Kpop Bios (Symbols, Emojis & Templates)

Copy & Paste Kpop Bio Emojis & Symbols ✩°⋆➜ 🎧🧞♡🍪 | ⋆.˚✮🎧✮˚.⋆

✩°⋆➜ 🎧🧞♡🍪
​​​​​ ​​​​​​​╭─────────────── •. ❝ 𝐘𝐎𝐔 𝐓𝐀𝐒𝐓𝐄 𝐋𝐈𝐊𝐄 𝐇𝐄𝐀𝐕𝐄𝐍 ❞ ⋆·˚ àŒ˜ ♡ ♉ ₊ 窓 ❜ 𝗜𝗿𝗌𝗻𝗌𝘂𝗻/𝗜𝗿𝗌𝗻𝗌𝘂𝗻🍒 ✩ * 💭 ⊹ @USERNAME 𝐂𝐇𝐀𝐄𝐑𝐘𝐄𝐎𝐍𝐆’𝐒 ⇝ 𝙎𝙞𝙢𝙥 . ✩ : 𝟬𝟬’ 안녕하섞요 ┊∗˚₊·͟͟͟͟͟͟͞͞͞͞͞͞➳❥ 𝐒𝐓𝐀𝐍 𝐈𝐓𝐙𝐘 ° ೃ ━ ˎˊ- ╰────────────────── •
⋆.˚✮🎧✮˚.⋆
⟡ pls note the ai inflicts emotional damage (ᵕ—᎗—)
→ AI Story Generator ←
completely free, NO signup required (ever), and unlimited!
🕯୚♡୧ ֎° ⋆ à­­ ✧ ˚. ᵎᵎ 🏹 ☆ 🖇 𖥻 ꒱ ᓚᘏᗢ : 🗯 ꗃ (♡) or rb! :p
꒰ 🥄 ⊹ ˚ . ꜱᎏ᎜ʟᎍᎀ᎛ᎇꜱ ᵎ ➶ . ˚ àŒ‰â€§ . ˚◞♡ ⃗ 𝕬 ꒱ 
. àšàš“ / ⚖ ◌ à­­Ì¥ ʙ᎜ɎɎʏ ᘏ 🐚 ÖŽÖ¶Öž â‚ŠËšË‘àŒ„Ø˜ ⌒⌒
𖊁ׅ ࣪ ׂ name ៵ 🐇 ࣪ ÖŽÖ¶Öž ⋆ 𓍢 ÖŽ ໋🌷֒𖹭 ÖŽÖ¶Öž 𖥔 ࣪˖ 𓏲 ˖. ♡̷̞ your name " 𓂃 ! ⊹ ֎ֶ֞𓏲࣪𖹭 🥛 ˖ ࣪ ‹ your name 🥠 ⁺˖ ➝➝ 🖇·˚ àŒ˜ ┊͙ « Öª ׅ Ö¹ =͟͞ ♡ 🩰🌷 ꪆ୧ ₊ 🎂 ˖ ࣪ ‹ your name ☁⁺˖ ➝➝ ‧₊˚ ☁⋅text ₊˚ෆ ✩ ᵕ̈ àœ²àŸ€ ! name •˙ 🊢 ⌗ ⊱
🍙♡‹𝟹㊗🎧"
˒ 🌱 ៞៞𓂃𝚎𝚗𝚑𝚢 💭𝚙𝚎𝚗 圡 ·˚ 愛 ‹3 pro | nouns ⌁ â©©: 𓂃🌷៹࣪
⠀⠀ ☆ ( 星星⠀ ) ... 𝒲𝖟 𝗐𝖟𝗋𝖟 𝗍𝗈𝗈 𝖌𝗅𝗈𝗌𝖟 𝗍𝗈 𝗍𝗁𝖟 𝗌𝗍𝖺𝗋𝗌 𝖚 𝗇𝖟𝗏𝖟𝗋 𝗄𝗇𝖟𝗐 𝗌𝗈𝗆𝖟𝖻𝗈𝖜𝗒 𝗅𝗂𝗄𝖟 𝗒𝗈𝗎 — 𝗋𝖟𝖿𝗅𝖟𝖌𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌
