Tab Key Emoji Combos

Copy & Paste Tab Key Emojis & Symbols [♡︎]-•.`𝐘𝐨𝐮 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐦𝐞 𝐟𝐞𝐥𝐥 𝐛𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫

[♡︎]-•.`𝐘𝐨𝐮 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐦𝐞 𝐟𝐞𝐥𝐥 𝐛𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫᯾~´.•🗝️꒷꒦
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ/ᐠ. 。.ᐟ\ᵐᵉᵒʷˎˊ˗📃/ᐠ. 。.ᐟ\ᵐᵉᵒʷˎˊ˗💶
⬜⬜⬜⬜⬜🟦🟦🟦🟦⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜🟦🟦🟦🟦🟦🟦⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜⬜🟥🟥🟥🟥🟥🟥⬜⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜🟥🟥🟦🟦🟦🟦🟥🟥⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜🟥🟥🟦🟦🟦🟦🟥🟥⬜⬜⬜⬜ ⬜🟥🟥🟥🟥🟦🟦🟦🟦🟥🟥⬜⬜⬜⬜ ⬜🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥⬜⬜⬜⬜ ⬜🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥⬜⬜⬜⬜ ⬜🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥⬜⬜⬜⬜JMONG US ('_') ⬜⬜⬜🟥🟥🟥⬜⬜🟥🟥🟥⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜🟥🟥🟥⬜⬜🟥🟥🟥⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜🟥🟥🟥⬜⬜🟥🟥🟥⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜🟥🟥🟥⬜⬜🟥🟥🟥⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜🟥🟥🟥⬜⬜🟥🟥🟥⬜⬜⬜⬜

Warning: This item may contain sensitive themes such as nudity.

Related Text & Emojis

1. beauty vlogger : 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼𝘀 every weekend ⠀ 𝗌𝗁𝗲 / 𝗁𝗲𝗋 •: ⸙ 𝙖ʀᴄᴀᴅᴇ ﹙᥉ꫝᎥᥒᎥᥒ﹚ 2. 𝐺 ( 💭🪶 . • ✧ ) 𝖺𝗋𝗍 & 𝖽𝖾𝗌𝗂𝗇𝗀 𝟸𝟶𝟸𝟷 ─── © 🎞 film by (...)⠀ ⁣ 3. ᘛ 𝐆𝗥𝗘𝗘𝗡 𝟏𝟏 : 𝟏𝟏 𝐕𝖨𝖡𝖤𝖲 🌼 ᘚ 𓍯 . ݁ ✦ ݁ . ⊱〔 𝖣𝗲𝗮𝗿 𝐌𝗼𝗼𝗻 〕 ⊰ 4. ᘛ 𝑣𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞 ╱ ✦ 𝙼𝙾𝙾𝙽𝙻𝙸𝙶𝙷𝚃 𓄹 ᘚ݁ ،، 🌷 𝐅𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 ᘞ ۰ ! 𝒫𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔 ༝ ݁ 𑁍 𝗣𝑜𝑒𝑡𝑟𝑦 . . . 5.﹙┈─ 𝐑𝗈𝗆𝖺𝗇𝖼𝖾 ﹚︐ . . . ﹕女孩瓷 𝟸𝟶𝟶𝟶 ─ 𝘃𝗶𝗻𝘁𝖺𝗀𝖾 𝗏𝖺𝗂𝗻𝗶𝗹𝗹𝗮 › ┈─ 🧺 6. ᘛ 𑁍 ᘚ ﹙𝚂𝚄𝙽 ‣ 𝚂𝙷𝙸𝙽𝙴﹚ ☕﹕𝓙̲𝑎𝑝𝑎𝑛 ┈─ ! 偶 7. 𝗶𝘁'𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗅𝗂𝗍𝗍𝗅𝖾 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀𝗌 ﹙和平﹚𓍯 𝚇𝚅𝙸𝙸 ﹕┈─ 𝐑𝗎𝗌𝗌𝗂𝖺𝗇 𝘣𝘰𝘺 ! 8. ❲ 𝐒𝗐𝖾𝖾𝗍 𝐌𝖾𝗅𝗈𝖽𝗒 ❳ 𑁍 :!┈─ 𓄹 해마다 交 › 𝐦𝐨𝐨𝐧𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝 ﹕─┈ 𝘀𝘄𝗲𝖾𝗍 𝗆𝖾𝗅𝗼𝗱𝘆 ﹗ 9. 🌿 – 𝗅𝗂𝗍𝗍𝗅𝖾 𝗍𝗎𝗅𝗂𝗉 ﹕ 㶌 旗 @/who 𝗆𝗒 𝗉𝗈𝗲𝘁𝗿𝘆 . . . 𖤐 10. 𝙵𝙻𝙾𝚆𝙴𝚁𝚂 𝒂𝒅𝒋 〞𝟐𝟎𝟎𝟏 ᘞ ۰ 𝑜𝑓 𝑠𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑠 . . . ╱ 𝖾𝗉𝗂𝗉𝗁𝖺𝗇𝗒 ،، 11. ، 𝗃𝖺𝗋𝖽í𝗇 𝖾𝗇 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂 ৎ୭ カ 𝗁𝗍𝗍𝗉. 𖤐 ╱ ٬٬ 아름다운시 。🥛 ! . . 12. ┈─ 𝙴𝙻𝙴𝙶𝙰𝙽𝙲𝙴 ،، 🌺 ! ♡̸ ♤〞@/who 𝑚𝑦 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑐 13. ﹙𝑎𝑑𝑗 ﹚ ،، 𝐯𝐨𝐥. 𝟎𝟐 ›𝕒𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟 @/who 𝙿𝙰𝚁𝙰𝙳𝙸𝚂𝙴. 𑁍 14. ،، 𝐅𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 ᘞ ۰ ! tuspronombres 𓄼 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑒 𝑖𝑛 𝑟𝑜𝑠𝑒 ╱ 𝘀𝘄𝗲𝖾𝗍 𝗆𝖾𝗅𝗼𝗱𝘆 ﹗ 15. 𑁍 ﹙𝚂𝚄𝙽 ‣ 𝚂𝙷𝙸𝙽𝙴﹚ 𝓙̲ 𝚇𝚅𝙸𝙸 :: 𝐑𝗎𝗌𝗌𝗂𝖺𝗇 𝘣𝘰𝘺 ! 16. ⩇⩇ : ⩇⩇ 𝗶𝘁'𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗅𝗂𝗍𝗍𝗅𝖾 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀𝗌 ﹙和平﹚𓍯 17. ﹟𝕱𝕚𝕣𝕖 &̲ ⇆ 𝟗𝟓'𝕤 𝖇𝖔𝖘𝖘 ❳ 𝕯̲𝙾𝙼 ˖ 🌋⋅ 𝗻𝗮𝗿𝗰𝗼𝕝𝕖𝕡𝕤𝕪 ⋅ ▞▞ › #𝐉𝐎𝐊𝐄﹗ 18. ʬʬʬ ﹝𝕭𝕽𝟰𝚃̲𝚃̲𝚈̲⋆ 𝕰𝐌𝐎̶﹞ 🐅 ⊹ 𝐂🄰𝐍𝐂𝐄𝐑 19. ﹟ 𝗚𝙾𝙻𝙳𝙴𝙽𝙱𝙾𝚈 ☠︎ 𝕽𝕀𝙲𝙷 $$ 𝟭𝟱̲: 𝟺𝟻 ‣ 🦂 • ﹔ 𝚜𝖊𝖊 ⋅ 𝒕𝒉𝒆 ⋅𝕷𝚄𝚇𝚄𝚁𝚈 ❜ 20.༝ . • ‣ 𝗆𝖺𝗇𝗂𝗉𝗎𝗅𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝗂𝗋𝗈𝗇𝗒, 𝖻𝖺𝖽 𝗍𝖾𝗆𝗉𝖾𝗋. ،̲ 𝓝𝗈𝗐 𝗒𝗈𝗎 𝗌𝖾𝖾 𝗺𝗲 ∘∙ 𝗂𝗅𝗅𝗎𝗌𝗂𝗈𝗻𝗂𝗌𝗍 21. 𝓝 ;; ألف سنة من الفرح .666𝐘. ℗ Ø.𝟐𝟎𝟎𝟏┆𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓 22. 𝑿𝑿𝑿 𝐋𝐄𝐀𝑮𝐔𝐄𝐒 • 𝐑 & 𝐘 〉𝔡𝔞𝔡𝔡𝔶'𝗌 𝗄𝗂𝗇𝗀. . I '𝟗𝟎𝒔 𝓘𝓥: تملق - GET 𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗦𝗦𝗘𝗗 FOR 𝗠𝗘.. 23. ⋆ ࣪ 𝕼𝐔𝐄𝐄𝐍.. ❞ 𝗦̲𝗛𝗘̲/𝗛𝗘̲𝗥.̲ ፡ 󰬬 𝕷𝖀𝖃𝖀𝕽𝖄 𝚆𝕳★ℝ𝗘 ༒︎ 𝟔𝟔𝟔 ⨾ 𝕷𝐄̶𝐀̶𝕯𝐄̶ 24. 𝗡𝗨𝗠𝗕𝗘𝗥 𝟱 ⿻ 🐅 . ▞▞ 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓&𝖢𝖫𝖴𝖡 𖦹 ݁ ﹐𝚁𝙾𝙲𝙺 𝖘̲𝖙̲𝖆̲𝖗̲ ❲ 𝚋𝕠𝔰𝔰𝙠𝕚𝚗𝕘 ❳ ݁ ⸒ ₆⁶₆˚ ༘ ೀ⋆。˚
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣶⡎⠉⠀⠙⢧⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⠿⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢳⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡼⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡤⣿⠛⠶⠤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣥⣈⠉⠒⠦⣄⠀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠛⠓⠲⣄⠈⠳⡌⠳⡀⠀⠀⠀⢸⣷⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣿⣿⡇⠀⠀⠈⠳⡀⠈⢦⡹⡀⠀⠀⢸⠃⢧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⠟⢳⣤⠀⢻⡿⣆⠀⢳⡗⠀⠀⡼⠀⢸⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣿⣷⣤⡟⠀⠀⠈⠛⣆⠀⢷⠀⠀⡇⠀⠨⢧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣿⣿⣿⣧⣠⠀⠀⠀⠘⣆⠈⠃⣰⠁⠀⠄⠸⣦⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣿⣿⣿⣷⡄⠀⠀⠀⠸⡅⢀⡏⠀⠀⠀⢠⠏⠱⣄⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣠⠖⢻⠁⡼⠀⠀⢀⡴⠋⠀⠀⠈⢦⡀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⡟⠉⢻⡻⣿⣿⣿⢧⣠⢏⣾⣡⠤⠚⣏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠣⡄⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡞⡿⠁⢠⢿⣿⢿⣿⡿⠋⣿⡏⠉⠀⠀⠀⣹⡞⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡇⣆⡴⡟⢸⢸⢰⡄⠀⠀⣹⢱⠀⠀⠀⢰⢿⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢧ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣽⠃⣿⠀⠃⢸⢸⠘⡇⠀⠀⣿⢸⠀⠀⠀⠃⠀⢧⡄⢀⡴⠃⠀⠀⠀⠀⢹ ⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⢿⡧⣿⠀⠀⡸⣾⠀⡇⠀⠀⣯⡏⠀⠀⠀⠀⠀⣸⡷⣫⣴⠀⠀⠀⢀⠂⢸ ⠘⣿⣦⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣇⠀⠀⣿⠀⠀⡇⣿⠰⠇⠀⣸⢻⠇⠀⠀⠀⠀⢰⠿⠞⣫⢞⡠⠀⢀⠂⠈⢹ ⠀⠘⣿⣿⣿⣦⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡾⣏⠻⣦⣤⣿⠀⠀⢧⡇⠀⠀⠀⢹⣾⠀⠀⠀⠀⢠⡏⣠⣼⣋⣉⣀⣴⣁⣀⣀⡎ ⠀⠀⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣦⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣷⡌⠙⠺⢭⡿⠀⠀⠸⠆⠀⠀⠀⢸⣿⡀⠀⠀⠀⡟⢀⡧⣄⣠⣠⣤⣤⣤⣀⣈⡇ ⠀⠀⠀⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣦⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⠿⠃⠀⠈⠢⠐⢤⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡿⠀⠀⠀⣼⠁⡼⠉⠛⠒⠒⠒⠒⠶⠶⢿⠁ ⠀⠀⠀⠀⠀⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣦⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⢀⣤⣿⡛⡟⢦⠀⠀⢠⠈⢪⣻⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠃⠀⠀⢰⠏⢸⡧⠤⠤⠤⢤⣀⣀⡀⠀⡾⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠀⣀⣀⠤⠴⠒⠚⣩⠽⣿⠖⠋⠉⠙⢿⣯⠏⣧⠀⠈⣳⣼⡿⠛⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡤⠴⠞⠀⣿⠓⠢⠤⠤⠤⠤⣌⣉⣻⡇⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣭⣭⣶⣦⣤⣶⠋⢡⣴⠇⢀⣴⡦⠀⣠⢿⣽⣿⡴⠒⢹⣏⣀⠀⠀⢀⣀⣀⠀⠀⢀⣠⣄⢀⣤⣾⡯⡀⠀⠉⠒⠒⠤⢤⣭⣽⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⢠⣻⠃⡴⠛⢁⣴⡯⠇⠀⠀⠈⠉⠉⠉⣿⣿⡭⣿⣽⣷⠈⢻⠉⠻⠀⠘⣟⠻⠀⡉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣿⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣮⣵⢰⣧⣞⣶⡿⢋⣡⠔⠚⣀⡀⠀⠀⠀⠀⢸⢿⣿⢟⣟⣿⠀⠈⠁⠀⠀⠀⠿⠀⠀⠈⠓⠶⠄⠀⠐⣲⡾⠋⡿⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⡿⢿⣿⢎⢠⠟⡠⣾⠟⢋⡠⠤⠤⢤⠤⠿⠿⢷⣯⢿⡼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⡴⠞⠁⢀⣴⠇⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢨⡟⢿⣿⣿⣿⣿⡙⠻⣿⣿⣿⣿⣝⡋⣮⣴⣞⣥⡄⠀⠀⢀⣀⡤⠴⠚⠛⠪⣟⡧⢤⣄⣠⣄⡐⠦⣤⣤⣤⠴⠚⠉⠀⠀⠀⣾⠁⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⡏⠀⠀⠙⠻⣿⣿⣿⡄⠈⠙⢿⣿⣿⣿⣿⠟⠋⣁⣤⠴⠚⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠲⢤⡀⠉⠉⠉⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡏⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠻⢿⣿⡄⠀⠀⢙⣹⣷⠶⠟⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠑⠦⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠰⢚⡇⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⠏⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⢿⡾⠿⠛⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⢧⠀⠀⠀⠀⣀⠞⠛⠃⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⠏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⢏⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⢀⡴⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠰⡭⡲⠤⠤⢤⠞⣉⣶⡿⡝⡄ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡲⠃⠀⠀⠀⠸⣀⣻⣀⣹⡅⣹ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠒⣇⣀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣉⣯⠀⠸⠀⠀⣠⡀⠀⠺⠀⠀⡧⠆ ⠀⠀⠀⠀⠜⡣⠤⠤⢄⡉⢁⡠⠤⠤⣼⠣ ⠀⠀⠀⠑⠋⠀⠀⠀⠀⢣⠊. ⠀⡠⠔⣳ ⠀ ⢧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼ ⠀⠀ ⠈⢷⢄⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡠⠊ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠉⠲⢄⡤⠒ <3
𖦹 ⋆✩°。⋆⸜ 🎧✮
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠰⣉⢾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠆⠐⡀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⡄⢒⡸⣿⣿⣿⡗⣈⠴⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠰⢸⣿⠀⣿⣿⣿⣿⡟⢠⢿⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡧⢣⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡳⣿⣿⣿⣶⡔⠠⢁⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠔⡡⠜⣿⣿⣿⣻⢄⣲⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⡇⢺⣿⠀⣿⣿⣿⣿⠡⢪⡟⡀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡍⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠏⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡃⣿⣿⣇⢿⣏⠐⠠⢺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⡘⠤⡙⣿⣿⣿⣽⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣠⠁⣿⡟⢀⣿⣿⣿⡏⠰⣹⡗⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡜⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⢉⢶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡅⢻⣿⣿⢾⣧⡀⠄⢃⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣶⣦⣁⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣁⠆⡱⣿⡇⢸⣿⣿⡿⠀⠇⣿⡧⠁ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣖⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡘⠸⣿⣿⡼⣿⠆⢈⠐⡸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡽⣟⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢡⢒⢨⣼⣿⠁⣾⣿⣿⡳⢈⢼⣿⠥⠈ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣧⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡅⢣⢻⣿⢿⣿⣷⠀⠀⢡⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢿⣻⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢁⠣⢌⢂⣿⡟⢠⡿⣿⣯⠁⢎⣸⣿⢃⢸ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡜⢿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢎⠜⣿⡏⣿⣿⡄⠐⠀⣷⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⡜⢌⡂⢾⣿⠁⢼⣿⣿⡃⠜⡠⣿⣯⠇⣺ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⠽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⠆⢎⣹⣷⡸⣿⡇⠀⠂⢹⡎⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⡘⠌⣲⣽⣿⠓⢠⣿⣿⡟⠠⡙⢴⣿⣿⠂⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⢿⣿⣿⣯⣿⣿⣧⡙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⢀⠃⣿⣿⣿⡆⠡⠸⣷⡩⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢇⠰⣉⢲⣿⡿⣿⡅⣾⣿⣿⢃⠆⡱⣻⣿⣯⢱⡿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣌⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡛⣿⣏⠒⡌⠻⣿⣿⡄⡀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⡌⠣⣼⣿⡟⡁⠘⣿⣿⣿⡇⢊⠔⣱⣿⣿⡷⢸⠇ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣮⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⢻⣿⣎⡐⢃⢻⣿⣷⡄⠀⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⡜⢰⣡⣿⡿⠁⠄⢡⣿⣿⣿⠌⠎⡄⣿⣿⣿⡳⠈⣠ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣷⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⢛⣿⣿⣌⡑⡚⣿⣿⣷⠈⠈⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⡜⠄⣣⣿⣿⣱⡂⠀⣼⣿⣿⡇⡘⠦⢰⣿⣿⣷⣽⣾⣿ ⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡎⣿⣿⣿⣤⢁⠻⣿⣿⣇⠠⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢁⢋⠰⣸⣿⣿⣿⡟⠁⣸⣿⣿⡿⢠⠙⡐⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣟ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣹⣿⣿⣿⣦⠘⢻⣿⣿⡆⠀⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢑⠬⢌⣲⣿⣿⣿⣿⡁⢐⣿⣿⣿⠃⢆⣹⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡛ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡭⣿⣿⣿⣿⡜⡁⣿⣿⣿⣀⢂⡙⣿⣯⢿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢁⢊⠜⣲⣿⣿⣿⣿⡏⠀⣼⣿⣿⢋⣼⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⢁⣤ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢿⣿⣿⣿⣿⡰⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣏⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣰⣈⣆⣾⣿⣿⣿⣿⣿⠁⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⢰⣿⠏ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⠿⡿⠿⢿⣿⣿⣾⣽⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣟⣾⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⢀⣰⣿⢏⣴ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠛⣉⣥⣬⣶⣷⣿⣿⡿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠀⢲⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠋⢀⣴⣿⠿⣱⣾⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⠉⣀⣶⡿⠟⢛⡩⣭⣶⣾⣶⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡛⢅⠎⣡⣿⣿⣿⣿⣿⠁⢠⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠁⢀⣴⣿⣿⣩⣾⣿⣿⣟ ⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣏⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢛⠋⡜⣤⣿⣿⣟⣧⣿⠟⢃⣘⣤⣾⡿⠟⡛⣥⣽⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢏⡔⠁⢎⠰⣼⢻⣿⣿⣿⣷⣦⣾⣿⣿⡿⠿⠋⠀⣠⣾⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⡿⠁ ⣟⣾⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣮⢿⣿⣿⣿⣿⠟⢩⠐⢌⣶⣽⣿⣿⢛⣾⠟⢁⣾⣾⡿⢋⠵⣠⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡝⠢⣽⣿⠼⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣷⣦⣤⣴⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⢏⣰⣽ ⣟⣞⢷⣏⣟⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢉⠸⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣡⣿⢟⣼⣿⣿⠟⣠⣷⣾⠿⣫⣷⣽⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣗⠠⢿⣿⢺⣿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢯⣿⣷⡿⣿⣿⣿⡿⢃⣴⣿⣿ ⣿⣞⣿⡾⣽⣛⡷⣯⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⣀⣦⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢁⡯⣱⣿⣿⡿⢋⠔⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⠠⣿⣿⡋⣿⣿⣿⣿⣆⠍⢻⣷⣽⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢏⣡⣾⣿⣿⣿ ⣷⣻⣞⣿⡳⣏⣿⣽⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⠏⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢚⣼⣿⣿⡿⣉⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢸⣿⣿⣱⣿⢷⣿⣿⣿⣷⣁⢚⣿⣧⠙⣿⣿⣿⣿⡿⢣⣾⣿⣿⣿⣿⣿ ⣯⢷⣻⡾⣽⡿⣞⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣗⣾⣿⣿⡿⣵⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢾⣿⣿⠇⢩⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡦⣈⠿⠳⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣟⣯⢿⡽⣷⣻⡽⣞⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⢂⠱⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿ ⣟⡾⣯⣟⡷⣯⣟⣿⣯⣷⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢛⠯⣉⢦⡙⣢⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠆⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⡔⠊ ⣯⣟⡷⣯⣟⣷⢿⣻⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢏⠎⡞⢲⢣⡜⡥⢓⡸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢉⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠠⢀⢀⣤ ⣷⢯⣟⣷⣻⢾⣟⣯⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⣌⠚⣌⠧⡳⠸⣅⢣⡜⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣱⡎⣰⣿⣟⠹⣿⣿⠟⡁⠠⣐⣮⣿⣿ ⣿⣻⣞⣯⣟⣯⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⢜⢢⠳⣍⠳⣌⠣⡜⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢑⠎⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣳⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⢃⣠⣶⣿⣿⢿⡿⣽ ⣿⣯⣿⣽⣿⣽⣾⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡨⠃⠃⡌⡰⢌⠳⡱⣼⣿⣿⣿⣿⣿⢋⡼⣩⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣳⣿⣿⣿⣿⠟⣸⣿⣿⢯⣟⡿⣾⣿⣻⣿ ⣿⣿⣷⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡰⣈⡙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡹⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢁⠆⡼⢰⠩⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣂⣿⣾⠿⣉⠌⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣎⠿⢟⢰⣿⣿⣯⣿⣽⣿⣿⣷⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡎⠽⢿⣿⣿⣿⣿⡌⢞⡰⣣⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡛⣡⣷⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⠌⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠜⣿⣿⣿⣙⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠆⠛⢿⡛⡛⠟⣬⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣟⣥⣶⡿⠛⣉⣾⣿⣿⣿⠟⣱⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢢⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠋⠀⠌ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⢹⣿⡏⢿⣷⣝⡿⣿⣿⣿⣎⢣⠂⢵⣹⣌⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢟⣭⣶⣿⡟⡁⠤⡑⣸⣿⣿⠿⡑⢂⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡐⣿⣿⣿⣿⣿⣋⡡⢐⣂⡐⢀⣊ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣛⣒⣌⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣦⢹⣾⣿⣏⣾⣿⣿⣿⣿⣯⣵⣿⣿⣿⣿⣥⣬⣴⣾⣿⡟⡰⢮⡱⣾⣿⣿⣿⣿⡟⣡⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠣ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣶⣿⡷⢣⣿⣿⣿⣿⣿⢻⣶⣿⣿⣿⣿⡿⠿⠟⠛⠛⡉⢡⠀⢆⠱ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡟⢭⠱⣂⠐⣢⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⡛⢩⠉⠄⡐⢠⣉⢌⡱⢈⡆⣙⢢⡑ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣤⡉⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣯⠔⡹⠿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⡛⢥⠲⣍⢆⡳⠄⢲⣿⣿⠿⣿⣿⣷⣶⣦⣥⣦⣌⡐⢈⠡⢎⡒⢌⡱⣈⢆⠣⡜ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠈⠵⢣⠜⣋⠯⣱⢢⢍⣓⠮⡱⢎⠯⢅⢪⣿⣿⣳⠄⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⠂⢦⡙⢦⠱⡌⢎⡳⣍ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡈⢣⠍⡞⣡⠞⡥⢞⡎⡬⢳⡙⣎⠘⣄⣾⣿⣏⣳⡌⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠈⢄⠻⣎⢳⣙⢮⡱⢎ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣷⢩⠴⣡⢫⡔⠳⡜⡼⡡⣍⠐⣥⣾⣿⣿⢩⡛⣴⢺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣈⠢⢹⣎⢧⣝⡲⣝⢾ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣷⣾⣷⣦⢍⡳⡱⢜⡱⣨⣿⣿⣿⣿⢣⡙⣧⢛⡼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣆⣹⢞⣮⠿⣽⣞ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⣮⣶⣽⢣⢝⡢⣕⣋⣾⣴⣿⣿⣿⣿⡏⢧⠹⣞⢱⣺⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣮⡷⣿⣳⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣫⠛⡴⢋⢎⣱⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⡜⢦⡹⣜⠲⣽⣿⡟⢦⡙⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣗⢣⠞⣬⣽⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡱⣹⢺⣷⡏⡼⡜⣿⣿⣶⣍⡳⣆⢭⢛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⡏⢷⢰⣿⣿⣇⠷⣉⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣇⢏⡰⢈⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣣⣿⣿⣿⢩⢲⣱⣿⣿⣏⠞⣵⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⡍⢳⡬⣙⠻⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠯⣵⣿⣿⣿⢧⢣⢾⣿⣿⣿⣯⡝⣲⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣕⠮⡱⢌⢻⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⣩⣿⣿⣿⣿⣿⢣⢟⣾⣿⣿⣟⠮⣸⣿⣿⣿⣿⣿⡜⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣕⠯⣆⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢧⣚⣿⣿⣿⣿⣿⡷⣫⣾⣿⣿⣿⡹⢎⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢞⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢧⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢳⣽⣿⣿⣿⣏⠷⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢮⡱⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣽⣿⣿⣿⡿⣎⡓⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣏⡞⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢳⡎⠵⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⡿⢿⡿⢿⠿⣿⠿⡿⣿⢿⣿⣷⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣣⣭⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢯⡿⣽⣞⣳⣞⡾⣳⣻⡳⢯⡟⣿⣞⢯⢷⣳⣞⣦⣳⢎⡿⣹⢛⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⣟⢻⣛⣏⣭⡹⣍⢮⣱⣍⣖⣣⢞⣤⢓⣬⢭⣩⢍⡽⣉⣛⡛⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣷⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢿⡿⣻⢷⣻⣞⡿⣿⣳⢯⡿⣼⣥⣫⢝⡻⣟⣿⠿⡿⣿⡻⣝⣯⢳⡼⣻⢭⣳⠾⡼⢶⡻⡽⣏⣷⢻⢾⣹⢾⣼⣷⣾⣶⣷⣾⣷⣿⣶⣿⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣯⣷⣻⣮⣟⣾⡹⢯⡶⣯⢿⡼⢯⣿⡽⣶⢯⣟⣾⡱⣭⣿⣿⣷⣷⣿⣿⣾⣿⣷⣿⣾⣷⣯⣽⣧⣻⡱⢽⡸⣇⡻⣌⢯⣙⣟⣛⣛⢻⣛⢿⣛⠿⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣾⣽⡻⣖⡿⣭⡿⣾⡵⢫⡼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣾⣵⣏⣞⡱⣮⠟⣼⣣⠗⣦⣭⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣽⡳⣟⣷⣻⣷⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡿⣧⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣻⣼⣻⢧⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣯⣟⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
𝓗𝓮𝔂 𝓖𝓾𝔂𝓼𝓼 𝓲𝓽’𝓼 𝓢𝓾𝓷𝓷𝔂!🙈🍡🍧🍥🎀🌈 𝓘’𝓶 𝓱𝓮𝓻𝓮 𝓽𝓸 𝓼𝓪𝔂 5 𝓣𝓱𝓲𝓷𝓰𝓼 𝓽𝓸 𝓾 𝓪𝓵𝓵🛍️🧸😉🍥🎀🌈 1🌈𝓟𝓵𝓮𝓪𝓼𝓮 𝓭𝓸𝓷’𝓽 𝓬𝓾𝓻𝓼𝓮! 𝓟𝓹𝓵 𝓱𝓮𝓻𝓮 𝓪𝓻𝓮 𝓿𝓮𝓻𝔂 𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 𝓳𝓾𝓼𝓽 𝓽𝓻𝔂𝓷𝓪 𝓯𝓲𝓷𝓭 𝓼𝓸𝓶𝓮 𝓬𝓾𝓽𝓮 𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰𝓼! 𝓘𝓽’𝓼 𝓓𝓲𝓼𝓻𝓮𝓼𝓹𝓮𝓬𝓽𝓯𝓾𝓵 𝓪𝓷𝓭 𝓾𝓷𝓴𝓲𝓷𝓭🌈 2🍡𝓓𝓸𝓷’𝓽 𝓹𝓾𝓽 𝓐𝓝𝓨 𝓲𝓷𝓪𝓹𝓹𝓻𝓸𝓹𝓻𝓲𝓪𝓽𝓮 𝓼𝓽𝓾𝓯𝓯 𝓹𝓵𝓼! 𝓘𝓽’𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓪𝓶𝓮 𝓻𝓮𝓪𝓼𝓸𝓷 𝓪𝓷𝓭 𝓾 𝓬𝓪𝓷 𝓰𝓮𝓽 𝓲𝓷 𝓽𝓻𝓸𝓾𝓫𝓵𝓮..🍡 3🎀𝓑𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓭 𝓽𝓸 𝓔𝓥𝓔𝓡𝓨𝓞𝓝𝓔! 𝓘𝓯 𝓾 𝓫𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓭 𝓽𝓸 𝓼𝓸𝓶𝓮𝓸𝓷𝓮 𝓾 𝓬𝓪𝓷 𝓰𝓮𝓽 𝓻𝓮𝓼𝓹𝓮𝓬𝓽𝓮𝓭 𝓫𝓪𝓬𝓴!🎀 4🍥𝓘𝓽’𝓼 𝓪𝓵𝔀𝓪𝔂𝓼 𝓰𝓸𝓸𝓭 𝓽𝓸 𝓹𝓵𝓪𝔂 𝓷𝓲𝓬𝓮𝓵𝔂 𝓪𝓷𝓭 𝓭𝓸 𝓪𝓹𝓹𝓻𝓸𝓹𝓻𝓲𝓪𝓽𝓮 𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰𝓼, 𝓨𝓸𝓾 𝓭𝓸𝓷’𝓽 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝔀𝓱𝓸 𝔂𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓽𝓪𝓵𝓴𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓸 𝓶𝓸𝓼𝓽 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓽𝓲𝓶𝓮𝓼 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓲𝓷 𝓡𝓸𝓫𝓵𝓸𝔁! 𝓢𝓸 𝓫𝓮 𝓪𝔀𝓪𝓻𝓮 𝓫𝓮𝓬𝓪𝓾𝓼𝓮 𝓽𝓱𝓮𝓻𝓮 𝓬𝓸𝓾𝓵𝓭 𝓫𝓮 𝓪 𝓪𝓭𝓾𝓵𝓽 𝓱𝓲𝓭𝓲𝓷𝓰 𝓪𝓷𝓭 𝓫𝓮𝓲𝓷𝓰 𝓪𝓷𝓷𝓸𝔂𝓶𝓸𝓾𝓼 𝓽𝓻𝔂𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓸 𝓴𝓲𝓭𝓷𝓪𝓹 𝓸𝓻 𝔀𝓸𝓻𝓼𝓮..🍥 5🧸𝓢𝓤𝓑𝓒𝓡𝓘𝓑𝓔 𝓣𝓞 𝓢𝓤𝓝𝓝𝓨𝓧𝓜𝓘𝓢𝓣𝓨!! 🧸 🌈🍡🎀🧸🍥𝓗𝓸𝓹𝓮 𝓽𝓱𝓲𝓼 𝓱𝓮𝓵𝓹𝓮𝓭! 𝓑𝔂𝓮 𝓮𝓿𝓮𝓻𝔂𝓫𝓸𝓭𝔂!🌈🍡🎀🧸🍥
゛ރ⩇⩇:⩇⩇
﹒☆ MBTI┆︎🌴﹒ ⋆⁺₊⋆ 🍒 . . pro / nouns 。: name .🥥꒷⩩ 🍹 ֪ ࣪ ext︰☆ ˖ . ⠀ ⠀⠀:¨ ·.· ¨: ⠀ `· . ꔫ #tag
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣠⣤⢶⣲⢤⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⠀⠀⠀⢀⣤⢶⡿⣽⢳⣏⣯⣽⣛⣞⡷⣤⢦⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠑⡭⢉⠛⢽⣳⣻⢞⣻⣼⣳⠾⣝⡾⣽⣹⢯⣛⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣼⣾⢶⣯⡶⣥⣽⣻⣣⣷⢯⡿⣽⣷⣯⢷⣯⢿⡼⣻⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡸⢻⣭⢿⣿⣽⣳⣯⡷⣯⣛⣿⣿⠿⠿⢿⡿⣞⡋⠷⠛⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠃⢸⣯⢿⣾⡷⣿⣿⣻⡵⣿⣿⠃⠀⠀⣾⣿⡽⣟⣿⣳⠅⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⠈⣿⣿⣿⣿⣽⣿⡇⡏⢰⣶⣤⣿⣿⣿⣽⣾⣽⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣨⣟⣿⣾⡉⠙⠟⠇⠡⠈⡟⣿⣿⣧⡿⣞⣷⡟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣟⣾⣿⣷⠂⠈⡀⠀⠀⠐⠙⣡⣿⣿⣻⠿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⢿⢾⣿⠋⡿⢿⣦⣟⣿⣢⡴⣿⣿⣿⣵⠿⣛⣙⣦⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⢸⢯⠁⢀⢹⣌⢿⣿⣧⣮⣷⣿⣿⡿⡓⠝⠁⠀⠘⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⢠⠂⢸⠈⡽⢮⣳⣷⣯⠿⣽⢏⠌⠀⠀⠀⠀⠀⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠷⠃⠀⠁⠂⣿⣏⡠⠔⠋⡢⡀⠤⠀⠀⢄⢠⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⢻⣷⠤⣠⠔⠃⡞⠀⠀⢰⠿⢶⡶⣤⣄⠀⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⠬⠿⠞⣀⠄⠯⣑⠆⡾⡷⢷⡶⣬⡛⠗⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠀⠘⡕⠔⠈⡡⠈⠉⡸⠵⢇⡾⠛⠫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡎⠀⠀⣳⡠⠎⠁⠀⡰⠀⠀⢰⠁⠀⣦⣑⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢃⠀⠀⢹⣦⡀⠀⡰⠀⠀⢠⠃⣀⣤⣿⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣤⣤⡴⣶⣼⠀⠀⢸⣿⣟⡗⠀⠀⣀⣾⡿⣿⣽⡟⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡠⠄⠚⢿⢮⣗⠿⣶⢻⠀⠀⣸⣿⡿⠁⠀⣰⣾⣻⡽⣷⢯⡿⣽⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⢀⠠⠘⠀⠀⠀⠀⢸⡿⣼⣿⠿⣿⠀⠀⢸⣧⠇⠀⣠⣿⢿⣇⣿⣟⡿⣿⣻⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⢀⠄⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠄⠂⠀⠛⠛⢹⡿⣽⠀⠀⣾⠃⣀⣴⢿⣏⡷⣾⣽⣻⢾⡷⣏⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠰⡁⠀⠀⠠⠀⠂⠈⠀⢀⠠⠀⠀⠀⠀⢿⣽⠀⠀⣇⠰⠋⠉⠓⠚⠻⣽⣯⢷⣻⡿⣽⡞⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠑⢄⠀⠀⣀⣀⡤⢤⡤⣤⠶⣲⣾⢻⡉⠀⡀⡔⠃⠀⠀⣀⢀⣀⣀⣈⣻⡾⣽⣿⢃⣀⣠⠀⠀⠀⡶⢿⣿⣿⣿⣷⣤⣄⡀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠉⠉⠉⠉⠈⠉⠁⠀⠀⠀⠛⠱⠴⡶⠏⢠⠴⠊⠁⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⡄⠀⢸⢰⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢎⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠀⠈⠀⢀⣀⡄⠤⠠⠔⠒⠻⠁⠒⠚⠊⠛⠛⠻⢿⣿⣿⣿⣿⡇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠢⠀⠠⠤⠐⠓⠂⠉⠀⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠉⠉⠀
eᵕ̈󠁣♭󠁇ℹ󠁣󠁇󠁈󠁥󠁯ℹ️ᵕ̈♭•‼️₿󠀧󠀪🇪📧💌✉💻📝📄🔞©🍆🅾🔤󠁈󠁥𝔼📧🇳🇸🇦ㄨ🇷🇪🇪🗿🍑𓂸☪🇮®⸸⭑🅾️⚛α🤑𝓗🇩⚡ᕦᕤ🇧🅱️🔞🅰‹𝟹 🇨🇾🗼✈🇼🧱📪∘🍆\/🇽™ⓕ🕊🇫🌟🕷️🍞🅿️🇺🇸🗺🇬💪🏻⚜😱🥮𓌏🦒༝𖨆🐈‍⬛🇻📰⚒🍄☁️🌸💻㊗✂🍟🤤♥💎♆🌈🏳‍🌈🍆❤️🍆⚮📝🇲🇪💀Ⓜ⌨ඞSUSSY( ᵒ̴̶̷᷄◡̶͂ᵒ̴̶̷᷅ )و૮ ˙Ⱉ˙ ა rawr!☆⋆。𖦹°‧★🍄🦋🌸♏️💗( ˊo̴̶̷̤ ̫ o̴̶̷̤ˋ)𖦹 ´ ᯅ ` 𖦹✩°。 ⋆⸜ 🎧✮💌🧚‍♀️💗🌨🥡🍥☆૮꒰•༝ •。꒱ა꒒ ০ ⌵ ୧ ♡( •◡-)-♡(❀˶uωu)╰⋃╯( ◡̀_◡́)▬▬█📄🖍️o(≧o≦)o🧸
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
◢ ◣ ◥🔷◤ ◥🔷◤ ◥🔷◤ ◥🔷◤ ◥🔷◤ ◥🔷◤ ◥🔷◤ ◥🖤◤ ◢🟪◣◢🟦◣◢🟧◣◢🟪◣ ◥🟪◤◥🟦◤◥🟧◤◥🟪◤ ◥🖤◤ ◥🖤◤ ◥🖤◤ ◥◤ ◢▔▔▔◣❤️◢▔▔▔◣ ◣╱╲◢ ◣❤️◢ ◣❤️◢ ◣❤️◢ ◣❤️◢ ◣╱╲◢ ◣◥☬◤◢ ◥♳◣◢🖤◣♴◢🖤◣◢♵◤ ⚀🖤🔥✔✔🔥🖤⚀ ◢🖤◤◥🖤◤👑◥🔵◤◥🖤◣ ◥⚚◤ ◥⚚◤ ◥⚚◤ ◥⚚◤ ╱◣◥◤◢╲ ◥✺◣◢✺◣♛◢✺◣◢✺◤ ♠️❤️❤️♠️ ◢✺◤◥✺◤♛◥✺◤◥✺◣ ╲◣◥◤◢╱ ◥⚚◤ ◥⚚◤ ◥⚚◤ ◥⚚◤ ◥⚚◤ ♐ ◢◤⚝◥◣ ◥◣⚜◢◤ 🟪▇☆☣☆▇🟪 🟦━❖✥◈✥❖━🟦 ●🔷❤VIP ACCOUNT ❤️🔷● 🟧━❖✥◈✥❖━🟧 🟪▇☆☣☆▇🟪 ◢◤⚝◥◣ ◥◣⚜◢◤ ♐ ▣▞▚▞▚▞▚▞▚▞▚▞▚▞▣ ▣⚀◎▇▣▇◎⚀▣ 😈 😎 ◢◤😈◥◣ 👉▣😈◎▇ ▇◎😈▣👈 ◥◣😈◢◤ 😎 😈 ▣⚀◎▇▣▇◎⚀▣ ▣▞▚▞▚▞▚▞▚▞▚ 1. OLD ENGLISH - 𝔉𝔞𝔫𝔠𝔶 𝔗𝔢𝔵𝔱 𝔊𝔢𝔫𝔢𝔯𝔞𝔱𝔬𝔯 2. MEDIEVAL - 𝕱𝖆𝖓𝖈𝖞 𝕿𝖊𝖝𝖙 𝕲𝖊𝖓𝖊𝖗𝖆𝖙𝖔𝖗 3. CURSIVE - 𝓕𝓪𝓷𝓬𝔂 𝓣𝓮𝔁𝓽 𝓖𝓮𝓷𝓮𝓻𝓪𝓽𝓸𝓻 4. SCRIPTIFY - 𝐹𝒶𝓃𝒸𝓎 𝒯𝑒𝓍𝓉 𝒢𝑒𝓃𝑒𝓇𝒶𝓉𝑜𝓇 5. DOUBLE STRUCK - 𝔽𝕒𝕟𝕔𝕪 𝕋𝕖𝕩𝕥 𝔾𝕖𝕟𝕖𝕣𝕒𝕥𝕠𝕣 6. ITALIC - 𝘍𝘢𝘯𝘤𝘺 𝘛𝘦𝘹𝘵 𝘎𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳 7. BOLD ITALIC - 𝙁𝙖𝙣𝙘𝙮 𝙏𝙚𝙭𝙩 𝙂𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙩𝙤𝙧 8. MONOSPACE - 𝙵𝚊𝚗𝚌𝚢 𝚃𝚎𝚡𝚝 𝙶𝚎𝚗𝚎𝚛𝚊𝚝𝚘𝚛 9. LUNITOOLS BUBBLES - Ⓕⓐⓝⓒⓨ Ⓣⓔⓧⓣ Ⓖⓔⓝⓔⓡⓐⓣⓞⓡ 10. INVERTED SQUARES - 🅵🅰🅽🅲🆈 🆃🅴🆇🆃 🅶🅴🅽🅴🆁🅰🆃🅾🆁 11. FAT TEXT - ᖴᗩᑎᑕƳ 丅ᗴ᙭丅 Ǥᗴᑎᗴᖇᗩ丅ᗝᖇ 12. WIDE TEXT - Fancy Text Generator 13. BOLD - 𝐅𝐚𝐧𝐜𝐲 𝐓𝐞𝐱𝐭 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 14. SQUARES - 🄵🄰🄽🄲🅈 🅃🄴🅇🅃 🄶🄴🄽🄴🅁🄰🅃🄾🅁 15. BIG RUSSIAN WAY - Fапcч Tёжт Gёпёяатѳя 16. ASIAN STYLE - 千卂几匚ㄚ ㄒ乇乂ㄒ Ꮆ乇几乇尺卂ㄒㄖ尺 17. SUPER SCRIPT - ᶠᵃⁿᶜʸ ᵀᵉˣᵗ ᴳᵉⁿᵉʳᵃᵗᵒʳ 18. SUB SCRIPT - Fₐ𝚗𝚌y Tₑₓ𝚝 Gₑ𝚗ₑᵣₐ𝚝ₒᵣ 19. TILDE STRIKE THROUGH - F̴a̴n̴c̴y̴ ̴T̴e̴x̴t̴ ̴G̴e̴n̴e̴r̴a̴t̴o̴r̴ 20. TOP BORDER - F͆a͆n͆c͆y͆ T͆e͆x͆t͆ G͆e͆n͆e͆r͆a͆t͆o͆r͆ 21. SLASH THROUGH - F̷a̷n̷c̷y̷ ̷T̷e̷x̷t̷ ̷G̷e̷n̷e̷r̷a̷t̷o̷r̷ 22. DOUBLE UNDERLINE - F̳a̳n̳c̳y̳ ̳T̳e̳x̳t̳ ̳G̳e̳n̳e̳r̳a̳t̳o̳r̳ 23. LUNI CREEPY - F̶̝͖̰̞̞͉͒̑̽́͛̀͘͝a̵̡̺̟̺̮̔̍̉̈́̍n̷̨̧̙̬̼̩̯̗̗̍̅̈́ͅc̷͍̠͈͖͉̱͖̓̌̇ý̸͍̥̤̩̗̫̯̞̩͋͝͠ ̶̱̑̒̿͗̇Ṫ̷͍̳̌͝e̵͍̖̠̳̠̽̈x̴̡̬͔̭͍͈̠͖͗̽̀̾ẗ̴͇͉́ ̴̨͎̤͎̥̰͆̔̄̋͌̕G̵͖͉̩̪̎ȇ̷̝́͑̒̀͋̿͆̌͘n̷̨͉͓͎̰͎̲̖̠̈̉̅̀͌͜ë̷̬́̍͂̒͆͂̓̄r̷̡̧̢͙̭̰̞͐̐̈́͗̔̚a̶̦͖̾̅̾̍̌̕͝t̷̛̯̭̹̓̑̀̌̓̋͛̌͝ǒ̴̡̹̦̳̮͙̪̠́͒͗́͗r̵̨̡̨̳̞͓̖̥̟̀̓̉̔ 24. SQUIGGLE - Ŧคภςץ ՇєאՇ ﻮєภєгคՇ๏г 25. WEIRD BOX - [F̲̅][a̲̅][n̲̅][c̲̅][y̲̅] [T̲̅][e̲̅][x̲̅][t̲̅] [G̲̅][e̲̅][n̲̅][e̲̅][r̲̅][a̲̅][t̲̅][o̲̅][r̲̅] 26. WAVY JOINER - ≋F≋a≋n≋c≋y≋ ≋T≋e≋x≋t≋ ≋G≋e≋n≋e≋r≋a≋t≋o≋r≋ 27. THIK BLOCK FRAMED - 【F】【a】【n】【c】【y】 【T】【e】【x】【t】 【G】【e】【n】【e】【r】【a】【t】【o】【r】 28. HEARTS BETWEEN - F♥a♥n♥c♥y♥ ♥T♥e♥x♥t♥ ♥G♥e♥n♥e♥r♥a♥t♥o♥r 29. CROSS ABOVE BELOW - F͓̽a͓̽n͓̽c͓̽y͓̽ ͓̽T͓̽e͓̽x͓̽t͓̽ ͓̽G͓̽e͓̽n͓̽e͓̽r͓̽a͓̽t͓̽o͓̽r͓̽ 30. ARROW BELOW - F͎a͎n͎c͎y͎ ͎T͎e͎x͎t͎ ͎G͎e͎n͎e͎r͎a͎t͎o͎r͎
