Tunison Funeral Home 1896-1904 Emojis & Text

Copy & Paste Tunison Funeral Home 1896-1904 Emojis & Symbols http://saratoganygenweb.com/Tuni2AE.htm

http://saratoganygenweb.com/Tuni2AE.htm

Related Text & Emojis

( ) ( _ _._ |_|-'_~_`-._ _.-'-_~_-~_-~-_`-._ _.-'_~-_~-_-~-_~_~-_~-_`-._ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | [] [] [] [] [] | | ____ ___ | ._| []. []| .| [___] |_._._._._._._._._._._._._._._._._. |=|________()|__|()_______|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=| ^^^^^^^^^^^^^ === ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _______ === <_4sale_> === ^|^ === | ===
โ €โ €โ € .................^v^ โ‹ฑ โ‹ฎ โ‹ฐ โ‹ฏ โ—ฏ โ‹ฏยจ. ๏ธต ...................^v^ ยจ๏ธตยธ๏ธต( โ–‘โ–‘ )๏ธต.๏ธต.๏ธต..............^v^ (ยดโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘ ') โ–‘โ–‘โ–‘' ) `ยด๏ธถยดยฏ`๏ธถยด`๏ธถยด๏ธถยด`๏ธถ.....^v^..........^v^ ^v^....โ–„โ–€โ–€โ”€โ”€โ–„โ–€โ–€โ–„โ”€โ–„โ–€โ–€โ–„โ”€โ–ˆโ–€โ–„....^v^.... ^v^....โ–ˆโ”€โ–€โ–ˆโ”€โ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ”€โ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ”€โ–ˆโ”€โ–ˆ....^v^.... ^v^....โ”€โ–€โ–€โ”€โ”€โ”€โ–€โ–€โ”€โ”€โ”€โ–€โ–€โ”€โ”€โ–€โ–€โ”€....^v^.... ^v^........^v^........^v^........^v^ โ–ˆโ–„โ”€โ–„โ–ˆโ”€โ–„โ–€โ–€โ–„โ”€โ–ˆโ–€โ–„โ”€โ–ˆโ–„โ”€โ–ˆโ”€โ–ˆโ”€โ–ˆโ–„โ”€โ–ˆโ”€โ–„โ–€โ–€โ”€ โ–ˆโ”€โ–€โ”€โ–ˆโ”€โ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ”€โ–ˆโ–ˆโ–€โ”€โ–ˆโ”€โ–€โ–ˆโ”€โ–ˆโ”€โ–ˆโ”€โ–€โ–ˆโ”€โ–ˆโ”€โ–€โ–ˆ โ–€โ”€โ”€โ”€โ–€โ”€โ”€โ–€โ–€โ”€โ”€โ–€โ”€โ–€โ”€โ–€โ”€โ”€โ–€โ”€โ–€โ”€โ–€โ”€โ”€โ–€โ”€โ”€โ–€โ–€โ”€ Fresh Morning with Sunrise and flying birds
ยฐห› ยฐ หš* _ฮ _____*โ˜ฝ*หš ห› โœฉ หšห›หš*/______/__๏ผผใ€‚โœฉหš หšห› โ™ก หš ห›หšห›หš๏ฝœ ็”ฐ็”ฐ๏ฝœ้–€๏ฝœ หš หš ยดยด ฬ› ฬ› ยดยด ยดยด ยดยด ฬ› ฬ› ยดยด ยดยด ยดยด ฬ› ฬ› ยดยด ยดยด ยดยด ฬ› ฬ›
๐‘กโ„Ž๐‘–๐‘›๐‘”๐‘  ๐‘– ๐‘ค๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘ก๐‘œ ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘–๐‘“๐‘’๐‘ ๐‘ก โ™ก เญจเญง gunne sax cottagecore dresses เญจเญง moving to the wealthiest part of my town, having a swimming pool at home เญจเญง becoming a master at drawing ruffles, ribbons and lace เญจเญง creating my own fashion brand and being extremely successful เญจเญง excellent grades เญจเญง cute knitted sweaters for winter, a knit bonnet hat, a pair of chunky mary jane shoes, more american apparel basic pleated skirts