ˜'áĩˆ áĩ‡áĩ‰ áĩáĩ’âŋáĩ‰âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— Ęļáĩƒ áĩˆâąáĩˆ áķ Ęģáĩƒáķœáĩ—áĩ˜Ęģáĩ‰ ËĄáĩ‰áĩâ€§â€§â€§" ᔆáĩƒâŋáĩˆĘļ áĩ‰ËĢáĩ–ËĄáĩƒâąâŋáĩ‰áĩˆâ€§ áĩ‚áĩƒáĩ›âąâŋáĩ áĩ‡Ęļáĩ‰ áĩ—áĩ’ áīļáĩƒĘģĘģĘļâļī áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ áĩƒËĄËĄ Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰âąĘģ Ęģáĩ‰ËĒáĩ–áĩ‰áķœáĩ—⁹áĩ›áĩ‰ Ę°áĩ’áĩáĩ‰ËĒ Ęģáĩ‰ËĒáĩ–áĩ‰áķœáĩ—⁹áĩ›áĩ‰ËĄĘļ‧ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ Ę°áĩ‰ËĄáĩ–áĩ‰áĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—áĩ’ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩƒ ËĒáĩ‰áĩƒáĩ—‧ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ ËĄáĩ‰áĩ— ᔆáĩ–áĩ’áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩƒáĩáĩ’áĩ‰áĩ‡áĩƒ áĩ–áĩ˜áĩ–áĩ–Ęļ ËĒáĩ—áĩƒĘļ ʷ⁹áĩ—Ę° ʰ⁹áĩâ€§ "áīĩËĒ Ę°áĩ‰ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄâąâŋáĩ áĩƒâŋĘļ áĩ‡áĩ‰áĩ—áĩ—áĩ‰Ęģ?" áīŽËĒáĩáĩ‰áĩˆ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩƒâŋáĩˆ ᔆáĩ–áĩ’áĩ— Ę·áĩ‰Ęģáĩ‰ ËĒáĩ—⁹˥˥ Ę·Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ Ę·áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ Ęģáĩ‰ËĒáĩ—‧ "ᔆáĩ’áĩ˜âŋáĩˆËĒ ˥⁹áĩáĩ‰ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩáĩ˜ËĒáĩ—'áĩ›áĩ‰ áĩˆáĩ’áķŧáĩ‰áĩˆ áĩ’áķ áķ â€§â€§â€§" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ’áĩ‡ËĒáĩ‰Ęģáĩ›áĩ‰áĩˆ Ę°áĩ‰áĩƒĘģ⁹âŋáĩ ʰ⁹ËĒ á‘Ŧáĩ˜âąáĩ‰áĩ— ËĒáĩ—áĩ‰Ęģáĩ—áĩ’ĘģËĒ‧ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒĘ· áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ áĩƒĘģáĩ áĩƒĘģáĩ’áĩ˜âŋáĩˆ ᔆáĩ–áĩ’áĩ—âļī ËĄáĩ‰áĩ áĩ‰ËĄáĩ‰áĩ›áĩƒáĩ—áĩ‰áĩˆâ€§ "áīĩ'áĩ›áĩ‰ áĩ‡Ęģáĩ’áĩ˜áĩĘ°áĩ— áĩƒ áĩâąáķ áĩ— áķ áĩ’Ęģ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ‧‧‧" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ Ę·áĩƒËĒ Ę°áĩƒâŋáĩˆáĩ‰áĩˆ áĩƒ áī·Ęģáĩƒáĩ‡áĩ‡Ęļ áīūáĩƒáĩ—áĩ—Ęļ‧ "áīĩáĩ—'ËĒ áķ áĩ’Ęģ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—áĩ’ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ áĩ‰âŋĘēáĩ’Ęļâļī ËĒáĩƒáĩ›áĩ‰ ⁹áĩ— áķ áĩ’Ęģ ʰ⁹áĩâ€§â€§â€§" "Ęļáĩ’áĩ˜ áĩƒĘģáĩ‰ áĩáĩ’âŋâŋáĩƒ ËĄáĩ‰áĩƒáĩ›áĩ‰ ʰ⁹áĩ ʷ⁹áĩ—Ę° ⁹áĩ—? áīŪáĩ˜áĩ— Ę°áĩ‰'ËĒ Ęļáĩ’áĩ˜Ęģ Ęģ⁹áĩ›áĩƒËĄâļī áĩƒâŋáĩˆâ€§â€§â€§" "áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋâļī áīĩ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— áĩâąâŋáĩˆ ⁹áķ  Ę°áĩ‰ áķ âąáĩáĩ˜Ęģáĩ‰ËĒ áĩ’áĩ˜áĩ— áĩáĩ‰ áķ áĩ’Ęģáĩáĩ˜ËĄáĩƒáĩ‰; áīĩ áķœáĩ’áĩ˜ËĄáĩˆ'áĩ›áĩ‰ ËĄáĩ’ËĒáĩ— ʰ⁹áĩ áĩ—áĩ’áĩˆáĩƒĘļâļī áĩƒâŋáĩˆ Ę°áĩ‰ áĩˆáĩ‰ËĒáĩ‰Ęģáĩ›áĩ‰ËĒ áĩƒ áĩ—Ęģáĩ‰áĩƒáĩ—‧" "áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áķœáĩƒáĩáĩ‰ ʷʰ⁹˥ËĒáĩ— Ęļáĩ’áĩ˜'Ęģáĩ‰ áĩƒËĒËĄáĩ‰áĩ‰áĩ–‧‧‧" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ Ę°áĩ‰Ęģ Ę°áĩ˜ËĒáĩ‡áĩƒâŋáĩˆ áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ Ę°áĩƒáĩˆ Ę·áĩ’áĩáĩ‰âŋ áĩ˜áĩ–‧ "áĩ‚Ę°áĩƒâ€§â€§â€§" "áīīáĩ‰ Ę·áĩƒâŋáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩâąáĩ›áĩ‰ Ęļáĩ’áĩ˜ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—ʰ⁹âŋáĩâ€§â€§â€§" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩáĩƒáĩ›áĩ‰ ʰ⁹áĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļ‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—Ęģ⁹áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ Ę°áĩ’áĩ– áĩ˜áĩ– áĩ’âŋËĄĘļ áĩ—áĩ’ áķ áĩƒËĄËĄ áĩ‡áĩƒáķœáĩ ⁹âŋ ʰ⁹ËĒ ËĒáĩ‰áĩƒáĩ—‧ "áķœáĩƒĘģáĩ‰áķ áĩ˜ËĄ áĩ‡áĩ˜áĩˆâ€§â€§â€§" "áķœáĩ˜áĩ— ⁹áĩ— ⁹âŋ Ę°áĩƒËĄáķ  ËĒáĩ’ áīĩ áķœáĩƒâŋ áĩ‰áĩƒáĩ— áĩ’âŋáĩ‰ Ę°áĩƒËĄáķ  áĩƒâŋáĩˆ áĩƒâŋáĩƒËĄĘļËĒáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰Ęģ‧‧‧" áīŽáķ áĩ—áĩ‰Ęģ áĩƒâŋáĩƒËĄĘļËĒ⁹âŋáĩ áĩƒâŋáĩˆ áķœáĩ’âŋËĒáĩ˜áĩâąâŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļâļī áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę·áĩƒâŋáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩ—áĩƒËĄáĩ áĩ—áĩ’ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ–⁹áķœáĩáĩ‰áĩˆ áĩ˜áĩ– ʰ⁹ËĒ áĩ–Ę°áĩ’âŋáĩ‰ áĩ—áĩ’ áķ âąâŋáĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰Ęģ áĩ‰âŋáĩˆâ€§ "áīīáĩ‰Ęļâļī áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰â€§â€§â€§" "áīīáĩ’Ę· Ęļáĩƒ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄâąâŋáĩ?" "áīĩ Ę°áĩ‰áĩƒĘģáĩˆ Ęļáĩ’áĩ˜ áĩ›âąËĒ⁹áĩ—áĩ‰áĩˆ áĩáĩ‰â€§â€§â€§" "áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áīĩ Ę·áĩƒâŋâŋáĩƒ áĩ’áķ áķ áĩ‰Ęģ áĩƒ áĩ—Ęģáĩ˜áķœáĩ‰ ⁹âŋáĩˆáĩ‰áķ âąâŋ⁹áĩ—áĩ‰ËĄĘļ‧ áĩ‚ʰ⁹˥ËĒáĩ— Ęļáĩ’áĩ˜ Ę°áĩ‰áĩƒËĄ áĩƒáĩ— ËĄáĩ‰áĩƒËĒáĩ—‧‧‧" "áĩ‚áĩ‰ËĄËĄ áīĩ áķœáĩ’áĩ˜ËĄáĩˆâŋ'áĩ— Ęģáĩ˜âŋ áĩƒáĩáĩƒâąâŋËĒáĩ— Ęļáĩ’áĩ˜Ęģ áĩ‡áĩ˜ËĒ⁹âŋáĩ‰ËĒËĒ Ę·Ę°áĩ‰âŋ áīĩ áķœáĩƒâŋâŋáĩ’áĩ— Ę·áĩƒËĄáĩâ€§â€§â€§" "áīĩ Ę·áĩƒâŋâŋáĩƒ áĩ–ËĄáĩƒĘļ ⁹áĩ— áķ áĩƒâąĘģâļī ᔆʰáĩ‰ËĄáĩˆáĩ’âŋ‧‧‧" "Ęļáĩ’áĩ˜ áĩáĩ‰áĩƒâŋ ⁹áĩ—?" "áīžáķ  áķœáĩ’áĩ˜ĘģËĒáĩ‰! ᔆáĩ’âļī áĩƒĘģáĩ‰ Ę·áĩ‰ áĩáĩ’áĩ’áĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ?" "áīĩ'áĩ áĩËĄáĩƒáĩˆ áĩ—áĩ’ áĩâŋáĩ’Ę· áĩ’áĩ˜Ęģ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄâąâŋáĩËĒ áĩƒĘģáĩ‰ áĩáĩ˜áĩ—áĩ˜áĩƒËĄâ€§â€§â€§" "áīĩ áķœáĩƒâŋ áķœáĩ’áĩáĩ‰ áĩ‡Ęļ áĩƒâŋáĩˆ áĩ›âąËĒ⁹áĩ— Ęļáĩ’áĩ˜ áĩƒâŋĘļ áĩ—⁹áĩáĩ‰âļī áĩƒáĩ— ËĄáĩ‰áĩƒËĒáĩ— âŋáĩ’áĩ— áĩˆáĩ˜Ęģ⁹âŋáĩ áĩ‡áĩ˜ËĒ⁹âŋáĩ‰ËĒËĒ Ę°áĩ’áĩ˜ĘģËĒ áĩƒáĩ— ËĄáĩ‰áĩƒËĒáĩ—‧‧‧" "áīĩ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— Ęģáĩ‰áķœáĩƒËĄËĄ ⁹áķ  áīĩ áĩ–Ęģáĩ’áĩ–áĩ‰ĘģËĄĘļ áĩ—Ę°áĩƒâŋáĩáĩ‰áĩˆ Ęļáĩ’áĩ˜ áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰âļī ËĒáĩ’ áĩ—Ę°áĩƒâŋáĩËĒ‧‧‧" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ ËĒáĩƒĘ· Ę°áĩ‰Ęģ Ę°áĩ˜ËĒáĩ‡áĩƒâŋáĩˆ áĩƒËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœáĩƒËĄËĄ áĩ‰âŋáĩˆáĩ‰áĩˆ ËĒ⁹áĩĘ° ʷʰ⁹˥ËĒáĩ— áĩ–áĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ ᔆáĩ–áĩ’áĩ—âļī Ę·Ę°áĩ’ ËĒáĩ—⁹˥˥ ËĒáĩ—áĩƒĘļáĩ‰áĩˆ áĩ‡Ęļ ʰ⁹áĩâ€§