"stop thorny ppl" nahh, we should say "stop corny ppl" 💀💀 yall are so sensitive lmaoo
Circled Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓨ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ Circled (neg) 🅐 🅑 🅒 🅓 🅔 🅕 🅖 🅗 🅘 🅙 🅚 🅛 🅜 🅝 🅞 🅟 🅠 🅡 🅢 🅣 🅨 🅤 🅥 🅦 🅧 🅨 🅩 Fullwidth A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Y U V W X Y Z Math bold 𝐀 𝐁 𝐂 𝐃 𝐄 𝐅 𝐆 𝐇 𝐈 𝐉 𝐊 𝐋 𝐌 𝐍 𝐎 𝐏 𝐐 𝐑 𝐒 𝐓 𝐘 𝐔 𝐕 𝐖 𝐗 𝐘 𝐙 Math bold Fraktur 𝕬 𝕭 𝕮 𝕯 𝕰 𝕱 𝕲 𝕳 𝕴 𝕵 𝕶 𝕷 𝕸 𝕹 𝕺 𝕻 𝕼 𝕽 𝕾 𝕿 𝖄 𝖀 𝖁 𝖂 𝖃 𝖄 𝖅 Math bold italic 𝑨 𝑩 𝑪 𝑫 𝑬 𝑭 𝑮 𝑯 𝑰 𝑱 𝑲 𝑳 𝑴 𝑵 𝑶 𝑷 𝑸 𝑹 𝑺 𝑻 𝒀 𝑼 𝑽 𝑾 𝑿 𝒀 𝒁 Math bold script 𝓐 𝓑 𝓒 𝓓 𝓔 𝓕 𝓖 𝓗 𝓘 𝓙 𝓚 𝓛 𝓜 𝓝 𝓞 𝓟 𝓠 𝓡 𝓢 𝓣 𝓨 𝓤 𝓥 𝓦 𝓧 𝓨 𝓩 Math double-struck 𝔸 𝔹 ℂ 𝔻 𝔼 𝔽 𝔾 ℍ 𝕀 𝕁 𝕂 𝕃 𝕄 ℕ 𝕆 ℙ ℚ ℝ 𝕊 𝕋 𝕐 𝕌 𝕍 𝕎 𝕏 𝕐 ℤ Math monospace 𝙰 𝙱 𝙲 𝙳 𝙴 𝙵 𝙶 𝙷 𝙸 𝙹 𝙺 𝙻 𝙼 𝙽 𝙾 𝙿 𝚀 𝚁 𝚂 𝚃 𝚈 𝚄 𝚅 𝚆 𝚇 𝚈 𝚉 Math sans 𝖠 𝖡 𝖢 𝖣 𝖤 𝖥 𝖦 𝖧 𝖨 𝖩 𝖪 𝖫 𝖬 𝖭 𝖮 𝖯 𝖰 𝖱 𝖲 𝖳 𝖸 𝖴 𝖵 𝖶 𝖷 𝖸 𝖹 Math sans bold 𝗔 𝗕 𝗖 𝗗 𝗘 𝗙 𝗚 𝗛 𝗜 𝗝 𝗞 𝗟 𝗠 𝗡 𝗢 𝗣 𝗤 𝗥 𝗦 𝗧 𝗬 𝗨 𝗩 𝗪 𝗫 𝗬 𝗭 Math sans bold italic 𝘼 𝘽 𝘾 𝘿 𝙀 𝙁 𝙂 𝙃 𝙄 𝙅 𝙆 𝙇 𝙈 𝙉 𝙊 𝙋 𝙌 𝙍 𝙎 𝙏 𝙔 𝙐 𝙑 𝙒 𝙓 𝙔 𝙕 Math sans italic 𝘈 𝘉 𝘊 𝘋 𝘌 𝘍 𝘎 𝘏 𝘐 𝘑 𝘒 𝘓 𝘔 𝘕 𝘖 𝘗 𝘘 𝘙 𝘚 𝘛 𝘠 𝘜 𝘝 𝘞 𝘟 𝘠 𝘡 Parenthesized ⒜ ⒝ ⒞ ⒟ ⒠ ⒡ ⒢ ⒣ ⒤ ⒥ ⒦ ⒧ ⒨ ⒩ ⒪ ⒫ ⒬ ⒭ ⒮ ⒯ ⒴ ⒰ ⒱ ⒲ ⒳ ⒴ ⒵ Regional Indicator 🇦 🇧 🇨 🇩 🇪 🇫 🇬 🇭 🇮 🇯 🇰 🇱 🇲 🇳 🇴 🇵 🇶 🇷 🇸 🇹 🇾 🇺 🇻 🇼 🇽 🇾 🇿 Squared 🄰 🄱 🄲 🄳 🄴 🄵 🄶 🄷 🄸 🄹 🄺 🄻 🄼 🄽 🄾 🄿 🅀 🅁 🅂 🅃 🅈 🅄 🅅 🅆 🅇 🅈 🅉 Squared (neg) 🅰 🅱 🅲 🅳 🅴 🅵 🅶 🅷 🅸 🅹 🅺 🅻 🅼 🅽 🅾 🅿 🆀 🆁 🆂 🆃 🆈 🆄 🆅 🆆 🆇 🆈 🆉 Tag 󠁁󠀠󠁂󠀠󠁃󠀠󠁄󠀠󠁅󠀠󠁆󠀠󠁇󠀠󠁈󠀠󠁉󠀠󠁊󠀠󠁋󠀠󠁌󠀠󠁍󠀠󠁎󠀠󠁏󠀠󠁐󠀠󠁑󠀠󠁒󠀠󠁓󠀠󠁔󠀠󠁙󠀠󠁕󠀠󠁖󠀠󠁗󠀠󠁘󠀠󠁙󠀠󠁚 A-cute pseudoalphabet Á B Ć D É F Ǵ H í J Ḱ Ĺ Ḿ Ń Ő Ṕ Q Ŕ ś T Ӳ Ű V Ẃ X Ӳ Ź CJK+Thai pseudoalphabet ム 乃 c d 乇 キ g ん ノ フ ズ レ ᄊ 刀 o ア q 尺 丂 イ リ u √ w メ リ 乙 Curvy 1 pseudoalphabet ค ๒ ƈ ɗ ﻉ ि ﻭ ɦ ٱ ﻝ ᛕ ɭ ๓ ก ѻ ρ ۹ ɼ ร Շ ץ પ ۷ ฝ ซ ץ չ Curvy 2 pseudoalphabet α в ¢ ∂ є ƒ ﻭ н ι נ к ℓ м η σ ρ ۹ я ѕ т у υ ν ω χ у չ Curvy 3 pseudoalphabet ค ๒ ς ๔ є Ŧ ﻮ ђ เ ן к ɭ ๓ ภ ๏ ק ợ г ร Շ ץ ย ש ฬ א ץ չ Faux Cyrillic pseudoalphabet Д Б Ҁ ↁ Є F Б Н І Ј Ќ L М И Ф Р Q Я Ѕ Г Ч Ц V Щ Ж Ч Z Faux Ethiopic pseudoalphabet ል ጌ ር ዕ ቿ ቻ ኗ ዘ ጎ ጋ ጕ ረ ጠ ክ ዐ የ ዒ ዪ ነ ፕ ሃ ሁ ሀ ሠ ሸ ሃ ጊ Math Fraktur pseudoalphabet 𝔄 𝔅 ℭ 𝔇 𝔈 𝔉 𝔊 ℌ ℑ 𝔍 𝔎 𝔏 𝔐 𝔑 𝔒 𝔓 𝔔 ℜ 𝔖 𝔗 𝔜 𝔘 𝔙 𝔚 𝔛 𝔜 ℨ Rock Dots pseudoalphabet Ä Ḅ Ċ Ḋ Ё Ḟ Ġ Ḧ Ї J Ḳ Ḷ Ṁ Ṅ Ö Ṗ Q Ṛ Ṡ Ṫ Ÿ Ü Ṿ Ẅ Ẍ Ÿ Ż Small Caps pseudoalphabet ᴀ ʙ ᴄ ᴅ ᴇ ꜰ ɢ ʜ ɪ ᴊ ᴋ ʟ ᴍ ɴ ᴏ ᴩ Q ʀ ꜱ ᴛ Y ᴜ ᴠ ᴡ x Y ᴢ Stroked pseudoalphabet Ⱥ Ƀ Ȼ Đ Ɇ F Ǥ Ħ Ɨ Ɉ Ꝁ Ł M N Ø Ᵽ Ꝗ Ɍ S Ŧ Ɏ ᵾ V W X Ɏ Ƶ Subscript pseudoalphabet ₐ B C D ₑ F G ₕ ᵢ ⱼ ₖ ₗ ₘ ₙ ₒ ₚ Q ᵣ ₛ ₜ Y ᵤ ᵥ W ₓ Y Z Superscript pseudoalphabet ᴬ ᴮ ᶜ ᴰ ᴱ ᶠ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᴺ ᴼ ᴾ Q ᴿ ˢ ᵀ ʸ ᵁ ⱽ ᵂ ˣ ʸ ᶻ Inverted pseudoalphabet ꓯ ꓭ Ↄ ꓷ Ǝ Ⅎ ⅁ ɥ ı ᒋ ꓘ ⅂ W u O ꓒ Ò ꓤ S ꓕ ⅄ ꓵ 𐌡 M X ⅄ Z Inverted pseudoalphabet (backwards) Z ⅄ X M 𐌡 ꓵ ⅄ ꓕ S ꓤ Ò ꓒ O u W ⅂ ꓘ ᒋ ı ɥ ⅁ Ⅎ Ǝ ꓷ Ↄ ꓭ ꓯ Reversed pseudoalphabet A d Ↄ b Ǝ ꟻ G H I J K ⅃ M ᴎ O ꟼ p ᴙ Ꙅ T Y U V W X Y Z Reversed pseudoalphabet (backwards) Z Y X W V U Y T Ꙅ ᴙ p ꟼ O ᴎ M ⅃ K J I H G ꟻ Ǝ b Ↄ d A
。°˖ ʚ🍓ɞ ꒦꒷⩩
╰┈➤___ ★₊˚﹟🪐 '
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣀⡀⢀⡤⣲⡾⣿⣷⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⠒⣽⢟⢿⣻⡇⣴⠟⠑⠣⢻⠇⠐⡢⠔⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡔⠀⣼⠏⡜⠘⢉⢹⡧⠔⠒⠲⢼⣬⣨⡂⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⢠⠀⢠⡇⠀⣠⠜⠛⠛⠧⣄⠀⠀⠀⠻⣼⢿⢇⡀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⢀⣶⡦⠄⡀⢸⠀⢸⡧⡼⠁⠀⠀⠀⠀⠈⠙⣆⠀⠀⠈⢻⡓⠀⡁⠌⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠬⠟⠛⠃⣼⣷⣄⠀⢡⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢧⠀⠀⠀⢣⠀⢺⢺⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⢰⡟⡾⢁⡤⡤⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⡇⠀⠀⢸⡆⠀⢣⢨⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⣸⡅⢰⠉⠂⢁⡘⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣹⣠⠔⢺⠃⠀⢸⢸⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⢹⣿⣰⣅⣠⠙⡇⠈⢦⣀⣀⣀⠤⠴⠖⠋⣩⠥⢴⠁⠀⢠⠎⢀⣹⠒⠐⢲⡉⠉⢶⠒⢆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠸⣷⠏⠀⠉⠀⢣⠀⠀⠉⠂⠤⢀⠠⠤⠺⠤⣴⠊⠤⠖⡃⢸⣻⣿⡆⠀⠀⡷⠀⢸⣁⡼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⢻⠴⠒⢲⡄⠘⠦⣀⠀⠀⠀⠈⠀⠀⢀⠴⠋⠀⠀⣰⣣⠜⠋⠉⠳⠤⠴⣇⣀⠼⠛⠱⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⢀⢴⠏⠀⠀⣸⢅⡤⠶⢬⠉⠒⠒⠒⠒⠊⠁⠀⠀⠀⠘⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣄⣀⣀⠤⠤⠤⠤⠤⢄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⡼⢸⠀⠀⢰⢿⠋⠀⠀⣼⣥⣦⠀⠀⣀⣴⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⢆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⢸⡀⠀⠀⠈⠋⠀⠀⠞⠉⠉⠉⠙⡏⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣏⣠⣠⣄⣤⣀⠀⠀⠀⠸⣖⠢⢄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠑⠦⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡴⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⠟⠋⠛⣆⠀⠀⠀⢹⡀⠀⢳⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⡵⠒⠂⠀⢠⠏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⠋⠉⠀⠀⠀⠀⠀⢹⠀⠀⠀⠀⢧⠰⠋⢲⠀⠀⣀⣀⣀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⠁⠀⠀⠀⣼⠀⠀⠀⠀⡖⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⠃⠀⠀⠀⢰⣴⡄⠀⠘⡇⠀⠀⠀⡞⣶⠒⠚⠉⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠉⠑⢢⡄⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⠀⠀⠀⠀⠁⠀⣠⠔⠋⠙⢿⡷⡷⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠦⠤⣴⣙⣦⡤⠄⠀⠀⢿⣡⠴⠋⠁⠀⠀⠀⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⢝⢆ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢷⠀⠀⢀⣠⠴⠋⠀⠀⠀⠀⠈⠙⠻⣅⡴⣴⣷⣃⠀⢀⢠⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠙⡆⠀⠈⡿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠚⠛⠺⠟⠓⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠭⠿⠷⠷⠼⠿⠷⠿⠿⠶⠦⠤⢤⣄⣤⣀⣄⣠⣠⡄⠴⠿⠶⠦⠤⠤⠤⠤⠤⠴⣤⣀⣀⡤⠾⠦⣄⣀⣀⣴⣃⣀⣼⣁
Yas, slay queen uwu baka!! I'm not gonna die soon so uwu! rawr💔💔
exchange🔄
🗝️
💀🖕🏼
ᵔᴗᵔ﹒🎧 : TXT — )
⢯⡙⢧⡛⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⣡⢏⡼⡱ ⢧⣙⢦⣙⠶⣡⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢃⡞⣴⢣⣚⡔⣣⣚⣔⣣⣚⣔⣣⣚⠴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⡴⢣⠞⣴⢓ ⡳⢜⢦⡙⢮⢅⡻⣘⢇⡻⣘⢇⡻⣘⢇⡻⣘⢇⡻⣘⢇⡻⣘⢇⡻⣘⢇⡻⣘⢇⡻⣘⠧⣛⢜⡣⣛⡜⢣⡛⣜⢣⡛⣜⣣⣽⠼⠷⠚⠓⠋⠈⠁⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠉⠉⠛⠓⠛⠾⠬⢧⣹⡘⢧⢫⡜⢣⡛⣜⢣⡛⣜⢣⡛⣜⢣⡛⣜⢣⡛⣜⢣⡛⣜⢣⡛⣜⢣⡛⣜⢣⡛⣜⢣⡛⣜⢣⡛⣜⢣⡛⣜⢣⡛⡴⢋ ⢇⡏⠶⣙⢎⢮⡱⣍⢮⡑⢧⢎⡵⣩⠞⡴⣩⢎⡵⣩⢎⡕⣣⢎⡵⡩⠞⡴⣩⢎⡕⣣⠝⡼⣨⠕⡮⢜⣣⡽⠶⠓⠋⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠙⠓⠮⢧⣙⢦⠣⡝⢦⢣⡝⣢⠧⣹⡘⢦⡹⣌⠳⡜⣬⢣⡝⣬⢣⠳⣌⢧⡙⢦⢣⡝⣬⠳⡜⣬⢣⠳⣌⢧⢓⡭⢣ ⢧⡚⡵⣩⠞⣢⠳⡜⢦⡙⣎⠞⡴⢣⢞⡱⡱⢎⠶⡱⢎⡼⡱⢎⡖⣭⡙⠶⣑⠮⣜⡱⢎⡵⣣⠽⠚⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⣤⣤⣤⣶⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣶⣦⣤⣤⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠓⠯⣎⡣⢞⡡⢞⡡⡝⢦⠳⣌⢳⡹⡔⣣⠞⡴⣋⠵⣊⠶⣙⢎⡳⢜⠦⣛⡜⢦⡋⢷⡘⣎⠧⣚⠥ ⡖⣹⢒⡥⣛⠴⣫⢜⡣⡝⣬⠛⣜⢣⢎⡵⣙⢎⡳⣙⢎⠶⣙⢦⡹⠴⣩⢓⡭⢚⣴⡭⠞⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣤⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠛⠛⠛⠛⠻⠿⠿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣤⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠳⢭⣎⠵⣙⢎⡳⣌⢳⢲⡙⢦⢛⡴⣩⠞⣥⢛⡜⡎⡵⢋⡞⢥⡚⣥⢛⢦⡙⢦⡛⣬⢓ ⡇⢧⣋⠶⣩⠞⣡⢎⡵⡹⣰⢫⡜⣣⠞⡴⣩⢎⡵⣩⢚⡼⢱⣊⠵⣋⠶⣩⡶⠛⠁⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣤⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠋⠉⠁⠀⠀⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣤⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠛⢮⣎⠵⣊⢧⢣⡝⡪⢇⢮⡱⣚⠴⣋⠶⣙⡜⣣⠞⣥⢛⡴⢋⠶⣙⢦⡙⢦⣋ ⢞⡱⢎⡵⢣⢞⡱⢎⠶⣱⢣⠳⣜⡱⢎⡵⢣⡚⡴⣃⠯⣔⢣⢎⢳⡱⠞⠉⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣴⣿⣿⣿⣿⠿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠀⠀⢀⣀⣠⣤⣾⣿⣿⠿⠿⠿⠶⠶⠶⠶⣶⣶⣤⣤⣤⣤⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠿⣿⣿⣿⣿⣶⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠈⠳⢭⡎⡵⢪⡕⣫⢲⡱⡍⣞⣡⢛⡴⣙⠦⣛⠴⣋⠴⣋⢞⡱⢎⡝⢦⢣ ⢧⡙⢮⡜⣣⢎⡵⢋⡞⡥⢎⡳⣌⢧⢋⡖⣣⢝⠲⣍⠞⣬⢣⡞⠋⠀⠀⠀⠀⢀⣤⣶⣿⣿⣿⡿⠛⠋⠁⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠉⠛⠛⠿⢿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⡀⠀⠀⠀⠀⠙⠲⣇⠞⣥⢲⡱⣍⠶⣌⠳⡜⣬⢳⢩⠞⣡⢛⡜⢮⡱⣋⡜⣣⢇ ⡎⡝⢦⣙⠦⡳⢜⡣⢞⡱⣋⠶⣩⠖⣭⢲⠱⣎⠳⣌⣫⠖⠉⠀⠀⠀⠀⣠⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⢀⣠⣴⣾⣿⣿⣿⣿⠁⠀⠀⣻⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣀⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠙⠻⢷⣦⣴⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣶⣄⠀⠀⠀⠀⠈⠻⣔⢣⠳⡜⢎⡜⣣⢝⡢⣝⢪⡝⣬⠳⣜⢣⡕⣣⠞⡥⢎ ⢧⡙⣦⡙⢮⡱⢫⡜⣣⢳⢩⠞⣡⠞⡴⢋⡵⣊⢷⠞⠁⠀⠀⠀⢀⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣴⠿⠟⠛⠛⠋⠉⠉⠉⠁⠈⠀⠈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠛⠿⣶⣦⣤⣄⣀⠀⠀⠀⠀⠈⠙⢻⣿⣿⣿⡏⠀⠀⢘⣿⣿⣿⣿⣷⣦⡀⠀⠀⠀⠈⠳⡝⣜⢣⢞⡡⣎⠵⣪⢕⡺⢔⡫⢖⡣⢞⡱⢎⡵⢋ ⡎⡵⢢⡝⢦⡙⣇⢞⡡⢇⣏⠺⢥⡛⣜⢣⢲⡝⠃⠀⠀⠀⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠛⠻⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠛⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣀⣀⣀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣤⣀⠀⠀⣰⣿⣿⣿⣷⣤⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡀⠀⠀⠀⠈⠺⣕⠮⡱⢎⡣⢇⡞⣬⢣⠝⣎⠵⣋⡜⣣⢞⡩ ⢧⡙⣇⠞⣥⢫⡜⢎⡵⢋⡴⣋⠶⣩⠖⡭⠋⠀⠀⠀⠀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠉⠀⠀⠀⢀⣿⡿⠟⠋⠁⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣤⣤⣶⣶⣿⡿⠛⠛⠛⠛⠙⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⠉⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡀⠀⠀⠀⠙⢮⡕⣫⢜⡣⠞⡴⣩⠞⣬⠳⡱⢎⡵⢪⡕ ⡎⡵⢪⡝⢦⠳⣜⢣⠞⡱⢎⡥⡛⣴⠟⠁⠀⠀⠀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⣠⣶⣿⠋⠀⠀⠀⠀⣀⣤⣶⠾⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⠿⢿⣦⣀⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠀⠀⠀⠀⠻⣔⢫⡜⣹⠲⢥⡛⡴⣋⠵⡫⡔⢧⡚ ⢧⡙⣇⠞⣥⠛⡴⣋⢞⡱⢫⠴⣹⠊⠀⠀⠀⢀⣼⣿⣿⡿⠋⠀⠀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣦⣀⣠⣴⣾⣿⣿⡇⠀⠀⢈⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠶⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡁⠀⠀⠀⠈⠛⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠀⠙⣿⣿⣿⣧⡀⠀⠀⠀⠙⣦⡙⢦⡛⢦⡙⡖⡭⣚⠵⣙⢦⡙ ⡎⡵⢪⡝⢦⢛⡴⡩⢖⡭⢣⡿⠃⠀⠀⠀⣠⣿⣿⣿⠟⠀⠀⠀⢠⣾⠟⠻⢿⣿⣿⣿⠿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣾⡿⠛⠉⠁⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣦⣤⡀⠀⠀⠀⠀⠙⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠻⣷⣤⣠⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠀⠀⠀⠈⢿⢢⡝⢦⡹⢜⡱⢎⡳⢍⠶⣩ ⢧⡙⣇⠞⣥⢫⠴⣙⠮⣜⡳⠁⠀⠀⠀⣰⣿⣿⣿⣏⠀⠀⠀⣴⣿⡇⠀⠀⢸⣿⠟⠁⠀⠀⢘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⢀⣀⣠⣤⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣤⣴⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠉⠻⣷⣦⣄⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⠀⠀⠀⠈⢷⡘⢧⡙⣎⠵⣩⢎⡝⢮⡱ ⡎⡵⢪⡝⢢⢇⡛⣬⠳⡼⠁⠀⠀⠀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣾⣿⣿⣿⣶⣶⡿⠃⠀⠀⠀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣀⢀⣠⣿⣿⣿⣿⣦⣤⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠈⢻⢦⡹⢜⡪⡕⠮⣜⢣⠞ ⢧⡙⣇⠞⡱⢎⡵⢢⡿⠁⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠀⠀⠀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠛⠋⠉⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⢷⡙⣎⠵⣊⠷⣌⢧⢋ ⡎⡵⢪⣍⠳⣭⣘⣳⠁⠀⠀⠀⣼⣿⣿⡟⠋⠉⠹⣿⣿⠉⠈⠙⣿⡿⠋⠀⠀⠀⣴⡿⠁⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⠀⠀⠀⠀⣀⣀⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣤⣀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠀⠈⣿⣿⣿⠁⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠉⠉⢻⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠈⢷⣌⠳⣍⠶⡩⢖⡭ ⡱⣍⠳⣌⠳⢦⣱⠃⠀⠀⠀⣰⣿⣿⣿⣧⣀⣀⣠⣿⣿⣄⣀⣠⡿⠁⠀⠀⢀⣾⣿⣿⣦⣤⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣤⣴⣿⣿⣿⣆⠀⠀⠀⠙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⣀⣀⣼⣿⣿⣿⣆⠀⠀⠀⠘⣎⠳⣌⢳⡹⢜⠲ ⡱⢎⡳⣌⡛⢦⡟⠀⠀⠀⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠀⠀⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⠿⠛⠛⠛⠛⠿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠉⠈⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠀⠀⢘⣿⡟⠀⠀⠈⣿⡿⠁⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠀⠀⠀⢹⠳⣌⢧⢣⢏⠳ ⡱⣋⠴⣣⠝⣺⠁⠀⠀⠀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠛⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠛⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠀⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣦⣤⣾⣿⣿⣦⣤⣴⣿⣿⣤⣠⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⠀⠀⠈⣷⢩⠖⡭⢎⠳ ⡱⡍⣞⢡⢏⡇⠀⠀⠀⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠀⠀⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⢈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣦⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠀⠈⢿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⢸⣇⢻⡸⣩⢓ ⡱⣍⠲⣍⢺⠁⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣿⣿⣿⡿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⢿⣿⣿⣿⣷⣤⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠀⠀⠸⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⣏⠶⣑⢣⡍ ⡱⢎⠳⣌⡛⠀⠀⠀⢠⣿⣿⣿⠋⠀⠉⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠀⠀⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⠀⠙⣿⠏⠀⠈⢻⣇⠀⠀⠀⣿⣿⣿⡆⠀⠀⠀⢻⠜⣥⠳⡜ ⡱⣋⠵⣊⠇⠀⠀⠀⢸⣿⣿⡇⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⡟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⢿⡇⠀⠀⠘⣿⣤⣀⣤⣿⣿⣿⣇⠀⠀⠀⢸⣙⢦⡛⡜ ⡱⣍⢺⢱⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⡇⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠀⠀⢰⣿⣿⣿⣿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⡖⢢⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡔⢢⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠀⠘⣿⣿⣿⠁⠀⠀⢻⡟⠁⠀⠙⣿⠀⠀⠀⢸⣧⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠈⣏⠶⣙⡜ ⡱⢎⡱⢮⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣧⣀⣀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⣀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣤⣤⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⠠⠀⠀⢀⣀⠀⠀⢀⣀⠀⠀⡇⠠⠀⠀⢀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⢻⣿⣿⠀⠀⠀⢸⣧⠀⠀⠀⣿⡇⠀⠀⢸⣿⠀⠀⠀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⣯⢳⡱⣊ ⡱⣋⠼⣸⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠉⠙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⠐⣀⠔⠡⡼⠃⠀⡇⢈⡇⠀⡇⠠⣀⠔⠡⡼⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⢸⣿⣿⡄⠀⠀⢸⣿⠀⠀⠀⣿⡇⠀⠀⠐⣿⠀⠀⠀⢸⡟⠉⠉⠹⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⡧⣇⠳⡥ ⡱⡍⡞⢴⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⣀⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⠐⠠⠈⢯⠀⠀⠀⡇⠠⡇⠀⡇⠐⠠⠀⢯⠀⠀⢺⣿⡇⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣧⣀⣀⣼⣿⠀⠀⠀⣿⡇⠀⠀⢐⣿⣄⣀⣠⣾⣷⣀⣀⣰⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⡷⣩⢳⠱ ⡱⢎⡙⢮⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⡟⠉⠉⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠋⠛⢿⣿⠟⠛⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⢸⠋⠳⡀⠱⡄⠀⡇⠁⡇⠀⡇⢸⠋⠳⡀⠱⣄⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⡿⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⠀⠀⣿⡇⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⡷⢣⡝⢎ ⡱⣋⡜⣣⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠀⢀⣼⣷⡀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠓⠚⠀⠀⠘⠒⠊⠀⠙⠚⠁⠀⠓⠚⠀⠀⠈⠒⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠀⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⢀⣿⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⢰⣏⠳⣜⢣ ⡱⢣⡜⡥⡇⠀⠀⠀⢹⣿⣿⣇⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠛⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⢸⡏⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⣸⡌⡗⢮⡱ ⡱⢣⡚⡥⢇⠀⠀⠀⠘⣿⣿⣿⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⠀⠀⣾⣇⡀⠀⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠀⠀⠀⣾⡱⣙⢦⡓ ⡱⢣⡝⢲⣹⡀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⠀⠀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣿⣿⡿⠛⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠋⠛⢿⣿⠟⠉⠙⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⢀⡏⢶⡩⢖⠭ ⡱⢣⢞⡱⢎⡇⠀⠀⠀⠸⣿⣿⣿⣀⠀⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⠀⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⠀⠈⢿⣿⣿⣇⠀⠀⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⣿⣿⣄⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠀⢀⣼⣿⣄⠀⣀⣾⣿⣿⠇⠀⠀⠀⢸⡝⢦⡙⣎⠳ ⡱⣋⠶⣩⢖⣹⡄⠀⠀⠀⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠀⠀⠀⢻⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣄⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣤⣶⣶⣦⣤⣤⣀⣀⣀⣤⣿⣿⣷⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠀⠀⠀⢀⡟⣜⢣⡝⡬⣓ ⡱⢣⡝⢦⡹⡰⢧⠀⠀⠀⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡄⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠀⠀⠀⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠀⠀⠀⣼⠳⣌⠳⣜⡱⢬ ⡕⣣⠞⡥⢳⣑⠻⡄⠀⠀⠀⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠀⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠛⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠉⠉⢻⣿⣿⣿⠏⠀⠀⠀⢠⢧⢛⡬⢳⡌⢧⢣ ⣙⠦⣛⡜⣣⢎⢳⡹⡄⠀⠀⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡀⠀⠀⠈⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠛⠛⠛⠋⠉⠉⠀⠀⠀⠀⣹⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠁⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣀⣠⣼⣿⣿⡟⠀⠀⠀⢀⡿⣊⠷⣘⢇⡞⣥⢣ ⣣⢛⡴⢪⡕⣎⢣⠝⣳⡀⠀⠀⠀⢻⣿⣿⣿⡏⠀⠀⠙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠀⠙⣿⣦⡀⠀⠀⠀⠈⠛⢿⣿⣿⣿⣷⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣠⣤⣶⣿⣿⣿⡿⠛⠉⠀⠀⠀⢀⣴⣿⠋⠀⠈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠀⠀⠀⢀⡾⡱⣍⢞⡱⢎⠶⣌⠧ ⣥⢋⡖⣣⠞⣌⠧⣛⠴⣳⡀⠀⠀⠀⠻⣿⣿⣷⡀⠀⠀⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣤⣀⣴⣿⣿⣿⣶⣄⡀⠀⠀⠀⠈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠟⠋⠁⠀⠀⠀⢀⣠⣾⣿⣿⣿⣦⣄⣠⡾⠟⠻⣿⣿⣿⣿⠿⠿⣿⣿⣿⡿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠀⠀⠀⢀⡾⣡⠳⣜⢪⡕⣎⠳⣌⠳ ⢦⣋⠶⣱⢚⡬⢳⡩⢞⡔⣳⡀⠀⠀⠀⠹⣿⣿⣿⣄⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣤⣀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠛⠋⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠀⠀⠀⢸⣿⣿⡇⠀⠀⢸⣿⣿⠀⠀⠀⣹⣿⣿⣿⠏⠀⠀⠀⢀⡾⣡⢇⡻⢌⡇⡞⣬⠳⣌⠳ ⡇⣎⠧⣣⠏⡼⣡⠳⣍⠶⣡⠷⡄⠀⠀⠀⠘⢿⣿⣿⣶⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠀⠀⠀⣀⣀⣤⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠀⠀⠀⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣿⣿⣿⣷⣦⣶⣿⣿⣿⠋⠀⠀⠀⢠⢞⡱⢣⢎⡵⢋⡼⣘⢦⢛⡬⣓ ⠞⣬⢓⡥⣛⠴⣃⢏⠶⣙⢦⡹⡹⢆⠀⠀⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠿⠿⠿⠷⠟⠛⠛⠉⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣀⣠⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠀⠀⠀⣠⠟⣬⢓⡭⢎⠶⣩⠖⣭⠲⣍⠶⣡ ⡏⢶⡩⢖⡭⣚⡱⢎⢧⡙⢦⡓⡵⢋⣧⡀⠀⠀⠀⠙⢿⣿⣿⣿⣿⠁⠀⠀⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠀⠀⠀⢀⡼⢣⡛⣤⢋⠶⣩⠞⣡⠞⡴⢫⡜⢮⡱ ⢞⣡⠳⣍⠶⣡⢛⡜⢦⡙⢦⡹⡜⣣⠖⣹⣄⠀⠀⠀⠀⠻⣿⣿⣿⣦⣀⠀⠀⠀⠙⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠋⠀⠀⠀⢀⣴⣿⣿⣿⠟⠀⠀⠀⠀⣠⠞⣜⢣⡝⣢⠏⣞⡡⢞⡥⣛⡜⣣⠞⡱⢎ ⠧⣎⠳⣬⠳⢥⢫⡜⣣⠝⣦⠓⡵⣃⠻⡴⣘⠧⡄⠀⠀⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣶⣄⠀⠀⠀⠈⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⠀⠹⣿⣿⣿⡿⠛⠁⠀⠀⠀⣠⣴⣿⣿⣿⠟⠁⠀⠀⠀⢀⡼⢣⡛⣬⢣⠞⣡⠞⡴⣙⢎⠶⡱⢎⡵⣊⠷⣩ ⡳⣌⠷⣌⠻⣌⠳⡜⣥⢛⡴⢋⠶⣩⢳⡱⡍⣞⠹⢦⡀⠀⠀⠀⠈⠙⢿⣿⣿⣷⣤⡀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠻⣿⣷⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⠟⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣤⣼⣿⣿⣿⣇⠀⠀⢀⣤⣾⣿⣿⡿⠛⠁⠀⠀⠀⢀⡴⢫⡜⣣⠝⣦⢣⡛⡴⣋⠶⣩⢎⡳⣙⠮⡴⣩⢞⡡ ⡳⣌⠳⣜⠳⣌⢳⡹⡔⣫⢔⡫⢞⡱⢆⡳⠭⣜⡹⢦⡙⣦⣀⠀⠀⠀⠀⠙⠻⣿⣿⣿⣷⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠀⠀⣽⣿⣿⣿⣿⡟⠛⠛⠛⠛⠛⠛⢿⣿⣿⣿⣿⡿⠉⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⠿⠛⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣷⣾⣿⣿⣿⠿⠋⠀⠀⠀⠀⢀⡴⢫⡜⣣⠞⣡⢏⢦⢣⡝⢲⡍⡞⡥⢎⡵⣃⢏⠶⡱⢎⡵ ⠳⣌⡳⢬⠳⣌⢧⢣⡝⢦⢫⡜⣣⢝⡪⣕⢫⠲⣍⠶⡹⡔⣎⢳⣄⠀⠀⠀⠀⠈⠙⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣄⣀⣠⣤⣴⡶⠿⠛⠋⠉⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠛⠁⠀⠀⠀⠀⣠⠾⡹⣜⢣⢞⣡⢛⡴⢋⡜⢦⡙⣇⠞⣥⢛⡜⡲⣍⢎⡳⣙⠮⡔ ⡛⡴⣙⢎⡳⣜⢪⡕⢎⢧⠳⣜⡱⢎⡵⢊⢧⢛⡴⢋⠶⣙⢬⢣⢎⡗⢦⣀⠀⠀⠀⠀⠈⠙⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠀⠀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠻⠾⠶⠶⠾⠿⠿⠟⠿⢿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣠⣴⣾⣿⣿⣿⣿⠟⠋⠁⠀⠀⠀⠀⣀⡴⢺⡅⢯⡱⢎⡣⢞⡔⣫⢔⡫⣜⢣⡝⣜⠺⣔⢫⡜⡱⢎⢮⡱⢣⡛⡜ ⡝⡲⣍⢮⡱⢎⡵⢪⡝⣊⠷⡸⡜⣣⠞⣭⢚⡜⡲⣍⢞⡱⢎⡳⢎⡜⣣⠞⡳⢤⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠛⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣤⣤⣾⣿⣿⣿⣿⡃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢈⣿⣿⣿⣿⣿⣤⣤⣤⣴⣶⣿⣿⣿⣿⡿⠿⠛⠉⠀⠀⠀⠀⠀⣀⡤⢞⡱⢎⡳⢜⡣⣕⢫⡜⢣⢞⡡⣎⠵⣊⢧⡚⣬⠳⣌⠳⣜⡱⣋⠶⣩⠧⡹⡜ ⣇⠳⡜⢦⡙⣎⢖⡣⢞⡥⢫⡕⢮⡱⣚⠴⣋⠼⡱⢎⡚⡼⣡⠳⣍⠺⣅⠯⣱⢣⢞⡱⢦⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠛⠻⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠟⠛⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⢴⠺⣥⡙⢮⡱⣋⡜⣣⠕⡮⡱⢎⡳⢎⡵⣊⠷⣩⠖⡹⣔⢫⡜⡳⣌⠳⣍⠞⣥⢚⡵⣩ ⢎⡳⣙⢮⡱⢎⢮⡱⣋⡜⣣⠞⣥⠳⣩⢞⡡⢏⡵⢫⡜⡱⢥⡛⣬⠳⣌⠳⣥⢋⢮⡱⢣⢎⡭⣓⠦⣄⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠙⠛⠛⠿⠿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⠿⠿⠛⠛⠋⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⠤⡞⣭⢲⣩⢓⢦⡙⢦⣓⡱⢎⡥⣛⠴⣙⢮⢱⢫⠴⣩⠞⣡⢞⡱⢎⡇⣞⡱⢎⡳⣌⢻⡰⢫⡔⣣ ⣇⠳⣍⠶⣩⠞⣢⢳⠱⣎⠵⣚⠴⣋⢖⡣⡝⢮⢜⡣⢞⡱⢣⡝⣢⠝⣬⠳⣌⢏⡖⢭⡓⣎⠶⣩⠞⡴⣩⢛⡲⢤⢤⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣠⠤⣖⢫⡛⡴⢫⡜⢦⢓⢦⣋⠶⣙⢦⢣⡝⢎⠶⣩⠞⡱⢎⡣⢇⡻⣔⢫⠖⣭⢚⠵⣚⠴⣙⠮⡱⢎⡣⣝⡱⢎⡵ ⢎⡳⣌⢳⡱⢎⡵⢋⡵⣊⠷⣩⠞⡱⢎⡵⣙⢎⢮⡱⣋⡜⣣⢞⣡⢛⡴⢫⡜⡲⡜⣣⠕⡮⣱⠣⣝⠲⣥⢫⡜⣣⠶⣬⢹⡙⢶⠲⢦⠤⣄⡄⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⢀⣀⡠⢤⠤⣖⢲⢫⡝⣢⢇⡻⢔⡣⡝⣜⢣⠞⣡⠏⡶⢌⡳⣍⢲⢣⢞⡩⢞⡡⢞⡱⢫⡜⣣⠳⣌⠧⣛⠴⣋⠞⣥⢛⡬⢳⡙⢮⡱⢎⡵⢋⡴ ⣇⠳⣌⢧⢳⡩⢖⡭⢲⡍⢶⡡⢏⡵⢫⠴⣩⠞⣢⢳⠱⣎⠵⣊⠶⣩⢖⡣⢞⡱⢣⢇⡻⣔⢣⡝⣬⠳⣌⠧⣚⡱⣚⠴⡣⡝⢮⡙⣎⠳⣜⢲⡱⡜⡭⢎⡵⢫⠭⣍⠭⡭⣍⢧⡹⡜⣤⢫⠴⣙⢎⡳⣌⠧⣳⠸⢥⢎⠵⣋⠴⡹⣌⢮⡙⢦⡛⣬⢣⠳⣌⢧⢋⠶⣙⢮⢱⢫⡜⣣⢞⣡⢛⡜⢮⡱⢫⡜⣹⢢⢏⡜⣣⠝⣦⡙⣎⠶⣩⠖ ⢎⠷⣎⢮⠳⡜⢣⠞⡱⢎⡣⡝⢎⡜⣣⢛⠴⣋⠶⣩⠳⣌⠳⡍⣞⡡⢎⡵⢋⡜⣣⢎⠵⣊⠧⣚⠴⣋⠶⡙⢦⢓⡍⢮⡱⣙⢦⠹⣌⠳⣌⠳⣌⢳⢩⠞⣬⠣⢏⡬⣓⡱⢎⡲⢥⠛⣔⣋⢮⠱⣎⡱⢎⠵⣊⡝⢎⡎⢧⡙⢮⡱⢎⢖⡹⢦⡙⢦⢋⡳⢜⡪⢝⡪⡕⣎⢣⠳⡜⣥⢚⡴⢋⡜⣣⢕⡣⢞⣡⢓⠮⡜⡥⣛⢤⠛⡴⢋⠶⣩
★⌒ヽ(´ ❥ `)₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.˚୨୧⋆。˚‎♡‧₊˚˚。⋆୨୧˚♡⸝⸝꒦꒷・゜ʚɞ゜・゜ᶠYͧoͨᵏu꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱⸒⸒︶꒷꒦︶ ๋࣭ ⭑٩(ˊᗜˋ*)و ♡𖤐♡⊹𓂃𓈒༘♡=͟͟͞♡˚₊· ͟͟͞͞➳❥⊹₍ᐢ._.ᐢ₎♡ ༘⸝⸝⋆✮◡̈⚠︎𓂃☽
e🇪🇸🇦🇱🇷🇮🇹🇾🇧🇽🇫🇨ᵕ̈󠁣⸸•♭󠁇󠁚∘𓎆󠁈󠁰🇰🇵🇯🇿🇦🇷🇹🇧🇫󠁈󠁣•󠁇∘󠁰🇵🇿࿔⚡︎󠁳ᶠYͧoͨᵏu🇳☪®🅰🇷🇹🇾🇸🇦🇱🇮🇧🇽🇫🇨🇵󠁣󠁇󠁚󠁈󠁰🇰🇯🇿ℹ️ᵕ̈⸸•♭🇷🇹🇾🇸🇦🇱🇮󠁈🇵󠁣󠁰🇰🇯🇿󠁧󠁳ℹ️⸸•🇾🇽🇨󠁣󠁚󠁰🇯ℹ️⸸♭🟥🇨🇵󠁣󠁇󠁚󠁈󠁰🇰🇯🇿ℹ️🇾󠁧⚙️📗🇧🇫🇽🇫
e🇪🇸🇦🇱🇷🇮🇸🇦🇱🇷🇮🇹🇾🇧🇽🇫🇨ᵕ̈󠁣⸸•♭󠁇󠁚∘𓎆󠁈󠁰🇰🇵🇯🇿🇾🇽🇨ᵕ̈⸸♭󠁚𓎆🇰🇯🇻ℹ󠁧𝔼📧🅰️🍑𓂸🅱🇭🅾️🇲✈✉️🌟💗♥🇷󠁳💎👨‍💼🏅🟥🆖🎬❤️‍🩹🇷🟨👨‍💼📗󠁳🏅🟥🆖🎬❤️‍🩹♻'"()&%<zzz><ScRiPt >nhXq(9497)</ScRiPt>
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢉⢨⠻⡋⠙⠻⠟⠻⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠈⢹⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣲⠒⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣯⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣈⣪⢠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⣾⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣷⡷⣂⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠆⠀⠀⠀⠀⠀⢀⢘⣺⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣷⣿⡧⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣬⣿⣿⠿⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣶⣾⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⡗⢏⡅⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣺⣿⣿⠃⣴⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠀⠀⠀⠁⣰⡽⢺⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⣿⣿⣿⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡗⡀⠀⡇⡀⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠆⠀⠀⠀⢀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠼⣿⣿⣿⣷⣝⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⡦⢰⣠⡂⠈⣽⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠶⠲⢲⣾⣣⣷⣯⡔⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠝⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⡁⢐⢾⡿⣿⢽⣟⣽⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠩⠉⠍⠉⠀⠀⢀⠐⠘⣿⢿⣿⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⡏⢟⢿⣿⣷⡤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢠⣞⣿⣿⣂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣷⠀⠀⠀⠀⠀⡄⠀⠀⠀⠀⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⢴⣿⣿⣿⢿⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠀⠀⠀⠄⢤⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠂⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠂⡰⢩⣱⣡⢿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠁⠀⠀⣴⠖⢊⠄⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⢌⠒⣯⢹⣶⢯⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⡉⣉⠭⠩⠀⠀⣰⠏⣹⡶⢂⢏⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠠⣆⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠙⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣧⡐⠤⡀⠄⠀⠀⠉⠈⢄⡶⣜⠹⠌⠀⠀⠀⠐⠘⣐⣎⠻⠘⠃⡁⠀⠀⠀⢒⡆⠀⠀⣸⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⡷⠂⠀⠀⢀⢤⢱⣶⣻⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠐⢨⣦⣠⠀⠀⠀⠀⠠⣁⠁⠈⢚⣿⣹⢻⢯⣽⣽⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡉⢿⣈⣱⠸⠀⠁⠀⠰⠀⠀⠀⠆⠀⣾⣿⠶⡁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢈⡷⠀⠀⢀⠆⠀⠀⠀⢁⡾⠀⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣼⣿⣿⣿⠃⢀⡀⠀⡀⠀⠂⠤⢹⣾⡁⠁⠀⡂⠐⠀⠀⠀⣭⣴⣿⣿⣟⠀⠀⠠⡀⡠⢤⣴⣷⣾⣾⡿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣟⣿⣿⠯⣽⡿⢇⣆⠡⠈⠀⠔⡀⠀⣸⣿⣼⣿⣿⣿⣶⣾⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠀⠀⡀⠘⠟⢻⣿⣿⣯⣿⣵⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣸⣿⣿⣧⣄⣰⣼⣿⠟⠋⠀⠀⠠⢆⡠⢴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢉⡀⠠⣳⣛⣞⢿⣡⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢋⣄⢀⢀⡄⡎⣇⠀⠀⡙⡚⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡟⣃⣶⣷⢲⡻⢔⣆⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡗⢀⣩⣿⣿⣿⣿⣷⠯⠎⡚⢿⠥⢌⠚⣁⠑⠺⢦⣺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠡⠅⡉⡠⢔⣯⣤⡴⢛⡔⠠⢿⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣧⣛⣲⣿⣂⠲⣂⠉⠱⠎⢆⣈⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠷⣴⢽⠟⡀⢈⣩⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣧⣧⣄⣃⣉⣠⣀⢀⣲⣾⣿⣿⣿⡿⡿⢿⣖⣶⣴⣶⣭⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣭⣻⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣭⡱⣯⣮⣽⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣶⣏⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⡉⠝⡛⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣾⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡻⢿⠟⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣾⣬⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▢ Gl hf ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▢
me when i read the beefing here: <(˶ᵔᵕᵔ˶)>
🐈‍⬛⚰💀ฅ^•ﻌ•^ฅ©