เญจเญง a reading corner, larger bookshelf, more books, making cute annotations, writing excellent book reviews and being rewarded gifted books because of it, loved ones buying books and gift cards for bookshops เญจเญง not caring about being on my phone at all เญจเญง becoming more flexible, building muscle and getting stronger เญจเญง being able to drink coffee without feeling jittery, anxious and sweating
Oct 15, 2012, 1:38 PM When ru home> <By 230 | think When r u home> <By 230 | think When r u home> <By 230 | think When r u home> <STOP Why ru saying stop>
One morning I was at the airport and terrified I wouldn't catch my flight. One woman recognised my anxiety and upon hearing why she took my hand and led me to the front of the security line. She had no idea I was going home to comfort my mum on her cancer diagnosis, but her blind compassion GMH. Jan 8, 2015 at 6:00pm by MI
Apr 1, 2013, 2:38 PM Finally in bus home I'm going to make me some I Taliban meatballs> Umm Italian> Hello I seriously meant Italian ok?>
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ https://s1.sos.mo.gov/records/archives/archivesmvc/deathcertificates ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ https://s1.sos.mo.gov/records/archives/archivesdb/birthdeath/#searchdb ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
https://generations.regionofwaterloo.ca/searchform.php
๐Ÿ˜ท https://about.kaiserpermanente.org/health-and-wellness/our-care/exploring-the-promise-of-at-home-cervical-cancer-screening ๐Ÿ˜ท
(๐Ÿก / ๐Ÿก / ๐Ÿก ) (๐ŸŒˆ / ๐Ÿก /๐ŸŒˆ ) (๐Ÿก / ๐Ÿก / ๐Ÿก )
๐ŸŒผ โ•ฑโ—ฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ—ฃ ๐Ÿฆ‹ โ”‚็”ฐ โ”‚โ–“ โˆฉ โ”‚โ—ฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ—ฃ โ•ฑโ—ฅโ—ฃ โ—ฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ—ฃ็”ฐโˆฉ็”ฐ โ”‚ โ”‚โ•ฑโ—ฅโ–ˆโ—ฃโ•‘โˆฉ๐ŸŒนโˆฉโˆฉ โ•‘โ—ฅโ–ˆโ–ˆ
โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–’โ–’โ–ˆโ•โ•โ•โ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ•โ•โ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ•โ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–ˆโ–’โ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–’โ–ˆโ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–ˆ โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–’โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–ˆ โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–ˆโ–ˆ