áĩ€Ę°áĩ‰ áīŽáķœáķœâąáĩˆáĩ‰âŋáĩ— â―á”†áĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę·áĩƒËĒ ʰ⁹áĩ— áĩ‡Ęļ áĩƒ Ę·áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩâŋáĩ’áķœáĩáĩ‰áĩˆ áĩ’áĩ˜áĩ—âļī áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ âŋáĩ’áĩ—⁹áķœáĩ‰áĩˆ ʰ⁹áĩ áĩáĩ‰áĩ— áĩ—Ęģáĩƒáĩ–áĩ–áĩ‰áĩˆ áĩ˜âŋáĩˆáĩ‰Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœáĩ˜ĘģĘģáĩ‰âŋáĩ—‧ "ᔆʰáĩ‰ËĄáĩˆáĩ’âŋ‧‧‧" áīŽáķ áĩ—áĩ‰Ęģ ËĒáĩ‰áĩ‰âąâŋáĩ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ–áĩ’⁹âŋáĩ— áĩ’áĩ˜áĩ— áīļáĩƒĘģĘģĘļ áĩˆâąáĩ›áĩ‰áĩˆ ⁹âŋ‧ áīīáĩ’Ę·áĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģâļī áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩˆâąáĩˆâŋ'áĩ— Ęģáĩ‰ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩˆ áĩ—áĩ’ áĩƒâŋĘļ áĩ—ʰ⁹âŋáĩâ€§ "áīĩ'áĩ›áĩ‰ áĩˆáĩ’âŋáĩ‰ áĩƒËĄËĄ áīĩ áķœáĩƒâŋ‧‧‧" áīļáĩƒĘģĘģĘļ ËĒáĩƒâąáĩˆâ€§ "áīĩ'ËĄËĄ áķœáĩƒËĄËĄ ᔆáĩƒâŋáĩˆĘļ!" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒâąáĩˆâ€§ ᔆáĩƒâŋáĩˆĘļ áķœáĩƒáĩáĩ‰ ʷ⁹áĩ—Ę° áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩƒĘļ‧ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ ËĒáķœáĩƒâŋâŋáĩ‰áĩˆ ʰ⁹áĩ áķ áĩ’Ęģ ⁹âŋáĩ—áĩ‰ĘģâŋáĩƒËĄ áĩˆáĩƒáĩáĩƒáĩáĩ‰ áĩƒËĒ ËĒáĩƒâŋáĩˆĘļ áĩƒáĩ—áĩ—áĩ‰áĩáĩ–áĩ—áĩ‰áĩˆ Ęģáĩ‰ËĒáĩ˜ËĒáķœâąáĩ—áĩƒáĩ—⁹áĩ’âŋ‧ "áīī⁹ËĒ ËĄáĩ‰áĩ ËĒËĄáĩƒáĩáĩáĩ‰áĩˆ áĩƒáĩáĩƒâąâŋËĒáĩ— áĩƒ Ęģáĩ’áķœáĩ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ‰âŋáĩ’áĩ˜áĩĘ° áķ áĩ’Ęģáķœáĩ‰ áķœĘģáĩƒáķœáĩâ€§â€§â€§" áīģáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ áĩ‡áĩƒâŋáĩˆáĩƒáĩáĩ‰ËĒâļī áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ ËĄáĩ‰áĩ— áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩƒ áĩáĩ’áĩáĩ‰âŋáĩ— áĩƒËĄáĩ’âŋáĩ‰ ʷ⁹áĩ—Ę° ʰ⁹áĩâ€§â€§â€§ áīąáĩ›áĩ‰âŋáĩ—áĩ˜áĩƒËĄËĄĘļâļī áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę·áĩƒËĒ ËĒĘ°áĩ’ʷ⁹âŋáĩ ËĒ⁹áĩâŋËĒ áĩ’áķ  Ęģáĩ‰áķœáĩ’áĩ›áĩ‰ĘģĘļ‧ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄâąâŋáĩ áĩ‡áĩ’áĩáĩ‡áĩƒĘģáĩˆáĩ‰áĩˆ Ę°áĩ‰ áĩ—Ęģ⁹áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩáĩ’áĩ›áĩ‰ Ę·Ę°áĩ‰âŋ áĩ–áĩƒâąâŋ áĩ’áĩ›áĩ‰ĘģĘ·Ę°áĩ‰ËĄáĩáĩ‰áĩˆ ʰ⁹áĩâ€§ "áĩ‚Ę°áĩ’‧‧‧" áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ—Ęģ⁹áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ ʰ⁹áĩˆáĩ‰ ʰ⁹ËĒ áĩ—áĩ‰áĩƒĘģËĒ áķ Ęģáĩ’áĩ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ Ę°áĩƒáĩˆ ᔆáĩƒâŋáĩˆĘļ áĩƒâŋáĩˆ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áķœáĩ’áĩáĩ‰â€§ "áīŋáĩ‰áĩƒáĩˆĘļ áĩ—áĩ’ áĩáĩ’ Ę°áĩ’áĩáĩ‰?" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ’áķ áķ áĩ‰Ęģáĩ‰áĩˆ Ę°áĩ‰Ęģ Ę°áĩƒâŋáĩˆâ€§ "Ęļáĩƒ ËĄáĩ˜áķœáĩĘļ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ áĩƒËĄâąáĩ›áĩ‰ áĩƒËĒ Ęļáĩ’áĩ˜'áĩˆ áĩ‡áĩ‰ áĩáĩ’âŋáĩ‰âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— Ęļáĩƒ áĩˆâąáĩˆ áķ Ęģáĩƒáķœáĩ—áĩ˜Ęģáĩ‰ ËĄáĩ‰áĩâ€§â€§â€§" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ Ę°áĩ‰ËĄáĩ–áĩ‰áĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—áĩ’ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩƒ ËĒáĩ‰áĩƒáĩ—‧ áĩƒâŋáĩˆ Ę°áĩƒáĩˆ ᔆáĩ–áĩ’áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩƒáĩáĩ’áĩ‰áĩ‡áĩƒ áĩ–áĩ˜áĩ–áĩ–Ęļ ËĒ⁹áĩ— áĩ‡Ęļ ʰ⁹áĩâ€§ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒáĩ— áĩ‡Ęļ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰Ęģ ËĒ⁹áĩˆáĩ‰â€§ "áīĩ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— Ęģáĩ‰áķœáĩƒËĄËĄ ⁹áķ  áīĩ áĩ–Ęģáĩ’áĩ–áĩ‰ĘģËĄĘļ áĩ—Ę°áĩƒâŋáĩáĩ‰áĩˆ Ęļáĩ’áĩ˜ áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰âļī ËĒáĩ’ áĩ—Ę°áĩƒâŋáĩËĒ‧‧‧" ᔆáĩâąËĄáĩ‰áĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę·áĩ‰áĩƒáĩËĄĘļ áĩ‡áĩ˜áĩ— áĩáĩ‰âŋáĩ˜âąâŋáĩ‰â€§ "áīīáĩ’Ę· áĩƒĘģáĩ‰ Ęļáĩ’áĩ˜âļī áĩ–áĩƒâąâŋ ʷ⁹ËĒáĩ‰?" "áīđĘļ ËĄáĩ‰áĩ ËĒáĩ—⁹˥˥ Ę°áĩ˜Ęģáĩ—ËĒ‧‧‧" "áīĩ áķœáĩƒâŋ áĩ—ĘģĘļ áĩ—áĩ’ áĩáĩƒËĒËĒáĩƒáĩáĩ‰ ⁹áĩ—; áīĩ'ËĄËĄ áĩ‡áĩ‰ áķœáĩƒĘģáĩ‰áķ áĩ˜ËĄ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩáĩ‰ áķœËĄáĩƒĘ·ËĒ áĩ—Ę°áĩ’‧‧‧" "áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒâļī ⁹ËĒ áĩ—Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩƒ áķœáĩƒáĩ—áķœĘ° ˥⁹áĩáĩ‰ áĩƒ 'Ęļáĩ’áĩ˜ áĩ’Ę·áĩ‰ áĩáĩ‰' ËĒáĩ’Ęģáĩ—áĩƒ áĩ—ʰ⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ áĩ˜ËĒáĩ‰ áĩƒáĩáĩƒâąâŋËĒáĩ— áĩáĩ‰?" "áīĩ áķœáĩƒâŋ ËĒáĩ‰áĩ‰ Ę·Ę°Ęļ Ęļáĩ‰ áĩƒËĒáĩâļī áĩâąáĩ›áĩ‰âŋ áĩ’áĩ˜Ęģ áķœáĩƒáĩ— áĩƒâŋáĩˆ áĩáĩ’áĩ˜ËĒáĩ‰ Ęģáĩ‰ËĄáĩƒáĩ—⁹áĩ’âŋËĒʰ⁹áĩ–âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— ⁹áĩ— áĩƒâąâŋ'áĩ— ËĒáĩ’ áķ áĩƒâąĘģ áķ áĩ˜âŋ áĩƒâŋáĩˆ áĩáĩƒáĩáĩ‰ËĒ Ę·Ę°áĩ‰âŋ Ęļáĩ‰ Ęģ⁹áĩ›áĩƒËĄ'ËĒ âŋáĩ’áĩ— áĩƒáĩ— áĩ‡áĩ‰ËĒáĩ—‧‧‧" "áīĩ áĩáĩ˜áĩ‰ËĒËĒ ⁹áĩ— áĩáĩƒáĩáĩ‰ËĒ ËĒáĩ‰âŋËĒáĩ‰â€§â€§â€§" áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ęģáĩ‰áĩ–˥⁹áĩ‰áĩˆ áĩˆĘģáĩ’Ę·ËĒ⁹˥Ęļ‧ "áīķáĩ˜ËĒáĩ— ËĄáĩ‰áĩ— áĩáĩ‰ áĩâŋáĩ’Ę· áĩ’âŋáķœáĩ‰ Ęļáĩ’áĩ˜'áĩˆ ˥⁹áĩáĩ‰ áĩáĩ‰ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ—áĩ’áĩ–‧‧‧" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áķœáĩƒáĩáĩ‰ áĩ‡áĩƒáķœáĩ áĩ—áĩ’ áķœĘ°áĩ‰áķœáĩ ⁹âŋ áĩ’âŋ áĩ—áĩ’ áķ âąâŋáĩˆ ᔆáĩ–áĩ’áĩ— Ę·áĩƒáĩáĩâąâŋáĩ ʰ⁹ËĒ áĩ—áĩƒâąËĄ áĩƒËĒ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩáĩ‰âŋáĩ—ËĄĘļ Ęģáĩ˜áĩ‡áĩ‡âąâŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę°áĩ˜Ęģáĩ— ËĄáĩ‰áĩ áĩ’áķ  áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī Ę·Ę°áĩ’'ËĒ áķ áĩƒËĒáĩ— áĩƒËĒËĄáĩ‰áĩ‰áĩ–‧ "áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ‧‧‧" áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ʷʰ⁹ËĒáĩ–áĩ‰Ęģáĩ‰áĩˆâļī ËĄáĩ‰áĩƒâŋ⁹âŋáĩ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ‡áĩƒáķœáĩ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩ‰áĩƒáĩ— Ę°áĩ‰'ËĒ ËĒáĩ—⁹˥˥ áĩƒáĩ—‧ "Ęļáĩ‰ËĒ?" "áīĩ Ę·áĩƒâŋáĩ— ʰ⁹áĩ áĩ—áĩ’ Ęģáĩ‰áĩáĩƒâąâŋ ⁹âŋ áĩ‡áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰áĩˆ áĩƒËĒ áīĩ ËĒáĩ–áĩ‰áĩƒáĩ ʷ⁹áĩ—Ę° Ęļáĩ’áĩ˜â€§â€§â€§" áĩ€Ę°áĩ‰Ęļ Ę·áĩ‰âŋáĩ— ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩƒáĩˆĘēáĩƒáķœáĩ‰âŋáĩ— Ęģáĩ’áĩ’áĩ á‘Ŧáĩ˜âąáĩ‰áĩ—ËĄĘļ‧ "áīĩ'áĩ áĩáĩ’âŋâŋáĩƒ áĩ—áĩ‰ËĄËĄ Ęļáĩ’áĩ˜ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—ʰ⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ ⁹âŋ Ęļáĩ’áĩ˜Ęģ áķ âąËĄáĩ‰ËĒ áķ áĩ’Ęģ Ęļáĩ’áĩ˜Ęģ Ę°áĩ˜ËĒáĩ‡áĩƒâŋáĩˆâ€§â€§â€§" áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ʷʰ⁹ËĒáĩ–áĩ‰Ęģáĩ‰áĩˆ áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ áĩ–Ęģáĩ’áķœáĩ‰áĩ‰áĩˆáĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ ʷʰ⁹ËĒáĩ–áĩ‰Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩ‰áķœĘģáĩ‰áĩ— áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩĘģáĩƒáĩ‡áĩ‡Ęļ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļ‧ "áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧‧‧" ᔆʰáĩ˜ËĒʰ⁹âŋáĩ Ę°áĩ‰Ęģâļī Ę°áĩ‰ áĩáĩ‰ËĒáĩ—áĩ˜Ęģáĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩáĩ’áĩ—⁹áĩ’âŋ⁹âŋáĩ Ę°áĩ‰Ęģ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ–áĩ‰áĩƒáĩ ËĒáĩ’áķ áĩ—ËĄĘļ ËĒáĩ’ áĩƒËĒ áĩ—áĩ’ âŋáĩ’áĩ— ËĒáĩ—áĩƒĘģáĩ—ËĄáĩ‰ áĩ’Ęģ áĩƒáĩâąáĩ—áĩƒáĩ—áĩ‰ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ‧ "áīĩáĩ—'ËĒ Ę·Ę°áĩƒáĩ— áīĩ Ę·áĩƒâŋáĩ—âļī áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ‧‧‧"