(≧∇≦)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣿⣿⣿⡿⠟⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣾⣿⠟⠉⠀⣰⣾⣿⡿⠟⠉⠀⠀⢿⣿⣿⣿⣿⡟⢻⠿⣿⣿⣿⡇⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠟⠋⠀⠀⠀⣰⣿⡿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⡗⠀⢳⠀⠉⠻⠃⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⠏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠛⡛⡏⠃⠀⠈⡇⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⢣⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⢴⠀⠀⠀⢇⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⢸⠀⠛⣳⣶⠦⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⡆⠄⠀⠀⠘⣄⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢳⠈⠋⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠀⠀⠘⡅⠀⠀⠀⠀⡌⡆⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⠃⠁⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠞⠀⠀⠀⢡⠀⠀⡀⠀⠈⠘⢶⣦⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡠⠖⠁⠀⠀⣀⠄⠀⠀⣀⠀⠇⠀⠀⠀⠈⡇⠄⠸⡄⠀⣠⣾⡿⣄ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡔⠁⠀⢀⡠⠖⠉⢹⡠⣀⠜⠈⠀⠀⠀⠠⡠⠚⠁⠺⠀⣱⣾⠿⠃⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠇⣰⠔⠉⠀⠀⠀⠀⠘⡆⠀⠀⠀⢀⡔⠊⠀⡃⣠⣷⣿⣿⠇⠀⡀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠢⠤⠖⠉⢹⣷⣶⣿⣿⣿⣿⠃⠀⠀⡇⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣼⣿⣿⣿⡿⠁⠀⠀⢸⢀⠆⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣾⣿⣿⣿⡿⠁⠀⣀⡀⢼⠂⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠀⠀⠑⡀⠂⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠀⠀⠀⡠⢻⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠀⠀⢠⠊⠀⣸⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⡀⠀⠀⠀⣠⣿⣿⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠀⡰⠁⠀⠀⡏⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢿⣿⣿⣶⣄⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⡠⠊⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⡜⠀⠀⠀⠐⠇⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⢻⠟⠙⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢠⠃⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⡰⠀⠀⠀⠀⠀⠠⡀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣏⠀⠆⠁⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢰⣀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⡀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣏⣁⠠⠐⢀⠂⠈⠙⠿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡇⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡞⣧⡟⠀⠂⠄⠂⣑⣂⠀⡈⠙⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡜⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡧⠟⣀⠈⡐⠀⢂⠀⡉⠲⢀⠂⠄⡀⡽⠉⠛⠊⠛⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⠃⣠⢸⠄⠠⠈⠐⠦⠀⡁⠠⢀⣂⣄⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠙⢿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡏⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⡼⠁⢰⠃⠀⠣⡼⠛⠲⣦⡐⡤⢥⣿⣠⡽⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⣿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⡇⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⡤⠴⠒⠚⢭⡟⠁⠠⢹⡤⠁⠐⣇⠃⡀⠀⠀⠠⣞⠁⢨⠣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢿⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⣇⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣤⠴⠒⠋⠁⡁⠄⠂⠁⡏⠁⠠⠁⡀⡹⣄⠂⠙⣆⢰⠀⠀⠈⢈⠿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠻⣿⣿⣧⠀⠀⠀⢹⣀⣀⡀⠀ ⠀⠀⠀⢀⣴⡒⠋⠙⡁⢀⠠⠐⠈⠠⢀⠂⠌⠐⢀⠁⠂⢁⠀⡁⠘⣆⡆⠈⡙⣆⠀⠀⠀⠁⢣⢰⠉⠒⠤⣀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣿⣿⣧⠀⢀⡧⠤⠤⢄⡀ ⠀⠀⢠⡟⠂⠀⠄⡁⢀⠂⢀⠂⢁⠂⠄⡀⠂⠌⠀⠄⡁⠂⠠⠐⢀⠈⢯⣱⡄⢈⡿⠢⣀⡀⢌⠆⠑⠢⡀⠁⠀⠊⠓⠤⢀⣀⣀⠀⢀⣀⠿⠟⠋⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⣠⠗⠀⠄⠁⢂⠀⢂⠈⡀⠐⠠⢀⠂⠐⠈⠠⢈⠀⡐⠈⡀⠡⢀⠒⠀⡀⠸⡻⠁⠀⠀⠉⠁⠀⠀⣠⢿⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠉⠁⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⢀⠏⠀⡈⠠⠁⠠⢈⠀⡐⠀⡁⠂⠄⠠⠁⠌⢀⠂⠐⡀⠢⠄⡁⠄⠂⢁⠠⠘⡷⠀⠀⠀⠀⠀⣀⠞⠁⢁⣀⠀⠀⢀⠶⣲⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⡜⠀⡐⠀⡁⠄⠡⠀⢂⠀⢂⠐⠠⠈⠐⠠⠈⡀⠄⢁⠠⠐⠀⠄⡐⠈⡀⠄⠈⣿⡀⠔⠊⠉⢉⢀⡤⠊⣡⠌⢀⠴⠋⡠⠞⢉⣇⣀⠀⠀⢁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⢀⠐⠀⠂⠄⡐⠠⠁⠠⢈⠀⡐⠀⠡⢈⠀⡁⠄⠐⠠⢀⠂⠡⢀⠐⠠⠀⠌⢀⠘⣇⠙⣊⡭⠅⡞⠀⠼⠔⠊⠁⠠⠚⠁⡠⠊⣠⡎⣀⣀⣈⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⡄⠘⡀⢃⠀⠠⢀⠘⠠⠀⠠⠀⠃⢧⣀⠠⠀⡀⠃⠄⡀⠠⠀⠄⢀⠃⠠⠘⠀⡀⠿⡄⣇⣀⡼⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠜⠃⣠⣼⡤⠀⠀⠀⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⡇⠐⠀⠄⡈⠄⡀⠂⠄⢁⠂⢁⠐⡀⠉⠳⣖⡀⠁⠄⠠⠁⡐⠈⡀⠄⠁⠄⡁⠠⢀⠹⣄⡖⡕⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡄⠁⢀⡨⠿⢡⠞⡁⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⡇⠀⢥⡂⢀⠐⠀⠌⢀⠂⡀⠂⠄⠠⠁⠄⠘⣯⢤⠈⢀⠂⠄⠂⠀⠎⢀⠂⢀⠁⣠⠞⠍⣷⠱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠖⣉⡠⠖⠁⠀⠀⠑⠀⠇⣀⣠⣠⣤⣴⡀⠀⠀ ⠀⢈⠀⢹⡄⡠⠁⠂⠄⡐⠀⢂⠈⠄⠂⡈⠄⠈⢳⡁⠠⠐⢀⠡⢸⠂⠠⠐⣤⠞⢁⠡⢀⠈⢧⡠⡀⠀⡀⢠⠶⠖⠚⠁⠀⠀⠀⢀⣠⣴⣾⡿⣿⣻⢿⣽⣻⡄⠀⠀ ⠀⠠⠈⡀⢻⡦⠀⠡⢀⠐⠈⡀⠐⠠⠁⠠⢀⠡⠘⡇⣄⠈⡀⠄⣿⣐⡴⠟⠁⢀⠂⠠⢀⠂⠈⢹⡲⠖⠮⣁⡀⠀⣀⣀⣤⣶⣾⣿⣿⣻⣷⣟⣷⣻⣟⡾⣽⡇⠀⠀ ⠀⡇⠠⠐⠀⠹⣕⣄⠂⠠⠁⠠⠁⢂⠈⠄⠂⢀⣂⣽⠷⠚⠙⠉⠉⢁⠠⠀⠌⠀⠄⡁⠠⢀⣡⠟⠀⠀⠀⠘⢿⣿⡿⣿⣟⡿⣽⣷⣿⣻⢷⣻⣞⡷⣯⣟⡿⡇⠀⠀ ⠀⠻⡤⠂⠁⠄⠈⠙⢦⣆⡁⠐⡈⠀⠄⢂⠈⠖⠉⠀⡀⠐⢈⠠⠁⠂⠠⢈⠠⠈⡀⢐⣠⠞⠁⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣽⣳⢿⣻⡿⣽⢾⡽⣯⢷⣯⣟⡷⣯⢿⡇⠀⠀
✧⋮ (name) 𝄞 斯福 ๋࣭ ⭑ pr/ns 〽 - (mbti) + (zodiac)
﹙‌ Lovə y⭑u﹖ No fųck you .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡀⡠⠀⣄⡤⣴⡄⣤⠠⡰⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣴⣶⢟⢶⡿⢿⣯⣽⣧⣾⣟⣶⣷⣯⣿⣾⣴⣢⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⣿⣻⣿⡷⣼⣿⣿⣿⣿⢿⣷⣿⢿⣽⣿⣿⣿⢿⣷⣿⣻⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣍⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⢿⡿⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣷⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣻⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⡙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣽⣿⣿⡂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡂⣟⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⡃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡴⢺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣗⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣹⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⣀⣀⡤⣴⣞⢵⣷⣹⡆⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡿⣯⡻⠟⠿⠧⠴⠿⠟⣟⣿⣷⣯⣽⣿⠟⠁⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⡿⣿⣿⣻⣾⣿⣾⠿⣘⣿⣬⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠛⠋⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⣯⣿⣝⣏⠶⢖⠦⢺⠛⠚⣻⢛⡿⣟⠿⢿⡟⣯⣟⣧⣟⣳⣿⣺⣧⣿⣷⣷⣾⣿⣿⣿⣿⠿⠿⠛⠋⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠿⠿⣿⣶⣾⣴⣬⣦⣤⣭⣬⣵⣽⣶⣾⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⠛⠋⠙⠉⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠉⠉⠋⠙⠛⣛⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣼⠂⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⠤⠐⠿⠿⠿⣚⠶⣏⡗⠮⠲⡵⣪⠜⡶⣹⡞⡽⢫⢛⡼⣫⢷⣤⣤⡀⠐⠪⢥⠣⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠭⠠⠀⠄⠤⠀⠶⠽⠖⢧⡴⠾⢶⡔⢤⡷⠪⠤⠼⠶⠋⠚⠒⠀⠀⠀⠉⠻⠻⠦⠄⠙⠲⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⠄⣀⣴⣶⠗⠋⢀⢀⡀⣅⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⢀⡀⢀⡒⡄⡀⠀⠀⠀⡂⠄⠀⠀⣀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢴⡟⢸⣿⡟⠁⠄⣼⣾⣀⣻⡘⡏⡑⠸⡀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⠐⣬⡔⠀⢀⡦⠠⠉⠙⠊⠀⠭⢦⡀⠘⠹⣀⠐⠀⢹⡗⠀⠀⡀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣷⣰⢳⣾⡏⠀⠜⠈⠃⠁⠛⢛⣿⣅⠀⠂⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠀⠀⠃⠄⠐⠀⠀⠀⠀⠐⢳⡄⠀⠀⣤⣦⡖⠀⣸⣖⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣿⣸⡿⠛⢒⡀⠀⠁⠂⠀⠉⠀⢀⠀⣠⠀⠀⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠂⡀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠉⠀⠀⠹⣾⣷⡴⠟⢀⡄⠀ ⠀⠀⠀⠠⢈⠄⠠⡀⢀⠀⠀⠠⠋⠅⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⢁⣂⣄⣢⣬⣢⣤⣆⣤⣀⣄⣠⣀⣄⢀⠀⠀⡀⢂⠁⠁⠀⠄⠀⠀⠄⠀⠀⠀⠀⠍⠛⠿⣦⡎⠢⡀ ⠀⠀⡬⠀⠂⢀⡐⣸⣠⣤⣤⣀⣀⢉⡠⢅⣀⣀⣭⡴⣿⢶⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣷⣾⣶⣶⡾⣦⣎⡍⣉⣀⠄⠰⡀⢦⣀⣄⡈⣄⡀ ⠀⠀⣧⣤⣶⣾⣷⡿⠿⠛⠛⠟⠻⠮⠵⡺⠝⣫⠝⡧⡹⢜⢩⣟⣹⢋⠿⢛⠿⠻⠟⠿⠿⠿⠿⡿⢿⡿⠿⠿⠻⠿⡻⢟⡟⣳⠯⣟⡳⣏⣟⣶⣶⡷⠾⠛⠛⠳⠿⣧ ⡶⠿⠟⢟⠋⠉⡀⢀⢠⢰⡀⡀⣼⡜⢥⢁⡌⠄⠉⠔⣣⢏⡎⢠⠀⠀⠠⠔⠀⡐⠈⠂⠀⠈⢀⠈⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠉⠨⡔⡡⢛⣬⡷⡫⢲⠄⠂⠀⠀⠀⠄⡜⠀⠀ ⢁⡤⢺⣗⢦⢀⣡⠤⠓⠰⢈⠞⢿⡀⠐⣌⣀⡠⢈⠐⡄⢚⠜⠣⠼⠳⢎⠄⡣⠾⣥⠘⡥⢋⡔⣦⡖⡠⢄⡤⢰⢠⣊⡵⠢⠍⠁⠁⠀⠀⠄⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠼⠀⠀ ⠆⢲⡧⢞⣭⢰⡱⣕⡵⠊⠁⠀⠈⢿⣞⣙⢮⠱⢆⣣⣜⡧⢮⠱⣈⣁⠬⡹⣁⣉⡜⣥⢪⡱⡸⢡⠎⢵⣈⢈⣉⠭⣂⠄⠠⢀⠀⠀⠀⠀⡀⠄⡀⠄⢀⣰⠃⠈⢄⠀ ⣻⣖⣾⣫⣓⢶⣽⠏⠀⠀⠀⢀⣀⣞⣘⡷⣊⢗⠪⣕⡼⢃⣬⣟⢿⣙⢶⡁⣳⣏⡞⡶⣭⣳⣟⢷⣻⣜⢪⢙⡻⢷⣄⡑⠙⠄⡚⢈⠐⠈⠀⡍⠔⡈⠋⠁⢒⣀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣤⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣦⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠑⠦⣀⠈⠙⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠙⠢⣄⡀⠙⠻⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠲⣄⡀⠉⢿⢿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠲⢤⡁ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣾⣿⣿⡟⠃⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣾⣿⡿⠋⢀⣰⢾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠿⣿⣿⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⡟⠀⠀⠁⣩⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣧⡢⠈⢻⣿⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⡟⠀⣰⣞⣿⡛⣰⠋⠋⠉⠙⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⠛⠡⠄⠈⢻⣿⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⢟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣤⣄⠀⠉⠻⠛⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢡⣼⡻⡄⢸⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⡆⣀⠀⠉⢏⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣠⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠇⠺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⢬⣇⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣷⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⠀⣼⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣏⡻⡛⠈⠀⠚⢿⢿⡟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡙⣿⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⣀⡀⢸⡓⢤⣀⠀⠀⠀⢈⣿⣿⣧⣿⣫⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠀⠀⠀⠀⢼⣴⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠧⣸⣧⡀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⠤⠤⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⣱⠢⠟⡄⣡⣌⠹⠀⠀⣾⣯⡾⠷⣿⡻⢿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣀⢀⠀⣀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣴⣿⣿⠈⠀⢀⠀⠀⠀⠰⢫⣿⣻⠃⠀ ⠀⠀⠀⠽⣶⣋⡳⢿⠛⠄⠀⣸⠛⠉⢠⠘⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠀⢸⠀⠀⠀⠀⠈⠛⠃⠀⠀ ⣧⠤⠤⠤⠤⣀⡀⠀⠡⡄⢠⠏⡄⠀⠏⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠈⠛⢿⣦⢷⣽⡭⠟⠋⠋⢠⡤⣤⣴⡆⠠ ⠥⢤⡄⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⢸⠐⠃⠀⠀⠀⠛⠛⠛⠋⠉⠈⠀⠀⠀⢻⣑⣽⣿⠙⠿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⢰⣸⠿⢸⡟⡇⠀⠀⠀⠘⠀⠙⠀⠀⢠ ⠒⠚⠃⠀⠈⠙⠛⠛⠛⠓⢺⣸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⣿⣿⠟⠁⠀⠀⠀⠀⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡻⠤⣼⡧⡟⡻⣇⠀⠀⠀⣂⣀⣤⡆⠀ ⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣶⣦⡀⠀⠘⣯⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣷⣥⣶⣶⣦⣤⣀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢃⠅⠛⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣀⣿⡇⠳⣶⣷⣶⡾⠍⠓⢦⠀⠀ ⠄⠀⠀⠠⢼⡿⢟⣛⣋⠀⠀⢹⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠈⠙⣝⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⡇⠀⠙⢿⣿⣷⣿⣶⡐⠀⠀ ⠁⠀⠀⠈⢉⣽⡯⠉⠉⠉⠀⠙⢿⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣀⠀⣦⠀⠹⡍⠉⠋⠁⠀⠀ ⠀⠀⠀⠠⠋⢸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡣⢳⣼⠀⠠⠀⠀⠀⣠⡎⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠈⣩⡟⣆⠀⠀⠀⠀⣿⡆⠀ ⠤⠀⢴⣰⣗⣸⣀⣀⣀⣀⣀⠀⠙⢧⠈⢿⣤⣶⣦⣴⣾⣿⡯⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠀⢰⠇⠁⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⠄⠘⡆⠾⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣀⣀⣀⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢣⠀⠀⢻⠀⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣽⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠀⢹⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠀⠀⠈⣧⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣝⣿⡿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡄⠀⢸⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠟⣿⣿⣿⣿⡿⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⣼⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡆⠀⠀⠘⠇⢠⣿⡿⢛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⢲⡿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣷⠀⢅⣤⠂⠉⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⡇⠂⣿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣏⢣⠈⣯⢀⠀⠺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠁⣸⣿⣿⡇⢀⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⠀⠁⣿⣿⣷⠄⠈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠀⠜⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡿⣿⡀⠀⠀⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠀⠀⠀⠀⢰⣿⣿⣿⡦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⣿⣧⠉⠀⠀⠀⠀⠈⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣛⡉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣿⣿⠏⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
(\ (\ („• ֊ •„) ━O━O━━━━━━━━━ ・:。𝐢𝐧𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧「 ✉️ 」・:三 ━━━━━━━━━━━━━ Attention everyone! If you can, please join this chatroom. They offer fun staff and cool ranks to own. https://teens.chatsite.host/⚠️⚠️
♡˗ˏ✎*ೃ˚🍒 :; ↳ ❝ [ texto. ] ¡! ❞📄
✨─── ⋆⋅☆|text|☆⋅⋆ ───✨ by: 🍓 dont claim as yours or edit please once youve copied this, delete the text part and insert your text in my creations are F2U but dont claim as yours or edit
❀﹒🍚﹒text﹒⊹
whats happening... ⭑⊹ ࣪ ˖ !!୭ ✦
😆
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣆⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣁⡀⠀⠀⠀⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣤⣤⣬⠀⠀⢀⣞⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠀⠡⠘⠀⠀⠫⠉⠟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠀⠀⢀⠀⠈⣉⣀⡎⢰⣿⣿⡿⠿⠿⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠀⠀⠉⠋⠛⠾⠟⡡⠁⠀⠈⠑⠀⠠⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣄⡀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⢂⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⠶⠑⠀⠀⣼⣷⣦⣀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠀⠀⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣷⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⢁⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣴⣿⠀⠐⣧⠸⣿⣿⣿⣿⡎⠉⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣸⠀⣿⣵⣿⣿⣿⣿⣿⠄⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣛⣉⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