https://sites.rootsweb.com/~nyschuyl/FunBook1.html
https://montgomery.pa-roots.com/Obituaries/index.html
๐•ดโ€™๐–’ ๐–Ž๐–“ ๐–‘๐–”๐–›๐–Š ๐–œ๐–Ž๐–™๐– ๐–’๐–ž ๐–”๐–œ๐–“ ๐–Š๐–“๐–Š๐–—๐–Œ๐–ž, ๐•ดโ€™๐–‘๐–‘ ๐–“๐–Š๐–›๐–Š๐–— ๐–Œ๐–Š๐–™ ๐–Š๐–“๐–”๐–š๐–Œ๐– ๐–”๐–‹ ๐–’๐–Š. (ใ……ยด ห˜ `)โ™ก
Edith Bagley LAST NAME: Bagley FIRST NAME: Edith MAIDEN NAME: Reynolds GENDER: F BORN: 9 Feb 1870 D1ED: 13 Jul 1893 BURIED: 15 Jul 1893 OCCUPATION: Housewife BIRTH PLACE: The Dalles, Wasco Co., Oregon DยฃATH PLACE: Salem, Marion Co., Oregon NOTES: IOOF - Mrs. Edith Bagley, age 23 y's 6 m's 4 d's, d1ed in Salem of blo0d poisoning, wife of W. H. Bagley. 1870 OR CENSUS - Edith M. Reynolds, age 4 months [sic], b. Oregon, is enumerated with Dawson Reynolds, age 40, occupation farmer, b. Virginia, and Eliza E., age 30, b. Maine, along with Florence J., age 6, b. Minnesota. 1880 OR CENSUS - Edith M. Reynolds, age 14, b. Oregon, is enumerated as step-daughter, in the home of Robert Pentland, age 59, occupation miller, b. England, and Eliza E. Pentland, age 39, b. Maine, along with Ervin C. Pentland, age 23, mill worker, b. Oregon, and Florence J. Reynolds, age 16, b. Minnesota. DEATH CERTIFICATE: OBITUARY: d1ed Salem, Thursday, July 13, 1893, Edith R., wife of W. H. Bagley, aged 23 years, 6 months and 4 days. Mrs. Bagley was sick about three weeks. She had trouble with her teeth which made it necessary to have several of them extracted and that was the beginning of difficulty that ended in blo0d poisoning and dยฃath at 6:50 o'clock last evening. Deceased, whose maiden name was Pentland [Reynolds], was born at The Dalles February 9, 1870. When seven or eight years of age she went with her parents to Scio, which was her home until her marriage with Mr. Bagley February 12, 1889. In 1885 Miss Pentland [Reynolds] entered Willamette university and two years later was graduated from the academic department and conservatory of music. Mrs. Bagley leaves a husband, a daughter 3 1/2 years old, her mother, Mrs E. E. Pentland, a sister, Miss Florence Reynolds, a step-sister, Mrs. S. L. Brooks of The Dalles and a step-brother, E. C. Pentland of Independence. She was a faithful member of the First Congregational church. Her many excellent traits of character, her genial and even temperament and her graces