áĩ€Ę°áĩ‰ áīŽáķœáķœâąáĩˆáĩ‰âŋáĩ— â―á”†áĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒĘ· áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩáĩ‰áĩ— áĩ—Ęģáĩƒáĩ–áĩ–áĩ‰áĩˆ áĩ˜âŋáĩˆáĩ‰Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœáĩ˜ĘģĘģáĩ‰âŋáĩ—‧ "ᔆʰáĩ‰ËĄáĩˆáĩ’âŋ‧‧‧" áīŽáķ áĩ—áĩ‰Ęģ ËĒáĩ‰áĩ‰âąâŋáĩ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ–áĩ’⁹âŋáĩ— áĩ’áĩ˜áĩ— áīļáĩƒĘģĘģĘļ áĩˆâąáĩ›áĩ‰áĩˆ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩƒáĩ—áĩ‰Ęģ ËĒáĩƒáĩ›âąâŋáĩ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áķ Ęģáĩ’áĩ áĩ‡áĩ‰âąâŋáĩ ËĄáĩ’ËĒáĩ— áĩƒáĩ— ËĒáĩ‰áĩƒâ€§ áīīáĩ’Ę·áĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģâļī áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ’ËĒ Ęģáĩ‰âŋáĩˆáĩ‰Ęģáĩ‰áĩˆ áĩâŋáĩ’áķœáĩáĩ‰áĩˆ áĩ’áĩ˜áĩ— áķœáĩ’ËĄáĩˆâ€§ "áīĩ'áĩ›áĩ‰ áĩˆáĩ’âŋáĩ‰ áĩƒËĄËĄ áīĩ áķœáĩƒâŋ‧‧‧" áīļáĩƒĘģĘģĘļ ËĒáĩƒâąáĩˆâ€§ "áīĩ'ËĄËĄ áķœáĩƒËĄËĄ ᔆáĩƒâŋáĩˆĘļ!" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒâąáĩˆ áĩâŋáĩ’ʷ⁹âŋáĩ ËĒĘ°áĩ‰ Ę°áĩƒáĩˆ áĩâŋáĩ’Ę·ËĄáĩ‰áĩˆáĩáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩ–áĩ’ËĒËĒ⁹áĩ‡ËĄĘļ Ę°áĩ‰ËĄáĩ–‧ ᔆáĩƒâŋáĩˆĘļ áķœáĩƒáĩáĩ‰ ʷ⁹áĩ—Ę° áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩƒĘļ‧ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ ËĒáķœáĩƒâŋâŋáĩ‰áĩˆ ʰ⁹áĩ áķ áĩ’Ęģ ⁹âŋáĩ—áĩ‰ĘģâŋáĩƒËĄ áĩˆáĩƒáĩáĩƒáĩáĩ‰ áĩƒËĒ ËĒáĩƒâŋáĩˆĘļ áĩƒáĩ—áĩ—áĩ‰áĩáĩ–áĩ—áĩ‰áĩˆ Ęģáĩ‰ËĒáĩ˜ËĒáķœâąáĩ—áĩƒáĩ—⁹áĩ’âŋ‧ "áīī⁹ËĒ ËĄáĩ‰áĩ ËĒËĄáĩƒáĩáĩáĩ‰áĩˆ áĩƒáĩáĩƒâąâŋËĒáĩ— áĩƒ Ęģáĩ’áķœáĩ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ‰âŋáĩ’áĩ˜áĩĘ° áķ áĩ’Ęģáķœáĩ‰ áĩ—áĩ’, Ę·áĩ‰ËĄËĄâ€§â€§â€§" áīģáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ áĩ‡áĩƒâŋáĩˆáĩƒáĩáĩ‰ËĒâļī áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ ËĒáĩƒĘ· áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę·áĩƒËĒ ËĒĘ°áĩ’ʷ⁹âŋáĩ ËĒ⁹áĩâŋËĒ áĩ’áķ  Ęģáĩ‰áķœáĩ’áĩ›áĩ‰ĘģĘļ‧ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄâąâŋáĩ áĩ‡áĩ’áĩáĩ‡áĩƒĘģáĩˆáĩ‰áĩˆ Ę°áĩ‰ áĩ—Ęģ⁹áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩáĩ’áĩ›áĩ‰ Ę·Ę°áĩ‰âŋ áĩ–áĩƒâąâŋ áĩ’áĩ›áĩ‰ĘģĘ·Ę°áĩ‰ËĄáĩáĩ‰áĩˆ ʰ⁹áĩâ€§ "áīīⁱ‧‧‧" áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒâąáĩˆâ€§ "áĩ‚Ę°áĩ’‧‧‧" "Ęļáĩ’áĩ˜ áĩáĩ’áĩ—áĩ—áĩƒ áĩ—áĩƒáĩáĩ‰ ⁹áĩ— áĩ‰áĩƒËĒĘļâļī áĩ–áĩƒËĄ!" áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ—Ęģ⁹áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ ʰ⁹áĩˆáĩ‰ ʰ⁹ËĒ áĩ—áĩ‰áĩƒĘģËĒ áķ Ęģáĩ’áĩ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ Ę°áĩƒáĩˆ ᔆáĩƒâŋáĩˆĘļ áĩƒâŋáĩˆ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áķœáĩ’áĩáĩ‰ ËĒáĩ‰áĩ‰â€§ "áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰ ËĄáĩ‰áĩ—'ËĒ áĩâąáĩ›áĩ‰ ʰ⁹áĩ Ęģáĩ‰ËĒáĩ—‧ áīŋáĩ‰áĩƒáĩˆĘļ áĩ—áĩ’ áĩáĩ’ Ę°áĩ’áĩáĩ‰?" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ’áķ áķ áĩ‰Ęģáĩ‰áĩˆ Ę°áĩ‰Ęģ Ę°áĩƒâŋáĩˆâ€§ "Ęļáĩƒ ËĄáĩ˜áķœáĩĘļ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ áĩƒËĄâąáĩ›áĩ‰ áĩƒËĒ Ęļáĩ’áĩ˜'áĩˆ áĩ‡áĩ‰ áĩáĩ’âŋáĩ‰âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— Ęļáĩƒ áĩˆâąáĩˆ áķ Ęģáĩƒáķœáĩ—áĩ˜Ęģáĩ‰ ËĄáĩ‰áĩâ€§â€§â€§" ᔆáĩƒâŋáĩˆĘļ áĩ‰ËĢáĩ–ËĄáĩƒâąâŋáĩ‰áĩˆâ€§ áĩ‚áĩƒáĩ›âąâŋáĩ áĩ‡Ęļáĩ‰ áĩ—áĩ’ áīļáĩƒĘģĘģĘļâļī áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ áĩƒËĄËĄ Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰âąĘģ Ę°áĩ’áĩáĩ‰ËĒ‧ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ Ę°áĩ‰ËĄáĩ–áĩ‰áĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—áĩ’ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩƒ ËĒáĩ‰áĩƒáĩ—‧ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ ËĄáĩ‰áĩ— ᔆáĩ–áĩ’áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩƒáĩáĩ’áĩ‰áĩ‡áĩƒ áĩ–áĩ˜áĩ–áĩ–Ęļ ËĒáĩ—áĩƒĘļ ʷ⁹áĩ—Ę° ʰ⁹áĩâ€§ "áīĩËĒ Ę°áĩ‰ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄâąâŋáĩ áĩƒâŋĘļ áĩ‡áĩ‰áĩ—áĩ—áĩ‰Ęģ?" áīŽËĒáĩáĩ‰áĩˆ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩƒâŋáĩˆ ᔆáĩ–áĩ’áĩ— Ę·áĩ‰Ęģáĩ‰ ËĒáĩ—⁹˥˥ Ę·Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ Ę·áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ Ęģáĩ‰ËĒáĩ—‧ "ᔆáĩ’áĩ˜âŋáĩˆËĒ ˥⁹áĩáĩ‰ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩáĩ˜ËĒáĩ—'áĩ›áĩ‰ áĩˆáĩ’áķŧáĩ‰áĩˆâ€§â€§â€§" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ’áĩ‡ËĒáĩ‰Ęģáĩ›áĩ‰áĩˆ Ę°áĩ‰áĩƒĘģ⁹âŋáĩ ʰ⁹áĩ ËĒáĩ—áĩ‰Ęģáĩ—áĩ’Ęģ á‘Ŧáĩ˜âąáĩ‰áĩ—ËĄĘļ‧ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒĘ· áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ áĩƒĘģáĩ áĩƒĘģáĩ’áĩ˜âŋáĩˆ ᔆáĩ–áĩ’áĩ—âļī ËĄáĩ‰áĩ áĩ‰ËĄáĩ‰áĩ›áĩƒáĩ—áĩ‰áĩˆâ€§ "áīĩ'áĩ›áĩ‰ áĩ‡Ęģáĩ’áĩ˜áĩĘ°áĩ— áĩƒ áĩâąáķ áĩ— áķ áĩ’Ęģ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ‧‧‧" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ Ę·áĩƒËĒ Ę°áĩƒâŋáĩˆáĩ‰áĩˆ áĩƒ áī·Ęģáĩƒáĩ‡áĩ‡Ęļ áīūáĩƒáĩ—áĩ—Ęļ‧ "áīĩáĩ—'ËĒ áķ áĩ’Ęģ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—áĩ’ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ áĩ‰âŋĘēáĩ’Ęļâļī ËĒáĩƒáĩ›áĩ‰ ⁹áĩ— áķ áĩ’Ęģ ʰ⁹áĩâ€§â€§â€§" "Ęļáĩ’áĩ˜ áĩƒĘģáĩ‰ áĩáĩ’âŋâŋáĩƒ ËĄáĩ‰áĩƒáĩ›áĩ‰ ʰ⁹áĩ ʷ⁹áĩ—Ę° ⁹áĩ—? áīŪáĩ˜áĩ— Ę°áĩ‰'ËĒ Ęļáĩ’áĩ˜Ęģ Ęģ⁹áĩ›áĩƒËĄâļī áĩƒâŋáĩˆâ€§â€§â€§" "áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋâļī áīĩ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— áĩâąâŋáĩˆ ⁹áķ  Ę°áĩ‰ áķ âąáĩáĩ˜Ęģáĩ‰ËĒ áĩ’áĩ˜áĩ— áĩáĩ‰ áķ áĩ’Ęģáĩáĩ˜ËĄáĩƒáĩ‰; áīĩ áķœáĩ’áĩ˜ËĄáĩˆ'áĩ›áĩ‰ ËĄáĩ’ËĒáĩ— ʰ⁹áĩ áĩ—áĩ’áĩˆáĩƒĘļ‧" "áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áķœáĩƒáĩáĩ‰ ʷʰ⁹˥ËĒáĩ— Ęļáĩ’áĩ˜'Ęģáĩ‰ ËĒâŋáĩ’áĩ’áķŧ⁹âŋáĩ áĩƒĘ·áĩƒĘļ‧‧‧" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ Ę°áĩ‰Ęģ Ę°áĩ˜ËĒáĩ‡áĩƒâŋáĩˆ áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ Ę°áĩƒáĩˆ Ę·áĩ’áĩáĩ‰âŋ áĩ˜áĩ–‧ "áĩ‚Ę°áĩƒâ€§â€§â€§" "áīīáĩ‰ Ę·áĩƒâŋáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩâąáĩ›áĩ‰ Ęļáĩ’áĩ˜ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—ʰ⁹âŋáĩâ€§â€§â€§" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩáĩƒáĩ›áĩ‰ ʰ⁹áĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļ‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—Ęģ⁹áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ Ę°áĩ’áĩ– áĩ˜áĩ– áĩ’âŋËĄĘļ áĩ—áĩ’ áķœáĩ’ËĄËĄáĩƒáĩ–ËĒáĩ‰ áĩ‡áĩƒáķœáĩ Ę·áĩ‰áĩƒáĩËĄĘļ ⁹âŋáĩ—áĩ’ ʰ⁹ËĒ ËĒáĩ‰áĩƒáĩ—‧ "áķœáĩƒĘģáĩ‰áķ áĩ˜ËĄ Ę°áĩ’âŋ‧‧‧" “áīĩ áķœáĩƒâŋ áĩ‰áĩƒáĩ— áĩ’âŋáĩ‰ Ę°áĩƒËĄáķ  áĩƒâŋáĩˆ áĩƒâŋáĩƒËĄĘļËĒáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰Ęģ‧‧‧" áīŽáķ áĩ—áĩ‰Ęģ áĩƒâŋáĩƒËĄĘļËĒ⁹âŋáĩ áĩƒâŋáĩˆ áķœáĩ’âŋËĒáĩ˜áĩâąâŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļâļī áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę·áĩƒâŋáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩ—áĩƒËĄáĩ áĩ—áĩ’ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ–⁹áķœáĩáĩ‰áĩˆ áĩ˜áĩ– ʰ⁹ËĒ áĩ–Ę°áĩ’âŋáĩ‰â€§ "áīīáĩ‰Ęļâļī áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰â€§â€§â€§" "áīīáĩ’Ę· Ęļáĩƒ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄâąâŋáĩ?" "áīĩ Ę°áĩ‰áĩƒĘģáĩˆ Ęļáĩ’áĩ˜ áĩ›âąËĒ⁹áĩ—áĩ‰áĩˆ áĩáĩ‰â€§â€§â€§" "áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áīĩ Ę·áĩƒâŋâŋáĩƒ áĩ’áķ áķ áĩ‰Ęģ áĩƒ áĩ—Ęģáĩ˜áķœáĩ‰ ⁹âŋáĩˆáĩ‰áķ âąâŋ⁹áĩ—áĩ‰ËĄĘļ‧ áĩ‚ʰ⁹˥ËĒáĩ— Ęļáĩ’áĩ˜ Ę°áĩ‰áĩƒËĄ áĩƒáĩ— ËĄáĩ‰áĩƒËĒáĩ—‧ áīĩ Ę·áĩƒâŋâŋáĩƒ áĩ–ËĄáĩƒĘļ ⁹áĩ— áķ áĩƒâąĘģâļī ᔆʰáĩ‰ËĄáĩˆáĩ’âŋ‧‧‧" "Ęļáĩ’áĩ˜ áĩáĩ‰áĩƒâŋ ⁹áĩ—?" "áīžáķ  áķœáĩ’áĩ˜ĘģËĒáĩ‰! áīĩ áķœáĩƒâŋ áķœáĩ’áĩáĩ‰ áĩ‡Ęļ áĩƒâŋáĩˆ áĩ›âąËĒ⁹áĩ— Ęļáĩ’áĩ˜â€§â€§â€§" "áīĩ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— Ęģáĩ‰áķœáĩƒËĄËĄ ⁹áķ  áīĩ áĩ–Ęģáĩ’áĩ–áĩ‰ĘģËĄĘļ áĩ—Ę°áĩƒâŋáĩáĩ‰áĩˆ Ęļáĩ’áĩ˜ áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰âļī ËĒáĩ’ áĩ—Ę°áĩƒâŋáĩËĒ‧‧‧" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ ËĒáĩƒĘ· Ę°áĩ‰Ęģ Ę°áĩ˜ËĒáĩ‡áĩƒâŋáĩˆ ËĒ⁹áĩĘ° áĩƒËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœáĩƒËĄËĄ áĩ‰âŋáĩˆáĩ‰áĩˆ ʷʰ⁹˥ËĒáĩ— áĩ–áĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ ᔆáĩ–áĩ’áĩ—âļī Ę·Ę°áĩ’ ËĒáĩ—⁹˥˥ ËĒáĩ—áĩƒĘļáĩ‰áĩˆ âŋáĩ‰ËĢáĩ— áĩ—áĩ’ ʰ⁹áĩâ€§ “áĩ‚áĩƒâŋáĩ— áĩ—áĩ‰ËĄáĩ‰áĩ›âąËĒ⁹áĩ’âŋ?” “áīĩ Ę·áĩƒâŋâŋáĩƒ ËĒáĩ‰áĩ‰ áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰â€Ķ” “Ęļáĩ’áĩ˜ Ę·áĩƒâŋáĩ— áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ—áĩ’ áĩ›âąËĒ⁹áĩ—? Ęļáĩ’áĩ˜ áĩáĩ˜ËĒáĩ— áĩ‡áĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩˆáĩƒáķŧáĩ‰áĩˆ ⁹áķ  Ęļáĩ’áĩ˜ Ę·áĩƒâŋáĩ— ʰ⁹áĩ áĩ—áĩ’ áķœáĩ’áĩáĩ‰ Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ áĩ›âąËĒ⁹áĩ— áĩáĩ’Ęģáĩ‰ áĩ—Ę°áĩƒâŋ áĩ’âŋáķœáĩ‰ ⁹âŋ áĩ’âŋáĩ‰ áĩˆáĩƒĘļâ€Ķ” áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰ áĩƒĘģĘģ⁹áĩ›áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ‰áĩ‰ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę·áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩƒáĩ— ʰ⁹áĩ áķ Ęģáĩ’áĩ Ę·Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ Ę°áĩ‰ ËĒáĩ—⁹˥˥ Ę·áĩƒËĒ áĩ‰áĩƒĘģ˥⁹áĩ‰Ęģ‧ “áīĩ áķœáĩƒâŋâŋáĩ’áĩ— ËĒáĩƒĘļ áķ áĩ’Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰ áķ áĩ˜áĩ—áĩ˜Ęģáĩ‰ áĩ‡áĩ˜áĩ— áķ áĩ’Ęģ âŋáĩ’Ę· ⁹âŋ áĩĘļ ËĒáĩ—áĩƒáĩ—áĩ‰ áīĩ Ę·áĩƒâŋáĩ— áĩ˜ËĒ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ‰áĩ— áĩƒËĒ⁹áĩˆáĩ‰ áĩ’áĩ˜Ęģ áĩˆâąáķ áķ áĩ‰Ęģáĩ‰âŋáķœáĩ‰ËĒ áĩƒËĒ⁹áĩˆáĩ‰â€§â€ “ᔆáĩ˜Ęģáĩ‰, ᔆʰáĩ‰ËĄáĩˆáĩ’âŋâ€Ķ”
áĩ€Ę°áĩ‰ áīŽáķœáķœâąáĩˆáĩ‰âŋáĩ— â―á”†áĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū pt. 1 áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩáĩ’ËĄáĩˆáĩ‰áĩˆ ʰ⁹ËĒ ËĒĘ°áĩ‰ËĄËĄâļī áĩƒâŋáĩˆ ⁹áĩ— áĩĘģáĩ‰Ę· áĩ‡áĩƒáķœáĩ áĩ—áĩ’ âŋáĩ’ĘģáĩáĩƒËĄâ€§ áīīáĩ’Ę·áĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģâļī áĩ—Ę°áĩ‰ áĩáĩ’ËĄáĩˆáĩ‰áĩˆ ËĒĘ°áĩ‰ËĄËĄ Ęģáĩ‰áĩáĩƒâąâŋËĒ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩ‡áĩ‰áĩ‰âŋ áĩˆâąËĒáķœáĩ’áĩ›áĩ‰Ęģáĩ‰áĩˆ áķ áĩƒáķœáĩ‰ áĩˆáĩ’Ę·âŋ áĩ‡Ęļ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩáĩ’áĩ’ ËĄáĩƒáĩáĩ’áĩ’âŋ áĩ‡áĩ‰áĩƒáķœĘ°â€§ "áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ?" áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĒáĩƒĘ· ʰ⁹ËĒ ˥⁹áķ áĩ‰ËĄáĩ‰ËĒËĒ ËĒĘ°áĩ‰ËĄËĄ áĩ’áĩ˜áĩ—˥⁹âŋáĩ‰ áĩ‡áĩ‰ ËĒĘ·áĩ‰áĩ–áĩ— áĩƒĘ·áĩƒĘļ áĩ‡Ęļ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ’áķœáĩ‰áĩƒâŋ áķœáĩ˜ĘģĘģáĩ‰âŋáĩ—âļī ËĒËĄáĩƒáĩáĩâąâŋáĩ áĩƒáĩáĩƒâąâŋËĒáĩ— áĩƒ Ęģáĩ’áķœáĩ ⁹âŋ áĩ—áĩ’ áĩ–⁹áĩ‰áķœáĩ‰ËĒ‧ áīžáķ  áķœáĩ’áĩ˜ĘģËĒáĩ‰âļī áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ âŋáĩ’ áĩâŋáĩ’Ę·ËĄáĩ‰áĩˆáĩáĩ‰ áĩ’áķ  áĩáĩ’ËĄáĩˆâąâŋáĩâ€§ "áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰!" áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĒáĩ—áĩ’áĩ’áĩˆ ⁹âŋ ËĒĘ°áĩ’áķœáĩâļī âŋáĩ’áĩ— áĩâŋáĩ’ʷ⁹âŋáĩ Ę°áĩ’Ę· áĩ—áĩ’ Ęģáĩ‰áĩƒáķœáĩ—‧ "áīĩáķ  áīĩ'áĩˆ áĩ’âŋËĄĘļ áķœáĩ’áĩáĩ‰ ËĒáĩ’áĩ’âŋáĩ‰Ęģâļī áĩ‡áĩ‰áķ áĩ’Ęģáĩ‰â€§â€§â€§" Ęļáĩ’áĩ˜ ËĒáĩ‰áĩ‰ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ˜ËĒáĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ áķ Ęģ⁹áĩ‰âŋáĩˆËĒ ʷ⁹áĩ—Ę° ʰ⁹áĩ áĩƒËĒ áĩƒ ËĒáķœĘ°áĩ’áĩ’ËĄáĩ‡áĩ’Ęļ áĩ‡áĩ˜áĩ— Ęēáĩ‰áĩƒËĄáĩ’áĩ˜ËĒ áĩ‰âŋáĩ›Ęļ Ęģáĩ˜âąâŋáĩ‰áĩˆ ⁹áĩ— áĩƒËĄËĄâ€§ áīšáĩ’ĘģáĩáĩƒËĄËĄĘļâļī áĩƒ ËĒáĩ‰áĩ—áĩ‡áĩƒáķœáĩ áķ áĩ’Ęģ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ę·áĩ’áĩ˜ËĄáĩˆ áĩáĩƒáĩáĩ‰ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę°áĩƒáĩ–áĩ–Ęļâļī âŋáĩ’áĩ— áĩ—áĩ’ áĩáĩ‰âŋáĩ—⁹áĩ’âŋ áĩ˜ËĒ⁹âŋáĩ ⁹áĩ— áĩ—áĩ’ ʰ⁹ËĒ áĩƒáĩˆáĩ›áĩƒâŋáĩ—áĩƒáĩáĩ‰â€§ "áīĩ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— áĩâŋáĩ’Ę· Ę·Ę°áĩƒáĩ— áĩ—áĩ’ áĩˆáĩ’ áĩƒËĒ Ęļáĩ’áĩ˜'Ęģáĩ‰ áĩáĩ’âŋáĩ‰! áĩ‚Ę°áĩƒáĩ— ʷ⁹˥˥ áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰ĘģËĒ áĩ—ʰ⁹âŋáĩ? áīīáĩ‰ Ę°áĩƒËĒ áĩƒ áķ áĩƒáĩâąËĄĘļ; ʰ⁹ËĒ Ę·Ę°áĩƒËĄáĩ‰ áĩˆáĩƒáĩ˜áĩĘ°áĩ—áĩ‰Ęģ áĩâąáĩĘ°áĩ— Ę·áĩƒâŋáĩ— Ęģáĩ‰áĩ›áĩ‰âŋáĩáĩ‰!" ᔆáĩ’áĩ‡áĩ‡âąâŋáĩâļī áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩâŋáĩ‰ËĄáĩ— áĩˆáĩ’Ę·âŋ‧ "áīĩ áķœáĩƒáĩáĩ‰ Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩ—áĩ’ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ ËĒáĩ’áĩáĩ‰ ËĒáĩ–áĩƒáķœáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩ—ʰ⁹âŋáĩ áĩ˜áĩ– áĩƒ ËĒáķœĘ°áĩ‰áĩáĩ‰â€§â€§â€§" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ áķ ËĄáĩ‰ËĒĘ° áĩ‡áĩ˜áĩ— áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ’áķ  ËĒ⁹áĩĘ°áĩ—âļī ËĒáĩƒĘ· áĩ‡âąáĩ—ËĒ áĩƒâŋáĩˆ áķ Ęģáĩƒáĩáĩáĩ‰âŋáĩ—ËĒ áĩ’áķ  ʰ⁹ËĒ ËĒĘ°áĩ‰ËĄËĄ ʷ⁹áĩ—Ę° áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ⁹âŋ áĩ‰áĩƒĘģËĒĘ°áĩ’áĩ—‧ "áīĩ áĩâŋáĩ’Ę· Ę·áĩ‰'áĩ›áĩ‰ áĩ‡áĩ‰áĩ‰âŋ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áķœáĩƒáĩ— áĩƒâŋáĩˆ áĩáĩ’áĩ˜ËĒáĩ‰ áĩáĩƒáĩáĩ‰â€§â€§â€§ áīĩ Ęēáĩ˜ËĒáĩ— âŋáĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ ʷ⁹ËĒĘ°áĩ‰áĩˆ ËĒáĩ˜áķœĘ° áĩƒ áĩ‡áĩƒáĩˆ áĩ—ʰ⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ Ę°áĩƒáĩ–áĩ–áĩ‰âŋ áĩ—áĩ’ Ęļáĩ’áĩ˜!" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĄáĩ‰áķ áĩ— ʷ⁹áĩ—Ę° áķœáĩ’âŋáķ ËĄâąáķœáĩ—áĩ‰áĩˆ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄâąâŋáĩËĒ‧ áīŋáĩ‰áĩ—áĩ˜Ęģâŋ⁹âŋáĩ Ę°áĩ’áĩáĩ‰âļī áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—Ęģ⁹áĩ‰áĩˆ âŋáĩ’áĩ— áĩ—áĩ’ áĩËĄáĩƒâŋáķœáĩ‰ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ Ęģáĩ‰ËĒáĩ—áĩƒáĩ˜Ęģáĩƒâŋáĩ— áĩƒáķœĘģáĩ’ËĒËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ Ęģáĩ’áĩƒáĩˆâ€§ "ᔆʰáĩ‰ËĄáĩˆáĩ’âŋâļī Ęļáĩ’áĩ˜'áĩ›áĩ‰ áĩ‡áĩ‰áĩ‰âŋ áĩáĩ’âŋáĩ‰ áķ áĩ’Ęģ ËĒáĩ˜áķœĘ° áĩƒ ËĄáĩ’âŋáĩ áĩ—⁹áĩáĩ‰â€§â€§â€§" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ âŋáĩ’áĩ—⁹áķœáĩ‰áĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĄáĩ’áĩ’áĩáĩ‰áĩˆ áĩ˜âŋáĩ˜ËĒáĩ˜áĩƒËĄËĄĘļ ËĒáĩƒáĩˆâ€§ "Ęļáĩ’áĩ˜ áķœáĩƒâŋ áĩ—áĩ‰ËĄËĄ áĩáĩ‰ áĩƒâŋĘļáĩ—ʰ⁹âŋáĩâļī áĩ’âŋáķœáĩ‰ Ęļáĩ’áĩ˜'Ęģáĩ‰ Ęģáĩ‰áĩƒáĩˆĘļ‧‧‧" "áīĩ âŋáĩ‰áĩ‰áĩˆ áĩ—⁹áĩáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩ–Ęģáĩ’áķœáĩ‰ËĒËĒ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—ʰ⁹âŋáĩâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áĩ–áĩ‰ĘģĘ°áĩƒáĩ–ËĒ áĩƒáĩ— áĩƒ ËĄáĩƒáĩ—áĩ‰Ęģ áĩ—⁹áĩáĩ‰â€§" to be cont. Pt. 2
áĩ€Ę°áĩ‰ áīŽáķœáķœâąáĩˆáĩ‰âŋáĩ— â―á”†áĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū pt. 3 áīŽáķ áĩ—áĩ‰Ęģ ËĒáĩ‰áĩ‰âąâŋáĩ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ–áĩ’⁹âŋáĩ— áĩ’áĩ˜áĩ— áīļáĩƒĘģĘģĘļ áĩˆâąáĩ›áĩ‰áĩˆ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩƒáĩ—áĩ‰Ęģ ËĒáĩƒáĩ›âąâŋáĩ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áķ Ęģáĩ’áĩ áĩ‡áĩ‰âąâŋáĩ ËĄáĩ’ËĒáĩ— áĩƒáĩ— ËĒáĩ‰áĩƒâ€§ áīīáĩ’Ę·áĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģâļī áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩˆâąáĩˆâŋ'áĩ— Ęģáĩ‰ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩˆ áĩ—áĩ’ áĩƒâŋĘļ áĩ—ʰ⁹âŋáĩâ€§ "áīĩ'áĩ›áĩ‰ áĩˆáĩ’âŋáĩ‰ áĩƒËĄËĄ áīĩ áķœáĩƒâŋ‧‧‧" áīļáĩƒĘģĘģĘļ ËĒáĩƒâąáĩˆâ€§ "áīĩ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— áĩâŋáĩ’Ę· ʰ⁹ËĒ ʷ⁹áķ áĩ‰'ËĒ âŋáĩ˜áĩáĩ‡áĩ‰Ęģ‧‧‧ áīĩ'ËĄËĄ áķœáĩƒËĄËĄ ᔆáĩƒâŋáĩˆĘļ!" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒâąáĩˆ áĩâŋáĩ’ʷ⁹âŋáĩ ËĒĘ°áĩ‰ Ę°áĩƒáĩˆ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩâŋáĩ’Ę·ËĄáĩ‰áĩˆáĩáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩ–áĩ’ËĒËĒ⁹áĩ‡ËĄĘļ Ę°áĩ‰ËĄáĩ–‧ ᔆáĩƒâŋáĩˆĘļ áķœáĩƒáĩáĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ áķœáĩƒËĄËĄáĩ‰áĩˆ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ’âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩƒĘļ‧ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ ËĒáķœáĩƒâŋâŋáĩ‰áĩˆ ʰ⁹áĩ áķ áĩ’Ęģ áĩƒâŋĘļ ⁹âŋáĩ—áĩ‰ĘģâŋáĩƒËĄ áĩˆáĩƒáĩáĩƒáĩáĩ‰ áĩƒËĒ ËĒáĩƒâŋáĩˆĘļ áĩ—Ęģ⁹áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ Ęģáĩ‰áĩ›âąáĩ›áĩ‰ ʰ⁹áĩâ€§ "áīĩ áķ áĩ’áĩ˜âŋáĩˆ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĄáĩ‰áĩ ʰ⁹áĩ— áĩƒáĩáĩƒâąâŋËĒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ Ęģáĩ’áķœáĩ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ‰âŋáĩ’áĩ˜áĩĘ° áķ áĩ’Ęģáķœáĩ‰ áĩ—áĩ’ áķ Ęģáĩƒáķœáĩ—áĩ˜Ęģáĩ‰â€§â€§â€§ áīģáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ áĩ‡áĩƒâŋáĩˆáĩƒáĩáĩ‰ËĒâļī áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ ËĄáĩ‰áĩ— áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩƒ áĩáĩ’áĩáĩ‰âŋáĩ— áĩƒËĄáĩ’âŋáĩ‰ ʷ⁹áĩ—Ę° ʰ⁹áĩ Ęēáĩ˜ËĒáĩ— ⁹âŋ áķœáĩƒËĒáĩ‰â€§â€§â€§ to be cont. Pt. 4
áĩ€Ę°áĩ‰ áīŽáķœáķœâąáĩˆáĩ‰âŋáĩ— â―á”†áĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū pt. 4 áīŽáķ áĩ—áĩ‰Ęģ âŋáĩ’áĩ—ʰ⁹âŋáĩâŋáĩ‰ËĒËĒâļī áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę·áĩƒËĒ ËĒĘ°áĩ’ʷ⁹âŋáĩ ËĒ⁹áĩâŋËĒ áĩ’áķ  Ęģáĩ‰áķœáĩ’áĩ›áĩ‰ĘģĘļ‧ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄâąâŋáĩ áĩ‡áĩ’áĩáĩ‡áĩƒĘģáĩˆáĩ‰áĩˆâļī Ę°áĩ‰ áĩ—Ęģ⁹áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩáĩ’áĩ›áĩ‰ Ę·Ę°áĩ‰âŋ áĩ–áĩƒâąâŋ áĩ’áĩ›áĩ‰ĘģĘ·Ę°áĩ‰ËĄáĩáĩ‰áĩˆ ʰ⁹áĩâ€§ "áīīⁱ‧‧‧" áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒâąáĩˆâ€§ "áĩ‚Ę°áĩ’‧‧‧" "Ęļáĩ’áĩ˜ áĩáĩ’áĩ—áĩ—áĩƒ áĩ—áĩƒáĩáĩ‰ ⁹áĩ— áĩ‰áĩƒËĒĘļâļī áĩ–áĩƒËĄ!" áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ—Ęģ⁹áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ ʰ⁹áĩˆáĩ‰ ʰ⁹ËĒ áĩ—áĩ‰áĩƒĘģËĒ áķ Ęģáĩ’áĩ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ Ę°áĩƒáĩˆ ᔆáĩƒâŋáĩˆĘļ áĩƒâŋáĩˆ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áķœáĩ’áĩáĩ‰ ËĒáĩ‰áĩ‰â€§ "áīīáĩ’Ę·'ËĒâļī Ę°áĩ’Ę· áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧‧‧" "áīĩ áĩáĩ’ËĄáĩˆ áĩáĩ‰ ËĒĘ°áĩ‰ËĄËĄ áĩƒâŋáĩˆ áīĩ'áĩ ËĒáĩ’ĘģĘģĘļ áķ áĩ’Ęģ‧‧‧" "áīąáĩ˜áĩáĩ‰âŋáĩ‰ ËĄáĩ‰áĩ—'ËĒ áĩâąáĩ›áĩ‰ ʰ⁹áĩ Ęģáĩ‰ËĒáĩ—‧ áīŋáĩ‰áĩƒáĩˆĘļ áĩ—áĩ’ áĩáĩ’ Ę°áĩ’áĩáĩ‰?" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ’áķ áķ áĩ‰Ęģáĩ‰áĩˆ Ę°áĩ‰Ęģ Ę°áĩƒâŋáĩˆâ€§ "Ęļáĩƒ ËĄáĩ˜áķœáĩĘļ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ áĩƒËĄâąáĩ›áĩ‰ áĩƒËĒ Ęļáĩ’áĩ˜'áĩˆ áĩ‡áĩ‰ áĩáĩ’âŋáĩ‰âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— Ęļáĩƒ áĩˆâąáĩˆ áķ Ęģáĩƒáķœáĩ—áĩ˜Ęģáĩ‰ ËĄáĩ‰áĩâ€§â€§â€§" ᔆáĩƒâŋáĩˆĘļ áĩ‰ËĢáĩ–ËĄáĩƒâąâŋáĩ‰áĩˆâ€§ áĩ‚áĩƒáĩ›âąâŋáĩ áĩ‡Ęļáĩ‰ áĩ—áĩ’ áīļáĩƒĘģĘģĘļâļī áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ áĩƒËĄËĄ Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰âąĘģ Ęģáĩ‰ËĒáĩ–áĩ‰áķœáĩ—⁹áĩ›áĩ‰ Ę°áĩ’áĩáĩ‰ËĒ Ęģáĩ‰ËĒáĩ–áĩ‰áķœáĩ—⁹áĩ›áĩ‰ËĄĘļ‧ to be cont. Pt. 5
