Music Player Emojis & Text

Copy & Paste Music Player Emojis & Symbols

» [song name] « 0:00 ─〇───── 0:00 ⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
Free AI Art Generator, no sign-up, no login, unlimited
[The Hearts Wants What It Wants ] ♫ ˢᵉˡᵉⁿᵃ ᴳᵒᵐᵉᶻ ♫ 1:03 ──⚬──── 3:45 ⇆ ◃◃ ıı ▹▹ ↻
⌜ ⌝ ılı.lıllılı.ıllı. ᴺᵒʷ ᵖˡᵃʸᶦⁿᵍ; [ Song Title ] 1:07 ——◦———— -4:05 ↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▯▯▯ ⌞ ⌟
lıllılı.ıllı.ılılıılıı.lllııılı. Now Playing [Song name] 0:26 ———♡——— 3:50 ◁◁ ▐ ▌ ▷▷
正在播放《Never gonner give you up》 01:43 ━━━━●───── 03:50 ⇆ㅤ ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ↻ ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▁▂▃▄▅▆▇▉
⇆ㅤ ||◁ㅤ❚❚ㅤ▷||ㅤ ↻
0:58 ━━❍─────── 3:35 ↻ ⊲ Ⅱ ⊳ ↺ Volume: ▁▂▃▄▅▆▇ 100%
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻ 0:58 ━━❍─────── 3:35
1:00 ───⊙─────── 3:59 ↻ ◁ II ▷ ↺ ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▯▯▯
🎧🎵
0:57 ━━━•──────── 3:59 ⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▯▯▯
now playing: (insert song) (insert artist) 1:07 ——◦———— 4:50 ↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ
01:06 ━━━━⬤─────── 04:05
2:18━━━━━━━━━━♡━━━2:55
2:09 ━━━─────●── 3:25
┌───────────────────────────────────────────────────┐ │Now Playing: │ │Nothing │ │⏮ ▶ 0:00 / 0:00 ─────────────────────────────── ⏭ │ └───────────────────────────────────────────────────┘
↻ ⊲ Ⅱ ⊳ ↺ Volume: ▁▂▃▄▅▆▇ 100% 1:00 ───⊙─────── 3:59
Your votes help make this page better.
With great power comes great responsibility!
♫♪.ılılıll|̲̅̅○̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅○̲̅̅|llılılı.♫♪
ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▯▯▯
↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ
𝟘:𝟝𝟜──|─────𝟜:𝟛𝟜
ν ο ℓ υ м є : ▮▮▮▮▮▮▯▯▯▯▯▯▯▯
1:05 ───⊙─────── 3:35
1:35 ──────ㅇ───────── 3:47
╭──────────────────╮
↺ ᴿᴱᴾᴱᴬᵀ ‖ ᴾᴬᵁˢᴱ ≫ ᴺᴱˣᵀ ˢᴼᴺᴳ
0:57 ━━━•──────── 3:59
╰──────────────────╯
┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
01:13 ───────0────────── 02:36
1:04 ━━━━━━─────── 3:10
:05 ───⊙─────── 3:35
|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|
01:06 ━━⬤──── 04:05

Related Text & Emojis

If you'd like to report a bug or suggest a feature, you can provide feedback here. Here's our privacy policy. Thanks!