❥𝗘𝗡╞🎀
᎒ ꒰ 01 ˙ #🍊 ៾៾ ✿𝆬 ┈ s/her ヌ ꣹ !! ɞ 𝙠ꞈeeho 𖥔 ➵ kpop lovebot ,, | 𝐢𝐥𝐲 🪞 áš³ 𝟭𝟬. 𝟭𝟱 . 𝟬𝟭 #help_acc ◟𝙞𝙢 𝙥𝙧𝙀𝙪𝙙 𝙀𝙛 𝙮𝙀𝙪◞ 2.2k ✧
⌜ ⌝ ılı.lıllılı.ıllı. Ꮊᵒʷ ᵖˡᵃʞᶊⁿᵍ; [ Song Title ] 1:07 ——◩———— -4:05 ↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ Ꭰᎏʟ᎜ᎍᎇ : ▮▮▮▮▮▮▯▯▯ ⌞ ⌟
𖀐 𓈒࣪ á­¡ ˖ name ! prns 𝘀𝗌𝗺𝗲𝘄𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲𝘀𝗲 𝘊𝘺𝘊𝘎 : ?! 𖊹 ÖŽÖ¶Öž ࣪ ៹ ☄ 𖀐 𓈒࣪ á­¡ ˖ name ! mbti 𝘪'𝘮 𝗌𝗻 𝘆𝗌𝘂𝗿 𝘀𝗶𝗱𝗲 : % ‹𝟹 ÖŽÖ¶Öž ࣪ ៹ ☄
˚˖𓍢֎໋🌷͙֒✧˚.ðŸŽ€àŒ˜â‹† 𝑰𝒕 𝒇𝒆𝒆𝒍𝒔 𝒄𝒐𝒐𝒍 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖 ˚˖𓍢֎໋🌷͙֒✧˚.ðŸŽ€àŒ˜â‹† ⋅˚₊‧ à­šà­§ ‧₊˚ ⋅ 𝑵𝒂𝒎𝒆 ⋅˚₊‧ à­šà­§ ‧₊˚ ⋅ ⋆˚✿˖° 𝒂𝒈𝒆⋆˚✿˖° ₊˚⊹♡𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒔₊˚⊹♡
꣹🎞 // pro ꧔ nouns 🏹 ꞋꞌꞋꞌ ! ⌒⌒ . 𝘎𝘵𝘢𝘳𝘵 𝗯𝗲𝗳𝗌𝗿𝗲 𝘺𝘰𝘶'𝘳𝘊 𝗿𝗲𝗮𝗱𝘆 》 𓆩♡𓆪 : livin the y/n꒳ life ✧ ˚ ˓˓ j📜 ☕ - - - date started ⌇·˚ 05 ⌔ 06 ⌔ 22
‧₊˚🖇✩ ₊˚🎧⊹♡