áķ Ęģáĩƒáĩ—áĩ‰Ęģâŋ⁹ËĒáĩƒáĩ—⁹áĩ’âŋ â―á”†áĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū Pt. 4 “áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áīĩ áĩáĩ’áĩ— áĩ—áĩ’ áĩáĩ’ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰áĩˆ áĩ‡Ęļáĩ‰!” ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ Ę°áĩƒâŋáĩËĒ áĩ˜áĩ– áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–Ę°áĩ’âŋáĩ‰â€§ áīīáĩ‰ âŋáĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ ˥⁹áĩáĩ‰áĩˆ áķœáĩ’âŋáķ ËĄâąáķœáĩ— áĩƒâŋáĩˆ Ę°áĩ‰â€™ËĒ âŋáĩ’áĩ— áĩ’âŋáĩ‰ áĩ—áĩ’ ˥⁹áĩ‰â€§ “áĩ‚áĩ‰ áĩ‡áĩ’áĩ—Ę° âŋáĩ‰áĩ‰áĩˆ Ęģáĩ‰ËĒáĩ—â€Ķ” ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áķ âąËĢáĩ‰áĩˆ áĩƒ Ę·áĩƒĘģáĩ áĩ‡ËĄáĩƒâŋáĩáĩ‰áĩ—‧ “áīļáĩ‰áĩ— áĩáĩ‰ áĩâŋáĩ’Ę· ⁹áķ  Ęļáĩ’áĩ˜ âŋáĩ‰áĩ‰áĩˆ áĩƒâŋĘļáĩ—ʰ⁹âŋáĩ áĩƒáĩ— áĩƒËĄËĄâ€Ķ” ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ ËĒáĩƒâąáĩˆâ€§ “áĩ€Ę°áĩƒâŋáĩ Ęļáĩ’áĩ˜â€Ķ” áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĒáĩƒâąáĩˆ, âŋáĩ’áĩ— áĩ˜ËĒáĩ˜áĩƒËĄËĄĘļ ËĒĘ°áĩ’ʷ⁹âŋáĩ áĩƒáķ áķ áĩ‰áķœáĩ—⁹áĩ’âŋ‧ ᔆáĩ—⁹˥˥ ⁹áĩ—’ËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĄáĩ‰áĩƒËĒáĩ— Ę°áĩ‰ áķœáĩ’áĩ˜ËĄáĩˆ áĩˆáĩ’ áĩƒËĒ áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩƒâŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩâąáĩˆ Ę·Ę°áĩ’’ËĒ áķœáĩ˜ĘģĘģáĩ‰âŋáĩ—ËĄĘļ áĩ‡áĩ‰ËĒ⁹áĩˆáĩ‰ ʰ⁹áĩ áĩƒËĄĘģáĩ‰áĩƒáĩˆĘļ ËĒËĄáĩ‰áĩ‰áĩ–⁹âŋáĩâ€§ áīīáĩ‰ áĩâŋáĩ‰Ę· ⁹áĩ—’ËĒ âŋáĩ’áĩ— ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ËĒ áĩ’Ę·âŋ áķ áĩƒáĩ˜ËĄáĩ—, áĩƒËĄáĩ—Ę°áĩ’áĩ˜áĩĘ° áĩ‰áĩáĩ‡áĩƒĘģĘģáĩƒËĒËĒáĩ‰áĩˆ Ę·Ę°áĩ‰âŋ Ę°áĩ‰ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋáĩ—áĩ˜áĩƒËĄËĄĘļ Ęģáĩ‰áĩƒËĄâąËĒáĩ‰áĩˆ Ę·Ę°áĩƒáĩ— Ę°áĩƒËĒ Ę°áĩƒáĩ–áĩ–áĩ‰âŋáĩ‰áĩˆ áĩ’âŋáķœáĩ‰ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ ʰ⁹áĩ Ę·Ę°áĩƒáĩ— áĩ’áķœáķœáĩ˜ĘģĘģáĩ‰áĩˆâ€§ áīīáĩ‰ âŋáĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ Ę·áĩƒâŋáĩ—ËĒ áĩ—áĩ’ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄ áĩ›áĩ˜ËĄâŋáĩ‰Ęģáĩƒáĩ‡ËĄáĩ‰ áĩ‡áĩ˜áĩ— Ę°áĩ‰ áĩƒáĩ–áĩ–Ęģáĩ‰áķœâąáĩƒáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩâąáĩˆâ€Ķ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áĩƒĘ·áĩ’áĩáĩ‰ áĩ‰áĩƒĘģËĄĘļ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ˜âŋĘģ⁹ËĒáĩ‰, áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĄáĩ‰áĩƒâŋ⁹âŋáĩ áĩ’âŋ áĩƒáĩáĩƒâąâŋËĒáĩ— ʰ⁹áĩ ËĒáĩ—⁹˥˥ ËĒËĄáĩ‰áĩ‰áĩ–⁹âŋáĩâ€§ áīīáĩ‰ Ęģáĩ‰áķœáĩƒËĄËĄáĩ‰áĩˆ Ęļáĩ‰ËĒáĩ—áĩ‰ĘģáĩˆáĩƒĘļ’ËĒ áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋáĩ—ËĒ‧ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩƒâŋáĩˆ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœĘģáĩ’Ę·áĩ‡áĩƒĘģ‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩáĩ’âŋáķœáĩáĩ‰áĩˆ áĩ’áĩ˜áĩ—, áķœáĩ’ËĄáĩˆâ€§ áĩ€Ę°áĩ‰ áķ áĩ‰áĩƒĘģ‧ áĩ€Ę°áĩ‰ áĩáĩƒËĒáĩ–ËĒ‧ áĩ€Ę°áĩ‰ áĩ‰áĩáĩ’áĩ—⁹áĩ’âŋ‧ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ ËĒ⁹áĩĘ°áĩ‰áĩˆâ€§ áīīáĩ‰ áĩˆâąáĩˆâŋ’áĩ— áĩâŋáĩ’Ę· ⁹áķ  Ę·Ę°áĩ‰âŋ Ę°áĩ‰â€™áĩˆ áĩƒáĩ—áĩ—áĩ‰âŋáĩˆ Ę·áĩ’Ęģáĩ áĩƒáĩáĩƒâąâŋ, áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ Ę·áĩƒâŋáĩ—ËĒ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ áĩ‡áĩ‰áĩ—áĩ—áĩ‰Ęģ áĩ‡áĩ‰áķ áĩ’Ęģáĩ‰ Ęģáĩ‰ËĒáĩ˜áĩâąâŋáĩ ËĒʰ⁹áķ áĩ—ËĒ‧ áīžĘģ áĩƒáĩ— ËĄáĩ‰áĩƒËĒáĩ— áĩ—áĩ’ Ę·Ę°áĩ‰âŋ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩáĩ‰áĩ—ËĒ áĩ‡áĩƒáķœáĩâ€§ áĩ‚ʰ⁹áķœĘ° áĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ’ËĒ áķ âąĘģËĒáĩ—‧ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ Ę·áĩƒËĒ Ę·áĩƒâŋáĩ—⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ áķœáĩƒËĄËĄ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ—áĩ’ áĩ—áĩ‰ËĄËĄ Ę°áĩ‰Ęģ áĩƒËĄáĩ—Ę°áĩ’áĩ˜áĩĘ° Ę°áĩ‰ áķ áĩ‰ËĄáĩ— áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩâąáĩĘ°áĩ— âŋáĩ’áĩ— áĩ‡áĩ‰ Ę°áĩƒáĩ–áĩ–Ęļ‧ ᔆáĩ’ Ę°áĩ‰ ËĒâŋáĩ‰áĩƒáĩËĒ áĩ’áĩ˜áĩ— ⁹âŋ áĩƒ áĩˆâąáķ áķ áĩ‰Ęģáĩ‰âŋáĩ— Ęģáĩ’áĩ’áĩ áĩ—áĩ’ áķœáĩƒËĄËĄ Ę°áĩ‰Ęģ‧ “áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋâ€Ķ” “ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡?” áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ Ę·áĩƒËĒ ËĒáĩ˜Ęģáĩ–Ęģ⁹ËĒáĩ‰áĩˆ Ę·Ę°áĩ‰âŋ ËĒĘ°áĩ‰ Ę°áĩ‰áĩƒĘģáĩˆ ʰ⁹áĩ ËĒáĩ–áĩ‰áĩƒáĩâąâŋáĩ á‘Ŧáĩ˜âąáĩ‰áĩ—ËĄĘļ‧ “áīĩ áĩâŋáĩ’Ę· ⁹áĩ—’ËĒ áĩ—áĩ’ áĩ‰áĩƒĘģËĄĘļ áĩ‡áĩ˜áĩ— áīĩ Ę·áĩƒâŋáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ ⁹âŋáķ áĩ’Ęģáĩ Ęļáĩ’áĩ˜ áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—ʰ⁹âŋáĩ Ęļáĩ’áĩ˜ áĩâąáĩĘ°áĩ— âŋáĩ‰áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩâŋáĩ’Ę·â€Ķ” ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ Ę°áĩ‰Ęģ áĩ‰áĩ›áĩ‰ĘģĘļ áĩ—ʰ⁹âŋáĩâ€§ “ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡, áĩ—Ę°áĩƒâŋáĩ Ęļáĩ’áĩ˜ ËĒáĩ’ áĩáĩ˜áķœĘ° ËĄáĩ’áĩ’áĩâąâŋáĩ áĩ’áĩ˜áĩ— áķ áĩ’Ęģ ʰ⁹áĩ! áīīáĩ‰ áĩâąáĩĘ°áĩ— âŋáĩ’áĩ— Ę·áĩƒâŋáĩ— áĩáĩ‰ áĩ—áĩ’ áĩ–áĩ‰ËĒáĩ—áĩ‰Ęģ ʰ⁹áĩ áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— ⁹áĩ— áĩ—Ę°áĩ’â€Ķ” “áīĩ áĩâŋáĩ’Ę·; áīĩ Ęēáĩ˜ËĒáĩ— áĩ—Ę°áĩ’áĩ˜áĩĘ°áĩ— ⁹áĩ— âŋáĩ‰áķœáĩ‰ËĒËĒáĩƒĘģĘļ áĩ—áĩ’ áĩ—áĩ‰ËĄËĄ Ęļáĩ’áĩ˜â€Ķ” áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę·áĩ’áĩáĩ‰ áĩƒËĒ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áķœáĩƒáĩáĩ‰ áĩ‡áĩƒáķœáĩ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ Ęģáĩ’áĩ’áĩâ€§ “áĩ‚Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ Ęļáĩ’áĩ˜ Ęģáĩ˜âŋâŋ⁹âŋáĩ áĩ’áķ áķ  áĩ—áĩ’?” áīīáĩ‰ á‘Ŧáĩ˜áĩ‰ËĒáĩ—⁹áĩ’âŋáĩ‰áĩˆâ€§ “áīžĘ° áīĩ’áĩˆ Ęēáĩ˜ËĒáĩ— áĩ—áĩ’áĩ’áĩ áķœáĩƒĘģáĩ‰ áĩ’áķ  ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—ʰ⁹âŋáĩ; ⁹áĩ—’ËĒ âŋáĩ’ áĩ‡âąáĩáĩâąáĩ‰!” ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áķœĘ°áĩ˜áķœáĩËĄáĩ‰áĩˆâ€§ ᔆáĩ’ áĩƒáķ áĩ—áĩ‰Ęģ áķ âąâŋ⁹ËĒʰ⁹âŋáĩ áĩ‡Ęģáĩ‰áĩƒáĩáķ áĩƒËĒáĩ—, áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ Ę°áĩ‰áĩƒĘģáĩˆ áĩƒ áĩâŋáĩ’áķœáĩ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩˆáĩ’áĩ’Ęģ‧ áīĩáĩ—’ËĒ áīūáĩƒáĩ—Ęģ⁹áķœáĩ áĩƒáĩáĩƒâąâŋ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩƒáĩáĩ‰ áķœáĩ’ËĄËĄáĩ‰áķœáĩ—⁹áĩ‡ËĄáĩ‰ áĩ—áĩ’ĘļËĒ áĩƒËĒ Ęļáĩ‰ËĒáĩ—áĩ‰ĘģáĩˆáĩƒĘļ‧ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ ËĄáĩ‰áĩ— ʰ⁹áĩ ⁹âŋ‧ To be cont. pt. 5