of mind and person made her hosts of warm friends at The Dalles, at Scio and in Salem where she was so well known. The funeral arrangements will be announced later. Oregon Statesman, 14 Jul 1893, 4:4 INSCRIPTION: Edith R. Wife of William Bagley D1ed July 13, 1893 Aged 23 Y's, 5 M's, 4 D's Dearly loved on earth, early called to Heaven SOURCES: LR LD IOOF Register of Burials DAR pg 67 S&H pg 69 Saucy Survey & Photographs 1870 OR CENSUS (Wasco Co., W. Dalles, FA #152) 1880 OR CENSUS (Linn Co., Scio, ED 72, sheet 374C) OS 14 Jul 1893 4:4 LOT: 801 SPACE: 3 SW LONGITUDE
The Cork Examiner, November 1856 AWFUL AND FATAL ACCIDENT. โ€”โ€”โ€”โ€” On Wednesday, shortly after 11 o'clock, an awful and fatal accident, involving loss of one life, and more than probably that of another, took place in Beresford-street, Waterford. Two new houses are being built next to Mr. Roche's public house, nearly opposite the Roman Catholic Chapel of St. John's, the brickwork of which has been recently finished, and the rafters of the roof put on. This morning it was being slated by a man named Kearney, who had, as his helper, a labouring man named Edmond Power. A scaffold was erected close to the end of the house, the planks of which rested, in the centre, on an iron wall-hook driven into the brick work which, not being seasoned, is supposed to have caused the fatal accident. There was rather an unusual crowd about the locality at the time as a funeral was passing by, and on a sudden the people were startled by a loud crash coming from this building, and looking in the direction, they saw the scaffolding with the two hapless men coming to the ground. Melancholy to relate, Kearney was killed almost instantaneously, the other man still breathed, although scarcely in a perceptible manner. The dead body of Kearney was conveyed to his friends' house, in Stephen-street, there to await an inquest. Power has died of his injuries.โ€”Waterford Mail
Losing Carrie Carrieโ€™s parents were deep in mourning They had lost their daughter, without warning Her mom moaned and wailed in deep sorrow Her dad would call the funeral home tomorrow Her mom looked down and in her head She wondered, if Carrie could, what she would have said If she could speak to them now, reach into their hearts Tell them how they would cope, where could they start? Her father looked down also and in his head His mind was racing with a sense of dread See, if Carrie could talk what she really would have said Is, โ€˜Mom, please help me, he knows Iโ€™m not dead.โ€™