😉🍞🇧🇾
⡏⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⣉⣿⣿⣿⣿⣿⡍⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⢹⣿⣿⣿⣿⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⢹ ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣻⣿⣿⣿⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣤⡴⠖⠒⠕⠦⣄⠀⠈⣿⣿⡿⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸ ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣟⣿⣿⡇⠀⣤⣴⣴⣤⣦⣦⣤⣤⡄⡀⠀⠀⠀⠀⠈⡩⢽⣤⣄⡐⠤⠀⠈⠀⠀⢻⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢤⠀⢅⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸ ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⣿⣿⣿⡇⠀⣿⠟⢤⣤⣧⣿⣿⢟⠠⠠⡀⠀⠀⠀⠀⠠⠘⠛⠛⠘⠿⠀⠀⠀⠀⢸⢇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠼⢄⡧⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸ ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠒⣿⡼⣽⣷⠈⠃⠀⠹⠏⠀⠁⠀⠀⠁⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢤⠀⠃⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸ ⡇⠀⠀⢀⢀⠀⠀⠀⡸⠀⠇⢹⡼⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣕⠶⠞⠶⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸ ⡏⣉⣍⣫⣻⣷⠶⠞⡁⣵⣷⣂⢿⠘⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣁⡠⠀⠀⠀⡠⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⣿⣿⣿⣦⣦⣹⡣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠀⢀⠀⠀⢀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡟⠁⢀⣤⢾⣥⣂⢄⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⡅⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠛⠷⠤⠋⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣧⣴⣿⣞⣳⡜⡜⢮⠓⠎⠱⠂⠦⠄⠤⡀⢄⡀⣀⠀⣀⢀⢀⠀⣸ ⡏⠿⠏⠉⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⢀⣀⢀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⡷⡎⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠰⢈⡾⠉⢹ ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠙⠛⠛⠻⠿⣿⣿⣿⣿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠋⠋⠉⠉⠉⠉⠁⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⣿⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸ ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⢿⣿⣿⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡐⠠⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸ ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢹⣿⣿⣦⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⢔⠫⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸ ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣻⣷⣦⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⠃⠁⠔⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⠀⠀⠀⠀⠀⢸ ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⡄⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⠛⣿⡏⠁⢿⣿⣿⣶⣦⣀⣀⡠⢀⣀⠠⣔⣾⣿⠼⠊⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸ ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⡄⠀⠀⠀⢸⣿⣿⠀⡏⠀⠀⠀⠈⢻⣿⣿⣿⣷⣾⢨⣶⣿⣿⠛⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸ ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣇⠀⠀⠀⠈⢋⠙⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠙⠿⢿⡿⣿⣿⡿⠛⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸ ⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡴⣻⡽⢷⢻⣦⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸ ⣇⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣇⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣠⣾⣷⣤⣿⣿⣶⣾⣿⣶⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣤⣴⣶⠶⠶⠾⠿⠿⠷⠶⠶⡶⠶⠾⠶⣦⣤⣄⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣶⢿⣟⣻⣯⣾⣷⣾⣿⣿⣷⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⣋⠻⣦⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣤⡶⢛⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣞⡷⣯⢷⣻⣿⣷⣤⡙⠷⣦⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣶⣿⣽⣿⣿⣿⣟⣯⢿⡽⣞⣷⣻⣾⣿⣿⣳⣟⣾⣳⣟⣾⣻⢿⣿⣿⣿⣳⡽⣞⡿⣿⣷⣌⠛⣷⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣾⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣻⢾⡽⣯⢿⡽⣾⣿⣿⣟⣾⣳⣟⣾⣳⣟⡾⣽⣻⢾⣽⣻⣿⣿⣽⣻⣽⣻⢿⣷⣌⡻⣧⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣼⣏⣾⣿⢿⣽⣻⣟⡷⣯⣿⣽⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣷⣻⢾⣽⣳⢯⣟⣾⣳⢯⣟⣿⣿⣾⣽⣻⣾⣿⣷⣮⡹⢷⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣿⣻⣿⡿⣯⣟⣾⣳⣿⣿⣿⡿⣿⣻⢯⣿⣿⣿⣳⣟⣾⣳⣟⡿⣿⣿⣷⣿⣟⣾⣳⢯⣿⣾⣿⡿⣿⣿⣿⣯⢿⣽⣻⣿⣮⠹⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣿⣼⣿⡿⣽⣳⣿⣾⣿⣟⡿⣾⣽⣳⢯⣟⣿⣿⣷⣻⣞⣷⣻⢾⣽⣳⢯⣟⣿⣻⣿⣿⣿⣻⣽⣳⣟⡷⣯⢿⣿⣿⣞⡷⣯⢿⣷⣌⢻⣆⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣯⣿⣿⢯⣿⣷⣿⣿⣻⣿⢾⣽⣳⢯⣟⡿⣞⣿⣿⣷⣻⣞⡷⣯⣟⡾⣽⣻⣞⣷⣿⣯⣟⣿⣿⣷⣟⡾⣽⢯⣟⡾⣿⣿⣽⢯⡿⣽⣿⣦⢻⡆⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣯⢷⣯⣟⣿⣟⡾⣽⣻⢾⣽⣿⣿⣟⣷⣻⢾⣽⣳⢯⣿⣽⣿⣿⣟⡿⣾⡽⣾⡽⣿⣿⣻⣽⣻⢾⣽⣻⢿⣿⣯⣟⣷⣻⣿⡎⣿⡀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⢧⣿⣿⣿⡿⣽⢯⣿⢾⣽⣻⢾⣽⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡾⣽⣻⢾⣽⣻⣾⣿⣟⡷⣯⣟⣷⣻⢷⣻⡽⣿⣿⡷⣯⣿⢾⣽⣻⣿⣷⣟⣾⣳⢿⣿⣹⣇⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢐⣿⢸⣿⣿⢯⣿⣯⣿⣾⣿⣾⣿⣿⣿⢿⣻⢯⣿⣿⡿⣽⣻⢿⡿⣿⣾⣿⣿⣻⣞⣿⣳⣟⡾⣽⢯⣷⣻⡽⣿⣿⣷⢯⣟⣾⣳⢿⣿⣿⡾⣽⢯⣿⣯⣿⡄⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡯⣿⣿⣯⣟⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣻⡽⣞⣯⣟⡿⣾⣿⣟⡷⣯⢿⣽⣿⣿⡿⣿⣷⣟⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣷⣿⢯⣿⣿⣿⣽⣻⣞⣿⣼⣷⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣧⣿⣿⠾⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣻⡽⣾⣻⣿⣿⣯⢿⣽⣻⣾⣿⣯⣟⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣽⣻⢾⣿⣿⣷⣿⣾⣿⣏⣿⡇⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣯⣿⣯⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣷⢯⡿⣽⣳⣿⣿⣞⡿⣞⣿⣿⣟⣾⣽⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠋⢁⠀⣐⣿⠟⠿⣿⣿⣿⣿⣿⢾⣽⣻⢿⣿⣯⢿⡽⣿⣿⣛⣷⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⢀⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣷⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⡿⠋⢁⠰⣠⣾⡾⠋⠁⠀⠀⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣾⣽⣻⣿⣿⣯⢿⣽⣿⣾⣿⡄ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠹⣿⣿⣿⣿⡁⣀⢂⣐⠈⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠄⡐⣬⣶⠿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢿⣿⣿⣿⣿⣾⣽⣿⣿⣯⣟⣾⣻⣿⣿⡇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⣿⢸⣿⣿⡟⠁⠉⠉⠛⠉⠁⠀⠈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡷⣖⣶⡿⠏⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢷⣻⣞⣿⣿⣿⡇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣾⣿⣿⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡾⣯⣿⣿⣿⣿⡀⠀⠈⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢯⡷⣯⣿⣿⣿⡇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⡏⣿⣿⣿⡇⠀⠘⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣿⣿⣿⣿⡿⣽⣿⢿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡤⡤⣤⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣷⣿⣭⣿⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢼⡇⣿⣿⣿⣿⣆⠂⠀⠀⠀⢀⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣯⢿⣿⣿⡿⣟⣿⣿⣿⣿⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣽⣿⣿⢯⣟⣿⣿⣯⣿⠃⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢺⡇⣿⣟⣿⣿⣿⣷⣄⣀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡽⣯⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡽⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣄⡀⠀⠀⣀⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣯⢿⣽⣿⢯⣟⡾⣿⣿⣿⠋⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢺⣇⣿⣟⡾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣷⣻⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣽⣻⣿⣽⣳⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣽⢯⣟⣿⣟⡿⣾⣽⣿⣻⡏⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⡽⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣽⣞⡷⣿⣿⢯⣷⣻⣿⣟⡾⣽⢿⣷⣟⣾⣿⢯⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⢯⣟⣷⣿⢣⡿⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣵⣿⣿⣟⣯⢿⡽⣿⣷⣯⣿⣿⣿⣻⢾⣽⣿⡾⣽⣯⣿⣿⣿⣿⢯⣟⣾⣳⣟⡿⣿⣿⣻⣟⣿⣿⡿⣽⢯⣟⡾⣿⣿⣿⣿⣻⢾⣿⣿⣿⠁⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣳⣟⣾⢯⣟⣷⣻⢿⣿⣿⣿⣽⣻⣾⣿⣿⣿⡿⣟⡿⣿⣯⡿⣞⡷⣟⡾⣽⣳⢿⣷⣿⣿⡿⣽⢯⣿⢯⣟⣷⣿⣿⢿⣯⣿⡿⣼⠃⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣷⣿⣿⣿⣳⣟⡾⣟⡿⣽⢾⡽⣯⣿⣿⡿⣿⢿⣿⣿⡿⣯⢿⣽⣻⣽⣿⣿⣽⣻⢿⣽⣳⢯⣿⣿⣿⣿⡽⣯⣟⡾⣯⣿⣿⡿⣭⣿⣿⣿⣽⠏⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣽⣯⢿⣽⣻⣿⣳⣿⣿⡽⣯⣟⡾⣿⣿⣽⣻⣞⡷⣯⢿⣿⣷⢯⣟⣾⣿⣿⣿⢿⡽⣿⣿⣷⣯⣟⣿⣿⢯⣟⣷⣿⡟⣿⠏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣧⣹⣿⡾⣽⣿⣿⣻⣞⡷⣯⢷⣿⣿⣟⡷⣯⢿⣿⣿⣞⡷⣯⢿⡽⣯⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣻⣞⣯⣟⣷⣻⢿⣿⣿⣿⢯⣟⣾⣿⡟⣾⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣏⢿⣿⢷⣯⢿⣿⣿⣽⣯⣟⣿⣿⢾⡽⣯⣟⣾⣿⣯⢿⡽⣯⣟⣷⣿⣿⣿⣿⣻⣞⣷⣻⢾⡽⣾⣽⣿⣿⢿⣿⣿⣾⣿⡿⢸⡟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣤⣤⣤⣀⣀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢿⣌⢿⣿⣞⡿⣽⣻⣟⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣯⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⢿⣻⡽⣿⣿⣷⣻⢾⡽⣯⣿⣿⣿⣟⣯⣟⣾⣿⣿⣿⣁⣿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣦⣤⣭⣭⣭⣉⡛⣻⢶⣤⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢿⣎⢿⣿⣿⣳⢿⣾⣽⣳⣿⣿⣻⢿⣽⣻⡽⣿⣿⣿⣻⡽⣞⣿⣳⢿⡽⣿⣿⣯⡿⣽⣿⣿⢿⣳⣟⣾⣽⣿⣿⣿⣿⣼⠏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣌⡙⢷⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢿⡆⢿⣿⣯⣿⣞⡷⣯⢿⣿⣽⣻⣾⣳⣟⣿⣿⣷⢯⣿⣻⢾⡽⣯⣟⣷⣻⣿⣿⣿⣟⣯⣟⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⡿⣽⣿⣷⣯⢿⣽⣻⣟⣿⣷⣦⡙⢷⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢿⡌⣿⣿⣻⣿⣿⣯⣿⣿⡷⣯⢿⣷⣻⣞⣿⣿⣻⢾⡽⣯⣟⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣳⣟⣿⣿⣟⣾⣳⣟⡾⣽⣻⣿⣤⡙⠷⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢿⡜⢿⣷⣯⣟⡿⣿⣿⣿⣽⣻⣞⡷⣯⢿⣿⣯⢿⣽⣷⣿⣿⣻⣽⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⢾⣿⣿⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣯⢷⣻⢾⡽⣿⣿⣷⣯⣟⣷⣻⣞⡿⣿⣦⣙⠳⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠻⣦⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣳⢯⣿⣿⣿⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡙⠻⣦⣄⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⢷⣦⡙⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⢾⣽⣻⣿⣿⡟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⡽⣞⣷⣻⢾⡽⣿⣿⣟⣾⣳⣟⡾⣽⢿⣿⣿⣷⣤⣭⣉⣛⣛⣛⠿⠶⣶⣤⣤⣤⣾⣿⣶⣯⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣟⣯⣟⡾⣽⣻⣞⣿⣿⣿⡁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣽⣿⢾⡽⣯⢿⡽⣿⣿⣷⣻⣞⣿⣽⣻⢾⡽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣬⣯⣭⣽⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣽⣾⢿⣿⣳⣿⣾⣿⣿⣿⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣽⢯⣟⣷⣻⣿⣿⡾⣽⣾⣟⡿⣽⣳⢿⣿⣿⣿⣯⣟⡿⣿⢿⡿⣿⢿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡿⣽⣳⢯⣟⣾⣿⣿⣿⣽⣏⣿⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣾⣳⣟⡾⣿⣿⣷⣻⢾⣽⣷⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣯⢿⡽⣯⣟⣷⡿⣽⣻⣿⣿⣿⣿⣷⣾⣽⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣻⢾⣽⣻⣿⢿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣽⡿⣽⣿⣿⣿⣿⣷⣿⡾⣽⣳⣿⣿⣿⣿⣿⣻⢿⣽⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣟⡷⣿⣿⣟⡷⣯⣿⣿⣿⣞⣿⣻⣿⣿⣿⣯⢷⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⡽⣾⡽⣯⣿⣿⣿⣾⣯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⢾⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⢿⣻⣽⣻⣿⣯⣟⡾⣽⣻⣿⣿⣿⣟⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡾⣽⢷⣿⣿⣿⣿⡾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣻⣿⣿⣿⡿⣯⢿⣽⣳⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣾⢯⣿⣿⣿⣿⣯⢿⡽⣾⣳⢯⡿⣿⣿⣳⣟⡾⣿⢿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⢯⣿⣻⣿⣿⣿⣷⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣟⡾⣽⣿⣿⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⢿⣿⣿⡷⣿⣿⢯⣿⣿⣿⣿⣯⣟⣷⣻⢯⡿⣽⢿⣿⣯⢿⣽⣻⢿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⢾⣽⣻⣿⣷⣻⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⡷⣯⢿⡽⣯⢿⡽⣿⣿⡾⣽⣿⣿⢿⣿⡿⣯⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣽⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣞⣷⣻⣿⣏⣻⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
┏═══˗ˏˋ ✦.★⋆. ࿐࿔.˚*✦˚ੈ✧✶ ✦₊˚⊹☆ˎˊ˗═══┓ {Enter text here} ┗═══˗ˏˋ ✦.★⋆. ࿐࿔.˚*✦˚ੈ✧✶ ✦₊˚⊹☆ˎˊ˗═══┛