áĩ€Ę°áĩ‰ áīŽáķœáķœâąáĩˆáĩ‰âŋáĩ— â―á”†áĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū pt. 2 áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę·áĩƒËĒ áĩ˜áĩ– áĩƒËĄËĄ âŋ⁹áĩĘ°áĩ— áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩâŋáĩ’Ę·ËĄáĩ‰áĩˆáĩáĩ‰ áĩ’áķ  áĩ‡áĩ‰âąâŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ’âŋËĄĘļ áĩ’âŋáĩ‰ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ‰áĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒĘ°áĩ‰ËĄËĄ áķœĘģáĩƒËĒĘ° áĩƒáĩáĩƒâąâŋËĒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‡áĩ’áĩ˜ËĄáĩˆáĩ‰Ęģ‧ "áīĩáĩ áĩáĩ’âŋâŋáĩƒ áĩáĩ’ áĩ‡áĩƒáķœáĩ áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‡áĩ‰áĩƒáķœĘ°â€§â€§â€§" áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ âŋáĩ‰ËĢáĩ— áĩáĩ’Ęģâŋ⁹âŋáĩâ€§ "áĩ‚Ę°áĩƒáĩ— áķœáĩ’áĩ˜ËĄáĩˆ áĩ‡áĩ‰ áĩ˜áĩ– ʷ⁹áĩ—Ę° áĩĘļ Ę°áĩ˜ËĒáĩ‡áĩƒâŋáĩˆ? áīūáĩ‰ĘģĘ°áĩƒáĩ–ËĒ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—ʰ⁹âŋáĩ áĩ’áķœáķœáĩ˜ĘģĘģáĩ‰áĩˆ ʷ⁹áĩ—Ę° áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧‧‧" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩ—áĩ’ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ‰áĩ‰ ⁹áķ  Ę°áĩ‰ áĩâąáĩĘ°áĩ— Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ Ęģáĩ‰áĩƒËĒáĩ’âŋ áĩ‡áĩ‰Ę°âąâŋáĩˆ ËĒáĩ˜áķœĘ° áĩ‡áĩ‰Ę°áĩƒáĩ›âąáĩ’áĩ˜Ęģ‧‧‧ "áīĩ áĩáĩ’ËĄáĩˆ áĩáĩ‰ ËĒĘ°áĩ‰ËĄËĄâ€§â€§â€§" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ‰ËĢáĩ–ËĄáĩƒâąâŋáĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩƒËĒ Ę°Ęģ áĩ–Ęģáĩ’áķœáĩ‰áĩ‰áĩˆáĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áĩ—áĩ‰ËĄËĄ Ę°áĩ‰Ęģ Ę·Ę°áĩƒáĩ— Ę°áĩ‰ ʷ⁹áĩ—âŋáĩ‰ËĒËĒáĩ‰áĩˆâ€§ "áīīáĩ‰ Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‡áĩ‰áĩƒáķœĘ°â€§â€§â€§" "áīĩ'ËĄËĄ áĩáĩ’ ËĒáĩ‰áĩ‰ áĩ—áĩ’ ʰ⁹áĩâ€§" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒâąáĩˆâ€§ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩƒĘģĘģ⁹áĩ›áĩ‰áĩˆ áĩ‡áĩƒáķœáĩ áĩƒáĩ— áĩáĩ’áĩ’ ËĄáĩƒáĩáĩ’áĩ’âŋ áĩ—áĩ’ áķ âąâŋáĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ–áĩ˜áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ ËĒáĩ’áĩáĩ‰ áķ ËĄáĩ’Ę·áĩ‰ĘģËĒ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ’áķœáĩ‰áĩƒâŋ Ę·Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœĘģáĩƒËĒĘ° Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩˆáĩ’Ę·âŋ‧ áīļáĩƒĘģĘģĘļ áĩ—Ę°áĩ‰ áīļáĩ’áĩ‡ËĒáĩ—áĩ‰Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰âŋ áĩƒĘģĘģ⁹áĩ›áĩ‰áĩˆ ʰ⁹ËĒ ËĒʰ⁹áķ áĩ— áĩƒËĒ áĩƒ ˥⁹áķ áĩ‰áĩáĩ˜áĩƒĘģáĩˆâ€§ áĩ‚ʰ⁹˥ËĒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ—Ę·áĩ’ áĩĘģáĩ‰áĩ‰áĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ‰áĩƒáķœĘ° áĩ’áĩ—Ę°áĩ‰Ęģ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ Ę·áĩƒËĒ ʰ⁹áĩ— áĩ‡Ęļ áĩƒ Ę·áĩƒáĩ›áĩ‰âļī Ę°áĩ‰ËĄáĩ–ËĄáĩ‰ËĒËĒËĄĘļ áĩ‰ËĢĘ°áĩƒáĩ˜ËĒáĩ—áĩ‰áĩˆâ€§ áīļáĩƒĘģĘģĘļ'ËĒ áĩ‡áĩƒáķœáĩ Ę·áĩƒËĒ áĩ—áĩ˜Ęģâŋáĩ‰áĩˆâļī ËĒáĩ’ áĩ’âŋËĄĘļ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ âŋáĩ’áĩ—⁹áķœáĩ‰áĩˆâ€§ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒĘ· ʰ⁹áĩ áĩáĩ‰áĩ— áĩ—Ęģáĩƒáĩ–áĩ–áĩ‰áĩˆ áĩ˜âŋáĩˆáĩ‰Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰ áķœáĩ˜ĘģĘģáĩ‰âŋáĩ— ËĒáĩ˜Ęģáĩ–Ęģ⁹ËĒ⁹âŋáĩ áīļáĩƒĘģĘģĘļ Ę·Ę°áĩ‰âŋ Ę°áĩ‰ ËĒĘ°áĩ’Ę·áĩ‰áĩˆ áķœáĩ’âŋáķœáĩ‰Ęģâŋ áĩ—áĩ’ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ’áķ  áĩƒËĄËĄ áĩ–áĩ‰áĩ’áĩ–ËĄáĩ‰â€§ "ᔆʰáĩ‰ËĄáĩˆáĩ’âŋ‧‧‧" to be cont. Pt. 3
áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—Ę°Ęļ âŋáĩ‰âąáĩĘ°áĩ‡áĩ’áĩ˜Ęģ pt. 2 â―á”†áĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ ËĒáĩ—áĩƒĘļËĒ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áķœĘ°áĩ˜áĩ áĩ‡áĩ˜áķœáĩáĩ‰áĩ— áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū Part Two. (cont.) áīŽáķ áĩ—áĩ‰Ęģ áĩ‰áĩƒáĩ—⁹âŋáĩâļī áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‡áĩ’ĘļËĒ áĩ–áĩ˜ËĄËĄáĩ‰áĩˆ áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áķœáĩ’áĩ˜áķœĘ° ⁹âŋ áķ Ęģáĩ’âŋáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ—áĩ‰ËĄáĩ‰áĩ›âąËĒ⁹áĩ’âŋ‧ ᔆáĩ‰áĩƒáĩ—áĩ‰áĩˆ ËĒ⁹áĩˆáĩ‰ áĩ‡Ęļ ËĒ⁹áĩˆáĩ‰âļī áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ ËĄáĩ’áĩ’áĩáĩ‰áĩˆ áķ áĩ’Ęģ ËĒáĩ’áĩáĩ‰áĩ—ʰ⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ Ę·áĩƒáĩ—áķœĘ°â€§ ᔆáĩ–áĩ’áĩ— áĩƒâŋáĩˆ áīģáĩƒĘģĘļ Ę·áĩ‰âŋáĩ— áĩ—áĩ’ Ęģáĩ‰ËĒáĩ— áķ áĩ’Ęģ áĩ—Ę°áĩ‰ âŋ⁹áĩĘ°áĩ—‧ "áī·âąáĩˆâļī áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒ Ęļáĩ’áĩ˜Ęģ áĩ‡áĩ’ËĒËĒ áĩâŋáĩ’Ę· Ę·Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰â€§â€§â€§" "áīĩ áĩˆâąáĩˆâŋ'áĩ— áĩ—áĩ‰ËĄËĄ ʰ⁹áĩ áīĩ'áĩˆ áĩ‡áĩ‰ ËĒáĩ—áĩƒĘļ⁹âŋáĩ Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩƒáĩ— Ęļáĩ’áĩ˜Ęģ áĩ–ËĄáĩƒáķœáĩ‰âļī ËĒáĩ’ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— Ę·áĩ’ĘģĘģĘļ!" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áĩ—áĩ’ËĄáĩˆ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī ËĄáĩ‰áĩƒâŋ⁹âŋáĩ áķœËĄáĩ’ËĒáĩ‰Ęģ‧ "áĩ‚áĩƒâąáĩ—âļī áīĩ'áĩ›áĩ‰ Ę·áĩ’Ęģáĩ áĩ—áĩ’áĩáĩ’ĘģĘģáĩ’Ę· áĩáĩ’Ęģâŋ⁹âŋáĩ! áĩ‚Ę°áĩƒáĩ—‧‧‧" "áĩ€áĩ‰ËĄËĄ ʰ⁹áĩ Ęļáĩ’áĩ˜'áĩ›áĩ‰ áĩ‡áĩ’áĩ’áĩáĩ‰áĩˆ áĩƒ Ęģáĩ’áĩ’áĩ áĩƒáĩ— áĩƒâŋ ⁹âŋâŋâ€―" áīĩ ËĒáĩ˜áĩáĩáĩ‰ËĒáĩ—áĩ‰áĩˆâ€§ áĩ‚áĩ‰ áĩƒËĄËĄ Ęģáĩ‰áĩƒËĄâąËĒáĩ‰áĩˆ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ âŋáĩ’áĩ— áĩáĩ’âŋâŋáĩƒ ˥⁹áĩáĩ‰ ⁹áĩ— ⁹áķ  Ę°áĩ‰ áĩâŋáĩ‰Ę· ʰ⁹ËĒ ËĄáĩ’ĘļáĩƒËĄ Ę·áĩ’Ęģáĩáĩ‰Ęģ ËĒáĩ—áĩƒĘļáĩ‰áĩˆ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áķœĘ°áĩ˜áĩ áĩ‡áĩ˜áķœáĩáĩ‰áĩ—âļī áĩ‰áĩ›áĩ‰âŋ ⁹áķ  ⁹âŋ ËĒáĩ˜áķœĘ° áķœâąĘģáķœáĩ˜áĩËĒáĩ—áĩƒâŋáķœáĩ‰ËĒ‧ áīĩáĩ—'áĩˆ áķœáĩƒáĩ˜ËĒáĩ‰ áĩáĩ’Ęģáĩ‰ Ęģ⁹ËĒáĩ áĩ’áķ  áĩ—Ęģáĩ’áĩ˜áĩ‡ËĄáĩ‰ áĩ—Ę°áĩƒâŋ ⁹áĩ—ËĒ Ę·áĩ’Ęģáĩ—Ę°! áīžâŋËĄĘļ ⁹áĩáĩƒáĩâąâŋáĩ‰ ⁹áķ  Ę°áĩ‰ áĩâŋáĩ‰Ę· ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡'ËĒ âŋáĩ’áĩ— áĩ’âŋËĄĘļ áķœâąáĩ›âąËĄ áĩ—áĩ’ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áĩƒËĄËĒáĩ’ ËĒĘ°áĩƒĘģáĩ‰áĩˆ áĩƒ áĩ–áĩƒáĩ—áĩ—Ęļ‧‧‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ęģáĩ‰áĩƒËĄâąËĒáĩ‰ËĒ Ę°áĩ’Ę· ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡'ËĒ áĩáĩ’⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ âŋ⁹áķœáĩ‰âļī âŋáĩ’ áĩáĩƒáĩ—áĩ—áĩ‰Ęģ Ę·Ę°áĩƒáĩ—âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— Ę°áĩ‰ âŋáĩ‰áĩ›áĩ‰Ęģ áĩƒáĩ–áĩ–Ęģáĩ’áĩ›áĩ‰ËĒ áĩ’áķ  ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áĩ—ĘģĘļ⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ áĩáĩ‰áĩ‰áĩ– áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–áĩ‰áĩƒáķœáĩ‰ Ę·Ę°áĩ‰âŋ áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ'Ęģáĩ‰ áĩƒáĩ— áĩ’áĩˆáĩˆËĒ‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ˜âŋáĩˆáĩ‰ĘģËĒáĩ—áĩƒâŋáĩˆËĒ ʰ⁹ËĒ ËĄáĩ’ĘļáĩƒËĄáĩ—Ęļ áĩ—áĩ’ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩĘģáĩ˜ËĒáĩ—Ęļ áĩĘģáĩƒáĩ‡âļī áĩƒËĄáĩ—Ę°áĩ’áĩ˜áĩĘ° Ę°áĩ‰ áĩˆáĩ’áĩ‰ËĒâŋ'áĩ— áĩƒáĩĘģáĩ‰áĩ‰ ʷ⁹áĩ—Ę° ⁹áĩ—‧ áīī⁹ËĒ áĩáĩ’áĩƒËĄ ⁹âŋ ˥⁹áķ áĩ‰ ⁹ËĒ ËĒĘ°áĩ’ʷ⁹âŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰ Ę·áĩ’ĘģËĄáĩˆ Ę°áĩ’Ę· áĩĘģáĩ‰áĩƒáĩ— Ę°áĩ‰ áķœáĩƒâŋ áĩ‡áĩ‰âļī áĩƒâŋáĩˆ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡'ËĒ áĩ’âŋ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒ⁹áĩˆáĩ‰ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒáĩƒâąáĩˆ áķœáĩƒáĩ— áĩƒâŋáĩˆ áĩáĩ’áĩ˜ËĒáĩ‰ áĩáĩƒáĩáĩ‰â€§ áīĩ Ę·áĩƒËĒ áĩ—ʰ⁹âŋáĩâąâŋáĩ áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— ⁹áĩ— áĩƒËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–Ęģáĩ’áĩĘģáĩƒáĩáĩáĩ‰ áĩ‰âŋáĩˆáĩ‰áĩˆâļī áĩƒâŋáĩˆ áĩ—áĩ˜Ęģâŋáĩ‰áĩˆ áĩ’áķ áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ—áĩ‰ËĄáĩ‰áĩ›âąËĒ⁹áĩ’âŋ‧ áīĩ ʷʰ⁹ËĒáĩ–áĩ‰Ęģáĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ "áīĩ áĩˆáĩ’âŋ'áĩ— áĩâŋáĩ’Ę· Ę·Ę°áĩƒáĩ— áĩ—⁹áĩáĩ‰ Ęļáĩ’áĩ˜ áĩáĩ’ áĩ—áĩ’ áĩƒáĩ—áĩ—áĩ‰âŋáĩˆ Ę·áĩ’Ęģáĩâ€§â€§â€§" "áīĩáĩ áĩ—áĩ’ áĩƒĘģĘģ⁹áĩ›áĩ‰ áĩƒáĩ— âļ áĩ’'áķœËĄáĩ’áķœáĩ ⁹âŋ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩƒáĩâ€§" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ á‘Ŧáĩ˜âąáĩ‰áĩ—ËĄĘļ áĩƒâŋËĒĘ·áĩ‰Ęģáĩ‰áĩˆâļī ËĒáĩ’ áĩƒËĒ áĩ—áĩ’ âŋáĩ’áĩ— ËĒáĩ—⁹Ęģ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋâļī Ę·Ę°áĩ’ ËĄáĩ‰áĩƒâŋáĩ‰áĩˆ áĩ’âŋ ʰ⁹áĩ áĩ˜âŋáĩƒĘ·áĩƒĘģáĩ‰ËĒ‧ áīžâŋËĄĘļ áĩáĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ Ę·áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩƒĘ·áĩƒáĩáĩ‰ áĩƒáĩ— áĩ‡Ęļ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ‰âŋáĩˆ áĩ’áķ  áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ–Ęģáĩ’áĩĘģáĩƒáĩáĩáĩ‰â€§ áīžĘ° Ę°áĩ’Ę· áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ę·áĩ’áĩ˜ËĄáĩˆâŋ'áĩ— ˥⁹áĩáĩ‰ áĩ—áĩ’ ËĒáĩ‰áĩ‰ ⁹áĩ—; áīĩ Ę·áĩƒâŋáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áķœĘ°áĩ˜áķœáĩËĄáĩ‰ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ âŋáĩ’áĩ—⁹áĩ’âŋ áĩ’áķ  ʰ⁹áĩ áķ áĩ˜Ęģ⁹áĩ’áĩ˜ËĒ áĩƒáĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ ËĒ⁹áĩĘ°áĩ—‧ "áīīáĩ’Ę·'ËĒ áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ—áĩ’áĩ‰?" áīĩ áĩƒËĒáĩáĩ‰áĩˆâ€§ "áĩ‚áĩƒâŋâŋáĩƒ áķœĘ°áĩ‰áķœáĩâ€§â€§â€§" "áīĩËĄËĄ áĩ—áĩƒáĩáĩ‰ áĩƒ ËĄáĩ’áĩ’áĩ áĩƒáĩ— áĩĘļ áĩ—áĩ’áĩ‰ áĩ—áĩ’áĩáĩ’ĘģĘģáĩ’Ę· áĩáĩ’Ęģâŋ⁹âŋáĩâ€§â€§â€§" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ ËĒáĩƒâąáĩˆâļī áĩ—ĘģĘļ⁹âŋáĩ áĩ—áĩ’ ËĄÄąáĩ‰ áĩˆáĩ’Ę·âŋ áķœáĩ’áĩáķ áĩ’Ęģáĩ—áĩƒáĩ‡ËĄĘļ ʷ⁹áĩ—Ę° áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĄáĩƒĖŠĘļ⁹âŋáĩ áĩƒáĩáĩƒâąâŋËĒáĩ— ʰ⁹áĩâ€§ "áĩ‚Ę°áĩƒáĩ— áĩ—⁹áĩáĩ‰ ⁹ËĒ ⁹áĩ—?" áīĩ Ę°áĩ‰áĩƒĘģáĩˆ áĩ–ËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ ËĒáĩƒĘļâļī Ęģáĩ’áĩ˜ËĒ⁹âŋáĩ ËĒáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡â€§ "áīžĘ°âļī áīĩ áĩáĩ’áĩ— áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ áĩƒáĩ— Ę·áĩ’Ęģáĩ! áī°áĩ’âŋ'áĩ— Ę·áĩƒâŋáĩ— áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩ—áĩ’ áĩ‡áĩ‰ ËĒáĩ˜ËĒáĩ–⁹áķœâąáĩ’áĩ˜ËĒâļī âŋáĩ’Ęģ áĩ‡áĩ‰ ËĄáĩƒáĩ—áĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰!" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ ËĒáĩ—áĩƒĘģáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ ËĄáĩ‰áĩƒáĩ›áĩ‰âļī áĩ‡áĩ˜áĩ— áīĩ Ę·áĩƒâŋáĩ—áĩ‰áĩˆ áĩ—áĩ’ áķœĘ°áĩ‰áķœáĩ áĩ’âŋ ʰ⁹ËĒ áĩ—áĩ’áĩ‰â€§ "áĩ‚Ę°áĩƒáĩ— áĩƒáĩ‡áĩ’áĩ˜áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩ—áĩ’áĩ‰?" áīĩ áķœáĩƒËĄËĄáĩ‰áĩˆ áĩ’áĩ˜áĩ—‧ áīīáĩ‰ áķœĘ°áĩ‰áķœáĩáĩ‰áĩˆ ⁹áĩ—âļī áĩƒâŋáĩˆ âŋáĩ’ Ęģáĩ‰áĩˆâŋáĩ‰ËĒËĒ‧ "ᔆáĩ—⁹˥˥ áĩáĩ’ áĩ‰áĩƒËĒĘļ áĩ’âŋ ⁹áĩ—‧" "áĩ‚⁹˥˥ áĩˆáĩ’!" ᔆáĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áĩ‡áĩ’áĩ‡ áķœáĩƒËĄËĄáĩ‰áĩˆ áĩ’áĩ˜áĩ— áĩƒËĒ Ę°áĩ‰ ËĄáĩ‰áķ áĩ—‧ end Pt. 2 to be cont.
áĩ€Ę°áĩ‰ áīŽáķœáķœâąáĩˆáĩ‰âŋáĩ— â―á”†áĩ–áĩ’âŋáĩáĩ‰áīŪáĩ’áĩ‡ áķ áĩƒâŋáķ âąáķœâū pt. 5 áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ Ę°áĩ‰ËĄáĩ–áĩ‰áĩˆ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—áĩ’ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩƒ ËĒáĩ‰áĩƒáĩ—‧ "áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ áĩáĩ’ËĄáĩˆ ʰ⁹ËĒ ËĒĘ°áĩ‰ËĄËĄ; Ę·Ę°áĩƒáĩ— Ęļáĩ’áĩ˜ áĩáĩ˜ËĒáĩ— Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ ËĒáĩ‰áĩ‰âŋ Ę·áĩƒËĒ Ę·Ę°áĩƒáĩ— Ę°áĩ‰ ËĒĘ°áĩ‰áĩˆáĩˆáĩ‰áĩˆâ€§â€§â€§" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ ËĒáĩƒâąáĩˆâļī ËĄáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ ᔆáĩ–áĩ’áĩ— áĩ—Ę°áĩ‰ áĩƒáĩáĩ’áĩ‰áĩ‡áĩƒ áĩ–áĩ˜áĩ–áĩ–Ęļ ËĒáĩ—áĩƒĘļ áĩ‡Ęļ ʰ⁹áĩâ€§ "áīĩËĒ Ę°áĩ‰ áķ áĩ‰áĩ‰ËĄâąâŋáĩ áĩƒâŋĘļ áĩ‡áĩ‰áĩ—áĩ—áĩ‰Ęģ?" áīŽËĒáĩáĩ‰áĩˆ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ‧ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩƒâŋáĩˆ ᔆáĩ–áĩ’áĩ— Ę·áĩ‰Ęģáĩ‰ ËĒáĩ—⁹˥˥ Ęģ⁹áĩĘ°áĩ— Ę·Ę°áĩ‰Ęģáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ Ę·áĩ‰Ęģáĩ‰âļī áĩáĩ‰áĩ—áĩ—⁹âŋáĩ Ęģáĩ‰ËĒáĩ—‧ "ᔆáĩ’áĩ˜âŋáĩˆËĒ ˥⁹áĩáĩ‰ áĩ—Ę°áĩ‰Ęļ áĩáĩ˜ËĒáĩ—'áĩ›áĩ‰ áĩˆáĩ’áķŧáĩ‰áĩˆ áĩ’áķ áķ â€§â€§â€§" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ áĩ’áĩ‡ËĒáĩ‰Ęģáĩ›áĩ‰áĩˆ Ę°áĩ‰áĩƒĘģ⁹âŋáĩ áĩ—Ę°áĩ‰âąĘģ á‘Ŧáĩ˜âąáĩ‰áĩ—ËĄĘļ ËĒáĩ’âŋáĩ’Ęģáĩ’áĩ˜ËĒ áĩ‡Ęģáĩ‰áĩƒáĩ—Ę°ËĒ‧ áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ ËĒáĩƒĘ· áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ'ËĒ áĩƒĘģáĩ áĩƒĘģáĩ’áĩ˜âŋáĩˆ ᔆáĩ–áĩ’áĩ—âļī ËĄáĩ‰áĩ áĩ‰ËĄáĩ‰áĩ›áĩƒáĩ—áĩ‰áĩˆâ€§ "áīĩ'áĩ›áĩ‰ áĩ‡Ęģáĩ’áĩ˜áĩĘ°áĩ— áĩƒ áĩâąáķ áĩ— áķ áĩ’Ęģ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ‧‧‧" áī·áĩƒĘģáĩ‰âŋ Ę·áĩƒËĒ Ę°áĩƒâŋáĩˆáĩ‰áĩˆ áĩƒ áī·Ęģáĩƒáĩ‡áĩ‡Ęļ áīūáĩƒáĩ—áĩ—Ęļ‧ "áīĩáĩ—'ËĒ áķ áĩ’Ęģ áīūËĄáĩƒâŋáĩáĩ—áĩ’âŋ áĩ—áĩ’ Ę°áĩƒáĩ›áĩ‰ áĩƒâŋáĩˆ áĩ‰âŋĘēáĩ’Ęļâļī ËĒáĩƒáĩ›áĩ‰ ⁹áĩ— áķ áĩ’Ęģ ʰ⁹áĩâ€§â€§â€§" áīđĘģ‧ áī·Ęģáĩƒáĩ‡ËĒ Ę·áĩƒËĒ Ę°áĩƒáĩ–áĩ–Ęļ áĩ—áĩ’ ËĄáĩ‰áĩƒáĩ›áĩ‰ ʰ⁹áĩ ʷ⁹áĩ—Ę° ⁹áĩ—‧ End finale
♡ðŸĶ€ðŸĶ â™Ą
“Ol' Gary and Spot have been sneaking out for ages though their owners are none the wiser.” —Sandy