✎⠀⠀꒰⠀⠀꒱⠀⠀࿀⠀⠀ౚৎ⠀⠀⠀⠀Ⳋ⠀⠀⊹⠀⠀𝅄⠀⠀୚ â €â €à³€â €â €ê”«â €â €ã€‡â €â €â°â €â €àŽ°â €â €áªâ €â € ೀ⠀⠀ױ⠀⠀♡𝅌 ⠀⠀๑ ⠀⠀୚୧⠀⠀꒪⠀⠀⟡⠀⠀✧⠀⠀✊⠀⠀ ꒩⠀⠀⠀⠀✐⠀⠀ᜎ⠀⠀⠀⠀⃞⠀ ⠀⠀⠀⃝ ⠀⠀⠀𖫲⠀⠀⠀𓏞⃘ ⠀⠀✜⠀⠀ᰈ̠⠀⠀✩⠀⠀ꮌ⠀⠀ꮜျ⠀⠀▞⠀⠀ ⠀⠀⑇⠀⠀ᄶ⠀⠀⌒⠀⠀⌕⠀⠀𔔀⠀⠀び⠀⠀‹𝟹⠀⠀𔓕⠀⠀ ⠀⠀𝇁𝇃𝇂 ⠀⠀ᄊ⠀⠀♡⃘ â €â €â €â‚Šâ €â €â €Ë²Ë²â €â €àŽ’â €â €á±–â €â €â™¡âƒ•â €â €âœ¿ð†¬â €â €ï¿®âƒ˜ ⠀⠀✩⃝ ⃝ ⠀⠀=͟͟͞͞ ✧⠀⠀♡⃞⠀⠀𔘓⠀⠀ᜊ⠀⠀𖧧⠀⠀੭⠀⠀࿁⠀⠀˙⠀⠀˖⠀⠀ꕀ⠀⠀𓈒⠀⠀˙
믌  𖥊  𝘭𔘓𝘷𝘊 𓂅 🌿ㅀ𓂅 ➝➝ ꒰ 𝟏𝟏 : 𝟏𝟏 ⁞ ⌑ ñ 🕊 🍃 ◞ 0𝟧. ノ﹏ボ ) ␥ ◟ ﹏ ˒ wk ❜ ᵎᵎ â¿» 🌟 ⇢ ぇ
˚𖊹🍈 ꒱ 最小限 ⋆⠀҂҂⠀๑⠀، 🌷᜔ׄ୭ 𝒥. ⌇ 🍡 ⊹ 𝟢𝟧. ★̶̲ ➝ 📠 ËŽ 귞대 ! › ✧. 𓏞𓈒 riki・늬킀 ᵎ “⌕ 🪑
Your votes help make this page better.
With great power comes great responsibility!
⊹ . ° ↳ @username : àŒ„ 𓏲 | ٫٫ t e x t ⑅ ♡̶ ៾៾ ïžµ . . ïž¿ ïž¿ 𖊹ْꓞ🍓🧺🪡🧵.՞ 𖥊 ✧ ˚ ࿔ random quote · ÖŽÖ¶Öž
𝐌αdemoıselle⠀⠀𝐍ᥲmᥱ⠀⠀•⠀⠀𝐋ᥲst 𝐍ᥲmᥱ. ⠀ ࣪⠀⠀⠀䆯㗵⠀⠀ ﹚⠀⠀𝐕.⠀⠀⠀𝐃𝐈𝐀𝐁𝐋𝐄⠀⠀⠀:⠀⠀⠀крПва⠀⠀⠀⌯⠀⠀⠀ 𝐓. ⠀𝐃𝐑𝐀𝐆𝐎𝐍⠀⠀⠀_⠀⠀⠀𝐄𝐍𝐓𝐉⠀⠀⠀&⠀⠀⠀𝐑ouge⠀⠀⠀| ⠀⠀⠀@usser ⠀⠀⠀⠀ devıl's⠀nıght⠀⠀⠀-⠀⠀⠀red⠀soul⠀⠀⠀'⠀⠀⠀vloxkα̈ım
⩇⩇:⩇⩇
⋆˚࿔ 𝐧𝐚𝐊𝐞 𝜗𝜚˚⋆𖊹.áŸðŸŽ§àŸ€àœ²â‹†
⋆˚࿔ 𝜗𝜚˚⋆She/herðŠàŒ˜â‹†
istg where are yall seeing the beef 💀 i just came here to decorate my bio 😭
: 🍋ᵎᵎ ␥ ◟ 𝟭𝟵𝟵𝟎 ( ! è°· ៾៾ 𝘢𝘶𝘣𝘥𝘊 ꗃ .. 🥛 ⛆ ( -` 🍌՞๑ 바나나 ë¹µ 『 ↱ 🌻 ⁞ ً ⩇⩇\ ñq﹆