https://congressionalcemetery.org/records-search/recent-obituaries/
https://usgenwebsites.org/INJohnson/obits/obitlist.html
แดพแตƒแต˜หขแต‰ แต—แต’ สณแต‰แตแต‰แตแต‡แต‰สณ หขแต’แตแต‰ แต’แถ  แต—สฐแต’หขแต‰ สทแต‰ แต‡แตƒแตˆแต‰ แถ แตƒสณแต‰สทแต‰หกหก แถ สณแต’แต แต›แตƒสณโฑแต’แต˜หข สทแตƒหกแตหข แต’แถ  หกโฑแถ แต‰โ€งโ€งโ€ง สฐแต‰แตƒสณ แต—สฐแต‰โฑสณ หขแต—แต’สณโฑแต‰หข แดฑแตƒแถœสฐ แต’โฟแต‰ โฑหข หขแต–แต‰แถœโฑแตƒหกโ€ง แดฑแต›แต‰สณสธ โฑหข แต˜โฟโฑแ‘ซแต˜แต‰โ€ง แดบแต’ แต—สทแต’ แตƒสณแต‰ แต—สฐแต‰ หขแตƒแตแต‰โ€ง แดต สทโฑหขสฐ แดต แถœแต’แต˜หกแตˆ แต›โฑหขโฑแต— แตƒหกหก แต’แถ  แต—สฐแต‰แตโธด สณแต‰แตƒแตˆ แตƒแต‡แต’แต˜แต— แตƒหกหก แต’แถ  แต—สฐแต‰แตโธด หกแต‰แตƒสณโฟ แตƒแต‡แต’แต˜แต— แตƒหกหก แต’แถ  แต—สฐแต‰แตโธด สทสณโฑแต—แต‰ หขแต’แตแต‰แต—สฐโฑโฟแต แตƒแต‡แต’แต˜แต— แตƒหกหก แต’แถ  แต—สฐแต‰แตโธด แตƒโฟแตˆ หกแต‰แตƒแต›แต‰ แตƒ แถ หกแต’สทแต‰สณ แถ แต’สณ แตƒหกหก แต’แถ  แต—สฐแต‰แตโ€ง แดธแต’แต’แตโฑโฟแต แตƒแต— สฐแต‰แตƒแตˆหขแต—แต’โฟแต‰หข แตƒโฟแตˆ สทแต’โฟแตˆแต‰สณโฑโฟแต แตƒแต‡แต’แต˜แต— แต—สฐแต‰ หกโฑแต›แต‰หข แต’แถ  แต—สฐแต‰ แต–แต‰แต’แต–หกแต‰ แต—สฐแต‰สธ สณแต‰แต–สณแต‰หขแต‰โฟแต—โ€ง
birth by artms โ˜ ๏ธ๐Ÿ•ธ๏ธ๐ŸŽฑ๐Ÿ‘ป
โค โœž โค Rest in Heavenly Peace โค โœž โค
๐Ÿ‘ Some insurance plans may cover the cost of at-home HPV tests. Unless otherwise noted, the prices listed reflect out-of-pocket costs. Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) College of American Pathologist (CAP) certified laboratoriesTrusted Source that meet federal standards for testing facilities. They come from well established, trusted manufacturers who use encryption technology and other safety protocols to ensure user privacy. Each test has a significant number of positive reviews online, with few to no complaints. ๐Ÿ‘
---------------------------------------------------------------------------- BROWNING, Alford; d 1915 Mar 17, a4mo; mthc C29-E4; FR; .....d at home of BURTIS, George, Canby Pct, pneumonia; IR 1915 Mar 19; ifa24-5 ----------------------------------------------------------------------------