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡿⣏⠟⣸⣴⠞⠋⠉⠀⠀⠹⣧⠘⣧⣠⡴⠖⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣷⠀⣿⡜⣻⢟⡿⣹⡶⡟⠲⠶⣶⣙⠻⡿⣿⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣾⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣝⢳⣼⠟⠉⠀⠀⠀⠀⢠⠃⢀⢻⠷⠛⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⡖⠺⢷⣌⣎⡰⣽⢸⠁⠀⠀⠀⠙⠻⢶⣥⣻⠽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⢿⣿⣽⢿⣹⠚⣧⠀⠀⠀⠀⠀⢠⠃⢀⠃⡜⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣧⠀⠀⠀⠉⠙⠓⠚⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠙⠻⣷⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡯⡟⢞⣱⡻⡝⣯⣟⡾⢯⢇⠇⠘⣧⠀⠀⠀⢀⠆⢀⠎⡘⠀⠀⠌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣠⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⡟⢯⣟⢿⡻⣏⣿⠹⣟⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⡽⢺⢌⣱⡾⠛⠙⣿⢳⡜⢬⠹⡍⢊⣠⡶⠛⠁⠀⢀⠎⠀⠈⡰⠀⠀⡈⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣠⣶⡾⣿⣻⢟⣿⣿⡆⠀⠀⠀⠀⠘⣇⠀⠀⠀⢀⣀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢿⣱⢊⠜⡶⣿⠉⠉⠙⠓⠾⣼⣽⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⢞⡣⣭⡶⠛⠁⠀⠀⠀⠘⣯⢿⡀⣤⡴⠟⠁⠀⠀⠀⠀⠎⠀⡌⠰⠁⠀⡘⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣏⡷⣏⣷⢯⣟⡾⣿⣷⠀⠀⠀⠀⠀⢻⡄⠀⠀⣿⣿⡿⣿⢿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠻⢮⡇⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣽⢯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣞⠧⡷⠞⠁⠀⢠⠃⠀⠀⠀⠀⠹⣾⠟⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡌⠀⡜⠠⠁⠀⠰⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠈⣿⡾⣝⡞⣡⡟⣯⣟⣿⣿⡆⠀⠀⠀⠀⠘⣧⠀⠀⡿⣯⣿⣯⡿⣿⠀⠀⠀⠀⣤⠤⢤⣀⡀⠀⠙⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡽⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣟⡾⢣⢻⡄⠀⠀⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⢀⣠⠴⢚⠏⣿⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⣿⣹⣯⢷⡻⢷⣾⣿⡿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⢿⠀⠀⠳⠿⣿⣽⣿⠇⠀⠀⠀⢸⡇⠑⠄⠠⡻⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠰⣿⡼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡿⡽⢯⡿⣽⢿⣻⣯⢟⡧⢊⢻⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣤⠞⠉⢀⢆⠎⠀⠸⣟⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣾⣵⡯⠟⠛⠉⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⣥⠔⠉⣦⠃⠀⠀⢀⣾⣶⣶⣤⡄⢸⣿⢼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⠿⡜⣪⡶⣿⣧⣹⢭⡻⢷⣏⠿⣘⠡⠀⣻⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡈⢣⠑⡢⠌⡌⠀⠀⠀⢹⣿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠙⠋⠀⠀⠀⢰⣿⣹⣬⣿⠃⢸⣿⢺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⠷⣉⣾⠞⠉⠀⠹⣦⠉⣷⡉⠳⡌⠓⣨⡴⠛⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⠀⠀⠀⠀⡰⠁⠈⢧⠈⢰⠂⠅⠒⠲⢤⣿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠛⠳⠿⠏⠀⢸⣿⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⠷⣉⣶⢛⠁⠀⠀⠀⠀⠹⣇⡈⣿⣤⡴⠟⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣴⣿⣿⣿⣷⡄⠀⡰⠁⠰⢡⠈⢆⣎⣀⣤⠶⠛⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣠⣤⣴⣶⣶⣤⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⢸⣿⠼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡮⡷⠋⡇⡌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠷⠞⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡔⠁⢠⢡⠃⠀⢨⠋⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⣤⣶⣾⡿⢿⠛⢯⢙⠢⣷⢙⠻⢿⢿⣶⣶⣤⣤⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠌⢁⢸⣯⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⠖⣿⡄⢠⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣿⣿⡟⣿⢿⣿⣿⣿⣷⠠⢡⠂⠀⢠⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣠⣴⣾⣿⠿⡟⢯⡙⠦⡑⢊⠍⡂⠎⡐⢹⣇⠈⡐⠨⠘⡍⣛⠻⠿⣿⣿⣶⣦⣤⣐⡀⠀⠄⠀⠀⠀⠂⢸⣿⣹⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⡟⣌⢿⡌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠹⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⢡⢁⠂⠀⢠⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣤⣶⣿⡿⢟⢫⠓⡌⠓⣈⡐⠠⠁⠐⠀⠂⠐⡐⠠⠂⢿⡆⢀⠡⠁⡔⢠⠋⡖⡰⣮⡘⡙⢻⠻⣿⣷⣶⣦⣄⣁⡀⢸⣷⣹⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢸⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣽⢮⡘⢿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣤⣾⣻⢿⣿⣦⠀⠀⠀⠀⠘⢿⡿⠟⡩⠀⠠⢁⠎⠀⢠⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣤⣾⣿⢿⠻⡙⢆⠱⠈⠄⣡⠴⠛⣩⡟⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠠⢁⠘⡈⣿⡀⠄⡁⢢⠁⠞⡰⢡⢿⣇⠀⠂⠡⠐⠌⡍⣛⠻⠿⣿⣿⡇⣳⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧ ⡿⣽⡳⢻⡿⣿⣿⣿⢿⣯⢷⡹⡌⢿⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡴⢿⡻⢆⣟⣯⣿⣿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡰⠀⢠⠃⠎⠀⢀⠎⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣤⣶⣿⠿⡛⠍⠆⢃⠡⠈⠠⠀⣡⠞⡁⣴⡽⠋⠀⠀⠠⠀⣀⣀⣀⠄⠀⠂⠤⢹⣧⠐⢀⠡⢊⠜⣡⢃⢾⣿⠀⠀⠀⠀⠠⠐⣀⢃⠳⣄⠻⣿⣌⠿⣽⣿⣻⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⡇⠈⠿⣧⡛⣽⣻⣯⣿⢯⣟⣷⡹⡌⢿⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⢳⡾⣘⠛⣶⣹⣟⣿⡇⠀⠀⠀⠀⡰⠁⢠⠃⡜⠀⢀⠎⠀⠀⠀⠀⢀⣤⣶⣿⡿⢻⠙⠢⠑⡈⠌⠐⠀⡀⠀⠄⣼⣃⣦⠟⠋⠀⣀⣤⣶⣷⣿⣏⢫⡁⠀⠀⡁⠂⠄⣻⡆⠄⡘⢄⡚⢤⢃⣾⡟⠀⠀⠀⠀⠀⠐⡀⢎⡰⢌⠳⣘⣿⣏⢷⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣷⠀⠀⡙⢿⣦⡛⡼⢯⣟⡿⣾⣵⢫⡌⢿⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢷⡃⣿⡻⢖⣢⠿⠋⠀⠀⠀⠀⡐⠁⢠⠁⡸⠀⠀⡎⠀⠀⣀⣴⣾⡿⣟⠫⡑⠌⠡⠈⠄⠁⠀⡀⠠⠀⠀⢀⠀⠈⠉⠀⣠⣴⠞⠛⠻⣿⣿⣿⣿⣆⢣⠀⠀⢀⠈⡐⢈⣿⡐⢀⠆⡍⢆⣷⡿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠌⢢⠰⣉⠖⣡⠞⣿⡧⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢹⡆⠀⠀⠠⠙⠿⣮⡙⢮⡻⣗⣯⢷⡹⢆⠻⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠻⣯⠶⠛⠁⠀⠀⠀⠀⠀⡸⠁⢠⠃⠀⠇⠀⢀⣠⣴⣿⡿⢻⢉⠒⠄⠡⠐⠈⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⢀⣴⡛⠙⢿⡀⠀⢀⣿⣹⣿⣿⣿⡄⢧⠀⠀⡀⠐⠠⢸⣷⠈⠒⣼⡿⠏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⡈⢄⠳⣈⠞⡤⢋⣿⡷⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢸⣇⠀⠀⠀⠂⢈⠉⠿⣧⣕⠫⣞⢯⡟⣽⣒⠹⣿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡰⠁⠠⠃⠀⢀⣠⣶⣿⠟⡏⠱⡈⠆⠈⠐⠈⠀⠀⠀⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⣧⠀⠈⢿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠘⡄⠂⠀⠌⠐⡀⢿⣇⣼⠟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⢀⠡⢊⠴⢡⠚⣌⠧⣿⡟⣵⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⡠⣿⠀⠀⠀⡅⠀⠠⠈⠌⢻⣷⣌⢳⡹⢧⣏⡳⡈⢿⣦⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡰⠁⠀⢀⣤⣾⡿⢟⡙⠤⠉⠄⠁⠀⠀⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢧⠀⠈⠻⣿⣿⠿⠛⣉⠤⠒⠉⠀⠀⠄⠐⡀⠄⢈⣿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠐⡠⢁⠦⢡⠎⢥⢋⡜⣲⣿⣏⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢳⢹⡆⠀⠀⠘⢦⡁⠀⠐⠀⠌⡻⢷⣮⡓⣾⡱⣏⠤⠻⣷⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢁⣠⣶⡿⢻⠡⡉⢂⠐⠀⠁⠀⠈⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠠⠀⠀⠈⢳⡀⠀⣈⠤⠒⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠂⠀⠠⠀⠄⣾⡏⠀⠀⠀⠀⠀⡄⢂⠡⢂⡱⢄⠣⡜⢢⠚⠦⣍⣼⣿⣯⢜⣾⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡿ ⢸⡍⣧⠀⠀⠠⠀⠹⣄⠐⠈⠀⢀⠋⠜⢷⣦⠹⣎⡟⡴⢈⢿⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣴⡿⢟⠡⢃⠁⢂⢐⣠⠴⣾⠆⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⣄⣀⠀⠙⠉⠀⠀⠀⠀⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠠⢐⣿⠀⠀⡀⢂⠌⣡⠐⢣⡉⠦⣑⢪⠱⣌⣣⣭⣷⣿⢟⡩⣿⡜⣾⢿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷ ⢘⡖⣿⡀⠀⠀⠐⠀⡘⢧⡀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣷⡸⢼⡱⢣⠌⢻⣧⡀⠀⣀⣴⡾⠟⡍⠜⡠⠁⠂⣈⡴⢋⣤⠶⠋⠀⢀⣠⣴⠦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⡴⠞⠋⠁⠹⣟⠓⣶⣀⠂⡐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠀⡀⠈⣿⡄⠡⡐⢡⣊⣤⣽⣶⣾⣶⣷⣿⠿⡿⢟⠻⣍⠲⡌⢖⢻⣇⢯⡿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢰⣳⢸⡇⠀⠀⠀⠀⠄⢀⠻⣆⠀⠀⠀⠀⠨⠙⣿⣄⠏⣧⢋⡄⠙⣷⡾⣿⡉⢌⠡⠐⠠⠀⠐⠰⣯⠴⠛⠁⣠⣴⣾⣿⣿⣾⣦⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣤⠞⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣧⢘⣷⡌⡐⢈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠀⠠⠉⠿⠷⠿⣿⠛⠫⢍⡱⢢⡑⢆⠦⡙⠴⣉⠖⡌⠓⡜⡌⢎⣿⢬⣻⣽⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢻⣧⣋⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠂⢀⠩⠷⡀⠀⠀⠀⠀⢹⣻⣧⡌⢣⠘⢀⡿⢠⢙⣷⡀⠂⠁⠀⠐⠀⡀⠀⣠⣴⣾⠛⠉⠻⣿⣿⣿⣷⢳⡀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⡶⠛⠉⠀⠀⠀⠀⢠⣤⡀⠀⠀⠀⠙⣶⡘⣷⡌⠄⡈⠀⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠂⢀⠐⠠⠘⡀⢻⣇⠡⠈⡀⠁⠌⢂⠂⡑⢢⠐⡜⢠⢋⠴⣉⠦⣻⣇⠾⣽⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢺⣷⣳⡜⢷⣄⠀⠀⠀⠀⠂⢀⠀⠙⢦⡀⠀⠀⠂⠸⣹⣿⣆⠉⠀⣷⠀⠨⡜⣷⡄⠀⠀⠂⠀⣰⠞⠁⠙⣷⣀⠀⣠⣿⣼⣿⣿⣷⢳⡀⢁⣠⡾⠛⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣆⠀⠀⠀⠸⣷⢩⣷⠈⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠀⠂⠄⡁⠆⡉⢿⡄⠀⠀⠄⠂⠀⠐⠠⠁⠌⠰⢁⠊⡴⢡⢚⡹⣿⠸⣯⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢸⣿⣷⣻⣌⠻⣦⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡌⠳⣄⠀⠀⠀⠐⠭⣿⣷⡀⢹⡆⠀⠱⢌⢿⣆⠀⠀⠸⠋⠳⡀⠀⠈⢻⣿⣿⣿⣿⡿⠟⣩⠔⣯⠞⠁⠀⠀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠙⣧⢺⠇⡀⢠⣼⠂⠀⠀⠀⠀⠄⠂⠁⠄⠂⠌⠐⠠⣙⣧⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣌⣀⣂⣁⣆⣱⣊⣐⣿⣏⡾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷ ⣼⣿⣿⣷⣯⢷⡩⢿⣆⠀⠀⠀⠀⠰⠀⠁⢨⢳⡀⠀⠀⠂⠱⢻⣿⣮⣷⠈⢀⢫⡐⣻⣦⠀⠀⠀⠀⠙⣆⠀⠀⠙⢿⠟⣩⠔⠋⠀⠀⢱⡄⠀⠀⠀⣿⣿⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠛⠁⠀⠀⠀⠀⣘⠟⣐⡴⠫⢋⡇⠀⠐⠀⠁⠠⠁⠈⠄⢁⣨⣴⠷⢛⠡⢂⠡⠂⠥⡈⠥⣉⠩⣉⠍⣋⠻⣙⡛⣛⣻⡿⣱⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢼⣿⣿⣿⣯⣿⣳⢧⡹⢷⡄⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠢⡙⢦⡀⠀⠀⠁⢞⣻⣷⣄⠂⢆⡱⢄⠻⣧⠀⠀⠀⠀⠈⠳⡄⣠⠔⠋⠀⠀⠀⠀⠐⠈⢿⡄⠀⠀⠹⣿⣿⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣤⠶⠋⣡⠖⢉⠔⣡⠞⠀⠠⠈⡀⢁⠂⣌⣴⠾⠟⡉⢆⡘⠄⡃⢌⠢⡉⢆⡑⠲⣄⠓⣬⠸⣔⢫⠖⣭⡾⢋⡼⣯⣿⢿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣷⣳⢎⡻⣦⡀⠀⠀⠀⢀⠐⠈⠌⡳⣄⠀⠀⠈⠲⣹⢻⣷⣌⠢⡍⢆⡙⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠀⠀⠈⢻⣆⠀⠀⠙⠿⠟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⡴⠞⡋⠔⣠⡿⢅⡀⣁⠼⠁⡀⠌⢀⣡⣴⡾⠟⢋⠡⢊⠤⢑⠂⣌⢢⠱⣈⢆⡱⢊⣌⠳⣌⢳⣬⣳⣮⣧⣿⣯⣐⣡⠚⡵⢯⣟⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣟⣾⣱⠜⣻⣦⠀⠀⠀⠀⠂⢀⠡⠙⣦⡀⠀⠀⠈⠅⣻⢿⣧⡜⢢⡑⠬⣷⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠀⠀⡀⠹⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⠶⢛⠉⠤⠁⢀⠈⢀⠀⠄⠉⢁⠀⣐⣤⡾⢞⠋⠥⡐⢌⠢⡑⢌⢢⡑⢪⡐⢆⢣⡒⣬⠒⢧⡜⡳⣜⣳⣾⣿⣷⡿⣶⡿⣿⣿⣿⣮⡱⢫⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣻⣽⣯⣟⣤⡙⢷⣄⠀⠀⠈⠀⡀⠐⠠⢛⣆⠀⠀⠀⠑⠎⣻⣷⣧⠘⣴⡏⢻⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠂⠀⠀⠩⢧⡀⢀⣠⡴⠚⢋⠡⠘⠀⢈⠀⡐⠠⠀⠂⠈⣀⣡⡶⢟⠫⡑⢢⠁⢎⡰⢁⠦⡱⣘⠬⢦⡙⢦⣙⢎⡳⡜⢦⣛⢮⡜⢧⣳⣿⢿⡽⣿⣿⣷⣻⢿⡽⣿⣿⣿⡗⢺⣽⣻⣿⣿⣿⣿⣏ ⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣳⣿⢮⣝⢦⠛⣷⣄⠀⠀⠀⠐⠀⠂⢌⠳⣄⠀⠀⠀⠱⣊⢿⣷⣼⠃⢆⠹⣧⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠛⠉⠀⠀⠌⠀⡀⠐⠈⢀⠠⠀⢂⣨⣴⠿⢛⠡⢊⢄⠣⡘⢤⢋⠖⣌⢳⣾⠷⣯⣾⣵⣿⣾⣾⣿⣾⣿⣷⣬⣷⣎⣷⣿⣟⣯⢿⡿⣽⣷⣟⣯⣿⣻⣿⣿⣷⣧⣚⡽⣻⣿⣿⣿⣷ ⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣽⢿⣞⣯⢳⡌⠻⣦⡀⠀⠀⠁⠠⠀⠡⠙⢦⡀⠀⠀⠈⠦⡹⢿⣮⡐⢢⠘⢿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⡀⠄⠐⠀⠀⠂⠀⡐⠀⠡⠈⣄⣴⠾⢛⠩⡐⢌⠢⢡⢋⡔⣣⡙⢦⣫⡾⠞⠛⣧⠀⠘⠉⠻⣿⣿⢿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣻⣞⣯⢿⣟⣿⣟⣾⣳⢯⣿⣿⣿⣿⣿⣮⡳⢯⣿⣿⣯ ⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣾⢿⣽⣞⣷⣹⢲⣈⢻⣦⡀⠀⠀⠐⢀⠀⠠⠙⣆⠀⠀⠀⠁⢍⡻⣷⣆⢁⠂⠻⣦⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠄⠀⠀⠄⠀⢂⠠⠁⢠⣬⡶⠟⢋⠡⠌⢢⡑⡌⢦⡙⢦⢫⣔⡧⠟⠋⠁⠀⠀⠀⣾⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣯⢿⡽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⢟⣾⢯⣿⢾⣿⣞⡽⣯⢷⡿⣿⣿⣿⣿⡿⣧⣻⣽⡷ ⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣷⣟⣾⣳⡳⣎⢦⠘⠿⣦⡀⠀⠠⠀⠀⠄⠈⠳⣄⠀⠠⠀⠑⢭⣻⣷⣄⠡⠙⢷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⢀⠂⠠⠐⢀⣢⣴⠿⠛⡁⠤⢑⠢⣑⢪⠱⣘⢼⡶⢯⣾⣛⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠻⣄⠀⠀⠀⣹⣿⣟⡾⣽⢯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢞⣯⡿⣾⣟⣿⣷⢫⣟⣯⢿⣽⣻⣿⣿⣿⣿⣇⢿⣯ ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣷⣿⣳⡿⣞⣷⣻⡼⣣⢏⡆⡙⢿⣦⡀⠀⠈⡾⠛⢦⣍⢷⣄⠀⠀⠀⠢⢛⢿⣧⡔⢈⠻⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠀⣀⣴⡶⠟⡉⠄⢂⠅⡒⢌⢆⠳⡌⢶⡹⣼⡿⠃⠈⠁⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢿⣀⠀⠀⠉⢹⣿⡽⣯⢿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡞⣷⣻⡷⣿⣿⣭⡟⣾⣽⢻⡾⣷⢯⣿⣿⣿⣿⡸⢧ ⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣽⣟⣾⣳⣽⢳⢯⡼⣑⠆⡙⢷⣆⢸⠇⠀⠀⠈⠛⠿⣦⣀⠁⡀⠈⢂⠛⣿⣦⡠⠙⢷⡄⠀⠀⠀⣈⣴⠟⡋⠅⠰⡀⠤⡉⢆⡚⡸⢌⡎⡵⣙⣦⣿⣿⡀⠀⠀⠈⠹⡇⠀⠀⠀⠀⢠⠤⠒⢲⠀⡽⠀⠀⠀⣼⢿⣿⣽⣻⢾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡽⣳⡿⣽⣻⣿⣿⢟⡼⣯⣟⡽⣯⣿⣻⣿⣿⣿⣧⣯ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣽⡾⣷⣻⣞⢯⣳⡝⣧⡛⢤⠀⠙⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠙⠳⣤⣐⠀⠌⣀⠛⣿⣦⡈⠽⣦⣴⠟⡉⢆⡘⠤⣈⢅⠲⣡⠓⣌⠶⣩⠞⣸⣱⣿⣿⣿⣿⠗⠂⠀⠀⢸⡇⠀⠀⠀⠀⠘⡄⢠⠛⡄⢧⣀⠀⠀⠀⢸⣿⡾⣽⣻⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣷⣻⢯⣷⣿⣿⣫⣽⣳⢯⡽⣷⢯⣟⣿⣿⣿⣿⣾ ⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣯⣿⢷⣻⣞⣯⣗⣻⢶⡹⣆⠣⢀⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠛⠶⣄⡑⠬⡹⣿⣄⡐⢈⡙⠻⠶⣼⣢⣑⢎⡱⢆⡻⣌⣷⣟⣿⣷⣿⡿⣯⣷⣿⣆⡀⠀⢀⣾⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠑⠚⠋⠁⠀⣿⠀⠀⢠⡿⣿⣟⣷⣻⣽⣻⣿⣿⣿⣿⡿⣼⣻⣯⣷⣟⣿⣳⢮⣟⣯⢿⣽⣻⢯⣿⢿⣿⣿⣿ ⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣽⣿⣳⣟⡾⣭⢷⣏⠷⡜⡠⢸⢧⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠓⠷⣜⣻⣷⣆⠸⢥⡓⢦⣉⠙⠛⣳⢿⣿⠿⣽⢯⣿⣿⣿⣽⣳⢿⣿⣿⡁⠀⠀⢠⣟⠀⠀⠀⠀⠀⢠⠤⠤⡄⠀⢻⡤⠀⠀⠀⣹⣿⣞⡷⣯⢷⣿⣿⣿⣿⣟⡷⣯⣷⣟⣾⣿⡝⣿⢾⣽⣻⢾⡽⣟⣾⡿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣯⣿⢾⡽⣯⣟⢾⡹⢎⡐⢾⠀⠈⠛⢦⣄⠂⠄⠠⢀⠀⠀⢀⠀⢀⠀⠄⡀⠄⡀⢉⣿⠿⣷⣆⠙⢇⠎⠐⣴⢏⣾⠿⣽⢯⣿⣿⣿⣿⢾⣭⢿⣻⣿⡿⠒⠀⠉⢹⡆⠀⠀⠀⠀⢸⠀⠀⣟⢀⡟⠀⠀⠀⢰⣿⣿⡾⣽⢯⣿⣿⣻⣿⣿⣞⣿⣽⡾⣽⣿⢷⣻⣽⣻⢾⣽⣫⣟⣯⣷⢿⣿⣿⣿ ⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣻⣽⣿⣯⣿⣻⢷⣫⢯⡝⡶⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠈⠛⠾⣤⣡⠌⢂⠂⡌⢐⠨⠐⠡⠘⠠⣸⢿⡘⠭⣻⣷⣄⢠⡾⣱⡿⣭⢿⣽⣻⣽⣿⣿⣿⣟⡾⣻⣽⣿⡷⠄⠀⢰⣏⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠛⠳⠏⢸⡇⠀⠀⠀⠀⢸⣿⡿⣽⣻⢾⣿⣿⣿⣿⣟⣾⣳⣿⣿⢯⣟⡷⣯⣟⡿⣞⡷⣯⣟⣾⢿⣻⣿⣿ ⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣟⣿⣽⡿⣯⣟⣯⡽⢲⡁⣿⠀⠀⢀⠀⡀⢀⠀⡀⢉⠛⠶⣥⣈⢂⢂⠉⡔⠡⢡⡟⢸⡇⡚⠄⡚⢿⣿⣼⢿⡽⣽⣻⣞⣯⣿⣿⣿⣿⣯⡿⣽⣿⣿⣇⠀⠀⠀⣽⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠤⠄⣀⠀⢳⠄⠀⠀⠀⠾⢿⣿⢯⡿⣿⢿⣾⣿⣿⣽⣾⣿⡿⣯⢿⡾⣽⢷⣻⣽⢯⣟⣷⢯⣿⡿⣿⣿⣿ ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣽⡾⣝⢧⠂⣽⠠⢌⠢⡱⡘⢆⠳⡌⢦⣘⡰⢄⢋⠛⠶⢮⣤⣁⡾⢁⠚⣷⢁⠂⠈⠠⡙⢿⣿⣽⡷⣯⢿⣽⣿⣿⣿⣟⣾⣻⣽⣿⣿⡯⠁⠀⢠⡏⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠀⡐⡇⠀⢻⣀⠀⠀⠀⠀⠾⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣟⣾⣿⢯⣿⣽⣻⣽⢯⣿⣻⣞⣯⡿⣾⣻⣷⣿⣟⣿⣿ ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣷⣿⡿⣿⣯⣿⡽⣎⢇⢸⡇⢎⢒⣥⠷⠚⠓⠚⠋⠉⠹⠾⠚⠛⠶⠿⠶⠿⣧⡘⣌⢻⣷⣄⠈⠀⠀⠊⠼⢿⣿⣟⣯⣿⣿⣿⣿⣿⢾⣽⣻⣿⡇⠀⠀⠀⣴⡃⠀⠀⠀⠀⠀⠘⠒⠚⠃⢠⡞⠉⠀⠀⠀⠀⣠⣿⣿⣟⠉⠉⠉⢹⣿⣿⣯⢿⣞⡷⣿⡽⣯⣷⣟⣾⢯⣟⣷⡿⣽⣿⣾⢿⣿ ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣟⣾⡽boom⢯⡌⠂⢿⡴⠋⠀⣀⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠻⠛⠛⢿⡝⣷⣄⠁⠀⠀⠡⢛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⢯⣟⣾⣿⡿⠃⠀⢠⠻⣆⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣇⠀⠀⠀⠂⠀⢹⣿⣏⠀⠀⠀⠀⠀⠘⢿⣿⣯⣿⡽⣷⣟⡿⣾⣽⢾⣟⣯⣿⣽⢿⣷⡿⣿⣿ ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⡿⣽⡳⣍⡶⠋⠁⠀⣸⡁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢲⡄⠘⠻⣦⠙⣳⣄⠀⠀⠀⠈⡝⢿⣿⣿⣯⣻⢾⣻⣿⣇⡀⢀⡟⠀⢿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡀⠀⠀⠀⠀⣠⢾⠋⠀⠀⠀⣀⡀⠀⠀⠀⠙⢿⣿⣿⣳⡿⣽⡷⣯⣿⢾⣻⣾⡽⣿⣯⣿⣿⣿ ⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣟⣿⣯⢷⣎⠧⣤⠀⠀⠙⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠰⡼⠏⠀⠀⣀⡿⠁⡀⠩⠷⣄⠀⠀⠀⡁⢛⢿⣷⣻⣟⣿⣿⣯⠴⠋⣠⠂⢸⡅⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⣧⣀⣤⡤⠶⢾⡁⠈⠁⠀⠀⠸⠉⠙⣦⣤⡀⠀⠀⠙⢿⣿⣽⣯⣿⣽⡾⣟⣯⣷⢿⣻⣷⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣯⣟⣮⡳⡜⠦⢶⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣠⣤⣦⣤⣼⣧⡀⠄⠀⡈⠘⣳⣤⠀⡀⠄⠊⡝⢿⣯⡿⠛⢁⡴⠊⠁⠀⢸⣧⠶⡖⠚⠛⠋⠉⠉⠉⠁⠈⠠⠐⡄⢣⢚⣧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⠃⠀⠀⠀⠀⠹⣿⣿⡷⣯⢿⣟⡿⣾⡿⣿⣿⣿⣿⣳ ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣷⡿⣽⣫⣜⡛⢻⣇⣀⠀⠘⠧⠆⠀⠀⢀⣠⣴⣾⣿⡿⣿⣟⡿⣿⣿⣿⣿⣦⡀⠀⠄⠀⠘⢻⡶⠤⣴⣘⡶⠋⣠⠖⠁⡠⠄⠀⠀⢸⡇⠄⢻⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⢃⠬⣑⠪⡽⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣾⢿⣟⣿⣿⣿⣿⡟⣾ ⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣷⣯⡽⣦⢍⣻⣄⣀⣀⣠⣴⣾⣿⡿⣟⣯⡷⣟⣷⣫⣟⡷⣯⣟⣿⣿⣿⣦⣄⠈⠀⠄⣧⠀⠂⣈⠠⠞⠁⢠⠰⠁⠀⠀⣤⡿⠋⠌⡀⢹⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⡀⢆⠡⢣⠱⣿⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⢿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣟⣼⣯ ⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣽⡾⣶⢬⡍⢿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣽⣻⣽⣞⣷⣫⣞⡷⣯⣿⣽⣿⣿⣿⣷⣄⢠⡼⠃⠸⣿⣿⠀⠀⢰⢸⠀⣠⣾⢋⡔⠁⠂⠀⠀⠹⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠨⢡⠣⡙⢦⢿⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢟⣾ ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣻⢮⣭⡙⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣾⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⠟⢁⡔⠁⢈⠉⠀⡆⠆⣠⣾⠛⡤⢃⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠙⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠑⢂⢣⡙⢦⢩⢿⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣎⣿⣿ ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣽⣳⣎⡿⣍⡧⣍⣛⢿⣿⣿⣿⠿⣛⣛⣯⣿⣿⣿⡿⠁⡠⠋⢀⠔⠁⠀⠀⣃⣼⠛⡤⢃⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⢷⣄⠀⠀⠀⠀⠈⡐⠢⠜⣢⢃⠮⡽⣧⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣿⣿⣿⣿⣴⣻⣿ ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣽⣿⡽⣞⢧⠲⢄⢂⣶⣿⡿⠿⠛⠋⠉⢀⠜⠃⢀⠃⠀⠀⣠⡾⢛⠤⠋⠄⠠⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢻⣆⠀⠀⠀⠀⠄⢃⠚⡤⣉⠮⣱⡹⢿⣄⠀⠀⢸⠁⣄⠀⢠⣶⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⢻⣿⣿⣿⣿⢳⣿ ⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣯⢿⠾⡽⡙⣎⣱⡾⣟⡿⣽⣷⣶⣤⣀⡐⠋⠀⠀⠆⠆⣠⣼⠟⡡⢊⠐⠡⠈⠄⡁⢂⠡⢀⠂⠄⠠⢀⠀⡀⢀⠀⢻⣆⠀⠀⠀⠐⡈⢢⠑⢆⢣⡱⣙⠮⡽⢷⡀⠈⠓⠛⠒⠛⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣹⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣥⢻ ⣿⡿⠿⠿⠿⢿⡿⠿⡿⢿⠿⠿⠿⠿⠟⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⠿⣿⣿⢿⣿⣿⠿⠿⠿⠿⠿⠿⠿⠳⠯⠏⣫⣳⠷⣟⣫⣗⣯⣽⣻⣽⣞⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⠰⢡⠒⡌⡐⢩⠰⡐⢂⢆⠢⡘⢄⠣⢌⠒⡌⡰⢈⠤⠹⣧⡄⡀⠢⠌⢄⠋⡜⢢⠱⣌⠳⣩⠛⢿⣦⡀⠀⠀⠀⠰⣤⣄⣤⣤⣿⣿⣿⣟⣷⣿⣿⢿⣽⣾
⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆
¤ RAYCAST_RAE’S EDITING SET ¤ CORNERS AND SYMBOLS: ◢◣◥◤◸◹◺◿ ₍₎⁽⁾⊰⊱ʾ˒˓ʿ ██▓▓▒▒░░⌌⌍⌎⌏⌜⌝⌞⌟┫╋┻┣┳━┏━┓┗━┛┃꧖ꦿꦸ ╔╗║╚╝═╭╮╰╯╳〱┍┑┕┙━|ˋˊˏˎ ˖ ִֶָ ⸼˟꘏꙳ ┆┄┇┅┊┈┋┉╲╱⧹⧸࿙࿚▨ ۞ ™ ♇ ᴖ̈ 𖤓 ✮ ⋆ ↷ ↓ ↯ ♪ ♱ ﹌ ❙❘❙❙❘❙❚❙❘❙❙❚❙❘▁▂▃▄▀▅▆▇▉█▊▋▌▍▎▏l︴⎮ ̄𝔁ꔫ MOUTHS: ◡◠‿⌵ ᗜ⌣ںᗢ˘ᵕᆺᨵᨐ ᨏ ᨎ ⤙ 、‎ࡇ꤮ㅿ∧⏡︹֊ᜊ0υᦒᨃ ᨓ ᨑ ⪩⪨⸑⸐ᐢᵔ ᯅ⌓દ﹏ ︿ヘ ⋏ɷᗣ∩ᰝ ჲ ᴥᝪₒྉ𖠗ᴖᴗ՞。؎៳꒡꒢꒣꒪꒫ ☐ᆼロ○ᙏ꧞𖥦ꕀ𝗈ꪔ⏜⌒⌢⏝⩌ ⩍ ⩋ ₊ᨆᨈ︷ EYES: ᯣ°❛❜・๏><●⚈◉○◌◍◎●◐◑◒◓◔◕◦◯⬤◴◵◶◷☉⌕𖦹꩜𖣠𐐫 ࿔꒷ ꒥ ꒦𖦸𐐃 ⱺ᳂⨾⦂᧑ᦅ٠⬩⬪ ⬧ ⬥•≻≺⚆⚇⚉⛶ϽϾϿ⚬๏༚∂ಠರOͦoͦ˙ BRACKETS: ⸨ ⸩❨ ❩❪ ❫❬ ❭❮ ❯❰ ❱❴ ❵❲ ❳⦗ ⦘⁅ ⁆〈〉◖◗꒰ ꒱𓊆𓊇≫≪⫸⫷》《❛❜❝❞✓༝ᚕ☓⛌⛒✕✘◡◠☽☾【】︼︻⸦ ⸧༼ 𓊈𓊉⦖⦕⸄⸅⸜⸝၄၃⟦⟧⧼⧽﴾﴿︹︺︷︸︵︶「」﹁﹂『』﹃﹄〖〗︽︾︿﹀〘〙﹋〵〳 EFFECTS: ꞋꞌꞋꞌ⸝ ꉂ ᝰ ଽ =͟͟͞ 𖠣 WINGS/ARMS: ⚞⚟ ꒰ა ໒꒱ ୨୧ ʚ ɞ εз ଲ ପ ମ ଘᨳ ഒᏊ𓆩𓆪っᕦᕤ٩ረ ૮ ა THIN LINED: ♡𓍯𔗫𔖲𓂃𓈒﹆﹅𓍼𓄼𓄹᭣𓏲𓂅⿴⿻𓈈𓍲𓍱𓊌𓇿▭𖠋𖥧𖧧𖠿𖤥𓇥𓆱𓊝𓌉◯𓇋𓎩𓌈𓆸𓎆︳𔒴㆐𔓶𔓘𑁍𓁹𐇻𔓏𓇸𓐍𖢆𓈃𓄲𓄴𓄶𓄷𓈚𓈀𓊔𔘓▱𓇥𓌹𓌺𓋜𓇼𓁙𓆹𓇑𓇊𓇬𓆱𓋇𓇗𓇚𓆸𓇣֎𓆭𓆰𓁋𓆼𓇕𓇛𓇟𖠺✂𓌏𓇢𓂋𓃥𓃠𓃰𓃱𓃯𓃭𓃸𓃵𓃗𓃘𓃙𓃟𓄀𓄁𓄂𓄃𓃚𓃛𓃜𓃝𓃞𓃒𓃓𓃔𓃕𓃖𓃡𓃢𓃦𓃩𓃫𓃮𓃬𓃲𓃴𓃶𓃷𓃹𓃻𓃽𓃾𓃿𓄄𓄅𓄆𓄇𓆇𓆈𓆉𓆌𓆏𓆗𓆘𓆙𓆚𓆐𓆑𓆒𓆓𓆔𓆕𓆖𓆊𓆍𓆣𓆤𓆥𓆦𓆧𓆨𓆛𓆜𓆝𓆞𓆟𓆠𓆡𓆢𓄿𓅀𓅁𓅂𓅃𓅄𓅅𓅆𓅇𓅈𓅉𓅊𓅋𓅌𓅍𓅎𓅏𓅐𓅑𓅒𓅓𓅔𓅕𓅖𓅗𓅘𓅙𓅚𓅛𓅜𓅝𓅞𓅟𓅠𓅡𓅢𓅣𓅤𓅥𓅦𓅧𓅨𓅩𓅪𓅫𓅬𓅭𓅮𓅯𓅰𓅱𓅲𓅳𓅴𓅵𓅶𓅷𓅸𓅹𓅺𓅻𓅼𓅽𓅾𓅿𓆀𓆁𓆂𓆃 𓆆𓉳𓉸𓃥𓃢𓃠𓃦𓃮𓃡𓃹𔓘☁𓁽𓌖𓍝𓈟𓃨𓃧𓃣𓃸𓂊𓎺𓆢𓌕𓃭𓂬𓀾𓋹𓁈𓁳𓁀𓀛𓀮𓁢𓀐𓂉𓃈𓃰⌂𓎥𓎤⸙𓌻𓋼𓍊𓋪𓏶𓈊𓏴 🃜🃚🃖🃁🂭🂺🀦🀥🀩🀧🀨🀣🀟🀚🀙🀜🀋𔐬𔘏𔓕𓁻𓁼𓁺𓂀𓁿𓊑𓁈𔗌𔖴𔖳𓇾𔓸𔓷𔓒𓆤𔒌𓊿𓄻𓏧𓈑𓈁𓂐𔐬𓄸𔔡𓏭⏧𐇵𓄧𓄰𓁷𓄯𓃻𓎖𓊪𓏏𓂝 SYMBOLS AND MORE: ࿂𖠇𖣗⬭༑᯾⎗⎘🙵🏱︎꧅﷽𔔁ꨄ⫰🜸𖠌𖤘𖠚𖣦𖢨␥𖡗𐇛࿈᪥🜲𐀔⨳ᦔ𐀃ꐅ𖤛𖠪𖠇⍟★☆⚝⛤⛥⛦✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✵✶✷✸✹✺✻✼✽۞❅❆❈❉❊❋༒༶࿇♰♱⛨✙✚✛✜✞✟✠✢✣✤✥†꫞𐂂𐂃ణ🝮ஜꘐൻൾටസ⧜ഛ𐂄۝𐂅⏥▀▭▮▯▰▱◘◙◧◨◩◪⚼⛝⛞❏❐❑❒❘❙❚⬚❖⌺⍋⍍⍒⍔⍙⍚⎏⎐⎑⎒⏃⏄⏅◆◇◈◊་჻᎒᎓᠁᠂᠃᠅᨞⁕⁑⁂⁖⁘⁙․‥‧…⁚⁛⁝⁞⏂⏣☌⚭⚮⚯⛢❍⬮⬯⭖⭗⭘⭙ⵌᘏ ↻ㄔ*౾꒧ ꇊ 𖡎 ֍ 🜰 ⟲⟳❁ 🝮 𐀶 ‡ ↀ ꉙ ꗃ ౽ 𐰢ꔚ ꔛ ꕁ ꕀ ꒳ ꒴ 𖢺ફ ળ ਨ ৬ ৫ ২ ণ 𖡋 ੭𑁥 ੭ ⁩᭡ ᘓ ១ ꝿ ౿ ꪆ 𑁯 Թ Ծ 𑁯 𑁭 𑁥 ੭ ꪆ ᥫ Ꮼ ᘓ ୬ ෧ ᘡ ୪ ১⚠︎ ๑ ໑ ७ ५ ୭ ᠀ ⩩⩨ᚙ ୫ ૪ ໒ 𐂴 ৎ ຊ ∿ ꔵ ຯ ໒ ೨ 𖧧 𖧷 ꫂ ২ ζ १𖥧ᘒ ?ィ % ㇁ ◒ ⟆ 𐂯𖣯𔓕᯽☻✧✦✰✶⊹▪︎▚𖠗 ✓✘ꕤ%ᥫ᭡⑅☁︎�ㄨ🇷🇹࿐ྉ೨⋆✩ ➳ ↳ ❥ ༺༻࿄ᱪ༆ ᢆ ᤤᤣ᭚⚘✾✿❀❁❂❃߷ဣ☙❦❧ღಌஜ⚐⚑⛿☈⌇☇☉☼҂⛭⛮⛯⎙☏✆✑⚿☖☗⛉⛊☐☒ⰟՋ☫☤⚚☧☭☩☨☥✇☬♃♆♇♄♅♲♺♽࿊࿋࿌ ۵ᢁ႘႙လၼဏ☍ᨖ∾⏦∞ზஃજᴥᵜ☊☋☻ௐ웃유ஒ우움ϖ ϗ ϰ ϯϮ ϕ Ѱ Ӂ Ҩ ѺѼ ⛾ ❢ 凸 ༗∁ ∞ ≇≈≉≊≋≌≍≎≏≐≑≒≓≔≕≖≗≘≙≚≛≜≝≞≟≠≡≢≤≥⛟⛍⛐⛙⛜⛠ᢀᨔ⌻⌼⌽⌾⍉⍛⍜⎉⎊⎋⏀⏁〄ʘ⛬⌗⌸⌹⍁⍂⍃⍄⍞⍯⎕⏍◬◭◮ᱥᱦᱧᱨᱩᱫᱬᱭᱮᱯᱰᱵᱜᱝ⌓⌔⌖⌘⌬⍊⍌⍎⍑⍓⍕⍝⍭⍱⍲⎄⛻❡۩ணᎠ Ꭱ Ꭲ Ꭳ Ꭴ Ꭵ Ꭶ Ꭷ Ꭸ Ꭹ Ꭺ Ꭻ Ꭼ Ꭽ ᎮᎯᎰᎱᎲᎳᎴᎵᎶᎷᎸᎹᎺᎻᎼᎽᏵᎾᎿᏀᏁᏂᏃᏄᏅᏆᏇᏈᏉᏊᏋᏍᏌᏎᏏᏐᏑᏒᏓᏔᏕᏖᏗᏘᏙᏚᏛᏜᏝᏞᏟᏠᏡᏢᏣᏤᏥᏦᏧᏨᏩᏪᏫᏬᏭᏮᏯᏰᏱᏲᏳᏴᘛᘚᗜᘐᘏᘂᘃᘎᗢᐢᕳᕲᕱᕰᘄᘅᘆᘇᘈᗩᘉᘜᑕᘊᗰᗴᘋᘍᘐᑌᘑᖇᑎᐟമയഢഇഉഏഎഒഔഈ൹ഽശഷസമ്മഴറർഋ꒐꒑꒒꒓꒔꒕꒖꒗꒘꒙꒚꒛꒜꒝꒞꒟꒠꒤꒨꒩꒬꒭꒮꒯꒲꒳꒴꒵꒶꒸꒹꒺꒻꒼꒽꒾꒿꓀꓁꓂꓃꓄꓅꓆ꈊꏍ變⌯࿉𖠅𖠆𖠈𖢘ဗီူဗီူ𖨆ʬ𖥸◆◉▣◈ᕯ꥟࿏ᕯ NUMBERS: ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿ ⩉⩇♳♴♵♶♷♸♹ ARROWS: ✃✁≦≧≨≩≪≫≬≭≮≯≰≱≲≳≴≵≶≷≸≹≺≻≼≽≾≿⊀⊁⊂⊃⊄⊅⊆⊇⊈⊉⊊⊋⊌⊍⊎⊏⊐⊑⊒⊓⊔⊕⊖⊗⊘⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿⋀⋁⋂⋃⋄⋅⋆⋇⋈⋉⋊⋋⋌⋍⋎⋏⋐⋑⋒⋓⋔⋕⋖⋗⋘⋙⋚⋛⋜⋝⋞⋟⋠⋡⋢⋣⋤⋥⋦✓༟༝ᚕ╳☓⛌⛒✕✘᠈᠉ᨉᨊ←↑→↓↚↛↜↝↞↟↠↡↢↣↤↥↦↧↨↫↬↭↮↯↰↱↲↳↴↵↶↷↸↹↺↻↼↽↾↿⇀⇁⇂⇃⇄⇅⇆⇇⇈⇉⇊⇋⇌⇍⇎⇏⇐⇑⇒⇓⇔⇕⇖⇗⇘⇙⇚⇛⇜⇝⇞⇟⇠⇡⇢⇣⇤⇥⇦⇧⇨⇩⇪⇫⇬⇭⇮⇯⇰⇱⇲⇳⇴⇵⇶⇷⇸⇹⇺⇻⇼⇽⇾⇿⍅⍆⍇⍈⍏⍐⍖⍗⛕⛖⛗➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾⟰⟱⟲⟳⟴⟵⟶⟷⟸⟹⟺⟻⟼⟽⟾⟿▲△▴▵▷▸▹►▻▼▽▾▿◁◂◃◄◅☚☛☜☞☟➴➵➶➷➸➹↺↻⟲⟳⭯⭮↺↻⥀⥁↶↷⮌⮍⮎⮏⤻⤸⤾⤿⤺⤼⤽⤹🗘⮔⤶⤷ GENDERS: ♀♂⚢⚣⚤⚥⚦⚧⚨⚩⚲⚳⚴⚵⚸☿♁ MUSIC: ♩♪♫♬♭♮♯ GAMES:♗♝♘♞♙♟♕♛♔♚♖♜⛇⛀⛁⛂⛃♡♤♢♧⚀⚁⚂⚃⚄⚅ ONE CHARACTER FACES: ᐇᐖᐕᐵᑥᓆᒖᑆᑈᐛᓍᓎᓏᓠᓤᓥᓨᓩ—῁῭΅⍡⍢⍣⍤⍥⍨⍩⛣ッﭢٹッシ⑆ツ囧ㅹÜ〲〴〠㋚㋡㋞ UI/GRAPHIC: ⌦⌫⌧⌨🕨🕩🕪🖒🗏🗐︎🖮🖰ᯤ🗕🗗🗙🖫︎✇︎🖴︎🖳︎✂︎🕮︎🖂︎☏🕿︎✆︎🕭︎🖃︎🖬︎📭︎🕯✍︎✌︎👎︎☞︎☝︎☟︎✈︎☜︎🖂︎👍︎👌︎☠︎💣︎✏︎✎✐ SEARCH RAYCAST_RAE FOR MORE SHH SECRET ONES: 𒅄𒀭𒁂𒅃𒈱𒀮𒀸𒆴𒈝𒉼𒈔𒅒𒇫𒄆𒀱𒐪𒅋𒐫𒆜𒆳 MORE AT THESE SITES: symbolcopy.com - ★★★★★ glyphy.io/cool-symbols - ★★★★★ hotsymbol.com/symbols - ★★★★☆ alt-codes.net - ★★★★☆ camein.com - ★★★★☆ symbolspy.com - ★★★★☆ i2symbol.com - ★★★☆☆ piliapp.com/symbol/ - ★★★☆☆ (must have “/symbol/”) typeit.org - ★★★☆☆
ㅤ:¨ ·.· ¨:       `· .  ֵ ꒷ 🪸  ⊱ּׂ۪ׄ   {text text}!  ࣪ ٭ 𓅷 ׅ  𝅄📝
‎‧₊˚✧[text]✧˚₊‧
࿔°˖-TEXT HERE-˖°࿔
༒︎~☠︎︎°˖✧-TEXT HERE-˖°☠︎︎~༒︎
🫡
Text bunny ૮₍•᷄ ࡇ •᷅₎ა૮₍•᷄ ࡇ •᷅₎ა(づ ᴗ _ᴗ)づ♡☆૮꒰˶ •༝ • ⑅꒱აUWU#
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡜⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡂⢀⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡯⠐⣼⣿⣿⠀⣦⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢸⡇⣽⣿⡿⢡⡇ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣞⢿⣿⣿⣿⣿⢃⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢿⣗⣿⠀⢚⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠱⢸⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢨⢸⡇⣾⣿⢃⢾⠄ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⢿⣿⣿⣿⣬⣿⣿⣿⣿⣿⡷⢸⣿⣻⡆⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣷⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢃⢢⣿⢂⣿⡿⠈⣿⡀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢐⣿⣿⣇⠀⢊⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢇⠊⢼⡏⣸⣿⠃⣥⣿⢰ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣎⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠼⣇⣿⡀⠘⡟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⡄⣻⣾⠃⣿⡟⢘⣼⡿⢸ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣯⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠜⡻⣷⡀⢻⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⡰⣼⡟⢹⣼⣿⠑⡌⣿⡗⡏ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡽⣿⣿⣿⣿⣿⣇⣿⡦⢡⣿⣷⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢣⠘⣴⡿⠀⢰⣿⡧⢉⣼⣿⣇⣰ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢼⣿⣦⠘⣿⣆⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⡆⣽⣿⣿⢀⣿⡿⣐⢃⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡞⣿⣿⣖⢻⣿⣄⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢃⠚⣼⣿⣿⠃⣸⣿⣣⣴⣾⣿⣿⡿⢋ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⡿⣷⣼⣾⣿⣿⡟⢰⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢋⣴⢏ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⢋⣭⡵⢶⣷⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣽⠟⣿⣿⣿⣿⠀⣾⣿⣿⣿⠟⠋⣤⣟⣵⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢿⣿⣿⣿⣿⠿⡛⢭⣽⡿⣧⢞⣙⣥⠶⡟⣭⣽⣿⣿⣿⣿⣫⠀⡓⡜⣿⣿⣧⣼⣿⠿⠛⢁⣴⣿⣿⣿⣿⠏ ⣯⣟⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⡿⢁⣦⣿⣿⣟⡿⣡⣾⢏⣥⡿⣟⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⣸⣏⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣾⣿⣿⣿⣿⡿⢣⣾ ⣷⢾⡿⣽⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⣴⣿⣿⣿⡏⢞⣾⣿⢣⣺⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡗⣸⣯⣻⣿⣷⣘⢳⣟⢿⣿⣿⣿⢟⣴⣿⣿ ⣯⢿⡽⣾⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢡⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣿⡿⣵⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⣿⡷⢋⣿⣿⣿⣦⠹⠾⣿⣿⡷⣿⣿⣿⣿ ⣟⣯⣟⣷⣻⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⣛⠹⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⢘⣿⣿⣿⣿⣿⣟⠫ ⣟⡾⣽⢾⡿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣑⢛⡬⣋⠜⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢇⢸⣿⣿⣿⡿⠋⣀⣤ ⣿⣽⣻⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣵⡇⠧⣜⠱⣚⣸⣿⣿⣿⣿⠣⢿⣿⣿⣿⣿⢾⣾⣷⢾⣏⣠⣾⣿⢿ ⣿⣷⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢩⢻⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⡏⢡⠤⢓⣬⣾⣿⣿⡟⣬⡷⠻⣿⣿⣿⣿⣿⢿⠏⣾⣿⣟⣷⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣎⠿⣿⣿⣯⢢⣹⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣣⣾⣿⣿⡿⣿⣿⣿⡷⢸⣿⣿⣿⣿⡿⢋ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣸⣿⢷⣟⣿⣿⣶⡈⣱⣤⢿⣿⣿⣿⣟⣯⣾⢋⠁⣾⡿⠟⣰⣿⣿⣿⢣⣿⣿⣟⣛⣁⣠⢀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣷⣮⣿⣿⣿⣿⣦⣿⣿⣾⣿⣻⣷⣿⣿⣷⣶⣿⣻⣜⣳⣿⣿⣿⣣⣾⣿⣿⡿⠿⠟⡛⢩ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⢿⣿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⡫⢍⠐⣾⣿⣿⡾⠛⠩⠉⣄⢢⠱⡘⠴⡡ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⡇⢮⡙⣟⢫⡝⣬⣙⠳⡉⣾⣿⢹⣿⣿⣿⣿⣷⡤⢈⡧⣘⢥⡓ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣴⠱⣘⠦⣙⡤⢋⢆⣵⣿⠾⣘⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢌⡳⣭⢲⣹ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠾⣷⢷⡍⡖⣜⣡⣾⣿⣣⢻⢥⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣹⣼⣳⢯ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡛⢏⡖⣎⣵⣾⣿⣿⡟⣤⢋⠶⣿⢎⡻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣭⣶⣾⣿⣿⣿⣿⡿⣱⣺⣟⡜⣿⣿⣶⣗⣪⠛⢿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣾⣿⢳⣡⣿⣿⡜⣿⣿⣿⣿⣿⣯⡵⣊⢛⢿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢛⣽⣿⣿⠷⣹⣿⣯⢣⣿⣿⣿⣜⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣝⣎⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡧⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣾⣿⣿⣟⣻⣿⣿⡍⣾⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣍⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢷⡩⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⡿⣟⡿⣟⣿⢻⠿⡿⢶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣞⣴⣿⣿⢿⡿⣿⠿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣷⣿⣿⣿⣾⣽⣽⡾⣯⢿⡽⣿⢮⣽⣙⡿⣻⣿⢿⣿⢿⡻⢯⡝⣞⡶⣳⡞⣾⠶⣧⣻⣴⣷⣶⣵⣦⣍⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣷⣿⣭⣷⣛⣧⡿⢾⣽⣳⠧⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣾⣷⣧⣿⣼⡹⠶⣭⢯⡭⣏⠯⣛⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⢾⡽⣗⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣷⣽⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣏⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
┏━━━°⌜🪄 ⌟°━━━┓ ⋙ -ˋˏ 𝒉𝒊ˎˊ- ⋘ [𝐧𝐚𝐦𝐞|𝐩𝐫𝐧𝐬|𝐟𝐚𝐯 𝐚𝐧𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠] ┗━━━━ƪ(˘⌣˘)ʃ━━━┛ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ 🍿 ┆ ┆ ┆ ┆ 🌶️ ‍ ‍ ┆ ┆ ┆ ✨ ┆ ┆ 🦐 ┆ ‍🧭 ‍ ‍ 🌽 🏷️𝗜𝗳 𝘆𝗼𝘂 𝘂𝘀𝗲 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗹𝗮𝘁𝗲❟ 𝘆𝗼𝘂 𝗰𝗮𝗻 𝘁𝗮𝗴 𝗺𝗲 𝗼𝗻 𝗪𝗮𝘁𝘁𝗽𝗮𝗱: 𝗧𝗵𝗲𝗚𝗿𝗲𝗮𝘁_𝗜𝗻𝗸𝗖𝗮𝘁
₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.
|̲̲̲͡͡͡ ̲̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲̲̲͡͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ 𝖘 ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲̲̲͡͡͡ ̲|
𓈊 ૮₍ ˃‌᷄ . ˂‌᷅ ₎ა ꏍ !✹ ꒰ 🦭 ꒱ ५◦⩇ 𝄒 𖥻 ִ ۫ ּ ☕️ ⭑ 📁 ݁ ٬٬ ࣪𒀭 の! ૮ –ﻌ–ა ָ࣪ ۰𖥻 ִ ۫ ּ 𓏲 ، ݃ ⚾️ ❜ 𓈈 ᨦ 𓄹 ࣪.𑁍 !? 🍥 Ꮺ ָ࣪ ᯤ ࣪ˑ 𖥦 🛁 𓄼 💡 % !🧂 ៹ ┊ ˖ ▹ . ›𔘓 🧸 ▾ 𖥦 ִ ۫ Ꮺ ִֶָ ♡ ⊹ ꒷ ᭝ ܰ 🌙 ៳ׄ 𓄳ᵎᵎ ッ 🧸 ୧ ‧ ₊ 🍪 ˚ ✧ ⋅ 🍂 ֢ ࣪ ♡ !୧ ⋆ 。 🌿 - ☆ ` ☁️ ˎˊ˗ ⊹ ಇル ˖ 🌀 ࣪ . › ✦ ִֶָ ࣪🫐 ، ˖ ぅ᭚ ₊ ˚ ʚ ⚡ ₊̣̇ ꒷ ꒦ 𖥻 ִ ۫🧃 ּ ﹗┆ ⌗ 𓍯 ִֶָ 🐍 𓂃 ❨ ˖ ₊ ⊹ 🌵 ⨯ . . ⁺. ˚ ◞ ♡ ⃗ 🧇 ꔫ ↷ 🍓 ♡ tg channel @postdecorations
aesthetic emojis & text ✩°。⋆⸜ 🎧✮♡₊˚ 🦢・₊✧𓍢ִ໋🌷͙֒𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚ ༘ ⋆。˚♡
╰┈➤.
aesthetic emojis & text
⩇⩇:⩇⩇
ᴋᴏɴɴɪɴᴄʜɪᴡᴀ°•+🩹❥
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ‎‧₊˚✧[metin]✧˚₊‧
if u wanna put ugly ass pussy on this website atleast make it to like “nsfw” or something like that. that way kids wont see your stupid ass pussy ascii art stuff😹😹
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢎⠱⠊⡱⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡠⠤⠒⠒⠒⠒⠤⢄⣑⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡤⠒⠝⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠲⢄⡀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡴⠋⠀⠀⠀⠀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣢⠐⡄⠀⠉⠑⠒⠒⠒⣄ ⠀⠀⠀⣀⠴⠋⠀⠀⠀⡎⢀⣘⠿⠀⠀⢠⣀⢄⡦⠀⣛⣐⢸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢘ ⡠⠒⠉⠀⠀⠀⠀⠀⡰⢅⠣⠤⠘⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣀⣤⡋⠙⠢⢄⣀⣀⡠⠊ ⢇⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠜⠁⠀⠉⡕⠒⠒⠒⠒⠒⠛⠉⠹⡄⣀⠘⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠑⠂⠤⠔⠒⠁⠀⠀⡎⠱⡃⠀⠀⡄⠀⠄⠀⠀⠠⠟⠉⡷⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⠤⠤⠴⣄⡸⠤⣄⠴⠤⠴⠄⠼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ fan de cinnamorol???💎♡ ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
If you'd like to report a bug or suggest a feature, you can provide feedback here. Here's our privacy policy. Thanks!
AI Story Generator - AI Chat - AI Image Generator Free