₊˚.àŒ„ ୭̥°⋰˚ •ू♡ ⋰˚☆ àŒŠ*·˚ ✩*ೃ.⋆ .⋆ à©­* ‧₊° ◞♡ ⋆.*ೃ✧ *๑♡՞ àŒ‰â€§â‚ŠËšâœ§ ✩˚⋆ ·.àŒ„à¿” ₊˚✩ ‧₊˚♡ ˚‧⁺  ˖ ·
🔗˚˖𓍢֎֎໋🌊🊈˚˖𓍢֎✧˚.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ à­šà­§ 男人 𝖺𝗇𝖜 𝖺𝗅𝗅 𝖚 𝖺𝗆 𝗂𝗌 𝖺 𝗆𝖺𝗇 𝖚 𝗐𝖺𝗇𝗍 𝗍𝗁𝖟 𝗐𝗈𝗋𝗅𝖜 𝗂𝗇 𝗆𝗒 𝗁𝖺𝗇𝖜𝗌 — 𝗌𝗐𝖟𝖺𝗍𝖟𝗋 𝗐𝖟𝖺𝗍𝗁𝖟𝗋
✩°⋆➜ 🎧✮
県泪ㅀㅀ⎕ ㅀ⠀ ⠀ 𝗀𝗈 𝖺𝗁𝖟𝖺𝖜 𝖺𝗇𝖜 𝖌𝗋𝗒, 𝗅𝗂𝗍𝗍𝗅𝖟 𝗀𝗂𝗋𝗅 𝗇𝗈𝖻𝗈𝖜𝗒 𝖜𝗈𝖟𝗌 𝗂𝗍 𝗅𝗂𝗄𝖟 𝗒𝗈𝗎 𝖜𝗈 — 𝖜𝖺𝖜𝖜𝗒 𝗂𝗌𝗌𝗎𝖟𝗌
₊˚ʚ 🌱 ₊˚✧ .
𝗘𝗡╞🎀
⠀⠀ 𓈒ㅀ à«® ֗ ⠀⠀ 𝗌𝗐𝖟𝖟𝗍𝗂𝖟 ⠀⠀⠀ ꯭🪞⟡ ⠀⠀⠀ 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗲 ⠀⠀ ㅀㅀㅀㅀ⏝ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ✧ ‿ ⠀ 𝓉𝓌𝒟 ⠀ ⋆ ͘ . ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕 ⠀⠀ ׅ ࣪ ⊹ ⏜ Û« . ⠀⠀ ⠀۫ ͡ ⁺ ⠀⠀⠀𝚏͟𝚕͟𝚞͟𝚛͟𝚛͟𝚢 ⠀⠀𓇬 ׂ Ö¢ ⠀⠀ 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝 ⠀⠀⠀ ㅀㅀ☆ ᡎꪫㅀㅀㅀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀꒰ Ûª ⋆🌙 ۟ ⠀⠀ 𝙢͟𝙀͟𝙀͟𝙣 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ 𝙥𝙧𝙞𝙣𝙘𝙚𝙚𝙚 ꯭ ꒱ㅀ ⠀⠀⠀⠀ ㅀㅀ ⠀⠀ ㅀㅀ ⏜ ⠀⠀ à«® ⠀⠀melody ⠀𓈒⠀ ໑ ׄ ⠀꒱
˖°.☆🎞lee know🎞☆˖°.
𝗻𝗶𓈒 𓂅 â¿» 𝟢𝟧🪡 — ♡ ᵎᵎ ଜ ⌔ 𝟢𝟥. ノ﹏ボ ꒰ 𝗰up𝗰a𝗞𝗲 뭐 𓂃 cu 🧵 ⌑ 𝘁𝗲. // ﹪ 니. 𓈈 𝗞𝗶 : : 0𝟧. ⌁
‧₊˚ ☁⋅♡𓂃 ࣪ ֎ֶ֞☟.