AGES 2020 Update 2012 old 2018 former rec. Under 25 No screening Pap test every 3 years Pap test every 3 years Age 25โ€’29 HPV test every 5 years (preferred) , HPV/Pap cotest every 5 years (acceptable) or Pap test every 3 years (acceptable) Pap test every 3 years Pap test every 3 years Age 30โ€’65 HPV test every 5 years (preferred) or HPV/Pap cotest every 5 years (acceptable) Pap test every 3 years (acceptable) or HPV/Pap cotest every 3 years (preferred) or Pap test every 3 years (acceptable) Pap test every 3 years, HPV test every 5 years, or HPV/Pap cotest every 5 years Over 65 + No screening if a series of prior tests were normal No screening if a series of prior tests were normal No screening if a series of prior tests were normal and not at high risk for cancer
แดตแถ  สธแต’แต˜ แตƒสณแต‰ แตƒ แต€แต’แตแต‡หขแต—แต’โฟแต‰ แต€แต’แต˜สณโฑหขแต—โธด สธแต’แต˜ แตƒสณแต‰ แตƒสทแตƒสณแต‰ แต—สฐแตƒแต— แถœแต‰แตแต‰แต—แต‰สณโฑแต‰หข แตƒสณแต‰ สณโฑแถœสฐ สณแต‰แต–แต’หขโฑแต—แต’สณโฑแต‰หข แต’แถ  สฐโฑหขแต—แต’สณสธโธด แตƒสณแต—โธด แตƒสณแถœสฐโฑแต—แต‰แถœแต—แต˜สณแต‰โธด แตƒโฟแตˆ หขแต—แต’สณโฑแต‰หขโ€ง แต€สฐโฑหข แต€สณแตƒโฑหก โฑหข แตƒ แถœสณแต‰แตƒแต—โฑแต›แต‰ สทแตƒสธ แต—แต’ แถœแต’แตƒหฃ แต’แต—สฐแต‰สณหข โฑโฟแต—แต’ แต—สฐแต‰ แตสณแตƒแต›แต‰สธแตƒสณแตˆ แถ แต’สณ แตƒ แถœสฐแตƒโฟแถœแต‰ แต—แต’ แต‰หฃแต–หกแต’สณแต‰ สทสฐแตƒแต— โฑหข สณแต‰แตƒหกหกสธ แต—สฐแต‰สณแต‰ แตƒโฟแตˆ แตƒแตˆแตโฑสณแต‰ แต—สฐแต‰ แตแต’โฟแต˜แตแต‰โฟแต—หข แตƒโฟแตˆ หขแต—แต’สณโฑแต‰หข แต’แถ  แต—สฐแต’หขแต‰ สทสฐแต’ สฐแตƒแต›แต‰ แตแต’โฟแต‰ แต‡แต‰แถ แต’สณแต‰โ€ง แดพสณแต‰หขโฑแตˆแต‰โฟแต— แดถแต’สฐโฟ แถ โ€ง แดทแต‰โฟโฟแต‰แตˆสธ หขแตƒโฑแตˆโธด โ€œแดฌ โฟแตƒแต—โฑแต’โฟ สณแต‰แต›แต‰แตƒหกหข โฑแต—หขแต‰หกแถ  โฟแต’แต— แต’โฟหกสธ แต‡สธ แต—สฐแต‰ แตแต‰โฟ โฑแต— แต–สณแต’แตˆแต˜แถœแต‰หข แต‡แต˜แต— แตƒหกหขแต’ แต‡สธ แต—สฐแต‰ แตแต‰โฟ โฑแต— สฐแต’โฟแต’สณหขโธด แต—สฐแต‰ แตแต‰โฟ โฑแต— สณแต‰แตแต‰แตแต‡แต‰สณหขโ€งโ€ แถœแต‰แตแต‰แต—แต‰สณโฑแต‰หข แตƒสณแต‰ แตƒสณแต—โธด สฐโฑหขแต—แต’สณสธโธด แตแต‰โฟแต‰แตƒหกแต’แตสธโธด แถœหกแตƒหขหขโธด สณแต‰หกโฑแตโฑแต’โฟ แตƒหกหก สณแต’หกหกแต‰แตˆ โฑโฟแต—แต’ แต’โฟแต‰โ€ง แดบแต’สทโธด สธแต’แต˜ แถœแตƒโฟ โ€˜แต›โฑหขโฑแต—โ€™ แตƒ แถœแต‰แตแต‰แต—แต‰สณสธ แต’โฟ หกโฑโฟแต‰โ€ง แต‚สฐโฑหกแต‰ โฑแต—โ€™หข โฟแต’แต— แต—สฐแต‰ หขแตƒแตแต‰ แตƒหข หขแต—สณแต’หกหกโฑโฟแต แต—สฐสณแต’แต˜แตสฐ แตƒ สทโฑโฟแตˆสธ แตƒแต˜แต—แต˜แตโฟแตƒหก แถœแต‰แตแต‰แต—แต‰สณสธโธด หขแต‰แตƒสณแถœสฐโฑโฟแต แถ แต’สณ แตƒโฟ แตƒโฟแถœแต‰หขแต—แต’สณโ€™หข แตสณแตƒแต›แต‰โธด โฑแต— แตˆแต’แต‰หข แตแตƒแตแต‰ หขแต‰โฟหขแต‰ โฑแถ  แต—โฑแตแต‰ แต’สณ แถ โฑโฟแตƒโฟแถœแต‰หข แตƒสณแต‰ สฐแต’หกแตˆโฑโฟแต สธแต’แต˜ แต‡แตƒแถœแต แถ สณแต’แต แตแตƒแตโฑโฟแต แต—สฐแต‰ แต—สณโฑแต–โ€ง สธแต’แต˜ แถœแตƒโฟ หขแต—โฑหกหก หกแต’แถœแตƒแต—แต‰ แตƒโฟ แตƒโฟแถœแต‰หขแต—แต’สณโ€™หข แถ โฑโฟแตƒหก สณแต‰หขแต—โฑโฟแต แต–หกแตƒแถœแต‰ แต’โฟ แต—สฐแต‰ โฑโฟแต—แต‰สณโฟแต‰แต—โธด แถœแต’แตแต–หกแต‰แต—แต‰ สทโฑแต—สฐ แตƒ แต–สฐแต’แต—แต’โธด แต’โฟ หขโฑแต—แต‰หข หขแต˜แถœสฐ แตƒหข แถ โฑโฟแตˆแตƒแตสณแตƒแต›แต‰โ€งแถœแต’แต แตƒโฟแตˆ โฑโฟแต—แต‰สณแตแต‰โฟแต—โ€งแถœแต’แต แถœแต‰แตแต‰แต—แต‰สณสธ แต’แถ แถ แต‰สณโฑโฟแต หขแต’แตแต‰แต—สฐโฑโฟแต แถ แต’สณ แต‰แต›แต‰สณสธแต’โฟแต‰; สฐโฑหขแต—แต’สณสธโธด แตƒสณแถœสฐโฑแต—แต‰แถœแต—แต˜สณแต‰โธด แตƒสณแต—โธด สทแตƒหกแตโฑโฟแต แต—แต’แต˜สณหข แตƒโฟแตˆ โฟแตƒแต—แต˜สณแต‰โธด แตƒหกหก โฑโฟ แตƒ หขแต‰สณแต‰โฟแต‰ แตƒโฟแตˆ แต‡แต‰แตƒแต˜แต—โฑแถ แต˜หก หขแต‰แต—แต—โฑโฟแตโ€ง แดฐแตƒโฟ แต‚โฑหกหขแต’โฟโ ˜ แดต หขแต—แตƒสณแต—แต‰แตˆ แถœแต’หกหกแต‰แถœแต—โฑโฟแต โฑโฟแถ แต’สณแตแตƒแต—โฑแต’โฟ แตƒแต‡แต’แต˜แต— แต—สฐแต‰ แถ แตƒแตโฑหกโฑแต‰หข แตƒโฟแตˆ แต—สฐแต‰ แต–แต‰แต’แต–หกแต‰ สทสฐแต’ แตƒสณแต‰ แต‡แต˜สณโฑแต‰แตˆ แต—สฐแต‰สณแต‰โ€ง แดฌ หกแต’แต— แตƒแต‡แต’แต˜แต— สฐแต’สท แต—สฐแต‰สธ แตˆโฑแต‰แตˆ แตƒโฟแตˆ สฐแต’สท แต—สฐแต‰สธ หกโฑแต›แต‰แตˆโธด หขแต’ โฑแต—โ€™หข แตโฑโฟแตˆ แต’แถ  แถ แตƒหขแถœโฑโฟแตƒแต—โฑโฟแตโ€ง แดบแต’แต— แต’โฟหกสธ แตˆแต’ สทแต‰ สฐแตƒแต›แต‰ แต‡แต˜สณโฑแตƒหก โฑโฟแถ แต’สณแตแตƒแต—โฑแต’โฟ แต’โฟ แต—สฐแต’แต˜หขแตƒโฟแตˆ แต’แถ  แต–แต‰แต’แต–หกแต‰โธด สทแต‰ สฐแตƒแต›แต‰ สทสฐแตƒแต— แต—สฐแต‰สธ แตˆโฑแตˆ แถ แต’สณ แตƒ หกโฑแต›โฑโฟแตโธด แต—สฐแต‰โฑสณ สณแต‰หกแตƒแต—โฑแต›แต‰หขโธด สทแต‰ สฐแตƒแต›แต‰ แตƒหกหก แตโฑโฟแตˆหข แต’แถ  โฑโฟแถ แต’สณแตแตƒแต—โฑแต’โฟโธด แถœแต’แต’หก หขแต—แต’สณโฑแต‰หขโ€ง แต€สฐแตƒแต—โ€™หข แต—สฐแต‰ สฐโฑหขแต—แต’สณสธ แต–แตƒสณแต— แต’แถ  แต—สฐแต‰ หขแต—แต˜แถ แถ  แดต หกโฑแตแต‰โ€ง แดต หกแต’แต›แต‰ โฑโฟแถ แต’สณแตแตƒแต—โฑแต’โฟ แตƒโฟแตˆ แดต สฐแตƒแต—แต‰ แต—แต’ หขแต‰แต‰ โฑโฟแถ แต’สณแตแตƒแต—โฑแต’โฟ แตˆโฑแต‰ สทโฑแต—สฐ แต—สฐแต‰ แต–แต‰แต’แต–หกแต‰โ€ง แดต สณแต‰แตแต‰แตแต‡แต‰สณ สทแตƒหกแตโฑโฟแต แตƒหกแต’โฟแต แต—สฐแต‰ แตสณแตƒแต›แต‰หข แตƒโฟแตˆ แต‡แต‰โฑโฟแต แถ แตƒหขแถœโฑโฟแตƒแต—แต‰แตˆ สทโฑแต—สฐ แต—สฐแต‰ โฟแตƒแตแต‰หขโ ˜ แดฌหกแต’สธหขโฑแต˜หขโธด แดฑแตˆสทโฑโฟแตƒโธด โฑฝโฑแถœแต—แต’สณโฑแตƒโธด แดบแตƒแต—สฐแตƒโฟโฑแตƒหกโ€ง แต€สฐแต‰สธ แตƒหกหก หขแต’แต˜โฟแตˆแต‰แตˆ แถœสฐแตƒสณแตโฑโฟแต สธแต‰แต— แต’หกแตˆ แถ แตƒหขสฐโฑแต’โฟแต‰แตˆโ€ง แดฌหข แดต แถ โฑแตแต˜สณแต‰แตˆ แต’แต˜แต— แต—สฐแต‰ แตƒแตแต‰หข แต’แถ  แตˆแต‰แตƒแต—สฐ แถ สณแต’แต แต—สฐแต’หขแต‰ หขแต—แต’โฟแต‰หขโธด แดต สทแต’โฟแตˆแต‰สณแต‰แตˆ แตƒแต‡แต’แต˜แต— แต—สฐแต‰ หกโฑแต›แต‰หข แต’แถ  แต—สฐแต‰ แต–แต‰แต’แต–หกแต‰ สทโฑแต—สฐ สทสฐแต’หขแต‰ โฟแตƒแตแต‰หขโ€ง แดดแตƒแตˆ แต—สฐแต‰สธ แตแตƒสณสณโฑแต‰แตˆ? แดฐโฑแตˆ แต—สฐแต‰สธ สฐแตƒแต›แต‰ แถœสฐโฑหกแตˆสณแต‰โฟ? แดดแตƒแตˆ แต—สฐแต‰สธ แต‡แต‰แต‰โฟ สฐแตƒแต–แต–สธ? แดดแตƒแตˆ แต—สฐแต‰สธ สฐแตƒแตˆ แตƒ แตแต’แต’แตˆ หกโฑแถ แต‰? แดฌโฟแตˆ แต—สฐแต‰โฟ แต—สฐแต‰สณแต‰ สทแต‰สณแต‰ แต—สฐแต‰ แต‰แต–โฑแต—แตƒแต–สฐหขโ ˜ แดฐแต‰แตƒสณ แดฎสณแต’แต—สฐแต‰สณโธด แดฟแต‰แตแต‰แตแต‡แต‰สณแต‰แตˆ แดฌแต˜โฟแต—โธด แดฎแต‰หกแต’แต›แต‰แตˆ แต‚โฑแถ แต‰โธด แตƒโฟแตˆ แดผแต˜สณ แดฎแตƒแต‡สธ โ€“ แต—สฐแต’หขแต‰ สทแต‰สณแต‰ แต—สฐแต‰ หขแต—แต’โฟแต‰หข แต—สฐแตƒแต— แตƒหกสทแตƒสธหข แตแตƒแต›แต‰ แตแต‰ แต–แตƒแต˜หขแต‰โ€ง แดตแต— สทแตƒหข แต—สฐแต‰ สณแต‰แตƒหกโฑแถปแตƒแต—โฑแต’โฟ แต—สฐแตƒแต—โธด สธแต‰หขโธด แถœสฐโฑหกแตˆสณแต‰โฟ แต‰แต›แต‰โฟ แถœแต’แต˜หกแตˆโ€ง แ”†แต’ สทสฐแต‰โฟ หขแต’แตแต‰แต’โฟแต‰ แถœแต’แตแต‰หข แต’แต˜แต— สฐแต‰สณแต‰ แตƒโฟแตˆ แต›โฑหขโฑแต—หข แตƒ แตสณแตƒแต›แต‰โธด แดต แถœแตƒโฟ หขแตƒสธโธด สธแต’แต˜ แตโฟแต’สทโธด โตโฐ สธแต‰แตƒสณหข แตƒแถ แต—แต‰สณ หขแต’แตแต‰แต’โฟแต‰โ€™หข แต–แตƒหขหขแต‰แตˆ แตƒสทแตƒสธโธด โฑแต—โ€™หข แตโฑโฟแตˆ แต’แถ  แถœแต’แต’หก แต—แต’ แต‡แต‰ แตƒแต‡หกแต‰ แต—แต’ แต—แต‰หกหก แต—สฐแต‰แต แตƒ หขแต—แต’สณสธ แตƒแต‡แต’แต˜แต— แต—สฐแต‰ แต–แต‰สณหขแต’โฟโธด หขแต’แตแต‰ หกโฑแต—แต—หกแต‰ หขแต’แตแต‰แต—สฐโฑโฟแต แต—สฐแต‰สธ แตˆโฑแตˆ โฟแต’แต— แตโฟแต’สทโ€ง แดฌโฟแตˆ สธแต’แต˜ สฒแต˜หขแต— สทแต’โฟแตˆแต‰สณ สทสฐแต’ แต—สฐแต‰สธ สทแต‰สณแต‰โ€ง แดต แต—สฐโฑโฟแต สทแต‰ แต’สทแต‰ แต–แต‰แต’แต–หกแต‰ แต—สฐแต‰โฑสณ สฐโฑหขแต—แต’สณสธโ€ง แต€สฐโฑหข แตƒแต–แต–หกโฑแต‰หข โฟแต’แต— แต’โฟหกสธ แต—แต’ แต—สฐแต’หขแต‰ สทสฐแต’ สฐแตƒแต›แต‰ สณแต‰แถœแต‰โฟแต—หกสธ แต–แตƒหขหขแต‰แตˆโธด แต‡แต˜แต— แตƒโฟแถœแต‰หขแต—แต’สณหข แถ สณแต’แต แตแต‰โฟแต‰สณแตƒแต—โฑแต’โฟหข แต‡แตƒแถœแตโ€ง แต€สฐแต‰ แดตโฟแต—แต‰สณโฟแต‰แต— แตแตƒแตแต‰หข แตˆแต‰แต—แต‰แถœแต—โฑแต›แต‰ สทแต’สณแต แตแต’สณแต‰ แต–แต’หขหขโฑแต‡หกแต‰ แตƒโฟแตˆ แตแต˜แถœสฐ แต‰แตƒหขโฑแต‰สณ โฟแต’สทโ€ง สธแต’แต˜โ€™หกหก แต‡แต‰ หขแต˜สณแต–สณโฑหขแต‰แตˆ สทสฐแตƒแต— โฑหข แต’แต˜แต— แต—สฐแต‰สณแต‰โ€ง
House for sale ( ) ( _ _._ |_|-'_~_`-._ _.-'-_~_-~_-~-_`-._ _.-'_~-_~-_-~-_~_~-_~-_`-._ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | [] [] [] [] [] | | __ ___ | ._| [] [] | .| [___] |_._._._._._._._._._._._._._._._._. |=|________()|__|()_______|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=| ^^^^^^^^^^^^^^^ === ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _______ === <_4sale_> === ^|^ === | ===
If you'd like to report a bug or suggest a feature, you can provide feedback here. Here's our privacy policy. Thanks!
AI Story Generator - AI Chat - AI Image Generator Free