˚ʚ ᗢ₊˚✧ .♥ ✩°⋆➜ 🎧🧞♡🍪 ⠀⠀ ☆ ( 星星⠀ ) ... 𝒲𝖟 𝗐𝖟𝗋𝖟 𝗍𝗈𝗈 𝖌𝗅𝗈𝗌𝖟 𝗍𝗈 𝗍𝗁𝖟 𝗌𝗍𝖺𝗋𝗌 𝖚 𝗇𝖟𝗏𝖟𝗋 𝗄𝗇𝖟𝗐 𝗌𝗈𝗆𝖟𝖻𝗈𝖜𝗒 𝗅𝗂𝗄𝖟 𝗒𝗈𝗎 — 𝗋𝖟𝖿𝗅𝖟𝖌𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 ‎‧₊˚✧[text]✧˚₊‧ name_~sharanya my channel _~ i have a channel name @saraofficil ../\


../\./\


/\

 ₊˚🖇✩ ₊˚🎧⊹♡‧₊ hobbie _~dance,music,singing,editing ♡₊˚ 🊢・₊ ♪ ✧ (づ᎗ _ᮗ)づ♡ love you (⑅ •͈᎗•͈ )∟ᵒᵛᵉ૫૊∪ keep supporting („• ֊ •„)à©­ à«® • ﻌ - ა⁩ 𓍢֎໋🌷͙֒✧˚ àŒ˜ ⋆˚♡ ૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა ‎♡‧₊˚🍄🍓🧞🧺🪞 paid promotions and + colab ✹ i will do .₍ᐢ._.ᐢ₎♡ àŒ˜
🎀★‧₊˚🖇✩ ₊˚🎧⊹♡
˚˖𓍢֎໋🌷͙֒✧˚.ðŸŽ€àŒ˜â‹†
—-◞.* text ᵎᵎ ◕⩊◕ o–—–—–—–‘’’ ❝ ❀ ᵘʳ ᵐʞ 𝐚𝐧𝐥𝐲 𝐬𝐮𝐧𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞 ❞ 𝘩𝘢𝘷𝘊 𝘢𝘯 ᎀᎍᎀᎢɪɎɢ day ꒰♡˃̶̀́ ꒳ ˂̶̀̀ ꒱◕⩊◕
◞ ᵎ ୭「 @/jxmxn-ssi ‧₊˚ àŒ‰ ˗ˏˋ 🍉 𐐪𐑂 °.. ۰┈ ♡̷̷ ꒱ text ៾៾ 『 𖊹ْꓞ🍡🛌🍊✂.՞ 』 ◞♡° ⇢ the loml @/you ‧₊˚✧
< 3 ⠀⠀❛ ⠀⠀⇄ . ⠀⠀? ⠀.⠀🗯 ⠀⠀ ⁺ %. ⠀⠀/ ⠀⠀⚋ ⠀⠀♡ ⠀⠀˖⁠ ⠀⠀& ⠀. : ⠀⠀♡ ⠀⠀˖⁠ ⠀⠀( ⠀kitsch ⠀) ⠀⠀❜ ⇢ ⠀⠀.. ⠀⠀💌 ⠀⠀^ _ < ! ⠀⠀☜.
1. 💬 — 𝗻𝗌𝘁𝗵𝗶𝗻𝗎 hurts. @bestie 2. 𓂃 ☆ having 𝘆𝗌𝘂 by my side. @bestie 💭
ᕱ⠀⑅⠀𓂃⠀✊⠀𓄌⠀৚⠀୚⠀⋆⠀𓂅⠀⬪⠀ꕀ⠀ՙ⠀╰╮⠀♡̶⠀৲⠀ৎ⠀⬪˙ 𓈒⠀⌕⠀⊹ ࿔⠀៞⠀﹆⠀蠜 â €ð“²â €â€¹ðŸ¹â €ð–§§â €ØŒâ €ê—ƒâ €àŽ’ ᐢ..ᐢ⠀∞⠀𖊹⠀⌗⠀★⠀🊙⠀⭒⠀ʚ⠀𓍢 ♡⠀﹫⠀ᖘ⠀﹠⠀੭⠀◪⠀❪❫⠀𓏲⠀❪❫⠀𑁯໋⠀⋆ 𖣠 🜞 ᚎ ▩ 𖊹 ◐ ˒ ៞៞⠀७⠀٫⠀ᚒ⠀➌જ⠀◞
ㅀ؛ㅀㅀ𝑚é𝗅𝖺𝗇𝖌𝗈𝗅ı𝖟ㅀㅀ𓂋ㅀㅀ𝖟𝗑𝗎𝗍𝗈𝗋ıᧉㅀㅀᭀㅀㅀ ㅀㅀ𝁐𔒱ㅀㅀㅀ𝑣𝗈𝗎𝗋ㅀㅀ𝁑ㅀㅀ𝖌𝗌𝖿𝖿𝖟𝖟ㅀㅀ𓇬ㅀㅀㅀ ㅀ𝑎 𝖌𝗈𝗇𝗌𝗍𝖟𝗅𝗅𝖺𝗍ı𝗈𝗇𝗌ㅀㅀ 𝓞𝒻 ㅀㅀs𝖙𝖺𝗋𝗌ㅀ ׁ 𓈒ㅀㅀㅀ ㅀㅀ𝑠𝗁𝗈𝗈𝗍ı𝗇𝗀ㅀㅀ─ㅀㅀ𝗲𝗌𝗍𝗋𝖟𝗅𝖺ㅀㅀ𝁍ㅀㅀ𔓕ㅀ ㅀ✫ㅀ𝖌𝗁𝖺𝗆𝖻𝖟𝗋ㅀㅀ𝑜𝑓.ㅀㅀr𝖟𝖿𝗅𝖟𝖌𝗍ıonㅀׁ . °ㅀ ㅀㅀㅀㅀㅀㅀ ã…€biosã…€byㅀ﹫oonroo.
☆🖀✩°⋆➜ 🎧✮☆⋆𖊹°‧★
ʚ 🍵՞ ÌŒ 𝓜𝔂 ♡̵ ˒ % 🎍ぅ ⇢ 🊢 ˚𐇵 ☁ 𓇿 𝒟𝓁𝓎 àŒ 🍃𓎆 𝕬 ⃝ á­¡ ⊹🪎 ♡̷̞ _Ê𖧡
✾ ÖŽ 𝗯ꭎnáµ°ÖŽy﹟ Û° á­¡ ◌·˚ 𝙝𝙖𝙣ឃ̲𝙞𝙣_⬔ 🅲off̳e̳e̳ . 𓈒࣪ 𐑺 ✶· • ᶻᶻᶻ ▞ ñp ◍࣪ . ᳅x𝘁 Öº Öž ⋆ ê’·ê’Š ⌯ 𝙩𖣠𝙬𝘪𝘀𝘊 ⫘ ★̲ 𝗕u̶n̶𝗎є𝗌𝗜𝗜𝗮η𝗎 ₎𑁀
황현진! 🍓 (age) | istp (fav song)
‧₊˚✧ℬ𝓁𝒟𝓃𝓀✧˚₊‧ ˖⁺‧₊˚𝒜𝓇𝓂𝓎˚₊‧⁺˖ ‎
˒ 🥛 ៾៾ ꒰ 𝚔𝚙𝚘𝚙 e🎀dits ꒱ 圡 ·˚ 嗚⭒‧₊ qoute/text ⌁ â©©: 𓂃🍪៹࣪
🕯୚♡୧ ֎° ⋆
⋆⭒˚⋆
★圡5 𝓌𝓜𝓪𝓻圡★
🌙⛈🐈‍⬛🎧

Related Text & Emojis

If you'd like to report a bug or suggest a feature, you can provide feedback here. Here's our privacy policy. Thanks!
AI Story Generator - AI Chat - AI Image Generator Free